Sunteți pe pagina 1din 30

CENTRUL NAIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA
MATEMATIC

BACALAUREAT 2015
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATIC


Examenul naional de bacalaureat reprezint modalitatea de evaluare extern sumativ a
competenelor dobndite pe parcursul nvmntului liceal.
Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor colare n vigoare.
Subiectele pentru examenul naional de bacalaureat evalueaz competenele formate/dezvoltate pe parcursul
nvmntului liceal i se elaboreaz n baza prezentei programe.
Se recomand, din punct de vedere didactic, abordarea coninuturilor din perspectiva
formrii/dezvoltrii competenelor specifice care le sunt asociate de program. Acest lucru presupune
centrarea demersului didactic asupra aciunilor care trebuie realizate pentru a forma/dezvolta la elevi
competenele prevzute de programa colar i pentru ca acetia s demonstreze, n cadrul evalurilor,
nsuirea acestora.
n cadrul examenului naional de bacalaureat Matematica are statut de disciplin obligatorie n
funcie de filier, profil i specializare. Astfel, programele de examen se difereniaz, n funcie de filiera,
profilul i specializarea absolvite, n:
programa M_mate-info pentru filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic i
pentru filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic;
programa M_t-nat pentru filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii;
programa M_tehnologic pentru filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale;
profilul resurse naturale i protecia mediului, toate calificrile profesionale; profilul tehnic, toate
calificrile profesionale;
programa M_pedagogic pentru filiera vocaional, profilul pedagogic, specializarea nvtor-
educatoare.

Programa de examen pentru disciplina Matematic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 2 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015

PROGRAMA M_mate-info
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
COMPETENE DE EVALUAT I CONINUTURI
CLASA a IX-a - 4 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea, n limbaj cotidian sau n
Mulimi i elemente de logic matematic
probleme de matematic, a unor noiuni
Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu
specifice logicii matematice i teoriei
numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul
mulimilor
unui numr real, aproximri prin lips sau prin
2. Utilizarea proprietilor operaiilor algebrice
adaos, partea ntreag, partea fracionar a unui
ale numerelor, a estimrilor i aproximrilor n
numr real; operaii cu intervale de numere reale
contexte variate
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr Propoziie, predicat, cuantificatori
real i utilizarea unor algoritmi pentru Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
optimizarea calculelor cu numere reale disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu
4. Deducerea unor rezultate i verificarea operaiile i cu relaiile dintre mulimi
acestora utiliznd inducia matematic sau alte (complementar, intersecie, reuniune, incluziune,
raionamente logice egalitate); raionament prin reducere la absurd
5. Redactarea rezolvrii unei probleme, corelnd Inducia matematic
limbajul uzual cu cel al logicii matematice i al
teoriei mulimilor
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
iruri
funcii, iruri, progresii
Modaliti de a defini un ir, iruri mrginite, iruri
2. Utilizarea unor modaliti variate de descriere
monotone
a funciilor n scopul caracterizrii acestora
3. Descrierea unor iruri/funcii utiliznd iruri particulare: progresii aritmetice, progresii
reprezentarea geometric a unor cazuri geometrice, formula termenului general n funcie
particulare i raionamentul inductiv de un termen dat i raie, suma primilor n termeni
4. Caracterizarea unor iruri folosind diverse ai unei progresii
reprezentri (formule, grafice) sau proprieti Condiia ca n numere s fie n progresie aritmetic
algebrice ale acestora sau geometric, pentru n 3
5. Analizarea unor valori particulare n vederea
determinrii formei analitice a unei funcii
definite pe prin raionament de tip inductiv
6. Transpunerea unor situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd funcii definite pe
1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
Funcii; lecturi grafice
reprezentarea grafic a acesteia
Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea
2. Caracterizarea egalitii a dou funcii prin
prin puncte a unui produs cartezian de mulimi
utilizarea unor modaliti variate de descriere a
numerice; condiii algebrice pentru puncte aflate n
funciilor
cadrane; drepte n plan de forma x m sau y m ,
3. Operarea cu funcii reprezentate n diferite
moduri i caracterizarea calitativ a acestor cu m
reprezentri Funcia: definiie, exemple, exemple de
4. Caracterizarea unor proprieti ale funciilor corespondene care nu sunt funcii, modaliti de a
numerice prin utilizarea graficelor acestora i a descrie o funcie, lecturi grafice. Egalitatea a dou
ecuaiilor asociate funcii, imaginea unei mulimi printr-o funcie,
5. Deducerea unor proprieti ale funciilor graficul unei funcii, restricii ale unei funcii
numerice prin lectur grafic Funcii numerice F f : D , D ;
6. Analizarea unor situaii practice i descrierea reprezentarea geometric a graficului: intersecia
lor cu ajutorul funciilor
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 3 of 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
cu axele de coordonate, rezolvri grafice ale unor
ecuaii i inecuaii de forma
f x g x , , , , ; proprieti ale
funciilor numerice introduse prin lectur grafic:
mrginire, monotonie; alte proprieti:
paritate/imparitate, simetria graficului fa de
drepte de forma x m , m , periodicitate
Compunerea funciilor; exemple pe funcii
numerice
1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
Funcia de gradul I
moduri diferite
Definiie; reprezentarea grafic a funciei
2. Utilizarea unor metode algebrice i grafice
pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor i f: , f x ax b , unde a, b ,
sistemelor intersecia graficului cu axele de coordonate,
3. Descrierea unor proprieti desprinse din ecuaia f x 0
reprezentarea grafic a funciei de gradul I sau Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
din rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor i
funciei: monotonia i semnul funciei; studiul
sistemelor de ecuaii
4. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I monotoniei prin semnul diferenei f x1 f x2
i reprezentarea ei geometric (sau prin studierea semnului raportului
5. Interpretarea graficului funciei de gradul I f x1 f x2
utiliznd proprietile algebrice ale funciei , x1, x2 , x1 x2 )
x1 x2
6. Modelarea unor situaii concrete prin utilizarea
ecuaiilor i/sau a inecuaiilor, rezolvarea Inecuaii de forma ax b 0 (, , ) studiate pe
problemei obinute i interpretarea rezultatului sau pe intervale de numere reale
Poziia relativ a dou drepte, sisteme de ecuaii de
ax by c
tipul , a, b, c, m, n, p numere reale
mx ny p
Sisteme de inecuaii de gradul I
1. Diferenierea, prin exemple, a variaiei liniare
Funcia de gradul al II-lea
de cea ptratic
Reprezentarea grafic a funciei f: ,
2. Completarea unor tabele de valori pentru
trasarea graficului funciei de gradul al II-lea f x ax bx c , cu a, b, c
2
i a 0
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea intersecia graficului cu axele de coordonate,
graficului funciei de gradul al II-lea (prin
ecuaia f x 0 , simetria fa de drepte de forma
puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin x m , cu m
condiii algebrice sau geometrice Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru x y s
caracterizarea soluiilor ecuaiei de gradul al II- , cu s, p
xy p
lea i pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaii
6. Utilizarea funciilor n rezolvarea unor probleme
i n modelarea unor procese
1. Recunoaterea corespondenei dintre seturi de
Interpretarea geometric a proprietilor algebrice
date i reprezentri grafice
ale funciei de gradul al II-lea
2. Determinarea unor funcii care verific
Monotonie; studiul monotoniei prin semnul
anumite condiii precizate
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea diferenei f x1 f x2 sau prin rata creterii
ecuaiilor, inecuaiilor i a sistemelor de ecuaii f x1 f x2
i pentru reprezentarea grafic a soluiilor /descreterii: , x1, x2 , x1 x2 ,
x1 x2
acestora
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor punct de extrem, vrful parabolei
condiii algebrice; exprimarea prin condiii Poziionarea parabolei fa de axa Ox , semnul
algebrice a unor reprezentri grafice funciei, inecuaii de forma ax2 bx c 0
5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice (, , ) , a, b, c , a 0 , studiate pe sau pe
pentru determinarea sau aproximarea soluiilor intervale de numere reale, interpretare geometric:
ecuaiei asociate funciei de gradul al II-lea
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 4 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
6. Interpretarea informaiilor coninute n imagini ale unor intervale (proieciile unor poriuni
reprezentri grafice prin utilizarea de estimri, de parabol pe axa Oy )
aproximri i strategii de optimizare Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
mx n y

rezolvarea sistemelor de forma 2 ,
ax bx c y

a, b, c, m, n
1. Identificarea unor elemente de geometrie
Vectori n plan
vectorial n diferite contexte
Segment orientat, vectori, vectori coliniari
2. Transpunerea unor operaii cu vectori n
contexte geometrice date Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului,
3. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a regula paralelogramului), proprieti ale operaiei
descrie o problem practic de adunare; nmulirea cu un scalar, proprieti ale
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial nmulirii cu un scalar; condiia de coliniaritate,
pentru a descrie configuraii geometrice descompunerea dup doi vectori necoliniari
5. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o
configuraie geometric s verifice cerine date
6. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea
unor probleme de fizic
1. Descrierea sintetic sau vectorial a
Coliniaritate, concuren, paralelism - calcul
proprietilor unor configuraii geometrice n
vectorial n geometria plan
plan
Vectorul de poziie a unui punct
2. Caracterizarea sintetic sau/i vectorial a
unei configuraii geometrice date Vectorul de poziie a punctului care mparte un
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a segment ntr-un raport dat, teorema lui Thales
problemelor de coliniaritate, concuren sau (condiii de paralelism)
paralelism Vectorul de poziie a centrului de greutate al unui
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea triunghi (concurena medianelor unui triunghi)
vectorial (i invers) ntr-o configuraie Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva
geometric dat
5. Interpretarea coliniaritii, concurenei sau
paralelismului n relaie cu proprietile
sintetice sau vectoriale ale unor configuraii
geometrice
6. Analizarea comparativ a rezolvrilor
vectorial i sintetic ale aceleiai probleme
1. Identificarea legturilor ntre coordonate Elemente de trigonometrie
unghiulare, coordonate metrice i coordonate Cercul trigonometric, definirea funciilor
carteziene pe cercul trigonometric trigonometrice: sin : 0,2 1,1 ,
2. Calcularea unor msuri de unghiuri i arce

utiliznd relaii trigonometrice cos : 0,2 1,1 , tg : 0, \ ,
3. Determinarea msurii unor unghiuri i a 2
lungimii unor segmente utiliznd relaii metrice ctg : 0,
4. Caracterizarea unor configuraii geometrice
Definirea funciilor trigonometrice:
plane utiliznd calculul trigonometric
5. Determinarea unor proprieti ale funciilor sin : 1,1, cos : 1,1 , tg : \D ,
trigonometrice prin lecturi grafice
6. Optimizarea calculului trigonometric prin cu D k k , ctg : \D , cu
2
alegerea adecvat a formulelor
D k k
Reducerea la primul cadran; formule
trigonometrice: sin a b , sin a b ,
cos a b , cos a b , sin 2a , cos 2a ,
sin a sin b , sin a sin b , cos a cos b ,
cos a cos b (transformarea sumei n produs)

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 5 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
1. Identificarea unor metode posibile n
Aplicaii ale trigonometriei i ale produsului
rezolvarea problemelor de geometrie
scalar a doi vectori n geometria plan
2. Aplicarea unor metode diverse pentru
Produsul scalar a doi vectori: definiie, proprieti.
determinarea unor distane, a unor msuri de
Aplicaii: teorema cosinusului, condiii de
unghiuri i a unor arii
perpendicularitate, rezolvarea triunghiului
3. Prelucrarea informaiilor oferite de o
dreptunghic
configuraie geometric pentru deducerea unor
proprieti ale acesteia Aplicaii vectoriale i trigonometrice n geometrie:
4. Analizarea unor configuraii geometrice teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor
pentru alegerea algoritmilor de rezolvare oarecare
5. Aplicarea unor metode variate pentru Calcularea razei cercului nscris i a razei cercului
optimizarea calculelor de distane, de msuri de circumscris n triunghi, calcularea lungimilor unor
unghiuri i de arii segmente importante din triunghi, calcularea unor
6. Modelarea unor configuraii geometrice arii
utiliznd metode vectoriale sau sintetice
CLASA a X-a - 4 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de
Mulimi de numere
numere utilizate n algebr i a formei de scriere
Numere reale: proprieti ale puterilor cu
a unui numr real n contexte specifice
exponent raional, iraional i real ale unui
2. Determinarea echivalenei ntre forme diferite
numr pozitiv nenul, aproximri raionale pentru
de scriere a unui numr, compararea i ordonarea
numere reale
numerelor reale
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu Radical de ordin n ( n i n 2 ) dintr-un
numere reale sau complexe pentru optimizarea numr, proprieti ale radicalilor
unor calcule i rezolvarea de ecuaii Noiunea de logaritm, proprieti ale
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaia de
real sau complex n funcie de contexte n logaritmare
vederea optimizrii calculelor Mulimea . Numere complexe sub form
5. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea algebric, conjugatul unui numr complex,
optimizrii calculelor operaii cu numere complexe. Interpretarea
6. Determinarea unor analogii ntre proprietile geometric a operaiilor de adunare i de scdere
operaiilor cu numere reale sau complexe scrise a numerelor complexe i a nmulirii acestora cu
n forme variate i utilizarea acestora n un numr real
rezolvarea unor ecuaii Rezolvarea n a ecuaiei de gradul al doilea
avnd coeficieni reali. Ecuaii biptrate
1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii
Funcii i ecuaii
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul
Funcia putere cu exponent natural: f : D ,
unei funcii n scopul deducerii unor proprieti
algebrice ale acesteia (monotonie, semn, f x xn , n , n 2 i
bijectivitate, inversabilitate, convexitate)
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea funcia radical: f : D , f x n x , n
graficelor i n rezolvarea de ecuaii i n 2 , unde D 0, pentru n par i
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii D pentru n impar
concrete i reprezentarea prin grafice a unor Funcia exponenial: f : 0, ,
funcii care descriu situaii practice

5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a f x a , a 0, , a 1 i
x

proprietilor algebrice ale funciilor funcia logaritmic: f : 0, ,


6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n f x log a x , a 0, , a 1
rezolvarea unor ecuaii algebrice i Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcii
trigonometrice inversabile: definiie, proprieti grafice, condiia
necesar i suficient ca o funcie s fie
inversabil
Funcii trigonometrice directe i inverse
Rezolvri de ecuaii folosind proprietile

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 6 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
funciilor:
1. Ecuaii care conin radicali de ordinul 2 sau
de ordinul 3
2. Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice
3. Ecuaii trigonometrice:
sin x a , cos x a , a 1,1 ,
tgx a , ctgx a , a ,
sin f x sin g x , cos f x cos g x ,
tg f x tg g x , ctg f x ctg g x
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia:
intersecia cu axele de coordonate, ecuaia f x 0 ,
reprezentarea grafic prin puncte, simetrie, lectura
grafic a proprietilor algebrice ale funciilor:
monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn,
convexitate.
1. Diferenierea problemelor n funcie de numrul
Metode de numrare
de soluii admise
Mulimi finite ordonate. Numrul funciilor
2. Identificarea tipului de formul de numrare
f : A B , unde A i B sunt mulimi finite
adecvat unei situaii-problem date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale n Permutri
raionamente de tip inductiv - numrul de mulimi ordonate care se obin
4. Exprimarea, n moduri variate, a prin ordonarea unei mulimi finite cu n
caracteristicilor unor probleme n scopul elemente
simplificrii modului de numrare - numrul funciilor bijective f : A B , unde
5. Interpretarea unor situaii-problem avnd A i B sunt mulimi finite
coninut practic cu ajutorul funciilor i a Aranjamente
elementelor de combinatoric - numrul submulimilor ordonate cu cte k
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii elemente fiecare, k n , care se pot forma cu
practice n scopul optimizrii rezultatelor cele n elemente ale unei mulimi finite
- numrul funciilor injective f : A B , unde
A i B sunt mulimi finite
Combinri - numrul submulimilor cu cte k
elemente, unde 0 k n , ale unei mulimi finite
cu n elemente. Proprieti: formula combinrilor
complementare, numrul tuturor submulimilor
unei mulimi cu n elemente
Binomul lui Newton
1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic sau
Matematici financiare
statistic n situaii concrete
Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi,
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
TVA
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al
graficelor i al diagramelor Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului statistice: date statistice, reprezentarea grafic a
financiar, statisticii sau probabilitilor pentru datelor statistice
analiza de caz Interpretarea datelor statistice prin parametri de
4. Transpunerea n limbaj matematic prin poziie: medii, dispersia, abateri de la medie
mijloace statistice sau probabilistice a unor Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
probleme practice evenimente, probabilitatea unui eveniment
5. Analizarea i interpretarea unor situaii compus din evenimente egal probabile
practice cu ajutorul conceptelor statistice sau
probabilistice Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit, pre
de cost al unui produs, amortizri de investiii, tipuri de
6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n
credite, metode de finanare, buget personal, buget
scopul prediciei comportrii unui sistem prin familial.
analogie cu modul de comportare n situaii
studiate

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 7 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
1. Descrierea unor configuraii geometrice
Geometrie
analitic sau utiliznd vectori
Reper cartezian n plan, coordonatele unui vector
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a
n plan, coordonatele sumei vectoriale,
relaiilor de paralelism i de perpendicularitate
coordonatele produsului dintre un vector i un
3. Utilizarea informaiilor oferite de o
numr real, coordonate carteziene ale unui punct
configuraie geometric pentru deducerea unor
din plan, distana dintre dou puncte n plan
proprieti ale acesteia i calcularea unor
distane i a unor arii Ecuaii ale dreptei n plan determinate de un punct
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a i de o direcie dat i ale dreptei determinate de
caracteristicilor matematice ale unei dou puncte distincte
configuraii geometrice Condiii de paralelism, condiii de
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu perpendicularitate a dou drepte din plan;
paralelismul i minimul distanei calcularea unor distane i a unor arii
6. Modelarea unor configuraii geometrice
analitic, sintetic sau vectorial
CLASA a XI-a - 4 ore/spt.
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea unor situaii practice concrete,
ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL I
care necesit asocierea unui tabel de date cu
SISTEME DE ECUAII LINIARE
reprezentarea matriceal a unui proces specific
Permutri
domeniului economic sau tehnic
Noiunea de permutare, operaii, proprieti
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matriceal a unui proces Inversiuni, semnul unei permutri
3. Aplicarea algoritmilor de calcul n situaii Matrice
practice Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de
4. Rezolvarea unor ecuaii i sisteme utiliznd matrice
algoritmi specifici Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea,
5. Stabilirea unor condiii de existen i/sau nmulirea unei matrice cu un scalar, proprieti
compatibilitate a unor sisteme i identificarea Determinani
unor metode adecvate de rezolvare a acestora Determinant de ordin n, proprieti
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme sau Sisteme de ecuaii liniare
situaii-problem prin alegerea unor strategii i Matrice inversabile din n , n 4
metode adecvate (de tip algebric, vectorial, Ecuaii matriceale
analitic, sintetic) Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute,
sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
Studiul compatibilitii i rezolvarea sistemelor:
proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea
Rouch, metoda Gauss
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de
dou puncte distincte, aria unui triunghi i
coliniaritatea a trei puncte n plan
1. Caracterizarea unor iruri i a unor funcii
ELEMENTE DE ANALIZ MATEMATIC
utiliznd reprezentarea geometric a unor cazuri
Limite de funcii
particulare
Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe
2. Interpretarea unor proprieti ale irurilor i ale
dreapta real: intervale, mrginire, vecinti,
altor funcii cu ajutorul reprezentrilor grafice
dreapta ncheiat, simbolurile i
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
diferenial n rezolvarea unor probleme i Funcii reale de variabil real: funcia
modelarea unor procese polinomial, funcia raional, funcia putere,
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de limit, funcia radical, funcia logaritm, funcia
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor exponenial, funcii trigonometrice directe i
proprieti cantitative i/sau calitative ale unei inverse
funcii Limita unui ir utiliznd vecinti, iruri
5. Studierea unor funcii din punct de vedere convergente
cantitativ i/sau calitativ utiliznd diverse Monotonie, mrginire, limite; proprietatea lui
procedee: majorri sau minorri pe un interval
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 8 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
dat, proprieti algebrice i de ordine ale
mulimii numerelor reale n studiul calitativ
Weierstrass. Exemple semnificative: a n n ,
local, utilizare a reprezentrii grafice a unei 1 n
funcii pentru verificarea unor rezultate i/sau
n , 1 (fr demonstraie), numrul
a
n n
pentru identificarea unor proprieti n
6. Explorarea unor proprieti cu caracter local 1
i/sau global ale unor funcii utiliznd e; limita irului 1 un un , un 0 , un 0 ,
reprezentarea grafic, continuitatea sau n
derivabilitatea pentru orice numr natural n
Operaii cu iruri care au limit
Note:
Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei
- n introducerea noiunilor de limit a unui ir ntr-un
punct i de ir convergent nu se vor introduce unei funcii ntr-un punct utiliznd vecinti,
definiiile cu i nici teorema de convergen cu . limite laterale
- Se utilizeaz exprimarea proprietatea lui ..., Calculul limitelor pentru funciile studiate;
regula lui , pentru a sublinia faptul c se face cazuri exceptate la calculul limitelor de funcii:
referire la un rezultat matematic utilizat n aplicaii, 0
dar a crui demonstraie este n afara programei. , , , 0 , 1 , 0 , 00
0
Asimptotele graficului funciilor studiate:
asimptote verticale, oblice
Continuitate
Continuitatea unei funcii ntr-un punct al
domeniului de definiie, funcii continue,
interpretarea grafic a continuitii unei funcii,
studiul continuitii n puncte de pe dreapta real
pentru funciile studiate, operaii cu funcii
continue
Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcii
continue pe un interval de numere reale, studiul
existenei soluiilor unor ecuaii n
Derivabilitate
Tangenta la o curb, derivata unei funcii ntr-un
punct, funcii derivabile, operaii cu funcii
derivabile, calculul derivatelor de ordin I i al II-
lea pentru funciile studiate
Funcii derivabile pe un interval: puncte de
extrem ale unei funcii, teorema lui Fermat,
teorema lui Rolle, teorema lui Lagrange i
interpretarea lor geometric, corolarul teoremei
lui Lagrange referitor la derivata unei funcii
ntr-un punct
Rolul derivatei I n studiul funciilor: monotonia
funciilor, puncte de extrem
Rolul derivatei a II-a n studiul funciilor:
concavitate, convexitate, puncte de inflexiune
Regulile lui lHospital
Reprezentarea grafic a funciilor
Reprezentarea grafic a funciilor
Rezolvarea grafic a ecuaiilor, utilizarea
reprezentrii grafice a funciilor n determinarea
numrului de soluii ale unei ecuaii
Reprezentarea grafic a conicelor (cerc, elips,
hiperbol, parabol)

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 9 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015

CLASA a XII-a - 4 ore/spt.


Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea proprietilor operaiilor cu care
ELEMENTE DE ALGEBR
este nzestrat o mulime
Grupuri
2. Evidenierea asemnrilor i a deosebirilor
Lege de compoziie intern (operaie algebric),
dintre proprietile unor operaii definite pe
tabla operaiei, parte stabil
mulimi diferite i dintre calculul polinomial i
cel cu numere Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de
3.1. Determinarea i verificarea proprietilor matrice, grupuri de permutri, grupul aditiv al
structurilor algebrice, inclusiv verificarea claselor de resturi modulo n
faptului c o funcie dat este morfism sau Subgrup
izomorfism Grup finit, tabla operaiei, ordinul unui element
3.2. Folosirea descompunerii n factori a Morfism, izomorfism de grupuri
polinomelor, n probleme de divizibilitate i n Inele i corpuri
rezolvri de ecuaii Inel, exemple: inele numerice ( , , , ),
4. Utilizarea unor proprieti ale operaiilor n n , inele de matrice, inele de funcii reale
calcule specifice unei structuri algebrice
Corp, exemple: corpuri numerice ( , , ),
5.1. Utilizarea unor proprieti ale structurilor
algebrice n rezolvarea unor probleme de p , p prim
aritmetic Morfisme de inele i de corpuri
5.2. Determinarea unor polinoame, funcii Inele de polinoame cu coeficieni ntr-un corp
polinomiale sau ecuaii algebrice care verific comutativ ( , , , p , p prim)
condiii date
6.1. Transferarea, ntre structuri izomorfe, a datelor Forma algebric a unui polinom, funcia
iniiale i a rezultatelor, pe baza proprietilor polinomial, operaii (adunarea, nmulirea,
operaiilor nmulirea cu un scalar)
6.2. Modelarea unor situaii practice, utiliznd Teorema mpririi cu rest; mprirea
noiunea de polinom sau de ecuaie algebric polinoamelor, mprirea cu X a , schema lui
Horner
Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui
Bzout; c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. al unor
polinoame, descompunerea unor polinoame n
factori ireductibili
Rdcini ale polinoamelor, relaiile lui Vite
Rezolvarea ecuaiilor algebrice avnd coeficieni
n , , , , ecuaii binome, ecuaii biptrate,
ecuaii reciproce
1. Identificarea legturilor dintre o funcie ELEMENTE DE ANALIZ MATEMATIC
continu i derivata sau primitiva acesteia Probleme care conduc la noiunea de integral
2. Identificarea unor metode de calcul ale Primitive (antiderivate)
integralelor, prin realizarea de legturi cu reguli Primitivele unei funcii definite pe un interval.
de derivare Integrala nedefinit a unei funcii, proprieti ale
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integralei nedefinite, liniaritate. Primitive uzuale
integrale definite Integrala definit
4. Explicarea opiunilor de calcul al integralelor Diviziuni ale unui interval a, b , norma unei
definite, n scopul optimizrii soluiilor
diviziuni, sistem de puncte intermediare, sume
5. Folosirea proprietilor unei funcii continue,
Riemann, interpretare geometric. Definiia
pentru calcularea integralei acesteia pe un
interval integrabilitii unei funcii pe un interval a, b
6.1.Utilizarea proprietilor de monotonie a Proprieti ale integralei definite: liniaritate,
integralei n estimarea valorii unei integrale monotonie, aditivitate n raport cu intervalul de
definite i n probleme cu coninut practic integrare.
6.2. Modelarea comportrii unei funcii prin Formula Leibniz Newton
utilizarea primitivelor sale Integrabilitatea funciilor continue, teorema de
medie, interpretare geometric, teorema de
existen a primitivelor unei funcii continue

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 10 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
Metode de calcul al integralelor definite:
integrarea prin pri, integrarea prin schimbare
de variabil. Calculul integralelor de forma
b
P( x)
Q( x) dx , grad Q 4 prin metoda
a
descompunerii n fracii simple
Aplicaii ale integralei definite
Aria unei suprafee plane
Volumul unui corp de rotaie
Calculul unor limite de iruri folosind integrala
definit
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau
regul, pentru a sublinia faptul c se face referire la
un rezultat matematic utilizat n aplicaii, dar a crui
demonstraie este n afara programei.

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_mate-info


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 11 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
PROGRAMA M_t-nat
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
COMPETENE DE EVALUAT I CONINUTURI
CLASA a IX-a - 4 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea, n limbaj cotidian sau n
Mulimi i elemente de logic matematic
probleme de matematic, a unor noiuni
Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu
specifice logicii matematice i teoriei
numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul
mulimilor
unui numr real, aproximri prin lips sau prin
2. Utilizarea proprietilor operaiilor algebrice
adaos, partea ntreag, partea fracionar a unui
ale numerelor, a estimrilor i aproximrilor n
numr real; operaii cu intervale de numere reale
contexte variate
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr Propoziie, predicat, cuantificatori
real i utilizarea unor algoritmi pentru Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
optimizarea calculelor cu numere reale disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu
4. Deducerea unor rezultate i verificarea operaiile i cu relaiile dintre mulimi
acestora utiliznd inducia matematic sau alte (complementar, intersecie, reuniune, incluziune,
raionamente logice egalitate); raionament prin reducere la absurd
5. Redactarea rezolvrii unei probleme, corelnd Inducia matematic
limbajul uzual cu cel al logicii matematice i al
teoriei mulimilor
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
iruri
funcii, iruri, progresii
Modaliti de a defini un ir, iruri mrginite, iruri
2. Utilizarea unor modaliti variate de descriere
monotone
a funciilor n scopul caracterizrii acestora
3. Descrierea unor iruri/funcii utiliznd iruri particulare: progresii aritmetice, progresii
reprezentarea geometric a unor cazuri geometrice, formula termenului general n funcie
particulare i raionamentul inductiv de un termen dat i raie, suma primilor n termeni
4. Caracterizarea unor iruri folosind diverse ai unei progresii
reprezentri (formule, grafice) sau proprieti Condiia ca n numere s fie n progresie aritmetic
algebrice ale acestora sau geometric, pentru n 3
5. Analizarea unor valori particulare n vederea
determinrii formei analitice a unei funcii
definite pe prin raionament de tip inductiv
6. Transpunerea unor situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd funcii definite pe
1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
Funcii; lecturi grafice
reprezentarea grafic a acesteia
Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea
2. Caracterizarea egalitii a dou funcii prin
prin puncte a unui produs cartezian de mulimi
utilizarea unor modaliti variate de descriere a
numerice; condiii algebrice pentru puncte aflate n
funciilor
3. Operarea cu funcii reprezentate n diferite cadrane; drepte n plan de forma x m sau y m ,
moduri i caracterizarea calitativ a acestor cu m
reprezentri Funcia: definiie, exemple, exemple de
4. Caracterizarea unor proprieti ale funciilor corespondene care nu sunt funcii, modaliti de a
numerice prin utilizarea graficelor acestora i a descrie o funcie, lecturi grafice. Egalitatea a dou
ecuaiilor asociate funcii, imaginea unei mulimi printr-o funcie,
5. Deducerea unor proprieti ale funciilor graficul unei funcii, restricii ale unei funcii
numerice prin lectur grafic Funcii numerice F f : D , D ;
6. Analizarea unor situaii practice i descrierea reprezentarea geometric a graficului: intersecia
lor cu ajutorul funciilor cu axele de coordonate, rezolvri grafice ale unor

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_ t-nat


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 12 of 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
ecuaii i inecuaii de forma f x g x ,
(, , , ) ; proprieti ale funciilor numerice
introduse prin lectur grafic: mrginire,
monotonie; alte proprieti: paritate/imparitate,
simetria graficului fa de drepte de forma x m ,
m , periodicitate
Compunerea funciilor; exemple pe funcii
numerice
1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
Funcia de gradul I
moduri diferite
Definiie; reprezentarea grafic a funciei
2. Utilizarea unor metode algebrice i grafice
pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor i f: , f x ax b , unde a, b ,
sistemelor de ecuaii intersecia graficului cu axele de coordonate,
3. Descrierea unor proprieti desprinse din ecuaia f x 0
reprezentarea grafic a funciei de gradul I sau
Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
din rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor i
funciei: monotonia i semnul funciei; studiul
sistemelor de ecuaii
4. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I monotoniei prin semnul diferenei f x1 f x2
i reprezentarea ei geometric (sau prin studierea semnului raportului
5. Interpretarea graficului funciei de gradul I f x1 f x2
utiliznd proprietile algebrice ale funciei , x1, x2 , x1 x2 )
x1 x2
6. Modelarea unor situaii concrete prin utilizarea
ecuaiilor i/sau a inecuaiilor, rezolvarea Inecuaii de forma ax b 0 (, , ) studiate pe
problemei obinute i interpretarea rezultatului sau pe intervale de numere reale
Poziia relativ a dou drepte, sisteme de ecuaii de
ax by c
tipul , a, b, c, m, n, p
mx ny p
Sisteme de inecuaii de gradul I
1. Diferenierea, prin exemple, a variaiei liniare
Funcia de gradul al II-lea
de cea ptratic
Reprezentarea grafic a funciei f: ,
2. Completarea unor tabele de valori pentru
trasarea graficului funciei de gradul al II-lea f x ax2 bx c , cu a, b, c i a 0 ,
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea intersecia graficului cu axele de coordonate,
graficului funciei de gradul al II-lea (prin
ecuaia f x 0 , simetria fa de drepte de forma
puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin x m , cu m
condiii algebrice sau geometrice Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru x y s
caracterizarea soluiilor ecuaiei de gradul al II- , cu s, p
xy p
lea i pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaii
6. Utilizarea funciilor n rezolvarea unor probleme
i n modelarea unor procese
1. Recunoaterea corespondenei dintre seturi de
Interpretarea geometric a proprietilor algebrice
date i reprezentri grafice
ale funciei de gradul al II-lea
2. Determinarea unor funcii care verific
Monotonie; studiul monotoniei prin semnul
anumite condiii precizate
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea diferenei f x1 f x2 sau prin rata creterii
ecuaiilor, inecuaiilor i a sistemelor de ecuaii f x1 f x2
i pentru reprezentarea grafic a soluiilor /descreterii: , x1, x2 , x1 x2 ,
x1 x2
acestora
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor punct de extrem, vrful parabolei
condiii algebrice; exprimarea prin condiii Poziionarea parabolei fa de axa Ox , semnul
algebrice a unor reprezentri grafice funciei, inecuaii de forma ax2 bx c 0 ,
5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice (, , ) , a, b, c , a 0 , studiate pe sau pe
pentru determinarea sau aproximarea soluiilor intervale de numere reale, interpretare geometric:
ecuaiei asociate funciei de gradul al II-lea imagini ale unor intervale (proieciile unor poriuni
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 13 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
6. Interpretarea informaiilor coninute n de parabol pe axa Oy )
reprezentri grafice prin utilizarea de estimri, Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
aproximri i strategii de optimizare
mx n y

rezolvarea sistemelor de forma 2 ,
ax bx c y

a, b, c, m, n
1. Identificarea unor elemente de geometrie
Vectori n plan
vectorial n diferite contexte
Segment orientat, vectori, vectori coliniari
2. Transpunerea unor operaii cu vectori n
contexte geometrice date Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului,
3. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a regula paralelogramului), proprieti ale operaiei
descrie o problem practic de adunare; nmulirea cu un scalar, proprieti ale
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial nmulirii cu un scalar; condiia de coliniaritate,
pentru a descrie configuraii geometrice descompunerea dup doi vectori necoliniari
5. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o
configuraie geometric s verifice cerine date
6. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea
unor probleme de fizic
1. Descrierea sintetic sau vectorial a
Coliniaritate, concuren, paralelism - calcul
proprietilor unor configuraii geometrice n
vectorial n geometria plan
plan
Vectorul de poziie a unui punct
2. Caracterizarea sintetic sau/i vectorial a
unei configuraii geometrice date Vectorul de poziie a punctului care mparte un
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a segment ntr-un raport dat, teorema lui Thales
problemelor de coliniaritate, concuren sau (condiii de paralelism)
paralelism Vectorul de poziie a centrului de greutate al unui
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea triunghi (concurena medianelor unui triunghi)
vectorial (i invers) ntr-o configuraie Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva
geometric dat
5. Interpretarea coliniaritii, concurenei sau
paralelismului n relaie cu proprietile
sintetice sau vectoriale ale unor configuraii
geometrice
6. Analizarea comparativ a rezolvrilor
vectorial i sintetic ale aceleiai probleme
1. Identificarea legturilor ntre coordonate
Elemente de trigonometrie
unghiulare, coordonate metrice i coordonate
Cercul trigonometric, definirea funciilor
carteziene pe cercul trigonometric
2. Calcularea unor msuri de unghiuri i arce trigonometrice: sin : 0,2 1,1 ,
utiliznd relaii trigonometrice
3. Determinarea msurii unor unghiuri i a cos : 0,2 1,1 , tg : 0, \ ,
2
lungimii unor segmente utiliznd relaii metrice
4. Caracterizarea unor configuraii geometrice ctg : 0,
plane utiliznd calculul trigonometric Definirea funciilor trigonometrice:
5. Determinarea unor proprieti ale funciilor sin : 1,1, cos : 1,1 , tg : \D ,
trigonometrice prin lecturi grafice

6. Optimizarea calculului trigonometric prin cu D k k , ctg : \D , cu
alegerea adecvat a formulelor 2
D k k
Reducerea la primul cadran; formule
trigonometrice: sin a b , sin a b ,
cos a b , cos a b , sin 2a , cos 2a ,
sin a sin b , sin a sin b , cos a cos b ,
cos a cos b (transformarea sumei n produs)

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 14 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
1. Identificarea unor metode posibile n
Aplicaii ale trigonometriei i ale produsului scalar
rezolvarea problemelor de geometrie
a doi vectori n geometria plan
2. Aplicarea unor metode diverse pentru
Produsul scalar a doi vectori: definiie, proprieti.
determinarea unor distane, a unor msuri de
Aplicaii: teorema cosinusului, condiii de
unghiuri i a unor arii
perpendicularitate, rezolvarea triunghiului
3. Prelucrarea informaiilor oferite de o
dreptunghic
configuraie geometric pentru deducerea unor
proprieti ale acesteia Aplicaii vectoriale i trigonometrice n geometrie:
4. Analizarea unor configuraii geometrice teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor
pentru alegerea algoritmilor de rezolvare oarecare
5. Aplicarea unor metode variate pentru Calcularea razei cercului nscris i a razei cercului
optimizarea calculelor de distane, de msuri de circumscris n triunghi, calcularea lungimilor unor
unghiuri i de arii segmente importante din triunghi, calcularea unor
6. Modelarea unor configuraii geometrice arii
utiliznd metode vectoriale sau sintetice
CLASA a X-a - 4 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de Mulimi de numere
numere utilizate n algebr i a formei de scriere Numere reale: proprieti ale puterilor cu
a unui numr real n contexte specifice exponent raional, iraional i real ale unui
2. Determinarea echivalenei ntre forme diferite numr pozitiv nenul, aproximri raionale pentru
de scriere a unui numr, compararea i ordonarea numere reale
numerelor reale Radical de ordin n ( n i n 2 ) dintr-un
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu numr, proprieti ale radicalilor
numere reale sau complexe pentru optimizarea Noiunea de logaritm, proprieti ale
unor calcule i n rezolvarea de ecuaii logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaia de
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr logaritmare
real sau complex n funcie de contexte n
Mulimea . Numere complexe sub form
vederea optimizrii calculelor
algebric, conjugatul unui numr complex,
5. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea
operaii cu numere complexe. Interpretarea
optimizrii calculelor
geometric a operaiilor de adunare i de scdere
6. Determinarea unor analogii ntre proprietile
a numerelor complexe i a nmulirii acestora cu
operaiilor cu numere reale sau complexe scrise
un numr real
n forme variate i utilizarea acestora n
Rezolvarea n a ecuaiei de gradul al doilea
rezolvarea unor ecuaii
avnd coeficieni reali. Ecuaii biptrate
1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii
Funcii i ecuaii
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul
Funcia putere cu exponent natural: f : D ,
unei funcii n scopul deducerii unor proprieti
algebrice ale acesteia (monotonie, semn, f x xn , n i n 2 i funcia radical:
bijectivitate, inversabilitate, convexitate)
f : D , f x n x, n i n 2 , unde
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea
graficelor i rezolvarea de ecuaii D 0, pentru n par i D pentru n
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii impar
concrete i reprezentarea prin grafice a unor Funcia exponenial: f : 0, ,
funcii care descriu situaii practice

5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a f x a x , a 0, , a 1 i
proprietilor algebrice ale funciilor funcia logaritmic: f : 0, ,
6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n f x log a x , a 0, , a 1
rezolvarea unor ecuaii algebrice i Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcii
trigonometrice inversabile: definiie, proprieti grafice, condiia
necesar i suficient ca o funcie s fie
inversabil
Funcii trigonometrice directe i inverse
Rezolvri de ecuaii folosind proprietile
funciilor:
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 15 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
1. Ecuaii care conin radicali de ordinul 2 sau
de ordinul 3
2. Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice
3. Ecuaii trigonometrice:
sin x a , cos x a , a 1,1 ,
tgx a , ctgx a , a ,
sin f x sin g x , cos f x cos g x ,
tg f x tg g x , ctg f x ctg g x
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia:
intersecia cu axele de coordonate, ecuaia f x 0 ,
reprezentarea grafic prin puncte, simetrie, lectura
grafic a proprietilor algebrice ale funciilor:
monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn, convexitate
1. Diferenierea problemelor n funcie de numrul
Metode de numrare
de soluii admise
Mulimi finite ordonate. Numrul funciilor
2. Identificarea tipului de formul de numrare
f : A B , unde A i B sunt mulimi finite
adecvat unei situaii-problem date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale n Permutri
raionamente de tip inductiv - numrul de mulimi ordonate care se obin
4. Exprimarea, n moduri diferite, a prin ordonarea unei mulimi finite cu n
caracteristicilor unor probleme n scopul elemente
simplificrii modului de numrare - numrul funciilor bijective f : A B , unde
5. Interpretarea unor situaii-problem avnd A i B sunt mulimi finite
coninut practic cu ajutorul funciilor i a Aranjamente
elementelor de combinatoric - numrul submulimilor ordonate cu cte k
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii elemente fiecare, k n , care se pot forma cu
practice n scopul optimizrii rezultatelor cele n elemente ale unei mulimi finite
- numrul funciilor injective f : A B , unde
A i B sunt mulimi finite
Combinri - numrul submulimilor cu cte k
elemente, unde 0 k n , ale unei mulimi finite
cu n elemente. Proprieti: formula combinrilor
complementare, numrul tuturor submulimilor
unei mulimi cu n elemente
Binomul lui Newton
1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic
Matematici financiare
sau statistic n situaii concrete
Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi,
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
TVA
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al
graficelor i al diagramelor Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului statistice: date statistice, reprezentarea grafic a
financiar, statisticii sau probabilitilor pentru datelor statistice
analiza de caz Interpretarea datelor statistice prin parametri de
4. Transpunerea n limbaj matematic prin poziie: medii, dispersia, abateri de la medie
mijloace statistice sau probabilistice a unor Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
probleme practice evenimente, probabilitatea unui eveniment
5. Analizarea i interpretarea unor situaii compus din evenimente egal probabile
practice cu ajutorul conceptelor statistice sau
Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit, pre
probabilistice
de cost al unui produs, amortizri de investiii, tipuri de
6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n credite, metode de finanare, buget personal, buget
scopul prediciei comportrii unui sistem prin familial.
analogie cu modul de comportare n situaii
studiate
1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic
Geometrie
sau utiliznd vectori
Reper cartezian n plan, coordonatele unui vector
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 16 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
relaiilor de paralelism i de perpendicularitate n plan, coordonatele sumei vectoriale,
3. Utilizarea informaiilor oferite de o coordonatele produsului dintre un vector i un
configuraie geometric pentru deducerea unor numr real, coordonate carteziene ale unui punct
proprieti ale acesteia i calcularea unor din plan, distana dintre dou puncte n plan
distane i a unor arii Ecuaii ale dreptei n plan determinate de un punct
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a i de o direcie dat i ale dreptei determinate de
caracteristicilor matematice ale unei dou puncte distincte
configuraii geometrice Condiii de paralelism, condiii de
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu perpendicularitate a dou drepte din plan;
paralelismul i minimul distanei calcularea unor distane i a unor arii
6. Modelarea unor configuraii geometrice
analitic, sintetic sau vectorial
CLASA a XI-a - 3 ore/spt.
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea unor situaii practice concrete, care
ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL I
necesit asocierea unui tabel de date cu
SISTEME DE ECUAII LINIARE
reprezentarea matriceal a unui proces specific
Matrice
domeniului economic sau tehnic
Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matrice
matriceal a unui proces
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice n Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea,
situaii practice nmulirea unei matrice cu un scalar, proprieti
4. Rezolvarea unor sisteme utiliznd algoritmi Determinani
specifici Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel
5. Stabilirea unor condiii de existen i/sau mult 3, proprieti
compatibilitate a unor sisteme i identificarea Sisteme de ecuaii liniare
unor metode adecvate de rezolvare a acestora Matrice inversabile din n , n 2,3
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme sau Ecuaii matriceale
situaii-problem prin alegerea unor strategii i Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma
metode adecvate (de tip algebric, vectorial, matriceal a unui sistem liniar
analitic, sintetic) Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de
dou puncte distincte, aria unui triunghi i
coliniaritatea a trei puncte n plan
1. Caracterizarea unor funcii utiliznd
Elemente de analiz matematic
reprezentarea geometric a unor cazuri
Limite de funcii
particulare
Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe
2. Interpretarea unor proprieti ale funciilor cu
dreapta real: intervale, mrginire, vecinti,
ajutorul reprezentrilor grafice
dreapta ncheiat, simbolurile i
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
diferenial n rezolvarea unor probleme Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de limit, unei funcii ntr-un punct utiliznd vecinti,
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor limite laterale
proprieti cantitative i/sau calitative ale unei Calculul limitelor pentru funcia de gradul I,
funcii funcia de gradul al II-lea, funcia logaritmic,
5. Utilizarea reprezentrii grafice a unei funcii exponenial, funcia putere ( n 2,3 ), funcia
pentru verificarea unor rezultate i pentru radical ( n 2,3 ), funcia raport de dou funcii
identificarea unor proprieti cu grad cel mult 2; cazuri exceptate la calculul
6. Determinarea unor optimuri situaionale prin 0
aplicarea calculului diferenial n probleme limitelor de funcii: , , 0
practice 0
Asimptotele graficului funciilor studiate:
asimptote verticale, orizontale i oblice
Funcii continue
Continuitatea unei funcii ntr-un punct al
domeniului de definiie, funcii continue,

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 17 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
interpretarea grafic a continuitii unei funcii,
operaii cu funcii continue
Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcii
continue pe un interval de numere reale
Funcii derivabile
Tangenta la o curb. Derivata unei funcii ntr-un
punct, funcii derivabile
Operaii cu funcii derivabile, calculul
derivatelor de ordin I i al II-lea pentru funciile
studiate
0
Regulile lui lHospital pentru cazurile ,
0
Studiul funciilor cu ajutorul derivatelor
Rolul derivatelor de ordin I i de ordinul al II-lea
n studiul funciilor: monotonie, puncte de
extrem, concavitate, convexitate
Reprezentarea grafic a funciilor
Not:
- Se utilizeaz exprimarea proprietatea lui ...,
regula lui , pentru a sublinia faptul c se face
referire la un rezultat matematic utilizat n aplicaii,
dar a crui demonstraie este n afara programei.

CLASA a XII-a - 3 ore/spt.


Competene specifice Coninuturi
1. Recunoaterea structurilor algebrice, a
ELEMENTE DE ALGEBR
mulimilor de numere, de polinoame i de
Grupuri
matrice
Lege de compoziie intern, tabla operaiei
2.1. Identificarea unei structuri algebrice prin
verificarea proprietilor acesteia Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de
2.2. Determinarea i verificarea proprietilor unei matrice, grupul aditiv al claselor de resturi modulo
structuri n
3.1.Verificarea faptului c o funcie dat este Morfism i izomorfism de grupuri
morfism sau izomorfism Inele i corpuri
3.2.Aplicarea unor algoritmi n calculul polinomial Inel, exemple: inele numerice ( , , , ), n ,
sau n rezolvarea ecuaiilor algebrice inele de matrice, inele de funcii reale
4. Explicarea modului n care sunt utilizate, n Corp, exemple: corpuri numerice ( , , ), p ,
calcule specifice, proprietile operaiilor unei p prim
structuri algebrice
5.1.Utilizarea structurilor algebrice n rezolvarea Inele de polinoame cu coeficieni ntr-un corp
de probleme practice comutativ ( , , , p , p prim)
5.2.Determinarea unor polinoame sau ecuaii Forma algebric a unui polinom, operaii
algebrice care ndeplinesc condiii date (adunarea, nmulirea, nmulirea cu un scalar)
6.1.Exprimarea unor probleme practice, folosind Teorema mpririi cu rest; mprirea
structuri algebrice sau calcul polinomial polinoamelor, mprirea cu X a , schema lui
6.2.Aplicarea, prin analogie, n calcule cu Horner
polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bzout;
numerelor c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. al unor polinoame,
descompunerea unor polinoame n factori
ireductibili
Rdcini ale polinoamelor, relaiile lui Vite
pentru polinoame de grad cel mult 4
Rezolvarea ecuaiilor algebrice avnd coeficieni
n , , , , ecuaii binome, ecuaii biptrate,
ecuaii reciproce

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 18 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
1. Identificarea legturilor dintre o funcie
ELEMENTE DE ANALIZ MATEMATIC
continu i derivata sau primitiva acesteia
Probleme care conduc la noiunea de integral
2. Stabilirea unor proprieti ale calculului
Primitive (antiderivate)
integral, prin analogie cu proprieti ale
calculului diferenial Primitivele unei funcii definite pe un interval.
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor Integrala nedefinit a unei funcii continue,
integrale definite proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite.
4. Explicarea opiunilor de calcul al integralelor Primitive uzuale
definite, n scopul optimizrii soluiilor Integrala definit
5. Determinarea ariei unei suprafee plane i a Definirea integralei Riemann a unei funcii
volumului unui corp, folosind calculul integral continue prin formula Leibniz-Newton
i compararea rezultatelor cu cele obinute prin Proprieti ale integralei definite: liniaritate,
aplicarea unor formule cunoscute din geometrie monotonie, aditivitate n raport cu intervalul de
6. Aplicarea calculului diferenial sau integral n integrare
probleme practice Metode de calcul al integralelor definite:
integrarea prin pri, integrarea prin schimbare de
variabil. Calculul integralelor de forma
b
P( x)
Q( x) dx , grad Q 4 prin metoda descompunerii
a
n fracii simple
Aplicaii ale integralei definite
Aria unei suprafee plane
Volumului unui corp de rotaie
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau regul
pentru a sublinia faptul c se face referire la un rezultat
matematic utilizat n aplicaii, dar a crui demonstraie este
n afara programei.

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_t-nat


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 19 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
PROGRAMA M_tehnologic
Filiera tehnologic, profilul servicii, toate calificrile profesionale, profilul resurse naturale i protecia
mediului, toate calificrile profesionale, profilul tehnic, toate calificrile profesionale
COMPETENE DE EVALUAT I CONINUTURI
CLASA a IX-a - 3 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea n limbaj cotidian sau n
Mulimi i elemente de logic matematic
probleme de matematic a unor noiuni
Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu
specifice logicii matematice i teoriei
numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul
mulimilor
unui numr real, aproximri prin lips sau prin
2. Reprezentarea adecvat a mulimilor i a
adaos; operaii cu intervale de numere reale
operaiilor logice n scopul identificrii unor
Propoziie, predicat, cuantificatori
proprieti ale acestora
Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
3. Alegerea i utilizarea de algoritmi pentru
disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu
efectuarea unor operaii cu numere reale, cu
operaiile i cu relaiile dintre mulimi
mulimi, cu propoziii/predicate
(complementar, intersecie, reuniune, incluziune,
4. Deducerea unor rezultate i verificarea
egalitate)
acestora utiliznd inducia matematic sau alte
Inducia matematic
raionamente logice
5. Redactarea rezolvrii unei probleme, corelnd
limbajul uzual cu cel al logicii matematice i al
teoriei mulimilor
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
iruri
iruri, progresii aritmetice sau geometrice
Modaliti de a descrie un ir; iruri particulare:
2. Calcularea valorilor unor iruri care
progresii aritmetice, progresii geometrice,
modeleaz situaii practice n scopul
determinarea termenului general al unei progresii;
caracterizrii acestora
suma primilor n termeni ai unei progresii
3. Alegerea i utilizarea unor modaliti
adecvate de calculare a elementelor unui ir Condiia ca n numere s fie n progresie
4. Interpretarea grafic a unor relaii provenite aritmetic sau geometric, pentru n 3
din probleme practice
5. Analizarea datelor n vederea aplicrii unor
formule de recuren sau a raionamentului de
tip inductiv n rezolvarea problemelor
6. Analizarea i adaptarea scrierii termenilor
unui ir n funcie de context
1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
Funcii; lecturi grafice
reprezentarea grafic a acesteia
Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea
2. Determinarea soluiilor unor ecuaii, inecuaii
prin puncte a unui produs cartezian de mulimi
utiliznd reprezentrile grafice
numerice; condiii algebrice pentru puncte aflate
3. Alegerea i utilizarea unei modaliti
n cadrane; drepte n plan de forma x m sau de
adecvate de reprezentare grafic n vederea
evidenierii unor proprieti ale funciilor forma y m , m
4. Exprimarea monotoniei unei funcii prin Funcia: definiie, exemple, exemple de
condiii algebrice sau geometrice corespondene care nu sunt funcii, modaliti de
5. Reprezentarea geometric a graficului unei a descrie o funcie, egalitatea a dou funcii,
funcii prin puncte i aproximarea acestuia imaginea unei funcii
printr-o curb continu Funcii numerice f : I , I interval de numere
6. Deducerea unor proprieti ale funciilor reale; graficul unei funcii, reprezentarea
numerice prin lectur grafic geometric a graficului, intersecia graficului cu
axele de coordonate, interpretarea grafic a unor
ecuaii de forma f x g x ; proprieti ale

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_tehnologic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 20 of 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
funciilor numerice introduse prin lectur grafic:
mrginire, monotonie, paritate/imparitate
(simetria graficului fa de axa Oy sau origine),
periodicitate
Compunerea funciilor; exemple de funcii
numerice
1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
Funcia de gradul I
moduri diferite
Definiie; reprezentarea grafic a funciei
2. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice
pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, f: , f x ax b , unde a, b ,
sistemelor de ecuaii intersecia graficului cu axele de coordonate,
3. Descrierea unor proprieti desprinse din ecuaia f x 0
reprezentarea grafic a funciei de gradul I sau Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
din rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor,
funciei: monotonie, semnul funciei
sistemelor de ecuaii
Inecuaii de forma ax b 0 (, , ) , a, b ,
4. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I
i reprezentarea ei geometric studiate pe
5. Interpretarea graficului funciei de gradul I Poziia relativ a dou drepte, sisteme de tipul
utiliznd proprietile algebrice ale funciei ax by c
6. Rezolvarea cu ajutorul funciilor a unei , a, b, c, m, n, p numere reale
mx ny p
situaii-problem i interpretarea rezultatului
1. Diferenierea, prin exemple, a variaiei liniare
Funcia de gradul al II-lea
de cea ptratic
Reprezentarea grafic a funciei f: ,
2. Completarea unor tabele de valori necesare
pentru trasarea graficului funciei de gradul al f x ax bx c cu a, b, c
2
i a 0 ,
II-lea intersecia graficului cu axele de coordonate,
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea
ecuaia f x 0 , simetria fa de drepte de forma
graficului funciei de gradul al II-lea (prin
puncte semnificative) x m cu m
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma
condiii algebrice sau geometrice x y s
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru , cu s, p
xy p
caracterizarea soluiilor ecuaiei de gradul al II-
lea i pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaii
6. Identificarea unor metode grafice de rezolvare
a ecuaiilor sau a sistemelor de ecuaii
1. Recunoaterea corespondenei dintre seturi de
Interpretarea geometric a proprietilor algebrice
date i reprezentri grafice
ale funciei de gradul al II-lea
2. Reprezentarea grafic a unor date diverse n
Monotonie; punct de extrem, vrful parabolei,
vederea comparrii variaiei lor
interpretare geometric
3. Aplicarea formulelor de calcul i a lecturii
grafice pentru rezolvarea de ecuaii, inecuaii i Poziionarea parabolei fa de axa Ox , semnul
sisteme de ecuaii funciei, inecuaii de forma ax2 bx c 0
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor (, , ) , a, b, c , a 0, interpretare
condiii algebrice; exprimarea prin condiii geometric
algebrice a unor reprezentri grafice Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
5. Determinarea unor relaii ntre condiii
algebrice date i graficul funciei de gradul al mx n y

rezolvarea sistemelor de forma 2 ,
II-lea
ax bx c y
6. Utilizarea monotoniei i a punctelor de extrem cu a, b, c, m, n , interpretare geometric
n optimizarea rezultatelor unor probleme
practice
1. Identificarea unor elemente de geometrie
Vectori n plan
vectorial n diferite contexte
Segment orientat, vectori, vectori coliniari
2. Aplicarea regulilor de calcul pentru
determinarea caracteristicilor unor segmente Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului,
orientate pe configuraii date regula paralelogramului), proprieti ale operaiei
3. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a de adunare; nmulirea cu un scalar, proprieti ale

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_tehnologic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 21 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
descrie configuraii geometrice date nmulirii cu un scalar; condiia de coliniaritate,
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial descompunerea dup doi vectori
pentru a descrie anumite configuraii
geometrice
5. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o
configuraie geometric s verifice cerine date
6. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea
unor probleme din domenii conexe
1. Identificarea elementelor necesare pentru
Trigonometrie i aplicaii ale trigonometriei n
calcularea unor lungimi de segmente i a unor
geometrie
msuri de unghiuri
Rezolvarea triunghiului dreptunghic
2. Utilizarea unor tabele i formule pentru
calcule n trigonometrie i n geometrie Cercul trigonometric, definirea funciilor
3. Determinarea msurii unor unghiuri i a trigonometrice: sin : 0,2 1,1 ,
lungimii unor segmente utiliznd relaii metrice
4. Transpunerea ntr-un limbaj specific cos : 0,2 1,1 , tg : 0, \ ,
2
trigonometriei i geometriei a unor probleme
practice ctg : 0,
5. Utilizarea unor elemente de trigonometrie n Definirea funciilor trigonometrice:
rezolvarea triunghiului oarecare sin : 1,1, cos : 1,1 ,
6. Analizarea i interpretarea rezultatelor
obinute prin rezolvarea unor probleme practice
tg : \D , cu D k k ,
2
ctg : \ D , cu D k k
Reducerea la primul cadran; formule
trigonometrice: sin a b , sin a b ,
cos a b , cos a b , sin 2a , cos 2a ,
Modaliti de calcul a lungimii unui segment i a
msurii unui unghi: teorema sinusurilor i teorema
cosinusului
CLASA a X-a - 3ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de Mulimi de numere
numere utilizate n algebr i a formei de scriere Numere reale: proprieti ale puterilor cu
a unui numr real n contexte specifice exponent raional, iraional i real ale unui
2. Compararea i ordonarea numerelor reale numr pozitiv nenul
utiliznd metode variate Media aritmetic, media ponderat, media
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu geometric, media armonic
puteri, radicali, logaritmi n contexte variate Radical unui numr (de ordin sau de ordin 3),
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr proprieti ale radicalilor
real n vederea optimizrii calculelor Noiunea de logaritm, proprieti ale
5. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaia de
optimizrii calculelor logaritmare
6. Determinarea unor analogii ntre proprietile Mulimea . Numere complexe sub form
operaiilor cu numere reale scrise n forme algebric, conjugatul unui numr complex,
variate i utilizarea acestora n rezolvarea unor operaii cu numere complexe. Rezolvarea n
ecuaii a ecuaiei de gradul al doilea avnd coeficieni
reali
1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii
Funcii i ecuaii
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul
unei funcii n scopul deducerii unor proprieti Funcia putere: f : , f x x , n ,
n

ale acesteia (monotonie, semn, bijectivitate, n 2 i


inversabilitate, continuitate, convexitate) funcia radical: f :D , f x n x ,
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea
graficelor i n rezolvarea de ecuaii n 2,3 , unde D 0, pentru n par i

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_tehnologic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 22 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii D pentru n impar
concrete i reprezentarea prin grafice a unor Funcia exponenial f: 0, ,
funcii care descriu situaii practice
5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a f x a x , a 0, , a 1 i
proprietilor algebrice ale funciilor funcia logaritmic f : 0, ,
6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n f x log a x , a 0, , a 1
rezolvarea unor ecuaii algebrice Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcii
inversabile: definiie, proprieti grafice, condiia
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia: necesar i suficient ca o funcie s fie
intersecia cu axele de coordonate, ecuaia f x 0 , inversabil
reprezentarea grafic prin puncte, simetrie, lectura Funcii trigonometrice directe i inverse
grafic a proprietilor algebrice ale funciilor: Rezolvri de ecuaii folosind proprietile
monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn, funciilor:
convexitate. - Ecuaii care conin radicali de ordinul 2 sau
de ordinul 3
- Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice,
utilizarea unor substituii care conduc la
rezolvarea de ecuaii algebrice
1. Diferenierea problemelor n funcie de numrul
Metode de numrare
de soluii admise
Mulimi finite: permutri, aranjamente,
2. Identificarea tipului de formul de numrare
combinri, numrul tuturor submulimilor unei
adecvat unei situaii-problem date
mulimi cu n elemente
3. Utilizarea unor formule combinatoriale n
raionamente de tip inductiv
4. Exprimarea caracteristicilor unor probleme n
scopul simplificrii modului de numrare
5. Interpretarea unor situaii-problem avnd
coninut practic, cu ajutorul elementelor de
combinatoric
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor
probleme n scopul optimizrii rezultatelor
1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic sau
Matematici financiare
statistic n situaii concrete
Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi,
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
TVA
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a
graficelor i a diagramelor Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului statistice: date statistice, reprezentarea grafic a
financiar, statisticii sau probabailitilor pentru datelor statistice
analiza de caz Interpretarea datelor statistice prin lectura
4. Transpunerea n limbaj matematic prin reprezentrilor grafice
mijloace statistice, probabilistice a unor Evenimente aleatoare egal probabile;
probleme practice probabilitatea unui eveniment compus din
5. Analizarea i interpretarea unor situaii evenimente egal probabile
practice cu ajutorul conceptelor statistice sau
probabilistice Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit, pre
de cost al unui produs, amortizri de investiii, tipuri de
6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n
credite, metode de finanare, buget personal, buget
scopul prediciei comportrii unui sistem prin familial.
analogie cu modul de comportare n situaii
studiate
1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic
Geometrie
sau utiliznd vectori
Reper cartezian n plan, coordonatele unui
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a
vector n plan, coordonatele sumei vectoriale,
relaiilor de paralelism
coordonatele produsului dintre un vector i un
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
numr real, coordonate carteziene ale unui punct
geometric pentru deducerea unor proprieti ale
din plan, distana dintre dou puncte n plan
acesteia i calcularea unor distane i a unor arii
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a Ecuaii ale dreptei n plan determinate de un

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_tehnologic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 23 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
caracteristicilor matematice ale unei configuraii punct i de o direcie dat i ale dreptei
geometrice determinate de dou puncte distincte
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu Condiii de paralelism, condiii de
paralelismul i minimul distanei perpendicularitate a dou drepte n plan; linii
6. Modelarea unor configuraii geometrice analitic, importante n triunghi, calcularea unor distane
sintetic sau vectorial i a unor arii
CLASA a XI-a - 3 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea unor situaii practice concrete, care ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL I
necesit asocierea unui tabel de date cu SISTEME DE ECUAII LINIARE
reprezentarea matriceal a unui proces specific Matrice
domeniului economic sau tehnic Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matrice
matriceal a unui proces Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea,
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice n nmulirea unei matrice cu un scalar, proprieti
situaii practice Determinani
4. Rezolvarea unor sisteme utiliznd algoritmi Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel
specifici mult 3, proprieti
5. Stabilirea unor condiii de existen i/sau Sisteme de ecuaii liniare
compatibilitate a unor sisteme i identificarea
unor metode adecvate de rezolvare a acestora Matrice inversabile din n , n 2,3
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme sau Ecuaii matriceale
situaii-problem prin alegerea unor strategii i Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma
metode adecvate (de tip algebric, vectorial, matriceal a unui sistem liniar
analitic, sintetic) Metoda lui Cramer de rezolvare a sistemelor
liniare
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de
dou puncte distincte, aria unui triunghi i
coliniaritatea a trei puncte n plan
1. Caracterizarea unor funcii utiliznd ELEMENTE DE ANALIZ MATEMATIC
reprezentarea geometric a unor cazuri Limite de funcii
particulare Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe
2. Interpretarea unor proprieti ale funciilor cu dreapta real: intervale, mrginire, vecinti,
ajutorul reprezentrilor grafice dreapta ncheiat, simbolurile i
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei
diferenial n rezolvarea unor probleme unei funcii ntr-un punct utiliznd vecinti,
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de limit, limite laterale
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor Calculul limitelor pentru funcia de gradul I,
proprieti cantitative i calitative ale unei funcii funcia de gradul al II-lea, funcia logaritmic,
5. Utilizarea reprezentrii grafice a unei funcii
pentru verificarea unor rezultate i pentru exponenial, funcia putere ( n 2,3 ), funcia
identificarea unor proprieti radical ( n 2,3 ), funcia raport de dou funcii
6. Determinarea unor optimuri situaionale prin cu grad cel mult 2, cazuri exceptate la calculul
aplicarea calculului diferenial n probleme 0
limitelor de funcii: , , 0
practice 0
Asimptotele graficului funciilor studiate:
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietatea lui ...,
regula lui pentru a sublinia faptul c se face referire
asimptote verticale, orizontale i oblice
la un rezultat matematic utilizat n aplicaii, dar a crui Funcii continue
demonstraie este n afara programei. Continuitatea unei funcii ntr-un punct al
domeniului de definiie, funcii continue,
interpretarea grafic a continuitii unei funcii,
operaii cu funcii continue
Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcii
continue pe un interval de numere reale
Funcii derivabile
Tangenta la o curb. Derivata unei funcii ntr-un
punct, funcii derivabile
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_tehnologic
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 24 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
Operaii cu funcii derivabile, calculul
derivatelor de ordin I i de ordinul al II-lea
pentru funciile studiate
0
Regulile lui lHospital pentru cazurile ,
0
Studiul funciilor cu ajutorul derivatelor
Rolul derivatei de ordin I i de ordinul al II-lea
n studiul funciilor: monotonie, puncte de
extrem, concavitate, convexitate
Reprezentarea grafic a funciilor
CLASA a XII-a - 3 ore/spt. (TC+CD)
Competene specifice Coninuturi
1. Recunoaterea structurilor algebrice, a
ELEMENTE DE ALGEBR
mulimilor de numere, de polinoame i de
Grupuri
matrice
Lege de compoziie intern, tabla operaiei
2.1. Identificarea unei structuri algebrice prin
verificarea proprietilor acesteia Grup, exemple: grupuri numerice, grupul aditiv
2.2. Determinarea i verificarea proprietilor unei al claselor de resturi modulo n
structuri algebrice Morfism i izomorfism de grupuri
3.1. Verificarea faptului c o funcie dat este Inele si corpuri
morfism sau izomorfism Inel, exemple: inele numerice ( , , , ), n
3.2. Aplicarea unor algoritmi n calculul polinomial Corp, exemple: corpuri numerice ( , , ),
sau n rezolvarea ecuaiilor algebrice
p , p prim
4. Explicarea modului n care sunt utilizate, n
calcule specifice, proprietile operaiilor unei Inele de polinoame cu coeficieni intr-un corp
structuri algebrice comutativ ( , , , p , p prim)
5.1. Utilizarea structurilor algebrice n rezolvarea Forma algebric a unui polinom, operaii
unor probleme practice (adunarea, nmulirea, nmulirea cu un scalar)
5.2. Determinarea unor polinoame sau ecuaii Teorema mpririi cu rest; mprirea
algebrice care ndeplinesc condiii date polinoamelor, mprirea cu X a , schema lui
6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind Horner
structuri algebrice sau calcul polinomial Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bzout
6.2. Aplicarea, prin analogie, n calcule cu Rdcini ale polinoamelor; relaiile lui Vite
polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica pentru polinoame de grad cel mult 3
numerelor
1. Identificarea legturilor dintre o funcie ELEMENTE DE ANALIZ MATEMATIC
continu i derivata sau primitiva acesteia Primitive (antiderivate)
2. Stabilirea unor proprieti ale calculului Primitivele unei funcii definite pe un interval.
integral, prin analogie cu proprieti ale Integrala nedefinit a unei funcii continue,
calculului diferenial proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite.
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor Primitive uzuale
integrale definite Integrala definit
4. Explicarea opiunilor de calcul al integralelor Definirea integralei Riemann a unei funcii
definite, n scopul optimizrii soluiilor continue prin formula Leibniz Newton
5. Determinarea ariei unei suprafee plane i a Proprieti ale integralei definite: liniaritate,
volumului unui corp, folosind calculul integral i monotonie, aditivitate n raport cu intervalul de
compararea rezultatelor cu cele obinute prin integrare
aplicarea unor formule cunoscute din geometrie
Metode de calcul al integralelor definite:
6. Aplicarea calculului diferenial sau integral n
integrarea prin pri, integrarea prin schimbare
probleme practic
de variabil. Calculul integralelor de forma
b
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau P( x)
regul pentru a sublinia faptul c se face referire la un Q( x) dx , grad Q 2
rezultat matematic utilizat n aplicaii, dar a crui a
demonstraie este n afara programei. Aplicaii ale integralei definite
Aria unei suprafee plane
Volumului unui corp de rotaie

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_tehnologic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 25 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015

PROGRAMA M_pedagogic
Filiera vocaional, profilul pedagogic, specializarea nvtor-educatoare
COMPETENE DE EVALUAT I CONINUTURI
CLASA a IX-a - 2 ore/spt. (TC)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea n limbaj cotidian sau n
Mulimi i elemente de logic matematic
probleme a unor noiuni specifice logicii
Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu
matematice i/sau a teoriei mulimilor
numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul
2. Transcrierea unui enun n limbajul logicii
unui numr real, aproximri prin lips sau prin
matematice sau al teoriei mulimilor
adaos; operaii cu intervale de numere reale
3. Utilizarea reprezentrilor grafice (diagrame,
Propoziie, predicat, cuantificatori
reprezentari pe ax), a tabelelor de adevr,
Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
pentru efectuarea unor operaii
disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu
4. Explicitarea caracteristicilor unor mulimi
operaiile i cu relaiile dintre mulimi
folosind limbajul logicii matematice
(complementar, intersecie, reuniune,
5. Redactarea rezolvrii unor probleme, corelnd
incluziune, egalitate)
limbajul uzual cu cel al logicii matematice
i/sau al teoriei mulimilor
6. Transpunerea unei situaii cotidiene n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
iruri
iruri, progresii aritmetice sau geometrice
Modaliti de a descrie un ir; iruri particulare:
2. Reprezentarea n diverse moduri a unor
progresii aritmetice, progresii geometrice,
corespondene, iruri n scopul caracterizrii
determinarea termenului general al unei progresii;
acestora
suma primilor n termeni ai unei progresii
3. Identificarea unor formule de recuren pe
baz de raionamente de tip inductiv
4. Exprimarea caracteristicilor unor iruri
folosind diverse reprezentri (formule,
diagrame, grafice)
5. Deducerea unor proprieti ale irurilor
folosind diferite reprezentri sau raionamente
de tip inductiv
6. Asocierea unei situaii-problem cu un model
matematic de tip ir, progresie aritmetic sau
geometric
1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
Funcii; lecturi grafice
reprezentarea grafic a acesteia
Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea
2. Identificarea unor puncte semnificative de pe
prin puncte a unui produs cartezian de mulimi
graficul unei funcii
numerice; condiii algebrice pentru puncte aflate
3. Folosirea unor proprieti ale funciilor pentru
completarea graficului unei funcii pare, impare n cadrane; drepte n plan de forma x m sau de
sau periodice forma y m, m
4. Exprimarea proprietilor unor funcii pe baza Funcia: definiie, exemple, exemple de
lecturii grafice corespondene care nu sunt funcii, modaliti de
5. Reprezentarea graficului prin puncte i a descrie o funcie, lectur grafic; egalitatea a
aproximarea acestuia printr-o curb continu dou funcii, imaginea unei funcii, graficul unei
6. Deducerea unor proprieti ale funciilor funcii
numerice prin lectur grafic Funcii numerice f : I , I interval de numere
reale; graficul unei funcii, reprezentarea
geometric a graficului, intersecia graficului cu
axele de coordonate, interpretarea grafic a unor
ecuaii de forma f x g x ; proprieti ale
funciilor numerice introduse prin lectur grafic:
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_ pedagogic
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 26 of 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
mrginire, monotonie, paritate/imparitate
(simetria graficului fa de axa Oy sau fa de
origine), periodicitate
1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
Funcia de gradul I
moduri diferite
Definiie; reprezentarea grafic a funciei
2. Identificarea unor metode grafice pentru
rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor de f: , f x ax b , unde a, b ,
ecuaii intersecia graficului cu axele de coordonate,
3. Descrierea unor proprieti desprinse din ecuaia f x 0
rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor de Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
ecuaii i din reprezentarea grafic a funciei de
funciei: monotonie, semnul funciei
gradul I
Inecuaii de forma ax b 0,(, , ), a, b
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor
situaii concrete ce se pot descrie prin funcii de studiate pe
gradul I, ecuaii, inecuaii sau sisteme de Poziia relativ a dou drepte; sisteme de tipul
ecuaii ax by c
5. Interpretarea cu ajutorul proporionalitii a , a, b, c, m, n, p
mx ny p
condiiilor pentru ca diverse date s fie
caracterizate cu ajutorul unei funcii de gradul I
6. Rezolvarea cu ajutorul funciilor a unei
situaii-problem i interpretarea rezultatului
1. Diferenierea variaiei liniare/ptratice prin
Funcia de gradul al II-lea
exemple
Reprezentarea grafic a funciei f: ,
2. Completarea unor tabele de valori necesare
pentru trasarea graficului f x ax2 bx c , a, b, c , a 0,
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea intersecia graficului cu axele de coordonate,
ecuaia f x 0 , simetria fa de drepte de
graficului (trasarea prin puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin
condiii algebrice sau geometrice forma x m , cu m
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma
caracterizarea soluiilor i rezolvarea unor x y s
sisteme , cu s, p
xy p
6. Identificarea unor metode grafice de rezolvare
a ecuaiilor sau a sistemelor de ecuaii
1. Recunoaterea corespondenei dintre seturi de
Interpretarea geometric a proprietilor algebrice
date i reprezentri grafice
ale funciei de gradul al II-lea
2. Reprezentarea grafic a unor date diverse n
Monotonie; punct de extrem, vrful parabolei,
vederea comparrii variaiei lor
interpretare geometric
3. Utilizarea lecturii grafice pentru rezolvarea de
ecuaii, inecuaii i sisteme de ecuaii Poziionarea parabolei fa de axa Ox , semnul
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor funciei, inecuaii de forma ax2 bx c 0
condiii algebrice; exprimarea prin condiii (, , ) , cu a, b, c , a 0 , interpretare
algebrice a unor reprezentri grafice geometric
5. Interpretarea unei configuraii din perspectiva Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
poziiei relative a unei drepte fa de o parabol
6. Utilizarea lecturilor grafice n vederea mx n y

rezolvarea sistemelor de forma 2 ,
optimizrii rezolvrii unor probleme practice ax bx c y

a, b, c, m, n , interpretare geometric
1. Identificarea unor elemente de geometrie
Vectori n plan
vectorial n diferite contexte
Segment orientat, vectori, vectori coliniari
2. Utilizarea reelelor de ptrate pentru
determinarea caracteristicilor unor segmente Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului,
orientate pe configuraii date regula paralelogramului), proprieti ale operaiei
3. Efectuarea de operaii cu vectori pe de adunare, nmulirea cu un scalar, proprieti ale
configuraii geometrice date nmulirii cu un scalar, condiia de coliniaritate,
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial descompunerea dup doi vectori necoliniari
pentru a descrie anumite configuraii
geometrice
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_pedagogic
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 27 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
5. Identificarea condiiilor necesare pentru
efectuarea operaiilor cu vectori
6. Aplicarea calculului vectorial n descrierea
proprietilor unor configuraii geometrice date
1. Descrierea sintetic sau vectorial a
Coliniaritate, concuren, paralelism calcul
proprietilor unor configuraii geometrice n
vectorial n geometria plan
plan
Vectorul de poziie a unui punct
2. Reprezentarea prin intermediul vectorilor a
unei configuraii geometrice plane date Vectorul de poziie a punctului care mparte un
3. Utilizarea calcului vectorial sau a metodelor segment ntr-un raport dat, teorema lui Thales
sintetice n rezolvarea unor probleme de (condiii de paralelism)
geometrie metric Vectorul de poziie a centrului de greutate al unui
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea triunghi (concurena medianelor unui triunghi)
vectorial (i invers) a unei configuraii
geometrice date
5. Determinarea condiiilor necesare pentru
coliniaritate, concuren sau paralelism
6. Analizarea comparativ a rezolvrilor
vectorial i sintetic ale aceleiai probleme
1. Identificarea elementelor necesare pentru
Aplicaii ale trigonometriei n geometrie
calcularea unor lungimi de segmente i a unor
Rezolvarea triunghiului dreptunghic
msuri de unghiuri
2. Utilizarea unor tabele i a unor formule pentru Formulele (fr demonstraie):
calcule n trigonometrie i n geometrie cos 180 x cos x ; sin 180 x sin x
3. Aplicarea teoremelor i a formulelor pentru Modaliti de calcul a lungimii unui segment i a
determinarea unor msuri (lungimi sau msurii unui unghi: teorema sinusurilor i teorema
unghiuri) cosinusului
4. Transpunerea ntr-un limbaj specific
trigonometriei i/sau geometriei a unor
probleme practice
5. Utilizarea unor elemente de trigonometrie n
rezolvarea triunghiului dreptunghic/oarecare
6. Analizarea i interpretarea rezultatelor
obinute prin rezolvarea unor probleme practice
CLASA a X-a - 2ore/spt. (TC)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de
Numere reale
numere utilizate n algebr i a formei de scriere
Numere reale: proprieti ale puterilor cu
a unui numr real n contexte variate
exponent raional, iraional i real ale unui numr
2. Compararea i ordonarea numerelor reale
pozitiv nenul, aproximri raionale pentru
utiliznd metode variate
numere reale
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu
puteri, radicali i logaritmi n contexte variate Radical dintr-un numr (ordin 2 sau ordin 3),
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr proprieti ale radicalilor
real pentru optimizarea calculelor Noiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor,
5. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea calcule cu logaritmi, operaia de logaritmare
optimizrii calculelor
6. Analizarea validitii unor afirmaii prin
utilizarea aproximrilor, a proprietilor sau a
regulilor de calcul
1. Exprimarea relaiilor de tip funcional n Funcii i ecuaii
diverse moduri Funcia putere: f : D , f x xn , n ,
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul
unei funcii n scopul deducerii unor proprieti n 2 i
algebrice ale acesteia (monotonie, bijectivitate, funcia radical: f :D , f x n x ,
semn, convexitate) n 2,3 , unde D 0, pentru n par i
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n calcule
i aproximri, prin metode diverse D pentru n impar
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_pedagogic
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 28 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii Funcia exponenial f: 0, ,
concrete ce se pot descrie printr-o funcie de o
variabil f x a x , a 0, , a 1 i
5. Interpretarea unor probleme de calcul n funcia logaritmic f : 0, ,
vederea optimizrii rezultatului
6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i f x log a x , a 0,
inversabilitate n trasarea unor grafice i n Rezolvri de ecuaii folosind proprietile
rezolvarea unor ecuaii funciilor:
- Ecuaii care conin radicali de ordinul 2 sau
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia: de ordinul 3
intersecia cu axele de coordonate, ecuaia f x 0 , - Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice,
reprezentarea grafic prin puncte, simetrie, lectura utilizarea unor substituii care conduc la
grafic a proprietilor algebrice ale funciilor: rezolvarea unor ecuaii algebrice
monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn, convexitate
1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic sau
Matematici financiare
statistic n situaii concrete
Probleme de numrare: permutri, aranjamente,
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
combinri
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al
graficelor i al diagramelor Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi,
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului TVA
financiar, statisticii sau probabilitilor pentru Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
analiza de caz statistice: date statistice, reprezentarea grafic a
4. Transpunerea n limbaj matematic prin datelor statistice. Interpretarea datelor statistice
mijloace statistice sau probabilistice a unor Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
probleme practice evenimente, probabilitatea unui eveniment
5. Analizarea i interpretarea unor situaii compus din evenimente egal probabile
practice cu ajutorul conceptelor statistice sau
probabilistice Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit,
calcularea preului de cost al unui produs, amortizri de
6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n
investiii, tipuri de credite, metode de finanare, buget
scopul prediciei comportrii unui sistem prin personal, buget familial.
analogie cu modul de comportare n situaii
studiate
1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic
Geometrie
sau utiliznd vectori
Reper cartezian n plan, coordonatele unui
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a
vector n plan; coordonatele sumei vectoriale,
relaiilor de paralelism i de perpendicularitate
coordonatele produsului dintre un vector i un
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
numr real coordonate carteziene ale unui punct
geometric pentru deducerea unor proprieti ale
din plan, distana dintre dou puncte n plan
acesteia i calcularea unor distane i a unor arii
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a Ecuaii ale dreptei n plan determinat de un
caracteristicilor matematice ale unei configuraii punct i de o direcie dat i ale dreptei
geometrice determinat de dou puncte distincte date
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu Condiii de paralelism, condiii de
paralelismul i minimul distanei perpendicularitate a dou drepte din plan,
6. Modelarea unor configuraii geometrice analitic, calcularea unor distane i a unor arii
sintetic sau vectorial
CLASA a XI-a -1 or/spt. (TC)
Competene specifice Coninuturi
1. Recunoaterea i diferenierea mulimilor de
Structuri algebrice
numere i a structurilor algebrice
Legi de compoziie, proprieti
2. Identificarea unei structuri algebrice prin
verificarea proprietilor acesteia Structuri algebrice: monoid, grup, inel, corp.
3. Compararea proprietilor algebrice sau Exemple: mulimile , , n , ,
aritmetice ale operaiilor definite pe diverse
mulimi n scopul identificrii unor algoritmi
4. Exprimarea proprietilor mulimilor nzestrate
cu operaii prin identificarea organizrii
Programa de examen pentru disciplina Matematic M_pedagogic
Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 29 din 30
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat naional - 2015
structurale a acestora
5. Utilizarea similaritii operaiilor definite pe
mulimi diferite n deducerea unor proprieti
algebrice
CLASA a XII-a - 1 or/spt. (TC)
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea unor situaii practice concrete, care
Elemente de calcul matriceal i sisteme de ecuaii
necesit asocierea unui tabel de date cu
liniare
reprezentarea sa matriceal
Matrice
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de
matriceal a unui proces
matrice
3. Aplicarea, n situaii practice, a algoritmilor de
calcul cu matrice Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea,
4. Rezolvarea unor sisteme, utiliznd metode nmulirea unei matrice cu un scalar, proprieti
diferite de rezolvare i compararea acestor Determinani
metode Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel
5. Stabilirea compatibilitii unor sisteme liniare i mult 3, proprieti
identificarea unor metode adecvate de rezolvare Sisteme de ecuaii liniare
a acestora Matrice inversabile din n , n 2,3 .
Ecuaii matriceale
Sisteme de ecuaii liniare cu cel mult 3
necunoscute; forma matriceal a unui sistem
liniar
Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de
dou puncte distincte, aria unui triunghi i
caracterizarea coliniaritii a trei puncte n plan

Programa de examen pentru disciplina Matematic M_pedagogic


Examenul de bacalaureat naional - 2015
Pagina 30 din 30