Sunteți pe pagina 1din 200

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTA 001
SUBIECTUL I.
a) S se determine ecuat, ia dreptei care trece prin punctul A(2; 5; 3) s, i este paralel cu dreapta
x1 y2 z+3
= = .
4 6 9
b) S se determine valoarea numrului sin2 2007 + cos2 2007.
c) S se determine coordonatele punctelor de intersect, ie ale hiperbolei 2x2 5y 2 8 = 0 cu
dreapta 5y = x.
# # # # #
d) S se calculeze produsul scalar al vectorilor #v = # + k s, i w
+ # = + 2k.
2 + 3i
e) S se determine partea real a numrului complex .
3 2i
f ) S se determine aria unui triunghi avnd lungimile a dou laturi de 4 s, i 5, iar unghiul dintre
ele de 30 .
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine suma coecient, ilor polinomului (5X 4)3 .
b) S se determine cte numere de 3 cifre distincte se pot forma folosind cifrele 2, 3, 4, 5.
c) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x 3. S se calculeze numrul
f (3) f (2) f (1) f (0) f (1) f (2) f (3).

d) S se determine partea ntreag a numrului 42.
e) S se determine probabilitatea ca un element n din mult, imea {0; 1; 2; 3} s verice relat, ia
3n + 5n = 2n + 6n .
1
2. Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = .
x(x + 1)
1 1
a) S se arate c f (x) = , () x (0, +).
x x+1
b) S se calculeze f (x), x (0, +).

f (x) 0, 5
c) S se calculeze lim .
x1 x1
d) S se calculeze aria suprafet, ei plane cuprins ntre axa Ox, gracul funct, iei f s, i dreptele
x = 1 s, i x = 2.
e) S se calculeze lim ( f (1) + f (2) + + f (n) ).
n+

SUBIECTUL III. 
1 1
Se consider matricea A = si sirul (Fn )n0 denit prin relat, ia de recurent,
1 0 , ,
Fn+1 = Fn + Fn1 , n N , cu F0 = 0, F1 = 1.

a) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.


b) S se calculeze F2 s, i F3 .
c) S se arate c A2 = A + I2 s, i An+1 = An + An1 , () n N,n 2. 
Fn+1 Fn
d) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c An = , () n N .
Fn Fn1
e) Utiliznd relat, ia det An = ( det(A) )n , s se arate c Fn+1 Fn1 Fn2 = (1)n , () n N
f ) Utiliznd egalitatea Am An = Am+n , s se arate c
Fn+m = Fn+1 Fm + Fn Fm1 , () n N, () m N .
n
X (1)k+1 Fn
g) S se arate c = , () n N .
Fk Fk+1 Fn+1
k=1

1
2 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
ln(1 + x)
Se consider numerele reale a, b, 0 < a < b s, i funct, iile f : (0, +) R, f (x) = , iar
x
g : (0, +) R, g(x) = ln(1 + x), () x (0, +).
a) S se calculeze g (x), x (0, +).
b) S se arate c g(x) < 0, () x (0, +).
c) S se arate c f (x) < 1, () x (0, +).
Z 1
1
d) S se arate c x ln(1 + x) dx < .
0 3
e) S se calculeze lim f (x) s, i lim f (x)
x0 x+
Z
1 bx
f ) S se calculeze lim f (t) dt.
x0 x ax
x>0
Z
1 bx
g) S se calculeze lim f (t) dt.
x+ x ax
VARIANTA 002 3

VARIANTA 002
SUBIECTUL I.
a) S se determine a, b R astfel nct punctele A(2; 4) s, i B(2; 0) s apart, in dreptei de
ecuat, ie y = ax + b.
b) Dac punctul M este simetricul punctului A(2; 4) fat, de punctul B(2; 0), s se determine
coordonatele punctului M .
c) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele O(0; 0), A(2; 4) s, i B(2; 0).
d) S se determine semnul numrului cos 3.
e) S se calculeze tangenta unghiului determinat de diagonala unui cub cu o fat, lateral a sa.
f ) S se arate c punctele C(1; 1; 1), D(0; 1; 1), E(1; 0; 1), F (1; 1; 0) sunt necoplanare.
SUBIECTUL II.
1. Se consider mult, imea A = {0; 3; 6; . . . ; 30}.
a) S se calculeze numrul elementelor mult, imii A.
b) S se determine numrul de submult, imi ale mult, imii A care au trei elemente.
c) S se calculeze probabilitatea ca un element din mult, imea A s e numr prim.
d) S se calculeze suma elementelor mult, imii A.
e) S se determine cte submult, imi ale mult, imii A au 2 elemente s, i nu l cont, in pe 0.
2. Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = x arctan x.
a) S se calculeze f (x), x > 0.
b) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe intervalul (0, +).
f (x) f (2)
c) S se calculeze lim .
x2 x2
d) S se arate c funct , ia f este convex pe intervalul (0, +).
Z 3
e) S se calculeze f (x) dx.
1
SUBIECTUL III.
Se consider numerele reale a1 , a2 , . . . , an distincte s, i b1 , b2 , . . . , bn R arbitrare, unde n N,
(X a2 )(X a3 ) . . . (X an )
n 3. Denim polinoamele w1 = ,
(a1 a2 )(a1 a3 ) . . . (a1 an )
(X a1 )(X a3 ) . . . (X an ) (X a1 )(X a2 ) . . . (X an1 )
w2 = , . . . , wn = s, i
(a2 a1 )(a2 a3 ) . . . (a2 an ) (an a1 )(an a2 ) . . . (an an1 )
Ln = b1 w1 + b2 w2 + + bn wn .
a) S se verice c wi (aj ) = 0, () i 6= j, i, j {1; 2; . . . ; n}.
b) S se verice c w1 (a1 ) = w2 (a2 ) = . . . = wn (an ) = 1.
c) S se verice c grad(w1 ) = grad(w2 ) = . . . = grad(wn ) = n 1.
d) S se arate c polinomul Ln are gradul cel mult n 1 s, i Ln (ak ) = bk , () k {1; 2; . . . ; n}.
e) S se arate c dac f R[X], grad(f ) n 1 s, i f (ak ) = bk , () k {1; 2; . . . ; n}, atunci
f = Ln .
f ) S se arate c (17a1 + 11)w1 + (17a2 + 11)w2 + + (17an + 11)wn = 17X + 11.
g) S se calculeze a21 w1 (1) + a22 w2 (1) + + a2n wn (1).
4 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z b
Se consider numerele strict pozitive a, b R, a < b, funct, ia f : [1, +) R, f (x) = tx dt
a
x1
s, i funct, ia g : [1, +) R, g(x) = ln x 2 .
x+1
a) S se arate c (x + 1)f (x) = b x+1
a x+1
, pentru orice x [1, +).
b) S se calculeze f (x), x [1, +).
c) S se calculeze g (x), x [1, +).
d) Dac 0 < a < b < 1, s se calculeze lim f (x).
x+
e) S se arate c g(x) > 0, () x (1, +).
ba b
f ) S se demonstreze inegalitatea 2 < ln , pentru orice 0 < a < b.
b+a a
2 2 2
g) S se arate c + + + < ln(n + 1), pentru orice n N .
3 5 2n + 1
VARIANTA 003 5

VARIANTA 003
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex (1 i)4 .
b) S se calculeze distant, a de la punctul C(1; 1) la dreapta x + y = 0.
x2 y2
c) S se determine ecuat, ia tangentei la hiperbola = 1, n punctul P (4; 3).
4 3
d) S se determine a > 0, astfel nct punctul C(1; 1) s se ae pe cercul x2 + y 2 = a.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(1; 1), B(3; 3) s, i C(1; 1).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(cos + i sin )3 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 4x + 3 2x 4 = 0.
b) S se calculeze expresia C16 C26 + C46 C56 .
c) Dac funct, ia f : R R este f (x) = x4 x, s se calculeze (f f )(1).
d) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; . . . ; 5}, s verice relat, ia 2n 3n + 2.
e) S se calculeze suma elementelor din grupul (Z8 , +).
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = ln(x2 + 3).
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe intervalul (0, +).
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
e) S se determine numrul punctelor de extrem local ale funct, iei f .
SUBIECTUL III.
1 2 3 1 0 0
Se consider matricele E = 0 1 4 s, i I3 = 0 1 0 s, i mult, imea M format din toate
0 0 1 0 0 1
matricele cu 3 linii s, i 3 coloane s, i toate elementele din mult, imea numerelor naturale.
a) S se verice c E M s, i c I3 M .
b) S se arate c dac A, B M , atunci A + B M .
c) S se arate c dac A, B M , atunci A B M .
d) S se calculeze determinantul matricei E.
e) S se gseasc o matrice C M , astfel nct rang(C) = 1 s, i o matrice D M astfel nct
rang(D) = 2.
f ) S se arate c matricea E este inversabil s, i E 1 / M.
g) S se arate c, dac matricea X M este inversabil s, i X 1 M , atunci suma elementelor
de pe ecare linie a sa este egal cu 1 s, i suma elementelor de pe ecare coloan a sa este
egal cu 1.
6 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = x ln a a ln x, unde a R, a > 0.
a) S se calculeze f (x), x > 0.
b) S se calculeze f (a) s, i f (a).
c) S se arate c ex xe , () x (0, +).
d) Utiliznd teorema lui Fermat s se determine a > 0 astfel nct f (x) 0, () x (0, +).
Z 2 Z 2
e) S se arate c ex dx xe dx.
1 1
f ) S se arate c pentru x > 0, avem ex = xe dac s, i numai dac x = e.
g) S se determine numerele reale c, b, d > 0 cu proprietatea c cx + bx + dx xc + xb + xd ,
() x (0, +).
VARIANTA 004 7

VARIANTA 004
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze lungimea segmentului AB, dac A(5; 3) s, i B(2; 1).
b) S se calculeze distant, a de la punctul M (3; 2) la dreapta 3x 4y + 2 = 0.
c) S se determine modulul numrului complex z = (3 4i)(1 + i)
d) S se determine punctele de intersect, ie dintre dreapta x y = 0 s, i cercul x2 + y 2 = 4.
e) S se determine
a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( 1 i 3 )3 = a + ib.
f ) S se determine cos(2007).
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze suma 1 + 4 + 7 + 10 + + 100.
b) S se rezolve n mult, imea R ecuat, ia x3 + x 2 = 0.
c) S se determine mult, imea solut, iilor reale ale inecuat, iei
x2 + x 6 0.
d) S se determine al cincilea termen
al dezvoltrii ( 2x + 3 x )10 .
e) S se rezolve n intervalul ( 5, + ) ecuat, ia log2 (x2 5) = 2.
2x + 1
2. Se consider funct, ia f : R \ {1; 0} R, f (x) = 2 .
x (x + 1)2
1 1
a) S se arate c f (x) = 2 , () x R \ {1; 0}.
x (x + 1)2
b) S se determine ecuat, iile asimptotelor verticale la gracul funct, iei f .
c) S se calculeze lim xf (x).
x+
Z 2
d) S se calculeze f (x) dx.
1
e) S se calculeze suma S = f (1) + f (2) + + f (2007).
SUBIECTUL III. 
a b
Pentru o matrice A = M2 (C) notm tr(A) = a + d s, i considerm polinomul atas, at
c d
matricei A, f = X 2 tr(A) X + det(A). Notm cu x1 , x2 C rdcinile polinomului f s, i
1 0 0 0
considerm matricele I2 = si O = .
0 1 , 2 0 0
 
ax b
a) S se verice c A xI2 = , () x C.
c dx
b) S se arate c f (x) = det(A xI2 ), () x C.
c) S se verice c x1 + x2 = tr(A) s, i x1 x2 = det(A).
d) S se arate c polinomul atas, at matricei I2 are rdcinile x1 = 1 s, i x2 = 1.
e) S se verice c A2 (a + d)A + (ad bc)I2 = O2 s, i An+2 (a + d)An+1 + (ad bc)An = O2 ,
() n N .
f ) Utiliznd eventual metoda induct, iei matematice, s se arate c polinomul atas, at matricei
An are rdcinile xn1 s, i xn2 , () n N .
g) S se arate c dac matricea A veric |tr(A)| > 2, atunci An 6= I2 , () n N .
8 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1 (1)n
Se consider s, irul (an )n0 , denit prin an = 1 + + s, i funct, iile fn : R R,
4 7 3n + 1
x4 x7 (1)n x3n+1
fn (x) = x + + , n N.
4 7 3n + 1
a) S se verice c a0 = 1 s, i f0 (x) = x, () x R.
f1 (x)
b) S se calculeze lim .
x+ x4
c) S se determine fn (x), x R.

3n+3
1 n+1 x
d) S se arate c fn (x) = (1) , () x R \ {1}, () n N.
Z 1 1 + x3 1 + x3

1 1 3
e) S se arate c 3
dx = ln 2 + .
0 1 + x 3 9
1 3 R 1 x3n+3
f ) S se arate c an = ln 2 + (1)n+1 0 dx, () n N.
3 9 1 + x3
g) S se calculeze lim an .
n+
VARIANTA 005 9

VARIANTA 005
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze distant, a dintre punctele A(1; 2; 3) s, i B(3; 2; 1).
b) S se determine centrul de greutate al unui triunghi cu vrfurile n punctele A(1; 0), B(0; 1),
C(2; 2).
c) S se calculeze aria cercului de ecuat, ie (x 2)2 + (y 3)2 = 10.
 10
d) S se determine modulul numrului complex cos + i sin .
5 5
e) S se determine numrul punctelor de intersect, ie dintre parabolele y 2 = 4x s, i x2 = 4y.
f ) S se determine numrul solut, iilor din intevalul [0; 2] ale ecuat, iei sin x = 1.
SUBIECTUL II.
1. a) S se rezolve n mult, imea R ecuat, ia lg(x2 + 1) = 1.
b) Pentru funct, ia f : R R, f (x) = x2 + 1, s se calculeze suma f (1) + f (2) + + f (10).
c) S se determine probabilitatea ca alegnd o funct, ie din mult, imea funct, iilor denite pe
mult, imea {1; 2} cu valori n mult, imea {1; 2; 3}, aceasta s e injectiv.
d) S se determine al zecelea termen al unei progresii geometice cu primul termen 1024 s, i cu
1
rat, ia .
2
e) S se calculeze suma coecient, ilor dezvoltrii (2x + 1)4 .
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = ex x 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
b) S se arate c funct, ia f este strict descresctoare pe intervalul (, 0).
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
d) S se arate c () x R, f (x) 0.
f (x)
e) S se calculeze lim .
x+ x2

SUBIECTUL III.

Se consider mult, imea H = {f Q[X] | f ( 3 2 ) = 0}.
a) S se arate c polinomul nul f = 0 este n H.
b) S se arate c polinomul X 3 2 este din H.
c) S se arate c dac f1 , f2 H, atunci f1 f2 H.
d) S se demonstreze c dac a, b, c Q s, i a 3 4 + b 3 2 + c = 0, atunci a = b = c = 0.
e) S se arate c dac g Q[X] s, i grad(g) = 1 sau grad(g) = 2, atunci g / H.
f ) S se arate c dac grad(g) = 3 s, i f H, atunci exist a Q astfel nct f = a (X 3 2).
g) S se arate c H = {(X 3 2) q | q Q[X]}.
10 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
x
Se consider funct, iile f : (0, +) R, f (x) = ln s, i g : (0, +) R, g(x) = f (x).
x+1
1 1
a) S se arate c g(x) = , x > 0.
x x+1
b) S se arate c funct, ia g este strict descresctoare pe (0, +).
c) S se arate c g(x) 0, () x > 0.
d) Utiliznd eventual metoda induct, iei matematice, s se arate c
1 1 1 n
+ + + = , () n N .
12 23 n(n + 1) n+1
e) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c () n N exist cn (n, n + 1) astfel nct
g(cn ) = f (n + 1) f (n).
f ) S se arate c g(n + 1) < f (n + 1) f (n) < g(n), () n N .
n 2n + 2 n
g) S se arate c < ln < , () n N .
2(n + 1) n+2 n+1
VARIANTA 006 11

VARIANTA 006
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze distant, a dintre punctele A(2; 1; 2) s, i B(3; 3; 1).
b) S se determine raza cercului (x 2)2 + (y + 2)2 = 16.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la parabola y 2 = 5x n punctul P (5; 5).
5 2i
d) S se calculeze modulul numrului complex .
2 5i
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele M (2; 3), N (2; 2) s, i P (3; 2).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
 10
3 3
cos + i sin = a + ib.
10 10
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze suma primilor 8 termeni dintr-o progresie aritmetic n care primul termen
este 1 s, i rat, ia este 3.
b) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia
2n 3 + log2 n.
c) S se calculeze suma elementelor din grupul (Z11 , +).
d) S se calculeze expresia E = C15 C25 + C35 C45 .
e) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x3 x2 + x 1 = 0.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2006 + 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
f (x) f (0)
d) S se calculeze lim .
x0 x
e) S se scrie ecuat, ia tangentei la gracul funct, iei f n punctul de abscis x0 = 1.
SUBIECTUL III.   
1 0 0 1 0 0
Se consider matricele I2 = ,J= s, i O2 = . Convenim c rang(O2 ) = 0.
0 1 0 0 0 0
a) S se calculeze determinant, ii matricelor J s, i I2 .
b) S se calculeze matricea J 2 . 
a b
c) S se arate c, dac A M2 (C), A = , atunci A2 (a + d)A + (ad bc)I2 = O2 .
c d
d) S se gseasc o matrice M M2 (C) pentru care rang(M ) 6= rang(M 2 ).
e) S se arate c, dac matricea B M2 (C) este inversabil, atunci matricea B n este inversa-
bil, () n N .
f) Utiliznd
 eventual
 metoda induct, iei matematice, s se arate c, dac matricea
p q
C= M2 (C) nu este inversabil, atunci C n = (p + s)n1 C, () n N, n 2.
r s
g) S se arate c, dac matricea D M2 (C) veric rang(D) = rang(D2 ), atunci
rang(D) = rang(Dn ), () n N .
12 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x ln(ex + 1) s, i s, irul (an )n1 , denit prin
1 1 1
an = + 2 + + n , () n N .
e+1 e +1 e +1
1
a) S se verice c f (x) = x , x R.
e +1
b) S se arate c funct, ia f este strict descresctoare pe R.
c) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c () k [0, +), exist c (k, k + 1), astfel
1
nct f (k + 1) f (k) = c .
e +1
1 1
d) S se arate c k+1 < f (k + 1) f (k) < k , () k [0, +).
e +1 e +1
e) S se arate c s, irul (an )n1 este strict cresctor.
f ) S se arate c f (n + 1) f (1) < an < f (n) f (1), () n N .
g) S
 se arate c s, irul
 (an )n1 este convergent s, i are limita un numr real din intervalul
1
ln 1 + , ln 2 .
e
VARIANTA 007 13

VARIANTA 007
SUBIECTUL I. !

4 2
a) S se determine numrul real a astfel nct punctul M , 1 s apart, in elipsei
3
x2 y2
+ = 1.
4 a
b) S se determine punctele de intersect, ie ale dreptei de ecuat, ie x + 3y 7 = 0 cu axele de
coordonate.
c) S se calculeze distant, a de la punctul M (2; 3) la dreapta y = x.
d) S se determine a, b, c R astfel nct punctele A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3) s apart, in
planului de ecuat, ie ax + by + cz + 6 = 0.

e) S se determine cel mai mare dintre numerele cos , cos , cos .
6 4 2
f) S se calculeze sin2 1 + cos2 1.
SUBIECTUL II.
1. Se consider polinomul f R[X], f = X 4 6X 3 + 13X 2 12X + 4.
a) S se calculeze (X 2 3X + 2)2 .
b) S se determine rdcinile polinomului f .
c) S se determine restul mprt, irii polinomului f la polinomul g = X + 1.
d) S se determine suma coecient, ilor polinomului (X 2 3X + 2)4 .
e) S se determine cea mai mic valoare a funct, iei g : R R, g(x) = x2 3x + 2.
1
2. Se consider funct, ia f : R \ {1; 0} R, f (x) = .
x(x + 1)
1 1
a) S se arate c f (x) = , () x R \ {1; 0}.
x x+1
b) S se determine partea ntreag a numrului real S = f (1) + f (2) + + f (10).
c) S se determine punctele de extrem local ale funct, iei f .
d) S se determine asimptotele verticale la gracul funct, iei f .
e) S se calculeze aria suprafet, ei cuprinse ntre gracul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele de ecuat, ii
x = 1 s, i x = 2.
SUBIECTUL III.
Se consider
mult
, imea H = {A M 3 (Q) | det(A) 6= 0, A
1
= A2 + A} s, i matricele
1 0 0 0 0 0
I3 = 0 1 0 s, i O3 = 0 0 0.
0 0 1 0 0 0
a) S se determine inversa matricei X = aI3 , unde a R .
b) S se arate c pentru orice a Q, matricea X = aI3 nu se a n H.
c) S se arate c dac A H, atunci A3 + A2 I3 = O3 .
d) S se arate c dac A H, atunci A 5
= I3 A.
0 0 1
e) S se arate c matricea 1 0 0 H.
0 1 1
f ) S se arate c dac A H s, i P M3 (R) este o matrice inversabil, atunci P 1 A P H.
g) S se arate c mult, imea H cont, ine cel put, in 2007 elemente.
14 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z 1 h i
Se consider s, irul (In )n1 , unde In = x2n sin x dx s, i funct, ia f : 0, R, f (x) = sin x,
h i 0 2
() x 0, .
2
a) S se calculeze I1 .
b) S se arate c s, irul (In )n1 este descresctor.
h i
c) S se arate c funct, ia f este concav pe 0, .
2 2
d) S se arate c x < sin x < x, () x 0, .
2
1 1
e) S se arate c < In < , () n N .
(n + 1) 2(n + 1)
f ) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c
In = 2n sin 1 cos 1 2n(2n 1)In1 , () n N, n 2.
g) S se calculeze lim nIn .
n+
VARIANTA 008 15

VARIANTA 008
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex i2007 .
b) S se determine inversul numrului complex i2007 .

c) S se determine semnul numrului sin cos .
2007 2007
d) S se calculeze aria triunghiului ABC, dac AB = 6, BC = 10 s, i msura unghiului B este
de 45 .
e) S se determine ecuat, ia cercului cu centrul n punctul M (1; 1) s, i raza 2.
f ) S se determine distant, a de la punctul A(1; 1; 1) la planul de ecuat, ie 3x + 2y z = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine coordonatele vrfului parabolei de ecuat, ie y = x2 2x + 5.
b) S se determine numrul de elemente ale mult, imii A dac aceasta are exact 8 submult, imi.
c) S se determine num rul real x dac numerele 2, x s, i x + 4 (n aceast ordine) sunt n
progresie aritmetic.
d) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = 2X 3 6X 2 + 8X + 1.
e) S se calculeze 42007 n Z5 .
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 3 x 1.
a) S se calculeze lim f (n).
n+
b) S se calculeze f (x), x R \ {1}.
f (x) f (2)
c) S se calculeze lim .
x2 x2
d) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe intervalul (1, +).
Z 2
e) S se calculeze f 3 (x) dx.
1
SUBIECTUL III.
Se consider polinoamele f = 10X 10 + 9X 9 + + 2X 2 + X + 0, 5 cu rdcinile
x1 , x2 , . . . , x10 C s, i g(X 1) f .
a) S se calculeze f (1).
b) S se calculeze x1 x2 . . . x10 s, i x1 + x2 + + x10 .
c) S se verice c g = 10X 11 X 10 X 2 0, 5X 0, 5.
1 1 1 0, 5 0, 5
d) S se arate c, dac z C s, i g(z) = 0, atunci 10 = + 2 + + 9 + 10 + 11 .
z z z z z
e) S se arate c |u + v| |u| + |v|, () u, v C.
1 1 1 0, 5 0, 5
f ) S se arate c, dac z C s, i |z| 1, atunci 10 6= + 2 + + 9 + 10 + 11 .
z z z z z
g) S se arate c |xk | 1, () k {1; 2; . . . ; 10}.
16 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. 
x
Se consider funct, ia f : [0, +) R, f (x) = sin x . Pentru a 0, xat s, i pentru
x+1 2
orice n N , notm xn (a) = ( |sin sin{z
. . . sin} )(a).
de n ori sin
a) S se calculeze derivatele f (x), f h(x), f (x), x 0.

b) S se arate c f (x) < 0, () x 0, .
h i2
c) S se arate c f (x) 0, () x 0, .
2
a
d) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c xn (a) , () n N .
na + 1
1
e) S se arate c ln(x + 1) ln x < , () x > 0.
x
1 1
f ) Utiliznd inegalitatea de la punctul e), s se arate c 1 + + + > ln(n + 1), () n N .
2 n
g) S se calculeze limn+ ( x1 (a) + x2 (a) + + xn (a) ).
VARIANTA 009 17

VARIANTA 009
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex (2 + 3i)2 .
b) S se calculeze distant, a de la punctul E(1; 2) la dreapta x + y + 5 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la hiperbola x2 2y 2 = 2 n punctul P (2; 1).
d) S se arate c punctele L(1; 2; 1), M (2; 3; 1) s, i N (3; 4; 1) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 2; 2), B(2; 2; 1), C(2; 1; 2)
s, i D(1; 2; 3).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( 3 + 2i )3 = a + ib.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze expresia C05 C15 + C25 + C35 .
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia x2 x = 6.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x3 + 1, are inversa g : R R, s se calculeze
g(2) + g(1) + g(0).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 3x + 9x = 12.
e) S se calculeze suma ptratelor rdcinilor polinomului f = X 3 X 2 X 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x + arctan x.
a) S se calculeze f (x), x R.
b) S se determine ecuat, ia asimptotei ctre + la gracul funct, iei f .
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z x1
1
e) S se calculeze f (x) dx.
0
SUBIECTUL III.
Se consider
 mult, imea
 M 2 (Z2 ), submult
 , imea
 H = {X M2 (Z2 ) | X 2 = X} s, i matricele
0 0 1 1 1 0
O2 = ,B= s, i I2 = .
0 0 1 1 0 1
a) S se verice c O2 H s, i I2 H.
b) S se verice c B / H.
c) S se gseasc dou matrice P , Q H, cu proprietatea P + Q / H.
d) S se arate c, dac U H este o matrice inversabil, atunci U = I2 .
e) S se determine numrul de elemente din mult, imea M2 (Z2 ).
f ) S se determine numrul de elemente din mult, imea H.
g) S se arate c orice matrice din mult, imea M2 (Z2 ) se scrie ca o sum nit de elemente din
mult, imea H.
18 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider n N, n 2, funct , iile fk: [0,
 +) R, () k Ns, i g : [0, +) R, denite prin
1 1 1 1 1 1
g(x) = (1 + x) 2 s, i f0 (x) = 1 2 ... n (1 + x) 2 n1 , () x [0, +)
Z 2 2 2 2
x
s, i fk+1 (x) = fk (t) dt, () x [0, +), () k N.
0
Notm prin g (x) derivata de ordinul k a funct, iei g calculat n punctul x.
(k)

a) S se calculeze g (x), x [0, +).


b) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
   
(k) 1 1 1 1 1
g (x) = 1 2 ... k + 1 (1 + x) 2 k , () x [0, +), () k N .
2 2 2 2
c) S se verice c g (n+1) (t) = f0 (t), () t [0, +).
d) Integrnd relat, ia de la punctul c), s se arate c f1 (x) = g (n) (x) g (n) (0), () x [0, +).
e) S se demonstreze c () x [0, +) avem egalitatea
 
x x2 xn (n)
fn+1 (x) = g(x) g(0) + g (1) (0) + g (2) (0) + + g (0) .
1! 2! n!
k
   
x 1 1 1 1
f ) S se arate c 0 |fk (x)| 1 2 ... n , () k N,
k! 2 2 2 2
() x (0; 1]. 
x (1) x2 (2) xn (n)
g) S se arate c lim g(0) + g (0) + g (0) + + g (0) = g(x), () x [0; 1].
n+ 1! 2! n!
VARIANTA 010 19

VARIANTA 010
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul vectorului 2 # .
+ 5 #
b) S se calculeze lungimea segmentului cu capetele n punctele A(6; 7) s, i C(7; 6).

c) S se calculeze cos + cos .
6 3
d) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(6; 7) s, i C(7; 6) s e pe dreapta de ecuat, ie
x + ay + b = 0.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(6; 7), B(5; 5) s, i C(7; 6).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
3+i
= a + bi.
4i
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze elementul 62007 n Z7 .
b) S se calculeze expresia C49 C59 .
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x4 3x2 + 2 = 0.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x + 8x = 10.
e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia 3n > n3 .
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = ex + x + 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
f (x) f (0)
c) S se calculeze lim .
x0 x
d) S se arate c funct, ia feste convex pe R.
3 n+5
e) S se calculeze lim .
n+ 2 n + 7

SUBIECTUL III. 
a1 a2 a3 a4
Se consider matricele A = M2, 4 (R), B = tA A, C = A tA, astfel nct
b1 b2 b3 b4
rang(A) = 2 si vectorii #
, v = a #
k +bk k , () k {1; 2; 3; 4}.
#
Se admite cunoscut c rang(X Y ) min( rang(X), rang(Y ) ), () X Mm, n (R),
() X Mn, p (R), m, n, p N . 
a ar
a) S se arate c exist n, r {1; 2; 3; 4}, astfel nct det n 6= 0.
bn br
b) S se arate c elementele matricei B sunt bnr = # v r , cu n, r {1; 2; 3; 4}.
v n #
c) S se arate c rang(B) 2.
d) S se arate c det(B) = 0.
e) S se arate c dac cei 4 vectori sunt nenuli s, i distinct, i, atunci exist 2 dintre ei # v n , #
v r , cu
n, r {1; 2; 3; 4}, care fac ntre ei un unghi de cel mult 90 .

f ) S se arate c matricea B cont, ine cel put, in 6 elemente nenegative.


g) S se arate c

a1 a2 2 a1 a3 2 a1 a4 2 a2 a3 2 a2 a4 2 a3 a4 2
det(C) = + + + + + .
b1 b2 b1 b3 b1 b4 b2 b3 b2 b4 b3 b4
20 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. 
1
Se consider funct, ia fa : (0, +) R, fa (x) = (x + a) ln 1 + s, i s, irul (en (a))n1 ,
x
 n+a
1
en (a) = 1 + , unde a [0; 1], n 1.
n 
1 x+a
a) S se arate c fa (x) = ln 1 + , () x (0, +).
x x(x + 1)
(2a 1)x + a
b) S se arate c fa (x) = , () x (0, +).
x2 (x + 1)2
c) S se calculeze lim en (a).
n+
d) S se arate c s, irul (en (0))n1 este strict cresctor.
e) S se determine ecuat, ia asimptotei
 ctre + la gracul funct, iei fa .
1
f ) S se arate c s, irurile en s, i (en (1))n1 sunt strict descresctoare.
2 n1
g) S se determine cel mai mic numr a [0; 1] pentru care (en (a))n1 este s, ir descresctor.
VARIANTA 011 21

VARIANTA 011
SUBIECTUL I.
n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele A(1; 3), B(2; 4), C(3; 5) s, i O(0; 0).
a) S se calculeze lungimile segmentelor (AB), (BC) s, i (AC).
b) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(1; 3) s, i B(2; 4) s se ae pe dreapta
y = ax + b.
c) S se demonstreze c punctele A(1; 3), B(2; 4), C(3; 5) sunt coliniare.
d) S se calculeze coordonatele proiect, iei punctului A(1; 3) pe axa Ox.
h i 5
e) Dac a 0, s, i sin a = , s se calculeze cos a.
2 13
f ) S se calculeze n mult, imea numerelor complexe produsul i i2 . . . i10 .
SUBIECTUL II.
1 1 4
1. a) S se rezolve n R \ {1; 1} ecuat, ia + = .
x+1 x1 (x 1)(x + 1)
b)S se calculeze log2 8.
c)S se determine cu cte cifre de 0 se termin numrul 10!.
d)S se calculeze suma 1 + 2 + 22 + + 29 .
e)S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element n din mult, imea M = {3; 2; 1; 0; 1; 2; 3},
acesta s satisfac relat, ia n2 4 0.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2 + 4x + 4, () x R.
a) S se calculeze f (x), x R.
f (x) f (2)
b) S se calculeze lim .
x2 x2
c) S se determine intervalele de monotonie ale funct, iei f .
Z 1
d) S se calculeze f (x) dx.
0 Z n
1
e) S se calculeze lim f (x) dx.
n+ n3 0

SUBIECTUL III.
Pentru n N, n 2, se consider funct, ia f : C C, f (z) = (1 + z)n .
a a a
Sunt cunoscute formulele 1 + cos a = 2 cos2 s, i sin a = 2 sin cos , () a R.
2 2 2
a) S se calculeze f (1).
b) S se arate c f (i) = (C0n C2n + C4n C6n + ) + i(C1n C3n + C5n C7n + ).

c) S se verice c 1 + i = 2 cos + i sin .
 4 4
n n n 
d) S se arate c f (i) = 2 2 cos + i sin .
4 4
n n
e) S se arate c C0n C2n + C4n C6n + = 2 2 cos .
 4 
t nt nt
f ) S se arate c f (cos t + i sin t) = 2n cosn cos + i sin , t R.
2 2 2
Xn
t nt
g) S se arate c Ckn cos kt = 2n cosn cos , t R.
2 2
k=0
22 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1 1 1
Se consider s, irul (en )nN , en = + + + + , unde 0! = 1 s, i pentru orice s, ir (an )nN ,
0! 1! 2! n!
a0 a1 a2 an
an {1; 1}, n N, denim s, irul (xn )nN prin + + + + , () n N.
0! 1! 2! n!
1 1
a) S se arate c , () k N, k 2.
k! (k 2)! k
1 1 1 1
b) S se arate c + + + = 1 , () n N, n 2.
0! 2 1! 3 (n 2)! n n!
c) S se arate c s, irul (en )nN este monoton s, i mrginit.
d) S se arate c pentru orice n N, n 2, numrul xn nu este numr ntreg.
e) S se arate c () n N , exist yn , yn [0, +), astfel nct xn = yn zn .
f ) S se arate c s, irul (xn )nN este convergent.
g) S se arate c limita s, irului (xn )nN este numr irat, ional.
VARIANTA 012 23

VARIANTA 012
SUBIECTUL I.
4 + 5i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
5 + 4i
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(2; 3) la dreapta x + y + 5 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la parabola y 2 = 3x dus prin punctul P (3; 3).
d) S se arate c punctele L(1; 2; 2), M (2; 3; 2) s, i N (3; 4; 2) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 2; 3), B(3; 2; 1), C(2; 1; 3)
s, i D(1; 2; 3).
f) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( 2 3i )3 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se demonstreze c n! n = (n + 1)! n!, () n N .
b) S se arate c 1! 1 + 2! 2 + + 100! 100 = 101! 1.
c) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z6 s verice relat, ia x3 = x.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x + 4x = 6.
e) S se calculeze suma ptratelor rdcinilor complexe ale polinomului f = X 4 X 2 24.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2x + 5x .
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
e) S se determine asimptota orizontal spre la gracul funct, iei f .
SUBIECTUL III.  
0 1 0 0
Se consider matricele C = s, i D = .
0 0 1 0
a) S se calculeze matricele C + D s, i (C + D)2 .
b) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei C.
c) S se arate c det(A + B) + det(A B) = 2 ( det(A) + det(B) ), () A, B M2 (R).
d) S se arate c, dac x, y, a, b R s, i x + y = 2(a + b), atunci x a + b sau y a + b.
e) S se arate c () A, B M2 (R), avem det(A + B) det(A) + det(B) sau
det(A B) det(A) + det(B).
f) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
() n N s, i () A1 , A2 , . . . , An M2 (R), exist o alegere a semnelor + sau astfel
nct det(A1 A2 An ) det(A1 ) + det(A2 ) + + det(An ).
g) S se arate c exist o alegere a semnelor + sau astfel nct s avem
(cos 1 cos 2 cos 10)2 + (sin 1 sin 2 sin 10)2 10.
24 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
4 3
Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = x 4 s, i s, irurile (an )n1 , (bn )n1 s, i (cn )n1 ,
3
1 1 1
an = + + + , bn = an = f (n), cn = an f (n + 1), () n N .
4
1 4
2 4
n
a) S se calculeze f (x), x (0, +).
b) S se arate c funct, ia f este strict descresctoare pe intervalul (0, +).
c) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c () k > 0, exist c (k; k + 1), astfel nct
1
f (k + 1) f (k) = .
4
c
1 4 3 4 3 1
d) S se arate c < (k + 1) 4 k 4 < , () k (0, +).
4
k+1 3 3 4
k
e) S se arate c s, irul (bn )n1 este strict descresctor iar s, irul (cn )n1 este strict cresctor.
f ) S se arate c s, irurile (bn )n1 s, i (cn )n1 sunt convergente.
g) S se calculeze lim an .
n+ 
1 1 1 1
h) S se calculeze lim + + +
4
4
.
n+ 4
n+1 4
n+2 2n n3
VARIANTA 013 25

VARIANTA 013
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex 4 6i.
b) S se calculeze lungimea segmentului cu capetele n punctele A(3; 2) s, i C(4; 3).
c) S se calculeze suma de numere complexe S = i + i3 + i5 + i7 .
d) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(3; 2) s, i C(4; 3) s e pe dreapta de
ecuat, ie x + ay + b = 0.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(3; 2), B(2; 2) s, i C(4; 3).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
5 + 8i
= a + bi.
8 5i
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze elementul 22006 n (Z8 , ).
b) S se calculeze expresia E = C38 C58 + C88 .
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale strict pozitive ecuat, ia log5 x = 1.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 16x 32 = 0.
e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia 3n < 19.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x5 + 2x 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
f (x) f (0)
c) S se calculeze lim .
x0 x
d) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
2 ln n + 3
e) S se calculeze lim .
n+ 5 ln n 2

SUBIECTUL III.
Se consider s, irul de funct, ii (fn )nN , fn : R R, cu f1 (x) = x, f2 (x) = x2 2 s, i pentru orice
n N, n 3 s, i pentru orice x R, fn (x) = x fn1 (x) fn2 (x). Se consider cunoscute
formulele 2 cos a cos b = cos(a + b) + cos(a b), () a, b R s, i cos 2x = 2 cos2 x 1, () x R.
a) S se calculeze f2 (1).
b) S se calculeze f3 (x), pentru x R.
c) S se arate c f2 (2 cos t) = 2 cos 2t, pentru orice t R.
d) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c fn (2 cos x) = 2 cos nx, () n N ,
() x R.
e) S se demonstreze c pentru orice n N , fn este o funct, ie polinomial de gradul n cu
coecient, i ntregi.
f ) S se demonstreze c pentru orice n N , coecientul dominant al funct, iei fn este egal cu
1, iar termenul liber apart, ine mult, imii {2; 0; 2}. 
1 1
g) Dac pentru r Q, cos r Q, s se demonstreze c cos r 1; ; 0; ; 1 .
2 2
26 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1
Se consider s, irurile (xn )n1 , (yn )n1 denite prin xn = 1 + + + , yn = xn 2 n,
2 n
() n N .
1 1
a) S se arate c < n + 1 n < , () n N .
2 n+1 2 n
b) S se deduc inegalitatea 2 n + 1 2 < xn < 2 n 1, () n N , n 2.
c) S se arate c lim xn = +.
n+
xn
d) S se calculeze lim .
n+ n
e) S se arate c s, irul (yn )n1 este strict descresctor.
f ) S se arate c s, irul (yn )n1 este convergent.
g) S se arate c 2 lim yn < 1.
n+
VARIANTA 014 27

VARIANTA 014
SUBIECTUL I.
3
a) S se calculeze cos + sin .
2 2
1
b) S se determine partea real a numrului complex z = .
1+i
c) S se determine a, b R astfel nct punctele A(1; 1) s, i B(1; 1) s apart, in dreptei
y = ax + b.
d) S se calculeze lungimea nlt, imii din A a triunghiului ABC avnd laturile AB = 6,
BC = 10, AC = 8.
e) S se determine ecuat, ia tangentei la cercul x2 + y 2 = 4 n punctul A(0; 2).
f) S se determine a R t, iind c punctele A(2; 2; a), B(1; 0; 0), C(0; 2; 0) s, i D(1; 1; 2) sunt
coplanare.
SUBIECTUL II.
1. a) S se rezolve n mult, imea numerelor reale strict pozitive ecuat, ia 2 ln2 x 3 ln x + 1 = 0.
b) S se calculeze suma S = 1 + 3 + 5 + + 31.
c) S se calculeze numrul submult, imilor mult, imii A = {a; b; c; d}.
1
d) S se calculeze probabilitatea ca o cifr din primele 7 zecimale ale numrului s e 1.
7
e) S se rezolve n mult, imea numerelor reale
ecuat, ia 6x 5x 1 = 0.
3 2

2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x + x2 + 1.


a) S se calculeze lim f (x).
x+
b) S se calculeze f (x), x R.
c) S se arate c funct, ia f este cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
e) S se calculeze aria suprafet, ei plane cuprins ntre gracul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele
x = 0 s, i x = 1.
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea M format din toate polinoamele cu coecient, ii din mult, imea {1; 1} s, i
cu toate rdcinile reale.
a) S se arate c X 1 M .
b) S se arate c X 2 + X + 1 / M.
 2 2 2
1 1 1
c) S se arate c y1 t + y2 t + + yn t 0, () t R,
y1 y2 yn
() n N , () y1 , y2 , . . . , yn R.


1 1 1
d) S se arate c (y1 + y2 + + yn )
2 2 2
+ 2 + + 2 n2 , () n N ,
y12 y2 yn
() y1 , y2 , . . . , yn R .
e) Dac f M are rdcinile x1 , x2 , . . . , xn , n 2, s se arate c x21 + x22 + + x2n = 3.
f ) S se arate c orice polinom din mult, imea M are gradul mai mic sau egal cu 3.
g) S se determine toate polinoamele din mult, imea M .
28 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1
Se consider funct, iile f , g : R R denite prin f (x) = sin x + cos x, g(x) = x f (x),
2 3
() x R s, i (xn )nN s, irul denit prin x0 R, arbitrar s, i xn+1 = f (xn ), () n N.
a) S se calculeze f (x), x R.
5
b) S se arate c |f (x)| , () x R.
6
5
c) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c |f (x) f (y)| |x y|, () x, y R.
6
d) S se arate c funct, ia g este strict cresctoare pe R.
e) S se arate c exist un unic u R astfel nct g(u) = 0.
 n+1
5
f ) S se demonstreze c |xn+1 u| |x0 u|, () n N.
6
g) S se arate c lim xn = u.
n+
VARIANTA 015 29

VARIANTA 015
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze produsul scalar al vectorilor #
v = 2 # s, i w
+ 3 # # = 3 # .
+ 2 #
b) S se calculeze cosinusul unghiului format de vectorii v = 2 + 3 s, i w
# # # # = 3 # .
+ 2 #
c) S se determine ecuat, ia tangentei la cercul x + y = 41 dus prin punctul P (4; 5).
2 2

d) S se arate c punctele L(1; 2), M (2; 3) s, i N (3; 4) sunt coliniare.


e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 1; 2), B(1; 2; 1), C(2; 1; 1)
s, i D(1; 2; 3).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( cos + i sin )16 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se rezolve n R inecuat, ia x2 + 3x 4 < 0.
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z6 s
verice relat, ia x2 = 2x.
c) S se calculeze partea ntreag a numrului a = 2 + 3.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor strict pozitive ecuat, ia log2 x = 3.
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = X 3 + X 2 + 2.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 4x 2x .
a) S se calculeze f (x), x R.
b) S se determine ecuat, ia asimptotei spre la gracul funct, iei f .
1
c) S se arate c f (x) , () x R.
4
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
x3
e) S se calculeze 4
dx.
0 x + 13
SUBIECTUL III.
3 2 1 1 0 0
Se consider matricele A = 6 4 2, I3 = 0 1 0 s, i B = I3 + A.
9 6 3 0 0 1
a) S se calculeze
determinantul s
, i rangul matricei A.
1 
b) Dac X = 2 s, i Y = 3 2 1 , s se calculeze matricea S = A X Y .
3
c) S se verice c A2 = 10A.
1
d) S se arate c matricea B este inversabil s, i inversa sa este matricea B 1 = I3 A.
11
e) S se arate c An = 10n1 A, () n N, n 2.
f ) S se gseasc trei matrice U , V , W M3 (C) de rang 1, astfel nct B = U + V + W .
g) S se arate c oricare ar dou matrice, C, D M3 (C) de rang 1, avem C + D 6= B.
30 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider
Z funct, iile fn : R R, denite prin f0 (x) = 1 cos x s, i
x
fn+1 (x) = fn (t) dt, () n N, () x R.
0
a) S se verice c f1 (x) = x sin x, () x R.
b) S se calculeze f2 (x), x R.
c) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
x2n+1 x2n1 x
f2n+1 (x) = + + (1)n + (1)n+1 sin x, () n N, () x R.
(2n + 1)! (2n 1)! 1!
d) S se arate c gracul funct, iei f1 nu are asimptot spre +.
xn
e) S se arate c 0 fn (x) 2 , () n N, () x > 0.
n
n!
x
f ) S se arate c lim = 0, () x > 0.
n+ n!
 
x x3 x5 x2n+1
g) S se arate c lim + + (1)n = sin x, () x R.
n+ 1! 3! 5! (2n + 1)!
VARIANTA 016 31

VARIANTA 016
SUBIECTUL I.

a) S se calculeze modulul numrului complex 5 + 2i.
b) S se calculeze distant, a de la punctul E(3; 4) la dreapta x + y + 3 = 0.
c) S se scrie ecuat, ia cercului cu centrul n E(3; 4) s, i care este tangent dreptei x + y + 3 = 0.
d) S se arate c punctele L(1; 2), M (3; 3) s, i N (5; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 1; 4), B(1; 4; 1), C(4; 1; 1)
s, i D(1; 0; 3).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(2 + 3i)(4 + 5i) = a + bi.
SUBIECTUL II.
x+1 y
1. a) S se arate c Cy+1
x+1 = C , () x, y N , x y.
y+1 x
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z8 s verice relat, ia x2 = 1.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x3 + 10, are inversa g : R R, s se calculeze g(11).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2 3x + 9x = 15.
e) S se calculeze produsul tuturor rdcinilor polinomului f = X 3 X 2 2X + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2007 + 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe intervalul (0, +).
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z x1
1
e) S se calculeze (ex + sin x) dx.
0
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea K = {aX + b | a, b Z5 } s, i polinomul f = X 2 + 2 Z5 [X]. Pe mult, imea
K se consider legile + (adunarea polinoamelor cu coecient, i n corpul Z5 ) s, i denit prin
(aX + b) (cX + d) = (ad + bc)X + bd + 3ac.
a) S se arate c polinomul f nu are rdcini n Z5 .
b) S se arate c polinomul f este ireductibil n Z5 [X].
c) S se verice c [(aX + b) (cX + d)] (uX + v) = (aX + b) [(cX + d) (uX + v)],
() a, b, c, d, u, v Z5 .
d) S se arate c (aX + b) [(cX + d) + (uX + v)] = [(aX + b) (cX + d)] + [(aX + b) (uX + v)],
() a, b, c, d, u, v Z5 .
e) S se determine numrul de elemente ale mult, imii K.
f ) S se arate c, dac a 6= 0 sau b 6= 0, atunci elementul aX + b este simetrizabil n raport cu
legea .
g) S se arate c g g . . . g = g, () g K.
| {z }
de 25 de ori
32 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. n   
1 1 1 1
Pentru a > 0 se consider s, irurile an = 1 a , bn = 1 1 ... 1 ,
 n n (n + 1)a (n + 2)a (2n)a
1
cn = 1 , n N .
(2n)a
a) S se arate c an bn cn , n N .
1
b) S se arate c, dac a = 1, atunci lim an = .
n+ e
1 1
c) S se arate c, dac a = 1, atunci < lim cn < .
3 n+ 2
d) S se arate c, dac a = 1, atunci s, irul (bn )n1 este constant.
e) S se calculeze lim an , pentru a < 1.
n+
f ) S se calculeze lim cn , pentru a > 1.
n+
g) S se arate c s, irul (bn )n1 este convergent pentru orice a > 0.
VARIANTA 017 33

VARIANTA 017
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex cos 2 + i sin 2.
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 2) la punctul C(0; 1).
c) S se calculeze coordonatele punctului de intersect, ie dintre cercul x2 + y 2 = 25 s, i dreapta
3x + 4y 25 = 0.
d) S se arate c punctele L(4; 1), M (6; 3) s, i N (7; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(0; 0; 2), B(0; 2; 4), C(2; 4; 0)
s, i D(1; 2; 3).
f ) S se determine
a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( 1 + i 3 )4 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se verice identitatea (x y)2 + (y z)2 + (z x)2 = 2(x2 + y 2 + z 2 xy yz zx),
() x, y, z R.
b) S se arate c, dac x2 + y 2 + z 2 = xy + yz + zx, unde x, y, z R, atunci x = y = z.
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 4x + 9x + 49x = 6x + 14x + 21x .
d) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z6 s verice relat, ia x3 = x.
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = X 4 X 3 X 2 + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x sin x.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0 h i
c) S se arate c funct, ia f este monoton cresctoare pe intervalul 0, .
2
f (x) f (0)
d) S se calculeze lim .
x0 x
f (x)
e) S se calculeze lim 2 .
x0 x

SUBIECTUL III. 
a b
Pentru ecare matrice A = M2 (R) notm cu S(A) suma elementelor sale, cu
c d
 
t a c
A= transpusa ei s, i cu det(A) determinantul matricei A.
b d
a) S se arate c S(tA) = S(A) = a + b + c + d.
b) S se arate c S(x P + y Q) = x S(P ) + y S(Q), () P , Q M2 (R), () x, y R.
c) S se arate c S(A tA) = (a + c)2 + (b + d)2 .
d) S se arate c, dac S(A tA) = 0, atunci det(A) = 0.
e) S se arate c () x R, () P , Q M2 (R),
 
S (P + x Q) (tP + x tQ) = S(P tP ) + x S(P tQ) + S(Q tP ) + x2 S(Q tQ).
f ) S se arate c, dac P , Q M2 (R) s, i det(Q) 6= 0, atunci funct, ia f : R R,
f (x) = S (P + x Q) (tP + x tQ) are gradul egal cu 2.
g) S se arate c S(P tP ) S(Q tQ) S(P tQ) S(Q tP ), () P , Q M2 (R).
34 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Pentru n N se consider funct, iile fn : (0, +) R denite prin fn (x) = xn + ln x.
a) S se calculeze fn (x), x > 0.
b) S se arate c funct, ia fn este monoton cresctoare, () n N.
c) S se calculeze lim fn (x) s, i lim fn (x).
x0 x+
d) S se arate c funct, ia fn este bijectiv, () n N.
e) S se arate c () n N, ecuat, ia fn (x) = 0 are o unic solut, ie xn (0; 1).
f) S se arate c s, irul (xn )n0 este cresctor.
g) S se arate c lim xn = 1.
n+
VARIANTA 018 35

VARIANTA 018
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex (3 + 4i)4 .
b) S se calculeze cos 1 cos 2 . . . cos 179 .
c) S se calculeze produsul scalar al vectorilor # v = # s, i #
+ 3 # v = 3 # .
#
d) S se calculeze distant, a dintre punctele A(2; 3) s, i B(3; 2).
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(2; 3), B(3; 2) s, i C(4; 4).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( 1 2i )4 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) Dac ntr-o progresie geometric primul termen este 3 s, i rat, ia este 2, s se calculeze termenul
al patrulea.
b) S se calculeze probabilitatea ca un numr n {0; 1; 2; 3; 4} s verice relat, ia n + 9 < 3n .
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x3 + x + 1 are inversa g : R R, s se calculeze g(1).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (x2 + 7) = 3.
e) S se calculeze suma tuturor rdcinilor polinomului f = X 3 X 24.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = arctan x + arccot x.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se determine asimptota ctre + la gracul funct, iei f .
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
e) S se calculeze lim f (x).
x

SUBIECTUL III.   
1 2 1 0 0 0
Se consider matricele A = , I2 = , O2 = si funct, ia f : M2 (R) M2 (R),
1 3 0 1 0 0 ,
f (X) = AX XA.
a) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.
b) S se calculeze f (O2 ) s, i f (I2 ).
c) S se arate c f (aX) = af (X), () X M2 (R) s, i () a R.
d) S se arate c f (X + Y ) = f (X) + f (Y ), () X, Y M2 (R).
e) S se gseasc o baz a spat, iului vectorial (M2 (R), +) peste corpul de scalari (R, +, ).
f ) S se arate c funct, ia f nu este nici injectiv, nici surjectiv.
g) S se arate c f (X) + f (Y ) 6= I2 , () X, Y M2 (R).
36 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 an+1
a) S se verice c = 1 + a + + an + , () n N s, i () a R \ {1}.
1a 1a
b) S se deduc relat, ia

1 2 n 4
n n+1 (
4
x )n+1
= 1 4
x + ( 4
x ) + (1) ( x ) + (1) , () x [0; 1], () n N.
1+ x4
1+ 4x

( 4 x )n+1
c) S se arate c 0 ( 4 x )n+1 , () x [0; 1], () n N .
1+ 4x
Z b
( 4 x )n+1
d) S se arate c lim dx = 0, () b [0; 1].
n+ 0 1+ 4x
Z b
1
e) S se calculeze integrala dx = 0, unde b > 0.
0 1+ x
4

f ) S se arate c

1 2 n Z x

(1)1 x 4 +1 (1)2 x 4 +1 (1)n x 4 +1
1
lim x+ + + + = dt, () x [0; 1].
n+ 1 2 n
0 1+
4
t
+1 +1 +1
4 4 4
g) S se arate c exist x (0; 1) astfel nct

1 2 n
(1)1 x 4 +1 (1)2 x 4 +1 (1)n x 4 +1
lim x + + + + Q.
n+ 1 2 n
+1 +1 +1
4 4 4
VARIANTA 019 37

VARIANTA 019
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze distant, a de la punctul A(1; 2) la dreapta de ecuat, ie 4x 3y + 3 = 0.
b) S se determine coordonatele mijlocului segmentului determinat de punctele A(1; 3; 5), B(5; 3; 1).
c) S se determine a R astfel nct punctul M (2; a) s apart, in dreptei de ecuat, ie
2x 3y + 5 = 0.
x2 y2
d) S se determine punctele de intersect, ie dintre dreapta y = x s, i hiperbola = 1.
16 25

e) S se calculeze tan .
4
1 1 1
f ) S se calculeze suma de numere complexe 1 + + 2 + 3 .
i i i
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze log2 4.
b) S se calculeze 1 2 3 4 5 6 7 n Z8 .
1 2 3
c) S se calculeze + + .
2! 3! 4!
d) S se determine probabilitatea ca un element din mult, imea {1; 2; 3; . . . ; 8} s e solut, ie a
inecuat, iei n2 + 5n 6 < 0.
2
e) S se rezolve ecuat, ia 2x = 16.
ln x
2. Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = .
x
a) S se calculeze f (x), x > 0.

b) S se arate c funct, ia f este descresctoare pe intervalul [e, +).


f (x) f (1)
c) S se calculeze lim .
x1 x1
d) S se determine asimptota orizontal la gracul funct, iei f .

e) S se calculeze lim n+1 n .
n+

SUBIECTUL III.
Se consider n N, n 3 s, i polinomul f = X n + an1 X n1 + + a1 X 1 R[X] ale crui
rdcini z1 , z2 , . . . , zn C veric |z1 | 1, |z2 | 1, . . . , |zn | 1.
a) S se calculeze f (0) s, i z1 z2 . . . zn .
b) S se arate c |z1 | |z2 | . . . |zn | = 1.
c) S se arate c polinomul f are cel put, in o rdcin real n intervalul (0, +).
d) S se demonstreze c |z1 | = |z2 | = . . . = |zn | = 1.
e) S se demonstreze c f (1) = 0.
f ) Dac n este par, s se arate c polinomul X 2 1 l divide pe f .
g) Dac an1 = n, s se arate c f = (X 1)n s, i n este impar.
38 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.  
1 1
Se consider funct, iile f : R R, f (x) = x + s, i g : R R, g(x) = |f (x) x|, unde x +
2 2
1
nseamn partea ntreag a numrului real x + .
 2
1 1 
0, x , 1 1
a) S se arate c f (x) = 2 2 s, i g(x) = |x|, () x , .
1, x = 1
2 2
2
b) S se arate c funct, ia g este periodic de perioad T = 1 s, i este continu pe R.
Z 1
c) S se calculeze g(x) dx.
0 Z k Z 1
d) S se demonstreze c g(x) dx = g(x) dx, () k N .
k1 0
Z 1 Xn Z k
n
e) S se arate c g(x)g(nx) dx = g(x)g(nx) dx, () n N .
k1
0 k=1 n
 
k1 k
f ) S se arate c pentru orice n N s, i () k {1; 2; . . . ; n}, exist xk , xk

, , astfel
n n
nct
Z nk Z nk Z nk

g(xk ) g(nx) dx g(x)g(nx) dx g(xk ) g(nx) dx.
k1 k1 k1
n n n
 
k1 k
g) Folosind faptul c () n N , () k {1; 2; . . . ; n} s, i orice yk

, , avem
n n
n Z Z Z 1 2
1X 1 1
lim g(yk ) = g(x) dx, s se arate c lim g(x)g(nx) dx = g(x) dx .
n+ n 0 n+ 0 0
k=1
VARIANTA 020 39

VARIANTA 020
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul vectorului #v = 5 # .
+ 12 #
b) S se calculeze lungimea segmentului cu capetele n punctele A(3; 4) s, i C(4; 5).

c) S se calculeze sin sin .
2 3
d) S se determine ecuat, ia tangentei la cercul x2 + y 2 = 25 n punctul P (3; 4).
e) S se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC n care AB = 2, AC = 2 s, i

m(BAC) = .
6
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
a + bi = (cos 30 + i sin 30 )3 .
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze elementul 22007 n (Z3 , ).
b) S se calculeze expresia E = C312 C912 .
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale strict pozitive ecuat, ia log2 x = log4 x.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x = 4x .
e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia n! < n3 .
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x3 + 2x 10.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
f (x) f (0)
c) S se calculeze lim .
x0 x
d) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
7n + 3
e) S se calculeze lim .
n+ 8n 2

SUBIECTUL III.  
1 0 a b
Se consider a, b, c, d C iar n mult, imea M2 (C) matricele I2 = , A = ,
  0 1 c d
y b x 0
B= si C = , unde x, y C. Notm prin tr(A) = a + d urma matricei A.
0 x , c y
a) S se calculeze tr(I2 ).
b) S se arate c tr(X + Y ) = tr(X) + tr(Y ) s, itr(XY )= tr(Y X), () X, Y M2 (C).
0 a 0 0
c) S se calculeze U V V U , unde U = ,V = .
0 0 1 0
 
a b
d) S se arate c dac D = , atunci se pot alege x, y C astfel nct matricele B s, i
c a
C s verice relat, ia D = C B. 
0 cb
e) S se arate c dac b 6= 0, c 6= 0, atunci matricea S = este inversabil s, i
1 0
S 1 BS = C.
f ) S se arate c nu exist X, Y M2 (C) astfel nct I2 = XY Y X.
a b
g) S se arate c pentru o matrice oarecare W = M2 (C), cu bc 6= 0, exist matricele
c d
X, Y M2 (C) astfel nct W = XY Y X dac s, i numai dac tr(W ) = 0.
40 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z
2
Z
2
Se consider s, irurile (In )n0 , denit prin I0 = 1 dx, In = cosn x dx, n 1 s, i (wn )n1
0 0
1 3 2n 1
denit prin wn = ... 2n + 1.
2 4 2n
a) S se calculeze I0 s, i I1 .
b) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c
n1
In = In2 , () n N, n 2.
n
c) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
1 3 2n 1
I2n = . . . , () n N .
2 4 2n 2
2 4 2n 1
d) S se arate c I2n+1 = . . . , () n N .
1 3 2n 1 2n + 1
In n+1
e) S se arate c 1 , () n N .
In+1 n
I2n
f) S se verice c = (wn )2 , () n N .
I2n+1 r 2
2
g) S se arate c lim wn = .
n+
VARIANTA 021 41

VARIANTA 021
SUBIECTUL I.
a) S se scrie trei numere complexe cu modulul egal cu 1.
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(2; 1) la dreapta x + y + 5 = 0.
c) S se determine ecuat, ia cercului cu centrul n punctul Q(1; 1) care trece prin punctul P (4; 5).
d) S se arate c punctele L(0; 1; 2), M (0; 2; 3) s, i N (0; 3; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 0; 2), B(0; 2; 1), C(2; 1; 0)
s, i D(1; 2; 3).
f ) S se determine un numr complex z care veric egalitatea z 2 + z + 1 = 0.
SUBIECTUL II.
9 8 7
1. a) S se calculeze determinantul matricei A = 6 5 4.
3 2 1
9 8 7
b) S se calculeze rangul matricei A = 6 5 4.
3 2 1
c) S se determine probabilitatea ca un element x Z10 s verice relat, ia x2 = 1.
d) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x5 + x + 3 are inversa g : R R, s se calculeze g(5).
e) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x + 8x = 10.
2. a) S se gseasc o funct, ie f : R R, derivabil, astfel nct f (x) = x, () x R.
Z 1
b) S se gseasc o funct, ie continu f : R R, neconstant, astfel nct f (x) dx = 1.
0
c) S se arate c funct, ia f : R R, f (x) = 2x este convex pe R.
d) S se gseasc o funct, ie f : R R, strict cresctoare pe R.
Z 1
e) S se calculeze xex dx.
0
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea G = (0, +) R pe care se denes, te legea de compozit, ie prin
(a1 , x1 ) (a2 , x2 ) = (a1 a2 , a1 x2 + x1 ), pentru orice (a1 , x1 ), (a2 , x2 ) G.
a) S se arate c ( (a1 , x1 ) (a2 , x2 ) ) (a3 , x3 ) = (a1 , x1 ) ( (a2 , x2 ) (a3 , x3 ) ), () (a1 , x1 ),
(a2 , x2 ), (a3 , x3 ) G.
b) S se verice c (a, x) (1, 0) = (1, 0) (a, x) 
= (a, x), () (a, x) G.
1 x 1 x
c) S se verice c (a, x) , = , (a, x) = (1, 0), () (a, x) G.
a a a a
d) S se gseasc dou elemente (a1 , x1 ) s, i (a2 , x2 ) din mult, imea G pentru care
(a1 , x1 ) (a2 , x2 ) 6= (a2 , x2 ) (a1 , x1 ).
e) S se arate c legea determin pe mult, imea G o structur de grup necomutativ.
f ) S se arate c
(a, x) (a, x) . . . (a, x) = ( an , x(1 + a + + an1 ) ), () (a, x) G s, i n N .
| {z }
de n ori
g) S se demonstreze c pentru orice (a, x) G s, i oricare ar n N , exist (u, v) G astfel
nct (u, v) (u, v) . . . (u, v) = (a, x).
| {z }
de n ori
42 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z 1
Se consider s, irul (In )nN , denit prin In = (1 x2 )n dx, () n N .
0
a) S se calculeze I1 .
2n
b) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c In = In1 , () n N , n 2.
2n + 1
2 4 2n
c) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c In = . . . , () n N .
r 3 5 2n + 1
x2 x x+1
d) S se arate c < < , () x > 2.
x x+1 x+3 r
2 1 2 4 2n 3
e) S se arate c . . . < , () n N .
3 n 3 5 2n + 1 2n + 3
f) S se calculeze lim In .
n+
p
g) S se calculeze lim n In .
n+
VARIANTA 022 43

VARIANTA 022
SUBIECTUL I.
a) S se determine modulul numrului complex i3 + 2.
b) S se arate c punctele D(2; 1), E(3; 2) s, i F (4; 3) sunt coliniare.

c) S se calculeze sin + sin .
4 2
d) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(1; 1), B(1; 1), C(2; 0).
e) S se determine c R s, tiind c punctul P (c; 1) este situat pe dreapta de ecuat, ie 2xy3 = 0.
f ) S se dea un exemplu de punct M (a; b) situat pe parabola de ecuat, ie y 2 = 4x.
SUBIECTUL II.
1. a) S, tiind c a = log2 3 s, i b = log2 6,
s se
arate
c b a N.
1 2
b) S se calculeze determinantul .
3 6
c) S se dea un exemplu de matrice diferite A, B M2 (R) pentru care det(A) = det(B).
d) S se arate c funct, ia f : R R, f (x) = x2 nu este injectiv.
e) S se ae numrul submult, imilor mult, imii A = {0; 1; 2; 3; 4} care cont, in elementul 0.
2. a) S se arate c funct, ia f : R R, f (x) = x3 + x este cresctoare pe R.
1
b) S se calculeze lim (1 + x) 2x .
x0
c) S se scrie ecuat, ia tangentei la gracul funct, iei f : R R, f (x) = x2 , n punctul de abscis
x = 1. Z 1
arctan x
d) S se calculeze dx.
0 1 + x2
x
e) S se determine numrul punctelor de extrem local ale funct, iei f : R R, f (x) = 2 .
x +1
SUBIECTUL III.
Se consider f Z[X] un polinom cu coecient, i ntregi.
a) S se arate c ak bk = (a b)(ak1 + ak2 b + + abk2 + bk1 ), () a, b R, () k N .
b) S se arate c pentru orice a, b Z, a 6= b, numrul f (a) f (b) este divizibil cu a b.
c) S se arate c dac f (0) = 1, atunci f (3) 6= 5.
d) Dac f (2006) = 2007 s, i f (2007) = 1003, s se arate c polinomul f nu are rdcini ntregi.
e) S se arate c dac a, b Z, a 6= b, atunci exist h Z[X], astfel nct h(a) = b s, i h(b) = a.
f ) S se arate c dac a, b, c Z, a < b < c, atunci nu exist g Z[X] astfel nct g(a) = b,
g(b) = c s, i g(c) = a.
g) S se determine valorile lui n N, n 2 pentru care exist numerele ntregi a1 , a2 , . . . , an
distincte s, i polinomul u Z[X] astfel nct u(a1 ) = a2 , u(a2 ) = a3 , . . . , u(an1 ) = an s, i
u(an ) = a1 .
44 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z 1
Se consider B(a, b) = xa1 (1 x)b1 dx, a, b R, a, b > 1.
0
a) S se calculeze B(2, 2).
1
b) S se arate c B(a, 2) = , () a > 1.
a(a + 1)
c) S se arate c B(a, b) = B(b, a), () a, b > 1.
d) S se calculeze lim ( B(2, 2) + B(2, 3) + + B(2, n) ).
n+
b1
e) S se demonstreze relat, ia B(a, b) = B(a, b 1), () a > 1, b > 2.
a+b1
(m 1)!(n 1)!
f ) S se arate c B(m, n) = , () m, n N, m 2, n 2.
(m + n 1)!
g) S se calculeze lim B(n, n).
n+
VARIANTA 023 45

VARIANTA 023
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze lungimea segmentului determinat de punctele A(1; 2) s, i B(3; 2).

b) S se calculeze sin2 + cos2 .
10 10
c) S se calculeze modulul numrului complex z = 3 + 4i.
d) S se determine numrul punctelor de intersect, ie dintre dreapta 2x + y = 5 s, i cercul
x2 + y 2 = 5.
e) S se arate c punctele A(1; 2), B(2; 3), C(3; 4) sunt coliniare.
f ) S se calculeze sin B cos C, s, tiind c triunghiul ABC este dreptunghic, cu m(A) = 90 .
SUBIECTUL II.
1. a) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 3x. S se calculeze f (1) + f (2) + + f (10).
b) S se calculeze C110 + C910 .
c) S se determine probabilitatea ca un element din Z5 s e inversabil fat, de nmult, ire.
d) S se determine restul mprt, irii polinomului f = X 3 la polinomul g = X 1.
e) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (1 + x2 ) = 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = e2x .
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 Zxx 1
1
e) S se calculeze lim f (t) dt.
x0 x 0

SUBIECTUL III.
n mult, imea M2 (C) seconsider
 mult,
imea M= {X M2 (C) | () k N, k 2, X k = O2 } s, i
2 1 0 0 1 0
matricele A = , O2 = , I2 = .
4 2 0 0 0 1
a) S se verice c A M . 
a b
b) S se arate c B (a + d)B + (ad bc)I2 = O2 , () B =
2
M2 (C).
c d
c) S se verice c det(X Y ) = det(X) det(Y ), () X, Y M2 (C).
d) S se arate c dac X M , atunci X 2 = O2 .
e) S se arate c pentru n N, n 2, ecuat, ia Z n = A nu are solut, ie n M2 (C).
f ) S se arate c pentru n N, n 2, funct, ia f : M2 (C) M2 (C), f (X) = X n nu este
surjectiv.
g) S se arate c dac B M , atunci det(I2 + B + B 2 + + B n1 ) = 1, pentru n N, n 2.
46 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1
Se consider numerele n, a, b N , funct, ia fn : R R, fn (x) = xn (a bx)n s, i integralele
Z Z ab n!
In = fn (x) sin x dx s, i Jn = fn (x) sin x dx.
0 0
a) S se rezolve ecuat, ia fn (x) = 0, x R.
b) S se calculeze J1 .
c) S se arate c exist M > 0 astfel nct |f1 (x)| M , () x [0; ].
sn
d) S se arate c lim = 0, unde s (0, +).
n+ n!
e) S se arate c lim In = 0.
n+
f ) Folosind metoda integrrii prin prt, i, s se arate c
a
 b

Jn = fn (x) cos x + fn (x) sin x + fn (x) cos x fn(3) (x) sin x + (1)n+1 fn(2n) cos x .

0
a
(k) (k)
g) Folosind faptul c fn (0) Z, fn Z, () n, a, b N , () k {0; 1; 2; . . . ; 2n}, s

b
se arate c numrul este irat, ional.
VARIANTA 024 47

VARIANTA 024
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze produsul scalar al vectorilor # v = 3 # s, i #
+ 2 # v = 2 # .
3 #
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 2; 3) la punctul E(0; 1; 2).
c) S se determine ecuat, ia tangentei la hiperbola x2 4y 2 = 12 n punctul P (4; 1).
d) S se arate c punctele L(4; 2), M (3; 3) s, i N (2; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 1; 2), B(1; 2; 1), C(2; 1; 1)
s, i D(1; 2; 3).
f ) S se determine a, b, c R, astfel nct punctele A(1; 1; 2), B(1; 2; 1) s, i C(2; 1; 1) s apart, in
planului x + ay + bz + c = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se gseasc un polinom g Z4 [X], de gradul nti, care s aib exact dou rdcini n
Z4 .
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z6 s verice relat, ia 3x = 0.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x3 + x 2, are inversa g : R R, s se calculeze g(0).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (2x2 + 7) = log2 (x4 + 8).
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = X 3 X 1.
2. a) S se gseasc o funct, ie f : R R, derivabil, astfel nct f (x) = x2 , () x R.
Z 1
b) S se gseasc o funct, ie continu f : R R, neconstant, astfel nct f (x) dx = 2007.
0
c) S se arate c funct, ia f : R R, f (x) = x2 este concav pe R.
d) S se gseasc o funct, ie f : R R strict descresctoare pe R.
Z 1
e) S se calculeze (x + 2)ex dx.
0
SUBIECTUL III. 
1 + i 3 1 i 3 x1 0
Se consider numerele complexe x1 = , x2 = , matricele A = ,
  2 2 0 x2
x2 0 1 0
B= , I2 = si mult, imea G = {I2 , A, B}.
0 x1 0 1 ,
a) S se calculeze x1 + x2 + x1 x2 .
b) S se arate c det(A) = det(B) = det(I2 ).
c) S se arate c A2 = B.
d) S se determine matricea M = A2 + AB + B 2 .
e) S se calculeze determinantul matricei
Sn = A3n1 + A3n2 B + A3n3 B 2 + + A2 B 3n3 + AB 3n2 + B 3n1 , n 1.
f ) S se arate c mult, imea G, n raport cu nmult, irea matricelor, formeaz o structur de grup.
g) S se dea un exemplu de mult, ime cu 3 elemente din M2 (C) diferit de G, care este grup n
raport cu nmult, irea matricelor.
48 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = ln x s, i integralele In (p), unde n, p N ,
Z 1
In (p) = (1 xp )n dx.
0
a) S se calculeze I1 (p).
np
b) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c In (p) = In1 (p), () n, p N ,
np + 1
n 2.
n 2n n2
c) S se arate c In (n) = ... 2 , () n N .
n + 1 2n + 1 n +1
d) S se calculeze f (x), x > 0.
1 1
e) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c < ln(x + 1) ln x < , () x > 0.
 x + 1
 x
1 1 1
f) S se demonstreze c lim 1+ 1+ . . . 1 + 2 = 1.
n+ n 2n n
g) S se calculeze lim In (n).
n+
VARIANTA 025 49

VARIANTA 025
SUBIECTUL I.
a) S se determine a R s, tiind c punctul A(1; 2) este situat pe cercul de ecuat, ie
x2 + y 2 a = 0.
b) S se scrie ecuat, ia unei drepte paralele cu dreapta de ecuat, ie x = 4.

c) S se calculeze cos + sin .
4 4
d) S se calculeze modulul numrului complex z = 2 i 2.
e) S se calculeze sin A dac n triunghiul ABC avem BC = 2, AB = 4 s, i m(C) = 30 .
f ) S se calculeze aria triunghiului ABC n care BC = 2, AB = 4 s, i m(B) = 30 .
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine simetricul elementului 3 n grupul (Z8 , +).
b) S se determine a (0, +) pentru care log3 2 + log3 a = 1.
c) S se determine b R pentru care 9b = 27.
d) S se calculeze cte numere de 2 cifre scrise n baza 10 au numai cifre impare.
e) S se calculeze probabilitatea s alegem un nasture alb dac avem 3 nasturi albi s, i 5 nasturi
negri.
2. Se consider funct, ia f : (0, +) R, f (x) = ln x.
a) S se calculeze f (1).
b) S se scrie ecuat, ia tangentei la gracul funct, iei f n punctul x0 = 1.
c) S se calculeze lim ( f (n + 1) f (n) ).
n+
f (x)
d) S se calculeze lim .
x+
Z e x
f (x)
e) S se calculeze dx.
1 x
SUBIECTUL III.   2 
a b n 1
Se consider mult, imea G = a, b R s i matricele A = , () n N .
b a , n
1 n2
a) S se verice c An G, () n N .
b) S se arate c A B G, () A, B G.
c) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A2007 .
d) Utiliznd metoda induct
 , iei matematice, s se arate c A1 A2 . . . An G, () n N .

xn yn
Notm = A1 A2 . . . An , () n N .
yn xn
e) S se arate c x1 = 1 s, i y1 = 1.
f ) S se verice relat, iile xn+1 = (n + 1)2 xn yn s, i yn+1 = (n + 1)2 yn + xn , () n N .
g) S se arate c xn > 0 s, i yn > 0, () n N .
50 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
(1)1 (1)2 (1)n
Se consider p (0, +) xat s, i s, irul (an )n1 , an = 1 + + + + ,
p+1 2p + 1 np + 1
() n N .
1 an+1
a) S se verice c = 1 + a + + an + , () n N s, i () a R \ {1}.
1a 1a
(n+1)p
1 n+1 x
b) S se deduc relat, ia = 1 x p
+ x2p
+ (1) n np
x + (1) , () x [0; 1],
1 + xp 1 + xp
() n N.
x(n+1)p
c) S se arate c 0 x(n+1)p , () x [0; 1], () n N .
1Z+ xp
1 (n+1)p
x
d) S se arate c lim dx = 0.
n+ 0 1 + xp
Z 1
1
e) S se arate c lim an = p
dx.
n+
 0 1+x 
1 1 1
f) S se arate c lim 1 + + (1)n = .
n+
 3 5 2n + 1 4 
1 1 1 n 1 ln 2
g) S se arate c lim + + (1) = .
n+ 1 2 34 56 (2n + 1)(2n + 2) 4 2
VARIANTA 026 51

VARIANTA 026
SUBIECTUL I.
n sistemul cartezian de coordonate Oxyz se consider punctele A(1; 2; 3), B(2; 3; 1), C(3; 3; 3).
a) S se determine distant, a dintre punctele A s, i C.
b) S se determine distant, a de la punctul A la planul (xOy).
c) S se demonstreze c triunghiul ABC este isoscel.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor complexe ecuat, ia z 2 + 1 = 0.
e) S
 se determine a, b R astfel nct s aib loc urmtoarea egalitate n mult, imea C:
 
cos + i sin cos + i sin = a + ib.
6 6 3 3
f ) S se calculeze aria cercului de ecuat, ie x2 + y 2 4y = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze C210 C810 .
b) S se determine a R astfel nct polinomul g = X a s divid polinomul f = X 3 1.
c) S se determine numrul funct, iilor injective f : {1; 2} {3; 4; 5}.
d) S se rezolve ecuat, ia log23 (3x) = 1, x (0, +).
e) S se determine probabilitatea ca un element din (Z8 , ) s e inversabil.
x
2. Se consider funct, ia f : R \ R, f (x) = .
x+1
a) S se calculeze f ( f (2) ).
b) S se determine ecuat, ia asimptotei spre + la gracul funct, iei f .
c) S se calculeze f (x), pentru x R \ {1}.
d) S se arate c funct, ia Zf este concav pe intervalul (1, +).
x
e) S se calculeze lim f (t) dt.
x+ 0
SUBIECTUL III.
1 0 0 0 0 1
Se consider matricele I3 , A0 , A M3 (Z), cu I3 = 0 1 0, A0 = 0 1 1, funct, ia
0 0 1 1 1 1
fA : R R, fA (x) = det(A + xI3 ) s, i polinomul g Z[X].
a) S se calculeze det(A0 ).
b) Pentru x R, s se calculeze det(A0 + xI3 ).
c) S se demonstreze c exist a, b, c Z astfel nct pentru orice x R,
fA (x) = x3 + ax2 + bx + c.
d) S se demonstreze
c det(A) = c.
e) Dac det(A + 2I3 ) = 0, s se demonstreze c funct, ia fA are o rdcin ntreag.
f ) Dac exist t Z astfel nct g(t) s, i g(t + 1) sunt impare, s se demonstreze c polinomul
g nu are rdcini ntregi.
g) Dac det(A) s, i det(A + I3 ) sunt impare, s se demonstreze c () q Q, det(A + qI3 ) 6= 0.
52 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, iile (fn )nN , fn : R R, cu f1 (x) = x, f2 (x) = x2 2 s, i astfel nct
() n N, n 3, () x R, fn (x) = x fn1 (x) fn2 (x). Se consider cunoscute formulele
sin(x + y) + sin(x y) = 2 sin x cos y, cos(x + y) + cos(x y) = 2 cos x cos y, () x, y R.
Z 2 Z 2
a) S se calculeze f1 (x) dx s, i f2 (x) dx.
2 2
b) S se calculeze f3 (x), pentru x R.
c) S se arate c () x R, f2 (2 cos x) = 2 cos 2x.
d) Folosind eventual induct, ia matematic, s se demonstreze c
() n N , () x R, fn (2 cos x) = 2 cos nx.
Z 2 Z
e) S se demonstreze c () n N ,
fn (x) dx = 2 fn (2 cos t) sin t dt.
2 0
f ) S se demonstreze c s, irul ( fn (1) )nN este divergent.
Z 2
g) S se demonstreze c lim x fn (x) dx = 0.
n+ 2
VARIANTA 027 53

VARIANTA 027
SUBIECTUL I.
3 + 2i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
3 2i
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 2; 4) la punctul E(2; 3; 9).
c) S se arate c sin 45 / Q.
x2 y 2
d) S se calculeze coordonatele punctelor de intersect, ie dintre elipsa de ecuat, ie + = 1 s, i
4 9
dreapta de ecuat, ie x + y = 0.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 1; 2), B(1; 2; 1), C(2; 1; 1)
s, i D(1; 2; 4).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( cos 1 + i sin 1 )360 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se arate c log2 3 < 2.
b) S se calculeze probabilitatea ca un numr n {0; 1; 2; 3; 4} s verice relat, ia 3n + 4n 7n .
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = 3x + 5, are inversa g : R R, s se calculeze g(8).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x3 + 5x 6 = 0.
e) S se calculeze suma ptratelor rdcinilor polinomului f = X 4 X 8.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2x arctan x.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
2
2x
e) S se calculeze 3+1
dx.
0 x
SUBIECTUL III.
1. !
   x 1
0 0 0 1 0 0
Se consider matricele O2 = , A = , B = , U = 1 , x C s, i
0 0 0 0 1 0 0
  x
a b
mult, imile M =
M2 (C) a + d = 0 s, i N = {X M2 (C) | X = O2 }.
2
c d
a) S se verice c A N s, i B N .
b) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.
c) S se gseasc o matrice C M , cu proprietatea C / N.
d) S se arate c, dac X N , atunci X M . !
1
1
e) S se verice c matricea U este inversabil s, i U = x
1
.
0 x
c
 1
a b
f ) Dac D = M2 (C) cu c d 6= 0 s, i V = d d , s se calculeze V D V 1 .
c d 0
 c
a b
g) S se arate c orice matrice E = M cu ac 6= 0 se scrie ca sum de dou matrice
c d
din mult, imea N .
54 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z 2006
Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x sin x s, i integralele In = sin(xn ) dx, () n N .
0
a) S se calculeze f (x), x R.
b) S se arate c x sin x, () x 0.
c) S se calculeze I1 .
Z 1
d) S se arate c lim sin(xn ) dx = 0.
n+ 0
e) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c
Z 2006 Z 2006
cos(xn ) cos 1 cos(2006n) n
n
dx = n1
sin(xn ) dx, () n N , n 2.
1 x n 1 (n 1) 2006 n 1 1
Z 2006
cos(xn )
f ) S se arate c lim dx = 0.
n+ 0 xn
g) S se calculeze lim In .
n+
VARIANTA 028 55

VARIANTA 028
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex 1 + i.
# # #
b) S se calculeze modulul vectorului M N + N P + P M , unde M (0; 1), N (1; 0) s, i P (0; 1).
c) S se determine ecuat, ia tangentei la cercul x2 + y 2 = 20 dus prin punctul P (2; 4).
d) S se arate c patrulaterul cu vrfurile n punctele L(1; 0), M (0; 1), N (1; 0) s, i P (0; 1)
este ptrat.
e) S se calculeze coordonatele punctului de intersect, ie al diagonalelor patrulaterului cu vrfu-
rile n punctele L(1; 0), M (0; 1), N (1; 0) s, i P (0; 1).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(3 + 2i)(3 2i) = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) Dac ntr-o progresie geometri primul termen este 1 s, i rat, ia este 3, s se calculeze termenul
al s, aselea.
b) S se calculeze probabilitatea ca un numr n {0; 1; 2; 3; 4} s verice relat, ia n2 + 4 < 3n .
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x13 + 1 are inversa g : R R, s se calculeze g(2).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (x2 + 4) = 3.
e) S se calculeze suma cuburilor rdcinilor polinomului f = X 3 X 6.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2x + 3x .
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
e) S se determine ecuat, ia asimptotei ctre la gracul funct, iei f .
SUBIECTUL III.   
1 2 2 3 1 0
n M2 (R) se consider matricele A = ,B= si I = .
0 1 1 2 , 2 0 1
a) S se verice c A2 = B 2 = I2 .
b) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.
c) S se arate c matricea B este inversabil s, i s se calculeze inversa ei.
d) S se verice c AB 6= BA.
e) S se arate c (BA)n 6= I2 , () n N .
f ) S se arate c ecuat, ia X 2 = I2 are cel put, in 2007 solut, ii n mult, imea M2 (Z).
g) S se dea un exemplu de structur de grup n care exis dou elemente de ordin nit, al
cror produs nu are ordin nit.
56 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider numerele reale a1 , a2 , . . . , an s, i funct, iile f : R R, F : R R,
a2 an
f (x) = a1 cos x + a2 cos 2x + + an cos nx s, i F (x) = a1 sin x + sin 2x + + sin nx, unde
Z 2 2 n
n N, n 2. Notm cu S(p, q) = cos px cos qx dx, () p, q N .
0
a) S se arate c funct, ia F este o primitiv a funct, iei f pe R.
b) S se verice c F (x + 2k) = F (x), () k Z, () x R.
c) Utiliznd rezultatul Dac o funct, ie g : R R este periodic s, i monoton, atunci funct, ia g
este constant, s se arate c dac f (x) 0, () x R, atunci funct, ia F este constant.
d) Utiliznd formula 2 cos a cos b = cos(ab)+cos(a+b), () a, b R, s se arate c S(p, q) = 0,
dac p, q N , p 6= q.
e) S se arate c S(p, p) = , () p N .
f ) S se demonstreze c dac f (x) 0, () x R, atunci a1 = a2 = . . . = an = 0.
Z 2
g) S se arate c, dac f 2 (x) dx = 0, atunci a1 = a2 = . . . = an = 0.
0
VARIANTA 029 57

VARIANTA 029
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex i.
b) S se determine numrul real m astfel nct centrul de greutate al triunghiului cu vrfurile
A(2m; 5), B(m 2; 7) s, i C(1; m) s se ae pe axa Ox.
c) S se determine coordonatele punctelor de intersect, ie dintre cercul de ecuat, ie x2 + y 2 = 13
s, i dreapta 3y + 2x = 0.
d) S se arate c punctele L(1; 2), M (2; 3) s, i N (3; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze distant, a dintre punctele A(3; 3) s, i B(1; 1).
2i
f ) S se determine partea real a numrului complex .
3i + 4
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze suma 1 + 5 + 9 + + 41.
b) S se calculeze probabilitatea ca un element din mult, imea {12; 13; 14; . . . ; 30} s e divizibil
cu 7.
c) S se determine numrul de funct, ii bijective care se pot deni pe mult, imea {2; 4; 6}, cu
valori n mult, imea {2; 4; 6}.
d) S se rezolve ecuat, ia C2n = 45, n N, n 2.
e) S se calculeze restul mprt, irii polinomului X 3 + 3X 5 la polinomul X + 1.
x2
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 .
x +1
a) S se calculeze f (x), x R.

Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se determine ecuat, ia asimptotei spre la gracul funct, iei f .
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z x1
1
e) S se calculeze f (x) dx.
0
SUBIECTUL III. 
k
Pentru orice numr natural nenul n, se consider mult, imea de numere rat, ionale H = kZ .
n!
a) S se
arate c dac x, y Hn , atunci x + y Hn .
b) S se
verice c dac x Hn , atunci x Hn .
c) S se
arate c dac n < p, n, p N , atunci Hn Hp .
d) S se
arate c pentru orice numr rat, ional r, exist n N , astfel nct r Hn .
1
e) S se arate c dac (G, +) este un subgrup al grupului (Q, +) s, i G, n N , atunci
n!
Hn G.
f ) S se arate c dac A N este o submult, ime innit s, i (H, +) este un subgrup al grupului
1
(Q, +) cu proprietatea c H, () n A, atunci H = Q.
n!
g) S se demonstreze c, dac G1 , G2 , . . . , G2007 sunt subgrupuri ale grupului (Q, +) s, i
Q = G1 G2 . . . G2007 , atunci exist i {1; 2; . . . ; 2007} astfel nct Gi = Q.
58 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider numerele reale a1 , a2 , . . . , an s, i funct, iile f : R R, F : R R,
a2 an
f (x) = a1 sin x + a2 sin 2x + + an sin nx s, i F (x) = a1 cos x cos 2x cos nx,
Z 2 2 n
unde n N, n 2. Notm cu S(p, q) = sin px sin qx dx, () p, q N .
0
a) S se arate c funct, ia F este o primitiv a funct, iei f pe R.
b) S se verice c F (x + 2k) = F (x), () k Z, () x R.
c) Utiliznd rezultatul Dac o funct, ie g : R R este periodic s, i monoton, atunci funct, ia g
este constant, s se arate c dac f (x) 0, () x R, atunci funct, ia F este constant.
d) Utiliznd formula 2 sin a sin b = cos(ab)cos(a+b), () a, b R, s se arate c S(p, q) = 0,
dac p, q N , p 6= q.
e) S se arate c S(p, p) = , () p N .
f ) S se demonstreze c dac f (x) 0, () x R, atunci a1 = a2 = . . . = an = 0.
Z 2
g) S se arate c, dac f 2 (x) dx = 0, atunci a1 = a2 = . . . = an = 0.
0
VARIANTA 030 59

VARIANTA 030
SUBIECTUL I.
3 + 5i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
7i
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 2; 3) la planul x + y + z 4 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la elipsa x2 + 4y 2 = 13 dus prin punctul P (3; 1).
d) S se arate c punctele L(10; 2), M (20; 3) s, i N (30; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 5; 2), B(5; 2; 1), C(2; 1; 5)
s, i D(1; 2; 3).
f) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe (1i)10 = a+bi.
SUBIECTUL II.
1 2 3

1. a) S se calculeze determinantul 1 4 9 .
1 8 27
b) S se calculeze probabilitatea ca un numr n {0; 1; 2; 3; 4} s verice relat, ia 2n + 3n > 5n .
c) S se gseasc o matrice A M2 (C) astfel nct rang(A) = 1.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat
 , ia log3 (x + 8) = 2.
2

1 1
e) S se calculeze inversa matricei A = .
0 1
2
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = xex .
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
x2
e) S se calculeze 3
dx.
0 x +1
SUBIECTUL III.
Se consider un numr prim p, p 3, iar n corpul Zp se consider submult, imea G = Zp \ {0}.
Considerm polinoamele g, h Zp [X], denite prin g = X p1 1,
h = (X 1)(X 2) . . . (X (p[ 1)).
a) S se arate c dac x, y G, atunci x y G.
Pentru un element a G, denim funct, ia f : G G, f (x) = ax.
b) S se arate c funct, ia f este injectiv.
c) S se arate c funct, ia f este bijectiv.
d) Din egalitatea 1 2 . . . (p[ 1) = f (1) f (2) . . . f (p[
1), s se deduc relat, ia ap1 = 1,
() a G.
e) S se arate c g(x) = h(x) = 0, () x G.
f ) S se arate c 1 2 . . . p[
1 + 1 = 0.
1 1 1 a
g) S se arate c dac + + + = , cu a, b N , prime ntre ele, atunci p l divide
1 2 p1 b
pe a.
60 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z
2
Z
2
Se consider s, irul (In )n1 , denit prin I0 = 1 dx, In = sinn x dx, n 1.
0 0
1 3 2n 1
Se consider s, irul (wn )n1 denit prin wn = ... 2n + 1.
2 4 2n
a) S se calculeze I0 s, i I1 .
n1
b) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c In = In2 , () n 2.
n
1 3 2n 1
c) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c I2n = ... ,
2 4 2n 2
() n N .
2 4 2n 1
d) S se arate c I2n+1 = ... , () n N .
1 3 2n 1 2n + 1
In n+1
e) S se arate c 1 , () n N .
In+1 n
I2n
f ) S se verice c = (wn )2 , () n N .
I2n+1 r 2
2
g) S se arate c lim wn = .
n+
VARIANTA 031 61

VARIANTA 031
SUBIECTUL I.
#
a) S se calculeze modulul vectorului # v = 4 # + 12 k .
3 #
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(3; 0; 2) la planul x + 5y + 2z 4 = 0.
c) S se determine coordonatele punctelor de intersect, ie dintre cercul x2 + y 2 = 4 s, i dreapta
y = 3x.
d) S se determine a R astfel nct vectorii #
u = 2 # s, i w
+3 # # = a # s e perpendiculari.
+2 #
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(1; 2), B(1; 4) s, i C(1; 8).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( sin 10 + i cos 10 )6 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine numrul polinoamelor de grad mai mic sau egal cu 2 din Z2 [X].
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z7 s verice relat, ia x2 = 1.
c) S se determine numrul de mult, imi X care veric {1; 2; 3} X = {1; 2; 3; 4; 5}.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 3x + 2 9x = 3.
e) S se arate c log3 4 > log4 3.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 3x 2 cos x.
a) S se calculeze fZ (x), x R.

b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
x
e) S se calculeze 2 + 1)2
dx.
0 (x
SUBIECTUL III.
Se consider polinoamele f = a + bX + cX 2 +dX 3 s, i g = X 4 + 1, unde a,
b, c, d Q, iar g are

a b c d 1 1 1 1
d a b c x1 x2 x3 x4
rdcinile x1 , x2 , x3 , x4 C s, i matricele A = c d
si V = 2 .
a b , x1 x22 x23 x24
b c d a x31 x32 x33 x34

a) S se verice c g = (X X 2 + 1)(X + X 2 + 1).
2 2

b) S se arate c det(V ) = (x2 x1 )(x3 x1 )(x4 x1 )(x3 x2 )(x4 x2 )(x4 x3 ).


c) S se determine rangul matricei V .
f (x1 ) f (x2 ) f (x3 ) f (x4 )
x1 f (x1 ) x2 f (x2 ) x3 f (x3 ) x4 f (x4 )
d) S se arate c A V = x21 f (x1 ) x22 f (x2 ) x23 f (x3 ) x24 f (x4 ).

x31 f (x1 ) x32 f (x2 ) x33 f (x3 ) x34 f (x4 )


e) Utiliznd relat, ia det(X Y ) = det(X) det(Y ), () X, Y M4 (C), s se arate c
det(A) = f (x1 ) f (x2 ) f (x3 ) f (x4 ).
f ) S se arate c polinomul g este ireductibil n Q[X].
g) S se arate c dac det(A) = 0, atunci a = b = c = d = 0.
62 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1 1
Se consider s, irurile (an )n1 , (bn )n1 , denite prin an = 1 + + + + s, i
1! 2! n!
1
b n = an + , () n N . Admitem cunoscut faptul c s, irul (an )n1 este convergent ctre e.
n! n
a) S se verice c s, irul (an )n1 este strict cresctor.
b) S se arate c s, irul (bn )n1 este strict descresctor.
c) S se arate c (bn )n1 este convergent s, i lim = e.
n
d) S se arate c an+1 < e < bn , () n N .
1 1
e) S se arate c < e an < , () n N .
(n + 1)! n! n
f ) S se demonstreze c numrul e este irat, ional.
nk
g) S se arate c lim = 0, () k N.
n n!
f (n)
h) S se arate c nu exist dou polinoame nenule f , g R[X], cu proprietatea an = ,
g(n)
() n N .
VARIANTA 032 63

VARIANTA 032
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze distant, a de la punctul A(4; 3) la dreapta de ecuat, ie 2x + y 1 = 0.

b) S se calculeze sin + cos .
6 3
c) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
3!
1i 3
= a + bi.
2
d) S se calculeze lungimea nlt, imii din A a triunghiului ABC avnd laturile AB = 4, BC = 6,
CA = 8.
x2 y2
e) S se determine a (0, +) astfel nct punctul A(a, 1) s apart, in elipsei + = 1.
4 9
f ) S se calculeze volumul tetraedrului ABCD, unde A(1; 1; 1), B(1; 1; 0), C(1; 0; 1) s, i D(0; 1; 1).
SUBIECTUL II.  
a b
1. Se consider inelul Z4 s, i mult, imea M = a, b Z4 .
b a
a) S se determine numrul elementelor inversabile fat, de nmult, ire din inelul Z4 .
b) S se rezolve ecuat, ia x2 = 2x n mult, imea Z4 .
c) S se calculeze 1 2 + 2 3 + 3 1 n inelul Z4 .
d) S se calculeze numrul elementelor mult, imii M .
e) S se calculeze probabilitatea ca alegnd o matrice din mult, imea M , aceasta s aib suma
elementelor egal cu 0.
x2 + x + 1
2. Se consider funct, ia f : R \ {1} R, f (x) = .
x+1
a) S se determine ecuat, ia asimptotei verticale a gracului funct, iei f .
f (x)
b) S se calculeze lim .
x+ x
c) S se calculeze f (x), x R \ {1}.

d) S se arate c funct, ia f esteZ x concav pe intervalul (, 1).


1
e) S se calculeze lim 2 f (t) dt.
x+ x 0
SUBIECTUL III.
Se consider o funct, ie bijectiv f : C C cu propriett, ile: f (z + w) = f (z) + f (w),
f (z w) = f (z) f (w), () z, w C s, i f (x) R, () x R.
a) S se arate c f (0) = 0 s, i f (1) = 1.
b) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
f (z1 + z2 + + zn ) = f (z1 ) + f (z2 ) + + f (zn ), () n N s, i () z1 , z2 , . . . , zn C.
c) S se arate c f (r) = r, () r Q.
d) S se arate c dac x R, atunci f (x) > 0 dac s, i numai dac x > 0.
e) Dac x1 , x2 R cu x1 < x2 , s se arate c f (x1 ) < f (x2 ).
f) S se arate c f (x) = x, () x R.
g) S se arate c f (i) = i sau f (i) = i.
h) S se arate c f (z) = z, () z C sau f (z) = z, () z C.
64 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
Se consider funct, iile fn : [0, +) R denite prin f0 (x) = x sin x s, i fn+1 (x) = fn (t) dt,
0
() n N, () x [0, +).
x2
a) S se verice c f1 (x) = cos x + 1, () x [0, +).
2
b) S se arate c f1 este convex.
c) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c:
 
n x x3 n x
2n+1
f2n (x) = (1) sin x + + + (1) , () n N, () x [0, +).
1! 3! (2n + 1)!
d) S se arate c fn (x) > 0, () n N, () x (0, +).
e) S se arate c:
x x3 x4n1 x x3 x4n+1
+ < sin x < + + () n N , () x (0, +).
1! 3! (4n 1)! 1! 3! (4n + 1)!
 
x x x5 x2n+1
f ) S se arate c lim + + (1)n = sin x, () x R.
n 1! 3! 5! (2n + 1)!
g) S se arate c sin 1 / Q.
VARIANTA 033 65

VARIANTA 033
SUBIECTUL I.
4i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
1 + 4i
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(4; 3; 2) la planul x + 2y + 3z 5 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la elipsa x2 + 4y 2 = 5 n punctul P (1; 1).
d) S se arate c sin 4 < sin 3.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 1; 2), B(1; 2; 1), C(2; 1; 1)
s, i D(4; 3; 2).
f) S se determine a, b, c R, astfel nct punctele A(1; 1; 2), B(1; 2; 1) s, i C(2; 1; 1) s apart, in
planului x + ay + bz + c = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze suma elementelor grupului (Z7 , +).
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z5 s verice relat, ia x3 = 1.
c) S se arate c log2 9 > log3 4.
d) S se determine numrul termenilor irat, ionali ai dezvoltrii binomului ( 1 + 2 )10 .
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = X 3 2X 2 + 3.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x cos x.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este cresctoare pe intervalul [0, +).
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
ln(x + 1)
e) S se calculeze dx.
0 x+1
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea M format din toate matricele cu 3 linii s, i 3 coloane s, i care au toate
elementele din mult, imea {1; 1}.
a) S se gseasc o matrice C M , pentru care det(C) = 4.
b) S se arate c, dac A M , atunci determinantul matricei A se divide cu 4.
c) S se arate c, dac A M , atunci 6 det(A) 6.
d) S se arate c, dac A M , atunci det(A) {4; 0; 4}.
e) S se arate c, dac B M este o matrice inversabil, atunci B 1 / M.
f ) S se arate c, () r {1; 2; 3} exist A M , astfel nct rang(A) = r.
g) S se arate c, dac A M , atunci matricea A2007 are toate elementele nenule.
66 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Pentru orice numr natural nenul n notm cu pn al n-lea numr prim s, i cu (an )nN s, irul
p1 p2 pn
an = ... .
p1 1 p2 1 pn 1
1 an+1
a) S se arate c 1 + a + a2 + + an = , () a R \ {1}, () n N .
1a
1
b) Dac a (1; 1), s se arate c lim (1 + a + a2 + + an ) = .
n+ 1a
p 1 1 1
c) S se arate c dac p > 1, atunci > 1 + + 2 + + n , () n N .
p1 p p p
1
d) S se arate c ln(x + 1) ln x < , () x > 0.
x
1 1
e) S se arate c 1 + + + > ln(n + 1), () n N .
2 n 
1 1
f ) S se calculeze lim 1 + + + .
n+ 2 n
g) S se arate c lim an = +.
n+
VARIANTA 034 67

VARIANTA 034
SUBIECTUL I.
n sistemul cartezian xOy se consider punctele A(0; 5), B(1; 2), C(4; 7), D(5; 0).
a) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(0; 5) s, i C(4; 7) s apart, in dreptei
ax + by = 5.
b) S se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului BCD.
c) S se arate c dreptele AC s, i BD sunt perpendiculare.
d) S se calculeze aria triunghiului ABC.
e) S se rezolve ecuat, ia sin 3x = 0, x (0, 2).
f ) S se determine modulul numrului complex (3 + 4i)(1 i).
SUBIECTUL II.
2
1. a) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x = 2.
b) S se determine al treilea termen al dezvoltrii ( 2x 3 x )50 .
c) S se determine ctul s, i restul mprt, irii polinomului f = X 4 la polinomul g = X 2 3X.
d) S se arate c numrul 2007 apart, ine progresiei aritmetice 2, 7, 12, 17, . . .
e) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2 4x + 6. S se determine f ( f (2) ).
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = e2x , () x R.
a) S se calculeze f (x), x R.
b) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
d) S se determine asimptota orizontal spre la gracul funct, iei f .
e) S se determine ecuat, ia tangentei la gracul funct, iei f n punctul A(0; 1).
SUBIECTUL III.  
a b
Se consider mult, imea M = A= a, b R s, i funct, ia f : C M ,
 b a
a b
f (a + ib) = .
b a
a) S se arate c f (z1 z2 ) = f (z1 ) f (z2 ), z1 , z2 C.
b) S se arate c dac a2 + b2 = r2 , r [0, +), atunci exist t [0, 2) astfel ca a = r cos t
s, i b = r sin t. n 
r cos t r sin t cos nt sin nt
c) S se arate c = rn , () n N .
r sin t r cos t sin nt cos nt
 n 
a b an bn
d) S se arate c, dac = , atunci a2n + b2n = (a2 + b2 )n , () n N .
b a bn an
e) S se arate c, dac a2 + b2 < 1, atunci lim an = lim bn = 0.
n n
f ) S se arate c, dac matricea X M2 (R) veric relat, ia
  
x 1 3 1
X =X ,
1 3 1 3
atunci X M . 
1 1
3
g) S se determine numrul matricelor X M2 (R) care veric ecuat, ia X 2007 = .
2 1 3
68 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1
Se consider s, irul (an )n0 denit prin a0 = 1 s, i an+1 = an + , n 0.
an
a) S se arate c s, irul (an )n0 este strict cresctor.
b) S se arate c a2n+1 > a2n + 2, pentru orice n N.
c) S se arate c lim an = +.
n r
1 1
d) S se arate c 2n + 1 an (2n + 1) + 1 + + + , () n 1.
3 2n 1
1 1
e) S se arate c < ln(x + 1) ln x < , () x (0, +).
x+1 x
an
f ) S se arate c lim = 2.
n
n 
1 1 1
g) S se arate c lim + + + = +.
n a1 a2 an
VARIANTA 035 69

VARIANTA 035
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze n mult, imea numerelor complexe numrul (1 + 2i)2 (1 2i)2 .

b) S se calculeze cos2 + sin2 .
12 12
c) S se determine a 0 dac vectorul # v = 4 # are modulul egal cu 8.
+ a #
d) S se calculeze lungimea nlt, imii din B a triunghiului ABC de laturi AB = 6, BC = 8,
CA = 10.
e) S se determine ecuat, ia planului ce trece prin punctul A(2; 1; 3) s, i este paralel cu planul
x y + z = 2.
f ) S se scrie ecuat, ia tangentei la cercul x2 + y 2 = 2 n punctul T (1; 1).
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine numrul solut, iilor ntregi ale inecuat, iei x2 5x + 2 0.
b) S se calculeze 1 2 + 3 4 + 5 6 n inelul
Z7 .
c) S se arate c numrul log2 8 + log3 27 este rat, ional.
d) S se determine cte numere de 3 cifre distincte se pot forma cu cifre din mult, imea {1; 2; 3; 4}.
e) S se calculeze probabilitatea ca un element al inelului Z5 s e solut, ie a ecuat, iei x4 = 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = xex .
a) S se calculeze lim f (x).
x+
b) S se calculeze f (x), x R.
c) S se arate c ex ex, () x R.
d) S se determine numrul punctelor de inexiune ale funct, iei f .
Z 1
e) S se calculeze f (x) dx.
0
SUBIECTUL III.
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Se consider matricele E1 = 0 0 0, E2 = 0 0 0, E3 = 0 0 0, I3 = 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
s, i mult, imea S = {A M3 (C) | AX = XA, () X M3 (C)}.
a) S se arate c I3 S.
b) S se arate c rang(Ei ) = 1, () i {1; 2; 3}.
c) S se arate c dac A M3 (C) s, i AEi = Ei A, () i {1; 2; 3}, atunci exist a C, astfel
nct A = aI3 .
d) S se arate c S = {aI3 | a C}.
e) S se arate c (S, +, ) este inel, unde operat, iile + s, i sunt cele uzuale.
f ) S se arate c funct, ia f : C S, f (a) = aI3 este bijectiv.
g) S se arate c nicio funct, ie g : M3 (R) M3 (C), care veric g(A B) = g(A) g(B), pentru
orice A, B M3 (R) nu este bijectiv.
70 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
Se consider funct, iile fn : [0, +) R, denite prin f0 (x) = x sin x s, i fn+1 (x) = fn (t) dt,
0
pentru orice n N.
x2
a) S se verice c f1 (x) = cos x + 1, pentru orice x [0, +).
2
b) S se arate c funct, ia f1 este convex pe R.
c) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c:
 
n1 x2 x4 n1 x
2n
f2n1 (x) = (1) cos x 1 + + + (1) , () n N , () x [0, +).
2! 4! (2n)!
d) S se arate c fn (x) > 0, () n N, () x (0. + ).
e) S se arate c:
x2 x4 x4n x4n+2 x2 x4 x4n
1 + + < cos x < 1 + + , () n N , () x (0, +).
2! 4! (4n)! (4n + 2)! 2! 4! (4n)!
 
x2 x4 x2n
f ) S se arate c lim 1 + + (1)n = cos x, () x R.
n+ 2! 4! (2n)!
g) S se arate c cos 1
/ Q.
VARIANTA 036 71

VARIANTA 036
SUBIECTUL I.

a) S se calculeze modulul numrului complex z = 7 + i 2.
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 3; 5) la planul x + 3y + 5z + 7 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la elipsa x2 + 5y 2 = 6 n punctul P (1; 1).
d) S se calculeze produsul scalar al vectorilor # v = 2 # s, i w
3 # # = 3 # .
+ #
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(2; 1), B(1; 2) s, i C(4; 4).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
 3
cos + i sin = a + bi.
6 6
SUBIECTUL II.

1. a) S se calculeze 0, 999 cu dou zecimale exacte.
b) S se calculeze probabilitatea ca un numr n {0; 1; 2; 3; 4} s verice relat, ia 3n + 4n > 5n .
c) S se calculeze suma C010 + C110 + + C10
10 .
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (x2 + 3) = log2 (2x2 + x + 1).
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = X 3 X 2 + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2x cos x.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1

f (x)
e) S se calculeze dx.
0 2 + f (x)
SUBIECTUL III.  
x y
n mult, imea M2 (Z3 ) se consider submult, imea G = x, y Z3 .
2y x
  
1 0 0 0
a) S se verice c I2 = G s, i O2 = G.
0 1 0 0
b) S se arate c dac x, y Z3 s, i x2 2y 2 = 0, atunci x = y = 0.
c) S se arate c dac A, B G, atunci A + B G s, i A B G.
d) S se determine numrul elementelor mult, imii G.
e) S se arate c dac A G s, i A 6= O2 , atunci exist B G astfel nct A B = I2 .
f ) S se arate c operat, iile de adunare s, i nmult, ire a matricelor determin pe mult, imea G o
structur de corp.
g) S se dea un exemplu de structur de corp cu 25 de elemente.
72 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
Se consider funct, iile f : R R, f (x) = 1 + x + x2 + + x2006 s, i F : R R, F (x) = f (t) dt,
0
() x R.
a) S se calculeze f (1).
b) S se verice c (x 1)f (x) = x2007 1, () x R.
c) S se arate c f (x) > 0, () x R.
d) S se arate c F (x) > 0, () x R.
e) S se arate c funct, ia F este bijectiv.
1 1 1
Notm cu g : R R inversa funct, iei F s, i cu a = + + + .
Z a 1 2 2007
2007
f ) S se arate c g(x) dx = a .
0 2008
g(x)
g) S se calculeze lim .
x x
VARIANTA 037 73

VARIANTA 037
SUBIECTUL I.
n sistemul cartezian de coordonate Oxyz se consider punctele O(0; 0; 0), A(0; 0; 2), B(3; 0; 0),
C(3; 4; 0).
a) S se calculeze aria triunghiului OBC.
b) S se calculeze volumul tetraedrului OABC.
2
c) S se determine semnul expresiei E = cos 1 .
2
d) S se determine lungimea ipotenuzei ntr-un triunghi dreptunghic cu catetele de lungime 5,
respectiv 12.
e) S se determine ecuat, ia tangentei la parabola y 2 = 4x n punctul A(1; 2).
f ) S se rezolve n mult, imea numerelor complexe ecuat, ia z 2 = 1.
SUBIECTUL II.
1. a) S se rezolve ecuat, ia 2 log29 x log9 x 1 = 0, x > 0.
C3
b) S se calculeze 47 .
C7
c) Dac x1 , x2 , x3 C sunt rdcinile ecuat, iei x3 x2 + 3x 3 = 0 s se calculeze
(x1 + 1)2 + (x2 + 1)2 + (x3 + 1)2 .
d) S se ae probabilitatea ca un element x Z4 s e o solut, ie a ecuat, iei 2x2 + 2x = 0.
e) Se consider propozit, ia Z3 Z4 . S se stabileasc valoarea de adevr a acestei propozit, ii,
justicnd rspunsul.
x3
2. Se consider funct, ia f : R \ {1} R, f (x) = .
x+1
a) S se calculeze f (0).
b) S se calculeze f (x), x R \ {1}.
c) S se rezolve ecuat, ia f (x) = 0.
f (x)
d) S se calculeze lim .
x x2
Z 1
e) S se calculeze f (x) dx.
0
SUBIECTUL III.
2n 0 2n
Pentru n Z, se consider matricea A(n) = 0 0 0 s, i mult, imea G = {A(k) | k Z}.
2n 0 2n
a) S se demonstreze c () n, p Z, A(n) A(p) = A(n + p + 1).
b) S se demonstreze c () k N , () t Z, ( A(t) )k = A(k t + k 1).
c) S se calculeze ( A(0) )2007 .
d) S se verice c A(1) A(k) = A(k) A(1) = A(k), () k Z.
e) S se demonstreze c toate matricele din mult, imea G au determinantul egal cu 0 s, i rangul
egal cu 1.
f ) S se demonstreze c (G, ) este grup comutativ.
g) Dac N 6= {A(1)} este un subgrup al grupului (G, ), s se demonstreze c N are cel put, in
2007 elemente.
74 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
x1
Se consider funct, iile f : (0, +) R, f (x) = ln x, g, h : [1, +) R, g(x) = ln x ,
x
2(x 1)
h(x) = ln x .
x+1
( x 1)2 (x 1)2
a) S se demonstreze c pentru orice x 1, g (x) = s, i h (x) = .
2x x x(x + 1)2
b) S se demonstreze c pentru orice x 1, g(x) 0 h(x).
c) Pentru t > 1, aplicnd teorema lui Lagrange funct, iei f pe intervalul [1; t], s se demonstreze
1 ln t
c exist c(t) (1; t) astfel nct = .
c(t) t1
2(t 1) t1
d) Pentru t > 1, s se demonstreze c < ln t < .
t+1 t
t+1
e) Pentru t > 1, s se demonstreze c t < c(t) < .
2
f ) S se demonstreze c nu exist un polinom p R[X] astfel nct c(x) = p(x), pentru orice
x > 1. Z 2 2
t 1
g) S se demonstreze c 1, 7 < dt < 1, 9.
3
2
ln t
VARIANTA 038 75

VARIANTA 038
SUBIECTUL I.
a) S se determine conjugatul numrului complex z = i10 + i11 .
b) S se determine valorile lui a R din egalitatea de numere complexe 1 + (a i)2 = 0.
c) S se calculeze sin 2 + sin 4.
d) S se calculeze sin 2 sin 4.
e) S se determine c, d R s, tiind c punctele A(c; 1), B(2; d) sunt situate pe dreapta de ecuat, ie
2x y 3 = 0.
f ) S se dea un exemplu de punct M (a; b) situat pe parabola de ecuat, ie y 2 = 4x.
SUBIECTUL II.
1. a) S, tiind c a = log2 3 s, i b = log2 6,
s se arate
c b a N.
1 2
b) S se calculeze determinantul .
3 6
  
2 4 2 3
c) Dac A = si B = . S se arate c det(A) = det(B).
3 5 , 4 5
d) Dac f : R R, f (x) = x3 x, s se calculeze f ( f (1) ).
e) S se dea un exemplu de mult , ime care are exact 8 submult, imi.
n
2n 1
2. a) S se calculeze lim .
n 3n + 2
b) Dac f : R R, f (x) = 2x , s se calculeze f (0).
c) Dac f : R R, f (x) = (x 1)2 , s se arate c funct, ia f are un singur punct de extrem
local.
d) Dac f : R R, f (x) = x4 + 3x2 1, s se arate c funct, ia f este convex pe R.
Z 1
e) S se dea un exemplu de funct, ie continu f : [0, +) R pentru care f (x) dx < 1.
0
SUBIECTUL III.   
a b 1 0 0 1
Se consider matricele A = , I2 = si U = , unde a, b R.
b a 0 1 , 1 0
a) S se determine x, y R astfel ca A = xI2 + yU .
b) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei U .
c) S se calculeze U 2 s, i U 3 .
d) S se calculeze U 2007 .
(a + b)n + (a b)n (a + b)n (a b)n
e) S se arate c An = I2 + U , n N .
2  2
 
1 2 1 2
f ) S se arate c dac X M2 (R) s, i X =X , atunci exist u, v R astfel
 2 1 2 1
u v
ca X = .
v u
 
1 2
g) S se rezolve n M2 (R) ecuat, ia X 2007
= .
2 1
76 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z 

1 2 1 1
Se consider s, irurile (an )n0 , (bn )n0 , an = x x cos nx dx, bn = 1 + 2 + + 2
0 2 2 n
1 2
s, i funct, iile f : [0; ] R, g : [0; ] R, f (x) = x x, g(x) = f (x) cot x, () x (0; ] s, i
2
g(0) = 2.
a) S se calculeze a0 .
1
b) S se arate c an = 2 , () n N .
n
Z X n
1 2
c) S se arate c bn = x x cos kx dx, () n N .
0 2
k=1
d) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
1 
X n
x
cos kx = sin nx cot + cos nx 1 , () n N , () x R \ 2Z.
2 2
k=1
e) S se arate c, dac h : [0; ] R este o funct, ie derivabil s, i cu derivata continu, atunci
avem: Z Z
lim h(x) cos nx dx = lim h(x) sin nx dx = 0.
n 0 n 0
f ) S se arate c funct, ia g este derivabil s, i cu derivata continu pe intervalul [0; ].

g) S se arate c lim bn = .
n 6
VARIANTA 039 77

VARIANTA 039
SUBIECTUL I.
1+i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
2+i
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(3; 2; 1) la planul x + 2y + 3z 4 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la parabola y 2 = 4x n punctul P (4; 4).
d) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele L(1; 1), M (2; 2) s, i N (3; 3).
e) S se determine produsul scalar al vectorilor # v = 3 # s, i w
+ 4 # # = 4 # .
3 #
f) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(cos 6 + i sin 6)10 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine ctul s, i restul mprt, irii polinomului f = X 3 +1 la polinomul g = X 2 +X +1.
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z12 s verice relat, ia x2 = 0.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = 3x + 7 are inversa g : R R, atunci s se calculeze g(10).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x+1 + 2x = 3.
e) S se calculeze suma cuburilor rdcinilor polinomului f = X 3 3X + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 sin x + 3ex .
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe intervalul (0, +).
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
x3
e) S se calculeze 4
dx.
0 x +1
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea M format din toate matricele cu 3 linii s, i 3 coloane, ecare matrice din
M avnd numai elemente distincte
din mult, imea
{1; 2;3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.
1 4 7 1 1 7
a) S se verice c 2 5 8 M s, i c 2 5 8 / M.
3 6 9 3 6 9

1 4 7
b) S se calculeze determinantul matricei 2 5 8.
3 6 9
c) S se gseasc o matrice A M , astfel nct det A 6= 0.
d) S se arate c, dac B M este o matrice inversabil, atunci B 1 / M.
e) S se arate c dac D M , atunci rang(D) {2; 3}.
f) S se determine numrul elementelor mult, imii M .
g) S se arate c, mult, imea M cont, ine cel put, in 18 matrice cu determinantul egal cu 0.
78 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider s, irurile (an )n3 s, i (bn )n3 , denite prin
s r s r
q q
3 n1 3 n1
an = 2 + 3 + + n 1 + n, bn = 2 + 3 + +
n
n 1 + n n + 2, () n N, n 3.

a) S se verice c an < bn , () n N, n 3.
b) S se arate c b3 < 2.
c) S se arate c a4 > 1, 9.
d) Utiliznd eventual metoda induct, iei matematice, s se arate c
2n+1 > n + 3, () n N, n 2.
e) S se arate c s, irul (an )n3 este strict cresctor s, i s, irul (bn )n3 este strict descresctor.
f ) S se arate c s, irurile (an )n3 s, i (bn )n3 sunt convergente.
g) S se arate c s, irurile (an )n3 s, i (bn )n3 au aceeas, i limit s, i limita lor este un numr din
intervalul (1, 9; 2).
VARIANTA 040 79

VARIANTA 040
SUBIECTUL I.
n sistemul cartezian de coordonate xOy, se consider punctele A(1; 1), B(2; 3) s, i C(6; 0).
a) S se determine coordonatele punctului de intersect, ie al dreptelor de ecuat, ii 2x y 4 = 0
s, i x + 2y 4 = 0.

b) S se calculeze cos2 + sin2 .
12 12
c) S se calculeze distant, a de la punctul A(1; 1) la dreapta de ecuat, ie 3x + 4y + 8 = 0.
 2
1+i
d) S se determine modulul numrului complex .
1i
e) S se determine a, b R, astfel nct punctul M (a; 1; b) s e situat pe dreapta P Q, unde
P (0; 2; 3) s, i Q(2; 3; 5).
f ) S se determine coordonatele punctului D pentru care ABCD este paralelogram.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze suma primelor 10 numere naturale nenule care sunt ptrate perfecte.
b) S se determine n N pentru care 2n = 1024.
c) S se calculeze x1 + x2 + x3 , unde x1 , x2 , x3 C sunt rdcinile ecuat, iei x3 + 1 = 0.
d) S se determine numrul submult, imilor cu 2 elemente ale unei mult, imi cu 3 elemente.
e) S se arate c x2 4x + 5 > 0, () x R.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = xex .
a) S se calculeze f (1).
b) S se calculeze f (x), x R.
f (x) f (1)
c) S se calculeze lim .
x1 x1
d) S se determine aria cuprins ntre gracul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele x = 0, x = 1.
e) S se determine numrul punctelor de inexiune ale gracului funct, iei f .
SUBIECTUL III. ( 
fn+1 = fn + fn1 , () n N 1 1
Se consider s, irul de numere (fn )nN , s, i matricea A = .
f0 = 0, f1 = 1 1 0
a) S se
calculeze det(A).
b) S se
calculeze A2 .
c) S se
arate c det(X Y ) = det(X) det(Y ), () X, Y M2 (C).
d) S se
calculeze det(A
n
), n N . 
fn+1 fn
e) S se arate c An = , () n N .
fn fn1
f ) S se demonstreze c fn1 fn+1 fn2 = (1)n , () n N s, i f1 + f2 + + fn = fn+2 1,
() n N .
g) S se arate c det(A + A2 + + An ) < 0, () n N .
80 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
p
Se consider funct, ia f : R R, f (x) = {x} {x}2 , unde {x} reprezint partea fract, ionar a
numrului real x. 
1
a) S se calculeze f (0) s, i f .
2
b) S se arate c {x} {x} , () x R.
2

c) S se arate c f (x) = x x2 , () x [0; 1).


d) S se arate c f (x + 1) = f (x), () x R.
e) S se arate c f este continu pe R.
Z 1
f ) S se calculeze f (x) dx.
0 Z
1 n
g) S se calculeze lim f (x) dx.
n n 0
VARIANTA 041 81

VARIANTA 041
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze partea real a numrului complex (1 i)20 .
b) S se determine m R astfel nct punctul A(1; 0; m) s apart, in planului de ecuat, ie
x + y + z 3 = 0.
c) S se ae aria total a unui cub cu latura de 2.
7
d) S se calculeze cos .
3
e) S se determine numrul punctelor de intersect, ie dintre dreapta de ecuat, ie x y = 0 s, i
x2 y2
elipsa de ecuat, ie + = 1.
4 9
f ) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(1; 1) s, i B(2; 2) s apart, in dreptei
x + ay + b = 0.
SUBIECTUL II.
2 1
1. a) S se calculeze determinantul .
1 3
b) S se determine termenul din dezvoltarea (a + 1)12 care l cont, ine pe a5 .
(n + 1)!
c) S se rezolve ecuat, ia = 30, pentru n N.
n!
d) S se determine care este probabilitatea ca aruncnd un zar s obt, inem una din rdcinile
ecuat, iei x2 5x + 4 = 0.
e) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2007 . S se calculeze ( f f )(1).
ln x
2. Se consider funct, ia f : (e, +) R, f (x) = .
x
a) S se calculeze f (x), x > e.

f (x) f (e2 )
b) S se calculeze lim2 .
xe x e2
c) S se arate c funct, ia f este descresctoare.
d) S se determine mult, imea primitivelor funct, iei f .
e) S se calculeze lim f (x).
x

SUBIECTUL III.
Se consider polinomul f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 cu rdcinile x1 , x2 , x3 , x4 C.
a) S se arate c (X 1)f = X 5 1.
b) S se arate c f = (X x1 )(X x2 )(X x3 )(X x4 ).
2k 2k
c) S se arate c rdcinile polinomului f sunt xk = cos + i sin , unde k {1; 2; 3; 4}.
5 5
2 4 6 8
d) S se demonstreze egalitatea cos + cos + cos + cos = 1.
5 5 5 5
2 51
e) S se deduc din relat, ia anterioar c cos = .
5 4
f ) S se arate c are loc egalitatea (1 + x1 )(1 + x2 )(1 + x3 )(1 + x4 ).
g) S se arate c dac fi C[X], i {1; 2; 3; 4; 5}, satisfac relat, ia
f1 (X 5 ) + Xf2 (X 5 ) + X 2 f3 (X 5 ) + X 3 f4 (X 5 ) = f (X)f5 (X),
atunci polinomul X 1 divide polinomul fi , pentru orice i {1; 2; 3; 4}.
82 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1 1 c1 c2 cn
Se consider s, irurile (an )n1 s, i (xn )n1 , cu an = + + + 2 s, i xn = 2 + 2 + + 2 ,
12 22 n 1 2 n
unde ck {1; 1}, k N .
1 1 1
a) S se arate c < 2 < , () k N , k 2.
k(k + 1) k (k 1)k
1 1 1 1
b) S se arate c + + + =1 , n N .
1(1 + 1) 2(2 + 1) n(n + 1) n+1
c) S se arate c s, irul (an )n1 este monoton s, i mrginit.
d) S se arate c () p N s, i () n N , n [2p , 2p+1 ), exist A s, i B ntregi impare, astfel
A
nct 22p xn = .
B
e) S se arate c pentru orice n 2 numrul xn nu este numr ntreg.
f ) S se arate c pentru orice n N , exist yn , zn [0, +), astfel nct xn = yn zn .
g) S se arate c s, irul (xn )n1 este convergent.
VARIANTA 042 83

VARIANTA 042
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul vectorului # v = 2 # .
3 #
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 2; 3) la planul x + y + z 4 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la parabola y 2 = 6x dus prin punctul P (6; 6).
d) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele L(1; 2), M (2; 3) s, i P (0; 4).
e) S se calculeze cosinusul unghiului dintre vectorii # v = 2 # s, i w
3 # # = 3 # .
+ 2 #
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(1 + i)10 = a + bi.
SUBIECTUL II.

1. a) Dac a, b, c, d Q s, i a + b 2 = c + d 2, s se arate c a = c s, i b = d.
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z10 s verice relat, ia 5x = 0.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = 5x + 1 are inversa g : R R, s se calculeze g(6).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (x2 + 7) = 3.
e) S se calculeze suma ptratelor rdcinilor polinomului f = X 4 X 2 + 24.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 4x + x + 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
3
x
e) S se calculeze 4
dx.
0 x + 10
SUBIECTUL III.
0 1 0 0 0 0
Se consider matricele A = 0 0 1, O3 = 0 0 0 s, i mult, imea
1 0 0 0 0 0
C(A) = {X M3 (C) | XA = AX}.
a) S se calculeze determinantul matricei A.
b) S se calculeze matricele A2 s, i A3 .
c) S se arate c matricea A este inversabil s, i s se calculeze inversa sa.
d) S se arate c, dac U , V C(A), atunci U V C(A).
a b c
e) S se arate c, dac X C(A), atunci exist a, b, c C astfel nct X = c a b .
b c a
f ) S se arate c, dac Y C(A) s, i Y = O3 , atunci Y = O3 .
3

g) S se arate c, dac Z C(A) s, i Z 2007 = O3 , atunci Z = O3 .


84 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
1
Se consider funct, iile f : R R, f (x) = s, i F : R R, F (x) = f (t) dt.
3 + cos x 0
a) S se verice c f (x + 2) = f (x), () x R.
b) S se arate c nu exist lim f (x).
x
1 1
c) S se arate c f (x) , () x R.
4 2
d) S se arate c orice primitiv a funct
, iei f este
strict cresctoare pe R.
x
1 tan 2
e) S se verice c F (x) = arctan
2 , () x [0, ).
2

f ) S se calculeze lim F (x).


x
g) S se arate c gracul funct, iei F nu are asimptot ctre +.
VARIANTA 043 85

VARIANTA 043
SUBIECTUL I.

a) S se calculeze sin + cos .
3 6
b) S se calculeze produsul scalar al vectorilor #
u = 2 # s, i #
3 # v = 3 # .
+ #
c) S se determine a R s, tiind c dreptele x 2y + 1 = 0 s, i ax + 3y = 0 sunt paralele.
d) S se calculeze cos A dac laturile triunghiului ABC sunt AB = 5, BC = 12, CA = 13.
e) S se calculeze numrul de elemente ale mult, imii M2 M4 dac Mn = {z C | z n = 1},
() n N .
f ) S se determine un punct pe cercul x2 + y 2 = 13, care are ambele coordonate numere ntregi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se determine cte numere de trei cifre de forma a0b exist, unde a s, i b sunt cifre.
b) S se calculeze
 valoarea sumei 1 + 3 + 5 + + c
15 n grupul (Z16 , +).
1 1
c) Dac A = , s se calculeze A2 .
0 1
d) S se determine numrul funct, iilor injective f : {1; 2} {1; 2; 3}.
e) S se determine restul mprt, irii polinomului f = X 4 + 1 la g = X 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = arctan x.
a) S se calculeze lim f (x).
x
b) S se calculeze f (x), x R.
c) S se arate c funct, ia f este concav pe intervalul (0, ).
d) S se determine numrul solut, iilor ecuat, iei f (x) = 2.
e) S se calculeze aria suprafet, ei plane cuprins ntre gracul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele
x = 0 s, i x = 1.
SUBIECTUL III.
n inelul Z4 [X] se consider submult, imile U = {f Z4 [X] | () g Z4 [X], astfel nct f g = 1}
s, i N = {f Z4 [X] | () n N , astfel nct f n = 0}.
a) S se verice c 1 U , 3 U , 0 N , 2 N .
b) S se verice c 2X + 1 U s, i 2X + 2 N .
c) S se arate c U N = .
d) S se arate c dac u, v N , atunci u + v N .
e) S se arate c dac u U s, i g N , atunci u + g N .
f ) S se arate c dac f U , atunci termenul liber al polinomului f este 1 sau 3.
g) S se arate c dac f N , atunci tot, i coecient, ii polinomului f sunt din mult, imea {0, 2}.
h) S se arate c ecare dintre mult, imile U s, i N cont, ine cel put, in 2007 elemente.
86 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1 1 1 1
Se consider s, irurile (an )nN s, i (bn )nN , an = + 2! + + n! s, i bn = an + ,
21! 2 2 n 2n!
() n N .
a) S se verice c s, irul (an )nN este strict cresctor.
b) S se arate c s, irul (bn )nN este strict descresctor.
c) S se arate c s, irurile (an )nN s, i (bn )nN sunt mrginite.
d) S se arate c s, irurile (an )nN s, i (bn )nN sunt convergente s, i au aceeas, i limit.
e) Not m cu a R limita s, irului (an )nN . S se arate c numrul a este irat, ional.
n2007
f ) S se arate c lim = 0.
n 2n!
f (n)
g) S se arate c nu exist polinoame nenule f , g R[X], cu proprietatea c an = ,
g(n)
() n N .
VARIANTA 044 87

VARIANTA 044
SUBIECTUL I.

a) S se calculeze 2 sin cos .
4 4
b) S se calculeze modulul vectorului # v = 6 # .
+ 8 #
c) S se calculeze partea real a numrului complex z = (1 + i)2 (1 i)2 .
d) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(2; 0), B(0; 5) s, i C(2; 5).
# # # # #
e) S se calculeze produsul scalar al vectorilor # v = # + k s, i w
+ # = + k.
f ) S se calculeze distant, a dintre dreapta x + 2y 1 = 0 s, i punctul A(2; 0).
SUBIECTUL II.
x
1. a) Dac f : R \ {1} R, f (x) = , s se calculeze f (1) f (2) . . . f (10).
x+1
b) S se determine cte numere de forma abc exist, cu a, b, c {1; 2}.
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 24x 3 22x 4 = 0.
d) S se rezolve n mult, imea Z4 ecuat, ia x4 = x.
e) S se determine probabilitatea ca un element n al mult, imii {1; 2; 3; 4} s verice relat, ia
n1
log2 n .
2
1
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 .
x +4
a) S se determine ecuat, ia asimptotei orizontale spre + la gracul funct, iei f .
b) S se calculeze f (x), x R.
1
c) S se arate c f (x) , () x R.
4
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z x1
2
e) S se calculeze f (t) dt.
0
SUBIECTUL III.
1 0 0 0 1 0 a b c
Se consider matricele I3 = 0 1 0, E = 0 0 1, M (a, b, c) = c a b s, i mult, imea
0 0 1 1 0 0 b c a
M = {M (a, b, c) | a, b, c R}.
a) S se verice c E M , E 2 M s, i E 3 M .
b) S se arate c E este inversabil s, i s se calculeze inversa sa.
c) S se arate c M (a, b, c) = aI3 + bE + cE 2 , () a, b, c R.
d) S se arate c det( M (a, b, c) ) = a3 + b3 + c3 3abc, () a, b, c R.
e) S se arate c dac a + b + c 0, atunci det( M (a, b, c) ) 0.
f ) S se arate c dac X M3 (R) s, i X E = E X, atunci X M .
g) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c pentru orice n N s, i pentru orice
a, b, c R, exist an , bn , cn R, astfel nct ( M (a, b, c) )n = M (an , bn , cn ) s, i
an + bn + cn = (a + b + c)n .
h) S se rezolve ecuat, ia X 2007 = E n mult, imea M3 (Z).
88 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z Z
x x
1 tn
Se consider integralele I0 (x) = dt s, i In (x) = dt, unde x [0, 1] s, i n N .
0 1+t 0 1+t
a) S se calculeze I0 (x), x [0, 1].
tn
b) S se arate c 0 tn , () t [0, 1], () n N .
1+t
1
c) S se arate c 0 In (x) , () n N, () x [0, 1].
n+1
d) S se arate c lim In (x) = 0, () x [0, 1].
n
xn
e) S se arate c In (x) + In1 (x) = , () n N , () x [0, 1].
n
f ) S se arate c
xn xn1 xn2 x
In (x) = + + (1)n1 + (1)n I0 (x), () n N , () x [0, 1].
n n1 n2 1
 2

x x3 xn
g) S se arate c ln(1 + x) = lim x + + (1)n1 , () x [0, 1].
n 2 3 n
VARIANTA 045 89

VARIANTA 045
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul vectorului # v = # .
+ #
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(4; 3; 2) la planul x + y + z + 10 = 0.
c) S se determine ecuat, ia tangentei la elipsa x2 + 4y 2 = 40 dus prin punctul P (2; 3).
d) S se arate c triunghiul cu vrfurile n punctele A(3; 0), B(0; 4) s, i C(3; 4) este dreptunghic.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(3; 0), B(0; 4) s, i C(3; 4).
f ) S se determine a R, astfel nct vectorul # v = # s e perpendicular pe vectorul
+ 2 #
w =a + .
# # #

SUBIECTUL II.
1 3 5

1. a) S se calculeze determinantul 7 9 11 .
2 4 6
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z12 s verice relat, ia x2 =1.
c) S se calculeze numrul termenilor irat, ionali ai dezvoltrii binomului (1 + 2 )4 .
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat
 , ia x + x 2 = 0.
3 2

1 2
e) S se calculeze inversa matricei A = .
3 7
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = e 1 x.
x

a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este convex pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
e) S se arate c f (x) 0, () x R.
SUBIECTUL III.
X(X 1)
Se consider polinoamele fn C[X], denite prin f0 = 1, f1 = X, f2 = , ... ,
12
X (X 1) . . . (X n + 1)
fn = , . . . , () n N .
n!
a) S se arate c fn (k) = Cnk , () k, n N , n k.
b) S se arate c fn (k) Z, () n N, () k Z.
c) S se gseasc un polinom g de gradul trei cu coecient, i rat, ionali, cel put, in unul nentreg,
astfel nct g(k) Z, () k Z.
d) S se arate c grad(fn ) = n, () n N.
e) S se arate c dac h C[X] este un polinom de grad 3, atunci exist a0 , a1 , a2 , a3 C,
unice, astfel nct h = a0 f0 + a1 f1 + a2 f2 + a3 f3 .
f) S se arate c dac w C[X] este un polinom de grad 3, astfel nct w(k) Z,
() k {0; 1; 2; 3}, atunci w(k) Z, () k Z.
g) S se arate c dac u C[X] este un polinom de grad 3, astfel nct u(k) Z,
() k {0; 1; 2; 3}, atunci exist p Z, astfel nct u(k) 6= p, () k Z.
90 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
Se consider funct, iile fn : R R, denite prin f0 (x) = 1 cos x s, i fn+1 (x) = fn (t) dt,
0
() n N, () x R.
a) S se verice c f1 (x) = x sin x, () x R.
b) S se calculeze f2 (x), x R.
xn
c) S se arate c lim = 0, () x > 0.
n n!
d) S se arate c gracul funct, iei f1 nu are asimptot ctre +.
e) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c, () n N , () x R,
x2n x2n2 x2
f2n (x) = + + (1)n1 + (1)n + (1)n+1 cos x.
(2n)! (2n 2)! 2!
xn
f ) S se arate c 0 fn (x) 2 , () n N , () x > 0.
 n! 
x2 x4 x2n
g) S se arate c lim 1 + + + (1)n = cos x, () x R.
n 2! 4! (2n)!
VARIANTA 046 91

VARIANTA 046
SUBIECTUL I.
4 3i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
4 + 3i
b) S se calculeze lungimea segmentului cu capetele n punctele A(3; 2) s, i C(4; 3).
c) S se calculeze produsul de numere complexe p = i i3 i5 i7 .
d) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(3; 2) s, i C(4; 3) s e pe dreapta de
ecuat, ie x + ay + b = 0.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(3; 2), B(2; 2) s, i C(4; 3).
f) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(5 + 6i)2 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze elementul 22006 n (Z8 , ).
b) S se calculeze expresia E = C310 C710 + C88 .
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale strict pozitive ecuat, ia log5 x = 2.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 16x 2 = 0.
e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia 3n > 10.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x5 + 7x 3.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
f (x) f (0)
c) S se calculeze lim .
x0 x
d) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
ln n + 3
e) S se calculeze lim .
n ln n 2

SUBIECTUL III.
Pe M2 (R) se consider
legea
 decompozit, ieX Y = X Y + X + Y , X, Y M2 (R) s, i mult, imea
a b
G = A M2 (R) A = , a 6= 1 .
0 a
a) S se arate c este lege de compozit, ie pe G.
b) S se arate c legea este asociativ.
c) S se determine elementul neutru E M2 (R), n raport cu legea .
1 0
d) S se determine simetrica matricei I2 = n raport cu legea .
0 1
e) S se determine matricele
 n X G, care veric ecuat, ia X X = 3I2 .
a b
f ) S se determine , pentru n N .
0 a
g) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
I I . . . I2 = (2n 1)I2 , () n N, n 2.
|2 2 {z }
n ori In
92 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x + cos x, x R s, i s, irul (an )nN , cu a0 (0; ) s, i
an+1 = f (an ), n N.
a) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare s, i bijectiv.
Pentru ecare n N, notm cu bn unica solut, ie a ecuat, iei f (x) = n.
b) S se arate c (bn )nN este strict cresctor.
c) S se arate c lim bn = .
n
bn
d) S se arate c lim = 1.
n n 
e) S se arate c dac a0 0, , atunci s, irul (an )nN este strict cresctor.
 2 
f ) S se arate c dac a0 , , atunci s, irul (an )nN este strict descresctor.
2

g) S se arate c pentru orice a0 (0, ), s, irul (an )nN este convergent s, i lim an = .
n 2
VARIANTA 047 93

VARIANTA 047
SUBIECTUL I.
a) S se determine a R pentru care dreptele d1 : x + y 1 = 0 s, i d2 : 2x + ay + 3 = 0 sunt
paralele.
b) S se determine numrul diagonalelor unui poligon convex cu 5 laturi.
c) S se calculeze modulul numrului complex z = i + i2 + i3 + + i7 .
d) S se calculeze raza cercului de ecuat, ie x2 + y 2 2x = 3.
5
e) S se calculeze suma sin + sin .
4 4
f ) S se calculeze aria unui ptrat care are perimetrul egal cu 8.
SUBIECTUL II.
1. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2 3x + 2 s, i se noteaz cu a, b rdcinile ecuat, iei
f (x) = 0.
a) S se determine valoarea minim a funct, iei f .
1 1
b) S se calculeze valoarea sumei + .
a b
c) S se determine numerele reale y pentru care f (3y ) = 0.
d) S se rezolve ecuat, ia f (log2 t) = 0, t (0, ).
3a 2b
e) S se calculeze determinantul .
a b
1
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = .
1 + x2
a) S se calculeze f (x), x R.

1
b) S se rezolve inecuat, ia f (x) , x R.
2
c) S se determine ecuat, ia asimptotei spre + la gracul funct, iei f .
2n
d) S se calculeze lim n2 f (n) .
n
Z 1
e) S se calculeze f (x) dx.
0
SUBIECTUL III.
Se consider polinomul f = X 3 + 2X + 2.
a) S se arate c polinomul f nu are rdcini rat, ionale.
b) S se arate c polinomul f are o singur rdcin real.
Notm cu a R singura rdcin real a polinomului f s, i cu Q(a) = {g(a) | g Q[X]}.
c) S se verice c 0 Q(a) s, i 1 Q(a).
d) S se arate c dac , Q(a), atunci + Q(a) s, i Q(a).
e) S se arate c Q(a) = {p + qa + ra2 = 0 | p, q, r Q}.
f ) S se arate c, dac p, q, r Q s, i p + qa + ra2 = 0, atunci p = q = r = 0.
g) S se arate c a2006 R \ Q.
94 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
x x2 xn
Se consider funct, iile fn : R R, fn (x) = 1 + + + + , () n N , () x R.
1! 2! n!
a) S se verice c fn (x) = fn1 (x), () n N, n 2, () x R.
xn+1
b) S se verice c fn+1 (x) = ! + fn (x), () n N , () x R.
(n + 1)
1
c) S se arate c f2 (x) , () x R.
Z x2
d) S se verice c 1 + fn (t) dt = fn+1 (x), () n N , () x R.
0
e) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c f2n (x) > 0, () n N , () x R.
f ) S se arate c funct, ia f2007 este bijectiv.
g) S se arate c funct, ia f2006 este convex pe R.
VARIANTA 048 95

VARIANTA 048
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul vectorului # v = 3 # .
4 #
b) S se calculeze distant, a de la punctul E(1; 1) la dreapta x y + 1 = 0.
c) S se scrie ecuat, ia cercului cu centrul n E(1; 1) care este tangent la dreapta x y + 1 = 0.
d) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele L(1; 2), M (2; 4) s, i N (3; 8).
e) S se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC cu AB = 2, AC = 3 s, i
m(BAC) = 60 .
f ) S se determine a, b, c R, astfel nct punctele A(1; 2; 3), B(3; 1; 2) s, i C(2; 3; 1) s apart, in
planului x + ay + bz + c = 0.
SUBIECTUL II.
1
1. a) S se calculeze a7 , dac = 0, a1 a2 . . . an . . .
7
b) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z3 s verice relat, ia x2007 = 1.
c) S se calculeze suma C05 + C15 + + C55 .
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 3x + 9x = 12.
e) S se calculeze suma termenilor rat, ionali ai dezvoltrii binomului (2 + 3 )3 .
2. Se consider funct, ia f : (0, ) (0, ), f (x) = ln(x + 1) ln x.
a) S se calculeze f (x), x (0, ).
b) S se calculeze lim ( f (1) + f (2) + + f (n) ).
n
c) S se arate c funct, ia f este convex pe intervalul (0, ).
d) S se arate c funct, ia f este bijectiv.
Z 1
e) S se calculeze ln(x + 1) dx.
0
SUBIECTUL III.
Se consider polinomul f = X 3 + aX + b, unde a, b R, cu rdcinile x1 , x2 , x3 C. Notm
1 1 1
Sk = xk1 + xk2 + xk3 , () k N , S0 = 3, A = x1 x2 x3 s, i = det(A AT ), unde prin AT
x21 x22 x23
am notat transpusa matricei A. Se s, tie c det(X Y ) = det(X) det(Y ), () X, Y M3 (C).
a) S se verice c S1 = 0 s, i S2 = 2a.
b) S se arate c Sn+3 + aSn+1 + bSn = 0, () n N.
c) S se calculeze S3 s, i S4 numai
n funct, iede a s, i b.
S0 S1 S2
d) S se verice c A AT = S1 S2 S3
S2 S3 S4
e) S se calculeze n funct, ie de a s, i b.
f ) S se arate c dac x1 , x2 , x3 R, atunci 0.
g) S se arate c dac 0, atunci x1 , x2 , x3 R.
96 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z 2
Se consider integralele In = cos x cos 2x . . . cos nx dx, () n N .
0
Se admite cunoscut formula 2 cos a cos b = cos(a + b) + cos(a b), () a, b R.
Z 2
a) S se calculeze cos kx dx, () k N .
0
b) S se calculeze integrala I2 .
c) S se arate c dac n {5; 6}, atunci 1 2 n 6= 0, pentru orice alegere a semnelor.
d) S se arate c exist o alegere a semnelor astfel nct 1 2 n = 0, dac s, i numai
dac n N este un numr de forma 4k sau 4k + 3.
e) S se arate c In 6= 0 dac s, i numai dac n este un numr de forma 4k sau 4k + 3.
In
f ) S se calculeze lim .
n n
g) Pentru n N , notm cu An = {k {1, 2, . . . , n} | Ik 6= 0} s, i cu an numrul de elemente al

an
lui An . S se calculeze lim .
n n
VARIANTA 049 97

VARIANTA 049
SUBIECTUL I.
a) S se determine partea real a numrului complex z = i6 + i7 .
b) S se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului cu vrfurile n punctele A(2; 2),
B(2; 0), C(0; 4).
c) S se calculeze cos2 75 + cos2 (15 ).
d) S se determine n cte puncte se intersecteaz dreapta de ecuat, ie y = 1 cu cercul de centru
O(0; 0) s, i de raz egal cu 1.
e) S se determine cte puncte cu ambele coordonate ntregi sunt situate n interiorul cercului
cu centrul n O(0; 0) s, i de raz egal cu 1.
f ) S se scrie ecuat, ia unei drepte paralele cu dreapta de ecuat, ie 3x y 2 = 0 care trece prin
punctul O(0; 0).
SUBIECTUL II.

1. a) S se determine cel mai mare dintre numerele a = 2 s, i b = 3 3.
b) S se determine cte numere de 2 cifre scrise n baza 10 nu cont, in cifrele 2, 3, 4 s, i 5.
c) S se determine cte numere ntregi c satisfac 2 < log2 c < 3.
d) S se determine cte numere ntregi d satisfac relat, ia
 
2d
= 2,
3
unde x reprezint partea ntreag a numrului real x.
e) S se dea un exemplu de polinom de gradul al treilea cu coecient, i ntregi pentru care
produsul rdcinilor sale este egal cu 2.
2x
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 .
x +3
a) S se calculeze f (x), x R.

b) S se determine punctele de extrem local ale funct, iei


f.
c) S se determine cel mai mare dintre numerele a = f ( 3 ) s, i b = f (2).
d) S se determine ecuat, ia asimptotei spre + la gracul funct, iei f .
Z 1
e) S se calculeze f (x) dx.
0
SUBIECTUL III.
Se consider a R, n N , n 3 s, i polinomul f = X n (cos 2na + i sin 2na), cu rdcinile
notate x0 , x1 , . . . , xn1 C.
a) S se calculeze f (1) s, i f (1).
b) S se verice identitatea 1 cos 2x i sin 2x = 2i sin x(cos x + i sin x), () x R.
c) S se verice identitatea1 + cos 2x+ i sin 2x= 2 cos x(cos x + i sin x), () x R.
2k 2k
d) S se arate c xk = cos 2a + + i sin 2a + , () k {0; 1; . . . ; n 1}.
n n
n1
Y   
2k 2k
e) S se arate c f = X cos 2a + + i sin 2a + .
n n
k=0
n1
Y 
n1 k
f ) S se arate c sin na = 2 sin a + , () a R, () n N, n 3.
n
k=0
2p
Y 
2p p k
g) S se arate c cos(2p + 1)a = 2 (1) cos a + , () a R, () p N.
2p + 1
k=0
98 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
ex
Se consider funct, iile f : R R s, i g : R R, unde g(x) = + 1, iar f este continu n
x e 1
x = 0, f (0) = 1 s, i f (x) f = x, () x R.
e x
a) S se arate c funct, ia g veric relat, iile g(0) = 1 s, i g(x) g = x, () x R.
 e
1 1 1 e 1
b) S se arate c 1 + + 2 + + n = 1 n+1 , () n N .
e e e e 1 e
1 1 1
c) S se calculeze lim 1 + + 2 + + n .
n e e e
d) S se calculeze lim f (x en1 ), x R.
x
n x x
e) S se arate c f f 2 = , () x R.
 ex e x e x
f ) S se arate c f n f n+1 = n , () x R, () n N.
e e e
g) S se determine f (x), x R.
VARIANTA 050 99

VARIANTA 050
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex 4 3i.
b) S se calculeze lungimea segmentului cu capetele n punctele A(3; 2) s, i C(4; 3).
c) S se calculeze suma de numere complexe S = i + i3 + i5 + i7 .
d) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(3; 2) s, i C(4; 3) s e pe dreapta de
ecuat, ie x + ay + b = 0.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(3; 2), B(2; 2) s, i C(4; 3).
f ) S se determine distant, a de la punctul O(0; 0) la dreapta x + y 1 = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze elementul 210 n (Z8 , ).
b) S se calculeze expresia E = C38 C58 .
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale strict pozitive ecuat, ia log5 x = 1.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 16x 32 = 0.
e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia 3n > 19.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x15 + 2x 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
f (x) f (0)
c) S se calculeze lim .
x0 x
d) S se arate c funct, ia
f este strict cresctoare pe R.
2 n+3
e) S se calculeze lim .
n 5 n 2

SUBIECTUL III.  
1 0 1 0
Se consider matricele I2 = ,C = si G = {A M2 (R) | A AT = I2 }, unde
0 1 0 1 ,
prin AT am notat transpusa matricei A.
a) S se arate c I2 G s, i C G.
b) S se arate c dac A G s, i B G, atunci A B G.
c) S se arate c dac A G, atunci matricea A este inversabil s, i A1 G.
d) S se arate c (G, ) este grup n raport cu nmult, irea matricelor.
e) S se arate c funct, ia f : G {1;
 1}, f (A) =det(A)
este
 surjectiv dar nu este injectiv.
cos a sin a
f ) S se arate c mult, imea H = a R este un subgrup al lui G.
sin a cos a
g) S se dea exemplu de subgrup al lui G care are 2007 elemente.
100 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, iile f : [0; 1] R, g : [0; 1] R, h : [0; 1] R, G : [0; 1] R, denite
ln(1 + x) x2
, x (0; 1]
prin g(x) = x , f (x) = ln(1 + x) x, h(x) = f (x) + , () x [0; 1],
1, x=1 2
Z x Z 1
G(x) = g(t) dt, () x [0; 1] s, i s, irul (an )n1 , denit prin an = ln(1 + xn ) dx, () n N .
0 0
a) S se calculeze f (x) s, i h (x), x [0; 1].
b) S se arate c f (x) 0 s, i h (x) 0, () x [0; 1].
x2
c) S se arate c x ln(1 + x) x, () x [0; 1].
2
d) S se arate c funct, ia g este continu pe intervalul [0; 1].
1
e) S se arate c 0 an , () n N s, i c lim an = 0.
n+1 n
Z 1
f ) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c n an = G(1) G(xn ) dx, () n 1.
0
g) S se arate c lim nan = G(1).
n
VARIANTA 051 101

VARIANTA 051
SUBIECTUL I.

a) S se calculeze modulul numrului complex 5 + i 3.
b) S se calculeze distant, a de la punctul E(1; 2) la dreapta x + y + 1 = 0.
c) S se scrie ecuat, ia cercului cu centrul n E(1; 2), care este tangent dreptei x + y + 1 = 0.
d) S se arate c punctele L(1; 2), M (3; 3) s, i N (5; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 1; 4), B(1; 4; 1), C(4; 1; 1)
s, i D(1; 0; 3).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
(2 + 3i)(4 + 5i) = a + bi.
SUBIECTUL II.
x+1 y
1. a) S se arate c Cy+1
x+1 = C , () x, y N , x y.
y+1 x
b) S se determine probabilitatea ca un element x Z8 s verice relat, ia x2 = 1.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x3 + 10 are inversa g : R R, s se calculeze g(11).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2 3x 1 = 9x .
e) S se calculeze produsul rdcinilor polinomului
f = X 3 X 2 2X + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = ( x ) + 1.
3 7

a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z x1
1
e) S se calculeze (ex + sin x) dx.
0
SUBIECTUL III.
0 0 0 0 0 0
n mult, imea M3 (C) se consider matricele A = 1 0 0, O3 = 0 0 0 s, i funct, ia
0 1 0 0 0 0
f : M3 (C) M3 (C), f (X) = X 2007 .
a) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.
b) S se calculeze A2 s, i A3 .
c) S searate c,dac Y M3 (C) s, i Y A = A Y , atunci exist a, b, c C, astfel nct
a 0 0
Y = b a 0 .
c b a
d) S se arate c, dac matricea f (X) este inversabil, atunci matricea X M3 (C) este
inversabil.
a 0 0
e) S se arate c, dac Z = b a 0 unde a, b, c C s, i det(Z) = 0, atunci Z 3 = O3 .
c b a
f ) S se gseasc dou matrice U 6= V M3 (C), astfel nct f (U ) = f (V ).
g) S se demonstreze c ecuat, ia f (X) = A nu are solut, ie n mult, imea M3 (C).
102 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Z 1
Se consider s, irul (In )nN denit prin In = (x x2 )n dx, () n N .
0
a) S se calculeze I1 .
1
b) S se arate c 0 x x2 , () x [0; 1].
4
1
c) S se deduc inegalitt, ile 0 In n , () n N .
4
d) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c:
1 2n
In = , () n N , n 2.
4 2n + 1
e) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c:
1 3 2n 1 1
... < , () n N .
2 4 2n 2n + 1
 n
2 4 2n 1
f) S se arate c In = . . . , () n N .
3 5 2n + 1 4
g) S se calculeze lim (n 4n In ).
n
VARIANTA 052 103

VARIANTA 052
SUBIECTUL I.

a) S se calculeze 2 sin cos .
4 4
b) S se calculeze modulul vectorului # v = 6 # .
+ 8 #
c) S se calculeze partea real a numrului complex z = (1 + i)2 (1 i)2 .
d) S se calculeze lungimea nlt, imii din B a triunghiului ABC, dac AB = 10, BC = 24,
CA = 26.
e) S se calculeze cosinusul unghiului dintre vectorii # u = # s, i w
+ # # = # .
#
f ) S se calculeze distant, a de la punctul A(1; 2) la dreapta 2x + 4y = 3.
SUBIECTUL II.
x
1. a) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = . S se calculeze f (1) f (2) . . . f (10).
x+1
b) S se determine cte numere de forma abc exist, cu a, b, c {1; 2}.
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 24x 3 22x 4 = 0.
d) S se rezolve n Z3 ecuat, ia x4 = x.
e) S se determine probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia
n1
log2 n .
2
1
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 .
x +4
a) S se determine ecuat, ia asimptotei spre + la gracul funct, iei f .
b) S se calculeze f (x), x R.
1
c) S se arate c f (x) , () x R.
4
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 Z x 1
x
e) S se calculeze lim f (t) dt.
x 0
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea A = {1; 2; . . . ; 10} s, i P(A) mult, imea tuturor submult, imilor sale. Dac X,
Y P(A), notm prin XY = (X Y ) (X Y ).
a) S se determine numrul elementelor mult, imii P(A).
b) S se arate c dac X, Y P(A), atunci (X B) (X Y ) P(A).
c) S se verice c XX = , () X P(A).
d) S se verice c X = X = X, () X P(A).
e) S se arate c XY = Y X, () X, Y P(A).
f ) Considernd cunoscut c (XY )Z = X(Y Z), () X, Y , Z P(A), s se arate c
(P(A), ) este un grup comutativ.
g) S se rezolve n P(A) ecuat, ia {1, 2, 3, 4, 5}X{6, 7, 8, 9, 10} = A.
h) Dac P(A) = {X1 , X2 , . . . , Xn }, s se calculeze X1 X2 . . . Xn .
104 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
k
Se consider n N , x1 , x2 , . . . , xn (0, ), a (0, ), hk = ,
1 1
+ +
x1 xk
() k {1, 2, . . . , n} s, i funct, ia f : (0, ) R, f (x) = n x (4n 1)ax + 4a2 .
2 2

a) S se calculeze f (x), x > 0.


b) S se arate c f (x) > 0, () x > 0.
4 n2 (n + 1)(n + 3)
c) S se arate c + > , () x > 0.
x a a+x
d) Utiliznd metoda induct, iei matematice, s se arate c
 
1 2 n n2 1 1 1
+ + + + <2 + + + ,
a1 a1 + a2 a1 + a2 + + an 2(a1 + a2 + + an ) a1 a2 an
() n N , () a1 , a2 , . . . , an (0, ).
e) S se deduc inegalitatea h1 + h2 + + hn < 2(x1 + x2 + + xn ), () n N .
1 1 1
+ + +
f ) S se arate c lim 2 3 n + 1 = 1.
n 1 1
1 + + +
2 n
g) S se determine cel mai mic c > 0 astfel nct pentru orice s, ir (xn )nN s avem
h1 + h2 + + hn < c(x1 + x2 + + xn ).
VARIANTA 053 105

VARIANTA 053
SUBIECTUL I.
a) S se determine aria unui triunghi cu vrfurilen punctele A(2; 1), B(3; 4), C(5; 3).
b) S se calculeze aria unui ptrat cu diagonala 2.
1
c) S se determine partea real a numrului complex z = .
3 4i

d) S se calculeze sin2 + cos2 .
6 6
e) S se determine ecuat, ia tangentei la cercul de ecuat, ie x2 + y 2 = 25 n punctul A(3; 4).
f ) S se determine distant, a de la punctul M (1; 2; 3) la planul de ecuat, ie x + y + z = 7.
SUBIECTUL II.   
1 2 3
1. a) S se calculeze + + , unde {x} este partea fract, ionar a numrului real x.
2 2 2
b) S se determine cel mai mare numr natural n pentru care 2n < 2007.
c) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2 5x+6. S se calculeze f (1)f (2)f (3). . .f (10).
d) S se determine restul mprt, irii polinomului f = X 3 + 3X + 1 la polinomul g = X 1.
e) S se determine probabilitatea ca un element din Z9 s e inversabil fat, de nmult, ire.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x2007 + 1.
a) S se calculeze f (1).
b) S se calculeze f (x), x R.
f (x) f (1)
c) S se calculeze lim .
x1
Z x1
1
d) S se calculeze f (x) dx.
1
f (x)
e) S se calculeze lim .
x+ x f (x)
SUBIECTUL III.   
2 1 0 0 1 0
n mult, imea M2 (C) se consider matricele A = , O2 = si I = si
4 2 0 0 , 2 0 1 ,
mult, imea M = {X M2 (C) | () k N, k 2, X k = O2 }.
a) S se arate c A M . 
a b
b) S se arate c pentru orice matrice B = M2 (C), avem
c d
B 2 (a + d)B + (ad bc)I2 = O2 .
c) S se verice c det(X Y ) = det(X) det(Y ), () X, Y M2 (C).
d) S se arate c dac X M , atunci X 2 = O2 .
e) S se arate c pentru n N, n 2, ecuat, ia Z n = A nu are solut, ie n M2 (C).
f ) S se arate c funct, ia f : M2 (C) M2 (C), f (X) = X 2007 nu este surjectiv.
g) S se arate c dac B M , atunci det(I2 + B + B 2 + + B 2007 ) = 1.
106 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, iile f : (0, ) R, f (x) = ln x, g : (0, 1) R, g(x) = tan x x s, i s, irurile
1 1 1
(an )nN , (cn )nN , denite prin cn = 1 + + + + ln n, n N ,
2 3 n
1 1 1
an = tan + tan + + tan , n N .
n+1 n+2 n+n
a) S se calculeze g (x), x (0, 1).
b) S se arate c funct, ia g este strict cresctoare pe intervalul (0, 1).
1 1 1 1 1 1
c) S se arate c tan tan tan , k = {1, 2, . . . , n}.
2n 2n n+k n+k n+1 n+1
d) Aplicnd teorema lui Lagrange funct, iei f pe intervalul [k, k + 1], k N , s se arate c
1 1
< ln(k + 1) ln k < .
k+1 k
 n )nN este monoton s, i mrginit.
e) S se arate c s, irul (c 
1 1 1
f ) S se arate c lim + + + = ln 2.
n n + 1 n+2 2n
g) S se arate c lim an = ln 2.
n
VARIANTA 054 107

VARIANTA 054
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul numrului complex cos 1 + i sin 1.
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(1; 2) la punctul C(0; 1).
c) S se calculeze coordonatele punctelor de intersect, ie dintre cercul de ecuat, ie x2 + y 2 = 25 s, i
dreapta de ecuat, ie x + y = 0.
d) S se arate c punctele L(5; 2), M (6; 3) s, i N (7; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(4; 3; 2), B(3; 2; 4), C(2; 4; 3)
s, i D(1; 2; 3).
f ) Sse determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
( 3 + i )4 = a + bi.
SUBIECTUL II.
1. a) S se verice identitatea
(x y)2 + (y z)2 + (z x)2 = 2(x2 + y 2 + z 2 xy yz xz), () x, y, z R.
b) S se arate c, dac x2 + y 2 + z 2 = xy + yz + zx, unde x, y, z R, atunci x = y = z.
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia
4x + 9x + 25x = 6x + 10x + 15x.
d) S se calculeze probabilitatea ca un element x Z6 s verice relat, ia x3 = x.
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = X 4 + X 3 X 2 + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x sin x2 .
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe intervalul [0; 1].
f (x) f (0)
d) S se calculeze lim .
x0 x
f (x)
e) S se calculeze lim 3 .
x0 x

SUBIECTUL III.
0 1 0 0 0 0 1 0 0
n mult, imea M3 (C) se consider matricele A = 0 0 1, O3 = 0 0 0, I3 = 0 1 0,
0 0 0 0 0 0 0 0 1
funct, ia f : M3 (C) M3 (C), f (X) = X 2007 .
a) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.
b) S se calculeze A2 s, i A3 .
c) S se verice c matricea I3 + A este inversabil s, i c inversa sa este I3 A + A2 .
d) S searate c,dac Y M3 (C) s, i Y A = A Y , atunci exist a, b, c C, astfel nct
a b c
Y = 0 a b .
0 0 a

a b c
e) S se arate c, dac Z = 0 a b unde a, b, c C s, i det(Z) = 0, atunci Z 3 = O3 .
0 0 a
f ) S se demonstreze c funct, ia f nu este injectiv.
g) S se demonstreze c funct, ia f nu este surjectiv.
108 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
2x3 + x
Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 .
x +1
x
a) S se verice c f (x) = 2x 2 , () x R.
x +1
b) S se calculeze f (x), x R.

c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.


Z 1
d) S se calculeze f (x) dx.
0
e) S se determine ecuat, ia asimptotei spre + la gracul funct, iei f .
f ) S se arate c funct, ia f este bijectiv.
Z 23
g) Dac notm cu g : R R inversa funct, iei f , s se calculeze g(x) dx.
0
VARIANTA 055 109

VARIANTA 055
SUBIECTUL I.
a) S se verice c punctul M (1; 0; 1) apart, ine planului x + y + z = 2.
1
b) Dac n triunghiul ascut, itunghic ABC avem sin A = , s se determine m(B) + m(C).
2
c) S se determine coordonatele mijlocului segmentului [AB], unde A(4; 0) s, i B(0; 2).
d) S se determine numrul punctelor de intersect, ie dintre cercul de ecuat, ie x2 + y 2 = 4 s, i
hiperbola de ecuat, ie x2 y 2 = 1.
e) S se determine numrul solut, iilor din intervalul [0, 3] ale ecuat, iei sin x = 1.
f ) S se determine a R astfel nct numrul complex z = a + (1 a)i s aib modulul 1.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze 1 + 3 + 5 + + 49.
b) S se calculeze 1 + C23 + C24 + C25 .
4
c) S se determine solut, iile din mult, imea N ale inecuat, iei 2x < 2 x .
d) S se rezolve n intervalul (0, ) ecuat, ia log2 x = 2.
1
e) S se demonstreze c funct, ia f : R R, f (x) = este injectiv.
x
x2
2. Se consider funct, ia f : (1, ) R, f (x) = .
x+1
a) S se calculeze f (x), pentru x > 1.

b) S se determine punctele de minim local ale funct, iei f .


c) S se determine numrul asimptotelor verticale la gracul funct, iei f .
Z 2
d) S se calculeze f (x) dx.
0 Z x
f (t) dt
e) S se calculeze lim 0 2 .
x x
SUBIECTUL III.  
1 0 0 2
n mult, imea M2 (Z5 ) se consider matricele I2 = ,B= s, i mult, imea
0 1 2 0
M = {A(a) = a I2 + B | a Z5 }.
a) S se demonstreze c B 4 = I2 .
b) S se determine toate elementele a Z5 astfel nct det( A(a) ) = 0.
c) S se demonstreze c () x Z5 , x5 = x.
d) S se arate c dac k {1; 2; 3; 4}, atunci C ck = 0 n Z .
5 5
e) S se demonstreze c () a Z5 , ( A(a) ) = A(a).
5

f ) S se determine numrul solut, iilor din mult, imea M ale ecuat, iei X 2007 = X 3 .
g) S sedemonstrezec ecuat, ia X 5 X = I2 nu are solut, ii de forma
x 2007
X= M2 (Z).
2007 x
110 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
2
Se consider funct, iile f , F ; R R, f (x) = esin x , F (x) = f (t) dt s, i s, irul (xn )nN , cu
   0
1 1 1
xn = F +F + + F , n N . Se admite cunoscut faptul c s, irul (cn )nN cu
1 2 n
1 1 1
cn = + + + ln n, n N , este convergent.
1 2 n
a) S se demonstreze c F (x) > 0, () x R.
b) Aplicnd teorema lui Lagrange funct, iei F pe intervalul [0, x], s se demonstreze c
() x > 0, () dx (0, x) astfel nct F (x) = x f (dx ).
F (x)
c) S se demonstreze c lim = 1.
x
x0
d) S se demonstreze c lim F (x) = + s, i lim F (x) = .
x x
e) S se demonstreze c funct, ia F este bijectiv.
f ) S se demonstreze c lim xn = +.
n
xn
g) S se arate c () > 0, lim = 0.
n n
VARIANTA 056 111

VARIANTA 056
SUBIECTUL I.
n sistemul de coordonate Oxy se consider punctele A(1; 1), B(1; 1), C(2; 0).
a) S se determine lungimea segmentului BC.
b) S se determine aria triunghiului ABC.
c) S se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC.
d) S se calculeze cos(A).
e) S se determine panta dreptei AB.
f ) S se arate c punctele A, B, C apart, in cercului de ecuat, ie (2x 1)2 + (2y 1)2 10 = 0.
SUBIECTUL II.
1. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = (1 + x)9 .
a) S se calculeze f (1).
b) S se calculeze suma C09 C19 + C29 C99 .
c) S se determine numrul de termeni irat, ionali din dezvoltarea binomului f ( 2 ).
d) S se determine al treilea termen al dezvoltrii binomului f ( 2 ).
e) S se calculeze 57 n Z7 .
x
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2 .
x +1
a) S se calculeze f (x), x R.
b) S se verice c f (x) = f (x),!() x R.
2
f (x) f
5
c) S se calculeze lim .
x2 x2
d) Dac F este primitiva lui f care veric relat, ia F (0) = 1, s se calculeze F (1).
Z 2
e) S se calculeze f (x) dx.
2

SUBIECTUL III.
1 2 3 1 0 0 1 1 1
Se consider matricele A = 2 4 6, I3 = 0 1 0 s, i J = 1 1 1.
3 6 9 0 0 1 1 1 1
a) S se calculeze determinantul s, i rangul matricei A.
b) S se determine a R astfel nct A2 = a A.
c) S se arate c exist a R astfel nct An = an1 A, () n N .
d) S se arate c exist o matrice coloan C M3, 1 (C) s, i o matrice linie L M1, 3 (C), astfel
ca A = C L.
e) S se arate c matricea I3 + A este inversabil s, i s se determine b, c R astfel nct
(I3 + A)1 = bI3 + cA.
f ) S se arate c pentru x, y R, n N avem:
1
(xI3 + yJ)n = xn I3 + [(x + 3y)n xn ] J.
3
g) S se arate c dac x 6= 0 s, i x + 3y 6= 0, atunci matricea xI3 + yJ este inversabil s, i s se
determine inversa acesteia.
112 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
1
Se consider funct, ia f : [1, ) R, f (x) = pentru > 0 s, i s, irurile (an )n1 , (bn )n1 denite
Zxn
1 1
prin relat, iile an = 1 + + + , bn = f (x) dx, () n N .
2 n 1
a) S se arate c s, irul (an )n1 este cresctor.
b) S se arate c funct, ia f este descresctoare.
Z k+1
c) S se demonstreze c f (k + 1) f (x) dx f (k), () k N .
k
d) S se demonstreze inegalitt, ile an 1 bn an1 , () n N, n 2.
e) Pentru > 1, s se calculeze lim bn .
n
f ) S se arate c s, irul (an )n1 este convergent pentru > 1 s, i divergent pentru 1.
g) S se arate c s, irul (an bn )n1 este convergent, () > 0.
VARIANTA 057 113

VARIANTA 057
SUBIECTUL I.
3 4
a) S se calculeze modulul numrului complex z = +i .
5 5 
3 4
b) S se calculeze distant, a de la punctul O(0; 0) la punctul A ; .
 5 5
3 4
c) S se arate c punctul A ; este situat pe cercul de ecuat, ie x2 + y 2 = 1.
5 5 
3 4
d) S se determine ecuat, ia tangentei n punctul A ; la cercul de ecuat, ie x2 + y 2 = 1.
5 5
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(0; 1; 2), B(1; 0; 2), C(2; 1; 0)
s, i O(0; 0; 0).
f) S se determine a, b R, astfel nct punctele P (2; 3) s, i Q(3; 2) s e situate pe dreapta
x + ay + b = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se rezolve ecuat, ia x3 = x n Z4 .
b) S se determine n N, n 2, astfel nct C2n = 2n.
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x7 + 1 are inversa g : R R, s se calculeze g(1).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia log2 (x2 + 7) = log2 (2x2 + 3x + 7).
e) S se calculeze suma rdcinilor polinomului f = 3X 3 6X 2 + 24X + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = ln(x2 + 9) ln(x2 + 4).
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe intervalul (, 0] s, i strict descresctoare
pe intervalul [0, ).
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1 x1
9
e) S se arate c 0 < f (x) ln , () x R.
4
SUBIECTUL III.  
1 0 0 0
n mult, imea M2 (C) se consider matricele I2 = , O2 = precum s, i submult, imea
0 1 0 0
 
z w
G= z, w C , unde prin z am notat conjugatul numrului complex z.
w z
a) S se verice c I2 G s, i O2 G.
b) S se demonstreze c dac z = a + bi, a, b R, atunci z z este un numr real.
z w
c) S se arate c determinantul este un numr real.
w z
 
i 0
d) S se gseasc o matrice X G, cu proprietatea c X J 6= J X, unde J = .
0 i
e) S se arate c dac A G s, i A 6= O2 , atunci A este matrice inversabil s, i A1 G.
f ) S se arate c ecuat, ia X 2 = I2 are o innitate de solut, ii n mult, imea G.
g) S se dea un exemplu de corp necomutativ.
114 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, ia f : (1, ) R, f (x) = ln(1 + x) x s, i s, irul (In )n1 , cu termenul general
Z 1
xn
In = n n
dx, () n 1, unde a este o constant real strict pozitiv.
0 a+x
a) S se calculeze f (x), x > 1.
b) S se calculeze f (0) s, i f (0).
c) S se determine intervalele de monotonie ale funct, iei f .
d) S se deduc inegalitate ln(1 + x) x, () x > 1.
a x In
e) S se demonstreze c , () x 0 s, i apoi s se calculeze lim .
a+x a n n
f ) Utiliznd metoda integrrii prin prt, i, s se arate c
Z 1 
a+1 xn
In = ln ln 1 + dx, () n 1.
a 0 a
g) S se calculeze lim In .
n
VARIANTA 058 115

VARIANTA 058
SUBIECTUL I.
a) S se determine conjugatul numrului complex z = i10 + i11 .
b) S se determine x R s, tiind c are loc egalitatea de numere complexe (1 + x i)2 = 1.

c) S se calculeze cos + cos .
4 2

d) S se calculeze sin sin .
4 2
e) S se determine c, d R s, tiind c punctele P (c; 1), Q(2; d) sunt situate pe dreapta de ecuat, ie
2x y 3 = 0.
f ) S se dea un exemplu de punct M (a; b) situat pe parabola de ecuat, ie y 2 = 9x.
SUBIECTUL II.
1. a) S, tiind c a = log2 24 s, i b = log 2 6, s se arate c a b este un numr natural.
7 4
b) S se calculeze determinantul .

  14 8
7 4 2 6
c) Dac A = si B = , s se determine a R astfel nct rang(A) = rang(B).
14 8 , a 3
1
d) Dac f : R R, f (x) = x + , s se calculeze (f f )(1).
x
e) S se dea un exemplu de mult, ime care are exact 4 submult, imi.
sin n
2. a) S se calculeze lim .
n n
b) Dac f : R R, f (x) = x3 + x, s se calculeze f (x), x (0, ).
c) S se arate c funct, ia f : R R, f (x) = x4 este concav pe R.
d) S se determine numrul punctelor de extrem local ale funct, iei f : R R, f (x) = (x 2)2 .
Z 1
2x + 1
e) S se calculeze 2
dx.
0 x +x+1
SUBIECTUL III. 
a + ib c + id
Se consider matricele A = M2 (C), unde a, b, c, d R, notm
c + id a ib
     
1 0 i 0 0 1 0 i 0 0
E= ,I= ,J= ,K= s, i O2 = .
0 1 0 i 1 0 i 0 0 0
a) S se arate c exist x, y, z, t R, astfel ca A = xE + yI + zJ + tK.
b) S se arate c det(A) = a2 + b2 + c2 + d2 .
c) S se arate c, dac det(A) = 0, atunci A = O2 .
d) S se arate c I 2 = J 2 = K 2 = E, I J = J I = K, J K = K J = I, K I = I K = J.
e) S se arate c, dac A 6= O2 , atunci
 A este inversabil s, i s se determine A1 .

a + ib c + id
f ) Dac A = , s se arate c
c + id a ib
A A = (aa bb cc dd )E + (ab + ba + cd c d)I+
+ (ac bd + ca + db )J + (ad + bc cb + da )K.
g) S, tiind c det(X Y ) = det(X) det(Y ), X, Y M2 (C), s se deduc relat, ia:
(a2 + b2 + c2 + d2 )(a2 + b2 + c2 + d2 ) = (aa bb cc dd )2 +
+ (ab + ba + cd dc )2 + (ac bd + ca + db )2 + (ad + bc cb + da )2 .
116 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
sin x
, x 6= 0
Se consider funct, ia fa : R R, fa (x) = x , unde a R.
a, x=0
a) S se calculeze lim fa (x).
x
b) S se demonstreze c fa este continu pe R dac s, i numai dac a = 1.
c) S se calculeze fa (x), x R .
d) S se demonstreze c fa este derivabil pe R dac s, i numai dac a = 1.
2 i
e) S se demonstreze inegalitatea fa (x) < 1, pentru orice x 0, s, i a R.
Z 2
2
f ) S se demonstreze inegalitatea 1 < f1 (x) dx < 1 + cos 1.
Z 2x 0
f1 (t)
g) S se calculeze lim dt.
x0 x t
VARIANTA 059 117

VARIANTA 059
SUBIECTUL I.
n sistemul cartezian de coordonate Oxyz se consider punctele A(4; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 4).
a) S se determine lungimea segmentului (AC).
b) S se determine distant, a de la punctul B(0; 4; 0) la planul (xOz).
c) S se calculeze n mult, imea C, numrul i2007 .
d) S se determine ecuat, ia tangentei n punctul M (6; 6) la parabola de ecuat, ie y 2 = 6x.
e) S se arate c punctele A(4; 0; 0), B(0; 4; 0) s, i C(0; 0; 4) apart, in planului x + y + z = 4.
f ) S se rezolve n mult, imea C ecuat, ia z 2 6z + 25 = 0.
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze C15 + C35 + C55 .
b) S se calculeze log2 (log3 9).
c) S se calculeze 1 2 + 22 23 + 27 + 28 .
d) Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 2x 3. S se rezolve ecuat, ia f ( f (x) ) = x.
e) S se determine numrul funct, iilor surjective f : {1; 2; 3} {4; 5}.
2. Se consider funct, ia f : (0, ) R, f (x) = x 1 ln x.
a) S se calculeze f (x), pentru x > 0.
b) S se determine numrul punctelor de extrem ale funct, iei f .
f (x)
c) S se determine lim .
x x
d) S se arate c funct
Z e , ia f este convex pe (0, ).
e) S se calculeze ( x 1 f (x) ) dx.
1
SUBIECTUL III.
0 0 0 1 0 0 1 2 3
Se consider matricele O3 = 0 0 0, I3 = 0 1 0, A = 0 0 2 s, i funct, ia
0 0 0 0 0 1 1 0 1
fA : R R, f (x) = det(A + xI3 ).
a) S se calculeze det(A).
b) Pentru x R, s se calculeze fA (x).
c) S se demonstreze c (A2 2I3 )(A 2I3 ) = O3 .
d) S se demonstreze c () k N, () n N , (k + 1) (k + 2) . . . (k + n) = n! Ckk+n .
e) S se demonstreze c () n N , produsul a n numere ntregi consecutive este divizibil cu
n!.
f ) S se demonstreze c dac g Z[X] are o rdcin ntreag, atunci numrul
g(0) g(1) g(2) . . . g(n) este divizibil cu (n + 1)!, () n N .
g) S se demonstreze c numrul det(A) det(A + I3 ) det(A + 2I3 ) . . . det(A + 2006I3 ) este
divizibil cu 2007!.
118 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV. Z x
cos x
Se consider funct, iile f , g : R R, f (x) = , g(x) = f (t) dt.
1 + sin2 x 0
a) S se demonstreze c () x R, f (x) = f (x) s, i f (x + 2) = f (x).
b) S se calculeze g(x) s, i g (x), x R.
c) S se demonstreze c funct, ia g este periodic.
d) S se demonstreze c () n Z, () x R, g(2n x) = g(x).
Z 2
e) S se calculeze tf (t) dt.
0 Z 2n
f) Pentru n N , s se calculeze tf (t) dt.
0 Z x
g) S se demonstreze c nu exist lim tf (t) dt.
x 0
VARIANTA 060 119

VARIANTA 060
SUBIECTUL I.
4 + 5i
a) S se calculeze modulul numrului complex .
6 + 7i
b) S se calculeze distant, a de la punctul D(4; 5; 6) la planul x + y + z 4 = 0.
c) S se gseasc un punct cu coordonatele numere ntregi situat pe cercul x2 + y 2 = 13.
d) S se arate c punctele L(0; 1; 2), M (0; 2; 3) s, i N (0; 3; 4) sunt coliniare.
e) S se calculeze volumul tetraedrului cu vrfurile n punctele A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)
s, i D(4; 5; 6).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
3 + 4i
= a + bi.
5 + 6i
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze 22007 n Z7 .
b) S se calculeze C03 C13 C23 C33 .
c) Dac funct, ia f : R R, f (x) = x5 + x + 1 are inversa g : R R, s se calculeze g(3).
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x3 x = 6.
e) S se calculeze produsul tuturor rdcinilor polinomului f = X 4 + X 3 + X + 1.
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = 3x + x.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
c) S se arate c funct, ia f este strict cresctoare pe R.
f (x) f (1)
d) S se calculeze lim .
x1
Z 1 x1
x3
e) S se calculeze 4
dx.
0 x + 10
SUBIECTUL III.
Se consider mult, imea M format din toate matricele cu 3 linii s, i 3 coloane s, i care au toate
elementele din mult, imea {1;
3; 5}.
5 5 5
a) S se arate c matricea 5 1 5 este din mult, imea M .
5 5 3
5 5 5
b) S se calculeze determinantul matricei 5 1 5.
5 5 3
c) S se gseasc dou matrice P , Q M , astfel nct rang(P ) = 1 s, i rang(Q) = 2.
d) S se arate c dac A M , atunci determinantul matricei A se divide cu 4.
e) S se arate c dac B M este o matrice inversabil, atunci B 1 / M.
f) S se arate c dac A M , atunci matricea A2007 are toate elementele nenule.
g) S se determine numrul elementelor mult, imii M .
120 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

SUBIECTUL IV.
Se consider funct, ia f : (0, ) R, f (x) = xa , unde a R.
a) S se calculeze f (x), x (0, ).
b) S se arate c, dac a > 1, atunci funct, ia f este convex pe intervalul (0, ).
c) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c exist c(a) (care depinde de a), c(a) (3; 4)
s, i d(a) (care depinde de a), d(a) (5; 6), astfel nct 4a 3a = a ( c(a) )a1 s, i
6a 5a = a ( d(a) )a1 .
d) S se arate c pentru orice funct, ii g : R (3; 4) s, i h : R (5; 6), ecuat, ia
x ( g(x) )x1 = x ( h(x) )x1 , x R,
are numai solut, iile x = 0 s, i x = 1.
e) S se rezolve nnumere reale ecuat, ia 3 2+ 6 2= 4 2+ 5 2.
x x x x

f ) S se arate c 4 + 5 > 3 + 6 s, i 4 + 5 < 3 + 6 .


34 45 23 56
g) S se arate c + < + .
ln 4 ln 5 ln 3 ln 6
VARIANTA 061 121

VARIANTA 061
SUBIECTUL I.
a) S se calculeze modulul vectorului 2 # .
+ 5 #
b) S se calculeze lungimea segmentului [AC], unde A(6; 7) s, i C(7; 6).

c) S se calculeze cos + cos .
6 3
d) S se determine a, b R, astfel nct punctele A(6; 7) s, i C(7; 6) s e pe dreapta de ecuat, ie
x + ay + b = 0.
e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele A(6; 7), B(5; 5) s, i C(7; 6).
f ) S se determine a, b R, astfel nct s avem egalitatea de numere complexe
3+i
= a + bi.
4i
SUBIECTUL II.
1. a) S se calculeze elementul 32007 n Z.
b) S se calculeze expresia E = C49 C59 .
c) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x4 3x2 + 2 = 0.
d) S se rezolve n mult, imea numerelor reale ecuat, ia 2x + 8x = 10.
e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1; 2; 3; 4; 5} s verice relat, ia 3n > n3 .
2. Se consider funct, ia f : R R, f (x) = x5 + 2x 1.
a) S se calculeze f (x), x R.
Z 1
b) S se calculeze f (x) dx.
0
f (