Sunteți pe pagina 1din 15

TABEL

cuprinznd modificrile Noului Cod de procedur penal cu inciden n activitatea de expertiz


contabil judiciar conform dispoziiilor Legii nr.135 / 2010, cu modificrile i completrile
ulterioare
Prevederi legislative ale vechiului Cod de Prevederi legislative ale actualului Cod de
procedur penal procedur penal
Incompatibilitatea ART. 64
ART. 46 Incompatibilitatea judectorului
Rudenia ntre judectori (1) Judectorul este incompatibil dac:
Judectorii care sunt soi, rude sau afini ntre a) a fost reprezentant sau avocat al unei pri ori
ei, pn la gradul al patrulea inclusiv, nu pot al unui subiect procesual principal, chiar i n alt
face parte din acelai complet de judecat. cauz;
ART. 47 b) este rud sau afin, pn la gradul al IV-lea
Judector care s-a pronunat anterior inclusiv, ori se afl ntr-o alt situaie dintre cele
Judectorul care a luat parte la soluionarea prevzute la art. 177 din Codul penal cu una
unei cauze nu mai poate participa la judecarea dintre pri, cu un subiect procesual principal, cu
aceleiai cauze ntr-o cale de atac sau la avocatul ori cu reprezentantul acestora;
judecarea cauzei dup desfiinarea hotrrii cu c) a fost expert sau martor, n cauz;
trimitere n apel sau dup casarea cu trimitere d) este tutore sau curator al unei pri sau al unui
n recurs. subiect procesual principal;
De asemenea, nu mai poate participa la e) a efectuat, n cauz, acte de urmrire penal
judecarea cauzei judectorul care i-a exprimat sau a participat, n calitate de procuror, la orice
anterior prerea cu privire la soluia care ar procedur desfurat n faa unui judector sau
putea fi dat n acea cauz. a unei instane de judecat;
ART. 48 f) exist o suspiciune rezonabil c
Alte cauze de incompatibilitate imparialitatea judectorului este afectat.
(1) Judectorul este de asemenea (2) Nu pot face parte din acelai complet de
incompatibil de a judeca, dac n cauza judecat judectorii care sunt soi, rude sau afini
respectiv: ntre ei, pn la gradul al IV-lea inclusiv, ori se
a) a pus n micare aciunea penal sau a afl ntr-o alt situaie dintre cele prevzute la
dispus trimiterea n judecat ori a pus concluzii art. 177 din Codul penal.
n calitate de procuror la instana de judecat, a (3) Judectorul care a participat la judecarea
soluionat propunerea de arestare preventiv unei cauze nu mai poate participa la judecarea
ori de prelungire a arestrii preventive n cursul aceleiai cauze ntr-o cale de atac sau la
urmririi penale; rejudecarea cauzei dup desfiinarea ori casarea
b) a fost reprezentant sau aprtor al hotrrii.
vreuneia din pri; (4) Judectorul de drepturi i liberti nu poate
c) a fost expert sau martor; participa, n aceeai cauz, la procedura de
d) exist mprejurri din care rezult c este camer preliminar, la judecata n fond sau n
interesat sub orice form, el, soul sau vreo cile de atac.
rud apropiat; (5) Judectorul care a participat la soluionarea
e) soul, ruda sau afinul su, pn la gradul plngerii mpotriva soluiilor de neurmrire sau
al patrulea inclusiv, a efectuat acte de urmrire netrimitere n judecat nu poate participa, n
penal, a supravegheat urmrirea penal, a aceeai cauz, la judecata n fond sau n cile
soluionat propunerea de arestare preventiv de atac.
ori de prelungire a arestrii preventive, n (6) Judectorul care s-a pronunat cu privire la o
cursul urmririi penale; msur supus contestaiei nu poate participa la
f) este so, rud sau afin, pn la gradul al soluionarea contestaiei.
patrulea inclusiv, cu una dintre pri sau cu
avocatul ori mandatarul acesteia;
g) exist dumnie ntre el, soul sau una
dintre rudele sale pn la gradul al patrulea
inclusiv i una dintre pri, soul sau rudele
acesteia pn la gradul al treilea inclusiv;
h) este tutore sau curator al uneia dintre
pri;
i) a primit liberaliti de la una dintre pri,
avocatul sau mandatarul acesteia.
(2) Judectorul este incompatibil de a
participa la judecarea unei cauze n cile de
atac, atunci cnd soul, ruda ori afinul su pn
la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca
judector sau procuror, la judecarea aceleiai
cauze.
ART. 50 ART. 66
Abinerea Abinerea
Persoana incompatibil este obligat s (1) Persoana incompatibil este obligat s
declare, dup caz, preedintelui instanei, declare, dup caz, preedintelui instanei,
procurorului care supravegheaz cercetarea procurorului care supravegheaz urmrirea
penal sau procurorului ierarhic superior, c se penal sau procurorului ierarhic superior c se
abine de a participa la procesul penal, cu abine de a participa la procesul penal, cu
artarea cazului de incompatibilitate ce artarea cazului de incompatibilitate i a
constituie motivul abinerii. temeiurilor de fapt care constituie motivul
Declaraia de abinere se face de ndat ce abinerii.
persoana obligat la aceasta a luat cunotin (2) Declaraia de abinere se face de ndat ce
de existena cazului de incompatibilitate. persoana obligat la aceasta a luat cunotin de
existena cazului de incompatibilitate.
ART. 51 ART. 67
Recuzarea Recuzarea
(1) n cazul n care persoana incompatibil (1) n cazul n care persoana incompatibil nu a
nu a fcut declaraie de abinere, poate fi fcut declaraie de abinere, prile, subiecii
recuzat att n cursul urmririi penale ct i n procesuali principali sau procurorul pot face
cursul judecii, de oricare dintre pri, de cerere de recuzare, de ndat ce au aflat despre
ndat ce partea a aflat despre existena existena cazului de incompatibilitate.
cazului de incompatibilitate. (2) Cererea de recuzare se formuleaz doar
(2) Recuzarea se formuleaz oral sau n mpotriva persoanei din cadrul organului de
scris, cu artarea pentru fiecare persoan n cercetare penal, a procurorului sau a
parte a cazului de incompatibilitate invocat i a judectorului care efectueaz activiti judiciare
tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la n cauz. Este inadmisibil recuzarea
momentul recuzrii. Cererea de recuzare poate judectorului sau a procurorului chemat s
privi numai pe acei judectori care compun decid asupra recuzrii.
completul de judecat. (3) Dispoziiile alin. (2) se aplic n mod
(3) Nerespectarea condiiilor prevzute n corespunztor n cazul recuzrii magistratului-
alin. 2 sau recuzarea aceleiai persoane pentru asistent i grefierului.
acelai caz de incompatibilitate i pentru (4) Cererea de recuzare se formuleaz oral sau
temeiuri de fapt cunoscute la data formulrii n scris, cu artarea, pentru fiecare persoan n
unei cereri anterioare de recuzare care a fost parte, a cazului de incompatibilitate invocat i a
respins atrage inadmisibilitatea cererii de temeiurilor de fapt cunoscute la momentul
recuzare, care se constat de completul n faa formulrii cererii. Cererea de recuzare formulat
cruia s-a formulat recuzarea, cu participarea oral se consemneaz ntr-un proces-verbal sau,
judectorului recuzat. dup caz, n ncheierea de edin.
(4) Completul n faa cruia s-a formulat (5) Nerespectarea condiiilor prevzute la alin.
recuzarea, cu participarea judectorului (2) - (4) sau formularea unei cereri de recuzare
recuzat, se pronun asupra msurilor mpotriva aceleiai persoane pentru acelai caz
preventive. de incompatibilitate cu aceleai temeiuri de fapt
invocate ntr-o cerere anterioar de recuzare,
care a fost respins, atrage inadmisibilitatea
cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constat
de procurorul sau de completul n faa cruia s-a
formulat cererea de recuzare.
(6) Judectorul de drepturi i liberti, judectorul
de camer preliminar sau completul n faa
cruia s-a formulat recuzarea, cu participarea
judectorului recuzat, se pronun asupra
msurilor preventive.
ART. 52 ART. 68
Procedura de soluionare n cursul Procedura de soluionare a abinerii sau
judecii recuzrii
(1) Abinerea sau recuzarea judectorului, . .
procurorului, magistratului-asistent sau (2) Abinerea sau recuzarea judectorului care
grefierului se soluioneaz de un alt complet, n face parte din completul de judecat se
edin secret, fr participarea celui ce soluioneaz de un alt complet de judecat.
declar c se abine sau care este recuzat.
(2) Examinarea declaraiei de abinere sau a (5) Soluionarea abinerii sau recuzrii se face, n
cererii de recuzare se face de ndat, cel mult 24 de ore, n camera de consiliu. Dac
ascultndu-se procurorul cnd este prezent n apreciaz necesar pentru soluionarea cererii,
instan, iar dac se gsete necesar, i prile, judectorul sau completul de judecat, dup caz,
precum i persoana care se abine sau a crei poate efectua orice verificri i poate asculta
recuzare se cere. procurorul, subiecii procesuali principali, prile
(3) Cnd abinerea sau recuzarea privete i persoana care se abine sau a crei recuzare
cazul prevzut n art. 46 i 49 alin. 1, instana, se solicit.
admind recuzarea, stabilete care dintre (6) n caz de admitere a abinerii sau a recuzrii,
persoanele artate n menionatele texte nu va se va stabili n ce msur actele ndeplinite ori
lua parte la judecarea cauzei. msurile dispuse se menin.
(4) n caz de admitere a abinerii sau a (7) ncheierea prin care se soluioneaz
recuzrii, se va stabili n ce msur actele abinerea ori recuzarea nu este supus niciunei
ndeplinite ori msurile dispuse se menin. ci de atac.
(5) Cnd pentru soluionarea abinerii sau a (8) Cnd pentru soluionarea abinerii sau a
recuzrii nu se poate alctui completul potrivit recuzrii nu poate fi desemnat un judector din
alin. 1, abinerea sau recuzarea se cadrul aceleiai instane, cererea se
soluioneaz de instana ierarhic superioar. n soluioneaz de un judector de la instana
cazul n care gsete ntemeiat abinerea sau ierarhic superioar.
recuzarea i, din cauza abinerii sau recuzrii, (9) n cazul n care se admite abinerea sau
nu se poate alctui completul de judecat la recuzarea i nu se poate desemna un judector
instana competent s soluioneze cauza, de la instana competent pentru soluionarea
instana ierarhic superioar desemneaz cauzei, judectorul de la instana ierarhic
pentru judecarea cauzei o instan egal n superioar desemneaz o alt instan egal n
grad cu instana n faa creia s-a formulat grad cu instana n faa creia s-a formulat
abinerea sau recuzarea. declaraia de abinere sau cererea de recuzare,
(5^1) Este inadmisibil recuzarea din circumscripia aceleiai curi de apel sau din
judectorului chemat s decid asupra circumscripia unei curi de apel nvecinate.
recuzrii. (10) Dispoziiile alin. (8) i (9) se aplic n mod
(6) ncheierea prin care s-a admis sau s-a corespunztor i n cazul soluionrii abinerii sau
respins abinerea, ca i aceea prin care s-a recuzrii judectorului care face parte din
admis recuzarea, nu sunt supuse nici unei ci completul de judecat.
de atac.
Alineatul 7 *** Abrogat
Expertizele
ART. 116 ART. 172
Ordonarea efecturii expertizei Dispunerea efecturii expertizei sau a
Cnd pentru lmurirea unor fapte sau constatrii
mprejurri ale cauzei, n vederea aflrii (1) Efectuarea unei expertize se dispune cnd
adevrului, sunt necesare cunotinele unui pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea
expert, organul de urmrire penal ori instana unor fapte ori mprejurri ce prezint importan
de judecat dispune, la cerere sau din oficiu, pentru aflarea adevrului n cauz este necesar
efectuarea unei expertize. i opinia unui expert.
(2) Expertiza se dispune, n condiiile art. 100,
(Administrarea probelor n.n.) la cerere sau din
oficiu, de ctre organul de urmrire penal, prin
ordonan motivat, iar n cursul judecii se
dispune de ctre instan, prin ncheiere
motivat.
(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie
formulat n scris, cu indicarea faptelor i
mprejurrilor supuse evalurii i a obiectivelor
care trebuie lmurite de expert.
(4) Expertiza poate fi efectuat de experi
oficiali din laboratoare sau instituii de
specialitate ori de experi independeni autorizai
din ar sau din strintate, n condiiile legii.

(5) .
(6) Ordonana organului de urmrire penal sau
ncheierea instanei prin care se dispune
efectuarea expertizei trebuie s indice faptele
sau mprejurrile pe care expertul trebuie s le
constate, s le clarifice i s le evalueze,
obiectivele la care trebuie s rspund, termenul
n care trebuie efectuat expertiza, precum i
instituia ori experii desemnai.
(7) n domeniile strict specializate, dac pentru
nelegerea probelor sunt necesare anumite
cunotine specifice sau alte asemenea
cunotine, instana ori organul de urmrire
penal poate solicita opinia unor specialiti care
funcioneaz n cadrul organelor judiciare
sau n afara acestora. Dispoziiile relative la
audierea martorului sunt aplicabile n mod
corespunztor.
(8) La efectuarea expertizei pot participa
experi independeni autorizai, numii la
solicitarea prilor sau subiecilor procesuali
principali.

(12) Dup finalizarea raportului de
constatare, cnd organul judiciar apreciaz
c este necesar opinia unui expert sau
cnd concluziile raportului de constatare
sunt contestate, se dispune efectuarea unei
expertize.
ART. 119
Experi oficiali ART. 173
Dac exist experi medico-legali sau experi Numirea expertului
oficiali n specialitatea respectiv, nu poate fi (1) Expertul este numit prin ordonana
numit expert o alt persoan, dect dac organului de urmrire penal sau prin ncheierea
mprejurri deosebite ar cere aceasta. instanei.
. (2) Organul de urmrire penal sau instana
desemneaz, de regul, un singur expert, cu
excepia situaiilor n care, ca urmare a
complexitii expertizei, sunt necesare cunotine
specializate din discipline distincte, situaie n
care desemneaz doi sau mai muli experi.
(3) *** Abrogat
(4) Prile i subiecii procesuali principali au
dreptul s solicite ca la efectuarea expertizei s
participe un expert recomandat de acestea. n
cazul n care expertiza este dispus de instan,
procurorul poate solicita ca un expert
recomandat de acesta s participe la efectuarea
expertizei.
(5) Expertul, instituia medico-legal, institutul
sau laboratorul de specialitate, la cererea
expertului, poate solicita, atunci cnd consider
necesar, participarea specialitilor de la alte
instituii sau avizul acestora.
ART. 54 ..
Incompatibilitatea expertului i ART. 174
interpretului Incompatibilitatea expertului
Dispoziiile art. 48, 50, 51, 52 i 53 se aplic (1) Persoana aflat n vreunul dintre cazurile
n mod corespunztor expertului i interpretului. de incompatibilitate prevzute de art. 64 nu
Calitatea de expert este incompatibil cu poate fi desemnat ca expert, iar n cazul n care
aceea de martor n aceeai cauz. Calitatea de a fost desemnat, hotrrea judectoreasc nu
martor are ntietate. se poate ntemeia pe constatrile i concluziile
Participarea ca expert sau ca interpret de acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie
mai multe ori n aceeai cauz nu constituie un dovedit de cel ce l invoc.
motiv de recuzare. (2) Nu poate fi desemnat ca expert persoana
care a avut aceast calitate n aceeai cauz, cu
excepia situaiei n care aceasta este
recomandat de pri sau de procuror.
(3) Nu poate fi desemnat ca expert
recomandat de pri n aceeai cauz o
persoan care funcioneaz n cadrul aceleiai
instituii medico-legale, institut sau laborator de
specialitate cu expertul desemnat de conducerea
instituiei respective la solicitarea organului
judiciar.
(4) Dispoziiile art. 66 - 68 se aplic n mod
ART. 121 corespunztor.
Drepturile expertului ART. 175
Expertul are dreptul s ia cunotin de Drepturile i obligaiile expertului
materialul dosarului necesar pentru efectuarea (1) Expertul are dreptul de a refuza efectuarea
expertizei. n cursul urmririi penale cercetarea expertizei pentru aceleai motive pentru care
dosarului se face cu ncuviinarea organului de martorul poate refuza depunerea mrturiei.
urmrire. (2) Expertul are dreptul s ia cunotin de
Expertul poate cere lmuriri organului de materialul dosarului necesar pentru efectuarea
urmrire penal sau instanei de judecat cu expertizei.
privire la anumite fapte ori mprejurri ale (3) Expertul poate cere lmuriri organului
cauzei. judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu
Prile, cu ncuviinarea i n condiiile privire la anumite fapte ori mprejurri ale cauzei
stabilite de organul de urmrire penal sau de ce trebuie evaluate.
instana de judecat, pot da expertului
explicaiile necesare.
ART. 120
Lmuriri date expertului i prilor
Organul de urmrire penal sau instana de (4) Expertul poate cere lmuriri prilor i
judecat, cnd dispune efectuarea unei subiecilor procesuali principali, cu ncuviinarea
expertize, fixeaz un termen la care sunt i n condiiile stabilite de organele judiciare.
chemate prile, precum i expertul, dac
acesta a fost desemnat de organul de urmrire
penal sau de instan.
La termenul fixat se aduce la cunotin
prilor i expertului obiectul expertizei i
ntrebrile la care expertul trebuie s rspund
i li se pune n vedere c au dreptul s fac
observaii cu privire la aceste ntrebri i c pot
cere modificarea sau completarea lor.
Prile mai sunt ncunotinate c au dreptul
s cear numirea i a cte unui expert
recomandat de fiecare dintre ele, care s
participe la efectuarea expertizei.
Dup examinarea obieciilor i cererilor
fcute de pri i expert, organul de urmrire
penal sau instana de judecat pune n vedere
expertului termenul n care urmeaz a fi
efectuat expertiza, ncunotinndu-l totodat
dac la efectuarea acesteia urmeaz s
participe prile.
Alineatul 5 *** Abrogat
(5) Expertul are dreptul la un onorariu pentru
activitatea depus n vederea efecturii
expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui s
le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea
expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de
ctre organele judiciare n funcie de natura i
complexitatea cauzei i de cheltuielile suportate
sau care urmeaz a fi suportate de ctre expert.
Dac expertiza este efectuat de instituia
medico-legal ori institutul sau laboratorul de
specialitate, costul expertizei este stabilit n
condiiile prevzute de legea special.
(6) Expertul poate beneficia i de msuri de
protecie, n condiiile prevzute la art. 125.
(7) Expertul are obligaia de a se prezenta n
faa organelor de urmrire penal sau a instanei
de judecat ori de cte ori este chemat i de a-i
ntocmi raportul de expertiz cu respectarea
termenului-limit stabilit n ordonana organului
de urmrire penal sau n ncheierea instanei.
Termenul-limit din ordonan sau ncheiere
poate fi prelungit, la cererea expertului, pentru
motive ntemeiate, fr ca prelungirea total
acordat s fie mai mare de 6 luni.
(8) ntrzierea sau refuzul nejustificat de
efectuare a expertizei atrage aplicarea unei
amenzi judiciare, precum i rspunderea civil a
expertului sau a instituiei desemnate s o
efectueze pentru prejudiciile cauzate.

ART. 176
nlocuirea expertului
(1) Expertul poate fi nlocuit dac refuz sau,
n mod nejustificat, nu finalizeaz raportul de
expertiz pn la termenul fixat.
(2) nlocuirea se dispune prin ordonan de
ctre organul de urmrire penal sau prin
ncheiere de ctre instan, dup citarea
expertului, i se comunic asociaiei sau corpului
profesional de care aparine acesta.
(3) Expertul este, de asemenea, nlocuit cnd
este admis declaraia sa de abinere sau
cererea de recuzare ori n cazul n care se afl n
imposibilitate obiectiv de a efectua sau finaliza
expertiza.
(4) Expertul nlocuit trebuie, sub sanciunea
prevzut la art. 283 alin. (4), s pun de ndat
la dispoziia organului judiciar toate actele sau
obiectele ncredinate, precum i observaiile cu
privire la activitile desfurate pn la
ART. 118 momentul nlocuirii sale.
Procedura expertizei ART. 177
Expertiza se efectueaz potrivit dispoziiilor Procedura efecturii expertizei
din prezentul cod, afar de cazul cnd prin lege (1) Organul de urmrire penal sau instana
se dispune altfel. Dispoziiile art. 113 se aplic de judecat, cnd dispune efectuarea unei
n mod corespunztor. expertize, fixeaz un termen la care sunt
Expertul este numit de organul de urmrire chemate prile, subiecii procesuali principali,
penal sau de instana de judecat, cu precum i expertul, dac acesta a fost desemnat.
excepia expertizei prevzute n art. 119 alin. 2. (2) La termenul fixat se aduce la cunotina
Fiecare dintre pri are dreptul s cear ca procurorului, a prilor, a subiecilor procesuali
un expert recomandat de ea s participe la principali i a expertului obiectul expertizei i
efectuarea expertizei. ntrebrile la care expertul trebuie s rspund i
li se pune n vedere c au dreptul s fac
observaii cu privire la aceste ntrebri i c pot
cere modificarea sau completarea lor. De
asemenea, dup caz, sunt indicate expertului
obiectele pe care urmeaz s le analizeze.
(3) Expertul este ntiinat cu privire la faptul
c are obligaia de a analiza obiectul expertizei,
de a indica cu exactitate orice observaie sau
constatare i de a expune o opinie imparial cu
privire la faptele sau mprejurrile evaluate, n
conformitate cu regulile tiinei i expertizei
profesionale.
(4) Prile i subiecii procesuali principali sunt
ncunotinai c au dreptul s cear numirea
cte unui expert recomandat de fiecare dintre
ele, care s participe la efectuarea expertizei.
(5) Dup examinarea obieciilor i cererilor
fcute de pri, de subiecii procesuali principali
i expert, organul de urmrire penal sau
instana de judecat pune n vedere expertului
termenul n care urmeaz a fi efectuat
expertiza, ncunotinndu-l totodat dac la
efectuarea acesteia urmeaz s participe prile
sau subiecii procesuali principali.
(6) Atunci cnd expertiza urmeaz s fie
efectuat de o instituie medico-legal, de un
laborator de expertiz criminalistic sau de orice
institut de specialitate, sunt aplicabile dispoziiile
art. 173 alin. (3), nefiind necesar prezena
ART. 122 expertului n faa organului judiciar.
Raportul de expertiz ART. 178
Dup efectuarea expertizei, expertul Raportul de expertiz
ntocmete un raport scris. (1) Dup efectuarea expertizei, constatrile,
Cnd sunt mai muli experi se ntocmete clarificrile, evalurile i opinia expertului sunt
un singur raport de expertiz. Dac sunt consemnate ntr-un raport.
deosebiri de preri, opiniile separate sunt (2) Cnd sunt mai muli experi se ntocmete
consemnate n cuprinsul raportului sau ntr-o un singur raport de expertiz. Opiniile separate
anex. se motiveaz n acelai raport.
Raportul de expertiz se depune la organul (3) Raportul de expertiz se depune la organul
de urmrire penal sau la instana de judecat judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
care a dispus efectuarea expertizei.
ART. 123
Coninutul raportului (4) Raportul de expertiz cuprinde:
Raportul de expertiz cuprinde: a) partea introductiv, n care se arat organul
a) partea introductiv, n care se arat judiciar care a dispus efectuarea expertizei, data
organul de urmrire penal sau instana de cnd s-a dispus efectuarea acesteia, numele i
judecat care a dispus efectuarea expertizei, prenumele expertului, obiectivele la care expertul
data cnd s-a dispus efectuarea acesteia, urmeaz s rspund, data la care a fost
numele i prenumele expertului, data i locul efectuat, materialul pe baza cruia expertiza a
unde a fost efectuat, data ntocmirii raportului fost efectuat, dovada ncunotinrii prilor,
de expertiz, obiectul acesteia i ntrebrile la dac au participat la aceasta i au dat explicaii
care expertul urma s rspund, materialul pe n cursul expertizei, data ntocmirii raportului de
baza cruia expertiza a fost efectuat i dac expertiz;
prile care au participat la aceasta au dat b) partea expozitiv prin care sunt descrise
explicaii n cursul expertizei; operaiile de efectuare a expertizei, metodele,
b) descrierea n amnunt a operaiilor de programele i echipamentele utilizate;
efectuare a expertizei, obieciile sau explicaiile c) concluziile, prin care se rspunde la
prilor, precum i analiza acestor obiecii ori obiectivele stabilite de organele judiciare,
explicaii n lumina celor constatate de expert; precum i orice alte precizri i constatri
c) concluziile, care cuprind rspunsurile la rezultate din efectuarea expertizei, n legtur cu
ntrebrile puse i prerea expertului asupra obiectivele expertizei.
obiectului expertizei. (5) n situaia n care expertiza a fost efectuat
n lipsa prilor ori a subiecilor procesuali
principali, acetia sau avocatul lor sunt
ncunotinai cu privire la ntocmirea raportului
de expertiz i cu privire la dreptul la studierea
raportului.
ART. 179
Audierea expertului
(1) n cursul urmririi penale sau al judecii,
expertul poate fi audiat de organul de urmrire
penal sau de instan, la cererea procurorului, a
prilor, a subiecilor procesuali principali sau din
oficiu, dac organul judiciar apreciaz c
audierea este necesar pentru lmurirea
constatrilor sau concluziilor expertului.
..
(3) Audierea expertului se efectueaz potrivit
ART. 124 dispoziiilor privitoare la audierea martorilor.
Suplimentul de expertiz ART. 180
Cnd organul de urmrire penal sau Suplimentul de expertiz
instana de judecat constat, la cerere sau din (1) Cnd organul de urmrire penal sau
oficiu, c expertiza nu este complet, dispune instana constat, la cerere sau din oficiu, c
efectuarea unui supliment de expertiz fie de expertiza nu este complet, iar aceast
ctre acelai expert, fie de ctre altul. deficien nu poate fi suplinit prin audierea
De asemenea, cnd se socotete necesar, expertului, dispune efectuarea unui supliment de
se cer expertului lmuriri suplimentare n scris, expertiz de ctre acelai expert. Cnd nu este
ori se dispune chemarea lui spre a da explicaii posibil desemnarea aceluiai expert, se
verbale asupra raportului de expertiz. n acest dispune efectuarea unei alte expertize de ctre
caz, ascultarea expertului se face potrivit un alt expert.
dispoziiilor privitoare la ascultarea martorilor. .
..
ART. 125
Efectuarea unei noi expertize ART. 181
Dac organul de urmrire penal sau Efectuarea unei noi expertize
instana de judecat are ndoieli cu privire la (1) Organul de urmrire penal sau instana
exactitatea concluziilor raportului de expertiz, dispune efectuarea unei noi expertize atunci
dispune efectuarea unei noi expertize. cnd concluziile raportului de expertiz sunt
neclare sau contradictorii ori ntre coninutul i
concluziile raportului de expertiz exist
contradicii, iar aceste deficiene nu pot fi
nlturate prin audierea expertului.
CHELTUIELILE JUDICIARE .
ART. 189 Cheltuielile judiciare
Acoperirea cheltuielilor judiciare ART. 272
Cheltuielile necesare pentru efectuarea Acoperirea cheltuielilor judiciare
actelor de procedur, administrarea probelor, (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea
conservarea mijloacelor materiale de prob, actelor de procedur, administrarea probelor,
retribuirea aprtorilor, precum i orice alte conservarea mijloacelor materiale de prob,
cheltuieli ocazionate de desfurarea onorariile avocailor, precum i orice alte
procesului penal se acoper din sumele cheltuieli ocazionate de desfurarea procesului
avansate de stat sau pltite de pri. penal se acoper din sumele avansate de stat
Cheltuielile judiciare prevzute n alin. 1, sau pltite de pri.
avansate de stat, sunt cuprinse distinct, dup (2) Cheltuielile judiciare prevzute la alin. (1),
caz, n bugetul de venituri i cheltuieli al avansate de stat, sunt cuprinse distinct, dup
Ministerului Justiiei, Ministerului Public i caz, n bugetul de venituri i cheltuieli al
Ministerului Administraiei i Internelor. Ministerului Justiiei, al Ministerului Public,
ART. 190 precum i al altor ministere de resort.
Sumele cuvenite martorului, expertului ART. 273
i interpretului Sumele cuvenite martorului, expertului i
Martorul, expertul i interpretul chemai de interpretului
organul de urmrire penal ori de instana de (1) Martorul, expertul i interpretul chemai de
judecat au dreptul la restituirea cheltuielilor de organul de urmrire penal ori de instan au
transport, ntreinere, locuin i altor cheltuieli dreptul la restituirea cheltuielilor de transport,
necesare, prilejuite de chemarea lor. ntreinere, locuin i a altor cheltuieli necesare,
Martorul, expertul i interpretul care sunt prilejuite de chemarea lor.
salariai au dreptul i la venitul de la locul de (2) Martorul, expertul i interpretul care sunt
munc, pe durata lipsei de la serviciu, pricinuit salariai au dreptul la venitul de la locul de
de chemarea la organul de urmrire penal sau munc, pe durata lipsei de la serviciu pricinuite
la instana de judecat. de chemarea la organul de urmrire penal sau
Expertul i interpretul au dreptul i la o la instan.
retribuie pentru ndeplinirea nsrcinrii date,
n cazurile i condiiile prevzute prin dispoziii (4) Expertul i interpretul au dreptul la o retribuie
legale. pentru ndeplinirea nsrcinrii date, n cazurile i
Sumele acordate potrivit alin. 1, 3 i 4 se n condiiile prevzute prin dispoziii legale.
pltesc pe baza dispoziiilor luate de organul (5) Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) i (4) se
care a dispus chemarea i n faa cruia s-a pltesc pe baza dispoziiilor luate de organul
prezentat martorul, expertul sau interpretul, din care a dispus chemarea i n faa cruia s-a
fondul cheltuielilor judiciare special alocat. prezentat martorul, expertul sau interpretul, din
Aceste sume se pltesc martorului imediat fondul cheltuielilor judiciare special alocat.
dup nfiare, iar expertului i interpretului,
dup ce i-au ndeplinit nsrcinrile.
Suma care reprezint venitul artat n alin. 2
se pltete de cel la care lucreaz martorul,
expertul sau interpretul.
ART. 191
Plata cheltuielilor avansate de stat n ART. 274
caz de condamnare Plata cheltuielilor avansate de stat n caz
n caz de condamnare, inculpatul este de renunare la urmrirea penal,
obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate condamnare, amnarea aplicrii pedepsei
de stat, cu excepia cheltuielilor privind sau renunarea la aplicarea pedepsei
interpreii desemnai de organele judiciare, (1) n caz de renunare la urmrirea penal,
potrivit legii, precum i n cazul n care s-a condamnare, amnare a aplicrii pedepsei sau
dispus acordarea de asisten gratuit, care renunare la aplicarea pedepsei, inculpatul este
rmn n sarcina statului. obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de
Cnd sunt mai muli inculpai condamnai, stat, cu excepia cheltuielilor privind avocaii din
instana hotrte partea din cheltuielile oficiu i interpreii desemnai de organele
judiciare datorate de fiecare. La stabilirea judiciare, care rmn n sarcina statului.
acestei pri se ine seama, pentru fiecare (2) Cnd sunt mai muli inculpai, procurorul sau,
dintre inculpai, de msura n care a provocat dup caz, instana hotrte partea din
cheltuielile judiciare. cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La
Partea responsabil civilmente, n msura n stabilirea acestei pri se ine seama, pentru
care este obligat solidar cu inculpatul la fiecare dintre inculpai, de msura n care a
repararea pagubei, este obligat n mod solidar provocat cheltuielile judiciare.
cu acesta i la plata cheltuielilor judiciare (3) Partea responsabil civilmente, n msura n
avansate de stat. care este obligat solidar cu inculpatul la
repararea pagubei, este obligat n mod solidar
cu acesta i la plata cheltuielilor judiciare
ART. 192 avansate de stat.
Plata cheltuielilor avansate de stat n ART. 275
celelalte cazuri Plata cheltuielilor avansate de stat n
n caz de achitare sau de ncetare a celelalte cazuri
procesului penal n faa instanei de judecat, (1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt
cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate dup cum urmeaz:
suportate dup cum urmeaz: 1. n caz de achitare, de ctre:
1. n caz de achitare, de ctre: a) persoana vtmat, n msura n care i se
a) partea vtmat, n msura n care reine o culp procesual;
cheltuielile au fost determinate de aceasta; b) partea civil creia i s-au respins n totul
b) partea civil creia i s-a respins n totul preteniile civile, n msura n care i se reine o
preteniile civile, n msura n care cheltuielile culp procesual;
au fost determinate de aceast parte; c) inculpatul care a fost obligat la repararea
c) inculpat, n cazul cnd, dei achitat, a fost prejudiciului;
totui obligat la repararea pagubei; 2. n caz de ncetare a procesului penal, de
d) inculpat, n cazul cnd a fost achitat n ctre:
temeiul art. 10 alin. 1 lit. b^1). a) inculpat, dac exist o cauz de nepedepsire;
2. n caz de ncetare a procesului penal, de
b) persoana vtmat, n caz de retragere a
ctre: plngerii prealabile sau n cazul n care
a) inculpat, dac s-a dispus nlocuireaplngerea prealabil a fost tardiv introdus;
rspunderii penale sau exist o cauz de c) partea prevzut n acordul de mediere, n
nepedepsire; cazul n care a intervenit medierea penal;
b) ambele pri, n caz de mpcare; d) inculpatul i persoana vtmat, n caz de
c) partea vtmat, n caz de retragere a mpcare;
plngerii sau n cazul n care plngerea a fost 3. dac inculpatul cere continuarea procesului
tardiv introdus. penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de
3. n caz de amnistie, prescripie sau ctre:
retragere a plngerii, precum i n cazul a) persoana vtmat, atunci cnd aceasta i-a
existenei unei cauze de nepedepsire, dac retras plngerea prealabil ori s-a dispus
inculpatul cere continuarea procesului penal, clasarea n temeiul dispoziiilor art. 16 alin. (1) lit.
cheltuielile judiciare sunt suportate de ctre: a) - c) sau achitarea inculpatului;
a) partea vtmat, atunci cnd n cauz seb) inculpat, atunci cnd se dispune clasarea
face aplicaia art. 13 alin. 2; pentru alte situaii dect cele prevzute n
b) inculpat, atunci cnd n cauz se facedispoziiile art. 16 alin. (1) lit. a) - c) ori ncetarea
aplicaia art. 13 alin. 3. procesului penal;
n cazul declarrii apelului ori recursului sau
4. n caz de restituire a cauzei la parchet n
al introducerii oricrei alte cereri, cheltuielile
procedura camerei preliminare, cheltuielile
judiciare sunt suportate de ctre persoana judiciare sunt suportate de ctre stat.
creia i s-a respins ori care i-a retras apelul,
(2) n cazul declarrii apelului, recursului n
recursul sau cererea. casaie ori al introducerii unei contestaii sau
n toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare
oricrei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt
avansate de stat rmn n sarcina acestuia. suportate de ctre persoana creia i s-a respins
n cazul cnd mai multe pri sunt obligate la
ori care i-a retras apelul, recursul n casaie,
suportarea cheltuielilor judiciare, instana contestaia sau cererea.
hotrte partea din cheltuielile judiciare (3) n toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare
datorate de fiecare. avansate de stat rmn n sarcina acestuia.
Dispoziiile prevzute n alin. 1 pct. 1 lit. a) i
(4) n cazul cnd mai multe pri sau persoane
d), precum i la pct. 2 i 3, se aplic n mod vtmate sunt obligate la suportarea cheltuielilor
corespunztor i n caz de clasare, de scoatere judiciare, instana hotrte partea din
de sub urmrire sau de ncetare a urmririi cheltuielile judiciare datorate de fiecare.
penale. (5) Dispoziiile alin. (1) pct. 1 i 2 i ale alin. (2) -
............... (4) se aplic n mod corespunztor n cazul
dispunerii n cursul urmririi penale a unei soluii
de clasare i n situaia respingerii unei plngeri
formulate mpotriva actelor i msurilor dispuse
de organele de urmrire penal.
ART. 193 .
Plata cheltuielilor judiciare fcute de ART. 276
pri Plata cheltuielilor judiciare fcute de pri
Inculpatul este obligat s plteasc prii (1) n caz de condamnare, renunare la
vtmate n caz de condamnare, precum i urmrirea penal, renunare la aplicarea
prii civile creia i s-a admis aciunea civil, pedepsei sau de amnare a aplicrii pedepsei,
cheltuielile judiciare fcute de acestea. inculpatul este obligat s plteasc persoanei
Cnd aciunea civil este admis numai n vtmate, precum i prii civile creia i s-a
parte, instana poate obliga pe inculpat la plata admis aciunea civil cheltuielile judiciare fcute
total sau parial a cheltuielilor judiciare. de acestea.
n caz de renunare la aciunea civil, (2) Cnd aciunea civil este admis numai n
instana se pronun asupra cheltuielilor la parte, instana l poate obliga pe inculpat la plata
cererea prilor. total sau parial a cheltuielilor judiciare.
n situaiile prevzute n alin. 1 i 2, cnd (3) n caz de renunare la preteniile civile,
sunt mai muli condamnai, ori dac exist i precum i n caz de tranzacie, mediere ori
parte responsabil civilmente, se aplic n mod recunoatere a preteniilor civile, instana
corespunztor dispoziiile art. 191 alin. 2 i 3. dispune asupra cheltuielilor conform nelegerii
n caz de achitare, partea vtmat este prilor.
obligat s plteasc inculpatului i prii (4) n situaiile prevzute la alin. (1) i (2), cnd
responsabile civilmente cheltuielile judiciare sunt mai muli inculpai ori dac exist i parte
fcute de acetia, n msura n care au fost responsabil civilmente, se aplic n mod
provocate de partea vtmat. corespunztor dispoziiile art. 274 alin. (2) i (3).
n celelalte cazuri privind restituirea (5) n caz de achitare, persoana vtmat sau
cheltuielilor judiciare fcute de pri n cursul partea civil este obligat s plteasc
procesului penal, instana stabilete obligaia inculpatului i, dup caz, prii responsabile
de restituire potrivit legii civile. civilmente cheltuielile judiciare fcute de acetia,
n msura n care au fost provocate de persoana
vtmat sau de partea civil.
(6) n celelalte cazuri instana stabilete obligaia
de restituire potrivit legii civile.