Sunteți pe pagina 1din 1

05-024 3.

FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA

S.C. GILBERT & COMPANY S.R.L. Co - concedii de odihna I - invoiri si concediu fara retributii
Compartimentul Magazin PITICOT pe luna Ianuarie 2017 Bo - boala obisnuita O - obligatii cetatenesti
Bp - boala profesionala N - absente nemotivate
Am - accidente de munca Prm - program redus maternitate
M - maternitate Prb - program redus boala

Total ore lucrate

Total ore nelucrate


sau functia
Numar de
ORE ZILNIC din care: din care:

Meseria
matricol
Numar

marca
Nr.crt.

Numele si prenumele

Total 1-15

intrerup.
Ore supl

Ore de
supl100
%de
noapte

Prm
Prb
Am
75%
###
###
###
###
###
###

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Co
Ore

Bo
Bp

O
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I
Ore
1 N1 ALEXANDRU ANDREEA 15 LC x x 8 8 N 8 8 x x 8 8 8 8 x x 72 8 8 8 8 8 x x 8 8 8 8 8 8 x x 8 160 8
2 N2 IONESCU MIRELA-ELENA 18 LC x x 8 8 8 8 x x 8 8 8 8 8###x 80 x 8 8 8 8 x x 8 8 N 8 8 x x 8 8 160 8
3 N3 ROMANIUC DIANA 20 LC x x 8 8 8 8 x x 8 8 Co 8 8 x x 72 8 8 8 8 8 8 x x 8 8 8 8 x x 8 8 160 8

Administrator Intocmit

Gilbert Popescu Armanu Ana Maria