Sunteți pe pagina 1din 5

Anul III Contracte-

Curs 2
10.10.2016

Art 1650 - transmite/se obliga sa transmita -> legiuitorul a mixat cele doua sisteme, roman si
francez, transferul ca efect al contractului si transferul ca obligatie nascuta din contract; se obliga
sa transmita poate avea aplicabilitate la vanzarea bunului altuia, cat si la dispozitiile de carte
funciara, asta dupa ce va intra in vigoare efectul constitutuiv.

obligatia de a da cf Cocis, *oligatia de predare a bunului e o obligatie de a da?* EVIDENT


ca nu e. Transmiterea dreptului real se realizeaza automat, fara legatura cu debitorul, dar, pe de
alta parte, legiuitorul in mod expres prevede obligatia de transmitere a proprietatii intre
obligatiile vanzatorului.

Caractere juridice:
- Contract consensual, se incheie valabil prin simpla manifestare de vointa a partilor, insa
exista situatii cand legea cere forma autentica pentru incheierea valabila a c v-c. Ex:
vanzarea unei succesiuni se poate realiza doar prin inscris autentic. -> art 1747. Sunt
situatii cand legea impune niste formalitati, dar cu scop probator (de ex la vinderea
drepturilor patrimoniale de autor), ceea ce NU afecteaza caracterul consensual.
- Caracterul sinalagmatic -> obligatiile partilor sunt reciproce si interdependente, adica
cauza obligatiei uneia dintre parti isi gaseste fundamentul in obligatia asumata de cealalta
parte. Consecinte:
- exceptia de neexecutare a contractului [care duce la o suspendare a executarii, avand
avantajul ca se poate invoca si in afara unui proces]; de ex, cand s-ar solicita vanzatorului
sa se predea bunul si acesta nu a fost inca platit, o situatie in care ar putea fi invocata de
lege lata exceptia (obligatia platii in NCC nu mai e legata de obligatia de predare ci de
transferul proprietatii!! Art.1720-> atentie, e un text supletiv)
- rezolutiunea contractului (elementul de noutate adus de NCC este rezolutiunea
unilaterala chiar in absenta unei clauze rezolutorii)
- doar in cazul contractelor sinalagmatice se pune problema suportarii riscului
contractual; art. 1274 riscurile se transmit prin predarea bunului, nu prin transferul
proprietatii.
- sub aspect probator, trebuie indeplinita formalitatea multiplului exemplar, daca nu, un
singur exemplar poate valora cel mult un inceput de dovada scrisa.
*exista vreo diferenta intre situatiile in care se cere forma ad probationem si situatiile in care
trebuie sa ai forma scrisa pt un act juridic care depaseste 250 de lei? -> DA, in a doua situatie nu
inseamna ca se impune ad probationem, ad probationem inseamna ca nu poti face proba in
niciun alt fel fara forma impusa de lege, nu poti aduce inceputuri de proba sau alte modalitati, pe
cand in a doua situatie poti sa vii cu martori peste un inceput de proba.

1
Anul III Contracte-

- Caracterul comutativ -> intinderea prestatiilor partilor este cunoscuta de la incheierea


acestuia; in cazul contractelor comutative se poate ridica problema leziunii, pe cand la
cele aleatorii, nu, asta e interesul practic al distinctiei. Contract de vanzare cu caracter
aleatoriu? -> vanzarea nudei proprietati (nu se cunoaste cand se va complini dr de
proprietate), sau vanzarea unui drept litigios !! in opinia profului, in cazul nudei
prorpietati vanzarea nu are un caracter aleatoriu, pt ca elementele de incertitudine sunt
prea mici; la fel, nici in cazul dreptului litigios nu vorbim de un veritabil contract
aleatoriu, pentru ca in definitiv prestatiile partilor sunt cat de cat cunoscute.
*vanzarea unui bun viitor are caracter aleator? Daca partile au reprezentarea existentei
cu certitudine a bunului respectiv, evident ca nu; depinde de obiectul contractului; are
caracter aleator cu o conditie legata de pret, ca acesta sa fie determinat global, si nu pe
unitate de masura, daca de exemplu cumperi o recolta viitoare (te obligi sa platesti un
pret global fara sa stii care va fi cantitatea de produse recoltata, in exemplul dat)
- Caracterul translativ de proprietate -> de regula la momentul incheierii contractului,
atunci cand bunul vanzarii este unul individual determiant, iar daca bunul este unul de
gen, transferul se realizeaza la momentul individualizarii; daca avem de-a face cu
individualizarea bunurilor de gen prin aratare (in bloc) la momentul incheierii, revenim la
regula; rezerva de proprietate conventionala amana transferul; daca obiectul contractului
il reprezinta actiunile iarasi se amana. *in cazul imobilelor, am regula, sau o situatie de
exceptie? -> suntem in prezenta regulii, in mod evident, de la incheierea actului autentic,
cel putin pt moment, pt ca n-au intrat in vigoare efectele constitutive ale inscrierii de CF.

Delimitarea contractului de vanzare cumparare de alte contracte

Delimitarea de donatie

Aici se realizeaza transmiterea dr prop fara intentia de a primi o contraprestatie, dar nu doar atat,
ci trebuie sa existe un animus donandi, intentia de gratifica.
Vanzarea e un contract consesnual, pe cand donatia e unul solemn.
Minorul nu poate incheia o donatie, nici macar de catre reprezentant, in calitate de donator.
Vanzarea presupune o garantie de evictiuni
Donatia e susceptibila de reductiune sau raport (?) , pe cand transmiterea d prop in cazul vanzarii
e definitiva.

Realizarea distinctiei e importanta pentru ca uneori diferenta dintre prestatii este atat de mare
incat este pus la indoiala caracterul de vanzare (eg vinzi un bun de 100 de lei cu 2 lei) poti
avea un act cu titlu oneros care cuprinde implicit si o liberalitate, sau, opusul, poti sa ai o donatie
cu sarcina care sa puna la indoiala intentia de a gratifica, prin onerozitatea excesiva =>
judecatorul e chemat sa realizeze operatiunea de calificare a contractului. (e nevoie sa invoci
simulatia sau nu?)

2
Anul III Contracte-

Delimitarea de imprumut de consumatie (mutuum)

Imprumutul de consumatie transfera dr de propr, dar exista obligatia de a restitui bunuri de aceasi
calitate si in aceeasi cantitate ca si cele primite.
->pot exista situatii in care vanzarea sa fie insotita de un comodat (imprumut de folosinta) -> de
ex cand cumperi o lada de bere si dai inapoi sticlele
->vanzarea nu se confunda cu aportul societar

Delimitarea de contractul de schimb

Acesta nu poate fi privit ca o vanzare incrucisata. Lucrurile se complica cand alaturi de un bun se
plateste si o suma de bani, se realizeaza o egalizare prin plata unei sume de bani, care se numeste
sulta avem o vanzare sau schimb? Pt calificarea contractului, raportarea se face in functie de
suma de bani care se achita , daca sulta excede valorii bunului care se vinde avem vanzare, si
daca suma de bani e inferioara valorii oricarui bun, avem schimb. Miza nu e chiar asa de mare, pt
ca NCC zice ca dispozitiile de la vanzare se aplica in mod corespunzator si schimbului (art
1764). , cu o exceptie, si anume suportarea cheltuielilor de incheiere a contractului, 1765 cc zice
ca la schimb sunt suportate de ambele parti, iar la vanzare 1666 zice ca acestea sunt suportate de
cumparator.

Delimitarea de locatiune

Locatiunea confera doar un dr de creanta, de a pretinde folosinta bunului; specific locatiunii e ca


trebuie sa restitui bunul.
Situatii problematice: ex cand o padure se pune la dispozitia cuiva pentru exploatare ? la finalul
contractului restitui fondul, padurea, mai putin lemnul exploatat. Locatiune sau vanzare? Daca ar
fi vanzare, ar fi o vanzare de bunuri mobile prin anticipatie. Nu poate fi considera o locatiune pt
ca locatarul trebuie sa restituie bunul in starea in care l-a primit, pe cand in exemplul dat,
substanta bunului se consuma.

Delimitarea de intretinere

Sintagma vanzare cu clauza de intretinere -> se transfera un bun pt o suma de bani + obligatia
de intretinere. (cred ca e contract nenumit)

3
Anul III Contracte-

Interesul distinctiei: intretinerea trebuie incheiata in fma autentica, indiferent de obiectul


acestuia, intretinerea are reguli specifice de incheiere si cauze specifice de desfiintare, inexistente
in materia vanzarii.
Pt distinctie, va trebui sa comparam suma de bani care se plateste cu bunul care se primeste in
schimb. NU CU INTRETINEREA, nu pot sa stiu care e cuantumul. Daca suma depaseste
jumatate din valoarea bunului, avem un contract de vanzare, daca e sub jumatate, avem un
contract de intretinere.

Delimitarea de antrepriza

O prima diferenta e ca in materie de antrepriza daca una din parti decedeaza, contractul se
desfiinteaza, termenele de prescriptie sunt diferite, antrepriza are un termen special (?).
*un criteriu economic: daca valoarea bunurilor e mai mare decat valoarea muncii->vanzare;
invers->antrepriza
*ce au inteles partile: daca munca e accesorie sau nu
*ideea muncii specifice: in masura in care este necesara o munca specifica din partea celui ce
urmeaza sa livreze un bun, atunci sunt aplicabile regulile de antrepriza, daca e vorba de livrarea
unui bun produs in serie, atunci avem contract de vanzare.
asta era situatia inainte de NCC
tot inainte de NCC, la imobile, s-a considerat ca e important sa vezi cine era proprietarul
terenului, daca s-a realizat constructia pe terenul antreprenorului, contractul e de vanzare, iar
daca constructia se realizeaza pe terenul beneficiarului antreprizadevine proprietar al
imobilului in masura ridicarii constructiei
Distinctiile sunt importante si in raport de riscuri, pt ca antreprenorul suporta riscul
constructiei pana la predarea bunului.

Ce prevede NCC?
art 1855 intentia partilor (criteriul subiectiv) + criteriu economic (valoarea bunurilor
furnizate)

Darea in plata

Conventia de dare in plata implica o obligatie initiala a carui obiect a fost schimbat ulterior.

Conditiile de validitate ale contractului de vanzare cumparare

I. Capacitatea
Principiul e ca orice incapacitate e o exceptie si se interpreteaza restrictiv.
*n-o sa avem la examen de enumerat incapacitatile.
Se aplica reglementarile de la art 41-43 CC. Norme speciale : 1653, 1655, 1652.

4
Anul III Contracte-

In reglementarea anterioara era interzisa vanzarea intre soti incapacitate eliminata de actualul
cod. S-a considerat ca prin c v-c s-ar putea eluda interdictia de a dona intre soti, printr-o
simulatie.
art 1033(1) se pastreaza posibilitatea revocarii donatiilor intre soti; se proclama nulitatea
simulatiei prin care se doneaza sub aparenta vanzarii, tot ca sa se eludeze revocabilitatea donatiei
deci ratiunea din codul vechi se pastreaza si aici

Incapacitati: 1. Justificate de un interes general 2. Justificate de un interes special

1. Incapacitatea cetatenilor straini si a apatrizilor de a dobandi terenuri in romania, insa sunt


avute in vedere tratatele UE si alte tratate incheiate in conditii de reciprocitate.
2. Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase -> 1653.
Categoria persoanelor e clara, dar ce inseamna drepturi litigioase? (3) din articol
cand se incheie procesul (proces inceput si neterminat) profu zice ca in cazul
ridicarii unei exceptii de neconsti, in intervalul dintre judecarea exceptiei si revizuire,
cumpararea unui drept litigios nu atrage incapacitatea, pentru ca exceptia ar pune in
discutie probleme pur de drept, tehnice.
In faza de executare silita, vanzarea in faza unei contestatii la executare? contactul
ar trebui sa fie nul pe motiv de incapacitate; dar daca nu exista o contestatie ci doar
potentialitatea viitoare a unei contestatii, nu inseamna ca exista incapacitate (!! Asta e
opinia profului si e diferita de Dinca).
Nu exista incapacitate : (2) din 1653. b) ? se refera la un fel de dare in plata a unei
creante (am o datorie la cineva care imi da in schimbul datoriei sale un drept litigios) ; c) ->

De vazut acasa art 1654 a) si b) si aici de vazut reglementarile de la contractul cu sine insusi
incheiate in calitate de reprezentant si art 1655.

Incapacitati justificate de un interes privat