Sunteți pe pagina 1din 25

Guvernul Romniei - Hotrre nr.

286/2011 din 23 martie 2011

Hotrrea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-


cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
n vigoare de la 31 martie 2011

Consolidarea din data de 27 iulie 2017 are la baz publicarea din Monitorul
Oficial, Partea I nr. 221 din 31 martie 2011 i include modificrile aduse prin
urmtoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015; HG 269/2016;
Ultimul amendament n 20 aprilie 2016.

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 26 alin. (4) i
(7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. 1. - Se aprob Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor


generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pltit din fonduri publice, denumit n continuare regulament, prevzut n anexa
ce face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. - (1) Regulamentul prevzut la art. 1 se aplic personalului
contractual din:
a) instituiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, autoritile administraiei publice locale, astfel cum sunt definite la
art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare, autoritile administrative autonome,
precum i instituiile din subordinea acestora care sunt finanate integral din
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale;
b) instituiile i autoritile publice finanate din venituri proprii i subvenii
acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale;
c) instituiile i autoritile publice finanate integral din venituri proprii;
d) instituiile i autoritile publice ale cror conductori sunt persoane
angajate n temeiul unui contract, altul dect contractul individual de munc.

1
(2) Dispoziiile regulamentului prevzut la art. 1 nu se aplic instituiilor i
autoritilor publice, inclusiv celor prevzute la alin. (1) lit. a), care prin statute
sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat
ncadrarea i promovarea personalului contractual.
Art. 3. - (1) n aplicarea prezentei hotrri, ordonatorii principali de credite
pot emite norme interne.
(2) Pentru instituiile din sistemul naional de aprare, ordine public i
siguran naional, aspecte specifice procedurale referitoare la condiiile de
participare la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor
corespunztoare funciilor contractuale, precum i la organizarea i
desfurarea concursului/examenului pot fi reglementate prin ordin al
ordonatorului principal de credite, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaz:

Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,

Ioan Nelu Boti

Ministrul finanelor publice,

Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 23 martie 2011.


Nr. 286.

ANEX

REGULAMENT-CADRU
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de
promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
*) Potrivit art. I din Hotrrea Guvernului nr. 1027/2014, Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de
promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 286/2011, se modific i se completeaz.
*) Potrivit art. unic din Hotrrea Guvernului nr. 427/2015, Regulamentul-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

2
temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de
promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 286/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare,
se completeaz.

3
Guvernul Romniei - Regulament din 23 martie 2011

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale


de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de
promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pltit din fonduri publice din 23.03.2011

n vigoare de la 31 martie 2011

Consolidarea din data de 27 iulie 2017 are la baz publicarea din Monitorul
Oficial, Partea I nr. 221 din 31 martie 2011 i include modificrile aduse prin
urmtoarele acte: HG 1027/2014; HG 427/2015;
Ultimul amendament n 17 iunie 2015.

TITLUL I
Organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant pentru personalul contractual

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
pentru personalul contractual

SECIUNEA 1
Dispoziii generale

Art. 1. - (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
unei funcii contractuale se face prin concurs sau examen, n limita posturilor
vacante sau temporar vacante prevzute n statul de funcii.
(2) n cazul n care la concursul organizat se prezint un singur candidat,
ocuparea postului se face prin examen.
Art. 2. - La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau
temporar vacant poate participa orice persoan care ndeplinete condiiile
generale i condiiile specifice stabilite prin fia postului pentru ocuparea
respectivei funcii contractuale.
Art. 3. - Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care
ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul
n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;

1
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz,
atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitile sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii
specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra
umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu
serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie
sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu
exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.
Art. 4. - (1) Condiiile specifice pe care trebuie s le ndeplineasc persoana
care particip la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant se stabilesc, pe baza fiei postului, la propunerea structurilor n al cror
stat de funcii se afl funcia vacant.
(2) Condiiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante care necesit studii superioare ori
studii superioare de scurt durat se stabilesc n conformitate cu
nomenclatoarele domeniilor i specializrilor din nvmntul universitar de
lung durat i scurt durat, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii
universitare de licen i specializrilor i programelor de studii din cadrul
acestora.
(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs
persoane care ndeplinesc condiiile generale i specifice stabilite prin fia
postului.
Art. 5. - (1) n vederea ocuprii unui post vacant sau temporar vacant,
structurile din cadrul instituiilor sau autoritilor publice transmit
compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea i
desfurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea i desfurarea concursului de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant prevzut la alin. (1) trebuie s
cuprind urmtoarele:
a) denumirea funciei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) fia de post corespunztoare funciei contractuale vacante sau temporar
vacante ntocmit i aprobat n condiiile legii;
c) bibliografia i, dac este cazul, tematica stabilit de conductorul structurii
de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului
vacant sau temporar vacant;
d) propuneri privind componena comisiei de concurs, ct i a comisiei de
soluionare a contestaiilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scris i/sau proba practic i interviu,
dup caz;
f) alte meniuni referitoare la organizarea concursului sau la condiiile de
participare.

2
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrri, articole de specialitate
sau surse de informare i documente expres indicate, cu relevan pentru
funcia contractual vacant sau temporar vacant pentru care se organizeaz
concursul. Bibliografia ntocmit de ctre structura de specialitate n cadrul
creia se afl postul vacant sau temporar vacant este transmis
compartimentului de resurse umane i aprobat de conductorul autoritii sau
instituiei publice.
(4) Tematica concursului se stabilete pe baza bibliografiei.
SECIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs

Art. 6. - (1) Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de


concurs care va conine urmtoarele documente:
a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau
instituiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea,
potrivit legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care
atest efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest
ndeplinirea condiiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituia public;
d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n
munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are
antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care
candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare
eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de
familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) abrogat
(2) Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data,
numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de
Ministerul Sntii.
(3) n cazul documentului prevzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecia dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria
rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data
desfurrii primei probe a concursului.
(4) Actele prevzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate i n original n
vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea.
SECIUNEA a 3-a
Publicitatea concursului

Art. 7. - (1) Autoritatea sau instituia public organizatoare are obligaia s


publice, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru prima

3
prob a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puin
10 zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru prima prob a concursului
pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunul privind concursul n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, ntr-un cotidian de larg circulaie,
precum i la sediul acesteia. Dac autoritatea sau instituia public are pagin
de internet, afiarea se face i pe aceast pagin, la seciunea special creat
n acest scop.
(2) Anunul afiat la sediul i, dup caz, pe pagina de internet a autoritii
sau instituiei publice organizatoare a concursului va cuprinde n mod
obligatoriu urmtoarele elemente:
a) numrul i nivelul posturilor scoase la concurs, precum i structurile n
cadrul crora se afl aceste posturi, precum i denumirea postului pentru care
se organizeaz concursul;
b) documentele solicitate candidailor pentru ntocmirea dosarului de
concurs, locul de depunere a dosarului de concurs i datele de contact ale
persoanei care asigur secretariatul comisiei de concurs;
c) condiiile generale i specifice prevzute n fia de post;
d) condiiile necesare ocuprii unui post de natur contractual vacant sau
temporar vacant prevzute la art. 3;
e) tipul probelor de concurs, locul, data i ora desfurrii acestora;
f) bibliografia i, dup caz, tematica;
g) calendarul de desfurare a concursului, respectiv datalimit i ora pn
la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfurare a probelor
de concurs, termenele n care se afieaz rezultatele pentru fiecare prob,
termenele n care se pot depune i n care se afieaz rezultatele
contestaiilor, precum i termenul n care se afieaz rezultatele finale.
(3) Informaiile referitoare la organizarea i desfurarea concursului
prezentate la alin. (2) se menin la locul de afiare i, dup caz, pe pagina de
internet a autoritii sau instituiei publice organizatoare pn la finalizarea
concursului.
(4) Anunul publicat n presa scris i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
a III-a, va conine: denumirea postului, nivelul studiilor i vechimea n
specialitatea studiilor necesare ocuprii postului pentru care se organizeaz
concursul, data, ora i locul de desfurare a acestuia, data-limit pn la care
se pot depune actele pentru dosarul de concurs i datele de contact ale
persoanei care asigur secretariatul comisiei de concurs.
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunul cuprinznd
condiiile generale i specifice, calendarul de desfurare a concursului,
bibliografia i, dup caz, tematica, se transmit spre publicare ctre portalul
posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, n termenele
prevzute la alin. (1).
(6) Publicitatea n cazul modificrii unor aspecte referitoare la organizarea
sau desfurarea concursului se realizeaz n cel mai scurt timp prin
mijloacele prevzute la alin. (1).
SECIUNEA a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor

4
Art. 8. - (1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii sau
instituiei publice organizatoare a concursului, n condiiile prezentului
regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de
soluionare a contestaiilor, pn cel trziu la data publicrii anunului de
concurs.
(2) Persoanele nominalizate n comisia de concurs i n comisia de
soluionare a contestaiilor, cu excepia secretarului, sunt persoane cu
pregtire i experien profesional n domeniul postului pentru care se
organizeaz concursul.
(3) Att comisia de concurs, ct i comisia de soluionare a contestaiilor au
fiecare n componena lor un preedinte, 2 membri i un secretar.
(4) Preedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluionare a
contestaiilor se desemneaz din rndul membrilor acestora, prin actul
administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs i secretariatul comisiei de soluionare
a contestaiilor se asigur, de regul, de ctre o persoan din cadrul
compartimentelor de resurse umane ale autoritii sau instituiei publice
organizatoare a concursului, acestea neavnd calitatea de membri.
(6) Secretarul comisiei de concurs este i secretar al comisiei de soluionare
a contestaiilor i este numit prin actul prevzut la alin. (1).
(7) Pentru instituiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face
parte i un reprezentant al organizaiei profesionale, n condiiile prevzute de
lege.
(8) n situaia n care n cadrul instituiei publice nu exist specialiti n
profilul postului scos la concurs, n comisia de concurs pot fi cooptai
specialiti din afara unitii.
(9) Pentru instituiile publice din sistemul sanitar, organizaia sindical
reprezentativ la nivel de unitate va nominaliza un reprezentant al organizaiei
sindicale, care va avea rolul de observator n comisia de concurs.
(10) n situaia n care n cadrul instituiei publice nu exist sindicat
reprezentativ, sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munc i vor
desemna reprezentani n comisia de concurs n calitate de observator.
(11) Membrii desemnai potrivit prevederilor alin. (9) i (10) trebuie s
ndeplineasc condiiile prevzute la art. 10 alin. (1) i art. 11.
Art. 9. - Persoanele desemnate n comisiile de concurs sau de soluionare a
contestaiilor trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) abrogat
b) s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia contractual
vacant pentru ocuparea creia se organizeaz concursul;
c) s nu se afle n cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Art. 10. - (1) Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de
concurs sau n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care a fost
sancionat disciplinar, iar sanciunea aplicat nu a fost radiat, conform legii.
(2) Calitatea de membru n comisia de concurs este incompatibil cu
calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor.

5
Art. 11. - Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de
concurs sau n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care se afl n
urmtoarele situaii:
a) are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta imparialitatea i
obiectivitatea evalurii;
b) este so, soie, rud sau afin pn la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare
dintre candidai ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de
soluionare a contestaiilor;
c) este sau urmeaz s fie, n situaia ocuprii postului de conducere pentru
care se organizeaz concursul, direct subordonat ierarhic al oricruia dintre
candidai.
Art. 12. - (1) Situaiile prevzute la art. 10 i 11 se sesizeaz n scris
conductorului autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului de
ctre persoana n cauz, de oricare dintre candidai, ori de orice alt persoan
interesat, n orice moment al organizrii i desfurrii concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a
contestaiilor au obligaia s informeze, n scris, cu celeritate, persoanele care
i-au desemnat despre apariia oricrei situaii dintre cele prevzute la art. 10 i
11. n aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de
soluionare a contestaiilor au obligaia s se abin de la participarea ori
luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3) n cazul constatrii existenei uneia dintre situaiile prevzute la art. 10 i
11 actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de
soluionare a contestaiilor se modific n mod corespunztor, n termen de cel
mult dou zile lucrtoare de la data constatrii, prin nlocuirea persoanei aflate
n respectiva situaie cu o alt persoan care s ndeplineasc condiiile
prevzute la art. 9.
(4) n cazul n care oricare dintre situaiile prevzute la art. 10 i 11 se
constat ulterior desfurrii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei
ori probelor desfurate se recalculeaz prin eliminarea evalurii membrului
aflat n situaie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva
asigurrii validitii evalurii a cel puin dou treimi din numrul membrilor
comisiei de concurs.
(5) n situaia n care nu este asigurat validitatea evalurii a cel puin dou
treimi din numrul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare i
desfurare a concursului se reia.
Art. 13. - Nendeplinirea de ctre membrii comisiilor de concurs i de
soluionare a contestaiilor a obligaiei prevzute la art. 12 alin. (2) se
sancioneaz potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 14. - n funcie de numrul i de specificul posturilor vacante/temporar
vacante pentru care se organizeaz concurs, se pot constitui mai multe comisii
de concurs.

6
SECIUNEA a 5-a
Atribuiile comisiei de concurs i ale comisiei de soluionare a contestaiilor

Art. 15. - Comisia de concurs are urmtoarele atribuii principale:


a) selecteaz dosarele de concurs ale candidailor;
b) abrogat
c) stabilete subiectele pentru proba scris;
d) stabilete planul probei practice i realizeaz proba practic;
e) stabilete planul interviului i realizeaz interviul;
f) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic i
interviul;
g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi
comunicate candidailor;
h) semneaz procesele-verbale ntocmite de secretarul comisiei dup
fiecare etap de concurs, precum i raportul final al concursului.
Art. 16. - Comisia de soluionare a contestaiilor are urmtoarele atribuii
principale:
a) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la selecia
dosarelor i cu privire la notarea probei scrise, probei practice i a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaiilor pentru a fi
comunicate candidailor.
Art. 17. - Secretarul comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor
are urmtoarele atribuii principale:
a) primete dosarele de concurs ale candidailor, respectiv contestaiile;
b) convoac membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de
soluionare a contestaiilor, la solicitarea preedintelui comisiei;
c) ntocmete, redacteaz i semneaz alturi de comisia de concurs,
respectiv comisia de soluionare a contestaiilor, ntreaga documentaie privind
activitatea specific a acesteia, respectiv procesul-verbal al seleciei dosarelor
i raportul concursului;
d) asigur afiarea rezultatelor obinute de candidai la probele concursului,
respectiv rezultatele eventualelor contestaii;
e) ndeplinete orice sarcini specifice necesare pentru buna desfurare a
concursului.
CAPITOLUL II
Desfurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor unei funcii contractuale
SECIUNEA 1
Dispoziii generale privind desfurarea concursului

Art. 18. - (1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant const, de regul, n 3 etape succesive, dup cum urmeaz:
a) selecia dosarelor de nscriere;
b) proba scris i/sau prob practic;
c) interviul.

7
(2) Proba practic poate fi introdus n cazul funciilor contractuale la care
este necesar verificarea abilitilor practice.
(3) Se pot prezenta la urmtoarea etap numai candidaii declarai admii la
etapa precedent.
Art. 19. - (1) n vederea participrii la concurs, candidaii depun dosarul de
concurs n termen de 10 zile lucrtoare de la data afirii anunului pentru
ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrtoare pentru un post
temporar vacant.
(2) n termen de maximum dou zile lucrtoare de la data expirrii
termenului de depunere a dosarelor n cazul concursului pentru ocuparea unui
post vacant, respectiv maximum o zi lucrtoare pentru ocuparea unui post
temporar vacant, comisia de concurs are obligaia de a selecta dosarele de
concurs pe baza ndeplinirii condiiilor de participare.
(3) Dup finalizarea seleciei dosarelor se va ncheia un proces-verbal, care
va fi semnat de ctre toi membrii comisiei.

SECIUNEA a 2-a
Selecia dosarelor de concurs, proba scris i/sau proba practic a concursului
i interviul

Art. 20. - Rezultatele selectrii dosarelor de nscriere se afieaz de ctre


secretarul comisiei de concurs, cu meniunea "admis" sau "respins", nsoit,
dup caz, de motivul respingerii, la sediul autoritii ori instituiei publice
organizatoare a concursului, precum i pe pagina de internet a autoritii sau
instituiei publice, dup caz, n termen de o zi lucrtoare de la expirarea
termenului prevzut la art. 19 alin. (2).
Art. 21. - (1) Proba scris const n redactarea unei lucrri i/sau n
rezolvarea unor teste-gril.
(2) Prin proba scris se testeaz cunotinele teoretice necesare ocuprii
postului pentru care se organizeaz concursul.
(3) Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza bibliografiei i, dup
caz, pe baza tematicii de concurs, astfel nct s reflecte capacitatea de
analiz i sintez a candidailor, n concordan cu nivelul i specificul postului
pentru care se organizeaz concursul.
(4) Pentru candidaii la ocuparea aceluiai post, subiectele sunt identice n
cadrul aceluiai concurs, cu excepia cazului n care concursul se desfoar
n mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete seturile de
subiecte pentru proba scris, n ziua n care se desfoar proba scris.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia ntocmete
minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate candidailor.
(7) Membrii comisiei de concurs rspund individual pentru asigurarea
confidenialitii subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de concurs i
se nchid n plicuri sigilate purtnd tampila autoritii sau a instituiei publice
organizatoare a concursului.

8
(9) Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare subiect,
care se comunic odat cu subiectele i se afieaz la locul desfurrii
concursului.
(10) n cazul n care proba scris const n rezolvarea unor teste-gril,
ntrebrile pot fi formulate cu cel mult dou zile nainte de proba scris, cu
condiia ca numrul acestora s fie de 3 ori mai mare dect numrul
ntrebrilor stabilit pentru fiecare test-gril. ntrebrile pentru fiecare test-gril
se stabilesc n ziua n care se desfoar proba scris, nainte de nceperea
acestei probe.
(11) nainte de nceperea probei scrise se face apelul nominal al
candidailor, n vederea ndeplinirii formalitilor prealabile, respectiv
verificarea identitii. Verificarea identitii candidailor se face pe baza crii
de identitate, crii electronice de identitate, crii de identitate provizorie sau a
buletinului de identitate, aflate n termen de valabilitate. Candidaii care nu
sunt prezeni la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada
identitii prin prezentarea crii de identitate, crii electronice de identitate,
crii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerai
abseni.
(12) Dup verificarea identitii candidailor, ieirea din sal a acestora
atrage eliminarea din concurs, cu excepia situaiilor de urgen n care acetia
pot fi nsoii de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele
care asigur supravegherea.
(13) Durata probei scrise se stabilete de comisia de concurs n funcie de
gradul de dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu poate depi 3 ore.
(14) La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, comisia de concurs
prezint candidailor seturile de subiecte i invit un candidat s extrag un
plic cu subiectele de concurs.
(15) Dup nceperea comunicrii subiectelor este interzis accesul
candidailor care ntrzie sau al oricrei alte persoane, n afara membrilor
comisiei de concurs, precum i a persoanelor care asigur secretariatul
comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfurrii probei.
(16) n ncperea n care are loc concursul, pe toat perioada derulrii
acestuia, inclusiv a formalitilor prealabile i a celor ulterioare finalizrii
probei, candidailor nu le este permis deinerea sau folosirea vreunei surse
de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
distan.
(17) Nerespectarea dispoziiilor prevzute la alin. (16) atrage eliminarea
candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatnd nclcarea
acestor dispoziii, elimin candidatul din sal, nscrie meniunea "anulat" pe
lucrare i consemneaz cele ntmplate n procesul-verbal.
(18) Lucrrile se redacteaz, sub sanciunea anulrii, doar pe seturile de
hrtie asigurate de autoritatea sau instituia public organizatoare a
concursului, purtnd tampila acesteia pe fiecare fil. Prima fil, dup
nscrierea numelui i a prenumelui n colul din dreapta sus, se lipete astfel
nct datele nscrise s nu poat fi identificate i se aplic tampila autoritii
sau instituiei publice organizatoare a concursului, cu excepia situaiei n care

9
exist un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz n care nu
mai exist obligaia sigilrii lucrrii.
(19) Candidatul are obligaia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris,
respectiv testul-gril, la finalizarea lucrrii ori la expirarea timpului alocat
probei scrise, semnnd borderoul special ntocmit n acest sens.
Art. 22. - Proba practic const n testarea abilitilor i aptitudinilor practice
ale candidatului n vederea ocuprii postului vacant sau temporar vacant
pentru care candideaz.
Art. 23. - (1) Proba practic se desfoar pe baza unui plan stabilit de
comisia de concurs, care va include urmtoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaiilor dificile;
c) ndemnare i abilitate n realizarea cerinelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfurarea probei
practice.
(2) n vederea testrii pentru proba practic se pot stabili i alte criterii de
evaluare.
(3) Aspectele constatate n timpul derulrii probei practice vor fi consemnate
n scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit de secretarul
comisiei de concurs, care se semneaz de membrii acestei comisii i de
candidat.
Art. 24. - (1) n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i
motivaia candidailor. Proba interviului poate fi susinut doar de ctre acei
candidai declarai admii la proba scris i/sau proba practic, dup caz.
(2) Interviul se realizeaz conform planului de interviu ntocmit de comisia de
concurs n ziua desfurrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abiliti i cunotine impuse de funcie;
b) capacitatea de analiz i sintez;
c) motivaia candidatului;
d) comportamentul n situaiile de criz;
e) iniiativ i creativitate.
(3) n funcie de cerinele de studii sau profesionale specifice postului,
criteriile de evaluare prevzute la alin. (2) lit. d) i e) sunt stabilite opional de
ctre ordonatorii de credite ai autoritii sau instituiei publice organizatoare a
concursului.
(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include i elemente
referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii i de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerial.
(5) Interviul se susine ntr-un termen de maximum 4 zile lucrtoare de la
data susinerii probei scrise i/sau probei practice, dup caz.
(6) Data i ora susinerii interviului se afieaz obligatoriu odat cu
rezultatele la proba scris i/sau practic, dup caz.

10
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa ntrebri
candidatului. Nu se pot adresa ntrebri referitoare la opiniile politice ale
candidatului, activitatea sindical, religie, etnie, starea material, originea
social sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(8) ntrebrile i rspunsurile la interviu se nregistreaz sau se
consemneaz n scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit de
secretarul comisiei de concurs, i se semneaz de membrii acesteia i de
candidat.

SECIUNEA a 3-a
Notarea probelor i comunicarea rezultatelor

Art. 25. - Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup cum


urmeaz:
a) pentru proba scris punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practic punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Art. 26. - (1) Anterior nceperii corectrii lucrrilor la proba scris, fiecare
lucrare va fi numerotat, cu excepia cazului n care exist un singur candidat
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
(2) Notarea probei scrise i/sau a probei practice i a interviului, dup caz,
se face n termen de maximum o zi lucrtoare de la finalizarea fiecrei probe.
(3) Lucrrile de la proba scris, cu excepia cazului n care exist un singur
candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteaz
sigilate.
(4) Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs n
parte, pentru fiecare lucrare scris, i se noteaz n borderoul de notare.
Acordarea punctajului pentru proba scris se face pe baza mediei aritmetice a
punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrrile care prezint nsemnri de natur s conduc la identificarea
candidailor se anuleaz i nu se mai corecteaz. Meniunea "anulat" se
nscrie att pe lucrare, ct i pe borderoul de notare i pe centralizatorul
nominal, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal.
Art. 27. - (1) n situaia n care pentru o lucrare se nregistreaz diferene
mai mari de 10 puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de
concurs, lucrarea se recorecteaz de ctre toi membrii acesteia. Procedura
recorectrii se reia ori de cte ori se constat c exist diferene mai mari de
10 puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrrilor anterior recorectrii.
Art. 28. - (1) Lucrrile scrise, dup acordarea punctajelor finale, se
desigileaz.
(2) abrogat
(3) Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut:
a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de execuie;

11
b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de conducere.
Art. 29. - (1) Interviul i/sau proba practic se noteaz pe baza criteriilor
prevzute i a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru
aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice.
(2) Membrii comisiei de concurs acord, individual, punctaje pentru fiecare
dintre criteriile prevzute. Punctajele se acord de ctre fiecare membru al
comisiei de concurs n parte, pentru fiecare candidat, i se noteaz n
borderoul de notare.
(3) Sunt declarai admii la interviu i/sau proba practic candidaii care au
obinut:
a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de execuie;
b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de conducere.
Art. 30. - (1) Punctajul final se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor
obinute la proba scris i/sau la proba practic i interviu, dup caz.
(2) Punctajele finale ale concursului, n ordine descresctoare, vor fi nscrise
ntr-un centralizator nominal, n care se va meniona pentru fiecare candidat
punctajul obinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal
se semneaz pe fiecare pagin de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului se face prin
specificarea punctajului final al fiecrui candidat i a meniunii "admis" sau
"respins", prin afiare la sediul i pe pagina de internet a autoritii sau
instituiei publice organizatoare a concursului, dup caz, n termen de
maximum o zi lucrtoare de la data finalizrii probei.
(4) Se consider admis la concursul pentru ocuparea unui post
vacant/temporar vacant candidatul care a obinut cel mai mare punctaj dintre
candidaii care au concurat pentru acelai post, cu condiia ca acetia s fi
obinut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel
mai mare la proba scris, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai n
aceast situaie vor fi invitai la un nou interviu n urma cruia comisia de
concurs va decide asupra candidatului ctigtor.
(6) n situaia n care nu s-a organizat proba scris, la punctaje egale are
prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la proba practic, iar
dac egalitatea se menine, candidaii aflai n aceast situaie vor fi invitai la
un nou interviu n urma cruia comisia de concurs va decide asupra
candidatului ctigtor.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcii contractuale
vacante sau temporar vacante se consemneaz n raportul final al
concursului.

SECIUNEA a 4-a
Soluionarea contestaiilor

12
Art. 31. - Dup afiarea rezultatelor obinute la selecia dosarelor, proba
scris i/sau proba practic i interviu, dup caz, candidaii nemulumii pot
depune contestaie n termen de cel mult o zi lucrtoare de la data afirii
rezultatului seleciei dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei
scrise i/sau a probei practice i a interviului, sub sanciunea decderii din
acest drept.
Art. 32. - (1) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei
dosarelor, comisia de soluionare a contestaiilor va verifica ndeplinirea de
ctre candidatul contestatar a condiiilor pentru participare la concurs n
termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaiilor.
(2) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul probei scrise, probei
practice sau a interviului comisia de soluionare a contestaiilor va analiza
lucrarea sau consemnarea rspunsurilor la interviu doar pentru candidatul
contestatar n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului
de depunere a contestaiilor.
Art. 33. - Comisia de soluionare a contestaiilor admite contestaia,
modificnd rezultatul seleciei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de
comisia de concurs, n situaia n care:
a) candidatul ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs, n situaia
contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei dosarelor;
b) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului i
rspunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu nu au fost
acordate potrivit planului de interviu, ntrebrilor formulate i rspunsurilor
candidailor n cadrul interviului;
c) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei
practice;
d) ca urmare a recorectrii lucrrii de la proba scris, respectiv a analizrii
consemnrii rspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniial "respins" obine
cel puin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.
Art. 34. - (1) Contestaia va fi respins n urmtoarele situaii:
a) candidatul nu ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor din lucrarea
scris sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu,
ntrebrilor formulate i rspunsurilor candidailor n cadrul interviului;
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaiile depuse se face prin afiare la
sediul autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, precum i
pe pagina de internet a acesteia, dup caz, imediat dup soluionarea
contestaiilor.
(3) Rezultatele finale se afieaz la sediul autoritii sau instituiei publice
organizatoare a concursului, precum i pe pagina de internet a acesteia, dup
caz, n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului prevzut
la art. 32 alin. (2) pentru ultima prob, prin specificarea punctajului final al
fiecrui candidat i a meniunii "admis" sau "respins".

13
Art. 35. - Candidatul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se
poate adresa instanei de contencios administrativ, n condiiile legii.
Art. 36. - (1) Autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului
pune la dispoziia candidailor interesai, la solicitarea acestora, documentele
elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluionare a
contestaiilor, care sunt informaii de interes public, cu respectarea
confidenialitii datelor care fac referire la ceilali candidai, inclusiv a datelor
cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de
comisia de concurs, respectiv de comisia de soluionare a contestaiilor, care
conin date cu caracter personal ale candidailor, potrivit legii.
(3) Orice candidat i poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scris
individual redactat n cadrul probei scrise a concursului, dup corectarea i
notarea acesteia, n prezena secretarului comisiei de concurs.

SECIUNEA a 5-a
Suspendarea, amnarea i reluarea concursului

Art. 37. - (1) n cazul n care, de la data anunrii concursului i pn la


afiarea rezultatelor finale ale acestuia, conductorul autoritii ori instituiei
publice n al crei stat de funcii se gsete postul pentru care se organizeaz
concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind
organizarea i desfurarea concursului, se va proceda la verificarea celor
sesizate cu celeritate. n cazul n care se constat c nu au fost respectate
prevederile legale sau cnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu
ncadrarea n termenele procedurale prevzute de lege, desfurarea
concursului va fi suspendat.
(2) Suspendarea se dispune de ctre conductorul autoritii ori instituiei
publice, dup o verificare prealabil, n regim de urgen, a situaiei n fapt
sesizate, dac se constat existena unor deficiene n respectarea
prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi fcut de ctre membrii comisiei de concurs ori ai
comisiei de soluionare a contestaiilor, de ctre oricare dintre candidai sau de
ctre orice persoan interesat.
(4) n situaia n care, n urma verificrii realizate potrivit alin. (1), se constat
c sunt respectate prevederile legale privind organizarea i desfurarea
concursului, acesta se desfoar n continuare.
Art. 38. - (1) n cazul n care, din motive obiective, nu se pot respecta data
i ora desfurrii concursului:
a) concursul se amn pentru o perioad de maximum 15 zile lucrtoare;
b) se reia procedura de organizare i desfurare a acestuia dac amnarea
nu poate fi dispus conform lit. a).
(2) n situaia constatrii necesitii amnrii concursului, autoritatea sau
instituia public organizatoare a concursului are obligaia:
a) anunrii, prin aceleai mijloace de informare, a modificrilor intervenite n
desfurarea concursului;

14
b) informrii candidailor ale cror dosare au fost nregistrate, dac este
cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
Art. 39. - (1) Candidaturile nregistrate la concursul a crui procedur a fost
suspendat sau amnat se consider valide dac persoanele care au depus
dosarele de concurs i exprim n scris intenia de a participa din nou la
concurs la noile date.
(2) n situaia n care, la reluarea procedurii de concurs prevzute la art. 37,
n dosare exist documente a cror valabilitate a ncetat, candidaii au
posibilitatea de a le nlocui pn la data prevzut la art. 40 alin. (1).

SECIUNEA a 6-a
Prezentarea la post

Art. 40. - (1) Candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale sunt
obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile calendaristice de
la data afirii.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei cereri
scrise i temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate
solicita, n termen de 3 zile lucrtoare de la afiarea rezultatului concursului,
un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depi 20 de zile
lucrtoare de la data afirii rezultatului concursului pentru funciile de
execuie i 45 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului concursului
pentru funciile de conducere.
(3) n cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar
vacant, contractul de munc se ncheie pe perioada absenei titularului
postului.
(4) n cazul neprezentrii la post la termenul stabilit la alin. (1) i n lipsa unei
ntiinri potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmnd s se comunice
candidatului care a obinut nota final imediat inferioar posibilitatea de a
ocupa postul respectiv.

TITLUL II
Promovarea n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice

Art. 41. - (1) Prin promovare se asigur evoluia n carier a personalului


contractual, prin trecerea ntr-un grad superior sau treapt profesional
superioar, ntr-o funcie de conducere sau ntr-o funcie pentru care este
prevzut un nivel de studii superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar n grade sau
trepte profesionale se face, de regul, pe un post vacant, iar, n situaia n care
nu exist un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de
funcii n care acesta este ncadrat ntr-unul de nivel imediat superior.

15
(3) Promovarea ntr-o funcie de conducere se face pe un post vacant cu
respectarea prevederilor art. 1-40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin
concurs sau examen.
(4) Promovarea ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de studii
superior se face prin transformarea postului din statul de funcii n care
aceasta este ncadrat ntr-un post prevzut cu studii superioare de scurt sau
de lung durat, al crui grad profesional este imediat superior celui de
debutant, cu meninerea gradaiei avute la data promovrii, ca urmare a
obinerii unei diplome de nivel superior i a promovrii examenului organizat n
acest sens, cu respectarea prevederilor art. 411, 44 i 45.
(5) Propunerea de promovare ntr-o funcie cu un nivel de studii superior, ca
urmare a absolvirii de ctre salariat a unor forme de nvmnt superior n
specialitatea n care i desfoar activitatea sau considerat de autoritatea
ori instituia public ca fiind util pentru desfurarea activitii, justificat de
necesitatea modificrii fiei de post, se face de ctre eful ierarhic superior la
cererea salariatului, nsoit de copia legalizat a diplomei de licen, respectiv
a diplomei de absolvire sau, dup caz, de adeverina care s ateste absolvirea
studiilor, eliberate de o instituie de nvmnt superior acreditat, i este
aprobat de ctre conductorul autoritii ori instituiei publice.
(6) Promovarea ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de studii
superior se face numai n msura n care conductorul autoritii sau instituiei
publice decide ca atribuiile din fia postului s fie modificate n mod
corespunztor.
(7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar n grade sau
trepte profesionale se face prin examen, n baza unui referat de evaluare
ntocmit de eful ierarhic i aprobat de conductorul autoritii sau instituiei
publice.
(8) Examenul de promovare n grade sau trepte profesionale se poate
organiza trimestrial, semestrial sau anual, n funcie de decizia conductorului
autoritii ori instituiei publice.
(9) Referatul de evaluare ntocmit de eful ierarhic cuprinde urmtoarele
elemente:
a) descrierea activitii desfurate de candidat;
b) nivelul de nsuire a legislaiei specifice activitii desfurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul n modul de ndeplinire a
atribuiilor;
d) conduita candidatului n timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia i, dup caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componena comisiei de examinare i cea de
soluionare a contestaiilor.
(10) Referatul de evaluare se depune pn n ultima zi lucrtoare a fiecrui
trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnat n
acest sens.

16
Art. 411. - (1) Anunul privind examenul de promovare se afieaz la sediul
i pe pagina de internet a autoritii sau instituiei publice, dup caz, cu 10 zile
lucrtoare nainte de data stabilit pentru organizarea acestuia.
(2) Anunul va conine n mod obligatoriu:
a) data, ora i locul desfurrii examenului;
b) bibliografia i, dup caz tematica;
c) modalitatea de desfurare a examenului.
Art. 42. - Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii sau
instituiei publice se aprob procedura de organizare i desfurare a
examenului de promovare a personalului contractual.
Art. 43. - (1) Examenul de promovare a personalului contractual const n
susinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dup caz, stabilite de
comisia de examinare.
(2) Proba practic se susine n cazul funciilor contractuale la care este
necesar verificarea abilitilor practice.
(3) Pentru a participa la examenul de promovare n grade sau trepte
profesionale imediat superioare, candidatul trebuie s fi obinut calificativul
foarte bine la evaluarea performanelor profesionale individuale cel puin de
dou ori n ultimii 3 ani, n care acesta s-a aflat n activitate.
(4) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevzute la art. 5
lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice, cu modificrile ulterioare.
Art. 44. - (1) Comisia de examinare i comisia de soluionare a
contestaiilor, desemnate prin act administrativ al ordonatorului de credite al
autoritii sau instituiei publice, sunt formate din 3 membri cu experiena i
cunotinele necesare n domeniul postului n care se face promovarea i un
secretar, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificrile ulterioare.
(2) Calitatea de membru n comisia de examinare este incompatibil cu
calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei
i, dup caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de
examinare stabilete 3 pn la 9 subiecte, cu cel mult dou ore nainte de ora
stabilit pentru examenul de promovare.
(4) La locul, data i ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de
examinare pune la dispoziia fiecrui candidat lista subiectelor stabilite,
conform alin. (3).
(5) Fiecare candidat redacteaz o lucrare pe un subiect ales dintre cele
stabilite de ctre comisia de examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabilete de comisia de examinare
n funcie de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor stabilite, dar nu
poate depi 3 ore.
Art. 45. - (1) n cadrul examenului de promovare fiecare membru al
comisiei de examinare noteaz lucrarea elaborat de candidat cu un punctaj
maxim de 100 de puncte, pe baza urmtoarelor criterii:
a) cunotine teoretice necesare funciei evaluate;

17
b) abiliti de comunicare;
c) capacitate de sintez;
d) complexitate, iniiativ, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilete ponderea din nota final a fiecrui
criteriu prevzut la alin. (1).
(3) Proba practic este notat de ctre membrii comisiei de examinare cu un
punctaj de maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat n
borderoul de notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afieaz la sediul autoritii sau
instituiei publice, precum i pe pagina de internet a acesteia, dup caz, n
termen de dou zile lucrtoare de la data susinerii acestuia.
(7) Candidaii nemulumii de rezultatul obinut pot depune contestaie n
termen de o zi lucrtoare de la data afirii rezultatelor, sub sanciunea
decderii din acest drept.
(8) Comisia de soluionare a contestaiilor va reevalua lucrarea sau proba
practic, iar rezultatele finale se afieaz la sediul instituiei sau autoritii
publice n dou zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a
contestaiei.
Art. 451. - (1) Persoanele ncadrate n funcii contractuale de debutant vor fi
promovate, prin examen, la sfritul perioadei de debut stabilite n condiiile
legii, n funcia, gradul sau treapta profesional imediat superioar, n baza
unui referat de evaluare ntocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9),
de eful ierarhic i aprobat de conductorul autoritii sau instituiei publice.
(2) Examenul de promovare se desfoar cu respectarea prevederilor art.
411, 44 i 45.
Art. 452. - (1) ncadrarea n noua funcie ca urmare a promovrii
examenului de promovare se face ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei
n care a avut loc promovarea.
(2) Dup promovare fia de post se modific i se completeaz cu noi
atribuii.
Art. 46. abrogat
Art. 47. abrogat
Art. 48. abrogat

18
Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
- ANSVSA - Norm din 02 decembrie 2015

Normele privind ocuparea prin concurs ori prin examen a


unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale existente la nivelul Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor i al unitilor din subordinea acesteia din
02.12.2015
n vigoare de la 16 decembrie 2015

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 16 decembrie 2015. Nu exist
modificri pn la 16 decembrie 2015.

Art. 1. - (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale existente la nivelul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i al unitilor din subordinea
acesteia se face prin concurs sau examen, cu aplicarea prevederilor titlului I
din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a
criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare Regulament- cadru, i a prevederilor
prezentelor norme.
(2) Prevederile prezentelor norme se aplic i posturilor ocupate pe durat
determinat n vederea efecturii activitilor prevzute la art. 19 din
Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitar-
veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Pentru posturile prevzute la alin. (2), concursul/examenul, precum i
contractul individual de munc se organizeaz, respectiv se ncheie cu
ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 19 alin. (4) din Ordonana Guvernului
nr. 42/2004, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 2. - Concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante prevzute la art. 1 se organizeaz de ctre Autoritatea
Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor i de unitile din
subordinea acesteia, denumite n continuare instituii organizatoare, n limita
numrului posturilor vacante sau temporar vacante prevzute n statele de
funcii proprii ale acestor instituii.
Art. 3. - La concursul sau examenul organizat pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant poate participa orice persoan care ndeplinete

1
condiiile stabilite la art. 3 din Regulamentul-cadru, precum i condiiile
generale i condiiile specifice stabilite prin fia postului respectiv, la
propunerea structurilor n al cror stat de funcii se afl funcia vacant.
Art. 4. - (1) n vederea ocuprii unui post vacant sau temporar vacant,
structurile din cadrul instituiilor organizatoare transmit compartimentului
resurse umane propunerea privind organizarea i desfurarea concursului,
respectiv a examenului.
(2) Propunerea privind organizarea i desfurarea concursului/examenului
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant trebuie s respecte
prevederile art. 5 alin. (2) - (4) din Regulamentul-cadru.
Art. 5. - Pentru nscrierea la concurs/examen, persoanele interesate vor
depune la sediul instituiei organizatoare un dosar care cuprinde documentele
prevzute la art. 6 alin. (1) lit. a) -g) din Regulamentul-cadru.
Art. 6. - (1) Instituia organizatoare, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte
de data desfurrii primei probe pentru concursul/examenul de ocupare a
unui post vacant i cu cel puin 10 zile lucrtoare nainte de data desfurrii
primei probe pentru concursul/examenul de ocupare a unui post temporar
vacant, are obligaia de a publica anunul privind organizarea
concursului/examenului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, ntr-un cotidian de larg circulaie,
precum i la sediul i pe pagina de internet a acesteia, la seciunea special
creat n acest sens.
Derogare n Norm din 02/12/2015 la 16/12/2015.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n scopul asigurrii continuitii
activitii specifice, pentru posturile prevzute la art. 1 alin. (2), anunul privind
organizarea concursului/examenului se va publica cu cel puin 25 de zile
lucrtoare nainte de data ajungerii la termen a contractului individual de
munc ncheiat n baza art. 19 din Ordonana Guvernului nr. 42/2004,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) Anunul publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, precum i
ntr-un cotidian de larg circulaie cuprinde elementele prevzute la art. 7 alin.
(4) din Regulamentul-cadru, iar anunul publicat la sediul instituiei
organizatoare, precum i pe pagina acesteia de internet cuprinde elementele
prevzute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul-cadru.
(4) Publicitatea modificrilor unor aspecte referitoare la organizarea i
desfurarea concursului/examenului se realizeaz n cel mai scurt timp, prin
mijloacele prevzute la alin. (1).
Art. 7. - (1) Membrii comisiei de concurs/examen, membrii comisiei de
soluionare a contestaiilor, precum i secretarul acestor comisii se numesc
prin act administrativ emis de conductorul instituiei organizatoare, cu cel
puin 15 zile lucrtoare nainte de data desfurrii primei probe pentru
concursul/examenul de ocupare a unui post vacant i cu cel puin 10 zile
lucrtoare nainte de data desfurrii primei probe pentru
concursul/examenul de ocupare a unui post temporar vacant.

2
(2) Nominalizarea preedintelui, a membrilor i a secretarului, att pentru
comisia de concurs/examen, ct i pentru comisia de soluionare a
contestaiilor, se face cu respectarea prevederilor art. 8-14 din Regulamentul-
cadru.
(3) Persoanele desemnate n comisiile de concurs/examen sau de
soluionare a contestaiilor trebuie s ndeplineasc cumulativ condiiile
reglementate de art. 9 lit. b) i c) din Regulamentul-cadru.
(4) Nu poate fi desemnat n calitate de membru n comisia de
concurs/examen sau n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care a
fost sancionat disciplinar, iar sanciunea aplicat nu a fost radiat, conform
legii; de asemenea, calitatea de membru n comisia de concurs este
incompatibil cu calitatea de membru n comisia de soluionare a
contestaiilor.
(5) Nu pot fi desemnate n comisia de concurs/examen sau n comisia de
soluionare a contestaiilor persoanele aflate n situaiile prevzute la art. 11
din Regulamentul-cadru.
(6) n situaia constatrii existenei uneia dintre situaiile prevzute la alin. (3)
i (4), actul administrativ de numire a comisiei de concurs/examen, respectiv a
comisiei de soluionare a contestaiilor se modific n mod corespunztor, n
termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data constatrii.
(7) n cazul n care existena oricreia dintre situaiile prevzute la alin. (3) i
(4) se constat ulterior desfurrii uneia dintre probele
concursului/examenului, rezultatul probei ori al probelor desfurate se
recalculeaz prin eliminarea evalurii membrului aflat n situaie de
incompatibilitate sau n conflict de interese, sub rezerva asigurrii validitii
evalurii a cel puin dou treimi din numrul membrilor comisiei de
concurs/examen.
(8) n situaia n care nu este asigurat validitatea evalurii a cel puin dou
treimi din numrul membrilor comisiei de concurs/examen, procedura de
organizare i desfurare a concursului/examenului se reia, cu respectarea
prevederilor prezentelor norme.
Art. 8. - Atribuiile principale ale comisiei de concurs/examen sunt cele
prevzute la art. 15 din Regulamentul-cadru.
Art. 9. - Atribuiile principale ale comisiei de soluionare a contestaiilor sunt
cele prevzute la art. 16 din Regulamentul- cadru.
Art. 10. - Atribuiile principale ale secretarului comisiei de concurs i al
comisiei de soluionare a contestaiilor sunt cele prevzute la art. 17 din
Regulamentul-cadru.
Art. 11. - (1) n vederea participrii la concurs, candidaii depun dosarul de
concurs/examen n termen de 10 zile lucrtoare de la data afirii anunului
pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrtoare pentru un post
temporar vacant.
(2) n termen de maximum dou zile lucrtoare de la data expirrii
termenului de depunere a dosarelor n cazul concursului/examenului pentru
ocuparea unui post vacant, respectiv n termen de maximum o zi lucrtoare
pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs/examen are

3
obligaia de a selecta dosarele de concurs pe baza ndeplinirii condiiilor de
participare.
Art. 12. - Concursul/Examenul pentru ocuparea unui post vacant sau
temporar vacant se desfoar potrivit prevederilor art. 20-24 din
Regulamentul-cadru.
Art. 13. - Notarea probelor i comunicarea rezultatelor
concursului/examenului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant se realizeaz potrivit prevederilor art. 25- 30 din Regulamentul-cadru.
Art. 14. - Soluionarea contestaiilor se realizeaz n conformitate cu
prevederile art. 31-36 din Regulamentul-cadru.
Art. 15. - Suspendarea, amnarea i reluarea concursului/examenului
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se realizeaz potrivit
prevederilor art. 37-39 din Regulamentul-cadru.
Art. 16. - (1) Candidaii declarai admii la concursul/examenul de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii
contractuale sunt obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afirii rezultatului concursului/examenului.
Derogare n Norm din 02/12/2015 la 16/12/2015.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei cereri
scrise i temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs/examen
poate solicita, n termen de 3 zile lucrtoare de la afiarea rezultatului
concursului/examenului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu
poate depi 20 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului
concursului/examenului.
Art. 17. - Prezentele norme se completeaz cu prevederile legislaiei
muncii, precum i cu celelalte reglementri incidente n materie.

S-ar putea să vă placă și