Sunteți pe pagina 1din 21

SLUJBA

CUVIOSULUIIDEDUMNEZEU

PURTTORULUIPRINTELUINOSTRU

SILUANATHONITUL
v

2003

vvvvvvv

LUNASEPTEMVRIE
N24DEZILE

PomenireaCuviosuluiideDumnezeupurttoruluiPrinteluinostruSiluanAthonitul.

LAVECERNIAMIC
LaDoamnestrigatam...,stihirilepe4,glas4:

Podobie:CapreunviteazntreMucenici...

Floare nou a nflorit Motenirii tale, de Dumnezeu Nsctoare, suflnd cea a


Duhuluidumnezeiasc mireazma, Siluan cel minunat, cel ntocmai cu nevoitorii cei
dedemult,inebuneteaprinsdeiubireaFiuluitu,preCarelecustruinroags
druiasc,celorcecinstesccuvioaspomenirealui,aleHaruluidaruri.

DinRusiaairsrit,caundeDumnezeusditvlstar,daraiauzitdevestitulAthon,
undecaoviebineroditoarevinulceltarealvieiingeretiaiadus,precareleldai
nedeertat celora ce nseteaz de ale tale cuvinte de Dumnezeu nsuflate, Siluane
detreiorifericite,nvtorulenertcitalmpriei.

De vasul cel de lut al tu nicicum nu teai grijit, dor avnd, Cuvioase, s lepezi a
celui czut haina, i vemntul cel luminos al Noului Adam s mbraci, mpreun
lucrtor i ajutor lund pocinei tale dumnezeiesc povuitor, pre ntistttorul
purttorilordechinuri,premarelePanteleimon.

Ca pre o jertf de laud Domnului tea adus patria ta, Cuvioase, prznuind
pomenirile luminrii tale i zicnd: Priimete Tu, Mire Iisuse, rodul pntecelui meu,
pre carele Duhul Tu au zmislit, dar de veselie Bisericii ceii sfinte, pre fericitul
Siluan.
Slav...glasal2lea:

Minunatuteai de Domnul, Cuvioase, ntru viaa ta cea dumnezeiasc c din


prunciepreAcelacusetecutnd,aflatuLainsfritprincercareaDuhuluiSfnt,
i de dulcea umplndute, a neziditelor daruri, tuturor dai, prin cuvintele tale cele
deDumnezeuscrise,plintateavieiiEvangheliei,precareaprinsmerenienencetat
iinduo,Siluane,druieteoinou,celoracepretinecinstim.
iacum...,glasacelai:

Toat ndejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pzetem subt
acopermntultu.
Luminlin...Prochimenulzilei.nvrednicetene,Doamne...

LASTIHOVN

Stihirile,glasal2lea:

Podobie:CasaEfrathului...

Harul Duhului, Siluane, druiete tuturor celora ce cu dragoste pomenirea ta


svresc,icucntripretinecinstesc.
Stih:Rbdnd,amrbdatpreDomnul...

Setea cea dupre Dumnezeu, cu scrierile tale stingeo, i inimile roureaz, Siluane,
precumtii,cuaDuhuluirou.
Stih:iaupusprepiatrpicioarelemele...

Plngem,precelacesntaStrmouluiplngerea,Siluanedetreiorifericite,c
frdelegileaucovritviaamea.
Slav...ATreimii:

Slavie, Dumnezeule, Treime Atotsfnt, Carea acuma druieti mngiere lumii


preSiluan,robulTu.
iacum...ANsctoarei:

Iat acum, Stpn, floare nou cu bun mireazm a venit din Motenirea ta, pre
credincioicutotulmirezmuindcumirezmeleDumnezeesculuiDuh.
Acumslobozete...SfinteDumnezeule...icelelalte.iotpust:CaTaestempria...

Troparul,glas3:

FacerealuiPavelIeromonahul

Podobie:AlDumnezeetiicredine...
Propoveduitor al iubirii lui Hristos, lumii ntregi ai fost dat, de trei ori fericite, ntre
cuvnttorii de Dumnezeu cel prea duios, cci pre Cel smerit i blnd ai vzut, i
inima Aceluia o ai cunoscut pentru aceasta, prin graiurile tale toi luminndune,
Siluane,deDumnezeunsuflate,proslvimDuhul,Carelepretineauproslvit.
Altul.Glas5:

Podobie:PreCuvntul...

mpodobitai, Printe, Muntele Athonului, mai presus de fire vieuind, i cea a


Duhului ai artat nou, dumnezeiasca lucrare pentru aceasta, cu cuviin cinstind
pomenirea ta, Siluane, din inim slvim pre Cela ce pre tine Bisericii mare
propoveduitoralluiHristosteaudat.

uvvuuvvuuvvuuvvu

LAVECERNIAMARE
LaDoamnestrigatam...,stihirilepe6,glas1:

Podobie:Ceeaceetibucuria...

Cu veselie acum ntru cntri s ludm pre noul vlstar al Athonului, carele cu
vrednicie la soborul Cuvioilor sa adugat, ale crora bunesvriri ntocmai a
urmat,preSiluandeDumnezeuvztorul,cuttorulHarului,iafltorul.

Pre Dumnezeu, pre Carele din pruncie cutai, Printe, iat acuma, nu prin cuno
tina cea meteugit, ci prin negrita putere a Duhului l ai, i nencetat aduci
rugciuniletale,Siluane,caneamurilesseumplededaruldumnezeesculuiHar.

mpria lui Dumnezeu nluntrul omului este, precum nemincinos zice al nostru
DttordeLegepentruaceea,curvnspnd,Siluane,aflataicurgerileei,udnd
mbelugatpmntultucelnelegtor,iseminelecrescndule.
Altele,glasal2lea:

Podobie:Cucecntridelaud...

Cu ce cntri de mulmit vom rsplti ie folosina cea de la tine, Printe de


Dumnezeuproslvite,ceicariseteacuscrieriletaleneamadpat,icuprisosin
neamnvatniadaineminteaceadeneinut,idobndireamntuiriiaaveantru
ndejdilecelebune,Siluanedetreiorifericite,cciDuhulpretine,Cuvioase,lumii
ntreginvtorteaaezat,cutotulnertcit.

Cderesengduiesufletelorbrbteti,andreptriiiconomie,temeicunoateriide
Dumnezeufcnduseipierderecutotulavrjmauluiccinchipnelegtor,cu
dor,celorceretitoateputerilesupunndui,inumaictreDumnezeundreptndu
le, mbelugat se mprtesc de darurile cele nezidite, i de Adam cel vechi
dezbrcnduse,cuHristosdeunchipafisearat.

ndarailuatdelaNsctoareadeDumnezeupocinaceamntuitoarecci,cnd
arpele ai nghiit, Ea atuncea tea lepdat, neplcndui vieuirea ta, i dorul de
nevoin n sufletul tu a aprins, Siluane preafericite pentru aceea, aflatai cheia
plngerii, cu carea marea milostivirilor Domnului ai deschis, cu cea din Athon a ta
preaaleasvieuire.

Slav...Glasal6lea:

Preaiubitorulde oameni Dumnezeu, Hristos Domnul, nou mngiere n zilele cele


de pre urm, i Evanghelie nsuflat, i neprihnit icoan a Lui, pre Siluan cel
preafericitaudruitnou.Ctrecarele,calaunPrinteprivind,deduhovniceasc
bucurie ne umplem i cluz tare pre acesta avnd, calea cea ctre Dumnezeu
frdecltiresvrim.Pentruaceea,cumulumitdndglas,ctreAcelastrigm:
Slav ie, Doamne, Cela ce n fietecare neam pre Sfinii Ti, ca pre nite stele
multluminoase i ari, prin carii pre Tine, Soarele cel nenserat, vznduTe, ne
luminm.
iacum...Cinenutevafericipretine,sauaPraznicului.

Vohod:Luminlin...

ProchimenulzileiiParemiile:

DelanelepciunealuiSolomoncetire.

Cap.3,stih13.

SufleteledrepilorsntnmnaluiDumnezeu,imuncdednselenusevaatinge.
Prutusantruochiicelornepricepuiamuri,isasocotitpedepsireieirealor,i
mergereadelanoisfrmare,iareisntnpace.Cnainteafeeioamenilordevor
lua i munc, ndejdea lor este plin de nemurire, i puin fiind pedepsii, cu mari
faceri de bine se vor drui c Dumnezeu au ispitit pre dnii, i iau aflat luii
vrednici.Caaurulnulceaiaulmurit,icaojertfdearderedetotiaupriimit.in
vremeacercetriisalevorstrluci,icascnteileprinpaievorfugi.Judecavorlimbi,
ivorstpninoroade,ivamprintrudniiDomnulnveci.Ceicendjduiesc
sprednsulvornelegeadevrul,icredincioiindragostevorpetrececudnsul.
Charimilestentrucuvioiilui,icercetarentrualeiilui.
DelanelepciunealuiSolomoncetire:

(Cap.4,715)

Dreptul, de va ajunge s se svreasc, ntru odihn va fi cci btrneile snt


cinstite nu cele de muli ani, i nici cele ce cu numrul anilor se msoar. Ci
crunteeaoamenilorestenelepciunea,ivrstabtrneiiviaaceanepngrit.
BineplcutluiDumnezeufcnduse,Domnullauiubit,itrindntre pctoi, sa
mutat de pre pmnt. Rpitusa, ca nu cumva rutatea s schimbe cunotina
cugetuluiluisauvicleugulsamgeascsufletullui.Ccivrajarutiintunecpre
cele bune i ameeala poftei schimb mintea cea fr de rutate. Svrinduse
degrab, cel drept a plinit ani ndelungai. Cci plcut era Domnului sufletul su,
pentruaceeaaugrbitslscoadinmijloculvicleugului.Iarnoroadelevznd,nu
au chibzuit, nici iau pus n gnd una ca aceasta, c harul i mila lui Dumnezeu
sntntruceicuvioiaiLuiipurtareaSadegrijntruceialeiaiLui.

DinProrocialuiIoilcetire

Cap.2,stih2831.

AcesteaziceDomnul:ivafidupreaceasta,ivoiuturnadinDuhulMeuprestetot
trupulivorprorocifiiivotriifiicelevoastre,ibtrniivotrivisevorvisa,itinerii
votri vedenii vor vedea. i preste robii Mei i preste roabele Mele n zilele acelea
voiu turna din Duhul Meu. i voiu da semne n cer i pre pmnt, snge i foc i
fumegaredefumsoarelesevaschimbanntunericilunansnge,mainaintede
aveniziuaDomnuluiceamareistrlucit.
uvvuuvvuvvvuvvuuvvu

LALITIE

Stihirilesamoglasnice

Glas1

CapreoncepturpreacinstitlumeaacumapretineluiDumnezeuaduce,Siluane
deDumnezeucinstite,icapreorsturnareafrdelegiiidulceapierztoare a
amrciunii pcatului. Ci mai ales se bucur de tine Athonul cel nsctor de
sfinenie,celntrucunotinacugetuluimarelcadenevoin,cacelacetearepre
tineaprigpurttordebiruinmprotivavrjmaului,idasclatoatlumeadincele
censuiaiptimit,princareleHarulaflmiDomnuluicasnicinefacem.
Glas2

Afardinlumeieind,prinrugciunilePstoruluiluiDumnezeu,ncuptoruliaduluiai
intrat,Printe,caunaurprealmurit,ideflcrileluiarzndute,aflatuiaiodihna
nlocullinitiriiceiidupreDumnezeu,nAthonulceldemonahipriimitor,undeLavra
Panteleimonuluiteapriimitcapre o oaie de Dumnezeu nsetat, i vas preacinstit
tea lucrat, lca al Mngietorului, trmbi a dumnezeietii iubiri, alut a
pocinei,liradragosteideadevr,ialneziditelorlucrriarttor.

Glas3

Pusai pre piatra pocinei picioarele tale, Siluane, socotind fr de amnare c


Aicea voiu muri pentru pcatele mele pentru aceasta, prin nencetat pomenirea
Domnului,lucrarearugciuniidelaMaicaluiDumnezeucapreorsplataipriimit,
prin carea ale dracilor neruinatele nvliri ai biruit, ca un nger vieuind, n prive
gherestnd,inainteaDomnuluiiindute.Cruia har i pre noi nvrednicete, cei
cecntmpomenireata.

Glas4
Cea a Stpnului venirea pururea naintea ochilor ti avnd, ca un credincios
iconom al harului Su la moar frailor ti slujeai, unde teai i nvrednicit de cea
negrit a lui Hristos artarea, a Pinii Vieii din Care, n chip tainic gustnd,
ptrunsai ntru nelegerea i desftarea tainelor, n multe chipuri, din iconomie,
prsit fiind, ca i mai nsetat s caui Harul de carele i pre noi prtai ne f,
Printe,SiluanedeDumnezeuvztorule.

Slav...Glasal5lea:

n Duhul Sfnt pre Hristos cel Viu vznd, belug de via ai luat, Siluane,
preacuvioase.iasemeneaicoaneiLuifcndute,mulipaiabtuidepovaracea
greu de purtat a pcatului ai ndreptat, i prin ispite nvierea sufletului trind, cea
ctreDumnezeucredinintreai,luminatmprejurdeluminaThavorului.Pentru
aceasta, Printe, propoveduitor teai fcut, precum au iconomisit ie Dumnezeu
priimete dar i de la noi neputincioasele graiuri de mulmit, pentru carile, cu
nebiruiteletalerugciuni,druietenouHarulDuhului.
iacum...Fericimutepretine...,saualPraznicului.

LASTIHOVN

Stihirileglas5,nsiPodobia:

Podobie:Bucurtecmara...

Bucurte, Siluane preaminunate, a Rusiei lauda cea de Dumnezeu rsrit, a


Muntelui Athonului slava, al Bisericii lui Hristos propoveduitorule cel prea mare al
dumnezeescului Har, ndreptarea celor ce cad, mngierea celor ce stau tari n
credin, ntrirea n Hristos a celor fr de ndejde, a smereniei carte nsuflat,
fericite, pentru aceea, pre tine ludnd ne rugm: F s lcuiasc, Cuvioase, n
inimilenoastreDuhulSfnt,cusfinteletalerugciunictreDumnezeu,preCarelen
chipcuratcuviaataLaislvit.
Stih:RbdndamrbdatpreDomnul

Bucurte cela ce teai unit cu Hristos prin lucrarea darurilor Harului, a cruia
prsire nicicum ai suferito, Siluane, pre carea n viaa ta n chip nemincinos o ai
cunoscut, rugciunea lucrnd, pn la snge, Cuvioase, ca pre o tnguire pentru
ntreagazidire,darmaialespentruceiadormii,iubitoruledesufletpavzprecale
neeste,fericite,vieuireata,csuflare nou a Duhului ne druieti, celor lipsii de
duhcariinlumetilegrijinezbatem.
Stih:Ludasevorcuvioiintruslav

Bucurte, risipitorul gndurilor celor neltoare i surparea dracilor, pzitorul cel


treaz al inimii, luminarea simirilor, preafericit limpezime i unime, sabie carea tai
micareaslaveiceiidearte,cortprealuminosalluminiiceiinezidite,laudaceamare
aMunteluiAthonului,fericite,undeisauartattainelecelenegrite,precarilenici
ochiul a vzut, nici mintea omului a cuprins, gura Domnului, carea vestete
oamenilordumnezeiascavoie.
SlavGlasal8lea:

Priimete i nu lepda, milostive Printe, aceast mic laud a noastr, ns de


priniiubitoare.Ccicucecuvinte,Cuvioase,vieuireataceaminunatvoiuluda?
C asemenea nevoitorilor de odinioar teai fcut, i ca un luceafr n noaptea
adncantunereculuipcatului,sufletelecelertcitelacunotinadeDumnezeu
cluzeti.idobndireaDuhuluinvei,nuprincuvinte,ciprinfaptelevieii.Pentru
aceea pre tine, Siluane, vznd, ne minunm i fericim inutul carele tea druit
nou,patriataceacereasc,ncareadesfinenieteaiumplut.Rugmutepretine,
cela ce eti cea mai de pre urm i mare slav a Athoniilor, roag pre Domnul
pentrunoi.
iacum...Fecioarnenuntit...saualPraznicului.

AcumslobozeteSfinteDumnezeule,icelelalte.iOtpust.

uvvuuvvuuvvuuvvu

LAUTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., Troparul Sfntului, de 2 ori. Slav... i acum... A Nsctoarei de


Dumnezeu.DupreCathisma1a,

SEDEALNA,glas1:

Podobie:MormntulTu,Mntuitorule

DedragosteactreDumnezeuideaproapeledinbelugteaiumplut,deDumne
zeucugettorule,ctiHaruldeapricepetaineleaipriimit,Siluane,iavedeamai
dinainte cele ce au s fie pentru aceea, toi cei ce cugetm la vieuirea ta de Har
izvortoare,strigm:Hristoasealnostru,slavie!
Slav,totaceasta.iacum

ANsctoarei:

DoamnMarie,aAthonuluintistttoare,capreofloarecugettoarengrdinaTa
aceastapreCuviosulairsrit,ipreacestaaimrit,artndulnceata Prinilor
cariimainainteauaflatacislava,andumnezeiriiStpn.
Duprea2aCathism,SEDEALNA,

glasal4lea:

Podobie:Degrabnentmpin
SebucurazinchipluminatataMnstire,Printe,careapretineteaalptat,i
capreundarluiHristosteaadus,Cuvioase,iarBisericasebucurdevieuireata,
mare rugtor pre tine avndute ctre Dumnezeu i Stpnul, pre Carele pururea
roagpentrusufletelenoastre.
Slav,totaceasta.iacum

ANsctoarei:

Sufleteleceselasnvoiata,Preacurat,caceeaceetidesufletemultiubitoare,
feluritelechipuriprincariledeHristossseapropielenvei,cumipreSiluanaltu
laicluzit,Maic,ntiprinpocin,imaiapoiprinHar,capreDomnulsprosl
veascnalAthonuluiMunte.
DuprePolieleu,Sedealna,glasal4lea:

Podobie:PrenelepciuneaiCuvntul

nelepciunea Cuvntului prin cercare deprinznd, Printe, ne nvei cum se cuvine


sufletele Aceluia s ni le ncredinm, i Harul cel de via purttor al Duhului s
cutm, i lucrarea iinduo, de patimi s ne curim, i lumina s priimim. Pentru
aceea, cu bucurie pomenirea ta svrind, ne rugm, Cuvioase, pzetene cu
mijlocirile tale, i f ca toi s sporeasc ntru frica preadulcelui Dumnezeu, Carele
druiete bogie vecinic celora ce cu credin urmeaz ie, Siluane, cela ce ai
cuprinscuminteapreHristos.
Slavtotaceasta.iacum

ANsctoarei:

CeeaceaipriimitnpnteceletudeMaicpreIubitoruldeoameni,DomnulIisus,i
milosrdiiletaleceleiubitoaredeoameniartnd,Stpn,Maicteaifcutceluice
voiete a se mntui, Harul desvririi celor credincioi druind. Pentru aceea i
robului tu, carele se roag naintea cinstitei tale icoane, Mireas a lui Dumnezeu,
rugciune nencetat druietei, ca semn al bunvoirii, Curat, pre carea va s o
priimeasc,iaslaveicareaoare,cutinempreunpetrecnd.
Antifonul1alglasuluial4lea.

Prochimenglasal4lea:

RbdndamrbdatpreDomnul,

iaucutatspremine.

Stih:Pusauprepiatrpicioarelemele,ipaiimeiaundreptat.

Toatsuflarea...iEvangheliaCuviosului(vezila5Decemvrie)

Psalmul50.

Slav...Glasal2lea:
Pentru rugciunile Cuviosului Tu Siluan, Milostive, curete mulimea grealelor
noastre.
iacum...

Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumnezeu, Milostive, curete mulimea


grealelornoastre.
Stih:Miluietem,Dumnezeule,dupremaremilaTa...

Stihira,glasal6lea:

PlngerealuiAdamceluiczutasuprilund,Printe,stricciuneaailepdat,ichipulluiHristos
ailuat,cucareleiprenoinvredniceteanembrca,SiluanedeDumnezeuvztorule,cu
rugciuniletale.

CANOANELE

Canonul Praznicului, sau al Nsctoarei de Dumnezeu, pe 6, i ale Cuviosului dou, pe 8. Cel


dinti,glas4,cuacrostihul:Siluane,druietemieDumnezeiesculDuh.A(thanasie)

Cntarea1,glasal4lea

Irmos:

Deschidevoiu gura mea, i se va umplea de Duh, i cuvnt rspundevoiu


mprtesei Maici, i m voiu arta, luminat prznuind, i voiu cnta minunile ei
bucurndum.

Umple de nelepciunea Duhului inima mea, Printe, ca s ndrznesc a cnta


vieuirea ta cea strlucit, i cu dumnezeietile tale mijlociri, Siluane de trei ori
fericite,nfrneazminteameaceaneinut.

ndrepteazmi, preafericite, pornirea ctre Dumnezeu, pre Carele cu nsetare Lai


cutat, i s l gseti ai izbutit, de Carele teai lipit, i prin Carele neai i artat,
Printe,celenegrite.
Slav...

Socotitusa,Cuvioase, c a tot omul lca lui Dumnezeu inima este, precum a zis
Iisus, unde pre nsui Carele cutai ai aflat, dezlegnd ndoielnicul gnd al celui
necredincios.
iacum...ANsctoarei:

Natereata,Stpn,cufoculdragosteiaaprins,inceatanevoitoriloracluzit
precelacenvedenietuaichemat,Fecioar,duhovnicesculsuurcunchipuind.
Altcanon:
Alctuit dupre scrierile Cuviosului Printe, avnd acrostihul: Priimete i nu lepda cntarea, o,
Athonitule.A(thanasie)

Glasal6lea

Irmos:

CapreuscatumblndIsrail,cuurmeleprinadnc,pregonaciulFaraonvzndu1
nnecat,astrigat:LuiDumnezeucntaredebiruinscntm.

Ca un lan tea cuprins dragostea cea ctre Dumnezeu, preaalese i nelepte


Siluane,acreiacercaredesluitaipriimit,icumbelugareodruieticeloracela
tinealearg.
SufletultucelplindedorvzndHristos,deapadragosteiLuilauumplut,prinDuhulSfnttaina
desluitartndie,antruprii.

Slav...

Revars dragoste tuturor Iisus, celor ce caut cu credin mila Lui cea
dumnezeiasc,icuputeredeDumnezeusealipesc,cadeunIubitordeoameni.

ANsctoarei:

Celace a ta nlime a cunoscut, Maica lui Dumnezeu, prin Duhul spre Dumnezeu
frdeinereestetras,icerecanoroadelescunoascputereaCeluiaceleaui
plzmuit.
Cntareaa3a

Irmos:

Preaiticntrei,deDumnezeuNsctoare,caunizvorviuindestulat,pre cei
ce sau adunat ceat duhovniceasc, ntretei ntru dumnezeiasc slava ta,
cununilorslaveinvrednicindui.

AprinsaHristosceastrmoeascatabuncinstire,Printe,ctrecareaseavnt
voiafirii,iunitfiindcuHarul,strlucitlucrarealuiDumnezeuarat.

FrdefolossocotindafivremeaceafrdepomenirealuiDumnezeu,minilepre
plug ndat iai pus, Siluane de Dumnezeu nelepite, de boldul cunotinei
cugetuluimpungndute.
Slav...

Cderiletinereiitreptesaufcutie,Printe,ctreDumnezeu,preCareleodinioar
aintristat,iarapoi,ninimata,prinpocinpstrnduL,marebucurieIaifcut.
iacum...ANsctoarei:

Semnatai,Fecioar,duhulpocinei,tnruluiSimeon,artnduitenvedenie,i
minunat chemndul, cele plcute lui Dumnezeu s fac i a Lui voie s o
svreasc.
Canonulal2lea

Irmos:

Nu este sfnt precum tu, Doamne Dumnezeul meu, carele ai nlat cornul
credincioilorti,bunule,iaintritprenoiprepiatramrturisiriitale.

ngndulcelmndruduhderugciunenueste,strigcumareglasSiluan,ciHarul
rugciuniisedceluismerit,iceluiacefacealuiDumnezeuvoie.

Inimaseunetecuminteaprinrugciunenencetatiprostimeapurtrilor,iarprin
revrsarea lui Dumnezeu, smerinduse ndat Domnului, slluirea Harului
priimete.
Slav...

Prin Sfntul Duh, Hristos sufletului se arat, i prin dragoste se ntrete n el cu


veselie,bucurndulminunatcapreomireasprecareaiaales.
iacum...ANsctoarei:

MilostivaratprealtuFiu,MaicPreacurat,icurugciuniletaledruietecelor
ceseroag,precumluiSiluanceluirugtor,rugciuneasdobndeasc.
SEDEALNA,glasal3lea:

Podobie:Defrumuseea...

Frumseea pocinei tale vznd Domnul, dumnezeiasca mil cu mbelugare ia


artat, nelepte, brbia ta rspltind, i desluit Sau fcut cunoscut ie, dascl
ntregiilumiipretinernduinddelaCareleprincercareaideprinsanva,Siluane,
cumDuhulceldumnezeiescnsufletesenate.
Slav,totaceasta.iacum

ANsctoarei:

Fgduinataavnd,Fecioar,lcuitoriiMuntelui,cucarealuiPetru,nevoitorulcel
dintiiaAthonuluitemelia,teaifgduit,sebucurpriimind,caSiluan,darurilei
Haruriletale,Curat,icuadevratndjduiescmpriaCerurilorsia.

Cntareaa4a.

Irmos:

Celaceadenslav,preScaunulDumnezeirii,prelemnulCruciiauvenitIisuscel
maipresusDumnezeu,prinnestricatpalm,iaumntuitpreceicestrig:Slav,
Hristoase,puteriiTale.

Mulimea pocinei ia acoperit sufletul, Printe, ceasul Judecii naintea ochilor


zugrvindui, i de dorul dumnezeietii vieuiri aprinzndute, prin carea se mntu
ietetotcelacepzeteporuncile.
neleptul pstor al Krontadului prin rugciune tea ntrit s te lepezi de lume,
Siluane,prinsimireaiadului,carecutrosnetulflcrilorsalecaleatapnnAthon
ansoit.
Slav...

Cu scurtimea graiului cinele cel turbat ai izgonit, Printe, cci prin cercarea
Domnuluiputerearugciuniiaicunoscut,princareasedeprteazurtoriidesuflet,
inceptorulPciininimseslluiete.
iacum...ANsctoarei:

Atinsusa de tine, fericite, a Nsctoarei de Dumnezeu bunvoire, i n Muntele


Athonuluislcuietiteachemat,iacolostedesftezidefgduinelecarileau
datCelPreaiubitFiulei.
Altul

Irmos:

Hristosesteputereamea,DumnezeuiDomnul,cinstitaBisericcudumnezeiasc
cuviincnt,strignddincugetcurat,ntruDomnulprznuind.

MareestepzireaHarului,nencetatazdrobireainimii,cugetarealaiadilepdarea
dezndejdiidinsuflet,aaainvat,Printe.

Harul se d celor cu cuget smerit, iar prin lacrmi cu dumnezeiasc cuviin


nflorete, i sufletul ndat n Rai se preschimb, cu vemntul ndumnezeirii
mbrcnduse.
Slav...

Prin Sfntul Duh vine cunotina, a tainelor dumnezeirii, n chip desluit, i sufletul
celbunpreIisussimte,precumiSiluanntrucercareLaaflat.
iacum...ANsctoarei:

Maipresusdetoateeti,FecioarPreasfnt,prinsmereniedeCelSmeritpriimit
fiind,caMaicihrnitoareaLuipentruaceea,preceismeriiiubeti,casnicipre
dniifcnd,aiStpnuluitu.
Cntareaa5a

Irmos:

Spimntatusautoatededumnezeiascslavata,ctu,Fecioarneispititdenunt,avutain
mitrasprecelprestetoateDumnezeu,iainscutfrdeaniFiu,careledruietemntuire
tuturorceloracecntpretine.

Lcuitai cu priveghere n al Athonului Munte, i n Lavra Panteleimonului ca un


ostaalluiHristosteaiotit,mucenicalcunotineicugetuluiartndute, Printe,
pavzavndpreMareleMucenic.
mpciuituteai,Cuvioase,desvritiertareanelegiuirilortalentruDomnullund,
ci vrjmaul foarte asupri a nvlit, pre carele ai i alungat zicnd: Aici mi voiu
aflasfritul,pentrupcatelemele!
Slav...

Cu mil au privit la al tu suflet Domnul, dascl ie dnd pre Fecioara, carea a


rugciuniilucrareteanvat,precareacelcepizmuietecelebunendeertaluat
o,icuviclenenchipuiriteaistovit,Printe.
iacum...ANsctoarei:

O, Preaneprihnit Doamn, singur s nu m lai naintea celui viclean, cel ce


asuprameamareigreudetrecutrzboiridic!Pentruaceea,cuPrinteleSiluan
mpreun,ieintruntmpinareamea,Stpn,ivpaiaceaarztoaremistinge.
Altul

Irmos:

De noapte mnecnd, cntm pre tine, Hristoase, cela ce eti mpreun fr de


nceputcuTatl,iMntuitorulsufletelornoastre:Pacelumiidruiete,iubitorulede
oameni.

Cela ce iubete a face voia sa, departe va alunga a sufletului pace, pre carea o
druieteDuhul,precumalpciisla,Siluan,dincercarenva.

Aagriete,nDuh,Cuviosul:Paceansufletprindragostevine,iprincunotina
dumnezeiesculuicuvnt,mprindnelHristos,nceptorulPcii.
Slav...

ntritfiindsufletulmeuprinDuhul,Doamne,iemrog,pacesdainoroadelor,ca
sseumpledefrumseeaFeeiTale,strigdinadncuriSiluan.
iacum...ANsctoarei:

PreDoftorulainscut,Preacurat,prestpnitorulpcii,Celaceputerilesufletului,
odinioardezbinate,prinmilaCruciintruunaleadun.
Cntareaa6a

Irmos:

Cu dumnezeiasc strlucirea ta, Bunule, sufletele celor ce mnec la tine cu


dragoste le lumineaz, rogum, ca s te vaz, Cuvinte a lui Dumnezeu, pre
adevratulDumnezeu,celacechemidinneguragrealelor.

Vzndrzboiuldraciloricunoscndulurtordeoameni,aflatai,detreiorifericite,
rspltirea Iubitorului de oameni, pre Carele odinioar, cu cutremur, l socoteai de
nenduplecat.
Iat, Hristos, Pinea cea preacinstit, la moar ie, Cuvioase, Sau artat, de
cunotinaluiDumnezeucutotulpretineumplndnegrit,ntruDuhulcelSfnt.
Slav...

Cu focul deopotriv teai fcut, pre carele Hristos lau adus prin ntrupare, pre toi
rcorind,ideluminteaiacoperit,detreiorifericite,cumpreThavordumnezeietii
Apostoli.
iacum...ANsctoarei:

ntralt chip cuget, Mireas a lui Dumnezeu, cela ce n lume de Duhul se


mprtete,Dumnezeupmntescpriniubireadeoamenifcnduse,cciSiluan
dovedireacuvntuluieste.
Altul

Irmos:

Mareavieiivznduonlndusedeviforulispitelor,lalimanultucellinalergnd,
strigctretine:Scoatedinstricciuneviaamea,Multmilostive.

Mngietorule Sfinte, vas ai aflat curat, pre Siluan de Dumnezeu cugettorul, pre
carele cu Harul Tu umplutai de mrturisire, a cugeta gtindul, i nebunete a
nsetadedorulluiHristos.

DinHarcznd,spimnteazsesufletulmeu,ivduvitstrig:Numlsaorfan,
Mngietorule,cviaameacuadevratTueti,idepartedetinesingurmoartea
este.
Slav...

PlinestetotpmntuldemilaTa,Stpne,ntruCareletoatfpturaviaz,itras
fiindspreTine,ieurmeaz,icaunprunc,prinHarhrninduse,ctredesvrire
crete.
iacum...ANsctoarei:

Marie Preacurat, norodului Tu spune, cum pre Hristos Lai iubit tu, i cum,
rugndute,aisuferitdeElstedespari,cndLaivzutlaTatlnlnduSe.
CONDACUL,glasal4lea:

Podobie:Artatuteaiastzi...

Precummultaiiubit,imultaiaflat,HarulceldumnezeiescalDuhului,Siluane,dela
Hristospentruaceastaneamurilestrigie:BucurtePrinte,podoabaPrinilor.

Altul,glas8:

FacerealuiPavelIeromonahul

Podobie:Cndsaupogort...
Prepmntfiind,slujitailuiHristos,preurmeleAceluiaumblndacuma,nceruri,
pre Carele ai dorit priveti, mpreun cu Dnsul petrecnd, precum au fgduit.
Pentruaceasta,PrinteSiluane,caleamnva,careaaiurmat.
ICOS

Cercarea Preadulcelui Hristos avnduo, cinstiii Lui Ucenici i ziceau: Puterea


dragosteinouaiartat,iviaaaceastacaprenimicaosocoti.Doamne,undene
vom duce? Pre cine vom urma? Cci mai presus de cuvnt de viaa Ta neam
umplut, i fr Tine nu putem tri. Acestora, n zilele mai de pre urm, urmnd
Siluan, uimita lumea cu preacuvioasa lui vieuire. Cci pre Hristos, mai presus de
fire, vznduL, i din cercare tainele Harului cunoscnd, ctre dragostea lui
Dumnezeuacumanoroadelecluzete,pentrucarilepurureaseiroag,casse
umple de cunotina de Dumnezeu i Duhului prtae s se fac. Pentru aceea,
neamurile toate, ca unui dascl, cu mulmit si strigm: Bucurte, Printe,
podoabaPrinilor.

Sinaxarulzileiiapoiacesta:

ntru aceast zi, pomenirea Cuviosului i de Dumnezeu purttorului Printelui nostru, Siluan
Athonitul, carele sa nevoit n Sfntul Munte, n Mnstirea Ruseasc a Sfntului Mare Mucenic
Panteleimon,icupacesasvritntruDomnul,la24Septemvrie,anulmntuirii1938.

Stihuri

PreHristos,preCarelemainaintenviaLaivzut,Siluane,

PreAcelaacumalpriveti,darnucaprinoglind.

Seveseletecufireapatriata,Printe,

sebucurAthonul,careleteahrnitntruDuhul.

PriimeasccerulpremareleAthonit.

AcestSiluan,ceteanalIerusalimuluiceresc,saivitdinprinicucernicideprepmntulRusiei,
nsatulnumitovsk,iinddeMitropoliaTambovului.Sanscutnanulal1866leadelanaterea
dupre trup a Cuvntului lui Dumnezeu, i din tineree a fost chemat la pocin de nsi
preacntataNsctoaredeDumnezeuipurureaFecioaraMaria.Ajungndcuvrstalaal27lea
an,aprsitgrijilelumii,intrinduseladrumcurugciunilecelui ntre sfiniPrintele Ioandin
Krontadt,aajunsnGrecia,lavestitulMuntealAthonului,lundasuprijugulcelmonahicescn
Mnstirea Sfntului Mare Mucenic i Tmduitor Panteleimon. Druinduse din tot sufletul lui
Dumnezeu,npuinvremenunumaiapriimitrugciuneaceanencetatndardelaPreasfnta
de Dumnezeu Nsctoare, dar i negritei dumnezeieti artri n slav a Domnului nostru Iisus
Hristos sa nvrednicit, n cinstita biseric a Sfntului Proroc Ilie, carea se afl n moara zisei
Mnstiri. Stingnduse ns cel dinti Har, i cuprins fiind cel preacuvios de plns mare, i de
multeorifiindprsitdeDumnezeuidatispitirilorvrjmailorcelornelegtori,vremede15ani
urmndpailorluiHristos,cereriirugciunictreCelaceputeaslmntuiascprednsuldin
moarte,custrigaretareiculacrmiaducnd(Evr.5,7),nvatdeDumnezeufiind(veziIoan6,
45),deSusaauzitglasulDttoruluideLege:ineminteataniad,inudezndjdui,precarele
pzindcapreunnemincinosdreptar,alergatancalealuiAntonie,luiMacarie,luiSisoe,luiPimen
iacelorlalipreaslviiDascliaipustiei,acroramsurialecrordruiriaatins,artnduse
nvtorapostolicesciprorocesc,viufiindidupremoarte.LsataiscrieriplinedeHaride
DuhulSfnt,precarileleafcutartateuceniculinvcelullui,StareulSofronie,ntemeietorul
iarhimandritulceiidinostrovulBritanieimnstiriabinecredincioilorortodoci.icenevoieeste
aici a nmuli cuvinte despre atotcuviosul Siluan? Cci mai nainte venind acel Avva Sofronie,
nsemnata i a scris viaa i nvtura aceluia pre larg i cu deamruntul, la nceputul crilor
dumnezeietilor i preadulcilor lui scrieri. Mutatusa dela moarte la via acest fericit Cuvios
Siluan, mplinit n zile dupre Duhul, n luna lui Septemvrie, ziua a 24a, n anul 1938, mprind
DomnulnostruIisusHristos,Cruiaslavaistpnireanveciivecilor.Amin.

Cualeluisfinterugciuni,DoamneIisuseHristoase,miluieteimntuieteprenoi.Amin.

Cntareaa7a

Irmos:

Nu au slujit zidirii cugettorii de Dumnezeu, fr numai Ziditorului ci ngrozirea


focului brbtete clcnduo, se bucurau viersuind: Preacntate, al Prinilor
DoamneiDumnezeu,bineeticuvntat.

Gustatai,Cuvioase,dinbuntatealuiDumnezeucelMilostiv,Carelebelugdevia
asupravieiitaleaurevrsat,pentruaceeaaistrigat:DoamnealPrinilor,nsuimai
cercetat.

Pilda fost viaa ta celor ce se srguiesc, lucrarea Duhului a lua, de carea cu dor
apropiindune,slvimpreDumnezeu,CelaceunastfeldemaremartoraliubiriiSale
deoameniauartat.
Slav...

Negritesteputereapocineitale,Siluaneminunate,cciteaisilit,Printe,anu
ntristapreIubitoruldeoameniDumnezeu,paceacunotineicugetuluilucrndprin
dragosteadeDumnezeuiubitoare.
iacum...ANsctoarei:

Iad este Stpn, i pieire, fr de Cel Nscut al tu, Viaa cea adevrat pentru
aceea roagL, s nu se deprteze de la inima mea, ci viaa mea toat s o
veseleascnveci.
Altul.Irmos:

Cuptorulcelrcoritcurou,chipulminuniiceiimaipresusdefireanchipuit,cnua
arspretineriiprecariiapriimit,precumnicifoculdumnezeiriinuaarspntecele
Fecioareincareleaintrat.Pentruaceasta,cntndszicem:Scntetoatfptura
preDomnul,islpreanalentrutoivecii.

Slobodsufletulsecunoate,poruncileluiDumnezeufcnd,iprinHarsentrete
duhul,idegrijilelumetiseleapd,temeliedearamziduluivoiipunnd.

Tulburarea gndurilor se risipete cnd lcuiete n suflet smerenia, i mulmirea


izvorte, veghind asupra noastr Dumnezeu i iertare dnd norodului celui ce de
grealeseciete.
Slav...

Se tnguiete inima ce ptimete, i cu ct iubete pre Dumnezeu mai mult,


dulceaa Lui simind, nencetat spre nelegere se avnt, ca degrab s
nesocoteascapatimilorplcerea.
iacum...ANsctoarei:

UnindutecuvoiaFiuluitu,teaintrit,Preacurat,sabiacruciiimoarteaarbda
tot astfel, mpreunajuttor facse mie Dumnezeu, precum tuturor celor ce strig
Lui:IatroabaTa,sufletulmeu.
Cntareaa8a

Irmos:

PrecuvioiiTinerincuptor,natereaNsctoareideDumnezeuiamntuitatunci
adicnchipuinduse,iaracumlucrnduse,pretoatlumearidicaviersui:Pre
Domnulcntai,lucrurile,ilpreanlaintrutoivecii.

Nu este capt al buneisvriri, cci Dumnezeu cel nevzut se urmeaz n ea,


pentru aceea, Printe Cuvioase, grbindute spre El, cu fric alergai, n vremea
prsirii Harului, cu care ntrarmat ai fost. Ci mai vrtos pre Cel iubit cutai, prin
ostenelideDumnezeuiubitoare.

Munte de rugciune roditoare sa dat ie smerenia, nelepte, i pogorrea minii n


mpriileiadului,iiaduldezndejdii,caleamntuitoareaPrinilor,precarea,cu
credinpind,deDumnezeupurttorule,lamsurileCuviosuluiAntonieaiajuns.
Slav...

Vrnd Preabunul Stpn s lucreze celor muritori cale uoar spre El, a aezat
mntuirea, ca pre un dumnezeu pmntesc, prin care la unirea cu Acesta sntem
traiaproape,precumprinscrieriSiluanneanvat,celacendragostedefraia
vieuit.
iacum...ANsctoarei:

Nebuna nelepciune voind Hristos a alunga, Preacurat, nelepciunea Duhului


pescariloraudat,decareamprtinduserobultuSiluan,luminatcasoarelesa
artatlumii,prtailuminiifcndpreceintunecai.

Altul.Irmos:

Vpaia rcorind pre sfini, iar pre cei necinstitori arznd, ngerul lui Dumnezeu cel
puternic o a artat Tinerilor, i pre Nsctoarea de Dumnezeu o a fcut Izvor de
vianceptor,stricareamorii,iviaizvorndcelorcecnt:PreunulFctorul
sludmceiizbvii,islpreanlmnveci.

O,HarulTucelpreamare,Multmilostive,Careletergipcateledeaptezecideori
cte apte, i Duhul norodului l druieti, i a iertrii Tale dulcea, precum a zis
Siluan.

Alt cunoatere a lui Dumnezeu vine din credin, i alta din cercare, de Acela
apropiindune, pre carea oamenii cei muritori, prin Harul Duhului au dobndit, i
careanumaicelordesvriimotenirealeeste.
Slav...

Tnguirecnt inima Strmoului Adam, la mreia Domnului cugetnd, i pururea


pomenireapcatelorpurtnd,ialEdemuluidorindcelvecinicHarul.

iacum...ANsctoarei:

O, Fecioar, a lumii ntregi mijlocitoare, pzetem fr de pcat, cu ale tale


rugciuni,ctimadnculdragosteiTaleialndrzneliispredulceletuFiu.
Cntareaa9a

Irmos:

Totneamulpmntescslteze,cuduhulfiindluminat,iprznuiascfireaMinilorcelor
nematerialnice,cinstindsfntulpraznicalMaiciiluiDumnezeu,istrige:Bucurte,preafericit
NsctoaredeDumnezeuCurat,purureaFecioar.

Iaamintelanorodultu,PreacuvioasealluiDumnezeu,Siluane,iauziplnsullui
Adam,inalminiletaleiipleacgenunchii,iDuhulcelSfntdruietecuale
tale rugciuni, celora ce dupre El tnjesc, i mijlocitor pre tine ctre Fiul i Tatl te
au.

Undesntcetelengerilorslluietiacuma,idedepartevezistrlucireatainelor
luiDumnezeu,precarilecaprinoglindpriveaictnlumeaivieuit,irugciuneai
ouneticusmereniatuturorSfinilor,tu,celpreadulce,ndatdedragostetopindu
te.
Slav...

Tnrfiind,prePriniiceidinvechimeiaiajuns,prorocemrite,iprinvieuireata
marginilelumiiluminezi,iprinnvturilecuvintelortaleinimilenali,ctrecelemai
presusdelumepentruaceeatoipomenireatacinstim.
iacum...ANsctoarei:

Auzi pre mine, mprteasa Muntelui celui Sfnt, i nu m lepda, c urciunea


pustiiriimamfcut,ticlosulci,ndrznind,vinctretineifierbintestrigie:Dmi
imie,Stpn,ocrotireaTa,precumodinioarluiSiluanaidruit!
Altul.Irmos:

Pre Dumnezeu al vedea nu este cu putin oamenilor, spre carele nu cuteaz a


cuta cetele ngereti iar prin tine, Preacurat, sau artat oamenilor Cuvntul
ntrupatprecarelemrind,dimpreuncuOtilecereti,pretinetefericim.
AcugetaslavaluiDumnezeunuestecuputinoamenilor,itotaaaSfinilorLui,
celora ce au ochi trupeti i cuget ntunecat de patimi i toat druirea Harului
nemprtitrmnefrdecurie.

TriaHarului do robilor Ti, Iisuse, cu rugciunile celuia ce sa nvrednicit de ea,


mare mijlocitor naintea scaunului Tu fiind, i lumii artnd c Tu eti pururea,
DumnezeucelIubitordeoameni.

Ce voiu zice, Printe, eu cel cu totul fr de ruine, vznd lucrarea vieii tale,
smerenia,princareaplintateaHaruluiailuat,asemeneafcnduteCelui ce Sau
smerit,luiIisus,deCarelemamnstreinat?
Slav...

Trupurile Sfinilor Harul lui Dumnezeu izvorsc, celora ce pururea sporesc ntru
credin,ccintruaceastaesteartarealmuritadragosteidesvrite,decarea
teaimprtititu,Siluane,duprecuminoiprincercareamaflat.
iacum...ANsctoarei:

Stingemineostoitasete,FecioarCurat,ccidupreDomnulcelPreadulcetnjesc,
n Carele rscumprarea cea din pcate aflu, i Duhul mi se d, precum
ncredineazSiluancelpreasfnt.
Luminnda

Glas2,Podobie:Cuuceniciisnesuim

De darurile Duhului umpututeai, Printe, Siluane de trei ori fericite pentru aceea,
ctre Domnul cel Iubitor de oameni, prin ale tale dulci cuvinte mulimile cluzeti,
ale celor aprini de dorul dragostei, i carii pre Acesta, cu sete, n Duhul Sfnt l
cautpentruaceea,toinvceiititefericim.
Slav...,glasal3lea:

Podobie:Luminaceanestricat

Prin lumina Duhului ai cunoscut, Siluane, pre Stpnul, i n aceast lumin


rmind, soare teai artat, luminnd cu dumnezeiasca lumin a nvturilor tale,
motenitorulealluminiiluiHristos.
iacum...ANsctoarei:

Roadgataculeasdai,MaicFecioarDoamn,aCeluiacelumeacuprinde,pre
Siluan,slujitorulTu,slavaceamareaAthonului,ialntregiilumirugtor.

LaHvalite
Stihirilepe4icntmstihirilepodobnice.

Glas8,Podobie:O,preaslvitminune...

Printe de o cinste cu Prinii, Siluane minunate, nvtorule al ntregii lumi,


Apostolilor prta al darului Duhului, cel de o cinste cu Mucenicii n dragostea
Bisericii, slav i laud ctre al tu Printe, cel rnduit prin Duhul, nencetat
pomenetepreceicecinstescpreacinstitpomenireata.

Asemnatuteai chipului celui dinti, Siluane minunate, pre Iubitorul de oameni i


multmilostiv prin Duhul cunoscnd, Cuvioase pentru aceea, nencetat te roag, ca
neamurile toate cunoaterea s dobndeasc, a lui Dumnezeu Celuia ce leau
plzmuit,preCarele,Printe,fslaflmmaipresusdefire,capreCelaceeste
comoaraceastatornic,iasufletelordulceaa.

Plinirea Legii i a Harului este dragostea lui Dumnezeu, pre carea, priiminduo n
inimata,Dumnezeuteaifcutcuaezarea,ntoatezilelearznd,ijertfaducnd
cu ardere de tot, nesfrite rugciuni i mulime de lacrmi, pre carile Domnul, ca
prenitemiruridegndpriimindule,cununasfinenieiieaudruit.

tiutoraltiutorilor,dupredreptatepretinecunoatem,celaceaiaflatnelepciune
smerenia, vemntul ndumnezeirii, Cuvioase, prin care n Duhul teai unit cu
Domnul, n mijlocul mulimii vieuind precum alii n pustie lcuiau pentru aceasta
proslvimpretine,Siluane,raclaMoatelortalesrutnd.
Slav...glasal5lea:

Mare este mila Ta, ntreitsfinte Doamne! i cum vom spune dupre vrednicie
puterniciileTale?CciplzmuitaiprenoidinnoucuDuhulTucelSfnt,iprecei
cesaudeprtatntrunestmpraredelaprinteascacin,iarinluntruiaduci,
cu porfira Harurilor mbrcndui. Pentru aceea, martor nou avnd al darului Tu,
pre Siluan cel preavestit, minunndune, prin glasul lui Te rugm: D noroadelor
cunoaterea Ta cea mntuitoare, d noroadelor dragostea Ta cea mai presus de
cuvnt,capreaceastaaflnduo,cuunglassTeslvimcutoiinveci,preTine,
Fctorulnostru,Iubitoruledeoameni,Celaceneainvrednicitanefacedupreal
Tuchip.
iacum...Fericimutepretine

Slavosloviamare,troparele,ecteniileiOtpust.

uzuzuzuzuzuzuzuz
LALITURGHIE

Tipica.LaFericiri,Cntareaa3adinCanonulntiia6adinCanonulaldoilea.Apostoluli
Evanghelia,vezila5Decemvrie.

CHINONICUL

ntrupomenirevecinicvafidreptul,deauzulvicleannusevateme.

Mrimurile
PrealRusieivlstarminunat,iaMunteluiAthonuluibinepriimitcuvnttoarejertf,
pre a Duhului Sfnt cea de Dumnezeu purttoare gur, pre Siluan cel mare cu
cntrislcinstim.

Dnuieteisalt,MnstireaMareluiMucenic,cminunatdinpnteceletuaidat
Bisericii,dasclicunosctoraltainelor,predumnezeesculSiluan,propoveduitorul
Harului.

Harul Duhului Sfnt cu mbelugare druiete mie, Printe, cuteztorului tu


cntre, cci rvna i puterile adesea mi se mpuineaz pentru aceea, iart mie,
cteamgreitie.

uzuzuzuzuzuzuzuz