Sunteți pe pagina 1din 13

Activitatea Anexa 1 formular 1

Intreprinderea Data.
b...
Proces/ Sector de activitate ..................................
Proces partial /parte de proces/persoane...................................................... Responsabil............................
Gravitate G Probabilitate P
Aprecierea riscului Mod de expoloatare A=Frecventa
I = Deces
II= Invalidate grava B= Ocazional
Proces Exploatare normala C= Rar
III=Invaliditate lejera
Sector Exploatare particulara D= Improbabil
IV= Incapacitate cu oprirea lucrului
Personal Mentenanta E=Aproape imposibil
V= Incapacitate fara oprirea lucrului

Activitate Observatii/ inventar echipamente


1 Responsabil pentru manevrarea marfurilor din depozit Operatorul se deplaseaza in camera de ....unde isi preia EIP
(combinezon, pufoiaca, sapca, manusi)

2 Intretinerea depozitului, prin aranjarea si depozitarea in bune conditii a Preia produsele din zona de ambalare si cu ajutorul transpaletei le
produselor transporta in zona depozitului de produse congelate
Cand cantitate de produse este suficienta se pregateste pentru transportul
acesteia in depozitul de produse congelate
Operatorul dupa ce se acomodeaza cu temperatura din zona depozitului
deschide usa si efectueaza operatia de depozitare a chiflelor
Deschide usa depozitului de produse congelate
Cu ajutorul transpaletei preai produsele si le aranjeaza in depozit
Inchide usa depozitului
3 Incarcarea tirurilor cu marfa Operatorul dupa ce se acomodeaza cu temperatura din zona depozitului
deschide usa depozitului, preia produsele din depozit cu ajutorul
transpaletei si le transporta in zona unde se afla tirurile ce urmeaza a fi
incarcate
Inchide usa depozitului de produse congelate
Efectueaza operatia de urcare/coborare a platformei
Cu ajutorul unui carlig trage lazile de produse si efectueaza incarcarea
tirurilor
4 Responsabil pentru intretinerea utilajelor din zona de lucru Operatorul de deplaseaza la utilaje si verifica starea tehnica a acestora
(transpaleta, carucioare) Deplasri cu pericol de cdere prin alunecare
Efectueaza reglaje in cazul functionarii necorespunzatoare
Cautarea fenomenelor periculoase estimarea riscului Anexa 1 formular 2

Intreprinderea Data.
b...
Proces/ Sector de activitate ..................................
Proces partial /parte de proces/persoane...................................................... Responsabil............................
Gravitate G Probabilitate P
Aprecierea riscului Mod de expoloatare I = Deces A=Frecventa
II= Invalidate grava B= Ocazional
Proces Exploatare normala III=Invaliditate lejera C= Rar
Sector Exploatare particulara IV= Incapacitate cu oprirea lucrului D= Improbabil
Personal Mentenanta V= Incapacitate fara oprirea lucrului E=Aproape imposibil

Nr. Risc Zona


Pericol
Functie/Activitate Nr. Vatamari
Fenomen periculos Eveniment periculos G P 1-3
1 Responsabil pentru 1.1. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare luxatii, fracturi IV D
manevrarea marfurilor din datorita podelei umede P1.1.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2
depozit
1.2 Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare luxatii, fracturi
de produsele depozitate sau diverse P1.2.= e+2po+L= 5+2x4+3=16 II C 1
materiale aflate pe podea sau la nivelul
podelei
1.3 Contact cu elemene aflate sub tensiune Electrocutare, arsuri cutanate, I D 1
(cabluri dezizolate), scurtcircuit, cancer al pielii, leziuni ale
suprasarcini prin arcuri electrice corneei
P1.3.= e+2po+L= 5+2x3+1=12
1.4 Trecerea transpaletei peste membrele striviri, zdrobiri III D
inferioare P1.4.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2
1.5 Solicitarea fizic prin poziiile de lucru Afectiuni osteo-musculo-
vicioase i de efort dinamic asupra articulare datorita manipularii
organismului n procedurile de manipulare de mase
II D 2
P1.5.= e+2po+L= 5+2x3+1=12
2 Intretinerea depozitului, prin 2.1. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare luxatii, fracturi IV D
aranjarea si depozitarea in datorita podelei umede P2.1.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2
bune conditii a produselor
2.2 Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare luxatii, fracturi
de produsele depozitate sau diverse P2.2.= e+2po+L= 5+2x4+3=16 II C 1
materiale aflate pe podea sau la nivelul
podelei

2.3 Trecerea transpaletei peste membrele striviri, zdrobiri III D


inferioare P2.3.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2
2.4. Contact cu suprafete reci Arsuri termice
P2.4.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 IV D 2

2.5. Cadere sub actiunea greutatii a pungilor cu striviri, zdrobiri


chilfle depozitate necorespunzator P2.5.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 IV D 2

2.6. Cadere sub actiunea greutatii a box- striviri, zdrobiri


paletilor in timpul deplasarilor P2.6.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 IV D 2

2.7. Socuri termice in momentul intrarii fara o Soc hipotermic


perioada de acomodare in depozitul P2.7.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 III D 2
frigorific
2.8 Solicitarea fizic prin poziiile de lucru Afectiuni osteo-musculo-
vicioase i de efort dinamic asupra articulare datorita manipularii
organismului n procedurile de manipulare de mase
II D 2
P2.8= e+2po+L= 5+2x3+1=12
3 Incarcarea tirurilor cu marfa 3.1. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare luxatii, fracturi IV D
datorita podelei umede P3.1.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2

3.2 Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare luxatii, fracturi


de produsele depozitate sau diverse P3.2.= e+2po+L= 5+2x4+3=16 II C 1
materiale aflate pe podea sau la nivelul
podelei
3.3 Trecerea transpaletei peste membrele striviri, zdrobiri III D
inferioare P3.3.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2

3.4. Solicitarea fizic prin poziiile de lucru Afectiuni osteo-musculo-


vicioase i de efort dinamic asupra articulare datorita manipularii
organismului n procedurile de manipulare de mase
II D 2
P3.4.= e+2po+L= 5+2x3+1=12
3.5. Operator in zona cu temperaturi scazute Afectiuni respiratorii,
reumatisme, bronsite datorita
temperaturii scazute
IV D 2
P3.5.= e+2po+L= 5+2x3+1=12
3.6. Socuri termice in momentul intrarii fara o Soc hipotermic
perioada de acomodare in depozitul P3.6= e+2po+L= 5+2x3+1=12 III D 2
frigorific
3.7 Contact cu mijloacele de transport aflate in striviri, zdrobiri
miscare P3.7.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 II D 2

3.8 Platforma ridicat/coborat luxatii, fracturi II C 2


P3.8.= e+2po+L= 5+2x4+3=16
4 Responsabil pentru 4.1 Trecerea transpaletei peste membrele striviri, zdrobiri III D
intretinerea utilajelor din zona inferioare P4.1.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 2
de lucru (transpaleta,
carucioare)
4.2 Contact cu elemene aflate sub tensiune Electrocutare, arsuri cutanate, I D 1
(cabluri dezizolate), scurtcircuit, cancer al pielii, leziuni ale
suprasarcini prin arcuri electrice corneei
P4.2.= e+2po+L= 5+2x3+1=12
4.3 Cadere sub actiunea greutatii a bratelor striviri, zdrobiri
transpaletei P2.5.= e+2po+L= 5+2x3+1=12 II D 2
Masuri pentru diminuarea riscului Anexa 1 formular 3
Intreprinderea Data.
b...
Proces/ Sector de activitate ..................................
Proces partial /parte de proces/persoane...................................................... Responsabil............................

Gravitate G Probabilitate P
Aprecierea riscului Mod de expoloatare A=Frecventa
I = Deces
II= Invalidate grava B= Ocazional
Proces Exploatare normala C= Rar
Sector Exploatare particulara III=Invaliditate lejera
IV= Incapacitate cu oprirea lucrului D= Improbabil
Personal Mentenanta E=Aproape imposibil
V= Incapacitate fara oprirea lucrului

Nr. Risc Viza


Zona Respon-
Fen Nr Cauza Obiective Nr Masuri TOP rezidual Detalii Data
sabil
Per G P 1-3
1.1. 1 Cadere de la acelasi Protejarea Pastrarea curata si
nivel prin alunecare operatorului care uscata a podelei
datorita podelei se deplaseaza Utilizarea de
umede sau lucreaza in indicatoare de
zona avertizare (atentie
podea umeda)
1.2 2 Cadere de la acelasi Protejarea Eliberarea, marcare
nivel prin impiedicare operatorului care si mentinerea in
de produsele se deplaseaza permanenta libera
depozitate sau sau lucreaza in a cailor de acces
diverse materiale zona Degajare zonelor
aflate pe podea sau de acces de
la nivelul podelei obiectele aflate pe
podea
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
1.3 3 Contact cu elemene Protejarea Verificarea anuala
aflate sub tensiune operatorilor la a instalatie electrice
(cabluri dezizolate), interventia la de catre firme
scurtcircuit, partile electrice autorizate
suprasarcini prin ale Verificarea la
arcuri electrice echipamentelor inceputul
tehnice schimbului a
integritatii
elementelor de
comanda si control
Verificare periodica
a integritatii
cablurilor de
alimentare
Formarea
operatorilor
Indicatoare de
avertizare
Interventia se face
numai cu
echipamentele
tehnice oprite de
personal autorizat
1.4 4 Trecerea transpaletei Protejarea Eliberarea,
peste membrele operatorului care marcarea si
inferioare se deplaseaza in mentinerea in
zona de circulatie permanenta libera
a transpaletei a cailor de acces
Degajare zonelor
de acces de
obiectele aflate pe
podea
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
1.5 5 Solicitarea fizic prin Protejarea Formarea
poziiile de lucru operatorului care operatorilor
vicioase i de efort efectueaza
dinamic asupra manipularile de
organismului n mase
procedurile de
manipulare
2.1. 6 Cadere de la acelasi Protejarea Pastrarea curata si
nivel prin alunecare operatorului care uscata a podelei
datorita podelei se deplaseaza Utilizarea de
umede sau lucreaza in indicatoare de
zona avertizare (atentie
podea umeda)
2.2 7 Cadere de la acelasi Protejarea Eliberarea,
nivel prin impiedicare operatorului care marcarea si
de produsele se deplaseaza mentinerea in
depozitate sau sau lucreaza in permanenta libera
diverse materiale zona a cailor de acces
aflate pe podea sau Degajare zonelor
la nivelul podelei de acces de
obiectele aflate pe
podea
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
2.3 8 Trecerea transpaletei Protejarea Eliberarea, marcare
peste membrele operatorului care si mentinerea in
inferioare se deplaseaza in permanenta libera
zona de circulatie a cailor de acces
a transpaletei Degajare zonelor
de acces de
obiectele aflate pe
podea
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
2.4. 9 Contact cu suprafete Protejarea Dotarea cu EIP
reci operatorului la Verificarea
contactul cu periodica a
surafetele reci dispozitivului de
inchidere/
deschidere atat pe
interior cat si
exterior a usii
depozitului
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
2.5. 10 Cadere sub actiunea Protejarea Depozitarea
greutatii a pungilor cu operatorului care produselor se face
chilfle depozitate se afla in zona de respectand
necorespunzator depozitarea a greutatea maxima
produselor admisa
Etichetarea
produselor
depozitate
Verificarea
periodica a starii
tehnice a rafturilor
Verificarea
periodica a
sistemelor de
prindere a rafturilor
Formarea
operatorilor
2.6. 11 Cadere sub actiunea Protejarea Formarea
greutatii a box- operatorului care operatorilor
paletilor in timpul se afla in zona de Utilizarea de
deplasarilor deplasare a indicatoare de
transpaletei cu avertizare
box-paleti
2.7. 12 Socuri termice in Protejarea Dotarea cu EIP
momentul intrarii fara operatorului care Formarea
o perioada de se deplaseaza in operatorilor
acomodare in interiorul Utilizarea de
depozitul frigorific depozitului indicatoare de
frigorific avertizare
2.8 13 Solicitarea fizic prin Protejarea Formare
poziiile de lucru operatorului care operatorilor
vicioase i de efort efectueaza
dinamic asupra manipularile de
organismului n mase
procedurile de
manipulare
3.1. 14 Cadere de la acelasi Protejarea Pastrarea curata si
nivel prin alunecare operatorului care uscata a podelei
datorita podelei se deplaseaza Utilizarea de
umede sau lucreaza in indicatoare de
zona avertizare (atentie
podea umeda)
3.2 15 Cadere de la acelasi Protejarea Eliberarea, marcare
nivel prin impiedicare operatorului care si mentinerea in
de produsele se deplaseaza permanenta libera
depozitate sau sau lucreaza in a cailor de acces
diverse materiale zona Degajare zonelor
aflate pe podea sau de acces de
la nivelul podelei obiectele aflate pe
podea
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
3.3 16 Trecerea transpaletei Protejarea Eliberarea, marcare
peste membrele operatorului care si mentinerea in
inferioare se deplaseaza in permanenta libera
zona de circulatie a cailor de acces
a transpaletei Degajare zonelor
de acces de
obiectele aflate pe
podea
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
3.4. 17 Solicitarea fizic prin Protejarea Formare
poziiile de lucru operatorului care operatorilor
vicioase i de efort efectueaza
dinamic asupra manipularile de
organismului n mase
procedurile de
manipulare
3.5. 18 Operator in zona cu Protejarea Dotarea cu EIP
temperaturi scazute operatorului care Formarea
lucreaza in zona operatorilor
temperaturilor Utilizarea de
scazute indicatoare de
avertizare
3.6. 19 Socuri termice in Protejarea Dotarea cu EIP
momentul intrarii fara operatorului la Verificarea
o perioada de contactul cu periodica a
acomodare in surafetele reci dispozitivului de
depozitul frigorific inchidere/
deschidere atat pe
interior cat si
exterior a usii
depozitului
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
3.7 20 Contact cu mijloacele Protejarea Eliberarea, marcare
de transport aflate in operatorului care si mentinerea in
miscare se deplaseaza in permanenta libera
zona de circulatie a cailor de acces
a transpaletei Degajare zonelor
de acces de
obiectele aflate pe
podea
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
3.8 21 Platforma Protejarea Verificarea in
ridicat/coborat operatorului care permanenta a
se deplaseaza in sistemului de
zona platformei ridicare/coborare
Eliberarea, marcare
si mentinerea in
permanenta libera
a zonei de
incarcare/
descarcare
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
4.1 22 Trecerea transpaletei Protejarea Eliberarea, marcare
peste membrele operatorului care si mentinerea in
inferioare se deplaseaza in permanenta libera
zona de circulatie a cailor de acces
a transpaletei Degajare zonelor
de acces de
obiectele aflate pe
podea
Formarea
operatorilor
Utilizarea de
indicatoare de
avertizare
4.2 23 Contact cu elemene Protejarea Verificarea anuala
aflate sub tensiune operatorilor la a instalatie electrice
(cabluri dezizolate), interventia la de catre firme
scurtcircuit, partile electrice autorizate
suprasarcini prin ale Verificarea la
arcuri electrice echipamentelor inceputul
tehnice schimbului a
integritatii
elementelor de
comanda si control
Verificare periodica
a integritatii
cablurilor de
alimentare
Formarea
operatorilor
Indicatoare de
avertizare
Interventia se face
numai cu
echipamentele
tehnice oprite de
personal autorizat
4.3 24 Cadere sub actiunea Protejarea La finalizarea
greutatii a bratelor operatorului care transportului cu
transpaletei se deplaseaza in transpaleta aceasta
zona de va fi lasata in zona
manipulare a de parcare cu
transpaletei bratele in pozitia
inferioara
Utilizarea de
indicatoarede
avertizare
Riscuri reziduale Anexa 1 formular 4

Intreprinderea Data.
b...
Proces/ Sector de activitate ..................................
Proces partial /parte de proces/persoane......................................................
Responsabil............................ Probabilitate P
Gravitate G
I = Deces A=Frecventa
Aprecierea riscului Mod de expoloatare B= Ocazional
Proces Exploatare normala II= Invalidate grava
III=Invaliditate lejera C= Rar
Sector Exploatare particulara D= Improbabil
Personal Mentenanta IV= Incapacitate cu oprirea lucrului
V= Incapacitate fara oprirea lucrului E=Aproape imposibil

Pericol Risc Zone Risc rezidual


N N Masuri Semna-
Fenomen periculos Observatii 1-3 Data
r r G P 1-3 tura
Eveniment periculos

S-ar putea să vă placă și