Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1B

(Anexa nr. 1B la normele metodologice)

COMUNICARE
privind ocuparea locurilor de munc declarate vacante
A. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele SC.HYPER LINE CONSULT.SRL
2. Codul unic de nregistrare RO16739647
3. Codul CAEN 4615
4. Forma de proprietate PRIVATA
5. Forma de organizare SRL
6. Mrime (numr de personal) 7
7. Adresa ORADEA, STR AL CAZABAN NR 31, BL Z7, PARTER
8. Persoana de contact .....................................
9. Telefon/Fax 0259-422343
10. E-mail hyperline@hyperline.ro
B. Date privind ocuparea locurilor de munc declarate vacante

Ocupaia Numrul de Localitatea i judeul n care se afl Data la care a fost Situaia privind locurile Poziia locului de Data ocuprii
locuri de munc locul de munc comunicat vacant care comunicat vacant de munc vacante n munc ocupat n locului de
Denumirea Cod COR comunicate a fost ocupat locul de munc care a fost comunicat situaia prin care munc
vacante care ocupat (zz/ll/aa) vacant locul de munc acesta a fost vacant
Nr. (6 caractere) au fost ocupate ocupat(data situaiei comunicat (zz/ll/aa)
crt. completate de vacant (de
angajator n formularul exemplu 1,2 etc)
respectiv(zz/ll/aa)

1 Economist 263101 1 oradea 07.09.201 07.09.2016 1 08.09.2


6 016

Director general
sau alt persoan autorizat,
.............................
LS
Data situaiei1) 09/09.2016

D-394,ed.1 pag. 1