Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SNTII

AL
REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL NAIONAL DE
TRANSFUZIE A SNGELUI

s t r . A c a d e m i e i n r . 11 . , 11
M D -2028, m un. C h iin u , M D -2 0 2 8 , . ,
T e l . +373 109080;+373 109070; . +373 109080; +373 109070;
F a x . +373 109085 . +373 109085
w w w . c n t s . m d . e - m a il: sinee@ ms.md w w w . c n t s . m d . e - m a il: sinee@ms.md

C onductorilor
L a nr. din instituiilor m edico-sanitare publice
republicane, m unicipale i raionale
C entrelor de sntate
O ficiilor de sntate

n scopul asigurrii eficiente a populaiei cu servicii de nalt perform an, plasm oferez curativ,
Centrul Naional de Transfuzie a Sngelui V solicit respectuos inform aia privind numrul pacienilor i
procedurilor de plasm oferez curativ program ate pentru anul 2018.
Cheltuielile serviciilor respective vor fi acoperite financiar din bugetul Com paniei N aionale de
Asigurri n M edicin i contra plat, realizat de instituii prin transfer.
Pornind de la experiena ultim ilor ani, se solicit exigene la elaborarea acestor necesiti, innd cont
de numrul real de pacieni, proceduri i m aladiile care necesit aplicarea tratam entului aferent (lista
m aladiilor, tratam entul crora include plasm oferez curativ, o puteti accesa w w w .cnts.m d.
Inform aia urm eaz a fi prezentat n conform itate cu tabelul ce urm eaz:
Plasm ofarez curativ
acoperit financiar din bugetul Com paniei contra plat acoperit financiar din bugetul
Naionale de A sigurri n M edicin* instituiei m edico-sanitare
au tom at* m an u a l* au to m at* m an u al*

pacient* edine* pacient* edine* pacient edine pacient edine

*Se completeaz numai de instituiile medico-sanitare de asisten medical primar


Prezenta inform aie este necesar pentru program area i aprecierea cotei, care va fi acoperit financiar
de CNAM i/sau instituie, urmnd a fi prezentat pn la 18.08.2017 C entrului N aional de Transfuzie a
Sngelui, M D-2028, m un. C hiinu str. Academ iei n r . l l n form scris i electronic la e-mail:
singe@,ms.md.
Pentru inform aii suplim entare, n elaborarea necesitilor, persoanele de contact din cadrul Centrului
sunt: econom ist ef, tel. 022 109070 i m edic-ef secie tratam ente aferente i asigurare instituii m edico-
sanitare cu produse sanguine, tel. 022 109050 m un.Chiinu. tel.0231 71393 m un. Bli i tel. 0299 81305
Cahul.
Responsabilitatea pentru corectitudinea i plenititudinea inform aiei aparine n totalitate
conductorului instituiei.

Director Svetlana C ebotari

Ex: economist ef