Sunteți pe pagina 1din 6

Numemanager: PopV.

Pensiunea: Thomas,Sinaia
Data: 13.01.2010

CALCULULVALORIIVIITOAREAUNUIDEPOZIT
A).Termeninanicuvaloareprezentanula
Pentruobtinereaunui capital necesardemarariiuneiinvestitiipensiunea ..... depune
anual,timpde"n"anisuma"Vd"Leiintrundepozitcuratadobandade"Rd"%pean

ValoaredepunereVd: 1.000,00lei =FV(rate,nper,pmt,pv,type)


Ratadobanda/anRd: 10% =FV(rata dobanda ,nr.ani,Val.Dep.)
Termeninanin: 3
ValoareviitoareVv: 3.310,00lei

SerepetacalcululpentruvalorilecorespunzatoareNr.Crt.dinTAB1
TAB1Nr.Crt.=Nr.CondicaGrupa/Nr.Condica Grupa10/Nr.Condica Grupa20

1 2 3 4 5
ValoaredepunereVd: 1500 2000 2500 3000 3500
Ratadobanda/anRd: 10% 11% 12% 13% 10%
Termeninanin: 2 3 4 2 3

6 7 8 9 10
ValoaredepunereVd: 1500 2000 2500 3000 3500
Ratadobanda/anRd: 11% 12% 13% 10% 11%
Termeninanin: 4 2 3 4 2

B).Termeninlunicuvaloareprezentanenula
Pentruobtinereaunuicapitalnecesardemarariiuneiinvestitiipenssiunea .... depuneanual,
timp de"n"luni cate "Vd"Leiintrundepozitcudobandade"Rd"%peansicu ovaloare
prezenta "Vp" Lei

ValoaredepunereVd: 10,00lei
=FV(rate,nper,pmt,pv,type)
Ratadobanda/anRd: 10% =FV(rata dobanda/12, nr.luni,Val.Dep.,Val.Prz.)
Termeninlunin: 12
ValoareprezentaVp: 1.000,00lei
ValoareviitoareVv: 1.230,37lei

SerepetacalcululpentruvalorilecorespunzatoareNr.Crt.dinTAB1
TAB2Nr.Crt.=Nr.CondicaGrupa/Nr.Condica Grupa10/Nr.Condica Grupa20

1 2 3 4 5
ValoaredepunereVd: 100 150 200 250 300
Ratadobanda/anRd: 5% 6% 7% 8% 5%
Termeninlunin: 10 11 12 13 10
ValoareprezentaVp: 2 3 4 2 3
6 7 8 9 10
ValoaredepunereVd: 3500 100 150 200 250
Ratadobanda/anRd: 6% 7% 8% 5% 6%
Termeninlunin: 11 12 13 10 11
ValoareprezentaVp: 4 2 3 4 2

CALCULULDEPUNERIIANUALEPENTRUUNDEPOZITCUVALOAREAVIITOAREDATA

Cattrebuiesadepunaanual "Vd",pensiunea... intrundepozitcuovaloareprezentanulasi


cu o rataadobanzii/an de"Rd"%, timpde"n"ani,pnetruaobtinevaloareaviitoare"Vv"
Lei.

ValoareviitoareVv: 3.310,00lei =PMT(rate,nper,pv,fv,type)


Ratadobanda/anRd: 10% =PMT(rata dobanda ,nr.ani,Val.Prez.,Val.Viit.)
Termeninanin: 3
ValoareprezentaVp: 0
ValoaredepunereVd: 1.000,00lei

ValoareviitoareVv: Seintroducevaloareadelapct.A).
Ratadobanda/anRd: Seintroducevaloareadelapct.A).
Termeninanin: Seintroducevaloareadelapct.A).
ValoaredepunereVd: Trebuiesarezultevaloareacalculatalapct.A).
Numemanager: PopV.
Pensiunea: Thomas,Sinaia
Data: 13.01.2010

DEPENDENTAPLATALUNARAIMPRUMUTRATADOBANDA

Pentrudemararea uneiinvestitiipensiunea ... imprumutasuma'Imp", cudobanda "Rd"%


pean(carepoatecrestecumaxim2procente inviitor), curambursare in "n"ani.
Cum depinde plata lunara de cresterea dobanzii ?

ImprumutImp.: 3.000,00lei
Numardeanin: 3
RatadobandaRd: 5,00%
Dobanda Platilunare
89,91lei =PMT(rate;nper;pv;fv;type)
5,00% 89,91lei =PMT(rata dobanda/12; nr.ani*12;Imprumut)
6,00% 91,27lei functiaPMTcalculeazaplatalunaraimprumut
7,00% 92,63lei (credit+dobanda)

1.Seconsideracavariabila"Ratadobanda"siiseintroducvalorileincelule"bleu"
2.Incelula"galbena"seintroducefunctia=PMT(rata dobanda/12; nr.ani*12;Imprumut)
3.Seselecteazatabelul,clicData/WhatIf/DataTablesi"C13"la"Columnimputcell"
4.SerepetacalcululpentruvalorilecorespunzatoareNr.Crt.dinTAB1

TAB1Nr.Crt.=Nr.CondicaGrupa,/Nr.Condica Grupa10,/Nr.Condica Grupa20

Nr.Crt. 1 2 3 4 5
ImprumutImp.: 3500 4000 4500 5000 5500
Numardeanin: 2 3 4 5 6
RatadobandaRd: 6,7,8% 7,8,9% 8,9,10% 9,10,11% 10,11,12%

Nr.Crt. 6 7 8 9 10
ImprumutImp.: 6000 6500 7000 7500 8000
Numardeanin: 7 6 5 4 3
RatadobandaRd: 11,12,13% 12,13,14% 13,14,15% 14,15,16% 15,16,17%

DEPENDENTAPLATALUNARASIDOBANALUNARAIMPRUMUTRATADOBANDA

Pentrudemararea uneiinvestitiipensiunea ... imprumutasuma'Imp", cudobanda "Rd"%


pean(carepoatecrestecumaxim2procente inviitor), curambursare in "n"ani.
Cum depinde plata lunara si plata dobanda lunara de cresterea dobanzii ?

Imprumut: 3.000,00lei
Numardeani: 3
Ratadobanda: 5,00%
Dobanda Platilunare Db.lunara
89,91lei 0,37lei
5,00% 89,91lei 0,37lei
6,00% 91,27lei 0,45lei
7,00% 92,63lei 0,54lei

=IPMT(rate;nper;pv;fv;type)
=IPMT(rate;nper;pv;fv;type)
=IPMT(rata dobanda/12; nr.ani*12;Imprumut)
functiaIPMTcalculeazadobandalunaraimprumut

1.Seconsideracavariabila"Ratadobanda"siiseintroducvalorileincelule"bleu"
2.Incelula"galbena"seintroducefunctia=PMT(rata dobanda/12; nr.ani*12;Imprumut)
3.Seselecteazaprimeledouacoloanedinstangaaletabelul,clicData/WhatIf/DataTablesi
"C39"drept"Columnimputcell"
4.Incelula"marou"seintroducefunctia=IPMT(rata dobanda/12; nr.ani*12;Imprumut)
5.Seselecteazaintregtabelul,clicData/WhatIf/DataTablesi"C39"drept"Columnimput
cell"

DEPENDENTAPLATALUNARAIMPRUMUTRATADOBANDASIDURATARAMBURSARE

Pentrudemararea uneiinvestitiipensiunea ... imprumutasuma'Imp", cudobanda "Rd"%


pean(carepoatecrestecumaxim2procente inviitor), curambursare in "n"ani., (care
poatecrestecumaxim2ani inviitor).
Cumdepindeplatalunaradevariatiadobanziisidecretereadurateiderambursare?

Imprumut: 3000
Numardeani: 3
Ratadobanda: 5,00%

Dobanda Perioadederambursare(ani)
89,91lei 3 4 5
5,00% 89,91lei 69,09lei 56,61lei
6,00% 91,27lei 70,46lei 58,00lei
7,00% 92,63lei 71,84lei 59,40lei

1.Seconsideracavariabila"Ratadobanda"siiseintroducvalorileincelule"bleu"
2.Seconsideracavariabila"Duratarambursare"siseintroducvalorileincelule"verzi"
3.Incelula"galbena"seintroducefunctia=PMT(rata dobanda/12; nr.ani*12;Imprumut)
4.Seselecteazaintregtabelul,apoiclicData/WhatIf/DataTablesiseintroduce"C64"drept
"Rowimputcell"si"C65"drept"Columnimputcell"
5.SerepetacalcululpentruvalorilecorespunzatoareNr.Crt.dinTAB2

TAB2Nr.Crt.=Nr.CondicaGrupa,/Nr.Condica Grupa10,/Nr.Condica Grupa20

Nr.Crt. 1 2 3 4 5
ImprumutImp.: 3500 4000 4500 5000 5500
Numardeanin: 2,3,4 3,4,5 4,5,6 5,6,7 6,7,8
RatadobandaRd: 6,7,8% 7,8,9% 8,9,10% 9,10,11% 10,11,12%

Nr.Crt. 6 7 8 9 10
ImprumutImp.: 6000 6500 7000 7500 8000
Numardeanin: 7,8,9 6,7,8 5,6,7 4,5,6 3,4,5
RatadobandaRd: 11,12,13% 12,13,14% 13,14,15% 14,15,16% 15,16,17%
Furnizor: Pensiunea
Codfiscal:
Sediul: Localitatea,Str.,Nr.
Cont: Banca:

Nr.Factura F01453
Data: 13.01.2010
Completatiofacturapentruunclientcareadormit"n"nopti,aservit"md"micdejunuri sia
vorbit'm'minutelatelefon

Nr. Denumirea Pretunitar Valoare


UM Cantitate Valoare
Crt. serviciului (faraTVA) TVA
1 Cazare/persoana/zi zile 1 100,00lei 100,00lei 19,00lei
2 Micdejun/zi zile 1 10,00lei 10,00lei 1,90lei
3 Convorbiritel. min. 10 1,00lei 10,00lei 1,90lei
Semnaturasistampila Total: 120,00lei 22,80lei
furnizorului
Totaldeplata: 142,80lei

SerepetacalcululpentruvalorilecorespunzatoareNr.Crt.dinTAB1
TAB1Nr.Crt.=Nr.CondicaGrupa/Nr.Condica Grupa10/Nr.Condica Grupa20

Nr.Crt. 1 2 3 4 5
Nr.Noptin.: 2 3 4 5 6
Nr.Micdejunmd: 1 2 3 4 5
Nr.Minutem: 5 10 15 20 25

Nr.Crt. 6 7 8 9 10
Nr.Noptin.: 5 4 3 2 1
Nr.Micdejunmd: 5 4 3 2 1
Nr.Minutem: 25 20 15 10 5

CENTRALIZAREDESFACERI

Sasecentalizeze,cantitativsivaloric,dateledintabeluldemaijos,pebazafacturilorachitate
de3clientiaipensiunii...peparcursuluneizile

Nr.Crt. Denumireserviciu Cantitate Pret Valoare TVA


1 Cazare/persoana/zi 1 100,00lei 100,00lei 19,00lei
2 Micdejun/zi 1 10,00lei 10,00lei 1,90lei
3 Convorbiritel.[min] 10 1,00lei 10,00lei 1,90lei
4 Cazare/persoana/zi 3 100,00lei 300,00lei 57,00lei
5 Micdejun/zi 2 10,00lei 20,00lei 3,80lei
6 Convorbiritel.[min] 30 1,00lei 30,00lei 5,70lei
7 Cazare/persoana/zi 2 100,00lei 200,00lei 38,00lei
8 Micdejun/zi 2 10,00lei 20,00lei 3,80lei
9 Convorbiritel.[min] 20 1,00lei 20,00lei 3,80lei
Total: 710,00lei 134,90lei

TotalcuTVA: 844,90lei
Cantitate Pret Valoare TVA
Cazare/persoana/zi 6 300,00lei 600,00lei 114,00lei
Micdejun/zi 5 30,00lei 50,00lei 9,50lei
Convorbiritel.[min] 60 3,00lei 60,00lei 11,40lei

Dupacompletareatabelului,clicData/Consolidate/FunctionSum/Reference$B$35:$F$44
(simbolul$aratacaceluleledincoltulstangasussidreaptajossuntrepreabsolute
Observatie:optiunea"consolidate"calculeazasumainclusivpentru"Pret"defiecaredata
candunservicuapareincoloana"Denumireservicii".Deaceeaestenecesarareintroducera
preturilorunitareintabeluldeanaliza

Serepetacalculul,inlocuindinrandurile1,2si3valorilecorespunzatoareNr.Crt.dinTAB1