Sunteți pe pagina 1din 76

Valerian Cioclei

Cristina Rotaru
Andra-Roxana Trandafir

Drept penal
Partea special
Culegere de teste gril pentru
examenele de an, de licent ~i
de admitere in profesii juridice
Editia 2
CIOCLEI, Valerian
Studii: Facultatea de Drept a Universittii din Bucure~ti; diplom de studii aprofun-
date in specializarea Drept penal - ~tiinte criminale, ca bursier al guvemului V alerian Cioclei
francez (Montpellier I); doctor in drept al Universittii Bucure~ti, precum ~i al
Universittii Montpellier I - Franta. Cristina Rotaru
Activitate: profesor universitar, Criminologie ~i Drept penal- Partea special, Facul- Andra-Roxana Trandafir
tatea de Drept a Universittii din Bucure~ti; membru al Comisiei de redactare a
Noului Cod penal- Legea nr. 286/2009; avocat.
Publicatii: lucrri ~tiintifice, articole ~i carti, in domeniul criminologiei ~i dreptului
penal, printre care: Mobilul in conduita criminal (1999); Manual de criminologie
(1999, 2003, 2005, 2007, 2011); Drept penal. Partea special. Infractiuni contra
persoanei (2007, 2009); Constitutia Romniei. Comentariu pe articole, coautor
(2008); Critica ratiunii penale (2009); Drept penal. Partea special. lnfractiuni
contra patrimoniului (20 II ); Drept penal. Partea special. lnfractiuni contra
persoanei ~i Jnfractiuni contra patrimoniului. Cu referiri Ja Noul Cod penal (2013); Drept penal. Partea special
Politique(s) criminelle(s)- Melangesen l'honneur de Christine Lazerges, Ed. Dalloz,
2014 (coautor); Codul penal. Comentariu pe articole (coautor, 2014). Culegere de teste gril pentru examenele de an,
ROTARU, Cristina de licent ~i de admitere in profesii juridice
Studii: Facultatea de Drept a Universittii din Bucure~ti; Institutul National de
Magistratur; doctor in drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure~ti;
doctorand al Departamentului Drept Public al Universittii Las Palmas de Gran
Editia a 2-a
Canaria. - revizuit ~i adugit -
Activitate: conferentiar universitar, Drept penal - Partea special ~i Criminologie,
Facultatea de Drept a Universittii din Bucure~ti; formator Ia Institutul National al
Magistraturii; judector Ia Inalta Curte de Casatie ~i Justitie.
Publicatii: autoare a mai multor lucrri ~i articole de specialitate, printre care: Legea
falimentului - doctrin, jurisprudent, legislatie (2001); Fundamentul pedepsei.
Teorii moderne (2006); Infractiuni de fals (2007).

TRANDAFIR, Andra-Roxana
Studii: Facultatea de Drept a Universittii din Bucure~ti; master in Drept penal
fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I; doctor in drept,
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure~ti; Facultatea de Relatii Economice
Internationale, Academia de Studii Economice; studii postdoctorale Ja Facultatea
de Drept, Universitatea din Bucure~ti (in curs de finalizare).
Activitate: avocat Managing Associate al Stoica&Asociatii; asistent universitar Ia
disciplinele Criminologie ~i Drept penal - Partea special, Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucure~ti; secretar de redactie al revistei Analeie Universittii din

1t
Bucure~ti - Seria Drept; secretar general al Asociatiei Henri Capitant a Prietenilor
Culturii Franceze - Romania; reprezentant al Romniei in cadrul Grupului
Partener a/ Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanicii, stabilit cu
Universitatea din Zagreb.
Publicatii: autoare a numeroase articole publicate in tar ~i strintate, a monografiei
"Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice" (20 II) ~i a lucrrii "Rspun- Editura C.H. Beck
derea penal a persoanei juridice. Jurisprudenta rezumat ~i comentat" (20 13).
Bucure~ti 2015
A VERTISMENT! Cuprins
Avnd in vedere amploarea luat de fenomenul fotocopierii lucrrilor de specia-
litate, mai ales in domeniul Dreptului, atragem atentia c, potrivit art. 14 ~i 140 din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ~i drepturile conexe, reproducerea operelor
sau a produselor purttoare de drepturi conexe, dac respectiva reproducere a fost Argument ................................................................................... VII
efectuat fr autorizarea sau consimtmntul titularului drepturilor recunoscute de
legea mentionat, constituie infractiune ~i se pedepse~te cu inchisoare sau cu amend.
Prin reproducere, conforrn legii, se intelege realizarea, integral sau partial, a uneia Teste gril ...................................................................................... }
ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent,
prin orice mijloace ~i sub orice form. I. Infractiuni contra persoanei.. .................................................. l
Nu v faceti prta~i Ia distrugerea cqii! II. Infractiuni contra patrimoniului .......................................... 55

Editura C.H. Beck este acreditat CNATDCU ~i este considerat 111. Infractiuni contra autorittii ............................................... 83
editur cu prestigiu recunoscut. IV. Infractiuni contra infptuirii justitiei ................................. 89
Drept penal. Partea special. Culegere de teste gril pentru examenele
de an, de Iicent ~i de admitere in profesii juridice V. Infractiuni de coruptie fii de serviciu ................................. l09
Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir VI. Infractiuni de fals ............................................................. l25
Copyright 2015- Editura C.H. Beck
VII. Infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice ............. 132
Toate drepturile rezervate Editurii C.H. Beck
Nicio parte din aceast lucrare nu poate fi copiat fiir acordul scris al Editurii VIII. Infractiuni contra familiei ............................................. 134
C.H. Beck.
Drepturile de distribu\ie in strintate apaqin in exclusivitate editurii. Rspunsuri ................................................................................. 137
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei
CIOCLEI, VALERIAN
Drept penal : partea special : culegere de teste gril pentru
examenele de an, de licent ~i de admitere in profesii juridice I
Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir.-
Ed. a 2-a, rev.- Bucure~ti: Editura C.H. Beck, 2015
ISBN 978-606-18-0475-7
I. Rotaru, Cristina
li. Trandafir, Andra-Roxana
343(498)(075.8)(079.1)

_Editura C.H. Beck


Str. Serg. Nutu Ion nr. 2, sector 5, Bucure~ti
Tel.: 021.410.08.47; 021.410.08.73
Fax: 021.410.08.48
E-mail: comenzi@beck.ro Redactor: Oana Dimitriu
Tehnoredactor: Ctlin Mantu
Argument

Supraincrcarea spiritului prin sistemul notelor ~i excesele


sistemului de competitie asasineaz spiritul, a spus un mare savant.
S-a mai spus c singurul lucru bun Ia un examen este faptul c ne
poate arta "ce nu $firn", Indiferent cum ar fi conceput, un examen
este susceptibil de critici. Cu ct face mai mult apella cantitatea de
cuno~tinte in dauna calittii cunoa~terii, cu ct se bazeaz mai mult
pe principiile ~abloanelor in dauna principiilor logice, cu att mai
mult un examen este criticabil.
Sistemul de examinare bazat pe grile, fie c acestea sunt
inchise, deschise ori semideschise, este ~i el criticabil ~i a fost
deseori contestat Singura justificare a examenului gril este numrul
mare de participanti, iar singurul aspect (relativ) pozitiv este obiec-
tivitatea rezultatului de departajare (in pofida subiectivittii crite-
riilor, a cerintelor). Altfel, sistemul gril are pcatele comune
multor examene: pune accentul pe cantitatea de cuno~tinte ~i favo-
rizeaz gndirea schematic.
Tinnd cont de cele mentionate anterior, dar ~i de faptul c,
pn Ia urm, un examen este "un ru necesar", prezenta culegere
de teste gril are menirea de a-i sprijini pe participantii Ia diferi-
tele examene ce presupun insu~irea unor cuno~tinte de Drept
penal - Partea special. Cum nu exist examene ideale, pregtirea
trebuie adaptat examenelor concrete, indiferent ct de bine sau
de ru sunt acestea concepute, independent de perceptia noastr
cu privire Ia ct de relevante sau lipsite de relevant ar putea fi
acestea. Ca atare, grilele prezentate in culegere nu reprezint
dect un simplu "teren de antrenament" pentru participantii Ia
examene, a~a cum sunt aceste examene concepute, de regul, ln
prezent. Eie sunt menite s ne arate "ce nu $firn" inainte de a o
constata prin examen ...
Recomandm cu toat convingerea ca aceste teste gril (ca ~i
orice alte teste de acest gen, indiferent de eine ~i cum Je concepe)
s fie utilizate ca simple instrumente de verificare (de testare) a
VIII Drept penal. Partea specialii- Gutegere de teste grilii

cuno~tintelor. Eie nu trebuie, ~i nici nu pot in opinia noastr, s


inlocuiasc pregtirea specific, temeinic, bazat pe lege, pe
doctrina ~i practica in domeniu. I. Infractiuni contra persoanei

Autorii 1. Omorul svr~it cu premeditare [art. 189 alin. ( 1) lit. a)


C.pen.]:
a) implic o simpl chibzuire anterioar asupra faptei;
NB. fntrebiirile au fast formulate in sistemul tip grilii semi-
b) implic exteriorizarea rezolutiei infractionale prin acte de
deschisii, ceea ce inseamnii cii riispunsurile corecte pot avea fie o
pregtire a infractiunii;
variantii, fie douii variante exacte. Nu pot fi intrebiiri Ia care nicio c) implic existenta unui interval de timp intre luarea hotrrii
variantii nu este corectii sau intrebiiri Ia care toate cele trei
de a comite infractiunea ~i svr~irea acesteia, chiar dac taptui-
variante sunt corecte.
torul nu a chibzuit asupra faptei ~i nu a pregtit-o.

2. Omorul sv~it cu premeditare [art. 189 alin. (1) lit. a) C.pen.]:


a) se poate retine ~i in cazul erorii asupra identittii persoanei
(error in personam);
b) nu se poate retine in cazul devierii actiunii (aberratio ictus);
c) se poate retine ~i atunci cnd fptuitorul a urmrit un interes
material.

3. Omorul svr~it din interes material [art. 189 alin. ( 1) lit. b)


C.pen.]:
a) nu se poate retine in cazul erorii asupra identittii persoanei
(error in personam);
b) se poate retine ~i in cazul devierii actiunii (aberratio ictus);
c) nu se poate retine cnd fptuitorul urmre~te obtinerea unei
sume de bani.

4. Omorul svr~it din interes material [art. 189 alin. ( 1) lit. b)


C.pen.]:
a) se poate retine indiferent dac fptuitorul a obtinut sau nu
satisfacerea interesului urmrit;
b) nu se poate retine cnd mobilul omorului a fost gelozia, chiar
dac in urma infractiunii fptuitorul realizeaz ~i un avantaj
material;
c) nu se poate retine dac interesul material urmrit este legitim.
2 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii In.fractiuni contra persoanei 3
5. Uciderea unui politist aflat in timpul liber, cu o arm arti- 9. Aplicarea mai multor lovituri cu btul unui minor in vrst
zanal pregtit special in acest scop, de ctre cumnatul su, din de 10 luni de ctre mama sa, lovituri care au produs ruperea unor
cauza unui litigiu privitor Ia o mo~tenire, reprezint: organe interne ~i au cauzat in final moartea acestuia, reprezint
a) infractiunea de omor calificat; infractiunea de:
a) uciderea nou-nscutului svr~it de ctre mam;
b) infractiunea de ultraj;
b) infractiunea de violent in familie raportat la omor (art. 199
c) infractiunea de omor calificat in concurs cu infractiunea de
C.pen. raportat la art. 188 C.pen.);
ultraj. c) infractiunea de violent in familie raportat la loviri sau vt-
mri cauzatoare de moarte (art. 199 raportat la art. 195 C. pen. ).
6. Fapta inculpatului care, cu ajutorul unui somnifer reu~e~te s
adoarm victima, dup care o leag de copac ~i 1i aplic o lovitur 10. Inculpatul i-a aplicat sotiei sale, insrcinat in 3luni, mai multe
de topor in cap, fapt ce duce Ia decesul victimei, reprezint: lovituri cu o bt in zona abdominal pentru a o ajuta s avorteze.
a) infractiunea de omor simplu, cu retinerea circumstantei agra- Intensitatea loviturilor a determinat ins rupturi ale organelor interne ~i
vante constnd in svr~irea faptei profitnd de starea de vdit a provocat moartea victimei. Care este incadrarea juridic a faptei?
vulnerabilitate a victimei datorat vrstei, strii de sntate, infir- a) infractiunea de omor calificat;
mittii sau altor cauze [art. 77 lit. e) C.pen.]; b) infractiunea de ucidere din culp in concurs cu cea de intre-
b) infractiunea de omor simplu (art. 188 C.pen.) in concurs cu rupere a cursului sarcinii;
infractiunea de lipsire de libertate (art. 205 C.pen.); c) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte.
c) infractiunea de omor simplu (art. 188 C.pen.).
11. Care va fi incadrarea juridic, in cazul in care fptuitorul a
7. Pentru a obliga victima s-i cedeze, inculpatul o love~te de mai incuiat ~i abandonat victima Intr-o camer frigorific, cu scopul de
multe ori, cu putere, in zona capului, cu o lopat, dup care intretine a o impiedica s participe la o intlnire, iar victima a decedat?
cu victima un raport sexual. Loviturile primite i-au produs victimei a) lipsire de libertate urmat de moartea victimei;
multiple fracturi craniene in urma crora aceasta a decedat, la cteva b) ucidere din culp;
sptmni dup agresiune. Fapta inculpatului reprezint: c) omor in concurs cu lipsire de libertate.
a) infractiunea de omor (art. 188 C.pen.), in concurs cu infrac-
12. Conform legislatiei romne, suprimarea vietii unui bolnav
tiunea de viol (art. 218 C.pen.);
aflat in faz terminal, la rugmintea acestuia:
b) infractiunea de omor calificat, comis pentru a inlesni sau a
a) nu reprezint infractiune;
ascunde svr~irea unei alte infractiuni [art. 189 alin. ( 1) lit. d) b) reprezint o infractiune contra vietii persoanei;
C.pen.] in concurs cu infractiunea de viol (art. 218 C.pen.); c) reprezint infractiune, chiar dac a fost in prealabil aprobat
c) infractiunea de viol urmat de moartea victimei [art. 218 de un medic.
alin. (4) C.pen.).
13. Fapta de a pune o pictur de otrav in cana cu ceai a vic-
8. Uciderea fratelui mamei reprezint: timei ~i de a o ajuta s bea, la rugmintile insistente ale acesteia,
a) doar infractiunea de omor (art. 188 C.pen.); fapt care i-a determinat moartea, reprezint:
b) omor calificflt (art. 189 C.pen.); a) infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii;
c) infractiunea de violent in familie raportat la omor ( art. 199 b) ucidere la cererea victimei;
C.pen. raportat la art. 188 C.pen.). c) infractiunea de omor.
4 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii Infractiuni contra persoanei 5
14. I. a aplicat lui V. cinci lovituri cu o nuia peste picioare. Una 18. Fapta de a aplica timp de cinci ore lovituri cu o nuia ud pe
dintre lovituri a nimerit peste o leziune produs accidental in urm corpul unui tnr de 16 ani, ce au avut drept efect producerea unui
cu dou sptmni. La patru zile de Ia fapta lui I. aceast leziune a ~oc hemoragic ~i moartea victimei, poate fi calificat drept:
suferit complicatii, V. a mers Ia spital, a primit ingrijiri medicale, a) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte;
dar cu toate acestea a tacut septicemie ~i a decedat. Ce infractiune b) rele tratamente aplicate minorului;
se poate retine in sarcina lui I.? c) omor.
a) omor;
b) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte; 19. Aplicarea unei lovituri de cutit in zona inimii ~i producerea
c) ucidere din culp. unei plgi penetrante ce a necesitat 15 zile de ingrijiri medicale
reprezint:
15. I. i-a aplicat prietenului su V., bolnav de tuberculoz in a) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte;
faz avansat, cu care a avut o disput verbal, trei lovituri cu b) tentativ Ia infractiunea de omor;
picioarele in zona toracic. La momentul aplicrii loviturilor I. era c) infractiunea de lovire sau alte violente.
incltat cu bocanci. De~i a vzut c V. nu a mai reactionat dup
primirea loviturilor, I. a plecat ~i a revenit a doua zi, cnd 1-a gsit 20. Aruncarea cu putere, de Ia mic distant, a unei pietre de
pe V. decedat. Expertiza medico-legal a confirmat c moartea a pavaj stradal spre capul unei persoane ~i rnirea acesteia, Ia nivelul
survenit ca urmare a fracturilor costale ~i a faptului c dou coaste capului, cu urmarea unor leziuni ce necesit 90 de zile de ingrijiri
au perforat plmnul victimei. Ce se poate retine in sarcina lui 1.? medicale, reprezint:
a) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte; a) tentativ Ia infractiunea de omor;
b) infractiunea de omor; b) vtmare corporal;
c) infractiunea de vtmare corporal. c) lovire sau alte violente.

16. Omorul este o infractiune: 21. Aruncarea unui borcan cu dulceat de Ia fereastra unui bloc
a) contra persoanei; ce d spre un trotuar intens circulat ~i rnirea unui pieton care a
b) contra vietii; suferit multiple traumatisme cranio-cerebrale ce au necesitat 59 de
c) care are ca urmare imediat o vtmare corporal. zile de ingrijiri reprezint:
a) infractiunea de vtmare corporal;
17. Pentru retinerea omorului calificat svr~it cu premeditare b) infractiunea de vtmare corporal din culp;
este necesar: c) infractiunea de tentativ de omor.
a) exteriorizarea intentiei de a ucide o persoan;
b) trecerea unei perioade de timp de Ia luarea rezolutiei infrac- 22. Violenta in familie [art. 199 C.pen.]:
tionale pn Ia comiterea faptei; a) se poate retine in cazul in care victima este fiul fratelui
c) o chibzuint de cel putin cteva zile asupra faptei. tatlui raptuitorului;
b) nu se poate retine in cazul in care victima este sotia fratelui
tatlui raptuitorului;
c) nu se poate retine in cazul in care raptuitorul era despqit in
fapt de sotia sa (victima) care locuia in alt localitate.
6 Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila ln.fractiuni contra persoanei
7
23. Poate exista infractiunea de violent in familie [art. 199 28. In cazul omorului cu premeditare [art. 189 alin. (1) lit. a)
C.pen.], atunci cnd: C.pen.]:
a) taptuitorul a tgduit patemitatea in privinta victimei ~i actiu- a) elementul circumstantial agravant poate deveni unul real ~i
nea sa a fost admis; se poate astfel rsfrnge asupra participantilor (de exemplu, com-
b) taptuitorul se afla in curs de divort cu victima; plicele care cunoa~te intentia autorului de a ucide victima ~i 11
c) taptuitorul nu cuno~tea legtura de rodenie cu victima. mformeaz asupra traseului acesteia);
b) este suficient curgerea unei perioade de timp de Ia luarea
24. Poate exista infractiunea prevzut Ia art. 189 alin. ( 1) lit. c) hotrrii infractionale ~i pn Ia comiterea omorului, chiar dac
C.pen. (svr~irea omorului pentru a se sustrage ori pentru a sus- faptuitorul nu a chibzuit asupra faptei;
trage pe altul de Ia tragerea Ia rspundere penal sau de la execu- c) hotrrea infractional trebuie s se exteriorizeze prin acte de
tarea unei pedepse): pregtire a executrii infractiunii.
a) dac fapta a fost svr~it impotriva unui politist, indiferent
de mobil;
b) dac un detinut i~i ucide colegul de celul pentru a putea evada;
. :9.
zmta:
Omorul svr~it asupra unui jandarm aflat in misiune repre-

c) chiar dac faptuitorul nu are nicio calitate intr-un proces a) omor simplu;
penal, dac urmre~te s ajute o alt persoan s se sustrag de la . b) omor calificat, co.mis pentru a se sustrage de Ia rspundere penal
rspundere penal. on de Ia executarea une1 pedepse [art. 189 alin. (1) lit. c) C.pen.];
c) ultraj raportat la omor simplu [art. 257 alin. (1), (4) raportat
25. Exist agravanta prevzut la art. 189 alin. (1) lit. d) C.pen. la art. 188 C.pen.].
(omorul svr~it pentru a inlesni sau a ascunde svr~irea altei
infractiuni): 30. Omorul (art. 188 C.pen.) se svr~e~te:
a) indiferent dac scopul urmrit a fost sau nu realizat~ a) numai printr-o actiune, fiind o infractiune comisiv;
b) chiar dac infractiunea-scop este o tlhrie sau piraterie; b) printr-o actiune sau o inactiune;
c) dac infractiunea-scop a fost svr~it sau urmeaz a fi c) numai cu intentie direct.
svr~it doar de ctre faptuitor.
31. Fptuitorul (F) urmre~te s ucid victima prin otrvire,
26. Omorul (art. 188 C.pen.) reprezint uciderea unei persoane spernd s intre in posesia averii acesteia. Din eroare, a fost ucis o
svr~it cu: alt persoan dect cea avut in vedere de F. Incadrarea juridic a
a) orice form de vinovtie; faptei va fi in acest caz:
b) intentie direct sau indirect; a) omor simplu (art. 188 C.pen.);
c) intentie sau praeterintentie. b) omor calificat din interes material [art. 189 alin. (I) lit. b)
C.pen.];
27. Omorul comis pentru svr~irea unei tlhrii, dac taptui- c) ucidere din culp (art. 192 C.pen.).
torul nu mai reu~e~te s sustrag bunul, reprezint:
a) doar omor calificat; 32. Omorul svr~it pentru a comite sau a ascunde svr~irea
b) concurs de infractiuni intre omor calificat ~i tlhrie in form unei tlhrii sau piraterii are ca form de vinovtie:
consumat; a) intentia dep~it;
c) concurs de infractiuni intre omor calificat ~i tentativ la b) intentia direct sau indirect ori praeterintentia;
tlhrie. c) intentia sub oricare din cele dou modalitti ale ei.
8 Drept penal. Partea speciala- Culegere de teste grila lnfracfiuni contra persoanei 9
33. Dac fptuitorul ucide victima pentru a-i sustrage banii, 38. Dac fptuitorul a ucis in aceea~i imprejurare, cu intentie,
fapta de ucidere poate fi incadrat la: dou persoane, se poate retine:
a) omor (art. 188 C.pen.); a) svr~irea a dou infractiuni de omor simplu aflate in concurs;
b) omor din interes material [art. 189 alin. (1) lit. b) C.pen. b) svr~irea unei infractiuni de omor;
raportat la art. 188 C.pen.]; c) svr~irea unei infractiuni de omor calificat.
c) omor pentru a svr~i sau ascunde svr~irea altei infractiuni
[art. 189 alin. (1) lit. d) C.pen. raportat la art. 188 C.pen.]. 39. In cazul in care se descarc mai multe rafale de pistol auto-
mat asupra unui grup de persoane, iar fapta a avut ca urmare
34. Reprezint omor calificat (art. 189 C.pen.) omorul svr~it: moartea acestora, incadrareajuridic va fi:
a) asupra a dou sau mai multor persoane; a) omor simplu (art. 188 C.pen.);
b) asupra unei femei gravide; b) omor calificat comis asupra a dou sau mai multor persoane
c) asupra unei rude apropiate. [art. 189 alin. (1) lit. t) C.pen.];
c) mai multe infractiuni de omor simplu in concurs, in functie
35. Omorul svr~it asupra fratelui sotiei reprezint: de numrul de persoane decedate.
a) omor calificat;
b) omor simplu; 40. Infractiunea de ucidere a nou-nscutului svr~it de ctre
c) infractiunea de violent in familie raportat la omor simplu mam [art. 200 alin. (1) C.pen.]:
(art. 199 raportat la art. 188 C.pen.). a) presupune ca subiectul activ s se afle Intr-o stare de tulbu-
rare sau temere;
36. Conform majorittii solutiilor date in practica judiciar, ele- b) se comite imediat dup na~tere, dar nu mai trziu de 24 de ore;
mentul circumstantial al omorului calificat prevzut de art. 189 c) nu poate fi svr~it in coautorat.
alin. (1) lit. t) C.pen. (asupra a dou sau mai multor persoane) exist:
a) doar atunci cnd uciderea a dou sau mai multor persoane a 41. La infractiunea de ucidere a nou-nscutului svr~it de
avut loc printr-o singur actiune; ctre mam [art. 200 alin. (1) C.pen.]:
b) ori de cte ori dou sau mai multe persoane au fost ucise de a) tentativa este posibil, dar nu se pedepse~te;
infractor in aceea~i imprejurare sau cu aceea~i ocazie, indiferent b) tentativa este posibil ~i se pedepse~te;
dac omorul multiplu s-a produs printr-o singur actiune sau prin c) tentativa nu este posibil.
mai multe actiuni;
c) atunci cnd omorul este svr~it de o persoan care a mai 42. Subiectul pasiv al infractiunii de ucidere a nou-nscutului
svr~it un omor, indiferent dac pentru omorul anterior fptuitorul svr~it de ctre mam [art. 200 alin. (1) C.pen.] poate fi:
fusese condamnat definitiv sau nu. a) copilul nou-nscut, cu conditia de a fi viabil;
b) copilul nou-nscut, cu conditia s fie viu;
37. Omorul svr~it prin cruzimi reprezint: c) copilul nou-nscut prematur.
a) omor calificat (art. 189 C.pen.) cu retinerea circumstantei
agravante prevzute de art. 77 lit. b) C.pen. (svr~irea infractiunii 43. Cel care cu intentie o determin pe mama aflat Intr-ostare
prin cruzimi); de tulburare psihic s-~i ucid copilul nou-nscut poate fi con-
b) omor calificat (art. 189 C.pen.); damnat pentru svr~irea infractiunii de:
c) omor (art. 188 C.pen.) cu retinerea circumstantei agravante pre- a) instigare la uciderea ori vtmarea nou-nscutului svr~it
vzute de art. 77lit. b) C.pen. (sv~irea infractiunii prin cruzimi). de ctre mam;
10 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii lnfractiuni contra persoanei 11
b) complicitate la uciderea ori vtmarea nou-nscutului sv~it de 48. Urmrind s obtin o rscumprare, X 1-a rpit pe minorul
ctre mam;
Y ~i 1-a inchis intr-un beci, de~i ~tia c minorul sufer de astm
c) instigare la omor.
intr-o form sever. Y a decedat dup trei zile de suferinte, pe
fondul unor complicatii aprute Ia nivelul aparatului respirator,
44. Fapta mamei de a aplica unui copil in vrst de 2 luni lovi-
turi in cap, ce ii produc o fractur de bolt cranian ~i au ca rezultat nefiindu-i administrat un medicament ce-llua in mod regulat. Care
moartea acestuia, constituie infractiunea de: din urmtoarele infractiuni se vor retine in sarcina lui X:
a) uciderea nou-nscutului svr~it de ctre mam; a) infractiunea de omor calificat;
b) violent in familie raportat la omor; b) infractiunea de lipsire de libertate urmat de moartea victimei
c) violent in familie raportat la loviri sau vtmri cauzatoare c) infractiunea de lipsire de libertate. '
de moarte.
49. Lovirea intentionat de ctre fptuitor, cu aceea~i ocazie, a
45. Infractiunea de violare de domiciliu: dou persoane constituie:
a) nu poate fi retinut in sarcina proprietarului ce ptrunde in a) o infractiune de lovire sau alte violente (art. 193 C.pen.);
propria locuint, chiar dac aceasta fusese inchiriat altei persoane; b) dou infractiuni de lovire sau alte violente aflate in concurs;
b) poate fi retinut in sarcina celui care ptrunde intr-o camer c) o infractiune de lovire sau alte violente in form continuat.
de hotel ocupat temporar de o alt persoan;
c) nu poate fi retinut in sarcina celui care ptrunde in grdina 50. Aplicarea unei lovituri de cutit in zona abdominal ce a pro-
din jurul unei case, ct vreme aceasta nu este imprejmuit. dus victimei leziuni care au necesitat 91 zile de ingrijiri medicale
constituie infractiunea de:
46. La infractiunea de viol elementul material se poate realiza: a) tentativ de omor;
a) printr-un act sexual de orice natur, cu conditia ca victima s b) lovire sau alte violente;
fie major; c) vtmare corporal.
b) printr-un act sexual de orice natur, chiar dac nu s-a exer-
citat o constrngere asupra victimei;
51. Dac in urma unui accident de circulatie au fost ucise dou
c) printr-un raport sexual cu o rud in linie direct, chiar dac
persoane, fapta constituie:
aceasta este major, responsabil ~i ~i-a exprimat acordul.
a) o infractiune de ucidere din culp, varianta tip;
47. X il convinge pe Y, prin oferirea unei sume de bani, s ii b) dou infractiuni de ucidere din culp aflate in concurs;
ucid sotia, pretihznd in mod neadevrat c aceasta este insrci- c) infractiunea de ucidere din culp in variant agravat.
nat ~i el nu mai dore~te un copil. in realitate, X urmrea s inca-
seze polita de asigurare a victimei. Pentru realizarea omorului X ii 52. Dac fptuitorul a aplicat intentionat victimei lovituri care
pune la dispozitie lui Y o arm, iar acesta ucide victima. In spet: au provocat vtmri ce necesit pentru vindecare 20 de zile de
a) fapta lui X va fi incadrat in complicitate la omor calificat ingrijiri medicale, fapta poate constitui infractiunea de:
din interes material; a) lovire sau alte violente in varianta tip [art. 193 alin. (1)
b) fapta lui Y nu va fi incadrat in omor calificat asupra unei C.pen.];
femei gravide; b) lovire sau alteviolentein variant agravat [art. 193 alin. (2)
c) fapta lui X va fi incadrat in instigare la omor calificat din C.pen.];
interes material. c) vtmare corporal (art. 194 C.pen.).
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii Infractiuni contra persoanei 13
12
53. X ~i Y o constrng pe o tnr s Ii urmeze in apartamentul 57. Infractiunea de sclavie (art. 209 C.pen.):
unuia din ei ~i in timp ce X imobilizeaz victima, Y are cu aceasta a) este o infractiune contra vietii persoanei;
un raport sexual. in spet: b) poate fi svr~it ~i in modalitatea traficului de sclavi;
a) se va retine in sarcina lui Y infractiunea de viol in variant c) poate fi svr~it doar fat de un minor ori o persoan fr
agravat, fapta fiind comis de dou sau mai multe persoane discemmnt.
impreun;
b) se va retine in sarcina lui X complicitate la infractiunea de 58. Fptuitorul (F) love~te victima (V) cu un cutit in zona tora-
viol in varianta agravat mentionat; cic producndu-i o leziune profund. Transportat la spital, V este
c) se va retine in sarcina ambilor fptuitori infractiunea de viol examinat ~i tratat superficial de medici, iar dup cteva zile
in varianta agravat mentionat, in forma coautoratului. decedeaz. Expertiza medico-legal constat o culp medical, in
lipsa creia leziunea ar fi necesitat circa 40 de zile de ingrijiri
54. Vtmarea corporal a unei persoane intr-un accident de medicale. F va fi condamnat pentru infractiunea de:
circulatie: a) omor (art. 188 C.pen.);
a) constituie infractiune ori de cte ori s-au produs vtmri b) loviri sau vtmri cauzatoare demoarte (art. 195 C.pen.);
care necesit pentru vindecare zile de ingrijiri medicale; c) loviri sau alte violente (art. 193 C.pen.)
b) constituie infractiune dac victima a avut nevoie de 30 zile
de ingrijiri medicale ~i i s-a produs un prejudiciu estetic grav 59. Inculpatul love~te victima peste picioare, in scopul imobi-
permanent; lizrii, ins victima cade lovindu-se cu capul de muchia unui dulap.
c) poate fi retinut in concurs formal cu alte infractiuni contra Ulterior, inculpatul inchide victima in camer, timp de 2 zile,
altor persoane. pentru a o impiedica s participe la un concurs. La scurt timp dup
eliberare, victima a decedat, din cauza leziunii craniene provocate
55. Infractiunea de ucidere din culp: prin cderea ~i lovirea de muchia dulapului. Ce incadrare se va
a) se poate svr~i in participatie improprie; retine in sarcina inculpatului:
b) are acela~i obiect juridic ca infractiunea de omor; a) omor in concurs cu lipsire de libertate in mod ilegal;
c) svr~it asupra unui membru de familie determin agravarea b) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte ~i lipsire de liber~
legal a pedepsei. tate, in concurs real;
c) lipsire de libertate in mod ilegal urmat de moartea victimei.
56. Infractiunea de lovire sau alte violente (art. 193 C.pen.) ~i
infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte (art. 195 60. La infractiunea de violare de domiciliu:
C.pen.): a) elementul material se poate realiza prin ptrunderea fr drept
a) au acela~i obiect juridic; Intr-o camer dintr-un apartament locuit de mai muhe persoane;
b) se svr~esc intotdeauna cu aceea~i form de vinovtie; b) obiectul juridic este reprezentat de relatiile privind patrimo-
c) pot fi ret~nute in concurs formal, dac prin aceea~i actiune niul unei persoane;
urmarea imediat specific fiecreia dintre cele dou infractiuni se c) elementul material se poate realiza prin refuzul de a prsi o
produce fat de mai muhe persoane. locuint, chiar dac cererea de a prsi locuinta nu este fcut de
proprietar, ci de o alt persoan care locuie~te in spatiul respectiv.
14 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii ln.fractiuni contra persoanei 15
61. Dac fptuitorul ajut victima in aplicarea unei lovituri 66. Lovirea unei persoane, cu consecinta unor contuzii cranio-ce-
mortale cu cutitul intr-o zon vital, in scopul sinuciderii, se poate rebrale vindecabile in 7-8 zile, dar care au declan~at o meningit
retine svr~irea infractiunii de: acut, survenit Ia un organism cu grave alterri hepato-renale ~i
a) omor; miocardice, cu urmarea mortii victimei, constituie infractiunea de:
b) determinarea sau inlesnirea sinuciderii; a) lovire sau alte violente, deoarece nu exist legtur de
c) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte. cauzalitate direct cu decesul;
b) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte, intre agresiune ~i
62. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii (art. 191 C.pen.) se deces existnd o legtur indirect de cauzalitate;
retine in variant agravat: c) ucidere din culp, deoarece, chiar dac nu exist o legtur
a) cnd fapta s-a svr~it fat de o persoan care nu putea s-~i de cauzalitate intre agresiune ~i deces, autorul trebuia ~i putea s
controleze actiunile; prevad rezultatul faptei sale.
b) intotdeauna cnd victima este un minor;
c) cnd fptuitorul a profitat de starea de neputint a victimei de 67. Infractiunea delipsirede libertate:
a se apra. a) poate fi svr~it fie printr-o actiune, fie printr-o inactiune;
b) poate fi svr~it doar printr-o actiune;
63. In cazul in care fptuitorul, in aceea~i imprejurare, ucide c) este o infractiune continu.
mai multe persoane, exist:
a) attea infractiuni cte victime sunt; 68. Uciderea din culp (art. 192 C.pen.) este o infractiune:
b) o singur infractiune; a) omisiv;
c) o infractiune complex. b) comisiv, care se poate svr~i doar prin actiune;
c) comisiv, care se poate svr~i att prin actiune, ct ~i prin
64. Fapta unei persoane de a convinge victima s se sinucid inactiune.
oferindu-i in acest scop o sum de bani considerabil, dac sinuci-
derea a avut loc, reprezint infractiunea de: 69. Uciderea din culp (art. 192 C.pen.) se retine in variant
a) ~antaj (art. 207 C.pen.); agravat:
b) instigare Ia omor calificat [cu premeditare, art. 189 alin. ( 1) a) cnd fapta a fost comis de dou sau mai multe persoane
lit. a) C.pen.]; impreun;
c) determinarea sinuciderii (art. 191 C.pen.). b) cnd prin fapta comis s-a cauzat moartea a dou sau mai
multor persoane;
65. Conform instantei supreme, care s-a pronuntat intr-un c) cnd fapta a fost comis de ctre o persoan care a mai
recurs in interesullegii, infractiunea de lovire sau alte violente: svr~it un omor.
a) poate intra in concurs formal cu infractiunea de rele trata-
mente aplicate minorului; 70. In cazul infractiunii prevzute de art. 193 C.pen. (Lovirea
b) va absorbi intotdeauna infractiunea de rele tratamente apli- sau alte violente):
cate minorului; a) elementul material se poate realiza ~i printr-o inactiune;
c) va fi absorbit intotdeauna in infractiunea de rele tratamente b) tentativa este posibil, ins nu este incriminat;
aplicate minorului. c) tentativa este posibil ~i este incriminat.
16 Drept penal. Partea specialii - Cu/egere de teste grilii lrifracfiuni contra persoanei 17
71. Infractiunea de vtmare corporal (art. 194 C.pen.) poate fi 76. Tentativase pedepse~te:
comis: a) 1a infractiunea de intrerupere a cursu1ui sarcinii, svr~it in
a) cu intentie; varianta tip [art. 201 alin. (I) C.pen.];
b) cu praeterintentie; b) doar 1a varianta agravat a infractiunii de 1ovire sau alte
c) doar cu intentie. violente [art. 193 alin. (2) C.pen.];
c) intotdeauna 1a infractiunea de vtmare corporal.
72. Suflarea unei substante pulverulente in ochii victimei, ce a
produs acesteia o iritatie: 77. Ce incadrare juridic va primi fapta prin care s-a produs
a) reprezint infractiunea de amenintare; victimei o vtmare ce a necesitat pentru vindecare 70 de zile de
b) nu reprezint infractiune; ingrijiri medicale ~i pentru care s-a acordat un concediu de 10 de
c) reprezint infractiunea de lovire sau alte violente; zi1e pentru incapacitate de munc:
a) 1ovire sau alte vio1ente (art. 193 C.pen.);
73. Fapta de a aplica victimei o lovitur cu piciorul in zona b) vtmare corporal (art. 194 C.pen.);
abdominal, fapt ce a pus in pericol viata victimei ~i care a produs c) tentativ 1a vtmare corpora1 (art. 32 raportat la art. 194
leziuni ce au necesitat 7 zile de ingrijiri medicale, reprezint C.pen.).
infractiunea de:
a) tentativ de omor; 78. Dac in urma unui accident rutier se constat c autorul a
b) lovire sau alte violente; dep~it viteza legal, tar a i se retine o alt imprejurare imputa-
c) vtmare corporal. bil, iar victima necesit pentru vindecare 90 de zile de ingrijiri
medica1e:
74. Infractiunea de lovire sau alte violente (art. 193 C.pen.): a) fapta reprezint vtmare corpora1 din cu1p (art. 196 C.pen.);
a) nu se pedepse~te in forma tentativei; b) fapta reprezint 1ovire sau alte violente (art. 193 C.pen.);
b) este susceptibil de a fi realizat in forma continuat; c) fapta nu reprezint infractiune.
c) se consum in momentul in care se creeaz o stare de pericol
pentru sntatea sau integritatea fizic a persoanei. 79. Actele de vio1ent intentionate care au pricinuit victimei o
vtmare ce necesit pentru vindecare 10 de zile de ingrijiri
75. Cnd taptuitorul aplic deliberat victimei lovituri ce i-au medica1e constituie:
pus in primejdie viata ~i au cauzat vtmri care au necesitat a) infractiunea de vtmare corporal (art. 194 C.pen.);
pentru vindecare 30 de zile de ingrijiri medicale, in functie de b) contraventie;
modalitatea concret de svr~ire a faptei, incadrarea juridic c) infractiunea de lovire sau alte vio1ente [art. 193 alin. (2)
poate fi: C.pen.].
a) lovire sau alte violente [art. 193 alin. (2) C.pen.];
b) vtmare corporal (art. 194 C.pen.); 80. Reprezint infractiunea de vtmare corpora1 (art. 194 C.pen.)
c) tentativ la omor (art. 32 raportat la art. 188 C.pen.). fapta prin care s-a pricinuit:
a) pierderea unei mini;
b) pierderea cuno~tintei;
c) pierderea mirosu1ui.
18 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii lnfrac{iuni contra persoanei
19
81. Dac s-a provocat vtmarea corporal din culp a mai 86. De~i nu se pedepse~te, poate exista tentativ Ia infraqiunea de:
multor persoane, incadrareajuridic va fi: a) violare de domiciliu;
a) o singur infractiune de vtmare corporal din culp in b) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte
varianta tip; c) lovire sau alte violente. '
b) o singur infractiune de vtmare corporal din culp in
variant agravat; 87. Aruncarea victimei de ctre fptuitori intr-un bazin cu
c) un concurs de infractiuni de vtmare corporal din culp intentia de a face o glum, fapt ce a determinat decesul victimei
(attea infractiuni cte persoane au fost vtmate). care nu a putut fi salvat, poate fi calificat drept: '
a) infractiunea de loviri cauzatoare de moarte
82. Infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte b) omor cu intentie indirect; '
(art. 195 C.pen.) se svr~e~te: c) ucidere din culp.
a) cu intentie indirect;
b) cu praeterintentie;
c) fie cu intentie, fie din culp. 88. Lovirile sau alte violente exercitate asupra unor zone corpo-
rale nevitale ale unei femei gravide, fapte ce au ca urmare punerea
83. In cazul in care autorullove~te victima cu intentie ~i aceasta in primejdie a vietii victimei prin pierderea produsului de con-
ceptie (avort), reprezint:
decedeaz, dar se constat c decesul reprezint un rezultat ce a
dep~it intentia autorului, care nu a prevzut acest rezultat, de~i a) tentativ de omor calificat svr~it asupra unei femei gravide
trebuia ~i putea s-1 prevad, fapta reprezint: [art. 32 raportat Ia art. 189lit. g) C.pen.];
a) omor (art. 188 C.pen.); b) intreruperea cursului sarcinii [art. 201 alin. (3) C.pen.];
b) ucidere din culp (art. 192 C.pen.); c) vtmare corporal (art. 194 C.pen.).
c) loviri sau vtmri cauzatoare demoarte (art. 195 C.pen.).
89. Infractiunea de Ioviri sau vtmri cauzatoare de moarte
84. Se va retine un omor comis prin cruzimi in ipoteza in care: (art. 195 C.pen.) se deosebe~te de omor (art. 188 C.pen.) prin:
a) autorul ucide victima prin stropire cu o substant inflamabil a) obiect juridic specific;
~iincendiere; b) urmare imediat;
b) autorul ucide victima prin impu~carea acesteia in cap de Ia c) Iatura subiectiv.
mic distant;
c) autorul ucide victima prin aplicarea unor lovituri cu cutitul 90. X a aplicat cu intentie o Iovitur de cutit Iui Y in bratul
pe tot corpul, timp de 4 ore, pn ce aceasta decedeaz. drept provocndu-i o Ieziune ce a necesitat pentru vindecare 12 zile
de ingrijiri medicale. Din cauza unor complicatii generate de vt-
85. Ce infractiune se va retine in sarcina inculpatului care ii mare, victima a decedat dup 20 de zile. Fapta reprezint infrac-
procur victimei o substant toxic, pe care aceasta o ingereaz ~i tiunea de:
moare, in cazul in care inculpatul cuno~tea intentia victimei de a se a) ucidere din culp;
sinucide: b) Ioviri sau vtmri cauzatoare de moarte;
a) ucidere din culp; c) omor.
b) determinarea sau inlesnirea sinuciderii;
c) omor cu intentie indirect.
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii lrifractiuni contra persoanei 21
20
91 Lovirea din cu1p a dou persoane ~i provocarea de vt- 95. Poate fi incadrat la omor cu premeditare fapta prin care:
mri ~entru vindecarea crora fiecare dintre persoane a necesitat a) autorul, dup o indelungat chibzuire, se decide s omoare
cte 20 zi1e de ingrijiri medica1e: . victima ~i, inarmat cu un cutit, se indreapt spre locuinta acesteia,
a) reprezint o singur infractiune de vtmare corpora1 dm dar, pe drum, are un conflict spontan cu o alt persoan pe care o
cu1p prevzut de art. 196 a1in. (4) C.pen.; . V
ucide;
b) reprezint dou infractiuni de vtmare corpora1 dm cu1pa b) autorul s-a certat cu victima dup care s-a dus 1a locuinta lui,
prevzut de art. 196 alin. (1) C.pen.; s-a inarmat cu un cutit, a revenit la 1ocuinta victimei, a pndit-o
c) nu reprezint infractiune. timp de o or, iar la aparitia acesteia i-a aplicat o lovitur mortal
de cutit;
92. In cazu1 infractiunii de intrerupere a cursu1ui sarcinii c) autorul are o altercatie cu victima, o amenint cu moartea,
(art. 201 C.pen.): dup care prse~te 1ocu1 a1tercatiei, revine dup circa cinci minute
a) femeia insrcinat care i~i intrerupe cursu1 sarcinii nu se inarmat cu un cutit ~i ii ap1ic victimei 1ovituri care au cauzat
pedepse~te; . . . . . decesul acesteia.
b) in une1e situatii, poate fi subtect achv chtar ~1 medtcu1 de
specialitate; 96. Lipsirea de 1ibertate in mod ilega1 (art. 205 C.pen.) este mai
c) se va retine varianta agravat dac fapta este svr~it de o grav in cazul in care fapta este svr~it:
persoan care nu este medic de specia1itate. a) prin simulare de calitti oficia1e;
b) asupra unui minor cu vrsta de 15 ani;
93. Accidentu1 de circu1atie rutier care are ca urmare vt- c) de ctre o persoan inarmat.
marea unei persoane, fapt in urma creia victima a avut nevoie de
10 zi1e ingrij iri medica1e, atrage pentru conductoru1 de autove- 97. Fapta de a tine victima sechestrat intr-un garaj timp de 3
hicu1 vinovat de producerea accidentu1ui, dac acesta nu avea zile ~i vio1area acesteia in cea de a 4-a zi, prilej cu care victimei
. permis de conducere, punerea sub acuzare pentru svr~irea infrac- i-au fost create leziuni ce necesit 7 zile de ingrijiri medicale,
tiunii de: reprezint:
a) vtmare corpora1 din cu1p (art. 196 C.pen.); a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu cea de viol;
b) 1ovire sau alte vio1ente (art. 194 C.pen.); b) doar infractiunea de viol;
c) fapta nu reprezint infractiune. c) infractiunea delipsirede libertate in concurs cu cea de vio1 ~i
cu cea de 1ovire sau alte violente.
94. X il convinge pe Y s il omoare pe Z ~i, in acest scop, ii
pune 1a dispozitie un cutit. In momentu1 comiterii faptei, vz~~. c 98. Lipsirea de libertate a unei persoane prin 1egarea de un
Y nu reu~e~te singur, X imobilizeaz victima ~i in aceste condttn Y copac pentru a o impiedica s ajung la un eveniment ~i aplicarea
Ii aplic o lovitur mortal. Fapta lui X reprezint: de ctre fptuitor a dou lovituri cu o bt in cap ce au determinat
a) instigare la omor; moartea victimei reprezint:
b) complicitate la omor; a) infractiunea delipsirede 1ibertate urmat de moartea victimei;
c) coautorat la omor. b) infractiunea de omor;
c) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea
de omor.
22 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii lnfractiuni contra persoanei
23
99. Dac fptuitorul a sechestrat victima ~i i-a aplicat timp de c) ~i atunci cnd inculpatul refuz s prseasc locuinta Ia
trei zile lovituri cu corpuri contondente ce i-au provocat rupturi ale cererea expres a unei persoane care locuie~te acolo.
organelor interne, ceea ce a indus victimei o stare de temere ce a
determinat-o s se arunce de Ia etajul 8, aceasta fiind cauza dece- 104. Fptuitorii, incercnd s ptrund in locuinta victimei, au srit
sului, incadrarea juridic va fi: gardul in curtea acesteia, iar in momentul in care se pregteau s intre
a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea in cas au fost surprin~i de paznic ~i au fugit. Fapta reprezint:
de determinarea sau inlesnirea sinuciderii; a) tentativ Ia violarede domiciliu;
b) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea b) violare de domiciliu in form consumat in varianta tip;
de vtmare corporal; c) violare de domiciliu in form consumat in variant agravat.
c) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea
de omor.
105. Violarea de domiciliu (art. 224 C.pen.) va fi retinut in
variant agravat atunci cnd este svr~it:
100. Lipsirea de libertate in mod ilegal se va retine in variant a) in timpul noptii;
agravat atunci cnd:
b) prin folosire de calitti mincinoase;
a) fapta a avut ca urmare moartea victimei;
c) de o persoan mascat, deghizat sau travestit.
b) fapta este svr~it in timpul unei calamitti;
c) fapta este svr~it de ctre o persoan mascat, deghizat
sau travestit. 106. Amenintarea lansat de proprietarul unui teren celui care
i~i depozitase pe terenul sau ni~te materiale de constructii, c 11 va
101. Violarea de domiciliu (art. 224 C.pen.): da in judecat dac nu ridic materialele:
a) are ca obiectjuridic relatiile sociale de ordin patrimonial; a) reprezint infractiunea de amenintare;
b) se grefeaz pe o situatie premis care const in preexistenta b) reprezint infractiunea de ~antaj;
domiciliului in sensullegii penale; c) nu reprezint infractiune.
c) se poate sv~i in forma tentativei, dar aceasta nu se pedepse~te.
107. La infractiunea de ~antaj (art. 207 C.pen.):
102. Nu exist infractiunea de violarede domiciliu dac: a) tentativa este posibil ~i se realizeaz atunci cnd subiectul
a) proprietarul imobilului a ptruns in locuinta chiria~ului fr pasiv nu a cedat constrngerii ~i nu s-a lsat ~antajat;
acordul acestuia; b) tentativa nu este posibil;
b) fptuitorul a ptruns doar in curtea imobilului; c) tentativa nu se pedepse~te.
c) chiria~ul a continuat s locuiasc in imobilul inchiriat ~i dup
pronuntarea unei hotrri definitive de evacuare. 108. Prin aplicarea de violente fizice, fptuitorul constrnge
victima (V) s-i dea o sum de bani. A doua zi, in timp ce se
103. Exist infractiunea de violarede domiciliu (art. 224 C.pen.): indrepta cu banii spre locuinta fptuitorului, V este interceptat de
a) ~i atunci cnd ptrunderea inculpatului fr drept are loc organele de politie, care fuseser sesizate de un martor. In sarcina
Intr-o locuint care nu este efectiv ocupat de partea vtmat; fptuitorului se va retine:
b) ~i atunci cnd ptrunderea in domiciliu se realizeaz cu a) ~antaj;
intentia inculpatului de a solicita restituirea unor bunuri pe care le b) tlhrie;
imprumutase prtii vtmate; c) tentativ Ia ~antaj.
24 Drept penal. Partea specia/ii - Culegere de teste grilii lnfractiuni contra persoanei
25
109. La infractiunea de ~antaj (art. 207 C.pen.) forma de vino- 114. F.apt~ ~de a viola victima ~i de a-i aplica, in acest scop, mai
vtie cerut de lege este: multe lov1tur1 m zona fetei, lovituri ce au avut ca urmare pierderea
a) culpa; unui ochi, reprezint:
b) intentia; a) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de vtmare
c) praeterintentia. corporal din culp;
b) infractiunea de viol (in variant agravat);
110. Prin constrngere, A intretine un raport sexual cu B. In c) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de vtmare
urma violentelor aplicate cu aceast ocazie de ctre A, B a suferit corporal.
leziuni pentru vindecarea crora au fost necesare 90 de zile de
ingrijiri medicale. Calificarea corect a faptei este: 115. Violul (art. 218 C.pen.) este in variant agravat:
a) art. 218 C.pen. (viol); a) c~nd !aptuitorul profit de imposibilitatea victimei de a se apra;
b) art. 218 C.pen. (viol) in concurs cu art. 193 C.pen. (lovire b) cand fapta a avut ca urmare vtmarea corporal;
sau alte violente ); c) cnd victima se afl in ingrijirea !aptuitorului.
c) art. 218 C.pen. (viol) in concurs cu art. 194 C.pen. (vtmare
corporal). 116. Imobilizarea victimei prin legarea minilor ~i constrain-
gerea Ia intretinerea unui raport sexual, reprezint infractiunea de:
111. In cazul in care, prin constrngere, dou persoane au fie- a) viol;
care raportsexual cu aceea~i victim, sprijinindu-se reciproc (prin b) violin concurs cu lipsire de libertate;
imobilizarea victimei), calificarea corect a faptei este: c) violln variant agravat.
a) cte o infractiune de viol in variant agravat [art. 218
alin. (3) lit. f) C.pen.] pentru fiecare fptuitor; 117. Violarea victimei urmat de uciderea ei pentru ca fapta s
b) cte o infractiune de viol in variant agravat [art. 218 nu poat fi descoperit reprezint:
alin. (3) lit. f) C.pen.] in concurs cu complicitate la violin variant . a) infractiunea de viol urmat de moartea victimei [art. 218
agravat, pentru fiecare fptuitor; ahn. (4) C.pen.];
c) cte dou infractiuni de viol in variant agravat [art. 218 b) doar infractiunea de omor calificat [art. 189 alin. ( 1) lit. d)
alin. (3) lit. f) C.pen.] pentru fiecare fptuitor. C.pen.~- pen.tru a inlesni sau ascunde svr~irea unei infractiuni;
c) mfractmnea de viol in concurs cu cea de omor calificat
112. La infractiunea de viol (art. 218 C.pen.): [art. 218 alin. (1) C.pen. + art. 189 alin. (1) lit. d) C.pen.].
a) subiectul activ nu poate fi dect brbatul;
b) subiectul pasiv poate fi un brbat; 118. Actul sexual cu un minor (art. 220 C.pen.) poate avea ca
c) subiectul activ poate fi orice persoan, indiferent de sex. subiect pasiv:
.a) o persoan in vrst de 16 ani, dac !aptuitorul major a abuzat
113. Fapta tatlui de a-~i obliga fiica in vrst de 13 ani s de mfluenta sa asupra victimei;
intretin raporturi sexuale cu el reprezint infractiunea de: b) o persoan care nu a implinit vrsta de 4 ani;
a) viol; c) o persoan de 12 ani.
b) act sexual cu un minor;
c) vio1in concurs cu infractiunea de incest.
Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii ln.fracfiuni contra persoanei 27
26
119. Intretinerea de acte sexuale de ctre o persoan de sex 124. Fapta inculpatului de a rpi victima pe care a intlnit-o
brbtesc cu o alt persoan de acela~i sex in prezenta unui minor intmpltor pe strad ~i pe care o credea vinovat de violarea fiicei
sale, de a o duce intr-un garaj, de a o lega de un calorifer ~i de a-i
de 10 ani: aplica timp de jumtate de or lovituri cu picioarele in zona abdo-
a) nu se pedepse~te; minal, care au determinat moartea victimei, dac in certificatul
b) reprezint infractiunea de act sexual cu un minor; medico-legal s-a retinut ruptura organelor interne, reprezint:
c) reprezint infractiunea de corupere sexual a minorilor. a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea
de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte;
120. Actul sexual cu un minor se va retine in variant agravat b) infractiunea delipsirede libertate urmat de moartea victimei
dac: c) infractiunea de omor. '
a) victima are vrsta cuprins intre 13 ~i 15 ani;
b) fapta a fost svr~it de medic asupra minorului pe care 11 125. Fapta inculpatului de a intretine cu fiul su de 14 ani un
ingrijea; act sexual consimtit reprezint:
c) victima estefratele fptuitorului. a) infractiunea de act sexual cu un minor;
b) infractiunea de act sexual cu un minor in concurs cu cea de
121. Actul sexual cu un minor (art. 220 C.pen.) este in variant incest;
agravat: c) viol svr~it asupra unei victime ce nu a implinit 15 ani.
a) cnd minorul care nu a implinit vrsta de 15 ani se afla in
ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul fptuitorului; 126. Inculpatul, vrnd s violeze victima, a atras-o intr-o scar
b) cnd fapta este savr~it asupra minorului intre 13-18 ani de ~e bloc din apropiere ~i a lovit-o cu palmele pentru a o dezbrca.
o persoan care abuzeaz de calitatea sa asupra victimei; Intruct victima tipa ~i locuitorii blocului incepuser s coboare
c) cnd fapta a fost svr~it de dou sau mai multe persoane ctre locul unde se afl_!lu, inculpatul s-a speriat ~i a fugit inainte de
a incepe actul sexual. In aceast situatie:
impreun. a) fapta nu reprezint infractiune;
b) fapta reprezint doar tentativ Ia infractiunea de viol;.
122. Actul sexual cu un minor in vrst de 5 ani atunci cnd
c) fapta reprezint tentativ Ia infractiunea de viol in varianta
acesta nu se opune reprezint infractiunea de: tip in concurs cu infractiunea de loviri sau alte violente.
a) act sexual cu un minor;
b) corupere sexual a minorilor; 127. Fapta inculpatului de a incuia victima timp de trei zile
c) viol. intr-o incpere pentru a o impiedica s se prezinte Ia un examen,
urmat Ia dou zile dup eliberare, cnd a auzit c victima vrea s
123. Atunci cnd fptuitorul amenint victima c va da public- depun o plngere Ia politie, de amenintarea c dac se va intmpla
cittii unele fotografii ale concubinei sale dac nu ii d o sum de aceasta fiica victimei va fi rpit reprezint:
bani, poate exista infractiunea de: a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu tentativ Ia
a) amenintare; infractiunea de Iipsire de libertate;
b) ~antaj; b) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu cea de ame-
c) nu exist infractiune. nintare;
c) infractiunea de lipsire de Iibertate in concurs cu infractiunea
de ~antaj.
28 Drept penalo Partea specialii - Culegere de teste grilii lnfractiuni contra persoanei
29
128. Infractiunea de vtmare corporal ~i infractiunea de omor: 133. Ce infractiune se va retine in sarcina fptuitorului care ucide
a) au acela~i obiect material; o femeie, avnd in vedere c acesta fusese anterior condamnat
b) nu au aceea~i urmare imediat; 0

0 definitiv pentru o infractiune de viol urmat de moartea victimei:


c) pot fi retinute in concurs atunct cand fptmtorul love~te vtc-
0

a) omor simplu;
tima de mai multe ori cu pumnii ~i picioarele pentru a o imobiliza,
imediat dup aceea atacnd-o cu un topor, moartea survenind ca b) omor calificat, comis pentru a ascunde svr~irea altei infrac-
tiuni;
urmare a acestei din urm lovituri.
c) omor calificat, comis de ctre o persoan care a mai comis ante-
129. Infractiunea de act sexual cu un minor: rior o infractiune de omor sau o tentativ la infractiunea de omor.
a) nu are ca elementmaterial doar raportul sexual;
b) nu poate fi retinut dac un minor de 6 ani consimte la un 134. In cazul infractiunii de determinare sau inlesnire a sinuci-
raport sexual cu un major; derii:
0 0 0

c) se retine intotdeauna in concurs cu mfractmnea de mcest. a) dac sinuciderea nu a avut loc, fapta nu este infractiune;
b) forma de vinovtie nu poate fi ~i praeterintentia;
130. Fapta de a aplica victimei o lovitur cu cutitul in zona c) fapta este mai grav dac se svr~e~te fat de un minor.
toracic, care a produs leziuni ce au necesitat 7 zile de ingrijiri
medicale, dar care nu a pus in pericol viata victimei ca urm~re a 135. Infractiunea de violare de domiciliu:
faptului c lama cutitului a ptruns in spatiul dintre organele vttale:
a) reprezint infractiunea de tentativ de omor; a) se poate retine ~i dac victima locuie~te ilegalintr-un imobil
b) reprezint infractiunea de lovire sau alte violente; iar fptuitorul nu avea vreun drept s intre in acel imobil; '
c) nu reprezint infractiuneo b) in modalitatea refuzului, se retine doar dac cererea de pr-
sire a domiciliului este fcut de proprietar;
131. A, conductor auto, nerespectnd regulile de circulatie, a c) se poate svr~i in form continuato
produs un accident rutier soldat cu 4 victime, din care: 2 victime au
decedat una a necesitat 120 de zile de ingrijiri medicale, iar alta a 136. In cazul infractiunii de ucidere la cererea victimei (art. 190
necesit;t 10 zile de ingrijiri medicale. In sarcina lui A se vor retine: C.pen.):
a) dou infractiuni de ucidere din culp ~i dou infractiuni de a) subiectul activ este necircumstantiat;
vtmare corporal din culp, in concurs; b) cererea victimei trebuie s fie, printre altele, repetat;
b) o infractiune de ucidere din culp ~i o infractiune de vt- c) victima nu poate fi niciodat un minoro
mare corporal din culp in concurs;
c) o infractiune de ucidere din culp ~i dou infractiuni de vt-
mare corporal din culp in concurs. 137. Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului (art. 197
Copen.):
132. Cum poate fi incadrat juridic fapta unei persoane a) poate fi svr~it doar de printi;
constnd in neasigurarea unor ghivece de flori aflate pe balconul b) poate fi retinut in concurs cu o infractiune de lipsire de
locuintei sale aflate in ora~, care in timpul unei furtuni cad pe libertate;
trotuar, ucignd un trector: c) se pedepse~te in forma tentativei.
a) omor svr~it cu intentie indirect;
b) fapta nu reprezint nicio infractiune, fiind vorbade un caz fortuit;
c) ucidere din culp.
30 Drept penal. Partea specialii- Cu/egere de teste grilii Infractiuni contra persoanei 31
138. In cazul infractiunii de incierare (art. 198 C.pen.): 143. Infractiunea de agresiune sexual (art. 219 C.pen.):
a) se va retine varianta agravat dac este dar c unul dintre a) nu poate avea niciodat acela~i element material ca acela al
participanti a cauzat o vtmare corporal altei persoane dintre cele infractiunii de viol;
care s-au incierat [art. 198 alin. (2) C.pen.]; b) se retine in variant agravat dac a avut ca urmare moartea
b) cel care a incercat s-i despart pe participantii Ia incierare victimei;
se pedepse~te mai u~or; c) poate fi retinut in concurs cu infractiunea de incest.
c) se poate retine un concurs cu alte infractiuni contra integri-
ttii corporale. 144. lnfractiunea de violare a sediului profesional (art. 225
C.pen.):
139. Vtmarea nou-nscutului svr~it de ctre mama aflat a) este o infractiune contra persoanei;
in stare de tulburare psihic, prin care i s-a cauzat acestuia o infir- b) are acela~i element material cu violarea de domiciliu;
mitate: c) se retine in variant agravat dac fapta se svr~e~te de dou
a) nu reprezint infractiune; sau mai multe persoane.
b) poate fi svr~it ~i prin inactiune;
c) reprezint infractiune contra vietii. 145. Fapta de a-i aplica victimei o lovitur cu piciorul in zona
abdominal, lovitur ce i-a pus in pericol viata ~i care a produs
140. In cazul infractiunii de vtmare a ftului (art. 202 C.pen.); leziuni ce au necesitat 10 zile de ingrijiri medicale, reprezint
a) femeia insrcinat nu poate fi niciodat subiect activ; infractiunea de:
b) dac fapta este svr~it in timpul sarcinii, se poate retine in a) tentativ Ia omor;
concurs formal cu o infractiune de vtmare corporal a femeii b) lovire sau alte violente;
insrcinate; c) vtmare corporal.
c) forma de vinovtie poate fi ~i culpa.
146. Omorul este calificat atunci cnd se svr~e~te:
141. Incuierea unei persoane intr-o camer frigorific timp de 2 a) de dou sau mai multe persoane impreun;
zile, cu scopul de a-i face o glum ~i nedeschiderea u~ii Ia tipetele b) asupra a dou sau mai multor persoane;
acesteia c nu mai rezist frigului, dac s-a produs decesul vic- c) de o persoan care a incercat anterior s ucid aceea~i vic-
timei, poate constitui infractiunea de: tim, fiind condamnat pentru tentativ la omor.
a) Iasare fr ajutor (art. 203 C.pen.);
b) omor (art. 188 C.pen.); 147. Fapta unei persoane de a-~i ucide sotul, confundndu-1
c) loviri sau vtmri cauzatoare demoarte (art. 195 C.pen.). cu vecinul pe care voia in realitate s-l ucid, reprezint infrac-
tiunea de:
142. Fapta celui care urmre~te intr-o sear o persoan de Ia a) omor;
serviciu pn acas, fr a fi observat de aceasta: b) violent in familie raportat la omor;
a) nu constituie infractiune; c) violent in familie raportat Ia omor in concurs cu tentativ
b) constituie infractiunea de hrtuire (art. 208 C.pen.); la omor.
c) constituie infractiunea de amenintare (art. 206 C.pen.).
32 Drept penal. Partea speciala - Cu/egere de teste gri/a
In.frac{iuni contra persoanei
33
148. Uciderea din culp este mai grav cnd se svr~e~te:
. 1~3 . .PlU:~litatea d~ _victime ca urmare a unei singure actiuni sau
a) de un conductor auto; macttunt on m aceea~11mprejurare:
b) de o persoan care se afl in exercitiul profesiei sau meseriei;
a) in. cazul i?fractiunilor contra persoanei determin, de regul,
c) ca urmare a nerespectrii msurilor de prevedere pentru exer- o plurahtate de mfractiuni;
citiul unei profesiei sau meserii.
. b) determin retinerea unei singure infractiuni in cazul infrac-
tmnilor de omor ~i ucidere din culp;
149. Uciderea copilului imediat dup na~tere, de ctre medicul
care a asistat la na~tere, reprezint infractiunea de: c) determin retinerea unui concurs de vtmri corporale din
culp.
a) omor simplu;
b) vtmarea ftului;
c) omor calificat. 154. Subiect activ al infractiunii de rele tratamente aplicate
minorului poate fi:
a) orice persoan;
150. Fapta unei persoane de a-~i determina fiul, minor in vrst
b) printele minorului;
de 17 ani, de a se sinucide, dac nu a mai avut loc incercarea de
sinucidere, reprezint infractiunea de: c) o persoan in grija creia se afl minorul.
a) fapta nu este infractiune;
b) determinarea sinuciderii in form agravat [art. 191 alin. (2) 1~55. Aplicarea de lo~ituri minorului de ctre unul din printi,
C.pen.]; fapta ce a avut ca efect pterderea unui organ, poate constitui:
c) violent in familie raportat la determinarea sinuciderii. a) infractiunea de rele tratamente aplicate minorului in concurs
cu cea de vtmare corporal;
151. Fapta unei persoane de a-~i determina fiul, minor in vrst b) doar infractiunea de rele tratamente aplicate minorului
de 17 ani, s se sinucid, cu consecinta incercrii acestuia de sinu- c) doar infractiunea de vtmare corporal. '
cidere, reprezint infractiunea de:
a) determinarea sau inlesnirea sinuciderii in varianta tip 156. lnfractiunea de rele tratamente aplicate minorului (art. 197
[art. 191 alin. (1), (3) C.pen.]; C.pen.):
b) determinarea sau inlesnirea sinuciderii in variant agravat a) poate avea form continuat;
[art. 191 alin. (2), (3) C.pen.]; b) se consum in momentul crerii strii de pericol pentru dez-
c) tentativ la infractiunea de violent in familie raportat la voltarea fizic, intelectual sau moral a minorului
omor (art. 32 raportat la art. 199 raportat la art. 188 C.pen.). c) se consum doar in momentul producerii un~i vtmri fizice
sau psihice minorului.
152. Vtmarea corporal din culp a unei persoane, ce necesit
pentru vindecare ingrijiri medicale de 10 zile: 157. Aplicarea unei lovituri cu toporul in zona gtului victimei,
a) reprezint infractiune dac fptuitorul se afla sub influenta cu producerea unei leziuni Superficiale pentru c victima s-a ferit
alcoolului, chiar dac imbibatia alcoolic nu dep~ea 0.8g/l alcool constituie: '
pur in snge; a) infractiunea de lovire sau alte violente;
b) reprezint infractiune dac fapta a avut ca urmare ~i pier- b) infractiunea de vtmare corporal;
derea sarcinii de ctre victim; c) tentativ la infractiunea de omor.
c) nu reprezint infractiune.
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii ln.frac{iuni contra persoanei 35
34
158. Aplicarea unei lovituri de ctre mam cu palma in cap 162. I. 1-a vzut pe V., pe care nu il cuno~tea, plimbndu-se
copilului su in vrst de trei sptmni ce a avut drept efect frac- prin parc, 1-a urmrit, i-a aplicat o lovitur in cap cu o sticl de
tura osului cranian ~i moartea acestuia reprezint: bere, iar dup ce acesta ~i-a pierdut cuno~tinta i-a sustras portofelul
a) infractiunea de uciderea ori vtmarea nou-nscutului svr- din buzunar. Ceseva retine in sarcina lui 1., avnd in vedere c V.
~it de ctre mam;
a decedat dup dou zile ca urmare a loviturii primite?
b) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte; a) infractiunea de omor in concurs cu infractiunea de furt;
c) infractiunea de violent in familie raportat la infractiunea de b) infractiunea de omor in concurs cu cea de tlhrie;
omor. c) infractiunea de omor calificat svr~it pentru a inlesni sau
ascunde svr~irea altei infractiuni in concurs cu infractiunea de
159. I. a aplicat vrului su primar, despre care ~tia c sufer de tlhrie.
o boal grav de inim, mai multe lovituri cu pumnul in zona piep-
tului, ce i-au produs acestuia moartea. In sarcina lui I. se va retine: 163. I., barman, a avut o discutie cu V., un client, care nu dorea
a) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte; s achite nota de plat. Nervos c V. incerca s prseasc localul
b) infractiunea de violent in familie raportat la infractiunea de fr s plteasc, i-a aplicat dou lovituri cu un scaun in cap, care
omor; au produs moartea lui V. Ceseva retine in sarcina lui 1.?
c) infractiunea de ucidere din culp. a) omor calificat svr~it din interes material;
b) omor;
160. I. a aplicat unui tnr pe care il vedea pentru prima dat ~i c) nicio infractiune, deoarece se afla in legitim aprare.
cu care a avut un schimb de replici o lovitur cu pumnul in zona
pieptului. Tnrul suferea de o boal grav de inim, iar in exper- 164. Omorul din interes material implic in mod necesar:
tiza medico-legal s-a retinut c intre lovitura produs ~i moartea a) premeditarea;
victimei exist legtur de cauzalitate. In sarcina lui I. se va retine: b) existenta unui scop;
a) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte; c) existenta unui mobil.
b) infractiunea de omor;
c) infractiunea de vtmare corporal. 165. I. a participat Ia o petrecere, unde, profitnd de un moment
de neatentie, a sustras de pe o mas un telefon mobil apartinnd lui
161. Aplicarea a dou lovituri cu pumnii unui btrn despre V. Dup aproximativ dou ore intre I. ~i V. s-a iscat un conflict
care fptuitorul cuno~tea c are osteoporoz in stadiu avansat, lovi- determinat de faptul c lui I. nu-i plcea muzica pus de V. In acest
turi ce au avut drept consecint multiple fracturi ~i in final moartea context I. i-a aplicat lui V. o lovitur cu o statuet de bronz in cap,
reprezint: iar acesta din urm a decedat. Care ar trebui s fie incadrarea
a) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte; juridic a faptelor ce se vor retine in sarcina lui I.?
b) infractiunea de omor; a) omor calificat svr~it pentru a inlesni sau ascunde svr~irea
c) infractiunea de vtmare corporal. unei infractiuni;
b) omor calificat svr~it pentru a inlesni sau a ascunde svr-
~irea altei infractiuni in concurs cu infractiunea de furt;
c) infractiunea de furt in concurs cu infractiunea de omor.
Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila !n.fractiuni contra persoanei 37
36
166. I. a imprumutat de la V. 10.000 de euro ~i a garantat 169. Ba ptruns Intr-o curte cu intentia de a sustrage bunuri. A
lmprumutul cu un autoturism, pe care i 1-a lsat s 11 foloseasc fost depistat lns de proprietar ~i pentru a-~i asigura scparea i-a
pan la restituirea sumei imprumutate. Cu trei zile ln_ainte ~e aplicat acestuia o lovitur mortal cu un cutit in piept. Intruct a
scadenta lmprumutului cei doi s-au lntalnit la o petrecere, 1ar V. 1-a fost vzut de sotia victimei in timp ce aplica lovitura, B a ucis-o ~i
repro~at lui I. c i-a dat un autoturism stricat ~i nu 1-a putut folosi pe aceasta pentru a nu exista martori la faptele comise. In sarcina
in toat aceast perioad. Aflat sub influenta buturilor alcoolice, I. lui B se poate retine:
a) omor calificat svr~it de ctre o persoan care a mai comis
1-a acuzat de minciun ~i apoi i-a aplicat o lovitur cu un cutit in
anterior o infractiune de omor sau o tentativ la infractiunea de
piept. V. a decedat. Ce se poate retine in sarcina lui 1.?
omor;
a) omor din interes material;
b) omor calificat svr~it asupra a dou sau mai multor persoane;
b) omor; c) omor calificat pentru a lnlesni sau a ascunde svr~irea altei
c) omor in concurs cu abuz de lncredere.
infractiuni.
167. I. a obligat-o sub amenintarea unui cutit pe V. s mearg
170. Pentru retinerea omorului calificat comis asupra a dou
in scara unui bloc aflat in apropiere unde a lncercat s o violeze. sau mai multor persoane:
Pentru c V. a inceput s tipe I. i-a aplicat o lovitur de cutit in a) este necesar ca persoanele s fie ucise in aceea~i imprejurare;
zona abdominal ~i a fugit. V. a avut nevoie de 40 zile lngrijiri b) este necesar s se utilizeze mijloace ce pun in pericol viata
medicale. Ceseva retine in sarcina lui 1.? mai multor persoane;
a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu cea de c) fapta poate fi comis printr-o singur actiune sau prin mai
tentativ de viol ~i tentativ de omor; multe actiuni.
b) tentativa la omor calificat svar~it pentru a inlesni sau
ascunde savar~irea unei infractiuni in concurs cu tentativa la viol; 171. Se poate retine omorul calificat svr~it asupra unei femei
c) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu tentativa la gravide:
omor calificat svar~it pentru a inlesni sau ascunde svar~irea unei a) doar dac fptuitorul are cuno~tint despre starea de gravi-
infractiuni in concurs cu tentativa la viol. ditate a femeii;
b) dac s-a produs moartea ftului, chiar dac femeia gravid
168. F. a tras un foc de arm ~i 1-a ucis pe judectorul ce solu- nu decedeaz;
tiona o cauza in care fiul sau avea calitatea de inculpat, deoarece, c) ~i in cazul cnd sarcina este extrauterin.
asistnd la mai multe ~edinte de judecat, a apreciat c judec~
torul W formase o opinie ~i urma s 11 condamne pe fiul su. In 172. Infractiunea de ucidere la cererea victimei:
sarcina lui F: a) poate fi comis doar de un membru al familiei victimei;
a) nu se poate retine omor calificat savr~it pentru a sustrage pe b) se poate retine dac a existat o cerere explicit, serioas,
altul de la tragerea la raspundere penal sau de la executarea unei con~tient ~i repetat a victimei care suferea de o boal incurabil,

pedepse; cauzatoare de suferinte greu de suportat;


b) nu se poate retine infractiunea de omor calificat svr~it c) se poate retine in sarcina medicului ce rspunde solicitrii
pentru a inlesni sau ascunde savar~irea altei infractiuni; repetate a unui pacient care sufer de o infirmitate grav atestat
c) se poate retine infractiunea de omor calificat svr~it prin medical, ce Ii provoac suferinte greu de suportat ~i ii adminis-
treaz acestuia o doz letal de morfin.
cruzimi.
38 Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila lnfrac{iuni contra persoanei
39
173. In sarcina mamei care adrninistreaz fiicei, bolnav de 177. lnfractiunea de ucidere la cererea victimei:
schizofrenie ~i care suferea de pe urma acestei boli, o injectie a) nu poate avea ca subiect pasiv o persoan fiir discemmnt
letal, incadrarea juridic ce se poate retine este: b) poate avea o urmare imediat constnd Intr-ostare de pericol.'
a) infractiunea de ucidere la cererea victimei; c) poate fi comis in coautorat. '
b) infractiunea de omor;
c) infractiunea de violent in familie raportat la cea de omor. 178. Infractiunea de omor ~i cea de ucidere la cererea victimei:
a) au acela~i element material;
174. A in vrst de 18 ani ~i B in vrst de 16 ani au hotrt s b) au aceea~i urmare imediat;
se cstoreasc. Intruct printii au interzis fiicei lor B s se mai c) nu difer in ceea ce prive~te situatia premis ~i conditiile
intlneasc cu A, nefiind de acord cu aceast cstorie, A i-a ata~ate elementului material.
propus lui B s se sinucid impreun, iar aceasta a fast de acord.
Cei doi s-au intlnit, iar A i-a injectat lui B o doz letal de 179. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii:
heroin, asigurnd-o c imediat i~i va injecta ~i el o doz asem~ a) poate avea ca subiect pasiv un minor cu vrsta cuprins intre
ntoare. Vznd suferinta lui B, A nu ~i-a mai administrat doza. In 13 ~i 18 ani;
situatia in care B a decedat, in sarcina lui A se poate retine: b) poate avea ca un subiect pasiv un minor care nu a implinit
a) infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii; vrsta de 13 ani;
b) infractiunea de ucidere la cererea victimei; c) poate avea ca subiect activ doar o persoan major.
c) infractiunea de omor.
180. Fapta de a lovi o persoan cu pumnul in zona fetei ~i de a-i
175. A in vrst de 18 ani ~i Bin vrst de 16 ani au hotrt s c~~a leziuni ce au necesitat 40 de zile de ingrijiri medicale repre-
se cstoreasc. Intruct printii au interzis fiicei lor B s se mai zmta:
intlneasc cu A, nefiind de acord cu aceast cstorie, A i-a a) infractiunea de lovire sau alte violente dac nu s-au produs ~i
propus lui B s se sinucid impreun, iar aceasta a fast de acord. A alte consecinte;
a procurat un insecticid puternie ~i cei doi au decis s bea in acela~i b) infractiunea de vtmare corporal;
timp cte un pahar din aceast substant. A nu a reu~it s inghit c) infractiunea de vtmare corporal dac loviturile au dus Ja
ins dect o cantitate mic de lichid. B a decedat, iar A a avut pierderea vederii Ia un ochi.
nevoie de cteva zile de ingrijiri medicale. In spet, A:
a) poate fi tras la rspundere penal pentru infractiunea de 181. Infractiunea de vtmare corporal se poate retine dac:
determinarea sau inlesnirea sinuciderii; a) loviturile aplicate au determinat 90 de zile de ingrijiri medi-
b) poate fi tras la rspundere penal pentru infractiunea de omor; cale;
c) nu poate fi tras la rspundere penal pentru aceste fapte. . ~) l~viturile aplicate au determinat punerea in primejdie a vietii
VICbmet;
176. Z, conductor auto, a produs un accident auto in care ~i-au c) loviturile aplicate au determinat avortul.
pierdut viata trei persoane. In sarcina lui Z se vor retine:
a) trei infractiuni de ucidere din culp in concurs;
b) o infractiune de ucidere din culp in varianta tip;
c) o infractiune de ucidere din culp in variant agravat.
Infractiuni contra persoanei 41
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii
40
182. z a aplicat lui B, despre care nu ~tia c este insrcinat, o lovi- 188. Dac 'in timpul unei 'incierri se cauzeaz moartea unei
tur putemic 'in zona abdominal. Lovitura aplicat a ~rodus avortul,
persoane:
iar B a necesitat 20 de zile de 'ingrijiri medicale pentru vmdecare. a) se va retine infractiunea de omor dac raptuitorul a aplicat cu
intentie o lovitur de cutit victimei in zona abdominal, ce a produs
In sarcina lui Z se poate retine:
a) infractiunea de lovire sau alte violente; moartea, fptuitorul fiind singura persoan 'inarmat Ia acea 'incierare
b) infractiunea de vtmare corporal; b) niciun participant nu rspunde penal, dac nu se poate stabili
c) infractiunea de agresiuni asupra ftului. eine anume a aplicat lovitura mortal;
c) nu se pedepse~te persoana care a fost prins 'in 'incierare
183. Se sanctioneaz tentativa la: 'impotriva vointei sale.
a) infractiunea de lovire sau alte violente;
b) infractiunea de vtmare corporal 'in variant agravat; 189. Urmarea imediat a infractiunii de 'incierare:
c) infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte. a) poate fi aceea~i ca in cazul infractiunii de vtmare corpo-
ral;
184. Infractiunile de vtmare din culp ~i cea de loviri sau b) nu poate fi aceea~i ca 'in cazul infractiunii de loviri sau vt-
vtmri cauzatoare de moarte: mri cauzatoare de moarte;
a) au acela~i element material; c) poate fi aceea~i ca in cazul infractiunii de lovire sau alte vio-
b) nu au aceea~i form de vinovtie; lente.
c) nu au acela~i obiect material.
190. Diferenta 'intre intreruperea cursului sarcinii ~i vtmarea
185. Infractiunile de vtmare corporal ~i cea de vtmare cor- corporal ce a avut ca urmare avortul apare Ia nivelul:
poral din culp: a) elementului material;
a) au aceea~i form de vinovtie; b) subiectului pasiv;
b) au acela~i obiect juridic; c) situatiei premis.
c) au acela~i element material.
191. Lsarea fr ajutor a unei persoane aflate 'in dificultate:
186. Infractiunea de lovire sau alte violente ~i cea de loviri sau a) nu constituie infractiune dac, prin acordarea ajutorului,
vtmri cauzatoare de moarte: autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viata, integri-
a) au acela~i element material; tatea corporal sau sntatea sa;
b) au aceea~i urmare imediat; b) are ca obiect material omisiunea de a da ajutorul necesar;
c) nu au aceea~i form de vinovtie. c) are un subiect activ necalificat.
187. Dac 'in cursulincierrii s-a cauzat o vtmare corporal
192. Determinarea la inceperea sau continuarea practicrii pros-
uneia sau mai multor persoane ~i nu se cunoa~te care dintre partici-
titutiei reprezint:
panti a produs urmrile: a) infractiunea de trafic de persoane;
a) nu se va angaja rspunderea penal a niciunui participant;
b) infractiunea de proxenetism;
b) se aplic tuturor participantilor, mai putin victimei, aceea~i
c) infractiunea de proxenetism in concurs cu cea de trafic de
sanctiune; persoane.
c) victima nu rspunde penal.
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii Jnfracfiuni contra persoanei 43
42
193. Subiectul activ: 198. in cazul infractiunii de act sexual cu un minor:
a) este un minor in cazul infractiunii de folosirea unui minor in a) elementul material poate consta intr-un raport sexual;
scop de cer~etorie; . .. b) elementul material poate consta intr-un act sexual;
b) nu este calificat in cazul infractmnn de trafic de persoane m c) subiect pasiv poate fi ~i un minor in vrst de 5 ani.
varianta tip;
c) este un functionar public in cazul infractiunii de folosire a 199. Se sanctioneaz ~i svr~irea unor fapte cu praeterintentie
serviciilor unei persoane exploatate. in cazul:
a) infractiunii de viol;
194. Tentativase sanctioneaz in cazul infractiunii de: b) infractiunii de agresiune sexual;
a) supunere la munc fortat sau obligatorie; c) infractiunii de act sexual cu un minor.
b) exploatarea cer~etoriei;
200. Dac X, condamnat anterior pentru o infractiune de viol
c) sclavie.
care a avut ca urmare moartea victimei, incearc s o ucid pe Y,
insrcinat (imprejurare cunoscut de X), fapta avnd ca urmare
195. Situatia premis:
pierderea sarcinii, fr ca Y s decedeze, in sarcina lui X se poate
a) in cazul infractiunii de hrtuire sexual const in existenta
retine infractiunea de:
unei relatii de munc sau similar; . a) tentativa la omor calificat;
b) in cazul infractiunii de hrtuire sexual const in pretmderea
b) vtmare corporal care a avut ca urmare avortul;
in mod repetat de favoruri de natur sexual; . . . c) tentativa la omor simplu in concurs cu intreruperea cursului
c) in cazul infractiunii de racolare a ~monlo~ 1~ scopun
sarcmn.
sexuale const in propunerea fcut de un maJor unu1 mmor de a
intretine acte sexuale. 201. Potrivit art. 191 C.pen., infractiunea de determinarea sinu-
ciderii:
196. Infractiunea de divulgarea secretului profesional: a) se pedepse~te mai u~or, potrivit legii, dac fptuitorul nu a
a) are un subiect activ calificat, functionarul public; reu~it s conving victima s se sinucid;
b) este o infractiune ce aduce atingere vietii private; b) se pedepse~te mai u~or dac victima a incercat s se sinu-
c) este o infractiune de serviciu. cid, dar nu a reu~it;
c) se pedepse~te mai grav dac victima este un minor cu vrsta
197. La infractiunea de violarea vietii private: intre 13 ~i 18 ani.
a) elementul material poate consta in ati~gerea adus~ vie~ii. pri-
vate prin fotografierea, captarea sau inreg1strarea de. Imagmi . al~ 202. in cazul in care X ii spune lui Y c s-a sturat s triasc,
unei persoane aflate intr-o locuint sau incpere on dependmta avnd in vedere c sufer de diabet ~i ulcer, iar Y ii procur
tinnd de aceasta; . _ . .. . acesteia o cantitate mare de aspirin, lsnd-o s cread c este
b) elementul material poate consta in atmgerea ~dusa vietn _Pri- otrav, pe care victima o ingereaz fr s pteasc nimic:
vate prin ascultarea cu mijloace tehnice sau inreg1strarea aud10 a a) in sarcina lui Y nu se poate retine infractiunea de ucidere la
unei convorbiri private; cererea victimei;
c) subiect activ poate fi o persoan care a participat la intlnirea b) Y rspunde pentru instigare la inlesnirea sinuciderii;
cu persoana vtmat in cadrul creia au fost s~rprinse s~n~tele, c) Y rspunde pentru inlesnirea sinuciderii, in varianta atenuat,
convorbirile sau imaginile, chiar dac justific un mteres legitim. intruct a avut loc doar o incercare de sinucidere.
44 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii Infrac{iuni contra persoanei 45
203. Uciderea din culp (art. 192 C.pen.): 208. Dac fptuitorul love~te victima pentru a o impiedica s se
a) se retine in variant agravat, dac prin aceea~i fapt se pro- apere, dup care o ucide:
duce moartea mai multor persoane; a) infractiunea de lovire se va retine in concurs cu infractiunea
b) nu se poate retine in concurs formal cu infractiunea de vt de omor;
mare corporal din culp a altei persoane; b) se va retine infractiunea de omor calificat;
c) nu absoarbe niciodat infractiunea de conducere sub influenta
c) nu se poate retine circumstanta agravant general constnd
alcoolului (art. 336 C.pen.).
in svr~irea faptei profitnd de starea de vdit vulnerabilitate a
victimei.
204. In cazul infractiunilor contra vietii:
a) obiectul material este reprezentat de corpul unei persoane in
209. Dac fptuitorul impu~c victima, dup care, vznd c
viat; aceasta nu a decedat, o stranguleaz:
b) pluralitatea de victime nu determin intotdeauna o pluralitate
a) se poate retine omorul calificat- comis de o persoan care a
de infractiuni;
mai comis un omor sau o tentativ Ia omor;
c) forma de vinovtie este intotdeauna intentia.
b) se poate retine un concurs de infractiuni contra vietii;
205. Complicitatea la infractiunea de omor:
c) se va retine omor simplu.
a) se retine intotdeauna cnd Ia locul svr~irii faptei sunt pre-
zente ~i alte persoane dect autorul; 210. Infractiunea de omor simplu (art. 188 C.pen.):
b) poate fi ~i moral; a) nu se poate svr~i in form continuat;
c) se poate retine ~i in cazul celui care a procurat autorului o b) este o infractiune continu;
arm, chiar dac acesta din urm ucide o persoan pe care a con- c) poate fi retinut in concurs formal cu o tentativ Ia omor simplu.
fundat-o cu cea pe care dorea s o ucid (error in personam).
211. Dac fptuitorul ucide victima, creznd c aceasta este
206. Dac fptuitorul ucide victima care a~tepta s i se elibe- insrcinat:
reze o sum de bani Ia bancomat, pentru a lua el ace~ti bani: a) se va retine omor calificat svr~it asupra unei femei gravide,
a) se poate retine infractiunea de omor calificat din interes chiar dac in realitate victima nu era insrcinat;
material; b) nu se va retine infractiunea de omor calificat svr~it asupra
b) se poate retine infractiunea de omor calificat pentru a inlesni unei femei gravide, dac in realitate victima nu era insrcinat
svr~irea altei infractiuni; c) se poate retine infractiunea de omor calificat asupra a 'dou
c) se poate retine infractiunea de tlhrie, consumat sau in forma persoane dac victima era intr-adevr insrcinat.
tentativei, dup caz.
212. Uciderea Ia cererea victimei:
207. Omorul comis pentru sustragerea de Ia executarea unei a) nu poate fi svr~it asupra unui minor, in aceast situatie
pedepse: retinndu-se intotdeauna infractiunea de omor;
a) se svr~e~te cu intentie direct calificat prin scop; b) nu se poate retine dac victima are 6 ani;
b) nu se poate retine dac scopul nu a fost atins; c) este o infractiune contra integrittii corporale sau snttii.
c) poate fi comis ~i pentru a sustrage alt persoan de Ia exe-
cutarea pedepsei.
46 Drept penal. Partea specialii- Gutegere de teste grilii lnfractiuni conti-a persoanei 47
213. Dac :taptuitorul love~te u~or o persoan, la cererea repe- 218. lnfractiunile contra vietii:
tat ~i con~tient a acesteia: a) pot fi toate comise in forma tentativei;
a) se va retine tentativ la infractiunea de ucidere la cererea vic- b) nu au in toate situatiile ca urmare moartea unei persoane;
timei; c) prezint, uneori, un obiectjuridic secundar.
b) se va retine infractiunea de lovire;
c) fapta nu este infractiune. 219. in cazul infractiunilor contra persoanei:
a) pluralitatea de victime determin o pluralitate de infractiuni,
214. Omorul calificat comis prin cruzimi: cu exceptia infractiunilor de omor, ucidere din culp ~i vtmare
a) se poate retine doar in cazul violentelor fizice asupra victimei; corporal din culp;
b) este intotdeauna comis cu premeditare; b) obiectul juridic principal const in viata victimei;
c) poate fi comis ~i din interes material. c) infractiunile contra autorittii se absorb in acestea dac
victima este functionar public.
215. Omorul calificat comis prin cruzimi:
a) poate intra in concurs real cu infractiunea de profanare de 220. Uciderea din culp:
cadavre; a) se retine in variant agravat ori de cte ori :taptuitorul se afl
b) nu permite retinerea agravantei generale constnd in svr- sub influenta alcoolului;
~irea faptei prin cruzimi [prevzut de art. 77lit. b) C.pen.]; b) absoarbe in mod natural vtmarea corporal din culp dac
c) se retine dac fapta a produs oroare in opinia public, chiar victima este rnit ~i, dup un interval de timp, decedeaz ca
dac nu a existat o chinuire suplimentar a victimei. urmare a actiunii :taptuitorului;
c) este o infractiune contra vietii.
216. Tentativa la omorul calificat comis cu premeditare:
a) nu este posibil; 221. Dac victima X se sinucide in urma amenintrii :taptuito-
b) se va retine dac :taptuitorul incearc s proeure mijloacele rului c, in caz contrar, il va omori pe fiul acesteia, spre care
necesare uciderii victimei, dar nu reu~e~te, astfel inct renunt la indreapt un pistol:
intentia de a o ucide; a) se va putea retine infractiunea de determinarea sinuciderii in
c) se pedepse~te. variant agravat;
b) se va putea retine infractiunea de omor asupra fiului victimei;
217. Dac X il roag pe Y s o ucid pe Z, promitndu-i o sum c) se va putea retine infractiunea de omor fat de X.
de bani in acest sens, dup care ii procur acestuia mijloacele nece-
sare svr~irii faptei: 222. Infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii
a) X nu rspunde penal dac Y nu se las convins s svr- (art. 191 C.pen.):
~easc fapta; a) poate fi comis ~i cu intentie dep~it;
b) in sarcina lui X se va retine o contributie de instigator, care b) poate fi comis cu intentie direct;
absoarbe complicitatea, dac Y svr~e~te fapta; c) poate fi comis cu intentie indirect.
c) in sarcina lui Y se poate retine ~i o infractiune de luare de
mit dac accept promisiunea lui X.
48 Drept penal. Partea speciala - Gutegere de teste grila lnfractiuni contra persoanei 49
223. Infractiunea de ucidere din culp: 228. Vtmarea corporal din culp a unei persoane care a avut
a) poate fi comis doar prin actiune; nevoie de 5 zile de ingrijiri medicale:
b) poate fi comis att din culp cu prevedere, ct ~i din culp a) nu este infractiune in nicio imprejurare;
simpl; b) reprezint infractiune dac fptuitorul cauzeaz un accident
c) nu poate fi retinut in concurs formal cu alt infractiune de de circulatie conducnd fr s fi obtinut vreodat permisul de
ucidere din culp. conducere;
c) reprezint o singur infractiune in variant agravat dac fp-
224. In cazul infractiunii de lovire sau alte violente: tuitorul consumase buturi alcoolice, avnd o imbibatie alcoolic
a) tentativa nu se pedepse~te; de 0,4 g/1 alcool pur in snge.
b) poate interveni impcarea pqilor;
c) pluralitatea de victime determin retinerea unei pluralitti de 229. Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului:
infractiuni. a) absoarbe infractiunea de vtmare corporal;
b) nu absoarbe infractiunea de loviri sau alte violente;
225. Infractiunea de vtmare corporal (art. 194 C.pen.): c) nu absoarbe infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal.
a) se poate svr~i doar cu intentie indirect;
b) se poate svr~i ~i cu intentie dep~it; 230. lnfractiunea de intrerupere a cursului sarcinii (art. 201
c) se poate svr~i in toate cazurile ~i cu intentie direct. C.pen.):
a) are ca urmare imediat oprirea cursului sarcinii;
226. Infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte b) poate fi svr~it ~i de un medic de familie;
(art. 195 C.pen.): c) se pedepse~te chiar dac subiectul activ este chiar femeia
a) se raporteaz doar Ia fapta de lovire sau alte violente insrcinat care i~i provoac intreruperea cursului sarcinii.
(art. 193 C.pen.), iar nu ~i Ia vtmarea corporal (art. 194 C.pen.);
b) poate fi retinut atunci cnd fptuitorul prevede rezultatul 231. Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal (art. 205
faptei sale ~i, de~i nu-1 urmre~te, accept producerea lui; C.pen.):
c) svr~it asupra unui membru de familie determin inca- a) se poate retine in concurs cu infractiunea de rele tratamente
drarea faptei in violent in familie raportat Ia aceast infractiune, aplicate minorului;
cu consecinta sporirii limitelor de pedeaps. b) se retine in variant agravat dac are ca urmare sinuciderea
victimei;
227. In cazul infractiunii de loviri sau vtmri cauzatoare de c) in varianta tip, se pedepse~te ~i in forma tentativei.
moarte (art. 195 C.pen.):
a) infractiunea se consum Ia momentul decesului persoanei; 232. Rpirea unui nou-nscut:
b) fapta nu va antrena rspunderea penal a fptuitorului dac, a) reprezint infractiunea de lipsire de libertate in varianta tip;
Ia momentul exercitrii violentelor, acesta avea 13 ani, iar Ia data b) reprezint infractiunea de lipsire de libertate in variant agra-
producerii decesului victimei ca urmare a acestor violente, impli- vat;
nise 17 ani; c) nu reprezint infractiune, intruct lipsa consimtmntului nu
c) data svr~irii infractiunii coincide intotdeauna cu data con- se poate prezuma in defavoarea inculpatului.
sumrii infractiunii.
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii Infractiuni contra persoanei 51
50
233. Infractiunea de amenintare: 238. Se sanctioneaz ~i svr~irea unor fapte cu praeterintentie
a) poate privi o fapt pgubitoare indreptat asupra unei per- in cazul:
soane apropiate victimei; a) infractiunii de viol;
b) se retine in variant agravat dac fptuitorul urmre~te obti- b) infractiunii de agresiune sexual;
nerea unui folos patrimonial; c) infractiunii de act sexual cu un minor.
c) se poate svr~i ~i prin sms-uri.
239. Att in cazul infractiunii de ucidere din culp, ct ~i al
234. Infractiunea de viol: celei de vtmare corporal din culp:
a) se poate comite ~i din culp; a) se va retine o variant agravat dac fapta este comis de
b) se retine in variant agravat dac sunt violate mai multe dou sau mai multe persoane impreun;
b) pluralitatea de victime determin retinerea unei variante
persoane;
agravate a infractiunii respective;
c) este o infractiune contra persoanei.
c) dac victima este membru de familie, se va retine infrac-
tiunea de violent in familie (art. 199 C.pen.).
235. Infractiunea de viol: .
a) se retine in variant agravat dac victima locuie~te cu fp-
240. In cazul infractiunii de amenintare (art. 206 C.pen.):
tuitorul; a) pluralitatea de victime determin retinerea unei pluralitti de
b) nu poate fi retinut in concurs formal cu infractiunea de
infractiuni;
incest; b) pentru existenta infractiunii este necesar ca fapta s ii fi
c) se retine in variant agravat dac s-a svr~it prin punerea cauzat efectiv victimei o stare de temere;
victimei in imposibilitate de a se apra. c) amenintarea poate privi ~i o fapt pgubitoare care nu repre-
zint infractiune.
236. X intlne~te intr-o sear in spatele blocului o femeie cu un
copil mic. X ii pune mna Ia gur copilului care incepuse s tipe, 241. lnfractiunea de ~antaj (art. 207 C.pen.):
speriat fiind de infti~area lui X, ~i ii spune femeii c ii va ucide fiul a) se retine in variant agravat dac se svr~e~te in modali-
dac aceasta nu intretine relatii sexuale cu el. Dac victima cedeaz tatea amenintrii cu darea in vileag a unei fapte reale sau imagi-
~i intretine imediat relatiile sexuale solicitate, in sarcina lui X: nare, compromittoare pentru persoana amenintat;
a) se poate retine infractiunea de ~antaj; b) se retine in variant agravat dac, de exemplu, fptuitorul
b) se poate retine infractiunea de viol in variant agravat; urmre~te obtinerea unui folos patrimonial pentru o alt persoan;
c) se poate retine o infractiune de viol in varianta tip. c) se retine in forma tentativei dac victima nu cedeaz cons-
trngerii ~i sesizeaz organele de politie.
237. Infractiunea de violarede domiciliu (art. 224 C.pen.):
a) este o infractiune contra persoanei fizice; 242. X, farmacist, primind un mesaj pe telefon din care rezulta
b) se retine ~i dac fptuitorul ptrunde intr-un loc imprejmuit cu certitudine c sotia sa Y, de care tria despftit in fapt de o
unde nu exist nicio constructie; lung perioad, il in~al, pleac nervos de la serviciu, lund cu el o
c) dac este svr~it de trei sau mai multe persoane impreun, cantitate mare dintr-un medicament ~i se intlne~te imediat cu
se va retine circumstanta agravant general prevzut la art. 77 aceasta pentru a lua prnzul. Profitnd de neatentia victimei, X ii
lit. a) C.pen. pune medicamentul in cafea, Y decednd in urma inghitirii
Infracfiuni contra persoanei 53.
Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila
52
~47. In practica instantei supreme s-a stabilit c fapta inculpa-
acestuia. Avnd in vedere c X a mo~tenit toat averea victimei
tulm care, urmrind s comit un viol, nu opre~te ma~ina la insisten-
'inainte de descoperirea omorului ~i c s-a demanstrat c, in reali-
tele victimei, ~i o constrnge astfel pe aceasta s se arunce din auto-
tate, cstoria dintre X ~i Y era nul, intruct Y era deja cstorit:
a) in sarcina lui X se poate retine infractiunea de violent in vehicul, in timpul mersului, ~i s se accidenteze mortal reprezint:
a) infractiunea de omor calificat comis pentru a inlesni sau a
familie (art. 199 C.pen.); .
b) in sarcina lui X se poate retine infractiunea de omor cahficat ascunde svr~irea altei infractiuni, in spet un viol;
comis cu premeditare; . b) tentativ la infractiunea de viol urmat de moartea victimei
c) in sarcina lui X nu se poate retine infractiunea de omor cah- c) infractiunea de determinare sau 'inlesnire a sinuciderii. '
ficat comis din interes material.
248. Inculpatul a constrns victima s se arunce de la un etaj
243. Infractiunea de violarede domiciliu (art. 224 C.pen.): superior al unei cldiri inalte. Victima a fost transportat de
a) se retine in variant agravat dac este comis de ctre dou urgent la spital ~i a supravietuit. Din expertiza medico-legal a
persoane impreun, chiar dac una dintre ele nu rspunde penal; ~ezultat c victima a suferit leziuni ce i-au pus in primejdie viata.
b) poate fi retinut in modalitatea ptrunderii lar drept intr-un In sarcina inculpatului se va retine:
loc imprejmuit doar dac acesta tine de o locuint, 'incpere sau a) infractiunea de determinare sau inlesnire a sinuciderii in
dependint; varianta atenuat - cnd actele de determinare au fost urmate de o
c) se ~onsum in momentul ptrunderii tar drept Intr-o locuint, 'incercare de sinucidere;
indiferent de perioada petrecut de laptuitor in spatiul respectiv. b) infractiunea de vtmare corporal in varianta punerii in
primejdie a vietii persoanei;
244. In cazul infractiunii de ucidere la cererea victimei (art. 190 c) tentativ la infractiunea de omor comis prin folosirea ener-
C.pen.): giei fizice a victimei.
a) victima trebuie s fie membru de familie cu laptuitorul;
b) cererea victimei trebuie s fie scris; 249. Fapta osptarului care impinge cu putere, in mod neglijent,
c) subiectul activ poate fi ~i un medic.
o u~ batant ~i love~te astfel victima ce se afla de partea cealalt a
u~ii, provocndu-i acesteia leziuni ce au necesitat pentru vindecare
245. Infractiunea de intrerupere a cursului sarcinii (art. 201
91 de zile de 'ingrijiri medicale:
C.pen.):
a) are un subiect activ calificat; a) reprezint infractiunea de vtmare corporal din culp in
b) este mai grav dac se svr~e~te lar consimtamntul femeii varianta tip, prevzut de art. 196 alin. (2) C.pen.;
insrcinate; b) reprezint infractiunea de vtmare corporal din culp in
c) este o infractiune contra vietii private. variant agravat [art. 196 alin. (3) C.pen.], deoarece nu au fost
respectate msurile de prevedere pentru efectuarea unei anumite
246. Infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte activitti;
(art. 195 C.pen.): c) nu reprezint infractiune, deoarece activitatea de deschidere
a) se comite doar cu intentie dep~it; a u~ilor nu este reglementat ~i nu pot fi stabilite msurile de
b) se retine in variant agravat dac este svr~it asupra a prevedere inclcate.
dou sau mai multor persoane;
c) svr~it asupra unui membru de familie determin incadra-
rea faptei in art. 199 C.pen. (violenta in familie) raportat la art. 195
C.pen.
54 Drept penal. Partea specialii - Cu/egere de teste grilii

250. Poate exista infractiunea de amenintare atunci cnd:


a) mesajul de pericol vizeaz unprieten al persoanei amenintate;
b) mesajul de pericol vizeaz stoparea unei actiuni sau a unei II. Infractiuni contra patrimoniului
atitudini neingduite, imputabil persoanei amenintate;
c) mesajul de pericol se refer Ia folosirea unei ci legale sau Ia 254. Prin infractiunea de furt:
folosirea pe cale licit a unui drept.
a) posesia de rea-credint este ocrotit in orice imprejurare;
b) posesia de rea-credint nu este ocrotit in nicio imprejurare;
251. Infractiunea de viol poate fi comis:
c) posesia de rea-credint nu este ocrotit contra proprietarului
a) prin orice act de natur sexual;
bunului mobil.
b) prin raport sexual, chiar dac acesta nu a fost finalizat;
c) prin orice act de penetrare vaginal sau oral.
255. lnfractiunea de furt nu poate avea ca obiect material:
a) imobilele prin destinatie;
252. Inculpatul o oblig pe sora sa s intretin cu el un raport
sexual amenintnd-o cu cutitul. Inculpatul a comis infractiunea de: b) lucrurile ce nu apaqin cuiva (res nullius);
a) viol in variant agravat; c) lucrurile abandonate de posesorul Ior (res dere/ictae).
b) viol in concurs cu incest;
c)incest. 256. Poate exista infractiunea de furt atunci cnd:
a) bunul in cauz apaqine taptuitorului;
253. Fapta tatlui de a intretine raporturi sexuale cu fiica sa in b) bunul in caui fusese inmnat taptuitorului de ctre persoana
vrst de 5 ani reprezint: vtmat;
a) infractiunea de viol in variant agravat; c) bunul in cauz fusese pierdut.
b) infractiunea de act sexual cu un minor;
c) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de incest. 257. Fapta unei persoane care vznd c din incinta unei intre-
prinderi s-a aruncat peste gard de ctre o persoan necunoscut o
saco~ despre care ~i-a dat seama c ar contine bunuri furate din
unitate ~i pe care ~i-a insu~it-o, reprezint:
a) infractiunea de tinuire;
b) infractiunea de furt;
c) infractiunea de insu~ire a bunului gsit.

258. Fptuitorul a sustras pa~aportul victimei cu intentia de a-1


folosi peste o sptmn pentru trecerea frontierei, cnd urma s-~i
atribuie alt identitate. Avnd in vedere c inculpatul a fost descoperit
imediat dup sustragerea pa~aportului, in sarcina sa se poate retine:
a) infractiunea de fals privind identitatea;
b) infractiunea de furt simplu (art. 228 C.pen.);
c) infractiunea de furt calificat (art. 229 C.pen.).
56 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii Infrac{iuni contra patrimoniului
57
259. Dac un conductor auto transport bunuri ce au fost luate C) Iaptuitoru} SUStrage bunul dintr-un }oc asigurat CU paz, dar
in primire de insotitorul transportului ~i i~i insu~e~te o parte din nu reu~e~te s treac de paznic.
ele, fapta reprezint infractiunea de:
a) gestiune frauduloas; 264. Inscrisurile pot fi obiect material al infractiunii de furt:
b) furt; a) doar dac au valoare economic;
c) delapidare. b) doar dac apartin unei (unor) persoane;
c) indiferent dac au sau nu valoare economic.
260. Dac Ia comiterea furtului autorul a fost ajutat nemijlocit
de alte persoane, care ins nu au ~tiut c se comite o infractiune, 265. Consumarea infractiunii de furt are loc in momentul:
incadrareajuridic va fi: a) realizrii apropriatiunii (deposedarea victimei ~i imposedarea
a) furt simplu; raptuitorului);
b) furt calificat; b) realizrii aprehensiunii (apucarea bunului de ctre raptuitor);
c) furt simplu ~i instigare Ia furt (in forma participatiei improprii). c) deplasrii bunului de ctre Ia.ptuitor pn Ia locul unde dorea
s-I duc sau s-1 ascund.
261. Sunt aplicabile dispozitiile art. 231 alin. (1) C.pen. privind
pedepsirea unor furturi Ia plngerea prealabil in cazul in care 266. Dac raptuitorul ptrunde rar drept Intr-o locuint in care
subiectul activ este: locuiau dou persoane ~i sustrage bunuri apartinnd amndurora,
a) o persoan care locuie~te cu victima; incadrarea juridic va retine:
b) gzduitorul care svr~e~te furtul in paguba celui pe care 1l a) dou infractiuni de furt calificat;
gzduie~te; b) o infractiune de furt calificat;
c) gzduitul care sustrage bunuri de Ia persoana care 1l gz- c) o infractiune de furt calificat in concurs cu infractiunea de
duie~te. violare de domiciliu.

262. Fapta inculpatilor de a sustrage un autoturism, de a se 267. Ptrunderea raptuitorului intr-un apartament ~i sustragerea
deplasa cu el in alt ora~ unde l-au dezmembrat ~i au vndut piesele unei pluralitti de bunuri pentru al cror transport se realizeaz mai
componente constituie: multe drumuri intre apartament ~i autoturismul su reprezint:
a) infractiunea de furt de folosint in concurs cu infractiunea de a) o infractiune de furt;
furt calificat; b) o infractiune de furt in form continu;
b) infractiunea de furt de folosint in concurs cu infractiunea de c) o infractiune de furt in form continuat.
distrugere;
c) infractiunea de furt simplu. 268. Nu reprezint infractiunea de furt calificat:
a) luarea unui bun mobil din posesia altuia prin amenintarea cu
263. Infractiunea de furt se consider a fi consumat ~i dac: o arm;
a) actiunea de deposedare a persoanei vtmate a inceput, dar b) sustragerea unor bunuri in timpul unei calamitti;
ea nu a fost dus pn Ia capt; c) sustragerea unui bun prin scoaterea din functiune a unui sis-
b) raptuitorul nu a reu~it s pstreze bunurile, fiind prins ime- tem de supraveghere.
diat dup sustragere;
58 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii Infractiuni contra patrimoniului 59
269. Fapta ~oferului de taxi care, de~i observ c partea vt- . 273. Pentru aprecierea existentei infractiunii de furt svr~it "in
mat coboar din ma~in fr s-~i recupereze un bun depus pe timpul noptii" se intrebuinteaz in practica judiciar:
bancheta din spate, nu o atentioneaz, iar ulterior i~i insu~e~te a) criteriul astrnomic;
bunul respectiv, reprezint infractiunea de: b) criteriul geografic;
a) insu~irea bunului gsit [art. 243 alin. (1) C.pen.]; c) criteriul realittii.
b) furt (art. 228 C.pen.);
c) furt calificat [svr~it intr-un mijloc de transport in comun- 274. In cazul in care fptuitorul ptrunde intr-o magazie ziua,
art. 229 alin. (1) lit. a) C.pen.]. caut bunuri care il intereseaz ~i prse~te magazia in timpul nptii
cu o multitudine de bunuri pe care le-a sustras se poate retine:
270. Elementul circumstantial al svr~irii unei infractiuni de a) infractiune de furt calificat in varianta de Ia art. 229
ctre "o persoan mascat, deghizat sau travestit" este specific: alin. (1) lit. b) (in timpul nptii);
a) infractiunii de furt calificat; b) infractiune de furt simplu, intruct activitatea infractional
b) infractiunii de tlhrie; a inceput in timpul zilei;
c) unor infractiuni contra patrimoniului (furt, tlhrie), dar ~i c) infractiune de furt simplu in cncurs cu infractiune de
unor alte categorii de infractiuni (infractiuni contra persoanei, infrac- furt calificat in varianta prevzut Ia art. 229 alin. (I) lit. b) (in
tiuni de fals). timpul nptii).

271. Svr~irea infractiunii de furt calificat prin escaladare 275. Furtul calificat svr~it prin efractie:
[art. 229 alin. (1) lit. d) C.pen.] presupune: a) presupune dep~irea unui bstacl interpus intre fptuitor ~i
a) inlturarea unui obstacol ce se interpune intre fptuitor ~i bunul pe care acesta intentineaz s-1 sustrag;
bunul pe care acesta intentioneaz s-1 sustrag; b) absoarbe infractiunea de distrugere;
b) dep~irea unui obstacol ce se interpune intre fptuitor ~i c) pate avea ca obiect material ~i energia electric.
bunul pe care acesta intentioneaz s-1 sustrag;
c) prsirea de ctre fptuitor a locului svr~irii furtului prin 276. Dac infractiune de furt este cmis de 4 persane
alte locuri dect cele normal intrebuintate pentru intrareal ie~irea impreun in timpul nptii, se pate retine:
persoanelor. a) infractiune de furt calificat;
b) infractiune de furt simplu cu aplicarea circumstantei agra-
272. Furtul unui bun dintr-un autobuz aflat in serviciu, dar oprit vante prevzute .de art. 77 lit. a) C.pen. (fapta svr~it de 3 sau
la capt de Iinie, reprezint: mai multe persane impreun);
a) furt calificat, intruct prive~te un mijloc de transport sau c) infractiune de furt calificat cu aplicarea circumstantei agra-
orice alt mijloc de interventie la incendiu, la accidente de cale vante prevzute de art. 77 lit. a) C.pen.
ferat, rutiere, navale sau aeriene ori in caz de dezastru [art. 229
alin. (3) lit. e) C.pen.]; 277. Furtul calificat svr~it prin efractie:
b) furt calificat, svr~it intr-un mijlc de transprt in cmun a) nu implic inttdeauna vilare de dmiciliu;
[art. 229 alin. (1) lit. a) C.pen.]; . b) nu pate fi svr~it asupra unui bun mobil;
c) furt simplu, intruct autbuzul, neavnd niciun cltr ~~ c) implic inlturarea unui bstacl interpus intre fptuitr ~i
fiind prit, nu servea ca mijlc de transprt in Cmun. bunul pe care acesta intentineaz s-1 sustrag.
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii lnfracfiuni contra patrimoniului 61
60
278. Sustragerea unui bun de ctre un fptuitor reprezint: 284. Reprezint infractiunea de tlhrie (art. 233 C.pen.):
a) infractiunea de furt calificat dac fptuitorul are asupra sa o a) furtul svr~it prin intrebuintare de insulte;
arm, pe care nu o folose~te; b) furtul urmat de intrebuintarea de amenintri pentru pstrarea
b) infractiunea de furt calificat svr~it intr-un mijloc de trans- bunului furat;
port in comun dac sustragerea are loc intr-un taxi; c) furtul svr~it prin punerea victimei in stare de incon~tient
c) infractiunea de furt calificat dac fapta are loc prin spargerea sau neputint de a se apra.
sediului unei societti comerciale.
285. Tlhria se va retine in varianta calificat atunci cnd:
279. Nu reprezint furt calificat (art. 229 C.pen.) furtul comis: a) a avut ca urmare vtmarea corporal;
a) asupra unui bun ce face parte din patrimoniul cultural; b) a fost svr~ita prin efractie;
b) asupra unei persoane aflate in imposibilitate de a-~i exprima c) a fost svr~it asupra unui mijloc de transport.
opinia;
c) asupra unei persoane aflate in stare de somn. 286. Tlhria este o infractiune:
a) complex;
280. Reprezint furt calificat (art. 229 C.pen.): b) de obicei;
a) sustragerea unui certificat de inmatriculare; c) contra patrimoniului.
b) sustragerea instalatiilor de sigurant ~i dirijare a traficului
naval; 287. Elementul material al infractiunii de tlhrie este:
c) sustragerea unor componente ale retelelor electrice.
a) un bun mobil;
281. Reprezint furt calificat (art. 229 C.pen.) furtul: b) acela~i ca Ia infractiunea de furt, Ia care se adaug folosirea
violentei fizice sau psihice;
a) de titei aflat in conducte;
b) unui act care serve~te pentru legitimare; c) degradarea unui bun mobil prin folosirea violentei fizice sau
c) unui inscris cu valoare economic. psihice.

282. Tlhria are ca form de vinovtie intentia direct in cazul 288. Fapta inculpatilor care, prin violente ~i amenintri, au
in care: obligat un barman s Je serveasc buturi alcoolice, al cror cost au
a) a avut ca urmare moartea victimei (art. 236 C.pen.); refuzat s-1 achite, constituie:
b) a avut ca urmare leziuni care au necesitat pentru vindecare a) infractiunea de tlhrie;
20 de zile de ingrijiri medicale; b) infractiunea de ~antaj;
c) a avut ca urmare vtmarea corporal a victimei [art. 234 c) infractiunea de lovire sau alte violente in concurs cu infrac-
alin. (3) C.pen.]. tiunea de in~elciune.

283. La infractiunea de tlhrie tentativa este pedepsit: 289. Fapta inculpatului de a ptrunde in locuinta victimei, de a
a) doar Ia tlhria simpl; o imobiliza, de a o ameninta cu moartea pentru a spune unde tine
b) att Ia tlhria simpl, ct ~i Ia tlhria calificata; banii ascun~i ~i prsirea locuintei inainte de a-i gsi din cauza
c) Ia tlhria simpl ~i Ia tlhria calificat, cu exceptia cazului
declan~rii unei alarme, in cazul in care leziunile produse de imo-
in care fapta a avut ca urmare vtmarea corporal [art. 234
bilizare au necesitat 3 zile de 'ingrijiri medico-legale, reprezint:
alin. (3) C.pen.].
Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infrac{iuni contra patrimoniului 63
62
a) infractiunea de lipsire de libertate, infractiunea de amenin- b) svr~irea faptei asupra unui magistrat, politist, jandarm sau
tare, infractiunea de tentativ la furt, infractiunea de loviri sau alte asupra unui militar;
violente aflate 'in concurs; c) svr~irea faptei in timpul unei calamitti.
b) infractiunea de lipsire de libertate 'in concurs cu infractiunea
2?5. ~~ cazul in care _do.i fptuitori, dup o intelegere prealabil,
de tentativ la furt;
c) infractiunea de tentativ la tlhrie. ataca vichma, unul svar~md acte de violent, iar cellalt sustr-
gnd bunul de la victim, se va putea retine:
290. Faptele de a-i aplica victimei o lovitur, de a-i sustrage a) infractiunea de lovire sau alte violente pentru unul dintre
ceasul ~i de a-i aplica ulterior alte lovituri pentru a o lmpiedica s fptuitori ~i infractiunea de furt pentru cellalt;
riposteze reprezint infractiunea de:
?) i.nfr~c~iunea. de tentat~v de tlhrie pentru cel ce a aplicat
lov1tunle ~~ mfractmnea de talhrie pentru cellalt fptuitor;
a) furt 'in concurs cu cea de lovire ~i alte violente;
c) coautorat la infractiunea de tlhrie.
b) tlhrie 'in concurs cu cea de lovire sau alte violente;
c) tlhrie. 296. In cazul infractiunii de tlhrie:
. a) fapt~ este ~nfr~ctiune de tlhrie dac bunul este predat ime-
291. Exist infractiunea de tlhrie 'in cazul 'in care:
diat fptmtorulm ch1ar de ctre victim, in urma constrngerii la
a) furtul este urmat de lntrebuintarea de amenintri pentru ps-
care a fost supus;
trarea bunului furat; b) ca ~i in cazul infractiunii de ~antaj, suntem in prezenta unei
b) furtul este svr~it prin amenintarea victimei cu o arm ante- infractiuni de pericol;
rior lurii bunului; c) fapta intra in concurs cu infractiunea de ultraj atunci cnd
c) furtul este svr~it asupra unei persoane care se afla 'in stare victi~a violentei este un functionar public care indepline~te o
de incon~tienta. functie ce implic exercitiul autorittii de stat.
292. Actiunea penal se pune lntotdeauna 'in mi~care la plan- 297. La infractiunea de tlhrie:
gerea prealabil a persoanei vtmate la infractiunea de: a). atunci cnd s_urvine decesul victimei ca urmare a violentelor
a) furt simplu (art. 229 C.pen.); exerc1tate asupra e1 de ctre fptuitor, acest rezultat este acceptat
b) furt calificat (art. 229 C.pen.), dac victima este sotia fptui- de ctre fptuitor, dar nu este urmrit;
torului; b) a~~asta ex~st. atunci cnd violentele sunt svr~ite in scopul
c) tlhrie simpl. com1tem furtulm on pentru ca fptuitorul s pstreze bunul sustras,
s ~tearg urmele infractiunii ori s-~i asigure scparea;
293. In cazul infractiunii de tlhrie: c) se retine tlhria calificat dac se sustrag componente ale
a) infractorul profit de starea preexistent de incon~tient sau sistemelor de irigatii.
de neputint a victimei de a se apra ori de a-~i exprima vointa;
b) victima poate fi supus ~i unei violente morale; 298. Dac fptuitorul solicit victimei s-i predea haina, ame-
c) persoana asupra creia se exercit violente nu este in mod nintnd-o cu un cutit ~i victima se conformeaz, incadrarea juridic
obligatoriu cea care sufer prejudiciul patrimonial. va fi:
a) ~antaj (art. 207 C.pen.);
294. Nu reprezint tlhrie calificat: b) amenintare (art. 206 C.pen.);
a) svr~irea faptei de ctre o persoan mascat, deghizat sau c) tlhrie (art. 233 C.pen.).
travestit;
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii lnfractiuni contra patrimoniului 65
64
299. Fapta inculpatului de a imbrnci victima care se afla la vola- 304. In cazul in care raptuitorul amenint cu btaia dou per-
nul unui autoturism, de a lua acest autoturism ~i de a pleca de la locul soane, constrngndu-le astfel s-i predea bunurile personale ce le
faptei cu el, urmat de restituirea autoturismului dup numai o zi: aveau asupra lor, fapta constituie:
a) reprezint infractiunea de furt de folosint; a) o infractiune de tlhrie;
b) nu reprezint infractiune; b) dou infractiuni de tlhrie aflate in concurs;
c) reprezint infractiunea de tlhrie. c) o infractiune de tlhrie calificat.

300. Legarea minilor victimei pentru a-i fi luat bunul de ctre 305. In cazul in care raptuitorul aplic mai multe lovituri vic-
raptuitor poate constitui infractiunea de: timei intruct aceasta nu dorea s-1 insoteasc intr-un loc anume,
a) lipsire de libertate in mod ilegalin concurs cu furt; iar dup ce victima se prbu~e~te la pmnt o deposedeaz de un
b) tlhrie; A _
ceas, de~i initial nu manifestase aceast intentie, se va retine:
c) lipsire de libertate in mod ilegalin concurs cu talhar~e, chmr a) o infractiune de lovire sau alte violente in concurs cu o
dac victima este eliberat imediat dup sustragerea bunulm. infractiune de furt;
b) o infractiune de tlhrie;
301. Sustragerea unui bun de la o persoan aflat in stare de c) o infractiune de lovire sau alte violente in concurs cu o
incon~tient: infractiune de tlhrie.
a) reprezint infractiunea de tlhrie dac raptuitorul a profitat
de aceast stare a victimei preexistent actiunii sale; 306. Insu~irea unui bun mobil al altuia, aflat la raptuitor, poate
b) reprezint infractiunea de furt dac victima ~i-a provocat reprezenta:
aceast stare; . a) furt;
c) reprezint infractiunea de tlhrie in cazul in care fptuitorul b) insu~irea bunului gsit;
a provocat starea de incon~tient a victimei. c) abuz de incredere.

302. Aplicarea mai multor lovituri cu toporul in zone vitale, ce 307. In cazul infractiunii de abuz de incredere (art. 238 C.pen.):
a avut ca urmare decesul victimei ~i a fost insotit de insu~irea de a) simpla abtinere de a restitui bunul la epuizarea termenului
ctre raptuitori a unor bunuri apartinnd acesteia, reprezint infrac- pn la care subzist detentia nu reprezint un "refuz de restituire";
tiune de: A b) nu este necesar ca refuzul s constituie un rspuns la o cerere
a) omor calificat [art. 189 lit. d) C.pen.- pentru a mlesm sau a ferm, indubitabil a celui care a transferat detentia bunului;
ascunde svr~irea altei infractiuni]; c) refuzul trebuie s fie adresat celui care a incredintat bunulin
b) tlhrie urmat de moartea victimei (art. 236 C.pen.); . detentie, mandatarului acestuia ori proprietarului bunului.
c) omor calificat [art. 189 lit. d) C .pen.] in concurs cu mfrac-
tiunea de tlhrie (art. 233 C.pen.). 308. X a imprumutat lui Y un autoturism pentru o sptmn.
La implinirea termenului, Y a refuzat s-i restituie bunul lui X,
303. Aplicarea unor lovituri victimei in vederea sustragerii unor
de~i acesta 1-a solicitat in repetate rnduri. Fapta lui Y reprezint
bunuri ~i abandonarea locului faptei inainte ca bunurile s poat fi
infractiunea de:
sustrase reprezint: a) furt;
a) infractiunea de lovire in concurs cu infractiunea de furt;
b) abuz de incredere;
b) tentativ la infractiunea de tlhrie;
c) in~elciune.
c) infractiunea de lovire sau alte violente.
66 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infractiuni contra patrimoniului 67
309. Poate exista infractiunea de abuz de incredere (art. 238 315. Poate fi obiect material al infractiunii de abuz de incredere:
C.pen.) in cazul in care fptuitorul i~i insu~e~te: a) o sum de bani dat cu titlu de imprumut;
a) o sum de bani pe care avea obligatia s o depun Ia C.E.C. b) un bun imobil prin destinatie;
pe numele proprietarului; c) un bun mobil corporal.
b) o sum de bani care ii fusese dat cu titlu de imprumut;
c) o sum de bani care ii fusese inmnat pentru a procura plti- 316. lnfractiunea de abuz de incredere:
torului anumite servicii (o excursie, un bilet Ia spectacol etc.). a) are ca situatie premis un titlu in baza cruia fptuitorul
detine bunul;
310. In cazul infractiunii de abuz de incredere, fptuitorul poate b) exist ~i atunci cnd fptuitorul folose~te pe nedrept bunul
detine bunul in baza: incredintat de victim cu un titlu ~i intr-un anumit scop;
a) unui contract translativ de proprietate;
c) se svr~e~te prin simpla abtinere a fptuitorului de a restitui
b) unui act al unei autoritti; bunulla expirarea termenului detentiei.
c) in baza unui contract de imprumut de folosint.
317. Exist gestiune frauduloas in variant agravat [art. 242
311. Situatia premis Ia infractiunea de abuz de incredere este:
alin. (2)-(3) C.pen.] atunci cnd:
a) existenta unui titlu in baza cruia fptuitorul detine bunul;
b) insu~irea pe nedrept a unui bun de ctre subiectul activ; a) pagubele sunt pricinuite de lichidatorul averii debitorului;
c) existenta unui act translativ de proprietate. b) fapta este svr~it cu ocazia administrrii bunurilor;
c) fapta este svr~it in scopul de a dobndi un folos material.
312. Subiectul activ Ia infractiunea de abuz de incredere trebuie
s fie: 318. Sustragerea de ctre tutore a unei prti din pensia de urma~
a) detentorul precar al bunului; ~i din alocatia de stat cuvenit minorilor aflati sub tutela sa consti-
b) proprietarul bunului; tuie infractiunea de:
c) posesorul bunului. a) furt;
b) gestiune frauduloas;
313. Infractiunea de abuz de incredere nu este posibil in cazul: c) abuz de incredere.
a) unui contract de imprumut de comodat;
b) unui imprumut de consumatie (mutuum); 319. Obiectul material al infractiunii de gestiune frauduloas
c) in cazul unei obligatii alternative, cnd debitorul are posibili- poate fi:
tatea alegerii prestatiei. a) doar un bun mobil;
b) o sum de bani;
314. Latura subiectiv Ia infractiunea de abuz de incredere este c) o universalitate de bunuri mobile ~Vsau imobile.
format din:
a) intentie direct sau indirect; 320. Subiect activ al infractiunii de gestiune frauduloas poate fi:
b) praeterintentie; a) un administrator al averii unei persoane fizice;
c) intentie sau culp. b) orice persoan care aduce atingere patrimoniului unei persoane;
c) persoana care are sarcina de a administra sau conserva
averea altei persoane.
Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii Jn.fracfiuni contra patrimoniului 69
68
321. Elementul material Ia infractiunea de gestiune frauduloas 326. La infractiunea de in~elciune (art. 244 C.pen.) urmarea
const: imediat const:
a) exclusiv dintr-o actiune de insu~ire, folosire sau traficare a a) intr-o stare de pericol cu privire Ia patrimoniul victimei;
b) intr-o pagub ce se produce in patrimoniul victimei;
bunurilor administrate;
b) in orice act de administrare sau conservare voit defectuos c) in obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material
injust.
care este productor de pagube;
c) in orice act din care rezult dobndirea unui folos material de
327. Tentativa in cazul infractiunii de in~elciune:
ctre fptuitor. a) nu este posibil;
b) este posibil (att in modalitatea inceperii actiunii de indu-
322. La infractiunea de gestiune frauduloas: cere in eroare a subiectului pasiv ~i intreruperea acestei actiuni, ct
a) impcarea pqilor inltur rspunderea penal; ~i in modalitatea svr~irii integrale a actiunii, fr ca totu~i
b) tentativa, de~i posibil, nu este incriminat; paguba s se produc), ins nu este incriminat;
c) actiunea penal se pune in mi~care Ia plngerea prealabil a c) este posibil ~i este incriminat.
persoanei vtmate.
328. Infractiunea de in~elciune svr~it prin intrebuintarea de
323. Infractiunea de in~elciune are o situatie premis: nume sau calitti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase:
a) ln toate cazurile, ~i anume existenta unei conventii civile sau a) poate intra in concurs cu alte infractiuni (fals, uz de fals,
comerciale; falsul privind identitatea etc.);
b) numai in cazulin~elciunii privind asigurrile (art. 245 C.pen.); b) absoarbe in mod natural infractiunile de fals, fr aceste ele-
c) in nicio situatie, in~elciunea putnd avea loc numai ulterior mente circumstantiale neputndu-se retine svr~irea infractiunii de
sau cel mult concomitent incheierii unui contract. in~elciune in forma agravat prevzut Ia art. 244 alin. (2) C.pen.;
c) confer infractiunii de ln~elciune caracter de infractiune
324. La infractiunea de in~elciune: complex.
a) obiectul material poate fi un bun imobil;
b) obiectul material este doar un bun mobil; 329. La infractiunea de in~elciune (art. 244 C.pen.):
c) obiectul material poate consta Intr-o sum de bani. a) vinovtia nu poate imbrca ~i forma culpei;
b) urmarea imediat const intr-o stare de pericol;
325. Fapta inculpatului de a falsifica grosolan un loz, prin c) obiectul material poate s fie un bun imobil.
aplicarea mentiunii "C~tigtor-Dacia 131 0" cu un pix ro~u ~i de 330. Infractiunea de in~elciune (art. 244 C.pen.):
a-1 vinde unui btrn in schimbul verighetei acestuia: a) are intotdeauna obiect material;
a) reprezint infractiunea de in~elciune in concurs cu infrac- b) poate avea ca obiect material doar bunuri mobile;
tiunea de fals materialln inscrisuri oficiale; c) poate avea ca obiect material att bunuri mobile ct ~i imobile.
b) nu reprezint infractiune;
c) reprezint infractiunea de in~elciune. 331. Exist in~elciune in variant agravat atunci cnd fapta:
a) se comite in scopul de a obtine un folos material injust;
b) se comite prin mijloace frauduloase;
c) este svr~it prin folosire de nume sau calitti mincinoase.
70 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infractiuni contra patrimoniului 71
332. Tentativase pedepse~te la infractiunea de: 338. Urmarea imediat a infractiunii de distrugere (art. 253
a) abuz de incredere (art. 213 C.pen.); C.pen.) poate consta in:
b) bancrut frauduloas (art. 241 C.pen.); a) crearea unei stri de pericol;
c) in~elciune (art. 244 C.pen.).
b) aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun;
c) degradarea unui bun.
333. Vnzarea dup 3 zile a unui bun de ctre cel care 1-a gsit:
a) intrune~te elementele constitutive ale infractiunii de abuz de
incredere; 339. Tentativa la infractiunea de distrugere din culp:
b) intrune~te elementele constitutive ale infractiunii de insu~ire a) este posibil, dar nu se pedepse~te;
a bunului gsit; b) este incriminat;
c) nu este infractiune. c) nu este posibil.

334. Infractiunea de distrugere a bunului propriu se poate 340. Elementul material la infractiunea de tulburare de posesie
svr~i ~iprin: . poate consta in:
a) impiedicarea lurii msurilor de conservare a unm bun care a) refuzul de a elibera imobilul aflat in posesia altuia, ocupat
face parte din patrimoniul cultural ~i care apartine fptuitorului; fr drept in intregime sau in parte;
b) incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc, fiind
b) ocuparea fr drept, in intregime sau in parte, a unui imobil;
o form agravat dac este de natur s pun in pericol alte
persoane sau bunuri; c) ptrunderea fr drept intr-un domiciliu in vederea sustra-
gerii unui bun.
c) poluare fonic.

335. Degradarea autoturismului propriu, marca Dacia, prin apli- 341. La infractiunea de tulburare de posesie (art. 256 C.pen.):
carea cu intentie a mai multor lovituri de topor: a) obiectul material poate fi doar un bun imobil;
a) reprezint infractiunea de distrugere, prevzut de art. 253 b) tentativa este incriminat;
C.pen., elementul material constnd in "aducerea in stare de nein- c) consumarea are loc instantaneu, la momentul intrrii fptui-
trebuintare a bunului"; torului intr-un imobil.
b) reprezint infractiunea de distrugere calificat;
c) nu reprezint infractiune. 342. Situatia premis Ia infractiunea de tulburare de posesie
(art. 256 C.pen.) const in:
336. Incendierea cu intentie de ctre fptuitor a propriei case, aflat
a) stpnirea in fapt a unui imobil de ctre o alt persoan dect
in preajma altor imobile, care ar fi putut la rndullor s ia foc: fptui torul;
a) reprezint infractiunea de distrugere;
b) existenta unui proces civil cu privire Ia bun;
b) nu reprezint infractiune;
c) posesia bunului mobil de ctre subiectul pasiv.
c) reprezint infractiunea de distrugere calificat.

337. Infractiunea de distrugere (art. 253 C.pen.): 343. Obiectul material al infractiunii de tulburare de posesie este:
a) un bun imobil;
a) este o infractiune de pericol;
b) se poate svr~i prin actiune sau inactiune; b) un bun mobil sau imobil;
c) se pedepse~te doar in unele situatii dac rmne in stadiul de c) ocuparea fr drept a unui imobil aflat in posesia altuia.
tentativ.
72 Drept penalo Partea specialii - Culegere de teste grilii Infractiuni contra patrimoniului 73
344. Infractiunea de tulburare de posesie: 349. Fapta de a avea o intelegere prealabil cu autorul unui furt
a) este o infractiune contra patrimoniului; de a-i depozita bunurile sustrase poate constitui infractiunea de:
b) este o infractiune continu; a) tinuire;
c) este o infractiune de obiceio b) complicitate la furt;
c) favorizarea fptuitorului.
345. Elementul material la infractiunea de tulburare de posesie
poate consta ~i in: 0 0 0 350. lnfractiunea de tlhrie:
a) dreptul de proprietate public asupra unm teren mtravtlan,
0

a) este o infractiune complex;


b) un teren aflat sub ap; b) presupune ca, intotdeauna, violenta s fie anterioar sustra-
c) ocuparea in intregime sau in parte a unui imobil aflat in gerii unui bun;
posesia altuia, fr consimtmntul suo c) absoarbe infractiunea de lovireo

346. Tulburarea de posesie este o infractiune: 0 0 0


351. La infractiunea de furt:
a) simpl, putnd intra in concurs cu alte infractmm (lovtrea sau
a) posesia de bun-credint nu este protejat impotriva proprie-
alte violente, amenintare); tarului bunului;
b) complex; b) posesia de rea-credint este protejat in raport cu proprietarul
c) complex doar in variant agravato bunului;
c) posesia de rea-credint este protejat cnd autorul nu este
347. Dac fptuitorul ocup un imobil fr drept ~~ ~pl~c~ in
proprietarul sau detentorul precar al bunului.
acest scop subiectului pasiv lovi~ri cau~atoo~~eo de ~ataman ce
necesit pentru vindecare 30 de ztle de mgnJm medtcale, fapta
352. Sustragerea unor bunuri dintr-un autoturism ~i surprin-
reprezint infractiunea de:
derea, de ctre politie, a autorului lng autoturism, cu bunurile
a) tulburare de posesie;
sustrase asupra sa:
b) tulburare de posesie in variant agr~vat; 0

c) tulburare de posesie in concurs cu mfractmnea de lovtre sau


0
a) constituie furt in form consumat;
b) constituie tentativ la infractiunea de furt;
alte violenteo
c) nu constituie infractiune, deoarece fapta se afla in sfera acte-
lor preparatorii.
348. Prin incriminarea tulburrii de posesie: 0 0

a) nu este ocrotit posesia de bun-credint impotnva propneta-


353. Fapta celui care, c~tignd lncrederea victimei, ii ofer
rului;
acesteia o butur in care pusese un somnifer, dup care, profitnd
b) este ocrotit doar proprietat~a; ~ ~ 0

c) este ocrotit chiar ~i poses1a de re~-credmta, 0 1~potnvoa on~


0 0
de starea de somn a victimei, Ii fur bunurile, reprezint:
a) infractiunea de abuz de incredere;
crei persoane, cu exceptia proprietarulm sau a detmatorulm unm
b) infractiunea de furt;
drept real asupra imobiluluio
c) infractiunea de tlhrieo
74 Drept penal. Partea specialli- Cu/egere de teste grilli In.fractiuni contra patrimoniului 75
354. Reprezint abuz de incredere: a) in sarcina lui X se va retine doar infractiunea de tlhrie;
a) refuzul de a restitui o sum de bani primit cu titlu de impru- b) in sarcina lui X se va retine infractiunea de tlhrie in
muto concurs cu cea de distrugere;
b) refuzul de a restitui o sum de bani incredintat spre a fi c) in sarcina lui Y se va retine infractiunea de tinuireo
depus la banc; . 0 _

358. Intre infractiunea de furt ~i cea de furt care se urmre~te Ia


0

c) refuzul de a restitui o cantitate de combustlbll pnmlta cu tltlu


de imprumut, pentru a fi folosit la inclzire pe timpul iernii. plngerea prealabil:
a) exist diferente la nivelullaturii obiective;
355. Fapta persoanei care cere de la detintor un lucru spre a-l b) exist diferente la nivelullaturii subiective;
vedea ~i, dup ce-l prive~te, fuge cu el, reprezint: c) nu exist diferente in ceea ce prive~te elementul material.
a) furt;
b) in~elciune; 359. Gazda poate svr~i impotriva celui gzduit:
c) abuz de incredere. a) infractiunea de furt calificat;
b) infractiunea de furt simplu;
356. X ~i Y se decid s sustrag bunuri dintr-un autoturismo c) infractiunea de furt pedepsit Ia plngerea prealabilo
Ambii forteaz incuietoarea portierei ~i reu~esc s o deschid,
dar vznd c au fost reperati de un echipaj de politie, cei doi 360. Obiectul material al infractiunii de furt (arto 228 Copeno):
fug' de la locul faptei. Dup un timp, X se intoarce singur la auto- a) poate consta ~i in inscrisuri, chiar dac nu au valoare econo-
turism fr ca Y s ~tie, reu~e~te s deschid din nou portiera, mic;
sustra~e bunuri din interiorul autoturismului, dar este surp~in~ b) poate consta ~i in energia solar inainte de a fi captat;
imediat, lng ma~in, cu bunurile asupra sa, de acela~1 echipaJ
0

c) poate consta in orice fel de energie, cu conditia s aib


de politieo In spet: valoare economico
a) in sarcina lui Y se va retine o tentativ la infractiunea de furt;
b) in sarcina lui X se va retine o tentativ la infractiunea de furt; 361. Reprezint furt calificat (arto 229 C.pen.):
c) in sarcina lui X se va retine o infractiune de furt in form a) furtul comis intr-un mijloc de transport in comun;
consumato b) furtul unui mijloc de transport;
c) furtul unor componente importante ale trenurilor.
357. In timp ce victima se afla in autoturismul stationat la
semafor, X sparge brusc ~i violent geamul de la portiera din fat, 362. Dac X sustrage bunuri din domiciliul unui vecin, unde a
de pe partea dreapt, ~i sustrage de acolo o po~et de dam, in care ptruns prin efractie, profitnd de faptul c acesta era plecat in
se afla printre altele, un Iaptop. Ulterior, X ii vinde lui Y laptopul, concediu, fiind ajutat de Y care pzea intrarea in bloc, avnd asu-
impre~n cu po~eta in care se afla, contra unei sume derizorii. Din pra sa o arm despre existenta creia X nu ~tia:
cauza sumei mici solicitate ~i a faptului c laptopul se afla intr-o a) X este autor al infractiunii de furt simplu;
geant de dam, Y a prevzut c bunurile au o provenient infrac- b) X este autor al infractiunii de furt calificat;
tionalo In spet: c) Y este complice Ia furt calificat.
76 Drept penal. Partea specialii - Cu/egere de teste grilii Infractiuni contra patrimoniului 77
363. Y, vrnd s-l ajute pe X s sustrag ni~te bunuri, merge cu 368. Se va retine infractiunea de tlhrie calificat (art. 234
el la locul faptei pentru a fi sigur c totul decurge conform pla- C.pen.):
nului, lund asupra lui ~i un cutit, fr ca X s ~tie acest. lucru. a) dac fptuitorul sustrage un autobuz prin lovirea ~oferului;
Intruct X a lnceput s tipe, fiind surprins de o persoan in ttmp ce b) dac a avut ca urmare vtmarea corporal;
cuta bunurile, Y, care se afla afar, a alergat spre X ~i i-a dat c) dac fptuitorul love~te o persoan dup sustragerea unui
acestuia cutitul, cu care X i-a aplicat victimei o lovitur mortal, bun, pentru a-~i asigura scparea.
cei doi fugind fr a mai sustrage vreun bun. In aceste conditii:
a) X ~i Y sunt coautori la infractiunea de tlhrie; 369. Infractiunea de abuz de lncredere (art. 238 C.pen.):
b) in sarcina lui Y se poate retine un concurs de infractiuni; a) este o infractiune complex, intruct are ca obiect specific rela-
c) X va rspunde pentru o tentativ la furt in concurs cu tiile sociale privind increderea participantilor in raporturile juridice;
infractiunea de omor. b) se poate svr~i ~i prin folosirea unui vehicul aflat in depozit
la fptuitor, dac cel care i l-a lncredintat nu l-a autorizat s il
364. Furtulln scop de folosint (art. 230 C.pen.): foloseasc;
a) poate fi raportat ~i la furtul calificat; c) are lntotdeauna ca urmare imediat o pagub.
b) nu poate fi retinut dac fptuitorul folose~te un terminal de
comunicatii racordat fr drept la o retea; 370. Dac fptuitorul Ii cere victimei telefonul pentru a-~i suna
c) se pedepse~te la plngerea prealabil. prietena, iar dup convorbire, fuge cu bunul, se poate retine:
a) infractiunea de furt;
365. Tentativa in cazul infractiunii de furt: b) infractiunea de abuz de incredere;
a) se pedepse~te doar la furtul calificat; c) infractiunea de ln~elciune;
b) se pedepse~te ~i la furtulln scop de folosint;
c) nu se pedepse~te la furtul simplu. 371. Dac victima, care se plimba lntr-un parc cu fiul su, Ii d
fptuitorului portofelul, intruct acesta o amenint c Ii va lovi
366. In cazul infractiunii de tlhrie (art. 233 C.pen.): copilul, se va retine:
a) violentele sunt lntotdeauna anterioare svr~irii furtului; a) infractiunea de furt in concurs cu cea de amenintare, lntruct
b) violentele sunt lntotdeauna ulterioare svr~irii furtului; victimele sunt diferite;
c) violentele pot fi att anterioare, ct ~i ulterioare svr~irii b) infractiunea de tlhrie;
furtului. c) infractiunea de ~antaj.

367. Infractiunea de tlhrie (art. 233 C.pen.): 372. Infractiunea de gestiune frauduloas (art. 242 C.pen.):
a) se retine in variant agravat dac este svr~it prin punerea a) are lntotdeauna ca rezultat obtinerea unui folos patrimonial
victimei in imposibilitate de a se apra; de ctre raptuitor;
b) se retine in variant agravat dac fptuitorul folose~te ~i b) se retine in variant agravat dac este svr~it de un prepus
violente, iar nu doar amenintri; allichidatorului judiciar al averii debitorului;
c) este o form a unittii legale de infractiune. c) are un subiect activ circumstantiat.
78 Drept penal. Partea specia/a - Culegere de teste grila lrifrac{iuni contra patrimoniului 79
373. Infractiunea de insu~irea bunului gsit sau ajuns din eroare 378. In cazul infractiunii de distrugere din culp (art. 255
Ia fptuitor (art. 243 C.pen.): C.pen.):
a) poate avea ca obiect material sume de bani; a) bunul distrus poate fi ~i al fptuitorului;
b) poate avea ca obiect material ~i un bun ajuns in mod fortuit b) se retine varianta agravat dac fapta a avut ca urmare moar-
in posesia fptuitorului; tea unei persoane;
c) poate avea ca obiect material ~i bunuri abandonate. c) obiectul material poate consta ~i in bunuri imobile.

379. lnfractiunea de tulburare de posesie (art. 256 C.pen.):


374. Infractiunea de insu~irea bunului gsit sau ajuns din eroare
a) este o infractiune contra autorittii;
Ia fptuitor (art. 243 C.pen.): b) poate fi svr~it ~i prin ocuparea unei ma~ini pentru ca
a) se poate svr~i ~i prin inactiune; fptuitorul s triasc acolo cu familia sa;
b) se pedepse~te in forma tentativei; c) poate fi svr~it ~i prin ocuparea partial a unui imobil.
c) se pedepse~te ~i cnd este comis din culp.
380. La infractiunea de abuz de incredere prin fraudarea credi-
375. In cazul infractiunii de in~elciune (art. 244 C.pen.): torilor:
a) varianta agravat poate fi retinut in concurs formal cu o a) subiectul activ este calificat, fiind totdeauna un debitor;
infractiune de uz de fals; b) subiectul activ este calificat, fiind totdeauna un creditor;
b) exist aceast infractiune chiar dac victima inmneaz c) elementul material poate consta ~i in invocarea unor datorii
bunul fptuitorului ca urmare a amenintrii de ctre acesta; fictive in scopul fraudrii creditorilor.
c) actiunea penal se pune in mi~care din oficiu, dar impcarea
inltur rspunderea penal. 381. Neintroducerea sau introducerea tardiv, de ctre debitorul
persoan fizic ori de reprezentantullegal al persoanei juridice debi-
376. in cazul infractiunii de in~elciune (art. 244 C.pen.): toare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei reprezint:
a) urmarea imediat const in obtinerea unui folos patrimonial a) bancrut frauduloas;
b) bancrut simpl;
injust de ctre fptuitor;
c) abuz de incredere prin fraudarea creditorilor.
b) urmarea imediat const in producerea unei pagube;
c) urmarea imediat const att in obtinerea unui folos patrimo-
382. Elementul material in cazul infractiunii de bancrut frau-
nial injust de ctre fptuitor, ct ~i in producerea unei pagube. duloas poate consta in:
a) infti~area de datorii inexistente in registrele debitorului;
377. In cazul infractiunii de distrugere (art. 253 C.pen.): b) distrugerea evidentelor debitorului;
a) elementul material poate consta ~i in inlturarea msurilor de c) pretinderea unor plti nedatorate de ctre debitor.
conservare a unui bun;
b) dac fapta se svr~e~!e prin explozie, se va retine o variant 383. Situatia premis constnd in deschiderea procedurii de
agravat; insolvent trebuie s existe in cazul uneia dintre modalittile de
c) bunul distrus apartine intotdeauna altei persoane. svr~ire a infractiunii de:
a) detumarea licitatiilor publice;
b) gestiune frauduloas;
c) bancrut frauduloas.
80 Drept penal. Partea speciala - Gutegere de teste grila Infracfiuni contra patrimoniului 81
384. Diferenta intre infractiunea de in~elciune ~i cea de abuz b) se consum in momentul insu~irii, chiar dac dup acest
de incredere prin fraudarea creditorilor: moment fptuitorul folose~te bunulin alt scop dect cel pentru care
a) poate fi existenta unei situatii premis in cazul infractiunii de i-a fost incredintat;
abuz de incredere prin fraudarea creditorilor constnd intr-un c) nu se retine in form continuat dac fptuitorul refuz in
raport juridic obligationalla momentul svr~irii faptei; fiecare zi restituirea bunului.
b) apare la nivelul obiectului material;
c) apare la nivelullaturii subiective. 390. Infractiunea de gestiune frauduloas:
a) poate fi comis doar cu intentie;
385. Infractiunea de in~elciune ~i cea de in~elciune privind b) are ca urmare imediat producerea unei pagube;
c) este o infractiune contra persoanei prin nesocotirea increderii.
asigurrile:
a) au elementemateriale diferite;
391. X Ii imprumut lui Y o ma~in de tuns iarba, urmnd ca Ia
b) au aceea~i form de vinovtie; scadent Y s-i predea fie ma~ina de tuns iarba, fie contravaloarea
c) au aceea~i situatie premis. acesteia, dup cum va aprecia Ia acel moment. In aceast situatie:
a) Y rspunde pentru abuz de incredere dac nu restituie ma~ina
386. Inmnarea telefoanelor mobile de ctre dou persoane care de tuns iarba, dar pred banii;
se plimbau in parc, ca urmare a amenintrii fptuitorului c, in caz b) Y nu rspunde pentru furt dac nu vrea s predea nici ma~ina
contrar, le va omori de indat: de tuns iarba ~i nici banii;
a) determin retinerea unui concurs formal de infractiuni; c) Y rspunde pentru in~elciune dac nu pred nici ma~ina de
b) intrune~te elementele constitutive ale unei/unor infractiuni de tuns iarba ~i nici banii pentru c hotii tocmai ii furaser toate
tlhrie; bunurile ~i banii pe care Ii avea.
c) intrune~te elementele constitutive ale unei/unor infractiuni de
~antaj. 392. Infractiunea de insu~irea bunului gsit sau 1Uuns din eroare
Ia fptuitor (art. 243 C.pen.):
387. Se va retine infractiunea de tlhrie calificat: a) este mai grav dac se svr~e~te in modalitatea insu~irii pe
a) dac fapta este comis de un major impreun cu un minor; nedrept a unui bun ce apartine altuia ajuns in mod fortuit in posesia
b) dac fapta este comis prin violarea de domiciliu sau a sediu- fptuitorului;
lui profesional; b) poate fi comis att cu intentie, ct ~i cu intentie dep~it;
c) dac fapta este comis prin folosirea de calitti mincinoase. c) este o infractiune contra patrimoniului prin nesocotirea incre-
derii.
388. In cazul infractiunii de tlhrie calificat:
a) forma de vinovtie este intotdeauna intentia; 393. Dac X Ii spune vnztoarei dintr-un magazin c Ii va
b) fapta este mai grav dac are ca urmare vtmarea corporal; aduce peste o or banii pe un tort de care are nevoie urgent pentru
c) urmarea imediat este intotdeauna diferit fat de cea reti- aniversarea fiicei sale, ins vine cu banii abia peste trei ore:
nut in cazul infractiunii de tlhrie ("simpl"). a) in sarcina lui X se poate retine infractiunea de ln~elciune;
b) in sarcina lui X nu se poate retine infractiunea de abuz de
389. Infractiunea de abuz de lncredere: incredere;
a) se consum in momentul refuzului de restituire a bunului, c) in sarcina lui X se poate retine infractiunea de furt.
chiar dac anterior fptuitorul vnduse deja bunul;
82 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

394. X incearc s obtin credit de la banc prezentnd o ade-


verint de venit fals, ins banca nu acord creditul respectiv, sesi-
znd organele de politie. in aceast situatie, in afar de o infrac- 111. lnfractiuni contra autorittii
tiune de fals, in sarcina lui X se poate retine:
' a) infractiunea de in~elciune in varianta tip;
b) infractiunea de in~elciune in variant agravat; 400. La infractiunea de ultraj (art. 257 C.pen.):
c) tentativ la infractiunea de in~elciune in variant agravat. a) cnd fapta este svr~it prin lovire impotriva a doi sau mai
multi functionari publici cu aceea~i ocazie, sunt aplicabile regulile
395. X obtine credit de la banc prezentnd o adeverint de concursului de infractiuni;
venit fals. in aceast situatie, in afar de o infractiune de fals, in b) cnd unele actiuni ale autorului alctuiesc elementul material
sarcina lui X se poate retine: al infractiunii de amenintare, iar altele pe cel al vtmrii corpo-
a) infractiunea de in~elciune in varianta tip; rale, vor fi incidente numai dispozitiile privitoare la aceasta din
b) infractiunea de in~elciune in variant agravat; urm, care absorb amenintarea;
c) tentativ la infractiunea de in~elciune in variant agravat. c) cnd functionarul public W exercit abuziv functia, el
continu s fie protejat de norma de incriminare.
396. Infractiunea de furt (art. 228 C.pen.) ~i infractiunea de
tlhrie (art. 233 C.pen.):
401. Lovirea unui politist aflat in exercitiul functiunii, dar care
a) prezint subiecti necircumstantiati;
~i-a dep~it atributiile de serviciu, reprezint infractiune de:
b) au obiecte juridice generice diferite;
a) ultraj;
c) pot fi svr~ite ~i cu intentie dep~it.
b) ultraj in concurs cu infractiunea de lovire sau alte violente;
397. Infractiunea de in~elciune: c) lovire sau alte violente.
a) este o infractiune continu;
b) poate fi svr~it in form continuat; 402. Ultrajul include in continutul su obiectiv:
c) poate imbrca forma unei infractiuni de obicei. a) vtmarea corporal din culp;
b) lovirea sau orice alte acte de violent;
398. Infractiunea de distrugere (art. 253 C.pen.): c) omorul calificat.
a) nu poate avea ca obiect material bunuri imobile;
b) poate avea ca obiect material inscrisuri sub semntur privat; 403. Exist infractiunea de ultraj (art. 257 C.pen.):
c) se retine in variant agravat intotdeauna cnd se produce a) doar in ipoteza in care subiectul pasiv se afl in exercitiul
prin incendiere. functiunii;
b) ~i in ipoteza in care subiectul pasiv nu se afl in exercitiul
399. Artati care dintre urmtoarele imprejurri calific att functiunii, dar conduita autorului are legtur cu fapte indeplinite
infractiunea de furt, ct ~i pe cea de tlhrie: de subiectul pasiv in exercitiul functiunii;
a) simularea, de ctre fptuitor, a unor calitti oficiale; c) ~i atunci cnd fapta se svr~e~te asupra functionarului
b) comiterea faptelor prin efractie; public aflat in exercitarea atributiilor sale fr ca ea s aib vreo
c) comiterea faptelor intr-un tramvai. legtur cu actele de serviciu ale subiectului pasiv.
84 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii Injrac{iuni contra autorita{ii
85
404. Fapta subiectului activ de a lovi un politist pentru a-~i 409. Infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri
asigura scparea dup ce a sustras un bun reprezint: (art. 259 C.pen.) poate exista:
a) ultraj; a) dac fapta se svr~e~te cu intentie;
b) ultraj in concurs cu infractiunea de tlhrie; b) chiar dac taptuitorul este un functionar public;
c) ultraj in concurs cu infractiunea de furt. c) ~i dac fapta se svr~e~te din culp.

405. Lovirea, in acelea~i imprejurri, a doi functionari publici 410. La infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri
aflati in exercitiul functiunii reprezint: (art. 259 C.pen.):
a) o singur infractiune de ultraj in variant agravat; a) tentativa se pedepse~te in cazul variantei tip;
b) dou infractiuni de ultraj, aflate in concurs cu dou infrac- b) tentativa nu se pedepse~te;
tiuni de lovire sau alte violente; c) tentativa se pedepse~te in cazul variantei agravate.
c) dou infractiuni de ultraj aflate in concurs.
411. Sustragerea de sub sechestru (art. 261 C.pen.) reprezint 0
406. Potrivit legii, infractiunea de ultraj se pedepse~te mai grav: infractiune:
a) dac victima este salariat al unei societti comerciale; a) de pericol;
b) dac functionarul public ce indepline~te o functie ce implic b) de rezultat;
exercitiul autorittii de stat se afl in exercitiul functiunii; c) contra autorittii.
c) dac victima este un jandarm aflat in exercitarea atributiilor
de serviciu. 412. Sustragerea ~i insu~irea de ctre custode a unui bun legal
sechestrat reprezint infractiunea de:
407. Ultrajul nu include in elementul su material: . a) sustragere de sub sechestru in variant agravat [art. 261
a) uciderea la cererea victimei; ahn. (2) C.pen.];
b) lovirea sau orice alte acte de violent; b) furt (art. 228 C.pen.);
c) vtmarea corporal. c) furt (art. 228 C.pen.) in concurs cu infractiunea de sustragere
de sub sechestru in variant agravat [art. 261 alin. (2) C.pen.].
408. Infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri
(art. 259 C.pen.) are ca elementmaterial in varianta tip: 413. Infractiunea de ultraj (art. 257 C.pen.):
a) retinerea sau distrugerea unui inscris emis de un organ de a) se poate svr~i ~i prin omor;
urmrire penal, de o instant de judecat sau de un alt organ de b) se sanctioneaz mai grav, potrivit legii, dac se svr~e~te
jurisdictie, ori impiedicarea in orice mod ca un inscris destinat impotriva unui politist;
unuia dintre organele mentionate s ajung la acesta; c) se retine chiar dac taptuitorul nu ~tia c victima este func-
b) sustragerea ori distrugerea unui dosar care se afl in pstra- tionar public.
rea ori in detinerea unei persoane dintre cele la care se refer
art. 176 sau art. 175 alin. (2) C.pen.; 414. Infractiunea de uzurpare de calitti oficiale (art. 258
c) sustragerea oricrui inscris aflat in pstrarea sau detinerea C.pen.):
unei persoane juridice, de drept public sau privat, dac acest inscris a) se poate retine atunci cnd taptuitorul se deghizeaz in poli-
avea o valoare sentimental deosebit pentru subiectul pasiv. tist Ia un bal mascat;
86 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii In.fractiuni contra autoritiitii 87
b) se poate retine atunci cnd fptuitorul continu s exercite o 420. lnfractiunea de uzurpare de calitti oficiale:
functie ce implic exercitiul autorittii de stat, dup ce a pierdut a) poate fi svr~it ~i din culp;
acest drept conform legii; b) presupune in toate situatiile purtarea unei uniforme sau
c) se retine in variant agravat dac fapta este insotit de un semne distinctive ale unei autoritti publice;
act Iegat de calitatea oficial uzurpat. ~) in va~ian~ tip, presupune ca folosirea fr drept a calittii
ofictale ce tmphc exercitiul autorittii de stat s fie urmat de
415. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri (art. 259 C.pen.): indeplinirea unui act Iegat de acea calitate.
a) nu este o infractiune contra infptuirii justitiei;
b) se pedepse~te ~i in forma tentativei; . 421. Dac o persoan imbrac in fiecare sear uniforma de poli-
c) are ca urmare imediat producerea unei pagube. ttst pentru a lua masa cu familia, dup ce a pierdut aceast calitate:
~) se poate retine infractiunea de uzurpare de calitti oficiale in
416. in cazul in care se sustrage un bun legal sechestrat, prin vanant agravat;
ruperea unui sigiliu aplicat in conformitate cu dispozitiile legale: ~) se p~at~ retine infractiunea de uzurpare de calitti oficiale in
a) se va retine doar infractiunea de sustragere de sub sechestru; vananta astmtlat;
b) se vor retine doar infractiunile de sustragere de sub sechestru c) nu se poate retine infractiunea de uzurpare de calitti
oficiale.
~i rupere de sigilii;
c) se vor retine infractiunile de furt, sustragere de sub sechestru
422. Vnza~ea unui utilaj agricol asupra cruia fusese infiintat
~i rupere de sigilii.
un sechestru astgurtor, de ctre proprietarul acestuia:
a) reprezint infractiunea de sustragere de sub sechestru in
417. Se va retine agravanta constnd in svr~irea faptei de varianta tip;
ctre custode in cazul infractiunii de:
b) reprezint infractiunea de sustragere de sub sechestru in
a) sustragere de sub sechestru; variant agravat;
b) uzurpare de calitti oficiale; c) nu reprezint infractiune, ct vreme sechestrul era unul asi-
c) rupere de sigilii. gurtor.

418. Infractiunea de ultraj: 423. Poate fi subiect pasiv secundar al infractiunii de ultraj:
a) este o infractiune complex; a) medicul angajat al unui spital public;
b) este o infractiune continu; b) paznicul unei regii autonome;
c) in unele modalitfi, poate fi svr~it in form continuat. c) orice functionar public.

419. in cazul infractiunii de ultraj: 424. Elementul material al infractiunii de ultraj in varianta tip
a) subiectul activ poate fi ~i un functionar public; se poate realiza prin:
b) subiectul pasiv poate fi orice persoan; a) amenintare;
c) in unele situatii, subiectul pasiv poate fi ~i un membru de b) hrtuire sexual;
familie al unui functionar public. c) ucidere.
88 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii

425. Infractiunea de uzurpare de calitti oficiale se poate


comite:
a) de cel care invoc fr drept calitatea de politist ~i este IV. Infractiuni contra inlaptuirii justitiei
lmbrcat ln uniform de politist;
b) de cel care invoc fr drept calitatea de politist chiar dac
428. La infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare:
nu este lmbrcat in uniform de politist;
c) de cel care invoc fr drept calitatea de politist ~i este a) coautoratul este posibil;
imbrcat in uniform de politist, chiar dac nu indepline~te vreun b) subiectul pasiv secundar este statul, prin organul judiciar a
act Iegat de calitatea de politist. crui activitate a fost periclitat;
c) obiectul juridic special adiacent se refer Ia relatiile sociale
426. Infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri privind normala desf~urare a actelor de justitie.
poate avea ca obiect material:
a) un inscris care se afl in pstrarea unei persoane dintre cele 429. In cazul in care prin acela~i denunt mai multe persoane
prevzute Ia art. 176 C.pen.; sunt invinuite mincinos de aceea~i infractiune, se va retine:
b) un inscris care se afl in detinerea unei persoane dintre cele a) o singur infractiune de inducere in eroare a organelor judi-
prevzute Ia art. 175 alin. (2) C.pen.; ciare in varianta tip;
c) un inscris utilizat in cursul unei proceduri judiciare. b) mai multe infractiuni de inducere ln eroare a organelor judi-
ciare ln concurs;
427. Poate reprezenta situatie premis pentru infractiunea de c) o singur infractiune de inducere ln eroare a organelor judi-
nedenuntare (art. 266 C.pen.): ciare ln variant agravat.
a) o infractiune de tlhrie calificat;
b) o tentativ Ia infractiunea de omor; 430. Producerea ori ticluirea de probe nereale ln scopul de a
c) un viol urmat de moartea victimei. dovedi existenta unei fapte prevzute de legea penal reprezint:
a) infractiunea de mrturie mincinoas;
b) infractiunea de inducere ln eroare a organelor judiciare;
c) infractiunea de omisiunea sesizrii.

431. lnfractiunea de inducere ln eroare a organelor judiciare se


pedepse~te mai grav, potrivit art. 268 C.pen., cnd:
a) lnvinuirea mincinoas a avut ca efect arestarea sau condam-
narea unei persoane;
b) s-au produs ori ticluit probe nereale ln scopul de a dovedi
existenta unei fapte prevzute de legea penal ori svr~irea
acesteia de ctre o anumit persoan;
c) fapta a fost svr~it de dou sau mai multe persoane lm-
preun.
90 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii lnfractiuni contra infoptuirii justitiei 91
432. In cazul inducerii in eroare a organelor judiciare (art. 268 438. Subiect activ al infractiunii de mrturie mincinoas poate fi:
C.pen.) sesizarea penal: a) martorul;
a) nu se poate referi la o fapt care ar expune persoana la o b) persoana care incearc s-1 determine pe martor s dea decla-
sanctiune disciplinar; ratii mincinoase;
b) se poate referi la svr~irea unei contraventii; c) persoana care intocme~te un raport de expertiz grafoscopic.
c) se poate referi doar la svr~irea unei infractiuni.
439. Declararea de ctre fptuitor, inainte de retinere, arestare
433. La infractiunea inducere in eroare a organelor judiciare
ori punerea in mi~care a actiunii penale fat de persoana in contra
(art. 268 C.pen.), sesizarea penal:
a) poate fi fcut prin plngere; creia s-a fcut o sesizare penal, a caracterului mincinos al aces-
b) nu poate fi fcut prin denunt; teia reprezint o cauz:
c) poate fi semnat cu un pseudonim. a) de inlturare a rspunderii penale;
b) justificativ;
434. Mrturia mincinoas (art. 273 C.pen.) are ca urrnare imediat: c) diminuare a pedepsei aplicate pentru infractiunea de inducere
a) crearea unei stri de pericol pentru infptuirea justitiei; in eroare a organelor judiciare.
b) solutionarea injust a unei cauze;
c) condamnarea pe nedrept a unei persoane. 440. Infractiunea de mrturie mincinoas:
a) poate avea ca subiect activ un interpret;
435. Urmarea imediat la infractiunea de mrturie mincinoas b) se poate svr~i Intr-o cauz civil;
(art. 273 C.pen.) const in: c) are ca subiect pasiv principal persoana care sufer consecin-
a) producerea unui prejudiciu; tele unei mrturii mincinoase.
b) crearea unei stri de pericol pentru infptuirea justitiei;
c) impiedicarea aflrii adevrului intr-o cauz. 441. Infractiunea de mrturie mincinoas:
a) se poate svr~i ~i printr-o inactiune;
436. Retragerea mrturiei mincinoase inainte de retinere, ares- . b) se r~fer la afirmatii mincinoase fcute de martor imprejur-
tarea sau punere in mi~care a actiunii penale sau, in alte cauze, rtlor esentiale despre care este intrebat in solutionarea unei cauze;
inainte de pronuntarea unei hotrri ori a unei alte solutii ca urmare
c) se s~r~e~te ~i prin interpretarea personal eronat pe care,
a mrturiei mincinoase, reprezint o cauz de:
cu rea-credmt, o d martorul unor imprejurri, de altfel corect
a) impunitate;
prezentate de acesta.
b) reducere a pedepsei;
c) de neimputabilitate.
442. Infractiunea de mrturie mincinoas (art. 273 C.pen.):
437. Retragerea mrturiei mincinoase dup retinerea sau aresta- a) se pedepse~te ~i in forma tentativei;
rea inculpatului ori dup punerea in mi~care a actiunii penale sau, in b) poate avea forma continuat;
alte cauze, dup ce s-a pronuntat o hotrre ori s-a dat o alt solutie c) se consum in momentul in care s-au fcut afirmatiile min-
ca urmare a mrturiei mincinoase poate reprezenta o cauz de: cinoase, chiar dac solutia dat in cauz a fost just.
a) impunitate;
b) reducere a pedepsei conform prevederilor art. 75 C.pen.;
c) neimputabilitate.
Drept penal. Partea speciala- Culegere de teste grila ln.fractiuni contra infoptuiriijustitiei 93
92
443. Participatia la infractiunea de mrturie mincinoas este 448. Influentarea declaratiilor (art. 272 C.pen.):
posibil: a) se consum in momentul in care s-au fcut afirmatiile minci-
a) in forma complicittii; noase;
b) in forma instigrii; b) se co~~um instantaneu, in momentul efecturii constrngerii
c) in forma coautoratului. sau corupern;
c) nu este posibil in forma continuat.
444. Incercarea de a determina o persoan, prin corupere, s
dea declaratii mincinoase intr-o cauz in care are calitatea de 449. Omisiunea sesizrii (art. 267 C.pen.) are ca element material:
martor reprezint: a) numai o actiune;
a) instigare la mrturie mincinoas; b) numai o inactiune;
b) autorat la infractiunea de influentarea declaratiilor; c) fie o actiune, fie o inactiune.
c) instigare la influentarea declaratiilor.
450. Omisiunea sesizrii (art. 267 C.pen.) se poate comite din
445. Infractiunea de influentarea declaratiilor: punct de vedere al vinovtiei:
a) se poate svr~i ~i printr-o fapt cu efect vdit intimidant; a) numai cu intentie;
b) se poate svr~i ~i prin convingerea martorului s dea decla- b) numai din culp;
ratii mincinoase; c) att cu intentie, ct ~i din culp.
c) se poate svr~i ~i prin corupere sau constrngere.
451. Omisiunea de a denunta de indat svr~irea unei fapte de
446. Infractiunea de influentarea declaratiilor in modalitatea omor intrune~te elementele constitutive ale infractiunii de:
incercrii de a determina o persoan s dea declaratii mincinoase: a) obstructionarea justitiei (art. 271 C.pen.);
a) este, in realitate, o incriminare autonom a unei tentative la b) omisiunea sesizrii (art. 267 C.pen.);
instigarea unei mrturii mincinoase; c) nedenuntarea unor infractiuni (art. 266 C.pen.).
b) are ca subiect pasiv secundar persoana aceluia asupra cruia
s-a svr~it constrngerea; 452. Infractiunea de omisiunea sesizrii (art. 267 C.pen.):
c) poate avea ca elementmaterial o actiune sau inactiune. a) instituie pentru subiectul activ o obligatie de sesizare de
indat dup luarea la cuno~tint de svr~irea faptei prevzute de
447. Infractiunea de influentarea declaratiilor: legea penal, in legtur cu serviciul in cadrul cruia W indepli-
a) nu se poate svr~i prin rugminti struitoare adresate unei ne~te sarcinile;

persoane pentru a depune mrturie mincinoas intr-un proces; b) se poate svr~i numai cu intentie direct sau indirect;
b) poate avea ca subiect activ numai o persoan impotriva c) este o infractiune de pericol.
creia s-a declan~at o actiune penal, civil, disciplinar sau de alt
natur ~i care incearc s obtin mrturii favorabile prin coruperea 453. Infractiunea de omisiunea sesizrii poate avea ca subiect
sau constrngerea unor martori; activ:
c) exist ~i in cazul in care martorul retracteaz mrturia min- a) orice angajat;
cinoas. b) numai un functionar public;
c) orice persoan care rspunde penal.
94 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii b?frac{iuni contra infoptuirii justitiei 95
454. Omisiunea sesizrii este o infractiune: 459. Infractiunea de favorizarea taptuitorului:
a) de serviciu; a) nu poate avea ca obiect material folosul sau produsul
b) care impiedic infptuireajustitiei; material al infractiunii svr~ite de infractorul favorizat;
c) de coruptie. b) se distinge de infractiunea de tinuire ~i prin faptul c taptui-
torul nu urmre~te obtinerea unui folos material pentru sine;
455. Ajutorul dat fptuitorului, in urma unei intelegeri avute cu c) se poate svr~i ~i in scopul impiedicrii executrii unei
acesta anterior svr~irii faptei, pentru zdmicirea urmririi penale, msuri privative de libertate.
a judectii sau a executrii pedepsei, reprezint infractiunea de:
a) favorizarea taptuitorului; 460. Favorizarea fptuitorului (art. 269 C.pen.) are ca situatie
b) tinuire; premis:
c) complicitate la acea infractiune. a) existenta unei fapte penale comise de o alt persoan dect
favorizatorul;
456. A, aflndu-se impreun cu un prieten B, a fost de fat cnd b) inceperea urmririi penale pentru o fapt comis de o alt
acesta din urm, fr o intelegere prealabil, a smuls din mna unei persoan dect favorizatorul;
femei un portofel, dup care a luat-o la fug. Cum ins victima c) existenta unei condamnri definitive pentru o infractiune
tipa, autorul furtului a aruncat portofelul intr-un tufi~ de unde svr~it de alt persoan dect favorizatorul.
inculpatul A, aflat mai in urm, 1-a ridicat, tar a fi observat de per-
soana vtmat, iar mai trziu, intlnindu-se cu B, i 1-a remis. Ce 461. Elementul material al infractiunii de favorizare a taptui-
infractiune poate fi retinut in sarcina inculpatului A? torului (art. 269 C.pen.) se poate realiza:
a) infractiunea de insu~ire a bunului gsit; a) doar printr-o actiune;
b) infractiunea de favorizare a infractorului; b) doar printr-o inactiune;
c) infractiunea de tinuire. c) att printr-o actiune, ct ~i printr-o inactiune.

457. Infractiunea de favorizarea fptuitorului: 462. in cazul infractiunii de favorizare a fptuitorului (art. 269
a) intr intotdeauna in concurs cu infractiunea de tinuire; C.pen.) fapta se comite:
b) se poate svr~i printr-o actiune sau printr-o inactiune; a) numai cu intentie direct;
c) poate fi svr~it ~i de un membru de familie al fptuitorului, b) cu intentie direct sau indirect;
dar fapta nu se pedepse~te. c) cu intentie sau din culp.

458. in cazul infractiunii de favorizare a taptuitorului (art. 269 463. Omisiunea functionarului public de a sesiza organele de
C.pen.) ajutorul: urmrire penal despre svr~irea unei infractiuni in legtur cu
a) se poate acorda in timpul executrii pedepsei; serviciul de care a luat cuno~tint, intrune~te elementele consti-
b) se poate acorda inainte de executarea pedepsei; tutive ale infractiunii de:
c) se poate acorda in timpul svr~irii faptei. a) omisiunea sesizrii;
b) abuz in serviciu;
c) nedenuntarea unor infractiuni.
96 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii In.fractiuni contra infliptuiriijustitiei 97
464. Mentinerea intentionat a strii de arest dup expirarea 470. Situatia premis la infractiunea de supunere la rele trata-
duratei mandatului de arestare preventiv constituie infractiune de: mente in a doua variant [art. 281 alin. (3) C.pen.] const in:
a) lipsire de libertate in mod ilegal; a) existenta unei hotrri judectore~ti de condamnare;
b) cercetare abuziv; b) aflarea subiectului pasiv secundar Intr-o stare de retinere,
c) represiune nedreapt. detinere sau executare a unei msuri de sigurant ori educative
privative de libertate;
465. Infractiunile de represiune nedreapt ~i cercetare abuziv: c) exercitarea de violente fizice sau psihice.
a) presupun existenta unei situatii premis;
b) se pot svr~i numai printr-o actiune; 471. lnfractiunea de supunere la rele tratamente (art. 281
c) nu se pedepsesc in forma tentativei. C.pen.) are ca situatie premis:
a) starea de retinere sau detinere legal;
466. Infractiunea de cercetare abuziv (art. 280 C.pen.): b) numai starea de retinere ori detinere legal sau de executare
a) se svr~e~te numai cu intentie; a unei msuri de sigurant;
b) se pedepse~te ~i 'in forma tentativei; c) ~i starea de executare a unei msuri educative.
c) poate imbrca forma continuat.
472. Infractiunea de supunere la rele tratamente (art. 281
467. Fapta de a nu aduce la cuno~tinta organelor judiciare unele C.pen.) poate intra in concurs formal cu infractiunea de:
imprejurri care, dac ar fi cunoscute, ar duce Ia stabilirea nevi- a) furt;
novtiei unei persoane, intrune~te elementele constitutive ale b) amenintare;
infractiunii de: c) vtmare corporal.
a) omisiunea sesizrii;
b) fapta nu constituie infractiune; 473. La infractiunea de tortur (art. 282 C.pen.):
c) nedenuntarea unor infractiuni. a) subiect activ poate fi un functionar public care indepline~te o
functie ce implic exercitiul autorittii de stat sau o alt persoan
468. Infractiunea de supunere la rele tratamente (art. 281 C.pen.): care actioneaz la instigarea ori cu consimtmntul functionarului
a) este o infractiune de pericol; public;
b) are ca subiect pasiv nemijlocit un minor aflat in cre~terea, b) elementul material const in provocarea unei puternice sufe-
educarea sau ingrijirea !aptuitorului; rinte fizice sau psihice;
c) se svr~e~te prin actiune sau inactiune. c) subiectul pasiv nu poate fi dect persoana care a comis sau
este bnuit c ar fi comis o infractiune.
469. Infractiunea de supunere la rele tratamente in a doua
variant prevzut de lege [art. 281 alin. (2) C.pen.]: 474. Infractiunea de tortur (art. 282 C.pen.) in varianta tip
a) are ca situatie premis o stare efectiv de retinere, detinere [alin. (1)] se svr~e~te:
sau de executare a unei msuri de sigurant ori educative privative a) numai cu intentie direct calificat prin scop;
de libertate; b) cu intentie (direct sau indirect);
b) nu poate avea ca subiect pasiv secundar un minor; c) att cu intentie, ct ~i din culp.
c) are un subiect activ necircumstantiat.
98 Drept penal. Partea speciala- Culegere de teste grila Infrac{iuni contra infoptuirii justi{iei 99
475. Nu exist infractiunea de tortur dac: b) intrebuintarea de promisiuni, amenintri sau violente impo-
a) tratamentele ce provoac suferint au fost aplicate anterior triva unei persoane atlate in curs de cercetare, anchet penal ori
initierii unei proceduri oficiale; de judecat, pentru obtinerea de declaratii;
b) fapta a fost svr~it la ordinul superiorului; c) punerea in mi~care a actiunii penale, dispunerea arestrii
c) durerea sau suferintele rezult exclusiv din sanctiuni legale ~i trimiterea in judecat sau condamnarea unei persoane ~tiind c est;
sunt inerente acestor sanctiuni ori sunt ocazionate de ele. nevinovat.

476. Infractiunea de tortur poate intra in concurs formal cu 481. Infractiunea de evadare (art. 285 C.pen.) se va retine in

I
variant agravat dac:
infractiunea de:
a) lovire sau alte violente; a) fapta este svr~it prin folosirea de violente;
b) lipsire de libertate in mod ilegal; ~ b) fapta este svr~it de dou sau mai multe persoane impreun;
c) loviri sau vtmri cauzatoare de moarte. c) fapta este svr~it prin folosirea de arme.

482. lnfractiunea de evadare:


477. Infractiunea de represiune nedreapt:
a) poate intra in concurs cu infractiunea de lovire sau alte vio-
a) se poate svr~i numai prin dispunerea arestrii sau condam-
lente, dac aceste violente s-au intrebuintat Ia svr~irea evadrii;
narea unei persoane ~tiut ca fiind nevinovat;
b) presupune o situatie premis;
b) poate avea ca subiect activ numai un organ de cercetare
c) este o infractiune de pericol.
penal, in unele situatii, ori un magistrat;
c) are un subiect pasiv adiacent circumstantiat. 483. In cazul infractiunii de evadare:
a) pedeapsa aplicat pentru aceast infractiune se adaug la
478. Nu poate fi subiect activ al infractiunii de represiune restul rmas neexecutat din pedeapsa ce se execut;
nedreapt: b) pedeapsa aplicat pentru infractiunea de evadare se conto-
a) un functionar al administratiei penitenciare; pe~te cu pedeapsa ce se execut, aplicndu-se cea mai grea la care
b) un politist; se poate aduga un spor;
c) instanta de judecat. c) nu poate avea calitatea de complice persoana care avea inda-
torirea de a-1 pzi pe cel care a evadat.
479. Fapta de a condamna o persoan ~tiind c este nevinovat,
reprezint infractiunea de: 484. Infractiunea de evadare:
a) represiune nedreapt; a) poate imbrca forma infractiunii continue sau continuate;
b) cercetare abuziv; b) presupune totdeauna aplicarea unei pedepse inferioare celei
c) supunere la rele tratamente. in executarea creia se atla condamnatul;
c) este in form agravat cnd se intrebuinteaz arme.
480. Elementul material al infractiunii de represiune nedreapt
poate consta in: 485. Situatia premis in cazul infractiunii de evadare const in:
a) provocarea cu intentie a unei dureri sau suferinte fizice ori a) existenta unei hotrrijudectore~ti de condamnare;
psihice cu scopul de a obtine informatii sau mrturisiri; b) existenta strii legale de retinere sau detinere;
c) existenta unui mandat de executare a pedepsei.
100 Drept penal. Partea speciali'i - Culegere de teste grili'i Infrac(iuni contra irif(iptuirii justi(iei 101
486. Pedeapsa in cazul infractiunii de evadare: 492. Nerespectarea hotrrilor judectore~ti:
a) se adaug la restul rmas neexecutat din pedeapsa ce se exe- a) nu poate privi 'impotrivirea la executarea unei hotrri provi-
cut, fr a putea dep~i maximul general al inchisorii; zorii;
b) se contope~te cu pedeapsa ce se execut; b) nu absoarbe in continutul su vtmarea corporal;
c) nu poate dep~i cuantumul pedepsei ce se executa la momentul c) este o infractiune contra 'infptuirii justitiei.
evadrii.
493. Infractiunea de nerespectarea hotrrilor judectore~ti:
487. Nu exist agravanta la infractiunea de evadare dac: a) nu are niciodat un subiect activ calificat;
a) fapta a fost svr~it prin folosirea de violente; b) are ca subiect pasiv principal organul de executare impotriva
b) fapta a fost svr~it de dou sau mai multe persoane; cruia s-au svr~it violente;
c) fapta a fost svr~it in timpul noptii. c) se poate svr~i prin actiune sau inactiune.

488. Infractiunea de inlesnirea evadrii (art. 286 C.pen.) se 494. lnfractiunea de nerespectarea hotrrilor judectore~ti:
poate svr~i: a) poate avea ca subiect al rspunderii penale un partid politic;
a) numai cu intentie direct calificat prin scop; b) absoarbe in continutul su agravat vtmarea corporal;
b) numai cu intentie direct sau indirect; c) este o infractiune de pericol.
c) att cu intentie, ct ~i din culp.
495. Amenintarea executorului judectoresc cu prilejul punerii
489. Infractiunea de inlesnire a evadrii poate avea ca situatie in executare a unei hotrri judectore~ti constituie infractiunea de:
premis: a) ultraj;
a) existenta unei evadri in curs de derulare; . . b) amenintare in concurs cu infractiunea de ultraj;
b) starea legal de retinere sau de detinere a persoanet ajutate; c) nerespectarea hotrrilor judectore~ti.
c) existenta unei msuri neprivative de libertate.
496. Infractiunea de neexecutarea sanctiunilor penale (art. 288
490. Vinovtia in cazul svr~irii infractiunii de inlesnire a eva- C.pen.) poate avea ca element material:
drii de ctre o persoan ce avea indatorirea de a pzi pe cel ce a a) sustragerea de la executarea unei pedepse;
evadat poate imbrca: b) sustragerea de Ia executarea unei msuri de sigurant;
a) doar forma intentiei directe; c) sustragerea de Ia executarea unei msuri educative privative
b) doar forma intentiei; de libertate.
c) forma intentiei sau a culpei.
497. lnfractiunea de nerespectarea hotrrilor judectore~ti:
491. Infractiunea de nerespectarea hotrrilor judectore~ti: a) poate avea ca subiect al rspunderii penale o persoan juri-
a) are in vedere sustragerea de la executarea oricrei msuri de dic care 'i~i desf~oar activitatea in domeniul presei;
sigurant; b) poate avea ca subiect activ un lider sindical;
b) are in toate cazurile un subiect activ calificat - per~~a~a c) se poate svr~i prin sustragerea de la executarea msurii de
impotriva creia s-a pronuntat o hotrre judectoreasc defimttva; sigurant a intemrii medicale.
c) poate fi svr~it ~i de persoana juridic.
102 Drept penal. Partea speciala- Gutegere de teste grila Infractiuni contra irif(iptuirii justitiei 103
498. Retinerea unei corespondente adresate unui organ de juris- 503. Elementul material al infractiunii de tinuire (art. 270
dictie, necesar solutionrii unei cauze, constituie infractiunea de: C.pen.) poate consta in:
a) compromiterea intereselor justitiei (art. 277 C.pen.); a) transformarea unui bun cunoscnd ca acesta provine din
b) sustragere saudistrugerede probe ori de inscrisuri (art. 275 svr~irea unei fapte penale;
C.pen.); b) sustragerea unui bun cunoscnd c acesta provine din svr-
c) furt (art. 228 C.pen.). ~irea unei fapte penale;
c) inlesnirea valorificrii unui bun cunoscnd c acesta provine
499. Distrugerea unui inscris emis de un organ de urmrire din svr~irea unei fapte penale.
penal, de o instant de judecat sau de un organ de jurisdictie,
cnd acesta este necesar solutionrii unei cauze, reprezint infrac- 504. Situatia premis in cazul infractiunii de tinuire poate
tiunea de: consta in:
a) compromiterea intereselor justitiei (art. 277 C.pen.); a) o infractiune contra patrimoniului;
b) sustragere saudistrugerede probe ori de inscrisuri (art. 275 b) o fapt prevzut de legea penal din care rezult un bun;
C.pen.); c) o hotrre judectoreasc de condamnare pentru o infrac-
c) distrugere (art. 253 C.pen.). tiune contra patrimoniului.

500. Tinuirea este o infractiune: 505. In cazul tinuirii (art. 270 C.pen.):
a) contra patrimoniului; a) pedeapsa aplicat tinuitorului nu poate dep~i maximul
b) contra infptuirii justitiei; special prevzut de lege pentru fapta din care provine bunul;
c) contra liberttii persoanei. b) pedeapsa aplicat tinuitorului nu poate fi mai mare dect
aceea care s-a aplicat autorului faptei din care provine bunul;
501. in cazul infractiunii de tinuire: c) pedeapsa aplicat tinuitorului se reduce dac pentru autorul
a) fapta prevzut de legea penal din care provine bunul faptei din care provine bunul s-au retinut circumstante atenuante.
tinuit poate consta intr-o infractiune de furt;
b) sora tinuitorului beneficiaz de cauza de nepedepsire dac 506. Fapta persoanei care, in schimbul unei sume de bani
folose~te bunul tinuit de fratele su; ascunde un bun despre care, in momentul primirii, a aflat c
c) nu exist situatie premis. provine din furt, reprezint:
a) complicitate Ia furt;
502. Fapta de a avea o intelegere prealabil cu autorul unui furt b) tinuire;
de a-i depozita bunurile sustrase poate constitui infractiunea de: c) favorizarea fptuitorului.
a) tinuire;
b) complicitate Ia furt; 507. Tinuirea svr~it de un membru de familie:
c) favorizarea fptuitorului. a) se pedepse~te in acelea~i conditii ca orice tinuire;
b) se pedepse~te cu o pedeaps redus;
c) nu se pedepse~te.
104 Drept penal. Partea speciala- Cu/egere de teste grila In.fracfiuni contra infoptuirii justitiei 105

508. Infractiunea de marturie mincinoasa poate fi comis: 513. Dac raptuitorul ii promite unei persoane care vrea s
a) doar intr-o cauz penal aflat pe rolul instantei de judecat; svr~easc un furt c il va favoriza, astfel inct acesta s nu mai
b) intr-o cauz penal aflat pe rolul instantei de judecat sau in poat fi tras la rspundere penal:
cursul urmririi penale; a) se retine infractiunea de favorizare a raptuitorului;
c) att intr-o cauz penal ct ~i intr-o cauz civil. b) se retine complicitate la infractiunea de furt;
c) se retine o tentativ la favorizarea raptuitorului, care nu este
509. In cazul infractiunii de mrturie mincinoas: ins pedepsit, daca promisiunea nu a fost indeplinit.
a) subiectul activ nu poate fi persoana care intocme~te un raport
de expertiz; 514. Infractiunea de tinuire:
b) coautoratul nu este posibil in ceea ce ii prive~te pe martori; a) poate fi retinut ~i dac raptuitorul nu a cunoscut c bunul
c) vinovtia nu poate avea ~i forma culpei cu prevedere. provine din svr~irea faptei prevzute de legea penal, dar a
prevzut acest lucru din imprejurrile concrete ale cauzei;
510. In cazul in care o persoan nu sesizeaz organele penale b) poate fi svr~it ~i prin transformarea unui bun provenit din
despre svr~irea unei tentative la omor: svr~irea unei fapte prevzute de legea penal;
a) se poate retine infractiunea de nedenuntare (art. 266 C.pen.); c) se pedepse~te in forma tentativei.
b) se poate retine infractiunea de omisiunea sesizrii (art. 267
C.pen.); 515. Infractiunea de mrturie mincinoas:
c) fapta nu este infractiune. a) poate fi svr~it ~i intr-o cauz civil;
b) este mai grav dac se svr~e~te de un membru de familie al
511. Se poate retine svr~irea infractiunii ~i din culp la: persoanei pentru care se fac afirmatii mincinoase;
a) nedenuntare; c) poate fi svr~it ~i prin omisiune.
b) omisiunea sesizrii;
c) inducerea in eroare a organelor judiciare. 516. Ultrajul (art. 257 C.pen.) ~i ultrajuljudiciar (art. 279 C.pen.):
a) au acela~i element material;
512. In cazul infractiunii de inducere in eroare a organelor b) au acela~i subiect pasiv;
judiciare: c) au acela~i obiect juridic.
a) tentativa nu se pedepse~te;
b) exist o cauza justificativ dac persoana care a svr~it 517. Infractiunea de tortur (art. 282 C.pen.):
inducerea in eroare a organelor judiciare declar, inainte de reti- a) absoarbe infractiunea de omor;
nerea, arestarea sau de punerea in mi~care a actiunii penale impo- b) are ca obiect juridic principal relatiile sociale privind integri-
triva celui fat de care s-a racut denuntul sau plngerea ori s-au tatea corporal ~i sntatea persoanei;
produs probele, c denuntul, plngerea sau probele sunt nereale; c) are un subiect activ circumstantiat.
c) fapta se poate svr~i ~i prin producerea de probe nereale in
scopul de a dovedi existenta unei fapte prevzute de legea penal 518. Infractiunea de evadare:
ori svr~irea acesteia de catre o anumita persoan. a) se poate svr~i ~i sub forma complicittii, in modalitatea
inlesnirii, ins aceast fapt este prevzut de legiuitor ca infrac-
tiune distinct;
106 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii In.fractiuni contra infliptuirii justitiei 107
b) se poate svr~i ~i prin inactiune; 524. in cazul infractiunii de favorizarea fptuitorului:
c) se retine in variant agravat dac fptuitorul are asupra sa o a) ajutorul dat fptuitorului poate privi lngreunarea cercetrilor
arm, pe care nu o folose~te ~i nici nu o poart Ia vedere. Intr-o cauz penal, civil sau de alt natur;
b) forma de vinovtie poate fi ~i intentia dep~it;
519. Infractiunea de nerespectare a hotrrilor judectore~ti: c) nu exist obiect material.
a) poate fi svr~it, in unele modalitti ale elementului mate-
rial, ~i de o persoan juridic in calitate de autor; 525. Neln~tiintarea autorittilor, svr~it cu intentie, cu privire
b) este o infractiune contra autorittii; la svr~irea unei infractiuni de determinarea sau lnlesnirea sinu-
c) este o infractiune de rezultat. ciderii:
a) reprezint infractiunea de nedenuntare (art. 266 C.pen.);
520. Fapta unui functionar public de a nu sesiza autorittile
b) nu se pedepse~te dac acela care nu ln~tiinteaz este un
dup ce a luat cuno~tint c un coleg ~i-a omort sotia:
membru de familie al autorului infractiunii de determinarea sau
a) reprezint infractiunea de nedenuntare;
lnlesnirea sinuciderii;
b) reprezint infractiunea de omisiunea sesizrii;
c) nu reprezint infractiune.
c) nu se pedepse~te dac, dup punerea in mi~care a actiunii
penale, lnlesne~te tragerea Ia rspundere penal a autorului.
526. Falsificarea unui contract sub semntur privat in scopul
521. Fapta unui functionar public de a nu sesiza autorittile de a dovedi existenta unei fapte prevzute de legea penal:
dup ce a luat cuno~tint c un coleg ~i-a omort sotia: a) constituie doar infractiunea de inducere in eroare a organelor
a) reprezint infractiunea de nedenuntare; judiciare;
b) reprezint infractiunea de omisiunea sesizrii; b) constituie doar infractiunea de fals in lnscrisuri sub semn-
c) reprezint infractiunea de favorizarea fptuitorului. tur privat;
c) constituie att infractiunea de inducere in eroare a organelor
522. in cazul infractiunii de tinuire: judiciare, ct ~i cea de fals in lnscrisuri sub semntur privat.
a) elementul material const in omisiunea de a sesiza organele
de urmrire penal cu privire la svr~irea unei fapte prevzute de 527. Dac X merge la Y, rugndu-1 s Ii ascund banii pe care
legea penal; tocmai i-a sustras din casieria magazinului unde lucreaz in calitate
b) pedeapsa aplicat tinuitorului nu poate fi mai mare dect de vnztor, Y dnd curs acestei rugminti:
pedeapsa prevzut de lege pentru fapta svr~it de autor; a) in sarcina lui Y se poate retine infractiunea de favorizare a
c) dac fapta este svr~it de un membru de familie, infrac- fptuitorului;
tiunea nu se pedepse~te. b) in sarcina lui Y se poate retine infractiunea de tinuire;
c) in sarcina lui X se poate retine infractiunea de delapidare.
523. in cazul infractiunii de tinuire:
a) bunul provine in mod obligatoriu din svr~irea unei infrac- 528. intocmirea cu intentie, de ctre expertul desemnat de
tiuni; instant, a unui raport de expertiz care contine informatii nereale:
b) elementul material se poate svr~i ~i prin dobndirea cu titlu a) constituie infractiunea de mrturie mincinoas;
gratuit a bunului; b) constituie infractiunea de fals intelectual;
c) elementul material se poate svr~i ~i prin transformarea c) constituie infractiunea de fals material in lnscrisuri oficiale.
material a bunului.
108 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

529. Amenintarea adresat unui judector c, dac nu va pro-


nunta o anumit solutie intr-un dosar, va fi ucis:
a) reprezint infractiunea de ultraj; V. Infractiuni de coruptie ~i de serviciu
b) reprezint infractiunea de ultraj judiciar;
c) nu intrune~te elementele constitutive ale unei infractiuni in
533. Latura subiectiv la infractiunea de abuz in serviciu, in
legtur cu serviciul. cazul in care se svr~e~te prin ingrdirea unor drepturi [art. 297
alin. (2) C.pen.] se caracterizeaz prin:
530. Dac un detinut ajut, in aceea~i imprejurare, alti doi deti- a) existenta vinovtiei sub forma intentiei, directe sau indirecte,
nuti s evadeze rar ca el s prseasc penitenciarul: ~i existenta unui mobil;
'a) se poate ;etine o infractiune de complicitate la evadare; b) existenta vinovtiei sub forma intentiei directe calificat prin
b) se poate retine o infractiune de inlesnirea evadrii in variant scop;
agravat; c) existenta vinovtiei sub ambele forme, intentie sau culp.
c) se pot retine dou infractiuni de inlesnirea evadrii in variant
agravat, in concurs formal. 534. La abuzul in serviciu (art. 297 C.pen.), urmarea imediat:
a) const intr-o stare de pericol;
531. La infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare, b) poate consta intr-o pagub;
una din cerintele esentiale ale laturii obiective se poate realiza ~i c) poate consta intr-o vtmare adus intereselor legitime ale
atunci cnd invinuirea mincinoas se refer la: unei persoane juridice.
a) o fapt ce nu mai este prevzut de legea penal;
b) o fapt penal rmas in forma tentativei; 535. Divulgarea informatiilor secrete destat (art. 303 C.pen.) este:
c) o fapt penal comis de un alt participant, iar nu de autorul a) o infractiune de serviciu;
propriu-zis. b) o infractiune contra autorittii;
c) o infractiune contra securittii nationale.
532. Situatia premis la infractiunea de tinuire poate fi reali-
zat ~i atunci cnd: 536. Subiect activ la infractiunea de abuz in serviciu poate fi:
a) fapta anterioar, din care provine bunul, a fost comis in a) numai un functionar public care nu indepline~te un act sau il
conditii de neimputabilitate (minoritate, iresponsabilitate); indepline~te in mod defectuos ~i prin aceasta cauzeaz o vtmare
b) fapta anterioar din care provine bunul nu este o infractiune intereselor legale ale unei persoane;
contra patrimoniului; b) orice persoan care exercit o insrcinare in cadrul unei per-
c) fapta anterioar, din care provine bunul, a fost dezincriminat. soane juridice;
c) ~i un functionar public cu atributii de conducere sau control.

537. Abuzul in serviciu, in cazul in care se svr~e~te prin


ingrdirea unor drepturi:
a) poate avea ca subiect activ ~i o persoan care nu este func-
tionar public, in conditiile art. 308 C.pen.;
b) se poate referi la o discriminare pe temei de avere;
c) nu permite retinerea complicittii concomitente.
110 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii In.fractiuni de coruptie ~i de serviciu 111
538. Infractiunea de abuz in serviciu, in cazul in care se svr- 544. Subiect activ al infractiunii de neglijent in serviciu este:
~e~te prin ingrdirea unor drepturi se svr~e~te sub aspect a) doar functionarul public;
subiectiv: b) functionarul public sau orice persoan care lucreaz pentru o
a) numai cu intentie direct calificat prin scop; persoan juridic;
b) cu intentie direct sau indirect ~i un mobil anume; c) orice persoan.
c) cu intentie direct sau indirect ori cu praeterintentie.
545. Purtarea abuziv:
539. Abuzul in serviciu, in cazul in care se svr~e~te prin a) poate avea ca subiect pasiv un functionar public;
ingrdirea unor drepturi: b) poate avea ca element material ~i lovirea sau alte violente;
a) se poate referi la o discriminare pe temei de boal cronic c) este o infractiune contra infilptuirii justitiei.
necontagioas;
b) poate avea ca mobil o discriminare pe temei de apartenent 546. intrebuintarea de expresii jignitoare fat de o persoan, de ctre
politic; un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu reprezint:
c) presupune crearea unei pagube in patrimoniul subiectului pasiv. a) infractiunea de abuz in serviciu;
b) infractiunea de purtare abuziv;
540. Tentativa Ia infractiunea de abuz in serviciu: c) infractiunea de abuz in serviciu, svr~it prin ingrdirea
a) nu este posibil, fiind o infractiune de pericol (cu consumare unor drepturi.
instantanee);
b) este posibil, dar nu este incriminat; 547. In cazul infractiunii de luare de mit (art. 289 C.pen.)
folosul injust:
c) este posibil ~i este incriminat.
a) trebuie in mod obligatoriu s fie determinat in cazul accep-
trii promisiunii;
541. Subiect activ Ia infractiunea de neglijent in serviciu poate fi:
b) poate consta intr-un imprumut;
a) un functionar public;
c) poate consta in efectuarea unei plti de ctre mituitor pentru
b) un student care incalc regulamentul Faculttii; cel mituit.
c) orice salariat care exercit o insrcinare in serviciul unei
persoane fizice prevzute Ia art. 175 alin. (2) C.pen. sau juridice.
548. Elementul material al infractiunii de luare de mit (art. 289
C.pen.) poate consta in:
542. Neglijenta in serviciu (art. 298 C.pen.) se svr~e~te: a) darea de bani ori alte foloase;
a) numai din culp; b) nerespingerea promisiunii de dare a unei sume de bani;
b) numai cu intentie; c) acceptarea promisiunii unor foloase.
c) att cu intentie, ct ~i din culp.
549. lnfractiunea de luare de mit (art. 289 C.pen.) se consum:
543. Neglijenta in serviciu (art. 298 C.pen.): a) in momentul realizrii oricreia dintre modalittile elemen-
a) este o infractiune de pericol; tului material;
b) se poate realiza in forma continuat; b) in modalitatea primirii de bani sau alte foloase, in momentul
c) se poate realiza in forma continu. in care filptuitorul intr in posesia acestora;
c) in momentul producerii pagubei.
112 Drept penal. Partea speciali'i - Gutegere de teste grili'i Infractiuni de corupfie # de serviciu 113
550. La luarea de mit pot fi confiscate de la subiectul activ: 555. La infractiunea de luare de mit (art. 289 C.pen.) ele-
a) bunurile care au fost primite; mentul material al faptei:
b) bunurile care au fost promise; a) se svr~e~te doar anterior efecturii sau neefecturii actului
c) echivalentul 'in bani al bunurilor pe care le-a primit cel de serviciu;
mituit, dac bunurile nu se mai gsesc. b) se svr~e~te doar ulterior efecturii sau neefecturii actului
de serviciu;
551. Subiectul activ al infractiunii de luare de mit poate fi: c) se poate svr~i fie anterior, fie ulterior efecturii sau neefec-
a) functionarul public; turii actului de serviciu.
b) o persoan care exercit o insrcinare pentru orice persoan
fizic; 556. Denuntarea de ctre mituitor a faptei mai inainte ca
c) o persoan care exercit o insrcinare pentru orice persoan organul de urmrire penal s fi fost sesizat este:
juridic. a) o cauz de nepedepsire;
b) o cauz justificativ;
552. Subiectul pasiv principal la infractiunea de luare de mit c) o cauz de reducere a pedepsei.
este:
a) cel cruia i se pretinde de ctre functionarul public s dea 557. Subiectul activ al infractiunii de dare de mit poate fi:
bani, valori sau alte bunuri pentru efectuarea unui act care intra in a) orice persoan;
indatoririle sale de serviciu; b) ~i un functionar public;
b) functionarul public mituit; c) numai un functionar public.
c) persoana juridic asupra creia s-a rsfrnt urmarea prevzut
de lege, fie in mod obiectiv, fie sub forma unei stri de pericol. 558. Fapta celui care ofer un cadou unui functionar public din
primrie, in vederea urgentrii unui act in virtutea functiei sale:
553. La infractiunile de serviciu obiectul material: a) reprezint infractiunea de dare de mit;
a) lipse~te intotdeauna; b) reprezint infractiunea de cumprare de intluent;
b) poate consta ~i Intr-o sum de bani in unele cazuri (de exem- c) nu reprezint infractiune.
plu, delapidare );
c) poate consta ~i in bunuri imobile in unele cazuri. 559. Dac functionarul public corupt, 'in scopul de a satisface
solicitarea mituitorului nu indepline~te un act privitor la indato-
554. Constrngerea mituitorului de ctre cel care a luat mit de ririle lui de serviciu, iar aceast neindeplinire constituie prin ea
a svr~i
aceast fapt este: ins~i o infractiune:
a) o cauz de nepedepsire pentru mituitor; a) luarea de mit va intra 'in concurs cu respectiva infractiune;
b) o cauz de neimputabilitate pentru mituitor; b) luarea de mit absoarbe respectiva infractiune;
c) un element circumstantial agravant al infractiunii de luare de c) luarea de mit se retine in variant agravat.
mit.
560. Luarea de mit este o infractiune:
a) de rezultat;
b) de pericol;
114 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infractiuni de coruptie ~i de serviciu 115
c) care se retine in form continuat dac taptuitorul ~i-a propus 565. Tentativa Ia luare de mit:
s primeasc bani de Ia 6 prieteni ai si, care aveau nevoie de o auto- a) se pedepse~te;
rizatie a crei emitere intra in atributiile sale, fapt urmat de pretin- b) nu este incriminat;
derea sumelor respective de Ia cei 6, Ia diferite intervale de timp. c) nu este niciodat posibil.

561. In cazul infractiunii de dare de mit: 566. Elementul material Ia luare de mit poate consta in:
a) bunurile care nu se mai gsesc sunt supuse confiscrii prin a) acceptarea promisiunii sau nerespingerea promisiunii unor
echivalent; bani sau alte foloase necuvenite;
b) bunurile pot fi confiscate de Ia autor doar dac oferta de b) pretinderea unor bani sau foloase necuvenite, pentru sine sau
mituire a fost acceptat de functionarul public; pentru o alt persoan;
c) bunurile pot fi confiscate de Ia autor chiar dac oferta de c) primirea, direct sau indirect, a unor foloase necuvenite.
mituire nu a fost urmat de acceptare.
567. La infractiunea de luare de mit foloasele:
562. Valoarea foloaselor necuvenite primite de cel mituit: a) trebuie s aib un cuantum semnificativ, raportat Ia actul
a) trebuie s aib un nivel mai ridicat de 100.000 Iei; indeplinit de functionarul public, ~i s urmreasc o recompensare
b) poate s aib orice nivel, dar s nu fie bunuri de valoare a functionarului public, primirea unor cadouri simbolice nefiind
simbolic; considerat infractiune de luare de mit;
c) trebuie s aib aceea~i valoare cu cea a serviciului tacut prin b) pot avea orice valoare, pericolul social al faptei fiind acela~i;
indeplinirea actului. c) nu trebuie s fie efectiv primite de functionarul public, fiind
suficient nerespingerea promisiunii de ofert a unor asemenea
563. Exist infractiunea de luare de mit (art. 289 C.pen.) ~i foloase, tacut dup indeplinirea actului.
atunci cnd:
a) bunurile au fost primite de functionarul public dup ce a 568. Infractiunea de trafic de influent:
indeplinit un act, in virtutea functiei sale, in baza unei intelegeri a) are un subiect activ necircumstantiat;
anterioare; b) se poate comite ~i printr-o inactiune, respectiv prin nerespin-
b) bunurile oferite de mituitor au fost refuzate de functionarul gerea unei promisiuni;
public; c) are ca urmare imediat o stare de pericol pentru normala evo-
c) bunurile au fost primite de functionarul public dup ce a inde- lutie a relatiilor de serviciu.
plinit un act in virtutea functiei sale, fr o intelegere prealabil.
569. Subiectul activ al infractiunii de trafic de influent este:
564. Pentru existenta infractiunii de luare de mit: a) functionarul public care intaptuie~te un act ce intr in atribu-
a) este necesar s fi existat o intelegere prealabil realizrii actu- tiile sale de serviciu in schimbul unui folos material injust;
lui intre functionarul public ~i cel care ofer foloasele necuvenite; b) persoana care are sau las s se cread c are influent asu-
b) este suficient acceptarea unei promisiuni sau pretinderea pra unui functionar public;
unor foloase necuvenite de ctre functionarul public; c) doar functionarul public care nu intaptuie~te un act ce intr
c) este suficient ~i primirea unor foloase necuvenite dup inde- in atributiile sale de serviciu in schimbul unui folos material injust.
plinirea actului.
116 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii In.frac{iuni de coruptie # de serviciu 117
570. La infractiunea de trafic de influent: 575. Obiectul materialla infractiunea de delapidare const in:
a) tentativa este posibil, dar nu este sanctionat; a) o fapt de insu~ire, folosire sau traficare a unui bun mobil
b) influenta declarat de fptuitor - real sau presupus - tre- aflat in gestiune sau administrare;
buie s se refere la un functionar public care exercit efectiv atri- b) bunuri mobile corporale aflate in gestiunea sau administrarea
butiile necesare cumprtorului de influent; fptuitorului;
c) dispozitiile privitoare la confiscare se aplic ~i in situatia in c) relatiile sociale de serviciu a cror existent ~i dezvoltare
care fapta s-a svr~it prin pretindere sau acceptare de promisiuni. impune gestionarilor ~i administratorilor unui patrimoniu al unei
persoane juridice s nu sustrag bunurile ce fac obiectul gestiunii
sau administrrii respective.
571. La infractiunea de trafic de influent (art. 291 C.pen.)
subiectul activ poate fi:
576. Elementul materialla infractiunea de delapidare const in:
a) orice persoan;
a) o fapt de insu~ire, folosire sau traficare a unui bun mobil
b) doar un functionar public; aflat in gestiune sau administrare;
c) ~i un coleg de serviciu cu functionarul public pe lng care b) bunuri mobile corporale aflate in gestiunea sau administrarea
las s se cread c are influent. fptuitorului;
c) relatiile sociale de serviciu a cror existent ~i dezvoltare
572. Subiect activ la infractiunea de delapidare poate fi: impune gestionarilor ~i administratorilor unui patrimoniu al unei
a) un salariat la o persoan juridic, ce indepline~te efectiv persoane juridice s nu sustrag bunurile ce fac obiectul gestiunii
functii de gestiune sau administrare; sau administrrii respective.
b) ~i un functionar public;
c) numai salariatul care are atributii de gestiune trecute in fi~a 577. Obiectul juridic la infractiunea de delapidare const in:
postului sau care este inregistrat ca administrator la Registrul a) o fapt de insu~ire, folosire sau traficare a unui bun mobil
Comertului. aflat in gestiune sau administrare;
b) bunuri mobile corporale aflate in gestiunea sau administrarea
573. La infractiunea de delapidare (art. 295 C.pen.): fptuitorului;
a) subiect activ poate fi doar un functionar public; c) relatiile sociale de serviciu a cror existent ~i dezvoltare
b) coautoratul este posibil; impune gestionarilor ~i administratorilor unui patrimoniu al unei
c) complicele trebuie s aib ~i el, in mod obligatoriu, atributii persoane juridice s nu sustrag bunurile ce fac obiectul gestiunii
sau administrrii respective.
de gestionar sau administrator.
578. Curtea Suprem de Justitie (Sectiile Unite) pronuntndu-se
574. Elementul material al infractiunii de delapidare const in:
asupra unui recurs in interesul legii (prin Decizia nr. 3/2002) a sta-
a) insu~irea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau admi-
bilit c fapta administratorului asociatiei de proprietari sau locatari
nistrate; de insu~ire, folosire sau traficare, in interesul su ori pentru altul,
b) insu~irea, distrugerea, folosirea bunurilor gestionate sau admi- de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaz sau adminis-
nistrate; treaz constituite infractiunea de:
c) primirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau admi- a) abuz de incredere (art. 238 C.pen.);
nistrate. b) gestiune frauduloas (art. 242 C.pen.);
c) delapidare (art. 295 C.pen.).
118 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infrac{iuni de corup{ie :ji de serviciu 119
579. Delapidarea (art. 295 C.pen.) poate avea ca obiect material: 584. X, functionar public la primrie, i-a solidtat lui Y 5.000 de
a) bunul ajuns din eroare in gestiunea sau administrarea unittii; Iei, pentru eliberarea unei autorizatii de constructie. Y a promis c
b) bunurile in legtur cu care nu este in niciun mod angajat ii va da banii, dar nu ~i-a indeplinit promisiunea ci, a denuntat
rspunderea civil a unittii (spre exemplu, bunurile tinuite de imediat fapta organelor de urmrire penal. in spet:
gestionar in depozitul su); a) X va rspunde pentru tentativ la infractiunea de luare de mit;
c) plusurile in gestiune, dac provenienta lor are un caracter b) X va rspunde pentru infractiunea de luare de mit;
fraudulos. c) Y va rspunde pentru infractiunea de dare de mit.

580. Fapta paznicului unei unitti de a ajuta dou persoane s 585. In cazul infractiunii de luare de mit:
sustrag piese din cadrul unittii reprezint infractiunea de: a) subiectul activ este necircumstantiat;
a) delapidare; b) fapta poate fi svr~it ~i prin acceptarea promisiunii unor
b) gestiune frauduloas; terenuri;
c) complicitate la furt. c) subiectul pasiv principal este persoana care ofer mit, dac
a fost constrns de raptuitor.
581. Fapta unei persoane de a oferi o sum de bani la trei func-
tionari publici pentru ca ace~tia din urm s intrzie acordarea unei 586. Infractiunea de trafic de influent:
autorizatii de constructie, sum de bani pe care functionarii publici a) este o infractiune cu subiect activ circumstantiat (in subsidiar
nu au primit-o, sesiznd organele judiciare, reprezint: este ~i de serviciu);
a) o infractiune de dare de mit; b) poate avea ca subiect activ un avocat;
b) trei infractiuni de dare de mit aflate in concurs; c) poate fi svr~it ~i de o persoan juridic.
c) tentativ la infractiunea de dare de mit.
587. In cazul infractiunii de cumprare de influent:
582. Poate comite infractiunea de luare de mit: a) elementul material poate fi svr~it ~i prin intrzierea inde-
a) avocatul ce pretinde un onorariu mai mare dect cel fixat plinirii unui act;
initial; b) fptuitorul nu se pedepse~te dac denunt fapta mai inainte
b) artistul plastic independent ce pretinde un pret mai mare ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat cu privire la
dect cel afi~at initial, pentru un tablau expus intr-un spatiu public; aceasta;
c) medicul care pretinde o sum de bani, pentru a efectua o c) are ca subiect pasiv principal persoana creia i se dau banii
operatie unui pacient. ori foloasele.

583. Elementul material al traficului de influent poate consta in: 588. Infractiunea de delapidare (art. 295 C.pen.):
a) pretinderea de bani; a) se poate svr~i ~i prin folosirea bunurilor administrate sau
b) acceptarea unei promisiuni de bani; gestionate;
c) nerespingerea unei promisiuni de bani. b) svr~it in modalitatea insu~irii, se retine in concurs cu
infractiunea de furt;
c) se pedepse~te sub forma tentativei.
120 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii ln.frac{iuni de corup{ie # de serviciu 121
589. Intrebuintarea de expresii jignitoare fat de o persoan de 593. Subiectul activ:
ctre cel aflat in exercitarea atributiilor de serviciu: a) al infractiunii de trafic de influent este necalificat;
a) nu este infractiune; b) al infractiunii de luare de mit poate fi un functionar al unui
b) constituie infractiune de purtare abuziv; stat strin;
c) constituie infractiune de purtare abuziv doar dac este c) al infractiunii de cumprare de influent este calificat, fiind
svr~it de un functionar public. un functionar public.

590. B i-a cerut lui A 1.000 Iei ~i i-a primit, angajndu-se s il 594. In cazul infractiunilor de coruptie:
determine pe profesorul fiului lui A, pe care il cuno~tea, s ii dea a) banii, valorile sau orice alte bunuri primite, date sau oferite
acestuia o not de trecere la examen. Dac se dovede~te c B era in sunt supuse confiscrii, iar cnd acestea nu se mai gsesc, se dis-
relatii foarte apropiate cu profesorul, dar nu a remis acestuia nicio pune confiscarea prin echivalent;
suma de bani ~i nu i-a vorbit de examenul fiului lui A: b) tentativa nu se sanctioneaz;
a) in sarcina lui Ase poate retine infractiunea de dare de mit; c) obiectul material const in banii,valorile sau bunurile pri-
b) in sarcina lui B se poate retine infractiunea de trafic de mite, date sau oferite.
influent;
c) in sarcina lui A se poate retine infractiunea de cumprare de 595. Infractiunea de abuz in serviciu:
influent. a) este mai grav dac se realizeaz prin ingrdirea exercitiului
drepturilor unei persoane pe temei de nationalitate;
591. A i-a remis lui B 1.000 de Iei, deoarece B il cuno~tea pe b) poate fi svr~it ~i prin omisiune;
profesorul fiului su ~i se angajase s il determine s ii dea acestuia c) este o infractiune de rezultat.
o not de trecere la examen. Dup ce a dat suma de bani, A a
denuntat fapta organelor judiciare. Dac se dovede~te c B era in 596. Infractiunea de purtare abuziv:
relatii foarte apropiate cu profesorul, dar nu a remis acestuia nicio a) poate fi svr~it doar de un functionar public;
suma de bani ~i nu i-a vorbit de examenul fiului lui A: b) presupune ca subiectul activ s se afle in exercitarea atribu-
tiilor de serviciu;
a) in sarcina lui A se poate retine infractiunea de cumprare de
c) poate fi comis ~i prin amenintare.
influent pentru care nu va fi pedepsit;
b) in sarcina lui A nu se poate retine nicio infractiune;
597. Dac un electrician sustrage bani din casieria societtii
c) in sarcina lui B se poate retine infractiunea de trafic de unde lucreaz:
influent.
a) se poate retine infractiunea de delapidare;
b) nu se poate retine o infractiune de serviciu;
592. Pretinderea, primirea, acceptarea promisiunii reprezint: c) se poate retine infractiunea de abuz in serviciu.
a) modalitti ale elementului material al infractiunii de luare de
mit; 598. In cazul infractiunii de delapidare:
b) modalitti ale elementului material al infractiunii de trafic de a) elementul material poate consta ~i in folosirea unor bunuri in
influent; interesul altei persoane;
c) modalitti ale elementului material al infractiunii de cump- b) subiectul activ este intotdeauna un functionar public;
rare de influent. c) forma de vinovtie este intotdeauna intentia.
122 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infractiuni de corupfie # de serviciu 123
599. Pretinderea reprezint elementmaterial al infractiunii de: 604. Primirea de bani, cu promisiunea de a influenta ofiteri de
a) delapidare; politie spre a se obtine punerea in libertate a unui arestat sau pentru
b) luare de mit; netrimiterea in judecat a inculpatului cercetat pentru infractiunea
c) trafic de influenta. de furt:
a) poate reprezenta infractiunea de trafic de influent, deoarece,
600. In cazul infractiunii de dare de mita: de~i politistul nu are atributii directe in legtur cu actele respec-
a) subiectul pasiv este un functionar public sau alta persoan tive, poate efectua cercetrile in a~a fel inct s determine efec-
care exercita o activitate in cadrul unei persoane juridice; tuarea unor astfel de acte;
b) fapta se poate comite in legtura cu urgentarea indeplinirii b) nu poate reprezenta infractiunea de trafic de influenta, deoa-
unui act ce intra in indatoririle de serviciu ale persoanei care rece politistul nu are atributii directe in legtura cu actele res-
prime~te mita; pective;
c) subiectul activ nu poate fi un functionar public. c) reprezinta infractiunea de in~elciune, deoarece politistul nu
are atributii directe in legatura cu actele respective.
601. Poate fi subiect activ al infractiunii de luare de mit:
a) avocatul; 605. Infractiunea de luare de mit:
b) primarul unei localitti; a) in toate situatiile, poate fi svr~it doar de un functionar
c) expertul tehnic desemnat in cauze judiciare. public;
b) nu poate fi svr~it ~i prin nerespingerea promisiunii de a
602. Fapta inculpatului care, cu aceea~i ocazie, ofera suma de primi anumite foloase materiale;
200 euro la doi agenti de politie, pentru ca ace~tia s nu-i intoc- c) poate consta ~i in pretinderea de favoruri sexuale.
measc un proces-verbal:
a) reprezint dou infractiuni de dare de mit in concurs formal; 606. In cazul infractiunii de dare de mit:
b) reprezint o singur infractiune de dare de mit; a) consumarea are loc odata cu promisiunea de bani, chiar dac
c) nu reprezint infractiune, deoarece agentii de politie ~i-au ulterior promittorul decide s nu mai dea sumele promise;
inclcat atributiile de serviciu. b) constrngerea mituitorului reprezint o cauz de nepedepsire;
c) denuntarea faptei mai inainte ca organul de urmrire penal
603. Fapta inculpatului care prime~te o sum de bani pretinznd s fi fost sesizat cu privire la aceasta reprezint o cauz de neimpu-
ca are influent asupra unui functionar public ~i promite ca 11 va tabilitate.
determina pe acesta s indeplineasc un act ce intra in indatoririle
sale de serviciu, dar a crui interventie repetat asupra functiona- 607. Infractiunea de abuz in serviciu:
rului e~ueaza reprezint: a) este o infractiune de coruptie;
a) o tentativ la infractiunea de trafic de influent; b) este o infractiune de rezultat;
b) o infractiune de trafic de influent in form consumat; c) presupune ca subiectul activ s savr~easca fapta in exerci-
c) o infractiune de trafic de influenta in forma continuat. tarea atributiilor de serviciu.
124 Drept penal. Partea specialli- Culegere de teste grilli

608. Are calitatea de functionar public in conformitate cu dis-


pozitiile art. 175 C.pen. ~i prin urmare poate fi subiect activ al
infractiunii de luare de mit:
VI. lnfractiuni de fals
a) avocatul;
b) expertul tehnic judiciar; 609. lnfractiunea de falsificare de monede (art. 310 C.pen.)
c) medicul angajat cu contract de munc Intr-o unitate spitali- poate avea ca obiect material:
ceasc din sistemul public de sntate. a) monedele, titlurile de credit ori instrumentele pentru efec-
tuarea pltilor;
b) doar monedele cu valoare circulatorie;
c) orice fel de monede sau bancnote, chiar ie~ite din circulatie.

610. Fapta unei persoane care contraface un cec, 11 prezint la o


banc ~i obtine o sum de bani reprezint:
a) infractiunea de in~elciune prin folosirea de mijloace fraudu-
loase [art. 244 alin. (2) C.pen.];
b) infractiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente
de plat (art. 311 C.pen.) in concurs cu infractiunea de in~elciune
prin folosirea de mijloace frauduloase [art. 244 alin. (2) C.pen.];
c) infractiunea de falsificare de instrumente oficiale (art. 317
C.pen.) in concurs cu infractiunea de in~elciune prin folosirea de
mijloace frauduloase [art. 244 alin. (2) C.pen.].

611. Infractiunea de falsificare de monede (art. 310 C.pen.) se


poate realiza:
a) doar prin contrafacere (confectionarea prin imitare de monede
sau valori);
b) doar prin alterare (modificarea continutului sau formei unor
monede sau valori adevrate );
c) fie prin contrafacere, fie prin alterare.

612. Falsificarea unui cec de cltorie denominat in valut


(dolari SUA) emis de o banc strin constituie infractiune de:
a) falsificare de moned (art. 310 C.pen.);
b) falsificare de instrumente oficiale (art. 317 C.pen.);
c) falsificare de valori strine raportat la falsificarea de titluri
de credit sau instrumente de plat (art. 316 C.pen. raportat la
art. 311 C.pen.).
126 Drept penal. Partea specialii- Gutegere de teste grilii Infrac(iuni de fals 127
613. Subiect activ al infractiunii de fals material in inscrisuri 618. La infractiunea de fals intelectual (art. 321 C.pen.):
oficiale poate fi: a) este posibil coautoratul;
a) doar un functionar public; b) elementul material nu se poate realiza prin omisiune;
b) ~i un functionar public; c) tentativa este posibil ~i este pedepsit.
c) orice persoan.
619. In cazul infractiunii de fals intelectual:
614. Elementul material al infractiunii de fals material in inscri- a) alterarea prive~te materialitatea inscrisului;
suri oficiale poate consta in: b) alterarea prive~te continutul actului;
a) falsificarea unui inscris oficial, cu prilejul intocmirii aces- c) alterarea este intotdeauna ulterioar intocmirii actului.
tuia, prin consemnarea unor fapte sau imprejurri neadevrate ori
neconsemnarea unor date sau imprejurri; 620. Infractiunea de fals intelectual:
b) falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii sau a) poate avea ca subiect activ numai o persoan cu studii supe-
a subscrierii; rioare;
c) falsificarea unui inscris oficial prin alterarea lui in orice mod. b) se refer numai la falsificarea inscrisurilor oficiale;
c) se svr~e~te numai cu prilejul intocmirii actului.
615. Modificarea numelui inscris pe o diplom de licent ~i
utilizarea acesteia de ctre persoana creia ii corespunde numele ce 621. Falsificarea unui inscris sub semntur privat ~i folosirea
apare pe document dup falsificare, in vederea angajrii poate lui de ctre autorul falsului reprezint:
reprezenta: a) infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat in
a) fals material in inscrisuri oficiale; concurs cu infractiunea de uz de fals;
b) uz de fals; b) infractiunea de uz de fals;
c) fals privind identitatea. c) infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat.

616. Pentru existenta infractiunii de fals material in inscrisuri 622. Fapta ~oferului angajat Ia o unitate, insrcinat s transpofte
oficiale (art. 320 C.pen.): marfa, de a prezenta documente false cu ajutorul crora a ridicat de
a) este posibil ca subiectul activ s fie un functionar public; la fumizor o cantitate mai mare de marf, folosind o parte din ea in
b) este necesar ca inscrisul falsificat s fi produs consecinte interes propriu reprezint:
juridice; a) infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat in
c) nu este necesar ca inscrisul s fie folosit. concurs cu infractiunea de in~elciune;
b) infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat in
617. Actiunea de intocmire a unei "copii" a unui act oficial concurs cu infractiunea de gestiune frauduloas;
inexistent: c) infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat in
a) poate reprezenta infractiunea de fals material in inscrisuri concurs cu infractiunea de delapidare.
oficiale (art. 320 C.pen.);
b) poate reprezenta infractiunea de fals intelectual (art. 321
C.pen.);
c) nu poate reprezenta o infractiune.
128 Drept pena/. Partea speciala- Culegere de teste gri/a Infrac(iuni de fa/s 129
623. Fapta de a contraface bilantul contabil al unei societti 629. Subiectul activ al infractiunii de fals in declaratii este:
comerciale cu rspundere limitat ~i de a-l depune ca prob intr-o a) martorul, expertul sau interpretul;
cauz civil poate reprezenta: b) persoana care face in public declaratii calomnioase;
a) fals in inscrisuri sub semntur privat; c) orice persoan, capabil s fac declaratii productoare de
b) fals material in inscrisuri oficiale in concurs cu infractiunea consecinte juridice.
de uz de fals;
c) uz de fals in concurs cu infractiunea de fals intelectual. 630. Infractiunea de fals in declaratii (art. 326 C.pen.):
a) are ca obiect material inscrisul in care se consemneaz decla-
624. La infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat ratia;
(art. 322 C.pen.):
b) nu are obiect material;
a) tentativa este posibil ~i se pedepse~te;
c) are ca obiect material actiunea de a face declaratii encores-
b) tentativa este posibil, dar nu se pedepse~te;
punztoare adevrului.
c) tentativa nu este posibil.

625. Obiect material al infractiunii de uz de fals poate fi: 631. La infractiunea de fals privind identitatea (art. 327 C.pen.):
a) doar un inscris oficial; a) nu poate exista obiect material;
b) doar un inscris sub semntur privat; b) participatia este posibil, inclusiv sub forma coautoratului;
c) un inscris oficial sau un inscris sub semntur privat. c) tentativa nu este incriminat.

626. Fapta sotului care a semnat o cerere de schimb de locuint, 632. Inculpatul, aflndu-se la volanul unui autoturism pe care il
att in numele su, ct ~i in numele sotiei sale de care era despqit, conducea !ar permis ~i fiind legitimat de organele de politie, a
dup care a depus cererea la primrie, constituie: prezentat un buletin de identitate apaqinnd altei persoane. Ce se
a) fals in inscrisuri sub semntur privat, in concurs cu uz de poate retine in sarcina inculpatului in concurs cu infractiunea de
fals; conducere pe drumurile publice !ar a avea permis de conducere:
b) fals in inscrisuri sub semntur privat; a) infractiunea de uz de fals ~i infractiunea de fals privind iden-
c) fals intelectual. titatea?
b) infractiunea de fals privind identitatea?
627. Incredintarea unui inscris care serve~te pentru dovedirea c) infractiunea de uz de fals ~i infractiunea de fals in declaratii?
strii civile ori pentru Iegitimare sau identificare spre a fi folosit
!ar drept poate reprezenta infractiunea de:
633. Pentru existenta infractiunii de fals material in inscrisuri
a) fals in declaratii;
oficiale:
b) fals privind identitatea;
a) nu este obligatoriu ca subiectul activ s fie un functionar
c) uz de fals.
public;
628. La infractiunea de uz de fals (art. 323 C.pen.), obiectul b) este necesar ca inscrisul falsificat s fi produs consecinte
material: juridice;
a) poate fi ~i un inscris sub semntur privat; c) nu este necesar ca inscrisul s fie folosit.
b) este reprezentat de inscrisul fals folosit;
c) poate fi doar un inscris oficial.
130 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii Infracfiuni de fals 131
634. Dac X a prezentat Ia politie un minor ca fiind fiul su, 639. Infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale:
folosind, spre identificare, pa~aportul adevrat al acestuia din a) se retine in variant agravat dac este svr~it de un func-
urm: tionar public;
a) fapta lui X reprezint infractiunea de fals privind identitatea; b) svr~it de un functionar public se transform in fals inte-
b) fapta lui X reprezint infractiunea de fals in declaratii; lectual;
c) fapta lui X reprezint att infractiunea de fals privind identi- c) poate avea ca obiect material ~i bilete, tichete sau alte impri-
tatea, ct ~i cea de fals in declaratii. mate productoare de consecinte juridice.

635. in cazul infractiunii de fals in declaratii: 640. in cazul in care un brbat pretinde c este un actor cunos-
a) elementul material trebuie s se comit in vederea producerii cut, pentru a impresiona o femeie:
unei consecinte juridice; a) se poate retine infractiunea de fals privind identitatea;
b) urmarea imediat const in producerea unei consecinte juridice; b) se poate retine infractiunea de fals in declaratii;
c) nu este necesar ca declaratia fcut s serveasc Ia produ- c) fapta nu constituie infractiune.
cerea consecintei juridice in vederea creia este dat.
641. Actiunea de falsificare a unui inscris prin contrafacerea
636. in cazul infractiunii de fals privind identitatea: scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod se reg-
a) prezentarea sub o identitate fals poate fi realizat prin orice se~te in latura obiectiv a infractiunii de:
modalitate faptic; a) fals material in inscrisuri oficiale;
b) prezentarea sub o identitate fals poate fi realizat ~i prin b) fals intelectual;
folosirea unui act ce serve~te Ia legitimare, falsificat; c) fals in inscrisuri sub sernntur privat.
c) prezentarea sub o identitate fals poate fi realizat ~i prin
folosirea frauduloas a unui act real ce serve~te Ia dovedirea strii
civile.

637. Dac X plsmuie~te o diplom de bacalaureat pe care avea


de gnd s o foloseasc in vederea angajrii:
a) se poate retine infractiunea de fals intelectual;
b) se poate retine infractiunea de fals material in inscrisuri ofi-
ciale;
c) se poate retine infractiunea de tentativ Ia uz de fals.

638. Infractiunea de fals in inscrisuri sub semntur privat:


a) poate fi realizat prin atestarea unor fapte necorespunztoare
adevrului, cu prilejulintocmirii inscrisului;
b) se retine in concurs cu instigarea Ia infractiunea de uz de fals
dac autorulincredinteaz inscrisul spre folosire altei persoane;
c) nu se retine in concurs cu infractiunea de uz de fals dac
autorul folose~te inscrisul falsificat.
lnfractiuni contra sigurantei pe drumurile publice 133
646. Nu constituie infractiune:
VII. Infracpuni contra sigurantei pe drumurile publice a) ~tergerea urmelor accidentului in urma cruia s-au produs
doar daune materiale;
b) prsirea locului accidentului cnd in urma accidentului s-au
642. Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile produs doar pagube materiale;
publice: c) prsirea locului accidentului de ctre instructorul auto, aflat
a) au un subiect activ necalificat; in procesul de instruire atunci cnd s-a produs accidentul de
b) au ca form de vinovtie intentia; circulatie.
c) au ca elementmaterial conducerea pe drumurile publice.
647. Reprezint infractiune:
643. A a permis fiului su, F, in vrst de 16 ani, s conduc a) fapta conductorului unui autovehicul ce refuz s se supun
autoturismul pe undrum forestier. prelevrii de probe biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei;
a) in sarcina lui A se va retine instigare la infractiunea de b) fapta unui biciclist ce refuz s se supun prelevrii de probe
conducere a unui vehicul fr permis de conducere; biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei;
b) in sarcina lui F se va retine infractiunea de conducere a unui c) fapta unui instructor auto, aflat in procesul de instruire, ce
vehicul fr permis de conducere; refuz s se supun prelevrii de probe biologice in vederea sta-
c) in sarcina lui A ~i F nu se va retine nicio infractiune. bilirii alcoolemiei.

644. Se poate retine infractiunea de conducere a unui vehicu1


sub influenta alcoolului sau a altor substante:
a) in sarcina persoanei care are o imbibatie alcoolic de 0,85g/l
alcool pur in snge ~i conduce o crut pe drumurile publice;
b) in sarcina persoanei care conduce o biciclet pe drumuri1e
publice ~i a consumat anterior cocain;
c) in sarcina persoanei care conduce o motociclet pe drumurile
publice aflndu-se sub influenta unor substante psihoactive.

645. Nu constituie infractiune prsirea locului accidentului


cnd:
a) victima prse~te locul faptei, iar conductorul de vehicul
anunt imediat evenimentul la cea mai apropiat unitate de politie;
b) in urma infractiunii victima a suferit leziuni u~oare;
c) conductorul autovehiculului cu regim de circulatie prioritar
anunt de indat politia, iar dup terminarea misiunii se prezint la
sediul unittii de politie pe a crei raz de competent s-a produs
accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare.
Infractiuni contra familiei 135
652. Infractiunea de abandon de familie (art. 378 C.pen.):
a) nu este susceptibil de tentativ;
VIII. Infractiuni contra familiei b) poate fi comis ~i fat de un major;
c) nu este pedepsit in forma tentativei.

648. Situatia premis Ia infractiunea de abandon de familie in 653. La infractiunea de incest:


modalitatea prevzut Ia art. 378 alin. (1) lit. c) C.pen. (neplata, cu a) elementul material este reprezentat de actul sexual;
rea-credint, a pensiei de intretinere) const in: b) elementul material este reprezentat de un raport sexual;
a) neplata, cu rea-credint, timp de 3 Juni, a pensiei de intre- c) subiecti activi pot fi socrul ~i nora sa.
tinere;
b) preexistenta unei hotrri judectore~ti de stabiHre a pensiei 654. Incestul este:
de intretinere; a) o infractiune contra familiei;
c) omisiunea pltii pensiei de intretinere. b) o infractiune contra integrittii corporale sau snttii;
c) o infractiune contra liberttii ~i integrittii sexuale.
649. In cursul judectii pentru svr~irea infractiunii de aban-
655. Reprezint infractiune de abandon de familie:
don de familie, indeplinirea de ctre inculpat a obligatiilor de intre-
a) neplata, cu rea-credint, timp de trei Juni, a pensiei de intreti-
tinere determin: nere stabilit pe cale judectoreasc;
a) amnarea aplicrii pedepsei sau suspendarea executrii
b) prsirea domiciliului conjugal;
pedepsei sub supraveghere; c) fapta printilor care pleac in strintate cu un contract de
b) reducerea pedepsei Ia jumtate; munc ~i i~i las copiii in sarcina bunicilor.
c) impunitatea.
656. La infractiunea de bigamie:
650. La infractiunea de abandon de familie (art. 378 C.pen.), a) se sanctioneaz diferit persoana cstorit fat de persoana
elementul subiectiv il constituie vinovtia: necstorit care Incheie o cstorie cu o persoan pe care o ~tie
a) sub forma intentiei; cstorit;
b) numai sub forma intentiei directe; b) persoana necstorit care Incheie o cstorie cu o persoan
c) att sub forma intentiei, ct ~i sub forma culpei. despre care nu ~tie c este cstorit se sanctioneaz cu o pedeaps
mai mic;
651. La infractiunea de abandon de familie in varianta tip c) nu se poate angaja rspunderea penal dac prima cstorie
[art. 378 alin. (1) C.pen.]: este declarat nul.
a) subiectul activ este persoana care are obligatia legal de
intretinere, fat de cel indrepttit Ia intretinere; 657. X a produs un accident rutier in care ~i-a pierdut viata Y.
b) subiectul pasiv este persoana indrepttit Ia intretinere potri- X a fost condamnat ~i obligat pe latur civil Ia prestatii periodice
ctre cei doi copii minori ai Iui Y. Dac X nu i~i achit timp de un
vit Iegii;
an obligatiile fat de cei doi minori, in sarcina sa se poate retine:
c) subiectul pasiv poate fi ~i o persoan juridic.
a) infractiunea de abandon de familie;
b) neexecutarea sanctiunilor penale;
c) nerespectarea hotrrilor judectore~ti.
136 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii

658. Dac pn Ia rmnerea definitiv a hotrrii de condam-


nare pentru infractiunea de abandon de familie inculpatul W inde-
pline~te obligatiile, instanta poate dispune: Raspunsuri
a) suspendarea executrii sub supraveghere chiar dac incul- ,:,,
patul este recidivist;
I. Infractiuni contra persoanei
b) amnarea aplicrii pedepsei chiar dac nu sunt indeplinite
conditiile pentru incidenta acestei institutii; 1. b 32. c 63. b,c
c) doar o pedeaps cu executare dac inculpatul este recidivist. 2. a, c 33. c 64. c
3. b 34. a, b 65. a
659. Fapta printelui de a-1 impiedica, in mod nejustificat, pe 4. a, b 35. b 66. b
copilul su in vrst de 14 ani s mearg Ia ~coal, motiv pentru 5. a 36. b 67. a,c
care acesta nu reu~e~te s termine clasa a VIII -a reprezint: 6. c 37. b 68. c
a) infractiunea de lipsire de libertate; 7. b 38. c 69. b
b) infractiunea de impiedicare a accesului Ia invtmntul 8. c 39. b 70. a, b
general obligatoriu; 9. b 40. b, c 71. a, b
c) infractiunea de rele tratamente aplicate minorului. 10. a 41. a 72. c
11. c 42. b,c 73. c
660. Poate fi subiect activ al infractiunii de impiedicarea acce- 12. b,c 43. c 74. a, b
sului Ia invtmntul general obligatoriu: 13. c 44. b 75. b,c
a) printele; 14. b 45. b,c 76. a
b) elevul ce urmeaz cursurile invtmntului general obligatoriu; 15. b 46. b 77. a
c) persoana creia i-a fost incredintat, potrivit legii, un minor. 16. a, b 47. b,c 78. c
17. a, b 48. a,c 79. c
661. V. a formulat o plngere prealabil impotriva fostului su 18. c 49. b 80. a,c
sot 1., deoarece acesta nu a pltit pensia alimentar pentru minorul 19. b 50. a 81. b
M. timp de 7 luni. Inainte de terminarea urmririi penale, I. a pltit 20. a 51. c 82. b
pensia alimentar restant. 21. c 52. b 83. c
22. a,b 53. a, b 84.
a) fapta lui I. nu se pedepse~te; a, c
23. b 54. b,c 85. b
b) fapta pentru care s-a fcut plngere prealabil nu este infrac-
24. b,c 55. a,b 86. a,c
tiune;
25. a,b 56. a,c 87. a
c) fapta lui I. indepline~te conditiile de tipicitate ale infractiunii
26. b 57. b 88. c
de abandon de familie.
27. c 58. a 89. a, c
28. a, c 59. b 90. b
29. c 60. a,c 91. c
30. b 61. a 92. a, b
31. b 62. a, b 93. a
Riispunsuri 139

'
138 Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila

94. c 132.c 170. a, c 208. c 224. a,c 240. a,c


95. b 133.a 171. a, c 209.c 225. b 241. b
96. b,c 134. b,c 172. b, c 210. a, c 226. c 242.c
97. a 135.a,c 173. c 211. b 227. a, b 243. b,c
98. c 136. a, b 174. c 212. b 228. b 244. c
99. c 137. b 175. a 213. c 229. b,c 245. b
100.a 138.c 176.c 214.c 230. a,b 246.a,c
101. b, c 139. b 177. a, c 215. a, b 231. a, c 247. a
102. c 140. b,c 178. a, b 216.c 232. b 248. c
103. a, c 141. b 179. a, b 217. b 233. a, c 249.a
104. b 142. a 180.a,c 218. b,c 234. c 250. a
105. a,b 143. a, b 181. b, c 219. a 235. b 251. b
106. c
107. a, c
108. a
144.a,b
145. c
146. b,c
182. a
183. b
184. a, b
' 220. b,c
221. c
222. b,c
236. c
237. a,c
238. a,b
252. a
253. a

109. b 147. a 185. b,c 223. b,c 239. b


110. a 148.c 186.a,c
111. a 149.a 187. b II. Infractiuni contra patrimoniului
112. b, c 150. a 188.a,c
113. a 151. b 189. a, c 254. c 273. c 292. b
114. b 152. a, b 190. a 255. b,c 274. a 293. b,c
115.b,c 153. a, b 191. a, c 256. a, b 275. b,c 294. b,c
116. a 154. b,c 192. b I 257. b 276.c 295. c
117. c
118. a, c
155. a
156.a,b
193. b
194. c I 258. b
259. b
260. a
277. a, c
278. a,c
279. b,c
296. a,c
297. b,c
298. c
119. c 157. c 195.a
120. b,c 158. c 196. b 1! 261. a, c 280. b,c 299. c
121. a, b 159. b 197. a,b 262. c 281. a 300. b
122. c 160. a 198. a,b 263. b,c 282. b. 301. b, c
123. b 161. b 199. a,b 264. b,c 283. b 302. c
124. c 162. c 200. a 265.a 284. b,c 303. b
125.a 163. b 201. b, c 266. b 285. a,c 304. b
126. b 164. b 202. a 267.a 286. a,c 305. b
127. c 165. c 203. a,c 268. a,b 287. b 306. b,c
128. a, b 166. b 204. a, b 269. b 288. a 307.a,c
129. a, b 167. b 205. b,c 270. a, b 289. c 308. b
130. a 168. a, b 206. b,c 271. b 290. c 309. a,c
131.b 169. b,c 207.a 272. b 291. a, b 310. b,c
140
311. a
312.a
313. b
314.a
Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grilii

341. a
342.a
343.a
344. a, b
371. b
372. b, c
373.a,b
374. a
'
.. :
f'

415. a,b
416. c
417. a,c
418. a, c
419. a, c
Raspunsuri

420. c
421. c
422. a
423. a, b
424. a,c
425. a,b
426. a,b
427. b,c
141

315. b, c 345.c 375. a,c


316. a, b 346. b 376. b IV. lnfractiuni contra infptuirii justitiei
317. a, c 347.a 377.a,b
318. b 348. c 378. a,c 458. a, b 488.c
319. b,c 349. b 428. a
379. c 459. b,c 489. b
320. a,c 429. b
350. a,c 380. a,c 460. a 490. c
321. b 430. b
351. c 381. b 461. c 491. c
322. b,c 431. b
352. a 382.a,b 462. b 492. b,c
323. b 432. a,c
353.c 383. c 463. a 493. c
433. a,c
324. a,c 354. b 384.a 464. a 494. a, c
434.a
325. a 355.a 385. a,b 465. a, c 495. c
435. b
326. b 356. a,c 386.a, b 466. a,c 496. b,c
436.a
327. c 357.a,c 387. b 467. b 497. a, b
437. b
328.a 358. c 388. b 468. a,c 498. b
438. a,c
329. a,c 359. a,b 389. b,c 469. a,b 499. b
439.c
330.a,c 360. a, c 390.a,b 470. b 500. b
440. a,b
331. b, c 36l.a,c 391. b 471. a, c 50l.a,b
441. a, b
332. b,c 362. b,c 392.c 472.c 502. b
442. b,c
333. b 363. b 393. b 473.a,b 503. a,c
443. a,b
334. a, b 364.a 394. c 474. b 504.a,b
444. b
335. c 365. b 395. b 475.c 505. a
445. a,c
336. a 366. c 396.a 476. b 506. b
446. a, b
337. b,c 367. c 397. b 477. b 507.c
447.a,c
338. b, c 368. a, b 398. b 478. a, b 508. b,c
448. b
339. c 369. b 399. c 479.a 509. b,c
449. b
340. b 370. a 480. c 510.a
450. c
451. c 481. a, c 511. b
111. Infractiuni contra autorittii 482. b,c 512. a, c
452. a,c
453. b 483.a,c 513. b
400. a, b 405. c 410. a, c 484. c 514.a,b
454. b
401. c 406. c 411. a, c 485. b 515. a, c
455. c
402. b,c 407. a 412.c 486.a 516. a
456. b
403. b,c 408. b 413. a, b 487. b,c 517.c
457. b,c
404. b 409. a, b 414. b
142 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste gri/ii Riispunsuri 143
518. a, b 523. b,c 528.a VI. Infractiuni de fals
519.a 524.c 529. b,c
520. a,c 525. a, b 530. b 609. b 620. b,c 631. b, c
521. a 526. c 53l.b,c 610. b 621. c 632. b
522. b,c 527. b,c 532. a,b 611. c 622. a 633. a,c
612. c 623. a 634. a
V. Infractiuni de coruppe ~i de serviciu 613. b, c 624. a 635.a
614. b,c 625. c 636. b,c
533. a 559. a 585. b 615.a, b 626. b 637. b
534. b,c 560. b,c 586. b,c 616. a, c 627. b 638. a, c
535. a 561. a, c 587. b 617.a 628. a,b 639. a,c
536. b,c 562. b 588. a,c 618. a, c 629. c 640. c
537. a,b 563.a,c 589. b 619. b 630. b 641. a, c
538. b 564. b,c 590. b,c
539. a, b 565. b,c 591. a, c VII. Infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice
540. b 566. b 592. a,b
541. a, c 567. a,c 593. a, b 642. a, b 644.c 646.a,b
542. a 568. a, c 594. a, b 643. c 645. a,c 647. a,c
543. b,c 569. b 595. b,c
544. b 570.a, b 596. b,c VIII. Infractiuni contra familiei
545. a, b 571. a, c 597. b
546. b 572. a, b 598. a,c 648. b 653. b 658. a,b
547. b,c 573. b 599. b,c 649.a 654. a 659. b
548. c 574. a 600. b 650. a 655. a 660. a,c
549. a,b 575. b 601. b, c 651. a, b 656.a,c 661. a, c
550. a,c 576.a 602. a 652. b,c 657. a
551. a, c 577. c 603. b
552. c 578.c 604. a
553. b 579. a,c 605. b
554. b 580.c 606. a
555. c 581. b 607. b,c
556. a 582.c 608. b,c
557. a, b 583. a, b
558. a 584. b