Sunteți pe pagina 1din 1

COD:FK03

COD:FK03 PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAŢI Direcţia de Asistenţă Socială şi Servicii Publice Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAŢI Direcţia de Asistenţă Socială şi Servicii Publice Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAŢI

Aleea Constructorilor, nr.29, Galaţi Email- centrulautism@yahoo.com

COD:FK03 PRIMARIA MUNICIPIULUI GALAŢI Direcţia de Asistenţă Socială şi Servicii Publice Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INIȚIALĂ A BENEFICIARULUI

Numele și prenumele ......................................................................................................................... Vârstă:................................................................................................................................................ Diagnostic:.........................................................................................................................................

  • a) Metode și instrumente

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b)Observații:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  • c) Concluzii de specialitate

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ....

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Data

Semnătura

Tehnician maseur,

Saigiu Nicu