Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERIN

Prin prezenta se atest faptul c dl/dna ,


posesor/posesoare al B.I./C.I. , seria .., nr. .., CNP
.., a fost prestator de servicii, n baza conventiilor civile
de prestari servicii :
-Nr. 35/01.08.2011 ncheiat pe durata 01.08.2011- 30.04.2012;

n funcia de formator (lector) pentru realizarea programului instructiv de pregatire


teoretica/practica in specialitatea de pe diploma.
Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului, au fost solicitate studii de
nivel , n specialitatea ............................... .