Sunteți pe pagina 1din 121

|M

SE EU PL
PR

VI N~AY
N C BO
D U Y
E C
N AL201
U EN 0
M D
DECEMBRIE 2009 NR 12 (122) 11,9 LEI TR~IE{TE-}I VIA}A!

AA
WWW.PLAYBOYROMANIA.RO

I
RU
L
WOODY
HARRELSON
MAI AVEM NEVOIE CEA MAI SEXY
{I DE IARB~ FAT~ DE LA TV!

DAN RIHANNA
RULETA
CAPATOS RUSEASC~:
(MULT) MAI S|RM~
P~C~TOS DEC|T GHIMPAT~
SHOW-UL S~U PE PIELEA
GOAL~
1999 Attica Media RMN; 2009 PLAYBOY, as to materials published in the November, 2009 U.S. Edition of PLAYBOY.

BLONDA LUI BOTEZATU


BIANCA
DR~GU{ANU

BILL
GATES
SECOND LIFE

TUCKER
MAX
SPER C~
SE D~ BERE
|N IAD!
www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com & ww
co www.
w.fa
fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
editorial

O |NT|LNIRE CU
GHEORGHE
DINIC~

PLAYBOY: E adev`rat c`, \n copil`rie, st`tea]i mai mult pe strad` dec\t acas`? Ce faci, domne, [i tu cumperi m\ncare de-aici?
GHERGHE DINIC~: Da, p`rin]ii mei s-au desp`r]it foarte devreme aveam 12 14 ani c\nd se \nt\mpla Dup` ce m` b`tuse amical pe um`r, a[a m-a
asta , a[a c` eu am \nceput s` cutreier str`zile de diminea]` p\n` seara. Strada a fost prima [coal` a vie]ii abordat ultima oar` c\nd l-am v`zut Gheor-
pentru mine, nu am de ce s` m` ascund. ghe Dinic`. Se \nt\mpla prin iarna-prim`vara aces-
PLAYBOY: Unde se \nt\mpla asta? tui an, aproximativ \n aceea[i perioad` \n care,
DINIC~: |n Giule[ti, mai spre sf\r[itul r`zboiului, precum [i \n primii ani de dup`. Tot ceea ce tr`iam era \n 2008, reu[isem un interviu mare pentru
ca \n filmele americane cu gangsteri. Cele mai importante lucruri din lumea interlop` se decideau \n jurul PLAYBOY (dup` [tiin]a mea, cam ultimul ase-
G`rii de Nord, \n acea zon` se str\ngeau to]i cei din bandele de ho]i, \nc` de dinaintea r`zboiului. De menea material realizat cu maestrul rolurilor ne-
fapt, r`zboiul a schimbat multe, iar \nt\mpl`rile cu adev`rat pitore[ti atunci s-au petrecut \nainte. |mi gative [i nu numai, drept pentru care televiziunile
amintesc c` totul a \nceput c\nd pe str`zi a ap`rut un comisar de poli]ie nou, unul Alim`nescu, foarte s-au \nghesuit s` citeze din el \n vremea din urm`,
dur, care i-a cur`]at pe to]i. M` duceam la [coal`, \mi aduc aminte c` eram \n clasa \nt\i, era toamn`, iar e drept, f`r` s` men]ioneze sursa...).
pe strad` vedeam, din c\nd \n c\nd, cadavrul c\te unui bandit, l`sat anume acolo, ca s`-i sperie pe ceilal]i. Pentru interviu, avusesem privilegiul de a fi pri-
Pe piept, avea o t`bli]` pe care scria doar at\t HO}. Cred c` acestea au fost primele mele contacte cu mit, \mpreun` cu Adela Marinescu [i cu artistul
via]a real`. fotograf Doru Am`riuc`i, \n chiar sanctuarul ac-
PLAYBOY: Chiar se \nt\mpla a[a ceva \n Bucure[tiul interbelic? Ceea ce \mi povesti]i par, torului, acolo unde doamna Gabriela Dinic`,
pur [i simplu, scene dintr-un film cu mafio]ii din Chicago! so]ia maestrului, a avut delicate]ea de a media
DINIC~: Chiar a[a se petreceau lucrurile! Mai to]i bandi]ii importan]i aveau ibovnice \n Giule[ti (poate comunicarea.
c` aveau ceva special Zarazele din zon`!) [i acolo \i v\na Alim`nescu. Mergea la pont, fiindc` despre el se ...Ce \nt\mplare! S` m` \nt\lnesc cu idolul meu
spunea c`, \nainte de a fi poli]ist, tot bandit fusese [i-i cuno[tea bine pe to]i , le [tia scunz`torile, femeile, Dinic` \ntr-un mare magazin de mobil`, care
t`inuitorii. |i p\ndea c\nd intra la amante, apoi \nconjura casa [i-i aresta. Dac` opuneau cea mai mic` are [i un mic magazin de gastronomie. Culmea,
rezisten]`, \i \mpu[ca f`r` nici un fel de comentarii. Apoi, \i l`sa \n strad` ca s` constituie un exemplu s` avem \n co[uri cam acelea[i articole [i s` glu-
pentru ceilal]i infractori. Interesant era c` bandi]ii mor]i erau \mbr`ca]i cu pardesie puse peste costum mim copios despre asta! S` descop`r o mic`
care era pus peste pijama. Aveau mai multe r\nduri de haine pe ei, inclusiv cele de strad`, ca s` poat` pasiune comun` pentru ingredientele artei culi-
fugi \n orice moment dac` ap`reau poli]aii. Dar, de cele mai multe ori, chiar \n pat \i surprindeau, cu nare scandinave!
ibovnica, [i nu prea mai aveau cum s` reac]ioneze. P`i, nu po]i s` faci un film dup` asemenea \nt\mpl`ri? A[a a fost ultima mea \nt\lnire cu Gheorghe Dinic`,
Astea, da, subiecte, nu cine [tie ce prostii... a[a \l voi ]ine minte zapp\nd prin cenu[a imperiului
memoriei afective.B

Dan-Silviu Boerescu

DECEMBRIE 2009 c 1

& www.fantamag.com
sumar decembrie 2009

PICTORIALE

18 l SEDUC}IE 100%
Marge Simpson se dezbrac`!

42 l BIANCA DR~GU{ANU
Best Bamboo Girl

52 l MISS DECEMBRIE
Margerita Waldmann

EXCLUSIV

34 l 20 DE |NTREB~RI
Dan Capatos mai p`c`tos
dec\t show-ul lui

38 l INDIE FACTORY
Rock alternativ made in Romania

64 l FICTION
Sper c` se d` bere \n Iad

68 l INTERVIU
Woody Harrelson: Despre femei,
religie, Hawaii [i marijuana...

74 l POKER
Hobby de milioane

80 l JURNAL DE ALPINIST
Singur pe Aconcagua

84 l WORLD COMPUTER GAMES


Reportaj de la cap`tul lumii

88 l BILL GATES
Second Life

92 l STREET FASHION
Hainele m\niei

MASCULIN

08 l BUZZ
O viziune a sentimentelor

12 l EGOISTUL ROMANTIC
Despre pericolul realismului

16 l STYLE GUIDE
The Brit

22 l NUDUL DE COLEC}IE
Aproximarea frumuse]ii

2 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.storemags.com & www.fa
fant
fantam
amag
am ag.c
ag.com
.com
sumar decembrie 2009

25 l MEGAN FOX
Devoratoarea de b`rba]i

27 l MUZIC~
Rihanna [i ruleta ruseasc`

28 l CARTE: PETRU POPESCU


Supleantul nostalgic

30 l ANDREW DAVIDSON
Cobor\rea \n Infern

31 l GASTROWINE
Vinuri noi romne[ti

PLAYBOY EGO

102 l GROOMING
De-a fir a p`r, f`r`... irita]ii

123 l CONSILIER PLAYBOY


Sex \n ma[in`

>52
MARGERITA
WALDMANN

4 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
amag
am ag.c
ag.com
.com
b f
Edi]ia romn`
DAN-SILVIU BOERESCU director editorial
C~T~LIN MIH~IL~ redactor [ef-adjunct
LILIANA URIAN editor
RAMONA POP editor

R~ZVAN ANGHELESCU art director


MARIUS GHEORGHIU designer
SERGIU V~C~RESCU designer
ALIN B~RBULESCU produc`tor foto
EDI IORD~NESCU editor foto
CAMELIA TUDOR prepress
colaboratori
DORU AM~RIUC~I, RALUCA CRISTEA, DRAGO{ CRISTESCU, FLORIN
DUMITRESCU, CLAUDIA FILIP, IOANA HALUNGA, IRINA MARINESCU,
CRISTIAN MUNTEANU, C~T~LIN P~DURARU,
ADRIANA POPESCU, ADRIAN STOICOVICIU

publicitate
IULIAN ICHIM director
MARIA BURNEA brand manager
CLAUDIA PROTENCO sales manager
CRISTINA POPESCU traffic coordinator
COSMINA BALABAN marketing & pr coordinator
prelucrare de imagini
LILIANA VOICA, ANDREI NICULESCU
produc]ie
IULIAN SZIDELO director
departament financiar
ANGELA IORDAN director financiar
MIHAELA BULIGA, IOANA MARTIN, MIRELA OLTEANU
tipar MEGAPRESS S.A.
difuzare HIPARION, TUTUN {I ZIARE, HACHETTE
021.210.65.30; 021.210.65.32
surse foto
Photoland, Guliver, Hepta, Reuters, Northfoto,
Red Dot, Mediafax, Rompres [i alte surse
editor
ATTICA MEDIA RMN
CEO
MASSIMO MONTI
general manager
R~ZVAN RO{U
Adresa: Str. Ing. Emil Balaban, nr. 14, sector 1, Bucure[ti
Tel.: 0314.136.200; Fax: 0314.250.472;
E-mail: playboy@atticamedia.ro
www.playboyromania.ro
Conform art. 205-206 din Codul Penal, responsabilitatea privind informa]iile [i opiniile
publicate \n revist` apar]ine exclusiv autorilor.

PLAYBOY (ISSN 1454-7538)


Decembrie 2009, num`rul 12 (122)
Publicat lunar \n edi]ie na]ional`

c USA
HUGH M. HEFNER editor-in-chief
JIMMY JELLINEK editorial director
ROB WILSON art director
GARY COLE photography director

PLAYBOY INTERNATIONAL PUBLISHING


ALEX VAICKUS president global licensing
MARKUS GRINDEL global licensing & marketing director
DAVID WALKER editorial director
MARY NASTOS manager/publishing services
JOSEPH DE ACETIS international fashion director
GABRIELA CIFUENTES international publishing administrator
WILLIAM ANSELL editorial coordinator

PLAYBOY, PLAYMATE, PLAYMATE OF THE MONTH, PLAYMATE OF THE YEAR, RABBIT HEAD DESIGN and
FEMLIN DESIGN are trademarks of and used under license from Playboy Enterprises International, Inc.
Nici un material din revist` nu poate fi preluat sau reprodus par]ial
f`r` acordul SCRIS explicit al Attica Media RMN, ISSN 14547538

Publica]ie auditat` de BRAT

Publica]ie ce beneficiaz` de rezultate de audien]` conform Studiului Na]ional de Audien]`


m`surate \n perioada ianuarie 2008 ianuarie 2009

www.
www.storemags.
s.co
s. com
com & www.fantamag.com
BUZZ SEDUC}IE SHOWROOM PROFIL
EGOISTUL ROMANTIC CARTE FILM MUZIC~

DECEMBRIE 2009 c 7

www.
w.storemag
w. ags.com & www.fantamag.com
ag
in buzz

O viziune.
A sentimentelor
Text de Silviu Leahu

LA GALERIA ARTMARK, colegul


nostru R`zvan Anghelescu ia parte
la proiectul Contact Lenses.

CONTACT LENSES, primul eveni-


ment de anvergur` care celebreaz`
cele mai rezonante nume ale fotografiei
de fashion autohtone a fost ini]iat de
Artmark, Galerii de Art` [i Cas` de Li-
cita]ie, \mpreun` cu DesignYourself.ro.
Platforma a fost conceput` ca o succesi-
une de expozi]ii fotografice, \n care
unii dintre cei mai interesan]i arti[ti
fotografi de la noi \[i expun lucr`rile
realizate pe parcursul carierei , cel mai
adesea publicate \n paginile revistelor
glossy. Una dintre caracteristicile mo-
dei [i, implicit, ale fotografiei de fash-
ion, este ritmul alert \n care se schimb`
trendurile. De aceea, Contact Lenses
nu este o expozi]ie ampl`, care s` \i
adune la un loc pe to]i cei implica]i, ci
o serie de expozi]ii personale, care se
succed \ntr-un ritm alert, dinamic, dup`
cum inten]ioneaz` curatorul seriei de
evenimente, Drago[ Farmazon.
Fiecare expozi]ie dureaz` o s`pt`m\n`.
Vernisajele s\nt celebrate cu vinuri Enira,
la recomandarea somelierului Sergiu
Nedelea, \n vreme ce editorialistul
Roxana Roseti face prezentarea fiec`rui
creator, punct\nd parcursul profesional
[i elementele de stilistic` .
Art directorul nostru, R`zvan Anghe-
lescu, a fost unul dintre primii arti[ti
fotografi care au expus \n cadrul pro -
iectului. Pictorialele sale de fashion -
\ntre care Smoking Kills, Lunapark,
Dirty, Cotton Club sau Cina (parafraz` la
Cina cea de Tain`) - au putut fi admi-
rate \n paginile edi]iei romne PLAY-
BOY, fiind preluate [i de alte edi]ii
interna]ionale, precum cele din Rusia,
Ucraina sau Serbia.
Tibi Clenci, Alex Glmeanu, Ionu]
Staicu, Vali C`linescu [i Dana Arge-
[an sau Cosmin Gogu s\nt doar o par-
te dintre cei care vor veni s` expun`
\n contextul sofisticatului spa]iu al
Artmark \n perioada urm`toare. B

8 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.
www.st
w. stor
st orem
oremags.co
em com
m & ww
www.fa
fant
ntam
amag
ag.c
.com
om
in buzz
DEGUST~RI
Membrii redac]iei noastre au fost invita]i [i la un turnir de vinuri rom-
JOLIE LOVES JENNY supu[i, \n ultima vreme, la o serie ne[ti, organizat de colegii de la
Nu [tim de ce b`rba]ilor de \ncerc`ri ini]iatice, care au presu- vinul.ro, \n cadrul c`ruia s-au de-
(cu excep]ia, se pare, a lui Brad
pus participarea la urm`toarele gustat circa 170 de titluri autohtone,
Pitt) le plac at\t de mult lesbie-
nele! Dovad` c` nimeni nu degust`ri: whisky Johnny Walker exclusiv dintre sticlele care pot fi
a protestat c\nd a \nceput s` Black Label (la centenarul brandului), cump`rate din rafturile magazinelor.
se zvoneasc` faptul c` Angeli- [ampanie Pommery (vai, acel Cuvee Eventualele \ncurc`turi din revist`
na Jolie, \ntre dou` adop]ii
sau serii de gemeni, \[i g`- Louise!), coniac Remy Martin (de pot fi puse numai pe seama acestor
se[te timp s` se \nt\lneasc` dou` ori: XO, dar [i VSOP la ghea- nobile \ndeletniciri, doar par]ial con-
[i cu fosta ei partener` de ]`!)), vin Beaujolais Nouveau (la Casi- trabalansate de cafelele b`ute la
petting [i altea alea Jenny
no Palace), vin Cantus Primus (la espressorul Nescafe Dolce Gusto
Shimizu. Povestea a \nceput
prin 1993, c\nd cele dou` fil- re[edin]a ambasadorului italian), di- sau de tava cu bun`t`]i trimis` de
mau pentru Foxfire. gestiv Jaegermeister (feat. Wildcats doamna Claudia Filip de la Pomelo,
Angelina avea Show). Ca o \ncununare a acestor nu \nt\mpl`tor desemnat` Food
19 ani
preocup`ri pentru frumos, am fost Guru a edi]iei noastre.

PAPUA{A SUZANA A FURAT BANANA


Mai ]ine]i minte acest hit Valahia? iau la b`taie pe cei care nu vor s`
Dac` vizita]i Noua Guinee, sigur participe la ritual, m\na]i \n lupt` de
vi-l ve]i reaminti! Acolo, o sect` liderul spiritual Thomas Peli, deo-
sexual` practic` orgii de mas` \n camdat` refugiat \n jungl` de frica
public pentru a binecuv\nta pro- poli]iei. Oamenii legii prefer`
duc]ia de banane. Cic` papua[ii \i fructele m\niei.

FOAME DE SEX
La 43 de ani, Michelle Thompson are
nevoie de 300 de orgasme/zi, drept
pentru care are un partener cu 11 ani
mai t\n`r (Andrew), cu care lucreaz` pe
aparate, \n dormitor, de minimum 10
ori pe zi. |n aceste condi]ii, care crede]i
c` este urmarea corect`:
a) energia degajat` prin frecare va pu-
tea alimenta sistemul electric al casei,
DISCOUNT PENTRU BICICLI{TI surplusul fiind folosit pentru ]inerea \n cu dou` u[i \n dormitor, adapt\ndu-i
Culmea sexual` a ecologiei: un bor- priz` \n mod permanent a unui set de un set de perfuzii
del din Berlin (Maison denvie) acor- 15 vibratoare care imit` sexele compo- c) de asemenea, pentru cazurile \n
d` discounturi de 5 euro pentru cei nen]ilor echipei de rugby a Nigeriei care Andrew nu poate fi nici depanat,
care vin la stabiliment pe dou` ro]i, b) pentru a nu mai pierde timpul cu nici resuscitat, va instala sub pat o
nu pe patru! Cine pleac` de acolo \n activit`]i futile (\nseamn` inutile), miniser` \n care vor fi cultiva]i morcovi
patru labe, m` rog, e treaba lui Michelle va renun]a la vizionarea emi- de Alaska (care pot ajunge la o greu-
siunii X-Factor [i va muta frigiderul tate de 8,6 kg)

10 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.storemags.com & www.fantamag.com
in egoistul romantic
tra bunelor moravuri. Dup` un secol
[i jum`tate, lucrurile nu s-au schimbat
prea mult. S` scrii un roman satiric
care contest` func]ionarea unei socie-
t`]i, care d` numele adev`rate ale
unor responsabili sau m`rci de produ-
se \]i d` o mare b`taie de cap din
punct de vedere juridic. |n 1998, chiar
\nainte de publicarea romanului Par-
ticulele elementare, Michel Houelle-
becq a trebuit s` modifice numele
unui camping new age: Spa]iul Posi-
bilului a devenit Locul Schimb`rii.
Apoi, el a fost ac]ionat \n justi]ie fiindc`
a criticat o religie (islamul n.red.)
\ntr-un interviu acordat revistei Lire. |n
2000, editorul meu m-a rugat s` \nlo-
cuiesc Danone cu Madone \n roman-
ul 99 francs (199.000 lei). La publicarea
lui, mi-am pierdut slujba. S` scrii des-
pre realitate este periculos: autobio-
grafii se ceart` adesea cu familia,
erotomanii s\nt cenzura]i, ataca]i sau
amenin]a]i cu interzicerea. |n 2005,
Eric BenierBurckel a fost etichetat
public ca antisemit de un prim-minis-
tru care nici m`car nu deschisese ro-
manul s`u Pogrom... pentru ca, \n
2006, tribunalul s`-l declare complet
nevinovat. Dar cum s` denun]i antise-
mitismul f`r` s` faci s` vorbeasc` un
antisemit? Cum s` stigmatizezi pedo-
filia f`r` s` intri \n pielea unui pedofil?
Cum s` r`spunzi publicitarilor f`r` s`
denigrezi m`rcile de produse? {i c\nd
se va face |N SF|R{IT distinc]ia \ntre
ceea ce crede un autor [i ceea ce
spun personajele lui?
P\n` la urm`, am sc`pat cu bine: \n
vara asta a trebuit s` renun] la c\teva
paragrafe din Un roman francez \n

Realism care deformeaz` realitatea poate fi


care ironizam un magistrat. Fa]` de
confra]ii men]iona]i mai sus, cazul meu
nu este at\t de grav, chiar dac` ridic` o

Alert` maxim`!
pasionant`. Pierre \[i ap`ra libertatea \ntrebare nou`: de ce at\]ia gazetari
total` de a inventa [i avea dreptate. pamfletari s\nt autoriza]i s`-[i bat` joc
Controversa noastr` era ridicol`. de pre[edintele Republicii \n timp ce

S` scrii despre realitate este pericu- Ast`zi, \mi fac mea culpa: visez s` scriu
o fic]iune nebuneasc`, un basm deli-
un romancier nu poate s` critice com-
portamentul unui simplu procuror?
los. C\nd se va face totu[i distinc]ia rant. Nu c` a[ fi dezgustat de realism; E cam ciudat, \ntr-adev`r, s` vrei s` scrii
\ntre autor [i personajele lui? situa]ia este mai grav`: realismul este
de acum \ncolo imposibil.
despre tine sau despre epoca ta. Pro-
blema mea este c` nu am de ales.
Text de Frdric Beigbeder; Adaptare: Liliana Urian
Ilustra]ie de Sergiu V`c`rescu DIFICULT~}ILE AU |NCEPUT \n Mi-ar pl`cea s` am destul talent ca s`
1857 cu procesul lui Flaubert pentru scriu Dune, Micul Prin] sau Alice \n
C|ND ERAM EDITOR, am avut o romanele prea nerealiste [i c` un exces Madame Bovary. Povestind un fapt ]ara minunilor... dar cred c` a[ face mai
controvers` cu scriitorul Pierre Merot de imagina]ie m` f`cea s` m` las divers, el a fost acuzat de ultraj con- bine s`-mi g`sesc un avocat bun. B
despre realismul \n literatur`. Pornind p`guba[. Era o opinie tran[ant`, cum
de la asta, a [i scris un roman foarte se \nt\mpl` adesea c\nd e[ti \ntr-o dis- Frdric Beigbeder este scriitor, autor
amuzant \n care face mi[to de mine: put` cu cineva. {i mai ales era fals`: al romanelor 199 .000 lei, Dragostea du-
Lirrealiste (Flamarion, 2005). |i spu- orice cititor al lui Maupassant, Kafka reaz` trei ani, Egoistul romantic, Iart`-m`!...
neam, \n mare, c` nu m` \mp`cam cu sau Dino Buzzati [tie c` o poveste Ajut`-m`!... , Windows on the World.

12 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.storemags.com & www.fantamag.com
in showroom

Fluen]a MA{INA |NCEPE S~ TOARC~ la o


simpl` ap`sare de buton, iar colegul
COMPETITORI

fran]uzeasc`
de la volan porne[te sistemul de na- SKODA OCTAVIA
viga]ie pentru a-[i g`si mai u[or dru- Probabil cel mai apropiat competi-
tor \n ceea ce priveste pre]ul, dar \n
mul c`tre hotel. |ntre timp, eu \mi bag acela[i timp [i cel
Noua berlin` din gama business iPhone-ul la \nc`rcat [i pun [i ni[te mai \ndepar-
tat \n privin]a
muzic` de pe stick-ul de memorie pe
class seduce \n stil oriental care Fluence \l recunoa[te prin inter-
look-ului.
Text de Alin B`rbulescu; foto: Renault Octavia poate
mediul conexiunii digitale Plug & Play. fi alternativa pentrut o ma[ina family,
|N PARCAREA AEROPORTULUI Sistemul audio m` ia pu]in prin surpin- este adevarat pentru o familie nu
din Izmir ne a[teapta douazeci de mo- dere, pentru c` descop`r c` anali- foarte numeroas`. De considerat.
dele ale noului Fluence, a [asea lansare zeaz` gradul de ocupare al habitaclu- FORD FOCUS
a produc`torului francez Renault, din lui \nainte s` porneasc` muzica, a[a Ma[ina pe care o testez zilnic as putea
cele opt programate pentru anul aces- \nct s` redea [i s` distribuie \n mod spune, caci o detin [i de
ta. Cu o alur` elegant` [i fluid`, noua optim intensitatea sunetului. |n rest, care sunt un pic trist
caci spa]iul
berlin` din gama business-class a reu[it Fluence include \nc` din versiunea de pasagerilor din
sa imi capteze aten]ia, at\t \n privin]a ca- baz` ABS cu EBV, ESP [i AFU, 6 spate nu este
roseriei, c\t [i al interiorului, care \ntre - airbag-uri, computer de bord, aer con- chiar ideal dar ma
consolez repede caci compenseaza
ge[te fluiditatea liniilor caroseriei cu o deasupra oglinzii retrovizoare, pun sti- di]ionat, geamuri electrice, radio CD
cu o directie fantastica, un cuplu ideal
consol` elegant`, lipsit` de linii fr\nte, cla de ap` \n torpedoul refrigerat, cu MP3 [i nchidere centralizat`. Iar pt greutatea ei si o stabilitate la viteze
col]uri [i elemente ascu]ite. actele \n cotier`, dar cu cafeaua r`- cei 60 de kilometri pe care i-am avut de mari comparabla cu variantele sport a
Nu \nt`mpl`tor m` aflu \n Turcia, una mn \n mn`, descoperind lipsa unui parcurs, \n dreapta ce-i drept, i-am f`- concuren]ilor direc]i.
dintre pu]inele ]`ri pentru care este suport de pahare. |n rest, cred c` a[ fi cut \n numai 40 de minute, nu o or`, VOLKSWAGEN JETTA
momentan produs modelul Fluence, g`sit loc pentru orice altceva, dat fiind cum m` a[teptam. Probabil concurentul cel mai
al`turi de Rusia [i Romnia, \n dou` volumul de 23 de litri al spa]iilor de A DOUA ZI, la \ntoarcere, deja \mi comun pe [oselele
romaniei cal-
versiuni ale binecunoscutului motor depozitare, dispuse pretudindeni [i puneam \ntrebarea ce ma[in` a[
cul\nd dup`
diesel 1.5 dCi de 85 [i 105 cai putere [i la \ndem`n` \n acelasi timp. De altfel, alege \ntre Renault Fluence [i princi- asem`narea
dou` propulsoare benzin` de, 1.6 litri, [i \n portbagajul extrem de \nc`p`tor palii competitori, care nici ei nu s\nt dintre modele a
16v [i 110 de cai putere [i de 2.0 litri, de 530 de litri, cel mai \nc`p`tor din c\te lipsi]i de calit`]i. Cel pu]in \n privin]a constructorului german , dar \n
acela[i timp unul pentru care efortul
16v [i 140 de cai putere. Ne preg`tim am v`zut, cred c` \nc`peau de cinci ori pre]ului, decizia ar trebui s` fie clar`,
financiar este mai mare, \ntr-o
de drum. |mi pun centura, a[ez oche- mai multe bagaje dec\t cele pe care le avnd \n vedere c` Fluence cost` perioad` \n care pre]ul poate face
larii de soare \n suportul special de aveam la noi. doar 12.900 de euro. B diferen]a.

14 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


in advertorial
a lansat albumul Justified [i single-
ul Cry Me A River, care a rupt topurile
\n dou` [i inimile adolescentelor
americane. De atunci, el ne-a mai
oferit c\teva momente de televiziune
memorabile: chipul nedumerit,
aproape oripilat, \n urma s`rutului
dintre Madonna [i Britney Spears
de la premiile MTV sau concertul
din deschiderea finalei de Super
Bowl de acum c\]iva ani, c\nd a rupt
hainele de pe Janet Jackson. De
asemenea, Michael Jackson a afir-
mat c` Justin va fi urm`torul rege al
muzicii pop, \n ciuda protestelor
venite din partea lui Usher sau al]ii.
BURL~CIE. Toat` lumea are impre-
sia c` Justin Timberlake face sex
chiar \n acest moment cu cineva, fie
c` e vorba de Britney, Cameron
Diaz, Alyssa Milano sau Jessica Biel,
unele dintre cele mai celebre femei
cu care a ie[it c\nt`re]ul din Tennes-
see. Omul este pe val, n-ave]i cum
s` nu recunoa[te]i acest lucru, fapt
evident [i \n videoclipuri precum My
Love sau What Goes Around
Comes Around, unde o are ca par-
tener` de platou, pentru c`, p\n` la
urm`, vorbim de un videoclip care
poate fi u[or considerat scurt-metraj,
pe nimeni alta dec\t Scarlett Johans-
son, al`turi de care filmeaz` c\teva
scene fierbin]i doar ca s` ne tachi-
neze... Momentan, \ns`, dup` o
campanie de imagine care crap`
geamurile \n vitrine, al`turi de Given-
chy, preg`te[te [i un nou album,
a[a c` lua]i de seam`...
STIL. Pu]ine staruri pop reu[esc s`-
[i creeze imaginea pe care JT o are
fie c` ascul]i rock, rap sau elec-
tronic`, n-ai cum s` nu admiri felul
\n care fostul membru N Sync se
prezint` pe sticl` sau pe print. Ele-

Rock Your Body


gant sau urban, Justin Timberlake
este c\nt`re]ul cel mai respectat al
momentului pentru stilul s`u vesti-
mentar [i atitudinea modest` (adu-
Dac` mai ]ine]i minte videoclipul ce]i-v` aminte serialul Punkd c\nd
piesei, atunci [ti]i [i de ce vorbim lui Justin i se sparge sub ochii lui

despre Justin ca fiind cel mai chitara preferat`, iar el mai are pu]in
[i izbucne[te \n pl\ns). De fapt,
cuceritor b`rbat al momentului... modest` \n ceea ce prive[te via]a
SUCCES. Dup` ce a f`cut concuren]` f`r` doar [i poate, rela]ia cu prin]esa personal` (nu se laud` deloc cu
serioas` celor de la Backstreet Boys muzicii pop a vremurilor c\nd lipeam casele [i ma[inile pe care le are, ca
\n a doua jum`tate a anilor 90, v\nz\nd postere pe pere]i Britney Spears. 50 Cent sau cine [tie ce alt b`iat de
zeci de milioane de albume al`turi N-au durat prea mult nici rela]ia, nici cartier), pentru c` Justin este cu totul
de trupa N Sync, Justin Timberlake imaginea de amant al celei mai dorite alt personaj \n videoclipuri: sedu-
[i-a luat destinul solo \n m\ini, iar virgine din Statele Unite, fiindc` ime- c`tor, st`p\n pe situa]ie [i pe [ol-
primul pas c`tre celebritate a fost, diat dup` ce [i-a f`cut bagajele, JT durile femeilor... B

DECEMBRIE 2009 c 15

www.storemags.com & ww
www.fantamag.com
in style guide

THE BRIT
Pornind de la costumul
deux-pices, [i trenciul P`l`rie Pepe Jeans, 169 lei
Hain` John Rocha, 380 lei
de stof` [i p\n` la cele- M`nu[i Debenhams, 150 lei
Fular Famous Brands, 239 lei
brul cardigan, stilul brit
cucere[te \ncet, dar sigur,
pia]a local`.
Pagin` de Monica Georgescu

NU TREBUIE |N}ELES gre[it, stilul


brit nu se adreseaz` celor ce lucreaz`
n corpora]ii, fiind de la sine n]eles
c` ace[tia s\nt nevoi]i s` poarte cos-
tum zi de zi. Stilul brit aduce n prim-
plan un nou gen de costum, cel cu
t`ietur` slim fit, purtat cu tricou, vest`
sau chiar cardigan.
Acest stil este unul foarte relaxat [i
vesel, dndu-i purt`torului libertate
C`ma[` John Rocha, 220 lei
deplin`. Pentru a ob]ine acest look, Jeans Energie,
trebuie s` ai n vedere cteva lucruri. magazin Famous
Faptul c` vei purta pantaloni de stof` Brands, 479 lei
Vest` CK Jeans, magazin Famous
nu trebuie s` te sperie. O pereche Brands, 359 lei
clasic` de pantaloni, dar cu o t`ietur` Pantofi Otter, 174 lei
modern`, slim, purtat` cu tricou, cardi-
gan [i e[arf`, ]i va garanta un look
relaxat [i interesant. C`m`[ile s\nt
cambrate, iar imprimeurile s\nt extrem
de variate [i vesele. Vei ncerca s`
mixezi piese clasice cu piese atipice,
ob]innd astfel un look ngrijit, dar
deloc plictisitor.
n ceea ce prive[te nc`l]`mintea, ai de
unde alege. Po]i purta att pantofi sau
ghete din piele, ct [i pantofi sport, n
genul celor de la Converse. Ca acce-
sorii potrivite acestui stil, po]i conta pe
cravata sub]ire, uni sau cu diverse
modele, sau pe fularul supradimen-
sionat, un must al acestui sezon. B

C`ma[` Red Herring, 140 lei


Cravat` Marks&Spencer, 65 lei
Cardigan Marks&Spencer, 145 lei
Pantaloni Rebelle, 194 lei
Curea Otter, 119 lei C`ma[` Marks&Spencer, 265 lei; cravat`
Pantofi sport Converse, magazin Famous Brands, 469 lei Debenhams, 25 lei; hanorac Rebelle, 95 lei;
pantaloni Rebelle, 234 lei; geant` Replay,
magazin Famous Brands, 469 lei;
16 c DECEMBRIE 2009

www.storem
emag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Inamicii
frigului
Fie c` alegi un
model clasic, fie
c` \ncerci ceva
XXL, iarna
aceasta alege
c`ldura!
Pagin` de Monica Georgescu
Foto: Guliver

|N |NCERCAREA de a-]i u[ura via]a


[i pentru a te proteja de frigul aces-
tui anotimp, ne-am g\ndit c` tricota-
jele bunicii nu ]i-ar strica. Las` la o
parte eventualele prejudec`]i lega-
te de aceste obiecte vestimentare [i
mergi pe m\na noastr`.
Vestea bun` este c` toate aceste tri -
cotaje c\[tig` tot mai mult teren, ofe-
rindu-]i astfel o variant` la hanoracele
de bumbac. Puloverele, vestele sau
cardiganele din l\n` nu s\nt exclusiv
purtabile la munte sau acas`.
Ultimele trenduri presupun mod-
ele oversize, cardigane din materi-
ale moi dar c`lduroase, precum ca[-
mirul, [i pulovere ale c`ror gule -
re s\nt o combina]ie de fular
[i glug`, ceea ce \nseamn`
c` vei fi ferit de frigul de
afar`. adep]ii nu au \nt\rziat s` apar`. s` te scoat` din anonimat. Pulovere-
ANALIZ|ND PODIU- Celebrit`]i ca David Beck- le oversize, cu \mpletituri mari, pot fi
MURILE, ve[tile s\nt ham sau Kanye West s\nt purtate pe dedesubt fie cu un tri-
bune! Tricotajele fani ai tricotajelor, purt\nd cou, fie cu o c`ma[`, at\ta timp c\t
sezonului 2009-2010 mai mereu cardigane. gulerul \]i permite. Cardiganele s\nt
dedicate b`rba]ilor Nu exist` o regul` \n a mai prietenoase din acest punct de
vin \n toate formele [i purta tricotaje. vedere, pentru c` le po]i purta cu
culorile, satisf`c\nd ast- |ncearc` culori neu- orice \]i place [i merg chiar [i la o
fel mai multe tipuri de tre, dac` nu e[ti un pereche de pantaloni de stof`, \nlo -
clien]i. fan al culorilor \n cuind astfel clasicul sacou.
Case renumite de mod`, pre- acest anotimp, De asemenea, accesoriile nu tre-
cum Burberry sau Lacoste, au adus dar g` se[ te buie neglijate. C`ciulile de l\n`, fu-
bluzele tricotate la rangul de piese modele deo - larele XXL [i m`nu[ile \mpletite,
must have ale acestui sezon, iar sebite care toate te vor ajuta s` \nfrun]i gerul. B

DECEMBRIE 2009 c 17

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
in seduc]ie 100%

MARGE SIMPSON
SE DEZBRAC~!
MILF = MILK
Marge Simpson nu este doar o Mother
Id Like to Fuck, ci [i o Mother
Id Like to Know
Illustrations by Julius Preite; Adaptare text: Gabriela Groza 2009 PLAYBOS
as to material published in the November 2009 US Edition of PLAYBOY
The Simpsons TM and C 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation.
All Rights Reserved

Cea mai sexy celebritate din Springfield ne arat`


tot. O face \n US PLAYBOY, edi]ia de noiem-
brie, dup` cum o face [i \n explozivul episod
The Devil Wears Nada, difuzat, \n America,
pe 15 noiembrie. Av\nd dimensiunile demonice
66-66-66, la o \n`l]ime cu tot cu coafur`! de
1,98 metri, Marge constituie visul oric`rui b`rbat
care a deschis m`car o dat` televizorul

PLAYBOY: |nt\i, a fost Marilyn Monroe.


Apoi, Madonna. Acum Marge Simpson!
Cum ajunge \n paginile PLAYBOY o fat`
dr`gu]` din Springfield?
MARGE SIMPSON: O fat` dr`gu]` ca mine
nu s-ar dezbr`ca niciodat` pentru o revist`
dac` nu ar vrea s` str\ng` bani pentru o cauz`
caritabil`. De aceea, eu \mi voi dona \n \ntre -
gime onorariul pentru pictorial c`tre Fondul
pentru Salvarea [i Conservarea Pavilioanelor
Istorice din Parcuri. Aceste gazebo s\nt pe
cale de dispari]ie, oameni buni!
PLAYBOY: Probabil c` ai \nregistrat o
mul]ime de reac]ii interesante din partea
prietenilor [i a familiei. Ce a zis Homer
despre pictorial? Dar Lisa? {i Bart?
MARGE SIMPSON: Homer a spus c` el e
foarte intrigat de faptul c` nu a auzit nicioda -
t` despre revista voastr`. A zis c` no]iunea
de femeie care pozeaz` \n fundul gol \i e total
str`in`. Nu-i a[a c` e dulce c\nd minte? C\nd
Lisa a auzit despre pictorial a spus c` o femeie
care are control total asupra corpului s`u \i
d` puteri ca s` \nfrunte via]a. Dar Bart nu tre-
buie s` afle absolut nimic despre acest subiect.
PLAYBOY: De ce ai hot`r\t s` pozezi
acum? Ce te-a \mpiedicat s` o faci c\nd
erai mai t\n`r`?

18 c DECEMBRIE 2009

www.
w.st
w. stor
oremags.
s.com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
.com
.com
www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
in seduc]ie 100%

MARGE SIMPSON: O, c\nd eram mai tineric`,


nu aveam nici \n]elepciunea, nici motiva]ia de a m`
l`sa fotografiat` doar \n chilo]ei sexy, prelin-
g\ndu-m` languros pe l\ng` un tonomat, de pild`.
PLAYBOY: Publicul fidel al serialului vostru
consider` c` tu [i cu Homer a]i avut \ntot-
deauna o c`s`torie fericit` bazat` pe o
via]` sexual` s`n`toas`. Care este secretul
acestei rela]ii de succes?
MARGE SIMPSON: Homer [i cu mine avem
o regul` care func]ioneaz` perfect: nu ne b`-
g`m niciodat` \n pat fl`m\nzi.
PLAYBOY: Ce sfaturi \i dai fetei tale \n
leg`tur` cu b`rba]ii?
MARGE SIMPSON: |ntotdeauna, \i spun Lisei
c` trebuie s` se m`rite doar cu un b`rbat care
o iube[te. Nu conteaz` dac` el chele[te, devine
supraponderal sau \nt\rzie, \n fiecare sear`, la
bar. Sau dac` uit` c\nd e ziua ei sau aniversarea
c`s`toriei Tot ceea ce conteaz` este c` ni-
meni nu conteaz` pentru el dec\t ea.
PLAYBOY: Ce sfaturi \i dai lui Bart
despre sex?
MARGE SIMPSON: Nu-i spun dec\t Nu vei
\nt\lni nici o fat` la \nchisoare, acolo unde s\nt
sigur` c` o s` ajungi.
PLAYBOY: C\nd ai [tiut prima oar` c`
Homer este alesul t`u?
MARGE SIMPSON: C\nd doctorul m-a anun-
]at c` s\nt gravid`, am auzit o voce care spunea:
B`rbatul care ]i-a f`cut asta trebuie s` te ia de
nevast`. Era vocea mamei mele.
PLAYBOY: Te-ai g\ndit vreodat` s` te
vopse[ti blond`? Crezi c` blondele s\nt
mai pu]in atractive?
MARGE SIMPSON: Nu [tiu ce s` zic despre
blonde, \ns` tocmai mi-am descoperit c\teva fire
albe. Cred c` \n cre[tetul capului meu se duce
un r`zboi civil.
PLAYBOY: Ca gospodin` casnic`, cu care
dintre activit`]ile desf`[urate te m\ndre[ti
cel mai mult?
MARGE SIMPSON: Cu c`utarea revistelor
voastre prin cas` [i cu aruncarea lor la gunoi.
PLAYBOY: Unde le g`se[ti? |n dormitor?
MARGE SIMPSON: Cel mai adesea.
PLAYBOY: C\nd erai de v\rsta Lisei, ce pla-
nuri de viitor \]i f`ceai?
MARGE SIMPSON: Vroiam s` m` m`rit cu
Elton John. Dintr-un motiv oarecare, nu a func-
]ionat ideea.
PLAYBOY: Coperta unei reviste este o
trambulin` c`tre celebritate. Ce g\nduri ai?
MARGE SIMPSON: S\nt fericit` s` fiu o MILK
(Mother Id Like to Know).

20 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


DECEMBRIE 2009 c 21

www.storemags.com & www.fantamag.com


in nudul de colec]ie
Pentru un artist, a reduce un corp
(sau, p\n` la urm`, un volum) la dou`
dimensiuni, a-l transpune pe h\rtie,
presupune un [ir de semnifica]ii apa-
rent contradictorii. Poate fi o \ncercare
de re-aducere la esen]`, o tentativ`
de simplificare a mesajului artistic,
dup` cum poate fi un exerci]iu ini-
]iatic, repetat la nesf\r[it, o suit` de
studii la limit` - despre neant, o c`u-
tare nenumit` a absolutului.
La Aurel Vlad (a nu se confunda cu
sculptorul contemporan cu acela[i
nume), este evident c` orice gest
artistic are o \nc`rc`tur` aparte de
dramatism, care porne[te din \ns`[i
selec]ia temelor. Formele figurative
cu care lucreaz` elevul lui Francisc
{irato au tensiune \nn`scut`, pe care
actuali zarea nu face dec\t s` o
poten]eze. Aceasta este grila de
interpretare a studiilor sale \n creion,
care nu s\nt deloc ni[te simple ebo[e,
doar faze premerg`toare ale unei
explozii creatoare ulterioare, ci stagii
obligatorii \naintea abord`rii materiei.
|ntre desenele identificate \n mapa
de la UNU (databil`, dup` spusele
anticarilor, \n deceniul [ase al seco-
lului trecut), nu pu]ine s\nt studii
de femei (unele dintre ele tr`d`-
toare prelucr`ri ale operelor lui
Michelangelo), \n general nuduri
\n grafit sau creioane colorate, mai
rar mici acuarele. Artistul nu pare
deloc obsedat de c`utarea deta-
liului perfect, ci, mai degrab`, de
sesizarea unei provocatoare coe-
ren]e interioare a modelului, ceea
ce imprim` m\inii care m\nuie[te
c`rbunele o anumit` febrilitate, o
nervozitate chiar. Unele tr`s`turi
s\nt schi]ate [i, apoi, abandonate
\ntr-o stare latent`, oric\nd gata de
a germina sensuri noi. Adesea, chi-
pul feminin este neglijat \n favoarea
unei linii de for]` a siluetei, a ceea
ce se poate numi meridian corpo-
ral. Frumuse]ea devine o stare pus`

Aproximarea
permanent sub semnul \ntreb`rii,
dedus` din aproxim`ri succesive,
nu o con-semnare a unui dat natu-

frumuse]ii
ral ireversibil. Aceste femei nici nu
s\nt frumoase stricto sensu, ci pro-
mit o anumit` frumuse]e rar`, care
Desenul (studiul \n creion) nu nu ]ip`, nu se revendic` de la

este niciodat` un simplu antre- vreo conven]ie anume. B

nament \naintea Operei Rubric` realizat` \n colaborare cu


Anticariatul UNU, Str. Academiei, nr.
Text de Dan-Silviu Boerescu 8; 0726.228.947; 0765.217.487;
Foto: Drago[ Cristescu www.anticariat-unu.ro.

22 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.storemags.com & www.fantamag.com
in profil
se vad` pielea fin` [i senzual`, a
r`mas \ntip`rit` forever \n mintea
tuturor. Poate c` [i acest efect special
a contat \n nominalizarea filmului la
Oscar! Cert e c` Transformers a...
transformat-o peste noapte \n
vedet`, cariera ei cunosc\nd o ascen-
siune fulger`toare. A[a c`, \n 2009,
c\nd a recidivat \n Transformers 2:
R`zbunarea celor \nvin[i, nici n-a mai
contat prea mult dac` filmul `sta e
mai slab sau nu ca primul. E cu
Megan Fox, men! Desigur, c\rcota[ii
n-au \nt\rziat s-o eticheteze pe brune-
ta cea focoas` drept bimbo, bim-
bolet`, adic`telea mai mult sexy
dec\t talentat`, mai mult p`pu[ic`
dec\t actri]`, ceea ce pe ea n-a de-
ranjat-o prea tare, fiindc` Transfor-
mers i-a deschis toate u[ile [i de-
abia de acum \ncolo vine partea aia
cu Las` c` v` ar`t eu vou` de ce
s\nt \n stare!. {i, pentru \nceput, a[a
ca un avertisment [i ca s` ne bage
ni]el \n sperie]i, ne arat` ce poate \n
Jennifers Body, un horror cu liceeni,
scris de Diablo Cody, scenarista cele-
brului Juno. Primul ei rol principal
este a[adar cel al unei adolescente
care, supus` unui ritual sacrificial de
o trup` rock satanist`, se transform`
dintr-o mult invidiat` [i r\vnit` regin`
a liceului \ntr-o unealt` a Diavolului,
cu un apetit feroce pentru carnea...
colegilor ei de clas`. Nu e de mirare
c` atunci c\nd m`n\nc` un pui vo-
mi t`! |n ciuda scenelor horror,
Megan arat` \ns` demen]ial. Ea a
declarat chiar c` i-a f`cut mai mare
pl`cere s` interpreteze o psihopat`
murdar` de s\nge dec\t o majoret`
ultraaranjat`. {i asta fiindc` detest`
dintotdeauna personajele nor-
male (adic` banale). Cea care, la 5
ani, era obsedat` de Vr`jitorul din
Oz, oblig\nd-o pe mama ei s`-i
spun` un an \ntreg Dorothy, la 18
era marcat` de rolul interpretat de
Monica Bellucci \n Ireversibil. N`scut`
\n 1986, \n Tennessee, \ntr-o familie

Devoratoarea DIN 2008, Megan Fox de]ine su-


prema]ia \n topurile celor mai sexy
cu origini franceze, irlandeze [i
amerindiene, Megan Fox a \nceput

de b`rba]i
Alert` cu bomb` sexy la Hollywood!
femei din lume. Fizicul ei perfect i-a
\nnebunit pe b`rba]i dup` ce a ap`-
rut, \n 2007, al`turi de Shia LaBeouf,
\n halucinantul thriller SF al lui Michael
s` fac` modeling la 13 ani pentru ca
la 15 s` ob]in` primul ei rol \n filmul
(mediocru,ce-i drept) Holiday in the
Sun (2001). A ap`rut apoi \n Bad Boys
Noua Angelina Jolie constituie un Bay, Transformers. Printre at\tea
scene terifiante cu robo]i uria[i, ur\]i
2 (2003) ori \n Jurnalul unei adoles-
cente (2004), al`turi de Lindsay
pericol nu doar pentru liceenii din ca naiba [i amenin]`tori, nu e de Lohan, dar abia interpret\nd-o pe
Jennifers Body. mirare c` cea \n care Megan \[i ridic` Mikaela Banes \n Transformers avea
Text de Liliana Urian un pic mai mult mantaua, l`s\nd s` i s` atrag` aten]ia. Acum, la 23 de

24 c DECEMBRIE 2009

& www.fantamag.com
ani, Megan Fox este deja v\nat` de next Me?) [i o acuz` pe Megan Fox
paparazzi [i curtat` de mari regizori, c` o copiaz` de la tatuaje p\n` la stil.
chiar dac` n-a demonstrat c\t de ta- |ntr-adev`r, Megan are [i ea multe
lentat` este, prefer\nd s` ias` la tatuaje la fel de ciudate ca cele ale
\naintare cu trupul ei perfect, ceea ambasadoarei ONU: un mic poem,
ce nu o deranjeaz` c\tu[i de pu]in: un simbol al puterii - pe g\t, numele
Femeile trebuie s`-[i exploateze la lui Green \n zona pelvian`, un ochi
maximum corpul pentru a avea suc- de taur pe um`r, o pas`re flamingo,
ces. Trebuie s` fim simboluri sexu- chipul lui Marilyn Monroe pe bra]ul
ale!, clameaz` ea \ntr-una din mul- st\ng, un vers din regele Lear pe
tele-i declara]ii incendiare pe care bra]ul drept... Rivalitatea dintre cele
publicul le savureaz` cu aviditate. dou` actri]e este alimentat` [i de
Provocatoare [i rea de gur`, Megan zvonurile despre disputarea acelora[i
[ocheaz` adesea cu sinceritatea ei, roluri. Ba c` ar fi concurat am\ndou`
recunosc\nd bun`oar` c` fumeaz` pentru rolul viitoarei Catwoman
iarb` (de altfel, militeaz` pentru \ntr-un nou film despre Batman, ba
legalizarea marijuanei) ori c` este c` una din ele va fi aleas` s` joace \n
bisexual` [i c`, la 18 ani, a avut o remake-ul dup` Barbarella (filmul din
aventur` cu o stripteuz`. Eu cred 1968, cu Jane Fonda), ba c` Megan
c` toate fiin]ele umane s\nt n`scute i-ar fura Angelinei rolul Larei Croft
cu atrac]ie pentru ambele sexe, culmea ofensei, nu-i a[a? \ntr-un
afirm` ea [i, dac` ne g\ndim la modul nou Tomb Rider. Deocamdat`, se
pasional \n care o s`rut` (pe gur`!) pare c`, spre deziluzia numero[ilor
pe Amanda Seyfried \n Jennifers fani, Megan Fox nu va fi nici m`car
Body, ar trebui s-o lu`m \n serios. Wonder Woman, a[a cum se zvonise.
Mai mult, la \nceputul anului, c\nd Va \ntruchipa \ns`, cu siguran]`, un
s-a desp`r]it de Brian Austin Green alt personaj de benzi desenate, Leila
(cu care era logodit`, rela]ia dat\nd (care m\nuie[te stra[nic pistolul,
din 2004), ea a declarat c` [i-ar dori \mbr`cat` \ntr-un foarte sumar cos-
s` fie iubita Angelinei Jolie (O tum de cowboy), \n Jonah Hex (2010),
iubesc pe Angelina. O admir [i o am un film despre cel mai popular super-
ca model \n via]`. De fiecare dat` erou de western (interpretat de Josh

c\nd o rela]ie de-a mea ia sf\r[it \mi Brolin), din distribu]ie f`c\nd parte [i
spun: Dac` a[ fi iubita Angelinei, a[ John Malkovich. Tot la anul, o vom
fi foarte fericit`). Probabil c` afir- vedea \n Passion Play, \ntr-o stranie
ma]ia a mai umplut cu o pic`tur` poveste de iubire dintre o femeie cu
aversiunea consacratei vedete fa]` aripi [i un trompetist drogat (Mickey
de aceast` necunoscut` pe care Rourke). {i, ca s` nu ne par` a[tep -
presa a supranumit-o noua Angeli- tarea prea lung` p\n` la Transformers
na Jolie. |n consecin]`, originalul 3, anun]at \n 2011, Megan Fox ne va
spumeg` de furie (Who the fuck is delecta anul viitor cu imaginea trupu-
this little bullshit brat who was in lui ei de vis acoperit, pe alocuri, doar
Transformers that's going to be the de lenjerie Armani. B

DECEMBRIE 2009 c 25

www.storemags.com & www.fantamag.com


in film

2012
Crezi c` ai v`zut tot ce poate fi mai r`u \n
Ziua Independen]ei, Godzilla sau Unde
vei fi poim\ine? Te \n[eli. Roland Em-
merich abia \n 2012 reu[e[te \ntr-adev`r
s` distrug` lumea. |n \ntregime. Cu ni[te
efecte speciale care fac s`-]i stea pop
corn-ul \n g\t. Tipul a fost fascinat \ntot-
deauna de sf\r[itul lumii, fiindc` numai o
catastrof`, crede el, te face s`-]i dai sea-
ma cine conteaz` pentru tine [i pe cine
salvezi. Dac` mai po]i, evident.
Regia: Roland Emmerich
Cu: John Cusack, Chiwetel Ejiofor
Distribuit de InterCom Film

SO}IA C~L~TORULUI |N TIMP

Ghici cine c\nt`


Realizat pe tema, \nc` fascinant`, a c`l`-
toriei \n timp, filmul `sta reu[e[te per- for]a de a merge p\n`-n p\nzele albe
forman]a de a ignora toate regulile ge- ca s`-[i \mplineasc` visul. |ntr-o Rusie

Ceaikovski?
nului, rezultatul fiind de-a dreptul hilar. a tuturor contrastelor, hazardul le
Henry (Eric Bana) se tope[te c\nd i-e lu-
scoate \n cale o nunt`, cu o frumoas`
mea mai drag` (inclusiv \n noaptea nun-
]ii) [i se treze[te gol-pu[c` ba \n trecut, Ma[enka (Maria Dinulescu) r\vnit` nu

|n Concertul, Radu Mih`ileanu


ba \n viitor. Mult sub clasicul Undeva, doar de mire, ci [i de un mafiot (Vlad
c\ndva, golit de orice mister [i concen- Ivanov) destul de ]icnit ca s` le finan-
trat pe problemele casnice ale unui cu-
plu pentru care v\nzoleala prin timp s-a orchestreaz` o nou` fars` de ]eze escapada. Iar c\nd aceast` ga[c`
banalizat, filmul n-are nici tensiune, nici
suspans. Doar umor involuntar.
propor]ii. Cu o miz` pe m`sur`. g`l`gioas` de has been n`v`le[te \n
Paris, agres\ndu-i pe francezii pudici
Regia: Robert Schwentke Text de Liliana Urian
[i maniera]i, efectul este spectaculos.
Cu: Eric Bana, Rachel McAdams
Distribuit de InterCom Film Impostura, ca mijloc de salvare a indi- p`strat \n institu]ie ca om de servi- Antologic` scena \n care solista,
vidului, este una din temele obse- ciu. Dup` 30 de ani, \ntr-o noapte, \n Anne-Marie Jacquet (Mlanie Lau-
dante ale cineastului de origine rom - timp ce face curat \n biroul directoru- rent, mai senzual` [i mai conving`-
n`. Posesor el \nsu[i al unei identit`]i lui, Andrei Filipov (Aleksei Guskov) toare dec\t \n Inglourious Basterds),
furate (tat`l s`u a fost obligat, \n pune m\na pe un fax prin care orches- face cuno[tin]` cu faimosul tempe-
timpul r`zboiului, s` renun]e la nu - tra Bal[oi este invitat` s` sus]in` un rament slav (Andrei Filipov \i spune
mele evreiesc Buchman, pentru a su - concert la Paris. {i \i vine ideea nebu- radios: Je vous baise chaleureuse-
pravie]ui regimului nazist), Radu Mi - neasc` s` fure faxul, s`-i reunesc` pe ment, ne[tiind c` baise are [i sen-
h`ileanu este preocupat de felul \n fo[tii lui colegi [i s` sus]in` concertul sul de... fuck!). De altfel, regizorul
CAPITALISM: A LOVE STORY care tragediile istoriei \i fac pe oa - mult visat \n locul orchestrei adev`- exploateaz` la maximum felul de a
Era [i timpul ca incomodul Michael
meni s`-[i creeze o alt` realitate [i, rate. O \ntreag` nebunie se dezl`n- vorbi fran]uze[te al ru[ilor, care ge-
Moore s` se ocupe de criz` [i de efec-
tele-i devastatoare asupra clasei de implicit, alte identit`]i. |n Trenul vie]ii, ]uie, c`ci muzicienii de alt`dat` s\nt nereaz` multe situa]ii comice, ca [i
mijloc americane. La fel de neobosit [i evreii organizeaz` un fals convoi de acum [oferi de taxi, fac filme porno contrastul evident dintre cele dou`
sarcastic, el o porne[te cu camera de deportare ca s` scape de nazi[ti, \n sau car` mobil` [i nu mai au nici m`- culturi. Dar, \n cele din urm`, din cioc-
filmat pe Wall Street, pun\nd \ntreb`ri
\ncuietoare de genul Unde s\nt banii Tr`ie[te!, un t\n`r cre[tin african se car instrumente! (unul chiar se ofer` nirea lor [i gra]ie muzicii lui Ceaikov-
no[tri?, \nconjur\nd cu panglic` galbe- d` drept evreu orfan pentru a sc`pa s` imite sunetele din gur`!). Preg`ti- ski, se va \nfiripa un dialog [i prota-
n` sediul Bursei din New York (pentru a de foamete. Concertul, film inspirat rea imensei farse presupune o serie goni[tii vor ajunge la armonia visa-
marca locul crimei!) sau merg\nd cu sa-
dintr-un caz real, este povestea unui de confuzii [i \ncurc`turi tragi-comice t`, la reg`sirea identit`]ii [i a res-
cul (gol!) la sediile b`ncilor responsabi-
le de faliment ca s` cear` \napoi banii dirijor rus de la Teatrul Bal[oi care, emblematice pentru stilul regizorului, pectului de sine pierdut, \ntr-un final
(fura]i) ai cet`]eanului onest [i credul. \n anii 70, refuz` s`-[i concedieze care consider` umorul [i auto-ironia emo]ionant care alterneaz` ingenios
Regia: Michael Moore muzicienii evrei din orchestr`, motiv cele mai frumoase manifest`ri ale planul prezentului cu cel al unui trecut
Distribuit de Transilvania Film
pentru care e demis din func]ie, dar energiei vitale, c`ci dau personajelor reconstituit din amintiri. B

26 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


in muzic`

Fotogenica
Rihanna este o Mariah
Carey minus trilurile
acesteia, dar debord\nd
de farmec caraibian.
Rihanna [i ruleta
Rolling Stone
ruseasc`
Ce se \nt\mpl` c\nd o exotic`
supersenzual` se \nv`luie \n
s\rm` ghimpat`: dep`[e[te
limitele s&m obi[nuite!
Texte de Dan-Silviu Boerescu

Dup` ce Jay-Z a lansat-o, c\ndva, S` revenim, \ns`, la muzic` [i la co-


pe orbita succesului, iar Timbaland nota]iile hard. Conform normelor
[i Justin Timberlake au contribuit americane (Motion Picture Associ-
din plin, ulterior, la consolidarea ation), o produc]ie Rated R (cu R
carierei (cu ce i-o fi convins? a[ pu- de la Restricted) este una care
tea b`nui), acum Ne-Yo este cel con]ine violen]` [i/sau nuditate cu
care i-a d`ruit senzualei interprete orientare sexual`, ca atare fiind per-
caraibiene un veritabil hit: Russian mis` adolescen]ilor care n-au \mpli-
Roulette (lansat cu o lun` \naintea nit v\rsta de 17 ani doar \n compania
albumului Rated R). La 21 de ani, unui adult vigilent (sau, eventual,
fata noastr` din Barbados a aban- nu excesiv de pervers). |ntr-un fel,
donat Umbrella \ntr-o debara a me- cam are dreptate Rihanna: copiii
moriei afective [i, ajuns`, deja, la nu ar trebui s` fie martorii unei b`t`i
un al patrulea album, a trecut la lu- de genul celei \ncasate de div` din
cruri mai serioase, hardcore (vezi partea fostului logodnic Chris Brown
fotografia de promovare, reprodu- (care s-a ales, de altfel, cu 5 ani de
s` [i \n aceast` pagin`, cu exces supraveghere din partea poli]iei \n
de s\rm` ghimpat` [i cu un minus urma mutil`rii manuale a fe]i[oarei
abia mascat de s\ni). interpretei). A[adar, nici o surpriz`:
|n paralel, se ocup` [i de lucru[oare dup` ce a avut de-a face cu vio-
duioase: a \nfiin]at Believe, o fun- len]a masculin` \n forma ei cea mai
da]ie de ajutorare a copiilor defa- contondent`, delicata Rihanna s-
voriza]i (organiza]ie \n care le-a atras a f`cut [i ea a naibii, r`zbun\ndu-
[i pe Queen Latifah, Drew Bar- se pe tot ce mi[c`. Fotografiile reali -
rymore sau Faith Hill) [i este, \ntre zate la Berlin de faimoasa Ellen von
altele, imaginea Tattoo Heart Col- Unwerth (cea care a pozat-o [i pe
lection de la Gucci, bine\n]eles nu Claudia Schiffer pentru Guess
doar o campanie de fashion, ci [i Jeans) o dovedesc cu prisosin]`!
un proiect caritabil, menit s` str\ng` Aaa, s` nu uit: aceast` pisic` rea
fonduri pentru UNICEF (te pome- chiar c\nt` ceva! B
ne[ti c` ia Nobelul pentru Pace Rihanna Rated R,
\naintea lui Bono, ar fi ceva!). Universal

If On a Winters Come to Life Petal` The Circle Liebe ist fur alle
Night Natalie Alexandru Bon Jovi da
Sting Imbruglia Andrie[ Universal Rammstein
Universal Universal A&A Universal

Din nou, arheologie! Noul C\nt`rea]a de buzunar din Un produs impecabil, dublat |i [ti]i foarte bine: Jon Bon Nu rezist s` nu comentez
album este inspirat de ano - Australia rezist`, \nc`, \n top- de un superb album foto Jovi (vocal), Richie Sambora fotografiile erotizante cu
timpul favorit al c\nt`re]ului urile seduc]iei feminine, ceea (carte-obiect) [i de un diptic (chitar`), David Bryan (key- trimitere la Goya care \nso-
[i pleac` de la vechi melodii ce o ajut` [i s` scoat` discuri Desen [i arhitectur` (album boards) [i Tico Torres (bate- ]esc albumul. Muzica este
din Insulele Britanice, pentru noi, chiar dac` tot nu reu[e[ - + dvd). Lucru rar la acest rie). |n consecin]`, al unspre - gothic rock, \n for]`, cu te-
a \ntreprinde o c`l`torie ini - te s` egaleze succesul enorm cantautor (auto)ironic [i tan- zecelea album de studio nici me demonice, obsesive.
]iatic` prin cinci secole de de la debut, din 1997. Acum, dru neconcesiv, un cover nu aduce vreo surpriz`, nici Primul videoclip (Pussy)
muzic`, din care au fost ale - \ncearc` inclusiv cu dou` c\n - dup` Francis Cabrel nu coboar` stacheta. We \nf`]i[eaz` dubluri ale muzi-
se [i colinde hibernale. tece scrise de Chris Martin (Octombrie). Werent Born to Follow cienilor f`c\nd sex explicit.

DECEMBRIE 2009 c 27

www.storemags.com & www.fantamag.com


in carte
exotic: personajul real nu ajunge pe
drumul spre libertate via Berlinul de
Vest, ci, mult mai incitant, prin jungla
amazonian`!

PLAYBOY: Pentru a realiza


acest interviu, v-am luat dintr-un
amfiteatru de la Filologie. Sala
era plin`, dar nu to]i partici-
pan]ii p`reau studen]i
PETRU POPESCU: Nici nu erau stu-
den]i! Erau oameni din genera]ia
mea, care au tr`it o parte din eveni-
mentele descrise \n carte. Recunosc
c` nostalgia lor mi-a fost indus` [i
mie. De altfel, asta mi s-a \nt\mplat
peste tot \n ]ar`, \n timpul turneului de
promovare a c`r]ii. Veneau oamenii
cu volumele editate \n 1973
PLAYBOY: |n nostalgia omului
Petru Popescu, Zoia, fata lui
Ceau[escu [i una dintre cele
dou` eroine din Supleantul,
ocup` un loc special
PETRU POPESCU: Da, de ce nu \n
fond? Chiar dac` povestea tr`it` de
noi nu a fost, neap`rat, cea din carte,
eu, pe viu, am cunoscut o Zoia tandr`,
prietenoas`, care \ncerca, pe c\t posi-
bil, s` se deta[eze de imaginea de
fata lui Ceau[escu. I-am p`strat o
amintire frumoas`, de ce s` m`
ascund? De fapt, ea m-a f`cut s`
\n]eleg c`, o dat` ce am atras aten]ia
personajelor politice de rang \nalt
({tefan Andrei, de pild`), nu mai
aveam prea multe variante: ori deve-
neam scriitor oficial, ori renun]am la
tot [i o luam de la cap`t \n alt` parte.
PLAYBOY: Citind paginile care
descriau boema bucure[tean`
din epoc`, un cititor neavizat ar
putea \n]elege c` a]i fi un nos-
talgic al acelor ani
PETRU POPESCU: Nu al epocii \n
sine, desigur, dar un nostalgic al anilor
pe care i-am tr`it al`turi de prietenii
mei (unii dintre ei au trecut [i \n pagi-
nile c`r]ii), al sentimentului de soli-
Petru Popescu PRINS, DULCE CA MIEREA E daritate [i al prieteniei care ne unea.

Supleantul
GLON}UL PATRIEI {I O (PRE- Asemenea lucruri nu se tr`iesc dec\t
SUPUS~?) AVENTUR~ A PROZA- o dat` \n via]`.
TORULUI cu fata dictatorului l-au PLAYBOY: Totu[i, a]i f`cut o
Membru plin al valului de tineri transformat pe Petru Popescu, la carier` semnificativ` [i \n Ame-
scriitori [aizeci[ti, membru suple- \nceputul anilor 70, \ntr-o vedet` a
culturii autohtone. Foarte repede,
rica. A]i publicat c`r]i de suc-
ces, ajung\nd inclusiv pe lista de
ant al CC al UTC, membru activ \ns`, scriitorul defecteaz`, fugind bestseller-uri din New York
\ntr-o rela]ie cu Zoia Ceau[escu: \n Occident. Romanul recent ap`rut
(scos de Ed. Curtea Veche [i difuzat
Times, a]i scris scenarii pentru
Hollywood, a]i [i regizat un film
realitatea bate fic]iunea? \mpreun` cu Jurnalul Na]ional) acolo. Toate acestea s-au
Interviu [i texte de Dan-Silviu Boerescu
reface povestea, improviz\nd un final \nt\mplat \n limba englez`.
Foto: Drago[ Cristescu
28 c DECEMBRIE 2009

& www.fantamag.com
Cum a]i reu[it trecerea la o alt` PLAYBOY: Radu Popescu, Dup` ce, pe prima pagin`, se enun]` Moda masculin`
limb` dec\t cea \n care scri- criticul de teatru, nu? o serie de cheltuieli (cartonage, poate fi la fel de
sese]i, deja, destule c`r]i-cult? PETRU POPESCU: Da, \ntr-adev`r. casane, site, forme, marmor fascinant` precum
cea feminin`. Totul
PETRU POPESCU: C\nd am ajuns Tata a condus revista Teatrul, iar [i piu`, sticl`rie, linguri]e, chiar
e s` [tii de unde s`
\n America, am fost admis la mai mama a fost actri]` la Nottara. Iar [i c\rpe toate cu sumele expri- iei informa]iile va-
multe [coli de film. Am ales-o pe cea bunicul a fost prieten cu Gala Galac- mate \n franci, dar, \n epoc`, [i loroase, de la tren- Gentleman.
durile din fashion Ghidul etern
din Los Angeles \n detrimentul celei tion. Nu am ajuns \nt\mpl`tor scriitor. leului i se spunea, colocvial, franc), al modei
p\n` la locurile din masculine
din New York ([i azi locuiesc tot \n De fapt, am \nceput s` scriu la 14 ani, urmeaz` o succesiune savuroas` de care se pot cum- Bernhard
Beverly Hills). Ajuns acolo, evident dup` moartea fratelui meu geam`n, Bonbons, Bonbons frais (cu indica]ia p`ra hainele care Raetzel
c` bursa pe care o primisem nu aco- r`pus de o epidemie de poliomie- sursei Carmen), Biscuits, Blaturi te individualizeaz`. NOI
perea toate cheltuielile. A[a c` am lit`, pe care, \ntr-o prim` faz`, auto- (aici, se revine la limba romn`!), Vinul nu este doar
\nceput s` scriu scenarii de film. Pri- rit`]ile n-au vrut s` o recunoasc`. Gogo[i, Pi[coturi, Pesme]i, |nghe- partenerul privilegiat
mul l-am terminat \n patru s`pt`m\ni, Am stat [i eu \n carantin`, apoi, o ]ate. Pe ultima pagin` scris`, o alt` al oric`rei m\nc`ri,
dar [i, adesea, unul
dar multe proiecte au avut deadline- vreme, am fost n`uc. Refuzam s` m\n` a adaugat un mic bric--brac
dintre ingredientele
uri mai rapide. Mi-am f`cut m\na scri- admit moartea fratelui meu (p`rin]ii culinar: Peltea, Vol au vent, Liquer (cu de seam` ale artei
G`te[te
ind ani \n [ir \n limba de adop]iune. O ne botezaser` Petru [i Pavel). Scrisul cassis coac`ze negre pentru con- culinare. Cum v` su- cu vin
f`ceam de nevoie (nu am semnat a fost, la \nceput, un fel de terapie. naisseuri). n` Pui cu Chardo- Alison
nnay [i rozmarin Boteler
dec\t o parte din scenarii, unele erau PLAYBOY: {i acum? Tot la capitolul vechituri, se \nscrie sau Costi]e ]`r`ne[ti House
destinate din start s` fie, de pild`, PETRU POPESCU: Tot o terapie. [i cartea (pe care o cred interbelic`, \n vin de Porto? of Guides
horror-uri de serie B), dar vroiam s` o De aceea am scris din nou, \n limba neav\nd anul men]ionat) intitulat`
Fiction Connection
fac profesionist, cu acurate]e. Dup` mea, o carte cu tent` autobiografic`. Regina Buc`t`riei sau Buc`t`ria Uni-
propune o contra-u-
ce am scris scenariul pentru The Last Poate c`, \ntr-un fel, nu am plecat versal` pentru S`n`to[i [i Bolnavi. topie despre politi-
Wave, filmul regizorului Peter Weir, niciodat` de acas`. Re]ete complete pentru orice m\n- c`, sex, tr`dare [i
am \nceput s` scriu proz` \n limba c`ri, pr`jituri, cofet`rie, licheruri etc. absurdul rela]iilor de
comunicare. Roma-
englez`. O fac [i acum, dovad` c` JURNAL DE ANTICARIAT (III) Cartea e tip`rit` la Editura Stabili- Leg`turi
nul este pus \n scen` de s\nge
tocmai am lansat, la Simon & Schus- Dup` o pauz` - aniversar`! de un mentului Universul (Str. Brezoianu \ntr-un timp [i spa]iu
Ceridwen
ter, Girl Mary, roman de inspira]ie num`r, mi-am reluat peregrin`rile 11) [i con]ine 511 re]ete, de la Zeam` suspendate, neutre, Dovey
biblic`, \n care \ncerc propria versiune prin anticariate. La Anticariatul UNU de carne la Peltea de l`m\ie, grupate care surprind esen]a TREI
totalitarismului.
asupra tinerei Maria. de pe Academiei, am revenit aseme- \n: Supe, Sosuri diferite, M\nc`ri de
PLAYBOY: Amazon Beaming nea unui criminal-bibliofag la locul ou`, L`pturi (adic` preparate cu lap- |n epoca modern`,
corpul a c`p`tat un
sau Almost Adam au fost c`r]i faptei sale. Riscul asumat acela te, inclusiv Malebi, variant` la fai-
rol aparte, devenind
de enorm succes, inclusiv de de a deveni dependent de ceea ce moasa Muhallebi oriental` - desert cu un indicator special
impact comercial. Dup` 35 de mul]i consider` a fi doar ni[te terfe- lapte, ap` de trandafiri, scor]i[oar`, al statutului social al
ani de literatur` \n limba loage a fost r`spl`tit [i de aceast` vanilie [i migdale pisate), Carne de individului. Pentru
omul occidental, cel Antropologia
englez`, de ce a]i scris Suplean- dat`. Terfeloagele se pot dovedi, vac` /vi]el (f`r` a omite mure, pu]in, corpul \n- corpului [i
tul, revenind la limba rom`n`? oric\nd, veritabile piese de colec]ie, uger sau creeri)/ oaie / miel / modernitatea
seamn` succes
(inclusiv financiar), David
PETRU POPESCU: Cred c` am vrut care \]i pot oferii satisfac]ii de neb`- porc / porc mistre] / epure / c`pri- Le Breton
simbol [i metod` de
s` m` \mpac cu mine \nsumi. Am nuit. {i de aceast` dat`, am putut oar` / p`s`ri salbatice / p`s`ri de ca- Cartier
diferen]iere.
sim]it, pur [i simplu, nevoia s` o fac, admira un vechi manuscris de art` s`, diferite m\nc`ri de carne cu legu-
dovad` c`, \n interval de [ase luni, gastronomic`. Datat April 1893, caie - me, legume (zarzavaturi), pe[ti, f`i- Oamenii de afaceri,
am scris trei variante ale c`r]ii! C\nd tul nesemnat con]ine re]ete de dul- ni[uri [i pr`jituri (cu men]iune spe- obseda]i de cariere,
nu au timp de pro-
am plecat din ]ar`, [tiam c` unele ciuri (tran)scrise de m\n`, cu o caligra- cial` pentru charlota musc`leasc`), grame nutri]ionale,
lucruri le voi pierde defintiv. De pild`, fie de demult. Autorul anonim alter- compoturi, siropuri, liqueruri dulci, neput\ndu-se con-
fiind refugiat politic, nu am putut veni neaz` limba romn` cu franceza, fructe \n spirt, dulce]uri. O, r`sf`] al centra asupra diferi-
telor detalii. Autoa- Dieta Wall
\n ]ar` la \nmorm\ntarea tat`lui meu. fapt uzual \n acea lume cosmopolit`. r`sf`]urilor! B Street
rele c`r]ii propun un
set de strategii sim- Heather
ple, cu efecte imedi- Bauer
& Kathy
ALBUM DE ICOANE ate, care pleac` de la Matthews
deciziile legate de House
stilul de via]`. of Guides
Specialist \n istoria artei bizantine, savantul rus Nikodim Kon-
dakov (1844-1925), a fondat, \n 1895, la Constantinopole, Insti- |n traducerea inspi-
tutul Rus de Arheologie. Dup` Revolu]ia din Octombrie, a rat` a Lilianei Urian,
emigrat \n Bulgaria, apoi \n Cehoslovacia, pred\nd la Universi- debutantul francez
tatea din Praga p\n` la moarte. |n lucrarea sa dedicat` icoanelor (institutor la o gr`di-
editat` de prietenii de la Chi[in`u \n condi]ii grafice absolut ni]`, apoi chitarist
superbe! urm`re[te evolu]ia temelor sacre, a[a cum au fost de rock) se joac`
tratate ele de pictorii [colii bizantine, de la fondarea cnezatu- de-a Dumnezeu. Dumnezeu
lui Kievului p\n` la pr`bu[irea Imperiului }arist. Dincolo de Adic`, devine inter- mi-e bun
amic
conota]iile legate de doctrina cre[tin`, panoramarea de icoane fa]a personajului
propus` ar putea emo]iona orice privitor ateu. Frumuse]ea Cyril
s`u, v\nz`tor de sex- Massarotto
\n sine nu are o doctrin` anume! shop, cu \nsu[i
ALLFA
Divinul. Evident, e
Nikodim Kondakov Icoane, Ed. Cartier. vorba [i de o rela]ie
cu o anume Alice

DECEMBRIE 2009 c 29

& www.fantamag.com
in profil
s` piard` tot. Arsurile severe [i
pierderea penisului s\nt necesare pen-
tru a fi sigur c` nu va mai lucra nicio-
dat` \n industria porno. |n plus, chel-
tuielile cu spitalele trebuie s`-l lase
f`r` nici un ban. Accidentul \i ia tot
[i-l face s`-[i doreasc` moartea. Asta
pare o cruzime, \ns` \l ajut` s` ia totul
de la cap`t. Cu c\t e mai grea \ncerca-
rea, cu at\t triumful va fi mai mare.
PLAYBOY: Dac` accidentul s`u
e o cobor\re \n Infern, atunci [i
Marianne este o Beatrice, nu?
DAVIDSON: Cred c` este o Beat-
rice, dar sper c` este mult mai mult
dec\t at\t. |n fapt, Beatrice nu a stat
niciodat` treaz` timp de o s`pt`-
m\n` cioplind statui, fum\nd sute de
]ig`ri [i m\nc\nd cristale de cafea.
PLAYBOY: S\nt statuile \ngerii
ei p`zitori?
DAVIDSON: Garguii s\nt, \ntotdea-
una, o combina]ie de bun [i r`u, de
frumos [i de ur\t, de binecuv\ntare
[i damnare. |n fapt, s\nt ni[te mon[tri,
dar nu \nt\mpl`tor s\nt plasa]i pe
acoperi[urile bisericilor. Un gargui
poate fi, \ntr-adev`r, un soi de \nger
p`zitor, dup` cum, la fel de bine,
poate fi un monstru venit din Iad.
PLAYBOY: C\t de demodat`
este ideea iubirii spirituale
\ntr-o epoc` \n care sexul con-
teaz` at\t de mult?
DAVIDSON: Iubirea spiritual` poa-
te fi de mod` veche, dar r`m\ne
la mod`. E ca [i cum ai admira un
costum cu o croial` clasic`, care \i
vine impecabil unui b`rbat modern.
Chiar dac` ar contrazice trendurile,
tot \i vine bine! Cu dragostea e la
fel: indiferent de mod`, ea ne e con-
temporan`.
PLAYBOY: S\nte]i pasionat de
Andrew Davidson c`l`torie prin Iad. C\nd te apuci s` Evul Mediu? Romanul e com-

Cobor\rea
pui la un loc foc, teologie medieval plicat, cu multe chei de lectur`
[i Iadul, nu ai cum s` nu \ncepi s` te [i interpretare
g\nde[ti la Dante. Oricum, nu mi-a DAVIDSON: Cine ar putea spune

\n Infern
Cartea cu cel mai scump copyright
displ`cut ca povestea mea s` con]in`
at\tea ecouri dante[ti: ele proveneau
de la o figur` tutelar` a istoriei litera-
c` nu a fost o epoc` fascinant`?!? Pe
mine, m-a captivat documentarea pe
care am f`cut-o pentru personajul
turii, care se num`r` printre scriitorii meu arca[ medieval de pe la 1300.
pl`tit de o editur` de la noi (ALLFA) mei prefera]i. Dac` m` apuc s` fur PLAYBOY: Cum reac]iona]i
va impune un nou Dan Brown? de la un autor, mai bine s` fie Dante.
PLAYBOY: Protagonistul e de-
c\nd Gargui este comparat cu
Numele Trandafirului?
Interviu de Liliana Urian
posedat de virilitatea sa, dup` DAVIDSON: Este extrem de fla-
PLAYBOY: De ce a]i ales Infer- Dante, el m-a ales pe mine. Pe m`- ce fusese actor de filme porno. tant, dar, \n acela[i timp, mi s-a p`rut
nul lui Dante ca structur` a sur` ce ac]iunea se dezvolta, de la un Nu e asta o cruzime? stranie al`turarea. Eu nu am scris
romanului Gargui? personaj al zilelor noastre s-a ajuns la DAVIDSON: Da, e ceva ce nu i-a[ dec\t un singur roman, \n vreme ce
ANDREW DAVIDSON: Adev`rul un mercenar [i o c`lug`ri]` dintr-o dori nici celui mai mare du[man al Eco este un mare autor, cu o oper`
este c` nu eu am ales Infernul lui m`n`stire medieval`, apoi, la o meu Dar, \n roman naratorul trebuie complex`. B

30 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


in gastro wine

Vinuri noi
romne[ti
Toamna ne-a adus multe
vinuri ro[ii incitante. S`
le cunoa[tem [i s` le bem!
Text de Dan-Silviu Boerescu [i C`t`lin P`duraru

V\natul bine fe - te, cafea [i vanilie, \n vreme ce gus-


zandat, toc`ni]ele tul plin indic` taninuri prietenoase
condimentate [i [i umple paleta gustativ` cu o bo-
fripturile sucu- g`]ie de arome de fructe de p`-
lente din carne dure. Asocia]ii gastronomice: vit`,
ro [ie constituie ra]` sau miel, cu un plus de entu-
partenerii ideali ai ziasm pentru carnea marinat` deja
vinului, care tre- \n vin ro[u de calitate.
buie servit la 18 Cramele Halewood lanseaz` [i \n
grade Celsius. registrul ro[u un single vineyard
Retrocedarea Cas- (vin produs din strugurii de pe o mi-
telului Bran a avut [i consecin]e c` parcel` pre cis de limitat`)
oenologice. Proiectul a fost ini]iat ca LA C~TINA PINOT NOIR 2008.
private label de Nick Filip (Negus- Stagiul vinului \n butoaie de stejar
torul de Vinuri), iar vinul \n sine fran]uzesc, a ad`ugat vinului, pe
ro[ii seci, de colec]ie - au fost create l\ng` notele caracteristice de fructe
de Aurelia Vi[inescu la S`h`teni. bine coapte [i piper negru, aluzii
Lucr\nd la GHIDUL VINURILOR S-au lansat, deja, dou` titluri intere- cremoase de vanilie. Se potrive[te
2010 (edi]ia precedent`, GHIDUL sante. CHTEAU BRAN CABER- cu carnea de miel, ra]` sau fazan, dar
VINURILOR 2009, este nominali- NET SAUVIGNON 2007 este ro[u [i cu pastele f`inoase de origine ita-
zat` la Gourmand World Cook- intens, str`lucitor, cu buchet de ardei lian` (f`r` sosuri prea picante, care
book Awards, care se vor decerna, verde, ciocolat`, ]ig`ri de foi [i tind s` ac cen tueze volumul de
\n februarie, la Paris), am constatat condimente. Gustul este moale [i alcool). |n Fran]a, prima recoman-
c`, \n ultimele luni, au ap`rut o catifelat, bine structurat, de fructe dare ar fi faimosul Coq au vin, carnea
mul]ime de noi [i remarcabile vi- coapte bine armonizate cu vanilia. fiind \nt\i marinat`, apoi \n`bu[it` \n
nuri din podgoriile autohtone. Lotul este limitat la 1377 de sticle vin ro[u.
Parteneriatul istoric dintre (numerotate manual), aluzie la prima Crama Rotenberg de la Ceptura
marele produc`tor italian atestare documentar` a castelului, revendic`, pe drept cuv\nt titlul de
Antinori [i Cra mele Hale- de]inut azi de Arhiducele Dominic Cel mai bun Merlot romnesc
wood a dus la un prim vin de Habsburg, care [i semneaz` pentru ROTENBERG MERLOT
CANTUS PRIMUS 2007 buteliile. Culinar, intr` \n rezonan]` 2006 (serie de 5.000 de sticle,
f`cut de oenologul Fiorenzo cu biftecul alla fiorentina, carnea numerotate manual), un vin sec
Rista la Dealu Mare, dintr-o fiind uns` cu ulei de m`sline [i ase- dar cu o textur` catifelat`, cu ac-
parcel` mic`, plantat` cu Ca- zonat` copios \nainte de a fi pus` pe cente de gem de prune [i gem de
bernet. Vinul are arome bo - gr`tar, iar apoi servit` cu c\te o lin- cire[e negre, ciocolat`, cafea,
gate [i senzuale de cire[e guri]` de unt pe fiecare felie. Garni- piper [i lemn exotic. Toc`ni]a de
s`lbatice [i coac`ze, cioco- turile folosite pot fi feliu]ele de l`m\ie ficat, cu mult` ceap` ro[ie \ndul-
lat` am`ruie, lemn dulce [i verde, salata verde, ro[iile uscate la cit` \n tigaie, sau curcanul la tav`,
vanilie dob\ndite \n timpul soare, cartofii dulci sau broccoli. umplut cu ou` fierte, arpagic c`lit [i
\nvechirii \n baricuri de stejar CHTEAU BRAN MERLOT 2007 maz`re, constituie dou` variante
timp de 18 luni. Vinul este are culoarea de un ro[u abundent, de lucru promi]`toare. |nainte de
plin [i catifelat, cu tanini cu u[oare reflexe violacee. Buchetul servire, decanta]i [i aerisi]i vinul
den[i [i bine structura]i. trimite la cire[e negre, prune coap- 15-30 minute. H
C`t`lin P`duraru este critic de vin, fondatorul Dan-Silviu Boerescu a scris, \ntre altele, Ghidul
Galeriei Vinexpert [i al site-ului ww.evinoteca.ro, vinurilor 2008, Gr`dina Imperiului. Basarabia
membru A.D.A.R. (Asocia]ia Degust`torilor Autor- tuturor aromelor [i Istoria erotic` a micului dejun.
iza]i din Romnia). Are \n preg`tire Cartea vinurilor dulci.

DECEMBRIE 2009 c 31

www.storemags.com & www.fantamag.com


ww
Eu s\nt ca v\nz`torul la
pia]`; pun pe tarab`, \n
fiecare sear`, oferta mea:
br\nzic`, ceap`, ro[ie...
Vre]i? Nu??? Duce]i-v`
al`turi, c` au mu[chi file,
jambon...

32 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
stor
orem
04
emag
ags.
s.com & www.fantam
amag.com
|ntr-o conversa]ie neconven]ional`, at\t de famili-
ar` lui de pe vremea c\nd amprenta p`tima[ [i abil
interviurile PLAYBOY, cel mai misogin exemplar
(\n scris) din vechea redac]ie se autocaracterizea-
z`: S\nt Dan Capatos, cel care a reu[it s`-l bat`
pe Dan Diaconescu \ntr-un timp at\t de scurt, \nc\t
s` se minuneze toat` lumea.
Interviu de Ramona Pop
Foto: Adrian Stoicoviciu

1. PLAYBOY: Se vede cu ochiul liber c`, CAPATOS: Da, a[a e contractul. Acum, sigur le dau totul alta. Nu cred c` avea atunci zece angaja]i, iar
uneori, n-ai chef nici de personajele din ap` la moar` celor care \n continuare spun Face `ia cu care a \nceput au ajuns foarte bine \ntre
studioul Un show p`c`tos, nici de totul pentru rating. Celebritatea vine la pachet cu timp. Deci, nu mi-am dorit cu tot dinadinsul s`
subiectul abordat. Nu e frustrant s` faci banii. Banii nu vin la pachet cu celebritatea. Provoca- devin celebru. Am ajuns din pur` \nt\mplare la
emisiuni cu oameni pe care nu-i apreciezi? rea este strict profesional`: m-am apucat de show-ul Antena 1. M` plictisisem de reviste [i mi-am luat o
CAPATOS: Nici nu trebuie s`-mi plac` to]i invita]ii. `sta, con[tient fiind c` pot s` ajung pe primul loc. A[a pauz`. O lun` am stat s` m` lini[tesc. St`team la BT
Admit c` moderez o emisiune tabloid de actualitate am fost construit. M-am angajat la Evenimentul Cafe \n Doroban]i, pentru c` era cel mai bun loc s`
[i, p\n` la urm`, nici prezentatorii de [tiri nu au o zilei c\nd aveam 19 ani [i am ajuns p\n` \n pozi]ia de \]i g`se[ti job-uri, \n situa]ia \n care ai cuno[tin]e \n
pl`cere maxim` c\nd prezint` criminali sau violatori. redactor-[ef adjunct. M-am angajat la PLAYBOY pia]`. |ntr-o zi, m-am \nt\lnit cu Mihai Craiu, care era
Nu se pune problema s` empatizezi pl`cut cu fie- junior editor, deci ultimul din echip`, [i am ajuns edi- directorul general de la Jurnalul Na]ional [i
care invitat sau cu fiecare subiect \n parte, dar, de aici tor executiv. |n Antena 1, m-am angajat [ef de sec]ie S`pt`m\na financiar`, care urma s` se lanseze \ntr-o
[i p\n` la a te sim]i frustrat, e cale lung`. P\n` la ur- \n departamentul monden de la Observator, cea s`pt`m\n`. La lansare, m-am \nt\lnit cu Vlad Petre-
m`, eu s\nt realizatorul emisiunii [i, da, eu \i invit \n mai mic` sec]ie a departamentului, [i-am ajuns real- anu, care era redactor-[ef la Observatorul
platou pe Lis, pe Nikita, pe Gore de la Cluj. Dar \i invit izatorul celui mai important late-night-show din Antenei 1. Zice Nu vrei s` vii, c` inten]ion`m s`
pentru c` tu te ui]i. Un subiect ca Nikita face cinci Romnia. |n televizune, puteam s` ajung \nc` de c\nd facem un departament de monden? Sorin Oancea
puncte de rating, deci 600.000 de telespectatori \l l-am refuzat pe Srbu. Eram la EVZ [i reu[isem per- m-a rugat s`-i g`sesc pe cineva. Aveam senza]ia
privesc, iar comemorarea lui Dinic` adun` doar forman]a unic` de a \nregistra, printr-o conjuctur` c` nu s\nt f`cut pentru tv, c` n-am ce s` caut acolo
100000. Experien]a de doi ani \n televiziune mi-a de- fericit`, convorbirile din cabinetul lui Ion Iliescu. Am (probabil c` mul]i cred \n continuare asta), dar,
monstrat c` orice discu]ie civilizat` pe acest tronson fost [i anchetat, ulterior, pentru atentat la siguran]a av\nd \n vedere c` era un job \n spatele camerelor,
orar nu merge. Anticipam audien]a emisiunii despre na]ional`. Ni[te discu]ii absolut licen]ioase la adresa mi-am zis s` accept. Am avut posibilitatea s`-mi fac
genialul actor, dar am considerat c` o fac pentru mi- pre[edintelui, purtate de [efa lui de cabinet, pe singur echip`. Primul angajat a fost Adelina Elisei,
ne. Din c\nd \n c\nd, \mi permit arogan]a asta: s` aleg care le-am publicat a doua zi. Se \nt\mpla \n 95. Esca actual` doamn` Chivu. Sorin Oancea a zis Dac` tot
subiecte pe placul meu sau al mamei mele. |n ace- lucra \nc` la SOTI, a venit s`-mi ia interviu. Srbu, care ai f`cut echipa, hai s` facem un jurnal de [tiri mon-
ea[i oal`, intr` [i comemorarea lui Nicu Constantin, conducea Canal 31 (cu nou` luni \nainte de apari]ia dene. Ai \n fiecare zi emisiune, o produci, o real-
\nt\lnirile cu Johnny R`ducanu [i cu Bogdan Naumo - Pro Tv), m-a chemat \n biroul lui din Calea Victoriei izezi. C\nd a intrat Silvia Ioni]`, prezentatoarea, \n
vici sau edi]ia cu Sergiu Nicolaescu, Sebastian Papa- [i mi-a zis c` vrea s` lucrez pentru el. Parc`-l [i v`d: concediu, el a zis Intr` tu \n direct!. N-am dormit
iani [i Ion Besoiu. Toate s\nt \n topul celor mai mici st`tea cu picioarele pe mas`, undeva la etajul nou` trei nop]i, am intrat [i... am r`mas. Am intrat foarte na-
audien]e ale show-ului. |n v\rf, a fost scandalul Tarky sau zece. Eu nici nu prindeam Canal 31, c` st`team tural, cu g\ndul c`, peste dou` s`pt`m\ni, o s` ies
- Mihai Tr`istariu [i toate edi]iile cu Nikita. Recunosc, \n Regie. Zic Lucrez la Evenimentul Zilei, avem 900 [i c`, orice-ar fi, n-am nici o imagine de ap`rat,
s\nt momente de-un nivel at\t de low, \nc\t a[ intra sub 000 de exemplare tiraj, cum s` vin la o televiziune pe cum au divele, de exemplu. C\nd s-a \ntors Silvia din
birou. Din p`cate, este singurul compromis pe care care o vede doar un sfert din Bucure[ti?!. Da, concediu, s-a decis s` r`m\n eu \n timpul s`pt`m\nii,
\l fac: faptul c` am semnat un contract prin care m` da eu am planuri mari!, \mi zice. Zic Promisiuni de- iar ea \n week-end. Apoi, mi-au dat matinalul cu Cris-
oblig s` livrez o anumit` valoare de rating [i de share, astea... are tata podul plin. Face]i dvs. televiziunea tina Cioran [i, de-aici, cred c` [tie toat` lumea. Zi-
\n baza c`ruia \mi iau banii cu care \mi pl`tesc ratele. [i-o s` vin eu acolo...!. Zice Dac` nu vii acum, o s` lele trecute, a ap`rut monitorizarea cum c`, anul `s-
2. PLAYBOY: Salariul t`u a crescut propor - regre]i toat` via]a [i n-o s` mai vii niciodat`. Iat` c- ta, \n primele nou` luni, s-a f`cut un milion de euro.
]ional cu audien]a? M` \ntreb c\t la sut` e a f`cut Pro Tv-ul! 4. PLAYBOY: De c\nd Un show p`c`tos
provocarea banului [i c\t la sut` provoca - 3. PLAYBOY: Regrete? a primit o identitate, prin platoul emisiunii
rea celebrit`]ii \n decizia ta de a modera o CAPATOS: Asta numai eu [tiu. Probabil c`, dac` se perind` cam acelea[i personaje. V` con-
astfel de emisiune. a[ fi acceptat propunerea lui, cariera mea era cu frunta]i cu multe refuzuri?

DECEMBRIE 2009 c 33

www.storemags.com & www.fantamag.com


CAPATOS: Ora de difuzare a emisiunii introduce 7. PLAYBOY: C\nd te-a luat prima oar` amant` c`reia i-a scris o carte de poezii, Mai
o sit` de selec]ie: oameni care au copii acas`, flama dup` o femeie? femeie dec\t mama. Nu mai [tiu dac` era vorba
oameni al c`ror metabolism nu rezist` \ntre 12 [i 1 CAPATOS: |n clasa a opta. Dup` fata [efului de menajer` sau de altcineva din imediata
noaptea. Apoi, mai e o problem`: nu mul]i au \n- Securit`]ii. Mai erau [i gemenele popii, care erau apropiere. Lumea \[i punea problema la modul
]eles c` Un show p`c`tos e o emisiune la care se \ntr-a [aptea. Am insistat pe l\ng` dirigint`, c\nd am B`i, cartea e prea bun` ca s` fie scris` de ea. E clar
cere s` faci show. Am parte de refuzuri din partea f`cut banchetul, s` le invite [i pe ele. Pe toate gagi- c` i-a scris-o P`unescu. {i titlul... Era clar c` e un
celor ce nu vor s` se dea \n spectacol. |n ipocrizia cile mi[to din clasa a VII-a, de fapt. Erau patru sau strop de geniu acolo. Am ]inut neap`rat s` \mi
lor, unii nu refuz` direct, ci am\n`. M`d`lin Voicu, de cinci. Lulea, m-am \ndr`gostit prima oar` \ncep interviul cu \ntrebarea Cine e mai femeie
exemplu, a cerut 3 000 de euro. E clar ca lumina zilei \ntr-a [aptea, de Laura. Timp de dou` s`pt`m\ni, c\t dec\t mama?. Bine\n]eles c` Boerescu \mi spuse-
c` spune suma asta doar pentru c` nu are chef s` am preg`tit un moment artistic, gen C\ntarea se s` nu procedez a[a, dar m-am \nc`p`]\nat [i-am
vin`. Dar nu mi se pare onest, at\ta timp c\t eu \mi Romniei, pe stadionul Petrolul din Ploie[ti, st`team zis Orice-ar fi, eu \ncep a[a. Eram veteran al
asum ce fac, nu dau ochii peste cap c` vai ce emi- toat` ziua bun`-ziua cu ea. Nu [tiam cum s-o mai interviurilor, aveam eu impresia c`-mi permit orice.
siune cultural` am. Eu s\nt ca v\nz`torul la pia]`; pun l`l`i, c` eram timid. Mic [i timid. Parc` am invi- Se uit` la mine [i-mi r`spunde: Fiica. Na, c`
pe tarab`, \n fiecare sear`, oferta mea: br\nzic`, tat-o o dat` la cofet`rie... Cert e c` n-am pupat-o, m-a-ncuiat! Zic Da, corect, foarte frumos spus, dar
ceap`, ro[ie... Vre]i? Nu??? Duce]i-v` al`turi, c` au n-am atins-o niciodat`, am suferit \n t`cere ca un eu am informa]ii c` mai poate fi cineva mai femeie
mu[chi file, jambon... Florin C`linescu, tot a[a, am\- c\ine. A venit 23 August, ne-am f`cut num`rul [i-am dec\t mama. Adic`, ce vre]i s` spune]i?. Adic`,
n`, nu zice nu. Cred c` l-au sunat oamenii din plecat. N-am mai v`zut-o de-atunci. Eram at\t de amanta. A \nnebunit. Am \ncercat s`-i mai adresez
echip` de 30 de ori; o s`-l sun`m p\n` zice nu. timid, c` mi-era ru[ine s` r`spund la telefonul fix. M` ni[te \ntreb`ri, dar mi-a spus: Mi-e team` c` nu mai
Uite, Mircea Diaconu ne-a refuzat explicit. L-am b\lb\iam teribil. Am r`mas timid \n plan emo]ional, pot continua acest interviu. Cu un pic de noroc,
sunat s`-l invit`m la comemorarea lui Gheorghe chiar dac` via]a m-a cordit, \n alte planuri. |]i dai am reu[it s` nu-l enervez \n asemenea hal \nc\t s`
Dinic`. A zis Doamne, Dumnezeule!. Zic {ti]i, seama, via]` de c`min, trei ani, \n Regie... Turt`- ias` din camer`. Am \nceput s`-i adresez ni[te
dar nu e ceea ce crede]i. Vom face o emisiune fru- dulce eram, be]i \n fiecare zi p\n` la cinci diminea]a. \ntreb`ri banale, p\n` am reu[it s`-l rec\[tig [i s`-l
moas`. Vrem s`-l comemor`m pe.... Zice M`i Nu m` duceam la nici un curs, nu-mi ardea de conving c` nu s\nt un idiot, a[a cum, de altfel,
b`ie]i, comemora]i-l \ntre voi!. (r\de) \nv`]at. Am stat trei ani la TCM, am r`mas [i repe- fusesem. (r\de) C\nd s-a \ntrebat retoric Cine [tie
5. PLAYBOY: Te \ntreb ce se \ntreab` tent, dezastru! Nu m` trecea profa de algebr`. c\nd a ap`rut p`catul?, iar eu am replicat cu Cred
toat` lumea: are sau n-are Bianca C\nd a auzit c` lucrez [i la Evenimentul Zilei \ntre c` se [tie foarte clar: c\nd a ap`rut a doua femeie
Dr`gu[anu, cea mai reu[it` dintre asisten- timp, a izbucnit: Mam```, la Cristoiu?!!! P`i, tre pe P`m\nt, i s-a p`rut senza]ional. Mi-a [i propus
tele tale, o rela]ie cu C`t`lin Botezatu? s` [tii de zece ca s` \]i dau cinci!. Nu putea s`-l s` m` angajeze. Am stat vreo cinci ore de vorb` cu
CAPATOS: Eu cred c` nu au. Din informa]iile sufere. Dup` ce m-a l`sat repetent, mi-am b`gat d\nsul atunci. Cel mai ru[inat interlocutor a fost
mele, din cum se comport` Bianca, din ce-am picioarele [i m-am mutat la Jurnalism, la SSJ. Petre Roman. |n sfera politicului, am avut o comu-
mai vorbit [i eu cu ea, cred c` este doar o rela]ie 8. PLAYBOY: Ai piciorul foarte mic sau mi nicare extraordinar`, dar, c\nd am intrat \n sfera per-
\n care C`t`lin o ajut` \n mod real din puct de se pare? C\t por]i? sonal` [i, mai mult, \n cea erotic`, se sim]ea c` nu
vedere profesional. Nu cred c` au avut ceva vre- CAPATOS: 42. E singura extremitate mic`, s` [tii! e pe un teren prielnic. Aveam preg`tite \ntotdeau-
odat`. Cred c` e la \ndem\na oricui are ochi s` (r\de) na, pentru fiecare intervievat, c\teva \ntreb`ri dure.
vad` c` ceva nu e fair \n rela]ia lor. 9. PLAYBOY: Interviul PLAYBOY con]ine, Pe Petre Roman, de exemplu, ]in minte c` l-am
6. PLAYBOY: Cui i-a apar]inut cea mai [o- aproape invariabil, [i c\teva \ntreb`ri cu \ntrebat dac` este adev`rat c` a avut o rela]ie cu
cant` m`rturisire din istoria emisiunii tale? tent` sexual`. Care erau \ntreb`rile tale Oana S\rbu [i, mai mult, dac` este adev`rat c`, \n
CAPATOS: M`i, la spovedanie, nu vine nimeni. preferate pe vremea c\nd realizai tu aces- timpul acelei rela]ii, Mioara Roman a \ncercat s` se
Dar de declara]ii r`sun`toare am avut parte. Nu te conversa]ii neconven]ionale? sinucid`, fiind internat` \n acela[i spital \n care,
pot, \ns`, s` n-o includ \n topul `sta pe Nikita. CAPATOS: |ncercam s` m` leg de b\rfele care cir- \ntr-un salon al`turat, Oana S\rbu era [i ea internat`
C\nd se-apuc` s` zic` B`i, fiin]` porno! sau culau prin ora[ (c` tabloide prea multe nu existau), dup` un accident de ma[in`. Deci, \i plesneam [i
Te-ai a[ezat \n genunchi s`-mi dai limbi, e greu de asta [i enervau \ntreb`rile mele. O poveste cu \ntreb`ri dintr-`stea. Foarte liber \n exprimare mi
s` mai intri \n competi]ie. Oricum, n-am preten]ia senza]ional` s-a petrecut \n timpul interviului cu s-a p`rut Vlad Craioveanu. Mult` lume nu [tie,
c` generez folclor. Dec\t pe termen scurt. Adrian P`unescu. Circula o b\rf` cum c` are o \ns`, c` for]a interviului PLAYBOY nu rezid` din
zona erotic`, pentru c` e o zon` \n care oamenii nu
s\nt sinceri. Pentru c` nu-mi plac, \n general, lucrurile
contraf`cute, alegeam s` le adresez intervieva]ilor
Ernest Maftei mi-a povestit c-a venit pu]ine \ntreb`ri cu tent` sexual`; ajungeau s` se
Lizuca [i c-a vrut s` i-o trag`. Zic Domle, minuneze, la sf\r[it, c-au sc`pat a[a u[or. Cele mai
reu[ite cred c` au fost interviurile cu Adrian P`unes-
da la Patrocle nu te-ai dat?. Zice Pe cu, cu Florin Piersic [i cu Gic` Petrescu. Foarte
interesant a fost [i cel cu Ernest Maftei, Dumnezeu
Patrocle, d`-l dracu, c` era salam! s`-l ierte. |n ultima perioad`, tot discursul lui era
super-sexualizat. Mi-a povestit c`, \ntr-o zi l-a vizitat
Lizuca [i c-a vrut s` i-o trag`. Zic Domle, da la

09
Patrocle nu te-ai dat?. Zice Pe Patrocle, d`-l
dracu, c` era salam!. O demen]` de interviu.
10. PLAYBOY: |mi vine s` te \ntreb dac`
]i-ai \n[elat vreodat` so]ia, dar nu [tiu

34 c DECEMBRIE 2009

www.storemag
ags.com & www.fantamag.com
ag
DECEMBRIE 2009 c 35

www.
www.storem
emag
ags.
s.co
com
m & ww
www.
w.fa
fant
ntamag.c
.com
om
cum s-o fac. |n calitatea ta de intervieva-
tor calificat, ce m-ai sf`tui? Cum e s`-]i \ncepi via]a sexual` \ntr-un
CAPATOS: Este clar c`, oricum ai pune \ntre-
barea asta, un infidel nu o s`-]i dea un r`spuns sin-
vagon de marf`? Eram \n practic` industri-
cer. Dec\t dac` unul e de-o mojicie crunt` [i-[i al`, \ntr-o uzin` cu linii de incint` pe care
anun]` nevasta c` divor]eaz` printr-un interviu \n
PLAYBOY. Ca s` m` apropii de ce m-ai \ntrebat tu, treceau vagonete
\]i spun c` am \n[elat din dragoste. Acum, nu e
cazul. Monica, so]ia mea, chiar e o tip` foarte

16
mi[to. Nu am parte de restric]iile unei c`snicii con-
ven]ionale. |nceputul rela]iei noastre a fost chiar fur-
tunos, pentru c` fiecare dintre noi era implicat \n alt`
rela]ie. Ea mai avea trei luni p\n` la nunt`, invita]iile
date \n lucru, restaurantul antamat... A anulat tot,
cu riscul de a fi renegat` de familie [i s-a cuplat cu
mine. De asta spun c` am \n[elat din dragoste. 16. PLAYBOY: Cum ai ajuns s` faci sex moase. Pentru c` toate fetele frumoase au parte
11. PLAYBOY: Sim]eai c` func]ionezi \ntr-un vagon de marf`? acum de un asalt la care nu po]i s` rezi[ti. Sau
\ntr-o redac]ie de misogini? CAPATOS: |ntreab`-m` cum e s`-]i \ncepi via]a rezi[ti o perioad`, dup` care ai mari [anse s` o
CAPATOS: Se cerea o retoric` misogin`, da, sexual` \ntr-un vagon de marf`! Eram \n practic` iei razna. C\nd vezi c` vecina de la trei conduce
[i-am g`sit \n mine ni[te resurse incredibile. Ajun- industrial`, \ntr-o uzin` cu linii de incint` pe care X5, colega de banc` st` numai pe la Paris, pe la
sesem s` trec \n extrema cealalt`: cele mai miso- treceau vagonete ce c`rau materia prim` dintr-o Londra... E total anormal ce se \nt\mpl`. Nu s\nt
gine texte eu le scriam. |]i dai seama c` misoginis- parte \ntr-alta. Am intrat cu o coleg` de practic` \mpotriv`, dar eu nu dau bani pentru c` am o
mul st` latent \n fiecare b`rbat. P\n` la urm`, o doz` \ntr-un vagonet dintr-`la l`sat la voia \nt\mpl`rii. problem` psihic`, n-a[ mai putea s` performez,
mic` e binevenit` [i genereaz` momente haioase. Problema a fost c` vagonul respectiv urma s` fie efectiv. Peste tot \n lume se practic` chestia cu
Dac`-l joci, e ok. Dac`-]i intri \n rol [i chiar crezi \n prins \ntr-o garnitur`. {i-a venit o locomotiv` [i r`sf`]ul, cu cadourile, dar, \n Bucure[ti, cunosc
el, misoginismul \n sine e o prostie. ne-a luat de-acolo. P\n` ne-am \mbr`cat noi, p\n` persoane care \ntre]in pe picior extrem de mare:
12. PLAYBOY: D`r\m` c\teva dintre am s`rit din el... A fost foarte r`u. Ne-am retras 6-7 mii de euro \ntr-un week-end, c\te 4-5 femei
miturile care circul` despre PLAYBOY! acolo s` ne pup`m, s` ne bul`nim (na, eram \n odat`. E o ga[c` de b`ie]i dintr-`[tia. O ia unul
CAPATOS: Nu-i o revist` pornografic`, nu-i o clasa a IX-a!) [i, de la h\rjoneal` dintr-asta, am o dat`, de dou` ori, dup` care o paseaz`; gagica
revist` pentru labagii, nu pozeaz` numai curvele ajuns s` ne-o tragem. F`r` finalizare, c-a venit [tie c` asta-i treaba, frate, nu e \n stare s` [tie nici
\n ea, nu e cea mai mi[to revist` necitit` din lume. locomotiva. Deci, debutul meu a fost unul ratat. cum o cheam` cu buletinul \n m\n`, deci tre-
13. PLAYBOY: Spune-mi ceva ce nu [tiu Reeditarea a fost una normal`, \ntr-o cas` de om. buie s` fac` asta ca s` nu moar` de foame [i
despre Dan-Silviu Boerescu! Da s` nu-l 17. PLAYBOY: De ce crezi c` se vorbe[te accept`: S\nt vreo sut` de b`ie]i care arunc` a[a
faci b`tr\nel decrepit! a[a mult despre sex \ntr-o Romnie \n care cu banii, deci vreo dou`zeci prind [i eu. Dac`
CAPATOS: Dac` o s`-]i spun [i nu [tiai, o s`-mi femeile au din ce \n ce mai rar orgasm? facem o medie, \[i ia salariul meu pe vreo cinci
par` r`u c` ]i-am spus. Mai bine nu-]i spun, pen- CAPATOS: Asta e o noutate pentru mine. S-o ani. Poate zece...
tru c`-i mai bine s` nu [tii. transforma Romnia \ntr-un popor de nimfo- 19. PLAYBOY: E adev`rat c` ai intoleran]`
14. PLAYBOY: De ce mi-a spus c` se cerea mane?! Dac` ]in bine minte din zilele \n care m` la gluten?
decolteu la \nt\lnirea cu tine? uitam prin DEX, parc` asta \nseamn` nimfomania: CAPATOS: Da, iau un antialergic \n fiecare zi.
CAPATOS: Mie \mi place sfera, ca etalon al per- apeten]a femeii pentru c\t mai multe contacte Dac` nu-l iau dou` zile, m` umflu; am m\nc`rimi
fec]iunii. (r\de) Boerescu [tie c` s\nt obi[nuit cu sexuale \n c`utarea acestui orgasm. Dar, dac` la gur`. Am descoperit t\rziu, dup` 30 de ani, c\nd
Adelina lui Chivu, cu Bianca lui Bote... femeile n-au orgasm, vina le apar]ine b`rba]ilor. mi-au ie[it transaminazele enorme. Am ajuns la
15. PLAYBOY: P\n` la urm`, care e fan- {i-atunci, \ntrebarea ar fi De ce nu mai pot b`r - profesorul Oproiu [i nu s-a l`sat p\n` nu a aflat
tezia aia pervers` a ta, pe care, cred, n-ai ba]ii s` aduc` femeile la orgasm \n Romnia?. Dar exact ce am. Am f`cut markerii hepatici, colono-
unde s-o poveste[ti mai bine dec\t aici? nu pot s` r`spund la ea, nu s\nt acest Dan Chi[u scopii, endoscopii, mi-au b`gat furtune [i pe gur`,
CAPATOS: |ntre timp, am v`zut-o pe net. |nne- al genera]iei mele. (r\de) [i pe fund... Totul era \n regul`. Doctorului, fiind
bunesc. Bine, eu mi-o \nchipuiam mai rudimentar: 18. PLAYBOY: Criza economic` a modifi- foarte bun, i s-a aprins becule]ul `sta, c` exist`
\n fiecare col] al camerei s` \nfigi c\te un c\rlig, de cat \n vreun fel calitatea vie]ii tale sexuale? cazuri foarte rare c\nd, dup` 30 de ani, se manifest`
care s` at\rni patru sfori care s` ]in`, \n aer, pe CAPATOS: Nu, c` nu-mi pl`tesc nevasta. (r\de) simptomele intoleran]ei la gluten, o boal` care
mijloc, un co[ de nuiele f`r` fund. Gagica st` cu N-am dat niciodat` bani la femei [i nici n-o s` dau. apare la na[tere din cauza lipsei unei coenzime a
fundul \n co[, tu stai pe spate, normal, cu penisul Nici n-a[ avea de-ajuns, pentru c` s\nt ni[te b`ie]i at\t organismului. M` rog, ]in un regim destul de strict
\n sus [i ea se \nv\rte \n... C\nd am v`zut faza asta de t\mpi]i, \nc\t au stricat pia]a \ntr-un mod irepara- p\n` v`d c` \ncep s` m` simt r`u. {i iar o iau de la
pe net, acum o lun`, rupt` dintr-un film porno, am bil. Dau c\teva mii ca s` impresioneze o paparud`. cap`t. Glutenul se g`se[te \n foarte multe produse
\nnebunit. Am zis Uite, frate, n-am fost suficient Pentru ce s` dai at\]ia bani, c\nd aia, oricum, [i-ar alimentare, e greu s`-l \ndep`rtezi total. Dar, nu e
de pervers \nc\t s` r`m\n` numai ideea mea!. Ei trage-o [i pe o Cola? Lor li se pare c` s\nt [mecheri, at\t de grav. Nu m` cur`] din asta. (r\de)
o f`cuser` mult mai profi: cu ni[te scripe]i, cu ele, la r\ndul lor, \[i spun Mam`, ce gagici s\ntem! 20. PLAYBOY: Spune-mi ceva ciudat
femeia ]inut` \n hamuri din piele... E greu de pus [i uite-a[a le ia Dumnezeu min]ile [i chiar nu mai po]i despre penisul t`u!
\n practic`, oricum, [i nu po]i cu nevasta, c`, pe s` cucere[ti o fat` mi[to. B`ie]ii cu o via]` normal`, CAPATOS: Dac` vorbe[ti despre el, devine
urm`, te toac` la cap c` i-ai g`urit apartamentul. deja au o problem` real` s` cucereasc` fete fru- foarte atent. Te prive[te drept \n ochi. B

36 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.


w.fantamag.com
w.
www.
www.st
storemag
ags.co
com
m & www.fantamag.com
38 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
oremags.
em s.co
com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Ceva bun se \nt\mpl` \n muzica
noastr`, iar asta nu \nseamn` deloc
succesuri extraordinare
pe pia]a interna]ional`...
Text de Mihai Ti]a; ilustra]ii de Ioana Halunga

CA S~ O LU~M CU |NCEPUTUL, AR TREBUI S~ VORBESC despre Phoenix


sau Iris, dar ne-ar lua prea multe caractere, a[a c` intr`m direct \n p\inea rock-ului
alternativ romnesc de ast`zi, care se c\nt` \n cluburi alternative de la noi, sau, mai
nou, de prin Londra. Trupele bifate de noi s\nt The Amsterdams, The Mood, Les
Elephants Bizarres [i, nu \n ultimul r\nd, Go To Berlin, patru trupe energice, cu freze
dubioase, chit`ri reci pentru domni [i calde pentru domni[oare, chef de muzic` [i de
experimente pe urechile noastre sau, dup` caz, pe elefan]i, nem]i sau olandezi. Spiri-
tul indie devine un mecanism tot mai independent [i la noi; b`ie]i abia ie[i]i de
pe b`ncile [colii sau cu diferite job-uri care n-au nici o leg`tur` cu muzica ajung
s` c\nte \n fa]a a c\teva sute de oameni, form\nd grupuri de groupies, fani de-
dica]i sau, dimpotriv`, de critici care str\mb` din nas fie la versurile
\n englez` (un subiect pe care-l vom despica mai t\rziu), fie la nu
[tiu ce partituri sau game asemenea unor trupe ca Arcade Fire,
Interpol, Franz Ferdinand sau Muse. M` rog, e adev`rat c`
Muse e cam singura trup` de aici... Trec\nd peste simili-
rat`]ile inevitabile cu trupele britanice sau de peste
Atlantic, cei patru nominaliza]i ai no[tri vin fiecare \n
parte cu c\teva ceva al lor, care incit` [i te fac s`
pleci cu z\mbetul pe buze de la concertele lor. The
Mood impresioneaz` prin dorin]a lor de a experi-
menta sunetul, Go To Berlin au prezen]`
impun`toare [i o parte vocal` acid`, The Ams-
terdams impresioneaz` prin momentele instru-
mentale vis`toare (cumva spre shoegaze,
cu pu]in de Raveonettes), iar Elefan]ii
prin dorin]a lor de a readuce
ceva din dezm`]ul punk al
anilor 80. Hai s` le cu-
noa[tem mai bine...

DECEMBRIE 2009 c 39

www.storemags.com & www.fantamag.com


LES ELEPHANTS BIZARRES DIXIT:
They Might Be Giants Here Comes Science
LES ELEPHANTS BIZARRES (Mihai, Nae, este \nc` student, trei s\nt programatori [i Mihai Manic Street Preachers Journal for Plague Lovers
Claudiu, C`t`lin [i {tefan). C\t de elefan]i [i c\t de aka Mi[u este grafician. Se pare c` nici originile nu Fink Sort of Revolution
bizari s\nt ace[ti b`ie]i? Mihai a luat primul prea \i ajut`, pentru c`, dup` olandezi [i berlinezi
cuv\ntul. Dup` mine, nu prea m` reg`sesc \ntr-un avem, cu ei, parizienii cu tent` suprarealist`.
elefant. Prea \n]elept nu s\nt, memorie nu prea am, Romnia nu [i-a f`cut o imagine prea bun` \n THE AMSTERDAMS. De ce Amsterdam? P`i, ar
c\t despre tromp`, s\nt \mp`cat cu ideea c` nu afar`, dar noi ne chinuim \n fiecare zi s` ne plac` fi sunat dubios The Parisians, The Londons sau
s\nt printre cei ale[i... De aceea trupa se cheam` aceast` ]ar`, spune Claudiu. A[a c` [i-au luat The Bucharests. Varianta cu Stockholm cade din
Bizarres. Nae e ceva mai ra]ional [i spune c` au chit`ri [i tobe \nc` de pe vremea c\nd \[i luau start. Pe pagina de Myspace a celor de la The
ajuns la acest nume pentru c` a f`cut Mi[u un eugenii la pachet. Lui Mihai i-au f`cut-o cadou Amsterdams este inclus ca gen muzical [i ter-
logo mi[to. Cum fac fa]` la scena alternativ` din p`rin]ii. Mare gre[eal`!, exclam` r\z\nd. M-am menul de Powerpop. Andrei Ha]egan, vocalis-
Romnia? Scena noastr` e OK, dar nu prea are apucat de bas pentru c` \mi pl`cea ritmul [i mi se tul, explic` mai bine despre ce e vorba: Power-
public. Nu prea se face show, asta ar fi o alt` p`rea cel mai cool instrument. Dup` ce a c\ntat pop e exact momentul \n care te plimbi pe o
nemul]umire, trupele se mul]umesc s` c\nte [i at\t. la corn, trombon [i chitar`, Claudiu se reg`se[te cel strad` \ngust`, \mbr`cat foarte elegant, \n jurul t`u
Am vrea s` vedem mai multe lumini, mai multe mai bine \n tobe, mai ales c` la celelalte nu m` e o atmosfer` sumbr`, oameni deprima]i... {i,
costume, o abordare diferit` a scenei. Pe de alt` pricepeam, de fapt... Nae a primit [i el o clap` de deodat`, vezi \ntr-o vitrin` un poster cu Madon-
parte, lipse[te [i sprijinul financiar. Nimeni nu se la p`rin]i \n clasa a doua. C`t`lin [i-a luat chitar` na. ~sta e Powerpop! De asemenea, Andrei face
g\nde[te pe termen lung sau global. Cu toate ca s` c\nte \n tabere la gagici, iar {tefan pentru [i versurile trupei, iar op]iunea de a le scrie \n
astea, ei s\nt hot`r\]i s` realizeze dominarea mon- c` bunicul lui \l enerva c\nt c\nta la vioar`, saxo- englez` vine datorit` faptului c` muzica vine
dial` [i interplanetar`, chiar dac` unul dintre ei fon, fluier sau caval. mai u[or. Pe de alt` parte, Vlad de la tobe d` o
explica]ie ceva mai practic` \n leg`tura cu acest
aspect... Scopul nostru este s` c\nt`m \n Occident
[i nu prea \n]eleg ei subtilit`]ile limbii noastre. Nu
mi-a pl`cut vreodat` cum sun` muzica ameri-
cano-britanic` adaptat` la limbi latine [i germani-
ce. Oricum, nu e cam greu s` fii British \n Rom-
nia? Ba da, e destul de dificil, pentru c`, uneori,
trebuie s` dai ni[te explica]ii la \ntreb`ri de genul
Dar voi chiar nu v` iubi]i ]ara?, spune Andrei.
De fapt, \n general, e cam greu s` fii din Rom-
nia, \n]eap` Augustin de la bas.

GO TO BERLIN. Dar de ce s` mergem, p\n` la


urm`, la Berlin? Am avut mai demult o iubit`
care st`tea la Berlin. Era o pictori]` cu 10 ani mai
mare ca mine. La un moment dat, am vrut s`

THE AMSTERDAMS FREDONEAZ~:


Bon Iver For Emma, forever ago
Radiohead In Rainbows
Panda Bear Person Pitch
The XX XX

40 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


p`r`sesc trupa [i s` m` mut cu ea. De aici [i gen, de la [omeri la oameni \n c\mpul muncii,
numele..., explic`, ro[u \n obraji, Matei. C\nd care fie tr`iesc pentru muzic`, fie chiulesc de la
nu c\nt`, \ns`, conform spuselor lui Alex, job pentru aceea[i muzic`. Cum au reu[it fanii
berlinezii o ard pe Facebook dup` pisi sau The Killers s` asculte Go To Berlin? Reac]iile
pentru a juca poker, iar pe Myspace mai intr` variaz` mult, \n func]ie de sex, background cul-
pentru a urm`ri ce se mai \nt\mpl` \n topul tural, perspectiv` de via]` [i orientare sexual`.
MTV2 (dac` nu [ti]i, acesta este postul exclu- Nu credem c` exist` un tipar, dar de fiecare dat`
siv alternative-rock al televiziunii care a omor\t primim afec]iunea negre[it. The Killers s\nt ni[te
radioul). Go To Berlin este un amestec etero- frico[i, i-am \nt\lnit \n backstage la Bestfest [i se
comportau ca ni[e copii abandona]i pe falez`,
spune Matei. P\n` acum, faptul c` au ales s` c\nte
\n englez` le-a adus destul de multe satisfac]ii.
GO TO BERLIN ASCULT~:
Scriem versuri \n englez` pentru c` ne raport`m
Biffy Clyro Puzzle la un context muzical interna]ional. Am v`zut c`
John Frusciante The Empyrean
EP-ul nostru a ap`rut la v\nzare pe ni[te site-uri
Muse The Resistance
Boy Eats Drum Machine Booomboxxx

din Japonia, se m\ndre[te Alex. De fapt, am THE MOOD este trupa care sun` foarte diferit de
intrat pe Amazon dup` EP-ul respectiv [i m-a celelalte, au un sound ceva mai \ntunecat [i
lovit fraza Temporarily out of stock. ~sta e \ncearc` s` experimenteze c\t pot de mult. Poate
primul feedback pe care-l avem \n leg`tur` cu datorit` acestui efort au ajuns s` c\nte \n fa]a a
v\nz`rile albumului. Primele recenzii pe blogurile 16.000 de oameni \n deschiderea concertului unui
din Marea Britanie au fost [i ele \ncurajatoare. |n rock star adev`rat Lenny Kravitz. Cumva, e
viitorul apropiat, exist` varianta s` semn`m cu mult mai u[or s` c\n]i \n fa]a unui stadion dec\t
un label mai mare [i, indiferent de asta, s` \ntr-un club cu 150-200 de persoane, unde sim]i
preg`tim un album cu care s` intr`m \n greutatea fiec`rei priviri, cad de acord b`ie]ii.
circuitul mare. Hot`r\]i, f`r` \ndoial`, The Mood a luat na[tere prin 2006, c\nd trei
mai ales dup` ce i-am \ntrebat dac` s-au boboci de facultate (Bogdan, Mircea [i Virgil) au
g\ndit s`-[i distribuie albumul gratuit. pus m\na pe instrumente. Dup` trei luni de jam-
Nu, muzica e pe bani! Unde s` v`d session-uri \n sufragerie, au luat decizia s` caute
peste 10 ani? The Killers vor c\nta \n un vocalist, a[a c`, \n 2007, trupa era format`. E
deschidere [i nimic mai mult... adev`rat, Virgil a plecat anul trecut \n Olanda (nu
la The Amsterdams!) [i a fost \nlocuit cu Horia, un
THE MOOD RECOMAND~: vechi prieten al lor. Stilul lor este abrupt [i ceva
Arctic Monkeys Humbug mai dur, iar ei au impresia c` fac muzic`, \n primul
Throw Me the
r\nd, pentru ei, indiferent de ceea ce spune
Statue Creaturesque
publicul. Un public care, iat`, i-a propulsat, totu[i,
p\n` \n paginile PLAYBOY... B

DECEMBRIE 2009 c 41

www.storemags.com & www.fa


fant
fantam
ntamag.com
am
Bianca Dr`gu[anu

Blonda lui Botezatu [i Asistenta lui


Capatos se simte ca acas` \n faimosul club
bucure[tean. F`cut` pentru acest stil de via]`, ea
este vedeta feminin` care a crescut cel mai
mult \n 2009! Are cu ce!
Fotografii de Adrian Stoicoviciu

42 c DECEMBRIE 2009

www.storemag
ags.
s.co
com
m & ww
www.fantamag.com
om
DECEMBRIE 2009 c 43

www.storemag
ww ags.
s.co
com & ww
www.
w.fa
fant
ntam
amag
ag.c
ag.com
.com
44 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
emag
em ags.
ags.co
com
m & www.fantam
amag
am ag.c
ag.com
.com
DECEMBRIE 2009 c 45

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
com
m & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
46 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
ags.
s.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
ntam
amag
am ag.c
ag.com
.com
DECEMBRIE 2009 c 47

www.
www.st
stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.com
ag om
48 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
ags.co
ag com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
DECEMBRIE 2009 c 49

www.st
ww stor
st orem
emag
ags.
ags.com & ww
www.fant
ntam
amag
ag.com
ag om
MakeUp: Doinel Ungureanu
HairStyle: Cleopatra Ama Micu
Stil: Monica Georgescu
Lenjerie [i accesorii: I.D.Sarrieri, Triumph, Lisca, Lasardo, Only, Rebelle
50 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
www.storemags.com & www.fantamag.com
La debutul sezonului rece, colegii din Germania ne
provoac` s` sfid`m frigul, tol`nindu-ne pe bl`nuri,
dup` ce ne-am plimbat cu sanie tras` de husky.
Foto: PLAYBOY Germany

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
DECEMBRIE 2009 c 53

www.
www.st
w. stor
st orem
oremags.
em s.co
com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
www.storemags.com & www.fantamag.com
NOIEMBRIE 2009 c 55

www.
www.st
stor
orem
emag
em ags.
ags.co
com
m & ww
www.
w.fa
fant
fantam
amag
ag.c
ag.com
56 c NOIEMBRIE 2009

www.
www.storemags.com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
www.storem
ww emags.
s.co
s. com & ww
co www.fantamag.com
www.storemags.com & www.fantamag.c
.com
.com
miss decembrie 2009
playmate

www.storemags.com & www.fa


fant
ntam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
FI{~ PLAYMATE
NUME: Margerita Waldmann
BUST: 85 cm TALIE: 62 cm {OLDURI: 90 cm

|N~L}IME: 1,66 m GREUTATE: 49 kg

DATA NA{TERII: 22 iunie 1989


LOCUL NA{TERII: Friedrichshafen, Germania
|I PLAC: B`rba]ii creativi, pl`cerile care nu devin vicii [i,

bine\n]eles, ciocolata, mult` ciocolat`!


NU-I PLAC: B`rba]ii arogan]i, care cred c` totul li se

cuvine [i ac]ioneaz` \n consecin]`.


WEBSITE-UL PREFERAT: Facebook.

ACTORII PREFERA}I: Eric Bana, Hugh Laurie, Hugh Jackman.

FILMUL PREFERAT: Australia.

CEA MAI IMPORTANT~ ARM~ PENTRU A CUCERI UN B~RBAT: Naturale]ea.

CITATUL PREFERAT: Lumea \ntrag` e o scen` (Shakespeare)

LOCUL IDEAL PENTRU O NOAPTE FIERBINTE: O cab`n` retras` la munte.

CULOARILE PREFERATE: Negru [i argintiu!

M|NCAREA PREFERAT~: Salata cu fructe exotice.

ARTICOLUL VESTIMENTAR NELIPSIT DIN GARDEROB~: Tricourile mulate.

LOCUL PREFERAT DIN CAS~: Baia.

M` cheam` Lizuca! |mbr`cat` \n civil. Un Iepura[ bine plasat!

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.com & ww
s. www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
umor
Un preot catolic, unul protestant [i un rabin, dup` un lung [i plictisitor conci- Un mare industria[ are o secretar` nou`, blond`. Auzind din biroul s`u c` tele-
liu ecumenic, se hot`r`sc s` se retrag` pentru a se scalda ntr-un lac...., deh... fonul sun` de mult [i nimeni nu ridic` receptorul, el d` buzna furios \n biroul
era canicul`, n]elege]i [i dvs... Zis [i f`cut. Ajung la lac, mai p`l`vr`gesc o vreme, secretarei.
apoi se dezbrac` [i intr` n ap`, se scald`, ies pe iarb`... [i, n timp ce [edeau De ce nu r`spunzi, domni[oar`?
la soare, apare un grup de femei. Preotul catolic [i pastorul protestant [i aco- Oh, l`sa]i-m`, domnule, eu nu mai r`spund. Din zece telefoane, nou` s\nt
per` repede p`r]ile ru[inoase. Rabinul ns` [i acoperi fa]a. Dup` ce trec pentru dumneavoastr`!
femeile, cre[tinii l ntreab` nedumeri]i pe rabin: {tefan Dicu, Bucure[ti
Bine, Rabbi Jacob, dar de ce nu te-ai acoperit [i tu la fel ca noi?
La care, rabinul r`spunde:
Nu [tiu cum e n comunitatea voastr` religioas`, dar, la noi, preacredincio[ii
m` cunosc dup` chip!
Liviu Croitoru, Sibiu

Deodat`, de[i pe jum`tate adormit`, ea sim]i m\ng\ierile lui. La \nceput timide,


ca [i cum i-ar fi fost ru[ine. Apoi, m\ng\ierile devenir` mai \ndr`zne]e. Mai mult,
[i mai mult, pe tot corpul ei, m\inile lui se plimbau cu nesa] a[a cum se \nt\mpla
- nu-[i aducea aminte exact - cam cu 4-5 ani \n urm`. Senza]ii pe care le cre-
dea uitate se \ntorceau. Memoria sentimentelor era vie [i o ajuta s` r`spund`
la fel. M\ng\ierile se \ngr`m`deau, se repetau, el o \nv`luia, o \ntorcea. Acum
era ca un v\rtej de senza]ii de nedescris. Deodat`... nimic. Absolut nimic.
Ce s-a \nt\mplat? \ntreaba ea surprins`. Te rog, nu te opri, mai vreau!
Sssttt... \ncerc` el s` o lini[teasc`, gata, am terminat!
- Cum adic` ai terminat???
- Gata, am g`sit telecomanda, dormi lini[tit`!...
Johnny, Internet Trei tipi mor [i ajung la poarta Raiului. Sf. Petru \i \ntreab`:
De c\te ori v-a]i \n[elat nevestele?
O nimfomana superbogat` d` un anun] la ziar:"Dau un milion de dolari celui Eu niciodat` \n 30 de ani de c`snicie, r`spunde primul.
care \mi ofer` 100 de orgasme \ntr-o noapte". A doua zi, se prezint` la ea un Foarte bine, uite ai aici un Mercedes, s` te plimbi prin Rai.
american: Eu o singur` dat` \n 40 de ani de c`snicie, spune al doilea.
! Eu s\nt r`u, da' r`u de tot [i-am s` te rup \n dou`! Nu e chiar at\t de grav, se iart`. Uite un Opel, s` mergi cu el prin Rai.
Si \nscrie americanul o dat`, de 10 ori, de 20 de ori... c\nd \i moare "problema". Eu de vreo 10 ori \n 20 ani de c`snicie, r`spunde ultimul.
A treia zi vine un rus: Aoleu, ce r`u ai fost. |ns`, pentru c` ai fost cinstit, uite un Logan.
! Cucoan`, fii preg`tita de ce-i mai r`u! {i \ncepe rusul: o dat`, de 10 ori, Dup` ceva timp, se \nt\lnesc cel cu Loganul [i cel cu Mercedesul la un stop.
de 20, de 30... de 70 de ori [i \l las` [i pe el "treaba". Cel cu Mercedes pl\ngea.
|ntr-un t\rziu, vine [i un ardelean: De ce pl\ngi, omule? Ce s-a \nt\mplat?
! Domnita drag`, am venit [i io s` te dezmierd ni]el, da' am o problem`: Uite... a murit nevast`-mea ieri...
nu [tiu defel a num`ra. A[a, [i?
! P`i, nu-]i face griji, c`, la fiecare orgasm, tragem o linie cu creta pe podea. {i am v`zut-o azi prin Rai... pe role!
! No bine dar`... C`lin }\rle, Arad
{i \ncepe ardeleanu s` "trag` la v\sle", de 10 ori.... de 30... de 70... de 90...
Nimfomana se sperie [i-[i spune \n g\nd: "M`i, da' cum s`-i dau eu nesp`lat- Un preot se desp`r]ea de parohia sa dup` mul]i ani de slujire. Pe l\ng` masa
ului `stuia un milion de dolari?! {i \ncepe s` tri[eze: 91, 91, 93, 93, 93, 93. de adio, s-au g\ndit s`-i fac` [i un cadou. Ca peste tot, a fost invitat [i un politi-
! Dar bine, domni]`, dar` n-o mai fost 93 o dat`? cian ca s` spun` c\teva cuvinte [i s`-i \nm\neze cadoul. Dar, ca to]i politicienii,
! Nu, m` ]`rane. a \nt\rziat [i atunci p`rintele s-a g\ndit s` umple timpul cu un discurs.
! {tii ce zic io, domni]` drag`, vezi c` ne-am \ncurcat. A[a c` hai s` [tergem Prima mea impresie despre parohia asta mi-am f`cut-o cu ocazia primei
totul [i s-o luam de la cap`t! spovedanii. M-am g\ndit c` am fost trimis \ntr-un loc teribil deoarece primul
Cristian Geicu, Arad care s-a spovedit mi-a m`rturisit c` furase un televizor, c` le-a furat banii
p`rin]ilor, c` a mai furat [i la locul de munc`, pe l\ng` faptul c` avea o aven-
tur` cu so]ia [efului. In plus, uneori f`cea trafic cu droguri. Am r`mas \nm`rmu-
rit, eram foarte speriat! Dar, dup` aceea, am cunoscut oameni care nu
sem`nau deloc cu acest individ. Mai mult, pot s` spun c` a fost o parohie de
oameni responsabili, cu valori morale, credincio[i, [i c` am tr`it aici ani
minuna]i!
|n acest moment, sose[te [i politicianul, a[a c` l-au chemat repede s` ia
cuv\ntul. Dup` ce s-a scuzat pentru \nt\rziere, a \nceput astfel:
Niciodat` n-am s` uit c\nd a venit p`rintele \n parohie De fapt, am avut
onoarea s` fiu primul care s-a spovedit la el

{tefan Dicu, Bucure[ti


Trimite]i bancurile voastre pe adresa PLAYBOY, str. Ing. Emil Balaban
nr. 14, sect. 1, Bucure[ti, sau prin e-mail: playboy@atticamedia.ro.

& www.fantamag.com
www.storemags.com & www.fantamag.com
Mi se pare dezgust`tor c` exist` pe lume
oameni ca tine. E[ti o creatur` resping`toare,
mizerabil`, revolt`toare, tic`loas` [i dement`.
Din cauza ta, nu mai cred \n Dumnezeu.
Dac` Dumnezeu ar fi existat, nu ar fi permis
ca tu [i al]ii ca tine s` exista]i.

64 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
TUCKER MAX

SPER C~ SE D~
BERE |N IAD
VINERI
M-am trezit a doua zi pentru a-l g`si pe v`r-miu gol pu[c`, cu ni[te cear[afuri moto-
M` cheam` Tucker Max [i s\nt tolite \n jurul lui, dormind bu[tean pe podea, l\ng` canapea. De ce pe podea? Pen-
tru c` Gr`su]a era prea mare ca s` aib` am\ndoi loc pe canapea. Am r\s de mi-au
un nenorocit. M` \mb`t ca porcul dat lacrimile. P\n` la urm` plec`m, aburindu-le pe fete c` o s` le sun`m mai t\rziu.
\n cele mai nepotrivite momente, Nici nu ie[im bine, c` v`r-miu \ncepe s` fac` scandal.
desfid normele sociale, nu-mi V`r-Miu: Nu-mi vine s` cred c` m-ai f`cut s` fac asta. A fost oribil. Tipa mi-a zis
c` nu a mai f`cut sex dec\t cu \nc` un b`rbat \nainte mea, chestie de care nu m`
pas` de consecin]ele faptelor \ndoiesc, pentru c`, sincer cine [i-ar putea dori s` fac` sex cu ea? Bine\n]eles,
mele, \mi bat joc de idio]i [i de cu excep]ia `lora pe care \i cupleaz` cu ea c\te un v`r tic`los.

\nchipui]i, m` culc cu mai multe Tucker: De-abia reu[esc s` \ngaim asta printre hohote de r\s: Era dr`gu]` la fa]`.
V`r-Miu: A, da, m`garule, ar fi o bun`ciune dac` nu ar fi gras` ca dracu.
femei dec\t ar fi rezonabil [i, \n M`n\nc` rahat [i mori, poponarule.
general, m` port ca un apucat. Tucker: P`i, cel pu]in avea ]\]e mari.
V`r-Miu: Da, asta a fost partea cea mai mi[to. Tipa \[i \nchipuia c` e mi[to, pen-
Dar sunt [i eu de folos tru c` are ]\]e mari, dar nu \]i dai seama de ]\]e, din cauz` c` stau pe burta ei. Ar`tau
umanit`]ii \ntr-un mod foarte ca ni[te saci cu t`r\]e.

important: povestesc aventurile V`r-Miu [i cu mine ne-am \ntors la el acas`, unde el a f`cut un du[, s`punindu-se
ca victima unui viol. |n ziua respectiv`, avea un curs de englez`, iar eu m-am decis
mele \ntregii lumi. Tucker Max s` merg cu el s` v`d cum e. Eu am f`cut [coala \n sistemul educa]ional de stat, \n
locuie[te \n Los Angeles [i, c\nd Kentucky, a[a c` spun urm`toarea chestie \n deplin` cuno[tin]` de cauz`: cursul
respectiv, unul pentru avansa]i, era, probabil, cea mai mare fars` educa]ional` pe
nu are vreo aventur` [i nu e care o v`zusem vreodat`. Am cunoscut prostituate thailandeze, de paisprezece ani,
beat, scrie pe website-ul s`u, dependente de metamfetamin`, spun\nd lucruri mai coerente dec\t femeia care

TuckerMax.com. Versiunea \n se presupunea c` este profesor. Mi-era greu s` accept c` era vorba despre un curs.
\mi pare r`u c` nu v` pot face un rezumat al cursului respectiv ar fi ca [i cum a[
limba romn` a c`r]ii este publi- \ncerca s` relatez b`lm`jelile dezl\nate ale clubului de tricotat dintr-un azil pen-
cat` de House of Guides. tru b`tr\ni senili. {coala aia e o b`taie de joc. Cred c` a[ fi avut mai multe de \nv`]at
Prezentare [i selec]ie dac` asistam la un concurs de silabisit pentru retarda]i.
de text: Dan-Silviu Boerescu Dup` curs, v`r-miu m-a dus s`-mi arate campusul. Femei frumoase peste tot.
Ilustra]ii: Ioana Halunga Vr\nd s` pun la-ncercare talentul de ag`]`tor al v`rului meu, l-am provocat s` abor-
deze o fat` oarecare [i s-o invite la meciul de lacrosse la care urma s` mergem \n
seara aceea. S-a apropiat non[alant de o fat` frumoas`, a scos ceva replic` de rahat,
iar tipa s-a uitat la el cu asemenea uimire [i sc\rb`, \nc\t era s` cad pe jos de r\s.
Tipa f`cuse o fa]` de parc` tocmai o rugase un boschetar s` se uite la fundul lui.
Bine\n]eles, nici eu nu eram de prea mare ajutor. M-am dus l\ng` ei [i am zis: |]i
serve[te povestea aia cu meciul de lacrosse? Nu exist` a[a ceva. Dac` vii la
adresa aia, o s` te t\rasc` pe o alee \ntunecat`, unde o s` te bat` [i o s` te violeze.
V`rul meu este asistentul antrenorului echipei masculine de lacrosse de la UT.
E ca un fel de asistent universitar [i petrece mult timp cu echipa de lacrosse, a[a
c` am mers la petrecerea lor din acea sear`. La un moment dat, ajungem s` ne
istorisim \nt\mpl`ri, iar trei dintre tipii de acolo aveau ni[te pove[ti grozave:
Individul 1: Nu mai beau \n timp ce fac du[, pentru c` ultima oar` c\nd am f`cut
asta, m-am trezit f`r` pic de p`r. Se pare c`, la un moment dat, a adormit la du[,
s-a dat cu capul de perete [i a f`cut o contuzie. Colegii lui de apartament, \n loc
s`-l ajute, i-au ras tot p`rul de pe corp.
Tucker Max Individul 2 mi-a spus c` odat` s-a \mb`tat \n a[a hal cu Red Bull [i vodc`, \nc\t a doua
Sper c` se d` zi, c\nd s-a trezit, maic`-sa i-a ar`tat procesul verbal de la poli]ie, din noaptea
bere \n iad
Ed. House of Guides. precedent`. El nu \[i amintea ABSOLUT NIMIC, dar, conform procesului-ver-

DECEMBRIE 2009 c 65

www.storemags.com & www.fantamag.com


bal, intrase cu ma[ina \ntr-o cas`, se b`tuse cu poli]aii,
c\nd ace[tia au venit la locul accidentului, a scuipat mai
mul]i poli]i[ti la sec]ia de poli]ie [i a fost pus sub
acuzare pentru conducere \n stare de ebrietate, cu o
alcoolemie de 0,25.
Individul 3 (care era, de fapt, tocmai V`r-Miu) mi-a
povestit cum a fost \n Europa, unde s-a cuplat cu o
suedez`. Tipa i-o sugea, c\nd el a \nceput s` trag` de pan-
talonii ei, spun\nd Bun, e momentul s` facem sex, la
care ea a r`spuns Nu [tiu ce s` zic nu mai pot face \nc`
un avort. Ne-a spus c` nu exist` nici o metod` pentru
a face un tip s`-[i piard` erec]ia mai rapid de-at\ta.
Lumea a \nceput s` fac` \ntrecere de b`ut direct din
butoi, chestie care a dus la ceea ce a fost, probabil,
momentul definitoriu al \ntregii excursii. Una dintre
fete, care era ur\t` [i o scorpie (prin urmare, nu i se
aplica nici unul din drepturile fundamentale ale
omului) s-a apucat [i ea s` bea. Nu m` \ntreba]i de
ce, pentru c` nu am idee, dar tocmai c\nd era cu
capul \n jos [i picioarele larg dep`rtate, i-am tras un
pumn drept \n vagin. Chestia asta a f`cut-o s` scuipe
violent berea pe care urma s` o-nghit` [i s` cad`
gr`mad` peste cei doi care o ]ineau cu capul \n jos,
pr`bu[indu-se gr`mad` pe p`m\nt.
P\n` la urm`, am plecat de la petrecere \mpreun` cu
o fat` care era absolvent` de UT. S` \i spunem
Melissa. Singura problem` era c` tipa nu locuia \n
Knoxville, iar eu nu reu[eam s`-l g`sesc pe v`rul meu
sau apartamentul lui, a[a c` am mers acas` la priete-
na ei, la care st`tea \n weekendul respectiv. Chestia
asta nu era a[a nasoal`, dar a trebuit s` dormim pe
canapea. Sunt un cuceritor cu stil.
S|MB~T~
|n diminea]a urm`toare, Melissa [i cu mine \ncepem
s` ne interes`m de toate lucrurile care ne sc`paser`
\n seara precedent`. De exemplu, ea nu-[i amintea
cum m` cheam`.
Am descoperit c` tipa era profesoar` pentru copiii cu
dizabilit`]i [i mi-a spus o gr`mad` de povestiri intere-
sante despre elevii ei. Uneori, c\nd o enerveaz`,
\ncepe s` morm`ie [i s` umble prin \nc`pere cu
m\inile \ntinse, spun\nd Nu mai sunt domni[oara
Cochran, sunt o mumie!!!, iar pu[tii se sperie [i
\ncep s` alerge prin clas`, url\nd. {coala e \ntr-o baz`
militar` [i, de fiecare dat` c\nd zboar` pe-acolo un
elicopter, tipa strig` la copii Face]i-le cu m\na celor
care mor pentru ]ara voastr`! {i to]i copiii se reped
la fereastr` ca s` fac` semne spre elicopter.
Tipa le pred` copiilor din clasele 2-4 [i face de multe Dumnezeu este st`p\nul meu, dar tu e[ti salvatorul meu.
ori exerci]ii de silabisire. De[i folose[te pentru exerci]ii
Tocmai am terminat de citit teribilele tale povestiri
cuvinte destul de simple, uneori trebuie s` fie creativ`
pentru a-i face s` \n]eleag` ce cuv\nt s` silabiseasc`
[i am r\s \n a[a hal, \nc\t era s` vomit. A[ vrea s` pot aduce
[i nici m`car asta nu func]ioneaz` \ntotdeauna. [i eu la fel de mult` bucurie oamenilor. E[ti un adev`rat
Mi-a spus c` partea cea mai dificil` a slujbei ei o cons - artist [i un spirit umanitar. Trebuie s`-]i m`rturisesc
tituie ie[irile emo]ionale foarte violente ale copi- c\t de mult \mi doresc s` fiu ca tine.
ilor. Mul]i dintre ei au probleme serioase de compor-
tament, iar uneori o iau, pur [i simplu, razna. A tre-
buit s` \nve]e c\teva metode eficiente de a-i imobi-
liza f`r` s` lase urme. Una dintre cele mai bune
modalit`]i de a-i controla este cu ajutorul zah`rului.
Ca s-o citez, retarda]ii ar face orice pentru dulciuri.

66 c DECEMBRIE 2009

www.
w.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Iat` c\teva schimburi de cuvinte dintre noi: a dat chix. Nu-]i face probleme,
Eu :Chiar \i faci retarda]i? p\n` la urm` o s` g`se[ti o
Ea: Nu avem voie. fat` ur\t`, care s` te iu-
Eu: Deci r`spunsul e da? beasc`.
Ea: M` rog, nu de fa]` cu ei. Unei gagici mi[to: Ai
Eu: \]i ba]i joc vreodat` de ei, de exemplu spun\ndu-le ni[te ]\]e nemaipo -
c` Dumnezeu \i ur`[te din cauz` c` sunt retarda]i? menite, \ntr-o zi o s`
E: NU! te-ajute s`-]i g`se[ti un
Eu: Le lipe[ti vreodat` bile]ele pe spate, cu mesajul: so]. Dac` nu ]i-o tragi
D`-mi un [ut, sunt retardat? p\n` se las`, cel pu]in.
Ea: Nu! Unui alb gras, cu codi]e
Eu: Sau s` \i pui s` poarte coifuri de h\rtie pe care e de negru: HEI HEI
scris Retardat? HEEEI! FAT ALBERT {I-A
Ea: Nu! E[ti r`u! Ce ai face dac` ai avea un copil TRAS-O CU LUDACRIS {I AU
retardat? F~CUT UN B~IAT!
Eu: L-a[ da cu capul de un bolovan [i a[ face alt copil. Am ]inut-o tot a[a dou` ore bune. Una dintre fete a tre-
Ea: Doamne! buit s` intre de dou` ori \n cas`, ca s`-[i refac` machia-
Tipei \i pl`cea la nebunie. I se p`rea c` sunt teribil de jul i se \ntinsese rimelul de la lacrimile de r\s. P\n`
haios. Tot st`team de vorb` despre retarda]i, c\nd a s` pornim spre meci, pe verand` se adunaser` vreo
E[ti cea mai cool persoan` care ap`rut fata care o g`zduia pe Melissa, \ncep\nd s` patruzeci de persoane, ascult\ndu-m` cum m` luam
str\ng` pe-acolo [i s` stea de vorb` cu Melissa. Dintr-o de oricine trecea prin preajm`. Sunt convins c` singu-
exist`. Dac` te-ai culca cu prietena dat`, s-a \ntors spre mine [i m-a \ntrebat Scuz`-m`, rul motiv pentru care nimeni n-a s`rit la b`taie a fost
mea, a[ iubi-o [i mai mult. tu cine e[ti?. Melissa a intervenit [i a explicat Oh, c` aveam l\ng` mine c\]iva indivizi foarte voinici.
el e Tucker. Era prea beat asear` ca s` mai g`seasc` Vreau s` v` zic doar at\t: nu-i nimic mai frumos pe
locuin]a v`rului s`u, a[a c` am venit aici. lume dec\t un meci de fotbal s\mb`t` seara, \n Sud.
Am luat num`rul de telefon al Melissei [i am pornit Vremea e c`ldu]`, alcoolul prisose[te, gr`tare sunt
spre casa v`rului meu. M-am schimbat [i am ie[it s` peste tot, nenum`rate fete mi[to \n rochi]e de var` [i,
bem ceva la clubul de lacrosse. |n drum spre petre- cirea[a de pe tort, astea sunt completate cu trei ore de
cere, ne-am oprit la un magazin de b`uturi, ca s` competi]ie brutal`, de gladiatori, pentru amuzamen-
lu`m ceva t`rie. Eu am intrat, \n timp ce v`r-miu a tul nostru. Dup` meci, te duci acas`, faci sex beat
r`mas \n ma[in`, vorbind cu cineva la telefon. mang` [i adormi dus. Ce poate fi mai mi[to ca asta?
Cump`rasem Everclear, adic` alcool pur. 90 de grade. Ajungem pe stadion, iar locurile noastre sunt \n drep-
Sticla are trei etichete extrem de vizibile, care aver- tul liniei de 40 de yarzi, pe al dou`zecilea r\nd. Splen-
tizeaz`: did. Singura problem`: meciul se joac` \ntre UT [i
Aten]ie! Extrem de inflamabil! Miami. Adic`, serios acuma, pentru cine s` faci
Aten]ie! Consumul poate fi periculos pentru galerie, pentru violatori sau pentru criminali? Ur`sc
s`n`tate! ambele echipe. M-am hot`r\t s` fac galerie pentru
A nu se consuma neamestecat cu lichide non-alcoo- mine, ca s` g`sesc o fat` dr`gu]`.
lice. Am c`p`tat o cola gratuit` c\nd i-am spus negresei care
Am cump`rat un litru de Everclear, o sticl` de servea c` arat` ca \ntr-un poster cu Hale Berry. Un tip
Gatorade [i o cutie de Red Bull [i le-am turnat pe care-[i c`uta pe-acolo prietena aproape c` a s`rit s` m`
toate \n CamelBak-ul meu. Venisem preg`tit. ia la b`taie c\nd i-am zis Prietena ta tocmai a plecat
Ajungem la clubul de lacrosse, unde \ncep s` sorb cu ni[te negri.
amestecul de Everclear/Gatorade/Red Bull, cocteil O tip` a sorbit stra[nic din CamelBak-ul meu, dup`
pe care \l voi numi \n continuare Cocteilul Mortal care m-a informat c` nu face parte din vreun club al
al lui Tucker. Avea gustul iubirii interzise. Era studentelor. De ce? A fost dat` afar`, pentru c` l`sa
nemaipomenit. prezervative folosite la u[a camerei. S-a sup`rat c\nd
Cl`direa \n care se afl` clubul de lacrosse e amplasat` am \ntrebat-o de ce nu i-a scutit pe to]i de o b`taie de
\ntr-o intersec]ie foarte aglomerat` a campusului [i are cap, tatu\ndu-[i pe frunte Sunt o curv`.
o verand` de jur \mprejur verand` pe care st`team eu, Am ajuns acas` pe la 6, iar la 8 eram mort. S\mb`t`
v`r-miu [i ni[te juc`tori de lacrosse [i lacrosse-tituate. seara \n Knoxville, iar eu nu am putut face fa]`.
Singura problem`: nu m` \mb`t de la Everclear. M` Karma asta e de tot rahatul.
transform de-a dreptul \ntr-un nebun. Are asupra mea M-am resemnat [i m-am b`gat la somn? Deloc. Am
acela[i efect ca al unei borma[ini asupra lobului meu sunat-o pe Melissa, care a venit acas` la v`r-miu,
frontal. Am pierdut orice urm` de comportament social unde ne-am distrat st\nd de vorb`, m\nc\nd pizza [i
pe care l-a[ fi avut [i am \nceput s` strig toate m`g`riile f`c\nd sex. A r`mas toat` noaptea cu mine. Trebuie
care \mi treceau prin minte. |ncep\nd cu un public de s` recunosc, fata asta e bestial`. Eram o nenorocire,
10 persoane, am \nceput s` fac mi[to de oricine trecea \mi curgea nasul, tu[eam ca un tebecist, d`deam
pe l\ng` verand`. Eram prea beat [i prea nebun ca s` mai p\r]uri ca James Belushi, f`ceam comentarii nesim]ite.
]in minte tot ce am zis, dar iat` c\teva mostre: Nu a deranjat-o. Presupun c` lucrul cu retarda]ii e un
C`tre un tip ur\t: Doamne, se pare c` Dumnezeu antrenament perfect pentru o \nt\lnire cu mine. B

DECEMBRIE 2009 c 67

www.
www.storemags.com & www.fantamag.com
w.
WoodyH
W

M
Harrelson

ai avem nevoie
[i de iarb`
O conversa]ie neconven]ional` cu libertinul
actor despre via]a \n Hawaii, tenta]iile sexuale
[i de ce nu este un consumator emblematic de
marijuana (asta \n timp ce fumeaz` un joint).
Interviu de David Hochman; traducere [i adaptare de Gabriela Groza
2009 PLAYBOY, as to material published in the October 2009 US Edition of PLAYBOY
Foto: Photoland/Corbis outline - john p. midgley
Bine legat, \n stilul cowboy de Texas, actorul de 48 de ani, a c`rui filmografie include N`scu]i asasini, Scandalul
Larry Flynt [i Nu exist` ]ar` pentru b`tr\ni, este c`s`torit cu trei copii, fapt care \l face s` par` foarte normal.
Locuie[te \mpreun` cu familia \n Maui, unde are o ferm` rustic` alimentat` cu energie solar`. Sus]in`tor fervent al
unor cauze de genul veganism, tehnologie biodiesel sau pacea mondial`, acesta este, de asemenea, fanul declarat al unei
plante populare din Maui numit` cannabis, lucru care se poate vedea \n garderoba sa (care num`r` o gr`mad` de
haine din c\nep`) dar [i \n cazierul s`u (\n 1996, a fost arestat pentru posesie de marijuana).
Woodrow Tracy Harrelson s-a n`scut \n Midland, Texas, \n 1961, dar a crescut \n Ohio dup` divor]ul p`rin]ilor
s`i. Mama sa, Diane, o credincioas` devotat`, l-a \nv`]at pe micul Woody s` aib` team` de Dumnezeu [i s`-i
propov`duiasc` cuv\ntul, \n timp ce tat`l s`u, Charles, era cartofor \nr`it care [i-a petrecut aproape toat` via]a \n
\nchisoare. |n 1982, a primit dou` sentin]e pe via]` pentru implicarea \n asasinarea unui judec`tor [i a murit
\ntr-o \nchisoare de maxim` securitate din Colorado \n 2007, la v\rsta de 69 de ani.
Harrelson [i-a \nceput cariera de actor \n teatru, lucr\nd ca dublur` pentru o pies` de pe Broadway, doar pentru a
se c`s`tori (pentru scurt timp) cu fiica dramaturgului Neil Simon. |n acela[i an, a ob]inut rolul barmanului n`uc
Woody Boyd din Cheers, serial care l-a f`cut celebru \n toat` lumea [i care i-a adus roluri de film precum Albii nu
pot s` sar` sau La hotarul dintre via]` [i moarte. Succesul i-a dezv`luit [i reputa]ia de petrec`re] dezl`n]uit
cu un temperament vulcanic: \n 2002, a fost arestat dup` ce a vandalizat un taxi din Londra, iar anul acesta, s-a
\nc`ierat cu un paparazzo, explic\nd c` l-a confundat pe fotograf cu un zombie.
David Hochman, semnatarul interviului, a fost \n Hawaii pentru a se \nt\lni cu actorul, iar experien]a a fost cel pu]in
inedit`: A fost un interviu de mod` veche. Woody [i-a dezv`luit lumea \n c\teva zile de distrac]ie [i discu]ii neinhibate.
Am \notat \mpreun`, am jucat ping-pong, am m\ncat hran` s`n`toas`, ne-am plimbat \n Volkswagen-ul s`u cu motor
pe biodisel [i l-am vizitat pe vecinul s`u de insul` Willie Nelson. {i, da, s-a [i puf`it un pic.

PLAYBOY: Nu e ceva obi[nuit ca o celebritate PLAYBOY: To]i s\ntem dependen]i de


s` fumeze marijuana \n timpul unui interviu. droguri?
HARRELSON: Nu neap`rat. Nu cred c` ajut` dac` HARRELSON: Da, cred c` da. Chit c` acel drog e
un actor este poster boy pentru mi[carea de sus]inere zah`rul, cafeaua, sexul, gimnastica sau religia fiecare
a marijuanei. Cu siguran]`, media se folose[te de asta are ceva. Cea mai mare problem` legat` de droguri
pentru a o marginaliza [i, \n mod sigur, face un deser- o reprezint` medicamentele avem re]et` pentru
viciu celor care chiar s\nt \n prima linie pentru legalizarea orice. E ciudat c\t de repede po]i s` ob]ii un flacon de
ei. Am citit c` s\nt un sus]in`tor al marijuanei, [i \n]eleg medicamente \n ziua de azi. Doctore, s\nt deprimat.
de ce, dar este doar ceva de care m` bucur. Doctore, copilul meu nu se poate concentra. |n
PLAYBOY: De ce \]i place at\t de mult? multe [coli, dac` un pu[ti este nedisciplinat mai multe
HARRELSON: P`i, s\nt unii care le au cu b`utura. Cred zile la r\nd, profesorii pot cere p`rin]ilor s`-i dea medica-
c` e \n regul` s` ai alternative. Unii \nghit o pastil` mente. Chestia asta chiar m` calc` pe nervi! La fel se
\nainte s` mearg` la o petrecere nu e stilul meu. \nt\mpl` cu antidepresivele. Te fac s`-]i pierzi min]ile.
Cocaina m` \ngroze[te. Asta-i un drog care are \n Nu mai [tii cine e[ti, nu mai [tii ce sim]i. Am luat, timp
spate un PR nebunesc, nici nu [tiu de ce a devenit at\t de doi ani, Ritalin; fratele meu l-a luat timp de opt ani.
de prietenos. Te face s` o iei razna la propriu. |ns` \mi Dac` \nainte nu erai dependent de droguri, \n mod
place izul relaxant al ierbii, are un efect dezinhibant. Pen- sigur devii. Te transformi \n cineva care-i ve[nic \n
tru mine, este un drog mai bun dec\t altele [i, din c`utarea unui vis.
moment ce to]i s\ntem dependen]i de droguri, nu cred PLAYBOY: V`z\nd cum tr`ie[ti \n Maui, \mi
c` e o alegere proast`. vine s` cred c` ]i s-a \mplinit acel vis.

68 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.c


.com
.com
U
U n individ se culc` cu alt`
femeie, apoi vine acas`, iar
nevast`-sa \i taie testiculele, \l
omoar` Acela[i tip se duce [i
omoar` trei oameni, vine acas`,
iar ea \i g`se[te un loc unde s` se
ascund` [i \i aduce [i m\ncare.

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
ags.
s.co
com
com & ww
www.fa
fant
fantam
amag
ag.c
ag.com
.com
HARRELSON: Ador Maui, nici nu se discut`. De pe arte mar]iale [i s` devin maestru! A[ fi putut fi inginer PLAYBOY: Vorbe[ti mult despre l`comia
vremea c\nd lucram la Cheers eram hot`r\t ca, o dat` iar \n timpul liber s` studiez acupunctura [i chitara, corporativ`, dar nu sim]i un oarecare conflict
ce serialul se termin`, s` m` mut din Los Angeles [i s` flautul [i ukelelele. lucr\nd ca actor pentru marile corpora]ii? Un
g`sesc acel loc. Pentru asta, am fost peste tot. Am tr`it PLAYBOY: Care este cea mai s`lbatic` scen` alt film de-al t`u, 2012, este un produs Sony.
un timp \n Costa Rica p\n` mi-am dat seama c` unele care \]i vine acum \n minte? HARRELSON: Mda, este un conflict, de[i nu consi-
chestii din jungl` - [erpi ori broa[te pot ucide un copil. HARRELSON: Ei bine, nu [tiu. S-a \nt\mplat demult, der c` Sony este o corpora]ie at\t de \ngrozitoare pre-
Apoi am fost \n Noua Zeeland`, Australia, Irlanda. Dar iar acum s\nt tat`. Chestiile astea vor fi publicate, iar copi- cum, de exemplu, Fox. Mie nu-mi place Rupert Mur-
dup` ce Willie Nelson, care are o cas` aici, mi-a dez- ii mei le-ar putea citi c\ndva. doch. Este tipul propagandist, \n genul Goebbels sau
v`luit minunile din Maui, n-am mai p`r`sit insula. PLAYBOY: Care s\nt sentimentele tale fa]` de Hitler. Murdoch agit` apele nu pentru c` l-ar durea
PLAYBOY: Descrie o zi obi[nuit` \n Paradis. America \n acest moment? undeva de asta, ci pentru c` vrea s` fac` bani. Meto-
HARRELSON: Nu s\nt dou` zile s` semene una cu HARRELSON: Mda, (r\de [i ofteaz`) America super- da a func]ionat pentru el, de[i acum cred c` [i imperi-
alta. |n unele dimine]i, m` scol, fac yoga, \not, apoi merg ba. A[ compara America cu genul acela de persoan` ul s`u a luat o lovitur`. Dar ai dreptate. Trebuie s`
\n gr`din`. Cultiv`m tot soiul de fructe [i legume, a[a care spune: O, da, \n mod clar m` voi schimba! M` men]in cumva echilibrul. Unii oameni fac reclame pe
c` m\nc`m \n mare parte din ce ne ofer` p`m\ntul. Mai voi apuca de gimnastic`. Diminea]a, voi face exerci]ii care eu le consider absolut imorale. Adic` un atlet
t\rziu, fac ni[te kite-boarding. |n alt` zi, iau fetele (Harr - la greu, apoi sar pe trambulin` [i dup` aceea meditez. face reclam` la McDonalds? S` fim serio[i! Pe de alt`
elson [i so]ia lui Laura Louie, fosta sa asistent`, au trei |n]elegi? Toate lumea crede c` este nevoie de o parte, m`rturisesc c` am fost \n multe r\nduri un ipocrit.
fiice: Deni 16 ani, Zoe 13 ani [i Makani 3 ani) [i mer- schimbare rapid`, dar trebuie s` vedem acea schimba- PLAYBOY: Dac` atunci c\nd erai adoles-
gem \n c`utare de cascade. |mi place s` m` relaxez [i re. E mi[to s` avem unul de-al nostru la Casa Alb` cent te-ai fi \nt\lnit cu tine, cel de azi, ce
s` nu fac nimic. O zi excelent` este c\nd pot s`-mi m\ng\i adic` un hawaiian un om complet integru. Dar, ca s` p`rere ]i-ai fi f`cut?
c`]elul pentru o jum`tate de or` f`r` \ntrerupere. Mai fie cu adev`rat un mare pre[edinte, trebuie s` rezolve HARRELSON: A[ fi crezut c` s\nt un p`c`tos [i proba-
s\nt [i zilele c\nd m` \nt\lnesc cu prietenii sau c\nd m` problemele din Irak, Afganistan, de la Guantanamo, din bil n-o s` ajung \n Rai (r\de). Eram foarte religios. Ado-
uit la o gr`mad` de filme. Nu avem televizor, dar economie. P`rerea mea e c` nu a existat pre[edinte lescent fiind, biserica \nsemna totul pentru mine.
avem \n schimb un proiector din acela ieftin, cu un cear- care s` nu ]in` seama de dorin]ele Americii corporatiste. PLAYBOY: Erai un credincios adev`rat.
[af pe care \l \ntindem pe perete. Este ca [i c\nd ai avea Societatea noastr` e construit` pe toate aceste indus- HARRELSON: Cel mai adev`rat. Trebuia s` fii. Reli-
propriul t`u cinematograf. C\nd tr`iam \n Los Angeles, trii care o violeaz` pe Mama Natur` zilnic. {i primesc gia mi-a fost \ndesat` \n cap pentru at\ta vreme. |mi
nu aveam imaginea de ansamblu asupra vie]ii. Maui o gr`mad` de subven]ii - miliarde [i miliarde de dolari amintesc c` aveam vreo 20 de ani, lucram \n construc]ii
este pentru mine confruntarea cu realitatea. Oamenii \n fiecare an pentru a continua cu atrocit`]ile. Poate \n Ohio [i i-am cerut voie m`tu[ii mele s` stau cu ni[te
au o imagine fals` asupra stilului de via]` de la Holly- Obama s` fie primul care le va ]ine piept? Vom vedea. fete pe care le [tiam. Iar ea mi-a spus: Ei bine,
wood, iar eu n-am f`cut excep]ie. Este vorba de o via]` Mi-ar pl`cea s-o v`d [i pe asta. vorbe[te-le despre Domnul [i nu-]i petrece noaptea
nebuneasc`, amuzant`, plin` de bani [i sex, care crezi PLAYBOY: Ai schimbat impresii despre cu ele. Iar eu i-am r`spuns: Da, absolut.
c` te va face cumva fericit, dar nu este cazul. Hawaii cu pre[edintele Obama? PLAYBOY: Te-au corupt p\n` la urm`?
PLAYBOY: Banii nu aduc fericirea? HARRELSON: Chiar \nainte de a fi ales pre[edinte, HARRELSON: Nu, am mers la ele [i am \nceput s` le
HARRELSON: Uite, am o poz` cu mine c\nd am m-am \nt\lnit cu el \n Oahu. M-a luat pe nepreg`tite cu ]in predici (r\de). |mi amintesc cum cl`tinau ele din
venit prima oar` \n Los Angeles. Cred c` era atunci c\nd \ntrebarea: Tocmai ai sosit din Maui?. M-a dat pe cap de parc` eu a[ fi fost un suflet r`t`cit [i desigur c`
am \nceput Cheers. Tocmai \mplinisem 24 de ani [i spate. I-am spus: De unde?, iar el mi-a explicat: eram. Pe vremea aia, m` sim]eam vinovat pentru tot
st`team \ntr-o locuin]` de serviciu, pentru c` era aproa- P`i, m-am \nt\lnit odat` cu Willie Nelson [i m-a invitat ce avea leg`tur` cu sexul pofta trupeasc`, mastur-
pe de studiourile Warner Bros. Fratele meu mi-a f`cut \n autocarul lui, care pu]ea \ngrozitor, dac` \n]elegi ce barea, totul.
o poz` pe c\nd z`ceam \n jacuzzi, cu o sticl` de [ampa- vreau s` spun. Am \nceput s` r\d. Totu[i, Willie PLAYBOY: Cum ai dep`[it aceast` faz`?
nie \n m\n` [i un joint \n alta, iar \n jurul meu erau r`sp\n- mi-a spus: Dac` ajungi vreodat` \n Maui, trebuie s` HARRELSON: Cine spune c` am dep`[it-o? (r\de)
di]i o gr`mad` de bani. A[a vedeam noi via]a droguri, facem o partid` de golf cu amicul meu, Woody. Iubito, hai s` stingem luminile. Nu vreau s` te v`d
bani, sex. Destul de cur\nd, am \nceput s` tr`iesc {i-a amintit chestia asta. Am spus: Da, omule, chiar ar goal`. |]i po]i imagina? Am schimbat un pic macazul,
aceast` via]` pe bune. O goan` nebun` cu petre- trebui. Iar el a izbucnit \n r\s: O, cred c` asta mi-ar de[i a[ fi putut fi un pastor bun. M-am ini]iat \n teolo-
ceri, fete, limuzine, fani. Prietenul meu Michael J. Fox aduce numai necazuri. Este un tip adev`rat Obama. gie [i am studiat originile Bibliei, dar apoi am \nceput
\i spune circ, [i asta [i era, dar cred c` aveam nevoie s` Societatea noastr` are nevoie de o schimbare radical`. s` descop`r interven]ia omului. Am \nceput s` v`d
experimentez acest hedonism extrem pentru a vedea Trebuie s` sc`p`m de ]\]a de dinozaur. lucruri care m-au f`cut s` \ntreb: Dumnezeu vorbe[-
adev`rul. Conform zicalei, drumul c`tre palatul \n]elep- PLAYBOY: Interesant` combina]ie de cuvinte. te cu adev`rat prin acest instrument?.
ciunii e pavat cu excese. HARRELSON: Trebuie s` ne schimb`m mentali- PLAYBOY: Ori e cineva care a inventat totul?
PLAYBOY: Ai vreun regret? tatea demodat` la nivel de societate. Pentru mine, cea HARRELSON: Da, [i a f`cut-o din cel mai stupid
HARRELSON: Nu, nici un regret. Ei bine, la naiba, am mai strig`toare la cer dintre toate activit`]ile omului, motiv ca nevestele s` fie mai devotate so]ilor lor [i
tone de regrete, dar eram doar un pu[ti. C\nd e[ti cele- dup` r`zboaiele pentru petrol, este distrugerea v\rfurilor chestii de genul `sta. Am realizat c` Biblia este doar un
bru, po]i s` r`m\i copil c\t timp dore[ti. de munte. Ce \nseamn` l`comia corporativ`! Com- document de control al popula]iei. La acea vreme,
PLAYBOY: {i care e problema? paniile miniere obi[nuiau s` foreze pentru a g`si un filon eram b`iatul mamei [i de-a dreptul fascinat de religie.
HARRELSON: Nici o problem` (r\de). Hei, nu m` [i a extrage. Acum? Arunc` \n aer v\rfurile mun]ilor! Cele Nu fumam, nu beam ori altceva.
\n]elege gre[it. Am avut parte de vremuri absolut mai mari ma[in`rii pe care le-ai v`zut vreodat` vin, PLAYBOY: {i, desigur, virgin?
senza]ionale pentru care m-ar invidia orice b`rbat scormonesc p`m\ntul [i-l car` de acolo. Asta se \nt\mpl` HARRELSON: Nu spun c` eram f`r` p`cat (r\de).
t\n`r din lumea asta. Dar simt c` am irosit ceva. Adic` \ndeosebi \n Mun]ii Apala[i. Sute de mun]i au fost Mi-am pierdut inocen]a la 17 ani. Corespondam cu
g\nde[te-te c\t timp, nu mai vorbim de bani, am pier- distru[i [i sute de mici comunit`]i s\nt afectate. Este o o fat` dintr-o tab`r` religioas` din Ohio [i, cumva, am
dut \n loc s`-l investesc \n ceva semnificativ. Iisuse, a[ atrocitate [ nimeni nu face nimic \n privin]a asta. Eu [i ajuns la concluzia c` ea este singura persoan` de gen
fi putut \nv`]a 12 limbi str`ine! A[ fi putut \nv`]a c\teva Bobby Kennedy Jr. lucr`m la un film cu acest subiect. feminin de pe planeta P`m\nt disponibil`, a[a c`

70 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


loc retras [i am ajuns \ntr-o [ur` de f\n. Nici unul din-
tre noi nu [tia ce face, dar ne-am pus pe treab` cu
\nfl`c`rare p\n` c\nd au ap`rut p`rin]ii ei, cu u[i
tr\ntite de perete, lumini b`gate \n ochi, ]ipete, \n timp
ce eu \mi \ndesam chilo]ii [i sutienul ei \n pantaloni.
Nu f`ceam nimic, i-a spus ea tat`lui. A, da? Atunci
de ce tricoul t`u este pus pe dos?.
EE
i-am f`cut o vizit`. Am ie[it la plimbare, \n c`utarea unui

i f`ceau mi[to, eu f`ceam mi[to.


Tipii s-au apropiat de noi. O band`
de infractori croa]i, care veneau s` m`
omoare. Erau gata s` m` rup` \n b`taie,
PLAYBOY: Cum ai trecut de la tab`ra lui Iisus
la Hollywood?
c\nd unul dintre cretini m-a recunoscut,
HARRELSON: C\nd eram la liceu, am ap`rut a[a c` am ajuns s` merg la b`utur` cu ei.
\ntr-o pies` de teatru la biseric`. Eu interpretam un
be]iv \n scena Na[terii Domnului. Superdistrac]ie. f`ceam mi[to. Cur\nd, tipii `[tia s-au apropiat de noi [i se poate sim]i un om activ sexual cu trei dintre cele mai
Apoi am f`cut ceva mai multe \n timpul colegiului [i am erau cei mai duri tic`lo[i pe care i-am v`zut. Un fel de fenomenale femei din lume.
fost uimit cum o mic` schimbare \n voce ori \n compor- band` de infractori croa]i specializa]i \n judo sau ceva PLAYBOY: Oau
tament poate primi o reac]ie at\t de puternic` din asem`n`tor, care veneau s` m` omoare, \n principiu. HARRELSON: Da, oau. Iar chestia asta a continuat.
partea publicului. Am fost destul de \nc\ntat pentru a Erau gata s` m` rup` \n b`taie, c\nd unul dintre cretinii Alte nop]i, alte femei. Eram monumental de noro-
m` muta la New York [i a m` apuca de actorie. Dar `[tia m-a recunoscut din serial, a[a c` am ajuns s` cos. Tipele m` ag`]au \n baruri [i, dup` c\teva momen-
lucrurile nu au mers bine din prima. |n primul an, am merg la b`utur` cu ei. Jur c`, dac` n-ar fi fost Cheers, te, eram \mpreun` la toalet`. Super de c`cat. Este
avut 17 joburi [i n-am fost capabil s`-mi g`sesc un rol a[ fi murit chiar acolo, pe plaja aia din Croa]ia. greu de \n]eles dac` prive[ti lucrurile din afar`, dar ade-
sau m`car un agent. M-am cufundat \n depresie, a[a PLAYBOY: Iat`, a[adar! E tare s` fii celebru! v`rul este c` nimic nu avea sens. |n primul r\nd, ches-
c` dormeam toat` ziua. |ntr-o dup`-amiaz`, unul din- HARRELSON: Majoritatea timpului, da. Dar la \nceput tia asta nu s-ar fi \nt\mplat dac` n-a[ fi fost celebru. Un
tre colegii mei de camer` a dat buzna la mine [i-a spus: a fost foarte stresant. Treci de la faza \n care nimeni nu neica nimeni n-ar fi ajuns niciodat` \n pat cu trei femei.
D`-te dracului jos din pat. Te caut` un agent la tele- \]i d` aten]ie la faza \n care toat` lumea \]i spune: E[ti Dar, dac` e[ti tipul din Cheersori din N`scu]i asasini ori
fon. Iar agentul mi-a spus: Fa]a ta \mi spune ceva. grozav, e[ti grozav. Te iubim. Nu conteaz` dac` Larry Flynt, dintr-odat` e[ti un fel de mare Casanova.
Vrei s` ne \nt\lnim s` vorbim?. Tipa a ajuns s` m` vorbe[te pe bune sau nu. Tu oricum crezi. La un mo- PLAYBOY: Anul trecut, te-ai c`s`torit, \n
reprezinte ani la r\ndul [i tot ea a fost cea care m-a dus ment dat, am avut o c`dere nervoas`. Tocmai termina- sf\r[it, cu Laura Louie, femeia al`turi de care
la audi]ia pentru Cheers. M-am \nt\lnit cu produc`torii sem Cheers, primisem oferta pentru Propunere inde- e[ti de 20 de ani. De ce ai a[teptat at\t?
serialului chiar \nainte de a afla c` ar trebui s` renunu] cent` [i am aterizat direct \n Natural Born Killers, care HARRELSON: B`nuiesc c` niciodat` nu po]i fi prea
la lactate. Am intoleran]` la lactoz` [i \mi curgeau avea propria lui nebunie. Au fost 56 dintre cele mai ne- sigur (r\de). Dar c`snicia [i monogamia s\nt, \n gener-
mucii \ngrozitor \n ziua aceea. Nici nu [tiam cine s\nt bune zile din via]a mea. Totul a fost cu curul \n sus. |mi al, destul de interesante. Dac` te ui]i la animale, unele
oamenii aceia, a[a c` doar st`team \n fa]a lor [i \mi amintesc c` a trebuit s` m` rad pe cap [i s` m` iden- dintre acestea se \mperecheaz` pe via]`, altele nu. C\inii
suflam nasul. Toat` adunarea a \nceput s` r\d`, a[a c` tific cu personajul. C\nd am mers la \nchisoarea Joliet [i delfinii nu par s` dea doi bani pe monogamie, iar eu
am \nceput [i eu s` r\d, produc\nd cu aceast` ocazie s` film`m, c\]iva indivizi criminali! urlau la mine iar eu am fost mereu \nclinat s` le dau dreptate. Am crezut
[i mai mul]i muci. Nici nu-mi imaginam c` cei care urlam \napoi la ei: Fuck you! Fuck you! Fuck you!. |n \ntotdeauna c` monogamia e o absurditate. Este ciu-
r\deau erau chiar regizorul show-ului [i al]i produc`tori. timpul `la, \mi amintesc c` am sc`pat h`]urile. Cred c` dat. Un individ se culc` cu alt` femeie, apoi vine acas`
Dintr-un oarecare motiv, ace[tia au zis: Mda, `sta-i e important ca, din c\nd \n c\nd, s` te b`l`ce[ti \n pro- iar nevast`-sa \i poate t`ia testiculele, \l poate omor\ [i
tipul care-l va juca pe Woody Boyd. Am avut la dis- pria depresie. Oamenii se gr`besc s` mearg` la medic, gestul ar avea justificare. Pe de alt` parte, acela[i tip se
pozi]ie 24 de ore \n care s` m` hot`r`sc s` renun] la s` redevin` ferici]i. Am fost deprimat de c\teva ori \n via]` duce [i omoar` trei oameni, vine acas`, iar ea \i g`se[te
via]a mea din New York pentru Los Angeles [i s` fiu [i, de[i nu-I ceva pl`cut, cred c` mi-a folosit la ceva. Ai un loc unde s` se ascund` [i \i aduce [i m\ncare. Este
al naibii dac` n-am f`cut-o! nevoie at\t de amintiri ur\te c\t [i de amintiri frumoase ciudat cum ideea de monogamie este at\t de gene-
PLAYBOY: Cum au fost acei primi ani \n LA? pentru a deveni o persoan` complet`. ralizat`. Este subiectul fiec`rui talkshow, fiec`rui film,
HARRELSON: |ngrozitori ca dracu. Distrac]ie la greu. PLAYBOY: Ai roluri pe care regre]i c` le-ai fiec`rui c\ntec.
|n primul r\nd, s` lucrezi cu tipi ca Ted Danson [i to]i refuzat? PLAYBOY: Cum te-ai descurcat tu cu asta?
ceilal]i era ca [i cum mergeai \n fiecare zi la joac`. {i tre- HARRELSON: Au fost c\teva, normal. Jerry Maguire HARRELSON: (r\de)
buie s`-]i aminte[ti c`, pe atunci, oamenii chiar se ar fi fost interesant. Mi-am dat pumni \n cap ani de zile PLAYBOY: A fost dificil?
str\ngeau \n fa]a televizorului s` se uite la seriale. Nu era pentru c` n-am acceptat acest rol. HARRELSON: Nu [tiu. Dup` cum spuneam, ideea
ca acum, c\nd ai un milion de alte distrac]ii. Am devenit PLAYBOY: Ce ai \nv`]at din perioada ta de circ de monogamie mi s-a p`rut \ntotdeauna absurd`
foarte repede cunoscut, iar oameni complet hedonistic? dar, sincer, \n via]a mea actual` nu mai [tiu ce s` cred.
necunoscu]i se purtau cu mine ca [i c\nd eram amicul HARRELSON: Nu renun]i la asta, nu-i a[a? Bine, din Nu [tiu ce-i bine, nu [tiu ce-i r`u. Tot ce [tiu e c` vreau
lor. A fost o situa]ie \n care pot s` spun c` faima mi-a moment ce este vorba de PLAYBOY, \]i voi \mp`rt`[i ca Laura s` fie fericit` [i s` avem o familie fericit`.
salvat via]a. una sau dou` chestii, doar ca s` vezi ce superficiali PLAYBOY: Dar cum te sim]i tu?
PLAYBOY: Cum a[a? s\ntem noi ca societate. La un moment dat, umblam HARRELSON: Paul McCartney are o pies` pe albu-
HARRELSON: P`i, s-a \nt\mplat c\]iva ani mai t\rziu, pe cu trei tipe fantastice, una mai frumoas` ca cealalt`. mul s`u, Off the Ground, \n care exist` versul: Cel mai
c\nd eram \n Dubrovnik, Croa]ia, la scurt timp dup` Ne-am \nt\lnit la una dintre petrecerile de la Holly- frumos lucru pe care l-am v`zut a fost un om care \[i
r`zboiul bosniac. Eram la plaj` cu c\teva fete, \notam. wood. Se auzea o muzic` mi[to, iar eu m-am apropi- iubea nevasta. |mi place albumul [i \mi amintesc c`
Una dintre ele a spus ceva, iar eu am r\s. C\teodat`, am at de ele, le-am luat de talie [i le-am spus: Am un vis. m-am g\ndit mult la chestia asta. Este genul acela de
tendi]a s` m` hlizesc ca o feti]`. Am auzit pe cineva Le-am f`cut s` r\d` doar zic\nd asta, iar dou` ore mai replic` pe care probabil o scrii \ntr-o secund`, dar
r\z\nd de mine, a[a c` i-am r`spuns. Ei f`ceau mi[to, eu t\rziu eram la mine acas`, sim]indu-m` pe c\t de bine mi-a r`mas \n cap. Am ajuns s-o simt pe pielea mea.

DECEMBRIE 2009 c 71

www.storemags.com & www.fantamag.com


M
M
HARRELSON: O, asta a fost ideea lui Paul. Toc-
mai veneam de la aeroport, c\nd m-am \nt\lnit cu
arijuana este luat` la ochi pentru Sir Paul McCartney. S\ntem prieteni de mult, av\nd

c` este un drog care te face s` g\n- \n comun pasiunea pentru veganism [i multe altele.
|n fine, i-am spus ce s-a \nt\mplat [i c` tocmai ter-
de[ti dintr-o perspectiv` inedit`. Este un minasem un film cu titlul Zombieland, iar Paul a
spus: Asta-i, omule! Spune presei c` fotograful era
drog care te face s` \ncepi s` pui la \ndo- un zombie. A[a c` am mers pe m\na lui. (r\de, apoi
redevine brusc serios) Despre \ntrebarea aceea
ial` autoritatea, iar statul nu-[i dore[te dac` \mi ur`sc tat`l Problema lui e c` n-a [tiut s`-[i

acest lucru. controleze comportamentul. A avut [ansa de a-[i


schimba via]a, dar n-a [tiut cum. |mi amintesc c`
Faptul c` o iubesc pe Laura at\t de mult a dus la cele fac, asta ar trebui s` fie prerogativa mea. La fel cum ar ie[ise din pu[c`rie [i a venit s` m` viziteze la colegiu.
mai bune chestii din via]a mea. Laura este o tip` trebui s` fie decizia mea dac` s` port sau nu casc` c\nd A ap`rut \ntr-o ma[in` mare, un Lincoln Continen-
fantastic`. Referitor la comportamentul meu adoles- s\nt pe motociclet`. Ei cred c`, dac` interzic marijuana, tal, [i m-am g\ndit c` acum are via]a pe care o
centin [i toate ie[irile mele, a fost incredibil`. De exem- \i vor \mpiedica pe oameni s` consume. Ia ghici? dore[te [i poate lucrurile se vor schimba. Dar apoi
plu, acum c\]iva ani eram la Londra, c\nd a ap`rut Oamenii o consum` oricum. E ca pe vremea prohibi]iei. a ajuns iar la \nchisoare [i acolo a r`mas.
[tirea c` am avut o experien]` cu trei fete. Au existat be]ivi \nainte de prohibi]ie, \n timpul PLAYBOY: Cum ar fi? (Harrelson \[i \ntoarce
PLAYBOY: Cele trei fete de care vorbeai? prohibi]iei [i dup`. C\nd alcoolul a intrat \n legalitate, privirea de la mine [i r`m\ne t`cut [i nemi[cat
HARRELSON: (r\de) Nu, alte trei fete. Se pare c` s-a risipit acea violen]` n`scut` din faptul trebuia s` te pentru patru minute [i 27 de secunde)
sl`biciunea mea s\nt grupurile. A fost o chestie nebu- ascunzi. Cred c` oamenii s\nt inteligen]i, c` ar trebui s` HARRELSON: (se \nsenineaz`, z\mbe[te) Hei, ce
neasc`, dar s-a dovedit c` una dintre cele trei era \n fie l`sa]i s` decid`. At\ta timp c\t nu-mi fac r`u mie ori mai faci?
leg`tur` cu ni[te paparazzi. |n secunda urm`toare, casei mele, ar trebui s` fiu l`sat s` fac ce-mi place. Pen- PLAYBOY: Bini[or, tu?
apare un articol de trei pagini despre mine \ntr-un tru c` nu este cazul, avem o gr`mad` de oameni care HARRELSON: (r\de) Bine, bine. Despre ce altceva mai
tabloid. Laura a auzit despre asta [i [tii ce mi-a spus? umplu pu[c`riile, pentru ni[te crime f`r` victime. vrei s` vorbim?
Nu \mi pot imagina c\t de dificil este pentru tine s` dai HARRELSON: Cum a fost s`-]i vezi tat`l PLAYBOY: A, am \n]eles. S` vedem. Am
piept cu lucruri de genul `sta. Fa]` de majoritatea fe- murind \n \nchisoare? \n]eles c` \l imi]i pe Elvis.
meilor, care ar fi reac]ionat violent, cu ]ipete [i urlete, PLAYBOY: Ei bine, foarte greu. N-am fost niciodat` HARRELSON: (\ncepe s` c\nte All Shook Up) Chiar
ea m-a comp`timit. Am \n]eles c` asta \nseamn` iubirea convins c` el a comis crima de care a fost acuzat [i \ntot- dup` moartea lui Elvis, am primit unul dintre discurile
la cel mai \nalt nivel. Am umblat [i eu prin lume, am deauna am crezut c`, \ntr-un fel sau altul, voi reu[i s` \l lui. Am \nv`]at c\ntecele pe de rost, [i, nu dup` mult
\nt\lnit ceva tipe, dar a[ spune c` Laura este o adev`rat` scot de acolo. Guvernul a f`cut o gr`mad` de gre[eli timp, oamenii \mi strigau: F`-]i num`rul cu Elvis. |mi
zei]`. Miloas`, \n]eleg`toare, frumoas`. Este, pur [i \n cazul lui, dar a sc`pat cu fa]a curat`. Pe de alt` parte, amintesc c`, odat`, am c\ntat \n biblioteca liceului.
simplu, cople[itor. (pauz` de fumat marijuana) tat`l meu nu a fost un sf\nt, a[a c` nu [tiu. Pe el nu-mi Am \nceput \ncet, \ntr-un col], dar foarte repede colegii
PLAYBOY: Ai putea tr`i f`r` stimulente? vine niciodat` s`-l condamn pentru lucruri pe care la s-au str\ns \n jurul meu b`t\nd din palme
HARRELSON: Experimentez starea de veghe \n al]ii m-ar deranja. Ce-i important este c` l-am iubit cu PLAYBOY: C\]i ani aveai?
fiecare zi, \n por]ii mari chiar (r\de). Admir filozofia adev`rat. Cred c` era un tip extraordinar HARRELSON: |n jur de 16. Apoi am s`rit pe o mas`
straight-edge, f`r` droguri, alcool [i tutun, iar vre- PLAYBOY: Prima oar`, a intrat la pu[c`rie [i mi-am terminat c\ntecul [i p\n` [i bibliotecarele m-au
murile \n care nu luam nimic au fost foarte satisf`- c\nd tu aveai [apte ani. Ai crescut ur\ndu-l aclamat! Am fost o chestie inteligent`, pentru c` a[a
c`toare. Dar s` nu crezi c` s\nt tot timpul mang`, pentru c` nu ]i-a fost aproape? i-am atras aten]ia lui Robin. Era cea mai frumoas`
pentru c` nu-i adev`rat. C\nd lucrez, m` concentrez HARRELSON: Uite, cred c` l-am ur\t pentru c\teva elev` din anul meu [i avea un iubit din echipa de fot-
pe ceea ce am de f`cut [i s\nt foarte ne-mang`. chestii. Mi-ar fi pl`cut s` stau a[a cu tata, la discu]ii, sau bal. A venit la mine [i mi-a spus: Te-ai g\ndit vreodat`
PLAYBOY: Crezi c` iarba va fi legalizat` \n s` merg cu el \n excursii, la un film. Am avut cu mama s` faci teatru?. Ea era \n clubul de teatru. Nu-mi tre-
SUA \n urm`torii 10 ani? o rela]ie foarte str\ns`, la modul c`, probabil, eram prea cuse niciodat` prin g\nd c` a[ putea s` joc, dar, pen-
HARRELSON: P`i, dac` voin]a poporului ar putea fi bun pentru un b`iat [i mi-ar fi prins bine s` am un tat` tru c` Robin juca, i-am r`spuns: Poate c` da. |n clipa
exprimat` prin politic`, normal c` ar putea fi legalizat`. \n zon`, s` m` ajute s`-mi l`rgesc orizontul. Nu pot urm`toare, eram \n trupa de teatru [i iubitul lui Robin.
Dar pentru c` nu-i cazul societatea noastr` fiind con- spune c` tata nu m-a influen]at. L-am sim]it \n sufletul PLAYBOY: E amuzant cum o singur` persoan`
dus`, de fapt, de voin]a corpora]iilor - r`zboiul drogurilor meu. |n Japonia, se zice c`, atunci c\nd te na[ti de ziua \]i poate schimba \ntreaga via]`.
va continua. Este o surs` de venit al naibii de mare. Se de na[tere a tat`lui, cum am f`cut eu, \nseamn` c` tu HARRELSON: Ori \]i poate schimba obiceiurile. |mi
cheltuie anual miliarde [i miliarde de dolari \n ac]iunea e[ti tat`l t`u. M` g\ndesc la chestia asta. amintesc c\nd am renun]at la Cola pentru Sprite pen-
pentru combaterea drogurilor, \n care s\nt angaja]i o PLAYBOY: E[ti \nclinat s` te manife[ti vio- tru c` m` g\ndeam c` arat` mai clar [i mai curat. Era
gr`mad` de oameni. Marijuana este luat` la ochi pen- lent? De cur\nd, te-ai \nc`ierat cu un foto- doar o chestie mental`, dar a fost startul meu spre un
tru c` este un drog care te face s` g\nde[ti dintr-o per- graf TMZ [i i-ai spart omului camera foto. stil de via]` mai s`n`tos. Cur\nd, m-am hot`r\t s` nu mai
spectiv` inedit`. Este un drog care te face s` \ncepi s` HARRELSON: (bomb`ne) Da, ei bine, cred c` to]i beau sucuri acidulate deloc. Aceast` singur` schim-
pui la \ndoial` autoritatea, iar statul nu-[i dore[te acest oamenii au un filon de violen]` \n ei, iar eu, \n mod bare \n diet` mi-a dat mai mult` energie. M-am g\ndit
lucru. Guvernul federal a fost creat pentru a ne prote- sigur, am avut probleme cu controlul furiei ori lipsa la alte modalit`]i de a dob\ndi [i mai mult` energie, a[a
ja de inamicii str`ini [i pentru a facilita afacerile \ntre state. de control a furiei. Dar am g`sit o ie[ire. Actoria m` c` am \ncercat veganismul. La \nceput, nu pentru c`
La ora actual`, \[i dep`[e[te cu mult atribu]iile. Mi se ajut`. Yoga [i medita]ia ajut` [i ele. mi-ar fi fost mil` de animale asta a venit mai t\rziu
pare de bun sim] s`-mi pun centura de siguran]` PLAYBOY: Ulterior, ai dat o explica]ie oficial`, ci pentru c` m` f`cea s` mai simt bine. {i, p\n` s`-mi
atunci c\nd conduc ma[ina, dar, dac` nu am chef s` o spun\nd c` l-ai confundat cu un zombie. dau seama, mi-am schimbat \ntregul regim. B

72 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
74 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


Febra meselor de joc a ajuns [i
printre romni: avem, deja, primii
campioni, at\t la masa de joc, c\t [i
\n conturi!
Text de Ramona Pop
Fotografii de R`zvan Anghelescu

Fenomenul care a \ncins planeta, \n 2003, dup` succesul de


2,5 milioane de dolari a lui Chris Moneymaker, capteaz`, \n
prezent, [i foarte mul]i romni. Cei mai ingenio[i dintre ei
Mihai Manole, Dan Murariu [i Cristian Dragomir ne-au
facilitat accesul \n culisele celui mai bine structurat poker, Texas Hol-
dem-ul, ramur` care i-a ademenit recent [i pe Ben Affleck, Boris
Becker sau Bill Gates. C`lc\ndu-i pe urme canadianului de origine romn`
Daniel Negreanu, multimilionar c`ruia \i este asociat` invariabil, \n
presa interna]ional`, sintagma legend` a poker-ului, cei trei tineri din
Romnia amenin]` suprema]ia granzilor \n competi]iile care conteaz`.
|n VIP-room-ul de la Casa Vernescu, Manole, Dragomir [i Murariu [i-au pus la
b`taie c\teva dintre trucurile care i-au propulsat \n topurile interna]ionale, ne-au
povestit \nt\mpl`ri inedite din cele mai sofisticate locuri \n care au concurat [i, \n pre-
mier` pentru o publica]ie neaxat` pe domeniul \n care activeaz`, [i-au conturat cu
dib`cie universul de life-style. Dar povestea lor, narat` cu autoironie \ntre o quint`
royal` [i o cacealma, nu este una marcat` exclusiv de glamour, ci con]ine [i accente
tragicomice, care nu fac dec\t s` reitereze latura uman` a acestor campioni, deja mili-
onari sau \n curs de devenire.

DECEMBRIE 2009 c 75

www.storemags.com & www.fantamag.com


PLAYBOY: La nivelul la ai f`cut treab`. {ase zile ai fost extraordinar.
care a]i ajuns voi, c\t la Singura dat` c\nd te-ai preg`tit cum trebuie
sut` e noroc [i c\t la sut` pentru un turneu.
e tehnic` \n jocul de
poker? PLAYBOY: P\n` la ce nivel se poate juca la
CRISTIAN DRA GO - cacealma?
MIR: Dac` am juca \ntre noi, norocul ar MANOLE: Cacealma, una pe zi! |ntr-o zi de
c\nt`ri foarte mult. |n momentul \n joc de zece ore, dac`-]i iese una
care ajungi la un anumit nivel [i joci DRAGOMIR: Se mai cheam` [i bluf. CRISTIAN
cu oameni de nivelul t`u, norocul face, \n Numai c` bluff-urile mari implic` tot timpul DRAGOMIR
mare parte, rezultatul. o poveste, pe care trebuie s-o faci de la (31 de ani)
Cunoscut online
MIHAI MANOLE: Depinde de turneu. \nceputul m\inii p\n` la sf\r[it, te cost` [i sub numele de
Lu`m, de pild`, European Poker Tour-ul de foarte multe fise [i-]i cam ri[ti via]a \n turneu. Unlucky, a reu[it,
anul acesta de la Londra, unde au participat R`splata nu e chiar a[a mare. Play-urile astea, \n decurs de un
an [i c\teva luni,
700 de oameni, dintre care 100-200 cei mai bluff-urile se fac, \n general, pentru imagine.
performan]a de a
buni din lume. Nivelul fiind foarte ridicat, MURARIU: Teoria spune s` nu \]i bagi acumula, exclusiv
normal c` ai nevoie de mai mult noroc dec\t niciodat` toate fisele pe un bluf. Face parte din turnee de
la turneul din Var[ovia, s` zicem, unde s-au din joc s` blufezi [i, chiar dac` uneori e[ti poker online [i
live, c\[tiguri care
prezentat doar c\]iva juc`tori buni, majori- prins, trebuie s` folose[ti asta \n favoarea ta se ridic` la suma
tatea fiind localnici, amatori. [i, la o m\n` urm`toare c\nd ai o carte puter- de 350.000 de
DAN MURARIU: Dac` juc`m noi trei nic`, s` o joci \n mod identic. dolari. A ajuns
printre ultimii 70
acum, oricine poate s` c\[tige sau s` piard` la MANOLE: Bluf-urile adev`rate s\nt cele
de concuren]i la
fel de mult. Av\nd aproximativ acelea[i infor- la care \]i expui peste 70% din stack. C\nd World Series of
ma]ii, diferen]a dintre noi este nesemnifica- expui 10-20%, nu e chiar bluf Poker 2008 (cea
tiv`. Dac` juc`m noi trei [i cu tine acum 100 mai importanta
competi]ie de
de turnee, teoretic, fiecare dintre noi ar tre- PLAYBOY: C\te bluf-uri ai f`cut la turneul
poker din lume),
bui s` c\[tige vreo 30 de turnee, iar tu restul de la Barcelona, unde ai jucat cinci zile? \ndr`znind s`-l
de zece. Deci, noi \mp`r]im ce pierzi tu. umileasc` pe Phil
Helmuth, consi -
l
S\nt propriaur!
derat unul dintre
PLAYBOY: Ce e un turneu dificil? cei mai buni MANOLE: Nu cred c-am f`cut dou`-trei \n
MURARIU: Unul unde particip` juc`tori juc`tori din care s`-mi expun toate fisele. Mai micu]e a[a,

meu advers
foarte buni, de valori apropiate, care nu m` toate timpurile. c\teva bet-uri, au mai fost.
las` pe mine s`-mi fac jocul obi[nuit. M` DRAGOMIR: Am tendin]a s` fac bluf-uri
for]eaz` s` fac mut`ri cu care nu s\nt obi[nuit mari \n momentul \n care \mi pierd r`bdarea
[i-atunci, de cele mai multe ori, gre[esc. [i nu m` ajut` nici c`r]ile.
DRAGOMIR: Probabil c` cel mai mare
adversar al meu s\nt chiar eu. Mi-e fric` de PLAYBOY: Dar se respect`, \n general,
mine [i de cum reac]ionez la diferitele chestii legea echitabilit`]ii?
care nu merg \n timpul unui turneu. DRAGOMIR: Trebuie s` existe tot timpul
MURARIU: C\teodat`, pur [i simplu, e[ti un echilibru \ntre m\inile pe care le bluff-ezi
agitat. De cum te a[ezi la mas`. Inexplicabil. [i m\inile pe care \ntr-adev`r le ai. Raportul
Un turneu serios dureaz` 50-60 de ore. S` ar trebui s` fie cam de 1 la 10. Dar echilibrul
r`m\i concentrat at\tea zile la r\nd, dormind `sta trebuie s` existe nu pentru ca, atunci
opt ore, e destul de greu. c\nd faci bluff, s` c\[tigi bani, ci pentru ca,
DRAGOMIR: Practic, `sta e lucrul cel mai atunci c\nd ai \ntr-adev`r o carte, s` fii pl`tit.
dificil, din punctul meu de vedere: s` r`m\i
concentrat, s` decizi corect, lu\nd \n calcul PLAYBOY: E adev`rat c` World Poker
numai factorii de joc, nu [i al]i factori, cum Tour, emisiune transmis` \n peste 100 de
ar fi oboseala sau starea de nervozitate, care ]`ri, a declan[at isteria jocului online?
n-ar trebui s`-]i afecteze deciziile. MURARIU: Isteria cred c` a declan[at-o
MANOLE: Tu, oricum, abordezi gre[it un Chris Moneymaker, \n 2003, dup` ce a
turneu. Tu niciodat` nu te preg`te[ti cum c\[tigat campionatul mondial de poker
trebuie. Func]ionezi pe st`ri de spirit. Dac` printr-o calificare dintr-un turneu freeroll. Nu
prinzi o pas` bun`, atunci faci ceva, dac` a investit nici un ban [i a c\[tigat c\teva mili-
nu, nu. |n loc s` stai s` dormi, s` te duci la oane de euro. Acest lucru a dus la triplarea
piscin`, s` alergi, s` ie[i la o plimbare, tu num`rului de participan]i anul urm`tor, de
stai toat` noaptea treaz, eventual ai jucat la 839 la 2576, [i apoi a crescut constant
p`c`neleUite, anul trecut, la Main ajung\nd la 8773 de juc`tori \n 2006.
Event-ul de la WSOP, c\nd chiar ai dormit, DRAGOMIR: Era amator, avea [i un nume

76 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fa


fantamag.com
fa om
MIHAI MANOLE
predestinat, a[a c` a dat speran]e multor (27 de ani) PLAYBOY: V-a]i sim]it
juc`tori. Orice juc`tor amator poate c\[tiga Printre cele mai vreodat` discrimina]i,
un turneu. importante rezul- ca romni?
tate care \l reco-
DRAGOMIR: Mi s-a
mand` se num`r`:
PLAYBOY: |n Romnia, ce a declan[at iste- locul 2 la turneul \nt\mplat o singur` dat`,
ria? Carribean Poker \n Austria, la Bregenz. Anul
DRAGOMIR: Mediatizarea sumelor care se Clasic, jucat n `sta, \n februarie. S-a nimerit s`
Caraibe, pe insula
\nv\rt \n joc. St. Kitts, locul 4 la fim trei romni la acela[i turneu
European Poker [i-am prins o discu]ie \ntre trei nem]i care
PLAYBOY: C\t` fabula]ie e \n mediatizarea Tour Barcelona (a spuneau ceva de genul Nu-i mai suport`m
intrat ca short
asta? pe ]iganii `[tia!.
stack la masa fina -
DRAGOMIR: Mult`. Oamenii nu c\[tig` l`, dar a reu[it s` MANOLE: Poate vorbea]i non-stop \n
sumele care s\nt scrise prin ziare. Din sumele se men]in`, romn` la mas` [i [tii cum e
c\[tigate se deduce suma investit`. Practic, c\[tig\nd 250 000 DRAGOMIR: Nu fi copil! Vorbeam \n
de euro), locul 5 la
\n ziar o s` apar`: a c\[tigat 250 000 de euro. englez` \n timpul m\inii [i \n romn` \n rest.
39th World Series
Dar, ca s` c\[tigi banii `[tia, ai mai jucat 100 of Poker 2008, Las
de turnee \n care ai b`gat 150 000 de euro sau Vegas, [i locul 1, \n PLAYBOY: C\nd a]i jucat prima oar` poker?
chiar 300 000. Deci, po]i fi chiar pe minus. 2008, la CAPT DRAGOMIR: Pe net, acum cinci ani.
Innsbruck Open.
Live, prima oar`, chiar aici, la Casa Vernes-
PLAYBOY: Vi se impoziteaz` veniturile? cu. Mul]i juc`tori de poker \n vog` acum
DRAGOMIR: E \n dezavantajul nostru s`
Cel multe, evit` cazinourile din Romnia, consider\nd
vorbim despre asta, chiar dac`, \n State, eu [i

lm a p zi! c` e o ciob`neal`, dar eu am \ncercat s`

o cacea
Mihai am pl`tit impozite de sute de mii, m` bat cu granzii din aceast` sfer` \nc`
neav\nd nici un beneficiu. E vorba de un de acum cinci ani. Am fost privit cu reti-
tax-agreement care nu exist` \ntre Romnia cen]`, ca un pu[ti care a venit s` le strice
[i Statele Unite. Impoziteaz` c\[tigul, nu MURARIU: Eu a[ fi de acord cu un impozit joaca. Rezultatul este c` to]i regularii, toate
profitul. Ai c\[tigat 100 000 de euro, poc! 30 din profit de 10%, dar s` existe [i anumite fosilele de-atunci s-au cam ruinat
000 ]i se opresc pe loc. Practic, banii `[tia ar beneficii, adic` s` se impoziteze suma r`mas` Pe-atunci, media de v\rst` era de 50 de
putea s`-i impoziteze statul romn. Sau cel \n urma sc`derii din c\[tig a cheltuielilor de joc. ani; figuri, trabucuri, aere de superioritate,
pu]in 20%. Altfel, \n America, cel pu]in, e r`u de jucat. era greu de p`truns.

NOIEMBRIE 2009 c 77

www.storemag
ww ags.com & www.fantamag.com
ag
MURARIU: [i foarte rezistent la stres!
Eu am jucat PLAYBOY: {tiu c` le recomanzi amatorilor
prima oar` pe net s` foloseasc` softuri ajut`toare
DAN MURARIU
\n mai, 2005, iar MANOLE: Ai un dezavantaj fa]` de ceilal]i,
(27 de ani)
live, \n 2006, la un dac` nu le folose[ti. S\nt softuri legale, cum- Agentu a reu[it
turneu \n Le- p`rate tot de pe site-ul de training. s` agoniseasc`
tonia. Am \n- MURARIU: Asta [i pentru c`, online, juc`m din poker sume
impresionante,
ceput cu freeroll-uri [i am progresat. Abia ter- la mai multe mese \n acela[i timp. Eu am \nsu[indu-[i, \n
minasem facultatea [i, v`z\nd c` se pot c\[tiga ajuns la 10-14, pentru a bate varia]ia jocului. ultimul an, rezul-
bani din poker, m-am axat pe asta. Jucam Jocul are un anumit factor de noroc; cu c\t joci tate de excep]ie.
Dup` locul 5 la
exclusiv online, \ntre opt [i zece ore pe zi. la mai multe mese, cu-at\t scade
Unibet Open
DRAGOMIR: Bine, softurile ajut`toare nu Algarve, a reu[it
PLAYBOY: {i tu, Cristian, e[ti pokerist de s\nt numai pentru a-]i calcula [ansele. Proba- aceea[i perfor-
meserie? bilit`]ile \n poker nu s\nt chiar a[a multe, le man]` [i la Uni-
bet Open Lon-
DRAGOMIR: Am terminat Facultatea de cam [tie toat` lumea. Dar e vorba de infor- dra, confirm\ndu-
Construc]ii. Am lucrat pe [antier vreo tre- ma]ii care privesc adversarii [i de a con[tien- [i valoarea. Mai
patru ani la firma tat`lui meu. Aveam [i tiza ce ai f`cut gre[it dup` o sesiune de joc, sfios [i mai
cump`tat \n
business-uri pe cont propriu \n domeniu, pentru c` po]i s`-]i revezi m\inile jucate [i s`
declara]ii dec\t
ceva cu mobilier [i tencuieli exterioare, dar, faci o analiz` pe propriul joc. fra]ii s`i de
p\n` la urm`, m-am apucat de poker. {i fac shooting (cel
treaba asta de cinci ani. Numai asta! PLAYBOY: Un individ f`r` studii supe- pu]in \n Trebuie s` [tii, de exemplu, ce-nseamn` s`
aparen]`), Dan
rioare [i f`r` cultur` general` poate s`-[i fii favorit 1 la 3 \ntr-o m\n`. No]iuni matema-
Murariu nu e
PLAYBOY: Tu cu ce te ocupai, Mihai, \nsu[easc` rapid [i bine tehnica pokerului? deloc pl`p\nd tice de clasa a XI-a.
\nainte s` joci poker? DRAGOMIR: Destul de greu. Practic, expe- c\nd vine vorba
MANOLE: Student la Facultatea de Auto- rien]a mea vine din [ah [i bridge. Tot ce-am de poker. PLAYBOY: Care e cel mai bun juc`tor pe
Adopt` stilul
matic` [i Calculatoare, la Universitatea f`cut p\n` s` joc poker m` ajut` acum. Dac` agresiv de joc [i- care l-a]i \nfruntat?
Politehnic` Bucure[ti. Anul acesta, am [i n-ai fost \ntr-o competi]ie sportiv` care s`-]i [i nimice[te MANOLE: Topurile s\nt pe termen scurt \n
reu[it s`-mi iau diploma de inginer. Fiind \n foloseasc` mintea, e greu s` r`zba]i. adversarii cu poker, s\nt mul]i juc`tori de valori apropiate.
\nd\rjirea cu care
campus, \n regie, \n anul doi de facultate MURARIU: Se poate, totu[i, cred, [i f`r` Factorul noroc e mai mare ca \n orice alt
c`uta Mihai cos-
(uite, dac` [tiam de poker din primul an, a[ studii superioare, dar ideea e s` nu vezi po- tum de Iepura[ sport. De fapt, asta [i atrage la acest joc: fap-
fi f`cut mult mai mult), am \nceput s` acu- kerul doar ca pe o surs` de bani, ci ca o com- \n ziua \nt\lnirii tul c`, oric\nd, un amator poate s` bat` un
mulez experien]` pe net. |ncet-\ncet, am peti]ie. |]i trebuie no]iuni de probabilistic`. noastre. profesionist. La World Series, event-ul 7,
ridicat mizele, am avut ambi]ie, nu am cedat \n 2008, am fost la masa final` cu Theo Tran,
[i, dup` un an, am \nceput [i cu turneele live. un chinez foarte agresiv care juca absolut
toate m\inile. Nimeni nu putea s` joace
PLAYBOY: Cum v` explica]i priza pe care nimic la mas` din cauza lui.
o are Texas Holdem-ul? Chiar e cel mai
bine structurat poker? PLAYBOY: Phil Helmuth n-a fost cel mai
MANOLE: Fenomenul a ap`rut \n Statele tare adversar al t`u, Cristian?
Unite prin 70. Au organizat campionat mon- DRAGOMIR: Nu. Cu Phil, a fost \n felul
dial, l-au mediatizat, a crescut num`rul de urm`tor. Eram la o mas` (televizat`) care
juc`tori, \n 2000 a ap`rut pokerul pe net, \n dura de opt ore, cu Mike Matusow, Chino
2003 a fost boom-ul cu Chris Moneymaker Rheem... A ap`rut la mas` Phil Helmuth
[i uite-a[a. Trendul \l d` Statele Unite. (l-au mutat de la o alt` mas` care se sp`r-
sese). Toat` lumea era extaziat`. Eu nu
PLAYBOY: Care ar fi profilul robot al juc`- prea l-am b`gat \n seam`. La un moment dat,
torului profesionist de poker? cred c` mi-a zis ceva, dar nu i-am r`spuns,
DRAGOMIR: |ntre 20 [i 30 de ani, nec`- fiindc` nu eram atent, nu din alte motive. Era
s`torit, cu ceva cuno[tin]e de matematic`, finalul zilei [i m-am g\ndit s` for]ez pu]in.
absolvent al unei facult`]i, probabil licen]iat, Eram chip-leader \n momentul `la. Eram pe
dedicat jocului [i lipsit de alte preocup`ri. A, val, dominam masa la WSOP. La un
moment dat, s-a aruncat toat` lumea p\n` la
mine, aveam pozi]ie, m-am g\ndit s` fur

Noroculen]eaz` blind-urile [i am m`rit cu 10-4, m\n` cu care


f`cusem \n ziua respectiv` ni[te fise [i mi s-a

influ p`rut kinky s` fur blind-urile cu 10-4 de

c\[tigul
aceea[i culoare. |n blind, era [i Phil, care a
f`cut tribet. N-am avut nici o inten]ie s`
continuu m\na dup` tribet, numai c` el a

78 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fa


fantamag.com
fa om
s\nt pe[ti, c` americanii joac` serios, c` din aceast` cauz` s-a introdus o regul` nou` la
francezii s\nt nebuni [i joac` aiurea, c` ru[ii WSOP: nimeni nu are voie s` se mascheze de
s\nt g\[te, c` danezii joac` agresiv [i bine.. a[a manier` \nc\t s` nu poat` fi recunoscut. Au
fost unii, acum doi ani, la WSOP, \mbr`ca]i \n
PLAYBOY: Romnii cum s\nt? costum de Superman sau de Tweety.
DRAGOMIR: Ca ru[ii... Agresivi, dar slabi.
PLAYBOY: Se zice c` femeile pot fi foarte
PLAYBOY: Dac-a]i avea dreptul la o sin- greu citite. |]i place s` joci cu ele sau te inco-
gur` informa]ie despre adversar, ce a]i alege? modeaz`?
MANOLE: Situa]ia lui financiar`. MANOLE: De obicei, ele ori joac` foarte
MURARIU: Num`rul turneelor live. tight, ori \[i supraevaluaz` m\inile.
DRAGOMIR: Na]ionalitatea. DRAGOMIR: Pe mine m` incomodeaz`
r`u de tot. Nu le \n]eleg logica. Mi se pare c`
PLAYBOY: C\te ore a durat cel mai lung g\ndesc altfel dec\t b`rba]ii [i ori le subes-
turneu pe care l-a]i jucat? timez, ori le supraestimez. Femeile care
DRAGOMIR: {ase zile. joac` poker s\nt foarte dr`gu]e, \n general
MANOLE: La EPT Barcelona, am jucat MANOLE: Am jucat cu actri]a Jennifer
cinci zile a c\te 10 ore, \n medie, pe zi. Tilly. Nu-mi venea s` cred c` are 50 de ani.
MURARIU: Online, cam dou`sprezece ore, Nu-i d`deam mai mult de 25.
iar live, trei zile consecutive c\te unsprezece
\nceput s` vorbeasc` vreun sfert de or`, s`-mi ore pe zi. PLAYBOY: Ce modific`ri a impus pokerul
deep stack cel
spun` c` are \n m\n` doi popi [i c` s-a \nt\lnit mai mare num`r \n stilul vostru de via]`?
cu doi a[i [i c`-i o m\n` mare [i c` ce mult de jetoane aflat \n PLAYBOY: Pleca]i [i voi la concurs, pre- DRAGOMIR: De cinci ani, tr`iesc noaptea.
ghinion are el. Vorbea singur. |ncepuse s`- posesia unui cum Daniel Negreanu, cu o geant` enorm`? {i live, se joac` dup` opt seara, deci e[ti
juc`tor
mi dea diferite combina]ii de c`r]i pe care le- DRAGOMIR: Ultima dat` c\nd am c\[tigat for]at s` dormi diminea]a, de pe la 8-9, une-
blind sum`
a[ putea avea \n m\n`. L-am l`sat s`-[i fac` obligatorie pl`tit` mul]i bani i-am luat \ntr-o pung` de plastic. ori chiar de la 12.
show-ul, convins fiind c-o s` arunc m\na. de primii doi Le-am rugat pe fetele de la casierie s` mi-o MANOLE: C\nd s\nt \n ]ar`, joc foarte mult
|n[ira fel de fel de c`r]i premium din care juc`tori din st\nga procure. Cea mai scump` pung` de plastic! tenis [i fotbal. C\nd s\nt plecat la turnee,
dealer-ului \nainte
lipsea combina]ia as-pop`. Insista foarte de \mp`r]irea
Le-am l`sat 500 de dolari. Luasem vreo 200 \ntotdeauna dorm minimum [apte ore \nainte
mult ca eu s` m` arunc. Mi-am dat seama c` c`r]ilor 000 atunci. de fiecare zi de turneu.
are \n m\n` as-pop` (din 2007, la WSOP, big blind sum` MURARIU: De[i m` culc la 3-4 diminea]a,
este interzis s` spui exact ce carte ai \n m\n`). de bani pe care al PLAYBOY: Cum v` decontracta]i? nu pot spune c` am renun]at la ceva
doilea juc`tor de
Singurul premium hand prost dup` flop este dup` dealer este DRAGOMIR: Mie \mi
as-pop`. As-pop` e o carte puternic` pre- for]at s` o dea la place s` ascult muzi- PLAYBOY: Tot nu-n]eleg cum nu v-au
flop, dar, dup` ce se v`d c`r]ile, e o carte \nceputul m\inii c`. Dac` ai un p`r`sit so]iile/iubitele p\n` acum!
raise - a plusa
slab`, nu vrei s` joci m\na. C\nd mi-a zis playlist bun la tine, DRAGOMIR: S\nt simpatic. Vorbim de
suma cerut` ini]ial
Dac` te-arunci, \]i ar`t cartea!, m-a convins de un alt juc`tor e grozav. De exem- dou` ore [i nu te-ai prins?
s`-i dau call. M-am g\ndit c` [ansele lui s` tribet a cere mai plu, la Vegas, \n a MURARIU: Iubita mea m` \n]elege [i m`
loveasc` flop-ul cu as-pop` erau de vreo mult dec\t a doua zi de turneu, sus]ine. Se bucur` de s`pt`m\nile \n care nu
plusat un juc`tor
30% [i [tiam c`, dac` o s` rateze flop-ul, era dinaintea ta mi-a dat Mihai un joc deloc.
potul meu. A[teptam s` nu v`d un as [i-un call - plata sumei playlist schimbat [i mi-a mers foarte r`u.
pop` jos. I-am dat call, bord-ul a venit 10-9- care a fost pariat` Eram nervos tot timpul [i nu [tiam de ce. Era PLAYBOY: Fenomenul s-a consolidat dato-
de un anumit
3. El vorbea primul, el a b`tut check, eu am mult` muzic` electronic`, iar mie \mi place rit` particip`rii unor personalit`]i de prim
juc`tor
pariat 300.000 de fise \ntr-un pot de 450.000. bluf - Mizarea unei s` ascult vechituri [i Parazi]ii. rang, cum ar fi Ben Affleck, Toby Maguire,
El avea cam un milion de fise, deci ca s` con- sume importante, MANOLE: Hai c`, prima oar`, ]i-am dat Boris Becker [i Bill Gates. A]i jucat cu ei?
tinue m\na acolo, trebuia s` bluf-eze cu toate c\nd nu de]ii c`r]i Pussycat Dolls [i Kate Perry [i ]i-au pl`cut! MANOLE: Chiar \n acest an, cu Boris Beck-
bune pentru a
fisele lui. Binen]eles c` n-a f`cut-o! A \ntors DRAGOMIR: P`i, da, c` erau cu cuvinte! er, la Barcelona (nu pentru mult timp, aproxi-
for]a pe ceilal]i
sc\rbit pe fa]` as-pop` [i a \nceput s` m` juc`tori s` renun]e Dac` nu aud cuvinte, nu m` motivez. mativ o or`, pentru c` a fost eliminat) [i cu
fac` idiot. Pur [i simplu, s-a enervat c` a fost la potul din m\na Thomas Brolin (celebrul fotbalist suedez de la
b`tut. respectiv` PLAYBOY: Exist` turnee la care nu ai voie World Cup 94), acum doi ani, la Monte Carlo.
flop - cele trei c`r]i
\ntoarse de dealer s` por]i ochelari? C\t de departe are voie un
PLAYBOY: |n ce const` documentarea pe mas` cu fa]a \n juc`tor s` mearg` pentru a nu fi citit? }i se PLAYBOY: Negreanu declara \n 2005: Joc
despre adversari? sus, comune tutu - permite, de exemplu, s` te prezin]i deghizat? de 14 ani poker profesionist [i nu mi-a c`zut
ror juc`torilor
DRAGOMIR: |n Vegas, de exemplu, se MANOLE: Nu \mi aduc aminte de turnee niciodat` o quint` royal`. Ave]i asemenea
anun]a cu o zi \nainte masa la care urma s` joc unde ochelarii s` fie interzi[i. Totu[i, [apca sau frustr`ri?
[i c`utam online s` v`d ce c\[tiguri au, ce ]inuta sport \n unele loca]ii s\nt interzise. DRAGOMIR: E pentru amatori frustrarea
turnee joac`, de unde provin... Dac` [tii ce Este celebru Phil Laak care obi[nuia s` joace asta. Nu conteaz` c\t de mare e cartea pe
na]ionalitate au, te ajut` s` determini cam ce cu ochelari [i glug` pe cap, astfel \nc\t s` nu i care o ai \n m\n`, ci s` ai o carte mai mare dec\t
joac`. Se [tie c` nem]ii joac` tight, c` italienii se vad` nici un centimetru din fa]`. Poate [i adversarul t`u. B

DECEMBRIE 2009 c 79

www.storemag
ww ags.com & www.fantamag.com
ag
SINGUR
ACONCAGUA
PE

Acolo unde, de obicei, alpini[tii


pleac` \n echipe, Cezar Romulus
Constantin s-a aventurat, \n 2006,
de unul singur. |n drumul spre
Aconcagua (6962 m), cel mai \nalt
v\rf de pe continentul american,
romnul stabilit la Montreal a avut
un singur companion fidel: jurnalul.
Text [i foto: Cezar Romulus Constantin

2 FEBRUARIE N-am prea dormit Mai t\rziu, m-am \mbarcat \ntr-un


\n noaptea dinaintea plec`rii. Dimi- Boeing 767 imens, nou, superb, cu
nea]a, la aeroport, rucsacul meu, superop]iuni, monitoare pentru fie-
pus pe c\ntar la check-in, are 40 kg. care pasager, telecomenzi, c`[ti.
Infernal de greu. |n avion, loc la fe- Ascult Pink Floyd, ultimul album,
reastr`, l\ng` o mexicanc` bun`, m` uit pe Discovery. Decol`m la
frumu[ic` (ar fi mers o combina]ie!), ora 8.30 seara, ora Mexicului. Am
cu care m` \ntre]in. Am m\ncat, am ocazia s` v`d Mexico City, de sus,
b`ut vin, am dormit, am v`zut un noaptea. {ocant. O mare de lumini.
film... |n cele din urm`, dup` ce fac
ni[te poze cu oceanul, \ntrez`resc 3.02. Am dormit cam chinuit [i dimi-
Golful Mexic. Splendid. Mexicul se nea]a am aterizat cu bine la Santia-
vede perfect din avion. Coasta Me- go de Chile. Alt [oc. Mi-aduce amin -
xicului, golful, mun]ii, tot. Apoi a te de Romnia, lumea este la fel.
ap`rut Mexico City. M-a fascinat Bun`, generoas`. Nu s\nt boga]i,
complet. Este imens, de o sut` de ori dar s\nt de treab`. Simpli. Mizerie pe
mai mare ca Montrealul. Nu se mai ici pe colo, dar se munce[te super
termin`. Se vede superb de sus: [osele, str`zi... Pl`tesc 7$ [i iau un
autostr`zi, mii de ma[ini, camioane, microbuz p\n` la autogar`, de unde
firme... Ateriz`m cu bine. Aeroportul s` pot lua altceva pentru Mendoza.
m` [ocheaz`. Imens, interminabil, Acolo e full [i haos. {i bine\n]eles nici
te pierzi \n el. Superduty free-uri, un loc pentru ziua respectiv`. Ce
restaurante de toate felurile m` [ocheaz` e c` nu merge nici o

80 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
combina]ie. Dup` cum se vede, s\nt 100$ americani, al naibii de scump,
foarte corec]i, to]i stau la coad`, tre- dar n-aveam \ncotro, s` urci la 4000
buie s` ai rezervare. M` duc la toate m cu 40 de kg \n spate \nseamna
agen]iile de pe acolo [i s\nt foarte moarte. Argentinienii nu [tiu dec\t
multe , [i nimic. Nici un bilet. N-aud de dolarii americani. At\t. Eu am
dec\t nada, n-aveau locuri dec\t avut dolari canadieni [i am pierdut
pentru a doua zi. M` rog de ei, s\nt destul de mult la schimb. S`-mi fie
dispus s` pl`tesc biletul p\n` la \nv`]`tur` de minte. Dar, \n fine, am
Buenos Aires, s` le dau dublu pe el, mai dat 15 $ [i am plecat \mpreun`
nimic. Full tot. N-am mai v`zut a[a cu francezii mei, cu un microbuz cu
ceva... P\n` la urm`, unul \mi zice c` remorc`, spre Horcones, \n acela[i
s-ar putea s` aib` un loc pe la ora sens din care am venit, c`ci Hor-
14.00. M` cost` 115$ (pesos de-ai lor, cones este aproape de vama cu
vreo 14 $ canadieni de-ai no[tri). Zic, Chile, adic` pe unde am intrat in
ok, iau biletul, \i las [i lui [pag` 2$ [i Argentina. Dar e[ti obli gat s`
gata. La ora 14.00, eram \n autocar [i ajungi \n Mendoza, pentru a-]i lua
\n grafic. Drumul de la Santiago la permisul de ascensiune.
vama cu Argentina, la 2800 m altitu- Am ajuns la Horcones pe la ora
dine, printre mun]i (ceva gen Trans- 15.00. Ne-am luat rucsacurile, iar
f`g`r`[an) e superb. La vam`, un celelalte bagaje le-au luat caii.
mo[ nesuferit tocmai \mi spune c` Ne-am vizat permisele la intrarea \n
nu pot s` intru \n Argentina, fiindc` parc, ne-au verificat pa[apoartele,
n-am viz`. Dup` ce am stat \n vam` ne-au dat pungi de gunoi, cu nume-
3 ore! Autocarul st`tea dup` mine. re pe ele, pe care trebuie s` le pre-
Vorbesc cu ni[te nem]i de treab` [i dai la plecare. Incredibil, ce organi -
cu un avocat chilian, care [tiau spa- zare, ce cult pentru munte [i pentru
niola, s`-i spun` imbecilului c` nu natur` [i c\t se implic` statul. Am
mai exist` viz` \ntre Romnia [i plecat cu fran]ujii c`tre prima tab`r`
Argentina de 3 ani. Tipul s-a dus, a de baz` de la Confluencia, la 3000
sunat la consulat, apoi mi-a f`cut m, unde am dormit noaptea. Nor-
ni[te h\rtii, mi-a pus viza... S\nt iar \n mal, pentru o bun` aclimatizare, se
autocar [i scriu \n jurnal. Am v`zut st` dou` nop]i. Dar eu nu aveam
Aconcagua, p\n` s` intru \n vam`. timp de asta.
Impetuos, 7000 m, cu z`pad` \n v\rf,
\n fa]a mea. Traversarea mun]ilor 5.02. M-am trezit pe la 10.00, am
de la Santiago la Mendoza este fas- m\ncat ceva, am b`ut mult ceai [i
cinant`. Acum, la asfin]it, mun]ii s\nt m-am tirat. Fran]ujii au plecat spre
\n fl`c`ri. Roca lor este ro[ie. S\nt alt` tab`r`, cea de pe partea sudic`,
arizi, f`r` vegeta]ie.Toat` valea este de unde se poate urca pe ghe]ar, s`
ca un canion [i, \n asfin]itul soarelui, te aclimatizezi [i s` faci antrena-
pare ceva incredibil. Am ajuns \n ment. Eu am plecat. Singur. Seara,
Mendoza la ora 21.30 seara. Mi-am eram \n Plaza de Mulas (Pia]a
luat la revedere de la Arthur, chilia- M`garilor), la 4300 m, conform pla-
nul care m` ajutase la vam` [i cu nului meu. Drumul p\n` la Plaza de
care m` \mprietenisem \n autocar Mulas a fost lung, 8 ore de mers.
to]i chilienii s\nt de treab` [i am Praf, nisip, pietre [i soare arz`tor.
r`mas singur. |ncotro s` o iau? Un Un defileu fantastic, str`juit de imen-
pu[ti m` \ntreab` dac` nu vreau un sitatea mun]ilor, care te cople[esc
hotel. I-am zis c` vreau s` ajung la cu m`re]ia lor. Pe la jum`tatea dru-
hotelul Campo Base. Iau un taxi. La mului, m` opresc s` m`n\nc un com-
recep]ie, s\nt cazat \ntr-o camer` cu pot [i s` fac poze. |mi dau ceasul jos
trei francezi. Perfect \mi zic, \mi voi de la m\n`, \l pun la umbr`, l\ng`
perfec]iona franceza. un bolovan mare pe care m` a[eza-
sem, ca s` pot s` iau temperatura. |i
4.02. Azi, a \nceput aventura. Dup` rog pe ni[te turi[ti s`-mi fac` poze [i
ce am stat o groaz` la coad` pentru o iau iar din loc. Trec ni[te albii de r\u
permisul de v\rf, mi-am cump`rat [i ajung la o mic` intersec]ie unde
butelii de gaz [i provizii [i am preg`- un indicator arat` c` mai s\nt 4 ore
tit sacul care urma s` plece cu caii de de mers. S\nt \n grafic, dar e foarte
la Horcones la tabara de baz` de la cald [i rucsacul - 25kg - m-a rupt.
Nindo, la 4000 m \n`l]ime. Am pl`tit Dup` vreo 2 ore de mers, de sui[uri

DECEMBRIE 2009 c 81

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & www.fantamag.com
[i cobor\[uri, m` \nt\lnesc cu doi po-
lonezi.Un b`iat [i o fat`. Mergeau
\ncet. Ne-am f`cut poze [i am mers
cu ei o bun` bucat` de drum. Apoi,
eu o iau \nainte, ca s` ajung \n tab`r`
p\n` se \nsereaz`. Ajung obosit, \mi
fac check-in-ul, beau ap` la intrarea
\n tab`r`, mi se d` o alt` pung` pen-
tru fecale, pentru taberele superioare.
Abia reu[esc s`-mi instalez cortul,
dup` ce am g`sit un loc. Nu mi-am
luat bagajul adus de cai \n seara
asta, s\nt prea obosit. M` sp`l pu]in,
\mi fac un ceai [i m` bag \n sac.

6.02. N-am dormit prea bine. Din


cauza oboselii. Noaptea a fost frig,
minus c\teva grade. Cum a dat soa-
rele, a \nceput ar[i]a. M` simt bine,
chiar dac` n-am stat 2 zile la 3300m.
Dar aici mi-am zis c` voi sta mai mult
pentru aclimatizare. Doctori]a tabe-
rei m` a[teapt` s`-mi fac` testul
s\ngelui, pentru a putea vedea canti-
tatea de oxigen din s\nge. |n func]ie
de asta m` pot campa la urm`toa-
rele dou` tabere de mai sus Nindo
del Condores (5300m) [i Berlin
(6000m). Acum e supercald. M`n\nc
ceva, beau ceai, ap` [i plec prin ta-
b`r` s` fac poze, s` vorbesc pentru
internet [i s` fac un superdu[ cu ap`
cald`. Exist` [i a[a ceva aici, la
4300m. Incredibil, un mic or`[el. Pl`-
tesc 5$ [i m` simt ca un \ngera[. |mi
iau sacul adus de c`r`u[i. Este intact.
S\nt superserio[i. Ast`zi, am hot`r\t
s` stau [i s` nu fac nimic dec\t s`
m` odihnesc, s` m` hr`nesc bine [i
s`-mi fac planul de b`taie. De m\ine,
voi \ncepe antrenamentele. Voi urca
2 zile la r\nd p\n` la tab`ra Nindo del
Condores [i voi cobor\ pentru a \n-
nopta la Mulas. Afar` cred c` s\nt 30
de grade, soarele arde de te ucide.
Testele mi-au ie[it foarte bine, nive-
lul de oxigen din s\nge este de 85%,
deci m` aclimatizez excelent, orga -
nismul lucreaz` bine, beau mult`
ap`, este foarte important s` te
hidratezi, 4-5 litri/zi obligatoriu.

7. 02. Nu am dormit toat` noaptea.


M-am trezit extraterestru. M-am
sp`lat, mi-am luat rucsacul cu provizii normal. Am realizat imediat c`, de la ni[te salam [i p\inea. Foarte mul]u - r\t c` trebuie s` stau la Nindo cel
(compot, m\ncare US Army, br\nz`, 5500m \ncolo, m\ncarea e cam vr` - mi]i, mi-au dat o can` de ceai, foarte pu]in 2 zile. A[a mi-au zis [i ei. Dis-
salam, o p\ine mare). Tot greu ruc- jeal`. Ce p\ine, ce salam, ce br\nz`? dulce, care a mers bomb`. Ei f`ceau tan]a de la Nindo la refugiul de mai
sacul. Am plecat pe la 08:30. Am Nu merge nimic. Cel pu]in p\n` te de m\ncare [i topeau z`pad`. Asta sus, Berlin, este relativ mic` - 1,5
mers bine, zic eu. Am f`cut 6 ore aclimatizezi, nu intr` nimic. Ap`, e apa acolo. Am vorbit, am f`cut ore. Dar altitudinea te face s` mergi
p\n` la Nindo. |n general, se fac 7 ceai, compot, fructe, dac` ai... Cam poze cu ei [i m-am sim]it bine. Un mai \ncet. Sus la peste 5000m, este
8 ore. Efectele altitudinii se simt.E at\t. Le-am dat b`ie]ilor de la refugiu pic ame]it, dar era normal. Am hot`- frig. Am polarul [i geaca de Gore. |n

82 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


10.02. Am plecat cu fran]ujii spre 6000m. Am trecut de el. |n fa]a noas-
Nindo, am mers \ncet, vremea su- tr`, mai erau ni[te turi[ti care ne tot
perb`. Eu m-am mai oprit, am mai stresau cu lanternele lor. Nu \n]eleg
b`ut ni[te ap`, ei au luat-o \nainte. la ce le foloseau, c`ci lumina lunii
C\nd am ajuns sus, prietenii mei de era suficient`. Era, practic, un [ir de
la refugiu tocmai preg`teau ni[te lumini]e pe mai multe p`r]i. Aveam
spagheti. Bune tare. Cu parmezan, s` constat c` eram noi, dou` echipe
chiar mi-era foame. Am m\ncat ca un de ru[i, una de argentinieni, `[tia
lup. Le-am mai l`sat [i lor ceva br\n- din urm` fiind mai mul]i. Peisajul \]i
z`, salam, stafide. Dup` care am t`ia r`suflarea. |ntr-un fel, \n st\nga
plecat la cortul meu pe care \l insta- mea, se lumina de ziu`.
lasem odat` cu francezii. Ei au cobo- La un moment dat, m` uit \n sus [i
r\t cu parapantele, l`s\ndu-mi cortul pe l\ng` mine [i v`d c` to]i tr`geau
lor \n grij`. Am r`mas singur. de rupeau, s` ajung` primii pe
creasta de unde \ncepea pasul Tra-
11.02. Francezii n-au mai venit, a[a versia Canelata. |ncepea ascensi-
c` am l`l`it-o pe aici. N-am putut unea c`tre v\rf. |n for]`.
m\nca mai nimic. M` sim]eam ame- Bag aparatul \n rucsac, \mi \nchid
]it, nu-mi pl`cea nimic din ce aduse- fermoarele [i hai. Ajung pe creas -
sem. Br\nza [i salamurile nu voiam s` t`.To]i erau acolo. Beau ap`, ceai [i
le v`d. Am c`rat z`pad` ca s-o to- \[i montau col]arii. N-am stat dec\t
pesc [i s`-mi fac ap`. A mai nins c\te un minut. Mi-am reglat be]ele [i
pu]in, cu v\nt noaptea, dar cam at\t. \ntinde-o! Am m\ncat p`m\ntul nu
alta. Nu-mi mai sim]eam picioarele
12. 02. Azi s-au \ntors [i fran]ujii. Au de frig. Mergeam, mergeam, mai
m\ncare mi[to, de tip american, tr`geam cu coada ochiului [i cu ure-
instant, cum am [i eu pu]in` (piure, chea \n spatele meu [i, cum auzeam
carne, pui jambalaya, carne de vit`), be]ele ori pa[ii francezilor sau ai
o s-o m`n\nc \nainte de a urca pe ru[ilor, cum acceleram [i b`gam
v\rf. A francezilor e foarte diversifi- mare. A[a am mers vreo 2 ore, ca
cat`: orez, piure cu br\nz`, paste... [oarecele [i pisica. Dezavantajul meu
Bun` r`u! B`ie]ii au [i cafea, cacao, era c` nu aveam col]ari. Picioarele nu
ciocolat` cald`, lapte praf, cereale... prea le mai sim]eam.Visam. Mer-
Le dau [i eu fructe confiate, alune. |n geam, m` opream [i iar`[i mergeam.
tot cazul, am decis ca ziua cea mare Mi-a alunecat piciorul. Michel era \n
s` fie mar]i, pe 14.02. Ei auziser` jos, spatele meu. Mi-a pus b`]ul la picior
la Mulas, c` vremea urma s` se \ncerc\nd s` m` ajute. Cred c` eram
schimbe chiar de mar]i. Se anun]a undeva la 6800m. Epuizarea \[i spu-
un front de aer rece. {i ce dac`!? nea cuv\ntul. V\rful \l vedeam, dar
mai era destul p\n` acolo. Trebuia s`
14.02. Am hot`r\t s` plec`m spre ajung primul \n v\rf. La un moment
v\rf noaptea la ora 02.30. Dac` vre- dat, se \nt\mpl` ceva neobi[nuit.
mea e ok, bine\n]eles. Seara, c\nd Dou` raze de soare \mi m\ng\ie fa]a.
ne-am culcat, \ncepuse v\ntul [i un M-am oprit \n loc [i parc` le-am cap-
pic de burni]` de z`pad`. Am ador- tat energia. Am luat-o iar la picior.
mit rug\ndu-m` s` fie bine a doua zi. V\rful era aproape. |l vedeam, \l sim-
Pe la dou` noaptea, i-am auzit pe ]eam. Mai era o por]iune mic` de
fran]uji cum au pornit primusul. Apoi, c`]`rare.Trebuia s` te ag`]i cu m\inile
a venit Michel la mine la cort [i mi-a de st\nci ca s` po]i ie[i \n v\rf. Care era
zis: "Cezar, cerul e limpede [i curat ca un platou, de altfel. ~sta era v\rful
lacrima". Perfect!", am zis. "Oui, Aconcagua de 6962 m. M-am prins
cest parfait!", a conchis el. Am ie[it bine, am \mpins \n picioare [i m-am
din cort. M-a [ocat frumuse]ea pei- tras tare. Eram \n v\rf. Primul. Am tras
sajului nocturn. Nici un nor pe cer, aer \n piept de trei ori [i am strigat cu
refugiu la b`ie]i, era bine. Din p`ca - tizare 2-3 zile, dup` care voi pleca la luna era imens`, lumin` afar` ca ziua. ultimele puteri:"Top, top!!"
te, refugiul e cam micu], o rulot`, refugiul Berlin pentru o noapte [i La fel ca \n turele de noapte din F`- Ce senza]ie! Mi-am desf`cut rucsa-
c` altfel a[ fi r`mas peste noapte. sper s` g`sesc un loc la refugiu, ca s` g`ra[ul meu iubit. Dar aici, la altitu- cul [i i-am dat drumul. Au ap`rut [i
nu mai demontez cortul. S\mb`t`, dine, era altfel. Nu mai v`zusem at\ta b`ie]ii. Am scos aparatele [i am
08.02. Am decis s` nu urc azi din duminic` se anun]` pu]in` z`pad`. frumuse]e. La ora 02.30 fix, am ple- \nceput s` fotografiem [i s` film`m.
nou la Nindo, voi urca m\ine [i voi Sper s` fie vreme bun`, s` nu fiu cat. Eu, Micha [i Daniel. Am plecat Peisajul era fascinant. Americile
r`m\ne acolo pentru o bun` aclima- nevoit s` stau mai mult la Berlin. \ncet c`tre refugiul Berlin de la am\ndou` erau la picioarele mele. B

DECEMBRIE 2009 c 83

www.storemags.com & www.fantamag.com


Reportaj de la cap`tul lumii
Texte de Cristian Munteanu

ANUAL, fiecare ]ar` \[i organizeaz`, Monza, Seattle [i Koln. Anul acesta,
World Cyber Games este evenimen- \n septembrie sau octombrie, pro- Grand Final tocmai s-a \ncheiat aici,
tul a[teptat \n fiecare an, cu m\na priile preliminarii pentru a-[i stabili \n Chengdu, China, capitala picantei
provincii Sichuan.
tremur\nd pe mouse, de gamerii din re2001,prezentan]ii \n Marea Final`. |n
finala a avut loc la Seul, Coreea Nici m`car atunci c\nd a avut loc \n
\ntreaga lume. Este la un loc olimpia - de Sud. |n 2002, tot \n Corea de Sud Coreea de Sud finala nu s-a bucurat

da, daciada [i campionatul mondial -Daejeon.


patria jocurilor pe calculator -, la
A urmat din nou Seul \n
de o audien]` at\t de numeroas`.
Aproape 20.000 de oameni aplau-
al jocurilor video [i pe calculator. 2003, apoi San Francisco, Singapore, dau \n picioare minunile pe care le

www.storemags.com & www.fantamag.com


f`ceau idolii lor \ncle[ta]i \n meciu- din grupe. Uralele din New Interna- s-au v\ndut exclusiv pe Internet. Am Locurile s\nt limitate. Fals! Abia am
rile de Starcraft, Warcraft III, Coun- tional Exhibition and Convention aflat lucrul `sta \nc` de diminea]`, apucat s` ne lu`m bilete pentru restul
terStrike sau FIFA. Sala delira de Centre se auzeau din afara comple- c\nd ne-am prezentat \n fa]a casei zilelor de concurs, s` facem c\]iva
c\te ori campionul chinez PJ lansa xului ca cele de pe stadioanele pline de bilete cu youanii \n m\n` (7 youani pa[i \n lateral cu fe]e triste [i imediat
c\te un atac. Mii de chinezi izbuc- la meciurile de fotbal. un dolar SUA). Ni s-a explicat politi- am fost aborda]i de omniprezen]ii
neau \n urlete c\nd echipa de Coun- cos (aici totul e politicos) [i \ntr-o bi[ni]ari chinezi. Vroiau 100 de youani
terStrike \ncasa c\te o \nfr\ngere. La ZIUA 1 - WARCRAFT englez` ciripit` c` nu se poate face de persoan` pentru un bilet la meciul
fel, s-au auzit urlete [i c\nd Teg - PE U{A DIN DOS nimic. Dac` n-am apucat s` lu`m de deschidere din prima zi a Marei
echipa Romniei - i-a b`tut \n meciul Biletele pentru ziua 1 a Marei Finale bilete, nu mai avem cum s` intr`m. Finale. Am negociat [i am ajuns s`

www.storemags.com & www.fantamag.com


pl`tim 100 de youani pentru trei per-
soane. Dar n-am primit nici un bilet!
Spre surprinderea noastr`, chinezul
ne-a condus pe undeva prin spate [i
ne-a strecurat \n`untru printr-o u[`
din dos. Eram \n`untru, ferici]i, iar
chinezul a c\[tigat 100 de youani.
Aveam s` ne \nt\lnim cu el \n fiecare
zi, la intrarea \n pavilioanele 3 [i 4
unde se desf`[ura concursul; era de
fiecare dat` vesel [i ne saluta ca pe
ni[te vechi prieteni. Am f`cut [i o
poz` cu el; regret doar c` nu am fil-
mat intrarea ilicit`.
Meciul de deschidere a fost unul de
Warcraft III - jocul favorit al chinezilor,
pe care \l domin` la nivel mondial la fel
cum coreenii domin` Starcraft-ul sau
scandinavii CounterStrike-ul. Chinezul
Fly a c\[tigat [i [i-a adjudecat primul
punct \n meciurile din grupe.

ZIUA 2 - HAI, TEG! GO, NIGHT!


Meciurile din grupe au adus numai
ve[ti bune pentru participan]ii
Romniei. Night, b`iatul nostru de la
FIFA 09, b`tea tot ce \i ie[ea \n cale.
La fel [i echipa Teg la CounterStrike.
La alte jocuri, nu am avut reprezen-
tan]i, de[i romnii s\nt teribil de buni
[i la Starcraft sau Warcraft. |n afar` de nifici au terminat grupa ne\nvin[i [i
acestea, printre jocurile oficiale de la s-au calificat \n [aisprezecimile Cam-
campionat se mai num`rau Guitar pionatului Mondial. Bravo Perry,
Hero, Trackmania Nations, Carom Marius, Darky, TaoFig [i xxxx!
3D, Virtua Fighter 5, Asphalt 4, Wis- Clanul Teg face performan]` \n
eStar 2 [i RedStone. e-sports de mai mul]i ani [i c\[tig`
Am stat de vorb` cu Night [i mi-a po- concursuri \n toate ]`rile unde \[i
vestit despre comunitatea juc`torilor permit s` se deplaseze. Atunci c\nd
de FIFA. Se pl\ngea c` nu \[i per- c\[tig` [i se \nt\mpl` des p`streaz`
mite un controller de X-box [i e ne- banii ca s` \[i pl`teasc` transportul [i
voit s` joace de pe tastatur`, ceea ce cazarea la urm`torul concurs. Am
\l dezavantajeaz`, mai ales c` FIFA 09 stat de vorb` cu Perry [i \mi spunea
este optimizat pentru consol`. |mi c\te greut`]i au \n g`sirea unui spon-
spunea cum un meci \ntreg a fost sor. Dac` germanii vin la WCG cu un
nevoit s` joace f`r` prelu`ri, doar autocar al lor, dac` echipa Coreei de
cu pase directe, pentru c` tastatura Sud are maseuri [i preparatori fizici,
nu este la fel de rapid` ca un con- dac` polonezii, kazacii, americanii
troller de X-Box [i ar fi pierdut min - sau chinezii au uniforme [i echipa-
gea \n fa]a unui adversar apropiat mente \n culorile na]ionale, echipa
ca valoare. Cu toate acestea, Night noastr` arat` ca adunat` de pe dru-
a c\[tigat grupa cu 5 victorii [i o sin- muri. Doar talentul [i victoriile lor
gur` \nfr\ngere. S-a calificat printre au f`cut mii de chinezi s` se str\ng`
primii 16 juc`tori din lume [i a avan- claie peste gr`mad` s` \i vad`
sat \n faza a doua a competi]iei, lucru juc\nd. Sponsorizarea [i marketingul
pe care na]ionala de fotbal nici lipseau cu des`v\r[ire. Ce se \nt\mpl`
m`car nu \l mai viseaz`. \n toate sporturile se \nt\mpl` [i \n
e-sports \n Romnia.
ZIUA 3 PREMIAN}II
Echipa Romniei de CounterStrike ZIUA 4 - SE |NCINGE TREABA!
[i-a spulberat adversarii. Cei 5 mag- Grupele s-au terminat [i au \nceput
meciurile tari. La Starcraft Brood-

& www.fantamag.com
war, coreenii fac demonstra]ie de cele s\nt \nnebunite dup` Marius, Tot la prelungiri, a[a cum au c\[tigat
strategie [i risip` de talent. Adula]i b`iatul blond cu ochii alba[tri [i cu [i ei \n fa]a romnilor.
de public, s\nt \nconjura]i de for]ele freza manga style. Night este \nvins Campionul de la Guitar Hero este un
de ordine [i de organizatori de c\te [i el de germanul sk_Kr0ne, cel care brazilian! Caiomenudo13 i-a \nvins
ori trebuie s` se deplaseze \n incin- avea s` c\[tige \n final` \n fa]a unui alt pe americani [i le-a suflat aurul.Le-a
ta WCG [i \n afara ei. Sute de fani sar german din acela[i clan: SK_hero. r`mas \ns` argintul [i bronzul.
pe ei, alearg` [i se \mpiedic` \n holul Romnia iese din turneu, dar cu frun- Coreenii au c\[tigat [i aurul la bili-
hotelului, le[in`, ]ip`, cer autografe, tea sus. Anul `sta at\ta s-a putut. ard - Carom3D, la RedStone [i la
fac poze [i filmeaz`. Se scandeaz` Poate la anul... Dungeon & Fighter. Suedezii au
numele lui Bisu, al lui Jaedong [i al lui luat aurul la Trackmania iar japo-
Stork. Oamenii au pancarte, comen- ZIUA 5 - DELIR {I FINALE nezii la Virtua Fighter. Jocurile pe
tatorii de la televiziunea coreean` Am stat la o coad` de 450 de metri telefon mobil, Asphalt 4 [i
gesticuleaz` gata s` sparg` came- s` intr`m la finala WCG. Am filmat- WiseStar 2, au fost c\[tigate de
rele de luat vederi, jurnali[tii \i alearg` o. Este cea mai mare coad` la care Taipei [i de Italia.
pentru interviuri. am stat vreodat`, dar a meritat. S-
La Warcraft III, Grubby - olandezul a dat glorie, c\te una, dar nu a ajuns WCG 2009 S-A |NCHEIAT.
legendar campion en titre - este eli- pentru to]i. Finala coreean` la Star- Ne vedem la Los Angeles.
minat de coreanul SK.Lyn \nc` din craft a fost \ntre Stork [i Jaedong. |n clasamentul pe ]`ri, pe locul 1 este
optimi, iar \n final` ajung doi chinezi: Lec]ie de Starcraft la un nivel pe Coreea de Sud, ]ara \n care e-sport
Infi [i Fly. Sala delireaz`, oamenii se care nici un alt concurent nu l-a urile s\nt difuzate la 4 posturi de
calc` \n picioare, steagurile Chinei egalat. Poate doar cel de-al treilea televiziune, iar 44% din popula]ie
mari flutur` \n sala de t\rguri [i coreean, Bisu, cel care a luat oricum urm`re[te meciurile din ligile profe-
expozi]ii. Echipa na]ional` a Chinei bronzul. Suprema]ia coreean` este sioniste de Starcraft.
este protejat` de for]ele de ordine. neatins` [i anul acesta. La WCG 2009, au participat peste
Campionii en titre la CounterStrike, La CounterStrike, \ntr-o final` de- 600 de juc`tori din 70 de ]`ri. Peste
suedezii din clanul fnatic, \i elimin` men t` care p`rea c` nu se mai 20.000 de oameni i-au aplaudat
pe b`ie]ii din Teg dup` un meci cu termin`, cei de la fanatic au pierdut din tribune.
prelungiri. Cu toate astea, chinezoai- \n fa]a polonezilor din clanul Again. La anul, ne vedem \n Los Angeles. B

Spa]iul \ntr-o nou` variant` P

DUP~ VERSIUNI CU DOU~ SAU PATRU U{I treptelor de vitez`. Adoptat este [i volanul cu trei mon-rail, foarte silen]ioase, ce dezvolt` 105 CP,
[i dup` Golful Plus, a venit [i cea de-a patra versiune spi]e, care a debutat n 2008 la bordul limuzinei respectiv 140 CP.
de caroserie a acestui bestseller, noul Golf Variant. Passat CC. MOTORUL TDI DE 105 CP REPREZINT~ O
Modelul Golf reprezint` unul dintre cele mai de VOLKSWAGEN OFER~ O NOU~ LINIE DE NOUTATE ABSOLUT~ pentru Golf Variant.
succes modele de pe pia]`, iar versiunea Variant sa- TAPI}ERII pentru toat` gama Golf. Din r\ndul ele- Motorul de 1,6 litri, cu patru cilindri, este caracteri-
tisface chiar [i cele mai exigente cerin]e n materie mentelor high-tech, nu lipsesc sistemele de zat de confortul remarcabil, de gradul nalt de
de spa]iu [i de versatilitate. Datorit` multiplelor naviga]ie, audio, interfa]a MP3 [i tehnologia Blue- silen]iozitate [i de valorile sc`zute de consum (4,5
modific`ri estetice, noul Variant este mai ar`tos ca tooth, destinat` telefoanelor mobile. l/100 km) [i de emisii de noxe (119 g/km dioxid de
niciodat`. Partea frontal` eviden]iaz` nout`]i la n ceea ce prive[te asisten]a la parcare, Volkswagen carbon). Ulterior, vor fi disponibile [i dou` motoare
nivelul spoilerului, al grilei de radiator [i al capotei. propune dou` op]iuni: ParkAssist, un sistem automat cu sistem multipoint, de 80 CP [i de 102 CP, precum
Totodat`, aripile [i blocurile optice ale farurilor de parcare inteligent`, [i Rear Assist, care include o [i un propulsor TSI de 160 CP. Toate cele [ase
dezv`luie retu[`ri semnificative. n contrast cu vari- camer` de luat vederi montat` n spate. motoriz`ri respect` normele de poluare Euro 5.
anta anterioar`, grila de radiator nu mai este cro- Noua gam` de motorizare corespunde tuturor
mat`, ci neagr` cu linii orizontale, complet\nd ideal cerin]elor. Pentru nceput, s\nt disponi-
spoilerul n culoarea caroseriei. Zona inferioar` bile un propulsor pe benzin` TSI
cuprinde prize de aer de dimensiuni mai mari. de 122 CP [i dou` propul-
Spatele afi[eaz` un design complet schimbat com- soare turbodiesel -com-
parativ cu genera]ia precedent`. Stopurile sunt mai
elegante, iar -spoilerele sunt vopsite integral n
culoarea caroseriei, inclusiv suprafe]ele inferioare.
La toate aceste modific`ri se adaug` o gam` nou`
de jante, dezvoltate de Volkswagen special pentru
noul Variant. Interiorul respect` standardele nalte
de calitate ale m`rcii. S\nt prezente acelea[i instru-
mente [i indicatoare de bord ca la versiunea hatch-
back, fiind incluse aici afi[ajul multifunc]ional [i indi-
catorul ce recomand` schimbarea corect` a

www.st
stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
A doua via]`
a lui Bill Gates
Dup` 33 de ani petrecu]i \n lumea virtual` a
computerelor, fondatorul imperiului Microsoft
a cobor\t cu picioarele pe p`m\nt, \ngrijorat de
soarta africanilor, dar nu numai, [i fascinat
de rolul bunului samaritean. Caz unic \n isto-
rie, multimiliardarul are de g\nd s`-[i consu-
me 95% din avere pe acte caritabile.
Text de Liliana Urian; Foto: Photoland, Guliver

88 c DECEMBRIE 2009

& www.fantamag.c
.com
om
S-A |NT|MPLAT |N IULIE 2008 [i n-a fost o de- ginea lui public`. N`scut pe 28 octombrie 1955 \n
cizie luat` peste noapte, data retragerii fiind Seattle, statul Washington, \n familia unui avocat
anun]at` cu mult \nainte, \nc` din 2006, c\nd [i a unei profesoare universitare cu veleit`]i de
chairman-ul a demarat practic [i procesul de pre- femeie de afaceri, William Henry Gates III avea s`
dare a multiplelor sale responsabilit`]i. C`ci s` fii dob\ndeasc` morbul informaticii ca elev la Lake-
pre[edinte al unei companii mamut ca Microsoft, side School, una dintre cele mai bune institu]ii de
mai ales c\nd te implici \n toate [i e[ti o persoan` \nv`]`m\nt din SUA, dat\nd din 1914 ([i c`reia, \n
ultraactiv`, nu e tocmai simplu. Ca dovad` c` 2005, avea s`-i doneze 40 milioane $!). Aici va rea-
regelui software i-au succedat nu unul, ci trei liza \n 1968, la doar 13 ani, primul program infor-
oameni Steve Ballmer (care era director executiv matic, \mpreun` cu prietenul s`u Paul Allen,
al companiei din 2000) ca CEO, Ray Ozzie, ca fond\nd apoi Lakeside Programmes Group la
director al departamentului Software, [i Craig care c\teva societ`]i locale n-au ezitat s` recurg`
Mundie, numit director al departamentului Cer- imediat pentru a-[i optimiza [i securiza sistemele
cetare [i Strategie. Ceremonia oficial` a pen- de operare. |n 1973, Bill Gates este admis la Har-
sion`rii s-a vrut neobi[nuit` [i amuzant`, \nchein- vard, dar renun]` la studii pentru a se dedica
du-se pe acordurile hard rock ale vedetei Guns exclusiv informaticii. |n aprilie 1975 \nfiin]eaz`,
NRoses, Slash, al`turi de care Bill Gates a c\ntat tot \mpreun` cu Paul Allen, la Albuquerque (New
el \nsu[i la chitar` bas. Cirea[a de pe tort a fost fil- Mexico), Micro-Soft (prescurtare de la Micro-
mule]ul "Ultima zi a lui Bill la Microsoft", care \l computer Software), dup` ce cei doi realizeaz` un
\nf`]i[eaz`, parodic, sting\nd lumina \n biroul s`u, program (Altair Basic) pentru unul dintre primele
lu\nd \n bra]e clasica, deja, cutie cu obiecte per- microcomputere, Altair 8800, construit de firma
sonale [i plec\nd la volanul unui Ford Focus. |n alt` MITS. Firma avea drept sediu o singur` \nc`pere
secven]`, Gates \ncearc` s`-[i g`seasca de lucru: [i cei doi fondatori erau singurii angaja]i.
\i c\nt` la telefon lui Bono de la U2, dar acesta \i BILL GATES A DEVENIT CUNOSCUT la \nce-
spune politicos c` nu are nici un loc liber \n forma- putul anilor 80, dup` ce Microsoft a realizat pen-
]ie, \[i ofer` serviciile de actor lui Steven Spielberg, tru computerele personale construite de IBM un
\l sun` pe Obama \ntreb\ndu-l dac` n-are nevoie sistem de operare care a f`cut carier`, MS-DOS.
de un... vicepre[edinte. |n numai c\]iva ani, el a pus \n aplicare Windows,
A[adar, Bill Gates nu mai st` de diminea]a p\n` sistem de operare folosit \n prezent de milioane
seara la birou, ci mai trece pe acolo doar din de utilizatori din \ntreaga lume, iar apoi Microsoft
c\nd \n c\nd (o dat` pe s`pt`m\n`), r`m\n\nd prin- Office, o suit` de programe de birou, \nso]ite
cipalul ac]ionar [i prezid\nd \n continuare consi- de aplica]ii speciale: Word, Excell, Power Point,
liul director, f`r` a mai avea \ns` rol opera]ional. Acces, Outlook, Frontpage etc. Dar geniul lui
|n felul acesta, are mai mult timp la dispozi]ie Bill Gates n-a constat doar \n faptul de a realiza
pentru a se dedica activit`]ilor lui filantropice. cele mai bune sisteme de operare, ci [i \n acela
Decizia de a-[i l`sa pe m\na altora imperiul infor- de a fi intuit revolu]ia pe care aveau s-o provoace
matic, pe care l-a construit cu ingeniozitate de-a PS-urile. La 19 ani, am avut o viziune a viitorului,
lungul timpului, a fost pentru mul]i [ocant` [i a mi-am construit \ntreaga carier` pe ea [i s-a
generat tot felul de \ntreb`ri, dubii, controverse dovedit c` am v`zut bine. A v`zut un calcula-
cu privire la acest personaj inedit ale c`rui afa- tor pe fiecare birou [i \n fiecare cas`, \n con-
ceri, cred unii, nu s\nt chiar at\t de curate ca ima - secin]` Microsoft avea s` domine ani buni pia]a

Cred c` to]i miliardarii ar trebui


s` renun]e la o parte din averea lor.
Asta i-ar face ferici]i. Marile averi
ar trebui s` mearg` de la cei mai
boga]i la cei mai s`raci.

www.
www.storemags.com & www.fantamag.com
w.
calculatoarelor personale, impun\nd un stan-
dard mondial. Concomitent cu diversificarea
produselor software, Microsoft [i-a l`rgit sfera de
activitate, aceasta incluz\nd [i produse hard-
ware, jocuri video, enciclopedia multimedia
Encarta, portalul web MSN etc. |n 1986, compa-
nia Microsoft, care [i-a stabilit sediul la Red-
mond (statul Washington) este \nscris` la Burs`,
gener\nd reac]ia entuziast` a investitorilor [i
transform\ndu-l pe Bill Gates, chiar \n aceea[i zi,
\ntr-un miliardar. |ntre 1996 [i 2007 el avea s` se
situeze pe primul loc \n topul Celor mai boga]i
oameni din lume \ntocmit de revista Forbes (cea
mai mare cifra \nregistr\nd-o \n 1999 90 miliarde
$). C`zut \n 2008 pe locul 3 (\n ciuda celor 58 mi-
liarde $), el a revenit anul acesta \n fruntea top-
ului cu doar - din motive de criz` - 40 miliarde $.
Corpora]ia Microsoft, al c`rei capital se ridic` la
260 miliarde $, are \n prezent circa 95.000 de
angaja]i \n 100 de ]`ri ale lumii. Chiar dac`, \n
2007, Windows Vista a fost un e[ec comercial,
chiar dac` mul]i privesc cu scepticism viitorul
Microsoft, consider\nd c` centrul de gravita]ie al
informaticii se mut` acum pe internet, dominat
de noul titan, Google, compania merge \nc` pe
profit mare (cel \nregistrat \n 2009, chiar dac` \n
sc`dere fa]` de anii preceden]i, este de peste 14
miliarde $), iar Bill Gates continu` s` aib` viziu-
ni: IPTV (internet TV, o televiziune nou` care va
interac]iona cu computerul), wired house (casa
conectat`) sau wired car. Dar cei care i le vor
pune \n practic` vor fi succesorii lui \n func]ie,
fiindc` el este mai interesat \n ultima vreme de
statutul s`u de mecena dec\t de afaceri. SINGURA EXTRAVAGAN}~ vizibil` (din avion!) a filantropului Bill Gates este locuin]a sa la
BILL GATES NU VREA S~ R~M|N~ |N POSTE- James Bond situat` pe o colin` din Medina, Seattle, la 12 km de campusul Microsoft. |necat \n
RITATE doar ca un magnat. B\ntuit, se pare, de verdea]a de pe malurile lacului Washington, elegantul complex de cl`diri din lemn, beton [i sticl`, pe
patru nivele, are o suprafa]` de 6100 m, fiind evaluat la circa 120 milioane $ . Construc]ia casei pen-
\ntreb`ri existen]iale [i urm\nd exemplul lui Rock- tru care Bill Gates pl`te[te taxe anuale de un milion $, a durat 7 ani, ceea ce nu e de mirare, c`ci cuprinde
feller [i Dale Carnegie, el [i-a creat \nc` din 1994 7 dormitoare, 24 de b`i, 6 buc`t`rii, o sal` de recep]ie pentru 100 persoane, sal` de cinema, o bibli-
(anul \n care a \nt\lnit-o pe Melinda French, otec` impresionant`, sal` de gimnastic`, piscin`. Biblioteca are 200 mp, o cupol` din sticl` [i
ad`poste[te colec]ia manuscriselor originale ale scrierilor lui Leonardo da Vinci, Codex Leicester,
viitoarea lui so]ie, o ex-angajat` a Microsoft,
cump`rat` de Bill Gates cu 30,8 milioane de dolari. Piscina de 100 mp este dotat` cu un sistem audio
care i-a d`ruit 3 copii) o institu]ie filantropic` subacvatic. Parcarea subteran` poate g`zdui 30 de ma[ini, iar \n holul de intrare pot a[tepta 120 de
condus` ini]ial de tat`l s`u [i devenit` \n 2000 oaspe]i. Miliardarul poate juca golf, poate pescui p`str`vi sau se poate relaxa pe o plaj` artificial` dotat`
Funda]ia Bill & Melinda Gates. Cu sediul \n Seat- cu nisip adus din Hawaii. Locuin]a este complet tehnologizat`: tablouri digitale pe care alterneaz` ima-
gini cu st`p\nul casei, lumini care se aprind automat atunci c\nd intri, boxe ascunse \n pere]i, astfel \nc\t
tle [i un capital actual de 30,2 miliarde $, aceas- muzica te urm`re[te peste tot. |ntr-un astfel de spa]iu, trebuie s` fii \narmat neap`rat cu o telecomand`
ta este de departe cea mai tare societate de care te ajut` s` reglezi temperatura [i lumina, dup` cum vrei, sau cu care po]i ac]iona aparatura elec-
binefacere din lume. Ce bine face? Lupt` \n spe- tronic`. O cas` inteligent`, pe m`sura fondatorului Microsoft.
cial \mpotriva analfabetismului [i a maladiilor

(SIDA, malarie, tuberculoz`, poliomielit`) din ]`rile s`race ale lumii, spon-
sorizeaz` proiecte educa]ionale \n toat` lumea (sprijin` inclusiv reforma
La 19 ani, am avut [colar` a lui Obama!), sus]ine campanii de vaccinare [i proiecte de cercetare

o viziune a viitorului,
[tiin]ific`. Foarte preocupat de progresele \n eradicarea bolilor de natur`
infec]ioas`, Bill Gates promoveaz` idei inventive \n domeniul s`n`t`]ii,
mi-am construit \ntreaga sprijinind proiecte curajoase care ies din modelele [tiin]ifice actuale [i ar
putea duce la progrese semnificative". Astfel, \n 2008, n-a ezitat s` dea 100
carier` pe ea [i s-a dove - milioane $ cercet`torilor din 22 de ]`ri pentru astfel de proiecte, unele de-

dit c` am v`zut bine. a dreptul tr`snite, ca cel al japonezului Hiroyouki Matsuoka care vrea s` trans-
forme ]\n]arii \n seringi zbur`toare, pentru ca, atunci c\nd \n]eap`, s`
administreze [i vaccinuri. propos de ]\n]ari, \n timpul unei conferin]e

www.storemags.com & www.fantamag.com


despre ravagiile malariei \n r\ndul copiilor africani, Chile, Lituania [i Letonia. Dar oric\t de multe ar
Bill Clinton a deschis un borcan plin de t\n]ari pen- face, magnatul crede c` doar implicarea lui \n
tru ca asisten]a s` experimenteze fenomenul pe problemele lumii nu e de ajuns. El i-a \ndemnat [i
propria-i piele (glum` negustat` de confra]i, de[i pe al]ii s` fac` dona]ii funda]iilor care se ocup` de
insectele nu erau infectate). soarta celor defavoriza]i:"Cred c` to]i miliardarii ar
EL A F~CUT DONA}II LA FEL DE GENEROASE trebui s` renun]e la o parte din averea lor. Asta i-ar
cercet`torului Steve Maranz, care vrea s` exter- face ferici]i. Marile averi ar trebui s` mearg` de la
mine malaria folosind ca medicamente guma de cei mai boga]i la cei mai s`raci". Primul care i-a
mestecat (pentru detectarea bolii prin saliv`, \n loc urmat exemplul, \nc` din 2006, a fost prietenul [i
de analiza de s\nge) [i ciocolat` (care scade partenerul s`u de bridge, multimiliardarul Warren
colesterolul, \nfoment\nd ]\n]arii care se hr`nesc cu Buffet, care va dona funda]iei lui Bill Gates suma
gr`simi), unei societ`]i de microbicide pentru de 30 miliarde $ (\n ac]iuni Berkshire Hathaway)
testarea [i perfectarea unor geluri vaginale care s` e[alonat` pe 20 de ani. Sensibil la idee a fost [i
protejeze femeile de Sida, dar [i unor oameni de Michael Bloomberg, primarul New York-ului, care
[tiin]` americani [i australieni care inten]ioneaz` \l sus]ine pe fondatorul Microsoft \ntr-o cruciad`
s` proiecteze un telefon mobil capabil s` diagnos- antifumat \n ]`ri ca India [i China, pentru care
tigheze pneumonia [i alte boli respiratorii c\nd acesta a alocat deja 125 milioane $. |n 2005, Bill
posesorul tu[e[te \n fa]a gadgetului! Din 1999 [i Gates s-a aliat cu Bono, solistul U2, \mplic\ndu-se
p\n` azi multe organiza]ii interna]ionale (United \mpreun` \n rezolvarea problemelor Africii, cei
Negro College Fund, Save the Children, Organi- doi fiind ale[i personalit`]ile anului de revista
za]ia Mondial` a S`n`t`]ii) au figurat pe lista Forbes. Tr`g\nd linie, Bill Gates a cheltuit de-a lun-
schindlerian` a lui Bill Gates c`ruia \i mai pas` de gul anilor 28 miliarde de dolari pe acte caritabile,
agricultura din Africa [i India, dar [i de bibliotecile sum` ce \l situeaz` pe primul loc \n topul celor mai
din Romnia, care vor fi informatizate (cu doar genero[i miliardari din lume (urmat de George
26,9 milioane $) \n cadrul unui proiect mai amplu Soros cu doar 7,2!). Dar p\n` s` ajung` la 95 % din
(Global Libraries) care se deruleaz` deja \n Mexic, avere, mai are ceva de tocat. B

www.storemags.com & www.fantamag.com


Protestul este un ritual al tin
venind cu ceva nou, at`t \n ere]ii, fiecare genera]ie
ideologia politic` sau stilul. ceea ce prive[te muzica,
poza]i \n timpul unor revolte Tinerii pe care-i vede]i
vitalitatea schimb`rii. Iar de strad` reprezint`
ca replica a neconform`rii lac\nd schimbarea vine
c` rezultatul, \n mod`, cel pu anumite reguli, [tii sigur
avangardiste. ]tn, poate atinge cote
Tex
te de Monica Georgescu; foto
: Reuters/Mediafax, Guliver, Pho
toland

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.co
ag com
m & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Jachet` Celio 385 lei Tricou Castro 39,90 lei
Esprit 429 lei GAP 79 lei

Jeans Kenvelo 153 lei


RedHerring 220 lei

Demonstran]ii s-au strns pentru a protesta, pe una dintre centrul financiar al Marii Britanii, protestnd astfel mpotriva
str`zile Londrei, \n ziua de 1 aprilie 2009, zi dedicat` summi- unui sistem pe care-l acuz` c` ar fi furat de la s`raci pentru
tului. Participan]ii au spart vitrinele unor b`nci renumite din a le oferi beneficii boga]ilor.

DECEMBRIE 2009 c 93

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
{apc` Celio 72 lei,
Springfield 89,90 lei

Maiou Diesel, magazin Famous Brands, 119 lei,


Pepe Jeans, magazin Famous Brands, 299 lei

Demonstran]i care ]ip` pe parcursul manifesta]iilor din parcursul protestului organizat de United for Peace and
Madison Square Garden, din data de 29 august 2004. Se Justice, n ajunul celei de-a patra zi a Conven]iei
a[teapt` ca sute de mii de oameni s` m`r[`luiasc` pe Na]ionale Republicane.

Manifesta]ii de strad` pe 10 aprilie 2003, n Amsterdam. ace[tia tr`ind deja n ]ar` de mul]i ani. Organizatorii afirm`
Oamenii s-au adunat pentru a protesta mpotriva deciziei ger- c` au participat 15.000 de oameni la manifesta]ii, de[i poli]ia
mane de a expulza 26.000 de doritori de azil, mul]i dintre declar` c` au fost ntre 7 [i 10 mii de oameni.

Hanorac Converse 179,99 lei,


GAP 249 lei

Jeans GAP 299 lei


Miss Sixty, magazin Famous Brands 479 lei

Pantofi sport Converse 159,99 lei


Reebok 319,91 lei
94 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Sacou Celio 330 lei
Esprit 649,89 lei

Jeans Debenhams 180 lei


Kenvelo 230 lei

Pantofi sport OfficeShoes 239 lei


Musette 399 lei

Tinerii manifestan]i au o ciocnire cu poli]ia local`, pe 7 Grigoropoulos, n vrst` de 15 ani, a fost mpu[cat mor-
decembrie 2008, pe parcursul unor demonstra]ii din tal, \n data de 6 decembrie, de c`tre un poli]ist, dup` ce
apropierea sediului central al poli]iei din Atena. Andreas ma[ina acestuia fusese asaltat` de mul]ime.

P`l`rie Accessorize 141 lei,


Energie, magazin Famous Brands 189 lei

E[arf` Diesel 179 lei,


Marlboro, magazin Famous Brands 249 lei

Maiou Mango 19 lei,


Debenhams 70 lei

Anarhi[tii mar[eaz` pe str`zile Bostonului n ziua inaugur`rii


Conven]iei Na]ionale Democrate. Poli]ia din Boston a
urm`rit ndeaproape mar[ul, astfel nct demonstra]ia s-a
terminat \n mod pa[nic.

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Tricou Esprit 69,90 lei,
Nike 79,99 lei,
Reebok 83,30 lei

Manifestan]i ai opozi]iei n data de 28 octombrie 1985.


Ace[tia protestau mpotriva pre[edintelui Ferdinand Mar-
Jeans Castro 149 lei.
cos pe str`zile din Manila.
Celio 248 lei
96 c DECEMBRIE 2009

www.
www.st
w. stor
st oremags.
s.co
com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
Hanorac Kenvelo 98 lei,
Reebok 237,30 lei

Gesturile batjocoritoare alei unui student c`tre poli]ie, n


Geant` Springfield 159 lei,
timpul protestelor la adresa pre[edintelui Columbiei,
Esprit 259,90 lei
Alvaro Uribe. Aceste proteste au avut loc n data de 20
octombrie 2009, n Bogota. Studen]ii cer o majorare a
fondurilor universit`]ilor publice.

Manifesta]ii violente ale studen]ilor din Madrid. Mul]i dintre


ei poart` e[arfe pentru a-[i ascunde identitatea.

Geac` de piele Springfield 389 lei,


Celio 1.100 lei

Jeans Debenhams 100 lei,


John Rocha 250 lei

Ghete sport Nike 271,99 lei,


StoneCreek 349,99 lei

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantam
ntamag
am ag.c
ag.com
.com
www.storemags.com & www.fantamag.com
Toys for Boys Grooming Design Consilier

DECEMBRIE 2009 c 99

www.
www.st
storem
emags.co
com
com & www.fantamag.com
ego toys for boys

Ce-am testat
toamna asta
|n vremea din urm`, ne-am
lovit de tot felul de device-uri
senzuale. Iat` o posibil` gift
list de ambe sexe.
Texte de Silviu Leahu

COMPACT FACEBOOK SQUEEZE ME, IF YOU CAN


O dat` cu ST550 [i ST500, Samsung propune ecranul LCD Dual situat n fa]` Versul din titlu i-ar fi putut apar]ine lui Freddy Mercury! |n premier`
[i spate, oferind de dou` ori mai mult divertisment pentru fanii re]elelor sociale, pentru industria muzical`, Queen ofer` un album exclusiv pe noul play-
care au f`cut din fotograful amator un mic erou al timpurilor noastre. Ecranul er muzical Squeezebox Radio Wi-Fi. Pe l\ng` antologia Absolute Great-
LCD de 1.5 inch al lui ST500 ce se afl` acum n fa]a camerei afi[eaz`, practic, est, fanii pot vizualiza o serie de fotografii cu membrii trupei [i asculta
avanpremiera imaginii ce va fi captat`. Ecranul tactil LCD de 3.5 inch, al ST550 comentarii audio ale acestora legate de fiecare melodie \n parte. Play-
ofer` o rezolu]ie foarte mare. Camera dispune de un senzor CCD de 12.2 me- er-ul muzical ofer` acces imediat la o cantitate imens` de muzic`, fie c`
gapixeli [i de o lentil` Schneider Kreiznach de 27 mm cu zoom de 4.6x, ce per- provine din libr`ria personal` sau de la radio-urile online din \ntreaga lume
mite o arie de captare mare la o distan]` mic`, produc\nd imagini clare [i curate sau de la servicii muzicale precum Last.fm, Napster si Pandora.
la o rezolu]ie [i mai mare din centru p\n` \n margini. Pre]: 1500 lei, www.dol.ro. Pre]: 179 euro, www.logitechsqueezebox.com.

JERRY F~R~ TOM


|nc` un gadget pe baz` de baterii care ]in 3 ani, indiferent ce site-uri acce-
sezi (inclusiv acele site-uri!). Marathon M705 are aceast` autonomie,
folosind jum`tate din energia mau[ilor din aceea[i clas`. Cu modul de
scroll foarte rapid, vei traversa documente lungi pentru a g`si paragraful
dorit. Forma sculptat` a obiectului te va duce, \ns`, cu g\ndul la alte des-
M|NA SE MULEAZ~ SENZUAL f`t`ri, nu neap`rat ]in\nd de tehnologie. Pre]: 59 euro, www.logitech.com.
|]i ndrum` m\inile exact n pozi]ia perfect` [i se muleaz` natural pe
degetele tale datorit` design-ului n valuri [i configura]iei Constant
Pentru pasiona]ii tehnologiei High Definition, cel mai indicat site, care-]i propune
Curve. Exist` [i un loc pentru odihnirea palmei! Bateriile au o autonomie
o serie larg` de echipamente la o simpl` c`utare a cuv\ntului HD, este
de 3 ani. Nici nu vreau s`-mi imaginez la ce v-a]i g\ndit!!! Desigur, nu uncrate.com, la sec]iunea gear. Go surf! De asemenea, pentru alte lucruri de
la o tastatur`, cum ar fi K 350 Pre]: 59 euro, www.mediagalaxy.ro. \nalt` calitate, po]i \ncerca [i acquiremag.com.

100 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.
www.st
w. storem
emag
ags.
s.co
com
com & ww
www.
w.fa
fantam
amag
am ag.c
ag.com
om
ego grooming

De-a fir
a p`r
Ritualul de b`rbierire a fost upgra-
dat! Uit` de brici [i de aparatele
bunicului [i afl` care s\nt cele mai noi
ustensile hightech dedicate control`rii
excesului de p`r at\t de pe fa]`,
c\t [i de pe restul corpului.
Pagin` de Felicia Brighid`u; foto: R`zvan Anghelescu

102 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


Braun BodyCruzer, aparat de ras pentru corp, 265 lei
Remington 7790, 269 lei
Wilkinson Sword Quattro Titanium, 29,90 lei
Philips HS8440, 565,50 lei
Gillete Fusion Fenom Power, 45 lei
Panasonic ES8109, 549 lei

DECEMBRIE 2009 c 103

www.storemags.com & www.fantamag.com


ego grooming

F`r` irita]ii
Pentru cei care au pielea
sensibil`, b`rbieritul poate fi
un adev`rat calvar al fiec`rei
dimine]i. De aceea, am ales
produsele care \]i vor
transforma aceste momente
de supliciu \n clipe de r`sf`].
Pagin` de Felicia Brighid`u
Foto: R`zvan Anghelescu

104 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


Balsam revitalizant Double Action, de la Nivea, 28,65 lei
Balsam hidratant dup` ras MenExpert, de la LOral Paris, 22,99 lei
Crem` de ras Maca Root, de la The Body Shop, 53 lei
Spum` r`coritoare dup` ras For Men, de la Avon, 19,99 lei
Balsam Post-shave Beard Control, de la Clinique, 114 lei
Tratament anti-irita]ii Expert Men, de la Boots, 36,80 lei
Gel pentru ras, de la LOccitane, 56,40 lei
Crem` reconfortant`, de la Oxyance Men, 35 lei
Spum` de ras cu tripl` protec]ie Homme, de la Vichy, 29,75 lei

DECEMBRIE 2009 c 105

www.storemags.com & www.fantamag.com


ego party

pentru 2027. |n plus, Marina Dina e


mult mai dr`gu]` dec\t la televizor, iar
Oana Bercaru ar merita \nc` un pic-
torial, dup` presta]ia din Liquid. Au
spus-o sibienii [i [tim cu to]ii c` s\nt
oameni de bun`-credin]`.
Cele trei vedete au fost protagonis-
tele unei seri de neuitat pentru c\teva
sute de oameni pu[i pe distrac]ie. |n
Liquid, a fost dezm`]: Iepura[ii au
dansat p\n` la epuizare, iar vedetele
PLAYBOY au preparat cocktailuri de-
licioase pentru cei care s-au \ncume-
tat s` le guste. Asta, fire[te, dup` ce,
mai mult de jum`tate din b`rba]ii
prezen]i \n club s-au pozat frumos
l\ng` vedetele noastre, toate numai
z\mbet. |ntre PLAYBOY [i Liquid exis -
t`, de ani buni, o rela]ie frumoas`,
care nu [i-a pierdut deloc str`lucirea,
consisten]a [i mai ales farmecul, ele-
mente care au f`cut ca [i petrecerea
PLAYBOY din acest an s` fie un suc-
ces. Nici nu se putea altfel, dac` lu`m
\n calcul c`ldura [i frumuse]ea ora[u -
lui, completate de carisma celor trei
vedete. A[adar, pe data viitoare!.B

Party de Sibiu
|n Liquid The Club din Sibiu,
Trecem peste toate normele din
manualele de jurnalism [i v` poves-
a avut loc o memorabil` petrece - tim concluziile unei petreceri de Andreea Sp`taru, Marina Dina

re Playboy, care a durat, normal, neuitat: se pare c` Andreea Sp`taru


nu s-a \ngr`[at deloc dup` na[terea
[i Oana Bercaru au plecat la Sibiu
cu un Citroen C5, pe care mai

p\n` \n zori. micu]ei Maria-Sofia, a[a c` am anta-


c` nu mai voiaus` ni-l dea \napoi.
Mul]umim Citroen Rom\nia
Text de Claudia Filip; foto: Photoland mat deja o [edin]` foto mam`-fiic` pentru sprijinul acordat!

106 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.storemags.com & www.fantamag.com
www.storemags.com & www.fantamag.com
De mai bine de doi ani, a[tept de la amantul meu team` c` nici anul `sta nu g`sesc chei de contact \n po]i sta pe loc prea mult pe creasta unui val. Tre-
s`-mi d`ruiasc` o ma[in`. Am b`tut [aua cum am ghetu]e de Sf\ntul Nicolae Simt c` \nnebunesc! buie dat bice. La c\]i sponsori se g`sesc prin cluburi,
putut mai subtil, m-am pl\ns, am implorat chiar de Nicole, Bucure[ti e p`cat s` te irose[ti pentru un ipotetic Fiesta sau
c\teva ori. Nimic. Mie nu mi se pare corect ca eu s` Nu merge a[a, Nicole. E de-a dreptul strig`tor la Polo h\rbuit. Ai gre[it c\nd ai ]intit at\t de jos. Tre-
m` mul]umesc cu acest statut ingrat de vioara a cer. Ar fi trebuit s`-]i depui demisia \mpreun` cu buia s` ceri Bentley ca s` ob]ii Beetle. Dac` ceri
doua, s`-i d`ruiesc f`r` s` clipesc at\ta fericire, iar el portjartierul dup` primele trei \ncerc`ri e[uate de Beetle, o s` ob]ii o drujb` de Dacia Supernova
s` nu-mi-o \ntoarc` pe m`sur`. M-a[ mul]umi [i cu a-l convinge. O regul` nescris` pe care o cunoa[te Rapsodie (f`r` clim`!). C\t de meschin trebuie s`
o buburuz` de clas` mic`, nu am nevoie de gipuri, orice b`rbat cumsecade spune c` (la o femeie) tre- fie un sponsor dac` nici acum, \n criz`, c\nd s-au
de Mercedes sau BMW cum au toate pa]achinele buie \ncercat de trei ori. Dac` nu merge, trebuie umplut cur]ile firmelor de leasing de ma[ini retur-
mele de prietene. Cum ar trebui s` procedez? Mi-e mers mai departe \n surful seduc]iei, pentru c` nu nate, nu pune m\na s`-[i mul]umeasc` amanta.

DECEMBRIE 2009 c 109

www.storemags.com & www.fantamag.com


consilier dileme vechi [i noi
picioarele pe mine. |mi pare r`u c` nu
pot reproduce aici cuvintele cu care
m-a implorat s` fac ce am f`cut. Cum
s` o fac s` recunoasc` lucrurile pe
care mi le-a spus [i le-a f`cut?
Radu, Ia[i
O \mbe]i din nou (cu un preludiu intens,
va evolua exact pe acelea[i f`ga[e),
a[tep]i p\n` te implor` din nou s` cazi \n
p`catul sodomiei, accep]i (de data asta
fii mai bl\nd, ai v`zut cum mergea a
doua zi!) [i nu uita s` \nregistrezi scena.
A doua zi, c\nd va t`b`r\ cu pumnii [i
picioarele, dai drumul la \nregistrare pe
televizor (ai un cablu de tv out, nu?). Cu
pu]in noroc, \[i va da seama de ade-
v`ratul ei poten]ial sexual [i v` ve]i pu-
tea bucura [i f`r` b`utur` de activit`]i
copulatorii diversificate.

CE PO}I K S~ FACI?
Prietenul meu st` at\t de mult pe
internet k nu mai are timp pentru
nimic altceva. C\nd \l chem la mas`,
m` am\n` de patru-cinci ori \nainte k
s` vin`, iar k\nd \l chem \n pat l\ng`
mine doar morm`ie nedeslu[it [i nu
vine aproape niciodat`. M` simt at\t
de singur` [i mi-a[ dori fie s` fac
\ntr-un fel k s`-l scap pe prietenul
meu de dependen]a de net fie s`
g`sesc un alt b`iat, care n-a auzit \n
via]a lui de hi5 [i Yahoo Messenger.
Irina, Lugoj

K s`-l skapi pe prietenul t`u de la


dependen]a de internet nu prea se
poate. Exist` clinici pentru asta (la noi
nu), dar m` \ndoiesc k prietenul t`u ar
vrea k s` se interneze. U nu trebuie s`
disperi, exist` mul]i b`ie]i care nu au
auzit de hi5 [i de mess. Problema cu ei
e c` rad cam mult` b`utur` ieftin`,
sudeaz` ]ig`rile [i vorbesc ur\t. Dak
spui k prietenul t`u o arde mai mult pe
hi5, cel mai bine e ca u s`-]i faci cont
pe facebook, unde s\nt b`ie]i mai
cop]i, cu ma[in` [i telefon de fi]e.

PENIS GRAS
Am o nedumerire care m` fr`m\nt`
de ceva vreme. Am observat c`,
atunci c\nd m` \ngra[, \mi cresc [i

U faci sex?
ANAL FAN s\nii. A[ vrea s`-mi spune]i dac` [i
Prietena mea refuz` sexul anal, de[i b`rba]ilor care se \ngra[` li se m`resc
eu s\nt un fan. Am f`cut-o de c\teva penisurile.
Dac` vi s-ar m`ri penisul pro- ori, c\nd era beat`, [i pot s` spun c`
a fost o experien]` extraordinar`.
Ramona, Bistri]a

por]ional cu greutatea, nu-i a[a P`rea c` [i ei i-a pl`cut, dar a doua zi,
Dac` ar fi a[a, to]i b`rba]ii ar da n`val`
la McDonalds, nu ar mai face nimeni
c` a]i t`b`r\ pe McDonalds? c\nd s-a trezit, a ]ipat scurt, [i-a dus o sport, iar colesterolul peste 200 ar
Text de C`t`lin Mih`il`; foto: Photoland palm` la dos [i a t`b`r\t cu pumnii [i deveni lucru de fal`. Cei mai r\vni]i

110 c DECEMBRIE 2009

& www.fantamag.com
b`rba]i ar fi piftiile c`rora nu li se mai
v`d ochii din cap, iar americanii ar trece
deta[at pe primul loc la dimensiunile
penisului. Michael Moore l-ar spulbera
pe Obama de la Casa Alb`. Bran ar fi un
fel de Rocco Siffredi al filmului mut, iar
Stan ar avea un biet ciucura[ nevolnic.
Africanii, care p\n` mai deun`zi domi-
nau planeta la dimensiuni peniene, ar
deveni un soi de paria, cu somalezii \n
frunte, to]i posesori de micropenisuri c\t
dege]elul de bebelu[. Curele de
\ngr`[are ar \mp\nzi netul, iar toate
c`r]ile de sl`bit ar fi arse \n pia]a public`
de c`tre hoarde de gra[i cu penisuri
imense. B`rba]ii slabi ar face opera]ii de
lipo injectare, pentru a ar`ta \n form` [i
a p`c`li femeile (pentru c`, prin opera]ie
de lipoinjec]ie, e evident c` penisurile
nu se m`resc [i ele propor]ional). Cam
a[a ar fi, Ramona... C`t`lin Mih`il` este CONSILIER PLAYBOY din
meu. C\nd am fost prima oar` la octombrie 2004 , calitate \n care s-a lovit de multe.
Vezi [i www.catalinmihaila.blogspot.com
SEX TOXIC munte cu actuala mea so]ie, nu mi-am
|mi miros picioarele at\t de r`u, \nc\t dat bocancii jos o s`pt`m\n` \nche-
so]ia mea m` pune s` m` \ncal] iat`. Nu cred c` mai aveam nici o complexat (de[i am un penis enorm!) Pune-]i ni[te pungi \n picioare [i \ncear-
\nainte s` facem sex. A[a am fost [ans` la ea dac` descheiam un [iret. [i mi-e team` de reac]ia so]iei ori de c` s` nu mai ai erec]ii at\t de dure.
\ntotdeauna: \n armat`, solda]ii indis- Doctorii mi-au dat tot felul de pomezi c\te ori facem sex. Observ c` accept` Femeile ajung s` se team` de mon[tri
ciplina]i erau fie \ncarcera]i fie erau sili]i [i spray-uri \ns` niciunul nu a din ce \n ce mai rar avansurile mele mai mult dec\t de mirosuri. |n timp, vei
s` doarm` \n paturi apropiate de al func]ionat prea bine. Am devenit Grig, T\rgovi[te observa o ameliorare a situa]iei. B

www.
www.st
w. stor
st orem
oremag
em ags.
ags.co
s. com
com & ww
www.
w.fa
w. fant
fantamag.c
nt .com
.com
Don Giovanni Cosi P
Tribute Studio P

Grande "Jumping Hour" E acea perioad` din an n care este firesc s` ne gndim la micile ges-
turi pentru cei apropia]i! Un gift card poate fi cea mai elegant` surpriz`,
2009 readuce \n prim-plan colec]ia Don Giovanni Cosi Grande, com- mai ales cnd momentele de relaxare [i r`sf`] d`ruite se vor petrece
plet mecanic`. Noul model "Jumping Hour" are un design modern [i ntr-o nou` destina]ie chic. Este vorba despre Tribute by George
rafinat, \n spiritul avant-garde al brandului. P`str\nd filosofia Raymond Soare, un salon de frumuse]e recent deschis n centrul Bucure[tiului,
Weil, noua pies` reflect` abordarea ferm`, contemporan`, fa]` de lng` Pia]a Doroban]i, pe str. Pu]ul lui Zamfir nr. 22-24, telefon
lumea luxului. Cadranul acestui ceas excep]ional - \ncadrat de o carcas` 0732.779.910 si 021.230.22.93. George Soare, hair designer LOral Pro-
rectangular` din o]el polisat ispite[te ochiul cu designul discret [i fessionnel [i colaborator la Haute Coiffure Franaise, este responsabil
expunerea "jumping hour", cu ar`t`torul \nlocuit de crearea unor tunsori [i coafuri fantastice, iar tot aici l g`si]i pe
de o fereastr` mare, u[or de citit, \n dreptul orei Robert Popovici, expert n linii de tunsoare stilizate pentru b`rba]i.
12, ac]ionat de mecanismul mecanic automatic Desigur, salonul include servicii de nfrumuse]are complete, de la
RW 1400, cu un disc ce expune numeralele orare. tratamente cosmetice la manichiur`/pedichiur` [i masaj.
La fiecare or`, numeralul "sare" prompt [i
apare \n fereastr`. Inima mecanismului, cu ale
sale 28.800 vibra]ii pe or`, este dezv`luit`
sub capacul din cristal safir. Finisajele este -
tice cu decora]ii Ctes de Genve [i re-
zerva de mers de 42 de ore reflect`
aten]ia meticuloas` pentru detalii a lui
Raymond Weil [i un savoire-faire unic al cea-
sornicarilor de la Geneva. Fie c` este dotat
cu curea din piele de aligator sau cu br`]ar`
din o]el cu sistem dublu de \nchidere pentru
siguran]`, acest ceas reprezint` elegan]a [i
rafinamentul b`rbatului de azi. Ceasurile Ray-
mond Weil Don Giovanni Cosi Grande "Jumping
Hour" s\nt disponibile \n Magazinele Galt de
orologerie elve]ian`.

Issey Miyake P
UGG Australia P
Crea]iile mele pornesc ntotdeauna de la ideea cea Elmec Romnia a prezentat, \n cadrul unui eveniment ce a avut loc la Pala-
mai simpl` [i, totu[i, esen]ial`, spune Issey Miyake. |n tul Bragadiru, noua colec]ie original` UGG Australia pentru toamn`/ iarn`
acest fel [i-a imaginat primul s`u parfum LEau dIssey 2009-2010. Numeroase celebrit`]i, jurnali[ti, creatori de mod` [i reprezentan]i
n 1992 o mireasm` pur` [i esen]ial` precum apa, importan]i ai comunit`]ii de afaceri au participat la acest eveniment [i au avut
sursa vie]ii [i energiei. A fost urmat de Feu dIssey (1998) ocazia de a admira colec]ia original` UGG Australia, prezent` pentru prima
[i Le Feu dIssey Light (2000), un tribut adus focului [i dat` n magazinele din Romnia. Evenimentul a fost g`zduit de prezentatorul
luminii. Ast`zi, aceast` poveste esen]ial` este TV Adrian Nartea, care a condus invita]ii \ntr-o c`l`torie unic`, din Australia
repovestit` de un nou parfum pentru femei: A Scent spre capitalele mondiale ale modei - New York, Londra [i Paris p\n` n
by Issey Miyake. Issey Miyake este un creator cu o curi- Bucure[ti. O defilare inedit` pe catwalk a modelelor ce au purtat noile crea]ii
ozitate debordant`. Crea]iile sale s\nt renumite att UGG a scos n eviden]` versatilitatea produselor apreciate \n lumea \ntreag`.
pentru simplitatea lor esen]ial` c\t [i pentru capacitatea M`lina Soare, Market-
de a surprinde. Intui]ia sa nativ` l ndeamn` s` reinven- ing Manager Elmec
teze n mod permanent. Romnia a afirmat:
UGG Australia este
doar unul dintre brand-
Kenzo Power
Kenzo Power Cologne este o compozi]ie olfactiv`
P
urile de fashion, cool [i
trendy, cerut de pia]a
senza]ional`, datorat` combina]iei dintre ingrediente local`, care s-a al`turat
naturale emblematice [i intensitatea ambrei Kenzo. portofoliului nostru n
Silueta sticlu]ei a fost desenat` de japonezul Kenya aceast` toamn`. Cele
Hara [i const` \n linii simple [i elegante. Kenzo Taka- mai recente brand-uri
da este un designer japonez, fondatorului celebru- din portofoliul nostru
lui brand Kenzo, care produce parfumuri, produse s\nt acum folosite [i de
pentru \ngrijirea pielii [i articole vestimentare. Kenzo pasiona]ii de mod` din
Takada s-a retras \n 1999, l`s\nd brand-ul \n grija Romnia: Custo Bar-
asisten]ilor s`i, iar \n 2005 a revenit \n aten]ia publicu- celona, Havaianas, Na-
lui cu colec]ia de design decorativ Gokan Kobo papijri, Diesel, Folli Fol-
(Atelier pentru cele cinci sim]uri). lie [i UGG Australia.

112 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


consilier food guru
frunze de rozmarin [i gorgonzola.
Serve[te-le \nso]ite de un pahar de vin
condimentat. Combinat cu cui[oare,
scor]i[oar`, vanilie [i zah`r, vinul
devine, la r\ndul lui afrodisiac.

Ne-am certat [i a[ vrea s` o invit la mi-


ne acas` [i s`-i preg`tesc o cin` care s`
o dea pe spate. La propriu!
Alex, Bucure[ti
Dac` dore[ti s`-]i impresionezi cu
adev`rat partenera, stridiile s\nt cea
mai bun` alegere. Se spune despre
ele c` \[i schimb` periodic sexul pen-
tru a ne l`sa pe noi, oamenii, s` ex-
periment`m [i latura masculin` [i
cea feminin` a dragostei.
Stridiile s\nt delicioase atunci c\nd se
consum` crude. Dup` ce le-ai des-
f`cut, a[az`-le pe un platou de ar-
gint, acoperit cu cuburi de ghea]`,
[i stoarce c\teva pic`turi de l`m\ie pe
fiecare dintre ele. Nu consuma dec\t
stridiile care s-au contractat atunci
c\nd ai picurat l`m\ia. Asta \nseamn`
c` s\nt \nc` vii [i tocmai bune pentru
a fi savurate.Un alt mod de servire
este acela de a deschide pu]in co-
chilia cu o furculi]` pentru a sorbi di-
rect stridia. }ine-o pu]in \n gur`, pe
palat, ca s` po]i savura cu adev`rat
gustul [i aroma ei, apoi \nghite-o
cu totul, f`r` s` o mesteci.

Zilele trecute, citeam pe net c` aspa-


ragusul e un puternic afrodisiac. Cum
se prepar`?
Marius, internet
Asparagusul despre care ai citit este
cunoscut la noi sub denumirea de
sparanghel [i, da, este un afrodisi-
ac. {i cum, de multe ori, cele mai
simple re]ete s\nt [i cele mai bune,

Love food
tat codi]ele, trateaz` fiecare smochin` poate fi savurat \ntr-o salat`, pe c\t
cu o baie bun` de ulei de m`sline. de delicioas`, pe at\t de u[oar`.
Cresteaz` apoi ad\nc, cu o lungime |ndep`rteaz` fibrele a]oase, spal`
C\nd sim]i c` monotonia \ncepe s` de circa 1 cm, partea de sus a fructu- sparanghelul, apoi taie-l \n buc`]i de

se tol`neasc` \n rela]ie ca o amant` lui, apoi \nc` o dat`, perpendicular pe


prima crest`tur`, astfel \nc\t s` ob]ii un
4-5 cm lungime. Fierbe sparanghe-
lul nu mai mult de 20 de minute, \n
somnoroas`, e semn c` se cer m`- X (X-ul din SEX, dac` vrei...). Umple ap` cu sare. Separat, \ntr-un bol,
suri de urgen]`. Iat` ingredientele fiecare smochin` cu c\te o linguri]` de amestec` ingredientele pentru sos:
gorgonzola [i apoi pune-le \n cup- o]etul, uleiul, mu[tarul, piperul [i
care s` v` trezeasc` apetitul. torul \ncins pentru 10 minute, p\n` se sarea. Dup` ce a fiert, sparanghelul
Text de Claudia Filip; foto: Photoland
rumenesc. A[terne pe farfurii un strat se scurge, se a[az` pe farfurie [i se
C`p[unile cu fri[c` mi se par extrem dar cu o putere de seduc]ie la fel de de miere peste care vor domni ispiti- acoper` cu sos. A[ recomanda [i
de potrivite \nainte, \n timpul [i dup` mare, s\nt smochinele. Aceste fructe toare smochinele [i orneaz`-le cu un pahar de vin ro[u al`turi.B
actul sexual. Ce alte fructe stimu - au o istorie lung` [i se spunea despre
Claudia Filip [i-a transformat pasiunea pentru
leaz` dorin]a ? ele c` m`resc fertilitatea [i aduc dra -
gastronomie \n business. Dup` ce a lansat
Cristina, Bucure[ti gostea. companiile de catering Pomelo [i Go!Go! Diet,
Poate nu la fel de appealing ca [i |ncearc` s` g`se[ti smochine proas- evalueaz` posibilitatea de a deschide un
c`p[unile ([i aici m` refer la aspect), pete. Dup` ce le-ai sp`lat [i ai \ndep`r- restaurant boutique.

DECEMBRIE 2009 c 113

www.storemags.com & www.fantamag.com


consilier watch guru
aceea[i formul`: 500 exemplare cu
cadran negru [i cifre galbene, 500 cu
cifre ro[ii , 500 cu cifre albastre etc.
Acestea s\nt doar exerci]ii marketing.
O pies` de excep]ie: Vacheron Con-
stantin Tour DIlle este produs doar \n
7 exemplare.

Care crede]i c` s\nt ceasurile cu sex-


appeal-ul cel mai mare de pe pia]`?
Mi-a[ dori un ceas cu care s` cuceresc
orice femeie f`r` prea mult efort.
Andrei Ioanide, Bra[ov
Depinde foarte mult de femeia pe
care dore[ti s` o cucere[ti. S-ar putea
s` ai nevoie, pentru a cuceri inima
unei anumite doamne/domni[oare,
de un model care nu este \nc` lansat:
o pies` orologer` serie limitat`, cu o
carcas` modern` asociat` cu spiritul
t`u, cu \ntoarcere manual` pentru
a dezv`lui pasiunea pentru orolo-
gerie [i neap`rat cu o complica]ie
a mecanismului [i a cadranului ceasu-
lui care s` afi[eze situa]ia actualizat`
a contului t`u din banc`. Afi[area
b`ncii poate fi op]ional`. Toate aces-
tea s\nt valabile \n cazul \n care
domni[oara este o cunosc`toare \n
domeniu. Altfel, po]i avea un succes
la fel de r`sun`tor dac` alegi o pies`
fashion a unui brand pe care ea \l
cunoa[te [i \l apreciaz`.

Am v`zut, \n ultima vreme, mai mul]i


b`rba]i care purtau ceas de buzunar
legat cu lan]. Este un nou trend?
Marian, Bucure[ti
|n func]ie de cel care \l poart` (de
exemplu, o persoan` mediatizat`
ale c`rei apari]ii s\nt urm`rite [i dise-
cate de pres`) poate deveni un trend.
|n general, ceasurile de buzunar s\nt
mars Piguet. Dac` \]i dore[ti edi]ii purtate de pasiona]i, de colec]ionari,

Edi]ii aniversare aniversare, vei avea surpriza s` afli c`


aproape fiecare brand orologer care
s`rb`tore[te 50, 100, 150 sau mai
de b`rba]i care pre]uiesc timpul [i \i
cunosc [i apreciaz` valoarea.
Printre ultimele lans`ri de mecan-
Cine vrea s` fie cu adev`rat cool mul]i ani de la \nfiin]are sau de la de- isme complicate, o aparitie surprin-
\[i cump`r` o edi]ie aniversar` mararea producerii unui mecanism z`toare a fost un ceas de buzunar

sau chiar un RM 020 tourbillon special lanseaz` edi]ii limitate. Este un


concept de marketing lansat \n
cu mecanism tourbillon lansat de
Richard Mille RM 020 tourbillon
de buzunar cu 400.000 $. orologerie \n anii 80 (anii de relansare pocket watch . Ceea ce demon-
Text de Mihai Ceciu; foto: Photoland a orologeriei elve]iene) [i, de atunci, streaz` revenirea acestor piese
S\nt un \mp`timit al edi]iilor aniver- piese aniversare crede]i c` s\nt cele folosit pentru atragerea \mp`timi]ilor orologere deosebite \n actualitate.
sare ale unor produse de serie. Mi mai vestite \n materie de ceasuri? colec]ionari. Amuzant este c` se A racing machine on a chain la
se pare c` o astfel de edi]ie \mi ofer` Boris, Bucure[ti \ncearc` [i de firme medii sau mici numai 400.000 $. B
unicitatea pe care o caut \n orice Cele mai sigure investi]ii s\nt cele \n
cump`r. Am o ma[in` edi]ie special`, serii cu adev`rat limitate apar]in\nd
Mihai Ceciu este cel mai titrat orologier din
toate electronicele din cas` s\nt edi]ii unor branduri renumite precum Patek Romnia [i \n Top 10 al celor mai buni din
aniversare, \ns` ceasurile pe care le Philippe, Vacheron Constantin, re]eaua interna]ional` Omega.
am s\nt toate \n edi]ii normale. Ce Breguet, A. Lange & Sohne, Aude-

114 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


consilier fashion guru

cele mai r`sun`toare nume \n fashion


din ultimii zece ani. Dup` moartea ei,
s-a st\rnit o adev`rat` isterie [i un
adev`rat trend la capitolul funeral
parties unde dress code-ul era
mereu obligatoriu "wear a hat". La
acela[i capitol, al deceselor nota-
bile se num`r` [i cel al lui Yves Saint-
Laurent, \n iunie 2008, designer des-
pre care, \n 1985, Caroline Rennolds
scrie:Cel mai frecvent omagiat [i
influent designer din ultimii 25 de
ani, YSL poate fi creditat at\t cu
rena[terea couture-ului c\t [i cu re-
conferirea reputa]iei prt--porter-
ului". Dincolo de triste]ea pierderii
unei valori imense, \i este organizat`
post-mortem o expozi]ie prezent` [i
la Bucure[ti, \n care s\nt prezentate
multe din obiectele sale.
11 Septembrie 2001 las` \n urma lui
un apetit diminuat pentru culoarea [i
forma exuberant` [i, dac`, p\n`
atunci, marile case se plasaser`
\ntr-o zon` extrem de ludic`, colorat`
[i efervescent`, negrul [i griul \[i fac
brusc resim]it` prezen]a, \mbr`c\nd
ostentativ toate podiumurile mari
ale lumii.
Totodat`, cultura vintage \[i face din
ce \n ce mai tare sim]it` prezen]a,
pozi]ion\ndu-se ca un trend impor-
tant \n tot cea ce \nseamn` consuma-
torism de fashion.
Tot \n ultimii zece ani, mai e de amin-
tit moda '60s, care, \n perioada 2003
- 2005, a fost reinterpretat` [i prelu-
at` p\n` la epuizare, a[a cum, de
c\teva sezoane \ncoace, retr`im pe -
rioada anilor '70 -'80 , perioad` neon,
a umerilor [i jean[ilor slim cut, a sa-
courilor b`rb`te[ti \n moda feminin`,
a tocurilor interminabile [i ciorapilor
plas`, a salopetelor... David Bowie,
Grace Jones, Dallas...
en]e [i \n fashion, pentru c` el a fost un |n ultimii ani din decada despre care

10 ani de mod`
|n decada care a trecut, s-au petre-
style-icon mul]i ani [i nu numai. |n
doar c\teva luni, pia]a fashion a fost
\mp\nzit` cu printul portretului s`u.
vorbim, ne-am \ntors puternic spre
negru, gri [i nuan]e, ]inte, platforme,
ultra-skinny jeans pentru toat` lumea,

cut evenimente care ne-au marcat Acela[i fenomen \l produce [i Isabel-


la Blow \n mai 2007, celebrul editor
un curent care pare a fi o uniform`,
dar [i o \ntoarcere la detalii [i cus`turi,
definitiv stilul vestimentar. englez, muz` a lui Philip Treacy, cea la o selec]ie ascu]it` a materialelor, la
Text de Irina Marinescu; foto: Northfoto care este creditat` pentru a le fi o epurare creativ`. Ca [i un nou val,
descoperit pe modelele Stella Ten- acela al caselor mici care par s` fie
|n 1999, acum 10 ani, \ncepusem s` Am sa \ncep cu moartea Megastaru- nant [i Sophie Dahl, precum [i pe mai aproape de consumatorul
prind gustul a tot ceea ce \nseamn` lui, cel pe care o lume l-a numit The Alexander McQueen, unul dintre cunosc`tor." B
moda [i s` \n]eleg c`, atunci c\nd King of Pop, [i numesc asta un
vorbe[ti despre asta, vorbe[ti despre moment important \n fashion pentru
Dup` c\teva colec]ii pentru femei, Irina
muzic`, film, o cultur` \ntreag`; poate c` ceea ce a l`sat el \n urm`, valoarea Marinescu intr` \n sufletele [i [ifonierele
p`rea un lucru superficial ce ]ine doar lui post-mortem poate friza abera]ia. b`rba]ilor cu2 the 1 I love[i Smart Idiots
de ambalaj, dar nu e doar at\t. Omagiile aduse lui au [i vor avea influ-

DECEMBRIE 2009 c 115

www.storemags.com & www.fantamag.com


stimuleaz` sim]urile P
Replay P

Provocator, misterios [i sti- Noua colec]ie Replay pentru b`rba]i se


mulant - a[a poate fi descris bazeaz` pe conceptul vintage. Nu este vorba
cel mai nou produs lansat de de o interpretare superficial`, ci de o
Wrigley pe pia]a din Romnia. Este linie care urmeaz` o abordare mo-
un brand premium n categoria dern`, oferind o colec]ie curajoas`,
gum` de mestecat, care [i propu- hot`r\t`, cu un stil aparte. De aseme-
ne s` ofere consumatorilor expe- nea, trecutul \nseamn` re des -
rien]e senzoriale antrenante, atrage coperirea anilor 50, a stilului
prin ambalajul inovativ, sofisticat [i seduce prin british, inspira]ia \ndrept\ndu-se
gustul aparte. El se diferen]iaz` de celelalte pro- spre personaje de legend` pre-
duse existente pe pia]` prin formula inovatoare care ofer` o inten- cum Keith Richards. Pe de alt`
sitate unic` aromei de ment` [i se adreseaz` celor care vor s` impun` noi tren- parte, stilul sportiv este [i el v`zut
duri, care [i doresc permanent s` dep`[easc` barierele conven]ionalului. prin prisma old-school. Succe-
siunea nesf\r[it` de influen]e are
ca scop crearea unei atmosfere
Belstaff Flagship Store P
unice, departe de toate etichetele.
Marca Belstaff este celebr` pentru jachetele sale din piele [i materiale imper- Aten]ia la detalii este [i ea un ele-
meabile, create special pentru motocicli[ti, aviatori sau navigatori. |nfiin]at` ment esen]ial, iar cei care vor alege o
\n 1924 de c`tre Eli Belovitch [i Harry Grosberg, \n Staffordshire, Marea Bri- pereche de jean[i sau o c`ma[` o vor
tanie, a fost prima companie care a folosit bumba- face ca [i cum ar alege un vin vechi, un
cul cerat. Importat din Egipt [i tratat cu uleiuri club exclusivist sau un automobil de
naturale, acesta ofer` o impermeabilitate caracte- colec]ie. We Are Replay Men este,
ristic`. De-a lungul timpului, Belstaff a dezvoltat o astfel, o colec]ie dedicat` b`rbatului
tehnologie de v\rf \n producerea materialelor tex- care-[i exprim` liber personalitatea,
tile, acestea devenind rezistente la v\nt, la for]e de \ntr-un mod proasp`t [i tineresc,
frecare foarte mari [i la varia]ii extreme de tempe- obi[nuind s` aib` un stil vestimentar
ratur`. O selec]ie este acum prezent` [i \n magazinul chic, f`r` a ignora istoria [i sem-
bucure[tean din Calea Victoriei nr. 136. nifica]ia modei.

Lacoste sportiv, chic P


Oxyance Men P

Prezentarea Lacoste pentru sezonul prim`var`-var` 2010 reface atmos- Lansat n aprilie 2008
fera din fotografiile lui Jacques-Henry Lartigue, care, \n anii 20, descria ca un brand propriu
o genera]ie care se bucura de o via]` bazat` pe stilul sportiv, simplu [i de dermocosmetice
chic. Directorul de crea]ie Christophe Lemaire a reconsiderat, de pild`, al lan]ului farmaceu-
outfitul pentru tenis, transform\ndu-l \n ]inut` lejer` de strad`, \n vreme tic Sensiblu, Oxyan-
ce costuma]ia pentru plaj` a devenit parte elegant` a garderobei de zi- ce se impune ca li-
sear`. |n egal` m`sur`, \nc`l]`rile clasice beneficiaz` de un look nou, nie farmaceutic` de
adecvat timpurilor noastre. Astfel, sandalele pentru tenis Lucy [i Rita nou` genera]ie,
reprezint` un hibrid inspirat de sneaker cu pantofii dezvoltat` mpreun`
deposeda]i de tocuri [i, \n plus, deschi[i \n fa]`. cu speciali[ti n
B`rba]ii au parte de domeniu din Fran]a.
pro- Ga ma dermocos-
metic` Oxyance Men ofer` tuturor b`rba]ilor activi un aliat puternic n
lupta mpotriva polu`rii [i a protej`rii tenului lor. Produsele ac]ioneaz`
ca o barier` mpotriva polu`rii ora[ului, a prafului, frigului [i toxinelor
din aer, datorit` complexului activ shield [i urban, care func]ioneaz`
ca un scut adaptat perfect atacurilor urbane la care este supus tenul n
fiecare zi.
Formula produselor pentru b`rba]i se bazeaz` pe un complex de
ingrediente inovator: apa din Himalaya, bogat` n minerale, extras` de
la 7000 m altitudine; Biecolia, care protejeaz` [i stimuleaz` bariera
priile lor surprize, defensiv` a pielii, mpiedic\nd colonizarea bacteriilor; Caospice pen-
\ntre care slipul tru reducerea irita]iilor [i ro[e]ii; Hamamelis - un puternic agent anti-
Plage, texturat \n oxidant [i astringent [i Ginsengul, ce revitalizeaz` pielea obosit`.
denim. De remarcat [i pantofii de sport |ntre produsele recent lansate, se num`r` gelul de cur`]are antibacte-
Ren Lacoste Mesh, \n linia de ansamblu rian, gelul pentru b`rbierit, balsamul dup` b`rbierit [i o crem` recon-
sporty a colec]iei. fortant` indicat` b`rba]ilor cu tenul sensibil.

116 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


consilier advertising guru
privirea fix` n fa]`. Printr-o ambigu-
itate de montaj, sntem ndemna]i
s` credem c` ]inta privirii lor este fru-
moasa [i eleganta doamn` care se
mbrac` lasciv cu o rochie adnc
decoltat` fa]`-spate. Se nt`re[te?
Nu prea... sun` dialogul celor doi
aparen]i voyeuri. Se nt`re[te, dar
greu, ofteaz` pn` la urm` cel mai n
vrst`... pentru a-i fi luat` vorba din
gur` de vocea anun]`torului: Se
nt`re[te mai greu, dar rezist` mai
mult pe imaginile care etalau un
nou adeziv de mortar. Un spot-
poant`, ][nit din repertoriul de
glume aluzive de la locul de munc`.
Al doilea spot reprezint` visul de
veacuri al liceenilor (din noi). Un june
tmp, c`ruia i se cite[te pe fa]` feri-
cirea absolut` a incon[tien]ei, se
plimb` nestingherit printr-un ves-
tiar de fete; se zgie[te la busturile
acestora de foarte aproape (prilej
cu care camera schimb` clarul pe o
superb` pereche de sni dezveli]i);
ba chiar simuleaz`, f`r` nici o atin-
gere, un spanking (une fesse, adic`
o b`t`i]` la fund, a[a, de excitare) n
spatele unei frumuse]i aplecate s` se
ncal]e. Invisible - vine la sfr[it le-
genda, supraimprim`. Este numele
uneia dintre func]iile op]iunii Buzz,
prin care abona]ii Zapp [i pot comu-
nica prin Messenger pe mobil... Se
poate n]elege c` dobnde[ti astfel
o adev`rat` invizibilitate online [i,
prin urmare, posibilitatea de a le
sorbi din priviri pe toate bun`ciu-
nile care, din neglijen]`, [i-au l`sat
webcam-ul deschis... totul prin tele-
fonul t`u! n locul acestui spot, a
r`mas cel de rezerv`, ultragios [i
pasibil de a fi judecat antisocial, n

Se \nt`re[te?
marketingului libidinal, vin cele mai care acela[i zmb`re] t`lmb, pro-
recente exemple de revigorare a fitnd de invizibilitate, se distreaz` s`
genului. |ncep. Primul spot dezv`luie arunce pe jos nghe]ata unui copil,
Ce poate fi mai pl`cut dec\t s` visul de aur al meseria[ilor din dome-
niul amenaj`rilor: acela de a lucra n
s`-i aplice o pup`tur`-ventuz` unei
tinere atr`g`toare [i s` smulg`
lucrezi \n casa unei femei singure? casa unei femei singure, care, fie din pantalonii n vine unui vrstnic...
Poate doar s` fii invizibil \ntr-un neglijen]`, fie din dorin]a de a-i c`ruia i mai [i trnte[te p`l`ria de
seduce, [i face toaleta de fa]` cu ei, p`mnt! Ce poate fi mai dezirabil
vestiar de Miss-uri... perturbndu-i n mod pl`cut din pro- pentru un adolescent maniac dup`
Text de Florin Dumitrescu; foto: Guliver
cesul de lucru. De data aceasta, casa gadget-uri [i butoane dect acest
ntre consumator [i advertiser nu asum` riscul de a fi luat n neserios, e neterminat`, iar doi faien]ari haio[i surogat online al ndr`znelii?
ncap iluzii, n cazul acestui dezintere- precum negustorii acelor centrale unul mai tn`r, altul ceva mai copt Nimic altceva dect himera de a fi
sat comer] de fantasme care este termice r`mase n con[tiin]a public` [i fac de lucru la un perete... cu invizibil ntr-un vestiar de Miss-uri! B
publicitatea. Cel dinti e con[tient c` necum prin succesul de pia]`, ci prin
produsul care-i este publicizat cu o sloganul C`lduric` de la p`s`ric`.
Florin Dumitrescu este vechi lucr`tor \n
fat` dezbr`c`]ic` tol`nit` deasupra - C`ci tocmai! Nu doar dinspre publicitate, poet [i, nu \n ultimul r\nd,
n realitatea de dincoace de ecran i va b`uturile tari sau produsele de fru- textier al forma]iei Sarmalele Reci.
fi vndut... f`r` fat`! Iar cel din urm` [i muse]e, redute greu de nfrnt ale

DECEMBRIE 2009 c 117

www.storemags.com & www.fantamag.com


next

Joanna Krupa
Votat` cel mai sexy topmodel al
lumii, Joanna recent` participant`
la Dancing with the Stars 2009
a pozat din nou pentru cea mai cunos-
cut` revist` de lifestyle masculin.
2009 as to material published by the December 2009 US edition of PLAYBOY

118 c DECEMBRIE 2009

www.storemags.com & www.fantamag.com


www.st
stor
st orem
oremag
em ags.
ags.com & www.fantam
amag
ag.com