Sunteți pe pagina 1din 20

/>

Atelier MBCo 2000 SRL


Du-te la cuprins
Meniu principal:
Legislatie Constructii - Norme si Legi

CULEGERE DE NORME SI LEGI ROMNE IN CONSTRUCTII


- NORMES ET LOIS ROUMAINES DANS LA CONSTRUCTION -
- ROMANIAN STANDARD DATA AND LAWS IN CONSTRUCTION -

Aceasta este o mentionare non-exhaustiva a normelor si legilor ce se aplica


domeniului investitiilor. Respectarea lor este obligatorie, cu modificarile,
rectificarile si completarile ulterioare, iar noi recomandam Beneficiarilor si
includerea urmatoarelor precizari in contractele de proiectare si executie :
1. Documentatia, Piese scrise si desenate, inclusiv detaliile si proiectele
tehnologice, cu Caiete de sarcini explicite pentru toate lucrarile si activitatile
ce trebuie realizate la obiectiv, va fi intocmita integral de proiectant, conform
necesitatilor ridicate de realizarea completa a investitiei ce face obiectul
contractului.
2. La intocmirea documentatiei sunt aplicabile si normele nationale (romanesti)
pentru "investitiile publice, realizate din fonduri centralizate ale statului".
3. In cazul in care intervin diferente intre normele europene aplicabile si normele
nationale, ramane valabila norma cea mai restrictiva.
4. Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va
prezenta in scris, precizand punctul sau de vedere privind executia constructiei si
va sustine in fata Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor :
- Certificatul de performanta energetica a cladirii.
- Referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.

BORDEROU
1. Coduri
2. Cadastru
3. Amenajarea teritoriului
4. Urbanismul
5. Monumente istorice
6. Autorizare constructii
7. Calitate constructii
8. Termotehnica
9. Sanatate, securitate, handicap
10. I.S.U. (incendiu + adaposturi)
11. Protectia mediului
12. Investitii publice
13. Betonul
14. Constructii
15. Instalatii
16. Arhitectura
17. Locuinte
18. Turism
19. Achizitii publice
20. M.D.R.T.
21. Drepturi de autor
22. Aviz I.S.C.
23. Diverse
24. Drumuri si platforme

1 CODURI
Noul Cod Civil republicat in 2011. Legea nr.287-2009 privind Codul Civil. Legea
nr.71-2011, publicate in Monitorul Oficial Partea I nr.505 din 15.07.2011, cu
modificarile si completarile ulterioare
Codul Muncii (r1) din 24.01.2003, publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr. 345
din 18.05.2011, cu modificarile si completarile ulterioare
Cod deontologic din 02.07.2007 al profesiei de arhitect, publicat in Monitorul
Oficial nr.447 din 02.07.2007, cu mod. si completarile ulterioare
Codul fiscal actualizat 2012, cu Norme metodologice de aplicare, in curs de
republicare.

2 CADASTRU
LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea i completarea Legii cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
Instructiuni din 12.10.2000 privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice
necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea Funciara a actelor si
faptelor juridice referitor la terenuri si constructii, publicate in Monitorul
Oficial Partea I nr.90 din 22.02.2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr.93 din 04.05.2004 privind modificarea Instructiunilor din 12.10.2000,
publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.476 din 27.05.2004

3 AMENAJAREA TERITORIULUI
Legea nr.5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national Sectiunea III-a zone protejate, publicata in Monitorul Oficial partea
I nr.152 din 12.04.2000, cu modificarile si republicarile ulterioare

4 URBANISMUL
Legea nr.350 din 06.07.2001 mod. Si republicata privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
Legea nr.242 din 23.06.2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2008 pt.
Modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.460 din 03.07.2009, cu mod.
Si republicarile ulterioare
HOTARARE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism
HOTARAREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism - Republicarea a fost completata de hotararea nr 490/2011; a fost
republicat in mof nr 856 -27/11/2002 si are o versiune consolidata in 24/05/2011
(este adaugat un singur rand care face trimitere la Hotararea nr. 490/2011
publicata in mof, partea I nr. 361 din 24/05/2011)
NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finanarea elaborrii si/sau
actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor
locale de urbanism - Republicare
Regulamentul RUR din 26.09.2006 privind dobandirea dreptului de semnatura pentru
documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism, publicat in Monitorul
Oficial nr.853 din 18.10.2006
Metodologie din 30.12.2010 de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,
publicata in Monitorul Oficial partea I nr.47 din 19.01.2011, cu mod. si
republicarile ulterioare, impreuna cu Ordinul nr.2701 al MDRT pentru aprobarea sa.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului
prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.7 din 02.02.2011 - pentru modificarea Legii
nr.350-2001, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.111 din 11.02.2011

5 MONUMENTE ISTORICE
LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata
in Monitorul Oficial Partea I nr.407 din 24.07.2001, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Ghid privind interventii structurale si nestructurale pentru realizarea de lucrari
la constructii monumente istorice-consumuri medii de resurse - Indicativ GEx 008-
2004 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.741/2004.
Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la
structurile constructiilor monumentelor istorice in cadrul lucrarilor de restaurare
ale acestora - Indicativ MP 025-2004 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.743/19.04.2004,
publicat in Buletinul Constructiilor nr.21/2005..
ORDIN nr. 2048 din 16 februarie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice de
clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului
culturii si cultelor nr. 2.260/2008, inclusiv NORME METODOLOGICE din 18 aprilie
2008 de clasare si inventariere a monumentelor istorice.
Ordin nr.40 din 28.01.2009 privind cheltuieli eligibile restaurare, publicat in
Monitorul Oficial Partea I nr.119 din 26.02.2009, cu modificarile si completarile
ulterioare
Ordin nr.2361 din 12.07.2010 pentru modificarea Anexei nr.1 si actualizarea Listei
Monumentelor istorice si Listei monumentelor istorice disparute, publicat in
Monitorul Oficial Partea I nr.670 din 01.10.2010, cu modificarile si completarile
ulterioare
Ordin nr.2495 din 26.08.2010 cu anexa Norme metodologice din 26.08.2010 pentru
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul
monumentelor istorice, publicate in Monitorul Oficial Partea I nr.634 din
09.09.2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr.2496 din 26.08.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de
acreditare a conservatorilor si restauratorilor , publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr.640 din 13.09.2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr.2498 din 26.08.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de
acreditare experti, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.640 din 13.09.2010,
cu modificarile si completarile ulterioare

6 AUTORIZAREA CONSTRUCTIILOR
Legea nr.50 din 1991, modificata si republicata
Text actualizat la data de 12.12.2011. Actul include modificarile din urmatoarele
acte:- O.U.G. nr. 122/2004 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1152 din
06/12/2004.- Legea nr. 52/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din
16/03/2006.- Legea nr. 376/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846
din 13/10/2006.- Legea nr. 117/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
303 din 07/05/2007.- Legea nr. 101/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 371 din 15/05/2008.- O.U.G. nr. 214/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 847 din 16/12/2008.- O.U.G. nr. 228/2008 publicata in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 3 din 05/01/2009.- Legea nr. 261/2009 publicata in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 493 din 16/07/2009.- O.U.G. nr. 85/2011 publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 716 din 11/10/2011.- Legea nr. 269/2011 publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 09/12/2011.
Pus in aplicare prin:- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 825 din 13/09/2005.- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 797bis din 23/11/2009.
HOTARARE nr.273 din 14.06.1994 a Guvernului Romaniei pentru aprobarea
Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.193 din 28.07.1994, mod. si
completata prin HG 940/2006HG 1303/2007 si republicat.
HOTARARE nr. 1303 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Regulamentului de
recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, republicat, publicat in Monitorul Oficial Partea
I nr.739 din 31.10.2007, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.453 din 18.07.2001 Anexa nr.1 privind CONTINUTUL CADRU al proiectului
pentru autorizarea lucrarilor de constructii, publicat in Monitorul Oficial Partea
I nr.431 din 01.08.2001, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii si Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
ORDINUL nr.1867 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale
si locuintei nr. 839/2009.

7 CALITATE
Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n construcii, publicata in
Monitorul Oficial Partea I nr.12 din 24.01.1995, mod. Si republicata conform HG
498/2001 ; Legea 587/2002 ; Legea 123/2007
Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive - Indicativ C 26-
1985, publicat de INCERC
Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor - Normativ C
54-1981, publicat de INCERC
Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului in constructii ingropate,
prin metoda carotajului sonic - Indicativ C 200-1981
Instructiuni tehnice privind incercarea " in situ " prin incercari statice, conform
STAS 1336-1980 a constructiilor civile si industriale - Indicativ C 205-1981
Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din
profunzime la determinarea rezistentei betonului in lucrare - Indicativ C 236-1991
Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe
supafata de determinare a rezistentei betonului in lucrare - Indicativ C 231-1989
Ghid pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din
beton armat si precomprimat - Indicativ C 244-1993
HOTARARE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n constructii , publicata in Monitorul oficial partea I nr.352 din
10.12.1997, cu mod. si completarile ulterioare, inclusiv HG 1231/01.10.2008
publicata in MOf PI nr.691 din 10.10.2008
HOTARARE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a executiei lucrrilor
si a constructiilor, publicata in Monitorul oficial partea I nr.286 din 11.12.1995,
cu mod. si completarile ulterioare,
Normativul P 130 din 1999 privind comportarea in timp a constructiilor, elaborat de
INCERC si publicat in Buletinul Constructiilor
REGULAMENT din 21.11.1997 privind activitatea de metrologie n constructii (vezi
Anexa 1 la HG 766-97) publicat in Monitorul Oficial nr.352 din 10.12.1997, cu mod.
si completarile ulterioare
REGULAMENT din 21.11.1997 privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii
(vezi Anexa 2 la HG 766-97) publicat in Monitorul Oficial nr.352 din 10.12.1997, cu
mod. si completarile ulterioare
REGULAMENT din 21.11.1997 privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor (vezi Anexa 3 la HG 766-97) publicat in Monitorul Oficial nr.352 din
10.12.1997, cu mod. si completarile ulterioare HG nr.675/2002 publicata in
Monitorul Oficial partea I nr.501/2002
REGULAMENT din 21.11.1997 privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor (vezi Anexa 4 la HG 766-97)
publicat in Monitorul Oficial nr.352 din 10.12.1997, cu mod. si completarile
ulterioare
REGULAMENT din 21.11.1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi n constructii (vezi Anexa 5 la HG 766-97) publicat in Monitorul
Oficial nr.352 din 10.12.1997, cu mod. si completarile ulterioare
REGULAMENT din 21.11.1997 privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de
analize si incercari n constructii (vezi Anexa 6 la HG 766-97) publicat in
Monitorul Oficial nr.352 din 10.12.1997, cu mod. si completarile ulterioare
REGULAMENT din 21.11.1997 privind certificarea de conformitate a calitatii
produselor folosite n constructii (vezi Anexa 7 la HG 766-97) publicat in
Monitorul Oficial nr.352 din 10.12.1997, cu mod. si completarile ulterioare
Hotararea nr.650 din 12.07.2001 pt. aprobarea Regulamentului privind elaborarea
reglementarilor tehnice in constructii (anexat), publicata in Monitorul Oficial
partea I nr.416 din 26.07.2001
Hotararea nr.675 din 03.07.2002 privind modificarea si completarea HG 766-1997
pentru aprobarea unor regulamente in constructii, publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr.501 din 11.07.2002, modifica unele prevederi privind Agrementul tehnic
- Anexa 5.
Legea nr.587 din 29.10.2002 mod. Legea 1 art.40 - taxa de 0,7%, publicata in
Monitorul Oficial partea I nr.817 din 12.11.2002
Metodologie din 08.04.2003 privind elaborarea reglementarilor tehnice in
constructii, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.269 din 17.04.2003
Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse in constructii,
aprobat prin ORDIN MTCT nr.2190/24.11.2004, publicat in Monitorul Oficial partea I
nr.90 din 24.11.2004.
Legea nr.123 din 05.05.2007 mod. Legea 10 art.5 - " cerinte esentiale ", publicata
in Monitorul Oficial partea I nr.307 din 09.05.2007
ORDIN nr. 1485 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind
evaluarea laboratoarelor de analiza si ncercari n constructii n vederea
autorizarii, aprobata prin Ordinul inspectorului generai de stat al Inspectoratului
de Stat n Constructii nr. 705/2006
ORDIN nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de
calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate
pentru persoane adulte cu handicap
HOTARRE nr. 1231 din 1 octombrie 2008 privind modificarea Hotarrii Guvernului nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n constructii - Anexa
2 Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii.
ORDIN nr. 364 din 1 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si
extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale
ORDIN nr.1496 din 13.05.2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului
pentru aprobarea PROCEDURII de autorizare a dirigintilor de santier, inclusiv
Anexa, publicate in Monitorul Oficial partea I nr.458 din 30.06.2011
Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor de otel
- Indicativ GP 055-2000 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.10/2001.
NORMATIV pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor de
otel - Indicativ NP 046-2000 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.10/2001.
Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii pentru instalatii de ventilare-climatizare -
Indicativ GT 058-2003 - publicat Monitorul Oficial partea I nr.877 din 10.12.2003
si Anexa in Buletinul Constructiilor nr.22/2004.
Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii pentru instalatii electrice din cladiri -
Indicativ GT 059-2003 - publicat Monitorul Oficial partea I nr.867 din 10.12.2003
si Buletinul Constructiilor nr.22/2004.
Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii pentru instalatiile de incalzire centrala -
Indicativ GT 060-2003 - publicat Monitorul Oficial partea I nr.877 din 10.12.2003
si Anexa in Buletinul Constructiilor nr.23/2004.
Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare din cladiri - Indicativ
GT 063-2004 - publicat Monitorul Oficial partea I nr.375bis din 04.05.2005 si
Buletinul Constructiilor nr.9/2006.
Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice
si fizice pentru proiectare, consultanta, evaluare si instruire in domeniul
calitatii in constructii, aprobata cu ORDIN MLPAT nr.205/N/22.09.2000 , publicata
in Buletinul Constructiilor nr.13/2001.

8 TERMOTEHNICA
LEGE nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/2000
privind reabilitarea termic a fondului construit existent si stimularea
economisirii energiei termice
Legea nr.372 din 13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata
in Monitorul Oficial partea I nr.1144 din 19.12.2005, cu mod. Si republicarile
ulterioare.
Regulament dec. 2010 de atestare manageri si auditori energetici, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.67 din 26.01.2011, cu mod. Si republicarile
ulterioare
Ordinul nr. 691 din 10 august 2007, Ordinul nr.1459 din 1 octombrie 2007 si Ordinul
nr.288 din 3 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor.; Norme metodologice din 1 octombrie 2007
privind performanta energetica a cladirilor.
ORDIN nr. 1083 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea
reglementarii tehnice "ndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru
cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice"
ndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate n
constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor
si locuintei nr. 777/2003.
ORDIN nr. 1071 din 16 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a
cladirilor"
LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte
ORDIN nr. 1217 din 31 martie 2010 privind completarea anexei nr. 4 "Partea a IV-a -
Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor,
indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de
calcul al performantei energetice a cladirilor"
Ordin nr.24/N din 19.02.1997 de aprobare Normativ e de calcul termotehnic la
cladiri indicativ C 107/1-97 ; C 107/2-97 ; C 107/3-97 ; C 107/4-97 ; C 107/5-97 ;
publicat de INCERC, cu mod. Si completari ulterioare
Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri,
Indicativ C 107/0-2002, publicat in Buletinul Constructiilor nr.8/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare
Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale
cladirilor - Indicativ C 107/7-2002 - publicat in Buletinul Constructiilor
nr.3/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
Normativ privind calculul termotehnic, proiectarea si executia lucrarilor de
izolatii termice la cladiri, Indicativ C 107-2005, publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.1124bis din 13.12.2005 si in Buletinul Constructiilor nr.2-3/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare

9 SECURITATE, SANATATE, HANDICAP


Legea nr.319 din 14.02.2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in
Monitorul Oficial parteaI nr.646 din 26.07.2006
Hotararea nr.300 din 2006 a Guvernului Romaniei, privind santierele temporare si
mobile, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.252 din 21.03.2006
Ordonanta de urgenta nr.99 din 29.06.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca,
publicata in Monitorul Oficial partea I nr.304 din 04.07.2000
Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap - Indicativ NP 051-2000 - publicata in Monitorul
Oficial partea I nr.287 din 31.05.2001, cu mod. Si republicarile ulterioare
LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 102/1999 privind protectia special si ncadrarea n munc a persoanelor cu
handicap
ORDONANT DE URGENT nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecia special si
ncadrarea n munc a persoanelor cu handicap
METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 de evaluare a proiectelor si criteriile pe baza
crora se efectueaz selectia proiectelor n domeniul proteciei, integrrii si
incluziunii sociale a persoanelor cu handicap
Ordinul nr.559 din 22.10.2008 privind aprobarea standardelor speciale de calitate
pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru
persoane adulte cu handicap, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.14-2003,
aprobata cu mod. si completari prin Legea nr.239-2003, cu modificarile si
completarile ulterioare

10 I.S.U. ( INCENDIU + APARARE CIVILA )


Legea nr. 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in
Monitorul Oficial Partea I, nr.633 din 21.07.2006 cu modificarile si republicarile
ulterioare
Legea nr.481 din 08.11.2004 privind protectia civila - Republicare* in Monitorul
Oficial nr.554 din 22.07.2008, cu modificarile si republicarile ulterioare
NORMATIV P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor, elaborat de IPCT
si aprobat de MLPTL cu Ord. Nr.27/N din 07.04.1999
Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor
combustibile din lemn si textile utilizate in constructii - Indicativ C 58-1996 -
publicat in Buletinul Constructiilor nr.10/1996.
NORMATIV C 300-1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, elaborat de IPCT si
aprobat de MLPTL cu Ord. Nr.20/N din 11.07.1994
Norme metodologice din 06.01.2011 de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civila, publicate in Monitorul Oficial partea I nr.36 din
14.01.2011
ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si
stingere a incendiilor
ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea
scenariilor de sigurant la foc
ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
echiparea si dotarea construciilor, instalaiilor tehnologice si a platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-
003
HOTRRE nr.1739 din 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajri
care se supun avizrii/autorizrii de prevenire si stingere a incendiilor ,
publicata in Monitorul Oficial nr.995 din 13.12.2006 (abroga HG 448-2002).
Legea nr.481 din 2004 privind protectia civila, republicata*, publicata in
Monitorul Oficial partea I nr.554 din 22.07.2008, cu mod. Si republicarile
ulterioare
Hotarare de Guvern nr.560 din 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la
care este obligatorie realizarea adaposturilor de protective civila, precum si a
celor la care se amenajeaza puncte de comanda, publicata in Monitorul Oficial
partea I nr.526 din 21.06.2005, cu mod. Si republicarile ulterioare
Hotarare de Guvern nr.37 din 12.01.2006 privind modificarea art.1 din HG 560-2005,
publicata in Monitorul Oficial partea I nr.47 din 19.01.2006, cu mod. Si
republicarile ulterioare
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1435/18.09.2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea privind securitatea
la incendiu si protectia civila, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.814 din
03.10.2006, cu mod. si republicarile ulterioare
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.130 din 2007 pentru aprobarea
metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.89 din 05.02.2007, cu mod. si republicarile
ulterioare
11 PROTECTIA MEDIULUI
ORDONANT DE URGENT nr.195 din 22 decembrie 2005 - privind protectia mediului ,
publicata in Monitorul Oficial partea I nr.1196 din 30.12..2005, modificata si
completata de:
LEGE nr.265 din 29 iunie 2006 - pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecia mediului, cu modificari si completari, publicata in
Monitorul Oficial partea I nr.586 din 06.07.2006,
ORDONANT DE URGENT nr.57 din 20 iunie 2007 - privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice
ORDONANT DE URGENT nr.114 din 17 octombrie 2007 - pentru modificarea si
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia
mediului
ORDONANT DE URGENT nr.164 din 19 noiembrie 2008 - pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului
LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.
24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, inclusiv anexele
PROCEDURA din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizaiei de mediu, publicata in
Monitorul Oficial partea I nr.808 din 27.11.2007,
ORDIN nr.1298 din 28.04.2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a
Autorizatiei de mediu, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.316 din
09.05.2011,
ORDIN nr. 820 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea activittii de certificare a unittilor specializate n elaborarea de
studii, proiecte, n executie, consultant n domeniul gospodririi apelor si
documentaii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodrire a
apelor, cu REGULAMENT in Anexa, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.763 din
30.10.2003,
ORDIN nr.278 din 11.04.1997 privind Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de
prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential
poluatoare, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.100bis din 26.05.1997,
LEGEA nr.107-1996 Legea apelor, modificata si completata prin OUG nr.3/05.02.2010
si OUG nr.64/2011, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.461 din 2011
ORDONANTA de urgenta nr. 34 din 21.03.2002 privind prevenirea, reducerea si
controlul integrat al poluarii, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223
din 3 aprilie 2002
ORDIN nr. 820 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea activittii de certificare a unittilor specializate n elaborarea de
studii, proiecte, n executie, consultant n domeniul gospodririi apelor si
documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodrire a
apelor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 30.10.2003
ORDIN nr. 629 din 21 aprilie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului
de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si
juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 1.201/2006
ORDIN nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi.
HOTARARE nr.57 din 26.01.2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea
aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr.1221/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului din 25.11.2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la
un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale
Comisiei, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.119 din 16.02.2011

12 INVESTITII PUBLICE
Hotararea nr.363 din 14.04.2010 privind standarde de cost pt. obiective finantate
din fondurile publice, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.311 din
12.05.2010, cu mod. si completarile ulterioare.
Hotararea nr.28 din 09.01.2008 a Guvernului Romaniei, privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general,
publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.48 din 22.01.2008 si Instructiunile
sale de aplicare.
INSTRUCTIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului
nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiii si lucrri de interventii
Ordonanta de urgenta nr.105 din 4 octombrie 2007 pentru completarea ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii
care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare.
HOTARARE nr. 1865 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea limitelor valorice
privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi
HOTARAREA nr.62 din 1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de
dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este
obligatoriu avizul Statului Major General, publicata in Monitorul Oficial, partea
I, nr.32 din 15.02.1996 si Instructiunile sale de aplicare, cu modificarile si
completarile ulterioare.

13 BETONUL
Normativul pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat:
- Partea I: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007 , publicat in Monitorul
Oficial Partea I nr.374 din 16.05.2008 si Buletinul Constructiilor nr.2/2008 ;
- Partea II Executarea lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2-2010, publicat in
Monitorul Oficial Partea I nr.853bis din 20.12.2010 si Buletinul Constructiilor
nr.14/2010 ;
Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat - Indicativ NE 013-2002, elaborat de PROCEMA SA si INCERC
BUCURESTI, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.451/26.03.2002, publicat in Buletinul
Constructiilor nr.8/2002
Reglementare tehnica din 21.04.2003 " Ghid pentru stabilirea criteriilor de
performanta si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice "
- Indicativ GP 075-02 publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.576bis din
12.07.2003
Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru
ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metode de incercare - Indicativ ST 043-
2001, aprobata de MLPAT cu Ordinul nr.1620/02.11.2001 publicata in Buletinul
Constructiilor nr.12/2002
Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini sintetice la lucrarile
de consolidare a elementelor si structurilor din beton armat - proiectare, executie
- Indicativ ST 042-2002, elaborata de INCERC Cluj, aprobata de MLPAT cu Ordinul
nr.1621/02.11.2001 publicata in Buletinul Constructiilor nr.12/2002
Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de varste diferite si a
conectorilor pentru lucrari de camasuieli si suprabetonari - Indicativ NP 093-2003,
elaborat de INCERC Cluj, aprobata de MTCT cu Ordinul nr.871/19.11.2003 publicat in
Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 29.11.2003 si Buletinul Constructiilor
nr.2/2004
Indrumator pentru metodologia de incercare a prototipurilor si seriei zero la
elemente prefabricate, din punct de vedere al comportarii la sarcini statice -
Indicativ C 181-1988
Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elemente
de beton si beton armat - Indicativ C 149-87 - elaborat de INCERC si publicat in
Buletinul Constructiilor nr.5/1987.
14 CONSTRUCTII
ORDIN nr. 704 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea reglementarii tehnice "Cod de
proiectare seismica - Partea a III - a - Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008"
Normativ P 100-1-2006 Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare
pentru cladiri, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.803bis din 25.09.2006 si
Buletinul Constructiilor nr.11-12-13-14/2007, modificat si completat de ORDIN MDLPL
nr.688/10.08.2007, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.850 din 11.12.2007 si
Buletinul Constructiilor nr.12-13/2006
Normativ P 100-3-2008 Cod de proiectare seismica Partea III-a Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente, publicata in Monitorul Oficial partea I
nr.647bis din 01.10.2009 si Buletinul Constructiilor nr.10-11/2010,
Reglementare tehnic din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea aciunii
zpezii asupra construciilor", indicativ CR 1-1-3-2005, publicata in Monitorul
Oficial nr.148bis din 16.02.2006, cu mod. si completarile ulterioare, ORDIN MTCT
nr.1714/19.09.2006 publicat in Monitorul Oficial partea I nr.807 din 26.09.2006 si
Buletinul Constructiilor nr.12-13/2006,
Reglementare tehnic din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Bazele proiectrii
structurilor n construcii" - Indicativ CR 0-2005 publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.148bis din 16.02.2006, cu mod. si completarile ulterioare.
Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton (revizuire P
134-93) IndicativP 134-2003, (NE 020-2003), aprobat de MTCT cu ordinul 302 /
16.09.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.671 din 23.09.2003 si
Buletinul Constructiilor nr.14/2004 si nr.9/2006ie tehnic privind produse din
oel utilizate ca armturi: cerine i criterii de performan _ Indicativ ST 009-
2005, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.1086bis din 02.12.2005 si
Buletinul Constructiilor nr.21/2005, modificata si completata cu ORDIN MDRL
nr.275/2009, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.326 din 15.05.2009;tehnice
pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor din beton _
Indicativ P 59-1986 elaborat de IPCT si publicate in Buletinul Constructiilor
nr.10/1986;
Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor in teren Indicativ NP 114-
2004, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.453bis din 27.05.2005 si Buletinul
Constructiilor nr.16/2005
Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea si receptia peretilor
ingropati Indicativ NP 113/2004, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.458bis
din 30.05.2005 si Buletinul Constructiilor nr.9/2006
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa Indicativ NP
112/2004, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.451bis din 27.05.2005 si
Buletinul Constructiilor nr.14/2005
Normativ pentru incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor de fundatii
Indicativ NP 045-2000,publicat Buletinul Constructiilor nr.7/2001privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, inclusiv Anexa Indicativ NP 074-
2007, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.381 din 06.06.2007
NORMATIV privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone
urbane Indicativ 120-2006, elaborat de IPTANA SA , publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.911bis din 09.11.2006 si Buletinul Constructiilor nr.22/2006
ORDIN nr. 1372 din 30 aprilie 2010 pentru completarea Reglementarii tehnice "Cod de
proiectare pentru structuri din zidarie", indicativ CR 6-2006, aprobata prin
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006,
publicate cu mod. si completarile ulterioare in Monitorul Oficial nr.389 si 389bis
din 11.06.2010, pentru sudarea armaturilor din otel-beton Indicativ C 28-1999 -
aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.63/N/1999, publicat in Buletinul Constructiilor
nr.13/2001privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole Indicativ C 150-1999nr.1507 din 25.01.1996 al ministrului
industriilor, privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilitatii
agentilor economici de a executa structuri sudate, cu Anexa, publicate in Monitorul
Oficial nr.98 din 15.05.1996pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
Indicativ C 3-1976 publicat in Buletinul Constructiilor
nr.5/1976nr.6/1977nr.3/1989.pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri
Indicativ NE 001-1996 aprobat cu Ordin MLPAT nr.23/N/03.04.1996, publicat in
Buletinul Constructiilor nr.8/1996.
Reglementare tehnica din 21.04.2003 de proiectare si executie a placajelor
ceramice exterioare aplicate la cladiri - Indicativ GP 073-02 publicat in
Monitorul Oficial Partea I nr.576bis din 12.07.2003 si Buletinul Constructiilor nr.
24/2004 si 15/2006.privind proiectarea constructiilor din lemn Indicativ NP 005-
2003 elaborat de UTCB, aprobat de MTCT cu Ordinul nr.303/16.09.2003, publicat in
Monitorul Oficial Partea I nr.671 din 23.09.2003 si Buletinul Constructiilor
nr.14/2006
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al sigurantei in
exploatare, Indicativ NP 068-2002, publicat in Buletinul Constructiilor nr.13/2003
si de catre IPCT SA
Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei Indicativ NP 073-2002 - publicat
in Monitorul Oficial Partea I nr.944 din 23.12.2002 si Anexa in Buletinul
Constructiilor nr.4/2003.
Ordin nr.100 din 10.12.2004 aproba reglementare tehnica Ghid privind proiectarea
scarilor si rampelor la cladiri Indicativ GP 089/2003, aprobat cu Ordinul nr.100
din 10.12.2004 al MTCT publicat in Monitorul Oficial partea I nr.917 din 20.12.2003
si Buletinul Constructiilor nr.21/2004
Prescriptii tehnice PTR6-2002 din 27.11.2002 ascensoare, publicate in Monitorul
Oficial nr.910 din 14.11.2002, cu mod. si completarile ulterioare
Normativ C 56-85 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
(si instalatii aferente constructiilor abrogat), publicat de INCERC.tehnice
pentru folosirea si montarea geamurilor si altor produse din sticla in constructii
Indicativ C 47-1986 publicat in Buletinul Constructiilor nr.5/1986privind
proiectarea si montajul peretilor cortina, pentru satisfacerea cerintelor de
calitate prevazute de Legea nr.10-95, Indicativ NP 102-04, aprobat cu Ordinul MTCT
nr.170/15.02.2005 si publicat in Monitorul Oficial partea I nr.369bis din
03.05.2005 si Buletinul Constructiilor nr.7/2005.
Hotarare nr.622 din 21.04.2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe
piata a produselor pentru constructii, publicata in Monitorul Oficial Partea I
nr.421 din 11.05.2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor
in panta la cladiri Indicativ NP 069-2002 elaborat de INCERC, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.776bis din 05.11.2003 si Buletinul Constructiilor
nr.14/2006 si nr.24/2004.tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC
plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii Indicativ C 163-87
publicate de INCERC in Buletinul Constructiilortehnice privind imbinarea
elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate
Indicativ C 133-1982 - publicate in Buletinul Constructiilor nr.10/1982tehnice
pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea
invelitorilor si peretilor Indicativ C 172-88 publicate de INCERC in Buletinul
Constructiilor nr.10/1987tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la
hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor _ Indicativ C 216-1983
elaborat de INCERC, publicat in Buletinul Constructiilor nr.5/1984, cu mod. si
completarile ulterioaretehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu
folii din pvc plastifiat la acoperisuri Indicativ C 217-83, publicate de INCERC
in Buletinul Constructiilor nr.5/1984, cu mod. si completarile ulterioareprivind
proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu membrane bituminoase
aditivate cu APP si SBS Indicativ GP 114-2006 , publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.928 din 15.11.2006 si Buletinul Constructiilor nr.23/2006, cu mod. si
completarile ulterioareprivind proiectarea, executia si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri Indicativ NP 040-2002, publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.776bis din 05.11.2003 si Buletinul Constructiilor nr.15/2006, cu mod.
si completarile ulterioareprivind proiectarea, executia si exploatarea elementelor
de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice Indicativ NP
064-2002 , publicat in Monitorul Oficial partea I nr.576bis din 12.08.2003 si
Buletinul Constructiilor nr.15/2006, cu mod. si completarile ulterioarenr.50/N din
17.06.1998 aproba privind proiectarea, executarea si asigurarea calitatii
pardoselilor la constructii civile - Indicativ GP 037-98 , publicat de INCERC in
Buletinul Constructiilor nr.11/1999, cu mod. si completarile ulterioarenr.258/N din
02.11.2000 aproba reglementarea de proiectare si executie pentru prinderea
elastica a peretilor de compartimentare de structura de rezistenta - Indicativ GP
053-2000, publicat in Buletinul Constructiilorde evaluare a riscului de incendiu si
a sigurantei la foc la Sali aglomerate Indicativ GT 030-2001, elaborat de IPCT si
aprobat de MLPTL cu Ord. Nr.1613 din 02.11.2001
Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din
domeniul sanatatii Normativ GT 049-02, publicat de editura Fast Print prin IPCT
Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de
batrani si persoane cu handicap Normativ GT 050-02, publicat de editura Fast
Print prin IPCT
Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri
civile social-culturale si tehnico-administrative Indicativ P 122-1989 elaborat
de INCERC si publicat in Buletinul Constructiilor nr.3-4/1991, cu modificarile si
completarile ulterioareprivind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica si a tratamentelor acustice in cladiri Indicativ C 125-2005 - publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.460bis din 31.05.2005 si in Buletinul Constructiilor
nr.15/2005 cu modificarile si completarile ulterioareprivind exemplificari,
detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P 118-99 Indicativ
MP 008-2000 publicat de editura Fast Print prin IPCTtehnice privind proiectarea si
executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi
(cuprinde si Ordinele 560/2005, 1435/2006) Normativ P 102-2001, publicat de
editura Fast Print prin IPCT, cu mod. si completarile ulterioarepentru proiectarea,
executarea si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme _ Normativ NP 24-
1997, publicat de editura Fast Print prin IPCT
NORMATIV pentru proiectarea constructiilor publice subterane Normativ NP 25-1997,
publicat de editura Fast Print prin IPCT
COD de proiectare pentru constructii din beton armat cu armatura rigida Indicativ
NP 033-99 - publicat de editura Fast Print prin IPCT si Buletinul Constructiilor
nr.3-4/2000 (inclusiv GP 042-1999)de proiectare Bazele proiectarii si actiunii
asupra constructiilor. Actiunea vantului. Indicativ NP 082-2004 - publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.349bis din 25.04.2005 si Buletinul
Constructiilor nr.7/2005, completat si modificat cf. Anexei la ORDINUL MTCT
nr.165/2005, ORDINUL MTCT nr. 1372/17.08.2005 si ORDINUL MDLPL nr. 690/10.08.2007,
publicat in Monitorul Oficial partea I nr.616 din 06.09.2007privind determinarea
valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici Indicativ NP
122 din 29.12.2010 publicat in Monitorul Oficial partea I nr.158bis din
04.03.2011privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti Indicativ NP 123
din 29.12.2010 publicat in Monitorul Oficial partea I nr.158bis din
04.03.2011privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere Indicativ NP
124 din 29.12.2010 publicat in Monitorul Oficial partea I nr.158bis din
04.03.2011privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
Indicativ NP 125 din 29.12.2010 publicat in Monitorul Oficial partea I nr.158bis
din 04.03.2011de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat Indicativ
NP 007-1997 elaborat de UTCB si publicat in Buletinul Constructiilor nr.10/1997
Hotararea nr.930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, publicata in
Monitorul Oficial partea I nr.800 din 02.09.2005, cu mod. si completarile
ulterioare
NORMATIV din 16 decembrie 2009 de securitate la incendiu a parcajelor subterane
pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009
ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
mpotriva incendiilor la obiective de cult
ORDIN nr. 2338 din 5 august 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
mpotriva incendiilor la obiective de cult
DISPOZITII GENERALE din 20 mai 2010 privind apararea impotriva incendiilor la
structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de
agrement
Lista reglementarilor tehnice in constructii publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, aflate in valabilitate - Buletinul Constructiilor nr.1/2011 se
reactualizeaza anual.
ORDIN MDRT nr.1005 din 21.02.2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele
de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial nr.154
din 03.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare
NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente Indicativ C 16-84 elaborat de ICCPDC si publicat in
Buletinul Constructiilor nr.6/1985.
SR EN ISO 15614-1 din noiembrie 2004 Specificatia si calificarea procedurilor de
sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare, publicat de
ASRO
SR EN ISO 17660-1 din februarie 2007 Sudare. Sudarea armaturilor din otel,
publicat de ASRO
STAS 767/0-88 CONSTRUCTII DIN OTEL Conditii tehnice de calitate, publicat de ASRO
SR EN 10204:A1 din dec.2000 Produse metalice. Tipuri si documente de inspectie,
publicat de ASRO
STAS 10108/1-81 Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel .
publicat de ASRO
STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat, beton precomprimat.
STAS 10107/1-90 Plansee din beton armat, beton precomprimat. Prescriptii generale
de proiectare.
STAS 10107/2-92 Plansee curente din placi si grinzi din beton armat, beton
precomprimat.
STAS 10107/3-90 Plansee cu nervuri dese din beton armat, beton precomprimat.
Prescriptii de proiectare.
STAS 10107/4-90 Plansee casetate din beton armat, beton precomprimat. Prescriptii
de proiectare.
SR EN 1992-1-1Eurocod 2 Proiectarea structurilor din beton.
SR EN 1992-1-1Eurocod 2 Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-1generale si
reguli pentru cladiri. publicat de ASRO.
SR EN 1991-1-5Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5Actiuni generale.
Actiuni termice. publicat de ASRO.
SR EN 1994-1-1Eurocod 4 Proiectarea structurilor compozite de otel si beton.
Partea 1-1Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri
SR EN 1997-1Eurocod 7Proiectarea geotehnica. Partea 1Reguli generale
SR EN 1997-1Eurocod 7Proiectarea geotehnica. Partea 1Reguli generale. Anexa
nationala.
SR EN 1998-12004 Eurocod 8Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 1Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri
SR EN 13670-1Executarea structurilor din beton. Partea 1comune.
SR EN 13791 dec.2009 Evaluarea in-situ a rezistentei la compresiune a betonului din
structuri si din elemente prefabricate. publicat de ASRO
SR EN 1536 din aug.2004 ExecutIa lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati.
publicat de ASRO.
SR EN 1538 din dec.2008 ExecutIa lucrarilor geotehnice speciale. Pereti mulati.
publicat de ASRO.
STAS 2561/3-90 Teren de fundare. Piloti. Prescriptii generale de proiectare.
publicat de ASRO
STAS 2561/4-90 Calculul capacitatii portante a pilotilor. publicat de ASRO
STAS 2965/1987 Scari. Prescriptii generale de proiectare. publicat de ASRO.
STAS 6131/1979 Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor. publicat de ASRO.
STAS 8924/1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile,
industriale si agrozootehnice. publicat de ASRO
STAS 3302/2-88 Pantele invelitorii. publicat de ASRO. Cladiri civile,
industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale. publicat de ASRO./2-
1998 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari. publicat de ASRO.

15 INSTALATII
Normativ C56-02 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor, publicat de INCERC in Buletinul Constructiilor vol.19-20
din 2004.
NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente - Indicativ C 16-84 - elaborat de ICCPDC si publicat in
Buletinul Constructiilor
NORMATIV pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice in
zone cu pericol de explozie, Indicativ NP 099-04, publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.418bis din 18.05.2005, modificata de ORDIN MTCT nr.223/27.12.2005,
publicat Monitorul Oficial partea I nr.95bis din 01.02.2006 si Buletinul
Constructiilor nr.23/2006.
Instructiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a imbinarilor la
conducte tehnologice - Indicativ I 27-1982 - modificata de ICCPDC prin Decizia
nr.56/28.09.1988, publicata in Buletinul Constructiilor nr.5/1988
Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare din cladiri -
indicativ GT 063-2004, aprobat de MTCT cu ordinul 173 / 15.02.2005 publicat in
Buletinul Constructiilor nr.9/2006
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare
- Indicativ I 5-1998 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.6/1999
Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau incalzirea cu aer cald
prin jeturi de aer orizontale - Indicativ I 5/1-1994 - publicat in Buletinul
Constructiilor nr.9/1994
Normativ pentru exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare - Indicativ I
5/2-1998 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.6/1999
Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala -
Indicativ I 13-2002 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.14-15/2003
Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala - Indicativ I
13/1-2002 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.14-15/2003
Ghid pentru calculul consumului de caldura al cladirilor dotate cu sisteme pasive
de incalzire solara - Indicativ GP 017-1996 - publicat in Buletinul Constructiilor
nr.10/1998
Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire-racire folosind
ventiloconvectoare - Indicativ GP 056-2000 - publicat in Buletinul Constructiilor
nr.1/2002
Normativ pentru proiectarea, excutia si exploatarea instalatiilor de incalzire prin
radiatie de pardoseala - Indicativ NP 031-1999 - publicat in Buletinul
Constructiilor nr.12/2000
Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a
energiei solare pentru prepararea apei calde de consum - Indicativ I 42-1985 -
publicat in Buletinul Constructiilor nr.8/1985
Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor -
Indicativ Mc 001/4-2009 - publicat in Monitorul Oficial partea I nr.41bis din
19.01.2010
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. - indicativ NP I 7-2002, aprobat de MLPTL cu ordinul
1055 / 26.07.2002, publicat in Buletinul Constructiilor nr.10/2006
Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri - Indicativ NP 061-2002 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.10/2003
Normativul pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii - Indicativ C 142-1985 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.9/1985
cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr.217-2005 pentru aprobarea reglementarii tehnice " Normativ pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor " -
Indicativ NP 086-2005, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.479bis din
07.06.2005 si Bul Constr.nr.8-9/2005 , cu mod. si completarile ulterioare
Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la
depozite cu stive inalte - Normativ SC 003-1999, elaborat de IPCT si aprobat de
MLPTL cu Ord.1/N din 18.01.1999, cu mod. si completarile ulterioare
Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri publice -
Normativ SC 004-2000, elaborat de IPCT si aprobat de MLPTL cu Ord. Nr.210/N din
25.09.2000, cu mod. si completarile ulterioare
Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii, in caz de incendiu -
Indicativ GP 063-2001, publicat de Buletinul Constructiilor nr.6/2002 si editura
Fast Print prin IPCT
Ghid de proiectare pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa -
Indicativ GP 069-2002 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.4/2003
Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retelele de
canalizare - Indicativ GP 074-2002 - publicat in Buletinul Constructiilor
nr.14/2002
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - Indicativ I 9-
1994 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.1/1996 , modificat cu ORDIN MLPAT
nr.86/N/05.12.1996 publicat in Buletinul Constructiilor nr.2/1997.
Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare - Indicativ I 9/1-1996 -
publicat in Buletinul Constructiilor nr.12/1997
NORMATIV pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie - Normativ I 18/1-01,
publicat de editura Fast Print prin IPCT, cu mod. si completarile ulterioare
NORMATIV pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie - Normativ I 18/1-01,
publicat de editura Fast Print prin IPCT si Buletinul Constructiilor nr.12/2002, cu
mod. si completarile ulterioare
NORMATIV pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri - Normativ I
18/2-02, publicat de editura Fast Print prin IPCT si Buletinul Constructiilor
nr.6/2004, cu mod. si completarile ulterioare
NORMATIV privind protectia constructiilor impotriva trasnetului - Indicativ I 20-
2000 - publicat in Buletinul Constructiilor nr.2/2001
Lista reglementarilor tehnice in constructii publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, aflate in valabilitate - Buletinul Constructiilor nr.1/2011 - se
reactualizeaza anual.
ORDIN MDRT nr.1005 din 21.02.2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele
de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial nr.154
din 03.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare

16 ARHITECT
LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect - Republicare in Monitorul Oficial, partea I, cu numrul 771 din data de
23 august 2004, cu mod. si completarile ulterioare, republicata ultima oara la
15.03.2011
Legea nr.172 din 16.07.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.184-2001,
publicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 23.07.2010
Regulament din 02.07.2007 pentru organizarea si functionarea OAR, publicata in
Monitorul Oficial nr.447 din 02.07.2007, cu mod. si completarile ulterioare

17 LOCUINTE
Legea locuintei nr. 114 din 11 octombrie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr.393
din 31.12.1997 cu mod. si completarile ulterioare
Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte - Indicativ NP 057-2002 -
publicat in Buletinul Constructiilor nr.9/2003, cu mod. Si republicarile ulterioare
Normativ privind proiectarea mansardelor la cladiri de locuit - Indicativ NP 064-
2002 - publicat in Monitorul Oficial partea I nr.944 din 23.12.2002 si Buletinul
Constructiilor nr.7/2003, cu mod. Si republicarile ulterioare
Norma metodologica din 02.04.2003 privind organizarea si functionarea asociatiilor
de proprietari, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.311 din 08.05.2003, cu
mod. Si republicarile ulterioare

18 TURISM
NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2010 privind clasificarea structurilor de primire
turistice

19 ACHIZITII PUBLICE
ORDIN nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, coninutului si
modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea si prezentarea
ofertei pentru achizitia public de servicii
LEGEA nr.212 din 19.04.2002 privind achizitiile publice
NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de
prefezabilitate si a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat
public-privat, desfsurarea negocierilor cu investitorii selectai si coninutul
standard al contractului de parteneriat public-privat
ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie
publica, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.365 din 26.04.2006, cu mod. Si
republicarile ulterioare (Legea 228/04 ; OUG 129/12.11.2007 ; Legea 314/2009)
LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
HG 732/2008 in baza careia se emit avizele privind incadrarea in specificul
arhitectural local pentru proiectele finantate din fonduri europene - Masura 322
Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia si
populaia rural si punerea n valoare a mostenirii rurale si Masura 313 -
ncurajarea activittilor turistice.
LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii
ORDONANA DE URGENT nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a
contractelor de concesiune de servicii
ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri in domeniul
legislatiei referitoare la achizitiile publice impreuna cu legislatia conexa.
HOTARRE nr. 167 din 3 martie 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin
mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin
Hotarrea Guvernului nr. 1.660/2006.

20 M.D.R.T.
Legea nr.153 din 05.07.2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor , publicata in Monitorul Oficial partea I nr.493 din
11.07.2011, cu mod. Si republicarile ulterioare
ORDIN nr. 323 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului
economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe" n cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si
promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului
economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe" n cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si
promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
HOTRRE nr. 1302 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr.
573/2007 privind nfiinarea, organizarea si functionarea Consiliului
Interministerial de Avizare Lucrri Publice de Interes Naional si Locuine
ORDIN nr. 858 din 14 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile de pregtire si desfsurare a avizrii lucrrilor publice de interes
naional si a locuintelor.

21 DREPTURI DE AUTOR
Legea nr.8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile
si completarile ulterioare din Legea 285-2004 ; Ordonanta de urgenta 123-2005 ;
Legea 329-2006 ; Legea 202-2010 si Decizia Curtii Constitutionale nr.571 din
29.04.2010 publicata in Monitorul Oficial partea I nr.430 din 2010
ORDIN nr. 2029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru
operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor.

22 AVIZ I.S.C.
ORDIN nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru
documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din
fonduri publice
PROCEDUR din 4 iulie 2007 privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul de
Stat n Construcii - I.S.C. pentru intervenii n timp asupra construciilor
existente
PROCEDUR din 5 iulie 2007 privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul de
Stat n Construcii - I.S.C. pentru intervenii n timp asupra construciilor
existente
ORDIN nr. 1484 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii nr.
362/2006 privind accesul la informatiile de interes public la nivelul
Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C.
ORDIN nr. 1486 din 29 septembrie 2008 privind modificarea Ordinului inspectorului
general de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C. nr. 293/2006
pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate
utilizarii n activitatea de control al statului n amenajarea teritoriului,
urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire
la aplicarea unitara a prevederilor legale n domeniul calitatii n constructii
ORDIN nr. 1619 din 10 octombrie 2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat n Constructii - S.S.C. pentru
documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice
si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n
Constructii nr. 726/549/2007
ORDIN nr. 1620 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea
acordului de catre Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. pentru interventii
n timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat
al Inspectoratului de Stat n Constructii nr. 486/500/2007
Ordonanta de urgenta nr.44 din 12.05.2010 privind trecerea ISC din subordinea
Guvernului in subordinea MDRT, publicata in Monitorul Oficial partea I nr.323 din
17.05.2010
23 DIVERSE
PRECIZARI comune ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului transporturilor
nr.5122/N/1384/178/1999 privind modul de constituire si virare de catre investitori
sau proprietari a cotei de 0,5 din valoarea devizului de constructii, cu
corespondent in devizul general al lucrarii, cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor, aprobate cu Ordinul nr.13/N/1999 MLPAT
HOTARRE nr. 151 din 23 februarie 2010 privind aprobarea Programului "Renasterea
satului romnesc - 10 case pentru specialisti"
LEGE nr. 45 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri
de protectie si autorizare a constructiilor n zona de coasta a Marii Negre
Ordonanta de urgenta nr.27 din 18.04.2003 privind procedura aprobarii tacite,
publicata in Monitorul Oficial partea I nr.291 din 25.04.2003, cu mod. Si
republicarile ulterioare

24 DRUMURI SI PLATFORME
INSTRUCTIUNI TEHNICE pentru proiectarea, executarea si intretinerea drumurilor de
santier - Indicativ P 82-1986 - aprobat de ICCPDC cu Ordin nr.92/14.12.1984,
publicat in Buletinul Constructiilor nr.6/1985
INDRUMATOR privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast prin
compactarea acestora la umiditatea optima - Indicativ CD 148-1985 - aprobat cu
ORDIN MTCT nr.1127/17.06.1985, publicat Buletinul Constructiilor nr.9/1985.
NORMATIV privind executarea mecanizata a terasamentelor de drum - Indicativ C 182-
1987 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.1613/28.07.1985, publicat Buletinul Constructiilor
nr.6/1987.
GHID pentru execuia compactrii n plan orizontal i nclinat a terasamentelor -
Indicativ GE 026-1997 - aprobat cu ORDIN MLPAT nr.59/N/11.03.1997, publicat
Buletinul Constructiilor nr.5/1998.
NORMATIV privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastiera
neconcasate pe drumuri cu trafic redus - Indicativ AND 545-1998 - aprobat cu ORDIN
MTCT nr.194/14.04.1999, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.327 din
09.07.1999
NORMATIV pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat - Indicativ NE
010-1999 - aprobat cu ORDIN MLPAT nr.221/N/27.09.2000, publicat in Buletinul
Constructiilor nr.13/2001 iar integral, cu anexa in Buletinul Tehnic Rutier
nr.6/2001.
NORMATIV pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baza de bitum
modificat cu polimeri - Indicativ NE 011-1999 - aprobat cu ORDIN MLPAT
nr.221/N/27.09.2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr.13/2001 iar integral,
cu anexa in Buletinul Tehnic Rutier nr.1/2001.
NORME TEHNICE privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale,
aprobate cu ORDIN MTCT nr.50/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial partea I
nr.138bis din 06.04.1998
NORME TEHNICE privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane,
aprobate cu ORDIN MTCT nr.549/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial partea I
nr.138bis din 06.04.1998
NORME TEHNICE privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru
instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale, aprobate cu ORDIN MTCT
nr.47/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.138bis din 06.04.1998
NORME TEHNICE privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate cu
ORDIN MTCT nr.46/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.138bis din
06.04.1998
NORME privind protectia meiului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator
aprobate cu ORDIN MTCT nr.43/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial partea I
nr.138bis din 06.04.1998
NORME TEHNICE privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate
cu ORDIN MTCT nr.45/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.138bis
din 06.04.1998
SPECIFICATIE TEHNICA privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor
comunale si vicinale cu o singura banda de circulatie din mediul rural - Indicativ
ST 022-1999 - aprobata cu ORDIN MLPAT nr.66/N/07.09.1999, publicat in Monitorul
Oficial partea I nr.1 din 2000 si Buletinul Constructiilor nr.7/2000.
NORMATIV privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrarilor de
imbracaminti asfaltice usoare - Indicativ CD 16-2000 - aprobate cu ORDIN MTCT
nr.605/23.10.2003, publicat in BULETINUL TEHNIC RUTIER NR.2/2001 si Buletinul
Constructiilor nr.2/2001.
NORMATIV pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice -
Indicativ PD 189-2000 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.610/23.10.2003, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.783 din 06.11.2003 si Buletinul Tehnic Rutier
nr.2/2001.
NORMATIV pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide - PD 177-
2001 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.609/23.10.2003, publicat in Monitorul Oficial
partea I nr.782 din 06.11.2003 si Buletinul Tehnic Rutier nr.1/2001.
NORMATIV privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu
granulozitate discontinua - Indicativ CD 151-2002 - aprobat cu ORDIN MTCT
nr.623/23.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.786 din 07.11.2003 iar
integral, cu anexa in Buletinul Tehnic Rutier nr.17/2002.
NORMATIV privind executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistem
de cofraje fixe si glisante - Indicativ CD 151-2002 - aprobat cu ORDIN MTCT
nr.623/23.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.786 din 07.11.2003 iar
integral, cu anexa in Buletinul Tehnic Rutier nr.17/2002.
NORMATIV privind executarea straturilor de baza din beton slab la autostrazi -
Indicativ NE 023-2003 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.483/08.10.2003, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.165 din 25.02.2004 publicat Buletinul Tehnic Rutier
nr.3/2004.
NORMATIV privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si
de urgenta la autostrazi - Indicativ NE 024-2003 - aprobat cu ORDIN MTCT
nr.481/08.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.165 din 25.02.2004
publicat Buletinul Tehnic Rutier nr.3/2004.
NORMATIV pentru dimensionarea structurilor rutiere rigide - NP 081-2002 - aprobat
cu ORDIN MTCT nr.1717/17.10.2002, publicat in si Buletinul Constructiilor
nr.6/2004.
NORMATIV privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al
protectiei impotriva inghetului - Indicativ NP 095-2004 - aprobat cu ORDIN MTCT
nr.570/24.03.2004, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.456bis din 20.05.2004
NORMATIV privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase -
Indicativ NE 026-2004 - aprobat cu ORDIN MTCT nr.507/16.03.2004, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.323 din 14.04.2004 iar anexa in Buletinul Tehnic
Rutier nr.7/2004
NORMATIV pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri suple si semirigide - Indicativ CD 31-2002 -
aprobat cu ORDIN MTCT nr.619/23.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I
nr.779 din 06.11.2003 iar integral, cu anexa in Buletinul Tehnic Rutier nr.2/2004
NORMATIV privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de
cerintele utilizatorilor - Indicativ NE 021-2003 - aprobat cu ORDIN MTCT
nr.480/08.10.2003, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.160 din 24.02.2004
NORMATIV pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale
structurilor rutiere - Indicativ NP 111-2004 - aprobate cu ORDIN MTCT
nr.197/15.02.2005, publicat in Monitorul Oficial partea I nr.431bis din 23.05.2005
si Buletinul Constructiilor nr.4/2005.
NORMATIV privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi -
Indicativ NP 116-2004 - aprobate cu ORDIN MTCT nr.196/15.02.2005, publicat in
Monitorul Oficial partea I nr.438bis din 24.05.2005 si Buletinul Constructiilor
nr.3/2005.
NORMATIV pentru intretinerea si repararea strazilor - Indicativ NE 033-2000 -
aprobate cu ORDIN MTCT nr.2100/30.11.2005, publicat in Monitorul Oficial partea I
nr.1156bis din 20.12.2005 si Buletinul Constructiilor nr.4/2005 ; nr.6/2006
STAS 662-82 determinarea neuniformitatii balastului.
STAS 7107/1-76 determinarea continutului de materii organice
STAS 1913/1-82 determinarea umiditatii
STAS 1913/3-76 determinarea densitatii pamanturilor. Metoda cu stanta.
STAS 1913/4-86 determinarea limitelor de plasticitate. Metoda cu cupa.
STAS 1913/5-85 det. limitelor de plasticitate. Metoda sedimentarii. Metoda
cernerii.
STAS 1913/13-83 (SR EN 13286-2 :2004) det. caracteristicilor de compactare.
Incercarea Proctor.
STAS 1913/15-75 (SR EN 13286-2 :2004) det. gradului de compactare prin determinarea
greutatii volumice in stare uscata
STAS 4606-80 determinarea granulozitatii balastului.
STAS 6400-84 nivelul minim de compactare pentru drumuri.
STAS 8942-3/84(DIN 18314 :2001-09) det. modulului de deformatie liniara prin
incercari cu placa.
STAS 10473/1-87 abateri limita la grosimea straturilor de fundatie.
SR EN 1097-2 :2002 Determinarea Rezistenta la uzura cu masina tip LOS ANGELES
SR EN ISO 22476-2 :2006 Incercarea de penetrare dinamica.

Atelier MBCo 2000 SRL, Bucuresti, Sector 3, Aleea Ramnicu Sarat, nr 7, bl 3C,
scara 4, ap 52.

Diriginte de Santier Bucuresti

Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal

S-ar putea să vă placă și