Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII. PENTRLI ..

iAMATDRI

" I ' , /pag. 20-21 :

f'; pag. 22

II ENERATIIIE
. DE lUNgTll
,,
(CITITlfN PAG. 10-11)
este constituit cu celelalte trei am- perattira de 42,ooC trebuie s avem
plificatoare operaionale, existente cap de scal prin alegerea potrivit
in circuitul integrat;,,BM324. a rezistenei R131 '
Primele, dou, amplificatoare ope- in cazul in care se d9rete afia
raiona,le' realizeaz amplificarea, di- rea digital a temperaturii, \ se
ferenlala semnalului util ,cules din adaug schema dat 1n figura 2.
baza tranzistorului To i a tensiunii. La aceast schem tensiunea
de referin~, dat de cderea, de ten- care se aplic la instrumentul ana.;.
siunepe HT1 i Re de curentul con- logic,";'" figura 1 - se aplic la
stant al ,lui iT'e. Tensiunea diferenial borna Vin' ,
obinut este" ,transformat n ten- Cu ajutorul Llnui ,circuit ,BM339,
siuneunipolar prin intermediul ce- care conine patru comparatoare,
lui, de-i treilea amplificator <:)pera- se constituie un convertor tensiu-
ional. In vederea obinerii unui grad ne-frecven, dup ,cum se vede in
inalt ,de 'rejecie a modului comun figura 2. ,
Ing. GRIGDAEI', DaDaElaCU este necesar o bun mp~rechere a Primul circuit comparator - func-
rezistene/or "de, reacie, i anume ioneaz pe post ,de integrator, al
>ln:s.rtlcoltJ1 de fa se prezint generatorul de curent constituit din R11 = ,R,12; R14 ='R15 = R16 = R17' doUea este un convertor/triunghi-
ch~ma" unui termometru medical tranzistoarele Ts i Te. ValoCirea dreptunghi, iar al treilea compara-
capl1bH ,s, msoare tem perat ura cu in acest mod, tensiunea de ieire
acestui curent este dat ,de rezis- vafi de fo,rma : ' tor este pe post de comutator.
p~ecizle de 0,1 C intr-un interval tena R19 dup relaia: Presupunem C; al doilea compa-
timp de15 s de la introducerea rator are la ieire +EC' Aceasta va
I) ,mediul a crui tempera- 1=
0,6V
""" - , - - = 1,27 mA.
=
Vo 1 -+
R13
(Vin2 - Vin1) atrage' dup sine apariia Itli+Ec la
trebui,e determinat. Tempera- R19 470 n Avind in vedere c avem o gam ieirea comparatorului III (acest tip
'se poate afia pe un instrument de comparator are ieirea cu colec-
Einlil'ogic ,sau poate fi prelucrat
Tensiunea de referin, dat de de msurare de 6 C - [36 + 42 C], torul n gol). in acest, caz, tranzisto-
OZ1 este aplicat pe rezistena de rezult c tensiunea Uaea lui To va
~entru a fi afiat digital., rul final d,in comparator fiind blo-
emitor a lui T7 Prin interrnediuLam~ scdea cu,12,6 mV.
Schema s~ bazeaz pe proprieta- plificatorului operaional curentul Pentru a obine o tensiune la ieire 'C,at, vom avea un curent '1 2 = O.
tea ,tranzistoarelor de a prezenta o de baz al lui. T7 este astfel reQtat ca de '3 Vin aceste condiii, vom putea Datorit tensiunii de control de la
variaie liniar a, tensiunii baz-emi
s avem un curent ,constant In ,co- scrie: Vin, vom avea un curent li care va
tor cu' temperatura atunci cind c~- lectorul 'lui T71 curent avnd o,,\la- descrca pe, C2 (condensatorul de
,,'r~l1tulde' colector este meninut
loare dat de relaia: integrare)~ Vom avea o relaie de
qonstant. Aceast variaie este de forma: '
'02,1 mVloC. U03 + UOZ1
',Schema de, principiu este dat n 1= = --~-- VI~
Rs 11 = - -
figura 1. 2R 1
Alimentarea se face de la o baterie datorit, faptului c intrarea pOZitiv
d$'9 V prin intermediul unei surse ca- Oecipentru R13 vom avea : este inut la o tensiune Vin/2 prin
pabile s furnizeze -9 V i +9 V. 2-140 divizorul R2-R5 ,
Acest curent va alimenta tranzis-
SUrsa este compus dintr-un circuit
basculant' astabil - tranzistoarele Ti' torul To de msur. 813 158 = 158""
= 1,77 kU. Timpul de descrcare va fi dat de
relaia:
i .', T2 -, circuitul de separare i co- Cu ajutorul lui Te estereaHzat u~ Aceast tensiune este aplicat
al doUea generator de curent, co AU
mand ..;... tranzistorul T3 - circuitul instrumentului analogic prin inter- 11 =C, ' - -
final - tranzistoarele T4 i T5 Circui- mandat tot de amplificatorulope- mediul unui comutatoJ. avind ~2 , At
raional. Curentul generat va ti de deoarece curentul este constant.
tul ',basculant astabil genereaz im- contacte. 'Pe poziia I s~ face citirea
pulsuri "cu o frecven de 10 ,kHz. forma: temperaturii, iar pe poziia II se veri- in aceast relaie, AU este deter-
Aceste impulsuri snt aplicate etajului 1== U03+ UOZ1 fic st!irea bateriei cu sarci na apli- minat d,e comparatorul II i de dio-
final T41 T5 Atunci cnd avem O V n cat.ln aceste condiii, tensiunea deie Zener DZ, i OZ2 care deter..
emitorul lui T3 vom, avea deschis R7 bateriel, nu trebuie s scad sub 7 V. min histerezisul. In cazul in care
calea 0 1 0 1, r5.' Re, care va incrca in acest fel, cu ajutorul a trei,g~ in vederea ,. msurrU temperaturii avem pentru oz1 i OZ2 diode de tip
peel la tensiunea de alimentare de neratoare de curent constant,' vom se pune sonda de msur, constitu- OZ2V7, va rezulta c tensiunea
triunghiular ce apare 1n punctul M
9Y~ lncazul n care n emitorul lui T~ avea independen fa, de variaiile it din. tranzistor\..!ITo, 'pentru a
avem +Ec 9, V, vom ,avea deschisa tensiunii de alimentare pentr'ucu- ajunge la aceeai temperatl,.lf' cu va fi 'limitat ntre (2,7 + 0,7 V) fa
calea T4 C2,02 care va .incrca pe
C2 ',I~, tensiunea de alimentare de
.9 V.ln;a,cest felia ieire vom avea o
rentul ce trece, prin tr'anzistorul ,dE!
msur i pentru' referina constitu-
it de, HTi i Re- ' ' "
mediul de msurat, se ateapt
timp de cea 15 s, dup care se acio
neazntreruptorul K i se, citete '
-de punctUl median e;== 4,5 V.

tensiune dubl de 9 V. Avind in vedere semnale.le, ex- valoarea afiat. in momentul 1n care tensiunea de
, Schema 'se bazeaz pe folosirea trem de mici' cu' care se lucreai - Cons,umul total este de cca 20 la ieirea comparatorului' I ,scade
unul, cir-cuit Integrat de tip ,BM324, 0,2 mVpentru o variaie de tempe- mA pe perioada cnd K este acio Ec '
91rcult' ce conine patru amplifica- ratur de 0,1C -, este necesar nat -cnd se face citirea. sub valoarea ""2 - (DZ, + 0,7 V),se
toareoperaionale: trei di n ele sTnt folosirea unui amplificator de in- Cu ajutorul lui HT1 - helitrimer produce bascularea comparatoru-
folosite in vederea constituirii unui strumentaie capabil s asigure am- .de 1 kO - se stabilete valoarea lui II, iar la ieirea lui avem O V. La
amplificator de instrumentaie pelil- plificarea i ,stabilitatea necesare. de O V pe instrumentul de msur la ieirea comparatorulul III avem tot
truprelucrarea semnalului, iar al Amplificatorul de instrumentaie o temperatur de 36,OC, iar la tem- O V i va aprea un curent ,1 2 prin re-
zistena As. Dac R3 = R1/2. atunci
rata' de descrcare va fi ,egal' cu
rata de ncrcare i forma triun ..
ghiular va fi simetric. Ca urmare,
factorul de umplere al impulsurilor
dreptl:mghiulare de' la ieire va fi' de
50%, independent de frecven .
.. Tensiunea n triunghi va avea o va-
loare de 6,6 V w.
n timp ce unda evolueaz n inter-
valul ferestrei de basculare a com-
paratorulul II, ieirea i pstreaz
starea anterioar~ prin intermediul
rezistenelor de reacie R7 i Re.
Avantajul schemei const 1n
aceea c punctul de basculare i
limea histerezisuluisnt Indepen-
(
dente de fluctuaiile tensiunii de ali-
mentare i deci conversia tensiune-
frecven se face corect fr a fi ne-
cesar o surs stabilizat. Singurul
dezavantaj al acestei scheme este
acela c, datorit faptu/uic nu se
pot fabrica diode Zener cy tensiu-
nea mai mic de, 1 V, vom avea o
und ,triunghiular in punctul .M cu
o amplitudine mare i' deci frec-
vena maxim ce se poate obine
este mic. In, caz\..!1 nostru, acest 'lu-
cru nu -afecteaz deoarece lucrm
la frecvene joase. , ,
Deci vom avea o conversie liniar
tensiune-numr ,de impulsuri. Aceste
impulsuri ,se aplic 'unui circuit
poart NAND de tip MMC4011, fa-

TEHNIUM 8/1987
- se face pentru temperatura de
O"C, iar rezistena A13 - figura 1 -
se etaloneaz' wastfel ca, la tempera-
tura de 60"C $a avem la ieire 6,00 V.
Astfel variaia de tensiune a jonc-
tiunii baz-emitor a lui To - figura 1
- va fi de 60x2,1 == 126 mV.
Deci, pentru A13 vom avea:
2A11 == - 1
CONvtRTIZOR .
A 13 Vl n2- Vin1 EI.avl, caEClAca. u.
6 -1 " cA T ALIN CIABTClIU.
==, 126'10-3 == 39,7; CAllmA"a.t:1
2-140
A13 == 39,7 39,7 == 7 kO
Amplitudinea tensiunii 1n triunghi Acest montaj pre- meaz: L1 50 spire "Corali). Bobinarea se
de la convertorul tensiune-frec- zint avantajul econo- el 0,6-0,7 mm; L2 == 25 execut pe un suport
ven va fi de 6,6 V vv 1n cazu! n misirii energiei elec- spire 0 0,3 mm; 1..3 = de carton, cu izolare
care DZ1 i DZ2 - figura' 2 - snt de trice, ,servind la ali- 470-500 spire 0 0,3 corespunztoare ntre
2,7 V. mentarea tuburilor flu- mm. nfu(ri.
La o tensiune de 6 V va trebui s orescente. Se va folosi o bar Tranzistorul 2N3055
avem 600 de impulsuri la ieire 1ntr-4n Bobinele se reali- de ferit cilindric sau se monteaz pe radia-
interval de timp de 1 secund. In zeaz cu conductor plat (de exemplu, da tor din aluminiu.
aceste condiii curentul 11 va fi : CuEm dup cum ur- la radioreceptorul
Vin 6 -4
11 == 2A ;= 2-10-,103 == 3'10 A
1 ~-----------------+----+--o+9~2V
Din relaia: AV
11 =C1 'Tt
unde At ==
T 1
== - -
1 200
k100/iF
Vom avea
At 1 200 -4
C1 == -A-V . 11 == -'-6,-6- '3'1Q == 37;8 nF
Alimentarea prii de afiare se
face separat, avnd 1n vedere con-
sUmulmare pe care 11 necesit, de la
dou baterii de 1,5 V fiecare sau se
poate alimentatotul de la reea prin
intef:mediul unui transformator de
reea, nefiind necesar introduce- 33nF
unui stabilizator.
,t'u~allzal in acest mod, aparatul se
f osi i ca termometru de ca-
sa.u ca termometru de exte-
care CaZ trebuie refcute
. calculele n vederea msurrii tem-
negative. Acest lucru se
cu .uurir1 .prin interme-
T1 - figura 1 - astfel c, 10-1SpF
Olstrnd gama de 60C,' aceasta s
d~l:;easc~', intre :""'20 C i +40"C,
liora - decuprrile pe sursa de ali- Verificarea emitorului se poate
mentare, rn caz. contrar putnd ap face mai intii 'indirect, ascultin(j
rea .. autoosci/aii la ctig. mare. Ali- ntr-o casc de 2 000-4 000 n sem-
mentarea se. poate face de la dou nalul din colectorul lui T 1 (ta rf;l , ne..
baterii 3R12 (4,5 V) legate n serie distorsionat). Volumul din p, / ca i
sau chiar de la o baterie miniatur intensitatea .sunetelor emise n faa
6F22 (9 V). Un condensator de mini- difuzondui se vor c!rete treptat, ur:-
mum 220 ~F este obligatoriu pe mrind simultan indicaia miliamper-
bornele sursei. metrului inseriat cu LED-ul (sau di-
Semnalul de la ieirea preamplifi- rect cu sursa de alimentare, C0 .
eatorului, cules din cursorul poten- mul preamplificatorului fiind
iomefrului, trebuie s se aud In cazul unor tendine de depirea
nedistorsionat i suficient de tare valorii maxime de 30 mA se va re-
ntr-o casc de 2000 -4000 U, duce ctigUl preamplificatorului (se
rea $mitoru/ui de "liniar" a caracteristicii U,,-I p (re- Acest semnal cQmand amplificato- micoreaz ~). '!
<~!!~~\I'blmlninfranosie modulat n audio- cepie ct mai puin distorsionat). rul n clasa A realizat cu tranzistorul Urmeaz mult ateptata prob "pe
pleca, dup, cum ar- Un prim exemplu de emitor ce TlI care are ca sarcin n colector viu" ,cnd emitorul i receptorul se
1!!II,.[n"'4"""t de la ipoteza uti/iz-, \ poate servi foarte bine la verificarea LED-ul.IR nseriat cu rezistena sa vor alinia optic, la o distan de cea
femisiv a unui LED-IA. LED-ului IR ia receptorului(de~" de limitare, Re. 5 m pentru nceput, vor fi alimentate
ri/ein infrarou emit, de re- cris anterior) este dat in figura 6. In Pentru un LED de tip CQY11C i puse la munc.
exclusiv lumin infraroie locul microfonului (pe care nu-I vom cu rentul direct maxim este de 30
invizibil), cu o. distribuie utiliza n aceste montaje,av1ridin (CONTINUARE N NR. VIITOR)
mA, deci, conform celor discutate,
speotral mai mult sau mai puin vedere intenia final de funcionare vom polariza static tranzistor.ul T 1
restrins, a~nd lungimea de und la bidirecional emisie-recepie), s-a astfel incit s avem un curent de co-
LED
emisia maxim de cca 850-880 nm. folosit un difuzor de radioficare .m- lector n repaus de cca 15 mA. n
Pe.ntru a avea un control nemijlocit preun cu transformatorul su. acest scop dm la mas. cursorul
a~.uprafuncionrii lor, ndeosebi n Intr-o etap ulterioar se poate re- poteniornetn.}lui P i ajustm expe-
faza experimental, este indicat s nuna la transformatorul de'. adap- ' rimental rezistena Re (plecnd de la
se mlsoare n permanen curentul tare, mrind corespunztor ctigul valori mai mari, de exemplu de 250 +
Qontinuu . consumat, asigurndu-ne n tensiune al amplificatorului. Se kU) pn cnd miliampermetrul co- U
c el se inscrie, sub limita maxim poate folosi orice tip de difuzor de nectat n serie cu LED-ul va indica
~dmisibil pentru tipul dat. ca la 4-8 n. aproximativ 15 mA (nu '-am mai fi ...
~orice dispozitiv semiconductor, de- Semnalul AF. furnizat de difuzor. gurat n schem, dar este bine ca
J,j)irea curentului maxim de catalog (de exemplu, cnd se vorbete in miliampermetrul s rmn tot tim-
est~ foarte riscant, chiar pentru un faa lui la o distan de 0;5-1 m) este pul "de ve9he" n aceast etap ex-
timp scurt. . ' aplicat unui preamplificator echipat perimentala ).
Funcionarea c~ element emisiv a cu operaionalul 741, n configuraie
LED-:ului IR (a LED-urilor, n gene- de amplificator, inversor, cu a,limen-
ral) corespunde p.olarizrii directe a tare nesimetric. Valorile pieselor
.jonctiunii, prin aplicarea plusului din acest etaj nu sint critice .. Cti
sursei pe anod i a minusului pe ca- gul n tensiune (care nu tr~buie s
tod. Alimentarea se face obligatoriu depeasc 100), sestabiYete din
prin intermediul unei rezistene de raportul R4 /R 1, de exemplu nlegnd
limitare R astfel calculat ncits nu pe R4 (200-500 kO). Nu Se vor ne-
permit depirea curentului maxim glija - la, nevoie chiar se vor ame-
direct (Irma" dat n catalog) pentru
tensiunea de lucru aleas. In aceste (,
condiii, conducia dispozitivului
este de tip "diod", adic pronunat'
neliniar i cu prag de intrare n
~conducie, ou deosebirea c tensiu-
nea direct de prag, UFrnin, este sen-
sibil mai mare (tipic 1,2-1,3 V pen-
tru LED-urile IR): 1n figura 5 este
reamintit circuitul .elementar de ali- Olt.
mentare-mS\,Jrare, alturat'fiind 4.tl.. II 1
dat L relaia pentru dimensionarea
rezistenei de limitare R. " 3W
in polarizare invers, adic apli- fA741
cnd plusul pe catod i minusul pe
anod, LED-uril~ se comport tot 8pini
asemntor 'cu iode/e, cu deosebi-
rea c grndul de conducie. mai de-
pinde - pe ling tensj,unea invers
Ul< aplicata - i de nivel~1 i natura
iluminrii ambiante. Aceast parti-
cularitate, c.are. are la baz accesul
1 Pagini realizata de flz. A. MAa:acULaS
<:tirect. al luminii la jonciune, re
apropie intr-un fel de 10todiode.
permiind utilizarea lor i ca traduc-
toare optoelectrice. O atenie deose"
blt trebuie acordat ns., n astfel
de cazurI, parametrului de" catalog
Uf<llIlIl' (tensiunea invers maxim),
care pentru anumite tipuri de struc- Circuitul integrat U24318 (produs conexiune stereo, iar 1n figura 2 dintre caracteristicile electrice. mai
tur are valori reduse drasNc. De de "Telefunken") este un ampliflca- schema corespunztoare configura- ' importante pen.tru cele dou moo-
exemplu. LED-ul IA de tip CQY11C tor AF dual, cu alimentare la ten- ie; n p u n t e , . ' taje.
pe Care l-am menionat deJa admite . siune joas, destinat aparaturii por- Tabelele alturate redau citeva
o tensiune imvers maxim de cca 2 tabile (radioreeeptoare, .casetofoane
V;. etc.).
, In .emitorul de lumin modu.lat Domeniul tensiunilor de alimen-
, pe' care ne-am propus s-I realizm tare este cuprins ntre 1,8 V i 8 V
vom utiliza aeci un LED-:-IR n polari- (valoarea maxim absolut 9 V), cu U 24318
z~re direct. Dintre multiplele soluii variaia corespunztoare a puterii de
poslpUe, . optim pare aCeea de a po- ieire. .
"ar.lza LED..ul in rf;lpaus (cu o ten- Circuitu.l se mai caracterizeaz
si .>continu direct) astfel inclt prin distorsiuni' reduse, curent sc
,. prin. el s fie aproxJmativ zut de repaus, precum i posibilita-
lu."At:ate din valoarea ma'Sirn de tea conectrii externe a celor dou H
urmnd ca madulaia amplificatoare n configuraie stereo lnF
<dar' 8lLJdlofreo\rent (prin intermediul. sau in punte.
adecvat) . s . se Puterea total de aisipale la Tmlll'
terea, respectiv scde =60C .este de maximum 1 W, tem-
OI.J.r:erttuIII.J 1", Jnjurulacestei va- peratura maxim admisibil a jonc-
s. Plasarea punctului lunilor de 1500 C, Iar rezistena ter-
experimental, mic jonciune-ambiant de 90 KIW.
. re cit" mai }nfigura 1 este dat schema de
delucruln porfu'n~a testare i de utiliz,arre in varianta de.,
7

ICAll13
Numeroi cititori ne-au solicitat
informaii referitoare la componen- 1
r------TCA 1003-
I
I
I
I
-------1
I
I
I
8
tele electronice i la schemele care I
se preteaz realizrii unor amplifica- I
toare de audiofrecven miniaturi-
zate, alimentabile la tensiuni conti-
nue foarte sczute (eventual, pastile
de acumulatoare), destinate, de
j.7
exemplu, protezelor auditive. r- - -Te A 1003 - - - - ,
Circuitul integrat TCA1003, ampli- I J
ficator AF de dimensiuni foarte mici, +
prevzut cu cinci etaje de amplifi- I I
care i conceput pentru alimentare 1 1 I 5 4
o
la 1,3 V, este unul din rspunsurile 0----1
posibile.
Realizat ntr-o capsul miniatural
din plastic, integratul are o mas de
r---TCA1003- - - f2, +',3V

aproximativ 80 mg, cu dimensiunile


(n milimetri) date n figura 1. __i_J I
I
I8

10PF~
Schema electric intern - figura
2 - o indicm nu pentru a fi "imi-
tat" cu componente discrete (s-ar
3 J2 20011.=
pierde avantajul major al gabaritului
3,6k.o..
600.n. N
redus), ci pentru a servi constructo- Vo
rilor amatori la o mai bun nele Semiconductors. prospect 6251 - .'
gere i chiar la adaptarea i optimi- 199 - 1E) face urmtoarele preci-
zarea circuitului tipic de utilizare zri:
(fig. 3). - poteniometrul de 10 kn ser-
Cele cinci etaje de amplificare snt vete la controlul volumului de ctre
grupate intern n dou amplifica- purttorul protezei auditive (se ob-
toare n cascad, I i II. cu trei. res- serv c dac suprimm acest po-
pectiv cu dou etaje (fig. 4). Acest teniometru din bucla de reacie. n-
aranjament. cu ieire separat pen- locuindu-I cu scurtcircuit. ctigul
tru punctul de interconexiune (pinul devine maxim);
4). a fost adoptat n scopul de a per- - rezistena de 1,5 kn din circui-
mite aplicarea independent pentru tul de ieire se ajusteaz experimen-
fiecare amplificator a reaciei nega- tal pentru a se asigura nivelul nece-
tive necesare (n vederea stabilirii sar al semnalului n casc. n funcie OV
ctigului i a rspuhsului n frec- de sensibilitatea purttorului;
ven). Fiecare amplificator dispune - cele dou rezistene de 25 kn
de o conexiune extern pentru apli- din bucla de reacie negativ a pri- traductor electroacustic (casc) in poziia B;
carea compensaiei n frecven (pi- mului amplificator se vor materiali~a avnd rezistena electric n curent, ' - ctigul tipic in tensiune de
nul 5 pentru " respectiv pinul 6 pen- (iniial) prin dou trimere de 50 kn, continuu de cca 200 n i impedana 63.5 dB (A), respectiv 53,5 dB (B);
tru II). care vor fi ajustate pentru obinerea I.a f = 1 kHz de cca 600 n.
Semnificaia celorlalte conexiuni rspunsului n frecven necesar. Montajul practic de utilizare din fi- - creterea ctigului n tensiune
externe este: pin 1 - intrare amplifi- Circuitul TCA1003 permite valorile gura 3 afe. pentru Vs = +1,3 V, 1=1 prin comutarea- generatorului de in-
cator 1; pin 2 - mas (O V); pin 3 - maxime absolute de 5 V pentru ten- kHz i Taml> = 250 C, urmtoarele ca- trare de pe 8,6 kO pe 3,6 kn de mini-
mas pentru amplificatorul II; pin 7 siunea de alimentare (recomandabil racteristici electrice: mum 13 dB (cu comutatorul de ie-
- tensiunea de alimentare (+V s=1,3 1+1.5 V). 5 mA pentru curentul de --- curentul consumat din surs ire n poziia A);
V); pin 8 - ieire amplificator II. ieire - pin 8, domeniul O+50C, de 1,95 mA tipic (maximum 2.25 - tensiunea eficace maxim de
Pentru circuitul de testare i utili- pentru temperatura ambiant de lu- mA) cu comutatorul de ieire n po- ieire pentru d = 5%, comutatorul n
zare din figura 3. productorul (ITT cru. Se recomand utilizarea unui ziia A, respectiv maximum 0.65 mA ,A, de cel puin 500 mV.

CARACTERISTICI ELECTRICE PENTRU CONFIGURAIA STEREO Ctigul n tensiune


n bucl nchis
(1=1 kHz) Gv 4;6 40 43
Valoare Banda de frecven
Parametrul Simbol Pin (-3dB) B 4;6 30 kHz
Min. Tip. Max. Rezistena de
Tensiunea de intrare Ri 1:8 800kH
alimentare Vs 5 1,8 V 8V

CureRtul de repaus Is 5-- 5 mA 12mA 15 mA CARACTERISTICI ELECTRICE PENTRU CONFIGURAIA N PUNTE


Puterea de ieire
(f= 1 kHz, d=10%) Valoare
Vs=2 V; RL=4 n Po 4;6 25mW Parametrul Simbol Pin
Vs=3 V; RL= 8 n Po 4;6 65mW Min. Tip. Max.
Vs=6 V; R =16 n Po 4;6 220mW
Vs=4,5 V; ~L=32 n Po 4;6 60mW Tensiunea de alimentare Vs 5 1,8 V 8V

Distorsiuni Curentul de repaus


Po=0,25 W; RL=8 n d 4;6 0,5(1c . (RL=oo) Is 5 12 mA
Tensiunea de offset de
ieire (R L=8 n) V oo 4-6 10 mV 50 mV
Puterea de ieire
U=1 kHz' d=10(if)
s=2 V; RL=4n Po 4-6 75mW
U21,318 Vs=3 V; RL=8 n Po 4-6 225mW
Vs=6 V; R =16 n Po 4-6 800mW
Vs=4.5 V; ~L=32 il Po 4-6 230mW
Distorsiuni
(Po=O, 4 W; RL=16 fl) d 4-6 0,59(;
'H--.. ~ Ctigul n tensiune n
1nF bucl nchis Gv 4-6 40dB 43dB
(f=1 kHz)

1
Banda de frecven
(-3 dB) B 4-6 30 kHz
Rezistena de intrare Ai 1;8 800 kH
Rejeciatensiunii de
alimentare KSVR 4-6 46dB

TEHNIUM 8/1987', 5
- se demonteaz bara de ferit, prin scoaterea celor 20. de spire); li-
dar suportul ei de plastic rmne pim G:aptul n punctul 1;
prins de plac; - rebobinm i cele 6 spire cu
- se dezlipesc i se elimin bobi- conductorul deja prins n punctul 6,
nele de pe bar, L2D1; apoi i lipim captul n punctul 2. \
- se dezlipete i se elimin . Trebuie avut n vedere pe tot par-
C2D~ , cursul acestor operaii sensul n
- se dezlipete i se elimin care au fost bobinate aceste nfu
C2D4, iar n locul lui se monteaz un rri pentru a-I respecta la refacerea
condensator de 62 pF; lor.
CONSTANTIN TUDOSIE. - se dezlipete i se elimin Totui este posibil s greim acest
R2D2 de 150. kD ce $e afl pe partea sens de bobinaj i autooscilatorul s
VO? AOT. maeetru al sportului din spate a plcii; nu funcioneze (adic nu 'apare fi
- se dezlipete i se elimin ul de fond la pornirea aparatului).
Radiogoniometria - sportul de de unde medii de la 525 la 1 60.5 C2D7, iar n locul lui se monteaz un In aceast situaie vom inversa ca-
mare atracie pentru tinerii pasionai kHz, cu o frecven intermediar de condensator de 1+3 nF; petele bobinei 1-4 (srma verde).
de "cutarea vulpilor" - i lrgete 455 kHz, alimentat de la dou baterii - se dezlipete i se elimin Cu acestea am terminat modific
tot mai mult cercurile cuprinznd R6 de 1,5 V legate n serie. C2D6; n locul lui se monteaz un rile asupra receptorului de baz
pionierii din primii ani de coal Pentru folosirea lui ca radiogonio- condensator de 47+56 pF. "CORA".
pn la cei care "mai pot alerga" s metru, va trebui s recepioneze La prototip am folosit n locul lui Avnd n vedere faptul c aparatul
scoat timpii corespunztori ntrece- gama de unde scurte de la 3 50.0. Ia C2D7 un condensator de 1 nF; se de baz are plusul alimentrii la
rii. sportive. 3 60.0. kHz, dar avnd n vedere c poate cretA pn la J nF, dup care mas, schemele BFO i amplificator
, In toate situaiile se pune pro- majoritatea "vntorilor de vulpi" forma semnalului dat de .autooscila- RF snt adaptate corespunztor.
blema radiogoniometrului i n spe- snt i radioamatori, prototipul a fost tor se str.~. ETAJUL BFO este dat n figura 1
cial de ctre nceptori, care n- realizat pentru gama de la 3 50.0. Ia Pentru C206 am folosit un con- i reprezint un oscilator Colpitts cu
treab "ce receptor s-mi constru- 380.0. kHz. densator cu stiroflex de 51 pF, dar tranzistorul BF254.
iesc?", care este mai bun?... ncer- Semnalele transmise de "vulpe" convin valori ntre 47 i 56 pF, cu Tensiunea de reacie se aplic pe
cnd s rspund la aceste ntrebri, snt telegrafice, nemodulate i nu meniunea c se modific domeniul divizorul capacitiv dintre colector i
vin n sprijinul ;,vntorilor" Cu o so- pot fi recepionate dect cu ajutorul de frecven recepionat. . mas, 1nF-22nF.
luie ieftin i eare nu necesit un unui mic montaj, numit BFO. Pentru Urmeaz n continuare ultima i Pentru bobina oscilatoruiui s-afo-
grad ridicat de dificultate tehnic. a mbunti calitile recepiei n cea mai dificil modificare care tre- losit o medie frecven din comer
Ideea modificrii unui radiorecep- toat gama de 3,5 MHz, chiar i a buie fcut la receptorul de baz, i cu puncte rou i galben, adic
tor din comer este pe deplin acce- DX-urilor, am montat un amplifica- anume bobina mixerului autooscila- identic cu L3D3 din montajul de
sibil chiar i celor mai mici pio- tor de radiofrecven, RF. tor, L2D2. Pentru demontarea ei este baz. Semnalul din BFO se injec-
nieri, n comparaie cu construcia Din cele artate rezult c trebuie nevoie de o pomp de cositor sau, teaz la D1 n punctul 6 (veii
integral a unui receptor superhete- s construim dou cablaje impri- mai simplu, de un creion de la care schema "CORA"), printr~un conden-
rodin; de asemenea, preul este mte, i anume BFO i RF. scoatem mina i tragem prin el cosi- saor de 3,3 pF.
mult mai sczut. Inainte de a descrie aceste etaje, torul topit din punctele 1-4, In figura 3 snt prezentate cablajul
Pentru elaborar~a prototipului trebuie s pregtim radioreceptorul 2-6-3 i capetele ecranului. Cu imprimat la scara 1:1 (are mrimea
m-am orientat asupra receptorufui de baz "CORA 5" dup cum ur- mult grij se demonteaz blindajul unei monede de 1 leu), precum i
"CORA 5", care se livreaz n co- meaz: metalic, apoi ne aflm n faa unei plantarea pieselor. Aceast plcu
mer mpreun cu schema electric. - se demonteaz placa cu pie- bobine pe un miez de ferit,care va fi montat n orificiul unde p
Acest receptor este destinat gamei sele prin scoaterea celor trei uru este, de fapt, format din mai multe trunde magnetul difuzorului prin
buri; bobinaje, dup cum urmeaz: placa de baz. Din acest motiv,
- poriunea 2-6 (vezi schema nainte de desenare i corodare, se
BFZ5f;. "CORA") este deasupra, cu srm de va ajusta s poat intra n acest 10-

. . - - -.......- - - - - 3 , J,JpF LJIU JWlICIui ,


,.---...,c.
I r--.~~--~I ----~
I. ...
I I
Iaz F~ - - ,,:1 tfF
II tu !,uneIe. R~U, &Al.8E1f

......____--....j.....-__........- m;nulul aptJlrq/Vlul CORA


"
8A~ FlRIT
SENS II
culoare viinie;
II - poriunea 1-4 este cu srm
ca.
Piesele folosite la prototip snt re-
II verde (a doua nfurare); zistene pelicular-metalizate i con-
II BAZ - poriunea 6-2 este cu srm densatoare plachet, dar convin pe
deplin rezistene de 0.,25 W sau 0.,5
aurie (a treia nfurare).
II ---... TI Este posibil ca la diferite aparate W montate vertical.
l' s nu se respecte culorile srmei de
bobinaj, dar ordinea nfurrilor
ETAJUL AMPLIFICATOR DE RF
este dat n figura 2 i reprezint un
II este obligatorie, ca mai sus. amplificator cu tranzistorul BF254.
Asupra bobinei L2D2 va trebui s Semnalul captat de bara de ferit
10 I'
dI facem urmtoarele operaii:
- se dezlipete captul 2 i se
debobineaz poriunea 2-6 de 6
spire, apoi se Ias prins n punctul
se selecteaz n circuitul L1-C201
i prin bobina L2 ajunge n baza lui
BF254. Aici se amplific i ajunge n
circuitul oscilant de colector, de
6; unde prin bobina de cuplaj L4 se
I - se dezlipete captul 1, se de- aplic mixerului autooscilator din
I bobineaz 9 spire, apoi se dezli- placa de baz.
Asupra circu,itului osci/ant
pete i captul 4, dup care ps
I 8F 251,. trm aceast srm (verde); L 1-C2D1 acioneaz controlul de
I - se rupe captul bobinei rmase sens, la care se poate regla stinge-
I L2 din punctul 6 cu grij s nu cad fi-
rul debobinat anterior, apoi se de-
red, printr-un poteniometru de 10. kO.
n funcie de "vntor". Bara de fe-
I IOnF bobineaz 20. de spir~, se nltur, rit folosit este de tipul "ALBA-
se cur captul firului rmas i se TROS", dar cu rezultate modeste se
I lipete la loc n punctul 6; poate folosi bara aparatului de baz,
I - se lipete conductorul pstrat Bobina L 1 are 16 spire cu li RF,
(verde) cu un capt n punctul 4 i iar L2 are 5 spire cu li RF. Ua RF
I se rebobineaz 10. spire n loc de 9 se obine dintr-o bobin de unde
(din cauz c s-a micorat bobinajul medii, care se livreaz n comArt m-

6 TEHNIUM 8/1987
la obinerea unui ton subire, care
BAR FERIT L2. Li coboar pn la dispariie i din nou
se subiaz. Vom pune miezul bobi-
nei n poziia de "mijloc", adic ntre
cele dou tonuri);
- se prinde din nou "vulpea" din
butonul de scal, dar de data
aceasta pe un ton plcut, nalt (n
funcie de urechea "vntorului");
- se rotete miezul bobinei L3
pentru maximum de audiie;
SE INCAR.CA - se. mic L 1, L2 pe bara de fe-
ClI FI.IJDOR rit (spre capt) pentru maximum
de audiie;
- se regleaz TR pentru maxi-
mum de audiie. .
ATENIE, nu se acioneaz asu-
pra mediilor frecvene L301, L302,
L303, acestea fiind reglate de fa-
bric!
Pentru stabilirea sensului de fug
i cutare ale. vntorului va trebui
s facem urmtoarele:
- ne poziionm la circa 100 m n
faa "vulpii";
- pornim aparatul i ne rotim pe
L3D3 360; vom gsi dou poziii de mini-
mum audio;
- 'ne oprim ntr-o poziie de mini-
mum;
- punem degetul pe SENS (tr
preun cu bara de ferit ,ALBA- 'poteniometru cu ntreruptor i' n banda de 3,5 MHz, se poate conecta gaci pistol);
TROS". acest caz se renun la poteniome difuzorul. - facem 900 dreapta fa de di-
De asemenea am folosit pentru trul aparatului, Isndu-1 pe poziia Radiogoniometrulastfel obinut a recia minimum ului i s presupu-
aceste bobine chiar carcasa bobinei maxim audio i scondu-i butonul. fost introdus ntr-o cutie de tip pis- nem c auzim mai slab;
de UM. ntre L 1 i L2 se afl un spa- Condensatorul C201 este din apa- tol, dar acest lucru rmne la1ante- - facem 1800 din poziia unde
iu de 3 mm. ratul de baz. zia constructorului. In locul tranzis .. am rmas; presupunem c auzim
Condensatorul C207 scos din n figura 4 se prezint placa de toarelor din schem am fcut probe "mai tare";
aparatul de baz s-a folosit la decu- montaj la scara 1: 1 i modul de am- i cu tipurile de tranzistoare BF255,~ - ne ",uitm unde este "vulpea';
plarea emitorului. plasare a pieselor. BF214, BF215, 8F198, BF199, iar re- dac poziia de "mai tare" cores-
Srma din bobinele L201 s-a folo- La prototip s-au folosit rezistene zultatele snt. cam aceleai. pun<ie cu direcia "vulpii", facem un
sit la bobinarea lui L3, L4, care au pelicular metalizate, condensatoare REGLAREA RADIOGONIOME- semn pe aparat i ntr-acolo vom
30 i, respectiv, 6 spire. Ace-ste bo- cu stiroflex i plachet. Se pot folosi TRULUI alerga;
bine snt executate pe o carcas cu rezistene de 0,25 W sau 0,5 W mon- bac s-au respectat indicaiile din - trecem din nou n poziia "mai
miez de, tip oscilator US ,,ALBA- tate vertical. Trimerul este de tip ci- scheme, aparatul va funciona de la slab" i cu degetul pe SENS reglm
TROS" sau alt carcas cu 0 5-6 Iindric ceramic. Dup executarea prima ncercare i va fi undeva n poteniometrul semireglabil de 10 kn
mm cu miez. Pentru c in colectorul celor dou montaje se trece la fixa- banda de 3;5 MHz. Pentru acord se pentru o audiie ct mai slab sau
amplificatorului RF nu se face un rea lor pe placa de baz. Ele au fos poate folosi aparatura de laborator chiar nul.
acord variabil continuu i totui astfel proiectate nct prin trapare, (frecvenmetrul i, generatorul de ATENIE, toate aceste operaii ,le
gama de recepie este de cteva sute lipire fa de mas i punctele indi- semnal), dar tinerii "vntori de facem miclnd aparatul cu mna fa
de kilohertzi, am montat n paralel cate ale plcii de baz, s se asigure vulpi" vor trebui s mearg n teren de direciile artate, iar npi rmnem
cu L3 o rezisten de 4,7 kn. Dac 'alimentarea, transmisia semnalului i la circa 100 m de "vulpe" vor face pe loc n poziia de minimum gsit
receptorul se face numai pentru go- i rigiditatea mecanic. n figura 5 urmtoarele operaii: anterior.
niometrie, se poate renuna la se poate observa modul de asam- - se pornete aparatul i se Cu aceste reglaje lum direcia de
aceast rezisten. Pentru cei mai blare a plcuelor (vedere dinspre li- aaz cu bara de ferit perpendicu- fug i cutare pe "maximum"; dac
pretenioi se poate face un reglaj pituri). lar pe direcia "vulpii"; dorim pe "minimum", inversm ca-
asupra etajului de RF, conectnd ca.; Prototipul folosete la recepie o - se rotete butonul de scal i petele bobinei L2.
ptul de mas al rezistenei de 22 kn casc de tip telefon (fr modificri se prinde "vulpea" (este posibil ca Aceste modificri aduse radiore-
din baza lui BF254 pe cursorul unui in etajul de audio), alimentat tonul emisiunii s fie, de fapt, un fi- ceptorului"CORA" l transform
poteniometru de 10-25 kn, montat printr-un cablu cu dou banane de iit sau cu note joase; aceasta n- 'ntr-un radiogoniometru sau recep-
ntre borna plus i cea minus a ap~ la bornele difuzorului. ' seamn c BFO nu este pe frec- tor de trafic care va' satisface pe de-
ratului de baz. Se poate folosi un Cnd se fac, recepii "Ioco" n ven i i rotim miezul bobinei pn plin constructorul amator.

circuitelor L1-91 i L2 -C2 , acestea Iizeaz din P4 i P5 astfel:


se vor msura (10=1 000 Hz) i se va - se ntrerupe circuitul n punc-
alege exemplarul potrivit de C l sau tul A;
C2 Poteniometrele semireglabile P2 - se ntrerupe circuitul n punc-
i P3 se ajusteaz astfel nct, fr tul Y;
semnal audio la intrare, prin tranzis- - se intercaleaz un miliamper-
toarele T 1 i T2 s treac cca 1,5+ metru n punctul X;
2,5 mA (msurare prin ntreruperea - se acioneaz P4 pn cnd Tl
n punctele X i Y a montajului i in- ajunge la autooscilaie, ce se va ob-
Dr. ing- IOSIF LINGVAV. tercalarea unui miliampermetru). serva prin creterea curentului prin
YD5AVN, maestru al sportului La aceste reglaje P4 i P5 vor fi cu milia,mpermetru de la valoarea prefi-
cursorul spre rezistena maxim. xat anterior (1,5+2,5 mA) spre va-
n traficul de radioamatori de zi dublu. Se recomand ca potenio Dup obinerea valorilor sus-men- lori mai mari. Se revine din P4 pn
cu zi, o mbuntire remarcabil a metrul dublu utiliiat s aib variaie ionate se pot scoate din montaj po- la limita autooscilaiei, respectiv cca
condiiilor de recepie se poate ob- logaritmic, astfel obinndu-se o re- teniometrele P2 i P3 , se msoar 0,25+0,5 mA peste valoarea prefi-
ine prin realizarea filtrului de au- glare liniar a benzii de trecere. Va- valorile reglate i se introduc n xa! a curentului de colector la Tl .
diofrecven prezentat schematic n loarea poteniometrului nu este cri- montaj rezistene fixe corespunz In mod identic se regleaz i eta-
figura alturat. tic (25 kn). Se pot utiliza i poten- toare. jul cu T 2 , respectiv:
Realizarea montajului nu necesit iometre duble cu valori cuprinse n- ATENIE! Acest reglaj se reface - se ntrerupe circuitul n punc-
piese deosebite, componentele ne- tre 15 i 45 kn. ori de cte ori se schimb T1 sau T2 tul B;
cesare putnd fi recuperate din apa- Bobinele L1 i L2' vor fi identice i Reacia celor dou circuite se rea- (CONTINUARE
rate de radio tranzistorizate vechi cu priza la mijloc (median). Se
nereparabile. execut pe cte o oal de ferit bo-
Filtrul de audiofrecven prezentat binnd din srm de cupru emanat el -----7
I
are lrgimea benzii de trecere regla- 0,35+0,5 mm, pn cnd se obine /
bil din poteniometrele P1A i P18 inductana dorit, respectiv 25 mH. /
pe ax comun, ntre 10 Hz i 1,5 kHz, Numrul de spire este funcie de ca- /
la o atenuare de cca 20 dB. Frec- litatea oalei de ferit pe care o avei
vena central este de aproximativ 1 la dispoziie. Dac exist posibilita-
kHz. tea, este bine s fie msurat O-ul T2
Montajul conine dou circuite bobine/or, valoare ce trebuie s fie
"multi A" cu circuitele rezonante peste 250. n caz contra'r, fie c se
acordate pe cca 1 000 Hz. Sarcina bobineaz cu srm mai groas, fie
circuitelor rezonante fiind potenio se schimb oala de ferit cu alta de
metrele P1A i P1B, rezult c lrgi calitate superioar.
mea de band este funcie de pozi- Cele dou circuite oscilante tre-
ia cursorului acestora, respectiv buie s fie uor decalate n frec-
cca 10 Hz la valori maxime ale rezis- ven (4+7 Hz). Acest lucru se reali-
tenei (25 kn) i cca 1,5 kHz la cap zeaz practic din dispersia valorilor
tul de "jos" - respectiv valorile mi- condensatoarelor de 1,uF. Dac nu,
nime ale rezistentei potentiometrului nainte de introducerea n montaj a

TEHNIUM 8/1987 1
de vedere alternativ a emitoarelor ei R12. Curentul de repaus se obine
celor dou tranzistoare este reali- din rezistena R,s i este n jur de 10
zat cu condensatoarele C3 i Cs. mA. Reglajele se efectueaz pentru
Preamplificatorul este prevzut cu fiecare canal n parte. Tranzisto-
un circuit de corecie montat in bu- rul T3 este BC109, T4 este B0109 i
cl de reacie negativ. Rolul aces- Ts este BC327. Dioda O este
tui circuit (R s Rg, Ca) este dea re- 1N4001.
duce distorsiunile neliniare i de a ntre emitorul lui T3 i mas se
mri banda de frecvene amplificate. poate introduce o rezisten de cea
Pentru a avea un raport sem- 220 care produce o reacie negativ
nal-zgomot clt mai mare se utili- local; aceasta reduce amplificarea,
zeaz tranzistoare cu zgomot redus dar 1mbuntete rspunsul n frec-
BC173, BC109C. Pentru un zgomot ven. I

minim curentul de colector al tran- Ieirea se face pe cti cu impe-


zistoarelor trebuie s fie cuprins n- dana de 300.
tre 50 i 200.tA. Reglarea vitezei. este realizat cu
Datorit zgomotuJui de fond intro- un montaj simplu, coninind dou
dus de motor n circuit este nece- tranzistoare cu siliciu BC107 i

mini &IIIIOfOI
sar o filtrare a tensiunii de alimen- B0139. Funcionarea montajului se
tare a preamplificatorului. Aceast bazeaz pe amplificarea n curent a
filtrare se r~aljzeaz cu. grupurile grupului de tranzistoare Ta i T7.
Rs-Cs-Cg I R12 -C,O- In varianta Prin manevrarea cursorului poten-
stereo, acest grup este comun celor iometrului P se modific gradul de
dou canale. conducie al tranzistorului Te. Baza
ANCREIBUTUC Amplificatorul, de putere mic, tranzistorului T7 este polarizat cu
are o structur clasic, fiind format ajutorul circuitului emitor-colector
Schema (fig. 1) a fost conceput Punctul static de funcionare al dintr-un etaj de comand, realizat al tranzistorului Ta i prin rezistena
pentru a inlocui partea electric a tranzistorului T, este stabilizat ter- cu tranzistorul T3 i un etaj final ln R'9' Gradul de conducie al tranzis-
unui minicasetofon (Walkman). <
mic de R3' Rezistena R2 n paralel contratimp, realizat cu tranzisto~rele torului T2 se modific n funcie de
Montajul, realizat cu componente cu impedana de intrare a tranzisto- complementare T4 i T s. Pentro re- conducia lui Ta- Condensatorul C
discrete, cuprinde urmtoarele etaje: rului T2 formeaz sarcina tranzisto- glarea amplificatorului se stabilete are rol de antiparazitare, iar dioda D
preamplificator, amplificator i regu- rului T1 Polarizarea tranzistorului T2 tensiunea median n punctul A la are rolul de a proteja tranzistorul T7
lator de turaie. este asigurat de rezistena R2' cit i de jumtatea tensiunii de alimentare, in mpotriva tensiunilor inverse gene-
Preamplificatorul este realizat cu tensiunea ntre colectorul tranZIsto- cazul nostru 3V, i se alege punctul rae prin funcionarea motorului.
dou tranzistoare tip npn cuplate rului T1 i mas. Stabilizarea termic static de funcionare (curentul' de In figurile 2, 3 i 4 snt sugerate
galvanic. Cuplajul cu celelalte etaje a punctului static de funcionare al repaus) al tranzistoarelor T4 i Ts. v$riante de cablaj pentru amplifica-
se realizeaz "cu condensatoarele C, tranzistorului T2 este asigurat de Tensiunea median n puncul A se tor, preamplificator, respectiv regu-
i C4 R7 Conectarea la mas din punct obine modificnd valoarea rezisten- lator de turaie.

+ +
R +
R C
C
R

R C
lA
ta.
C
B

-
E .'8

O
E
C

C C R

IR

e~te fo'rmat dintr-un etaj diferenial

AMPLlflgATIIS-
torului (R12, R11, C7, C8, Rio, C6,
realizat cu tranzistoare cu efect de R9, C4, C5). Acest circuit asigur
cmp T1, T2 alimentate de un gene- ncadrarea amplificatorului n nor-
rator de curent constant realizat cu mele RIAA pentru redarea discuri-
tranzistorul T3 i 01. Etajul urmtor lor.

I:IIBEI:TIIB Ing. AURELIAN MATEESCU


este realizat cu un amplificator ope-
raional CI1 la ieirea cruia snt co-
nectate dou filtre RC, i anume
R13-C9 cu frecvena de 70 kHz, ce
reduce distorsiunile de intermodula-
Recomandri constructive:
- toate componentele se vor ve-
rifica inai nte de montare;
- se vor utiliza rezistene cu peli-
cul metalic cu tolerane sub 5%;
ie ale corectorului, i R14-C10 cu - condensatoarele se vor verifica
Amplificatorul-cof'ector pentru la 1 000 Hz; frecvena de tiere de circa 8 Hz, atent pentru pierderi mici i tole-
doz magnetic prezentat n cele ce - tensiunea de intrare maxim= avnd rolul de a elimina frecvenele rane de maximum 5%;
urmeaz echipeaz amplificatorul de. 137 mV; subsonice provenite din vibraiile - cablajul va fi executat cu aten-
putere A 7 produs de firma NEC (Ja- - nivelul zgomotului propriu cu mcanice ale pick-up-ului. ie, cu evitarea buclei de mas;
ponia) i se caracterizeaz prin nivel intrarea n scurtcircuit 86 dB: Intre ieirea amplificatorutui ope- - n caz de oscilaii se vor decu-
propriu de zgomot foarte mic. - tensiunea de alimentare :::- 15 V; raional i etajul de intrare se afl pla cele dou ramuri de alimentare
Caracteristici tehnice: - curentul consumat = 60 mA. un ci rcuit complex de coreci.e a ca- cu condensatoare ceramice de 100
- sensibilitatea la intrare = 3 mV Functionare. Circuitul de intrare racteristicii d~ frecvent a amplifica- nF/50 V montate ct mai aproape de

8 TEHNIUM 8/1987
+ 1&:32 V

Ing. TEFAN
A dori s vin n ajutorul iubitori-
lor de muzic, care vor s realizElze
o audiie calitativ a discurilor, utili-
znd un pick-up cu doz magnetic
fr amplificator (tip deck) de fabri-
caie Tesla (NC 430 sau NAD) care
se gsete n comer.
Datorit tensiunii mici de ieire a
dozei magnetice (2-5 mV), modificrile necesare i adugirile
pick.!up-ul nu se poate racorda la un respective de elemente de circuit,
amplificator obinuit care nu are in- am realizat cte un preamplificator
trare special pentru acest tip de pentru fiecare canal conform figurii
doz. De asemenea, este necesar 1. Construcia schemei permite un
i o corecie a caracteristicii de re- reglaj de simetrizare, prin potenio
dare a frecvenetor dup normele metrul semireglabil P, al celor dou
RIAA. canale i totodat o reglare a punc-
n cele ce urmeaz voi prezenta o tului optim de funcionare a amplifi- T1, T2 SC 109C sau BC 173C
soluie simpl de realizare a unui catoarelor. De asemenea, se face si
preamplificator stereo care a fost o corecie de frecvene RIAA pri'n conductor izolat la punctul B; de olul stereo propriu la intrarea AUX,
construit si ncercat de mine si a dat circuitul de reacie Ra-C 2 i R9 -C3 . asemenea, se leag punctele D i E. care se poate cupla cu butonul RA-
rezultate ct
se poate de bune. Fiind Se asigur o amplificare de circa 35 Dup efectuarea modificrilor se
implanteaz piesele conform figurii
DIO al amplificatorului.
conectat la un amplificator tip dB la 1 kHz, cu o sensibilitate la in- Dac s-a lucrat ngrijit, se obin
AS2020, la care am efectuat mici trare de 2 mV. Distorsiunilela o ten- 2. Tranzistoarele din set se vor nlo- satisfacii depline privind redarea
modificri pentru reducerea zgomo- siune de intrare de 2-5 mV nu snt cui cu BC109C, BC173C sau alte ti- foarte bun a frecvenelor n toat
tului de brum al alimentrii, mai mari de 0,01%. puri cu zgomot redus. Circuitele gama"audio, cu un zgomot de fond
pick-up-ul NC430 cu preamplificato- Pe cablajul imprimat al setului se astfel realizate se monteaz ntr-o aproape imperceptibil.
rul propus satisface cerinele oric fac urmtoarele modificri: cutie de tabl de oel; toate legtu
fui meloman pretenios. - se ntrerupe cablajul imprimat rile de intrare si iesire se fac cu
. Am utilizat pentru construcia a punctele A i B; conductoare ecranate .
preampiificatorului stereo dou SE: - se fac gurile necesare pentru nainte de montarea definitiv se
turi de "adaptor pentru microfon" fixarea pieselor suplimentare P, Cs , regleaz punctul optim de funcio (URMARE DIN PAG. 7)
nr. 8103 I.P.R.S.-Bneasa, care se As, C2 ; nare a celor dou canale cu poten-
gsesc la orice magazin de jucrii. - se leag cursorul poteniome iometrele P, realiznd o intercone-
xiune de prob. Alimentarea se va se ntrerupe circuitul n punc-
Utiliznd piesele din set, efectund trului semireglabil P de 250 n cu
face cu un alimentator stabifizat de tul X'
20-:-22 V. Dup terminarea regfaje- - ~e intercaleaz un miliamper-
lor, preamplificatorul se monteaz metru n Y;
chiar n interiorul asiului pick-up-u- - se acioneaz Ps etc.
lui, efectund direct intrarea de la Dup aceste reglaje, refcnd le-
doz n preamplificator i ieirea gturile n A, B, X i Y i punnd po-
mufa tip DIN, pe bornele 3 i teniometrul P1 la valori maxime
Alimentatorul stabilizat se va rezistenei, montajul trebuie s fie
monta tot n asiul pick-up-ului, la o limita autooscilaiei.
distan ct mai mare de preamplifi- Montajul se alimenteaz dintr-o
cat9r, iar alimentarea acestuia se surs de curent continuu de 9 V,
leag direct la princi- bine filtrat i care asigur un cu-
pal al pick-up-ului. porni- rent de cca 100 mA.
rea motorului se alimenteaz conco- Tr~~n,.i<:!t,"~r""I"" T1 vor fi de ti-
mitent i preamplificatorul. Dup
terminarea operaiilor, pick-up-ul
este pregtit s fie racordat
odce amplificator stereo avnd o
intrare cu o sensibilitate de 100-:-200
mV.
La amplificatorul AS2020 "Electro-
rdca", pentru zgomotului care se
de brum de la m de- transformatorul
montat transformatorul de alimen- tranzistorizat
tare 220 V/40 V i (-am plasat ntr-o dio vechi)
cutie drn PVC cu dimensiunile co- marului o pereche
respunztoare, fixat infe- de cti de 2 x 50 n sau 20 x 100 n.
rioar a aparatului. Lrgimea benzii de trecere dorite se
+40V +2 V trebu ie _aezat cu urechile de fixare obine prin acionarea cursorului lui
~--------~----~
n jos. in locul transformatorului am P" care este montat pe panoul fron-
LAC 105 introdus un stabilizator ca n tai al aparatului.
3. Tensiunea de 40 Vc.c. se Rezistena R1 va fi de minimum 1
duce ta intrarea stabilizatorului de la W, iar celelalte rezistene de 0,25-0-
borna plus a condensatorului de fil- 0,5 W.
traj C s . Tensiunea stabilizat de 22 C4 va avea tensiunea de de
Vc.c. se conecteaz cu conductoare minimum 16 V.
izolate la bornele plus ale conden- Condensatoarele C l i C 2 vor fi de
satoare! or C105 si C205. Rezfstoa- bun calitate i se vor alege exem-
rele R116 i R216 se ndeprteaz. plarele potrivite conform celor de
Pick-up-ul se va racorda prin ca- mai sus.

__ __________ __________________ ______ __________________


~
~
~
~
~
~
~
~
~
.
/
~
v
.
~
~
pinii C11;
- sursa de alimentare va fi stabi-
lizat i bine filtrat;
- montajul se va ecrana ntr-IJ
cutie din tabl subire de oel cosi-
torit;
- performanele montajului de-
pind . E~enial de calitatea compo- '/:-R,-9.c
nentelo~ de Execuia cablajului qi a~ ~/~~~~~~~~~~----~~~~~~--~--~~~~~~~~[~~~
conexiunilor In lanul audio. T

F'enti':J informare au fost notate si


corrpoi:sntele orrgi nEte folosite de
. corstn. c tor. iCI'
E:glLC,aPAr~E: ;;-;12
Colecia re'Jistei R~\DIO
(U.K.S.S.), 1~[5 f-...-4---------..II----------*-----------------+------7---r-r~> -..f'6"'Vs""~

T1T2 = 2SK1 L 6; BFWlO; BF\fJ11


T3 =- 2~C8!i5; 8C1CSB
(;11 == TL.:l~CO; ,uA2D1; 1~\1387;
K574'{..}2
comandate; se genereaz simultan realizate cu componente dfscrete

UENEKATDAKE
semnale triunghiulare i dreptun- sau monolitic (circuite integrate).
ghiulare, iar prin intermediul unui Acestea din urm prezint perfor-
formator se obin uor i semnale mane ridicate, iar folosirea lor de
sinusoidale. ctre amatori este facilitat i de

DE IUN~TII
Datorit principiului de funcio faptul c necesit un numr redus
nare, total diferit de cel al genera- de componente asociate circuitului
toareior de semnal sinusoidal, gene- integrat.
ratoarele de funcii prezint o serie Vom prezenta n continuare un
? de caracteristici specifice, constitu- generator de funcii monolitic reali-
AURELIAN LZR06U ite n reale avantaje: zat n tehnic MONOCIP la
- reglarea frecvenei se face prin CCSITS-CE.
Generaliti. Generatoarele de de frecven (reea Wien, dublu T i ntermedi u I un ui poteniometru
semnal de joas frecven snt folo~ sau T podit); elementele celei de-a obinuit; , GENERATORUL DE FUNCII
site pentru efectuarea unor operaii doua bucle de reacie snt folosite - subdomeniile de frecven se ROB8125
de msur i control ale aparaturii pentru stabilizarea amplitudinii sem- obin prin comutarea unui singur
electronice att de ctre electronitii nalului generat. condensator; Circuitul integrat ROB8125, com-
amatori ct i de ctre cei profesio- Aceste generatoare produc sem- - parametrii rmn constani patibil funcional i pin la pin cu
niti. nal sinusoidal; prin intermediul unui pentru domenii de frecven care XR2206 (EXAR), este realizat n
Vom enumera aici numai pe cele discriminator Schmitt, semnalul si- depesc cteva decade; capsul dual-in-line cu urmtoarea
mai frecvente i cunoscute utilizri n usoidal poate fi uor transformat n - genereaz simultan trei forme configuraie .a celor 16 pini:
ale generatoarelor de semnal, ba- semna! dreptunghiular. Obinerea de und (sinusoidal, triunghiular, 1 - intrare pentru modulaie de
zate pe folosirea diferitelor forme de semnalului triunghiular cu simetrie dreptunghiular) i derivate ale aces- aptitudine;
semnal: reglabil este dificil la acest tip de tora (rampe liniare i sinusoidale, 2 - ieire de semnal sinusoidal
- determinarea caracteristicii de generator. cresctoare sau descresctoare, ar- sau triunghiular;
frecven a amplificatoarelor i Reglarea frecvenei se face modi- curi de sinusoid, semnale triun- 3 - ieirea multiplicatorului (re-
preamplificatoarelor-corectoare;' ficnd simultan valoarea a dou ghiulare cu asimetrie controlat i glarea amplitudinii oscilaiilor);
- msurarea coeficientului de componente din reeaua selectiv; semnale dreptunghiulare cu factor 4 - plusul sursei de alimentare
distorsiuni armonice al amplificatoa- n acest scop se folosesc dou con- de umplere variabil); (simetric sau asimetric);
refor i preamplificatoarelor; densatoare variabile sau dou po- - frecvena poate fi reglat conti- 5 i 6 - condensatorul de stabi-
- optimizarea regimului de func- teniometre pe acelai ax. Schimba- nuu, fr comutri, pe un domeniu lire a frecvenei (de temporizare);
ionare a etajelor amplificatoare de rea subdomenii lor de frecven se cu factor de acoperire 2:: 1 000:1; 7 i 8 - rezistene de stabilire a
putere prin obinerea unor distor- face prin comutarea unor dublete de. - domeniul de frecvene foarte frecvenei (de temporizare);
si un j nelin iare statice minime rezistene sau condensatoare cu to- larg - dela fraciuni de hertz pn 9 - intrare pentru tensiunea de
(cross-over de racordare, de sime- leran ct mai mic (pentru frec- la sute de kilohertzi; comutare (FSK);
trie, distorsiuni de limitare); vene foarte joase snt necesare re- - pot fi modulate n frecven i 10 - ieire tensiune de referin;
- aprecierea comportamentului zistene" de valoare foarte mare, de amplitudine; .11 - ieire semnal dreptunghiu-
amplificatoarelor de putere din zeci sau sute de megaohmi). - controlul frecvenei se poate lar;
punct de vedere al distorsiunilor ne- Pentru pstrarea parametrilor la face prin tensiune, pe un domeniu 12 - minusul sursei de alimen-
li.niare dinamice (distorsiuni tranzi- valorile specificate, subdomenii le de de baleiaj 2:: 1 000:1. tare (pentru surs simetric) sau
torii i de transfer) i al stabilitii frecven snt limitate la o decad. Aceste caracteristici specifice fac mas (pentru surs asimetric);
dinamice n funcionare; La aceste generatoare, controlul ca generatoarele de funcii, pe lng 13 i 14 - reglarea distorsiunii
- acordul i reglarea filtrelor, co- frecvenei prin tensiune i stabiliza- aplicaiile menionate mai sus, s fie semnalului sinusoidal;
rectoarelor de ton, egalizatoarelor si rea amplitudinii la frecvene foarte folosite i n alte domenii, de exem- J5 i 16 - reglarea simetriei.
a oricror circuite dependente de joase snt practic imposibile prin plu n procesarea i sinteza sunete- Inainte de a trece la prezentarea
frecven; metode relativ simple. Modularea n lor. caracteristicilor acestui circuit inte-
- punerea n eviden a rezonan- amplitudine i frecven este dificil, Trebuie precizat ns c semnalul grat, se atrage atenia c valoarea
elor i determinarea .frecvenei motiv pentru care literatura de spe- sinusoidal produs de generatoarele maxim a tensiunii de alimentare
acestora la difuzoare i incinte cialitate nu nregistreaz frecvent de funcii are un factor de distor- este de 26 V (pentru surs asime-
acustice. ' asemenea realizri. siune a crui valoare nu l reco- tric) i de 13 V (pentru surs si-
Cele mai rspndite generatQare n Un alt tip de generator, din ce n mand pentru msurarea distorsiu- metric).
laboratoarele amatorilor snt cele de ce mai folosit i cu arie foarte larg nilor armonice ale sistemelor audio
tip RC, a cror funcionare se ba- de aplicabilitate, est~ generatorul de HI-FI (numai unele generatoare de CARACTERISTICI. ELECTRICE:
zeaz pe folosirea unui amplificator funcii. Funcionarea acestuia se ba- funcii de construcie industrial
cu dou bucle de reacie. Pentru ge- zeaz pe ncrcarea i descrcarea ating un factor de distorsiune de Tensiunea de. alimentare 10... 26 V
nerareaoscilaiilor, ntr-una dintre periodic a unui condensator prin 0,1%). (5... 13 V);
bucle este inclus o retea selectiv intermediul unor surse de curent Gener?toarele de funcii pot fi Curent consumat (pentru U a =12

- ------.
I r - -.....- - - - -....--------------~ +10 .. ,1
I R3 C1
OSCfLATOR
CONTROLAT ......,..,.........
m-tt--......... MULTI PL 1-
CATOR I 5,6k.n
IN TENSIUNEt--t;.....,...,..- ,.....,.-..........ofANALOGIC I C5
1 ~F

TEHNIUM 8/1987
V) 15... 20 mA; +9V

~1
Domeniul de frecven 0,1
HZ ... 500 kHz;
Domeniul de baleiaj 2000:1;
Deriva frecvenei cu temperatu-
10p F
1)1 F
1Jd 51
S2a ....
ra 100 ppmlC;
100nF
ti
Deriva frecvenei cu tensiunea de
alimentare O,1%1V;
Factorul de distorsiune armonic
0,5... 2,5%; 5
ir 6 4 13
2V

Impedana de ieire 600 n;


11
Tensiunea de iesire a semnalului 3
sinusoidal 2 Vrms.' . 2
Generatorul de funcii prezentat
furnizeaz simultan semnal sinusoi-
7 10 12 15
dai (sau triunghiular) i dreptun-
ghiular. Este posibil modificarea n
limite largi a factorului de umplere a
semnalului dreptunghiular i a pan- Wv 2N 2904
telor rampelor triunghiulare, pn la No
obJinerea dintell!i de ferstru.
In figura 1 este prezentat sche- 52c
ma-bloc a circuitului integrat. Baza -9V
acestui circuit o constituie oscilato-
rul controlat n tensiune (OCT) cu triunghiular. Se regleaz P2 pn
condensator flotant conectat exte- cnd semnalul triunghiular este per-
rior ntre pinii 5 i 6. Acest conden- +5.10V fect, fr limitri ale vrfurilor. Se in-.
sator de stabilire a frecvenei (de troduce n circuit rezistena R2; pe
temporizare) poate avea orice va- 4,7kn osciloscop reapare semnalul sinu-
loare cuprins ntre 1 nF i 100 pF. soidal, al crui factor de distorsiune
Rezistena de stabilire a frecvenei armonic este de aproximativ 2,5%;
(de temporizare) se conecteaz ntre el poate fi redus prin reglarea valorii
minusul sursei de alimentare i pi-
nul 7 (sau 8) i are valoarea cu-'
4 rezistenei R2.
O alt variant a acestei schema,.
prins ntre 1 kO i 2 MO.
Frecvena de oscilaie t) Elste de-
..........oCl:J--.... 3 JlJl alimentat de la o surs simetric si
cu factor de distorsiune redus, es~
terminat de valoarea acestor dou prezentat n figura 3. Deoarece ali-
componente: Cr, capacitatea de 1 10 12 7 8 2t-----a ~ mentarea se face de la o surs si-
temporizare, i R 7 rezistena de ~~~--~~~------~--- metric, nu mai snt ""'ecesare .. divi-
tem porizare. Valoarea frecvenei zorul R3-R4 i cono~n$atoruJ .C
este dat de relaia: (dTn figura 2), componenta continu
pe pinul 2 fiind nul n acest caz.
L=1/R;rCT Factorul de disforsiune nnonic
-5.::10V poate fi reduspJn.Ja o,sojo datorit
n scopul obinerii unei bune sta- semireglabilelor P3 i P4, Din P3 se
biiiti termice i a unor distorsiuni regleaz distorsiunelf'minim, iar P4
minime ale semnalului sinusoidal, regleaz simetria;, din' reglaju! suc-
valoarea rezistenei Rr va fi limitat cesiv al .acestor dou trimere se ob-
la domeniul 5 kO-200 kfL Dac se ine valoarea minim a factorului de
conecteaz dou rezistene de valori distorsiune. Pentru efectuarea aces-
diferite n circuitul pinilor 7 i 8, se tei operaii n condiii de maxim
pot obine dou frecvene de oscila- eficien se folosete o punte pentru
ie, selectabile prin modIficarea st 2 CIRCUIT ............. v msurarea distorsiunilor armoni ce.
rii logice pe pinul 9. Dac tensiunea t---.....ANALlZAT n figura 4 este prezentat cel mai
pe acest pin este <1 V (LOW), rezis-
tena din circuitul pinului 8 este in-
~--~-----r----- simplu generator de funcii, realiza-
bil cu circuitul integrat R088125
trodus pe calea de temporizare;
dac tensiunea pe pinul 9 este >2 V
p 5 12 sau XR2206.. Generatorui . produce
semnal snusoidal (sau triunghiular)
(HIGH), pe calea de temporizare se
afl conectat rezistena din piJlul 7.
6 11 i semnal dreptunghiular, cu ampli-
tudine constant ntr-un domeniu de
Perioada de succesiune a celor frecvene foarte larg. Precizrile f
dou semnale cu frecvene diferite .....~=::;..-.--4 7 10
cute la schema din figura 2 snt va-
este determinat de frecvena cu
care se schimb starea logic n pi- +v /f"+2,SV 8 9 labile i la aceast schem (referi-
toare la valorile componentelor).
nul 9.
Oscilatorul controlat n tensiune
V
VQV O schem complet. de generator
INTRARE de funcii, de calitate, cu amplitu-
este un multivibrator cu cuplaj In MA dine constant a semnalelor n do-
emitor, care genereaz simultan meniu! de frecvene ntre 1
. dou forme de semnal: Hz 100 kHz, pe
(simetric sau asimetric)
(cu factor de Se-
lectarea unuia dintre sub-
triunghiular generat de ')menii se face prin intermediul co-
OCT se obine prin ncrcarea i 15 nutatorului 81 care schimb con-
descrcarea condef"\,Satorului flotant
densatorul de temporizare. Celor
prin intermediul unor generatoare cinci poziii le corespund urmtoa~
deeurent constant. Prin modificarea figura 2. Rezistena de temporizare rele subdomenii de frecven: 1-10
raportului dIntre curentul de ncr este format din nserierea rezisten- Hz; 10-100 Hz; 100-1 000 Hz;
care i cel de descrcare se poate ei fixe R1 cu poteniometrul P1. Ra-
reg~a asfmetria semnalului triun- -v portul dintre valoarea acestor dou
1-10 kHz; 10-100 kHz. Factorul de
distorsiune armonic a semnalulut
g.hiuJar i- rmpticit factorul de um- componente. egal cu 1 :10, deter- sinusoidal este de 0,5%. eefe tret
pfefe al sem nall:!fui dreptunghiular. prin intermediul unui tranzistor cu min factorul de acoperire al unui
forme de semnal snt disponibile,
Semnalul triunghiular este. aplicat colectorul n gol. subdomeniu de frecven. Domeniul prin comutatorul S2b, la ieirea unui
unui- formator sinusoidaf i unui Comanda n curent a aCT-ului se de frecven al acestui generator Jmplificator-separator cu impedana
multrplicator anarogfc, Formatoru! face fie prin rezistenele de tempori- este cuprins ntre 10 Hz i 100 kH~, de iesire de 600 n, urmat de un ate-
sinusoida! este constituit dintr-un zare conectate n circuitul pnilor 7 fiind acoperit prin patru subdomenII: nuator dublu, unul cu variaie conti-
etaj diferenIa! cu rezisten de de- sau 8 fie aplicat 10-100 Hz; 100-1000 Hz; 1-10 n u i altul n trepte.
generare n emitor (cgnectat extern pe ' de li kHz; 10-,,100 kHz. Pentru aceste pa Pentru reglarea acestuI generator
ntn3 pnii 13 14). in lipsa aceste! mitart::), tru Subdomenii de este necesar un oscitoscop
rezistene, mai rucreaz. ("'~
'-'1 sibi!itate msurare
tinuu) care Sf3 cupleaz ia
Daratorului, cu cele dou atenua-
plicator, toare pe pozil;ia corespunztoare ni-
vei ului maxim, Se trece comutatorul
S2 pe sinusoidal i Sl n po-
ziia de Se regleaz P2
tru a obine \a ieire
de 5,6 V vv, Apoi se acioneaza
on ia simetrica
nusoidei de axa zero, ceea
inseamn eiiminarea
n de curent continuu semnalele
continu nectat, .... u "'':>LlU' nusoldal triunghular. Se
acestui pot fi reglate prin HIGH. R2 din nou pentru a obtine, pre-
tensiunea aplicat pinului 3. Cel mai simplu generator de sem .. unuia dintre pinii 13 sau 4; n cis, a refa.ce, tensiunea ia ieire de
Semnalu~ . dreptunghiular produs nal sinusoidal, alimentat de la o aceast situaie, pe un osciioscop
de aCT este. disponibH Ja oinul 11. surs'.. asimetric. este prezentat n conectat la pinul 2.. apare semnal (CONTINUARE. N . PAG.. ,17).

lEHNIUM 111117 II
filtru trece-jos coresf)ondent Relaia caracteristica de transfer global a
de transformare uti}!zat este. filtrului rezultant.
(f/qtre"'~/O\ =I(f/f",-f"jf) L./Of Un filtru rejector este un circuit
unde Of = f. ,-f, 1 reprezinta banda ,care prezint o atenuare infinit
de frecvent a filtru lui trece-band pentru semnalele cu o anumit frec-
iar fm =~ reprezint frecvena ven. La fel ca i n cazul filtrelor
medie geometric a filtrului. Cu. 1,1 i tr.ece-band pentru un filtru rejector,
f 2 s-au notat frecvenele de tiere parametrul q caracterizeaz selecti-

lLTTtt inferioar i, respectiv, superioar


ale filtrului.
Din relalia de mai sus rezult c
frecvena "< se transform n frec-
vena O, iar frecvenele fel i f'2 se
vitatea circuitului. Cu ct valoarea lui
q este mai mare cu att caracteristica
de transfer a filtrului este mai as-
cuit n dreptul frecvenei rejectate.

,ACTIVe AF
Filtrele rejectoare cu ordinul mai
transform n frecventa 1. mare ca doi se mai numesc si filtre
Un filtru trece-band a crui ca- oprete-band i se pot si'Dtetiza
racteristic de transfer rezult din nsumnd semnalele ce trec printr-un
cea a unui filtru trece-jos de ordin.ul filtru trece-jos i printr-un filtru tre-
n este de dou ori mai complicat ce-sus.
dect aceasta i, n consecin, ordi- Filtrul trece-tot Ias s treac
nul su va fi2 n.
toate semnalele neatenuate, dar in-
Pentru un filtru trece-band de troduce un defazaj depend~nt de
ordinul 2 parametrul q reprezint frecven. Aceste filtre se folosesc la
selectivitatea circuitului respectiv i ntrzierea semnalelor si n circuitele
in cazUl filtrelor trece-sus caracte- este reprezentat frecvena normali- este dat de relaia
risticile de transfer snt simetrice zat se va folosi relaia de corectare a fazei.'
q = fm/(f,,-tl).
fa de dreapta care trece prin frrece-.w.Jf, = -fjf,r(',c~!oS
n afar de filtrele descrise mai
Astfel, un filtru trece-band de
frecvena f = t (O = 1 pe grafice). Exemplu: Ce atenuare are un filtru ordinul n = 6 ce rezuJt dintr-un
sus, n biblioteca de scheme mai fi-
Pentru a ilustra acest lucru, n figura gureaz i unele circuite cu care se
trece-sus de ordinul 3 de tip Bessel filtru trece-jos de ordinul 3 va fi
9 snt reprezentate cele dou carac- cu t = 2 200 Hz la frecvena de f = pot sintetiza filtrele eliptice. Pn n
format din trei circuite de ordinul 2 acest moment, programul propus nu
teristici de transfer simetrice: cea a = 1 100 Hz? conectate n cascad. Fiecare dintre
unui filtru trece-jos si cea a unui conine relaiile de calcul al coefi-
Frecvena normalizat (flf,},lC<c-SI/\-= aceste circuite va sintetiza
filtru trece-sus. ' cienilor din funcia de transfer al
Pentru a utiliza graficele cu carac-
1/2 devine (Uf) = 2. Pe curba caracteristica de transfer a unui filtrelor de tip eliptic; acetia se pot
corespunztoare lui n 3, din figura circuit acordat cu factorul de calitate
teristicile de transfer ale filtrelor 8, citim pe ordonat, n dreptul lua ns din lucrrile de specialitate.
q, i frecvena central f,. n figura. 10 .
trece-'jos pentru dimensionarea fil- diviziunii 2 de pe abscis, valoarea Pentru acest lucru recomand lucra-
snt reprezentate caracteristici le de
trelor trece-sus se utilizeaz trans- de -12 dB. transfer individuale ale celor trei
rea "ACTIVE FiL TER DESIGN
formarea n cazul filtrelor trece-band alura HANOBOOK" de G.S. Moschytz and
circuite componente ale unui filtru
, fzrae-sus = 1/ftre-jOs flancurilor caracteristiciide transfer trece-band de tip CebEw, iar n
P. Horn.
iar pentru graficele unde pe abscis este asemntoare cu cea a unui figura 11 este reprezentat

l~EM
2 REM CRLCULUL FILTRELOR
3 REM
420 IF M=21 THEN eo SUB 6570 i~~~ ~M5UB 1030
430 IF M=22 THEN CO sua 6920 110'0 LET P=Q*Q*<2+C2/C3+C3/C2)
4 PRINT ",*,***,*,*****ff******** 440 IF M=23 THEN QO SUB 7200 1110 LET Rl=1/F0/SQR (P*C2*C3)
************" 450 1120 LET R4=P*Rl
INPUT "Un nou ca l cu l u /n ";'
5 PRINT "*";TAB 31;"*" t!il 1130' LEi G5P=Q*Q*(1+C3/C2)
6 PRINT "'*
PROGRRM REALII
RT DE";TFlB 31;",*"; LET c(=0
450 IF T!iI< )"y" THEN 00 TO 10
470 CLS
1140 LET K0=G5P
1150 INPIJT "t<. (op t iona l) =" ; K1
7 PRINT "f";TI=IB 31;"*" 4e0 PRINT "Frecventa Hz =";F 1160' IF Kl=0 THEN GO Ta 1190'
6 PR !NT .. *' FRL lE DRRG05 1 490 PRINT '''0=''; Q 1170 If K0-Kl<=0 THEN CO TO 1190
967"; TAB 31;" tOl S0l' RETURN l1e0' LET K:Kl: LET 51=K0*Rl/K: 1,
9 PRINT "*";TAB 31;"*" 510 PRINT "Re optim KOnlll =";Rel ET S2=K0*Rl/(K0-K); GO TO 1200
10 PRINT "******************** Ko. 1190 LET K=K0: LET 51=Rl: LET s~
************" 520 INPUT "Re val. standard Koh =lE30
12 RESTORE m =";Z% 1200 CL5 . PRINT "
20 REM 530 LET RD=ZZ*Ko 1210 PRINT "2.BP-LQ-F("
24 REM FILTRE ACTIVE 540 IF RO=0 THEN LET RO=Re 1220 LPRINT ""2.BP-LQ-R"
30 REM 550 RETURN 1230 PRINT '''Rll=''.: 51
40 REFlD FlS.B C~.D ES.P G.,H 1660 REM 1240 LPRINT '''R11='';51
I$10$ . 570 XNPUT (SI);C0: LET ca-C0fnF 1250 IF S2=lE30 THEN GO TO 12S0
50 DATFI "Cl(nF)::","C2enF)=","C se0INPUT (0*);C3: LET 04-C3*oF 1260 PRINT "R12=";S2
3 (nF) =" J "C4 (nF) ~" J "K (Op t.i ona l) ::1" 590 RETURN 1270 LPRINT "R12=";S2
I"Cl1 (nP) =" "C12 (nF J OP t:i. ona l) ;o" ,
J 500 REM 128121 PRINT "C2=";C2
"R5 O<'Ohm OP ti ana l) =" "RS (KOnm JOI) 610 REM 1 .. LP ... l.Q 129121 LPRINT "C2=";C2
ti ona l) ==" ."C (ni=') =" a20 REM 1300 PRINT "C3=,"; C3
52
Ii=' C'(>2 THEN SO TO 751e 630 GO SUB 56tJ
r
j
LET54
RESTORE
60
=0 c:' 640 LET Hl=C2/C4/Q/Q/2
650 IF Hl>=2 THEN GO TO 670
1310 LPRINT "C3=";03
1320 PRINT "R4=";1=(4
133121 LPR INT .. R4 = ~~4 II .:
70
LET nF=1E-9: LET KO=lE3 660 PRINT '''02>=4Q1'2*04 !": PRI 1340 GO SUS 92121
J CLS74 NT " : GO TO 639 1350 GO TO 1090
a0 PRINT "(;)-MIO Q-MEDIU 670 LEi P=Hl-1+SQR 1360 REM
Q-MRRE" 660 LEi Rl=1/F0/S~R 1370 REM 3.BP-LQ-C
90 PRINT "l.L~-LQ S. LP-MQ 590 LET R3=P*R1: LEi 1380 REM
16,LP ... HQ" (C2"C4/P) 139121 INPUT
100 PRINT '''2 BP-LQ,-R 9 I9P-MQ- 700 INPUT "KtOPTIONAL)=";Kl 1400 INPUT
R l?BP-HQ" 710 IF Kl:0 THEN ao 1'0 740 1410 INPUT
110 PRINT '''3 BP-L.Q-C 10.8P-MQ- 720 IF l-Kl(=0~HEN ao TO 74. 1420 LET Hl=
C lL HP-HQ" 730 LET K:Kl: L.Ei Sl=Rl/K LEi 1430 IF Hl>
120 PR INT 'OI -LQ 1 52=R1/(1-K); ao TO 7Sa 1440 PRINT II
19. FH'~ -HQ" 740 LET S~~Rl: LET 12=lE30: GO TO 1390
130 'PRINT '''5 AP-Q 12. K==1 145121 LET Cl=51+52
20.BR-HQ 7S0 CLS 1460 LET P=Hl-1+SQR
140 PRINT < "6. 13.BR-MQ 760 PRINT " .LP-LQ" 147121 LET R2=1/Fe/SQR
21. LP /HP--HQ" 770 LPRINT ~ 11:1. LP-L,Q" 1480 LET R3=P*R2
150 PRINT '''7. 14.L.P/HP- 760 PRINT "Rl1=";S1 1490 LET G5P:Q*SQR 1/P/C4)
HQ 22.GP1" 790 LPRINT "R1i:"; 51 1500 LET K=Sl*G5P"C
160 PRINT ' 16.BR/LP/HP 900 IF S2;1E30 THEN SO TO 1510 eLS
Q 23.01='2" 810 ~RINT "R12:"; &'2 1520 PRINT "3.BP-LQ-C"
Nr e i , r c dor i t 7
m110 INPUT II 820 LPRINT "Rle=";5~
830 PRINT "crh:"; C2
153121 LPRINT "3.6P-LQ-C
1540 PRINT '''Cl1='';Sl
0 180 IF I'f!< OR 1'tI)23 THEN Ge 1'0 1 840 LPRINT "C2!!";C2 155121 LPRINT '''Cl1='';5.1
850 PRINT "R3=";R3 1560 IF 52=0 THEN GO TO 1590
190 INPUT "Frecventa in Hz =";F 860 LPRINT "R3=u;R3 1570 PRINT "C12=";52
200 LET P'0=2*PI*F 6721 PRINT "C4=&O;C4. 1580 LPRINT ",C12="; 52
210 INPUT "Q=";Q a80 LPRINT "C4.!!";C4 1590 PRINT "R2=";R2
220 IF M=l THEN GO SUB 610 6921 00 SUB 920 1600 LPRINT "R2=";R2
230 IF Ma2 THEN 00 SUB 1070 900 CO TO 630 1610 PRINT "R3=";R3
240 IF M=3 THEN GO SUB 1370 910' REM 1620 LPRINT "R3=";R3
260 If M=4 THEN GO SUB 1730 920 PRINT '''K=''; K 1630 PF'iINT "C4=";C4
260 If M=S THEN 00 SUB 1990 930 LPRINT '''K='';K 1640 LPP,INT "C4=".: C4
210 IF M=5 THEN 00 SUB 2390 940' PRINT "Fc";F 1650 GO SUB 920'
280 IF M=7 THEN CO SUB 2S60 960' LPRINT "P':'!!";F
290 IF M=S THEN 00 SUB 2770 1660 (30 TO 1390
300 IF M=9 THEN CO SUS 3150 960' PRINT "(;)=";0 1670>REM
310 970 LPRINT "Q=";Q 1680 INPUT (FS) ;C0: LET Sl=C0*nF
M=10 THEN CO aus 3~5e
320 IF M=11 980 PRINT ItC5P=";Oap: PRINT ., 1690 INP~T 3S) :C2: LET S2=C2*n~
330 IF THEN 00 SUB 3/20 9ge LPRINT "G5P=";GSP: LPRINT ' 1700 INPUT (e.) ;C4; LET C3=C4*nF
IF M=12 THEN GO eUB ~~70
340 IF M=13 THEN eo
350 IF M=14 THEN eo SUB 4510 SUB 4320 1000 00 SUS 380'
10'10' RETURN
1110
1720 REM
RETURN
_
360 IF M=15 TH~N eo SUB 5010 1020 REM 1730 REM 4.HP-LG:l
370 IF M=16 THEN eo SUB 54ge 1030 INPUT eSS);C0: LET ca=C0*nF 1740 REM
380 IP M=17 THEN CO SUB 6740 10'40' INPUT (CS);Cl: LET C3=C1*nF 1750 GO SUB 1680
390 IF M=le THfN 00 SUB S990 10'50 RETURN 1760' LET C1=51+52
400 IP M=19 THEN CO SUS e150 1050' REM 1770 LET P=G:l*Q*(2+Cl/C3+C3/Cl)
~10 IF M=20 THEN eo SUB 6360 10'70' REM 2.BP-LQ-R 1780 LET R2=1/F0/SQR (P*Cl*C3)
1790 LET R4 =P *1=<2

TEHNIUM 8/1987
1500 LET G5P=Q*SQ~ (P*C3/Cl1 2890 LET K=K0: LET Sl=R1: LET S2 3810 LET K::51*(1+R6/RS)/Cl
1810 LET I<::Sl/Cl =lE30: GO TO 2910 3820 LET G5P=O*SQP (P/Hl) *(l+R~/
U.l20 CLS . 2900 LEi K=Kl: LET 51=K0fRl/K: L R5)t2
1830 PRINT "4-.HP-LQ" ET S2=K~*Rl/(K0-K) 3830 CLS
1840 LPRINT ,,' "4. HF'-LQ" 2910 CLS 3640 PRINT "11.HP-MQ"
1650 PRINT "Cl1=";Sl 2920 I=>R INT .. 8. LI=> -HQ ,. 3850 LPRINT ,,' "11. HP-MQ"
1660 L.PRINT '''Cll=''; Sl 2930 LPRINT '~"8.LP-MQ" 3860 PRINT '''Cll='',:Sl: IF 52<>0
1670 IF 52=0 THEN GO TO 1900 2940 PRINT '''Rl1='';Sl: If 52<>lE THEN PRINT "C12=";52
1660 PRINT "C12="; ~,2 30 THEN PRINT "R12=";52 3870 LPRINT '''C:11::'';51: IF 52<>0
1690 LPRINT "(12=";52 2950 LPRINT '''R11='';Sl: IF 52<>1 THEN LPPINT "C12=";52
1900 PRINT "R2="; R2 E30 THEN LPRINT "R12="; S2 3880 PRINT .. R2= .. ;R2 .... C3= .. ;C3
1910 LPRINT "R2="; J:;~2 2960 J:)RINT "C2=";C2,"R3=";R3 :.3690 LPPINT ~'R2="; P2 . "C3=tI; C3
1920 PRINT "C3=~'; C3 2970 LPRINT "C2=";C2,"R3::";R3 3900 PRINT "R4=";R4
19313 LPP,INT "C3=";C3 2980 J:)RINT "C4=";04- 3910 LPRINT "R4="; R4.
1940 PRINT "R4="; R4" , 2990 LPRINT "C4=";C4 3920 GO SUB 3040
19513 LPRINT "R4="; R4' , 31300 GO SUB 3040 3930 IF P0=1 iHEN INPUT "P=";P:
1960 1:30 :5UB 9213 3010 IF P0=1 THEN INPUT "P=";P: GO TO 3780
19713 GO TO 1750 GO TO 2830 3940 GO SUB 380
19813 REM 3020 GO SUB 380 3950 GO TO 3740
1990 REM 5.RP-Q.S 3030 GO TO 2780 3960 REM
20013 REt1 3040 PRINT "R5=";RS."R6;o";RS 3970 REM 12.~P-MQ
2010 INPUT (A~) ;51: LET Cl=51*nF 3050 LPRINT "R5=";R5."R6=";R6 3980 REM
20213 INPUT (8$) :52: LET C2=52*nF 3060 PRINT '''t<.='';K 3990 GO SUB 1020
2030 INPUT (C$) ;53: LET C3=S3*~F 3070 LPRINT '''K='';K 4000 INPUT (I$) ;R0: LET R6::R0*KO
2040 LET Hl=Cl+C2: LET H2=C2+C3: 3080 PRINT "F=";F."G.lc";Q 4010 LET X=C2/C3: LET Xl::1+X: LE
LET H3=C1*C2 3090 LPRINT "F=";F,"Q=";Q T X2=Xl*Xl .
2050 LET H=1-H1*H2*4*Q*Q/Cl/C3 3100 PRINT "P="; P. "GSP="; SSP
I 4020 LET H=6*Q*0*X2/(2fQ*Q*X1-X)
213613 If H>=0 THEN GO TO 2080 3110 LPRINT '''P=''; P, "GSP="; GSP -4030
H LET P= (SOR (1 +H*H 13 /X2)' -1) /
2070 PRINT "Cl=C3>=C2*2Q/(1-2Q) 3120 INPUT "TYPE 1 If NEW P :";P
! .. ; " : ': (;;0 TO 20113 ' o 4040.LET Rl=1/F0/SQR (P*C2IC3):
20813 LET H4=2*F0*Q*H2: LET H6=F0 3130 RETURN LET R=P*R1
*Fe*H3: LET HS=H1/H6/C3 3140 REH 4050 IF R6=0 THEN LET R6=lE4
2090 LET R4=(1+SQR H)/H4: LET AS 3150 REH 9.6P-HQ-R 4060 LET R7=R6*(P*Xl+S0R (P*X)/Q
3160 REH )
=H5/R4: LET R6=1/H6/(A4+A5)
2100 LET B4=(1-SQR H)/H4: LET 65 ,3170 SO sua 1020 40713 LET A=1-2*SQR (P*X)/Q/(1+R7
=H5/B4: LET B6=1/H6/(B4+BS) 3180 INPUT <EI) ;K1 /R6)
2110 CL5 3190 IN PUT (It) ;Re: LEi R6=R0*t<.o 4080 LET R6=R/R: LET R4=R/(1-R)
2120 PRINT "S.AP-Q.5" 3200 LET Hl=C2/C3: LET H2=4.fQ*Q: 412190 LET GSP=A*0/5QR (P*X)*(1+R7
2130, LPRINT ""5. AP-Q. 5" LET H3=3*H21(1+C3/C2) /R6)t2
2140 PRINT ' "Cl=" ,: Cl 3210 LET P=H1/H2f<SQR (1+H3)-1)t 4100 CL5
2150 LPRINT '''Cl='';Cl 2 4110 PRINT "12.AP-MQ"
21613 PRINT "C2=";C2 3220 LET Rl=1/F0/SQR (P+C2*C3): 4120 LPRINT ,,' "12. AP-MQ"
21713 LPRINT "C2=";C2 LET R4::P*R1 41313 GO SUB 4170
2180 PRINT "C3=";C3 3230 If R6=0 THEN LEi R6clE4 41413 IF' P0=1 THEN INPUT "p="'p,
2190 LPRINT "C3=";C3 3240 LET R5=R6t(1+Hl)/P-SQR (H1 GO TO 4040 ' ,
22013 PRINT # "R4A="; Fl4-, "R4B="; 84 /P) ./Q) 4150 GO SUB 380
22113 LPRINT '''R4F1=''; Fl4, "R4B="; 84 3250 LET K0=G.l*(1+RS/R6)tSQR (P/H 4160 GO TO 3!i,9121
2220 PRINT "RSA=";Fl5,"RSB=";65 il ' 417121 PRINT "Pl=";R1,"C2=";C2
22313 LPRINT "R5A=";A5,"R5B=";8S 3260 LET GSP=(1+RS/R5)fK0 41130 LPRINT '''Rl=''.; R1) "C2="; C2
2240 PRINT "R6A=" ,: A6, "R6B="; 86 3270 ~F Kl=0 THEN SO TO 3290 4190 PRINT 1tC3=";C3,"R4="~R4
22J5e LPRINT "RE.A=" ;A6) "R5B="; 86 328121 If K0-Kl>0 THEN GO TO 3300 4200 LPRINT "C3=";C3,"R4;::";R4
2260 PRINT '''F='';F 3290 LET K=K0: LET Sl=R1: LET sa 4210 PRINT "R5=";R5
22713 LPRINT '''F::'';F =lE30: GO TO 3310 4220 LPRINT "R5=";R5
2280 PRINT "Q="; Q' , 3300 LET K=K1: LET Sl=K0*R1/K: L 4230 PRINT "R6=";R6J"R7=";R7
2290 LP~INT "Q="; Q' " ET S2=K0IR1/(K0-K) 4240 LPRINT "RIS=" ,: RIS "R7="; R7'
J

2300 GO SUB 380 3310 CL5 4250 PRINT ; "F="; F', "Q="; Q
2310 GO TO 2010 3320 PRINT "9 .. BP-HQ-R" 42613 LPRINT "F="; F, "0="; Q
I

2320 INPUT (I$) ;R0: LET R6=R0*Ko 3330 LPRINT "9.BP-MG.l~R~


,# 4.270 PRINT "P=";P,"GSP::";GSP
2330 LET P=Q*QIC2+C2/C3+C3/C2) 3340 PRINT '''Rl1='';Sl: IF S2<>lE 4280 LPRINT "P=";P,"G5P=";SSP
2340 LET Rl=1/F0/SQR (PIC2*C3) 30 THEN PRINT "R12=";S2 4290 INPUT "Til=>ariti :1 I=>entru un
235121 LET R4=PIR1: LET GSP=Q*SQR 3350 LPRINT '''R11='';Sl: IF 52<>1 nou P:";P0
(P*C3./C2) . E30 THEN LPRINT "R12=";52 4300 RETURN
2360 IF R6::0 THEN LET R6=lE4 3360 PRINT "C2=";C2J"C3=";C3 4310 REM
2370 RETURN 3370 LPRINT "C2=";C2,"C3=";C3 4320 REH 13.BR-MQ
2380 REM 3380 PRINT. "R4="; R4 4330 REM '
2390 REM 6.AP-LQ 3390 LPRINT ,"R4=";R4 43413 SO SUB'10a0
240121 REM 3400 GO SUB.3040 4350 INPUT (Ii) ;R0: LET R6=R0*KO
2410 GO SUB 1020 341121 IF P0=1 THEN INPUT "P::";P: 43621 LET H=C2lC3: LET P=1/~/(1+H
)
2420 GO SUB 2320 GO Ta 3220
2430 LET R5=R6*2f(1+C2/C31/P 3420 GO sua 3a0 4370 LET R1=1/F0/SQR (P*C2*C3)-
2440 LET K=R6/(R5+R6) 3430 GO TO 3170 LET R=P*Rl '
2451'3 CL5 3440>REM 4380 If R6=0 THEN LET R6=lE4
2460 PRINT "S.AP-LQ" 3450 REM 10.BP-MQ-C 439121 LEi R7=R6*(1+H)IP
2470 LPRINT ,,' "6 .I=IP-LQ" 3450 REt-1 441210 LET R=l-SQR (P*Hl/Q/(l+R?/R
2480 GO SUB 2510 3470 INPUT 6)
2490 GO TO 2410 34.e0 INPUT 441121 LET =R/(l
250121 REM 3490 INPUT 4420 LET *H)*(
2510 PRINT 3500 INPUT .IR6) 1'2
2520 LPRINT ' 1 351121 LET Cl 44.30 CLS
253121 PRINT LE H2=12
4440 PRINT ..
254121 LPRINT 3520 LET P= (1+H2 (l+Hl)) +1) 4450 LPRINT
2550 PRINT 1'2/3/H2/Hl 44.60 GO SUB
256121 LPRINT 3530 LET R2= /SGR [1=' 1*C4: 4470 IF P0: P:
2570 PRINT LET R:3:::P *R2 GO TO 4370
2580 LPRINT 3540 IF R5:0 THEN 4480 GO SUB 380
2590 PRINT 3550 LET R5=R6*(Hl (P* 4490 GO TO 4340
2600 -LPRINT Hl) /C)) 450121 PEH
2610 PRINT 3560 LET =51/C1*(1+R5/R61*Q/5QR 4510 REM
2620 LPRINT (I='*Hl) 452121 REM
2630 GO SUB 3570 LET G5~=K/51*Cl
4530 INPU'T "ZERO fREQ. = ; F'Z
264.121 RETURN 3580 CV:, 4540 LET X0::SGN {F-FZl
2650 REM 3590 PRINT " 4550 IF X0=0 THEN PRINT "1'40
2560 REH 7. -LQ 3600 LPPINT REJECT 1": GO TO 463121
267121 REM 3610 PRINT '''Cl ::: 52<>0 4S60 INPUT (CI) ;C0: LET
2680 GO SUB 1020 THEN PRINT "C12:::"; 4570 INPUT (0*) ;Cl: LET
2690 GO SUB 2320 3620 LPR INT ,'." c 0 4580 INPUT (EI) ;Kl
2700 LET ~5=R6*(1+C2 THEN LPRINT C 4590 INPUT "R9 0<,01-11 , ti ona U ::::
2710 LET K=R6/(R5+R6 3630 PRINT "R2= ; R0: LET R9=R0*KO
2720 CL5 3640 LPRINT "R2::'" 4600 INPUT "P (In t re 01P'! na la
3)::::";P
2730 PRINT 7.BP ... LQ" 3650 PR !NT "ca.. = ; 461e LEI X=(1+X0)/2: LET Z0:::: 2*10
2740 LPRINT ""7 6j:l-LQ" 3660 LPRINT "C4:::"; I*FZ)1'2
2750 GO SUB 2510 3670 (';0 SUB 3040 4620 LET G=C~*F0/2/P.lQ*(S~~ (1+4
2760 GO TO 2680 36813 IF P0::1 THEN INPUT "P=" ,: P: *Q*Q*P4(1+C4/C~))-1)
2770 REM 6.LP-MQ GO TO 3530 4630 LET K0=(1+P)/(1+(1+C4/C3)*Z
27821 GO SUB 560 3690 GO SUB 380 0* (C3/G) 1'2)
2790 INPUT (E.) ;Kl 3700 GO TO 3470 4640 If Kl=0 THEN GO TO 4670
2800 INPUT (Ha) ;R0: LET R5=R0+t<.o 3710 REM 4550 LET H=1-K1/K0
2810 LET H1=C4/C2: LET H2=12*QfQ 3720 REM 11.HP-MQ 4660 IF H>0 THEN GO TO 4880
: LET H3=Hl*H2f3 3730 REM 4670 LET K=K0: LET Rl=l/G: LET R
2820 LET P=(SQR (1+H2+(1+H1)+1) 3740 GO SUB 1660 2=lE30: GO TO 46~0
1'2/H3 3750 INPUT (HS) :R0: LET R5=R0*KO 4680 LET K=Kl: LET Rl=K0/G/K1: L
2830 LET R1=1/F0/SQR (PiC2*C4): ~760 LET Cl=Sl+52: LET Hl=Cl/C3:
LET R3:d"*R1 LET H2=12*Q*Qf(1+1/Hl) ET R2=1/G/H
2840 If R5=0 THEN LET R5=lE4 37713 LET P=Hl/4/Q/Q*(SQR (1+H2)- 4690 LET R6=G*(1+P)*(1-X/K)/C3/C
2850 LETR6=R5f(Hlf(1+P)-SQR (P+ 1)t2 ' 4/ (!I2I-F0*F0)
H1) /Q) 3780 LET R2=1/F0/SQR (P*Cl*C3): 4700 LET ~5=1/(C3*C4fF0*F0/G+P/R
2860 LET K0=1+R6/R5: LET G5P=Q*K LET R4-::P*R2 6)
0*K0/SQR (PIH1) 3790 IF R6=0 THEN LET R5=lE4 4710 LETH1=Q/F0*(S/C3+(C3+C4)f(
2870 If Kl~0 THEN GO TO 2890 3800 LET R6=R5*(1+Hl) IP-SQR (H1 R5+R6J/C3/R5/C4/R6)
2880 IF K0-K1>0 THEN GO TO 2900 .IP) /Q)
(CONTINUARE N NR. VIITOR)

TEHNIUM 8/1987 II
cu caracter general, care trebuie s torul electronic ncorporat n alter-
fie cunoscute de ctre posesorul au- natoreste defect; n consecin, se
toturismului, pentru a nu se alarma poate circula pn la destinaie i
i.r1util i pentru a proceda n conse- apoi la primul Service pentru nlocu-
cin pentru rezolvarea incidentului rea acestuia (deoarece a/ternatorul
respectiv (fig.1), astfel: nu mai. ncarc n timpul mersului,
- Aprinderea becului indicatoru- trebuie s se limiteze la minimul ne-
lui de presiune a uleiului de motor cesar numrul consumatorilor, pen-
1. Acest bec se aprinde la punerea tru a nu se descrca bateria de acu-
cheii de contact i se stinge imediat mulatoare). Se precizeaz faptul c.
dup pornirea motorului (din acest la Oltcit exist diferite tipuri de al-

IUIOIURISlll lICII"
moment pompa de ulei asigur un- ternatoare cu regulatoare care nu
gerea sub presiune a pieselor). snt interschimbabile.
Dac becul nu se stinge dup porni- - Aprinderea becului indicatoru-
II rea motorului, acesta trebuie oprit
imediat si se verific nivelul uleiului
lui nivelului de benzin 8. Aceasta
atenioneaz conductorul autotu-
din motor cu ajutorul jojei de ulei: rismului s limiteze autonomia de

(iHII) 'PReT C uleiul trebuie s se afle ntre repe-


rele de maxim i minim de pe joj;
nu se recomand a fi peste maxim,
deoarece particulele de ulei vor fi
deplasare la aproximativ 50 km n
om i 70 km n afar (atenie la sti-
lul de conducere sportiv, deoarece
apsarea cu ocu ri a pedalei de ac-
e .... ing- TRAIAN CAN antrenate prin reniflard ctre filtrul celeraie deschide i clapeta corpu-
de aer al motorului; dac este sub I ui II al carbu ratorului).
minim, trebuie fcut o completare - Aprinderea becului indicatoru-
~orespunztoare. lui de nivel pentru lichidul de frn
Dac, n mod excepional i foarte 3. Aceasta impune deschiderea ca-
rar, becul se aprinde n timpul mer- potei i verificarea nivelului lichidu-
sului, motorul trebuie oprit imediat lui de frn din rezervorul amplasat
n serialul pe care, cu deosebit turism gol cu 11-3 persoane, fr si verificate nivelul ulei ului din mo- pe pompa central de frn. Pentru
grij i atenie, revista Tehnium l-a bagaje), conducerea fr frnri sau tor i etanarea motorului, prin con- a se stinge, trebuie completat la ni-
gzduit pn n prezent, s-au tratat aceelerri n for, eliminarea pauze- trolarea atent a urmelor de ulei din vel cu lichid de frn i verificate n
- n prima parte - descrierea teh- lor inutile n parcurs, respectarea tu- compartimentul motor. Dac nivelul .. Service starea i etanarea circuite-
nico-constructiv a pieselor i raiei maxime de 4000 rot/min, veri- ulei ului este corespuztor i becul lor de frnare fa-spate i remediate
subansamblurilor principale ale au- ficarea periodic a nivelului de ulei d in bord rmne n continuare eventualele defeciuni.
toturismelor Oltcit, iar n cea de-a motor cu ajutorul jojei de nivel, su- aprins, autoturismul. trebuie tractat - Aprinderea becului indicaloru-
doua parte ntreinerea i repararea pravegherea permanent a modului ctre primul Service specializat lui de acionare a frinei de securi-
acestora. de funcionarea organelor autotu- (poate fi defect manocontactul de tate 4. La autoturismele Oltcit Club,
Avnd n vedere c acest serial s-a rismelor i a indicaiilor tabloului de presiune ulei, situaie mai puin care l au montat n serie, se impun
desfurat ntr-un timp destul de bord i, n sfrit, efectuarea corect grav, sau o ramp de ulei poate fi slbirea manetei frnei i aoucerea
lung, prezentm n continuare o sin- a reviziilor tehnice i a ntreinerii nfundat, ceea ce ar conduce la ei n poziie normal (,nainte de por-
tez sau un mic ghid practic Oltcit autoturismelor, cu ajutorul persona- griparea motorului, pu pagube ma-. nirea 'autoturism ului). In caz contrar
n care se va arta succint ansam- lutui specializat al unitilor Service. teriale importante). In cazul n care se uzeaz plcuele frnei de securi-
blul de probleme ridicate de aceste In timpul efecturii rodajului sau nivelul uleiului este foarte sczut tate, amplasate pe discul frnelor
autoturisme referitoare la rodajul, ulterior pot aprea unele probleme (situaie ce apare mai ales la motoa- fa i n acelai timp crete consu-
p~nele i ntreinerea lor, precum i specifice autoturismelor Oltcit, sau rele vechi uzate sau la cele nentre- mul de combustibil.
unele aspecte legate de economia
de combustibil.
A. Rodajul autoturismelor. Dup
7
cumprare, posesorul trebuie s
efectueze un rodaj - clasic - pe o
distan de '1 000 km, vitezele ma-
xime admise fiind de: 30 (25) - vi-
teza " 50 (40) - viteza a II-a, 75
(70) - viteza a III-a i 110 (100) -
viteza a IV-a la autoturismul Oltcit
CI!Jb (Special).
In timpul rodajului trebuie s se
respecte urmtoarele: pornirea co-
rect a motorului, dup regulile im-
puse de uzina constructoare,
rea de loc s se fae fr o
zire de durat, ca la motoa-
rele rcite cu lichid, respectarea vi-
tezelor maxime i a ncrcrii (auto-
URUB DE REGLARE
A MERSULUI NCET
'N GOL CU "COli CONSTANT BUSON
2
DE VIZITARE
t
SITEI FILTRANTE

- ocul de pornire a motorului


este defect. Se poate verifica uor
corect a acestuia est--
cu
faptul jocurile
ale pieselor, consumul de
ulei acceptat de catre
de motoare este de 0,5 I
50000 rulati i maximum 1 !
peste acest parcurs.

etc.)
carce corect
sului acest pentru a elimina frecriie inutile.
verific mai fnti ntinderea curelei care ngreuneaz acionarea corecta
alternatorului i starea acestuia. a ocului.
Dac aceasta este normal. regula- Din co~trt- dac dup actionarea

U..,UM 1/1917
degajriie semicochilei (vezi figura al rulmentului cu role conice se ia o
2). Peretele frontal (3) al celor dou semicochil, aezat cu parteq con-
semicochile ptrunde n canalul piu- cav n sus, i se introduce n partea
liei (4) prin care trece urubul cu de dedesubt a axului. 'n aa fel 'nct
cap hexagonal (5). Acesta preseaz pastila cu profil conic (2) s aco-
n. captul frontal al axului pe care pere inelul interior prevzut cu co-
este montat rulmentul. Inelul (6) se 9hila de meninere a rolelor conice.

DI5POZIT'IU pentru
folosete n vederea menineri'i .In aceast poziie se introduce n
strnse a celor dou semicochile. peretele frontal (3) piulia cu canal
Din punct de vedere constructiv, (4) n care a fost introdus urubul
semicochilele rezult din frezarea n cu cap hexagonal (5). Urmeaz su-
lungul generatoarei a ciJindrului ini-

. !Htrasrulmenti
prapunerea celei de-a doua semico-
ial cu cele dou piese brute sudate chile, care se ghideaz prin introdu-
la capete. Dup rectificarea suprafe- cerea peretelui frontal n canalul
elor frezate a celor dou semico- piuliei cu canal (4). Peste cele dou
lfI chile, acestea se suprapun, se strng ~emjcochile suprapuse se introduce
Ing. VLADIMIR TUTA n menghin i se unteaz la ca- melul de siguran (6), a crui su-
pete n zona seciunii, cu sudur prafa interioar prezint o conici-
1
1. DESTINAIE 1 3
Rulmentul radial axial cu role co-
nice, seria 30205, constituie unul din
4
cele dou lagre de rostogolire ale
roii din spate a autoturismului "Da-
cia 1300" i este introdus presat pe
axul roii propriu-zise. La demonta-
rea tamburului, inelul interior i co-
livia cu role conice rmn presate pe
ax, extragerea lor cu mijloace obi
nuite fiind foarte dificil.
Dispozitivul pentru extras inelul
interior al rulmentului este destinat
tocmai depresrii i scoaterii inelu-
lui i a coliviei cu role conice de pe
ax, n vederea nlocuirii rulmentului
uzat cu unul nou.
Cmaa exterioar a rulmentului, I ' ....
fixat n alezajul tamburului, se SEHICOCHILA
scoate uor prin depresarea ei cu
ajutorul unui dorn, aezat la o pres
2 6
.de banc sau btut cu ciocanul.

2. AVANTAJELE FOLOSIRII
Operaia de extras inelul interior 3. DESCRIERE
al rulmentului poate fi executat de
Oferii amatori respectnd instruciu Dispezitivul pentru extras inelul
nile de folosire prezentate n mate- interior al rulmentului radial axial
rial. seria 30205 de pe axul roii din
Operaia de demontare a inelului spate este format din dou semico-
interior al rulmentului cu role conice chile (1). Fiecare semicochil are
se execut n timp scurt, cu folosi- sudat la extremiti cte o pastil
rea unui numr minim de scule aju- cu profil adecvat conic i un perete
ttoare. frontal. Pastila cu profil adecvat
Extragerea inelului interior al rul- acoper colivia cu role conice i le
mentului se produce fr deteriora- preseaz pe suprafaa inelului inte-
rea axului, comparativ cu varianta rior al rulmentului.
de folosire a ciocanului si a unor n cellalt capt al semicochilei
dli sau dornuri. ' este montat un perete frontal (3).
DispozitivUl poate fi procurat din Att pastila cu profil conic (2) ct i
magazinele de piese de schimb i peretele frontal (3) snt sudate n
accesorii auto.
Fig. 1. Poziionarea elementelor componente ale dispozitivu-
lui n vederea extragerii de pe ax a inelului interior al rulmen-
tului cu role conice seria 30205.
, 1 - semicochil, 2 - pastil cu profil conic, 3 - perete
frontal, 4 - piuli cu canal, 5 - urub cu cap hexagonal, 6
inel de siguran, 7 - inel interior i colivia cu role conice a
rulmentului seria 30205, 8 - axul rulmentului (axul punii
spate). .
NOT. In figurile 2, 3, 4 i 5 snt prezentate, ca o variant de
execuie, dimensiunile elementelor componente ale dispoziti-
vului pentru extras inelul interior al rulmentului radial-axial se-
ria 30205.
H'EL DE SiGURANA-
nu
ales pe timp de se
conducta de aer de pe carburator i
se verific Inchiderea deschiderea
co rect a Da c
aceast
cut

tate de 1: 100. identic cu conicitatea


si-- exterioar a celor dou coehile. Cu
filtr'ulde benzin unei chei inelare sau fixe de
Aceasta se caroserie n partea fa a roii mm se strnge urubul (5) al c
poate rodaju- din spate stnga, este necesar s se rui vrf conie se sprijin pe suprafaa
lui. Ia autoturismul Club, care execute o curare a carburatorului, frontal de centrare a axului (8) Re
are n dotare turometrul electronic fr demontare de pe motor, cu care este presat rulmentul (7). In
5, n bord. Dup nclzrea motoru- atenie la sigl!iile uzinei construc- 4. MODUL DE FOLOSIRE acest mod se realizeaz extragerea
lui i stabilirea funcionrii lui, tura- toare care nu trebuie alterate. inelului interior al rulmentului radial
tia normal este de 900 + 50 roti (CONTINUARE N NR. VIITOR) Pentru extragerea inelului interior axial cu role\ conice, seria 30205.

TEHNIUM 8/1987 15
pe ct' posibil ntr':o direcie, apoi n

RElAgIIEA
indeprta prin radere cu paclul sau
prin frecare cu hrtie de lefuit. cealalt;
Grundul* este prima pelicul de' - fiecare strat de vopsea se
material de acoperire care se a aplic succesiv pe toate elementele
terne pe suprafaa de vopsit. Peli- de acelai fel, iar dup uscare se

VUrSITlllllLIlB
.. -
cula de grund trebuie s' fie ade-
rent, dar destul de flexibil. Grun-
dul este alctuit din liant i pigment
amestecat cu material de umplutur.
Peste grund, dup chituire i lefu
dau straturile urmtoare;
- vopsitoriile se execut n me-
diu uscat, la temperaturi de peste
+5C. dar se va evita lucrul n timpul
cldurilor mari i n special la supra-

IN LIII:UIHTA
.,
MIRceA MUNTEANU,
ire, se aplic un grund de culoare
denumit i strat de vopsea interme-
diar.
Chituirea se face cu scopul de a
nivela .asperitile, adnciturile i ne-
feele expuse direct razelor solare;
- prile fixe ale tmplriei (tocu-
riie) se vopsesc la locurile unde snt
montate, iar elementele mobile (cer-
cevelele ferestrelor i foile uilor) se
regularitile din suprafaa grundu- demonteaz i se vopsesc pe capre
O:alu .. Rou _. it. Pentru chituirea suprafeelor de mobile de lemn.
lemn se va folosi, dup caz, ipsos Vopsireape tencuial. Tencuiala
Peliculele de vopsea de pe prile rialelor indicate n tabel-~,; cu- amestecat cu ulei de in fiert si clei se vopsete de obicei atunci cnd
componente ale tmplriei locuinei prinde n majoritatea cazurilor ur- de oase cald sau ipsos amestecat cu pereii trebuie protejai de degajrile
se degradeaz n timp sub aciunea mtoarele operaii: curarea sau vopsea de ulei. Chitul preparat n mari de ap sau vapori de ap. Nu
diverilor ageni existeni n mediul degresarea, grunduirea, chituirea, cantiti ce se vor folosi imediat se se recomand vopsirea ntregii nc
n care se afl acestea. Princi palii lefuirea, grunduirea de culoare, ntinde pe suprafaa lemnului cu peri (a bilor), deoarece prin astu-
ageni distructiv! ai peliculelor de vopsirea propriu-zis i uscarea. paclul, ca n figura 1. parea porilor se mpiedic transferul
vopsea snt: variaiile de tempera- Vopsirea timplriei de lemn. Dac Dup minimum 24 de ore, n func- de umiditate din ziduri. Pereii se
tur i umiditate, frecarea cu mna suprafeele de lemn au mai fost vop- ie de grosimea chitului., se trece la vor vopsi pe o nlime de
pe lemn lng clana uilor, praful i site, n loc de grunduire se va rea- lefuirea suprafeelor chituite. Dup 1,50-1,80 m, adic pe zona cea mai
cldura excesiv. Datorit n special liza o degresare cu o soluie apoas lefuire, cu hrtie de !efuit sau cu expus deteriorrilor, numai dup o
aciunii concomitente a agenilor de sod calcinat seu sod de rufe. pietre abrazive fine, suprafaa se cu- prealabil gletuire. Pe perei se vor
amintii, vopseaua se murdrete i Aceast splare-degresare se face r de praf prin tergere cu crpe da cel puin trei straturi de vopsea:
se cocovete. TImplria locuinei cu scopul de a ndeprta suprafeele uscate. Se va evita vopsirea n zonele
se vopsete de obicei dup termina- grase depuse sub form de pelicu,le Grunduirea de culoare sau vopsi- umede,igrasioase, deoarece vor
rea zugrvelilor. Acoperirea suprafe- pe tmplria vopsit. Dac snt zone rea intermediar face legtura, att aprea eflorescene concomitent cu
elor de lemn sau metal cu vopsea cocovite, pelicula exfoliat se va ca aderen ct i ca elastieitate, n- degradarea stratului de vopsea. Nu
se execut dup procurarea mate- tre grundul primar i straturile vizi- ~ste bine a vopsi nici pe perete zu-
bile. Acest strat de legtur se va grvit cu hum sau pe perete' cu
n uana n cu loarea vopselei de aco- multe straturi de zugrveal cu var,
perire ce rmne ca strat vizibil. deoarece se obin lucrri de calitate
Toate cele descrise mai sus au ro- slab.
lul de a crea un strat suport ct mai Vopsfrea du(Jmer~for. Cea mai in-
bun. Peste grunduirea de culoare se dicat vopsea pentru duumele este
vor aplica 2-3 straturi de vopsea de DURAX-u!, deoarece rezist la uzur
consisten medie. Cu ct ultimele i are un aspect plcut materializat
straturi de" vopsea snt mai acceptabil i luciu in-
cu att se nrutesc rwr"... ,-i",t6 de vopsire se verific
: elasticitatea, Dac se con-
,.., rl,,,,>"ontOl du ritatea, rezistena la 10- nu snt bine fi-
snt crpturi i noduri
se vor lua msuri de re-
straturile de
manual.
Datorit sc-
de

n
un cui se va
gura 2. Pensula se va de ','0 \=,-:esc: In cu-
ginea vasului ca Tn figura 3. tim- se cco.te face fie
pul lucrului pensula nu se va :tne n . lame/elor,
mn nici ca un nici",ca un dar ... cu mare Recomanda-
creion ci ... uor i ca o bil este ca !ams:sle ~3 se '/opseasc
sul, conform celor prezentate fi- cu vopsea ce u:ei de cutoare ocru,
gura 4. iar prile rneta!ice cu vopsea de
La vopsirea cu pensula trebuie ulei' de culoare maro sau neagr.
respectate urmtoarele reguli: Vopslrea confeciilor metalice.
- vasul se umple jumtate cu Aceast grup cuprinde: uile i fe-
vopsea, pentru ca pensula s se restrele metalice, balustradele si
poat stoarce mai uor pe marginea rapetele metalice, suporturile, .
lui i din motive de securitate (de riie din tabl sau oel-beton i nveli-
obicei rsturnarea lui); torHe din tabl. Dup ce rugina a
- vopseaua s fie adus la'vSCo- fost nlturat, pe suprafaa de me-
zitatea optim, astfel ca n momen- tal se aplic unul sau dou straturi
tul ntinderii s prseasc pensula de grund anticorosiv (miniu de
prin apsare; plumb cu ulei de in sau deruginol).
- pensula s fie ncrcat cu Straturile de vopsea se ap!ic numai
. vopsea numai la partea inferioar a " dup uscarea celor precedente, evi-
fasciculelor de pr; tndu-se vopsirea sub aciunea di-
- aplicarea vopselei s se fac rect a razelor soarelui.

MATERIALE NECESARE
PENTRU EXECUTAREA UNUI r,-1ETRU
PTRAT DE VOFSITOR[E

Unit. de TI:::p!rie Tmptrie Tencuial


Materia!e
msur de lemn metal[c gletuit

Ulei sintetic kg
Vopsea preparat kg 0,42 0,24
Ipsos kg 0,01
Chit de ulei kg 0,10
Benz.in 1 0,(120
Hrtie de refuit O,EO
Vopsea de miniu Pb
opinii,evalu'ri, "ateptori Judeul Care este ordinea in care, dup p
rerea dv., se lerarhlzeazi factorii
menionai mai Jos privind forma-

i propun'eri. aJe cititorilor Domiciliat in:


- sat, comun ........, 1
rea ,1, respectiv, m.nifestarea
creativitii tehnlco-tlinifice 1

cu priVire 1'8 - comun suburban :........... 2


- ora ... ,.. , 3
(Notai n ptratele libere din fiecare
coloan cifre de la 1 la 9 corespunzind

Cid~nic~~it~~':';I~' . p~bil~~ll' ,(ln~


importantei factorilor respectivi.)

conjura~ t$punsul cor.ect.) I


Formarea Manifestarea
creativittii creativitlii

- .. tIIn i tehnic" da nu
_ "Modelism" da nu tncJiratli, aptitudini motenite .
- .. Start spre viitor" da nu . . cunotine generale .
_ .. Magazin" da nu ..... inteligen ....
_ .. Contemporanul" da nu
- publicaii tiinifice
. cunotinte de specialitate.
de profil da nu . . . deprinderi practice . . .
. . . . cointeresare . . . . .
Cum definii dv. creativitatea te~ .. motivatie, pasiune .. .
nico-,tiinificil
..... ............. , ...... , ....... .
, .. condi.tii de munc .. .
. . . altele, i anume . . . .
..................................
" ~. . . . . . ' , ' , ,li

Stimate cititor, Mai jos sint indicate o serie de ca-


............... ....... , .............. .
,
racteristici ale unei _gindiri i activi
tii de tip creativ. V rugm s indl
Revista noastr, ,in colaborare cu Centrul de Cercetirl \ cati in ptratele libere din dreptul fiec
pentru Problerytele 1 Tineretului, public in acest numr un
f . . . ., f "" . . . . . . . . . . . . . . .

rei caracteristici aprecierea pe .care jo


da~ de la 1 (putin) la 5 (mult):
chestionar in legtur cu opiniile, evalurlle, ateptrile i - capacitatea de a produce un nu
propunerile dV., cu privire la rolul p.ublicaiilor pentru tineret .t ,
!,"~ c~ mai mare i mai variat de

Idei nOI ... i
n stimularea creativitii tehnico-tiinifice. Persprial, vi apteeial ca un om
- posibilitatea de ati modifica mo
crbtid '
V rugm s rspunde,'la acest chestionar: deoupai pa- - da ........ '..... , ........... ". 1 dul de glndire i actiune in situa-
.. ~' .
ginile de revist ce cuprind ancheta, completai cu atenie si - nu .. i . . . . . . . . . . . . . " . ' 2 - otii noi gindire centrat pe gsirea
- nupotaprecia ..... ; ......... ~. 3
sineeritate toate raspunsurile cerute i trimitei-le pc ... unor noi rspunsuri la proble
cred"i putei
mGle vechi ;...
adresa: In ce mAsuri ci vi
- o gindire centrat pe, identifi"
realiza potenialul de creativitate?
- Intru totul
- In mare msur '. ,...... 2
1 !.............
carea unor noi tntrebri i pro-
bleme .. '....
- oarecum....................... 3 - ingeniozitate, i inventivitate in
- putin , . '................ 4 folosirea metodelor .de rezol
- deloc .......................... 5 vare a problemelor ..
- rapiditateaasociatiilor de idei,
De ce depinde mai mult, dupi pi. imagini, procese ....
rerea dv., eficiena munciI? (Notati - capacitatea de a renunta la ipo
Sexul (lncon;urati cifra din dreptul ras tn patratele libere cifrele corespunz teze vechi i de a le tnlocui cu al
punsu~u~ ales) Ocupaia ", studIIle toare primilor trei factori In ordinea. tele noi ..
- fenul'lln ../.................... 1 -elev ...................... 1 prefe,rintei.) - gfndire orientat spre viitor (an
- ma5Ctlin ' ~ . 1. 2' -student profil tehnic ............ 2 ticipativA) .
- student alt profil ........ " .. .... 3 - efort fizic .. 1 - preocuparea de fina1izare a idei

~E~~~~:~~ !
Virsta (In ani tmpliniti) - specialist absolvent facultate lor, de transpunere a lor In prac-
-,'pln la 16 ani .. ,;...... 1 tehnic ,. . . 4 tic . ~ .
.,.. 16-18 ani ...................... '2 - specialist absolvent alt! facul - hotartrea de a contrazice datele
- 19-21 ani .. 3 tate '.... 5 considerate pinA In momentul
- 22-24 ani .............. 4 - m':lJ1citor, ~ctiC?nar, , tehni respectiv ca fiind certe i de a le
- 25-27 ani ...... 5 Clan cu studii medii ........... 6 - mOdul de organizare a mun tnlocui cu altele mai bune .
- 28-30 ani ..................... 6 - muncitor' far! studii medii 7 cii ',. 6 - alte caracteristici, i anume .
- 31..:45 ani '......... 7 - agricultOr ..................... 8 - creativitate . .;..... 7
- 46-60 ani ...... '.. ~ ....... '.. 8 - pc:plsionar ' ',' . . 9 - aplicarea rezultatelor avansate
- peste 60 ani .................... 9 - alte situatii, i anume ......... .. ale tiintei i tehnicii ...... 8

toare de band ngust), devine tensiunea aplicat pinului 1 sub


(URMARE DIN PAG. 11) foarte eficient. Metoda se poate aceast valoare, amplitudinea sem-
aplica i la reglarea premagnetizrii nalului la pinul 2 crete proporio
magnetofoanelor cu capete separate nal, dar de aceast dat cu faza in-
5,6 V vv. 'in final, se regleaz P4 i F = _ _ _2 _ __ pentru funciile de nregistrare i re- versat.
P5 pentru obinerea unui factor mi- dare (se va avea n vedere existena Domeniul dinamic al modulaiei
nim de distorsiuni. C(R1+R2) decalajului introdus de distana ntre de amplitudine obinut prin variaia
Am artat la prezentarea general capete). de tensiune pe pinul 1 poate atinge
a circuitului integrat c, n afara, Aa cum am artat mai sus, co- Aa cum am artat la prezentarea 55 dB.
semnalelor sinusoidale, triunghiu- mutarea rezistenelor din circuitul general a circuitului integrat, sem- Modulaia de frecven a semnalu-
Iare i dreptunghiulare, este posibil pinilor 7 i 8 pe calea de tem pori- nalul produs de generatorul de lui disponibil la pinul 2 poate fi rea-
i obinerea rampelor liniare cu dife- zare se poate face prin modificarea funcii poate fi modulat n amplitu- lizat prin conectarea unei rezis-
rite nclinri ale pantelor i a impul- strii logice pe intrarea comutatoru- dine i n frecven. Montajul care tene variabile, controlat n curent,
surilor dreptunghiulare cu factor de lui de curent, respectiv pinul 9. O permite modularea n amplitudine a ntre pinii 7 i 12, sau prin aplicarea
umplere variabil. Schema unui ge- aplicaie a acestui mod de lucru semnalului generat este prezentat n unei tensiuni variabile ntre aceiai
nerator care produce aceste forme este ilustq:it n figura 7. fiaura 8. pni. Pentru o variaie de tensiune
de und reglabile este prezentat n Schema coni ne un generator Amplitudinea semnalului sinusoi- cuprins ntre O i +3 V, folosind
figura 6. care produce dou frecvene, aso- dai (sau triunghiular) disponibil la schema din figura 9, se obine un
Pentru a modifica n limite largi ciatunui osciloscop. Circuitul inte- pinul 2 poate fi controlat printr-o domeniu de baleiaj de 6:1,
raportul dintre curentul de ncrcare grat este folosit ca generator de tensiune de curent continuu sau
i cel de descrcare a condensato- semnal sinusoidal, conform schemei printr-un semnal de modulaie, apli-
rului de temporizare, este necesar din figura 2, dar, datorit adugrii cat la intrarea de modulaie n am-
conectarea ieirii de semnal drept- a nc unei rezistene de tem pori- plitudine, respectiv la pinul 1. Impe- BIBLIOGRAFIE:
unghiular cu intrarea comutatorului zare pe pinul 8, se produc dou dana intern corespunztoare aces-
de curent, respectiv pinul 11 cu pi- frecvene, Comutarea lor succesiv tei intrri este de aproximativ 200 kO, Cciul 1., Popescu P., Clondescu
nul 9. n aceast configuraie se asi- se va asigura la jumtatea rampei li- motiv pentru care, atunci Cnd nu se R., ROB8125: generator de funcii
gur comutarea automat a celor niare produs. de baza de timp a os- fOlosete modulaia de amplitudine, monolitic realizat n tehnica MONO-
dou rezistene R1 i R2, pe calea ciloscopului. In acest fel, la fiecare pinul 1 se conecteaz la minusul CIP, Conferina anual de semicon-
de temporizare, la fiecare modificare ciclu de baleiaj, n partea stng a sursei de alimentare a circuitului, ductoare, 1985.
de stare logic pe pinii 11 i 9. ecranului apare un semnal cu frec- pentru a evita o modulaie parazit. Lzroiu A., Vobulator de audio-
Panta rampelor i factorul de um- vena determinat de P2, iar n par- Cnd tensiunea pe pinul 1 este frecven cu C.1. ROB8125, Confe-
plere al impulsuri lor dreptunghiulare tea dreapt un semnal cu frecvena egal cu jumtatea tensiunii totale rina anual de semiconductoare,
se regleaz din aceste dou~ rezis- determinat de P1. de alimentare, amplitudinea semna- 1986.
tene. Frecvena semnalelor gene- Prin aceast metod, reglajul cir- lului la pinul 2 este aproape nul. Coleciile revistelor: Sdelovaci
rate este determinat, de aceast cuitelor dependente de frecven, a Mrind tensiunea peste aceast va- Technika, 1979 (R.S. Cehoslovac);
dat, de valoarea ambelor rezis:' cror caracterizare n dou puncte loare, amplitudinea semnalului la pi- Radio Electronics, 1977.
tene, dup relaia: este suficient (filtre sau amplifica- nul 2 crete proporional. Micornd Documentaie EXAR.

TEHNIUM 8/1987 17
Ati realizatpin n prezent: Cum apreciai revista .. Tehnium"? Ce alte rubrici ai propune s fie tiei:! pentru o persoan ce- dove-
- propuneri de rationalizare a - e~te. mai mult pentru specia- publicate n revist n acest sens? dete creativitate t~hnico.tiini.
muncii? ................. da nu htl ........................ . fic:
... inovaii in productie? ....... da nu - e~te. mai mult pentru nespecia-
inventie nebrevetat? ....... da nu lItI ..................... 2 ........... , ...... " .......... " ... - curaj .......................
- invenie brevetat? ......... da nu - este i pentru specialiti i pentru
',- - imaginaie, fantezie crea-
- descoperire tiin~fic? ...... da nu nespecialiti .................. 3
Care dintre articolele menionate toare ....................... .
in timpul liber: Considerai c informaiile difu- mai jos, aprute n numrul 5 (mai) spirit inovator, adeziune la
- cititi lucrri de perfectionare zate n revista "Tehnium" snt la zi din 1987 al revistei noastre, le consi- nou ........................ .
profesional? ............. da nu cu datele actuale ale progresului deraimai utile pentru stimularea
creativitii tehnico-tiinifice? No- - gndire critic ............... .
- cititi lucrri tehnice i tehnico-tiinific?
tiinifice generale? ......... da nu - da ........................... 1 tai n ptratele libere o cifr de la 1 (pu- - lupta cu vechiul, cu ineria i ru-
- participai la olimpiadele sau - oarecum...................... 2 in) la 5 (mult) pentru fiecare articol. tina ........................ .
concursurile tehnico-tiin- nu ........................... 3 - Ceas electronic .............. . - inteligen .................. .
ifice? ..................... da nu - Experiment ................. .
- larg informare .............. .
- aveti i practica ti un hobby , Mai jos se afl cteva afirmaii pe - Referin ; .................. .
tehnico-tiinific? ............. da nu care presupunem c cineva le-ar - Surs stabilizat ............. . nonconformism .............. .
- urmai cursuri de, perfec- puea face despre revista "Teh- - Cuplor triedru ............... . - pregtire temeinic de speciali-
tionare profesional? ........ da nu nium". Ne intereseaz ns pre - Corector RIAA .............. . tate ........................ .
rea dv., adic n ce msur sntei - Indicator de nivel ............ .
- perseveren, capacitate de
Pr,acticai profesia dorit sau ur- de acord cu fiecare afirmaie. Sintetizator electronic de rit-
mai coala dorit? Citind, revista "Tehnium" orice t- muri muzicale ............... efort .......................'.
- da ........................... 1 nr poate: - Procesoare pentru develo- - capacitate de conexiune a idei-
- nu ........................... 2 - s gseasc sugestii utile pare ....................... . lor ................ '~ ........ .
:- oarecum...................... 3 pentru alegerea colii i a - Executarea i ntretinerea aco-
peri$urilor cu $arpant din - respectarea disciplinei cerut
viitoarei profesii ............ da nu
in timpul anilor de coal, avei (ai - s afle ultimele noutti teh- lemn ....................... . de activitate ................. .
avut) cele mai bune rezultate? nico-tiinifice din ar i din -. Cum se cultiv ciupercile Agari- autoperfecionare, lupta .mpo-
- la disciplinele de profil .......... 1 lume ...................... da nu cus bisporus ................ . triva plafonrii ............... .
- la lucrrile practice ............. 2 s-i completeze cuno- - Telecomand ................ .
- modestie, auto~aluare critic,
- la disciplinele de cultur gene- tinele predate n liceu ...... da nu
ral ......................... 3 - s-i completeze cuno- Dup prerea dv., noutile din do- exigen fat de sine ......... .
- la disciplinele tiinifice funda- tinele din facultate ........ da nu meniul construciilor de amatori se ~ abiliti practice ............. .
mentale ........................ 4 - s-i dezvolte creativitatea, transmit n cea mai mare msur - cultur general ............. .
- la dexteriti (sport, desen, capacitatea de a inventa, de a (nconjurai cifra corespunztoare rs
punsului ales): - pasiune pentru descoperire ... .
muzic etc.) .................. 5 inovCj. ............. da nu
- am avut, in general, rezultate - s-i formeze convingeri - de la vrstnici la tineri? ......... . 1 - viziune inter i pluridiscipli-
bune ......... '. . . . . . . . . . .. .. 6 ateiste, antireligioase despre - de la tineri la vrstnici? ......... . 2 nar ....................... .
- am' avut, n general, rezultate lume i via ............... da nu - de la vrstnici la vrstnici? ...... . 4 3 - optimism ................... .
slabe ........................... 7 - s gseasc informaii despre - de la tineri' la tineri ............ .
..- ambiie ..................... .
Sntei satisfcut de munca pe care subiecte tehnico-tiin~fice
d efectuai sau de coala, faculta- care-I intereseaz ............. da nu talent, aptitudini nnscute .... .
in opinia dv . creativitatea tehnico-
tea pe care le urmai? tiinJ:ific: - spirit de risc, de asumare a rs-
- ntru totul ..................... 1 Dup prerea dv. care dintre rubri- punderii .................... .
- se poate manifesta numaI In
oarecum...................... 2 cile permanente ale revistei noas- domeniul tehnologiilor de vrf .....
tre contribuie mai mult la dezvol- - ncredere n sine ............. .
- deloc......................... 3 - se poate manifesta mai ales n do-
tarea creativitii tehnico-tiini - entuziasm ..................
meniul tehnologiilor de vrf ....... 2
Citii revista" Tehnium"? fice? Notai n ptratul liber o cifr de la - se poate manifesta n orice do- - dorin de originalitate ........ .
- snt abonat i citesc cu regulari- 1 (puin) la 5 (mult) pentru fiecare ru- meniu .... '.................... 3 - capacitate de cooperare n
ritate ....................... . bric.
munc ..................... .
- snt abonat, dar citesc doar in condiiile revoluiei tehnico-ti - altele, i anume .............. .
uneori ....................... 2 - Iniiere n radioelectronic .... . inifice contemporane, creativita-
- nu snt abonat, dar citesc cu regu- - CQ-YO,(radioamatori) ....... . tea tehnico-tiinific este o trs-
laritate ..................... 3 - HI-FI ....................... . tur: .
- nu snt abonat, dar citesc une- - a celor mai buni specialiti i mun-
Atelier ...................... .
ori .'......................... 4 citori ...................... ',' . Prin rspunsurile dv. vei
- Informatic ................. . - a unei mari pri a specialiti- contribui direct la mbunt
Considerai c articolele care apar - Auto-moto ..,................ . lor i muncitorilor ............... 2 irea revistei noastre n raport
n revista .. Tehnium" snt n' gene- - Laborator ................... . a majoritii specialitilor i
ral: cu cerinele cititorilor i, n mod
- Pentru tinerii din agricultur ... . muncitorilor ................... 3
-, foarte uor de neles ........... 1 special, la creterea rolului ei in
- t.lor de ineles ................ 2 Locuinta noastr ............ Notai n ptratele libere, cu cifre stimularea creativitii tehni-
- nici greu, nici uor de neles .... 3 ,Revista revistelor ............ ntre 1 (minim) i 5 (maxim). apre- co-tiinifice.
- greu de neles .............. . 4 - Service ..................... cierile dv. cu privire la trsturile V adresm mulumirile
foarte greu de tnt.eles .......... 5 pe care le considerai caracteris- noastre pentru participare.

ADAPTARE
respunztoare treptei ,,1p". Rotind
inelul (2) pn la capt, n sensul in-
dicat, tim c acum este fixat pentru
diafragma ,,16". In aceast poziie
vom roti inelul (1) pn la diafragma
Student GEORGE TOMA ,,11". Evident inelul (2) s-a deplasat
o dat cu (1). Acum, meninnd fix
am fixat-o la primul inel. inelul (2), vom roti inelul (1) napoi
Acest mod de lucru poate prea la poziia ,,16". Punctul marcat de pe
incomod pentru fotoamatorul nce- (2) va indica poziia echivalent a
ptor, el fiind uneori i sursa unor diafragmei ,,11" i n dreptul punctu-
eecuri n obinerea unor fotografii lui vom trasa pe inelul (1) o linie,
de calitate. utiliznd pentru aceasta un obiect
ntr-adevr, uneori dintr-o grab adecvat - de exemplu: un ferstru
justificat dl? rapiditatea cu care tre- de genul celor folosite la tierea fio-
buie acionat pentru imortalizarea lelor de medicamente.
unor momente interesante, alteori n continuare vom proceda n
din cauza omiterii - din lips de mod analog pentru celelalte trepte
experien - a uneia dintre operai de diafragm. Vom observa c pen-
ile necesare reglrii corecte a dia- tru diafragmele ,,5, 6" i ,,2, 8" vor
fragmei, pot aprea surprize nepl corespunde pe inelul (1) locurile pe
cute, fotografii rrereuite, supraex- care snt marcate virgulele de la nu-
puse, neclare, din cauza diafragmei merele deja existente pentru treptele
incorect stabilite la fotografiere. De 2, 8, respectiv 5, 6, deci nu mai este
exemplu: prin nenchiderea diafrag- neyoie s trasm liniile de reper.
Propun fotoamatOriior care po- vom fixa aparatul n vederea foto- mei cu ajutorul celui de-al doilea In acest mod am obinut trei re-
sed un apaarat ZENIT-E o mic grafierii, cel de-:-al doilea se rotete inel, sau nchiderea insuficient (nu pere pe care le vom trasa pe inelul
mbuntire care ar fi foarte util. liber - ntre cele dou limite de dia- s-a rotit inelul pn la capt). (1), acest lucru neafectnd n nici un
Subliniez c aceasta este valabil fragm ale aparatului, adic 2~16 Aceste neajunsuri pot fj nlturate fel buna funcionare aaparatului,
pentru- aparatele ZENIT-E dotate cu - i, cu ajutorul lui putem regla mai ntr-un mod foarte simplu, trasnd dimpotriv aducnd un plus de este-
obiectiv HELlOS. bine claritatea imaginii deschizin- pe primul inel, cu diafragmele no- tic pentru aspectul general.
" Pentru reglarea diafragmei la du-l la poziia extrem (care ar co- tate, cteva repere distincte, cu aju- La fotografiere vom menine inelul
acest aprat utilizm cele dou respunde diafragmei ,,2"). torul crora vom putea regla dia- (1) la poziia pentru diafragma ,,16"
inele, primele montate la obiectiv: Dup ce am stabilit distana i fragma aparatului fr a apela la al i vom stabili treapta necesar adu-
unul dintre ele, i anume primul, claritatea, vom roti acest inel n sens doilea inel. cnd punctul marcat de pe inelul (2)
este prevzut cu inscripiile care opus pn ce se va opri n poziia Cum trasm inelele? n dreptul reperului corespunztor.
arat treapta de diafragm la care corespunztoare diafragmei pe care Vom fixa inelul (1) n poziia co-

18 TEHNIUM 8/1987
ceava. mul dipol se -va lega un tronson de
Date constructive. Toate dimen- cablu coaxial 75 {} cu lungimea de
siunile au fost date n milimetri. Ele- 180 mm. Legturile' ntre dipoli se
mentele au fost confecionate din vor face cu uruburi M4 i aibe
bar de aluminiu 0 8. Elementele di- pentru a putea obine un contact
rectoare s"'au fixat pe suporturi con- electric bun. n acest sens s-a folo-

ANTENASWAN fecionate din aluminiu (fig. 1), pe


travers direct, avnd contact elec-
tric bun cu aceasta.
Dipolii n varianta "dipol simplu"
s-au confecionat din acelai mate-
rial ca i elementele directoare (AI 0
sit conductor din cupru 0 1,7, iar. n
locul ncrucirii acestuia se va izola
cu tub PVC (varni) pe o lungime de
10 mm.
La coborre n punctele A-A' se
va lega un cablu bifilar de 300 n i
PENTRU BANDA3-TV 8), ~u deosebirea c snt izolai fa
de travers,neavnd ,contact electric
cu aceasta. Schia acestor suporturi
este dat n figura 2.
se va folosi un simetrizor-din co-
mer, fcndu-se astfel adaptarea la
TV de 75 n.
In cazul unui semnal slab, n func-
CONSTANTIN VIZITIU Traversa folosit poate fi eav ie de zona recepionrii, se poate
obinuit 0 20 din oel sau alumi- folosi un amplificator de band (am-
Aceast anten a fostconstruit rea programelor TV n canalele VI, niu, dar din cauza lungimii mari se pliJicator de anten).
pentru banda 111-TV, obinndu-se VII, IX, XII, recepie care a fost posi- va consolida cu dou contrafie. In figura 3 prezentm schia su-
rezultate remarcabile la recepiona- bil n zona Flticeni, judeul Su- Pentru simetrizare i acord, la ulti-. porturilor pentru elemente.

C
o
..;t'
o
CII)
M
ti)
\D
M
o
I.f')
C"')
o
~
M
~
C"')
-
ti)
C"') r!
o o
;::: 2
\D
O
..n
\D
o
C"')
\D -
o
\D
I.f')
a::>
I.f')

,rV"/,, /"/"'/,, 7 A -
?"/"-.-7"
s,
~/"'~ ~tA' I.f')
N
~
'" o
o
...::t
o
CIO
M
I.f')
\D
M
o
I.f')
M
o
~
M
I.f')
N
M -
I.f')

490 170 160 155 150 _145 140 130 140 145 150 155 160 170

25 = =

14

(t}- I-

\D
N

= =
14
-
TEHNIUM 8/1987 .9
cu durata de 10 min. realizat cu 1/2 bitului, ceea ce corespunde cu

A'AftAT PENTR.U MMC4013 (bistabilul "O");


- detector de fronturi realizat cu
MMC4030 (SAU-EXCLUSIV);
perea unui nou ciclu. Acest lucru se
repet de un numr de ori cores-
punztor cu numrul de cicluri pro-

ttCOlTARtA - numarator programablltn com-


punerea cruia intr: MMC40192
(numrtor zecimal), MMC4081 (I
gramat. I
Automatul este prevzut s n-
ceap ciclul cu secvena de validare
cu dou intrri), MMC4030 (parial), ' a funcionrii aparatului. Acest lucru

VENINUlUl conexiunile 01 i 02 cu una din po-


ziiile dorite de apicultor;
- numrtor pentru numrul de
se realizeaz prin forarea bistabilu-
lui "O", care asigur validarea/invali-
darea, pe poziia ,,1" logic, la cupla-

nt AlBINt Ing. PAUL ANDREESCU


cicluri, realizat cu MMC40192;
- circuit pentru iniializarea auto-
matlilui (power-reset) la punere sub
tensiune, realizat cu 1/4 MMC4030,
R8, 01, C4 i R9;
rea tensiunii.
n timpul funcionrii automatulu,
pentru a afla n ce secven ,ne
aflm, cu ajutorul comutatorului 81
stabilim poziia "STOP" sau
Recoltarea veninului de albine a sat departe de reeaua de curent. ' - circuit pentru validarea/invali- "PAUZ", dup care l trecem n po-
nceput s preocupe un numr tot n figura 1 este dat schema de darea funcionrii aparatului pro- ziia inactiv. Dac detectm sec-
mai mare de apicultori datorit pre- principiu a automatului programabil. priu-zis, realizat cu 1/2 MMC4013 vena "STOP", nseamn c s-a ter-
totui stimulativ al acestuia. ' EI asigur urmtoarele: (bistabilul "O"). minat. numrul de cicluri programat
Aparatura pentru recoltat veninul - validarea/invalidarea funcion- i putem decupla aparatura de sub
de albine, rod al activitii creative i rii aparatului propriu-zis; FUNCTIONAREA AUTOMATULUI tensiune.
entuziaste a unor cercettori din - oprirea funcionrii aparatului PROGRAMABIL Utilizarea automatului program a-
I.C.P.A. (Institutul de Cercetare i dup numrul de cicluri programate bil propus pentru validarea/invalida-
Producie pentru Apicultur), a fost (un ciclu cuprinde 30 min. de func- nainte de punerea sub teniune, rea funciol")rii aparatului pro-
brevetat de O.S.I.M. cu nr. ionare i 60 min. de pauz); apicultorul i programeaz, n ca- priu-zis duce la "eliberarea" apicul-
71068/16.05.1980 i se gsete azi n - programarea duratei de tunc- drul unui ciclu, durata de funcio torului de observarea i manipularea
comer la magazinele de speciali- ionare a aparatului n cadrul' unui nare, care se recomand s fie de continu a aparaturii, timp In care
tate. ciclu n intervalul 20-40 min. (op- 30 min. i durata de pauz ntre acesta poate executa alte activiti
Aparatura original este compus tim este 30 min.); dou funcionri, qe 60 min. n cadrul stupinei. Apicultorului nu-i
din: - programarea duratei pauzei n Automatul are un anumit grad de revine decit cuplarea aparaturii i
- generatorul de impulsuri (apa- cadrul ciclului n intervalul 40-80 flexibilitate n programarea acestor ~cuplarea ei dup aproximativ 5
ratul propriu-zis); min. (optim este 60 min.); durate; pentru funcionare 20-40 ore (in cazul programrii unui ciclu
- grilele electrice; - semnalizarea secvenei (numai min., pentru pauz 40-80 min. de 90 min.).
- casetele colectoare. Ia intervenia apicultorului) n care De asemenea, apicultorul progra- in continuare prezentm schema
Consultnd nr. 5/1983 al revistei se afl aparatul: funcionare, pauz meaz cu ajutorul comutatorului 81 electronic de principiu a aparatului
,,Apicultura n Romnia", am tras sau terminarea numrului de cicluri. numrul de cicluri pe care I~ do- propriu-zis (fig. 2), conceput n
concluzia c utilizarea aparaturi; de Schema a fost realizat astfel nct rete: unu, dou sau patru cicluri. ideea de a putea fi conectat la au-
mai sus presupune ca apicultorul s cu uri numr relativ redus de circu- Se cupleaz' tensiunea de 9-12 tomatul programabil descris mai
"piard" mult timp cu manevrarea ite integrate din familia CMOS de Vcc i automat are loc iniializarea sus.
acesteia (cuplarea-decuplarea apa- foarte mic consum s se obin o schemei, fr alt intervenie din Aceast schem, respect toi pa-
raturii la intervale de 30 de minute i flexibilitate relativ bun n progra- partea apicultorului. rametrii schemei originale, ns este
60 de minute, timp de cca 5 ore). mrea funcionrii aparatului. Generatorul MMC351 mpreun executat cu un numr mai mic de
Aparatura conceput de mine n- In realizarea schemei am utilizat cu formatorul de impulsuri gene- componente, cu consum mai mic de
Itur acest neajuns. Ea este reali- numai componente fabricate n ar. reaz impulsuri meandre cu durata curent i cu o fiabilitate mai mare.
zat din: Utilizarea circuitului integrat de 10 min. La fiecare 10 min. detec- Introducerea push-butonului 82 a
-'automat programabil (funcio- MMC351 (auto clock), puin diferit torul de fronturi d un impuls scurt nlturat consumul suplimentar de
narea/pauza i numrul de cicluri fa de destinaia lui, rezolv pro- care avanseaz numrtorul progra- curent prin LEO-ul de semnalizare a
snt programate de apicultor); blema realizrii unor im pulsuri mabil. Cnd acesta a ajuns la num funcionrii aparatului. Acesta este
- aparatul propriu-zis care gene- meandre cu durata de 10 min. cu rul programat iniial (funcionare).. testat numai la intervenia apiculto-
reaz impulsurile la grilele electrice precizie foarte bun, dat de utiliza- se realizeaz o reacie care are ca ruluL
i care are validat/invalidat func- rea cuaruJui folosit curent la ceasu- efect bascularea bistabilului de vali-
ionarea de ctre automatul progra- riie electronice. dare/invalidare a aparatului i ter-" COMPUNEREA APARATULUI:
mabil. Compunerea automatului progra- gerea lui proprie. La urmtoarea
Aceast aparatur a fost realizat mabil: secven. numrtorul va numra - generator de impulsuri realizat
n ideea de a consuma ct mai pu- - generator de semnal realizat pn la numrul programat iniial cu ,BE555N (n schem de astabil)
in energie electric, dat fiind tap- cu MMC351; (pauza), dup care au loc tergerea care asigur: durata impulsului de 1
tul c stupina este n general ampla- - formator de impulsuri meandre numrtorului i rebascul~rea bista- . +0,3 s; 1-0,3 s i durata pauzei re-

FORI1AToR lE
/itPut.st/~/ MEANLJRE'
CI'RCU/T IN/r/ALlzAj?f}
.M
11\/,9/9
1

Nt/M4R4TOR
C/ClC/,.e,/

R.~.sT

r------+--~5'-I<:l.K H;Vc .tof92- 2


q1 ~z Q3 Q~
10/(../1..

Comvfa.:lol"' .~/)T/Y.i'
o/t:-,yereq I1/'. qfe <:,/c/"'I"'/

1tJ
2

C/RCU/r be S6HNAt../ZA ~c
S7"pP-;DAUz l
/ES/Rf
VAL/~ARr;
/t.R.V.

20 TEHNIUM 8/1987
/NT~AJ?~
VAL/bARe A..R. V
Ge/)~ro'for de iml'(.I/.$(/r/
Am;;J:he:olb,., 9~f2 Vcc,
{/ fz f 3":-{;$ de m~ul6C/l'l

~--~~--~~--------o
se CU!>1.8AZA-
lA Gt/i.4

glat n intervalul 3-6 s; MENTARE" pentru a pune sub ten-


- generator de impulsuri realizat li siune instalaia. .
,cu ~E555N (n schem de astabil) Cu ajutorul unui ceas se crono-
care asigur: durataimpulsului de
1,5 ms i durata pauzei de 17 ms;
metreaz dac durata de funcio
nare a unui ciclu este de 30 min.
APARAT AU r tJI111ri2AT
- amplificator de impulsuri reali- (timp n care testm prin apsare pe PENTRU ~ECOL7ARcA
, '
zat. cu tr~nzistorul 80139, care are push-butonul 82 aprinderea LED-u- V-A/INOt.UI
ca sarcin transformatorul Tr. (din lui corespunztor), iar pauza de 60
cele utilizate la sonerii) cu n 1=114 min. De asemenea, se testeaz
spire cu 0 = 0,4 mm i n2=760 spire dac, dup scurgerea duratei cores- STOP PAUZ FUNCTIONAR'
cu0 =0,2 mm, ambele cu srm
CuEm;
- schema de limitare a impulsu-
punztoare a numrului de cicluri
programat, aparatul rmne invali-
dat, iar LED-ul "STOP-PAUZ"
\ I
O \' , 1 2 '"


D,IA

.f;j
rilor, realizat cu diodele Zener semnalizeaz cnd comutatorul este
I
PL27Z i PL36Z; pe poziia "STOP".

8
- schema de semnalizare a func- Dup aceast verificare urmeaz
ionrii, realizat cu R4, PL30Z, C7, cuplarea aparatului n sarcin (Ia
tranzistorul 8C108, LED-ul ROL02 i . grilele electrice) i trecerea lui n
push-~utonul 82. exploatare .
.Periodic se face o. verificare a pa-
FUNCIONAREA APARATULUI . rametrilor aparatului propriu-zis i
La cuplarea sub tensiune, auto-
n caz c este nev.oie se fac coreci
He necesare. srop- PA(/2~ Nr. d~ c/calRi
matul programabil valideaz funcio
narea aparatului conform ciclurilor
programate. Aparatul va genera
timp de 30 min. impulsuri cu frec- BIBLIOGRAFIE
vena de 58 Hz n regim de 1 s Catalogul ntreprinderii "Microe-
funcionare i 3-6 s pauz .. Ur- Revista ,,Apicultura n Romnia", lectronica" MOS i optocuploare;
meaz o pauz de 60 min., dup 5/1983; Schema A.R.V. original.
care se reia un nou ciclu.
Not. La punerea la punct a apa-
ratului se are n vedere ca toate po-
perioad de 10 pn la 14 zile i

cultura ciupercilor
teniometrele semireglabile s fie
poziionate cu cursorul la mijlocul poate asigura mai mult de jumtate
plajei de reglare, iar dup ce s-au din recolta total, respectiv cca 10%
stabilit valorile optime se pot nlocui din greutatea substratului nutritiv n-'
cu rezistene corespunztoare. smnat.
Date suplimentare privind utiliza- Din exemplele de culturi menio
rea, principiul de funcionare, forma nate cantitatea de ciuperci Pleuro-
de und a impulsurilor etc. se g tus recoltat este urmtoarea (tabel
sesc n revista ,Apicultura n Rom- 2).
nia" nr. 5/1983. Reiese deci c n spaii mici de
n figura 3 se propune un panou cultur,de la 1 pn la 30 mp se pot
frontal al "Aparatului automatizat realiza cantiti apreciabile de ciu-
pentru recoltarea veninului" cu dis- Vas de bucatarie perci Pleurotus, care vor contribui
(URMARE DIN NR. TRECUT) (oal cap.8-l0U
punerea elementelor de panou. pe plita sau aragaz.
din plin la o variaie plcut n ali-
Acestea snt: mentaia familiei.
- comutator cu dou poziii cu-
plat/decuplat pentru cuplarea/decu-
plarea la/de la sursa de curent a
aparatului;
, ~ push-butonul care, prin ap SCHEM tEHNOLOGIC.
sare, pune sub tensiune schema de Pregjltr.. subslr.tutut ~nlru Pleurolos;
semnalizare a funcionrii aparatu-
lui; .
- LED pentru semnalizarea func- LZI ?v.c
ionrii aparatului; fO15t:m GI?OS.
- comutator cu trei poziii (pozi- LZIf),fLEMN
ia din. mijloc este inactiv) pentru (CA?/fJITe
etII"L4STIC)
semnalizarea secvenelor "STOP"
sau "PAUZ";
- LED pentru semnalizarea sec-

~
venelor "STOP/PAUZ"; BORCANE- GHIVECE
- comutator cu trei poziii pentru -aezate orizontal
fn rafturi;
alegerea numrului de cicluri; - aezate vertical
- siguran fuzibil de 0,1 A pen- (ghivece)
tru prote'cia aparatului. OMOGENIZARE.
-rumegu! fag;

L
MNUIREA APARATULUI -paie tocate;
-cioclai de porumb;
- frunze copaci i
Dup ce ambele scheme au fost ..;. orz boabe (maci-
puse la punct i cuplate ntre ele nC1\l;
(ieirea bistabilului "D" de la auto- -hfrtie.
matul programabil cu pinul 4 (ALO)
de la generatorul ~E555N-1 de la CANTITATEA RECOLTA-TA
aparat), se execut urmtoarele
operaii: Cultura ciupercilor, Pleurotus se
- se pune comutatorul "NUMR desfoar n 2 pn la 4 valuri de
DE CICLURI" pe una din poziii; recoltare. Primul val are loc ntr-o
N"""
- se pune comutatorul "PAU~
Z-STOP" pe poziia din mijloc; Schema tehnologic de pregtire a' BubBtratulul celulozlc pen-
- se cupleaz comutatorul "ALI- tru PleurotuB.

TEHNIUM 8/1987 21,


SEMNALIZATIJK
Montajul este destinat autoturis- Toate aceste informaii sosesc la
mului VAZ-2f05 i semnalizeaz ci rcuitul DD1, care la rindu I su co-
acustic. anomalii ce apar n sistemul mand un oscilator format din cir-
de rcire, tensiunea electric din in- cuitul DD2. Semnalul acustic este
stalaie, presiunea n sistemul de fr- debitat de o casc telefonic HA 1.
nare, starea becurilor de semnali-
zare. > RADIO, 4/1987

Circuitul L 1 este acordat pe 145


MHz. Circuitul L3 este acordat pe
134 MHz, acesta avnd n paralel
dioda 1SV50 din care se face acor-
dul n band. Filtrul ceramic are
Elementul principal I constituie frecvena de. trecere 10,7 MHz.
circuitul TA 7792F, care ndeplinete Circuitul IC3 este stabilizator de
funciile de amplificator RF, mixer, tensiune, iar IC2 este amplificator VlJ6, V.Dl KII5toA;
oscilator, amplificator de frecven audio.
VT1- VT~ KT20f8;
intermediar, detector i preamplifi-
cator AF. JARL NEWS,' 11/1986 IJIJf K155/1A2; IJlJ2 Kf55/lAJ

RECE,PTOR
Cu dou circuite operaionale ca iul audio este amplificat de cele
elemente amplificatoare este realizat dou operaionale i de dou tran-
un radioreceptor pe unde medii. La zistoare. Alimentarea este la 3 V.
intrare este conectat circuitul osci-
lant L1C; din L2 semnalul este apli- FUNKAMATEUR, 3/1987
cat diodei GA100 (EFD108) ce inde-
plinete funcia de detector. Semna-

IC j TA7792F
IC 2 LM386
IC3 78L02A
irj 2SC2603
eF. SFAlO.7MF5K

112 11.1

SONERIE
Util.iznd . trei circuite integrate se ,,
I
poate construi o sonerie muzical
~
cu dou melodii, fiecare compus
din 7 note.
Diodele de la ieirea circuitului lJl-SN71,tJ(J / tf"155AAJ/
74154 snt de tip ~N4148. Din poten- il;- SN,7+9J / KI5.5HE.5/
iometrele R6-R19 se regleaz ni- lJJ-JN1+f.1; /KI55H,43/
velul de ieire din circuit. YlJl-f-YlJII; - 2,4JtiOl
lJl-1f
,(J8 "'/llg - -1,'~
RADIO TELEVIZIA ELECTRONICA,
5/1987

22 TEHNIUM 8/1987
- Categoria: standar.p
- Mod.uri d~ funcionare: mona-stereo,
- Puterea de. ieire audio maxim utilizabil: 2x4W/4 n
-Audile .excelent n incinte acustice cu d.ou sau trei ci, IIvrabile opional
- Radioreceptor cu trei game de und: medii i scurte (audiie monofonic); ultra-
scurte (.Eludile. stereofonic~ .
- Plck..up mono-stereo de calitate superioar, cu doz piezoelectric i mecanism
cu funcionare automat; redarea discurilor mono-stereo se face cu vitezele de 33 1/2
sau 45 rotaii/minut .
I

- Amplificator audio de putere mono-stereo pentru semnalele furnizate de


pick-up-ui sau receptorul radio incorporate, ori provenite de la surse de semnal exte-
rioare (magnetofon, casetofon)
- Putere maxim absorbit de la re/ea: 40 VA.

- Puterea limita .de utilizare: 10 VA


,;.... Impedana nominal: '4 n .
- Domeniul nom.inal de frecven: 80... 18000 Hz
.:- Volumul incintei: ,31 I
- Echipament (tipul difuzoarelor): P .22846 B
P 21812 A
- Materialul incinte!: PAL furniruit.

TEHNIUM 8/1987 ti
, ~".~ ..q

TMPLARU COSTIN - Segarcea CORATE VASILE - Brila


Bobina de acord are 75 de spire, Distana s fie mai mare cu 1\/2,
iar bobina de cuplaj are 8 spire. ROTARU SERGIU - Vaslui ,
BLNIC ION - Bucure,tI Nu deinem date despre ce v in-
Construii preamplificatorul din tereseaz n banda SH F.
nr. 8/1986. GIURGEA CRISTIAN - Galati
PUN NICOLAE - Buzu
Vom publica i antene elicoidale. FAUR IOAN - Arad Revedei alimentarea radiore-
CAPAROVICI VASILE - Breaza
Nu deinem datele solicitate. ceptor:ului, n special puntea redre-
La amplificator, n' locul lui 709 VLAD CRISTIAN - Bucureti soare i etajul final audio (n ordi-
putei folosi 741.
Optai pentru schema din figura' 2. nea aceasta).
DAN DORU - jud. Prahova KLAMACIK GELU -:- Zalu BORDEIANU VASILE - Petrila
Circuitul A 2030 a fost publicat la Tranzistoarele EFT snt de pro- Este dificil s construii un sistem
ducie I.P.R.S. CAF la receptorul "Eforie". Verifi-
CLAPONEA OCTAVIAN - Con- rubr'1ca HI-FI.
PRLOAG MARIAN - CIra,1 TULHAN DAN - Sibiu cai starea tubului din blocul UUS
Ihl"ta Programul recepionat de dv. este Antenele se pot interconecta res- - eventual trebuie schimbat.
In numrul viitor publicm un
amptificator 'de anten de band pe canalul, 24 pectnd condiiile transferului op- CAZA CU ION -- Rinov
larg. , Adaptarea antenelor de 300 il la tim de energie. Atenie la impe- Amplificatorul TV la care v refe-
dana de ieire a fiecrei antene i rii este produs "Electronica" i
Recepia programelor de la satel it cablu de 75 il n UIF se face la fel
impune utilizarea unei instalaii ca i n FIF, cu o bucl de adaptare. la impedana cablului de legtur. poate fi procurat de la magazinele
foarte complexe. MAXIM IOAN - Pacani BALAURE NICOLAE - Craiova de specialitate.
BRAOVEANU G. - Braov Funcionarea anormal a ceasului V recoman9m _s reparai instru- STAN CRISTIAN - Ploieti
Tubul din etajul UUS' este ECC (rmnerea n urm) este determi- mentul de masura la un atelier de Folosii pentru divizare schema
85; nu deinem echivalenele circui- nat de scderea frecvenei tensiunii metrologie. Ideea cu divizorul de din 12/80 iar pentru 8 i 12 MHz
telor integrate la care v referii. de alimentare. 'Remediul ar fi s tensiune este bun. Vom reveni scheme obinuite de dublare res-
CLIN DANIEL - jud. llml construii un oscilator de 50 Hz (sta- asupra circuitelor tip AN7311. pectiv de triplare (circuite acordate
Modificarea sarcinii la radiorecep- bil), fie. cu circuitul 555, fie stabilizat pe ac~ste frecvene n colectorul
ERBAN ANDREI - Bucureti unui tranzistor BC107).
toare sau la ceasul cu me.lodii poate cu cuar. Tensiunea cu frecvena de Schema la care v referii este a
det~rmi[1a distrugerea etajelor finale 50 Hz se aplic la pinul 37 al circui- MILLVE LUDOVIC - jud. Bihor
unui produs industrial la care pro- "Practica electronistului amator"
audio. In rest am publicat. tului. ductorul nu prezint toate am
ALIMAN CONSTANTIN - Brila LEON DUMITRU - Ploieti este o carte ce se adreseaz unui
nuntele componentelor. grup larg de constructori amatori.
Nu avem rubri.c de mic publici- Circuitele integrate la care v re- DELIOIU IULIAN - Craiova
tate. ferii nu au' echivalene europene. Schema ohmmetrului este intere-
Consultai lucrarea "Circuite in- sant.
FURDA TIBERIU - Cluj-Napoca PANUROIU\ DINU - jud. Dim- tegrate liniare - aplicaii". FONARJ GEo.RGE - Bucureti
Folosirea incintelor acustice de 8 bovita
Schema s~rvete la depanare. SALOMCHIU FLORIN - Tulcea 1. Montai GD241B
il nu poate deteriora amplificatorul,
dar puterea furnizat va fi mai mic. MOLDOVAN ION - Tirnvenl Construii un convertor simplu
Nu deinem informaii despre mag- Apelai la serviciile unei coopera- de ia canalul 36 la canalul 10 (sau
netofoanele. "Rostov". tive. alt canal superior). 1. M.

ROTARU PAVEL - Suceava


Radioreceptorul R-206 lucreaza In Ydrnele UL, UM, US i UUS
(OIRT).
Elementele de intrare, amplificatoare i oscilatoare, att din AM
ct i din FM, snt tranzistoare, dar amplificatorul I F cit i amplifi-
catorul AF snt circuite integrate UL1211N i respectiv UL1482K.
Alimentarea este asigurat din reeaua de 220 V.

S-ar putea să vă placă și