Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE

ncheiat astzi ................

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. ........................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. ................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ......................., nscut la data de...................................................
n .............................. sector/jude .................................., fiul
lui ................................ i al ........................, posesorul buletinului (crii) de
identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat de ......................., cod
numeric personal .................................., n calitate de vnztor, pe de o parte,

1.2. ..................................................................................domiciliat
n ......................................................, str. ................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .........,
sector/jude ......................, nscut la data de .................................................... n
................................ sector/jude ............................., fiul
lui ................................... i al ..........................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria .......... nr. ........................ eliberat de .........................., cod
numeric personal .............................................., n calitate de cumprtor, pe de
alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de vnzare-cumprare cu respectarea
urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Eu, vnztorul vnd cumprtorului urmtoarele bunuri:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.....................................................................

Bunurile pe care le vnd sunt proprietatea mea dobndite prin

III. PREUL CONTRACTULUI


3.1. Preul vnzrii este de ........................... lei, care a fost achitat integral astzi,
IV. OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Vnztorul garanteaz pe cumprtor mpotriva oricrei eviciuni, ct i
mpotriva viciilor ascunse.
4.2. De asemenea, vnztorul garanteaz pe cumprtor c bunul vndut nu este
sechestrat, ipotecat sau gajat

4.3. Cumprtorul declar c a cumprat bunul descris mai sus la preul


de .........................................
i se oblig a-l plti integral

VNZTOR

CUMPRTOR