Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa individuala de lucru Lectie recapitulare Energia Mecanica

Nume Prenume:
Clasa 9 E
Data 08.06.2017

1. Lucrul mecanic este o marime fizica de proces.


2. Energia mecanica este o marime de stare.
3. Joulul reprezinta lucrul mecanic efectuat de o forta constant de 1 N pentru
deplasarea punctului de aplicatie pe directia si sensul fortei cu 1 m.
4. Care este expresia corecta e energiei cinetice ?
a) Ec=m2v2/2 b) Ec=m v2/2 c) Ec=m v2 d) Ec=m v2/4
Raspuns corect b)
5. Care este expresia corecta a energiei potentiale ?
a) EP= mgh/2 b) EP= mgh/4 c) EP= mgh d) EP= -mgh
Raspuns corect c)
6. Care este expresia corecta a energiei potentiale elastice?
a) EP= kx2/2 b) EP= -kx2/2 c) EP= kx2/4 d) EP= - kx2/4
Raspuns corect: a)
7. Conservarea energiei mecanice se aplica pentru un sistem izolat, unde
actioneaza numai forte conservative.
8. Dati exemple de sisteme neconservative : planul inclinat cu frecare, sau
orice alt sistem ce prezinta frecare
9. Scrieti expresia energiei mecanice
Raspuns: E= Ep+EC = constanta

Calcul punctaj
1 punct din oficiu
1 punct pentru subiectele 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
0.5 puncte pentru fiecare raspuns corect pentru subiectele 3 si 7
Total 1 + 7 + 0.5 x 4 = 10 puncte