Sunteți pe pagina 1din 24

Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Testeaza LegeOnline Centrul de carte Indaco Seminarii Indaco Consulting Review.ro rss

HOME ARTICOLE LEGISLATIE RESURSE FORUM cauta in acte, articole, forum cauta

Prima pagina Legislatie Act

Noutale zilei

Sanatate, 4 iunie 2010 Sanatate, 4 iunie 2010


Din iulie 2010, direciile de Noi norme privind laboratoarele
sntate public au obligaia s pentru sigurana alimentar
raporte...

toate noutatile

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI


Norma metodologica din 27 mai 2010 (Norma metodologica din 2010)
de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, Publicai
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, 2010 2009 2008 2007 2006
canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse
turis7ce 2005 2004 2003 2002 2001
toti anii...
Publicat in Monitorul Ocial 366 din 3 iunie 2010 (M. Of. 366/2010)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Ocial. Pentru versiunea Acte
consolidata a actului va recomandam sa consulta7 Indaco LEGE Online. 2010 2009 2008 2007 2006
Textele in format electronic ale actelor norma7ve publicate pe acest site formeaza
obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea 2005 2004 2003 2002 2001
acestora este ilegala. Pentru detalii consulta7 Termenii si condiile de ulizare a siteului. toti anii...

CAPITOLUL I
Cadrul general
Arcole
Art. 1. Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes
judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si Sanatate, 4 iunie 2010

in unita7le administra7vteritoriale cu resurse turis7ce, denumit in con7nuare Program, reprezinta Noi norme privind laboratoarele
sprijinul acordat de catre statul roman echiparii teritoriului tarii cu lucrari de infrastructura ru7era si pentru sigurana alimentar
tehnicoedilitara. Un recent act norma7v stabilete
Art. 2. Programul este coordonat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este condiiile generale i specice pe
compus din: care trebuie s le ndeplineasc laboratoarele n care
a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean se desfoar ac7viti de testare a produselor i
si de interes local; ac7viti supuse controlului sanitarveterinar i
b) Subprogramul privind alimentarea cu apa la sate, precum si in unita7le administra7vteritoriale pentru sigurana alimentelor, pentru obinerea
cu resurse turis7ce; autorizaiei de funcionare, ct i procedura de
c) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unita7le autorizare a acestor laboratoare.
administra7vteritoriale cu resurse turis7ce.
Munca, 4 iunie 2010

CAPITOLUL II Anul viitor ar putea


Lucrari eligibile in cadrul Programului disponibiliza7 125.000 de
bugetari
Art. 3. Prin implementarea Programului, se pot nanta de la bugetul de stat proiecte de inves77i Andreea VassPaul, consilierul
amplasate in: premierului, a declarat ca numarul angaja7lor din
a) spa7ul rural, asa cum este denit la art. 1 alin. (21) din Hotararea Guvernului nr. 577/1997 pentru sectorul bugetar care va redus anul viitor depinde
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes de evaluarile ecarei ins7tu7i publice, dar poate
judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si aparea nevoia unor suplimentari de restructurare de
in unita7le administra7vteritoriale cu resurse turis7ce, republicata, cu modicarile si completarile 125.000 persoane pe langa cei 70.000 bugetari
ulterioare, denumita in con7nuare Hotarare; restructura7 in 2010
b) unita7le administra7vteritoriale unde exista resurse turis7ce, denite in conformitate cu

1 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Educatie, cercetare, cultura si culte, 4


iunie 2010
Catedrala Mantuirii se
construieste pe credit
Catedrala Mantuirii Neamului va
nantata cu un credit de 200 de milioane de euro
si nu va cons7tui o povara pentru statul roman si
Art. 4. Obiec7vele de inves77i ce pot nantate in cadrul Programului trebuie sa vizeze unul dintre pentru credinciosi, a declarat joi Ciprian
Campineanul, episcopvicar patriarhal. Creditul va
domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) din Hotarare si vor avea in vedere:
res7tuit in 15 ani, dupa construirea catedralei "la
a) drumurile judetene care asigura legatura intre comune;
rosu"
b) drumurile de interes local, asa cum sunt denite de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicata, cu modicarile si completarile ulterioare;
Protectie sociala , 3 iunie 2010
c) sectoarele de drumuri judetene situate in intravilanul localita7lor rurale;
Valoarea punctului de pensie va
d) drumuri judetene care fac legatura intre resedintele de comuna cu orase, municipii sau, dupa caz,
rmne la 732,8 lei
cu obiec7ve de interes economic si turis7c;
Deputaii din Comisia de munc
e) strazile principale din interiorul comunelor, in func7e de importanta lor;
au decis miercuri, 2 iunie 2010,
f) in cazul apari7ei unor situa7i speciale, pot face obiectul Programului: lucrarile de eliminare a
s menin valoarea punctului de pensie la suma de
efectelor produse de alunecari de teren, inunda7i, dezafectari, modicarea lungimii tronsoanelor de
732,8 lei, stabilit prin proiectul de lege iniiat de
drum;
Guvern, discuiile privind modul de calcul al
g) realizarea de noi sisteme de alimentare cu apa, inclusiv sta7i de tratare;
punctului de pensie ind amnate pn la venirea
h) ex7nderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si/sau a sta7ilor de tratare aferente;
ministrului Mihai eitan. Dup aproape o or de
i) realizarea de noi sisteme de canalizare si sta7i de tratare a apelor uzate;
discuii i dup respingerea propunerii formulate de
j) ex7nderea si modernizarea sistemelor de canalizare si sta7i de tratare a apelor uzate existente.
PSD privind votarea nominal a alineatului
CAPITOLUL III
Sanatate, 3 iunie 2010
Atribu7i si responsabilita7 in derularea Programului
Proiect CNAS: Maximum trei
imbolnaviri pe an
III.1. Atribu7i si obliga7i ale autorita7lor administra7ei publice locale
Casa Na7onala de Asigurari de
Art. 5. Consiliile locale, ai caror presedin7 sunt, in sensul prezentelor norme metodologice,
Sanatate (CNAS) va deconta
ordonatori ter7ari de credite, au toate drepturile si obliga7ile prevazute de Legea nr. 273/2006
maximum trei consulta7i pe an pentru acelasi
privind nantele publice locale, cu modicarile si completarile ulterioare.
episod de boala acuta, necesare pentru stabilirea
Art. 6.
diagnos7cului, a tratamentului si a evolu7ei cazului,
(1) Autorita7le administra7ei publice locale pot transmite solicitari privind includerea in Program a
pentru un asigurat, prevede un proiect de modicare
obiec7velor de inves77i atat catre consiliile judetene, cat si catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
a normelor metodologice a Contractului Cadru pe
Turismului.
2010, postat pe siteul ins7tu7ei
(2) Solicitarile administra7ei publice locale privind includerea in Program a obiec7velor de inves77i
se vor face conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
toate articolele

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Programul de facturare Nr. 1 Indaco Econ
Sri
4 iunie 2010
Din iulie 2010, direciile
de sntate public au
obligaia s raporteze,
lunar, situaia cazurilor
de malpraxis
(3) Autorita7le administra7ei publice locale vor transmite si la consiliul judetean o copie de pe ncepnd din luna iulie
solicitarea trimisa la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. a.c., Comisiile de monitorizare i competen
(4) In exercitarea competentelor si atribu7ilor ce le revin, autorita7le administra7ei publice locale profesional pentru cazurile de malpraxis de
adopta hotarari in legatura cu:
a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 4 iunie 2010
privind dezvoltarea infrastructurii, a programelor de reabilitare, ex7ndere si modernizare a sistemelor Depuneri de proiecte
de u7lita7 publice existente, precum si a programelor de inintare a unor noi sisteme; pentru energie
b) atribuirea contractelor de servicii, respec7v lucrari, in conformitate cu prevederile legale in regenerabil
vigoare privind achizi7ile publice; ntre 15 iunie i 15 iulie,
c) actualizarea devizelor generale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; Administraia Fondului
d) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii in vederea imbunata7rii si dezvoltarii infrastructurii pentru Mediu primete
ru7ere si tehnicoedilitare, u7lizand principiul planicarii strategice mul7anuale. solicitri n cadrul Programului privind producerea
Art. 7. Consiliile locale vor aduce la cunos7nta locuitorilor comunei prevederile Programului, energiei din surse regenerabile: eolian, geotermal,
proiectele inscrise in Program, etapele de realizare si costurile es7ma7ve. solar,
Art. 8. Consiliile locale, ca autorita7 delibera7ve, si primarii, ca autorita7 execu7ve, raspund de
realizarea prevederilor Programului in interesul colec7vita7i locale respec7ve. 3 iunie 2010
Art. 9. Autorita7le administra7ei publice locale au urmatoarele atribu7i si obliga7i cu privire la Amenzi de peste 1

2 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

derularea inves77ilor nantate prin Program: milion de lei pentru


a) sa organizeze si sa conduca toate procedurile de achizi7i publice, conform Ordonantei de urgenta comercianii laptelui de
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi7e publica, a contractelor de consum i produselor
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modicari si lactate
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modicarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Preedintele Autoritii Naionale pentru Protecia
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la Consumatorilor (ANPC), Constan7n Cerbulescu, a
atribuirea contractelor de achizi7e publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind dispus n perioada 1014.05.2010
atribuirea contractelor de achizi7e publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modicarile si completarile ulterioare; 3 iunie 2010
Femeile se pensioneaz
Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza la 63 de ani, brbaii la
Codul de Procedura Fiscala comparat 20092010 65 de ani
Comisia de munc din
Camera Deputailor a
adoptat miercuri, 2
iunie 2010, un amendament PSDPDL care propune
ca vrsta standard de pensionare pentru

3 iunie 2010
Programul 10.000 de
b) sa puna la dispozi7a antreprenorului general selectat, in conformitate cu prevederile Ordonantei
km de drumuri judeene
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modicari si completari prin Legea nr. 337/2006,
i locale a fost aprobat
cu modicarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 925/2006, cu modicarile si
de Guvern
completarile ulterioare, documenta7a tehnica necesara execu7ei;
Guvernul Romniei a
c) sa asigure asistenta tehnica pe 7mpul execu7ei lucrarilor;
aprobat mari, 2 iunie
d) sa raporteze lunar la consiliul judetean, pana la data de 30 a lunii, modul de cheltuire a sumelor
2010, la propunerea MDRT, Hotrrea pentru
alocate si sa solicite fonduri pentru luna urmatoare, dar numai pentru lucrari bine jus7cate si
aprobarea Programului Reabilitare i modernizare
conrmate de dirigintele de san7er angajat in acest scop, acesta ind direct raspunzator de
10.000 km
corec7tudinea situa7ilor de lucrari;
e) sunt direct raspunzatoare de modul in care au fost consumate sumele alocate, de calitatea si
toate stirile
can7tatea lucrarilor executate;
f) sumele ramase ca rezerva pentru lucrarile incheiate sunt obligatoriu res7tuite, in 7mpul anului,
dupa nalizarea lucrarilor;
g) sumele primite de la consiliul judetean si neu7lizate se res7tuie in contul acestuia pana la data de
5 decembrie a anului in curs;
h) pana la data de 30 noiembrie a ecarui an, consiliul local va prezenta consiliului judetean un
raport sinte7c despre modul in care sau desfasurat ac7vita7le programate in cursul anului, stadiile
zice ale obiec7velor care au beneciat de nantare, precum si restul de executat;
i) sa organizeze recep7a la terminarea lucrarilor si/sau nale si sa solicite reprezentan7 in comisiile
de recep7e de la consiliul judetean si de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
III.2. Atribu7i si obliga7i ale consiliilor judetene
Art. 10. Consiliile judetene, ai caror presedin7 sunt, in sensul prezentelor norme metodologice,
ordonatori secundari de credite, au toate drepturile si obliga7ile prevazute de Legea nr. 500/2002
privind nantele publice, cu modicarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 273/2006, cu
modicarile si completarile ulterioare.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Solu7a soJware de ges7une parc auto

Art. 11. Consiliile judetene, in baza atribu7ilor lor, sprijina si coordoneaza ac7vitatea consiliilor
locale in fundamentarea propunerilor de obiec7ve ce pot incluse in Program, asigura asistenta
juridica si tehnica de specialitate necesara la cererea acestuia si monitorizeaza executarea lucrarilor in
calitatea lor de ordonator secundar de credite, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu
modicarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006, cu modicarile si completarile
ulterioare.
Art. 12. Consiliile judetene, dupa consultarea consiliilor locale, transmit Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului propunerile de obiec7ve ce pot incluse in Program si nivelurile valorice ale
acestora pana la data de 31 decembrie.
Art. 13. Obiec7vele de inves77i aprobate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se

3 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

nominalizeaza in listele anuale de inves77i ale unita7lor administra7vteritoriale anexate la bugetele


locale si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale consiliilor locale, respec7v ale consiliilor
judetene.
Art. 14.
(1) Pentru o derulare ecienta a Programului, consiliile judetene vor deschide la unita7le Trezoreriei
Statului conturi dis7ncte pentru nantarea ecarui subprogram, asa cum sunt prevazute la art. 11 din
Hotarare.
(2) Consiliile judetene asigura evidenta alocarii si u7lizarii fondurilor in conturile deschise la unita7le
Trezoreriei Statului.
(3) Consiliile judetene raspund, in condi7ile legii, de u7lizarea sumelor primite pentru realizarea
obiec7velor cuprinse in listele aferente Programului, aprobate in acest scop.
(4) Consiliile judetene au obliga7a de a inregistra in contabilitatea proprie opera7unile legate de
primirea si u7lizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(5) Alocarea si u7lizarea fondurilor se reecta in execu7a bugetara a consiliului judetean, iar sumele
neu7lizate la sfarsitul anului se res7tuie in contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
pana la data de 15 decembrie a anului in curs.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul nantarilor europene.

Art. 15.
(1) In scopul monitorizarii derularii Programului si a rezultatelor acestuia, semestrial, pana la data de
15 a lunii urmatoare semestrului incheiat, consiliile judetene vor transmite la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului o informare pentru ecare subprogram, care va cuprinde, dupa caz, datele
indicate in anexele nr. 2a2c.
(2) Pana la data de 31 decembrie a ecarui an, consiliile judetene, pe baza datelor inaintate de catre
toate consiliile locale din judet, vor intocmi si vor transmite la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului inventarierea lucrarilor de alimentare cu apa, canalizare, sta7i de tratare a apelor uzate,
precum si starea de viabilitate a drumurilor de interes judetean si local.
Art. 16. La terminarea lucrarilor, consiliile judetene vor transmite, in copie, Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului proceseleverbale de recep7e, iar dupa expirarea duratei garan7ei de buna
execu7e, si proceseleverbale de recep7e nala.
III.3. Atribu7i si obliga7i ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Art. 17.
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului asigura realizarea poli7cii generale a statului in
domeniul lucrarilor de infrastructura publica, in concordanta cu Programul de guvernare, prin
acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii ru7ere si tehnico
edilitare de interes local sau judetean, cu respectarea principiului subsidiarita7i si propor7onalita7i.
(2) Exercitarea func7ei de analiza, sinteza, decizie, coordonare si planicare la nivel central in
vederea implementarii Programului este incredintata Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
ca autoritate a administra7ei publice centrale de specialitate, avand, in principal, urmatoarele
atribu7i:
a) stabileste priorita7le in alocarea resurselor nanciare guvernamentale;
b) colaboreaza cu autorita7le administra7ei publice centrale si locale pentru o derulare mai ecienta
a Programului.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului stabileste priorita7le si listele de inves77i pe
categorii de lucrari, lucrari in con7nuare si lucrari noi, in conformitate cu prevederile Hotararii.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklisttrans.com Singurul portal interna7onal de incidente

Art. 18. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in exercitarea atribu7ei de coordonare a

4 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Programului, pe baza situa7ilor transmise anual de catre consiliile judetene, in conformitate cu art. 15
alin. (2), intocmeste centralizarea inventarierii la nivelul intregii tari a lucrarilor de alimentare cu apa,
canalizare, sta7i de tratare a apelor uzate, precum si starea de viabilitate a drumurilor de interes
judetean si local.
Art. 19. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului coordoneaza realizarea Programului,
fundamenteaza necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, prezinta si sus7ne la Ministerul
Finantelor Publice necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, ca anexa la proiectul
legii anuale de aprobare a bugetului de stat.
Art. 20. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru nantarea Programului se cuprind si se
deruleaza prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita sumelor aprobate
anual cu aceasta des7na7e, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 21.
(1) Selec7a proiectelor care fac obiectul nantarii Programului se va face de catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe baza propunerilor consiliilor judetene elaborate in colaborare
cu consiliile locale, a solicitarilor directe ale consiliilor locale, precum si a inventarului elaborat de
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, avanduse in vedere, in principal, urmatoarele:
a) zonele cu disfunc7onalita7 mari in alimentarea cu apa potabila;
b) comunele si orasele cu poten7al economicoturis7c;
c) asigurarea condi7ilor minimale de infrastructura rurala in comunita7le sarace;
d) nivelul inves77ilor derulate prin programe nantate de la bugetul de stat in ecare judet/zona de
dezvoltare;
e) asigurarea unei dezvoltari regionale echilibrate;
f) conexiunea drumurilor cu DN, DJ;
g) numarul de locuitori;
h) numarul de gospodarii;
i) numarul de unita7 administra7ve;
j) numarul obiec7velor turis7ce deservite;
k) stadiul elaborarii documenta7ei tehnicoeconomice;
l) bornarea drumurilor;
m) intarirea coeziunii economicosociale la nivelul comunita7lor locale;

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Codul Fiscal 20092010

n) dezvoltarea durabila a unita7lor administra7vteritoriale si corelarii cerintelor cu resursele.


(2) Promovarea de noi proiecte de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va urmari
posibilitatea asigurarii surselor de nantare, avand ca priorita7 nalizarea celor incepute.
(3) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere in func7une a obiec7velor
promovate si cu cuantumul posibil de asigurat in nantarea execu7ei acestora.
Art. 22. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului par7cipa, dupa caz, prin reprezentan7i sai,
impreuna cu reprezentan7 ai consiliilor judetene:
a) in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare
si/sau execu7e pentru obiec7vele din Program;
b) in comisiile de recep7e la terminarea lucrarilor si recep7a nala, pentru obiec7vele din Program.

CAPITOLUL IV
Finantarea Programului

Art. 23.
(1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru Program se stabileste pe subprograme si
obiec7ve de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe baza listelor cuprinzand
propunerile de obiec7ve ale consiliilor judetene, precum si pe baza propunerilor inaintate direct de
catre consiliile locale, cumulate cu criteriile prevazute la art. 21 alin. (1).
(2) Necesarul de fonduri va fundamentat asQel:
a) pentru lucrarile in con7nuare, in func7e de realizarile valorice la zi, restul de executat, actualizat
conform prevederilor legale in vigoare, stadiul zic al execu7ei si termenul de punere in func7une
prevazut in contract;
b) pentru obiec7vele noi, in func7e de stadiul prega7rii si aprobarii documenta7ei de execu7e.

5 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Art. 24.
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului analizeaza si verica propunerile prezentate de catre
consiliile judetene si incadrarea acestora in Program si stabileste dis7nct creditele bugetare care
urmeaza sa e cuprinse in proiectul bugetului propriu.
(2) Dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,
pe baza propunerilor inaintate de consiliile judetene, in colaborare cu consiliile locale, si a solicitarilor
formulate direct catre minister de catre consiliile locale, precum si a inventarului intocmit, elaboreaza
si aproba lista obiec7velor incadrate in prevederile Programului prin aplicarea criteriilor de selec7e si
nivelurile valorice ale acestora.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Calcula7a costurilor oe centre de prot

(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului transmite la consiliile judetene listele anuale de
aloca7i bugetare, aprobate de conducerea ministerului, pe subprograme, elaborate in conformitate cu
modelele prevazute in anexele nr. 3a3c.
(4) Dupa aprobarea de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a listelor anuale de
nantare, eventualele solicitari de redistribuire a sumelor intre obiec7vele aprobate, de suplimentare
a valorii de contract ini7al, precum si solicitarile de scoatere din Program a unor obiec7ve aprobate
ori de introducere in Program a unor obiec7ve noi trebuie inso7te in mod obligatoriu de note de
fundamentare care sa jus7ce necesitatea si oportunitatea modicarilor, semnate de catre
presedintele consiliului judetean. Solicitarile vor inso7te de lista anuala de aloca7i bugetare,
elaborata in conformitate cu modelele prevazute in anexele nr. 3a3c, care vor cuprinde noile
modicari.
Art. 25.
(1) Consiliile judetene incheie conven7i cu consiliile locale pentru alocarea sumelor de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru nantarea lucrarilor de
servicii si execu7e lucrari, inscrise in Program.
(2) Situa7ile de lucrari lunare, intocmite de catre executan7 in vederea decontarii, vor vericate si
insusite de dirigin7i de san7er si primari.
(3) Consiliile judetene, in urma vericarii rapoartelor primite de la consiliile locale referitoare la
vericarea si insusirea situa7ilor de lucrari, centralizeaza lunar si transmit obligatoriu la Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului lista tuturor situa7ilor de plata inaintate de toate consiliile locale.
(4) Consiliile judetene vireaza lunar in conturile deschise, pe subprograme, de catre consiliile locale,
beneciare de lucrari, la Trezoreria Statului, sumele aprobate in limita alocarilor de la Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(5) Consiliile judetene vor res7tui lunar sumele neu7lizate de la lucrarile terminate Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru a redistribuite.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Seminar Manager proiect

(6) Consiliile judetene vor con7nua alimentarea contului deschis in scopul nantarii inves77ei,
conform aloca7ilor anuale repar7zate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pana la
nalizarea obiec7vului.
(7) Plata sumelor se realizeaza prin virament bancar, cu ordin de plata 7p trezorerie din contul
consiliului judetean in contul consiliului local, conform repar7zarii Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului.
(8) Lunar, consiliile judetene vor transmite direc7ei coordonatoare a Programului din cadrul
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei incheiate,
situa7a privind derularea Programului pe anul in curs, in conformitate cu modelele prevazute in
anexele nr. 4a4c.

6 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

(9) La nele anului, consiliile judetene vor jus7ca Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
sumele primite, potrivit modelului de decont prevazut in anexele nr. 5a5c, dupa caz, pentru ecare
subprogram, care se va transmite pana la data de 20 ianuarie a anului urmator celui incheiat.
Art. 26. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului verica solicitarile lunare de nantare inscrise
de catre consiliile judetene, in conformitate cu modelele prevazute in anexele nr. 4a4c, dupa care
intocmeste si transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de nantare, aprobate de conducerea
ministerului, si le vireaza acestora, lunar, cu ordin de plata 7p trezorerie, sumele stabilite de
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in conturile consiliilor judetene deschise la unita7le
Trezoreriei Statului, in limita plafoanelor anuale aprobate.
Art. 27. In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotarare, nu este permisa dubla nantare
a aceleiasi inves77i din alte fonduri comunitare sau na7onale asigurate prin alte Programe.
Art. 28.
(1) In completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrarilor prevazute in
cadrul Programului vor u7lizate si solu7i alterna7ve de nantare, cum ar : aloca7i de la bugetul
local, bugetul judetean si alte surse atrase, spre exemplu: contribu7a popula7ei, sponsorizari si altele
asemenea.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Procedura insolventei

(2) Fiecare consiliu local va iden7ca si propune si alte surse de nantare, altele decat cele
exemplicate la alin. (1), care sa sprijine bugetul de stat si care sa contribuie la urgentarea realizarii
lucrarilor.

CAPITOLUL V
Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes judetean si de interes local

Art. 29.
(1) In sensul Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes
judetean si de interes local, prin drumuri publice din punct de vedere func7onal si administra7v
teritorial se intelege drumurile de interes judetean si drumurile de interes local. Fac obiectul
Programului drumurile judetene care asigura legatura intre comune, sectoarele de drumuri judetene
situate in intravilanul localita7lor rurale, intre resedintele de comuna cu orase, municipii sau, dupa
caz, obiec7ve economicoturis7ce.
(2) Subprogramul prevazut la alin. (1) are in vedere si strazile principale din interiorul comunelor, in
func7e de importanta lor. Introducerea in lista anuala de aloca7i bugetare a unor strazi principale din
comune este condi7onata de prezentarea tuturor elementelor de iden7care aferente, separat pentru
ecare strada, asQel: denumire, traseu, pozi7i kilometrice, lungime.
(3) Strazile principale din interiorul comunelor care pot nantate in cadrul subprogramului sunt:
a) strazile care fac legatura cu drumurile judetene, na7onale si drumurile expres;
b) strazile care usureaza accesul popula7ei la obiec7vele importante din comuna, cum ar : ins7tu7i
publice, ins7tu7i de invatamant, dispensar, biserica, cimi7r, complexuri agrozootehnice, obiec7ve
turis7ce, manas7ri.
Art. 30.
(1) Categoriile de lucrari care pot nantate in cadrul subprogramului sunt:
a) imbracamin7 bituminoase pe drumurile de interes local de pamant sau pietruite;
b) refacerea imbracamin7i drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu imbracamin7
bituminoase degradate.
(2) De asemenea, pot nantate urmatoarele lucrari:
a) corec7a elementelor geometrice proluri transversale si longitudinale, curbe, suprainaltari etc.;

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


MicroSal ideal pentru calculul salariilor

7 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

b) amenajarea acostamentelor;
c) amenajarea intersec7ilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin
imbracaminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m;
d) execu7a de santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;
e) construc7a de podete si poduri, ziduri de sprijin si consolidari de taluzuri, acolo unde situa7a o
impune.
(3) Categoriile de lucrari prevazute la alin. (1) si (2) sunt aferente drumurilor de interes judetean si de
interes local, denite conform art. 29.
Art. 31. Lucrarile de pietruire vor face obiectul subprogramului doar in mod excep7onal, in
urmatoarele cazuri:
a) lucrarile de pietruire numai pentru obiec7vele care au fost deja incluse in Program pana la data
intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 330/2010 pentru modicarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor;
b) in cazul in care autoritatea publica locala jus7ca necesitatea si oportunitatea realizarii de
pietruiri pe strazile principale din interiorul comunelor.
Art. 32.
(1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cat posibil,
traseul actual, la7mea carosabilului si ampriza existenta.
(2) Lucrarile noi sau de reabilitare se vor realiza pe baza de proiect tehnic, iar incredintarea atat a
elaborarii documenta7ei tehnicoeconomice, cat si a contractelor de execu7e a lucrarilor se va face
prin contract de achizi7e publica, incheiat in condi7ile legii.
(3) Documenta7a tehnicoeconomica, indiferent de administratorul drumului, se aproba de catre
ordonatorul de credite, secundar sau ter7ar, conform competentelor stabilite prin Legea nr.
500/2002, cu modicarile ulterioare.
(4) In corelare cu condi7ile de relief, de trac, cu structura solului si cu condi7ile clima7ce,
autorita7le administra7ei publice locale vor avea in vedere si posibilitatea prevederii in
documenta7ile tehnicoeconomice de noi materiale si/sau tehnologii moderne si eciente
agrementate, care sa asigure solu7i viabile atat din punctul de vedere al costurilor, cat si al calita7i in
exploatare. In acest sens, se vor avea in vedere tehnologii de reciclare si stabilizare ecologica la rece cu
lian7 hidraulici bituminosi sau enzima7ci, care sa cons7tuie solu7a op7ma din punct de vedere
tehnicoeconomic atat pentru construc7a si intre7nerea drumurilor, cat si pentru recuperarea
imbracamin7lor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea solu7ilor sa e stabilita de catre
proiectan7 pe baza unor criterii fundamentate atat teore7c, cat si experimentat, in urma concluziilor
rezultate din aplicarea programelorpilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a
solu7ilor, asQel incat sa se raspunda cerintelor de ecienta a inves77ilor si de durabilitate a lucrarilor.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Seminarul Controlor nanciar

Art. 33. In intravilan, accesul din drumul comunal sau judetean catre gospodariile riveranilor se va
realiza prin grija si pe cheltuiala ecarui proprietar. Pentru o rezolvare unitara, primariile, sub
coordonarea direc7ei de specialitate din cadrul consiliului judetean, vor elabora detalii7p de
amenajare a accesului, obligatorii pentru ecare locuitor riveran drumului.
Art. 34. In situa7a in care un drum comunal este administrat pe tronsoane de catre mai multe
consilii locale, iar Programul prevede reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea integrala a acestuia,
atribu7ile ecarei primarii se vor stabili pe baza de protocol, cu avizul consiliului judetean. In protocol
se va desemna consiliul local care raspunde de realizarea unitara a proiectului.
Art. 35. Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale si judetene care urmeaza a
reabilitate, modernizate si/sau asfaltate sunt inves77i publice si se realizeaza in conformitate cu
reglementarile in domeniu. Consiliile judetene si locale vor urmari ca podurile noi sa se realizeze

8 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

corelat cu lucrarile de baza. In mod similar se va proceda si cu repara7ile podurilor existente.


Art. 36.
(1) Autorita7le locale vor asigura realizarea ac7vita7lor de intre7nere a drumurilor de interes judetean
si de interes local (judetene, comunale, vicinale, strazi), pietruite, reabilitate, modernizate si/sau
asfaltate, care constau, in principal, in:
a) intre7nerea plaQormei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau
de macadam etc.;
b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;
c) intre7nerea si curatarea santurilor, rigolelor si drenurilor;
d) intre7nerea zidurilor de sprijin;
e) intre7nerea semnalizarii ver7cale;
f) repararea prin plombare a degradarilor si surilor;
g) tratamente de suprafata.
(2) Lucrarile de intre7nere se vor efectua in conformitate cu norma7vele privind intre7nerea si
repararea drumurilor publice in vigoare.

CAPITOLUL VI
Subprogramul privind alimentarea cu apa la sate, precum si in unita7le
administra7vteritoriale cu resurse turis7ce

Fii informat in 7mp real cu ul7mele apari7i legisla7ve


Inscriete la newsleRer

Art. 37.
(1) Subprogramul privind alimentarea cu apa la sate asigura introducerea sistemelor centralizate de
alimentare cu apa si are in vedere asigurarea alimentarii cu apa a localita7lor care nu dispun de
sisteme centralizate de alimentare cu apa, prin:
a) nalizarea/modernizarea/ex7nderea obiec7velor de inves77i aate in execu7e (inclusiv a celor
puse in func7une par7al);
b) inceperea de noi obiec7ve, pe baza de studii de fezabilitate aprobate, in curs de aprobare sau in
stadiul de elaborare la data aprobarii Programului.
(2) Subprogramul privind alimentarea cu apa la sate asigura introducerea sistemelor centralizate de
alimentare cu apa si in unita7le administra7vteritoriale unde exista resurse turis7ce de interes
na7onal.
(3) Alimentarile cu apa sunt obiec7ve de inves77i publice, iar inceperea de noi obiec7ve se va face
esalonat, in func7e de priorita7.
Art. 38. Pentru asigurarea protec7ei si func7onarii normale a sistemelor de u7lita7 publice,
precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului se ins7tuie zone de
protec7e si de siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autorita7le
competente.
Art. 39.
(1) Elaborarea documenta7ilor tehnicoeconomice, respec7v studiile de fezabilitate si proiectele
tehnice de execu7e, si incredintarea execu7ei lucrarilor se vor face cu respectarea prevederilor legale
in vigoare privind achizi7ile publice.
(2) Aprobarea documenta7ilor tehnicoeconomice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.
500/2002, cu modicarile si completarile ulterioare, in contextul avizarii studiilor de fezabilitate
conform reglementarilor in vigoare.
(3) Studiile de fezabilitate aferente obiec7velor noi de alimentare cu apa vor adopta solu7i
compa7bile cu reglementarile de mediu din Romania. In studiile de fezabilitate se va nominaliza cine
este operatorul. Daca reteaua va predata unui operator zonal/regional, trebuie sa aiba avizul
acestuia.
Art. 40. Stabilirea priorita7lor pentru obiec7vele de inves77i noi va avea in vedere rezolvarea
zonelor cu disfunc7onalita7 mari in asigurarea cu apa potabila, in localita7le cu poten7al economic
existent sau de perspec7va si in comunita7le sarace, precum si in zonele cu resurse turis7ce.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Programul de facturare Nr. 1 Indaco Econ

9 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Art. 41.
(1) In cadrul procesului de analiza, de adoptare a deciziilor si de stabilire a solu7ilor, factorii implica7
in procesul de implementare a inves77ilor de alimentare cu apa potabila in mediul rural trebuie sa
aiba in vedere promovarea unor variante cat mai simple si economice, determinate si de 7pul surselor
de apa de adancime sau de suprafata.
(2) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apa in situa7ile in care sunt posibile
adancirea, amenajarea, curatarea si dezinfectarea fantanilor existente, daca panza de apa frea7ca este
situata la mica adancime, iar parametrii de calitate a apei se incadreaza in limitele admise.
(3) Dupa caz, poate avuta in vedere si construirea de puturi forate de mica adancime, dotate cu
pompe submersibile, conducta de refulare, sta7e de clorinare, rezervor si retea de distribu7e locala
sau ramicata.
(4) La realizarea lucrarilor de alimentare cu apa potabila va prevazuta u7lizarea exclusiva a
materialelor agrementate, conform reglementarilor na7onale si pe baza standardelor na7onale
armonizate cu legisla7a si cu exigentele Uniunii Europene in domeniu.
(5) Operatorii de apa, cu avizul autorita7lor locale, vor elabora o metodologie simplicata privind
posibilita7le locuitorilor de bransare la reteaua de distribu7e a apei potabile, cu costuri minime in
ceea ce priveste autoriza7a de construire si lucrarile de execu7e.
(6) Autorita7le locale vor ini7a si vor efectua o campanie de educare a popula7ei pentru a gospodari
ra7onal resursele de apa existente, de cons7en7zare a popula7ei in ceea ce priveste importanta
lucrarilor avand ca obiect apa si de mobilizare a cetatenilor in lupta impotriva poluarii resurselor de
apa.

CAPITOLUL VII
Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate la sate,
precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse turis7ce

Art. 42.
(1) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate la sate asigura introducerea sistemelor
de canalizare si de epurare a apelor uzate, prin inceperea de noi obiec7ve, pe baza de studii de
fezabilitate aprobate, in curs de aprobare sau in stadiul de elaborare la data aprobarii Programului.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Codul de Procedura Fiscala comparat 20092010

(2) Promovarea inves77ilor ce vor face obiectul Programului se va face in conformitate cu


masterplanurile regionale si cu operatorul regional.
(3) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate asigura introducerea sistemelor de
canalizare si de epurare a apelor uzate si in unita7le administra7vteritoriale unde exista resurse
turis7ce de interes na7onal.
(4) Canalizarea si epurarea apelor uzate sunt obiec7ve de inves77i publice, iar inceperea lor se va
face esalonat, in func7e de priorita7.
Art. 43. Pentru asigurarea protec7ei si func7onarii normale a sistemelor de u7lita7 publice,
precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se ins7tuie zone de
protec7e si de siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autorita7le
competente.
Art. 44.
(1) Elaborarea documenta7ilor tehnicoeconomice, respec7v studiile de fezabilitate si proiectele
tehnice de execu7e, si incredintarea execu7ei lucrarilor se vor face cu respectarea prevederilor legale
in vigoare privind achizi7ile publice.
(2) Aprobarea documenta7ilor tehnicoeconomice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.
500/2002, cu modicarile si completarile ulterioare, in contextul avizarii studiilor de fezabilitate

10 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

conform reglementarilor in vigoare.


(3) Studiile de fezabilitate aferente obiec7velor de canalizare si de epurare a apelor uzate vor adopta
solu7i compa7bile cu reglementarile de mediu din Romania. In studiile de fezabilitate se va
nominaliza cine este operatorul. Daca reteaua va predata unui operator zonal/regional, trebuie sa
aiba avizul acestuia.
Art. 45. La realizarea lucrarilor de canalizare si epurare ape uzate va prevazuta u7lizarea exclusiva
a materialelor agrementate, conform reglementarilor na7onale si pe baza standardelor na7onale
armonizate cu legisla7a si exigentele Uniunii Europene in domeniu.
Art. 46.
(1) Reteaua de canalizare se poate amplasa pe strazile unde exista retea de apa, odata cu reteaua de
apa sau in avans, daca exista un program de alimentare cu apa, urmarind in principal pozarea ei in
vecinatatea soselei si a cailor de acces deni7ve, pe cat posibil pe traseul rigolelor stradale de scurgere
existente.

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Solu7a soJware de ges7une parc auto

(2) Reteaua de canalizare se va realiza numai pentru apele uzate, apele de ploaie scurganduse in
santuri sau rigole pana la emisarul cel mai apropiat.
(3) Sta7ile de epurare si uxul tehnologic de epurare a apelor uzate se vor incadra in prevederile
norma7velor si legilor in vigoare, avand in vedere u7lizarea emisarului in avalul localita7i.
(4) Proiectarea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate se va face in conformitate cu
prescrip7ile tehnice in vigoare.
Art. 47. Operatorul de retea cu avizul autorita7lor locale va elabora o metodologie simplicata
privind posibilita7le locuitorilor de bransare la reteaua de canalizare si epurare a apelor uzate cu
costuri minime in ceea ce priveste autoriza7a de construire si lucrarile de execu7e.
Art. 48. Autorita7le locale trebuie sa intocmeasca un program pentru monitorizarea exploatarii si
analiza periodica privind controlul emisiei de poluan7 si trebuie sa respecte prevederile Strategiei
na7onale de protec7a mediului si respectarea conven7ilor si reglementarilor in vigoare.
Art. 49. Anexa nr. 1 si anexele nr. 2a2c, 3a3c, 4a4c si, respec7v, 5a5c fac parte integranta din
prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

SOLICITARE PRIVIND INCLUDEREA IN PROGRAM

11 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

++
|DENUMIREA SOLICITANTULUI |
++
++
|ADRESA SOLICITANTULUI JUDET |
| LOCALITATE |
| COD POSTAL |
| STRADA |
| NR. |
| TELEFON |
| FAX |
| EMAIL |
++
++
|REPREZENTANTUL LEGAL |
| NUME |
| PRENUME |
| FUNCTIE |
| SPECIMEN DE SEMNATURA |
| STAMPILA |
++
++
| REABILITAREA [_______]|
| DRUMURI DE INTERES JUDETEAN MODERNIZAREA [_______]|
| ASFALTAREA [_______]|
| |
| REABILITAREA [_______]|
| DRUMURI DE INTERES LOCAL MODERNIZAREA [_______]|
| ASFALTAREA [_______]|
|SUBPROGRAME |
| CONSTRUCTIA [_______]|
| SISTEME DE ALIMENTARE CU APA EXTINDEREA [_______]|
| MODERNIZAREA [_______]|
| |
| CONSTRUCTIA [_______]|
| SISTEME DE CANALIZARE SI EXTINDEREA [_______]|
| TRATARE A APELOR UZATE MODERNIZAREA [_______]|
| |
++
++
|NECESITATI SI OPORTUNITATI (DETALII PE SCURT DESPRE LUCRARE) |
++
++
|AMPLASAMENT (INCADRAREA IN ZONA, VECINATATI, INDICATIV, TRASEU, POZITIE |
|KILOMETRICA, LUNGIME) |
++
++
|NUMARUL DE LOCUITORI AI UNITATII ADMINISTRATIVTERITORIALE [___________]|
++
++
|NUMARUL DE GOSPODARII ALE UNITATII ADMINISTRATIVTERITORIALE [___________]|
++
++
|NUMARUL DE UNITATI ADMINISTRATIVE: SCOLI [___________]|
| CAMINE [___________]|
| GRADINITE [___________]|
| DISPENSARE [___________]|
| CINEMATOGRAFE [___________]|
| SPITALE [___________]|
| SANATORII [___________]|
| CASE DE ODIHNA [___________]|
| BAI PUBLICE [___________]|
| GARI [___________]|
| CANTINE [___________]|
| RESTAURANTE [___________]|

12 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul nantarilor europene.

NOTA:
Completarea datelor va face referire la tronsonul solicitat.

Primar Prenume Stampila


Nume .................. ..................
..................

ANEXA Nr. 2a
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN ........................

INFORMARE
asupra modului de derulare a Subprogramului privind reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de
interes local in semestrul .... anul ........

++++++
| | | | Principalele probleme inregistrate si | |Orice alt
| | | | modul de solutionare: | | pentru
| | Denumirea |Caracteristici: lungimea| incheierea contractului de achizitie;|Cazuri de abandonare| rezolv
|Nr. |obiectivului:|totala, tronson finantat| incheierea contractului de proiectare| nejustificata a |solicita
|crt.|comuna, satul|in anul curent, pozitii | si executie; | executiei si | Minist
| | | kilometrice | respectarea prevederilor proiectului |masurile intreprinse| Dezvol
| | | | tehnic; | | Region
| | | | calitatea lucrarilor executate etc. | | Turis
++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
++++++

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklisttrans.com Singurul portal interna7onal de incidente

Presedinte,
..............................

Director tehnic,
.........................

ANEXA Nr. 2b
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .........................

INFORMARE
asupra modului de derulare a Subprogramului privind alimentarea

13 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

cu apa a satelor in semestrul .... anul ........

++++++
| | | | Principalele probleme inregistrate | |Orice alte as
| | |Caracteristici: tipul| si modul de solutionare: | | pentru a ca
| | |sursei, capacitatea, | incheierea contractului de |Cazuri de abandonare | rezolvare
|Nr. | Denumirea | rezervor, lungimea | achizitie; | nejustificata a |solicita spri
|crt.|obiectivului:| retelei de | incheierea contractului de |executiei si masurile| Ministerul
| |comuna, satul| distributie, | proiectare si executie; | intreprinse | Dezvoltari
| | | populatia deservita | respectarea prevederilor | | Regionale
| | | (nr. de locuitori) | proiectului tehnic; | | Turismulu
| | | | calitatea lucrarilor executate etc.| |
++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
++++++

Presedinte,
..............................

Director tehnic,
.........................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Codul Fiscal 20092010

ANEXA Nr. 2c
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .........................

INFORMARE
asupra modului de derulare a Subprogramului privind canalizarea si
epurarea apelor uzate in semestrul .... anul ........

++++++
| | | | Principalele probleme inregistrate | |
| | | Caracteristici: | si modul de solutionare: | | Orice alt
| | |nr. de statii de epurare,| incheierea contractului de |Cazuri de abandonare| pentru
|Nr. | Denumirea |nr. de statii de pompare,| achizitie; | nejustificata a |rezolvare
|crt.|obiectivului:| lungimea retelei de | incheierea contractului de | executiei si | spri
| |comuna, satul| canalizare (km), | proiectare si executie; |masurile intreprinse| Minist
| | | populatia deservita | respectarea prevederilor | |Dezvoltari
| | | (nr. de locuitori) | proiectului tehnic; | | si Tur
| | | | calitatea lucrarilor executate etc.| |
++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
++++++

Presedinte,
..............................

Director tehnic,
.........................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Calcula7a costurilor oe centre de prot

14 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

ANEXA Nr. 3a
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .................................

LISTA ANUALA DE ALOCATII BUGETARE PE ANUL 20.....


pentru nantarea Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes
local, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/1997 pentru
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau
asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local,
alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate,
precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse
turis7ce, republicata, cu modicarile si completarile ulterioare

+++++++++++++++
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rest de | | S
| | Denu |Denu | | | | | Act | |Valoarea|Valoarea|Valoarea | executat | TOTAL |
| | mirea |mirea |Pozitii| | |Con |aditi | |investi|contrac| actului |actualizat|Program|
|Nr. | dru | dru | kilo | |Admini|tract| onal |Execu| tiei | tului |aditional| la |20.....|al
|crt.| mului |mului |metrice| km |strator|Nr./ | Nr./ | tant | | | |01.01.20..| |bu
| | indi| | | | |data | data | | | | | | |
| | cativ |traseu| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ++++++
| | | | | | | | | |mii lei |mii lei | mii lei | mii lei |mii lei|mi
+++++++++++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | (14+ |
| | | | | | | | | | | | | |15+16) |
+++++++++++++++
| TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TO
++
| |Lucrari in continuare
+++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++
| |Lucrari noi
+++++++++++++++
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++

Presedinte,
......................
Director economic,
.....................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Seminar Manager proiect

15 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

___________
*)In loc de cuvantul "TOTAL" se va trece suma totala a coloanei respec7ve.

ANEXA Nr. 3b
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .................................

LISTA ANUALA DE ALOCATII BUGETARE PE ANUL 20.....


pentru nantarea Subprogramului privind alimentarea cu apa a
satelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/1997 pentru
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau
asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local,
alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate,
precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse
turis7ce, republicata, cu modicarile si completarile ulterioare

++++++++++++++++
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Va | Va | Va | Rest de | | Surse
| | | | | | Lu | | | | |loarea|loarea|loarea | executat | TOTAL | MDRT
| | | | | |crari | Lu |Con | Act | | in | con |actului|actualizat |Program|
|Nr. |Jude| Denu | | | in |crari|tract| adi |Execu|vesti|trac | adi | la |20.... |alocat
|crt.| tul | mirea |Comuna|Satul|conti| noi |Nr./ |tional| tant | tiei |tului |tional |01.01.20...| |bugeta
| | |obiecti| | |nuare | **) |data | Nr./ | | ***) | | | | |
| | |vului*) | | | **) | | | data | | | | | | |
| | | | | | | | | | ++++++
| | | | | | | | | | | mii | mii |mii lei| mii lei |mii lei|mii le
| | | | | | | | | | | lei | lei | | | |
++++++++++++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| | | | | | | | | | | | | | |(15+16+|
| | | | | | | | | | | | | | | 17) |
++++++++++++++++
| TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
| *****) *****) *****) *****) *****) *****)
++++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
|... | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
Presedinte,
......................
Director economic,
.....................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Procedura insolventei

16 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

___________
*)La denumirea obiec7vului se va specica 7pul lucrarii (alimentare cu apa), fara a se preciza
comuna si satul, care sunt s pecicate la pct. 3 si 4.
**)La lucrari in con7nuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrari noi (coloana 6) se va trece
litera "N". ***) V aloarea inves77ei reprezinta valoarea totala a devizului general recalculata in urma
procedurilor de achizi7e publica.
****)Se va trece stadiul zic al lucrarilor (procentual) pe principalele categorii de lucrari (foraj
captare, aduc7une gospo darie apa, distribu7e etc.).
*****)La "TOTAL" se va inscrie suma totala a coloanei respec7ve.

NOTA:
Pentru obiec7vele noi valoarea inves77ei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de
fezabilitate, care va modicata numai dupa procedura de achizi7e publica.
La coloana 7 "Contract" se vor trece atat contractul de proiectare, cat si cel de execu7e.

ANEXA Nr. 3c
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .................................

LISTA ANUALA DE ALOCATII BUGETARE PE ANUL 20.....


pentru nantarea Subprogramului privind canalizarea si epurarea
apelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa,
canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unita7le
administra7vteritoriale cu resurse turis7ce, republicata, cu
modicarile si completarile ulterioare

17 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

++++++++++++++++
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Va | Va | Va | Rest de | | Surse
| | | | | | Lu | | | | |loarea|loarea|loarea | executat | TOTAL | MDRT
| | | | | |crari | Lu |Con | Act | | in | con |actului|actualizat |Program|
|Nr. |Jude| Denu | | | in |crari|tract| adi |Execu|vesti|trac | adi | la |20.... |alocat
|crt.| tul | mirea |Comuna|Satul|conti| noi |Nr./ |tional| tant | tiei |tului |tional |01.01.20...| |bugeta
| | |obiecti| | |nuare | **) |data | Nr./ | | ***) | | | | |
| | |vului*) | | | **) | | | data | | | | | | |
| | | | | | | | | | ++++++
| | | | | | | | | | | mii | mii |mii lei| mii lei |mii lei|mii le
| | | | | | | | | | | lei | lei | | | |
++++++++++++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| | | | | | | | | | | | | | |(15+16+|
| | | | | | | | | | | | | | | 17) |
++++++++++++++++
| TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
| *****) *****) *****) *****)
++++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
|... | | | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++++
Presedinte,
......................
Director economic,
.....................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


MicroSal ideal pentru calculul salariilor

___________
*)La denumirea obiec7vului se va specica 7pul lucrarii (canalizare cu apa), fara a se preciza comuna
si satul, care sunt specicate la pct. 3 si 4.
**)La lucrari in con7nuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrari noi (coloana 6) se va trece
litera "N".
***)Valoarea inves77ei reprezinta valoarea totala a devizului general recalculata in urma
procedurilor de achizi7e publica.
****)Se va trece stadiul zic al lucrarilor (procentual) pe principalele categorii de lucrari (retea de
canalizare, sta7e de epurare, sta7e de pompare etc.).
*****)La "TOTAL" se va inscrie suma totala a coloanei respec7ve.

NOTA: Pentru obiec7vele noi valoarea inves77ei va reprezenta valoarea devizului general de la
studiul de fezabilitate, care va modicata numai dupa procedura de achizi7e publica.
La coloana 7 "Contract" se vor trece atat contractul de proiectare, cat si cel de execu7e.

ANEXA Nr. 4a
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .................................

18 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

LISTA LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE SI/SAU ASFALTAREA


DRUMURILOR DE INTERES JUDETEAN SI DE INTERES LOCAL
nantate in luna .......... 20..... pentru lucrarile executate in luna
.................... 20....., conform Hotararii Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau
asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local,
alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate,
precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse turis7ce,
republicata, cu modicarile si completarile ulterioare

++++++++++++++
| | | | | | | |Rest de | | | | | | S
| | | | | | | Va |executat| | Surse | Surse |Decontat | Surse | M
| |Denumirea|Denumirea|Pozitii| | |loarea |la data | TOTAL | MDRT | MDRT | cumulat | MDRT |
|Nr. |drumului |drumului | kilo | km |Adminis| in | pentru |Program | alo | | de la | |cr
|crt.| in | traseu |metrice| | trator |vesti |care se | 20... | catii | credit |inceputul|alocatii|
| | dicativ | | | | |tiilor |solicita| | buge |de anga| anului |bugetare| a
| | | | | | | | decon | | tare | jament | | |ja
| | | | | | | | tarea | | | | | |
++++++++++++++
| | | | | | |mii lei|mii lei |mii lei | mii |mii lei | mii lei |mii lei |mi
| | | | | | | | | | lei | | | |
++++++++++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (9+10)| 9 | 10 |11(12+13)| 12 |
++++++++++++++
|JUDETUL ..... TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TO
++
| |Lucrari in continuare
++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++
| |Lucrari noi
++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | |
++++++++++++++
Presedinte,
......................
Director economic,
.....................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Seminarul Controlor nanciar

___________
*)In loc de cuvantul "TOTAL" se va trece suma totala a coloanei respec7ve.

ANEXA Nr. 4b
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .......................

LISTA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA

19 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

nantate in luna ................ 20.... pentru lucrarile executate in


luna ................. 20...., conform Hotararii Guve rnului nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de
interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate
la sate, precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse
turis7ce, republicata, cu modicarile si completarile ulterioare

+++++++++++++++++
| | | | | | | | | | | | | | Pro | Pro | |
| | | | | | | | | | | | | Pro |ductie|ductie| | D
| | | | | | | | |Rest de | |Surse |Surse |ductie |reali|reali|Decon |co
| | |Denu| | | Lu | | Va |executat| | MDRT | MDRT |reali | zata | zata | tat | d
| | |mirea| | |crari | |loarea|la data | TOTAL | | | zata | din | din |cumulat|su
|Nr. |Jude|obi |Comuna|Satul| in | Lu |inves| pentru |Program| alo |credit|cumulat|surse |surse | de | M
|crt.| tul |ecti| | |conti|crari |titiei|care se | 20.. |catii | de | de la | MDRT | MDRT | la |
| | |vului| | |nuare |noi**)| ***) |solicita| |buge |anga | ince | | | ince | a
| | | *) | | | **) | | | decon | | tare |jament| putul | alo |credit| putul |ca
| | | | | | | | | tarea | | | |anului |catii | de |anului |bu
| | | | | | | | | | | | | TOTAL |buge |anga | | t
| | | | | | | | | | | | | | tare |jament| |
+++++++++++++++++
| | | | | | | | | |mii lei| mii | mii |mii lei| mii | mii |mii lei| m
| | | | | | | | | | | lei | lei | | lei | lei | | l
+++++++++++++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | |(10+11)| | |(13+14)| | |(16+17)|
+++++++++++++++++
| TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
| *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****)
+++++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
|... | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
Presedinte,
......................
Director economic,
.....................

Fii informat in 7mp real cu ul7mele apari7i legisla7ve


Inscriete la newsleRer

___________
*)La denumirea obiec7vului se va specica 7pul lucrarii (alimentare cu apa), fara a se preciza
comuna si satul, care sunt specicate la pct. 3 si 4.
**)La lucrari in con7nuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrari noi (coloana 6) se va trece
litera "N".
***)Valoarea inves77ei reprezinta valoarea totala a devizului general recalculata in urma
procedurilor de achizi7e publica.
****)Se va trece stadiul zic al lucrarilor (procentual) pe principalele categorii de lucrari (foraj

20 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

captare, aduc7une, gospodarie apa, distribu7e etc.).


*****)La "TOTAL" se va inscrie suma totala a coloanei respec7ve.

NOTA:
Pentru obiec7vele noi valoarea inves77ei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de
fezabilitate, care va modicata numai dupa procedura de achizi7e publica.
La coloana 7 "Contract" se vor trece atat contractul de proiectare, cat si cel de execu7e.

ANEXA Nr. 4c
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .......................

LISTA LUCRARILOR DE CANALIZARE SI EPURAREA APELOR


nantate in luna ................ 20.... pentru lucrarile executate in
luna ................. 20...., conform Hotararii Guvernului nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de
interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate
la sate, precum si in unita7le administra7vteritoriale cu resurse
turis7ce, republicata, cu modicarile si completarile ulterioare

+++++++++++++++++
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Pro | | | |
| | | | | | | | |Rest de | |Surse |Surse |ductie |Surse |Surse |Decon |Su
| | |Denu| | | Lu | | Va |executat| | MDRT | MDRT |reali | MDRT | MDRT | tat | M
| | |mirea| | |crari | |loarea|la data | TOTAL | | | zata | | |cumulat|
|Nr. |Jude|obi |Comuna|Satul| in | Lu |inves| pentru |Program| alo |credit|cumulat| alo |credit| de | a
|crt.| tul |ecti| | |conti|crari |titiei|care se | 20.. |catii | de | de la |catii | de | la |ca
| | |vului| | |nuare |noi**)| ***) |solicita| |buge |anga | ince |buge |anga | ince |bu
| | | *) | | | **) | | | decon | | tare |jament| putul | tare |jament| putul | t
| | | | | | | | | tarea | | | |anului | | |anului |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| | | | | | | | | |mii lei| mii | mii |mii lei| mii | mii |mii lei| m
| | | | | | | | | | | lei | lei | | lei | lei | | l
+++++++++++++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | |(10+11)| | |(13+14)| | |(16+17)|
+++++++++++++++++
| TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
| *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****)
+++++++++++++++++
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
|... | | | | | | | | | | | | | | | |
+++++++++++++++++
Presedinte,
......................
Director economic,
.....................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Programul de facturare Nr. 1 Indaco Econ

21 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

___________
*)La denumirea obiec7vului se va specica 7pul lucrarii (alimentare cu apa), fara a se preciza
comuna si satul, care sunt specicate la pct. 3 si 4.
**)La lucrari in con7nuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrari noi (coloana 6) se va trece
litera "N".
***)Valoarea inves77ei reprezinta valoarea totala a devizului general recalculata in urma
procedurilor de achizi7e publica.
****)Se va trece stadiul zic al lucrarilor (procentual) pe principalele categorii de lucrari (retea de
canalizare, sta7e de epurare, sta7e de pompare etc.).
*****)La "TOTAL" se va inscrie suma totala a coloanei respec7ve.

NOTA:
Pentru obiec7vele noi valoarea inves77ei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de
fezabilitate, care va modicata numai dupa procedura de achizi7e publica.
La coloana 7 "Contract" se vor trece atat contractul de proiectare, cat si cel de execu7e.

ANEXA Nr. 5a
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .........................

DECONT
privind u7lizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului pentru nantarea Subprogramului privind
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes
judetean si interes local in anul .......

++++++
|Nr. | Denumirea obiectivelor | | Valoarea lucrarilor |Sumele primite drept finantare|Sumel
|crt.|cuprinse in lista de finantare|Programul aprobat|executate, receptionate| de la Ministerul Dezvoltarii | la f
| | pentru anul in curs | | si platite | Regionale si Turismului |
++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Codul de Procedura Fiscala comparat 20092010

Presedinte,
......................

Director economic,
.....................

ANEXA Nr. 5b

22 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .........................

DECONT
privind u7lizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului pentru nantarea Subprogramului
privind alimentarea cu apa in anul ..........

++++++
|Nr. | Denumirea obiectivelor | | Valoarea lucrarilor |Sumele primite drept finantare|Sumel
|crt.|cuprinse in lista de finantare|Programul aprobat|executate, receptionate| de la Ministerul Dezvoltarii | la f
| | pentru anul in curs | | si platite | Regionale si Turismului |
++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

Presedinte,
......................

Director economic,
.....................

Sus7ne gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Solu7a soJware de ges7une parc auto

ANEXA Nr. 5c
la normele metodologice

CONSILIUL JUDETEAN .......................

DECONT
privind u7lizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului pentru nantarea Subprogramului
privind canalizarea si epurarea apelor uzate in anul ..........

++++++
|Nr. | Denumirea obiectivelor | | Valoarea lucrarilor |Sumele primite drept finantare|Sumel
|crt.|cuprinse in lista de finantare|Programul aprobat|executate, receptionate| de la Ministerul Dezvoltarii | la f
| | pentru anul in curs | | si platite | Regionale si Turismului |
++++++
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

Presedinte,
......................

23 of 24 05/06/2010 12:34
Norma metodologica din 2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr 577 ... http://www.legestart.ro/Norm%C4%83-metodologic%C4%83-din-2010...

Director economic,
.....................

Spre: home, articole, legislatie, resurse, forum, rss


Despre noi: indaco systems, termeni si conditii
LegeStart este o marca Indaco Systems. Continutul si aspectul siteului sunt proprietatea Indaco Systems.

24 of 24 05/06/2010 12:34