Sunteți pe pagina 1din 54

www.digibuc.

ro
TEXT DE
A. DE HERZ, ADRIAN MANIU,
ION PR IBEAGU, AP. RODAN
SI ORFEU

EDITURA
JSIDOR A. STERN & EMIL EMBRA
BUCURESTI
1918

Staatsdruckerel Bukarest
www.digibuc.ro PRETUL 3 LEI
TArguiti numai la se

?;
Isp

BUCURETI
00
51, Calea Vietoriei 51

OALETA
BUCUREgI, STRADA LIPSCANI 71
-----------__ ----....
t Mikl\l
-N.

\ ,,Ot.
N
--------------___
of -- , ---
-*..----=, ,:----
._

f_=A:

_,..41,------.'
-
VOALETE
.
I

GAL AN TE R I E
_,...
4.,

BIJUTERIE

www.digibuc.ro
PHILIPS
CARICATURA
SUB OCUPATIE

TEXT DE
A. DE HERZ, ADRIAN MANHJ,
ION PRIBEAGU, AP. RODAN
SI ORFEU

EDITURA
JSIDOR A. STERN & EMIL EMBR A
BUCUREgl
1918

PRETUL 3 LEI

www.digibuc.ro
4

Toate drepturile rezervate.


Fiecare exemplar va purt sematura autorului:

www.digibuc.ro
P1-111.11'9,

PREFA,T A
Philips, caricaturislul Scene i, m roag , sei

prezint.
E de prisos. 1Vare nevoie.
cunoa0eti, ; iar cum di cunoage el, o parte dintre
d-voastre veti vede n paginele care urmeaztt.
Ne-a caricaturizat pe multi 0 nu ne-am supeirat nici
unul, de oarece caricatura este un creimpei de arid. 0
3

www.digibuc.ro
pentru di mai in totdeauna caricatura, ne gadilei vani-
tatea. Nu li se fac tuturora .caricatura. Trebuie set fli
cin eva !
Caricatura tine in mnd poalele gloriei, cum tin co-
coada alba a rochil miresei. Este un corolar al
gloriei fi al celebritatii. Chiar dacei ieri ai fost ceva mai
obscur, caricatura de cizi te face celebru, ?Wane ; iti dei
un lustru de popularitate care p:*rinde bine pentru mullet
vrerne. Cu toaki aparenta el de Mutate, nu-si face nici
un rdu ; creiimul caricaturistului este penita polernistu-
lui. Te doare cede ocla tei, dar .zeirnbqti totdeauna.
Caricatura te inatta, beitandu-0 joc de line ; ii re-
cunoct5ste meritele, dcir nu-ti ascunde cusururile.
Julietta,, te fotograflazei oricand i oricine ai fi, in
vreme ce Philips nu-si pierde vrernea sa te Studieze
de la o respectabilei distanta; dacei nu esti o respectabilet
persoand. Aceasta e i superioritatea caricaturii asupra
fotografiei. Fotograful fotografiaiei pe toatei lumea ;
caricaturistul nu schiteaVi deceit pe unii. Fotografta e
nu-ti, d vieatei; te privefti singur intr'o oglindei

www.digibuc.ro
oby,rit, in vrerne Ce caricatura, exagernd o sing ura
trseiturei caracteristicei a fizicalui, numai dealt i da
vieatel i zici : etsta, eu sunt!
totwi..e cineva care prefera fotografici, caricaturii:
ferneea!

A. de Herz.

www.digibuc.ro
Michidut

Puiu Iancovescu
o

www.digibuc.ro
Cavalerul Pustei

V. Maximilian
7

www.digibuc.ro
[titre dobitoace

N. N. flrjeu
f

www.digibuc.ro
Domnioara del a IPotti

Marilena Bodescu
9

www.digibuc.ro
Azi aici,
A.ine la... Lyric

r-----
coN1FANIA Teatrul Lyric

L P. Cigallia
10

www.digibuc.ro
CARICATURA SUB 0 CUPATIE

Un bazar de lume, lux si mare gald,


Ici sopteste-o fatd, colo cntd-o damd,
Cati artisti ascunde marea Capita la,
Cate genii'n umbr vor sd-si facd-o faimd !
II
Niculescu cantd i arunan said
Gesturi studiate, gesturi fernenine,
Marilena joach cu atata
Palidd marchizd, find'n falduri fine !
III
Parizian de sange, cautd o piesa,
Cu suras pe buze, vesel, Michidutd,
A. de Herz viseazd roluri de printes,
Si se mullumeste numai c'o drdguld !

11

www.digibuc.ro
IV
Macedonski cere un passe-portu la Mecca,
dorete-o noapte'n vl de feerie,
Karnabatt compune i ,mai cere-o decau,
Ce nu face ornul pentr'o poezie !
V
Stamatiad conduce azi Literatorul.,
Dulce resdmaare c'a intrat in banda,
Tar Hrjeu vorbete 1701-lie cu poporul,
discursuri tine, face propagandd !
VI
Felix Ferry umbl duph-un rol mai mare,
era, nu gluma, ct p'aci s fie...
ateapt. 'ntr'una ziva-aceea care
0 s-i deie lauripentru vgnicie.
VII
I. Tedescul cere, gray, cu vocea clar,
Critic mai bunk vrsuri mai Uoare-,
Iar jrodan viseaz nopti de primavara,
Edituri di.granda i-o gazet mare!

www.digibuc.ro
VIII
Ca o minge, Kanner, salt pe podele,
invgen taind cdntece dansante,
Iar Pribeagu-si plimbh geniu-n cafenele,
spanac,, mnnc cu &Rini picante.
IX
Maximilian e astzi cavaler de pustd,,,
Cu Annie danseazd, valsuri de actrit,
Leonard surade la vre-o blondd fustd,
Si-ar mai vrea s simtd farmec de gurit,,.
X
subreta Lily cnt cu finete,
Trece linitit, find, parfumath,
Iar frumoasa Zilly calc prin noblete,
Cu un mers de 2nd, dulce, legnat I
XI
Milialescu trece inteo nou trupd,'
Si Storin doreste-o,noud tevaturd,
catd i aleargd dupd
0 actrit bunk faind loviturd I.

www.digibuc.ro
XII
mai sunt atatia, tipuri i cocoane,
Cari vorbesc inteuna, cat li tine gura,
Unii sunt modetii, ceilalti cu fasoane,
0 ! le-a prins doar Philips, fin, caricatura !
Orteu.

www.digibuc.ro
Floarea
din Schiraz

On

1.1_ P5

N. Leonard
15

www.digibuc.ro
Trei chlrireti-pe-Pegas in drum spre Cyther
)(Ter asa 1918)

D. Karnahatt Al. T. Stamatiad Al. Mactdonski


www.digibuc.ro
Vinovafl

G. Storin
17

www.digibuc.ro
Compania Gabrielescu

t7111q-'

Jean Niculescu Virginia Miciora Nicu Kanner


Lid liddulescu Gina Flermeziu Ana Grand
Lily Tnsescu Marilena Bodescu Bob IIopkins
www.digibuc.ro
IN FATA SC'ENEI
(FRAGMENT)

Criticul trebuie s. vorbeascd de toate piesele i dac


meseria de a ave rude in comitetul teatrului sau par-.
tidelor folosete celor ce scriu piese, nu e de lepdat
nici acea de critic, lansAndu-i familia in angajamente.
Lipsa, de autotitate se terfelete atunci alturi de lipsa
de cultur in coloana care latr cu urub.

In mesria de vorbl de ra"u de a art rul


nuante extreme i att de confundabile vieata ino-
dernd a introdus modificari paradoxale (sau mercan-
tile). Cutitul logicei care s sintetizeze o creatiune prin
gAndirea creatorului, in Ice de bisturiu despiator a
limfatismelor clorotice i boli al chror nunie repugn,
in stilul criticului de azi a devenit o pensula muiat in
miere sau bidinea plin de o dulceat a reclamei i a
linguirei.
Majoritated acestor indrumdtori de ac-tualitate cu
aptitudini de dirijori de clack imboldind aplauzele in
19

www.digibuc.ro
articole cari rezum programul, isi mai iaa atunci
cnd se inalt, la analizA textul circumstantial din
prima pagind a lui Le Temps sau ultima din L'Ilus-
tration. Mai prezint in aceste conditii vreun interes
critica, in afar& de cel comercial ?.Vreau totusi s, men-
tionez c sunt i critici cinstiti si inteligenti. Dac am
caracterizat i fr ei cronicile teatrale, este fiindc
adevaratii chemati i iau prea rar i pentru prea patin
timp menirea purificatoare.
D-na X a fost la inllimea iar marele Y
a avut un succes deosebitu iath pprecierea medie in
perspectivele noastre teatrale.

Acum s vorbim de scena noastr nationala. Subiec-


tul ar merith o discatie demn de importanta cuvn-
tului national.
Apoi dela usa teatrului uncle afisul Vinului Stirbey
Ii are locul pe geamul ghiseului (national), amintirea
mea revoltat aleargd spre Comedia FrancezA unde
marmura inzhpezeste cteva- statui fcute de sculptori

www.digibuc.ro
(la noi,toti meseriaii se ocupd cu astfel de documentri
oficiale). In said', bolta enorm a luminat-o cu gndirea
lui Besnard, desf4urand amintirea unui paradis pier-
dut, in armohie cu cel artificial pe care il va inflorl
scena.
Acolo gesturi mrete, prin naturaleta lor, se leap,'
in buchet de vorbe subt panglica ac\t3leeai idei. Si gru-
prile se infrtesc in ghirlandele armoniei.
Ett vreau i la noi ideie i estetic pretentie exor-
bitant fata cu ce avem modest fat cu ce trebuie
sd fim. Am s vorbesc de decorurile cotidian ludate.
Sunt buckli de pAnz meschind, de ecleraj, pe care nu4
pricepe nimeni ; toate sunt tot atat de MI% noimd i frd
simf (teatral), cum unul din actorii notri vened in fata
rampei, inteun salon, in calitate de print, ministru, cu
un baston in 'nand cu plriuta pe ceaf. Conceptia
asta se impac cu candelabre de cristal venetian i cro-
mocopii dui:a Watteau. Inchipuiti-vd ce sunt montrile
cu stil de epoca i cu eternd atmosfer poetic& In Apus
de Soareu Stefan (e voevod ?) ii pune papucii inainte
21

www.digibuc.ro
de a omori pe boeri, i recit pe Tatl Nostru in tim-
pul unei operatiuni la boala de care istoria d date certe.
Cu astfel de actori i autori culti, mai tati la fel, ne
simtim profund intimidati in a vorbl de cum vdd
rolul, . trecem mai departe.

Toate astea entuziasineaz. Spiritul spectatorului se


inalt la game de inalt patriotism si de cod al manierelor
elegante. Lacrimi morale i umezesc epiderma ; el se
simte mai inteligent, mai moral precum vorbesc ma-
nualele despre rolul teatrului. Aplauze --- nu e asa ?
ne spun obisnuitii critici. S mergem ca oile la vodevi-
luri pe cari Comedia Nationalda le joacd. Haidem la
Fiul din Americd. Auzim fraze ca asta : Ti-am pus
crligul.. Poate c nu o sh le gsim in Indreigostita. de
Porto Riche, nici in Banville, nici in toti cei jucatii la
Comedia Francez dar marca : vine Franta,,, e ba-
gheta magicd cnd bogneste si face sd vibreze un creier
directorial.
Un actor al Comdiei Franceze posed o adevrat
preocupatiune in a pronunth armonios aurirea unei
1)2

www.digibuc.ro
limbi brumat6' cu argintiul traditiei. Niciodat plafonul
lui Besnard nu ar rsuml Ti-am pus cArligul i relatii
de competenta ofiterului strii civile nu ar impinge s
plesneasca in lumina cortinei, piese pe cari familia le-ar
puteA intrebuint i altfel, sau vodeviluri in cari inte-
ligenta se reduce la a WA o persoan drept alta.

Adrian Maniu.

www.digibuc.ro
Un autor en vogu,

A. de Herz
24

www.digibuc.ro
''UaD} care 8r Ct p'aci B fie...

Felix Ferry.

www.digibuc.ro
Un poet.

Adrian Maniu si Scarlat Froda


26

www.digibuc.ro
Compania >Maximilian i Leonard.

.1;1.1'
V. Maximilian
G. llitIclseana Theodoa
-Zilly Raiianu Annie Aurian N.Leonard G. Timid. Ionescu-Milano
O. Tudora Natalia Macri

www.digibuc.ro
Macrocosmul i microcosrnut

Lucrezzia Karnabatt i Ion Pribeagu


28

www.digibuc.ro
BUCURESTII SUB OCUPATIE
NOAPTE DE JULIE

Cnd din albastrul ce distram insngeratele genune,


Se proiecteaz raze albe pe trotuarul de cdrbune
Si'n atmosferd nasc apusuri i puncte verzi de cloroform;
Cnd inserarea poleieste cu prat de bronz foburguri pline
De 'mpestritarea care pleacA, de 'mpestritarea care vine,
Orasul pare silueta unui panopticum enorm.

Din vase de cristal subtire, din plci de portelan ptra te,


Apar femei cu ochii gaIei, i buze rosii, oxidate
De calde indrgiri visate in calmul anilor apusi ;
Si 'n amalgamul plin de patimi i nebunie 'ncep s fiarbh
Mumii fr ciorapi, fantome din Camciatka, pesti cubarba
Si revuisti flmnzi de glorii veniti din Tokio si din Husi.

Cum luneca pe cloud pamblici de crpe de chine, i


[cum se pierde
In noapte, S. T. B-ul pare un vas ptrat de sticl verde,
0 luntre magica, o cusc cu animale din Bagdad ;

29

www.digibuc.ro
tJn iarmaroc sau o sedintd de spiritism, la care asista :
De Herz, cu Bob si Marilena, dansnd ca 'n ultima revista,
Lucrezzia Karnabatt, Maestrul, HOrjeu i A.1. Stamatiad.

In risipirea de velur s'aprind creneluri de ivoriu,


Terasa, falnica Teras-Olimp, ca un laboratoriu
Iri care-au inviat aiezii, a pus stiadarde pe fronton,
Automatul dela Stuttgart, a adormit p'o cavatina,
Un lampadar de bronz asvarle tisuri roze de lumina,
Iar luna seamn in noapte c'un nasture de pantalon.

"Trziu...
Albastrul mat ineaca insngeratele genune
nu mai curg din zare puncte pe trotuarul de crbune ;
Pupilele de aur verde si violet s'au stins.
Acum,
Din turnurile catedralei se 'ntind aripi cloroformate,
Ppusile adorm in golul din eprubetele ptrate,
noaptea 'nvlue 'n rugin fantasticul panopticum.
Ion Pribeagu.

30

www.digibuc.ro
Un transfug simpatic

Al. Alihalescu

www.digibuc.ro
Clou-ul
reyistelor

Njeu Kndra-5 .

www.digibuc.ro
TJn critic ',lumina t

Liviu Rebreanu
GIL)
00

www.digibuc.ro
Domnul
Director

Avram
Nicolau
34

www.digibuc.ro
Tato, nu te supar!

Lily Tnsescu
35

www.digibuc.ro
Un aprod (an) al Seenci

v'Argr

Fi:_111L5'

86

www.digibuc.ro
TEATRUL SUB OCUPATIE

Stramoii notril Latinii, aveau o vorb : Inter


a r m a, sile lit musa e, i de aceea poate,. unii se
vor mir, ch' in ,mijlocul viforului starnit de rsboiul
mondial; in mijlocul aprigei vltdi de arme i senti-
mente, Bucuretii, oraul petrecerii, phstrat intru
cAtva surasul, exprirnat mai ales prin activitate.a Sa
teatral..
Timid la inceput, phind cu prevedere i chibzuintd,
teatrul, gsind o primire nemaipcimenit din partea
publicului, a luat un avnt neateptat, aa c au fost
momente cnd aveam in mijlocul nostru cte 5-6 i
mai multe.trupe de teatru serioase. Nu mai vorbesc de
nenumratele absambluri ce se injgheab pentru o vark
i care cdteva luni de zile, joac in grdinile Capitalei
cateva din puzderiile de reviste ce se ivesc pe
Dup sinistrel momente.din Noembrie si Decembrie
1916, foarte curnd dupa ocupatie, Compania liric
Grigoriu, sub directla d-lor Maximilian i Leonard,

www.digibuc.ro
deschide seria de reprezentatii la teatrul Lyric, la 7 Ia-
nuarie 1917, cu opereta Print si Banditu . Doua luni, re-
prezentatiile dela Lyric erau singurele spectacole, pe Mug&
cinematograce i teatre de varietti. Pe la mijlocul lui
Martie e deschide Teatrul National. La inceput
i

reprezentatiile Ansamblului German alternau cu cele


ale Societtii Dramatice Romne. Mai tArzin insA, Socie-
tatea Dramatic Romn, care deschisese stagiunea cu
reprezentatia solemnA, a Fntnei Blanduziei., se mut
la Comcedia, teatrul d-lui Bulandra, care se afl in
timpul acesta in Moldova.
Pe la mijlocul lui Iulie se incheagl un ansamblu la
Amicii Orbilor, ansamblu compus din elementele
fostei i actualei Companii Gr. Gabrielescu, si pus sub
directia de scen a d-lui Al. Mihalescu. Ansamblul
joad, pAn la inchiderea stagiunii foarte reusite reviste
de d-1 A. de Herz. In timpul verii, Ansamblul German
juch la Comcedia cu sala descoperit, iar Societatea Dra-
matica Roman, avnd ca director delegat pe d-1 Ar.
Demetriade, juch la Blanduzia_ Compania Grigoriu juc.

88

www.digibuc.ro
ca de obicei la Parcul Oteteleanu, unde obtinu un for-
midabil succes cu opereta lui Leo Fall : .Floarea din
Schiraz
Teatrul ii .atinge ins punctul su culminant in
toamna 1917.
Erau pe lng Ansamblul Germando0 compa-
nii de operet i dou de dram i comedie.
Ansamblul German continua st joace la National,
Societatea Dramatica Roman la Comcedia, Compani
Grigoriu la, Lyric.
In timpul acesta d-na Voiculescu cu Petre Sturza,
Storin, Mihalescu, Felix Ferry, jucau la Modern, obti-
nand frumoase succese.
0 neintelegere survenit a pus eapt vietii COM-
panii, care ar fi putut face ceva. D-1 Mihalescu . a
incercat s infiripeze o trup, cu care a jucat farse la
Teatrul Eforia, dar nu a prea izbutit.
CoMpania de operete Gr. Gabrielescu, sub energica
conducere a d-lui Avram Nicolau, cdptase din nou
omogenitatea i jach la Eforie. Iar dup'a dizolvarea tru-

39

www.digibuc.ro
pei d-nei Voiculescu, la Modern. Stagiunea de iarn a
Companiei Gabrielescu a fost ilustrath de vizita maes-
trului Oscar Ned-bal, carle a condus primele trei reprezen-
tatii ale operetei sale Winzerbrautu Culesul viilor
Toat iarna a fost o minunat eflorescent tatral.
Premierele se succedau fr intrepurere. Una dintre cele
mai inalttoare a fost, frd indoial, premiera comediei
in yersuri F ata din Da f i ni a d-lor Adrian Maniu
Scarlat Froda.
Dar afar d trupele cari jucau incontinuu am avut
turneuri strlucite, dintre care e de ajuns s citez : opera
din DarmStadt, opera din Dessau i trupa de operete
dela Teatru An der Wien ale crei reprezentatii au fost
conduse de celebrii compozitori de operete : Leo Fall,
Lehar, Oscar Strauss, Kalman.
Seard dupd seara, teatrele erau pline. Pared nici
odat nu 'a muncit atk in teatru i de asemOnea parch'
niciodath publicul n'altiut s rsplteascd mai bine
sfortrile directorilor i ale actorilor lor.
Rodan.

40

www.digibuc.ro
Un psihplog

I. Peltz(?!)
41

www.digibuc.ro
Casa cu 3 Fete.

Demetresmu de Sylva.
42

www.digibuc.ro
Un director multilateral

I. Tedescul
43

www.digibuc.ro
Dela uoapozbl.ol

Bud^lC F,s\er '.\

www.digibuc.ro
Philips

A u tu-
caricutur4

www.digibuc.ro
CUPRINSUL
Pag.

Prefata 3
Puiu luuonYnoon 0
V. Maximilian 7

N. N. Hrjeu 8
8UurouuDnoson 9
I. P. Cigallia i0
Curooturamobocono6o 11
N. Leonard 15
.
D.KuruubuiL].I Siuouuud aiALlVuoodoumi. 1
G. Storu 17
Conpuuix"Cubrnloyou" 18
In fata scenei 49
A. de Herz ' 24.

Felix Ferry 25
Adrian Maniu Scarlat Froda 26
Compania "MuziouUiuuyiLnnuurd" 27
LuoroxxiuKuruubu/lon Pribeagu , &
Bnxnresiuuboonyuo 29

46

www.digibuc.ro
Pag.

Al. Mihalescu 31
Nicu lindra 32
Liviu Rebreanu . 33
ATram Nicolau 3:
Lily Thindsescu 35
Ap. Rodan 36
Teatrul sub ocupatie 37
I. Peltz 44
Demetrescu de Sylva . 42
L Tedescul 43
Rudolf Frster
Philips 45

47

www.digibuc.ro
EDITURA
JSIDOR A. STERN & EMIL EMBRA
BUCURESTI
1918

www.digibuc.ro
X X

Agen-pa de Publicitate
JSIDOR A. STERN
Bucureti, Strada Matei Mil lo No. -10
* Concesionarul exclusiv al publicitAW Foaiei de
. ..
. ORDONANTE
* pentru populalia civil in teritoriul ocupat *
. Primeste: .
:. ANUNTURI, INSERTII, RECLAME : o
*. i MICA PUBLICITATE *
.
:. PEN T R U TOATE Z IAR ELE :.
*. * * * *
..
..
. CITITI .
.1_,ITERATORUL
ORGAN SAPTAMANAL AL
GRUPARII INTELEC I UALE
De sub directiunea d-lui ALEX. MACEDONSKI
Prim-Redactor: Al. T. Stamatiad. Redactor : Tudor Vianu.
: Apare In fiecare Smbdtd cu colaborarea celor mai
)F% distini scriitori romni
NUMARUL 25 BANI

www.digibuc.ro
Cel mai bun dentist
Mijiocu I cel mai modern si efi-
cace pentru pstrarea dintilor este,
ELEFFINTINA"
El este antisephc,dlsolva peatra ,

.curata dinbi si neutralizeaza acizii


VeHtabil 'nurnal cu semnatura,
<<ELEFA NTIHR SIMM15"
PRETUL LEI 3.5 CUTIA
De varnare la Farmaci.5ti. Droghish i Parfumene.

www.digibuc.ro
www.digibuc.ro