Sunteți pe pagina 1din 2
ICASE CONCEPT fa Tipuri de proiect ase Proiect —Proiect Proiect Continue project Concept — fitectura Tete Ariitoctn Pachot Detatt complet eoqooaaga aaaqaqaag agagaagaag Aocomavuratot (istotecanttatior de tera! st materia. Structure de rezietenta Memorts tennis x breviarl notelor de eau Antomssirston Pian de sapatura oi funda 80000000 80000000 agaaaaag re contra (came sco (20/3801) a 2000 B000 aaag snstaite m pare Pose desenate (pont te lip de instal, seara 1:50) Proiectul concept Este gener st nu tine cont ot sg piesele necesare intocrint ocumentate! do obtnere a autoruatat de construire (memory schite de amplasare pe tren, ete). Era toot gana pentr o structure de sidaria dar poate f adaptat fara probleme a oie structura La corere protect poate frat sin vartanta notin (om ugar sa re contact Este singura variants depoms pent dovnload, pretul find mini Proiectul de arhitectura Protect poate 1 vrata corare stim variants in oginds (va rugam 23 ne contactat) Nu este ateponte pentru downoad Carava speciest tennice! 0 va reatia pin catoitre din ot, Sursa de incaaireo formats un set atoatt din esntratatermicn (gsslatectica) (25 on) Protect nes cuprinde amptasarea pe toren 2 case (pianul de situatie}[scosta so face '2 intocrniroa DIAC); Protect poate tvrat la cevere In varanta in oalinda; Termanut maim in care poste felaborat protect sate de 20 nla eratoare de a samnaren contracts Documentatia Tetnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Constuire (Proiectut DTAC) Se ratera is aocumentatia [nese serme a! desenste)coruta de autontatie calc i vederea eiberant utoreates de Construe’ amplasaren pe terany ocumentatile nocasare obtinent avicior zeae prin Cortteatul de Uroarir. Azestoa aunt plese suplmentare Protectula! complet. Reaminuim ea abuineren Rutoruatie ae Constrira su te dupa co sa obtinut Cerunestu de Urbaniam fn cortineat sunt spacineata documentale Rew Panara putea ctanora aceasta documentatis (DIAC) avern now «Rett ae prop Phanun asastate ate torent, sears 1:500 » 1:2000; Seuctat qeotatnic sacs nu se face acest studla se presupune ca terenu este bun pentru fundaie) Protut itcemirit DTAC este ae 300 Eure (ociuay TVA), Termena masin in cave poate ft staborat Proiectt DTAC este de 10 nto ucrateare de i pimiten dacumentelr enumerate mal ss } pontru casele ia care amploares modificariior este scansta si se poate intorvent rapid, protut de protectare va fi do T0Eurolimp (pr mnotaae TVA), (lneorvents poste! repoutonarea sau modiicarea dimensiunlor teraselor, modifica ale peretilr interior fara a fl afactata structs de rexistenta, coment tt 081 = 409,12.97