Sunteți pe pagina 1din 528

ANALELE BANATULUI

Serie nou

ARHEOLOGIE ISTORIE
XXI
2013
M U Z E U L B A N AT U L U I T I M I O A R A

ANALELE BANATULUI
Serie nou

ARHEOLOGIE
ISTORIE
XXI
2013

EDITURA MEGA
Cluj-Napoca, 2013
Colegiul de redacie:

Dan Leopold CIOBOTARU, director al Muzeului Banatului


Prof. dr. Florin DRAOVEAN, redactor ef
Zsuzsanna KOPECZNY, secretar de redacie
Prof. dr. Radu Ardevan, Lector dr. Ligia Boldea, dr. Nicoleta Demian, Ciprian Glvan, Conf. dr. Vasile Rmneanu,
Prof. dr. John Michael OShea (Michigan University, SUA), Prof. dr. Wolfram Schier (Freie Universitt Berlin,
Germania), membri

Vigneta copertei: Wiliam Vastag

Analele Banatului, serie nou, continu publicaiile anterioare ale Muzeului Banatului din Timioara:
Trtnelmi s Rgszeti rtesit, 18721918
Gemina, 1923
Analele Banatului, 19281931
Tibiscus, 19711979

Orice coresponden se va adresa


Muzeului Banatului, Piaa Huniade nr. 1, RO 300002 Timioara,
e-mail: analelebanatului@yahoo.com

Please send any mail to


Muzeul Banatului, Piaa Huniade nr. 1, RO 300002 Timioara,
e-mail: analelebanatului@yahoo.com

Tout correspondence sera envoye ladresse:


Muzeul Banatului, Piaa Huniade nr. 1, RO 300002 Timioara,
e-mail: analelebanatului@yahoo.com

Richten Sie bitte jedwelche Korrepondenz an die Adresse:


Muzeul Banatului, Piaa Huniade nr. 1, RO 300002 Timioara,
e-mail: analelebanatului@yahoo.com

Responsabilitatea asupra coninutului materialelor revine n exclusivitate autorilor.

ISSN 1221678X

Anuarul Analele Banatului este indexat n urmtoarele baze de date:


Scopus http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
World Cat http://www.worldcat.org/title/analele-banatului/oclc/649630402
Copernicus http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4875

e-mail: mega@edituramega.ro www.edituramega.ro


CUPRINS SOMMAIRE INHALT CONTENTS

ARHEOLOGIE I ISTORIE VECHE

FLORIN DRAOVEAN
Despre unele sincronisme de la sfritul neoliticului trziu i nceputul eneoliticului timpuriu din Banat
i Transilvania. O abordare Bayesian a unor date absolute publicate de curnd i republicate recent 
Certain Syncronisms Between the End of the Late Neolithic and the Beginning of the Early Eneolithic in Banat
and Transylvania. A Bayesian Approach to Published Absolute Dates ........................................................ 11
DRAGO DIACONESCU
Consideraii privind cronologia epocii timpurii a cuprului n estul Bazinului Carpatic (cultura
Tiszapolgr) Regarding the Chronology of the Early Copper Age in the Eastern Carpathian Basin (the
Tiszapolgr Culture) .............................................................................................................................. 35
SARAH SHERWOOD
Ground Truthing Magnetometer Data Using Soil Coring: Initial Results from Corneti-Iarcuri, Timi
County, Romania ................................................................................................................................. 61
ANDREI GEORGESCU
Observaii asupra unei fibule descoperite la Foeni, jud. Timi Remarks Regarding a Bronze Fibula
Unearthed at Foeni, Timi County ......................................................................................................... 75
CORIOLAN HORAIU OPREANU, VLAD-ANDREI LZRESCU, DAN TEFAN
Noi cercetri la Porolissum New Researches at Porolissum .................................................................. 83
CRISTIAN GZDAC, CLIN COSMA
Monede romane i statut social ntr-o necropol de secolele VIVII. Groapa lui Hrstan, Nolac,
jud. Alba, Romnia Roman Coins and Social Statute within a Necropolis of the 6th 7th Centuries. The
Hrstans Pit, Nolac, Alba County, Romania................................................................................. 107
LAVINIA GRUMEZA
Roman Coins in Sarmatian Graves from the Territory of Banat (2nd 4th centuries AD) ...................... 117
VLAD-ANDREI LZRESCU, VLAD TURCU
Anotimpuri ale morii. Date despre o metod arheologico-astronomic pentru studierea riturilor
funerare antice Seasons of Death. Towards an Archaeological-Astronomical Method for Studying Ancient
Burial Rites ...................................................................................................................................129

ISTORIE MEDIE

DANIELA TNASE
Mrturii arheologice din epoca timpurie a migraiilor n Banat-Etapa D2 Archaeological Testimonies
from the Early Period of Migrations in Banat D2 Phase ...................................................................... 147
Archologische Belege aus der frhen Vlkerwanderungszeit im Banat die Stufe D2 .............................. 154

5
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

ERWIN GLL
Dbca: necropola din jurul bisericii din Grdina lui A. Tma. Cteva idei privind evoluia habitatului de
la Dbca Dbca: the Churchyard Cemetery in the Garden of A. Tma. Some Ideas on the Evolution of
the Medieval Habitat in Dbca .......................................................................................................... 159
ZSUZSANNA KOPECZNY
Reedina regal medieval de la Timioara The Medieval Royal Residence from Timioara............... 211
LIGIA BOLDEA
Structuri domeniale n Banatul medieval de Cmpie. Date asupra patrimoniului funciar al unui comite
de Cara din perioada angevin Manor Structures in The Medieval Plain Banat. Data on the Real Estate
Ownage of a Cara County Earl From the Angevine Period .................................................................... 233
ZOLTN IUSZTIN
Scaunele de judecat din comitatul Timi Judicial Courts in Timi County ..................................... 251
DRAGO LUCIAN IGU
Familia Vaida de Giarmata (1400 1550) The Vaidas of Gyarmat (14001550) ............................. 271
ISTVN PETROVICS
King Matthias and the Towns of the Realm ........................................................................................ 283
LIVIA MAGINA
O disput pentru locul de vad de la Mure (1543) A Dispute Over the Ford of Mure River (1543) .... 295
ADRIAN MAGINA
Fortificaiile Lipovei i Timioarei n preajma cuceririi otomane (1551) Fortifications of Lipova and
Timioara on the Eve of Ottoman Conquest .......................................................................................... 299
GEORGETA EL SUSI
Faunal Remains from the Ottoman Period (16th Century AD) at Pncota Turkish Fortress (Arad
County) ............................................................................................................................................. 305
LIGIA TEODORA DRGHICI
Evoluia simbolisticii blazoanelor n cazul nnobilrilor cu acordare de blazon n Transilvania, Banat i
Partium n cursul secolelor XVIXVIII. Studiu comparativ The evolution of the Representations of the
Coats of Arms in Cases of Ennoblement in Transylvania, Banat and Partium During the 16th18th Centuries.
Comparative Study .............................................................................................................................. 325

ISTORIE MODERN I CONTEMPORAN

ZORAN MARKOV
Consideraii privind evoluia putilor de vntoare n secolele XVIIIXIX. Colecie de arme a Muzeului
Banatului din Timioara Consideration on the Evolution of the Hunting Rifles in the 18th and 19th centuries.
The Arms Collection of the Banat Museum ............................................................................................ 335
MARIA VERTAN
Organizarea administrativ-teritorial a Banatului istoric n perioada 1716 1860 Administrative-
Territorial Organization of the Historical Province of Banat During 1716 1860 ................................... 361
VICTOR NEUMANN
Iluminismul transilvan: ecouri europene i aspiraii intelectuale locale Transylvanian Enlightenment:
European Influences and Local Intellectual Ambitions ............................................................................ 381
ELENA MIKLOSIK
Anton Schmidt (1786 1863), constructorul uitat al Timioarei moderne Anton Schmidt (1786 1863),
the long-forgotten builder of modern Timioara ..................................................................................... 389

6
CRISTIAN GRAURE
Din oglinda cu memorie. Cltoria fotografiei la Timioara (1839 1855) From the Mirror with a
Memory Travelling Photography towards Timioara (1839 1855) ..................................................... 409
CIPRIAN GLVAN
Defortificarea cetii Timioara The Demolition of the Fortress Timioara ........................................ 421
SORIN MITU
Pentru o istorie a viselor romneti: probleme ale cercetrii, surse i tipologie For a History of Romanian
Dreams: Problems of Research, Sources and Typology .............................................................................. 431
MIODRAG MILIN
Voluntari srbi pe Frontul romnesc din toamna anului 1916 Serbian Volunteers on the Romanian Front
in the Autumn of 1916 ........................................................................................................................ 439
VASILE DOCEA
Biserica lui Ioan Salvici: un episod din istoria relaiilor romno-germane The Church of Ioan Slavici: An
Episode Regarding the History of Romanian-German Relations .............................................................. 455
ION NOVCESCU
Chestiunea Banatului ntre politica naional i politic de partid. Mari polemici politice i parlamentare
(decembrie 1923) The Banat Issue" Between National Policy and Party Politics. The Great Political and
Parliamentary Debates From December 1923 ....................................................................................... 465
VASILE RMNEANU
Periferiile oraului Timioarei n anul 1933 The Peripheries of Timioara in 1933 ........................... 481
MARUSIA CRSTEA
Anglo-Romanian Economic Relations (1934 1939) .............................................................................. 491
RADU PIUAN
Noi date despre istoricul activitii Partidului Naional-Popular n Banat n anul 1946 New Data About
the Historical Activity of Popular National Party in Banat ..................................................................... 505
EUSEBIU NARAI
Situaia financiar-bancar n judeul Severin (1944 1948) Banking and Financial Situation in Severin
County (IV) ........................................................................................................................................ 513

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE ............................................................................................................. 523

7
ARHEOLOGIE
I ISTORIE VECHE
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

DESPRE UNELE SINCRONISME DE LA SFRITUL NEOLITICULUI


TRZIU I NCEPUTUL ENEOLITICULUI TIMPURIU DIN BANAT I
TRANSILVANIA. O ABORDARE BAYESIAN A UNOR DATE ABSOLUTE
PUBLICATE DE CURND I REPUBLICATE RECENT*

Florin Draovean**
Cuvinte cheie: Neolitic trziu i eneolitic, Banat i Transilvania, sincronisme, abordare Bayesian a datelor C14.
Keywords: Late Neolithic and Eneolithic, Banat and Transylvania, syncronisms, Bayesian approach of the 14C data.

Certain Syncronisms Between the End of the Late Neolithic and the Beginning of the Early Eneolithic in
Banat and Transylvania. A Bayesian Approach to Published Absolute Dates
(Abstract)
The study analyses the syncronisms between the cultures of the late Neolithic and the early Eneolithic from
Banat and Transylvania, based on the Bayesian models of the 14C data gathered from Uivar-Gomil, Foeni-
Cimitirul Ortodox, Ortie-Dealul Pemilor, Cerior-Cauce and Alba Iulia-Lumea Nou. By comparing the
absolute data with the stratigraphical situation of these sites, it has been concluded that the genesis of the
Turdas culture takes place during the Vinca C2 phase, with the help of some elements from Banat at that
time. Also, the Turdas II phase cannot be placed earlier than Vinca C2/C3, while Turdas III is contemporary
with Vinca C3-D and ends with the arrival of the Foeni group in Transylvania. Due to its new chronological
position, the Foeni group may have contributed not only to the genesis of the Petresti culture, but also that of
the Arisud-Cucuteni culture.

n 2009 colegul S. A. Luca publica un studiu


despre poziia cronologic i cultural a gru-
pului Foeni-Mintia n care, prin niruirea datelor
aceast chestiune. Din pcate nu a fost aa; studiul,
cu excepia paginilor introductive, copiate din Luca
20061, n care sunt amestecate de-a valma, fr vreo
C care i-au fost accesibile, propunea o serie de legtur cu subiectul enunat, descoperiri neolitice,
sincronisme dintre fazele culturii Turda i cele ale eneolitice, din epoca bronzului, a fierului, ncepnd
grupului Foeni (Luca 2009). La acea dat, datorit cu pagina 12 este identic cu cel din 2009, iar publi-
carenelor metodologice n abordarea acestei ches- carea sa repetat ne-a determinat s facem, n primul
tiuni, nu am dorit s dm o atenie imediat acestei rnd pentru autor(i), clarificrile necesare. Acestea
producii, urmnd a ne ocupa pe larg de aceasta fiind zise, n analiza noastr punctual referitoare la
n monografia pe care o avem n pregatire despre chestiunile grupului Foeni vom face referire numai
situl de la Foeni i, implicit, despre grupul Foeni n la ultimul studiu.
ansamblul su. nc de la nceput dorim s precizm un lucru,
Contrazicnd principiul non bis in idem, n devenit banal pentru unii: atunci cnd tratezi o
2012, acelai studiu a fost publicat din nou, de chestiune, indiferent care ar fi ea, trebuie sa cunoti
aceast dat n limba german, mpreun cu Cosmin temeinic literatura de specialitate i istoricul cerce-
Urian (Luca Urian 2012). Am sperat c alturarea trilor. Aa dup cum constatm nc din prezen-
numelui unui tnr, pe care l-am avut oaspete pe tarea descoperirilor Foieni-Mintia (corect Foeni)
antierul de la Uivar i care a luat legtur cu meto- autorii amintesc un nou punct descoperit de
dele moderne din cercetarea arheologic actual, Cosmin Urian, cel de la Timioara-Termocentral
va schimba percepia general despre metod, (Luca Urian 2012, 12). Dac cei doi autori ar
abordarea, analizarea i interpretarea datelor radi- fi cunoscut realitile arheologice din Banat ar fi
ometrice n general i, n special, a celor legate de sesizat c tellul respectiv este cunoscut nc din anii
* Acest articol este varianta n limba romn a studiului ce 1
La p. 8 (Dinia) text identic cu Luca 2006, 90; p. 9 1 0
va fi publicat n revista Studii de Preistorie X, 2013. (Snmihaiu Romn), text identic cu Luca 2006, 226;
** Muzeul Banatului Timioara, P-a Huniade nr. 1, e-mail: p. 10 1 2 (Timioara), text aproape identic cu Luca 2006,
fdrasovean2000@yahoo.com. 250 2 53.

11
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

70 sub numele de Chioda Veche, punctul Livezi 2009; Reimer et alii 2009; Yerkes et alii 2009).
(Radu 1978; Lazarovici 1979, 190; Draovean Dac colegii citai ar fi cunoscut-o, suntem siguri
1994a, 409 4 10; 1996, 22, 30). De fapt confu- c abordarea ar fi fost alta i concluziile diferite.
zia credem c i se datoreaz colegului Luca care Lipsa de metod i-a fcut pe colegii Luca i
n repertoriile publicate n ultimii ani, repertorii Urian s foloseasc n analizarea raporturilor cro-
ce exceleaz prin inexactiti i redundane (vezi o nologice dintre grupul Foeni i cultura Turda o
prere similar la eicu 2005), menioneaz dou simpl niruire a datelor C din neoliticul trziu
situri distincte: Chioda Veche-Livezi i Timioara- i eneoliticul timpuriu din Banat i Transilvania
Termocentral, (Luca 2006, 70 7 1, Chioda obinute din siturile de la Uivar, Foeni, Hodoni,
Veche-Livezi; 252, Timioara-Termocentral). Prin Daia Romn, Ortie i Cerior-Cauce. nc de
urmare, n acest moment, pe lng denumirea la o prim vedere constatm c datele C sunt
corect (Chioda Veche-Livezi), mai este intro- prezentate n ordinea cronologic a datelor BP,
dus n literatur i o alt denumire pentru acelai fr s se in cont de situl i cultura din care
sit: Timioara-Termocentral. Tot n acest studiu, fac parte (Luca Urian 2012, 18 2 1). Mai mult
n urma altor confuzii, mai sunt menionate alte chiar, sunt puse n discuie date crora colegii
dou situri inexistente: Nandru-Ctre Vale (Luca citai nu le-au cunoscut nici mcar apartenena
Urian 2012, tabelele de la paginile 15 i 16) cultural, ca s nu mai vorbim de faza din care
corect Valea Nandrului (Roska 1941, 15 2 0), i fac parte sau, mai mult, de poziia lor stratigra-
Clan-ntre Slcii (Luca Urian 2012, 15, 16) fic. Pe baza acestei simple enumerri, fr a
corect Clan-La podin (Ciut 2002; Gligor pleca de la poziia stratigrafic a probelor, fr o
2009c, 53 5 5). modelare preliminara Bayesian fcut n cadrul
Continund pe aceeai coordonat a erori- secvenelor stratigrafice din care acestea provin i,
lor, n studiul din 2009, colegul Luca i propu- n final, fr o modelare global a datelor dispo-
nea s discute issues in defining the Foeni-Mintia nibile, sunt trase concluzii privind sincronisme
Cultural-Group in Transylvania fr mcar a i contemporaneiti dintre culturile Vina faza
cunoate ntreaga palet a ceramicii acestui grup, C, Turda i grupul Foeni (Luca Urian 2012,
fapt ce reiese din planele publicate (Luca 2009, 22 2 4) care nu sunt probate de abordrile
Fig. 1 i 2), unde, alturi de materiale Foeni datelor radiometrice.
pictate, sunt ilustrate laolalt i ceramic i plastic Dar s trecem la fondul problemei.
Vina C (Fig. 1/9; 2/5, 7, 8), care ns sunt atribu- n studiul colegilor citai, datele de la Uivar
ite tot grupului Foeni2. Cu toate aceste confuzii, ocup un loc important: 11 date din totalul de
cei doi autori cred c das abgebildete archologische 24. Cu toate c sunt doar enumerate, fr a li se
Material ist Anlass dafr, einige Fragen zur Foieni- nelege valoarea lor deosebit pentru cronologia
Mintia-Kulturgruppe wieder aufzunehmen (Luca absolut a culturilor Vina, Foeni i Turda, autorii
Urian 2012, 13). le iau totui n considerare atunci cnd afirm
Alte lacune constatm i atunci cnd sunt abor- poziia culturii Turda fa de cultura Vina. n
date problemele legate de cronologia absolut, cele ce urmeaz vom ncepe prin a analiza aceste
chestiuni ce necesit o solid cunoatere a litera- date (Tabel 1) i vom sublinia importana lor real
turii de specialitate, din ce n ce mai vast i mai pentru sincronismele neoliticul trziu i eneoliti-
exact, care trateaz metodologic i argumenteaz cului timpuriu din Banat i Transilvania, elimi-
tiinific, matematic, analizarea, corelarea i inter- nndu-le pe cele care nu sunt relevante pentru
pretarea datelor radiometrice (Bayliss et alii 2007; aceast problem.
Benz et alii 2012; Bori 2009; Bronk Ramsey Dintre datele preluate de cei doi autori vom
1995; 2001; 2009; Hertelendi et alii 1998; Schier exclude ase care provin din contexte stratigrafice
2000, 193 1 96; Stadler et alii 2005; Walanus ce nu au legtur direct cu fondul problemei i
nici relevan pentru aceasta: Hd-2 2756, 22751,
2
n anul 2005, C. Urian ne-a artat aceste materiale i,
cu acel prilej, i-am atras atenia i asupra entitii distincte
22659, 22930, 22928, mai exact probele recoltate
a ceramicii i plasticii Vina C descoperite la Snmihaiul din umpluturile anurilor de aprare din SIV i Hd
Romn. Mai mult dect att, pentru a gsi i alte materiale 22754 dintr-o groap din SIV (Schier Draovean
pictate, i-am recomandat acestuia s cerceteze perieghetic i 2004, 201 2 04; Schier 2008, 64) care nu sunt
siturile de la Chioda Veche, Para-tell II i Dinia. Pentru bine ancorate n secvena stratigrafic general a
a localiza mai bine n teren situl de la Chioda Veche i-am tellului. Celelalte cinci date rmase (Hd-22734,
indicat colegului, ca punct de referin, s se orienteze dup 22737, 22735, 22736, 22688), la care adugm
courile termocentralei de la Timioara; probabil de aici vine
confuzia lui Luca.
alte cinci inedite (Hd-24591, Poz-18969, 18971,

12
28040, 28041), vor fi analizate plecnd de la aceast dat a fost eliminat, iar modelul obinut
poziia lor stratigrafic. (Fig. 3) este foarte bun (Amodel: 142). Analizele
n cadrul secvenei, proba Poz-1 8971 provine Bayesiene ale datelor de la Uivar din acest model
din anul de fundaie 5033 al unei case din nivelul au artat cu claritate c nceputurile culturii Vina
3.5, cel mai timpuriu nivel unde au fost consta- C, etapa C1, ncepe n acest sit, cu o probabili-
tate materiale ceramice tipice etapei C1 a cultu- tate de 94,2%, n intervalul 5053 4 901 BC (mean
rii Vinca3. Proba Poz-1 8969 aparine de nivelul 4971 BC), (Fig. 3a), casa din nivelul 3.5 nceteaz
3.3 (Vina C2) fiind recoltat din fundaia casei s mai funcioneze n intervalul 5020 4 898 BC
373/351, iar probele Hd-24591, 22737, 22735, (mean 4955 BC), (Fig. 3b), construirea caselor din
Poz-28040, 28041 i Hd-22688 din ruinele arse stratul 2, Vina C2, ncepe ntre 4999 4 897 BC
ale 373/351, 218, 205 i respectiv 54 care fac (mean 4943 BC), (Fig. 3c), folosirea i distruge-
parte din stratul 2. Dac ntre primele trei com- rea caselor stratului 2 ntre 4981 4 896 BC (mean
plexe exist o legtur direct n cadrul stratigrafiei 4930 BC), (Fig. 3d), nceputul nivelului 1g1,
complexe a tellului, ruinele edificiului 54, situate Vina C2, ntre 4951 4 836 BC (mean 4899 BC),
la aproape 20 m de 218 i 205, spre marginea (Fig. 3e), sfritul nivelului 1g1, ntre 4945 4 809
tellului, dei aparin de acelai strat, nu s-a putut BC (mean 4882 BC), (Fig. 3f ), nceputul nivelu-
stabili cu certitudine o relaie de contemporane- lui 1g2 ntre 4941 4 784 BC (mean 4865 BC),
itate. Probele Hd-2 2734 i 22736 fac parte din (Fig. 3g) i, n cele din urm, sfritul acestui nivel
stratul 1, ce suprapune casele incendiate ale stratu- i a locuirii Vina C2 de la Uivar, ntre 4939 4 743
lui 2; prima dat este din groapa 370 care taie casa BC (mean 4846 BC), (Fig. 3h).
373/351, iar cea de-a doua din anul de fundaie Deci nceputurile etapei Vina C1 la Uivar sunt
393 care suprapune groapa 370 i care, la rndu-i, situate ntre 5053 4 901 BC (mean 4971 BC),
taie ruinele casei 373/351. ale etapei C2 ntre 4999 4 897 BC (mean 4943
Datele de mai sus au fost grupate n cinci BC) i finalul locuirii Vina C2 din acest sit ntre
secvene stratigrafice: faza de construcie a nivelui 4939 4 743 BC (mean 4846 BC).
3.5 (Vina C1): Poz-1 8971; faza de construcie a Datele de la Uivar ridic o alt problem
stratului 2 (Vina C2): Poz 18969; faza de folo- important, aceea a poziiei cronologice a sitului n
sire i distrugere a construciilor din stratul 2: cadrul secvenei Vina. Pentru precizarea global
Hd-2 4591, 22737, 22735, 22688, Poz-2 8040, a limitelor cronologice ale etapelor fazei C, datele
28041; faza ulterioar stratului 2, nivelul 1g1: de mai sus, care au trecut de modelul stratigrafic,
Hd-2 2734 i, ultima, 1g2: Hd-2 2736. Plecnd au fost modelate mpreun cu datele ncadrate cu
de la poziia lor stratigrafic, aceste date, au fost certitudine n fazele C1 i C2 ale culturii Vina ce
analizate i modelate cu programul OxCal v 4.2.2. ne-au fost disponibile n acest moment (Fig. 4).
Precizm c n acest program o proba sau un Pentru acurateea analizei, nu au fost introduse
model pot fi validate numai dac au un agreement datele care proveneau din atribuiri culturale mai
de minimun 60. largi (ex. Vina B-C, Vina C, Vina-Plocnik sau
n prima etap s-a constatat c datele Poz-2 8040 Vina C-D), care ar fi produs redundane sau/i
i 28041 (din secvena de folosite i distrugere erori. n acest sens, pe lng cele de la Uivar, au
a nivelului 2), cu un agreement foarte slab (7 i fost folosite numai datele de la Vina, adncimea
respectiv 9), nu au trecut modelul stratigrafic, fapt de 6,4 m (Hd-1 6639), de la Gomolava Ia (GrN
ce a facut ca ntreg modelul (fig. 1) sa nu fie viabil 7376) i cele dou date combinate de la Hodoni
(Amodel: 18). n aceast situaie aceste date au fost din groapa 4 (Deb-1 963 i 2018). Modelul obinut
eliminate i s-a reluat analiza. i noul model (fig. (Amodel: 111), precizeaz, cu o probabilitate de
2), dei are un agreement ridicat (Amodel: 100), 95,4%, c nceputul fazei C1, pe ntreaga arie a
arat o problem la corelarea datei Hd-2 2688 culturii, este situat ntre 5253 4 899 BC (mean
(A:50) din aceeai secven. Data n cauz provine 5033 BC), (Fig. 4a), nceputul etapei C2 este ntre
din edificiul 54 i ne certific ndoilelile expri- 5002 4 877 BC (mean 4945 BC), (Fig. 4b), iar
mate fa de poziia sa stratigrafic. Prin urmare i sfritul etapei C2 ntre 4801 4 655 BC (mean
3
n ultimele studii (Draovean 2009, 2013) am folosit 4736 BC), (Fig. 4c).
periodizarea, mult mai precis, propus de Dumitru Berciu Comparnd cele dou seturi de date absolute
(1961, 48 4 9) i argumentat de profesorul Wolfram Schier furnizate de cele dou modele (Fig. 3 i 4) obser-
(1995; 1996; 1999) i adoptat de o serie de specialiti vm c exist diferene ntre datele generale ale cul-
(C. M. Lazarovici G. Lazarovici 2006, 117 1 19; 123), n turii Vina i cele de la Uivar. Astfel nceputurile
care faza C este mprit n trei etape: C1 (fost B2/C), C2
(fost C1) i C3 (fost C2).
locuirii Vina C1 de la Uivar (5053 4 901 BC;

13
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

mean 4971 BC), sunt mai trzii dect datele gene- aceast atribuire mecanicist a bordeielor numai
rale ale aceleiai etape a culturii Vina (5253 4 899 nivelurilor/straturilor inferioare sunt o constan
BC; mean 5033 BC), dar nceputurile etapei C2 n cercetrile colegului Luca din ultimii 20 de ani
sunt aproape identice: 4999 4 897 BC (mean (Luca 1997, 27 3 2; 1998, 15, 17 1 8, 19; 2001,
4943 BC) la Uivar i 5002 4 877 BC (mean 4945 37, 148, 149; Turda 2012) i pot ridica semne de
BC) n cultura Vina. Diferene constatm i ntrebare asupra acurateei observaiei arheologice.
ntre sfritul locuirii C2 de la Uivar (4939 4 743 Precizm nc de la nceput c toate probele de
BC; mean 4846 BC) i sfritul aceleiai etape la Foeni pe care le folosim n acest studiu au fost
din secvena Vina (4801 4 655 BC; mean 4736 recoltate din gropile considerate de cei doi colegi
BC). Aceste date ne arat c locuirea Vina C1 de ca fcnd parte din nivelul I i din anurile de fun-
la Uivar a nceput mai trziu dect debutul etapei daie ale caselor din primul nivel de locuine de
C1 din aria vincian, dobndete aproape simul- suprafa. Probele au fost prelevate5 din: groapa 4/
tan atributele C2 i, prin aceasta, comunitatea de S6 (Deb-5 725 i 5771), groapa 1/S14 (Hd-2 2653),
la Uivar s-a ncadrat n evoluia general a culturii. groapa 4/S8, 2000 (Hd-2 2658), la care mai
Datele mai arat c locuirea de aici se stinge nainte adugm Poz-4 5669 i 53388 (groapa 38/S16),
de finalul etapei C2 din aria Vina. Poz-5 3356 (groapa 28/S16), Poz-5 3385 (groapa
Probabil cei doi colegi se ntreab ce relevan 16/S16) i Poz-5 3386 (groapa 19/S17). Din punct
are aceast analiz pentru precizarea relaiilor de vedere stratigrafic, probele Deb-5 725 i 5771 i
Vina-Foeni-Turda. Pentru lmuririle necesare Poz-5 3388 i 45699 aparin gropilor, Poz-5 3356,
vom proceda n acelai mod i cu datele de la Foeni 53386 fazei de construcie a unei locuine de supra-
i Turda. fa, Poz-5 3385 este dintr-un an ce reprezint o
Pentru situl de la Foeni, colegii Luca i Urian reparaie la unul din pereii acesteia, iar Hd-2 2653
folosesc patru date (Luca Urian 2012, 16, 19, o groap contemporan cu locuinele de suprafa.
20) crora, la fel ca i n cazul celor de la Uivar, nu Plecnd de la realitile stratigrafice, datele au fost
le cunosc poziia n cadrul secvenei stratigrafice a separate n trei secvene: una, numit faza nivel I
sitului. Cu toate acestea, aplicnd aceeai niruire bordeie, n care au fost grupate datele ce provin
cronologic a datelor BP, le folosesc pentru a stabili din bordeiele considerate c aparin celui mai vechi
nite paralelisme ntre ipotetice niveluri de la Foeni nivel din aezare; secvena a doua, numit faza I
i fazele Turda II i III (Luca Urian 2012, 17). case, i ce-a de-a treia, numit faza I case-reparaie.
nainte de a analiza datele C, trebuie s facem n cadrul modelrii Bayesiene a datelor s-a
o alt corecie, deoarece a fost introdus n litera- nceput prin combinarea celor dou date din
tur o alt informaie care nu este probat de cer- groapa 4/S6 (Deb-5 725 i 5771) i, respectiv, 38/
cetrile din acest sit: la Foeni nu au fost descoperite S16 (Poz-4 5669 i 53388), deoarece fac parte
importuri Tisa aa cum cei doi colegi, din lips de din aceleai uniti stratigrafice. Modelul obinut
informare, presupun (Luca Urian 2012, tabelul (Fig. 5) arat necorelri, n faza bordeielor, ntre
de la p. 22). De asemenea, atribuirea locuinelor datele din gropile 6 i 4 i cele combinate din
de tip bordei doar nivelului I, iar a locuinelor de groapa 38 i, n cea de-a doua faz, ntre anul
suprafa numai nivelului urmtor este lipsit de de fundaie 28 i gr. 1. Din analiza modelului, cu
suport4, deoarece, att n nivelul inferior ct i n rezerva diferenelor date de erorile lemnului vechi
cel urmtor, sunt ntlnite ambele tipuri de com- (old wood effect), a reieit c ntre nivelul bordeielor
plexe, aa cum se va vedea i din datele C. De fapt, i cel al caselor nu sunt diferene majore de timp,
fapt ce ne-a determinat s combinm datele ntr-o
4
Cercetrile efectuate n ultimele dou decenii n siturile
neolitice trzii i eneolitice din Banat au artat, fr putin
singur faz: faza nivel I bordeie i case. Noul
de tgad, c n toate nivelurile, indiferent de poziionarea lor model (Fig. 5a) este unul viabil (Amodel: 87) i
n secvena stratigrafic, sunt ntlnite att gropi (considerate arat fr putin de tgad, ca cele dou niveluri
bordeie) ct i locuine de suprafa. Doar privarea sunt parial contemporane6.
cercettorului de o imagine de ansamblu asupra sitului (mea
culpa de la Hodoni: Draovean et alii 1996, 12 1 3), printr-o 5
Probele au fost prelevate numai din faza cea mai veche de
abordare secvenial prin seciuni nguste i o absolutizare a funcionare a bordeielor i nu din umpluturile ulterioare fazei
ideii c orice groap mai mare a fost o groap de bordei, pot de folosite. Atunci cnd nu s-a putut preciza utilizarea gropii
s induc prerea greit a existenei exclusive i ealonate i nici mcar racordarea nivelurilor respective la stratigrafia
a acestor dou tipuri de spaii sociale. Aceast eroare este general, probele au fost prelevate numai de pe fundul gropilor.
indus i de concepia evoluionist, pe care muli dintre cei 6
Plecnd de modelul comportamental social, potrivit
din generaia mea o mai avem, care presupune o evoluie de cruia printre primele lucruri pe care le face o comunitate
la inferior la superior, de la bordeie n nivelul inferior, la atunci cnd se aeaz ntr-un loc este s-i construiasca
locuine de suprafa. adposturi, iar construirea unui bordei necesita mai puin

14
Pe baza modelrii, nceputul locuirii este plasat datora, n primul rnd, unei erori de prelevare/mani-
ntre 4901 i 4615 BC, la 95,4 % probabilitate pulare (....) Dar eroarea poate s aparin i omului
(mean 4759 BC) (Fig. 5b), iar sfritul nivelului preistoric (....) craniul probei 2 (Deb-5 765 n. n.)
I de case ntre 4699 i 4383 BC, la 95,4 % pro- poate reprezenta un strmo mai vechi (sic!) dect
babilitate (mean 4519 BC) (Fig. 5c), durata aces- craniul probei 1. Acest lucru a necesitat eliminarea
tuia fiind de 175 de ani (mean 82), (Fig. 5c). Prin acesteia i reanalizarea modelului.
urmare, aa cum o arat media limitelelor datelor Noul model obinut este unul viabil (Amodel:
(mean) de mai sus, durata nivelului inferior al 119) i arat poziia cronologic absolut a fazelor
locuirii de la Foeni se situeaz ntre 4755 BC i II i III ale culturii Turda (Fig. 7). Astfel ncepu-
4524 BC. De asemena datele indic faptul c n tul fazei a II-a este situat, cu o probabilitate de
momentul nceputului sitului de la Foeni, locui- 95,4%, ntre 4921 i 4557 BC (mean 4721 BC),
rea Vina C2 de la Uivar era stins (4939 4 743 (Fig. 7a), grania dintre fazele II i III ntre 4736 i
BC; mean 4846 BC), fapt probat i de suprapu- 4545 BC (mean 4645 BC), (Fig. 7b), iar sfritul
nerea locuinei 205 de ctre anul 211 n care culturii Turda, calculat pe baza singurei date de la
au fost descoperite materiale Foeni (Dammers Cerior-Cauce (GrN-2 8994), se afl ntre 4708 i
2009, 242 i Pl. 5/4 9 ). Suntem siguri c ana- 4206 BC (mean 4527), (Fig. 7c). Pe baza modelu-
lizarea tuturor probelor prelevate din nivelurile lui obinut a fost calculat i durata fazelor Turda
habitaionale de la Foeni i finalizarea cercetri- II i III, care, cu o probabilitate de 95,4%, este
lor combinatorii ale ceramicii vor aduce precizri de 171 de ani (mean 61), (Fig. 7d). Prin urmare
mai fine ale cronologiei absolute i evoluiei cul- debutul fazei Turda II, aa cum o arat media
turale ale grupului Foeni. limitelor datelor modelate, este situat n intervalul
Pentru a putea compara datele radiometrice de 4921 i 4557 BC (mean 4721 BC) i faza a III-a
la Foeni cu cele ale culturii Turda, vom proceda, se ncheie ntre 4708 i 4206 BC (mean 4527BC).
aa cum ne-am fi ateptat s-o fi fcut i cei doi Comparnd aceste date cu cele din Banat,
colegi, la modelarea lor Bayesian. Am introdus constatm c faza Turda II ncepe dup stinge-
spre analiz toate datele publicate referitoare la rea locuirii Vina C2 de la Uivar, petrecut ntre
aceast cultur: Deb-5 765, 5762 i 5775 pentru 4939 4 743 BC (mean 4846 BC), fiind mai trzie
faza II i Gr. 28994 pentru faza III. Modelul dect locuirea Vina C2 de la Hodoni, situndu-se
obinut (Fig. 6), cu un agreement de 58, arat spre finalul etapei C2 din secvena culturii Vina.
neconcordane dintre data Deb-5 765 (A: 44) i De asemenea datele C arat c debutul fazei
celelalte date din model, cu toate c cele dou date Turda II este ulterior nceputului locuirii de la
(Deb-5 765 i 5775) au fost descoperite n acelai Foeni plasat ntre 4901 i 4615 BC, la 95,4 % pro-
complex arheologic, bordeiul 2. De altfel i colegul babilitate (mean 4759 BC).
Luca (2001, 142) i-a exprimat ndoielile privind Pe baza acestor date, dac faza a II-a a cultu-
validitatea probei: diferena att de mare se poate rii Turda se nate la sfritul etapei Vina C2, se
impune discutatea unei chestiuni foarte impor-
timp dect o cas, putem accepta ideea c bordeiele ar tante: cnd poate fi datat faza I i, implicit, nce-
putea reprezenta o faz incipient din evoluia unei locuiri,
fr ns a se fi modificat comportamentul habitaional putul culturii Turda. Colegii citai cred c acest
al acelei comuniti. Prin aceast prism, dup o anumit lucru se poate situa n vremea fazei Vina B2/C
perioad de timp, scurt dup prerea noastr, locuinele (Vina C1 la Schier). Deoarece nu avem date
de suprafa se construiesc n vecintatea bordeielor (din radiometrice din nivelul inferior din aezarea
motive lesne de neles, niciodat peste!), dup care acestea eponim, pentru a rspunde la aceast ntrebare
din urm sunt abandonate. Aceast succesiune, mai ales n
cazul nivelurilor foarte subiri caracteristice primelor luni
vom discuta condiiile n care s-au descoperit com-
ale perioadei de locuire poate fi surprins foarte rar n plexele atribuite fazei Turda I, n spea B1/1992
sptur arheologic. n aceast situaie concret, n lipsa i B2/1992 1 993. Autorul cercetrilor precizeaz
unei observaii atente, ceea ce constat arheologul este c bordeiele aparin de un nivel extrem de subire
o groap pe care o atribuie nceputului locuirii. Cu toate i nu apare pe ntreaga suprafa a spturii (Luca
acestea, materialele care sunt descoperite n bordei i 2001, 37; Turda 2012, 22), B2 a funcionat scurt
pe care le consider ca atare aparin unei etape ulterioare,
n care acesta nu mai funciona, fiind transformat ntr-o timp (dovada cea mai bun este nivelarea lui de locu-
groap de gunoi i, cu toate c arheologul este tentat s itorii imediat urmtori (....)), de aici colegul Luca
cread c sunt dou niveluri distincte de locuine (din punct trage concluzia c locuirea nivelului I este foarte
de vedere cronologic, corect pn la un punct!), materialele scurt, locuitorii ce vor urma nivelnd terenul cnd
din umplutura fostelor bordeie sunt contemporane cu se mai putea vedea locuinele antecesorilor (Luca
funcionarea locuinei de suprafa, aa cum n cazul nostru,
o arat i datele radiometrice.
2001, 42 4 3).

15
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Netiind care este legtura dintre o activitate Pe lng situl de la Uivar, materialele defi-
ulterioar bordeiului i aprecierea perioadei sale nitorii, unanim recunoscute ale acestei culturi
de funcionare folosit de autor pentru a explica vasele patrulatere i benzile de linii incizate
perioada scurt de folosire a acestuia reinem umplute cu mpunsturi i linii scurte mai apar
ns observaia c ntre nivelurile I i II este o i n alte situri bnene precum Zorlenu Mare
perioad scurt de timp. Aprecierea este foarte (Draovean 1996, 50, pl. CIX/2), Slbgelul
important pentru precizarea intervalului existent Vechi (Idem, pl. CVI/5 7 ), Chioda Veche (Idem,
ntre nivelurile I i II, deci dintre fazele Turda I i pl. LXXXII/5; XCV/5), Para II (Idem, pl. CI/6) i
II, pe care-l estimm, n situaia n care acceptm Vrsac-At (Lazarovici 1979, fig. 11; C. M. Lazarovici
existena n acea zon a unui hiatus ntre cele dou G. Lazarovici 2006, 127, 495 4 96, 569 5 71).
niveluri, sau a periferiei aezrii timpurii, aa cum Toate aceste materiale, zise turdene, fac parte
sugereaz colegul Luca, la cel mult cteva decenii. integrant, cu specificitatea de rigoare, din reper-
Numai n aceast situaie urmtorii locuitori ar toriul ceramicii vinciene (Draovean 1996, 50, 97;
mai fi putut vedea i nivela o groap adnc, 2002, 75; 2003, 52; 2009, 260; C. M. Lazarovici
dup cum se poate aprecia din planul prezentat, G. Lazarovici 2006, 122, 569 5 71) i au fost des-
de numai 0,6 m, ct era diferena dintre partea coperite, cu precdere, n locuirile datate n etapele
superioar a umpluturilor bordeiului (VI) i Vina C1 2 i, aa cum o arat valorile C, sunt
partea superioar a stratului inferior (VII). Dac mai timpurii dect faza Turda II. Datele de mai sus
ns nu acceptm existena hiatusului i succe- coroborate fac caduc ipoteza unor influene din
siunea dintre cele dou niveluri este rapid, se partea Turdaului n aceste situri (Luca 1997, 76)
impune o alt ntrebare important: este posibil i impun ideea c elementele bnene contribuie
ca, din punct de vedere cultural, n numai civa la geneza culturii Turda (Lazarovici 1987; Kalmar
ani, elementele fazei a II-a s se fi format i Maxim 1991, 5; Draovean 1996, 78; Draovean
impus? Aceast ntrebare, cumulat cu posibili- Mari 1998, 99 1 00), care se petrece n vremea
tatea existenei unui interval scurt de timp dintre fazei Vina C2, moment n care, aa cum o indic
cele dou niveluri/faze, ridic serioase semne de datele radiometrice, ar putea fi situat i, nc insu-
ntrebare fie asupra viabilitii fazei I, fie asupra ficient demonstrata, faz I a culturii Turda.
acurateei definirii acesteia din situl eponim. n Revenind la datele absolute ale culturii Vina
orice situaie ns, ntre nceputurile fazei a II-a raportate la periodizarea culturii Turda, am preci-
i nceputurile locuirii de la Turda i, implicit, a zat c faza a III-a ncepe n intervalul 4719 4 542
fazei I nu poate fi pus un interval de cca 200 de (mean 4634) i, cu prudena determinat de
ani, aa cum ar fi de presupus dac faza Turda I faptul c exist o singur dat, se termin ntre
ar ncepe, aa cum susin colegii citai, n etapa 4708 4 206 (mean 4527). Aceste date arat c
Vina C1 care, aa cum datele radiometrice au faza Turda III, n integralitatea sa, este mai trzie
demonstrat, se sfrete n intervalul 5002 4 877 dect etapa Vina C2 (care se termin ntre 4801
BC (mean 4945 BC). i 4655 BC, mean 4736 BC) i este paralel cu
ntorcndu-ne la ntrebarea, cnd poate fi situat Vina C3 i D, fiind foarte apropiate de cele din
nceputul fazei Turda I, un rspuns acceptabil l aria Vina, care arat c nceputul fazei D este
putem avea studiind realitile arheologice din ntre 4850 4 610 BC (pentru nceputul necropo-
Banat. Pentru aceasta revenim la secvena stratigra- lei de la Gomolava), sau 4970 4 580 BC (pentru
fic de la Uivar, unde n groapa 370 din suprafaa Vina-Belo Brdo), iar sfritul culturii ntre
I, ce aparine de nivelul 1g1, au fost descoperite 4710 4 500 BC (Gomolava) i 4700 4 350 BC
fragmente din vase patrulatere decorate n tehnic (Vina-Belo Brdo), (Bori 2009, 226).
turdean (Dammers 2009, Pl. 5/1, 2). Cu toate rezervele impuse de singularitatea
Acest lucru ne-a determinat s facem o mode- datei pentru faza a III-a, nu putem ns s nu
lare a datelor C ale nivelului 1g1 de la Uivar observm c sfritul acesteia se plaseaz foarte
(Hd-2 2734) i ale celor din fazele II i III ale cul- aproape de valorile datelor radiometrice de la
turii Turda. Modelul rezultat (Fig. 8) este viabil Lumea Nou, situate n intervalul 4632 4 499
(Amodel: 106) i arat faptul c descoperirile BC, mean 4557 BC (Fig. 9a), adic de ceea ce
turdene din groapa 370 sunt situate n inter- se tie n acest moment, prin prisma datelor C,
valul 5397 4 693 BC (mean 4952 BC), (Fig 8a) drept nceputul Foeniului n Transilvania. Acest
i sunt mai timpurii dect datarea fazei a II-a din palier cronologie ar fi probat i de faptul c, ntr-o
Transilvania i le plaseaz la sfritul etapei Vina serie de locuiri Turda, au fost descoperite materi-
C1 i nceputul celei urmtoare. ale Foeni, n nivelul IIb de la Turda i la Cauce,

16
ambele ncadrate n faza a III-a (Luca Urian Aceast secven cronologic, ilustrat n grafi-
2012, 17). Dac n nivelul I de la Ortie, parale- cul 1, realizat prin nsumarea segmentelor cultu-
lizat cu nivelul IIa de la Turda i ncadrat n faza rale precizate de datele absolute modelate n acest
Turda II, nu are, dup constatarea descoperitoru- studiu, arat, cu o probabilitate de 95,4%, succesi-
lui, elemente Foeni, descoperirea unor oase umane unea Vina C1 Vina C2/Turda I Turda II
sparte sau trecute prin foc (Luca 2001, 49) care au, III/grupul Foeni II.
la o alt dimensiune, bune analogii n descoperirile Din cele prezentate mai sus putem trage urm-
de la Lumea Nou (Gligor 2009a, 117 1 32), pot toarele concluzii:
indica existena unei locuiri Foeni i la Ortie- 1. Dup cum o indic poziia stratigrafic a
Dealul Pemilor (Platoul Romposului). materialelor Turda de la Uivar, susinut de pali-
Sfritul Foeniului transilvnean la Lumea erul cronologic absolut al acestora i raportat i la
Nou este susinut de un pachet compact de date momentul cronologic al fazei a II-a, cultura Turda,
n intervalul 4534 4 441 BC, mean 4495 BC n ciuda problemelor constatate n definirea fazei
(Fig. 9b), i arat c locuirea de aici nu a durat mai timpurii (I), este mai trzie dect etapa Vinca C1
mult de jumtate de secol. i se nate n vremea fazei Vina C2 din elemente
Cu toate acestea, comparnd materialele Foeni vinciene din Banat care conin i trsturile ce o
gsite ntr-o serie de situri din Transilvania cu vor defini: vasele patrulatere i decorurile tipice.
cele din Banat, pot fi constatate o serie de dife- 2. Faza I a culturii Turda este mai timpurie
renieri tipologice. Astfel, dac la Turda, niv. IIb dect grupul cultural Foeni i, dup cum ne arat
(Luca 2001, fig. 24/2, 6, 8; 42/6, 11), Pianul de datele C, nceputul fazei a II-a este mai trziu
Jos-Podei, Petreti-Groapa Galben, Bernadea i dect debutul Iocuirii de la Foeni i, n ansam-
Archiud (Maxin 1999, 101 i pl. XIX/1) formele blul su, este sincron cu sfritul etapei Vina C2
tipice bnene sunt prezente (Draovean 1994b, i nceputul de C3, iar sfritul fazei a III-a este
I/1, 2; II/1; III/1; V/1, 4; VI/1; VII/3; VIII/1, paralel cu faza Vina C3 i D i cu ptrunderea
3), n toate celelalte situri Foeni (Mintia, Lumea comunitilor Foeni n Transilvania.
Nou, Zau de Cmpie) formele respective nu mai 3. Ptrunderea grupul Foeni n Transilvania, cu
apar (Gligor 2009a, 138 1 39). Aceast observa- observaiile prezentate mai sus, are loc n vremea
ie, la stadiul actual al cercetrilor, ar putea deli- fazei Turda III (nivel IIb de la Turda), dar nici-
mita cronologico-stilistic, n principal, dou etape decum la momentul 5850 BP (Luca Urian 2012,
din evoluia transilvnean a acestui grup; prima, 23) aa cum, n absena unei analize elementare,
numit de colegul Mihai Gligor, IIa, n care majo- afirm cei doi autori7. Credem c dac ar fi studiat
ritatea elementelor bnene sunt prezente i o a tabelele, de la paginile 18 2 0, pe care l-au publi-
doua, n care se constat dispariia unor forme i cat i la care fac dese referiri unde, chiar i din
dezvoltarea altora, iar pictura are o evoluie local niruirea datelor BP, ar fi putut observa c toate
i regional (IIb la Gligor), fr ca aceasta s semni- cele trei date viabile ale culturii Turda sunt ulteri-
fice, ntotdeauna, o trecere la canoanele petretene. oare tuturor datelor Vina C2 i, cu o excepie, a
Pe baza celor prezentate mai sus, concluzionm celor de la Foeni.
c datele absolute nu modific realitile stratigra- 4. nceputurile grupului Foeni din Transilvania,
fice din Transilvania, ci le subliniaz pe cele corecte aa cum o arat datele C, este situat n interva-
i le reaeaz pe baze cronologice mai solide prin lul 4708 4 206 BC (mean 4527 BC)/4632 4 499
raportrile la Banat i la arealul vincian. Dac n BC (mean 4557 BC), (Fig. 9a), iar sfritul aces-
Banat nceputurile locuirii de la Foeni n cadrul tuia, conform datelor de la Lumea Nou, este
fazei Vina C2 i poziia grupului Foeni rmn ntre 4543 4 441 BC (mean 4495 BC), (Fig. 9b).
neschimbate, n Transilvania se produc o serie de Acestea sunt parial contemporane cu fazele Vinca
modificri. Acestea se refer la momentul genezei C3-D (Lazarovici 2009, 208) i cu nceputurile
culturii Turda, la ptrunderea grupului Foeni, fazei timpurii a culturii Tiszapolgar n arealul pan-
situat n vremea fazei Vina C3-D i nu la sfritul nonic (Bori 2009; Diaconescu 2013).
etapei C2 cum am susinut pn acum (Draovean
1996, 86, 98 9 9; 2002, 76 7 8; 2003, 45 4 6; 7
Data de 5850 BP avansat de cei doi colegi este una
2004, 31 3 4; 2009, 262; Draovean Mari fantezist i nu apare ntre datele culturii Turda. Dac
1998, 99 1 01; idee preluat n literatur: Luca calibrm ns cea mai apropiat dat, 582560 BP (Deb-
1997, 73 7 4, 75; 2001, 124, 144 1 45 ; Gligor 5762), aceasta se ncadreaz n intervalul 48314537 BC,
2009a, 134, 145; 2009b, 240 2 41) i la geneza mean 4678 BC, adic este mai timpurie dect nceputul
fazei Turda III (47194542 BC, mean 4634 BC), ceea ce
culturii Petreti. contrazice realitile arheologice din Transilvania.

17
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

5. Naterea culturii Petreti nu are loc n vremea Foeni din Ardeal i a posibilelor relaii cu alte
fazei Turda III, aa cum cred cei doi colegi (Luca comuniti Foeni care au drept caracteristici ceea
Urian 2012, 23) deoarece, la acest stadiu al cerce- ce, acum, noi numim Petreti.
trilor, primele elemente Foeni sunt documentate 7. n acest moment, doar simpla prezen a unor
abia n nivelul IIb de la Turda i la Cerior-Cauce, decoruri i forme turdene n locuirile petretene
atribuite acestei fazei (III), iar datele C Foeni de de faz A i A-B (Vlassa 1976, 66; Paul 1992, 51;
la Lumea Nou confirm acest sincronism. Prin Luca 1997, 71; 2001, 145; Maxim 1999, 81) nu
urmare nu exist plaja de timp necesar genezei este un argument suficient de credibil s-i consi-
culturii n paralel cu aceast faz. derm pe purttorii culturii Turda drept o baz
6. Comparnd datele de mai sus cu singu- etnic pe care se va cldii viitoarea cultur Petreti
rele disponibile ale culturii Petreti de la Daia (Luca Urian, 23). Pn la obinerea unor dovezi
Romn, observm c ultimele se situeaz n irefutabile n acest sens, bazate pe studii antropolo-
intervalul 4800 4 500 BC (Fig. 10), adic ar gice comparate i a analizelor izotopilor de stroniu
debuta mai timpuriu dect faza Turda III i (vezi spre exemplificare: Boyadziev 2011; Giblin
grupul Foeni n Transilvania. Aceasta este singura et alii 2013; Price et alii 2002) prezena elemen-
neconcorda pe care o constatm din corelarea telor turdene pot fi interpretate doar ca asimi-
modelelor Bayesiene cu datele din spaiul intra- lri/supravieuiri ale unui stil ornamental. Aceasta
carpatic fcute n acest studiu, neconcordan ce cu att mai mult cu ct, pn n acest moment,
este cauzat de faptul c am comparat date AMS nu au fost identificate locuiri Turda care s fie
cu date convenionale (cele de la Daia), care au i ulterioare nivelului IIb de la Turda (faza a III-a),
o deviaie (standard deviation) mare (100), fapt toate locuirile ncetndu-i existena n momentul
ce face ca orice modelare a datelor absolute s se venirii grupului Foeni. Prezena elementelor tur-
ncadreze ntr-un interval de timp foarte mare dene din mediul petretean poate fi ns expli-
(Fig. 10) i, deci, neconcludent pentru o analiz cat nu numai prin prisma prezenei acestora, deja
exact (C. M. Lazarovici G. Lazarovici 2007, 37). precizat, n faza Vina C, ci i prin compararea
Rmne n sarcina cercetrilor viitoare de a aduce cu un alt fenomen similar constatat tot n mediul
date AMS pentru nceputurile culturii Petreti i cultural vincian trziu din nordul Banatului. Aici
pentru ntreaga sa secven evolutiv. Conform decorurile incizate influenate de culturile Tisa si
datrilor fazelor Turda III de la Cauce sau a gru- Banatului au o prezent semnificativ n cadrul
pului Foeni de la Lumea Nou (Gligor 2008b, locuirilor de faza C2, fiind o specie incizat n
150 1 51, 159; 2009a, 143, 144; 2009b; 2012), ansamblul ornamenticii acestei faze, ce individua-
nceputurile culturii Petreti ar trebui s se situeze, lizeaz varianta nord-bnean a culturii Vina C
cel mai devreme, la sfritul primei jumtti a (Draovean 1996, 76 7 9, 107; 2003, 52; 2009,
mileniului al V-lea i s evolueze n intervalul, ter- 260), dar prezena elementului ornamental panno-
minus post quem, delimitat de sfritul fazei a III-a nic nu-i schimb defel caracterul vincian.
a culturii Turda /ptrunderea comunitilor Foeni 8. Datarea trzie a grupului Foeni din
(4708 4 206 BC (mean 4527 BC)/ 4632 4 499 Transilvania i, implicit, a genezei culturii
BC i, terminus ante quem, marcat de nceputurile Petreti, ntrete ideea aportului grupului Foeni
culturii Bodrogkeresztur, plasat ntre 4300 i 4200 i nu a Petretiului, cum s-a crezut pn acum
BC (Govedarica 2004, 72, 73; Biagi Voytek 2006; (Dumitrescu et alii 1983, 114; Dumitrescu
Raczky Siklsi 2013, 570 5 71; Diaconescu Vulpe 1988, 37, 39) la naterea Cucuteniului
2013). Prin urmare, cultura Petreti evolueaz pe (C. M. Lazarovici G. Lazarovici 2007, 15, 158;
durata, a cel mult, trei secole dar n mileniul al G. Lazarovici C. M. Lazarovici 2010, 28 2 9,
cincilea i nu 500 6 00 de ani n mileniul al treilea, 84; Gligor 2009a, 145 1 46). Totodat aceast
aa cum crede colegul Luca (2001, 145), n dez- datare trzie nu mai este n contradicie cu datele
acord cu datele C publicate chiar de el (Luca absolute ale Precucuteniului I i II (Mantu 1998,
2001, 139 1 43). Suntem de prere c precizarea 113; 2000; Boyadziev 2005, 66, 69; G. Lazarovici
mai fin, prin date AMS, a acestui interval ar fi un C. M. Lazarovici 2010, 36) i valideaz opinia
important pas nainte pentru clarificarea ntregii c materialele precucuteniene descoperite n
evoluii a complexului cultural Foeni-Petreti, ce siturile turdene de faz II i III i Foeni din
include evoluia grupului Foeni din Transilvania i Transilvania aparin fazei I (Draovean Luca
a devenirii sale petretene, precizarea elementelor 1990, Fig. 3/4), Luca 2001, 68, 149; G. Lazarovici
ce mai contribuie la aceasta, a secvenei evolutive a C. M. Lazarovici 2010, 34 3 6) i mai puin celei
fazelor A i A-B, dar i a dinuirilor comunitilor de-a II-a, cum s-a susinut pn n acest moment

18
(Paul 1992, 53 5 4; Draovean 1996, 94 9 5, 99; Dar s vedem, n linii generale, ce se tie n acest
2003, 4344; Luca 2001, 68 6 9). Aceasta cu att moment despre aceast problem. Dup ptrun-
mai mult cu ct Precucuteniul II nu se dezvolt derea comunitilor Foeni n Ardeal, acestora li
n Transilvania (Marinescu Blcu 1974, 134; se atribuie, aa cum am mai precizat, o evoluie
G. Lazarovici C. M. Lazarovici 2010, 36). ncadrat n dou faze: IIIII (faza I fiind conside-
9. Adugarea numelui de Mintia celui de Foeni, rat faza bnean: Gligor 2009a, 137 1 40). La
aa cum propune colegul Luca (2001, 131, 145; stadiul actual al cercetrilor sunt nca lucruri ce vor
2009, 205; Luca Urian 2012, 23 2 4), ar putea trebui precizate, mai ales n ceea ce privete faza a
fi acceptat numai dac s-ar putea rspunde n mod III-a (faza Turda IV, la Luca i grup Hunedoara, la
satisfctor la ntrebarea: n ce nivel, sau n ce noi), care, prin trsturile ceramicii, poate fi o evo-
zon din situl de la Mintia se regsesc cel mai fidel luie colateral a purttorilor Foeni, desprins de
evoluiile fenomenului Foeni din Transilvania? evoluia care a dat natere culturii Petreti, sau chiar
Aceast ntrebare se impune deoarece cercetrile a petretenilor. n acest moment, pe baza tipologiei
din acest sit (spturi F. Draovean, S. A. Luca) au ceramicii, se impune ideea c o etap a grupului
artat clar c exist, la acest stadiu, cel puin dou Foeni din Banat i doar o parte a evoluiei sale
zone n care fenomenul Foeni prezint faete evo- transilvnene au o evoluie continu spre aceast
lutive distincte. Dac n zona central, n SIII i IV, cultur i fac parte integrant din complexul cultu-
stratul II, s-a observat un segment al evoluiei spre ral al ceramicii pictate eneolitice, pe care l numim
coninutul su transilvnean (Draovean Luca Foeni-Petreti. La acest stadiu al cercetrilor acest
1990), n zona de est a sitului, cu precdere n SI i complex cultural poate fi mprit n cinci faze: I,
II, s-a constatat c materialele ceramice pierd teh- faza bnean, (grup cultural Foeni); II, faza tran-
nologia de ardere caracteristic i au o evoluie spre silvnean, de ptrundere a grupului Foeni n arcul
ceea ce am numit grupul Hunedoara (Draovean intracarpatic i de evoluie spre cultura Petreti; III,
1996, 99 1 00; 2002, 78 7 9), sau spre ceea ce include ceea ce nelegem n acest moment prin faza
nelege colegul Luca drept Turda IV (Luca 2009, A a culturii Petreti; IV, asimileaz faza Petreti A-B
205; Luca Urian 2012, 23). Prin urmare situ(rile) i V, faz Petreti B. Dac fazele I, IV i V pe care le
de la Mintia aparin unor fenomene heterogene, ca propunem, cu etapele lor, sunt mai bine individua-
rezultate ale unor evoluii conexe ce se deruleaz la lizate din punct de vedere tipologic i evolutiv, faza
momente diferite ale grupului Foeni transilvnean, a II-a, ce conine elementele evoluiei spre cultura
care reflect devenirea zonal i, doar parial, pe cea Petreti, necesit o serie de clarificri. n principal,
petrecut la scara transilvnean. Aceast situaie acestea vor trebui s defineasc mai exact etapele
nate ntrebarea: crei faze a grupului Foeni i evoluiei transilvnene precum i caracteristicile i
poate fi alturat numele de Mintia? i poate fi atri- elementele care particip la evoluia spre aceast
buit ntregii sale evoluii, sau numai celei transil- cultur. Totodat necesit nc lmuriri i coni-
vnene? La acest stadiul al cercetrilor, materialele nutul cultural al fazei Petreti A (faza a III-a din
din stratul II de la Mintia (SIII i IV), prin absena periodizarea propus de noi) aa cum a fost definit
unora dintre formele bnene (Draovean 1994b, de I. Paul (1992, 71 7 6), n cadrul creia stilu-
I/1, 2; II/1; III/1; V/1, 4; VI/1; VII/3; VIII/1, 3), rile ceramicii pictate ar putea delimita mai multe
pot fi atribuite doar fazei IIb i nicidecum ncepu- momente evolutive, unele ce ar putea fi ncadrate
tului fazei ardelene (IIa), iar cele din partea de est n faza a II-a (grup Foeni aflat n evoluie spre
i strat I, fazei III (Gligor)/Turda IV (Luca)/ grup Petreti, fazele IIa i, poate, IIb la Gligor 2009a,
Hunedoara (Draovean). De fapt concluziile unor 138 1 39), iar altele n faza a III-a (Petreti A, pe
astfel de analize i-au determinat i pe ali colegi, deplin format). Dar despre periodizarea grupului
buni cunosctori ai eneoliticului, s susin viabi- Foeni, sau, mai bine-zis, a complexului cultural
litatea denumirii de grup Foeni (C. M. Lazarovici Foeni-Petreti n ansamblul su, vom reveni pe larg
G. Lazarovici 2007, 40). n monografia sitului de la Foeni, pe care o avem
Continund cu analizarea chestiunilor de n pregtire.
terminologie, credem c merit s fie luat n n acest context i chestiunea importurilor
discuie propunerea colegilor Cornelia-Magda i Foeni n mediu Petreti A, afirmat de cei doi
Gh. Lazarovici, aceea de Foeni-Petreti, care, dup colegi (Luca Urian 2012, 23) este, la acest stadiu
prerea noastr, este mai complet i vizeaz nu al cercetrilor, ipotetic i, pe lng clarificrile
numai ntreaga evoluie a comunitilor Foeni n necesare mai sus amintite care s fie bazate pe
Transilvania, dar i a ntregului complex cultural analize tipologico-stilistice ale ntregului materia-
al ceramicii pictate eneolitice bneano-ardelean. lul ceramic, necesit s fie confirmat prin analize

19
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

fizico-chimice i nu pe baza unor preri personale, de la Pianul de Jos, materialele de aici fiind chiar
izvorte din necunoaterea ceramicii Foeni n inte- n custodia Muzeului Brukenthal din Sibiu. Dac
gralitatea sa i a fenomenului Foeni-Petreti n cei doi colegi ar fi avut curiozitatea s le studieze,
ansamblul su. Credem c aceast lacun i-a fcut ar fi putut constata c n seciunile 9 i 12, ntre
s considere c, exceptnd situl de la Mintia, nu mai adncimile 0,8 1 m, se afl un nivel compact cu
exist alte locuiri curate Foeni n Ardeal (Luca materiale Foeni. Prin urmare mai exist i alte
2009, 206; Luca Urian 2012, 24). n acest sens staiuni Foeni curate n Transilvania, alturi de
nu ar fi de prisos s mai amintim deja nceteni- cele contestate, fr temei, de la Zau de Cmpie,
tele locuiri Foeni de la Lumea Nou (Gligor 2009a, Baciu i Archiud (Maxim 1999, 101, 103; Gligor
57 5 8, 71 8 6, 137), a celei de la Bernadea (Gligor 2008a; 2009a, 168 1 69; Lazarovici 2009,
2009a, 168), Nolac (Gligor, 2009c, 51 5 2) sau 207 2 10).

Tabel 1. Datele radiocarbon analizate n acest studiu


Cod Poziie
Aezarea Data BP Cultura Faza Bibliografie
Laborator stratigrafic
Uivar Poz-1 8971 Feat 5033, niv. 3.5 604030 Vina C1 inedit
Vina Hd-1 6639 Adncimea de 6,4 m. 608168 Vina C1 Schier 1996, 149
Uivar Hd-2 4591 Feat. 351, niv. 2 605643 Vina C2 inedit
Uivar Hd-1 8969 Feat 888, niv. 3.3.1 604040 Vina C2 inedit
Uivar Hd-2 2737 Feat 205, niv. 2 603622 Vina C2 Schier Draovean 2004
Uivar Hd-2 2735 Feat 205, niv. 2 602228 Vina C2 Schier Draovean 2004
Uivar Hd-2 2688 Feat 54, niv. 2 594741 Vina C2 Schier 2008, 64
Uivar Poz-2 8040 Feat 352, niv. 2 587535 Vina C2 inedit
Uivar Poz-2 8041 Feat 205, niv. 2 587040 Vina C2 inedit
Uivar Hd-2 2734 Feat 370, niv. 1g1 599660 Vina C2 Schier Draovean 2004
Uivar Hd-2 2736 Feat. 351 / 373, niv. 1g2 594938 Vina C2 Schier Draovean 2004
Gomolava GrN-7 376 Niv. Ia 601070 Vina C1 Waterbolk 1988, 121
Hodoni Deb-1 963 Gr. 4 588060 Vina C2 Draovean 1994, 423
Hodoni Deb-2 018 Gr. 4 587060 Vina C2 Glser 1996, 196
Foeni Deb-5 771 S6, Gr. 4 585585 Foeni I Draovean 2004, 33
Foeni Deb-5 725 S6, Gr. 4 583540 Foeni I Draovean 2004, 33
Foeni Hd-2 2658 S8, Gr. 4/2000 578227 Foeni I Draovean 2002, 45
Foeni Hd-2 2653 S 14, Gr. 1 569937 Foeni I Draovean 2002, 45
Foeni Poz-5 3356 S16, Gr. 28 589040 Foeni I inedit
Foeni Poz-5 3385 S16, Gr. 16 581040 Foeni I inedit
Foeni Poz-5 3386 S17, Gr. 19 572040 Foeni I inedit
Foeni Poz-5 3388 S18, Gr. 38 575040 Foeni I inedit
Foeni Poz-4 5669 S18, Gr. 38 569040 Foeni I inedit
Ortie Deb-5 765 Niv. I, B2 607070 Turda II Luca 2001, 142
Ortie Deb-5 762 Niv. I, B1 582560 Turda II Luca 2001, 142
Ortie Deb-5 775 Niv. I, B1 579055 Turda II Luca 2001, 142
Cerior-Cauce GrN-2 8994 Gr. 104 576040 Turda III Luca 2009, 202
A.I.L. Nou Poz-1 9489 G1.II.2003 575050 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-1 9375 G1.II.3003 565040 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-1 9376 C1.III.2005 567040 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-1 9377 G1.III.2005 577040 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-1 9451 B1.II.2006 570050 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-2 2521 G1.III.2005 569040 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-2 2522 G1.III.2005 569535 Foeni II? Gligor 2009a, 141
A.I.L. Nou Poz-4 7401 D.I.2011 568040 Foeni II? Gligor 2012, 286
A.I.L. Nou Poz-4 7402 D.I.2011 569040 Foeni II? Gligor 2012, 286
Daia Bln 1 197 necunoscut 5900100 Petreti A Mantu 2000, 100
Daia Bln 1 199 necunoscut 5835100 Petreti A Mantu 2000, 100
Daia Bln 1 201 necunoscut 5710100 Petreti A Mantu 2000, 100

20
BIBLIOGRAFIE Ciut 2002,
M. Ciut, Contribuii la cunoaterea neoliticului
Bayliss et alii 2007, trziu din depresiunea Haeg-Mure. Descoperirile la dle
A. Bayliss, C. Bronk Ramsey, J. van der Plicht, a Clanul Nou-La Podin. Corviniana VII (2002), 31 4 7.
A. Whittle, Bradshaw and Bayes: Towards a Timetable for
the Neolithic. Cambridge Archaeological Journal 17 (1), Dammers 2009,
2007, 128. B. Dammers, Ceramic and cultural identity between
the Balkans and the middle Europe: The Vina C
Benz et alii 2012, site of Uivar (Romanian Banat). n: F. Draovean,
Marion Benz, Ayta Cokun, Irka Hajdas, Katleen D. L. Ciobotaru, M. Maddison (Ed), Ten Years After: The
Deckers, Simone Riehl, Kurt W. Alt, Bernhard Weninger, Neolithic of the Balkans, as uncovered by the fast decade of
Vecihi zkaya, Metodological implications of the new research. Ed. Marineasa, Timioara (2009), 236 2 58.
radiocarbon dates from the Early Holocene site of Krtik
Tepe, southeast Anatolia. Radiocarbon 54, 3 4 (2012), Diaconescu 2013,
291 3 04. D. Diaconescu, Consideraii privind cronologia epocii
timpurii a cuprului n estul Bazinului Carpatic (cultura
Berciu 1961, Tiszapolgar). AnB XXI (2013),
D. Berciu, Contribuii le problemele neoliticului din
Romnia n lumina noilor cercetri. Ed. Academiei, Draovean 1994a,
Bucureti (1961). F. Draovean, Die Stufe Vina C im Banat. Germania
72, 2 (1994), 409 4 25.
Biagi Voytek 2006
P. Biagi, B. Voytek, Excavations at Petera Ungureasc Draovean 1994b,
(Caprelor) (Cheile Turzii, Petretii de Jos, Transylvania) F. Draovean, The Petreti culture in Banat. AnB III
2003 2 004: A preliminary report on the chipped (1994), 139 1 70.
stone assemblages fron the chalcolithic toarte pastilate
(Bodrogkeresztur) layers. AnB XIV (2006), 177 2 02. Draovean 1996,
F. Draovean, Cultura Vinca trzie n Banat. Relaiile
Bori 2009 cu vecinii. BHAB I, Timioara (1996).
D. Bori, Absolute Dating of Metallurgical Innovations
in the Vina Culture of the Balkans. n: Tobias L. Kienlin Draovean 2002,
Ben Roberts (eds.) Metals and Societies. Studies in honour F. Draovean, Locuirile neolitice de la Hunedoara
of Barbara S. Ottaway, Rudolf Habelt Bonn (2009), Cimitirul Reformat i Grdina Castelului i o luare
191 2 45. de poziie fa de cteva opinii privind realitile neo-
eneoliticului din sud-vestul Transilvaniei. Apulum XXXIX
Boyadziev 2005, (2002), 57 9 3.
Y. Boyadziev, Syncronization of the stages of Cucuteni
culture with the Eneolithic cultures of the territory of Draovean 2003,
Bulgaria according to C14 dates. n: G. Dumitroaia, F. Draovean, Transilvania i Banatului n neoliticul
J. Chapman, O. Weller, C. Preoteasa, R. Munteanu, trziu. O contribuie la originea culturii Petreti. Apulum
D. Nicola, D. Monah (Ed.), Cucuteni. 120 ans de XL (2003), 39 5 8.
recherches. Le temp du bilan. BMA XVI (2005), 64 7 4.
Draovean 2004,
Boyadziev 2011, F. Draovean, Transylvania and the Banat in the Late
Y. Boyadziev, Ethnocultural interrelationships in the Neolithic. The origins of the Petreti culture. Antaeus 27
Lower Danube area during the second half of the sixth (2004), 27 3 6.
and the first half of the fifth millennium BC (according to
evidence from cemeteries). Studia Praehistorica 14 (2011), Draovean2009,
205 2 23 F. Draovean, Cultural relationships in the Late
Neolithic of the Banat. n: F. Draovean, D. L. Ciobotaru,
Bronk Ramsey 1995 M. Maddison (Ed), Ten Years After: The Neolithic of
C. Bronk Ramsey, Radiocarbon calibration and the Balkans, as uncovered by the fast decade of research.
analysis of stratigraphy: the OxCal Program. Radiocarbon Ed. Marineasa, Timioara (2009), 259 2 73.
37, 2, (1995), 425430.
Draovean 2013
Bronk Ramsey 2001 F. Draovean, The Transition from the Neolithic to
C. Bronk Ramsey, Development of the radiocarbon the Copper Age in Banat. Tradition and Innovation. n:
program OxCal. Radiocarbon 43, 2A, (2001), 355363. W. Schier, F. Draovean (Ed.), The Transition from the
Bronk Ramsey 2009 Neolithic to the Eneolithic in Central and South-Eastern
C. Bronk Ramsey, Bayesian analysis of radiocarbon Europe in the Light of Recent Research. (sub tipar).
dates. Radiocarbon 51, 1, (2009), 337360.

21
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Draovean Luca 1990, Gligor 2012,


F. Draovean, S. Luca, Consideraii preliminare asupra M. Gligor, Contribuii la cronologia absolut a
materialelor neo-eneolitice din aezarea de la Mintia (com. complexului funerar de la Alba Iulia-Lumea Nou. Noi
Veel, jud. Hunedoara). SCIVA 41, 1 (1990), 718. date14C AMS. AUA 16, 1 (2012), 283 2 92.

Draovean Mari 1998, Govedarica 2004,


F. Draovean, T. Mari, Aezarea neolitic trzie de la B. Govedarica, Zeptartrger-Herrscher der Steppen.
Zlati (Jud. Hunedoara). AnB VI (1998), 93 1 19. Die frhe Ockergrber des lteren neolithikums im
karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Sdost
Draovean et alii 1996, und Osteuropas. Philip von Zabern, Mainz am Rhein
F. Draovean, D. eicu, M. Muntean, Hodoni. Locuirile (2004).
neolitice i necropola medieval timpurie. Reia (1996).
Hertelendi et alii 1998
Dumitrescu et alii 1983 E. Hertelendi, . Svingor, P. Raczky, F. Horvth,
Vl. Dumitrescu, A. Bolomey, F. Mogoanu, Esquisse I. Futo, L. Bartosiewicz, Duration of tell settlements
dune prhistoire de la Roumanie jusqu la fin de lge du at four prehistoric sites in Hungary. Radiocrabon 40, 2,
bronze. Ed. tiinfic, Bucureti (1983). (1998), 659665.

Dumitrescu Vulpe 1988, Kalmar-Maxim 1991


Vl. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia nainte de Dromihete. Z. Kalmar-Maxim, Turda, Cluj-Napoca (1991)
Ed. tiinific i enciclopedic, Bucureti (1988).
Lazarovici 1979,
Giblin et alii 2013 G. Lazarovici, Neoliticul Banatului, BMN IV, Cluj-
J. I. Giblin, K. Knudson, Z. Bereczki, G. Plfy, I. Pap, Napoca (1979).
Strontium isotope analysis and human mobility during
the Neolithic and Copper Age: a case study from the Great Lazarovici 1979,
Hungarian Plain. Journal of Archaeological Science 40, 1 G. Lazarovici, ocul Vina C n Transilvania. (Contri-
(2013), 227 2 39. buii le geneza eneoliticului timpuriu). ActaMP XI (1987),
33 5 5.
Glser 1996,
R. Glser, Zur absoluten Datierung der Vina-Kultur Lazarovici 2009,
anhand von C14-Daten. n: F. Draovean (Ed), The Vina G. Lazarovici, The Zau culture. n: F. Draovean,
Culture, its Role and Cultural Connections. Timioara D. L. Ciobotaru, M. Maddison (Ed), Ten Years After: The
(1996), 141162. Neolithic of the Balkans, as uncovered by the fast decade of
research. Ed. Marineasa, Timioara (2009), 179 2 17.
Gligor 2008a,
C. M. Lazarovici G. Lazarovici 2006,
M. Gligor, Contribuii la repertoriul descoperirilor
C. M. Lazarovici, G. Lazarovici, Arhitectura neoliticului
aparinnd grupului Foeni din teritoriul Romniei.
i epocii cuprului n Romnia. I Neoliticul, Ed. Trinitas, Iai
Patrimonium Apulensis VIIVIII (2008): 11 1 8.
(2006).
Gligor 2008b, C. M. Lazarovici G. Lazarovici 2007,
M. Gligor, New Data about Foeni communities at C. M. Lazarovici, G. Lazarovici, Arhitectura neoliticului
Alba Iulia-Lumea Nou. C. Cosma, S. Varvara, M. Gligor i epocii cuprului din Romnia. II Epoca cuprului,
(Eds), Vrste absolute prin metode nucleare de datare, Ed. Trinitas, Iai (2007).
Ed. Quantum, Cluj-Napoca (2008): 140 1 59.
G. Lazarovici C. M. Lazarovici 2010
Gligor 2009a, G. Lazarovici, C. M. Lazarovici, Despre fazele A1 ale
M. Gligor, Aezarea neolitic i eneolitic de la Alba Grupelor Ariud i Cucuteni. Angustia 14 (2010), 27 1 08.
Iulia-Lumea Nou n lumina noilor cercetri. Ed. Mega,
Cluj-Napoca (2009). Luca 1997,
S. A. Luca, Aezri neolitice pe valea Mureului (I).
Gligor 2009b, Habitatul turdean de la Ortie-Dealul pemilor (punct
M. Gligor, Contribution to the Absolute Chronology X2). BMA IV, Alba Iulia (1997).
of the Neolithic and Chalcolithic of Transylvania. n:
V. Cotiug, F. A. Tencariu, G. Bodi (Eds), Itinera in Luca 1998,
Praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu S. A. Luca, Liubcova-Ornia. Monografie arheologic.
quinto et sexagesimo anno. Iai (2009), 235 2 44. Ed. Macarie, Trgovite (1998).

Gligor 2009c, Luca 2001,


M. Gligor, Materiale ceramice Foeni din Transilvania. S. A. Luca, Aezri neolitice pe Valea Mureului (II). Noi
AUA 13 (2009), 51 5 7. cercetri arheologice la Turda-Lunc. I. Campaniile anilor
1992 1 995. BMA XVII, Editura Economic (2001).

22
Luca 2006, Radu 1978,
S. A. Luca, Descoperiri arheologice n Banatul romnesc. O. Radu, Plastica neolitic de la Chioda-Veche i
Repertoriu. Ed. Altip, Sibiu (2006). cteva probleme ale neoliticului din nordul Banatului.
Tibiscus V (1978), 67 7 6.
Luca 2009,
S. A. Luca, Issues in defining the Foeni-Mintia Roska 1941,
Cultural-Group in Transylvania. n: V. Cotiug, M. Roska, A Torma Zsfia-gyjtmeny/Die Sammlung
F. A. Tencariu i G. Bodi (Eds), Itinera Praehistorica. Studia Zsfia von Torma. Cluj (1941).
in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo
anno, Ed. Universitii A. I. Cuza Iai (2009), 199 2 10. Schier 1996,
W. Schier, The Relative and Absolute Chronology of
Luca Urian 2012 Vina: New Evidence From the Type Site. n: F. Draovean
S. A. Luca, C. Urian, Neue Archologische Funde im (ed.), The Vina Culture, Its Role and Cultural Connections.
Kreis Temesch/Timi sowie einige Fragen zur Einordnung Timioara (1996), 141162.
der Kulturgruppe Foieni-Mintia in Siebenburgen.
Forschungen zur Volks und Landeskunde 55, 1, (2012), Schier 2000,
7 3 1. W. Schier, Measuring Change: the Neolithic Pottery
Sequence of Vina-Belo Brdo. Documenta Praehistorica
Mantu 1998, 27, (2000), 187197.
M. Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluie, cronologie,
legturi. BMA V, Piatra Neam (1998). Schier Draovean 2004,
W. Schier, F. Draovean, Vorbericht ber die rum-
Mantu 2000, nischdeutschen Prospektionen und Ausgrabungen in der
M. Mantu, Relative and absolute chronology of befestigten Tellsiedlung von Uivar, jud. Timi, Rumnien
the Romanian Neolithic, AnB VIIVIII (1999 2 000), (19982002). Prhistorische Zeitschrift 79, (2004), 145230.
75 1 06.
Stadler et alii 2005,
Marinescu-Blcu 1974, P. Stadler, W. Kutschera, E. M. Wild, Quantitative
S. Marinescu-Blcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul Studien zur Archologie der Awaren I, Verlag der AW,
Romniei. Ed. Academiei, Bucureti (1974). Wien (2005), 38 6 2.

Maxim 1999, Turda 2012,


Z. Maxim, Neo-eneoliticul Transilvaniei. Cluj-Napoca Luca Sabin Adriana (coord.), Cercetrile arheologice
(1999). preventive de la Turda-Lunc (judeul Hunedoara).
Campania 2011. BB LIX, Ed. MNB, Sibiu (2012).
Paul 1992,
I. Paul, Cultura Petreti. Ed. Museion, Bucureti (1992). eicu 2005,
D. eicu, Recenzie la Sabin Adrian Luca, Repertoriul
Reimer et alii 2009, arheologic al judeului Cara-Severin, Bucureti 2004;
P. J. Reimer, M. G. L. Baillie, E. Bard, A. Bayliss, Sabin Adrian Luca, Arheologie i istorie. Descoperiri
J. W. Beck, P. G. Blackwell, C. Bronk Ramsey, C. E. Buck, din judeul Cara-Severin, Bucureti 2004. Banatica 17
G. S. Burr, R. L. Edwards, M. Friedrich, P. M. Grootes, (2005), 623 6 32.
T. P. Guilderson, I. Hajdas, T. J. Heaton, A. G. Hogg,
K. A. Hughen, K .F. Kaiser, B. Kromer, F. G. McCormac, Vlassa 1976,
S. W. Manning, R. W. Reimer, D. A. Richards, N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei. BMN III (1976).
J. R. Southon, S. Talamo, C. S. M. Turney, J. van der
Plicht, C. E. Weyhenmeyer, Intcal09 and Marine09 Walanus 2009
radiocarbon age calibration curves, 050,000 years cal BP. A. Walanus, Systematic bias of radiocarbon method.
Radiocarbon 51, 4 (2009), 1111 1 150). Radiocarbon 51, 2 (2009), 433436.

Price et alii 2002, Waterbolk 1988,


T. D. Price, J. H. Burton, R. A. Bentley, The charac- T. H. Waterbolk, C-Datierungen von Gomolava.
terization of biologically available strontium isotope ratios n: N. Tasi, J. Petrovi (Ed.), Gomolava. Chronologie und
for the study of prehistoric migration. Archaeometry 44 Stratigrafie der Vorgeschichtlichen und Antiken kulturen der
(2002), 117 1 36. Donauniederung und Sdosteuropas. Novi Sad (1988),
117 1 21.
Raczky-Siklsi 2013,
P. Raczky, Sz. Siklsi, Reconsideration of the Copper Yerkes et alii 2009,
Age chronology of the eastern Carpathian Basin: a R. W. Yerkes, A. Gyucha, W. Parkinson, A multiscalar
Bayesian approach. Antiquity 87 (2013), 555 5 73. approach to modeling the end of the Neolithic on the
Great Hungarian Plain using calibrated radiocarbon dates.
Radiocarbon 51, 3 (2009), 10711109.

23
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 1. Distribuia probabil a


datelor de la Uivar modelate n
cadrul secvenelor stratigrafice.
Modelul arat neconcordane
dintre datele Poz-28040, Poz-
28041 i celelalte date modelate.

Fig. 2. Distribuia probabil a


datelor de la Uivar modelate n
cadrul secvenelor stratigrafice.
Modelul arat neconcordane
dintre data Hd-22688 i
celelalte date modelate.

24
Fig. 3. Modelul viabil al distribuiei probabile a datelor de la Uivar modelate n cadrul secvenelor stratigrafice.

Fig. 3a. Distribuia probabil a valorilor nceputului fazei Fig. 3b. Distribuia probabil a valorilor sfritului fazei
Vina C1 de la Uivar obinut din modelarea datelor din Vinca C1 de la Uivar obinut din modelarea datelor din
fig. 3. Distribuia este un terminus post quem pentru fig. 3. Distribuia este un terminus ante quem pentru
nceputul construciilor culturii Vina C de la Uivar. funcionarea construciilor fazei Vina C1 de la Uivar.

25
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 3c. Distribuia probabil a valorilor nceputului fazei Fig. 3d. Distribuia probabil a valorilor funcionrii i
Vina C2 de la Uivar obinut din modelarea datelor din distrugerii construciilor nivelului 2 (Vina C2) de la
fig. 3. Distribuia este un terminus post quem pentru Uivar.
nceputul construciilor din faza Vina C2 de la Uivar.

Fig. 3e. Distribuia probabil a valorilor nceputului Fig. 3f. Distribuia probabil a valorilor sfritului 1g1
nivelului 1g1 (Vina C2) de la Uivar obinut din (Vina C2) de la Uivar obinut din modelarea datelor
modelarea datelor din fig. 3. din fig. 3.

Fig. 3g. Distribuia probabil a valorilor nceputului Fig. 3h. Distribuia probabil a valorilor sfritului 1g2
nivelului 1g2 (Vina C2) de la Uivar obinut din modelarea (Vina C2) de la Uivar obinut din modelarea datelor
datelor din fig. 3. din fig. 3.

26
Fig. 4. Distribuia probabil a datelor culturii Vina, fazele C1 i C2.

27
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 4a. Distribuia probabil a valorilor nceputului fazei Fig. 4b. Distribuia probabil a valorilor sfritului fazei
Vina C1 obinut din modelarea datelor din fig. 4. Vina C1/nceputului fazei Vina C2 obinut din
Distribuia este un terminus post quem pentru nceputul modelarea datelor din fig. 4. Distribuia este un terminus
culturii Vina C. post quem pentru faza Vina C2.

Fig. 4c. Distribuia probabil a valorilor sfritului fazei Vina Fig. 4d. Durata estimat a fazei Vina C2 obinut din
C2 obinut din modelarea datelor din fig. 4. Distribuia este modelarea datelor din fig. 4.
un terminus ante quem pentru faza Vina C2.

28
Fig. 5. Distribuia probabil a datelor grupului cultural Foeni de la Foeni modelate n cadrul secvenelor stratigrafice.

Fig. 5a. Distribuia probabil a valorilor nceputului locuirii de la Foeni obinut din modelarea datelor din fig. 5.
Distribuia este un terminus post quem pentru nceputul nivelului I de la Foeni.

29
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 5b. Distribuia probabil a valorilor sfritului nivelului Fig. 5c. Distribuia estimat a valorilor nivelului inferior
inferior de la Foeni obinut din modelarea datelor din fig. 5. de la Foeni obinut din modelarea datelor din fig. 5.

Fig. 5d. Durata estimat a valorilor grupului Foeni din Fig. 5e. Durata estimat a grupului cultural Foeni din
Banat obinut din modelarea datelor din fig. 5. situl de la Foeni obinut din modelarea datelor din fig. 5.

30
Fig. 6. Distribuia probabil a datelor fazelor II i III ale culturii Turda modelate n cadrul secvenelor culturale.
Modelul arat neconcordane dintre data Deb-5765 i celelalte date modelate.

Fig. 7. Modelul viabil al distribuiei probabile a datelor fazelor II i III ale culturii Turda modelate n cadrul
secvenelor culturale.

31
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 7a. Distribuia probabil a valorilor fazei Turda II Fig. 7b. Distribuia probabil a valorilor sfritului fazei
obinut din modelarea datelor din fig. 7. Distribuia este un Turda II i nceputurile fazei a III-a obinut din
terminus post quem pentru nceputul fazei a II-a. modelarea datelor din fig. 7

Fig. 7c. Distribuia probabil a valorilor sfritului fazei Fig. 7d. Durata estimat culturii Turda obinut din
Turda III obinut din modelarea datelor din fig. 7. modelarea datelor din fig. 7.
Distribuia este un terminus ante quem pentru sfritul
culturii Turda.

Fig. 7e. Durata estimat de evoluie a culturii Turda


obinut din modelarea datelor din fig. 7.

32
Fig. 8. Distribuia probabil a datelor elementelor turdene de la Uivar i a culturii Turda din Transilvania modelate n
cadrul secvenelor stratigrafice.

Fig. 8a. Distribuia probabil a nceputului valorilor datelor Fig. 8b. Distribuia probabil a sfritului valorilor
elementelor turdene de la Uivar obinut din modelarea datelor elementelor turdene de la Uivar i nceputul
datelor din fig. 8. fazei Turda II obinut din modelarea datelor din fig. 8.

33
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 9a. Distribuia probabil a nceputului valorilor Fig. 9b. Distribuia probabil a sfritului valorilor datelor
datelor grupului Foeni de la Lumea Nou obinut din grupului Foeni de la Lumea Nou obinut din modelarea
modelarea datelor publicate de Gligor. datelor Poz-19489, Poz-19375, Poz-19376, Poz-19377,
Poz-19451, Poz-22521, Poz-22522, Poz-47401 i Poz-
47402.

Fig. 10. Durata estimat a


evoluiei a fazei A a culturii
Petreti obinut din modelarea
datelor Bln-1197, Bln-1199 i
Bln-1201.

Grafic 1. 1. Graficul
Graficul sumelor
sumelor fazelor
fazelorVina
VinaC1 C1(cu(cualbastru
albastrudeschis),
deschis),Vina
VinaC2
C2(cu(cualbastru
negru),nchis),
PetretiPetreti
A (cu A verde), Turda
(cu galben),
II III (cu
Turda rou),
IIIII (cuGrupul Foeni din
rou), Grupul Banat
Foeni din(cuBanat
maro),(cuGrupul
maro),Foeni
GrupuldinFoeni
Transilvania (cu portocaliu)
din Transilvania obinute din
(cu portocaliu) modelarea
obinute din
modelarea datelor prezentate
datelor prezentate in fig. 4, 5,in6fig. 4, 5, 6 i 10.
i 10.

34
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

CONSIDERAII PRIVIND CRONOLOGIA EPOCII TIMPURII


A CUPRULUI N ESTUL BAZINULUI CARPATIC
CULTURA TISZAPOLGR
Drago Diaconescu*
Dedic acest studiu memoriei lui Florian Dumitrescu-Chioar

Keywords: Early Copper Age, Carpathian Basin, Tiszapolgr Culture, Bayesian approach, Correspondence Analysis,
AMS dating.
Cuvinte cheie: Epoca timpurie a cuprului, Bazinul Carpatic, cultura Tiszapolgr, analiza Bayesian, analiz de
coresponden.

Regarding the Chronology of the Early Copper Age in the Eastern Carpathian Basin (the Tiszapolgr Culture)
(Abstract)
The new AMS dates published from South-Eastern Europeans Early Copper Age (e.g. from Varna cemetery
and from Tiszapolgr culture sites like Vszt-Bikeri, Krsladny-Bikeri, Hajdbszrmny-Ficsori-t-Dl or
Uivar) seem to change the existing classical chronological scheme. Checking the validity of this scheme is possible
using correspondence analysis (CA). The obtained results show a tri-partite evolution of Tiszapolgr culture from
the chronological point of view. The estimated time span (based on a Bayesian approach of the existing AMS data,
including new ones from Gorzsa B level) for this archeological culture is between ca. 4600 4200 cal BC, more or
less two hundred years earlier than it was considered before.

Introducere Demn de menionat este i structurarea regional

nceputul Epocii Cuprului n partea rsritean a acestei culturi arheologice n patru grupuri (Deszk
a Bazinului Carpatic (i.e. cultura Tiszapolgr) n sud, Lucska nord, Basatanya n parte nordic a
a fost si este un subiect deosebit de important si Cmpiei Tisei plus bazinul Someelor i Tiszaug n
interesant totodat1. De-a lungul timpului au fost zona Tisei mijlocii i a Criurilor)5.
fcute mai multe propuneri de evoluie cronolo- n 2009 n volumul bazat pe teza noastr de doc-
gic a acestei culturi, bazate n special pe cercetarea torat6 am ncercat s obinem de asemenea rezultate
necropolelor (e.g. Basatanya, Deszk A and B, Tibava, privind cronologia intern a acestei culturi arheo-
Velk Rakovce)2. Mai trziu aceast structur logice. Datorit temei lucrrii (cultura Tiszapolgr
intern a fost discutat, criticat3 sau confirmat4. n Romnia), a limitelor tehnice ale uneltei de
lucru (programul7 folosit la momentul respectiv a
*
Muzeul Naional Brukental, str. Mitropoliei nr. 2, Sibiu,
permis doar obinerea i serierea de tabele de con-
e-mail: goshu_d@yahoo.com.
1
Citez aici lucrrile cu caracter monografic, publicate de-a tingen) i a metodei (grupul de date utilizate
lungul vremii, ce vizeaz acest subiect: ika 1968, Bognr- provenea doar din complexe sau situri aflate pe
Kutzin 1972, Lazarovici 1983, Iercoan 2002, Diaconescu teritoriul modern al Romniei), concluziile nu au
2009. fost suficient de clare n aceast privin.
2
ika 1968, 162164 (propune dou faze ca i componente Astfel, o nou abordare era mai mult dect
ale complexului cultural Polgr: faza IIb sau Proto-Tiszapolgr
i faza III ca i cultura Tiszapolgr; la 162 autorul menioneaz
necesar. Aceasta este, bazndu-ne pe rezultatele
subdivizarea n dou etape a deja menionatei faze III: IIIa i extrem de convingtoare deja publicate8, analiza
IIIb); Bognr-Kutzin 1972, 189194 (n dou faze A i B;
faza A este format din dou sub-faze, A1 i A2). Astfel se poate 5
Bognr-Kutzin 1972, 172 182. Este important de
vorbi de o mprire cronologic tripartit a respectivei culturi menionat c grupul Tiszaug este vzut ca parte a etapei
arheologice: etapa 1 (Polgr IIb sau faza Proto-Tiszapolgr = mai trzii (faza B), n acest mod subliniindu-se o dezvoltare
Tiszapolgr A1), etapa 2 (Polgr IIIa = Tiszapolgr A2) i etapa cronologic i regional totodat a acestei culturi. Mai trziu,
3 (Polgr IIIb= Tiszapolgr B) bazndu-se pe rezultatele spturilor de la Tiszafldvr,
3
Kalicz Raczky 1984, 133 consider aceast cultur ca Sikldi 1982 1983, 30 consider c grupul Kisrrtpart (sau
avnd dou faze (faza Proto-Tiszapolgr i faza Tiszapolgr grupul Tiszaug n sistemul Bognr-Kutzin) debuteaz o
sau faza B conform sistemului cronologic al lui Bognr- dat cu sfritul neoliticului trziu, acoperind astfel i etapa
Kutzin 1972); Lazarovici-Lazarovici 2008, 251 (pentru zona timpurie a culturii Tiszapolgr).
Banatului autorii menioneaz trei faze, prima fiind numit 6
Diaconescu 2009, 203 246.
formativ cu elemente neolitice trzii, o a doua numit clasic 7
A fost folosit pachetul de programe Zeus. Pentru
i n final a treia privit ca i o etap tranziional spre cultura aplicaiile sale n arheologie vezi Lazarovici 1998, Lazarovici
Bodrogkeresztr). Micle 2001.
4
Brukner 1974, 440 443; Iercoan 2002, 171; Diaconescu 8
Vezi ca i exemple extrem de concludente: Madsen 1988,
2009, 79, 260. Schier 2000, Mller 2009.

35
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

tipurilor morfologice ale artefactelor (n special rnd pe baza materiei prime folosite) de mrgele i
ceramice) cu ajutorul analizei de coresponden9. de asemenea elemente de rit funerar (orientarea i
poziia scheletului). Alte variabile sunt: bulgrii de
Aspecte metodologice ocru, mandibulele de porc (slbatic sau domestic),
Proveniena materialelor selectate pentru colii de mistre, pandantive de aur, sule de os, ace
analiz este una extrem de important. Au fost sau sule de cupru, inele de cupru. Tipologia topoa-
alese doar cele ce provin din complexe sau nive- relor ciocan de cupru a fost iniial cea prezentat de
luri arheologice cu caracter nchis10 din siturile Ion Mare14, iar cea a brrilor de cupru aparine
aparinnd culturii Tiszapolgr. Astfel pe lng Idei Bognr-Kutzin15 (a fost adugat i al patrulea
artefactele din siturile analizate direct n decursul tip numit C416). Pentru obiectele de piatr lefuit
pregtirii tezei de doctorat (Para, Uivar, Dbca, catalogul tipologic s-a bazat pe cel creat de Doina
Giurtelecu imleului, Cerior-Petera Cauce) au Ignat17, adugndu-se noi tipuri (vezi Imaginea 1).
fost luate n calcul toate materialele publicate apar- Pentru piesele de piatr cioplit tipurile sunt urm-
innd culturii Tiszapolgr din morminte, locu- toarele: lame (dou tipuri: din silex i obsidian) cu
ine, gropi, niveluri de utilizare/stratigrafice. dou variante (mai lungi de 10 cm i mai scurte de
n dorina de a elimina orice posibil amestec 10 cm), rzuitoare, achii i nuclee (toate difereniate
ntre obiecte cu caracter funcional i cele cu carac- pe baza materiei prime: silex sau obsidian).
ter simbolic, analiza a fost divizat n dou pri: 222 de morminte au fost incluse n baza de
una ce abordeaz bunurile de inventar funerare date iniial, dintre care 12 aparin grupului Decea
(ceramic, obiecte de cupru, podoabe, obiecte de Mureului (mormintele nr. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
piatr lefuite, obiecte de piatr cioplit etc.) i cea 12, 13, 14, 15 de la Decea plus mormntul de la
de-a doua focusat pe ceramica provenit din com- Csongrd). Restul de 210 morminte provin din
plexele arheologice sau niveluri din aezri. 34 de situri cu caracter funerar aparinnd cul-
Tipologia ceramicii folosit aici este cea deja turii Tiszapolgr sau orizontului Neolitic Trziu/
publicat n 200911, tipologie completat prin Proto-Tiszapolgr (vezi Appendix A i Harta 1).
analiza ce va fi descris aici (vezi Imaginile 2 5). Aceast abordare a avut drept scop identificare
Pentru analiza de coresponden a fost utilizat unei eventuale diferenieri ntre aceste dou culturi
versiunea 5.43 programului WINBASP12. arheologice, considerate a fi oarecum nrudite
Rezultatele obinute prin analiza de cores- (grupul Decea Mureului i cultura Tiszapolgr)18.
ponden sunt verificate prin datele 14C existente
pentru cultura Tiszapolgr. Folosind etapele obi-
14
Mare 2002, pl. 73. n aceast privin am abordat
problematica utiliznd de asemenea analiza de coresponden
nute prin analiza de coresponden ca i elemente pentru a verifica corectitudinea schemei tipologice. Am
de baz pentru estimrile necesare, este propus o considerat important acest aspect deoarece Govedarica 2001,
abordare de tip Bayesian a cronologiei absolute, n 154 i Taf. 4 consider c topoarele ciocan de la Tibava i
cea de-a doua parte a lucrrii de fa. Velk Rakovce au fost incluse n mod eronat n tipul
Plonik. Un alt aspect este ceea ce am subliniat nc din 2009:
I. Rezultatele analizei de coresponden topoarele de la Tibava sunt considerate ori o variant a tipului
Plonik ori sunt considerate oka (vezi Diaconescu 2009,
I.1. Analiza bunurilor de inventar din morminte 181, n. 658 i Schalk 1998, 31). Abordarea mea s-a bazat
Tipul de analiz folosit aici este cel al absenei/pre- pe raporturile dimensionale ale topoarelor de tip Plonik sau
zenei13. Variabilele luate n calcul sunt aspectele mor- oka (95 de topoare din sud-estul Europei au fost analizate)
fologice ale ceramicii, tipurile de topoare de cupru, i de asemenea, pe caracteristici morfologice ale respectivelor
de brri de cupru, tipurile (difereniate n primul obiecte (forma seciunilor transversale prin braul topor
i braul ciocan). Astfel a fost posibil o difereniere foarte
9
Bursa post-doctoral oferit de Fundaia Alexander von clar a tipurilor oka i Plonik precum i identificarea a trei
Humboldt (Bonn, Germania) la Institutul de Arheologie variante ale ultimului tip (n general n acord cu rezultatele
Preistoric din cadrul Freie Universitt Berlin, mi-a din Govedarica 2001, dar n detaliu destul de diferite). Un
oferit posibilitatea documentrii acestui studiu precum i articol despre acest aspect va fi publicat n viitorul apropiat.
oportunitatea de a deveni familiar cu aspectele metodologice 15
Bognr-Kutzin 1972, 139.
ale analizei de coresponden si ale aplicaiilor ei n arheologie. 16
Diaconescu 2009, 200. Tipul C4 apare doar n mormntul
10
Exemple concludente de acest tip sunt nivelurile din nr. 4 de la Velk Rakovce i nu i n mormntul nr. 1 de
aezrile de tip tell (e.g. nivelurile 5a, 4, 3 de la Crna Bara, la Hdmezvsrhely-Szaklhat aa cum am afirmat la acel
nivelul 5 de la Herply sau nivelul A de la Gorzsa) i nivelurile moment (imaginile din Banner 1937, Taffel IV ale acestor
Tiszapolgr din peteri (e.g. Cauce, Romneti). piese arat clar c e vorba de tipurile C2 i C3).
11
Diaconescu 2009, 29 69. 17
Ignat 1981 1982, 11 33; Ignat 1998, fig. 19 31, 33 39,
12
Vezi http://www.uni-koeln.de/~al001/. 237 253.
13
Principiul absen/prezen este recomandat n analiza 18
Un argument extrem de solid n aceast direcie este uni-
bunurilor funerare (vezi Rehmet 1996). ca dat 14C de la Decea Mureului, mormntul 12 (sublinie-

36
Conform Graficului 1, diferenierea este foarte Pe lng datele 14C, alte argumente vin s susin
clar, deci putem vorbi, din punct de vedere valoarea cronologic a parabolei ceramicii din con-
funerar, de dou uniti culturale diferite. texte funerare a culturii Tiszapolgr (vezi Graficul
Ct vreme ceramica este elementul cel mai 4 pentru poziia mormintelor discutate n acest
dinamic (dintre cele observabile arheologic) n sfera context): a) mormntul nr. 15 de la Tp Leb A
cultural a comunitilor preistorice, baza de date este atribuit Epocii Timpurii a Cuprului (conine
folosit pentru a obine rezultate cu valoare crono- cinci vase ceramice i a fost descoperit izolat fa de
logic cuprinde doar variabilele legate de aspectele celelalte morminte) spre deosebire de majoritatea
morfologice ale ceramicii utilizate ca i inventar celorlalte mormintelor alocate Neoliticului Trziu,
funerar. n consecin, urmtorul pas a fost elimi- considerate antecesoare ale grupului Deszk23;
narea din cmpul de analiz a mormintelor de tip b) mormntul F. 4174 de la Uivar are o dat abso-
Decea Mureului precum i a variabilelor ce nu aveau lut mai tnr cu 60 de ani BP dect F. 3476 din
legtur cu aspectele morfologice ale ceramicii. acelai sit24 (o poziie mai trzie este sugerat i de
Fiecare vas ceramic produce mai multe vari- plasamentul su n cadrul rezultatelor analizei de
abile: tipul de vas ca atare i, prin decompozi- coresponden); c) mormntul II/60 de la Oborin
ie, tipul de buz, tipul de fund, tipul de buton/ este considerat Proto-Tiszapolgr25, fapt susinut i
toart, tipul/tipurile de ornament. Rezultatele din de poziia sa n cadrul Graficului 4.
Graficul 2 prezint o dispunere de tip parabol (au Toate aceste argumente sunt suficient de solide
fost eliminate variabilele cu caracter redundant) i pentru a considera c graficul obinut prin analiza
sunt bazate pe un numr de 184 uniti/morminte de coresponden are i o valoare cronologic.
i 265 tipuri/variabile. I.2. Analiza complexelor arheologice din aezri
Pentru a verifica prezumtiva valoare cronolo- Pentru aceast parte a analizei, variabilele luate
gic a reprezentrii grafice n cauz, probe de os n calcul sunt doar aspectele morfologice ale cera-
uman au fost colectate din cimitirele de la Gorsza micii. Tipologia i metodologia (fragmentarea
(nivelul B) i Deszk B19, ca i cele mai reprezentative vaselor ntregi sau ntregibile a fost de asemenea
situri pentru etapa timpurie a culturii Tiszapolgr. utilizat) pentru acest aspect sunt aceleai ca i mai
Grupurile obinute (faze) i datele 14C existente20 sus. Singura diferen este c n acest caz analiza de
sunt prezentate n Graficul 3 (au fost excluse de coresponden a fost una de abunden/frecven.
aici deja bine cunoscutele date convenionale din 51 de complexe din 29 de situri au fost incluse n
cimitirul de la Basatanya21 datorit deviaiei stan- analiz (vezi Appendix B i Harta 2). O alt para-
dard prea mare, dar au fost incluse noile date AMS bol a rezultat i este prezentat n Graficul 5. Din
din orizontul I al acestei necropole22). pcate, trebuie subliniat nc o dat numrul redus
de complexe din aezri publicate pentru cultura
rea unicitii acestei date este extrem important deoarece n Tiszapolgr i n mod special srcia acestui tip de
Lazarovici-Lazarovici 2008, 297 sunt menionate de fapt dou informaie pentru etapa timpurie, numit i faza
date din acelai mormnt prima fiind cea publicat de Goveda- Proto-Tiszapolgr26, etap ce continu cumva s
rica 2004, 73, iar cea de-a doua fiind de fapt valoarea obinut
din resturile osoase ale aceleiai probe i anume 487050 BP).
rmn relativ neclar.
Aceeai eroare a fost preluat de subsemnatul n Diaconescu
2009, 258, n. 879. Valoarea necalibrat a datei (KIA 368) este 23
Bognr-Kutzin 1972, 86, 89.
538040 BP ceea ce corespunde cu valorile 43354215 calBC 24
Informaie amabil din partea Prof. Dr. Wolfram Schier.
2 (vezi Govedarica 2004, 72, Abb. 9 i 73). 25
Vizdal 1962, 608, obr. 200; ika 1968, 71, obr. 4;
19
Aici trebuie s mi exprim mulumirile clduroase Kaminsk 2007, 208.
domnului dr. Ferenc Horvth (Szeged) pentru suportul 26
O opinie interesant privind orizontul Proto-Tiszapolgr o
neprecupeit n acest aspect, fiind att de amabil s extrag i gsim la Yerkes et alii 2009, 1079, 1094, Appendix 1, unde
s trimit probe din cele dou situri menionate. nivelurile (nivelul ?) 65 din tell-ul de la Herply (reprezentat
20
Toate datele din prezentul studiu sunt calibrate 2 sigma de dou date 14C, vezi mai jos n. 27 din prezentul studiu) sunt
folosind curba de calibrare IntCal09 (Reimer et alii 2009) i atribuite acestei faze. Publicarea materialelor din nivelurile 7, 6
versiunea 4.2 a programului OxCal (Bronk Ramsey 2009). i 5 este una problematic (vezi din nou n. 27) i de asemenea
Pentru data 14C din mormntul nr. 1 de la Mal Rakovce i datele 14C duc spre acelai tip de concluzie, dar conform
vezi Brummack 2013. Este evident (tocmai de aceea sunt raportului publicat n 1984 (Kalicz Raczky 1984, 90)
marcate cu rou) c cele dou date de la Deszk B nu sunt n nivelul 6 nu aparine fazei Proto-Tiszapolgr, fiind stratigrafic
acord cu tendina general a diagramei. O discuie detaliat i cultural mai vechi. Planele nr. 36 i 38 din acelai studiu
a acestei probleme a datelor 14C de la Deszk este prezent n prezint vase ceramice cu bune corespondene m stilul
sub-capitolul dedicat cronologiei absolute (vezi mai jos). Tiszapolgr/ Proto-Tiszapolgr, dar inconsistena n descrierea
21
Yerkes et alii 2009, 1093. planelor (referirile la materialele publicate sunt mai mult dect
22
Raczky Siklsi 2013, 558, probele nr. 2 i 3 din vagi) fac imposibil orice ncercare de reconstruire a unor
mormintele 36 i 56. uniti stratigrafice i culturale din aceste materiale.

37
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Grafic 1.

Grafic 2.

38
Grafic 3.

Grafic 4.

39
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Grafic 5.

Grafic 6.

40
Folosind datele 14C existente provenite din tezei de doctorat am analizat materialele ceramice
unele din complexele analizate aici, se poate din aezarea Tiszapolgr de la Dbca ( judeul
observa o tendin cronologic a reprezentrii Cluj) i am identificat materiale din bordeiul iden-
grafice (vezi Graficul 6)27. tificat n caseta A/I. Conform datelor publicate de
Graficul 7 prezint unitile (complexele) care N. Vlassa, acest bordei este suprapus de o structur
pot oferi argumente suplimentare pentru valoarea de chirpici33, astfel c toate materialele din aceast
cronologic a rezultatelor obinute: a) complexele caset neatribuite bordeiului au fost considerate ca
1d i 1e de la Lky au fost considerate nc de aparinnd structurii de chirpici numit n baza de
la momentul publicrii ca aparinnd fazei Proto- date ca i locuin Dbca. Poziiile extrem de apro-
Tiszapolgr28 i ntr-adevr n abordarea curent piate ale celor dou uniti n cadrul Graficului 7
ele apar la nceputul seriei de date; b) locuina subliniaz nc o dat afirmaia conform creia
ars de la Polgr-Bosnykdomb este considerat materialul Tiszapolgr de la Dbca este omogen
ca fcnd parte de asemenea din orizontul Proto- din punct de vedere cronologic, chiar dac aici au
Tiszapolgr29, cele dou date 14C publicate din fost identificate dou etape stratigrafice34.
anul ce circumscria aezarea fiind un alt argu- Pe baza rezultatelor obinute prin analiza de
ment n favoarea ncadrrii timpurii a acestei coresponden, verificate prin datele absolute, trei
uniti30; c) poziia nivelurile 5a, 4 i 3 din tell-ul etape pot fi distinse n cadrul evoluiei cronolo-
de la Crna Bara n cadrul rezultatelor analizei de gice a culturii Tiszapolgr. Acest fapt corespunde
coresponden sunt ntr-o foarte bun relaie cu cumva cu sistemele cronologice propuse de-a
observaiile stratigrafice31, nivelul 5a fiind mai lungul timpului35. n ce privete apartenena dife-
vechi dect nivelurile 3 i 4 (aceste ultime dou ritelor uniti (complexe) la cele trei etape demons-
niveluri sunt situate foarte aproape unul de altul); trate, n etapa 1 sunt ncadrate mormintele nr. 236,
d) complexul nr. 27 de la iarovce-Velk Molva 41, 29, 28, 17, 3637 de la Gorzsa B, nr. 6, 2, 1 de la
este considerat ca fiind parte a celei mai trzii etape Tp Leb A38, nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 de
a culturii Tiszapolgr32, fapt confirmat i de poziia la Deszk A39, nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14 de la Desk
sa n cadrul Graficului 7; e) n perioada preparrii B40, nr. 20 i 35 de la Velk Rakovce41 i mormn-
tul nr. II/60 de la Oborin42. Complexele din aezri
27
O excepie este data din nivelul 5 de la Herply. Conform ce pot fi ncadrate n aceast faz sunt: obj. 1d i
analizei prezentate aici poziia acestei uniti n cadrul
obj. 1e de la Lky43, F. 36 de la iarovce-Velk
cronologic al culturii Tiszapolgr este una trzie, fapt ce a mai
fost subliniat cu alt ocazie (vezi Diaconescu 2009, 74). Data
14
C din acest nivel, Bln 2493: 4606 4355 calBC (calibrat 33
Vlassa 1976, fig. 4 i 5.
2 sigma), este compatibil cu etapa timpurie a culturii, dar 34
Ibidem, 143. Vezi i Diaconescu 2009, 244 245 unde
dac aducem n discuie alte dou date din acelai sit, din aceast omogenitate este de asemenea subliniat.
aa numitul nivel 6 5 (n mod cert o unitate stratigrafic 35
Vezi n. 2 din acest studiu.
mai timpurie dect nivelul 5) constatm c valorile calibrate 36
Gazdapusztai 1963, 29, Taf. IV.a/1, 2, 33, Taf. VI/1.
sunt Bln 2583: 4460 4233 calBC (calibrat 2 sigma) i Bln 37
Horvth 1987, 38, fig. 10 (m. 28); 38, fig. 11 (m. 41); 39,
2668: 4716 4488 (calibrat 2 sigma). Data Bln 2583 este cea fig. 17 (m. 29); 39, fig. 21 (m. 17); 40, fig. 23 (m. 36).
mai trzie i corespunde etapei finale a culturii Tiszapolgr. 38
Bognr-Kutzin 1972, 87, pl. LXV/1, 2 (m. 1); 87,
Celelalte dou, Bln 2493 i Bln 2668, sunt mai vechi i sunt pl. LXV/3, 4, LXVIII/1, 2 (m. 2); 87, pl. LXV/9 (m. 6).
ntr-o mai bun corelaie cu orizontul Proto-Tiszapolgr sau 39
Ibidem, 23, pl. XVI/1, 2 (m. 1); 23, pl. XVII/9 11, XVI/9,
poate un pic mai timpurii. Astfel, aceste trei date (vezi modelul 14 (m. 3); 23 24, pl. XVI/15, XXXIII/6 8, 12, XXXII/4 6
cronologic din Imaginile 6 i 7 unde corelarea datelor este una (m. 4); 24, pl. XVIII/1 5 (m. 6); 24, pl. XVII/13 15,
slab, plasarea lor pe curba de calibrare dovedind probleme XVI/13, XIX/1, 2 (m. 7); 24 25, pl. XVIII/6 11, XVI/11
la nivelul provenienei stratigrafice a probelor) ofer elemente (m. 8); 25, pl. XVI/5, 7, 8 (m. 10); 25 26, pl. XVII/16,
suplimentare de incertitudine (primele sunt date de deja fig. 3/2, 3 (m. 11); 26, pl. XVII/5 7 (m. 12); 26 27,
menionata manier de publicare a materialelor din nivelurile pl. XVII/1 4, 8 (m. 13).
7, 6 i 5 de la Herply, n 1984, ca i nivelul 6, 5/6, 5 6, 5 7 40
Ibidem, pp. 27 28, pl. XX/1 5 (m. 1); 28, pl. XXVII/1 4,
i 5; vezi Kalicz Raczky 1984, fig. 35 40) privind situaia XXVI/1, XXXIII/9 (m. 2); 28, pl. XXI/1 6, XXXIV/6 (m. 3);
cronologic a acestor dou uniti stratigrafice. Datorit 29, pl. XXII/1 6, XXIV/5 (m. 5); 29 30, pl. XXII/7, 8
acestor lucruri doar materialele publicate n planele 39, 40 (m. 6); 30, pl. XXIV/1 4, 6 10 (m. 7); 30 31, pl. XXV/2 5,
din Kalicz Raczky 1984, atribuite clar nivelului 5, precum i XXXIV/2 (m. 9); 32 33, XXVI/6 10, XXVIII/1 3 (m. 11);
vasul de la Image 11 din Kalicz Raczky 1987 au fost utilizate 33, pl. XXVII/5 10, XXV/1 (m. 14).
n prezenta analiz. 41
Vizdal 1977, 45 46, obr. 26/1, 2 (m. 20); 61, tab.
28
ika 1968, 90 91. XXXIV/2 (m. 35).
29
Raczky Anders 2009a, 20 42
Vizdal 1962, 608, obr. 199, 200; ika 1968, obr.
30
Ibidem, 17, fig. 10. 4/1 2.
31
Garaanin Garaanin 1957, 217. 43
ika 1968, obr. 5, 7/1, 2, 4, 5 (obj. 1d); obr. 6, 7/7 17
32
Kaminsk 2007, 258. (obj. 1e).

41
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Grafic 7.
nr. 2 and 8 de la Szabolcs49, nr. 2 de la Tiszaug50,
nr. 1 de la Hdmezvsrhely-Nepkert51, nr. 6
Molva44, nivelul A din tell-ul de la Gorzsa45 i locu- de la Hdmezvsrhely-Kotacpart52, nr. 2001
ina ars de la Polgr-Bosnykdomb46. from Uivar53, nr. 2 from szentivn54 i nr. 1
Etapei 2 i sunt atribuite mormintele de la Paszab-Nagyterebe55. Tot aici trebuie men-
nr. 21/56, 8/55, 19/56, 22/56, 1/56, 14/56, ionate i urmtoarele uniti: groapa nr. 7 de la
15/55, 7/55, 18/55, 11/55, 24/56, 10/56, 14/55, Hdmezvsrhely-Szaklht56, gropile nr. 3 i
17/55, 6/55, 4/55, 5/56, 10/55, 15/56, 16/56,
9/56, 3/55, 8/56, 1/55 de la Tibava47, nr. 10, 42 43, tab. XXIII/1 3 (m. 18); 26, 28, 29, obr. 14/1 3,
13, 27, 22, 18, 6, 8, 15, 4, 9, 19, 23, 11, 17, tab. XI/1 4 (m. 6); 30, 31, 33, obr. 18/1 6, tab. XII/1 3
(m. 8); 39 40, tab. XIX/1 3 (m. 15); 21 23, obr. 11/1 7,
1, 31, 42, 44, 28, 16, 2 de la Velk Rakovce48, obr. 12/1 4, tab. IX/1 4 (m. 4); 33, 35, obr. 19/5, tab.
44
Kaminsk 2007, tab. II/1 5, III/1, 3, 7, 9, IV/5, V/1 5, XIII/1, 2, XIV/1, 2 (m. 9); 43 45, obr. 25/ 3, 4, tab.
VI/14 16, 19. XXIV/1, 2, XXV/1, 2 (m. 19); 49, obr. 28/1, tab. XXVII/1,
45
Horvth 1982, fig. 16; Horvth 1987, fig. 8. 2 (m. 23); 35 36, obr. 19/1 4, 6, tab. XVI/1, 2 (m. 11);
46
Raczky Anders 2009a, fig. 8. 41 42, obr. 23/1 4, tab. XXI/1, 2, XXII/1,2 (m. 17); 11,
47
ika 1964, 308, 310, obr. 16/4 16, 18 (m. 21/56); 13, 14, 17, obr. 3, obr. 5/1 10, obr. 6/1 5, tab. I/1, 2, II/1,
299, obr. 9/21, 22, 24 32 (m. 8/55); 308, obr. 14/26, 27 III/1 5, IV/1, 2, V/1, 2, VI/1, 2 (m. 1); 53, 54, 56, 58, obr.
(m. 19/56); 310, obr. 16/17, 19, 20, 22 (m. 22/56); 303 304, 33/1 6, obr. 32/1 5, tab. XXX/1, 2, XXXI/1, 2 (m. 31);
obr. 13/10 19 (m. 1/56); 306, obr. 14/15 17 (m. 14/56); 67, obr. 39/3, 4, tab. XXXVII/1, 2 (m. 42); 69, obr. 39/
301 302, obr. 9/13 20, 23 (m. 15/55); 298 299, obr. 5 7, tab. XXXVIII/1 3 (m. 44); 51 53, tab. XXVIII/1 4,
8/1 26 (m. 7/55); 303, obr. 12/14 27 (m. 18/55); 300, XXIX/1 4 (m. 28); 40 41, tab. XX/1, 2 (m. 16); 17, 18, 20,
obr. 10/6 26 (m. 11/55); 310, obr. 17/1 5 (m. 24/56); obr. 7, obr. 8/1 4, tab. VII/1 5 (m. 2).
305 306, obr. 15/6 32 (m. 10/56); 300 301, obr. 11/1 11 49
Ecsedy 1977, fig.5/1 3, fig. 6/1, 2, fig. 7 (m. 2); fig. 21/1,
(m. 14/55); 302 303, obr. 13/1 9 (m. 17/55); 297, obr. 2 (m. 8).
9/7 12 (m. 6/55); 296 297, obr. 7/1 28 (m. 4/55); 304, 50
Szab 1934, 10, 11, 8 kp.
obr. 14/5, 6 (m. 5/56); 299 300, obr. 11/12 33 (m. 10/55); 51
Bognr-Kutzin 1972, 44 45, pl. XXXVIII/3 5,
306, 308, obr. 14/18 24 (m. 15/56); 308, obr. 15/1 5 (m. XXXVI/6, 7, XXXV/4.
16/56); 305, obr. 14/9 (m. 9/56); 296, obr. 9/1 6 (m. 3/55); 52
Ibidem, 41, XLV/4, 5, XLVI/11.
305, obr. 14/7, 8, 10, 11 (m. 8/56); 296, obr. 10/1 5 53
Schier Draovean 2004, 168 i Abb. 14; Diaconescu
(m. 1/55). 2009, 236, Imaginea 1/1 4, pl. 40/1, 2, pl. 54/1, 2.
48
Vizdal 1977, 35, tab. XV/1 3 (m. 10); 37 38, tab. 54
Bognr-Kutzin 1972, 68, pl. XLVII/2, 3.
XVII/1, 2, obr. 20, 21/1 3 (m. 13); 51, obr. 29/1, 2 55
Ibidem, 72, pl. LX/5.
(m. 27); 46 47, obr. 27/1 10, tab. XXVI/1 4 (m. 22); 56
Ibidem, 49 50, pl. XLIV/1, 5, 6, XLIII/2, 8, XLVI/13.

42
4 de la Tiszaszls57, complexele nr. 4, 5, 14 de la Tibava70, nr. 41 i 5 de la Velk Rakovce71, nr. 3,
la Vszt-Bikeri58, locuina de la Tiszafldvr59, 4, 2 de la Tiszaszls-Alsrtiparton72, nr. 2, 3, 4 de
groapa II/1 de la rvny60, nivelul 5a de la Crna la Hdmezvsrhely-Npkert73, nr. 203, 205, 204,
Bara61, depunerea de vase din seciunea VII de la 200, 202 i 201 de la Panyol74, nr. 1 i 2 de la Mal
Uivar62, groapa nr. 13 de la Hdmezvsrhely- Rakovce75, nr. 3476 i 4174 de la Uivar76, nr. 2, 4 i
Bodzspart63, locuina nr. 1 de la Blmegyer- 1 de la Tiszabbolna-Szilpuszta77, nr. 66/70 i 68/72
Mondok64, locuina nr. 6 de la Homorodu de
Sus65, locuina de la Vezendiu66, complexul II/66 4, 6, 7, LIV/9 (mormnt 46); 39 42, pl. X/1 10, VII/4
de la Szolnok-Zagyvaparton67 i gropile nr. 1, 3, 7, (mormnt 5); 70 72, pl. XXXIV/3 5, XXXI/5, 7,
9 de la Carei68. XXVIII/1 19 (mormnt 25); 139 142, pl. LXXIX/5,
Etapa 3 cuprinde mormintele nr. 62, 6, 79, 13, 6, LXXVIII/1 6. LXXVII/8 16, LXXXVI/2 (mormnt
77, 10, 11, 54, 32, 88, 55, 12, 78, 29, 38, 51, 64, 61, 68); 59 61, pl. XXIII/5 9, XIII/12 16 (mormnt 18);
73 75, pl. XXXIV/1, 2, 6, 7, XXXV/2, XXXVI/1 4,
76, 9, 4, 53, 46, 5, 25, 68, 18, 27, 24, 35, 33, 40, 36, XXVIII/20, 21, XXXVII/1, 2 (mormnt 27); 69 70,
60, 65, 8, 21, 26, 42,56, 30, 50, 67, 52, 23, 80, 39 pl. XXVII/1 5, XXXIV/8, XXXI/6, XXXII/1 4,
de la Basatanya69, nr. 11/56, 3/56, 4/56, 20a/56 de XXIV/18 26, XXXIII/1 3 (mormnt 24); 84 87,
pl. XLV/1 7, XXIX/1, 2, 4, 5, 7, 8, XXXII/8 10, 15,
57
Mszros 2006 2007, fig. 5/1, 3, 5, fig. 6/1 8, 10, 11, 16 (mormnt 35); 82 84, pl. XLII/1 7, XXXII/13, 14
fig. 7/1 6, fig. 8/1, 10 12, fig. 10/1 5, fig. 11/1 3, 5, XXXVII/3, 4 (mormnt 33); 94 96, pl. XLIX/1 3, 5, 6,
fig. 12/1, 2, 4, fig. 13/1 4 (groapa 3); fig. 5/2, 4, fig. 6/9, 8, XLVII/7, 8, XLIV/5, XLVIII/2 (mormnt 40); 87 89,
fig. 8/2 7, 9, fig. 11/3, 4, 6 (groapa 4). pl. XLIII/1 3, 5 7, LXXII/6 (mormnt 36); 125 129,
58
Gyucha et alii 2004, Abb. 4/1, 2 (complexul 14); Abb. pl. LXXI/1 7, LXVIII/5, LXIX/1 20, LXX/1 14
4/3 (complexul 4); Abb. 4/46, Abb. 5/18 (complexul 5); (mormnt 60); 134 135, pl. LXVII/7, 8 (mormnt 65);
Parkinson et alii 2004, fig. 10/A-D, fig. 11/A, B (complexul 5). 44 46, pl. XV/1 9, XVII/2, XII/7, 8, XIV/2, 3, XIII/2, 4
59
Sikldi 1982 1983, 28 29, pl. 3/1 4, pl. 4/3 6, (mormnt 8); 61 65, pl. XXIV/1, XXVI/2 8, XXVII/6 9,
pl. 5/1 6, pl. 6/2 5. XXIV/1 17 (mormnt 21); 72 73, pl. XXXV/1, 3 8,
60
Bognr-Kutzin 1972, 65 66, fig. 11, pl. LV/3, 4, 7, XXXII/6 (mormnt 26); 98 99, pl. LII/1, 5, LII/5,
LVI/7. 10, XLVIII/3 5, XLVII/10 (mormnt 42); 119 121,
61
Garaanin Garaanin 1957, 217, pl. VI/5 10, VII/1 5, pl. LXVI/1 3, 5, 6, LXIII/6 11, XLVIII/6 (mormnt
7, 8. 56); 79 81, pl. XXXIX/1 5, XXXII/11, 12, XXIX/4
62
Schier Draovean 2004, Abb. 24; Diaconescu 2009, Ima- (mormnt 30); 106 108, pl. LVII/1, 2, 5 7, LIV/4,
ginea 6/1, 2, Imaginea 7/2, pl. 29/1, pl. 32/1, pl. 34/1, pl. 50/1. XLVIII/7 (mormnt 50); 137 139, pl. LXXVI/1 6,
63
Bognr-Kutzin 1972, 39, fig. 4, pl. XLIV/8. LXXVII/1 7, LXXIII/1 3, 5, 6 (mormnt 67); 110 113,
64
Goldman 1977, fig. 6/1, 3, 4, 6, fig. 11/1 14, fig, 12/1 7. pl. LXI/1 7, LIII/3, 4, LIX/1 12, LX/1, 2, 4 (mormnt
65
Iercoan 2002, pl. 102/1 6, pl. 103/1 12. 52); 65 68, pl. XXX/1 9, XXXI/1 4, XXVIII/22,
66
Iercoan 1998 1999, 20, fig. 5 10. XXIX/1, XXV/6 20 (mormnt 23); 154 156,
67
Szilgyi 2010, Abb. 2, Abb. 3/1 4. pl. LXXXI/5 7, LX/3 (mormnt 80); 92 94, pl. L/1 4,
68
Iercoan 2002, pl. 27/1 7, pl. 28/1 8, pl. 29/1 11 XLIX, 4, 7, XLVII/3 6, XLV/3, XLVIII/1 (mormnt 39).
(groapa 1); pl. 30/1 7, pl. 31/1 5; pl. 32/1 11, pl. 33/1 8, 70
ika 1964, 306, obr. 14/12, 13 (mormnt 11/56); 304,
pl. 34/1 6 (groapa 3); pl. 35/1 11 (groapa 7); pl. 67/4 9, obr. 13/20 24 (mormnt 3/56); 304, obr. 14/3, 4 (obr.
pl. 68/1 9 (groapa 9). 4/56); 308, obr. 16/1 3 (mormnt 20a /56).
69
Bognr-Kutzin 1963, 130 131, pl. LV/1 4 (mormnt 71
Vizdal 1977, 23, 26, obr. 13/1 8, tab. X/1 5 (mormnt
62); 42 43, pl. XII/2 5 (mormnt 6); 153 154, 5); 66 67, obr. 39/1, 2, tab. XXXVI/1 (mormnt 41).
pl. LXXXI/3,4, pl. LXXXV/1 5 (mormnt 79); 54 56, 72
Mszros 2006 2007, 76 77, fig. 2/1 3 (mormnt 2);
pl. XXI/1 5, XXII/1 13 (mormnt 13); 151 153, 77, fig. 3/1 3 (mormnt 3); 77 78, fig. 4/1 7 (mormnt 4).
pl. LXXXIII/1 3, 5, LXXXIV/9, LXXX/7 9, LXXXVI/7 73
Bognr-Kutzin 1972, 45, pl. XXXVIII/1, 2, 6,
(mormnt 77); 47 49, pl. XVI/4 8, XIII/9 10 XXXIX/1 4 (mormnt 2); 46, pl. XXXV/2, XXXVII,
(mormnt 10); 49 50, pl. XVII/3, 4, XXXVIII/10, 11 XL/1 3, 5, XLI/1 (mormnt 3); 46 47, pl. XXXV/1, XL/4,
(mormnt 11); 116 117, pl. LXV/1 7, LXIV/1 3, 6 8, XLI/2, 3 (mormnt 4).
5 (mormnt 54); 81 82, pl. XL/7 9 (mormnt 32); 74
Patay 2006, Taf. I/15, II/15 (mormnt 200); Taf. III/15,
163 164, pl. LXXXIX/3, 4, 6, 7, LXXXVIII/9 11 IV/14, V/13 (mormnt 201); Taf. VI/14 (mormnt 202);
(mormnt 88); 117 119, pl. LIII/6 9 (mormnt 55); Taf. VII/15, VIII/13 (mormnt 203); Taf. IX/13, X/13
50 54, pl. XVIII/1 10, XIX/1 10, XX/1 11 (mormnt (mormnt 204); Taf. XI/13 (mormnt 205).
12); 153, pl. LXXXIII/4, 7, 8 (mormnt 78); 77 79, 75
Vizdal 1993, obr. 1/1, obr. 2/1 4 (mormnt 1); obr. I/2,
pl. XL/1 6, XXXII/7, XXIX/2, 3 (mormnt 29); 90 92, obr. 3/1 4; Brummack 2013.
pl. XLVI/3 5, 7 9 (mormnt 38); 108 110, pl. LVIII/1, 76
Diaconescu 2009, pl. 30/2, pl. 32/ 3, pl. 48/2, 3, pl. 54/3,
2, 4 8 (mormnt 51); 133 132, pl. LXVI/4, 7, 8 Imaginea 3/1 3, Imaginea 4/1 2 (complex 3476); Imaginea
(mormnt 64); 129 130, pl. LXVIII/1 3, 6, LXIX/21 29 2/1 2, Imaginea 5/1 2, pl. 29/2, pl. 31/1, pl. 32/2, pl. 52/2
(mormnt 61); 149 151, pl. LXXXII/1 8, LXXX/13 (complex 4174); Schier 2013, fig. 5, fig. 6/1 5 (complex
(mormnt 76); 46 47, pl. XVI/1, XIII/1, 3, XIV/1 3476).
(mormnt 9); 36 39, pl. IX/1 10, pl. VII/5, 6, pl. VIII, 77
Hellebrandt Patay 1977, tab. II/1 4, III/1 4, IV, V/1,
pl. XIII/8 (mormnt 4); 113 1116, pl. LXII/1 6, LIII/1, 2 (mormnt 1), tab. V/3, XIV/4 (mormnt 2); tab. VII/1 4,
2, LXIII/1 6, LX/7 (mormnt 53); 102 104, pl. LII/3, VIII/1 2 (mormnt 4).

43
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

de la Hajdbszrmny-Ficsori-t-Dl78, nr. 1 5 de la Herply105, nivelul IV din petera Cauce106,


i 3 de la Szabolcs79 nr. 1 de la Vsrosnamny80, groapa nr. 1 de la Blmegyer-Mondok107, groapa de
nr. 9 de la Deszk A81, nr. 12 de la Deszk B82, nr. 7 la Oroshza108, nivelurile 4 i 3 de la Crna Bara109,
i 17 de la Hdmezvsrhely-Kotacpart83, nr. 2 locuina nr. 2 de la Giurtelecu imleului110, comple-
de la Vszt-Mgor84, nr. 1 i 39 de la Polgr-Nagy xul nr. 27 de la iarovce-Velk Molva111, comple-
Kasziba85, nr. 2 de la Hajdszoboszl86, nr. 1 de la xele P30, P17 i groapa nr. 14 de la Para112, locuina
Hdmezvsrhely-Szaklht87, nr. 1 de la Kisvrda- nr. 2 de la Zalu113 i, finalmente, bordeiul i locu-
Snta Istvn str. 288, nr. 6 de la Debrecen-Nyulas89, ina de la Dbca114.
nr. 2 de la Hdmezvsrhely-Bodzspart90, nr. 1
de la Blmegyer-Mondok91, nr. 15 de la Tp Leb II. Consideraii privind cronologia absolut
A92, nr. 1 de la Tiszaigar-Csikstanya93, precum i Noi date AMS privind cultura eneolitic
mormintele singulare de la Streda nad Bodrogom94, Tiszapolgr au fost publicate n ultimii 10 ani115,
Sntana95 i imian96. n acest stagiu sunt de ase- mbuntind n mod considerabil perspectiva cro-
menea incluse i urmtoarele complexe: locuin- nologic asupra acestui subiect.
ele nr. 3 i 5 de la Homorodu de Sus97, locuina 105
Kalicz Raczky 1984, fig. 39/1 15, fig. 40/1 14; Kalicz
nr. 1 i groapa nr. 8 de la Carei98, complexele Raczky 1987, 111, fig. 11.
nr. 68 i 456 de la Uivar99, bordeiul de la Valea 106
Luca et alii 2004, pl. XIX/3, XXIV/3, XXV/1, XXVIII/4,
Timiului100, locuina de la Suplacu de Barcu101, XXXVIII/3, XXXIX/13, XL/13, XLI/2, XLII/15,
materialele din petera Romneti102, groapa A de XLIII/13, XLIV/15, XLV/14, XLVI/12, XLVII/15,
la Dindeti103, nivelul c de la Cuptoare104, nivelul XLVIII/14, XLIX/3, L/13; Diaconescu 2009, images 916.
Chiar dac n Diaconescu 2009, 96, n. 435 materialele de la
Cauce sunt considerate a aparine fazei A a culturii, n aceeai
78
Kovcs Vczi 2007, 398, 401, fig 1 (mormnt 66/70); lucrare, la 245 (pe baza analizei ceramice) aceast afirmaie este
401, fig. 2 (mormnt 68/72). nuanat, fiind precizate bunele conexiuni ale respectivelor
79
Ecsedy 1977, fig. 3/1 3 (mormnt 1) i fig. 10/1, 3, 4 materiale cu faza B (clasic) a culturii.
(mormnt 3). 107
Goldman 1977, fig. 9/1 11, fig. 10/1 11, fig. 13/1 6.
80
Bognr-Kutzin 1972, 110, pl. LXXIV/1. 108
Bognr-Kutzin 1972, 62, fig. 10/1 7, 9, 10, 11 13,
81
Ibidem, 25, pl. XVII/12, XIX/3. 15 19.
82
Ibidem, 33, pl. XXX/1, 2. 109
Garaanin Garaanin 1957, pl. III-IV, V/1 4 (nivelul
83
Ibidem, 4142, pl. XLV/911, XLVI/2, 7 (mormnt 7); 3); pl. V/5 9, VI/1 4 (nivelul 4).
42, pl. XLV/3, XLVI/8 (mormnt 17). 110
Diaconescu 2009, 242 245 (situl nr. 32), pl. 74/6, 7,
84
Makkay 2005, Abb. 2/2 5. pl. 76/1, pl. 77/1, pl. 80/4, 6, pl. 81/1, 3, pl. 82/2, 3.
85
Raczky et alii 1997, 174 175, vitrina VI/1 18 (complex 111
Kaminsk 2007, tab. IV/11, VI/22, VIII/3, 5, 8, 10, 11.
39); 175, showcase VI/19, 21 (complex 1) 112
Diaconescu 2009, 242 245 (situl nr. 43).
86
Math 1974, 140147; Lichter 2001, 272, Abb. 119 B. 113
Iercoan 2002, pl. 138/1 5, pl. 139 143.
87
Bognr-Kutzin 1972, 48 49, pl. XLII/1 4, XLIII/1, 5, 114
Diaconescu 2009, 242 245 (situl nr. 22).
XLIV/2. 115
Kaminsk 2007 (pentru iarovce-Vel'k Mol'va); Kovcs
88
Ibidem, 53, fig. 9, pl. XLIX/1 6, XLVIII/7, 8, XLIX/ Vczi 2007 (pentru Hajdbszrmny-Ficsori-t-Dl);
7 10, XXXIII/1 5. Yerkes et alii 2009 (datele de la Vszt-Bikeri i Krsladny-
89
Ibidem, 16, pl. VIII/2, 3. Bikeri); Raczky Anders 2009a (pentru Polgr-Bosnykdomb);
90
Ibidem, 37 38, pl. XLIII/6, 11. Raczky Siklsi 2013 (pentru Basatanya); Schier 2013 (datele
91
Goldman 1977, 222, fig. 2, fig. 6/7, 8. de la Uivar); Brummack 2013 (pentru Mal Rakovce).
92
Bognr-Kutzin 1972, 89, pl. LXV/17, 18. Pentru a elimina factori perturbatori i pentru a mbunti
93
Ibidem, 93 94, pl. LII/8, 9. calitatea rezultatelor doar datele AMS i datele convenionale
94
Polla 1964, 107, 116, tab. I/8 11. cu deviaia standard mai mic de 60 ani BP au fost utilizate.
95
Rusu et alii 1996, pl. II/1a, pl. V. n acest mod vechile date oferite de laboratoarele de la
96
Ignat 1975, 10, pl. I/8, pl. II/2, 4 6. Debrecen sau Berlin (de la Basatanya, Herply, Blmegyer,
97
Iercoan 2002, pl. 95/ 4 10; pl. 96/1 10, pl. 97/1 13 Mhkerk, Deszk-Vn) nu au fost incluse n prezenta
(locuina nr. 5); pl. 92/1 12, pl. 93/1 17 (locuina nr. 3). analiz. De asemenea, datele Beta 162061 (Vszt-Mgor),
98
Ibidem, pl. 53/5 7, pl. 54/1 4, 8, 9, pl. 55/1 9, Beta 234306 (Krsladny-Bikeri), Beta 179787, Beta
pl. 56/1 10, pl. 57/1 7, pl. 58/1 6, pl. 59/1 11, pl. 60/1, 179786, Beta 162069 (Vszt-Bikeri) au fost excluse. Datele
2 (locuina nr. 1); pl. 61/1 7, pl. 62/1 7, pl. 63/1 9 (groapa Beta 234313 (Krsladny-Bikeri) din complexul 48 a fost
nr. 8). combinat cu Beta 234314 din acelai context; Beta 162066
99
Diaconescu 2009, pl. 33/1 (complex 68); 242 245 din F4 nivelul podelei casei (Vszt-Bikeri) a fost combinat
(complex 456). cu Beta 162068 din acelai context. Data Beta 162067 din F4
100
Gum Petrovszky 1978, fig. 8/1 8, fig. 9/1 18, nivelul de chirpici de deasupra nivelului podelei a fost exclus
fig. 10/1 11. datorit agreement-ului slab (50%). Datele Beta 179783 din
101
Ignat 1982, 19 22, pl. IVI. F14 nivelul podelei casei i Beta 179782 din F14 chirpici/
102
Moga Bochi 2001. nivel de cultur de deasupra podelei sunt date convenionale.
103
Iercoan 2002, pl. 79 83; Diaconescu 2009, 237 241. Ultima are un agreement slab (29%) n secvena propus i a
104
Radu 2002, 154 159, pl. 73 77. fost exclus.

44
Necesitatea verificrii valorii cronologice a Mormntul 6 de la Deszk B este un mormnt
rezultatelor analizei de coresponden prezentate deranjat unde doar oasele inferioare ale picioa-
mai sus (vezi Grafic 2), a fcut imperios necesar relor s-au pstrat. Ct vreme proba primit din
obinerea de probe din etapa considerat mai tim- mormntul 6 a fost un molar, se pare c numerele
purie i anume din necropolele de la Deszk A i/ sub care se regsesc aceste probe n muzeul din
sau B i Gorzsa B. Szeged sunt totui cele vechi119. Oricum, o cone-
Dac obinerea probelor in cazul Gorza B a fost xiune ntre bunurile de inventar ale mormintelor
extrem de facil, pentru cimitirele de la Deszk situ- i valorile calibrate ale datelor este imposibil s
aia a fost mult mai complicat. Deoarece n studiul fie fcut. Ca atare datele din mormintele 8120 i
de fa am folosit numerotarea utilizat de Bognr- 11 (4049 3942 calBC i respectiv 881 845 cal
Kutzin116 i datorit faptului c numerele n cauz BC) nu sunt surprinztoare i sunt argumente
din cimitirul A sunt extrem de diferite de cele sub care solide n favoarea afirmaiei fcut mai sus. Acest
se regsesc aceste descoperiri n muzeul din Szeged aspect i ceea ce a fost menionat n n. 117 din
(cel mai probabil aici se regsesc numerele publicate acest studiu dovedesc c materialul arheologic
de Istvn Foltiny117), am considerat mult mai indicat din cimitirele epocii timpurii a cuprului de la
s fie extrase probe din partea B a cimitirului. La baza Deszk121 au un statut problematic n ceea ce pri-
acestui raionament a stat faptul c rata posibil de vete legturile ntre inventarul publicat i restu-
amestec a numerelor mormintelor era considerabil rile osoase asociate.
mai sczut (vezi tabelul de mai jos). Pentru a simpli- Toate aceste lucruri au dus la incompatibilit-
fica procedura de extragere a probelor au fost cerute ile prezentate n Graficul nr. 3 i creeaz suspi-
ca i probe, unde a fost posibil, dini umani. ciuni i n ceea ce privete datele mormintele 1 i 3,
Astfel, au fost selectate probe din mormintele care se potrivesc foarte bine n limitele cronologice
nr. 1, 3, 6, 8, 11 de la Deszk B. n cazul Gorzsa ale culturii Tiszapolgr. Principala problem este
B mormintele vizate au fost nr. 17, 20, 28, 29 i nesigurana faptului c probele ar proveni ntr-ade-
40. Aa cum am mai precizat, toate probele au fost vr din acelai context ca i inventarul publicat.
oase umane118.
Cimitir Deszk A Cimitir Deszk B
Bognr-Kutzin 1972 nr. mormnt Nr. vechi mormnt Bognr-Kutzin 1972 nr. mormnt Nr. vechi mormnt
Mormnt 1 Mormnt 4 Mormnt 1 Mormnt 1
Mormnt 2 Mormnt 6 Mormnt 2 Mormnt 2
Mormnt 3 Mormnt 12 Mormnt 3 Mormnt 3
Mormnt 4 Mormnt 14 Mormnt 4 Mormnt 5
Mormnt 5 Mormnt 17 Mormnt 5 Mormnt 6
Mormnt 6 Mormnt 26 Mormnt 6 Mormnt 7
Mormnt 7 Mormnt 35 Mormnt 7 Mormnt 8
Mormnt 8 Mormnt 42 Mormnt 8 Mormnt 8
Mormnt 9 Mormnt 67 Mormnt 9 Mormnt 10
Mormnt 10 Mormnt 68 Mormnt 10 Mormnt 11
Mormnt 11 Mormnt 69 Mormnt 11 Mormnt 12
Mormnt 12 Mormnt 79 Mormnt 12 Mormnt 14
Mormnt 13 Mormnt 82 Mormnt 13 Mormnt 15
Mormnt 14 Mormnt 16
Mormnt 15 Mormnt 17
119
Vezi Bognr-Kutzin 1963, 421 i Bognr-Kutzin
1972, 29 (aici se specific clar c n mormntul 6, conform
numerotrii autoarei, doar oasele inferioare ale picioarelor
116
Bognr-Kutzin 1972, 22 34. s-au pstrat). Aceasta face imposibil ca proba primit (un
117
Foltiny 1941, 97. Aici este de menionat faptul c molar) s provin din mormntul 6 (n sistemul Bognr-
mormntul 82 (numerotat de Bognr-Kutzin ca i Kutzin de numerotare). Dac sunt luate n calcul vechile
mormntul 13 i considerat ca aparinnd epocii timpurii numere atunci proba respectiv provine din mormntul nr. 5
a cuprului) a fost inclus n descoperirile aparinnd epocii (sistemul Bognr-Kutzin, folosit i aici), fapt perfect posibil,
bronzului. Urmrind plana I din acelai studio e cert c dar data calibrat (574 657 AD) nu poate fi explicat.
vasul de la poziia 21 prezint caracteristici clare ale ceramicii 120
La Bognr-Kutzin 1972, 30 este de subliniat c vechiul
epocii bronzului. Aceast exemplu este elocvent pentru rata de numr (plasat ntre paranteze) pentru mormintele 7 i 8 este,
amestec nc din momentul cercetrii a unor morminte din n ambele cazuri, nr. 8 (?). Aceast observaie tulbur i mai
zona A a cimitirului de la Deszk. tare relaia neclar ntre vechile numere ale mormintelor i
118
Determinarea antropologic a acestor probe a fost fcut de cele publicate de Bognr-Kutzin.
dr. Beatrice Kelemen (Institutul de Cercetri Interdisciplinare 121
nsi faptul dac Deszk A i B sunt pri ale aceluiai
n Bio-nano-tiine din cadrul Universitii Babe-Bolyai cimitir este extrem de nesigur. Pentru acest aspect, vezi
Cluj-Napoca) creia in sa i mulumesc pe aceast cale. Bognr-Kutzin 1972, 22.

45
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Nr. Nr. Vrst 14C C13* Valoare calibrat


Tip de prob
complex laborator [BP] (95,4% probabilitate)
Deszk B, Molar superior nr. 1 Poz 53766 5500 35 BP 19.9 0.3 4405 4321 BC
Mormnt 1
Deszk B, Premolar superior nr. 1 Poz 53768 5475 35 BP 20.3 0.2 4371 4252 BC
Mormnt 3
Deszk B, Molar nr. 3 Poz 53769 1430 30 BP 17.5 0.1 574 657 AD
Mormnt 6
Deszk B, Fragmente bloc maxilar Poz 53770 5175 35 BP 21.8 0.1 4049 3942 BC
Mormnt 8
Deszk B, Procesul odontoid al Poz 53771 2795 30 BP 15.6 0.2 881 845 BC
Mormnt11 axis-ului (a doua vertebr)
i dou fragmente ale
blocului facial intern
Gorzsa B, hamatul (osul carpal) Poz 53772 5735 30 BP 17.6 0.4 4685 4499 BC
Mormnt 17
Gorzsa B, Molar superior nr. 2 Poz-0 >0 BP 0.5%N 3.9%C
Mormnt 20 insuficient
pentru datare
Gorzsa B, Premolar superior nr. 2 Poz 53773 5705 35 BP 15.2 0.3 4620 4458 BC
Mormnt 28
Gorzsa B, Molar inferior nr. 2 Poz 53774 5785 35 BP 15.8 0.4 4716 4546 BC
Mormnt 29
Gorzsa B, Doi incisivi inferiori Poz 53775 5725 35 BP 22.4 0.5 4686 448 BC
Mormnt 40
*
Valorile 13C nu pot fi utilizate pentru reconstruiri de tip paleo-ecologic datorit metodei de preparare a probelor.

Grafic 8.

46
Chiar dac dou morminte (nr. 12 din considerm c datele din mormintele mai sus
cimitirul B i nr. 9 din cimitirul A) se grupeaz menionate trebuie privite cu circumspecie. De
n etapa a treia (conform structurii secveniale aceea ele nu se vor regsi n abordarea ce urmeaz.
prezentate deja; vezi de asemenea Graficul 8) totui

Plana 1. Secvena construciei fazelor culturii Tiszapolgr.

47
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Pe baza structurii oferite de rezultatele anali- Acest interval corespunde celui determinat pentru
zei de coresponden i folosind datele 14C dis- faza B1. Poziia cronologic a mormintelor din ori-
ponibile (vezi i n. 115 de mai sus) o abordare zontul I al necropolei de la Basatanya a fost de ase-
Bayesian privind cultura Tiszapolgr a fost con- menea reevaluat.
struit. Schema cronologic de mai sus a fost Aa-numitele morminte de caracter tranziio-
obinut utiliznd modelul fazelor adiacente (con- nal de la Basatanya nu au fost incluse n prezenta
tigous phases). Calculnd debutul i finalul fiec- abordare, n mod special datorit inventarului lor
rei etape propuse s-a putut estima c nceputul ce prezint elemente atipice (singulare) pentru
etapei 1 (faza A) este situat ntre 4709 4544 acest sit125. Aici presupunerea fcut de P. Patay
cal BC (plana 2a), limita graniei dintre etapa vis-a-vis de un interval de timp scurs ntre ori-
1 i etapa 2 (faza B1) ntre 4562 4413 cal BC zontul I i etapa mormintelor de tranziie trebuie
(plana 2b). Valoarea limitei dintre etapa 2 i 3 de asemenea s fie subliniat126, idee susinut de
este 4356 4286 cal BC (plana 2c). n final, a suprapunerea dintre mormintele 56 i 57, 59 i
treia etap (faza B2) i implicit ntreaga cultur 61127. Toate aceste inadvertene sunt i mai mult
se ncheie undeva ntre 4326 4235 cal BC accentuate de datele absolute publicate de Raczky
(plana 2d). Siklsi 2013, unde data din mormntul 57
Durata fiecrei faze a fost estimat utiliznd (tranziional) 532040 BP este n mod clar mai
caracteristica Interval din OxCal v. 4.2.2, iar valo- trzie dect cea din mormntul 56 (perioada I)
rile sunt dup cum urmeaz: faza A dureaz maxim 548040 BP iar data dintr-un alt mormnt de
258 ani, faza B1 pn n 250 ani, iar faza B2 caracter tranziional, nr. 48, este 519040 BP,
maximum 104 ani (vezi Plana 3a, b, c). Durata mai trzie chiar dect cea de-a doua faz a ori-
estimat pentru toat cultura este ntre 291 i 436 zontului II al necropolei, reprezentat de data
ani (vezi Plana 3d). din mormntul nr. 130 (526040 BP)128. Doar
o reevaluare complet a materialului din necro-
III. Concluzii pola de la Basatanya va face posibil nelegerea
Analiza de coresponden utilizat pentru cele poziiei cronologice i culturale a mormintelor
dou tipuri de descoperiri (complexe din aezri i de tranziie129.
morminte) a fost verificat printr-o abordare de tip
Bayesian a datelor 14C. Astfel, este propus un sistem 125
Bognr-Kutzin 1963, 295 (e. g. mormntul nr. 69,
cronologic pentru cultura Tiszapolgr. Diferenele 66 and 63). De exemplu, vasul cu picior din mormntul
dintre aspectele generale ale prezentei propuneri 69 (Bognr-Kutzin 1963, pl. LXXIX/4) are analogii
i cele ale unor sisteme deja existente sunt relativ foarte bune n cultura Balaton-Lasinja (vezi Kalicz 1991,
mici122, dar rezultatele de fa sunt bazate pe o Abb. 8/17, 18) sau, i mai bune, n grupul Ludanice, n
argumentaie extrem de solid, fapt susinut i de mormntul 232 de la Jelovce (vezi Pavk Btora 1995,
Abb. 55/4; autorii discut la 139 analogiile dintre grupul
gradul ridicat de corelare al modelului secvenial
Ludanice i mormintele tranziionale de la Basatanya, n
(Plana 1). mod special cu mormntul 69). Mormntul nr. 232 de la
Folosind aceast baz metodologic a fost posi- Jelovce este considerat a fi cel mai trziu din cadrul acestei
bil identificarea unui interval cronologic absolut necropole, ncadrat ca i ntreg, n etapa cea mai veche a
pentru mormintele din cimitirele de la Tibava123 grupului Ludanice (Ibidem, 140).
i Velk Rakovce124, singurele situri ce conin
126
Patay 2008, 48. Autorul creeaz trei posibile orizonturi
cronologice n cadrul mormintelor de tranziie dup cum
obiecte masive de cupru (i. e. topoare-ciocan). urmeaz: mormintele nr. 45, 66 i 69 n prima etap (sau nc
122
Aa cum am precizat deja sistemul tripartit pare a fi cel parte a orizontului I), mormintele nr. 63, 57, 50, 58 i 48 n
mai valid, dar n mod cert, n detaliu, rezultatele de fa sunt cea de-a doua etap iar mormntul 59 celei de-a treia (sau
mult mai precise i diferite de cele publicate pn acum. parte a orizontului II). Cea de-a doua etap tranziional
123
ika 1968, 162 consider c necropola de la Tibava este separat de orizontul I al necropolei printr-un hiatus
acoper etapele IIIa i IIIb (a doua, respectiv a treia) ale cronologic.
culturii. n studiul de fa este demonstrat c doar patru
127
Bognr-Kutzin 1963 consider c mormntul 59 este
morminte de la Tibava aparin fazei a treia a culturii, restul parte orizontului II al cimitirului de la Basatanya. Pentru
fiind ncorporate n etapa a doua (numit aici i B1). opinia lui Patay 2008 vezi mai sus n. 126.
124
Aici este important de menionat c cimitirul de la 128
Raczky Siklsi 2013, 558, probele nr. 2, 5, 7 i 8.
Velk Rakovce pare a debuta un pic mai devreme dect 129
Aici este locul perfect pentru a o cita pe Ida Bognr-
cel de la Tibava (ct vreme dou din mormintele de la Kutzin cu privire la acest aspect: yet these burials (i.e. cele
Velk Rakovce aparin primei faze), dar totui majoritatea de tranziie) cannot be regarded as representing the
aparin etapei a doua (faza B1), iar ultimei faze i aparin transformation of the earlier culture into the second-period
dou morminte. culture (vezi Bognr-Kutzin 1963, 523).

48
a b

c d
Plana 2. Valorile estimate pentru nceputul i sfritul fiecrei etape a culturii Tiszapolgr.

a b

c d
Plana 3. Durata estimat pentru cultura Tiszapolgr precum i pentru fiecare faz.

49
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Plana 4. Sumele mrginite ale fazelor culturii Tiszapolgr i datele calibrate pe curb.

50
Totodat, mormntul 3476 din situl de la de valorile unora dintre datele absolute din situl de
Uivar publicat ca i aparinnd etapei Proto- la Vszt-Bikeri.
Tiszapolgr130 (faza A n cadrul studiului prezent) Conform celor spuse mai sus, se poate afirma
este plasat n cadrul analizei noastre n faza B2 a c nceputul culturii Tiszapolgr este undeva n
culturii. Modelul cronologic absolut construit este jurul lui 4600 cal BC, iar finalul este uor anterior
un argument extrem de solid n favoarea opiniei bornei situat la 4200 cal BC.
noastre131. Un alt argument ce susine rezultatele
prezente este faptul c data din complexul 3476 Mulumiri
de la Uivar (Poz 18973: 547040 BP)132 este iden- Documentarea acestei lucrri, precum i fon-
tic cu cea oferit de mormntul nr. 36 din necro- durile necesare pentru datele AMS au fost posi-
pola de la Basatanya (Poz 36364: 547040 BP)133, bile prin bursa post-doctoral oferit de Fundaia
necropol considerat a defini etapa clasic a cul- Alexander von Humboldt pe tema Neoliticul
turii Tiszapolgr. trziu n Bazinul Carpatic. Le sunt recunosc-
Prezena complexelor (cu materiale publicate) tor profesorilor dr. Wolfram Schier i dr. Florin
de la Vszt-Bikeri, din locuina de la Tiszafldvr, Draovean pentru amabilitatea de a-mi pune la
locuina nr. 1 de la Blmegyer-Mondok sau din dispoziie, pentru studiu, materialele Tiszapolgr
groapa II/1 de la rvny134 n faza B1 a culturii din tell-ul de la Uivar. Le sunt ndatorat de ase-
Tiszapolgr repune pe masa discuiilor debutul menea domnilor prof. dr. Gheorghe Lazarovici i
grupului Tiszaug135 sau Kisrtpart136. Dac dr. Ioan Bejinariu pentru materialele de la Dbca,
Bognr-Kutzin consider c acest grup apare Para Tell-ul I i Giurtelecu imleului. in de
doar n etapa B a culturii i c influeneaz stilul asemenea s i mulumesc i pe aceast cale dom-
ceramicii culturii imediat ulterioare (cultura nului dr. Ferenc Horvth pentru amabilitatea cu
Bodrogkeresztr)137, C. Sikldi consider c acest care mi-a oferit probele de os uman, pentru datarea
grup apare n mod cert nc de la nceputul cultu- AMS, din necropolele de la Gorzsa B i Deszk B.
rii Tiszapolgr138. Rezultatele prezentate aici arat
c elementele majoritare ale acestui grup apar n BIBLIOGRAFIE
etapa B1 dar se regsesc i n ultima faz B2. Astfel,
ideea lui Sikldi de apariie mai timpurie este Banner 1937,
reconfirmat, cu micul amendament c nu apare J. Banner, Die Ausgrabungen des Museums von
chiar din debutul culturii (includem aici aa-numi- Hdmezvsrhely im Jahre 1935. Dolgozatok XIII/1 2
tul orizont Proto-Tiszapolgr), ci din faza a doua. (1937), 70 77.
Prerea lui Bognr-Kutzin de apartenen trzie
Bcue-Crian 2000,
n cadrul cronologic al culturii Tiszapolgr este
S. Bcue-Crian, Noi descoperiri preistorice n judeul
contrazis de rezultatele publicate aici precum i Slaj. ActaMP XXIII/1, 2000, 9 28.
130
Schier 2013, 569 Bognr-Kutzin 1963,
131
Important de menionat este c n studiul Schier 2013, I. Bognr-Kutzin, The Copper Age cemetery of
574 se discut n mod clar despre o corelare foarte bun a
Tiszapolgr-Basatanya, Budapest (1963).
datelor absolute din cele dou morminte de la Uivar cu cele
de la Hajdbszrmny.
132
Schier 2013, 574, Table 1. Bognr-Kutzin 1972,
133
Raczky Siklsi 2013, 558, proba nr. 3. I. Bognr-Kutzin, The early Copper Age Tiszapolgr
134
Pentru a oferi exemplele cele mai concludente. culture in the Carpathian Basin, Budapest (1972).
135
Bognr-Kutzin 1972, 172. Autoarea consider c acest
grup aparine doar etapei B a culturii (conform schemei
Bronk Ramsey 2009,
cronologice prezentate atunci). Ch. Bronk Ramsey, Bayesian analysis of radiocarbon
136
Sikldi 1982 1983, 28. Pentru prima dat dup dates. Radiocarbon 51, 1 (2009), 337 360.
publicarea monografic a culturii Tiszapolgr de ctre
Brukner 1974,
I. Bognr-Kutzin n 1972 i practic definirea, printre altele
i a grupului Tiszaug (pe baza n principal a materialelor
B. Brukner, Rani i Srednji Eneolit, in Praistorija
publicate de K. Szab n 1934 din situl de la Tiszaug- Vojvodine, Monumente Archaeological I, Novi Sad (1974),
Kisrtpart) apare n literatura de specialitate denumirea de 113 152.
Kisrtpart pentru, n fapt, acelai grup. Noua denumire este
Brummack 2013,
de fapt toponimul sitului aflat pe raza localitii moderne
Tiszaug. Astfel, cele dou denumiri desemneaz acelai
S. Brummack, New Radiocarbondates from Eastern
concept. Vezi, de asemenea, i n. 5 de mai sus. Slovakia. Cases from Male Rakovce and Barca-Baloty, sub
137
Bognr-Kutzin 1972, 190. tipar.
138
Sikldi 1982 1983, 30.

51
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Diaconescu 2009, Gyucha et alii 2006,


D. Diaconescu, Cultura Tiszapolgr n Romnia, Sibiu A. Gyucha, G. Bcsmegy, O. Fogas, W. Parkinson,
(2009). House construction and settlement patterns on an
Early Copper Age site in Great Hungarian Plane.
Ecsedy 1977, Communicationes Archaeologicae Hungariae (2006), 5 28.
I. Ecsedy, Korai rzkori srok Szabolcsbl (Early
Copper Age graves from Szabolcs). Folia Archaeologica Hellebrandt Patay 1977,
XXVIII (1977), 11 38. M.a Hellebrandt, P. Patay, jab rzkori temetk Dl-
Borsodban (Neuere Friedhfe aus der Kupferzeit in Sd-
Ecsedy 1979, Borsod). Hermann Otto Mzeum vknyve 16 (1977),
I. Ecsedy, The People of the Pit-MormntKurgans in East 43 76.
Hungary, Budapest (1979).
Horvth 1982,
Foltiny 1941, F. Horvth, A Gorszai halom ksneolit rtege.
I. Foltiny, Korarz- s bronzkori temet Deszken Archaeologiai rtesit 109 (1982), 201 222.
(Torontl M.) (Frhkupferzeitliches und Bronzezeitliches
Grberfeld in Deszk Komitat Torontl). Folia Horvth 1987,
Archaeologica IIIIV (1941), 69 98. F. Horvth, Hdmezvsrhely-Gorsza. A settlement
of the Tisza culture. The Late Neolithic of the Tisza region,
Garaanin Garaanin 1957, Budapest Szolnok (1987), 31 46.
M. Garaanin, D. Garaanin, Lhabitat prehistorique
de Crna Bara. RAD 6 (1957), 199 218. Iercoan 1998 1999,
N. Iercoan, Aezarea eneolitic timpurie de la
Gazdapusztai 1963, Vezendiu (jud. Satu Mare). Studii i Comunicri Satu-
G. Gazdapusztai, Ksneolitkori telep s temet Mare XVXVI (1998 1999), 19 33.
Hmezvsrhely-Gorzsn (Siedlung und Friedhof aus
dem Sptneolithikum in Hmezvsrhely-Gorzsa). Mra Iercoan 2002,
Ferenc Mzeum vknyve (1963), 21 48. N. Iercoan, Cultura Tiszapolgr n vestul Romniei,
Cluj-Napoca (2002).
Goldman 1977,
G. Goldman, A Tiszapolgri kultra telepls Ignat 1975,
Blmegyeren (Die Siedlung der Tiszapolgr Kultur in D. Ignat, Colecia veche neolitic a Muzeului rii
Blmegyer). Archaeologiai rtesit 104 (1977), 221 234. Criurilor (I). Crisia V (1975), 9 14.

Govedarica 2001, Ignat 1981 1982,


B. Govedarica, Zur Typologie und Chronologie der D. Ignat, Tipologia uneltelor de piatr lefuit din
Hammerxte vom Typ Plonik. Lux Orientis. Archologie aezarea eneolitic de la Suplacu de Barcu (jud. Bihor).
zwischen Asien und Europa. Festschrift fr Harald Studii i Comunicri Satu-Mare VVI (1981 1982),
Hauptmann zum 65. Geburtstag (eds. R. M. Boehmer, 11 33.
J. Maran), 2001, 153 164.
Ignat 1982,
Govedarica 2004, D. Ignat, O nou aezare eneolitic la Suplacu de
B. Govedarica, Zeptertrger Herrscher der Steppen. Barcu. Crisia XII (1982), 19 28.
Die frhen Ockergrber des lteren neolithikums im
karpatenbalkanischen Gebiet und im Sdost- und Osteuropas Ignat 1998,
(ed. Harald Hauptmann), Mainz am Rhein (2004). D. Ignat, Grupul cultural neolitic Suplacul de Barcu,
Timioara (1998).
Gum Petrovszky 1978,
M. Gum, R. Petrovszky, Noi descoperiri eneolitice Kalicz 1991,
timpurii n zona Caransebeului. Tibiscus V (1979), N. Kalicz, Beitrage zur Kenntnis der Kupferzeit im
97 114. ungarischen Transdanubien. Die Kupferzeit als historiche
Gyucha et alii 2004, Epoche (ed. J. Lichardus), Bonn (1991), 347 387.
A. Gyucha, W. Parkinson, R. Yerkes, Kora rzkori
teleplskutats a Dl-Alfldn. Elzetes jelents a Krs Kalicz Raczky 1984,
regionlis rgszeti program 1998 2002 kztt vgzett N. Kalicz, P. Raczky, Preliminary report on the
munkjrl (Vorbericht ber das regionale archologische 1977 1982 excavations at the Neolithic and Bronze
Programm Krs in den Jahren 1998 2002). Mra Age tell settlement of Berettyjfalu-Herply. Acta
Ferenc Mzeum vknyve. Studia Archaeologica X (2004), Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXXVI,
25 52. (1984), 85 136.

52
Kalicz Raczky 1987, Math 1974,
N. Kalicz, P. Raczky, Berettyjfalu-Herply. A M. Math, jabb adatok a korai rzkor idrendjhez (A
settlement of the Herply culture. The Late Neolithic of the hajdszoboszli temet)(On the chronology of the Copper
Tisza region, Budapest Szolnok (1987), 105 125. Age Early Copper Age cemetery in Hajdszoboszl).
Debreceni Dri Mzeum vknyve LIII (1974), 141 148.
Kaminsk 2007,
L. Kaminsk, Pravek osdlenie pieskvovej duny Velk Mszros 2006 2007,
Molva iarovciach. Slovensk Archeolgia LV, 2 (2007), P. Mszros, Kora rzkori temet- s teleplsrszlet
203 260. Tiszaszls-Alsrtiparton (An Early Copper Age
settlement and cemetery at Tiszaszls-Alsrtipart).
Kovcs Vczi 2007, srgszeti Levelek 89 (20062007), 7693.
K. Kovcs, G. Vczi, The cemetery of the Early Copper
Age Tiszapolgr culture at Hajdbszrmny-Ficsori- Moga Bochi 2001,
t-Dl. The Lengyel, Polgr and related cultures in the M. Moga, B. Bochi, Ceramica Tiszapolgr de la
Middle/Late Neolithic in Central Europe (ed. J. Kozowski, Romneti-Petera cu Ap (com. Curtea, jud. Timi).
P. Raczky), Krakow (2007), 397 409. Spturi Marius Moga, 1948. Analele Banatului (SN) 9
(2001), 83 94.
Lazarovici 1983,
Gh. Lazarovici, Principalele probleme ale culturii Mller 2009,
Tiszapolgr n Romnia. ActaMN XX (1983), 3 31. J. Mller, Dating the Neolithic: methodological
premises and absolute chronology. Radiocarbon 51, 2,
Lazarovici 1998, (2009), 721 736.
Gh. Lazarovici, Metode i tehnici moderne de cercetare n
arheologie, Cluj-Napoca (1998). Parkinson et alii 2004,
W. Parkinson, R. Yerkes, A. Gyucha, The Transition
Lazarovici Lazarovici 2008, from the Neolithic to the Copper Age: Excavations at
Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Arhitectura Vszt-Bikeri, Hungary, 2000 2002.Journal of Field
neoliticului i epocii cuprului din Romnia. II. Epoca Archeology 29 (2002 2004), 101 121.
cuprului, Iai (2008).
Patay 2006,
Lazarovici Micle 2001, R. Patay, Kora s kzps rzkori srok Panyoln
Gh. Lazarovici, D. Micle, Introducere n arheologia (Frh- und mittelkupferzeitliche Grber aus Panyola). Jsa
informatizat, Timioara (2001). Andrs Mzeum vknyve XLVIII (2006), 61 88.

Lichter 2001, Patay 2008,


C. Lichter, Untersuchungen zu den Bestattungsitten P. Patay, A Bodrogkeresztri kultra bels idrendjrl
des sdosteuropischen Neolithikums und Chalkolithikums, (ber die innere Chronologie der Bodrogkeresztr-
Mainz am Rhein (2001). Kultur). Archaeologiai rtesit 133 (2008), 21 48.

Luca et alii 2004, Pavk Btora 1995,


S. A. Luca, C. Roman, D. Diaconescu, Cercetri J. Pavk, J. Btora, Siedlung und Grber der Ludanice-
arheologice n Petera Cauce (I) (sat Cerior, comuna Lelese, Gruppe in Jelovce, Nitra (1995).
judeul Hunedoara), Sibiu (2004).
Polla 1964,
Madsen 1988, B. Polla, Neolitick a Eneolitick nlezy v Strede nad
T. Madsen, Multivariate statistics and archaeol- Bodrogom (Neolitische und neolitische Funde in Streda
ogy. Multivariate Archaeology. Numerical approaches in nad Bodrogom). Sbornk Slovenskho Nrodnho Mzea
Scandinavian Archaeology (ed. T. Madsen) (1988), 7 27. LVIII (1964), 97 116.

Makkay 2005, Raczky et alii 1997,


J. Makkay, Ein Grndungsopfer der Tiszapolgr- P. Raczky, A. Anders, E. Nagy, B. Kriveczky, Z.Hajd,
Kultur von Vszt-Mgor. Scripta praehistorica. Miscellanea T. Szalai, Polgr-Nagy Kasziba. Paths into the Past. Rescue
in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dmbovia excavations on the M3 motorway (eds. P. Raczky, T. Kovcs,
oblata (eds. V. Spinei, C. M. Lazarovici, D. Monah), Iai A. Anders), Budapest (1997), 47 50, 174 175.
(2005), 201 215.
Raczky Anders 2009a,
Mare 2002, P. Raczky, A. Anders, Rgszeti kutatsok egy ks
I. Mare, Metalurgia aramei n neo-eneoliticul Romniei, neolitikus teleplsen Polgr-Bosnykdomb. Elzetes
Suceava (2002). Jelents (Archaeological research at a Late Neolithic
settlement Polgr-Bosnykdomb. Preliminary Report).
Archaeologiai rtesit 134 (2009), 5 21.

53
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Raczky Siklsi 2013, Sikldi 1982 1983,


P. Raczky, Z. Siklsi, Reconsideration of the Copper C. Sikldi, Kora rzkori telepls Tiszafldvron.
Age chronology of the eastern Carpathian Basin: a Szolnok Megyei Mzeumi vknyv (1982 1983), 11 31.
Bayesian approach. Antiquity 87 (2013), 555 573.
Szab 1934,
Radu 2002, K. Szab, A Kecsemti Mzeum satsai (Die
A. Radu, Cultura Slcua n Banat, Reia (2002). Ausgrabungen des Kecsemter Museums). Archaeologiai
rtesit 47 (1934), 9 39, 195 196.
Rehmet 1996,
Szilgyi 2010,
J. Rehmet, Winbasp 5.2. Introduction, English version,
M. Szilgyi, Kora rzkori telepls s rokrendszer
The Bonn Archaeological Software Package (BASP) http://
Szolnok-Zagyvaparton (Frhkupferzeitliche Siedlung und
www.uni-koeln.de/~al001/
Grabensystem von Szolnok-Zagyvaparton). Archaeologiai
rtesit 135 (2010), 183 199.
Reimer et alii 2009,
P. J. Reimer, M. G. L. Baillie, E. Bard, A. Bayliss,
ika 1964,
J. W. Beck, P. G. Blackwell, C. Bronk Ramsey,
S. ika, Pohrebisko tiszapolgrskej kultry v Tibave.
C. E. Buck, G. S. Burr, R. L. Edwards, M. Friedrich,
Slovensk Archeolgia XII 2 (1964), 293 356.
P. M. Grootes, T. P. Guilderson, I. Hajdas, T. J. Heaton,
A. G. Hogg, K. A. Hughen, K. F. Kaiser, B. Kromer,
ika 1968,
F. G. McCormac, S. W. Manning, R. W. Reimer,
S. ika, Tiszapolgrska Kultra na Slovensku. Slovensk
D. A. Richards, J. R. Southon, S. Talamo, C. S. M. Turney,
Archeolgia XVI 1 (1968), 61 54.
J. van der Plicht, C. E. Weyhenmeyer, Intcal09 and
Marine09 radiocarbon age calibration curves, 050,000
Vizdal 1962,
years cal BP. Radiocarbon 51, 4 (2009), 1111 1150).
J. Vizdal, Neolitick hroby z Oborna na Slovensku
(Neolitische Grber aus Oborin in der Slovakei).
Rusu et alii 1996,
Archeologick Rozhledy XIV (1962), 605 609, 637 638.
M. Rusu, E. Drner, I. Ordentlich, Fortificaia de
pmnt de la Sntana-Arad n contextul arheologic
Vizdal 1977,
contemporan. Ziridava XIXXX (1996), 1544.
J. Vizdal, Tiszapolgrske pohrebisko vo Velkch
Rakovciah, Koice (1977).
Schier 2000,
W. Schier, Measuring Change: the Neolithic Pottery
Vizdal 1993,
Sequence of Vina-Belo Brdo. Documenta Praehistorica
M. Vizdal, Nov kostrov pohrebisko Tiszapolgrskej
XXVII (2000), 187 197.
kultry na vchodnom Slovensku (Neue Krpergrber
der Tiszapolgr-Kultur in der Ostslowakei). Archeologick
Schier 2013,
Rozhledy XLV (1993), 318 322.
W. Schier, An Antiquarians Grave? Early Tiszapolgr
Burials in the Late Vina Tell Site of Uivar (Romania).
Vlassa 1976,
Moments in Time. Papers presented to Pl Raczky on his 60th
N. Vlassa, Aezarea neolitic de la Dbca. Neoliticul
Birthday (eds. A. Anders, G. Kulcsr), Budapest (2013),
Transilvaniei, Cluj-Napoca (1976), 142 160.
569 577.
Yerkes et alii 2009,
Schier Draovean 2004,
R. Yerkes, A. Gyucha, W. Parkinson, A multiscalar
W. Schier, F. Draovean, Vorbericht ber die
approach to Modeling the end of the Neolithic on the
rumnisch-deutschen Prospektionen und Ausgrabungen
great Hungarian Plain using calibrated radiocarbon dates.
in der befestigten Tellsiedlung von Uivar, jud. Timi,
Radiocarbon 51, 3 (2009), 1071 1109.
Rumnien (1998 2002). PZ 79, 2 (2004), 145 230.

54
APPENDIX

A) Situri cu descoperiri funerare: B) Situri cu complexe din aezri


1. Decea Mureului 1. Dbca-Cetate
2. Polgr-Basatanya 2. iarovce-Velk Molva
3. Deszk A and B 3. Uivar-Gomila
4. Hdmezvsrhely-Gorzsa 4. Giurtelecu Simleului-Coasta lui Damian
5. Tp Leb A 5. Cerior-Petera Cauce
6. Uivar 6. Zalu
7. Polgr-Nagy Kasziba 7. Herply, level 5
8. Tibava 8. Hdmezvsrhely-Gorsza
9. Velk Rakovce 9. Vezendiu
10. Mal Rakovce 10. Tiszafldvr
11. Hdmezvsrhely-Kotacpart 11. Valea Timiului-Rovin
12. Vszt-Mgor 12. Carei-Cozard
13. Hdmezvsrhely-Npkert 13. Blmegyer-Mondok
14. Kisvrda-Snta Istvn str. 2 14. Polgr-Bosnykdomb
15. szentivn VIII 15. Homorodu de Sus
16. Hdmezvsrhely-Szaklht 16. Lky
17. Tiszaigar-Csikstanya 17. Hdmezvsrhely-Bodzspart
18. Tiszaug-Kisrtpart 18. Para-Tell no. 1
19. Vsrosnamny: 19. Suplacu de Barcu
20. Hajdszoboszl 20. Tiszaszls
21. Hdmezvsrhely-Bodzspart 21. Hdmezvsrhely-Szaklht
22. Oborin 22. Oroshza
23. Debrecen-Nyulas 23. Pestera Romneti
24. Csongrd-Kettshalom 24. rvny
25. Giurtelecu Simleului 25. Vszt-Bikeri
26. Sntana 26. Dindeti
27. Streda nad Bodrogom 27. Cuptoare
28. Hajdbszrmny-Ficsori-t-Dl 28. Crna Bara
29. Blmegyer-Mondok 29. Szolnok-Zagyvaparton
30. Tiszabbolna-Szilpuszta
31. Tiszafldvr
32. Tiszaszls-Alsrtiparton
33. Panyol
34. imian
35. Paszab-Nagyterebe
36. Szabolcs

55
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Harta 1. Situri cu caracter funerar aparinnd culturii Tiszapolgr (cerc negru) i grupului Decea
Mureului (ptrat rou) (conform Appendix A).

Harta 2. Situri de tip aezare aparinnd culturii Tiszapolgr culture (conform Appendix B).

56
I

A1 A2 A3a A3b B1 B2 C1 C2 D

II

A A1 B1 B2 C D

III
A1a A1b A2a A2b A2c B

IV

A B

V
A A1 A2 B C

Imaginea 1.

A5 H21 H22 H23 H24

H25 H26 H27 Q2

Imaginea 2.

57
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

34 35 36 37 38

50 51

D
45 46 47 48 49 50 52 53 54

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

F
11 12

7 8 9 10 11 12 13

H
5 6

J
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

14 15

Imaginea 3.

58
H

3e1 4a2

3e 4e 5b1

M3e

Imaginea 4.

20 21 B1 T2

Imaginea 5.

59
Imaginea 6.

Imaginea 7.

60
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

GROUND TRUTHING MAGNETOMETER DATA USING SOIL CORING:


INITIAL RESULTS FROM CORNETIIARCURI,
TIMI COUNTY, ROMANIA

Sarah C. Sherwood*
Keywords: Corneti-Iarcuri, Coring, Ground Truthing, Cesium Magnetometer Data, Calcareous Chernozems,
Geoarcheaology.
Cuvinte cheie: Corneti-Iarcuri, carotri, prospecii de teren, date magnetometrice, cernoziomuri calcaroase, geoarheologie.
(Abstract)
This study uses soil augering to explore a sample of the range of geomagnetic anomalies from magnetometer surveys
at the massive fortified site of Corneti-Iarcuri. The cores focus on the south end of the interior of Enclosure II
and a limited area to the east between Enclosures II and III. These areas were studied during the 2010 campaign
when the international team used different techniques to verify the age and type of occupations in this portion
of the site. The coring results are presented in standardized descriptions and 1 m section photographs. The cores
sample both high contrast anomalies from suspected burned deposits and low contrast areas where archaeological
deposits are thought to be absent. These field data suggest that the local calcareous Chernozem soils vary by depth
and thickness of calcitic horizons due to slope, erosion, or impact due to possible use of the slopes for borrow. The
low magnetic susceptibility of the carbonates can affect the results of the Cesium Magnetometer, in some cases
identifying high contrast anomalies due to the close proximity to CaCO3 horizons and other material. In other
cases archaeological deposits result in low contrast areas on the magnetogram due to the absence of burning. The
initial auger results suggest that while the geomagnetic data clearly maps the enclosures and other burned features,
there is the potential that other types of deposits may go unrecognized in this calcareous soil landscape.

Introduction features at Corneti-Iarcuri is of particular inter-

T his paper provides the results of the initial est are they archaeological and if so what type
soil auger tests from Corneti-Iarcuri, of feature do they represent hearth, building,
a massive fortified site primarily dating to the etc.4)? And finally, while the sample is small, arti-
Late Bronze Age, approximately 15 km north of facts can be collected from known depths that may
Timioara1. These data provide preliminary infor- be diagnostic or at least provide information on
mation on the soil landscape and demonstrate an preservation conditions.
effective way to ground truth geophysical survey Two conditions are essential to the success of
results2. Rather than excavating large labor inten- this auger testing approach. First a highly accurate
sive test units to test magnetic anomalies, auger- mapping survey and some system to correlate the
ing or coring3 can provide relatively non-invasive, geophysical survey points to known locations on
timely and more cost-effective results. Subsequent the ground (e.g. GIS, AutoCAD) must be in use
knowledge of the range of the magnetic anoma- to be able to return to stake-out the exact locations
lies can then be used to inform excavation strat- of the original geophysical reading. Second, the
egies and ultimately contribute to the under- person describing the cores must be trained in soils
standing of the site. The range of high contrast and have a working knowledge of standardized
terms to create comparable field data. Following
* The University of the South Sewanee, TN USA,
Environmental Studies, e-mail: sherwood@sewanee.edu.
a brief review of augering in archaeology and the
1
Szentmiklosi et alii 2011; Heeb et alii 2008. technique applied at Corneti-Iarcuri, data tables
2
Ground truthing refers to the testing of specific and images are discussed and interpreted clearly
signatures produced by various geophysical techniques in demonstrating the utility of this approach while
different types of depositional environments to see what
specific signals are measuring thus providing independent 4
For example, if the signal is thought to represent a house
evidence. See for example Hargrave 2006. or near a house then burned floors or daub (fired mud) is
3
The terms augering and coring are used interchangeably in expected, and in the case of a pit (used for daub manufacture,
this paper, however the auger is the tool, and the process can borrow, or storage) there is the possibility there are no artifacts
be called augering or coring, and the byproduct is a core or present but an abrupt boundary indicating the base of the
auger test. pit, etc.

61
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

providing insights into the variability observed in methods. The earliest equipment typically consisted
the magnetometer data. of hand augers with extensions and, less often,
commercial drilling rigs. In 1986, Stein9 offered
Corneti-Iarcuri a detailed look at the history of coring in archae-
Corneti-Iarcuri lies in the northern reaches of ology and a description of the types of techniques
Timi County, in the southeastern Pannonian Plain available. She distinguishes two periods, beginning
of western Romania. This region is known for its with the late 1930s to 1950s, when coring was used
highly fertile calcareous chernozems and millennia prior to radiometric techniques to build relative
of intensive agriculture, primarily cereals. The chronologies in the Mississippi Delta region of the
area encompassing Corneti-Iarcuri is currently US. During the latter period of the mid - 1960s,
under heavy commercial cultivation for crops such cores and augers began to play a key role in the
as corn and sunflower. With these conditions in exploration of subsurface deposits for environ-
mind we anticipated calcareous loess soils with mental and site reconstruction and the collection
evidence for localized erosion and accumulation, of controlled samples for chemical, biological
both natural and cultural. and 14C analyses10. At this time truck-mounted
While historically documented in various hydraulic soil sampling rigs also began to appear
forms since the 16th century, Corneti-Iarcuris in archaeological research programs. By the early
significance has only recently become the focus of 1980s, cores and augers were used to assess site
a long-term international interdisciplinary archae- structure or the depth and nature of cultural
ological investigation5. The site, which includes deposits in a growing number of intersite appli-
an area of approximately 1722 ha, encompasses cations11. By the late 1990s, others12 proposed
four enclosing rings of ramparts, the majority several ways in which coring can assist archaeolo-
of which appear to date to the Late Bronze gists, including delineating a site, mapping paleo-
Age, ca. 1200 1450 BC, making this fortified topography, confirming geophysical results, and
settlement the largest known for this period in the systematic collection of paleoenvironmental
Europe (Pl. 1)6. Even in the age of high precision samples on- and off-site.
satellite photography and geophysical instrumen- Today, archaeologists actively use hydraulic-
tation it is immensely challenging to document powered direct-push devices13. The direct-push
the extent and variation of such a large site. In machines use hydraulic pressure in conjunction
order to begin to record the site layout, extensive with a rotary hammer to push a sampler below
high resolution magnetic prospection (using a the ground surface to a desired depth. The devices
cesium magnetometer by Becker Archaeological are self-contained and either mounted to four-
Prospection), topographic mapping and surface wheel-drive truck beds or track-mounted for
collections are underway7. Since much of the rough terrain. Such hydraulic rigs are ideal in
enclosures appear to be constructed of ditches alluvial, colluvial, and urban environments where
with wood and packed earth ramparts that were deposits are often greater than two meters in
subsequently burned, the magnetogram results depth. They have the added benefit (depending on
show a high magnetic contrast signature for the the equipment) of producing intact, encased cores
enclosure rings or ramparts8. These data combined that can be taken back to the lab for sampling and
with LiDAR, will provide an unprecedented scale storage. In urban settings hydraulic coring can be
and resolution of site mapping for this part of especially important when thick modern fill layers
the world. With minimal effort and impact, soil overlay potentially significant earlier historic layers
augering provides a glimpse beyond the obvious or soil surfaces14. In many instances, especially in
enclosures to explore other subsurface features areas where safety and/or sensitivity to ecological
mapped by these techniques. and/or viewscape is a concern, any type of coring
is preferred over deep excavation because coring
Methodological Background avoids deep, potentially unstable trenching, and it
The simple technique of coring evolved along 9
Stein 1986.
with the development of new questions and 10
Ibidem, 509.
technological advancements in archaeological field 11
Hoffman 1993; Whitacker Stein 1991.
12
Canti 1998; Entwistle et alii 2000.
5
Szentmiklosi et alii 2011. 13
Typically hydraulic-powered direct-push devices are
6
Ibidem, 819, 827. contracted through drilling, environmental or geotechnical
7
Ibidem. companies operating throughout Europe and the US.
8
Becker 1999; Szentmiklosi et alii 2011, 832. 14
Schuldenrein 1991.

62
has minimal surface impact and creates almost no the Banat region18. When the bucket was pulled
visual disturbance to the landscape (e.g. mounded (the number of turns that constitute a full bucket
dirt, damaged vegetation)15. is usually determined quickly by the operators
When conditions are such that hydraulic coring and depends largely on the density and texture of
is not readily available, practical or affordable, then the sediment), the sediment is emptied into core
hand augering is a reliable and efficient technique. trays 1 m long sections of PVC gutter that have
Hand augers can be operated by one person or been cut and painted to indicate 20 cm intervals
two and can provide a view of the subsurface soil for scale in photographs and to facilitate sampling
to whatever depth is desired depending on the (Pl. 2b). Extended rulers or weighted pull tapes are
substrate and the extensions available. A hand used to check depth between buckets to assure the
auger, shown in use in Pl. 2, can vary in design but depth and the consistency of sampling. All depths
typically includes a bucket mounted on a simple are given as cm below surface (cmbs). Each tray
T bar (handle for turning) where the end of the is photographed and described using standardized
bucket has a curved bit designed so that turning the soil terminology, and then sampled.
handle will cause it to cut downward into the soil, Photographs of the cores that appear in the plates
pulling soil into the bucket. Hand augers can vary are taken under natural light. The nature of the
in form (e.g. Bucket, Edelman or Dutch, Screw, light varies depending on the conditions and time
etc.) and width (e.g. the Oakfield or split spoon of day so the color varies between core photographs
is usually 1 cm wide and buckets typically up to and sometimes between sections19. The purpose of
10 cm wide). The size and design of the auger used these images is to illustrate the general variability
typically depends on the texture and saturation of between the soils revealed in the auger tests. Using
the soil or sediment16. standardized soil terminology is important in the
communication of the horizons present and in the
Augering Method used at Corneti-Iarcuri understanding of the evolution of the landscape.
Core locations were selected in order to test Field descriptions include texture20, color21,
different geomagnetic anomalies (suggesting structure22, lower boundary23 24and notes with
presence or absence of archaeological deposits), 18
For example, archaeological investigations at Pecica
and different topographic positions to reveal the anul Mare using the same hand auger system, successfully
range of soil variation. During the 2010 campaign documented the extent of cultural deposits both vertically
we focused in the interior of Enclosure II and and horizontally. O'Shea, et alii 2004, O'Shea, et alii 2006.
a relatively narrow area in the eastern portion
19
We only had two of the sectioned trays (1 m long) on site
so only two meters could be sampled and photographed at
between Enclosure II and III (Pl. 3). While the a time. This is why the photographs for the cores >2m are
signature for the burned walls is obvious in spliced together.
the magnetograms there are many other types 20
Textures are based on the amount of sand (S), silt (SI),
of features in the data that are unknown. The and clay (C) determined by hand in the field. Abbreviations
cesium-magnetometer used at Corneti-Iarcuri can include Silt Loam (SIL); Silty Clay Loam (SICL); Loam (L);
detect especially faint magnetic anomalies caused Clay Loam (CL).
21
Munsell Color 1992.
by various iron oxides, biogenic magnetization and 22
Soil structure is defined by the way individual particles in
from features at greater depths17. With this sensi- the soil aggregate into different shapes. Structure can indicate
tivity it is essential to have the ability to efficiently many things including parent material, degree of weathering,
ground truth the observed variation in the data. age of the soil, and the amount of water that can circulate in
At Corneti-Iarcuri, a 7.5 cm closed or the soil. Structure Grade (where it was possible to determine):
Structureless (0); Weak (1); Moderate (2); Strong (3).
Riverside bucket auger was used with up to Structure Type: granular (gr); crumb (cr), subangular blocky
4 m in extensions. Extensions can be added at (sbk); angular blocky (abk), massive (m); single grain (sg).
the completion of each 1 m section. Various 23
The boundary between the horizons is usually described
auger designs exist but most include either considering the distinctness and topography when observed in
thread connection (typically requiring two pipe- profile. Using an auger it is impossible to identify topography
wrenches to detach), or easier designs such as a but a general assessment of the distinctness can describe the
degree of contrast between adjoining horizons which can reveal
pin lock or quick connect. We successfully used the degree of weathering within the soil profile and perhaps
the latter at Corneti-Iarcuri and other sites in most importantly in archaeology, cross-cutting relationships
and intrusions suggested with abrupt boundaries. The
15
Sherwood 2006. standardized terms used include Abrupt (a) < 2 m; Clear
16
For more on auger types see http://pkd.eijkelkamp.com/ (c) 25 cm; Gradual (g) 515 cm; Diffuse (d) > 15.
Portals/2/Eijkelkamp/Files/P1 01e.pdf. 24
More descriptive information on these terms can be found
17
Szentmiklosi et alii 2011, 832. in Foth 1984; Scheffer 1989.

63
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

general observations (artifact content, CaCO3, colluvium. In the terrace and valley topography
etc.). Due to the exploratory nature of these cores of Corneti-Iarcuri, distinguishing colluvium will
the horizon designations should be considered ultimately be important in the interpretation of
an estimate and an effort to correlate the soils both local climatic and anthropogenic landscape
across the landscape. Note that the auger tests are modification and erosion.
labeled S1 through S11; there is no S9. Sampling On the plain or terrace surface, above 145m
protocol included small (~50 g) bulk samples for amsl, areas of low susceptibility, and assumed
geochemistry, and large (200+ g) bulk samples for absence of archaeological features reveal aspects of
macro and microartifacts25, which were bagged by the natural soil profile. Core S6 (Table 7; Pl. 4)
depth, air dried and stored for analysis. The most has a general horizon sequence of Ap AB Bk1
immediate benefit to the use of coring in contexts Bk2 Bkt. This profile is typical for calcareous
like Corneti-Iarcuri, is to provide quick, basic Chernozems (mollosols) and is estimated to be
descriptive documentation of the local soil and Pleistocene in age. The greatest variability in the
sediment and link it to the magnetometer results. terrace soils appears to relate to the calcic horizons
(Bk) and the amount and form of CaCO3. These
Results and Discussion horizons develop when carbonate precipitates due
The map in Pl. 3 shows the locations of the to some combination of decreasing CO2 pressure,
cores in relation to a portion of the site magne- increase in pH, increase in soil water temper-
togram and topography. Table 1 lists the cores, ature, and an increase in ion concentration where
their maximum depth and the reason for their saturation is reached or evapotranspiration of the
placement. Tables 2 11 offer descriptions of each soil moisture26. Several of the cores (S7, S10, S11)
core which are illustrated in various plates of single revealed petrocalcic horizons, indurated layers
or combined cores positioned in the 1 m sectioned cemented with CaCO3. Understanding the devel-
trays by depth. opment of these horizons is key in reconstructing
The auger test results can be grouped into two paleoclimate and also how changes in these
overlapping areas of inquiry. The first is the range horizons may impact the magnetometer data.
of features observed on the top of the terrace, where The overall auger results from the terrace soils
archaeological features appear to concentrate in suggest there is likely a paleosol that may be the
several areas within the southern half of Enclosure result of ancient fluvial-loess processes based on the
II and a narrow area between eastern sections of presence of fine quartz sand observed in the base of
Enclosures II and III (Pl. 3). This includes cores Core S1 and S10 (Tables 2, 10). These cores are,
S1, S3 S4, S6, S7, S8, S10 and targeted areas of however, quite different, likely due to their position
both contrasting high susceptibility (anomalies on the slope. The observation of clay coatings and
indicating suspected archaeological features) and relatively strong structure in these brief glimpses
low susceptibility (suspected undisturbed areas for into the buried soil suggests a Pleistocene age. This
comparison). The second area of inquiry provided distinction and attributes of this soil will likely
preliminary data on the soil landscape in order become important as the studies of paleoclimate
to understand the natural variation and how it and hydrologic controls at the site progress.
differs according to topography, in particular in The auger tests provide a limited sample of
relation to slope (slope aspect or slope direction, the slope variability (Cores S2, S8, and S11). The
likely also plays a role in the variation but it is sample is too small to tell if aspect (slope exposure)
not addressed here). These cores include S2, S5, plays a role. Using Cores S7, S2 and S5 as a catena,
S8, and S11. In addition to looking at the soil the lateral variability represented on a hill slope
by topographic variation this second group also is broadly illustrated (Pl. 3, 5). The valley floor
sought to provide initial data on the presence of contains sedges and crayfish (Decapoda) chimneys,
along with gleyed soils, typical of wetland environ-
25
Microartifacts (also called micro-vestiges) are artifacts ments (Table 6). Core S5 represents the toe of the
that typically measure less than 2 mm that can be highly slope in this wetland with a southwest flowing
informative at different scales in archaeology (e.g. Sherwood
2001; Kontogiorgos 2012). Ideally, coring samples can stream fed by seasonal springs entering from
be systematically collected at 20 cm intervals and easily upslope tributaries. The upper 80 110 cmbs of the
processed in nylon paint strainer bags that have a mesh size core is likely composed of colluvium, however, the
less than 0.02 mm. Once the clay, silt and fine sand have been water table and the type of auger impeded a deeper
washed from the samples, coarse sand-size microartifacts and test. Based on the amount of local land disturbance
macroartifacts can be identified and quantified with a low-
power microscope. 26
Birkland 1999, 128.

64
through the millennia, the steep slopes adjacent a similar soil profile to S3, lacking the obvious
to the wetlands, and the low energy stream, one macroartifact content. The microartifact data
should anticipate thicker colluvial deposits. may be key in determining why both areas reveal
Moving to the mid-slope, Core S2 was placed cumulic A-AC horizons yet they produce very
approximately 5 m higher and produced a thin different magnetometer readings. This suggests that
upper horizon over a thin B horizon grading into both areas may be archaeological but the deposi-
thick calcic horizons suggesting an active erosive tional processes or types of activities (absence of
slope (Table 3; Pl 5). Similarly positioned, Core high temperature burning in particular) do not
S11 (Table 11; Pl. 6) is in an area of low suscep- create geomagnetic signatures that produce strong
tibility and reveals an abrupt contact with a Bk or contrast against the background soils. These obser-
K horizon which may represent a disconformity. vations have important implications for the interior
This difference is primarily the degree of erosion of Enclosure I where the magnetometer data has
(likely related to slope) and the accumulation thus far revealed no evidence of settlement features.
of colluvium. Core S10 (Table 10; Pl. 7) and S8 (Table 9;
Core S7 (Table 8; Pl. 5), resting on the upper Pl. 10) were placed to explore what appear to be
edge of the terrace, completing the catena above large pits or pit clusters on the upper slopes. Test
Cores S5 and S2, contains a thickened A horizon excavations in 2010 explored one of these anomalies
similar to cores placed in areas of high susceptibility between S7 and S8 and revealed no detectable
(e.g. Core 10; Pl. 7). The Shadow that appears archaeological deposits (Pl. 3). The core results
here in the magnetogram may be due to filling of from S8 (low susceptibility) was located outside
the upper slope, possibly in the Late Bronze Age. these anomalies while a series of similar anomalies
The effect of the slope on soils, and therefore between Enclosures II and III were explored with
the magnetometer results as well, can also be Core S10 in the northeastern part of the project
seen in the west-southwest facing slope in the area (Pl. 3). In both cores a thick series of calcitic
upper northeast portion of the 2010 project area horizons were encountered ca. 50 cmbs and no
depicted in Pl. 3. Just above the 140 m contour obvious archaeological deposits were observed in
line a strip of low susceptibility (white) appears either core. If these results are considered within
to have intermittent perpendicular darker bands the context of the magnetogram alone, then an
trending in a northeast-southwest direction. Based absence of rich archaeological deposits in S10
on observations made in the field and on a prelim- seems surprising. However, if one considers the
inary understanding of the soils landscape, these relation of the sampling grids, the nature of the
are likely infilled erosional gullies cross-cutting local soils and the low susceptibility of CaCO3,
carbonate rich horizons close to the surface on the then the potential source of these linear pits
erosional slope. begins to become clearer. These large pit or pit
The auger tests on the top of the terrace ground clusters may be the result of either borrow areas
truth a sample of the relatively high contrast for the construction of the embankments or other
magnetic anomalies where archaeological features earthworks (beyond the soil material derived from
are inferred (Cores S1, S3, and S7 discussed the ditches), or mining of the carbonate nodules
above). Core S3 (Table 4; Pl. 8) contained cultural for use in plaster manufacture. The relatively
material (primarily abundant daub fragments as shallow depth of the concentrated carbonate
well as mammal bone fragments) extending to a nodule Bk horizon could be the result of natural
depth of 80 cmbs. The auger did not allow the erosion or where the upper soil profile has been
identification of an abrupt pit contact so these removed for borrow or access to the carbonate
deposits may either be a cumulative surface or a nodules for use in plaster manufacture. The latter
pit intruding into the local calcareous soils. Core could be prehistoric or historic in age, since these
S1 was placed over a similar anomaly located in practices can be observed today27. Another or
the probable Copper Age enclosure (Pl. 3). This combined possibility is simply where erosion has
core revealed a similar cumulic Ap-A/C sequence left calcitic horizons relatively close to the surface
in the upper 80 cm that contained concentrated at specific elevations producing an area of high
daub (Table 2; Pl. 9) suggesting that burning contrast to the magnetometer.
is responsible for the high contrast signal from
these features. 27
Modern river banks along the Mure River have been
Core S4 (Table 5 Pl. 8), placed in an area of observed by the author as active mines or digging areas for
local villagers who are collecting carbonate to process into
low contrast near Core S3, interestingly revealed plaster for interior and exterior house walls.

65
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Conclusions in the magnetogram that may relate to specific


The site of Corneti-Iarcuri spans an area types of activities or middens that go undetected
so large that it is difficult to conceptualize and by the magnetometer. The signals from these areas
study the cultural and natural landscape without may be further muted by the use of calcareous
the aid of geophysical and topographic survey soil material or proximity of carbonate rich soil
techniques. The most obvious cultural features horizons. Additional auger testing, microartifact
that make up the site, both on the ground and in and chemical analyses from the existing core
the magnetometer data, are the four enclosures samples, or perhaps other geophysical techniques
that include ditches and ramparts28. In addition to such as soil resistivity or ground-penetrating radar,
these significant earthworks are a variety of other could be employed to further assess these areas,
features revealed in the magnetometer survey data ultimately contributing to future excavation plans
whose interpretation is not as straightforward. and a more comprehensive understanding of the
The results of this brief study suggest that some of complex archaeological remains that make up this
the strong magnetic anomalies are resulting from unusually large fortified site.
burning, however others show no evidence for
burning or other obvious archaeological activities. Acknowledgements
This study suggests that the survey results of the I would like to thank my colleagues at Corneti-
Cesium Magnetometer are clearly affected by the Iarcuri, Alexandru Szentmiklosi, Bernhard S.
proximity of dense CaCo3 horizons which have Heeb, Julia Heeb, Anthony Harding, Rdiger
a low magnetic susceptibility and therefore can Krause, Helmut Becker, and Doris Schffler.
produce a significant contrast with the surrounding Thanks to Gabriela Idriceanu, Laura Drasoveanu
materials, resulting in a high contrast anomaly that and the field school students from Exeter
may or may not relate to archaeological deposition. University and Goethe-Universitt Frankfurt am
In other cases, cumulic surface soils that do not Main who assisted with the coring, especially
contain evidence of burned materials produce a William Stanton. Stephen Yerka kindly provided
low magnetic reading or an absence of an anomaly. comments on an earlier draft of this paper. This
Future directions of study include assessing work was funded in part by a Faculty Research
the types of archaeological deposits that make & Development Grant from Dickinson College,
up seemingly blank areas on the upper terrace Carlisle, PA.

Table 1. Core depth and area / reason for placement.


Total Depth
Core (cm below Location and Reason for Placement
surface)
S1 400 Upper terrace inside Enclosure II. Magnetogram and surface collection suggests this location
represents a Copper Age Period enclosure (Szentmiklosi et alii 2011, 831). The auger test was
placed on an area of high susceptibility suggestive of a pit or burned structure. Daub visible on
surface.
S2 240 North facing slope of upper terrace at ~135 m amsl; mid-slope; ~30o slope.
S3 300 Upper terrace; magnetogram indicates a subsurface pit in this area of probable Bronze Age
occupation.
S4 190 Upper terrace; area of low susceptibility in area of a probable Late Bronze Age settlement.
S5 128 Base of slope in valley floor. Crayfish (Decapoda) chimneys and wetland vegetation in vicinity.
S6 300 Upper terrace north of the concentrated features. Low susceptibility on Magnetogram suggests
clear area with no archaeological features.
S7 400 Upper terrace. Magnetogram data indicates an area of high susceptibility bounded by a wall or
terrace feature not visible on the surface.
S8 290 Southwest facing mid slope, ~15o slope, near 2010 excavation block.
S10 375 Upper south-southwest facing slope between enclosures II and III. Testing one of several large
anomalies that magnetometer data suggests are a series of large pits. Specifically trying to detect
evidence for burning to see if this contributes to the anomaly.
S11 340 North facing upper slope; ~30o slope.

28
Szentmiklosi et alii 2011.

66
Table 2. Core S1 description. Auger test placed on area of high susceptibility, suggesting a cultural feature according to the
magnetometer data.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 40 Ap 5YR 3/1 SICL g/c c Common med to fine roots, concentrated
daub (5YR 5/6).
40 80 A/C 7.5YR 3/2 SICL 2 sbk c Highly mottled cultural fill with course
sand-size daub.
80 120 Bk1 7.5YR 5/6 SIL 2 sbk c Carbonate filaments, no nodules noted; dark
root casts (7.5YR 3/2) likely bioturbated
from above.
120 160 Bk2 7.5YR 4/4 SIL 1 sbk g Loose, few CaCO3 weakly cemented nodules,
increasingly red in color.
160 260 Btk 7.5YR 3/3 4/4 SIL 1 sbk c Loose, more structure than above, few
localized clay coatings (darker in color).
260 360 2Btk1 10YR 4/6 SIL 2 abk c Increasing clay with depth, common thin clay
(possible coatings, yellow variable Mn/Fe concentrations
paleosol) and rounded nodules, redoximorphic domains
associated with concentrations, fine S quartz
grains visible in hand lens.
360 390 2Btk2 10YR 4/4 SICL 2 abk g Slight shift in color from above, increase in
(possible clay coatings.
paleosol)
390 400 10YR 4/6 SICL 2 sbk Increase in clay. Out of auger extensions at
4m

Table 3. Core S2 description. Auger test place on steep north facing slope.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 55 AC 5YR 3/2 SIL g/c c Few to common to medium roots, few ce-
mented CaCO3 nodules derived from colluvi-
um (decrease with depth). Plowed but nature
of the colluvium makes it difficult to identify.
55 120 Bk1 10YR 5/6 SIL 1 sbk c Increasing clay with depth, concentrated
CaCO3 at 100120 (sizes and degrees of ce-
mentation highly variable 250%, 10YR 8/3).
120 150 Bk2 10YR 4/4 SIL 1 sbk g Few to common CaCO3 nodules.
150 205 Bkt1 7.5YR 4/3 SIC 2 sbk c Clay coatings, Mn/Fe concentrations and
rounded nodules
205 240 Bkt2 7.5YR 4/3 CL Stringers of CaCO3. Water at 210 cmbs
(not
pictured)

Table 4. Core S3 description. Upper Terrace in area of high susceptibility, i.e. Cultural feature suggested by the magnetometer data.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 35 Ap 2.5YR 2.5/1 SIL g/c c Common to medium roots.
35 65 AC 2.5YR 3/2 SIL 1 sbk to c Artifacts including large mammal bone fragment,
3g red mottles (daub?), large frag of grinding stone
65 95 2AC 7.5YR 2.5/3 SICL 1 sbk c (broken by auger).
95 140 2Bw 7.5YR 4/4 SIL g to c g Highly friable, mottled.
140 195 2Btk1 5YR 4/4 CL 1 sbk g Variable CaCO3 filaments and nodules, few
clay coatings.
195 260 2Btk2 5YR 3/3 CL 1 sbk g CaCO3 filaments, the color is darker.
260 290 3Btk1 (?) 5YR 3/3 CL 1 sbk g CaCO3 filaments and nodules, with domains
of carbonate accumulation, darker color and
more massive; decrease in structure from above.
290 300 3Btk2 (?) 7.5YR 5/6 CL m CaCO3 nodules, sediment becoming more
cemented; increase in clay.

67
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Table 5. Core S4 description. Upper Terrace in area of low susceptibility, i.e. No cultural features indicated by the magnetometer data.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 30 Ap 2.5YR 2.5/1 SIL g to c c Common to medium roots.
30 60 A/C 2.5YR 4/2 SIL 1 sbk 3 g c Sediment friable, increase in SI.
60 95 2BCw 2.5YR 3/3 SICL 1 sbk g Slight increase in structure.
95 120 3AB 7.5YR 4/4 SIL 1 sbk g Weak clay coatings, transition, mottled.
120 140 3Bt 7.5YR 4/4 SI 1 sbk g CaCO3 filaments.
140 200 3Btk 7.5YR 3/4 SICL 1 sbk CaCO3 filaments and nodules (up to gravel
size), decreasing with depth.

Table 6. Core S5 description. North facing slope, directly downhill from Auger S2, near the base of the slope. Wetland vegetation,
and crayfish (Decapoda) chimneys in vicinity.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 30 A 10YR 10/1 CL g c Few to common to medium roots,
30 80 AB mottled 10YR CL 1 sbk g Transitional, bioturbated.
3/1 & 10YR4/6
80 110 Bg (?) 10YR 4/4 CL 1 sbk g Large (~1 cm) redox mottles, weakly cemented
or 2Bgk1 Mn/Fe concentrations, angular cemented
CaCO3 nodules (possible colluvium).
110 128 2Bgk2 2.5YR 5/4 SICL Significant increase in carbonate nodules 10YR
7/2 (angular granules), water at 125 cmbs.

Table 7. Core S6 description. Upper terrace. Area of low susceptibility reading suggesting no archaeological deposits in this area
to the north of concentrated Late Bronze Age surface debris.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 40 Ap 7.5YR 3/1 SIL g c Common fine roots.
40 70 AB 7.5YR 3/2 SIL 1 sbk c Mottled.
70 140 Bk1 7.5YR 4/4 SICL 2 sbk g Yellow-brown, mottled, few fine CaCO3
filaments.
140 220 Bk2 7.5YR 4/6 SICL 2 sbk d Common to many uncemented CaCO3
filaments and fine masses, few cemented
nodules (1 collected).
220 240 Bkt1 75YR 4/6 SICL 1 sbk A Weak orange mottles (5YR 4/6), few common
CaCO3 filaments. Few clay coatings.
240 280 Bkt2/K1? 10YR 5/4 SIL 1 sbk c Transition of the dark matrix and dense
carbonate to the cleaner silt; common to
many CaCO3 weakly cemented nodules.
280 300 Bkt3/K2? 2.5YR 6/4 CL CaCO3 nodules 2.5YR 8/2.

Table 8. Core S7 description. Upper terrace. Magnetometer data indicates an area of high susceptibility; behind a wall or
terrace feature not visible on the surface.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 15 Ap 7.5YR 2.5/3 SICL g/c c Common fine roots.
15 55 A2 7.5YR 3/3 SICL 2 sbk c Few CaCO3 mottles.
55 110 Bk1 7.5YR 3/3 SICL 2 sbk c CaCO3 coatings on ped faces and along veins,
uncemented. Increase red color but very dark.
110 150 Bk2 10YR 4/4 SIL 1 sbk c Increase in CaCO3 nodules, cemented,
difficult to auger through.
150 300 Bk3 10YR 6/4 SI 1 sbk c Concentrated CaCO3 filaments, consistent
and homogeneous horizon.
300 325 Bk4 10YR 4/6 CL 1 sbk c Increase in clay and structure.
325 375 2Btk1 5YR 4/4 CL 1 sbk g Mn/Fe concentrations, weak structure;
appears deeper compared to other exposure
of probable red Paleosol (e.g. S10). Few fine
clay coatings increasing with depth. Localized
CaCO3 nodules (some appear hollow).
375 400 2Btk2 5YR 3/4 CL 1 sbk -- Slight increase in clay coatings and CaCO3
nodules (10YR 8/4) and concentrations
variably cemented.

68
Table 9. Core 8 description. Southwest facing mid (~15o) slope near 2010 excavation block.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 15 Ap 7.5YR 3/1 SIL g a Common fine roots.
15 50 Bk or BC 7.5YR 5/6 SIL 1 sbk c Soil appears mixed based on observations from
other cores.
50 78 BC2 7.5YR 5/6 SICL 2 sbk g Slightly darker with >50% mixed CaCO3
uncemented concentrations, cemented nod-
ules (2.5YR 7/3), and filaments.
78 180 2Bk 7.5YR 4/6 SICL 2 sbk d Significant decrease in CaCO3 to 2% nodules;
generally very heterogeneous.
180 215 2Btk 75YR 4/6 SICL 2 sbk c Common CaCO3 nodules (variably cemented),
few clay coatings.
215 240 3Bk1 10YR 5/6 SICL 2 sbk g Common CaCO3 nodules, including cemented
angular gravel-size.
240 290+ 3Bk2 10YR 5/6 SIL >50%, large gravel-size CaCO3 nodules (2.5YR
7/2), at 290 cm too hard to auger.

Table 10. Core S10 description. Upper terrace slope where the magnetogram indicates high susceptibility in the shape of large
pits of clusters of pits.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 30 Ap1 7.5YR 2.5/1 SICL g to c c Common fine roots.
30 40 Ap2 7.5YR 3/3 SICL 1 sbk c Mottled orange sediment, possibly anthropo-
genic, could be colluvium as it resembles the
CaCO3 from deeper horizons.
40 50 AB 7.5YR 3/3 SIL 2 sbk c Transition to clear boundary of calcitic hori-
zon below.
50 140 Bk1 10YR 5/4 SIL 1 sbk g Loose, CaCO3 nodules (10YR 8/4) and con-
centrations variably cemented nodules up to
cobble size. Difficult to get auger through.
140 180 Bk2 7.5YR 5/6 SIL 1 sbk c Mottled red and brown with few CaCO3 nod-
ules; increase in structure.
180 240 2Bt 5YR 4/5 CL 2 sbk c Common sand size Mn/Fe concentrations, few
clay coatings.
240 300 2Btk1 5YR 4/5 CL m with g Variably cemented CaCO3 nodules (10YR
abundant 8/4), increasingly difficult to auger through.
nodules Gradual transition to increasing red and fewer
fine nodules into large gravel-size that had to
break with the auger to continue.
300 375 2Btk2 5YR 3/4 CL m with Common clay coatings and CaCO3 nod-
abundant ules (10YR 8/4) and concentrations vari-
nodules ably cemented. Increasingly difficult to auger
through, could not auger after 375 cmbs.

Table 11. Core S11 description. North facing upper third of slope (~30o). No magnetic anomalies.
Depth Horizon Munsell Color Texture Structure Boundary Notes
0 15 Ap 5YR 3/1 SIL c/g a/c Common fine roots.
15 60 Bk1 5YR 3/4 SICL 2 sbk a CaCO3 filaments.
60 70 Bk2 7.5YR 7/4 SICL 1 2 sbk c Cemented CaCO3 layer.
70 110 Bk3 7.5YR 4/6 SICL 1 2 sbk g CaCO3 non to weakly cemented.
110 170 Bk4 7.5YR 5/6 SIL 1 2 sbk c CaCO3 non to weakly cemented common;
increase in silt with depth.
170 240 Bk4 2.5YR 7/4 SI 1 sbk c ~50% CaCO3 nodules, cemented, uncemented,
and filaments (5YR 7/4); decrease in CaCO3 at
base.
240 340 2Bk1 10YR 5/4 SIL 1 sbk c Few CaCO3 concentrations or filaments, no
(not nodules, increase in clay and red color with
pictured) depth.
340 390 2Bk2 7.5YR 4/4 CL 1sbk -- Increase in clay coatings, common Mn/Fe con-
(not cretions (rounded, sand-size). Too wet to auger
pictured) at 390 cm.

69
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

BIBLIOGRAPHY OShea et alii 2005,


O'Shea, J., Barker, A .W., Sherwood, S., and
Becker 1999, Szentmiklosi, A., New Archaeological Investigations at
Becker, H., Duo-and quadro-sensor Configuration for Pecica anul Mare. AnB, S. N., Istorie Arheologie, XII
High-speed/High-resolution Magnetic Prospecting with XIII (2005), 81109.
Cesium Magnetometry. Arbeitsheft Bayerisches Landesamt
fr Denkmalpflege 108 (1999), 100105. OShea et alii 2006,
O'Shea, J., Barker, A. W., Nicodemus, A. Sherwood,
Birkland 1999, S. and Szentmiklosi, A., Archaeological Investigations at
Birkland, P. W., Soils and Geomorphology. Third Pecica anul Mare: 2006 Campaign. AnB, S. N., Istorie
Edition. (1999), New York (1999). Arheologie, XIV, (2006), 211228.

Canti 1998, Scheffer 1989,


Canti, M.G., Meddens F. M., Mechanical Coring as an Scheffer F. and Schachtschabel, P., Lehrbuch der
Aid to Archaeological Projects. Journal of Field Archaeology Bodenkunde, Stuttgart (1989).
25 (1998), 97 106.
Schuldenrein 1991,
Entwistle et alii 2000, Schuldenrein, J., Coring and the Identity of Cultural
Entwistle, J. A., Abahams, P. W., and Dodgshon, R. A., Resource Environments. American Antiquity 56 (1991),
The Geoarchaeological Significance and Spatial Variability 131 137.
of a Range of Physical and Chemical Soil Properties
from a Former Habitation Site, Isle of Skye. Journal of Sherwood 2001,
Archaeological Science 27 (2000), 287 303. Sherwood, S. C., Microartifacts. (P. Goldberg,
V. T. Holliday, and C. R. Ferring), Earth Sciences and
Foth 1984, Archaeology, New York (2001), 327 351.
Foth, H.D., Fundamentals in Soil Science. (1984), John
Wiley & Sons, Inc. Sherwood 2006,
Sherwood, S. C., Kocis, J. J., Deep Testing Methods
Hargrave 2006, in Alluvial Environments: Coring vs. Trenching on
Hargrave, M. L., Ground Truthing the Results of the Nolichucky River. Tennessee Archaeology 2 (2006),
Geophysical Surveys. (J.K. Johnson), Remote Sensing in 107 119. http://www.sitemason.com/files/lotmCs/
Archaeology, Tuscaloosa, Alabama (2006), 269 304. Volume2Issue2.pdf

Heeb et alii 2008, Stein 1986,


Heeb, B. S., Szentmiklosi, A., and Wiecken, J. M., Zu den Stein, J. K., Coring Archaeological Sites. American
Wallringen von Corneti-Iarcuri, Jud. Timi, Rumnien Antiquity 51 (1986), 505 527.
Forschungsgeschichte und neueste Untersuchungen.
Praehistorische Zeitschrift 83 (2008), 17988. Stein 1991,
Stein, J. K., Coring in CRM and Archaeology: A
Hoffman 1993, Reminder. American Antiquity 56 (1991), 138 142.
Hoffman, C., Close-Interval Core Sampling: Test of a
Method for Predicting Internal Site Structure. Journal of Szentmiklosi et alii 2011,
Field Archaeology 20 (1993), 461 473. Szentmiklosi, Alexandru, Heeb, Bernard S., Heeb, J.,
Harding, A., Rdiger K., Becker, H., Corneti-Iarcuri a
Kontogiorgos 2012, Bronze Age town in the Romanian Banat? Antiquity, 85
Kontogiorgos, D., Non-Linear Spatial Patterning in (2011), 819 838.
Cultural Site Formation Processes The Evidence from
Micro-Artefacts in Cores from a Neolithic Tell Site in Whitacker 1992,
Greece. (M. Johnsson), Applications of Self-Organizing Whitacker, F. H., and Stein, J. K., Shell Midden
Maps (2012). http://www.intechopen.com/books/ Boundaries in Relation to Past and Present Shorelines.
applications-of-self-organizing-maps/ (J.K. Stein), Deciphering a Shell Midden, San Diego,
California (1992), 25 42.
Munsell Color 1992,
Munsell Color. Munsell Soil Color Charts. Revised
Edition. (1992), Macbeth, Division of Kollmorgen.

70
Pl. 1. Map of the Corneti-Iarcuri site. The highlighted area shows the location of the Pl. 3 detailed map. (Source:
Szentmiklosi et alii 2011; Figure 11). Note the original figure includes survey magnetograms overlaid on the satellite
image from Google Earth. The most recent magnetograms are not included.

Pl. 2. Hand auger in use on site at Corneti-Iarcuri. a) turning the auger to collect a sample; b) removal of the soil from
the bucket and placement in a scaled trough according to depth for documentation and sampling.

71
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Pl. 3. Map showing the locations of the 2010 cores in relation to topography and the magnetograms. S# indicates the
author's cores and BP# marks the locations of the exploratory archaeobotanical coring by Dr J. Kalis, Department of
Archaeobotany, Institut fr Vor- und Frhgeschichte, Universitt Frankfurtam Main. These samples were described in a
technical report by Kalis as 'suboptimal' for preservation of micro and macro plant remains (Szentmiklosi et alii 2011, 823).

Core S6
surface

Pl. 4. Core S6.

base

72
Core S5 Core S2 Core S7
surface surface surface

base base base


Pl. 5. Catena with toe slope (left) to the top of the slope (right). Cores S5, S2, S7.

Core S11 Core S10


surface surface

base

Pl. 6. Core S11. Pl. 7. Core S10.

73
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Core S3 Core S4
surface surface

Artifacts (AC & A/C)

base base
Pl. 8. Cores S3 and S4.

surface
Core S1 surface
Core S8

base base
Pl. 9. Core S1. Pl. 10. Core S8.

74
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

OBSERVAII ASUPRA UNEI FIBULE


DESCOPERITE LA FOENI, JUD. TIMI

Andrei Georgescu*
Cuvinte cheie: Foeni, celi, fibul, orizontul Duchcov-Mnsingen, obiecte mici.
Key words: Foeni, celts, brooch, Duchcov-Mnsingen Horizon, small finds.

Remarks Regarding a Bronze Fibula Unearthed at Foeni, Timi County


(Abstract)
A team of specialists started a research project in the early 90s with the aim of studying the economic and social
organization of a single Starevo-Cri settlement. The archaeological campaign that started in the summer of 1992
brought to light, among other things, a 4th 3rd century BC bronze fibula of the well known Duchcov type. The
piece is in a fragmentary state. It has a six coil spring (out of which only three remain), with the chord, partially
missing, placed in front. The foot of the fibula is bent towards the arch, climbing above it without touching it.
It has a small globular decoration placed towards the end of the foot. The fibula belongs to the A3 type in the
typological system proposed by I. Nmeti and type 2 in the one created by V. Zirra.
Judging by the analysis of the rest of early La Tne funerary finds in the Banat and Criana regions and the
morphology of the piece, we can assume that the Duchcov type fibula from Foeni-Sla dates from the LtB2
sub-phase, meaning roughly the end of the 4thcentury and the beginning of the 3rd century BC.

L a nceputul anilor 90 a fost demarat un


proiect ce a avut ca scop reconstituirea orga-
nizrii economice i sociale a unei singure aezri
a. Chr. descoperit n 131F, quad 12, 79.98-.883
(fig. 5). Trebuie amintit faptul c autorii meni-
oneaz descoperirea unui sit aparinnd epocii La
Starevo-Cri. Situl selectat de ctre echipa de spe- Tne de ctre Fl. Draovean, cu ocazia cercetrilor
cialiti, n urma unor cercetri prealabile non-inva- sale perieghetice n hotarul localitii Foeni4.
zive, a fost Foeni-Sla1. Localitatea Foeni se afl la Fibula (Pl. 2) este de mici dimensiuni (L = 3 cm,
circa 45 de kilometri sud-vest de oraul Timioara h = 1,5 cm) i a fost descoperit n stare fragmen-
i la circa 3 kilometri de grania cu Serbia. Situl tar, lipsindu-i o parte din resort i acul. Ea a fost
(Pl. 1/Fig. 1) se gsete la aproximativ 3 kilometri confecionat din bronz, avnd un resort bilateral
nord de sat, fiind mrginit n partea sa septentrio- format probabil din ase spire. Dintre acestea s-au
nal de drumul ctre satul Ionel. Cercetrile arhe- mai pstrat doar trei. Coarda este fragmentar i
ologice executate n vara anului 1992 au scos la este dispus n faa resortului. Piciorul acesteia este
iveal o posibil aezare sezonier Starevo-Cri, curbat spre arc, continundu-se deasupra acestuia
urme sporadice de locuire atribuite culturii Vatina, pn n mijlocul su, fr s se ating, fiind decorat
cteva complexe aparinnd primei vrste a fieru- cu o proeminen sferic. Terminaia piciorului
lui (Hallstatt B/C), o fibul La Tne i, n sfrit, este ascuit.
urmele unei aezri din secolele IIIV p.Chr.2. Piesa face parte din bine cunoscuta categorie a
Obiectul acestui studiu este reprezentat de fibulelor de tip Duchcov. Acest orizont cultural a fost
fibula aparinnd celei de-a doua epoci a fierului. definit n urma descoperirii fortuite a unui tezaur
Mai nti, s vedem informaiile oferite de ctre n anul 1882, n preajma localitii Duchcov (lb.
descoperitori n legtur cu acest obiect: Singura german: Dux) din Cehia. Tezaurul era compus n
dovad a unei locuiri n cea de-a doua epoc a fieru- majoritate din fibule i brri, depuse ntr-un vas
lui este reprezentat de o fibul din secolul al III-lea de bronz. Descoperirea este datat la sfritul seco-
lului al IV-lea a. Chr.5. Tipul de podoabe aflat n
* SC Banat Archaeosave SRL, str. Paris Nr. 2A, Timioara,
e-mail: andreigva@yahoo.com. 3
Greenfield Draovean 1994, 72.
1
Greenfield Draovean 1994, 45. 4
Greenfield Draovean 1994, 68.
2
Greenfield Draovean 1994, 72. 5
Kruta 2000, 586.

75
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

discuie se caracterizeaz prin piciorul ndoit ctre zonele din estul bazinului carpatic, nclusiv n
arc, prezentnd o proeminen sferic pe acesta. Transilvania. Cu privire la momentul ptrunde-
Ea reprezint forma evoluat a fibulelor specifice rii populaiilor celtice pe teritoriul Romniei s-au
LtA i precede fibulele cu piciorul prins de arc formulat de-a lungul timpului numeroase teorii15,
printr-un manon, din perioada mijlocie a celei considerndu-se recent c acest eveniment s-a
de-a doua epoci a fierului6. mpreun cu fibula produs cel mai probabil n ultimele trei decenii ale
de tip Mnsingen reprezint unele din podoabele secolului al IV-lea a.Chr. adic la sfritul subfazei
caracteristice secolului al IV-lea a. Chr. n arealul LtB1 i nceputul LtB216. Aceasta este perioada n
central European7. care apar i primele fibule de tip Duchcov timpuriu
Analiznd materialul descoperit n urma cer- n arealul celtic transilvnean. Amintim aici des-
cetrilor arheologice de la Picolt, I. Nmeti coperirile din mormintele M917(Pl.3/6), M3618,
mparte fibulele de tip Duchcov descoperite aici, M12019, M13420, M17821 cercetate n necropola
n patru categorii, separate pe criterii cronologice de la Picolt (jud. Satu-Mare), fibulele descoperite
i morfologice8. Primele dou, A2 i A3 aparin la Oradea-Salca22 (Pl.3/4) (jud. Bihor), Mureni23
primului orizont cronologic (LtB1-B2-Krmer; (Pl.3/5) (jud. Mure), Pecica24 (Pl. 3/2,3) (jud.
LtB1b 1c-Waldhauser)9. Celelalte dou categorii, Arad), Aradu Nou25 (Pl.3/1) (jud.Arad). Analiznd
A6 i A7 aparin celui de-al doilea orizont cronologia descoperirilor celtice din Transilvania,
cronologic al necropolei (LtB2-Krmer; LtB2a- S. Berecki26 include fibulele de tip Duchcov timpu-
Waldhauser)10. Tipologic, fibula descoperit la riu, alturi de cele de tip Mnsingen, de brrile
Foeni se apropie cel mai mult de tipul A3 propus cu nchiztoare Steckverschluss, cataramele simple i
de Nmeti, fibule al cror picior se ridic uor pn cuitele de mici dimensiuni, n obiectele specifice
la arc sprijindu-se de acesta. Acestea au un resort primului orizont al locuirii acestora pe teritoriul
format din ase spire, coarda n fa i ornamentate actual al Romniei. Tot n aceast perioad, aceste
cu o mic sfer la picior. Acest gen de materiale este accesorii vestimentare sunt adoptate i de popula-
datat la finele subfazei LtB1, dar mai ales n LtB211. iile indigene att din spaiul intracarpatic, ct i
De menionat c piciorul piesei desecoperite la extracarpatic, fapt demonstrat de piesele descope-
Foeni este liber, nesprijinindu-se pe arc. rite la: Augustin-Tipia Ormeniului27 (jud. Braov),
Un studiu realizat de V. Zirra referitor la fibu- Buneti-Avereti28 (jud. Vaslui) sau Bzdna-
lele La Tne timpurii de pe teritoriul Romniei Cetate29 (jud. Dolj). Acelai fenomen este vizibil i
mparte piesele de tip Duchov n dou categorii12. n nord-vestul Peninsulei Balcanice, unde fibulele
Din prima fac parte fibulele cu picior scurt, iar de tip Dux intr n componena portului popu-
din cea de-a doua cele al cror picior tinde s urce laiei autohtone ncepnd cu sfritul secolului al
deasupra arcului. innd seama de morfologia IV-lea i continund pn cel puin la mijlocul
piesei descoperite la Foeni, putem ncadra aceast secolului al III-lea a.Chr.30.
podoab n tipul al doilea dup clasificarea ntoc- Aa cum putem observa din descoperirile
mit de V. Zirra. menionate mai sus, varianta timpurie a fibulei
Din pcate, fibula de la Foeni nu se poate data de tip Duchcov se gsete n aria celtic transilv-
n funcie de context, ea fiind o descoperire izolat. nean, n special n perioada de sfrit a subfazei
Variantele timpurii ale acestui tip de piese apar LtB1 i nceputul subfazei LtB2. Alte descoperiri
n bazinul carpatic odat cu stabilirea celilor pe
acest teritoriu, ncepnd cu secolul al IV-lea a.Chr. 15
Referitor la acest subiect a se vedea: Zirra 1971, Crian
Printre primele descoperiri de acest gen atestate 1971; Hauschild 2010; Rustoiu 2008.
16
Rustoiu 2008, 37.
arheologic, n arealul mai sus menionat, se numr 17
Nmeti 1988, 52, Fig. 2 M9/1.
cele din necropola13 i aezarea14 de la Menfcsank, 18
Nmeti 1988, 55, Fig. 4 M36/1.
n nord-vestul Ungariei, datate n LtB1. Pn la 19
Nmeti 1988, 56, Fig. 5 M120/1.
sfritul secolului al IV-lea a.Chr. celii ajung n 20
Nmeti 1988, 56, Fig. 5 M134/1.
21
Nmeti 1988, 60, Fig. 8 M178/1.
6
Karl 2006, 619. 22
Zirra 1971, 197, Fig. 15/1.
7
Harding 2007, 81. 23
Zirra 1971, 183, Fig. 3/1
8
Nmeti 1988, 65; Nmeti 1989, 103 24
Crian 1974, 45, Fig. 14/1, 4.
9
Nmeti 1988, 65 25
Crian 1974, 44, Fig. 12/1.
10
Nmeti 1989, 103. 26
Berecki 2008, 52.
11
Nmeti 1988, 65 27
Costea Crian 2006, 110, Fig. 8/A.
12
Zirra 1991, 181. 28
Zirra 1991, 179, Fig. 1.8.
13
Uzsoki 1987, 36 29
Ttulea 1984, 102, Fig. 7.4.
14
Tank 2010, 256-257. 30
Popovi 1996, 120.

76
din zona central-european ne indic ns faptul atribuirea etniei unui grup de indivizi pe baza ctorva
c aceste podoabe au fost populare pentru o peri- obiecte. Referitor la estul Banatului, rezultatele
oad mai ndelungat. Astfel, n mormntul M2 cercetrilor efectuate pn n acest moment relev
de la Frauenstein/Inn, datat n a doua jumtate o colonizare celtic mai puin intens n comparaie
a secolului al III-lea a.Chr., s-au descoperit dou cu zona Transilvaniei sau Crianei. Descoperirile
variante timpurii ale fibulei de tip Dux31. De ase- arheologice, dei puine, arat o coabitare ntre noii
menea, ntr-un mormnt de inhumaie descoperit venii i populaia autohton care a dus la crearea
la Badacsonytomaj Rokahegyi au fost gsite dou unui melanj cultural. Astfel, fibula descoperit la
fibule de tip Duchcov timpuriu asociate cu alte dou Foeni-Sla reprezint un obiect de factur celtic
piese de schem La Tne mijlociu, care dateaz descoperit ntr-un mediu cultural eterogen.
complexul n LtC132. n nord-vestul Ungariei, la
Hejkeresztr, o fibul similar cu cea de la Foeni BIBLIOGRAFIE
a fost descoperit ntmpltor33. Cercetrile ulteri-
oare ale mprejurimilor au scos la iveal, pe lng Berecki 2008,
un mormnt de inhumaie aparinnd unei femei S. Berecki, The Chronology of the Celtic Discoveries
de origine scitic, un mormnt de incineraie celtic from Transylvania. (V.Srbu, L.Vaida), Funerary Practices
datat n perioada LtB2-C1.34. of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern
n partea de est a Banatului, celii ptrund Europe, Proceedings of the 9th International Colloquium
of Funerary Archaeology, May 9th 11th, 2008, Cluj-
dinspre Criana la sfritul secolului al IV-lea
Napoca (2008), 47 66.
nceputul secolului al III-lea a. Chr. Singura desco-
perire, pn n acest moment, datat n acest palier Bognr-Kutzin 1979,
cronologic, este necropola de la Aradu Nou, aceasta I. Bognr-Kutzin, Some remarks on the ethnical
fiind totodat i cel mai nordic punct n care este Backgrounds of the La Tene Culture. (P.-M. Duval,
atestat o prezen celtic efectiv pe teritoriul V. Kruta), Les mouvements celtique du Ve au Ier sicle avant
Banatului. Necropolele de la Cherestur, Remetea notre re, Paris (1979), 157 160.
Mare, Szreg sau Baaid i ncep existena doar
Costea Crian 2006,
din subfaza LtB235. O alt posibil descoperire F. Costea, V. Crian, Dacians and Celts in South-East
funerar identificat n hotarul localitii Deta, Transylvania (V. Srbu, D. L. Vaida), Thracians and Celts.
este datat n LtC136.Aceste descoperiri evideniaz Proceedings of the International Colloquium from Bistria
o avansare lent, treptat a grupurilor de coloniti 18 20th May 2006, Cluj (2006), 93 112.
celi, urmnd direcia nord-sud din Criana n
Banat. Pornind de la cele expuse anterior putem Crian 1971,
presupune c fibula descoperita la Foeni-Sla se I. H. Crian, Aa-numitul mormnt celtic de la Siliva
poate data n subfaza LtB2 adic la sfritul secolu- i problema celui mai vechi grup celtic din Transilvania.
Sargetia, X (1971), 45 76.
lui al IV-lea i nceputul secolului al III-lea a.Chr.
Descoperirea izolat a unui singur artefact de Crian 1974,
factur latnian n aceast locaie ridic anumite I. H. Crian, Descoperiri celtice pstrate n Muzeul
probleme legate de existena unei posibile aezri Judeean Arad. Ziridava, IIIIV (1974), 34 76.
celtice. I.Bognr-Kutzin37 aducea n discuie
dificultatea diferenierii ntre migraia populaiilor Greenfield Draovean 1994,
i mobilitatea obiectelor. Recent, M. Hauschild38 H. Greenfield, F. Draovean, Preliminary Report on
the 1992 excavations at Foeni-Sla: an early neolithic
atrgea atenia asupra atribuirilor etnice pe baza
Starcevo-Cri settlement in the Romanian Banat. AnB,
inventarelor, existnd pericolul urmririi mobilitii S.N., III (1994), 45 86.
obiectelor i nu a persoanelor care le utlizeaz.
Cercettoarea considera dificil sau chiar imposibil Hauschild 2010,
M. Hauschild, Celticised or Assimilated? In
31
Karl 2001, 140, 143, 176, T2/1,2. Search of Foreign and Indigenous People at the Time of
32
Horvth 1987, pl. I/ fig. 2. i 3. the Celtic Migrations. (S.Berecki), Iron Age Communities
33
Hellebrandt 2006, 212, Fig. 3/5; 216, Fig. 8. in the Carpathian Basin. Proceedings of the International
34
Hellebrandt 2006, 210. Colloquium from Trgu-Mure. 9 11 October 2009,
35
Rustoiu 2012a, 362, Fig. 3, pentru lista descoperirilor Cluj-Napoca (2010), 171 180.
funerare La Tne din bazinul carpatic i direcia de ptrundere
a grupurilor de coloniti celi a se vedea p. 370, Appendix 3. Harding 2007,
36
Rustoiu 2012b, 62. D. W. Harding, The Archaeology of Celtic Art, London-
37
Bognr-Kutzin 1979, 157.
New York (2007).
38
Hauschild 2010, 174.

77
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Hellebrandt 2006, Rustoiu 2012a,


M. Hellebrandt, Kelta leletek Hejkeresztr-Berecske- A. Rustoiu, The Celts and Indigenous Populations
dombrl. (Borsod-Abaj- Zempln megye). ZM 15 from the Southern Carpathian Basin. Intercommunity
(2006), 203 216. Communication Strategies. (S. Berecki), Iron Age Rites
and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings from
Horvth 1987, the International Colloquium From Trgu Mure. 7 9
L. Horvth, The Surroundings of Keszthely. (T. Kovcs October 2011, Trgu Mure (2012), 357 390.
et alii), Corpus of Celtic Finds in Hungary, I, Budapest
(1987), 63 178. Rustoiu 2012b,
A. Rustoiu, The Ceramic Human Head from
Karl 2001, Deta (Timi County). About the La Tene Vessels with
R. Karl, Latenezeitliche grber aus Frauenstein\ Antropomorpic Decorations from the Carpathian Basin.
Inn, Obersterreich. berlegungen zur europischen AnB, S.N., XX (2012), 57 72.
Kulturentwicklung. Jb. O. Mus.-Ver., Bd. 146/I (2001),
129 178. Tank 2010,
K. Tank, Late Iron Age Settlement in the Vicinity
Karl 2006, of Mnfcsanak (Road no. 83 and Bevsrlkzpont).
R. Karl, Duchcov. (John T. Koch), Celtic Culture. A (L. Borhy), Studia Celtica Classica Et Romana Nicolae
Historical Encyclopedia, Vol. I (2006), 619. Szabo Septuagesimo Dedicata, Budapesta (2010), 249 260.

Kruta 2000, Ttulea 1984,


V. Kruta, Les celtes Histoire et dictionnaire, Paris (2000). C.-M. Ttulea, Aezarea geto-dacic fortificat de la
Bzdna, judeul Dolj. Consideraii preliminare. Thraco-
Nmeti 1988, Dacica, V, 1 2 (1984), 92 109.
I. Nmeti, Necropola Latene de la Picolt, jud. Satu
Mare. I. Thraco-Dacica, IX, 1 2 (1988), 49 74. Uzsoki 1987,
A. Uzsoki, Menfcsank. (T. Kovcs et alii), Corpus of
Nmeti 1989, Celtic Finds in Hungary, I, Budapest (1987), 13 62.
I. Nmeti, Necropola Latene de la Picolt, jud. Satu
Mare. II. Thraco-Dacica, X, 1 2 (1989), 75 114. Zirra 1971,
V. Zirra, Beitrge zur Kenntnis des keltischen Latene
Popovi 1996, in Rumnien. Dacia N.S., 15 (1971), 172 238.
P. Popovi, Early La Tne Between Pannonia and the
Balkans. Starinar, 47 (1996), 105 125. Zirra 1991,
V. V. Zirra, Les plus anciennes fibules en Roumanie.
A, Rustoiu 2008, Dacia N.S., 35 (1991), 177 184.
Rustoiu, The Beginning of Celtic Colonization Inside
the Carpathians. (H. Pop), Dacian Studies, Cluj-Napoca
(2008), 33 52.

78
Fig. 1. Localizarea sitului de la Foeni-Sla. / The Foeni-Sla archaeological site.

Fig. 2. Rspndirea fibulelor de tip Duchcov timpuriu n Romnia. / The distribution of early Duchcov type fibulas in
Romania. 1. Foeni, 2. Aradu Nou, 3. Picolt, 4. Oradea, 5. Pecica, 6. Augustin, 7. Mureni, 8. Bzdna, 9. Buneti-Avereti.

Pl. 1

79
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

0 4 cm

Pl. 2. Fibula descoperit la Foeni-Sla. / The bronze fibula found at Foeni-Sla.

80
1 2

3 4

5 6

Pl. 3. Fibule de tip Duchcov timpuriu descoperite pe teritoriul Romniei. 1. Aradu Nou M2 (apud Rustoiu 2012a),
2-3. Pecica (apud Crian 1974), 4. Oradea-Salca (apud Zirra 1971), 5. Mureni (apud Zirra 1971), 6. Picolt M9 (apud
Nmeti 1988), 7. Augustin-Tipia Ormeniului (apud Costea/Crian 2006) (scri diferite). / Early Duchcov type fibulas
discovered in Romania: 1. Aradu Nou M2 (after Rustoiu 2012a), 23. Pecica (after Crian 1974), 4. Oradea-Salca (after
Zirra 1971), 5. Mureni (after Zirra 1971), 6. Picolt M9 (after Nmeti 1988), 7. Augustin-Tipia Ormenului (after
Costea/Crian 2006) (different scales).

81
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

NOI CERCETRI LA POROLISSUM*

Coriolan Horaiu Opreanu**, Vlad-Andrei Lzrescu***, Dan tefan****


Cuvinte cheie: Porolissum, castru, prospecii geofizice, ora roman, maini de lupt.
Keywords: Porolissum, auxiliary fort, geophysical surveys, Roman town, Roman artillery.

New Researches at Porolissum


(Abstract)
The authors are dealing in the first part of this study with their latest archaeological excavations in the Roman fort
at Porolissum (Dacia Porolissensis). Between 2010 and 2012, a building situated on the northern side of the fort,
very close to the porta praetoria, was uncovered. It is a 25 10 meters construction having no interior subdivisions
and no heating system. Its inner stratigraphy revealed five main habitation layers each of them having a precise
chronology. The analysis of the small finds and coins recovered during the excavations illustrates that the building
was erected around AD 140 160 and functioned between AD 160 180/190. Around AD 200 it seems that this
building collapsed and was never reconstructed. On top of the former structures, the Romans used this area for
other purposes unknown to us. The destination of the building was established based on the archaeological finds
recorded from the main habitation layer. Among the military equipment fittings, weapons, pottery, glass and bone
objects, the most significant category of artefacts were approximately 90 rounded stone artillery projectiles having
an average diameter of 9 centimetres. Taking into consideration the analogies coming from other auxiliary forts
in Britain, war machines were also used by auxiliary troops positioned in conflict zones of the Roman frontier. In
time of peace, these machines were sealed in special buildings called ballistaria as mentioned in the inscriptions
from the auxiliary fort at High Rochester. We can conclude that the building we have researched at Porolissum had
as its main destination the storing of artillery projectiles, war machines and other weapons, being a ballistarium.
This identification is strengthened by its position behind the defence wall and near the main gate of the fort. A
second part of the study deals with the civilian habitation at Porolissum. Around the fort, several areas having
traces of stone buildings were identified. The main part was occupied by the Roman town municipium Septimium
Porolissensis as several inscriptions prove such a fact. A new research project granted by the Romanian National
Research Authority in 2012 entitled Seeing the Unseen. Landscape archaeology on the northern frontier of
the Roman Empire at Porolissum (Director of the project Dr. Coriolan H. Opreanu) allowed for extensive
geophysical surveys which revealed numerous new stone structures. The most important results obtained in sectors
XZ and AH refer to a series of large stone buildings and numerous dwellings unknown so far.

n pofida unei intense i lungi perioade de cer- ncepnd cu anul 2010, noul director al antieru-
cetri arheologice, situl Porolissum continu s fie lui arheologic a fost numit Dr. Coriolan H. Opreanu
puin cunoscut (Fig. 1), numeroase ntrebri atep- din partea Institutului de Arheologie i Istoria Artei
tnd n continuare un rspuns din partea speciali- Cluj-Napoca al Academiei Romne, vechile proiecte
tilor implicai n studierea vestigiilor antice1. de cercetare aflate n curs n acel moment, respectiv
parteneriatul romno-german Mithras Project2 i
* Acest studiu a fost realizat cu sprijinul unui grant oferit de
Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific, CNCS-
cel romno-american Forum Project3 fiind con-
UEFISCDI prin proiectul PN-II-PT-PCCE- 2011 - 3 - 0214. 2
Dhner et alii 2010; Dhner et alii 2011.
** Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca al 3
Dup dispariia neateptat n anul 2010 a directorului
Academiei Romne, Str. M. Koglniceanu 12 14; e-mail: de proiect Al. V. Matei, partenerilor si li s-a solicitat de
choprean@yahoo.com. ctre noul director al sitului ntocmirea unui raport general
*** Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca al pentru cei 8 ani de sptur i predarea unei copii a ntregii
Academiei Romne, Str. M. Koglniceanu 12 14; e-mail: documentaii de antier, cerine care din pcate au fost
lazarescu_vlad@yahoo.com. deocamdat ignorate. Rapoartele anuale publicate n Cronica
**** SC Vector Studio SRL Bucureti; e-mail: danstefan00@ Cercetrilor Arheologice sunt sumare, fr documentaie
gmail.com. grafic satisfctoare i neutilizabile n multe cazuri pentru
1
Vezi spre exemplu Gudea 1989 sau Gudea 1997 pentru reconstituirea ansamblului de cldiri nregistrate n spturi.
un stadiu parial al cercetrilor din castrul roman situat pe Rmne sub semnul ntrebrii existena forum-ului, n lipsa
dealul Pomt. unui plan i a unei pledoarii convingtoare.

83
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

tinuate pn la finalizarea lor n anul 2011. A fost porta praetoria13 precum i alte posibile exemple
iniiat un nou proiect de cercetare prevzut pentru din afara Daciei Porolissensis14.
anii 2010 2015, bazat pe spturi sistematice n ncercnd s verificm aceast ipotez, am efec-
interiorul castrului. Principalul obiectiv urmrit a tuat primele spturi arheologice ntr-o aa-zis
fost stabilirea relaiei dintre aa-numitele cldiri cldire trzie ntre anii 2010 2012. Cldirea
trzii situate n vecintatea zidului de incint i a B6 a fost identificat de Nicolae Gudea prin sec-
porilor fa de structura intern a castrului i sta- iunea magistral 71/1981 care a traversat ntreaga
bilirea cronologiei acestora. praetentura dextra, nregistrnd numeroase ziduri
n ultimii 50 de ani, istoriografia romneasc paralele considerate de autor ca aparinnd a ase
s-a concentrat n general pe momentul cnd pro- cldiri de piatr dispuse paralel i reconstituite ipo-
vincia Dacia a ncetat s mai aparin din punct tetic cu o lungime de aproximativ 50 metri (!)15.
de vedere juridic, Imperiului Roman, insistnd Situat pe latura de nord a castrului (Fig. 2), foarte
mai ales pe analiza surselor literare din secolul al aproape de porta praetoria, cldirea B6 a fost sur-
IV-lea p. Chr., singurele care fceau referire la acel prins i prin cercetri magnetometrice mai vechi
moment4. Cum armata roman a fost n primul sub forma unor urme vagi pe baza crora ns nu a
rnd vizat de aciunea retragerii romane din putut fi stabilit pe deplin ntregul contur al cldi-
Dacia, rezultatele spturilor din castrele Daciei rii16. Complexitatea structural i stratigrafic din
sunt foarte importante n ncercarea de mbog- zona cercetat a limitat eficiena explorrii mag-
ire a cunotinelor despre subiect. Spturi arhe- netometrice, rezultatele obinute nefiind suficient
ologice mai intense n castre s-au efectuat pe fron- de clare. A fost necesar de aceea, aplicarea altor
tiera Daciei Porolissensis. n acest sector, au fost metode de investigare utiliznd principiile electro-
constatate dou aciuni generale considerate ca metriei, realizat de noi n cursul campaniei din
aparinnd ultimelor decenii de existen a pro- 201217. Planul cercetrilor electrometrice realizate
vinciei romane. Prima const n lucrri de repa- n anul 2012 n zona curtinei de nord-est i a cl-
raii ale elementelor defensive ale castrelor5, iar dirii B6, dar i al cercetrilor magnetometrice din
cea de-a doua n ridicarea unor cldiri speciale anul 2011 din exteriorul incintei, n imediata veci-
care nu se regsesc n mod obinuit n planimetria ntate a curtinei de nord-est, sunt redate n Fig. 3.
intern a unui castru roman. Pe lng constatarea Suprafaa dintre seciunile arheologice trasate
c n castrele de la Buciumi6, Bologa7 i Ceiu8, n anul 2011 a fost cercetat prin metoda profilrii
praetoria au fost extinse la un moment dat peste electrice. Pentru aceasta a fost utilizat un electro-
via sagularis, mult mai interesant i mai com- metru i un cadru de msur conectat n configu-
plex este problematica unor aa-numite cldiri raie twin-electrodes, cu distana ntre electrozii de
trzii ridicate n apropierea porilor, tot deasu- msur de 0.75 m. Densitatea de msur a fost de
pra presupusei via sagularis. Astfel, n castrul de la 2 valori / m. Distana ntre traseele de msur a
Porolissum Pomt, au fost identificate prin sec- fost de 1 m. Suprafaa total msurat prin profi-
iuni trei cldiri de form rectangular amplasate lare electric lateral a fost de 334 m2, rezultatele
lng porile praetoria (cldirea B6), principalis fiind prezentate n harta electric din Fig. 4.
dextra (cldirea C1) i principalis sinistra (cldirea Tot n zona curtinei de nord-est au fost executate
C8)9. n castrul de la Buciumi, de-o parte i de 5 profile de tomografie de rezistivitate electric, per-
alta a porii praetoria, au fost gsite dou aseme- pendiculare pe zidul de incint. S-a urmrit detec-
nea cldiri (C1 i C2)10 situaie similar cu rezul- tarea cu precizie a poziiei i adncimii elemente-
tatele obinute n urma prospeciilor geofizice din lor de fortificaie, precum i identificarea relaiei
castrul de la Romita11, iar cte una la Bologa n 13
Opreanu 1998, 79 81; Bennett 2006, 288, Fig. 6.
apropierea porii principalis dextra12 i Tihu lng 14
Matei 2012.
15
Gudea 1983, 124 125; fig. 2, fig. 4.
4
Ruscu 1998; Opreanu 1999 2000; Ruscu 2000; Nemeti 16
Primele cercetri geofizice n castrul mare de pe dealul
Dana 2001; Hgel 2003; Ruscu 2003; Opreanu 2004. Pomt au fost realizate n cadrul unui proiect comun
5
Hgel 2003; Isac 2006 2007. romno-maghiar (Universitatea ELTE Budapesta) desfurat
6
Gudea 1997a, 59 60. ntre 2010 2011. Rezultatele detaliate ale acestei investigaii
7
Gudea 1997b, 45 47. vor fi publicate n revista Ephemeris Napocensis din 2013.
8
Isac 2003, 148. 17
Vor fi prezentate aici doar principalele rezultate i opiuni
9
Gudea 1997, 41 43. de interpretare ale investigaiilor magnetometrice realizate
10
Gudea 1997a, 58 59. n 2011, precum i a celor elctrometrice realizate n 2012.
11
Franzen et alii 2007, 171; Marcu 2009, 109. Raportul complet al acestor studii geofizice va fi publicat n
12
Gudea 1997b, 45. revista Ephemeris Napocensis din 2013.

84
acestora fa de cldirile din interior, respectiv din unde n mod obinuit n castre se afla via sagularis
exterior. Profilele au fost notate de la P0 la P4. P1 (Fig. 7). Zidurile aveau grosimea de aproximativ
are lungimea desfurat de 29 m (30 de electrozi 0,60 0,80 metri fiind realizate n tehnica opus
distanai prin interval de 1 m). Celelalte profile incertum din piatr local; stratigrafia intern suge-
au lungimea desfurat de 35 m (36 electrozi dis- reaz faptul c zidul de nord i de sud nu au fost
tanai prin interval de 1 m). Configuraia de elec- construite n aceeai etap stratigrafic. O meni-
trozi folosit a fost dipole-dipole. Elevaia fiecrui une special se refer la tehnica de construcie a
electrod a fost msurat individual i setul de date colurilor cldirii. Ambele coluri, bine pstrate,
de elevaie a fost folosit pentru corecia topografic situate pe latura de est au fost ridicate n aceeai
a profilelor tomografice (Fig. 5). Prin prelucrarea manier, utilizndu-se blocuri mari de gresie de
tuturor datelor electrice msurate de-a lungul celor culoare alb-glbuie, cioplite, avnd dimensiunile
cinci profile tomografice a fost posibil calcula- de 0,90 0,60 0,40 metri (Fig. 8 9). Aceeai
rea unui model global, tridimensional, de distri- tehnic de construcie este cunoscut din prima
buie a rezistivitii n subsolul cercetat (Fig. 6). faz de piatr a cldirii comandamentului (princi-
Anomaliile electrice cu rezistivitate ridicat sunt pia) datat n timpul lui Hadrian18.
caracteristice structurilor i aglomerrilor de piatr. n interiorul cldirii au fost identificate cinci
Pot fi, n acest fel, cu uurin recunoscute zidurile nivele arheologice (Fig. 10 11). Din punct de
cldirii B6 (Fig. 6/3 4) i al incintei (Fig. 6/2). Tot vedere cronologic, acestea definesc patru etape
prin anomalii electrice cu rezistivitate ridicat pot principale. n prima etap cronologic (nivelele 1
fi recunoscute forma i amplasamentului anului i 2) cldirea B6 nu fusese construit nc. Datarea
de aprare (probabil dublu Fig. 6/1) umplut, etapei este sugerat de descoperirea n primul nivel
succesiv, cu piatr provenit din zidul de incint a unei fibule de bronz cu corpul puternic profi-
(n partea inferioar) i cu depozite cu granulaie lat i piciorul trapezoidal, ncadrabil n epoca lui
fin (prfoase) n partea superioar. Anomaliile Traian i prima parte a domniei lui Hadrian19. n
electrice cu rezistivitate sczut sunt caracteristice cea de-a doua etap (nivelul 3) a fost ridicat edifi-
depozitelor neconsolidate cu granulaie fin ori ciul supus analizei. n interiorul acestuia, deasupra
zonelor de alterare din partea superioar a rocilor unei amenajri neregulate i nefinisat de mortar
ce constituie fundamentul zonei cercetate. i crmizi (nivelul de clcare al cldirii), exista o
nc de la nceputul spturilor, am fcut o depunere de pmnt negru cu grosimea de pn
prim constatare, oarecum neateptat, cu privire la 0,18 metri foarte bogat n material arheologic
la o eroare de circa 7 8 metri n privina pozii- i resturi menajere, reprezentnd etapa de funci-
onrii pe planul general a zidurilor descoperite n onare a cldirii B6. Dintre obiectele cu relevan
1981. n campania anului 2010, am reuit s sta- cronologic descoperite n nivelul al treilea, merit
bilim poziia primei cldiri din spatele zidului de menionate o fibul de bronz cu genunchi i cu
incint al castrului (am meninut denumirea veche resortul n cutie databil n ultimele decenii ale
cldirea B6). Latura sa nordic se afl n realitate secolului II i nceputul secolului III p. Chr.20 i un
pe aceeai linie cu latura din spate a bastioanelor fragment de cup terra sigillata lis de tip Drag. 40
porii praetoria. nc de la nceput, a rezultat c produs probabil la Rheinzabern ncepnd cu cea
edificiul avea o lime de 10 metri. n campaniile de-a doua jumtate a secolului II p. Chr.21. Rezult
2011 i 2012, au fost dezvelite trei din cele patru c momentul construciei cldirii B6 trebuie plasat
coluri ale construciei, respectiv cele de nord-est, cndva n intervalul 140 160 p. Chr.
sud-est i sud-vest. n acelai timp, pe baza rezulta- La un moment dat, corespunznd celei de-a
telor investigaiilor magnetometrice a fost cercetat treia etape cronologice (nivelul 4), cldirea B6 nu
i primul bastion de curtin situat pe latura estic a mai fost funcional. Aceast concluzie rezult
a castrului. Astfel, situaia arheologic a devenit din constatarea c unele dintre ziduri s-au drmat
mai complex fiind necesar stabilirea relaiilor acoperind cel de-al treilea nivel. Cel puin n
planimetrice i stratigrafice dintre toate aceste ele- cazul zidului estic, drmtura rezultat din pr-
mente (sistemul defensiv al castrului, bastionul de buirea sa nu a fost ndeprtat n epoca roman.
curtin i cldirea B6). A fost n acest fel posibil
determinarea formei i dimensiunilor totale ale 18
Gudea et alii 1983, 169 170; 177 178; Gudea 1997,
cldirii B6. Aceasta era o construcie rectangular 24 25.
de 25 10 metri fr vreo compartimentare inte- 19
Coci 2004, 58 tipul 8a11b1.
rioar, amplasat ntre porta praetoria i bastio-
20
Coci 2004, 94 95 tipul 19a6a1.
21
Piesa a fost determinat de Dr. Viorica Rusu-Bolinde
nul de curtin nou descoperit ocupnd un spaiu creia i mulumim i pe aceast cale.

85
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Momentul de fa este corespunztor etapei de i dou monede. Prima este un denar suberat de la
locuire roman ulterioar scoaterii din uz a cldirii Iulia Domna din anii 196 211 p. Chr.29, iar cea
B6. n urma utilizrii nivelului al patrulea a rezul- de-a doua tot un denar suberat de la Iulia Mamaea
tat o depunere consistent alctuit din pmnt datnd din anii 222 235 p. Chr.30. Moneda de la
brun-rocat, bogat n material arheologic. Singura Iulia Domna constituie i ea un indiciu pentru
structur constructiv identificat este reprezentat faptul c edificiul nu a mai funcionat dup aceast
de o platform aproximativ rectangular de mortar perioad. Combinarea contextelor stratigrafice
(2,5 1,5 0,10 metri). Cronologia nivelului este documentate n timpul spturilor cu materialul
asigurat de patru fibule: o fibul cu genunchi arheologic a permis restrngerea intervalului de
databil n perioada 106 175 p. Chr.22, o fibul timp destinat fiecrei etape cronologice a zonei.
cu corpul n form de trompet din fier databil Concluzia acestei discuii conduce la urmtoa-
n intervalul 150 200 p. Chr.23, o fibul cu corpul rea secven cronologic (Fig. 12):
n form de trompet lucrat din bronz ncadra- - circa 140 160 p. Chr. = construcia cldirii B6
bil ntre 140 200 p. Chr.24 i o fibul de tip sar- - circa 160 180/190 p. Chr. = perioada de
matic databil n intervalul 180 250 p. Chr.25 funcionare a cldirii B6
precum i cinci fragmente de terra sigillata26: un - circa 180/190 p. Chr. = drmarea cldirii B6
fragment al unui bol de tip Drag. 37 produs la - circa 180/190210/220 p. Chr. = etap de ame-
Rheinzabern n stilul meterului CERIALIS II najare i utilizare a castrului post-cldirea B6
databil n intervalul 160/170 220/230 p. Chr., - circa 210/220 260/270 p. Chr. = ultima etap
fragment al unui bol de tip Drag. 37R produs n de utilizare a spaiului din zon
atelierele Galliei Centrale sau Estice datat pe par- Rezumnd cele de mai sus, cldirea B6 a fost
cursul secolului al II-lea p. Chr., fragment al unui ridicat spre mijlocul secolului al II-lea p. Chr.
bol de tip Drag. 37 produs n Gallia Central, n i a funcionat cel mai trziu pn n jurul
atelierul lui CINNAMVS de la Lezoux n inter- anului 200 p. Chr. Pe tot parcursul secolului al
valul 140 160+ p. Chr., fragment al unui bol de III-lea p. Chr., pn la prsirea provinciei, supra-
tip Drag. 37 produs n Gallia Central, n ateli- faa fostei cldiri a rmas un spaiu deschis neame-
erul lui CINNAMVS de la Lezoux n intervalul najat din punct de vedere constructiv (Fig. 13).
140 160+ p. Chr. i un fragment al unui bol de Una dintre problemele fundamentale ale cerce-
tip Drag. 37 cu tampil intradecorativ de mari trii acestui edificiu este stabilirea destinaiei sale.
dimensiuni [CINNA]MI OF datat n intervalul S-a observat nc din momentul identificrii aces-
160 180 p. Chr. teia c ea ocup o poziie nefireasc pentru structura
Cea de-a patra etap (nivelul 5), const ntr-o intern a unui castru roman. De obicei, intervalul
depunere de pmnt negru-cenuiu, afnat, avnd aflat n spatele sistemului defensiv era ocupat de
n componen pietre de mrime mic i medie, un drum de rond amenajat de jur-mprejurul forti-
pigmeni de mortar i fragmente de igl care sigi- ficaiei (via sagularis). Din acest motiv s-a apreciat
lieaz integral fostele ziduri i drmtura cldirii c ar trebui s avem de-a face cu o structur trzie
B6, o situaie care asigur un terminus ante quem aprut ca urmare a unor evenimente excepionale.
pentru funcionarea acesteia. n partea inferi- n toate zonele spate, nici n nivelele timpurii i
oar a nivelului, au fost gsite o fibul cu corpul nici n cele trzii, nu a fost identificat vreun ase-
n form de trompet ncadrabil intervalului menea drum roman. n schimb, din al doilea nivel
140 200 p. Chr.27, dou fragmente de terra sigillata: arheologic pornete un an (Fig. 10) cu deschi-
un fragment de cup de tip Dech. 72 produs la derea de aproximativ trei metri i o adncime de
Rheinzabern ncepnd cu a doua jumtate a seco- circa 1,45 metri. Spturile nu au reuit s clari-
lului II p. Chr., un fragment aparinnd unui bol fice extinderea planimetric a acestuia. n partea
de tip Drag. 37 produs la Rheinzabern ncepnd cu inferioar a anului se gsea un strat de pmnt
cea de-a doua jumtate a secolului al II-lea p. Chr.28 gras, negru-cenuiu, bogat n material ceramic i
resturi osteologice animale cu o grosime de circa
22
Coci 2004, 90 tipul 19a1b1b. 0,60 metri ceea ce denot o perioad substanial
23
Coci 2004, 115 tipul 21c2.
24
Coci 2004, 114 tipul 21b1b. de funcionare a acestuia pentru ca ulterior el s fie
25
Coci 2004, 135 tipul 32a2a1. umplut intenionat cu o drmtur ce coninea
26
Determinrile aparin Dr. Viorica Rusu-Bolinde creia i
mulumim i pe aceast cale. 29
RIC 4A, 168, nr. 556. Moneda a fost determinat de
27
Coci 2004, 113 114; 442 (tabelul 2) tipul 21b1b. Dr. Mihai Munteanu cruia i mulumim i pe aceast cale.
28
Determinrile aparin Dr. Viorica Rusu-Bolinde creia i 30
RIC 4B, 99, nr. 358. Moneda a fost determinat de
mulumim i pe aceast cale. Dr. Mihai Munteanu cruia i mulumim i pe aceast cale.

86
pietre mari de carier, mortar i fragmente de unor polie sau lzi de lemn n care erau pstrate
igle provenind n mod evident de la o construc- (Fig. 16). Maini de lupt care aruncau proiectile de
ie ruinat. n privina relaiei dintre cldirea B6 i piatr sunt descrise de ctre Vitruvius care le denu-
sistemul defensiv este semnificativ faptul c aceasta mete ballistae36. n pofida menionrii acestora de
se ncadreaz ntre porta praetoria i primul bastion ctre mai multe surse literare antice, urmele arhe-
de curtin (Fig. 14). Acest lucru ne face s credem ologice ale ballistae-lor sunt rare37. Iniial, mainile
c trebuie s fi existat o legtur cronologic ntre de lupt fceau parte din dotarea legiunilor fiind
construcia celor dou. De altfel, din vechile sp- utilizate n special la asedii. Ulterior, n special
turi efectuate n 1943 este cunoscut o inscripie de dup extinderea dominaiei romane n nordul
construcie gsit la porta principalis sinistra datat Europei i conceperea strategiei defensive bazat
n anul 129 p. Chr. marcnd ridicarea porii sau a pe organizarea limes-ului, n provinciile de fronti-
castrului de ctre cohors I Ulpia Brittonum31. O alt er mai expuse atacurilor repetate38, ca Britannia
inscripie descoperit la porta praetoria, a fost ntre- spre exemplu, trupele auxiliare au fost ntrite i
git cu numele lui Antoninus Pius i datat n 140 cu astfel de maini de lupt, folosite ndeosebi n
sau 140 144 p. Chr.32. Pe aceast baz, E. Tth a scop defensiv39. De obicei, n literatura arheolo-
propus existena unei prime faze parial de piatr gic se apreciaz c mainile de lupt erau strict
n vremea lui Hadrian bazndu-se pe inscripia apanajul legiunilor, aa cum se poate deduce spre
din 129 p. Chr., pentru ca ulterior, n vremea lui exemplu i din scenele Columnei Traiane40. Tot de
Antoninus Pius (140 144 p. Chr.) ntreg castrul s pe Columna Traiana reiese faptul c n situaii de
fie ridicat n piatr33. lupt ele erau amplasate i pe zidurile castrelor41.
Pe lng indiciile arheologice constatate n Pseudo-Hyginus descrie folosirea mainilor de
vechile spturi, existena unei faze de piatr ante- lupt n situaii de aprare menionnd c acestea
rioar epocii lui Caracalla este evident prin desco- trebuiau s fie amplasate n jurul porilor sau la
perirea n interiorul porii principalis sinistra a dou colurile fortificaiilor42. Izvoarele literare sunt n
inscripii de construcie, prima (cea fragmentar) mod fericit confirmate de cteva descoperiri arheo-
din anul 129 p. Chr. pomenit mai sus i o a doua logice cum sunt cele de la Hatra, Orova i Gornea.
ntreag din anul 213 p. Chr.34. n concluzie, cldi- La Hatra, ballista a fost descoperit la baza unui
rea B6 aparine orizontului cronologic al primei faze bastion de curtin, fiind datat spre mijlocul seco-
de piatr a castrului de la Porolissum ncadrabil lului al III-lea p. Chr.43. Ballistae-le de la Orova
n perioada dintre cea de-a doua parte a domniei i Gornea dei provin din fortificaii romane trzii
lui Hadrian i Antoninus Pius. n anul 213 p. Chr. (secolul IV p. Chr.) au fost identificate n bastio-
castrul de la Porolissum a fost doar refcut cum nale de col ale celor dou castre confirmnd astfel
rezult din inscripiile din apropierea porilor. regula amplasrii mainilor de lupt44.
Indicatorul esenial pentru determinarea desti- n momentele de linite, cnd pericolul unor
naiei cldirii supuse ateniei este materialul recol- conflicte nu era iminent, mainile de lupt (tor-
tat din cel de-al treilea nivel rezultat ca urmare a menta) erau adpostite n nite depozite numite
utilizrii complexului arheologic. Depunerea de ballistaria. Dei termenul nu este atestat literar
pmnt din nivelul trei coninea numeroase piese la istoricii latini preocupai de viaa militar, el
de bronz aparinnd echipamentului militar, vrfuri apare abreviat sub forma ballist i ballis n cteva
de suli i de sgei de fier, jetoane i ace de os,
precum i numeroase fragmente ceramice i resturi 36
Vitruvius, De architectura X, xi, 1 4. Ulterior, va aprea
osteologice animale. Cea mai expresiv categorie i o alt categorie de ballistae care trgeau cu sgei ilustrate
pe Columna lui Traian (Cichorius 1896 1900, Tafeln XXXI,
de material arheologic din acest punct de vedere a XLVIXLVIII), cele dou coexistnd o anumit perioad de
constat n descoperirea a circa 90 de proiectile de timp (Campbell 1984, 77).
piatr de form circular avnd n medie diame- 37
Baatz 1978, 1 9; Webster 1998, 242 245.
trul de aproximativ 9 cm35 (Fig. 15). Dispunerea 38
Donaldson 1990, 212; Campbell 1984, 8182; Baatz 1978.
acestora n iruri paralele sugereaz existena 39
Luttwak 1976, 56 sqq. i 132 sqq; Baatz 1966, 194 sqq.;
Petrikovits 1971, 178 sqq. i 197 sqq; Stuart Jones 1912, 221.
31
Tth 1978, 7; 17/4a-b. 40
Cichorius 1896 1900, Tafeln XLVIXLVIII.
32
Tth 1978, 18 19/6. 41
Cichorius 1896 1900, Tafeln XXXI.
33
Tth 1978, 9. 42
Pseudo-Hyginus, De metatione castrorum 58. Flavius
34
Tth 1978, 20; Taf. V/8. Josephus, Bellum Iudaicum III, 80 menioneaz la rndul su
35
La Porolissum mai sunt cunoscute 6 proiectile de piatr c asemenea maini de lupt puteau fi amplasate oriunde pe
cu dimensiuni relativ apropiate de cele descoperite recent, elementele defensive ale castrelor.
considerate de N. Gudea drept proiectile de pratie? vezi 43
Baatz 1978, 3 4.
Gudea 1989, 798; Pl. CCCXIII. 44
Gudea 1977; Gudea 1978; Baatz 1978, 9 17.

87
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

inscripii de construcie din castrul auxiliar de la probabil, ca depozit pentru proiectile, alte arme i
High Rochester din Britannia45 ambele datate n echipament militar precum i pentru depozitarea
prima jumtate a secolului al III-lea p. Chr.; fiind mainilor de lupt atunci cnd acestea nu erau folo-
vorba despre dou inscripii oficiale, termenul ballis- site, fiind un ballistarium. Aceast ipotez este cu
tarium trebuie s fi fost frecvent utilizat n mediul att mai credibil cu ct nu exist compartimentri
militar roman. O alt inscripie descoperit n castrul interioare ale cldirii, nici urme ale unor instalaii
de la Birdoswald46 a fost reinterpretat, prescurtarea de nclzire sau de foc, ceea ce exclude ideea inter-
bal fiind ntregit bal(listaria)47. La High Rochester pretrii ca spaiu de locuit. De altfel, poziionarea
a fost identificat o cldire amplasat n zona cen- acesteia imediat n spatele zidului i n apropiere de
tral a castrului care ulterior a fost pus n legtur porta praetoria ntrete supoziia de mai sus. Chiar
cu inscripiile i considerat a fi probabil un ballis- dac n cazul castrului de la Porolissum ar putea
tarium unde se depozitau i eventual reparau ballis- fi vorba despre o situaie particular local, totui
tae-le48. Dovada c mainile de lupt erau n dotarea este mult mai probabil amplasarea unor astfel de
trupelor auxiliare nc din vremea lui Hadrian a fost construcii n apropierea zidurilor i porilor cas-
furnizat de descoperirea unor proiectile n nivelele trelor i nu n zona central cum se propusese n
timpurii ale castrului de la Vindolanda49. De altfel, Britannia. Putem presupune cu suficient temei c
n Dacia, prezena acestora este frecvent n castrele i celelalte cldiri de la Porolissum i din alte castre
auxiliare. Proiectile de piatr au mai fost descoperite din zon avnd o amplasare asemntoare n struc-
i n castrele de la Buciumi50, Ceiu51 Feldioara52, tura intern a castrelor, au jucat acelai rol.
Inlceni53, Brecu54, Arutela55, Drobeta56, Rcari57,
Mehadia58, Vrdia59 sau Gherla60, iar vrfuri ale
unor sgei de balist au fost identificate n nume- Extremitatea estic a curtinei de nord-est a fost
roase castre i aezri61. cercetat n anul 2012 cu ajutorul unui profil elec-
n lumina informaiilor mai sus prezentate, tric (ERT tomografie de rezistivitate electric) cu
descoperirea celor aproximativ 90 de proiectile de lungimea de 36 m. La suprafa, n primii 10 m
piatr din cldirea B6 devine extrem de relevant. pe profilul tomografic de rezistivitate, se observ
Ea completeaz n mod fericit informaiile lite- anomalii electrice cu valori mari de rezistivitate,
rare i epigrafice cu privire la utilizarea mainilor caracteristice pentru ziduri de piatr i pentru
de lupt de ctre trupele auxiliare nc din secolul drmtura asociat. Poziia zidului de incint este
al II-lea p. Chr. Putem afirma cu suficient certi- uor de recunoscut prin anomalia electric situat,
tudine c aceast construcie (B6) a servit, foarte pe profil, n segmentul 1719.5 m. Drmtura
zidului de incint este identificat pe pant n
45
RIB 1280 i RIB 1281.
46
RIB 1912.
segmentul 2025 m. La o adncime mai mare de
47
Donaldson 1990. 2 m, n segmentul 2529 m este de presupus exis-
48
Donaldson 1990, 211. tena anului de aprare exterior, umplut n partea
49
Donaldson 1990, 212. inferioar cu pietre. n sfrit, n zona de la 30 m,
50
Gudea et alii 1972, 64 65; Pl. LXIII. pe profil, se observ o anomalie electric cu valori
51
Gudea 2009, 235, Abb. 10.
mari de rezistivitate, caracteristic pentru zidul
52
Gudea 2008, 233.
53
Gudea 1979, 199; 268 269, pl. 34 35. unei cldiri (Fig.17).
54
Gudea 1980, 320 321; pl. 5.1. Locuirea civil de la Porolissum a fost identi-
55
Vldescu 1983, 188 189. ficat n jurul castrului de pe dealul Pomt. Cele
56
Vldescu 1983, 188 189. mai intense cercetri s-au fcut n faa laturilor
57
Bondoc Gudea 2009,64; 156, de vest i de nord ale castrului, de-a lungul dru-
58
Macrea et alii1993, 114.
59
Iaroslavschi-Bozu 2003, 296. Mulumim i pe aceast cale
mului imperial care lega Dacia roman de lumea
colegului Dr. Ovidiu Bozu pentru informaiile furnizate cu barbar. Un burgus a fost identificat cu cldirea
mult amabilitate. vmii romane62. Tot n aceast zon, n ultimii 30
60
Protase et alii 2008, 112; Pl. LXXXIX. de ani, au fost scoase la lumin mai multe temple i
61
Castrul de la Gherla (neidentificate ca atare de ctre locuine, o realitate care a generat supoziia c aici
autori): Protase et alii 2008, 74; Pl. XVII; Castrul de la Ceiu: s-ar fi aflat primul vicus militar63.
Isac 2003, 259, Pl. XXI; Castrul de la Feldioara: Gudea 2008,
54 55; 185 186; Pl. XXXIV; Castrul de la Rcari: Bondoc Spre sud-vest, la circa 100 metri de colul vestic
Gudea 2009, 67; 241 243; Pl. CXXVI sau castrul de la al castrului, a fost cercetat amfiteatrul roman.
Slveni: Tudor et alii 2011, 210 211; Pl. LXXVIII pentru Acesta era cunoscut nc din secolul al XIX-lea pe
a da doar cteva exemple din Dacia roman i aezarea de
la Mtsaru situat n barbaricum: Petculescu 1999, 895; 62
Gudea 1996.
Pl. 1/1 5 spre exemplu. 63
Tamba 2008.

88
baza inscripiei de construcie ce meniona refa- electric (Fig. 21/1 2). n consecin, aceast struc-
cerea sa n piatr n anul 157 p. Chr.64. Spturile tur este fie un zid dublu, fie un an dublu umplut
arheologice desfurate n amfiteatru au scos la cu pietre.
lumin i o faz de lemn mai timpurie, probabil n sectorul XZ, ntre amfiteatru i latura de sud
din vremea lui Hadrian65. a castrului, au fost de asemenea realizate cu civa
Alte inscripii menioneaz existena unui ora ani n urm prospecii geofizice la scar redus71,
roman numit municipium Septimium Porolissensium66, dar nu a existat pn acum o imagine de ansamblu
dar mult vreme localizarea sa exact a fost doar a sectorului MQ (Fig. 22 24). Densitatea struc-
presupus. Al. V. Matei a efectuat primele spturi turilor arheologice semnificative este mai redus,
mai ample la est de castru presupunnd c ele au cele mai notabile fiind grupate de-a lungul dru-
identificat forum-ul oraului67. Ipoteza sa se baza mului imperial. Unele anomalii de form circular
pe o serie de msurtori geofizice al cror prin- semnalate de msurtori n special n zona sudic
cipal rezultat a fost concluzia c pe aproximativ a suprafeei cercetate pot fi interpretate drept cup-
patru hectare exist o mare concentrare de struc- toare de ars ceramica sau morminte.
turi romane de piatr68. n absena unor dovezi n viitor, strategia cercetrii arheologice se va
convingtoare, ipoteza existenei unui forum la concentra pe verificarea diferitelor structuri nou
Porolissum nu a fost nc demonstrat. identificate, aflate n puncte cheie, astfel putnd fi
ncepnd cu anul 2011 s-a impus o nou stra- oferite rspunsuri unor ntrebri eseniale pentru
tegie de cercetare care a fost implementat de ctre istoria aezrii de la Porolissum. Unul dintre cele
noul director al sitului arheologic. Mai nti a fost mai importante rezultate obinute n ultimii trei
adunat ntreaga informaie topografic i astfel ani de cercetri a fost realizarea pentru prima
au fost cartate toate structurile arheologice cunos- oar a unui nou plan mai complex i mai precis al
cute fiind creat un sistem topografic local. Recent sitului. La baza filosofiei de abordare a cercetrii va
(2012), directorul sitului, a ctigat n cadrul sta o viziune interdisciplinar ce va urmri dou
competiiei organizat de CNCS-UEFISCDI un direcii principale: concentrarea cercetrii tiini-
proiect de cercetare n parteneriat cu alte instituii fice asupra problemelor majore pe baz de proiecte
de cercetare clujene intitulat Seeing the Unseen. bine definite i extinderea parcului arheologic i n
Landscape archaeology on the northern frontier zona oraului roman.
of the Roman Empire at Porolissum69. n cadrul
proiectului, au fost planificate o serie de cercetri BIBLIOGRAFIE
geofizice extinse i diversificate pe toat ntin-
derea sitului, accentul fiind pus pe zonele mai Baatz 1966,
puin cunoscute70. Cele mai importante rezultate D. Baatz, Zur Geschtzbewaffnung rmischer Auxili-
au fost obinute n sectoarele XZ i AH (Fig. 1; artruppen in der frhen und mittleren Kaiserzeit. Bonner
18 20). Aici, au putut fi identificate cldiri de Jahrbcher 166, (1966), 294 207.
diverse dimensiuni, cele mai mari (70 40 metri
Baatz 1978,
spre exemplu) cu caracter public, dar i numeroase
D. Baatz, Recent Finds of Ancient Artillery. Britannia
locuine, precum i un contur dublu foarte intere- 9, (1978), 1 17.
sant care delimiteaz un grup de construcii. Acest
contur dublu a fost suplimentar investigat prin Bajusz 2011,
msurtori geofizice realizate prin metoda tomo- I. Bajusz, Amfiteatrul de la Porolissum i amfiteatrele din
grafiei de rezistivitate electric (Fig. 21). Cele dou provinciile romane de la Dunrea de Mijloc, Cluj-Napoca
profile ERT au artat c cele dou anomalii lineare (2011).
de maxim magnetic, ce par s delimiteze o incint,
Bennett 2006,
corespund totodat unor anomalii de maxim J. Bennett, The cohors equitata fort at Tihu-Cetate,
Romania: the results of geophysical survey and other
64
CIL III 836.
research. Journal of Roman Archaeology 19, (2006),
65
Bajusz 2011, 59 65.
278 299.
66
CIL III 828.
67
Matei De Sena 2005.
68
Scurtu 1997; Scurtu 2003; Tirpk et alii 2007. Bondoc Gudea 2009,
69
Opreanu Lzrescu 2012. D. Bondoc, N. Gudea, Castrul roman de la Rcari.
70
La fel ca i n cazul studiilor geofizice realizate n zona ncercare de monografie, Cluj-Napoca (2009).
curtinei de nord-est, rezultatele explorrii geofizice a
sectoarelor XZ, AH i MQ vor fi n extenso publicate ntr-un 71
Lipovics et alii 2008; Petrovszki et alii 2008; Lipovics et
raport tehnic, n revista Ephemeris Napocensis. alii 2009.

89
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Campbell 1984, Gudea 1989,


D. B. Campbell, Ballistaria in First to Mid-Third N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-
Century Britain: A Reappraisal. Britannia 15, (1984), roman la marginea de Nord a Imperiului Roman. ActaMP
75 84. 13, (1989).

Cichorius 1896 1900, Gudea 1996,


C. Cichorius, Die Reliefs der Traianssule, Berlin, N. Gudea, Porolissum. Un complex daco-roman la
(1896 1900). marginea de nord a Imperiului Roman II. Vama roman.
Monografie arheologic, Cluj-Napoca (1996).
Coci 2004,
S. Coci, Fibulele din Dacia roman / The Brooches from Gudea 1997,
Roman Dacia, Cluj-Napoca (2004). N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Moigrad-
Pomet / Castrul roman de la Moigrad-Pomet, Zalu (1997).
Dhner et alii 2010,
G. Dhner, M. Fiedler, C. Hpken, Ch. Merzenich, Gudea 1997a,
Sz. Pnczel, V. Strmer, Zs. Vasros, Forschungen im N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Buciumi / Castrul
Kastell von Porolissum. Bericht zur Kampagne 2009. roman de la Buciumi, Zalu (1997).
Marisia 30, (2010), 115 126.
Gudea 1997b,
Dhner et alii 2011, N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Bologa-
G. Dhner, M. Fiedler, C. Hpken, Ch. Merzenich, Rescvlvm / Castrul roman de la Bologa-Rescvlvm, Zalu
Sz. Pnczel, V. Strmer, Zs. Vasros, Neue Forschungen im (1997).
Kastell von Porolissum (Dakien, Rumnien). Bericht zur
ersten Kampagne 2009. Klner und Bonner Archaeologica Gudea 2008,
1, (2011), 95 104. N. Gudea, Castrul roman de la Feldioara. ncercare de
monografie arheologic / Das Rmerkastell von Feldioara.
Donaldson 1990, Versuch einer archologischen Monographie, Cluj-Napoca
G. H. Donaldson, A Reinterpretation of RIB 1912 (2008).
from Birdoswald. Britannia 21, (1990), 207 214.
Gudea 2009,
Franzen et alii 2007, N. Gudea, Funditores und Balistarii. Eine Fallstudie
P. Franzen, Al. V. Matei, F. Marcu, The Roman Fort at zur Dacia Porolissensis. (A. W. Busch, H.-J. Schalles),
Romita. ActaMN 41/1, 2004 (2007), 161 177. Waffen in Aktion. Akten der 16. Internationalen Roman
Military Equipment Conference (ROMEC), Xanten,
Gzdac Gudea 2006, 13. 16. Juni 2007, [Xantener Berichte Band 16], Mainz
C. Gzdac, N. Gudea, Coins from Roman Sites and am Rhein (2009).
Collections of Roman Coins from Romania (vol. II)
Porolissum, Cluj-Napoca (2006). Gudea et alii 1972,
N. Gudea, E. Chiril, V. Luccel, C. Pop, Castrul
Gudea 1977, roman de la Buciumi. Contribuii la cercetarea limesului
N. Gudea, Elemente de la piese de artilerie roman Daciei Porolissensis, Cluj-Napoca (1972).
trzie descoperite la Gornea i Orova. mprejurrile
descoperirii i descrierea pieselor. SMMIM 10, (1977), Gudea et alii 1983,
47 61. N. Gudea, A. Landes-Gyemant, Propuneri pentru
o reconstituire grafic a castrului roman de pe Pomt
Gudea 1978, (Porolissum). I. Cldirea comandamentului. ActaMP 7,
N. Gudea, Contribuii la istoria artileriei antice. (1983), 159 179.
Drobeta 3, (1978), 69 75.
Hgel 2003,
Gudea 1979, P. Hgel, Ultimele decenii ale stpnirii romane n
N. Gudea, Castrul roman de la Inlceni. ActaMP 3, Dacia (Traianus Decius Aurelian), Cluj-Napoca (2003).
(1979), 149 273.
Iaroslavschi Bozu 2003,
Gudea 1980, E. Iaroslavschi, O. Bozu, Raport preliminar privind
N. Gudea, Castrul roman de la Brecu. ncercare principalele rezultate ale cercetrilor arheologice din
de monografie / Das Rmerkastell von Brecu. Ein castrul de pmnt de pe Dealul Chilii (comuna Vrdia,
Monographie Versuch. ActaMP 4, (1980), 255 365. judeul Cara-Severin). Banatica 16, I, (2003), 295 300.

Gudea 1983, Isac 2003,


N. Gudea, Raport preliminar n legtur cu cercetrile D. Isac, Castrul roman de la SAMVM Ceiu / The
arheologice executate la Moigrad (Porolissum) n anii Roman Auxiliary Fort SAMVM Ceiu, Cluj-Napoca
1980 1982. ActaMP 7, (1983), 119 148. (2003).

90
Isac 2006 2007, Opreanu Lzrescu 2012
D. Isac, Reparaii i reconstrucii n castrele Daciei C. H. Opreanu, V.-A. Lzrescu, Seeing the Unseen.
romane n a doua jumtate a secolului III p. Chr. (O nou Landscape archaeology on the northern frontier of the
analiz a fenomenului). EphNap 16 17, (2006 2007), Roman Empire at Porolissum. EphNap 22, (2012),
131 163. 356 366.

Lipovics et alii 2008, Petculescu 1999,


T. Lipovics, L. Lenkey, M. Pethe, M. Herein, J. Ferencz, L. Petculescu, Roman military equipment in
I. Bajusz, Msurtori arheomagnetice la Porolissum. Barbaricum in the proximity of the Dacia Limes.
ActaMP 30, (2008), 123 133. (N. Gudea), Roman Frontier Studies. Proceedings of the 17th
International Congress of Roman Frontier Studies, Zalu
Lipovics et alii 2009, (1999), 895 905.
T. Lipovics, J. Petrovszki, I. Kud, S. Pnczel,
A. Dobos, L. Vass, L. Lenkey, I. Bajusz, Domborzati Petrikovits 1971,
modell alkalmazsa egy Porolissumban vgzett rgszeti H. von Petrikovits, Fortifications in the North-Western
cl mgneses mrs feldolgozsban s rtelmezsben. Roman Empire from the Third to the Fifth Centuries
Archeometriai Mhely 2, (2009), 31 41. A.D. The Journal of Roman Studies 61, (1971), 178 218.

Luttwak 1976, Petrovski et alii 2008,


E. N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman J. Petrovski, T. Lipovics, L. Lenkey, M. Pethe,
Empire from the First Century A.D. to the Third, Baltimore- E. Ferencz, T. Herein, Rgszeti kutats cljbl vgzett
London (1976). mgneses mrsek Porolissumon. Magyar Geofizika 49, 2,
(2008), 88 95.
Macrea et alii 1993,
M. Macrea, N. Gudea, I. Mou, Praetorium. Castrul i Protase et alii 2008,
aezarea roman de la Mehadia, Bucureti (1993). D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan, Din istoria militar
a Daciei romane. Castrul roman de insterior de la Gherla /
Marcu 2009, Aus der Militrgeschichte des Rmischen Dakien. Das
F. Marcu, Organizarea intern a castrelor din Dacia, Rmische Binnenkastell von Gherla, Timioara (2008).
Cluj-Napoca (2009).
Ruscu 1998,
Matei 2012, D. Ruscu, Labandon de la Dacie romaine dans les
D. Matei, Die dakischen Lager whrend der sources littraires (I). ActaMN 35/1, (1998), 233 254.
Soldatenkaiserzeit. I. Fragen der Innenarchitektur.
StudiaUBB 57/1, (2012), 52 89. Ruscu 2000,
D. Ruscu, Labandon de la Dacie romaine dans les
Matei De Sena 2005, sources littraires (II). ActaMN 37/1, (2000), 265 275.
Al. V. Matei, E. De Sena, Jac, com. Creaca, jud. Slaj
(Porolissum). Punct: Pomet-Forum. Cronica Cercetrilor Ruscu 2003,
Arheologice, Campania 2004, (2005), 201 202. D. Ruscu, Provincia Dacia n istoriografia antic,
Cluj-Napoca (2003).
Nemeti Dana 2001,
S. Nemeti, D. Dana, La Dacie dans les Res Gestae Divi Scurtu 1997,
Saporis. ActaMN 38/1, (2001), 239 25. E.-F. Scurtu, Radiografia geofizic a unei pri
a oraului roman Porolissum. SCIVA 48, 4, (1997),
Opreanu 1998, 361 372.
C. H. Opreanu, Tihu. Cronica Cercetrilor Arheologice.
Campania 1997, Bucureti, (1998), 79 81. Scurtu 2003,
E.-F. Scurtu, Raport preliminar n legtur cu
Opreanu 1999 2000, cercetrile arheologice de la Porolissum: cercetri geofizice.
C. H. Opreanu, Raetia, Pannonia i Dacia n vremea ActaMP 25, (2003), 257 259.
lui Gallienus. AnB (S.N.) 7 8, (1999 2000), 393 406.
Stuart Jones 1912,
Opreanu 2004, H. Stuart Jones, Companion to Roman History, Oxford
C. H. Opreanu, Dacia, Pannonia and Raetia in the (1912).
time of Gallienus: A comparative approach. (X. Deru,
R. Brulet), Actes du XIVme Congrs UISPP, Universit de Tamba 2008,
Lige, Belgique, [BAR International Series 1312], Oxford D. G. Tamba, Porolissum. Aezarea civil (vicus
(2004), 13 18. militaris) a castrului mare, Cluj-Napoca (2008).

91
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Tirpk et alii 2007, Vldescu 1983,


J. Tirpk, J. Rajtar, Al. V. Matei, F. Scurtu, V. Varsik, C. M. Vldescu, Armata roman n Dacia Inferior,
Geophysical Prospecting in Porolissum, Romania. StZ 41, Bucureti (1983).
(2007), 67 68.
Webster 1998,
Tth 1978, G. Webster, The Roman Imperial Army of the First and
E. Tth, Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgra- Second Centuries A.D., Norman (1998).
bungen von A. Radnti, 1943, Budapest (1978).

Tudor et alii 2011,


D. Tudor, Gh. Popilian, D. Bondoc, N. Gudea, Castrul
roman de la Slveni, Cluj-Napoca (2011).

92
Fig. 1. Planul general al oraului i al castrului roman situate pe dealul Pomt. /
General plan of the Roman town and fort situated on the Pomt Hill.

Fig. 2. Planul general al castrului situat pe dealul Pomt (dup Gzdac Gudea 2006,
Map 6). / General plan of the Roman fort situated on the Pomt Hill (after Gzdac-

93
Gudea 2006, Map 6).
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

0 50 m

Fig. 3. Planul cercetrilor geofizice din zona curtinei de nord i a cldirii B6. / Map of the geophysical research of the northern
area of the fort and of building B6.

0 50 m

Fig. 4. Rezultatul cercetrilor electrometrice n zona cldirii B6. Harta electric realizat prin profilare lateral cu ajutorul
unui dispozitiv de electrozi n configuraie twin. / The results of the electrometric research in the area of structure B6. Electric
map based on ERT profiles using a twin electrode configuration.

94
Fig. 6. Rezultatul cercetrilor geofizice n zona cldirii B6. Hri electrice la adncimea
de 1 m (stnga) i, respectiv, la adncimea de 2.3 m (dreapta) realizate prin modelarea
Fig. 5. Rezultatul cercetrilor geofizice n zona cldirii B6. P0P4: profile ERT 3D a datelor de rezistivitate aparent msurate pe profilele P0P4. / The results of the
(tomografie de rezistivitate electric). / The results of the geophysical surveys in the geophysical surveys in the area of structure B6. Electric maps at the depth of 1 m (left) and at

95
area of structure B6. P0P4: ERT profiles (electrical resistivity profiles). the depth of 2.3 m (right) based on the 3D model of the data provided ERT profiles P0P4.
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

0 50 m

Fig. 7. Detaliu cu noul plan al cldirii B6 i ncadrarea sa planimetric. / Detailed plan of


structure B6 and its new planimetric position.

Fig. 8. Detalii foto tehnica de construcie col cldire B6. / Photographs showing the
construction technique of structure B6.

96
97
Fig. 9. Relevee ale colului cldirii B6. / Map of the corner of structure B6.
98
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 10. Profil transversal prin cldirea B6 suprafaa A1-B6/2010. / Transversal profile of structure B6 area A1-B6/2010.
99
Fig. 11. Profile transversale i longitudinale prin cldirea B6 suprafaa A7-B6/2012. / ransversal and longitudinal profiles of structure B6 area A7-B6/2010.
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 12. Tabel cronologic general al cercetrilor recente. / Chronological table of the recent archaeological excavations.

Fig. 13. Etapele de funcionare a cldirii B6. / Main chronological stages of structure B6.

100
Fig. 14. Bastionul de curtin nou descoperit situat pe latura nord-estic a castrului. / The newly discovered defence tower
situated on the north-eastern side of the fort.

Fig. 15. Distribuia n plan a proiectilelor de piatr. / Plan illustrating the distribution of the stone projectiles inside structure B6.

101
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 16. Detalii ale proiectilelor. / Details of the stone projectiles.

Fig. 17. Rezultatul cercetrilor geofizice n zona bastionului nordic al castrului. P5: Profil ERT (tomografie de rezistivitate
electric). / The results of the geophysical surveys in the northern area of the fort. P5: ERT profile (electrical resistivity profiles).

102
Fig. 18. Reeaua de msur pentru investigaiile magnetometrice realizate la sud de castrul roman (sectoarele
XZ i AH). Este figurat i poziia profilelor ERT din zona celulelor E1, E2 i F1. / Topographic system used for
the geophysical survey situated south of the fort (sectors XZ and AH). The ERT profiles position is illustrated in the
cells E1, E2 and F1.

Fig. 19. Rezultatul cercetrilor geofizice la sud de castrul roman (sectoarele XZ i AH). Harta magnetic. /
The results of the geophysical surveys in the area situated south of the fort (sectors XZ and AH). Magnetic map.

103
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 20. O posibil interpretare a datelor magnetometrice din sectoarele XZ i AH. Negru: ziduri vizibile la suprafa; gri:
drumuri; rou: ziduri i structuri identificate prin anomalii magnetice pozitive; albastru: ziduri i structuri identificate prin
anomalii magnetice negative. / A possible interpretation of the manetometric data from the sectors XZ and AH. Black: walls
visible also on the surface; grey: roads; red: walls and structures identified using positive magnetic anomalies; blue: walls and
structures identified using negative magnetic anomalies.

Fig. 21. Rezultatul cercetrilor geofizice n zona celulelor E1, E2 i F1: profile ERT (tomografie de rezistivitate electric). /
The results of the geophysical surveys in the area of the cells E1, E2 and F1: ERT profiles (electrical resistivity profiles).
104
Fig. 22. Reeaua de msur pentru investigaiile magnetometrice realizate la nord-vest de castrul roman
(sectorul MQ). / Topographic system used for the geophysical survey situated north-west of the fort (sector MQ).

Fig. 23. Rezultatul cercetrilor geofizice la nord-vest de castrul roman (sectorul MQ). Harta magnetic. /
The results of the geophysical surveys in the area situated north-west of the fort (sector MQ). Magnetic map.

105
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Fig. 24. O posibil interpretare a datelor magnetometrice din MQ. Negru: ziduri vizibile la suprafa; gri: drumuri; rou:
ziduri i structuri identificate prin anomalii magnetice pozitive; albastru: ziduri i structuri identificate prin anomalii
magnetice negative. / A possible interpretation of the manetometric data from the sector MQ: Black: walls visible also on the
surface; grey: roads; red: walls and structures identified using positive magnetic anomalies; blue: walls and structures identified
using negative magnetic anomalies.

106
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

MONEDE ROMANE I STATUT SOCIAL


NTRO NECROPOL DE SECOLELE VIVII.
GROAPA LUI HRSTAN, NOLAC, JUD. ALBA, ROMNIA1

Cristian Gzdac*, Clin Cosma**


Cuvinte cheie: monede romane, morminte medievale timpurii, inventar funerar, statut social.
Keywords: Roman coins, early medieval grave, funerary inventory, social statute.

Roman Coins and Social Statute within a Necropolis of the 6th 7th Centuries. The Hrstans Pit,
Nolac, Alba County, Romania
(Abstract)
The investigations in the store room of the National History Museum of Transylvania in Cluj-Napoca, Romania,
have led to the re-discovery of seven Roman coins.
Their findspots has raised quite a level of interest as the findspot mentioned on the paper labels was the well-
known early medieval necropolis of the 6th 7th centuries of Nolac, Alba County.
Despite numerous archaeological reports on this site these coins were never studied. After being restored they
proved to be coins of Nero, Vitellius, Hadrianus: Sabina, Antoninus Pius, Marcus Aurelius (an ancient fake),
Marcus Aurelius: Faustina II, Gordianus III.
The analysis of coins within the archaeological context and together with the funerary inventory has proved
that all the seven coins come from warriors graves. At the same time, it shows that the bronze coins were found in
those graves with a poorer inventory than the three silver coins found in one grave with a richer inventory.
Therefore we deal here with a phenomenon of coin as a sign for social status when the Roman coins are re-used
not as an economic function but to build a social memory.

C ercetarea materialului arheologic aflat n


depozitele muzeelor a relevat, nu de puine
ori, informaii extrem de importante referitoare la
logice recente. n cazul de fa, monedele provin din
cadrul spturilor arheologice efectuate la Nolac n
anii 19611962! Ele au fost descoperite ntmpl-
aspectele istorice ale sitului de unde au fost recol- tor mpreun cu alte categorii de artefacte prove-
tate. La acest aspect se mai adaug faptul c acestea nind din aceeai necropol n depozitul Muzeului
au beneficiat ulterior, prin publicare, de punerea Naional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.
lor n circuitul tiinific. n articolul de fa prezen- Consultarea bibliografiei de specialitate referitoare
tm un asemenea caz.1 la campaniile arheologice din anii respectivi a indicat
Artefactele aflate n discuie sunt apte monede faptul c aceste monede nu au fost menionate n
romane descoperite n morminte de sec. VIVII n publicarea rezultatelor campaniilor arheologice la
necropola de la Nolac (jud. Alba) (pl. 1 2). vremea respectiv3. Pe de alt parte, o alt moned
La prima vedere, innd cont de faptul c mone- roman de la Elagabal este menionat ca fiind des-
dele sunt considerate artefacte speciale de ctre coperit n mormntul 44 din aceeai necropol de
arheologi au valoare cronologic, istoric, docu- la Nolac4. La ora actual moneda nu a putut fi reg-
mentar, iar producerea i mai ales consumul de sit. Starea de conservare a pieselor n momentul re-
moned implic toate nivelele societii2 publica- descoperirii lor n depozitul muzeal atest faptul c
rea lor ar presupune proveniena din spturi arheo- acestea nu au fost supuse unui proces de restaurare i
conservare n momentul descoperirii lor.
1
Acest studiu a fost conceput i finalizat n cadrul Ca urmare, ne facem o datorie de onoare de a
proiectelor de cercetare PN-II-RU-TE 2012 - 3 - 0216, pune n circuitul tiinific aceste monede prin pre-
nr. contract 50/30.04.2013 i PN-II-ID-PCE 2011 - 3 - 0278, zentarea catalogului lor.
nr. contract 330/31.10.2011.
*
Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca, 3
Rusu 1962, 269 292; Rusu 1964, 32 45; Popescu 1962,
Romnia, cgazdac2000@yahoo.co.uk. 212, nr. 96; Popescu 1963, 461; Popescu 1964, 563, nr. 93;
**
Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca, Popescu 1965, 595, nr. 62; RepArhAlba 1995, 129 131,
Romnia, cosma.calin@yahoo.com. nr. 124.
2
Kemmers-Nanouschka 2011, 89. 4
Rusu 1962, 274; Rusu 1964, 37.

107
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Catalogul monedelor (pl. 3 7) MORMNTUL 102


NERO
MORMNTUL 29 5. Nominal: denarius
HADRIANUS: Sabina Axa: 5; D: 19 16,5 mm; G: 3,1 g.
1. Nominal: denarius subaerat Monetrie: Roma
Axa: 6; D: 18,3 mm; G: 1,7 g. Datare: 67 68
Monetrie: Avers: IMP NERO CAESAR AVG P P
Datare: post 117 138 Cap laureat, dreapta.
Avers: SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P Revers: n cmp: SA-LVS
Bust diademat, dreapta. Salus, eznd stnga, pe tron, ine patera.
Revers: PVDI-CITIA Referin: RIC I2, 411
Pudicitia, stnd stnga, ine voalul. Loc de descoperire: Nolac 1962, necropol, groapa lui
Referin: cf. RIC II, 407 Hrstan
Loc de descoperire: Nolac 1962, necropol, groapa lui Observaie: pe avers urma de la o ncercare ulterioar
Hrstan baterii pentru verificarea metalului.

MORMNTUL 41 VITELLIVS
ANTONINUS PIUS 6. Nominal: denarius
2. Nominal: as Axa: 12; D: 18,5 17,4 mm; G: 2,8 g.
Axa: 6; D: 24,4 22,6 mm; G: 11,3 g. Monetrie: Roma
Monetrie: Roma Datare: 69
Datare:158 159 Avers: A VITELLIVS GERM[anicus]
Avers: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXII Cap, dreapta.
Cap laureat, dreapta. Revers: n cmp: FIDES/EXERCITVVM
Revers: TEMPL DIV AVG REST COS IIII/ S C Dou mini strnse.
Templu octastil cu statuile lui Divus Augustus Referin: RIC I2, 67
i Liviei. Loc de descoperire: Nolac 1962, necropol, groapa lui
Referin: RIC III, 1024 Hrstan
Loc de descoperire: Nolac 1961, necropol, groapa lui Observaie: pe avers urma de la o ncercare ulterioar
Hrstan baterii pentru verificarea metalului.

MORMNTUL 58 MARCUS AURELIUS


GORDIANUS III 7. Nominal: denarius subaerat
3. Nominal: antoninianus subaerat Axa: 5; D: 16,9 15,5 mm; G: 2,1 g.
Axa: 12; D: 19,8 mm; G: 3,8 g. Monetrie:
Monetrie: Datare: 180 sau post
Datare: post 241 243 Avers: ANTONINVS AVG
Avers: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Cap laureat, dreapta.
Bust, coroan radial, drapat i cuirasat, dreapta. Revers: [T]R P XXXIIII IM-P X COS III P P
Revers: IOVI STATORI Victoria, stnd stnga pe glob, ine cununa de
Jupiter, stnd dreapta, ine sceptru i mnun- lauri i frunza de palmier.
chiul de fulgere. Referin: cf. RIC III, 411
Referin: cf. RIC IV.3, 84 Loc de descoperire: Nolac 1962, necropol, groapa lui
Loc de descoperire: Nolac 1961, necropol, groapa lui Hrstan
Hrstan Observaie: pe avers se pstreaz fragment din amprenta
digital a falsificatorului antic.
MORMNTUL 93
MARCUS AURELIUS: Faustina II
4. Nominal: bronz provincial
Dup cum menionam mai sus, monedele
Axa: 7; D: 19,6 mm; G: 4,9 g. provin din necropola de 125 de morminte de
Monetrie: PautaliaThraciae secolele VIVII aflat n partea de vest a localitii
Datare: 161 180 Nolac (pl. 2).
Avers: FAVCTINA CEBACTH Din punct de vedere numismatic, piesele
Bust drapat, dreapta; prul prins n coc la spate. respective sunt emisiuni ale statului roman
Revers: OVC VC membrii casei imperiale , emitent civic oraul
Tyche, stnd stnga, ine crma i cornul Pautalia n Thracia (astzi, Kyustendil, Bulgaria)
abundenei. i un fals antic moneda cu portretul lui Marcus
Referin: Moushmov 1912, 4114; RPC Temp no. 8834 Aurelius. Ca frecven de descoperire, asemenea
Loc de descoperire: Nolac 1961, necropol, groapa lui
Hrstan
piese cu excepia celei false apar frecvent n

108
siturile i necropolele romane, fiind nominale cu rocat-maroniu [bronz] monede pentru cei
emitere regulat. Moneda care reprezint un fals din nivelul ierarhic inferior, alb-argintiu [argint]
antic are o caracteristic aparte, ce va fi discutat pentru cei cu un statut social mai nalt7. Practic,
ntr-un studiu separat. n acest caz, moneda i pierde funcia economic,
Totui, un aspect particular n studiul acestor fiind un simbol al unui anumit statut social.
piese numismatice este modul de distribuie al Unii autori au considerat prezena monedelor
acestora n cadrul mormintelor. n mormintele romane n morminte medievale timpurii ca o posi-
nr. 29, 41, 58, 93, ntlnim cte o moned din bil perpetuare a mitului obolului lui Charon
bronz. Trebuie menionat aici c monedele din datorit poziiei n care moneda a fost gsit fa de
mormintele 29 i 58, dei sunt oficial nominale cadavru (n gur)8. n cazul descoperirilor mone-
din argint, au fost emise fie de monetrie, fie tare din necropola de la Nolac, lipsa informaiilor
clandestin cu miez de bronz, care, dealtfel, s-a privind poziia monedelor fa de schelete nu ne
i pstrat n timp ce pelicula de argint a disprut. permite emiterea unei ipoteze privind acest aspect.
Pe de alt parte, mormntul nr. 102 prezint trei Dimpotriv, prezena a trei piese de argint ntr-un
monede, toate de argint inclusiv cea fals are mormnt cu inventar mai bogat dect celelalte ar fi
suprafaa din acest metal. un indiciu de statut social.
S fie doar un simplu aspect c decedatul a fost Monede romane de secole IIII sunt extrem de
mai norocos i a gsit mai multe monede de argint rare n necropole trzii pe teritoriul intracarpatic.
dect ceilali sau statutul su social este marcat prin Predomin monedele de secol IV p.Chr. i cele
depunerea unor astfel de monede? Corelarea mate- bizantine9. Situaia este explicabil prin faptul c
rialului numismatic cu alte artefacte provenite din teritoriul Daciei a fost abandonat de autoritile
acelai context funerar poate reliefa anumite parti- romane n jurul anului 270, n timp ce n secolul
culariti de ordin istorico-social. IV i n perioada urmtoare a avut loc, pe de o
Investigaia n depozitul muzeului de istorie parte, revenirea autoritii romane la Dunrea de
din Cluj-Napoca a scos la lumin nu doar aceste Jos, iar pe de alt parte vor predomina nomina-
monede, dar i o serie de alte artefacte provenite lele de bronz datorit cantitii abundente emise
din aceeai necropol. ansa a fcut ca bileelele cu ca urmare a deprecierii monetare. Ulterior, acestea
numrul mormintelor ataate artefactelor s supra- vor fi nlocuite de monedele bizantine. Un denar
vieuiasc trecerii timpului n majoritatea cazuri- subaerat cu portretul lui Commodus a fost gsit
lor. n consecin, am avut posibilitatea s corelm ntr-un mormnt dintr-o necropol datat n seco-
monedele cu alte artefacte provenite din aceleai lele VIIIIX la Timioara, Podul Modo10.
morminte5, fapt care a dus la posibilitatea emiterii Astfel de prezene romane n morminte medie-
unor concluzii: vale timpurii sunt frecvente pe tot teritoriul Europei
a. toate cele patru morminte cu monede au i mai ales n aria fostului Imperiu Roman11.
aparinut unor rzboinici datorit prezenei Dup cum s-a demonstrat, reutilizarea monedelor
vrfurilor de sulie, lamelor de sbii sau vr- romane n mormintele medievale timpurii repre-
furilor de sgei; (pl. 3 5, 7); zint simboluri ale unei memorii sociale12.
b. corelarea datelor numismatice cu inventa- n cazul monedelor romane din mormintele
rul mormintelor indic faptul c mormn- medievale, acestea au fost gsite accidental n
tul nr. 102 a aparinut unui individ cu o aezri romane abandonate din perioada medieval
poziie social mai nalt dect defuncii timpurie. n cazul monedelor din mormintele din
din celelalte trei morminte: monede de orizontul de secole VIVII de la Nolac, sursa de
argint, inventar funerar de o mai bun cali- provenien a fost probabil aezarea daco-roman
tate (design i metal fier, bronz posibil s
fi fost placat cu argint); (pl. 3 7). 7
Kemmers Nanouschka 2011, 95 96.
Cea de-a doua concluzie confirm practic teoria 8
Steuer 1970, 179 189; Travaini 2004, 165.
limbajului metalelor conform crora metalul 9
Lakatos 2002, 237 256; Mustea 2008, 119 162.
superior (aur, argint) simbolizeaz printre altele
10
Bejan 1983, 489; Bejan 1995, 79. Trebuie menionat
faptul c n volumul Banatul ntre secolele IVIX, aceast
suveranitatea/autoritatea6. n acelai timp, cali- moned nu mai este menionat n cadrul inventarelor
tatea metalului din punct de vedere al culorii: funerare din descoperirile de la Podul Modo (Mare 2004,
125 126).
5
Cu excepia mormntului 93, pentru care artefactele care 11
Morminte lombarde (Travaini 2004, 159 181); Elveia
au constituit inventarul mormntului mai puin moneda (Martin 1991); morminte anglo-saxone (White 1988).
nu au fost identificate la ora actual. 12
Eckhard Williams 2003, 163165; Kemmers Nanouschka
6
Kurke 1999, 25, 53. 2011, 100.

109
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

din secolele IIIII p.Chr. din imediata vecintate a Mustea 2008,


necropolei, punctul umughi13. S. Mustea, Prezena monedei bizantine n bazinul
Dei nu aveau vreo conotaie biografic/ances- Carpailor i la nordul Dunrii Inferioare n secolele
VIII IX. ArhMold 31 (2008), 119 162.
tral cu indivizii care le-au descoperit, monedele
romane erau cu siguran atractive prin litere i Popescu 1962,
imagistic, ceea ce le-a conferit caliti apotro- D. Popescu, Spturile arheologice din Republica
paice. Astfel, acest material numismatic a creat i Popular Romn n anul 1961. SCIVA 13/1 (1962),
format o memorie social a defunctului din cadrul 201 215.
unei (unor) societi aflate n faza de formare14.
Paradoxal, memoria social a acestor societi s-a Popescu 1963,
format prin intermediul unor artefacte care nu D. Popescu, Spturile arheologice din Republica
Popular Romn n anul 1962. SCIVA 14/2 (1963),
aveau nici un trecut istoric pentru aceste comuni- 451 466.
ti objects without a past15.
Popescu 1964,
BIBLIOGRAFIE D. Popescu, Spturile arheologice din Republica
Popular Romn n anul 1963. SCIVA 15/4 (1964),
551 567.
Bejan 1983,
A. Bejan, Necropola de inhumaie de sec. VIIIIX de Popescu 1965,
la Timioara Podul Modo. AMN 20 (1983), 489 498. D. Popescu, Spturile arheologice din Republica
Socialist Romnia n anul 1964. SCIVA 16/3 (1965),
Bejan 1995, 587 605.
A. Bejan, Banatul n secolele IVXII, Timioara (1995).
RepArhAlba 1995,
Eckhard Williams 2003, Repertoriul arheologic al judeului Alba (ed. V. Moga,
H. Eckhardt, H. Williams, Objects without past? H. Ciugudean), Alba Iulia (1995).
The use of Roman objects in early Anglo-Saxon graves.
Archaeologies of remembrance. Death and memory in past RIC,
societies, New York (2003), 141 170. The Roman Imperial Coinage, London.
Kemmers Nanouschka 2011, RPC,
F. Kemmers, M. Nanouschka, Rethinking numismatics. Roman Provincial Coinage (http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/).
The archaeology of coins. Archaeological Dialogues 18/1
(2011), 87 108. Rusu 1962,
M. Rusu, The prefeudal cemetery of Nolac (VIthVIIth
Kurke 1999, centuries). Dacia (N.S.) 6 (1962), 269 292.
L. Kurke, Coins, Bodies, Games and Gold: The Politics of
Meaning in Archaic Greece, Princeton (1999). Rusu 1964,
Lakatos 2002, M. Rusu, Cimitirul prefeudal de la Nolac. Probleme
A. Lakatos, Monede bizantine din perioada avar n de Muzeografie 4, Cluj (1964), 32 45.
Transilvania, vestul i nord-vestul Romniei. EphNap 12
(2002), 237 256. Steuer 1970,
H. Steuer, Zur Gliederung frhgeschichtlicher
Mare 2004, Grberfelder am Beispielder Mnzbeigabe. Neue
M. Mare, Banatul ntre secolele IVIX, Timioara Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 6 (1970),
(2004). 146 190.

Martin 1991, Travaini 2004,


M. Martin, Das sptrmisch-frhmittelalterliche Grberfeld L. Travaini, Saints and Sinners Coins in Medieval
von Kaiseraugst, Kt. Aargau. Teil A: Text, Derendingen Italian Graves. NC 164 (2004), 159 181.
(1991).
White 1988,
Moushmov 1912, R. White, Roman and Celtic objects from Anglo-Saxon
N. A. Moushmov, Ancient Coins of the Balkan Peninsula, graves. A catalogue and an interpretation of their use [BAR
Sofia (1912). British Series 191], Oxford (1988).
13
Popescu 1964, 563, nr. 93; Popescu 1965, 595, nr. 62;
RepArhAlba, 131.
14
Kemmers Nanouschka 2011, 100.
15
Eckhard Williams 2003, 165.

110
Pl. 1. Poziia geografic a localitii Nolac. / The location of Nolac (Google Earth).

Pl. 2. Localizarea necropolei medievale timpurii de la Nolac. / The location of the early medieval necropolis from Nolac
(pe baza / based on Google Earth).

111
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

a b

Pl. 3. Mormntul 29 / Grave 29. 1. Denarius subaerat, Hadrianus: Sabina; a. vrf de lance, fier / spearhead, iron;
b. fragmente ntrituri ram, fier / fragments of ribbings, iron; c. lam de sabie, fier / sword blade, iron.

112
2

a b

Pl. 4. Mormntul 41 / Grave 41. 2. As, Antoninus Pius; a. lam de sabie, fier / sword blade, iron; b. fragmente lame cuite,
fier / fragments of knives blades, iron.

113
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

ba

Pl. 5. Mormntul 58 / Grave 58. 3. Antoninianus subaerat / plated: Gordianus III; a. lam de sabie, fier / sword blade,
iron; b. unidentified fragments of iron.

114
4

Pe moment nu s-au identificat celelalte artefacte ale inventarului din mormntul 93/
At the present state of research no other artefacts of the inventory of grave 93 have been identified yet.

Pl. 6. Mormntul 93 / Grave 93. 4. Moned greceasc provincial de bronz / Greek provincial bronze coin: M. Aurelius:
Faustina II (PautaliaThraciae).

115
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

5 6 7

a b c

Pl. 7. Mormntul 102 / Grave 102. 57. Denarii, argint/silver: Nero, Vitellius, M. Aurelius (fals antic / ancient fake);
ab. vrfuri de lance, fier / spearheads, iron; ce. limbi de curea, bronz / strap-ends, bronze; fi. agrafe de pr, bronz / hair
clips, bronze.

116
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

ROMAN COINS IN SARMATIAN GRAVES FROM


THE TERRITORY OF BANAT 2ND 4TH CENTURIES AD*

Lavinia Grumeza**
Keywords: coins, obolus, graves, Sarmatians, Banat.
Cuvinte cheie: monede, obolus, morminte, sarmai, Banat.

(Abstract)
Coins are to be found in graves from the Tisa river basin, starting with the end of the 2nd century beginning of
the 3rd century AD. Currently 20 necropolises or places with funerary remains are known in the historical territory
of Banat.
We notice that coins appear mostly in rich, male graves, where the deceased enjoyed a special funerary
treatment; sometimes rites that belong to the eastern Sarmatian world were practiced. Thus, the presence of the
coin is closely connected to the status and importance of the deceased inside his group of origin.
As for the practice of putting Charons obolus it is impossible to state with certainty if the Sarmatians knew
and practiced this custom. It is possible that some groups of Sarmatians knew the symbolical payment for passage
in the after-world and to fulfill the necessary rituals by offering a coin. We especially refer here to necropolises from
the end of the 2nd century 3rd century AD, where we have the majority of Roman imports, graves with coffins
and where we often find a coin. Starting with the 2nd century in the Roman Empire the cults of different gods
and spirits intertwine resulting an inhomogeneous syncretic amalgam. It is on this background that we register a
major increase of superstitions inside different layers of the society and a spread of popular beliefs. For sure part of
these beliefs and superstitions from the boundaries of the Empire, along with exported goods and ended up in the
Sarmatian Barbaricum, a territory in between Roman provinces.

C oins appear in Sarmatian funerary com-


plexes due to Roman influence1. They are
to be found in graves from the Tisa river basin,
monetary finds, treasure hoards but also other
imported goods3. At this time there have been
20 documented necropolises or spots, with such
starting with the end of the 2nd century begin- funerary discoveries in the historical territory of
ning of the 3rd century AD, being extremely rare Banat4:
in eastern areas2.
Graves with coins have been documented in
areas where there are concentrations of Roman

* This work was supported by a grant of the Romanian


National Authority for Scientific Research, CNCS
UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE - 2012- 3-0216.
We are grateful to Prof. R. Ardevan, Dr. C. Gzdac and
A. Alfldy-Gzdac for their observations and bibliographical
suggestions.
**
Museum of Ethnography and Border Regiment,
Caransebe, e-mail: lavinia_grumeza@yahoo.com.
1
Kulcsr 1998, 114.
2
In the paper written by A. V. Simonenko, I. I. Marenko
and N. Ju. Limbesesis dedicated to Roman imports from
the lower Danube area the region of Kuban only three
coins are identified in this vast area. A denarius issued 3
Kulcsr 1998, 114.
for Faustina Minor has been found in grave G 8, Majaki 4
The historical borders of Banat are: the river Mure
(Beljaevka) and two bronze coins have been found in grave (north), the river Tisza (west), the Danube (south), the river
121, Voroneskaja (Ust-Labinsk); Simonenko et alii 2008, Cerna and the Carpathian Mountains between the gorge
82, 358, Taf. 146/1,b. from Zam and the beginning of the river Cerna (east).

117
118
Grave Orientation Coin type Position Dating5 Bibliography
Banatski Despotovac Kollinger SN antoninianus issued by Probus, Obv: IMP C M to the right of the 3rd century 4th century Prducz 1940, 262
kertek, M 4 (1)6 AVR PROBUS P F AVG, Rv: SOLI INVICTO pelvis
Banatski Despotovac Kollinger SN antoninianus issued by Claudius II; Obv: IMP in the right hand 3rd century 4th century Prducz 1940, 262
kertek, M 6 (1) C CLAVDIVS P F AVG, Rv: FELICITAS AVG
Crvena Crkva Zoltn-tglavet, SN bronze coin issued by Gallienus in a pot 3rd century 4th century Milleker 1906,
M 1 (2) 266; Prducz 1931,
81
Kiszombor B, M 92 (3) SN denarius issued by Trajan next to the pelvis end of the 2nd century 3rd Prducz 1950, 141
denarius fragment century
Kiszombor B, M 103 (3) SN denarius (2nd century, Antoninus Pius ?) next to the left end of the 2nd century 3rd Prducz 1950, 141
hand century
Kiszombor B, M 112 (3) SN denarius issued by Marcus Aurelius on the thorax 3rd century Prducz 1950, 142
Kiszombor B, M 119 (3) SN denarius issued by Hadrian to the right of the 3rd century Prducz 1950, 142
pelvis
Kiszombor B, M 209 (3) SENW denarius issued by Commodus 3rd century Prducz 1950, 142
Kiszombor B, M 213 (3) SN Denarius next to the left end of the 2nd century 3rd Prducz 1950, 143
hand century
Klrafalva B, M 12 (4) NESW denarius issued by Marcus Aurelius next to the right 3rd century Prducz 1931, 84;
thigh Prducz 1950, 143
Klrafalva B, M 23 (4) SN bronze coin (Marcus Aurelius ?) 3rd century Prducz 1931, 85;
Prducz 1950, 143
Klrafalva Kszghza, M 2 (5) SN denarius issued by Marcus Aurelius 3rd century Prducz 1951, 24
Klrafalva Vastlloms, M 1 (6) SSENW denarius de issued by Trajan next to the skull 3rd century Prducz 1950, 159
Klrafalva Vastlloms, M 3 (6) SSENW denarius issued by Lucius Verus for Lucilla 3rd century Prducz 1950, 159
Kovaica Ciglana Stavilej, M coin issued by Severus Alexander 3rd century 4th century orevi 1994, 43
1(7)
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Panevo Naj, M 4 (8) SENW bronze coin issued by Galba; more likely it is on the chest second half 3rd century middle orevi 1994, 44
one of the first tetrarchs who resembles Galba7 4th century
Panevo Naj, M 8 (8) SENW silver coin issued by Macrinus for Diadumenian in the right hand 3rd century orevi 1994, 44

5
According to the brooches.
6
The number between brackets from the table coincides with the number from the map (Pl. II).
7
Information C. Gzdac.
8
Information C. Gzdac; initially, the coin has been published as being made from bronze; see Batisti Popadi 1984 1985, 59 60.
Grave Orientation Coin type Position Dating Bibliography
Panevo Vojlovica, M 5 (9) SENW silver coin, denarius/ plated denarius8, issued by second half 3rd century first Batisti Popadi
Elagabalus half 4th century 1984 1985,
Obv: IMP ANTONINVS PIVS AVG, Rv: P M 59 60
TR P II COS III P P
Panevo Vojlovica, M 6 (9) SENW 3rd century coin second half 3rd century first Batisti Popadi
half 4th century 1984 1985, 60
Panevo Vojlovica, M 16 (9) SENW coin issued by Constantius I Chlorus for Fl. first half 4th century9 Batisti Popadi
Valerius Severus 1984 1985, 61
Obv: SEVERVS NOB CAES, Rv: VIRTU-S
AV-GG ET CAESS NN
Panevo Vojlovica, M 21 (9) SENW two coins, 2nd and 3rd centuries; second half 3rd century Batisti Popadi
Obv (second coin): L SEPT SEV AV-G IMP XI 1984 1985, 62
PART MAX; Rv: MONETA AVGG
Panevo Vojlovica, M 30 (9) SENW three bronze coins, 4th century next to the hip 4th century Batisti Popadi
1984 1985, 63
Panevo Vojlovica, M 34 (9) SENW 3rd century bronze coin second half 3rd century first Batisti Popadi
half 4th century 1984 1985, 64
Panevo Vojlovica, M 52 (9) SENW a denarius possibly issued by Marcus Aurelius, second half 3rd century first Batisti Popadi
also used as a pendant half 4th century 1984 1985, 67
Vrac Crvenka, M 4 (10) NS bronze coin issued by Claudius II right next to the end of the 3rd century Simovlevi 1957,
left shoulder beginning of the 4th century 57
Vrac Crvenka, M 8 (10) NS bronze coin issued by Gallienus to the right of the end of the 3rd century Simovlevi 1957,
pelvis 58
Vizejdia, T 4 (11) NS denarius issued by Antoninus Pius; Rv: COS IIII end of the 2nd century Vaday 1986, 207
denarius issued by Marcus Aurelius for Divus beginning of the 3rd century
10
Antoninus Pius; Rv: DIVO PIO
denarius issued by Marcus Aurelius for Divus
Antoninus Pius; Rv: CONSECRATIO11
denarius issued by Marcus Aurelius; Rv: COS II
denarius issued by Marcus Aurelius; Rv: RELIG
AVG IMP VI COS III

9
The issue of the coin changes the dating of the grave to the first half of the 4th century AD (Severus II rules between 306307 AD).
10
The coin is wrongly mentioned as issued by Antoninus Pius; Vaday 1986, 207.
11
The coin is wrongly mentioned as issued by Antoninus Pius; Vaday 1986, 207.
12

119
Roman numbers have been used to count monetary finds from uncertain or poorly documented funerary contexts, see Pl. II.
120
Grave Orientation Coin type Position Dating Bibliography
rd
Beba Veche (I)12 denarius issued by Trajan end of the 3 century Milleker 1906,
Obv: IMP. CAES. NERVA. TRAIAN. AVG. 207; Drner 1971,
GERM.; Rv: P. M. TR. P. COS. III. P. P. 689
Glogonj Pik Tami (II) coins issued by Aurelian and Diocletian 4th century orevi 1994, 42
Jasenovo Ciglana (III) bronze coin from Constantine I 4th century Baraki 1975,
32 33
Nagy Szredistye (IV) coin issued by Marcus Aurelius for middle 2nd century first third Reizner 1899, 64;
Faustina Iunior 3rd century Milleker 1906,
252 253
Snpetru German Rech (V) six Roman bronze coins (folles), stuck to each next to the 4th century Mitrea 1963, 471;
other, issued by: Constantine I (1) (type RIC skeleton; all coins Drner 1970,
VII 222); Constans (3 pieces) (type RIC VIII come from a single 455 56
100 minted at Thessalonica), Constantius grave
II (2 pieces) (type RIC VIII 102, minted at
Thessalonica),
Srpski Krstur (VI) denarius issued by Hadrian - Prducz 1942, 326
Stracevo Livezi (VII) Coins 4th century orevi 1994, 46
Novi Kneevac (VIII) SN denarius issued by Lucius Verus for Lucilla 3rd century 4th century Prducz 1957, 98
denarius issued by Hadrian
denarius issued by Marcus Aurelius for
Faustina Iunior
Zdreni (IX) denarius issued by Marcus Aurelius: in the pot 2nd century 4th century Barbu Hgel
Obv: IMP M ANTONINVS AVG TR P XXV, 1993, 71; Hgel
Rv: VOTA SOL DECENN COS III Barbu 1997, 563,
denarius issued by Marcus Aurelius for Divus 589.
Antoninus Pius:
Obv: DIVVS ANTONINVS, Rv:
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

CONSECRATIO
Vrac Veliki Rit (X) Coins dated in the 4th century - Baraki 1961,
117 118

56789101112

5
6
7
8
9
10
11
12
At the present state of research there is no general by Trajan, Hadrian, Antoninus Pius and Marcus
study concerning monetary presence in Sarmatian Aurelius. These pieces are found in necropolises
graves. By comparison of our data with certain dated 2nd 3rd centuries AD, but also later on.
monographs of some micro-regions or Sarmatian The situation is similar for the rest of Sarmatian
sites from the Great Hungarian Plain we notice that graves from the Great Hungarian Plain: coins from
the tradition of depositing monetary offerings repre- the Antonine period predominate20, but also coins
sents a funerary characteristic of Sarmatian commu- from the 3rd century AD21.
nities from Banat. The following necropolises stand These data are normal, because the Roman
out: Kiszombor B, where coins are found in 6 of denarius represents the most frequent type found
the 29 attested graves (20%) and Panevo Vojlovica, in the Barbaricum, especially during the period
where they are found in 7 of the 54 graves (13%)13. between the Marcomannic Wars and the rule of
Monetary funerary finds are concentrated in the Septimius Severus22. Denarii issued during the
north and south of Banat14 (Pl. II), being found in period of the Antonine dynasty predominate in all
only 5% of presently documented Sarmatian graves types of discoveries from the territories outside the
from Banat. Roman Empire: treasure hoards, graves, offerings
In two cases Crvena Crkva Zoltn-tglavet, and settlements23. Tacitus even mentions that the
M 1 and Zdreni coins were found inside a pot, Germans east of the Rhine selected good quality
probably as an offering. For the rest of the analyzed denarii24. This passage is considered in historiog-
situations the coins were placed in the right hand raphy as a topos: barbarians next to the limes adopted
of the deceased, but probably also in a pouch, with Roman habits and goods, while barbarians living
other objects (the pieces are found to the right of to the east (superiores barbari) did not treasure gold
the pelvis, next to the right thigh, next to the hip, and silver25.
etc.). Rarely (in one occasion) they were identified Bronze coins are found in much smaller
on the thorax and next to the skull (Kiszombor numbers (26%), being documented especially in
B, M 112 and Klrafalva Vastlloms, M 1)15. graves from the 3rd century (the second half ) and
Such positions of coins are also found in Sarmatian 4th century AD, from the territory of Banat26. By
necropolises from Szolnok County16, but also in comparison with the denarius, of which only one
Roman necropolises from Dacia17. In the north- is found (except the case of the barrow grave from
European Barbaricum coins appear in graves, in Vizejdia), bronze coins appear in number of three
different places: close to the hand, in the deceaseds (Panevo Vojlovica, M 30) or even six (Snpetru
mouth, but also inside some pots18. German Rech), in the same grave.
In Sarmatian graves found in the territory of In Greek and Latin mythologies the ferryman
Banat silver coins are the most numerous (up to was paid a symbolic tax one obolus (the passage
approximately 54%)19, especially denarii issued to the other side had to be affordable for everyone).
Thus a funerary rite was accomplished, a habit,
13
Coins are not present in all Sarmatian necropolises and
neither are they present in all tombs from such a necropolis, medallions. They arrive in great numbers in the center and
from the Great Hungarian Plain. For example in the necropolis eastern parts of barbarian central Europe towards the end of
from Csongrd Kenderfldek there are 115 graves, but coins the 3rd century AD, Bursche 2006, 225.
are found in just 7 funerary contexts, at Madaras Halmok 20
Vaday 1989, 186.
there are 72 coins in over 600 graves and in the whole county 21
Khegyi 1966 1967, 111.
Szolnok there are coins in only 11 funerary contexts; Khegyi 22
For example in the center and southern parts of present-
19661967, 113; Vaday 1989, 186; Khegyi Vrs 1996, day Poland, nine out of ten Roman coins are represented by
183198; Farkas Torbgyi 2008, 255. denarii. Exceptions to the rule (denarii are found in smaller
14
Pl. II; this map reflects to a high degree the level of numbers) are certain territories close to the limes, north-
archaeological research but also that of published information. eastern present-day Poland, Lithuania and Knigsberg, see
15
No coins were documented to be found in the deceaseds Bursche 1992, 2; Bursche 1994, 472; Bursche 2002, 121;
mouth. In the Roman Empire there existed the eschatological Bursche 2008, 53; with the bibliography.
belief stating that the soul of the dead leaves the body through 23
Bursche 2008, 53.
the mouth, thus a definite break with the world of the living 24
Tacitus, Germ., 5, 3 (Pecuniam probant veterem et diu
and the soul begins its journey to the kingdom of Orcus/ Dis notam, serratos bigatosquae).
Pater/ Pluto, see Alfldy-Gzdac 2009, 63. 25
Tacitus, Germ.,5, 3 (Possessione et usu haud perinde
16
Vaday 1989, 187. adficiuntur. Est videre apud illos argentea vasa legatis et
17
Pslaru 2003, 80. principibus eorum muneri data, non in alia vilitate quam quae
18
Bursche 2002, 126. humo finguntur); for a critical discussion see also Bursche
19
Bronze coins occupy a secondary position with 26%, 2008, 55 56.
and for 20% of the coins we do not know the metal they 26
These data are normal given the monetary economic
were struck of. We have no finds of gold coins (aurei) or of situation in the Roman Empire at that time.

121
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

in the ritual of passing incorporation27. For can be found in the central and north-eastern
the 1st 3rd centuries AD in Roman graves from European Barbaricum: 2nd century AD denarii are
Pannonia but also from other areas of the Empire still used in the living culture, that is in the daily
we find that one coin is places28. In the case of the life of the barbarians until the 5th and even the 6th
analyzed Sarmatian graves the situation is similar: centuries AD36.
in the graves dated in the 2nd (the second half ) and When it comes to Roman necropolises, infor-
3rd centuries AD, most often a single coin is put. mation regarding the tradition of depositing coins
In necropolises from Dacia, but also in other (Charons obolus) is numerous, but the same
provincial necropolises, the depositing of several cannot be stated with regards to the Sarmatian
coins was a usual practice, especially in the 4th world. For now it is difficult to state what were
century AD. Spending in the after-world could the beliefs and customs of these communities
still be numerous in the Roman funerary mentality. regarding the after life. Did the coin represent
A. Alfldy Gzdac mentions the customs officer the pay for the ferryman? Was it a customs, taken
Aecus, Hermes or Dis Pater, characters from the as such, from the Romans or a simple super-
Roman funerary tradition that might be angered stition? A. H. Vaday considers that the coins are
for not receiving their obolus29. Placing several rather an element of the costume, suggesting the
silver coins (possibly in a pouch) might have other profession or the status of the deceased (In diesen
symbolic values: money for spending in the after- Fllen wurde der Beruf des Verstorbenen duch die
world, or, in the case of bronze coins a symbolic Bekleidung und sonstige Beigaben betont)37.
part of the deceased fortune (pars pro toto)30. We In order to come closer to an answer we have
cannot ignore personal beliefs: certain individuals compared our data with similar funerary situations
might consider that a larger sum of money meant from the central-north-European Barbaricum,
sure passage in the nether world31. but also from the Roman Empire. I considered
Several coins, up to 20 pieces, are also found it necessary to discuss the status and meaning of
in funerary sites from the central-north European the coin in the barbarian world. The way in which
Barbaricum32. In the Przeworsk culture coins have an object is gained, its importance in the society
been documented in graves ranging from the of the living, can be clues in establishing its
1st until the 4th centuries AD, denarii from the funerary use.
Antonine period and those from the 3rd century Based on literary sources, A. Bursche notices
AD predominating33. In the Wielbark culture that coins appear in the barbarian environment (in
and in Debczyno Group coins appear in graves, the Przeworsk, Wielbark, Luboszyce cultures, the
especially in the periods C1b C2 as pendants or area of Elba and the western-Baltic area) through
amulets places in pouches, next to the deceased34. several sources: subsidies or tributes paid by the
As far as Sarmatian graves from the Great Romans (annua munera), as payment for releasing
Hungarian Plain are concerned, it is considered Roman captives (usually with gold coins), stipendia
that the coins cannot be relied on as criterion for (antoniniani or folles), donativa (silver and gold
absolute dating, the denarii from the 2nd century coins received by those serving as auxiliaries in
AD still being in use and deposited in graves the Roman army), annonae foederaticiae (money
150 200 years after they were issued. Only for those serving as allies of the Romans), diplo-
monetary pieces from the 3rd and 4th centuries AD matic gifts (gold coins and medallions) or through
can offer more exact dating35. The same situation robbery38. The same sources can be invoked for
the Sarmatian world, adding Roman-Sarmatian
27
Alfldy-Gzdac 2009, 53, 54; Pslaru 2003, 78.
28
In the necropolises from Pannonia (Brigetio, Carnuntum,
commerce as source of coins in the plains between
Aquincum, Matrica) a single coin is deposited in 94,2% (of Tisa and the Danube39.
the cases of tombs with coins), Gzdac 2014 (to be published).
29
Alfldy-Gzdac 2009, 68. Khegyi Vrs 1996, 183 198; Farkas Torbgy 2008,
30
Alfldy-Gzdac Gzdac 2010, 164. 255.
31
Gzdac 2014 (to be published). 36
Bursche 2008, 56. Eggers distinguishes between living
32
Bursche 2002, 126. culture (die lebende Kultur), dead culture (die tote
33
Ciolek 2008, 157. Kultur) and retrieved culture (die wiederendeckte
34
Bursche Okulicz-Kozaryn 1999, 154. Kultur), Eggers 1951, 23 24.
35
In the necropolis from Madaras Halmok (the only 37
Coins are especially present in the graves of male warriors,
Sarmatian necropolis completely researched), out of the 72 alongside weapons, parts from the harness or bracelets, Vaday
coins that were found, 34 were 1st 2nd century AD denarii, 1989, 187.
that sometimes appear with 4th century AD coins or Hunnic 38
Bursche 1986, 284; Pl. I, 1.
ceramic; Khegyi 1966 1967, 113; Vaday 1989, 186 187; 39
Khegyi 1992, 441 445; Vaday 2005, 15 24.

122
The functionality of coins differs in the Roman where these descriptions are present, we notice the
Empire and the Barbaricum. A. Bursche distin- preference for funerary subjects, on the denarii
guishes between all-purpose money in the Empire from graves dating from the 2nd 3rd centuries AD.
(as means of payment and exchange, value standard At Zdreni, on the reverse of a silver coin, Marcus
and guaranteed value) and limited purpose money Aurelius is presented veiled, standing left, sacri-
(with a specific destination)40. In this last case, ficing at a tripod, at his feet a bull (RIC 3, 247), and
when dealing with pre-state societies, without at Vizejdia, on the reverse of a coin issued by the
strong politic elites to guarantee the value, the coin same Marcus Aurelius we find Mercury standing,
very rarely had economic value. holding a patera and caduceus (RIC III, 298). Also
It is because of this that we encounter signif- the many coins issued for Antoninus Pius, with
icant differences between funerary coin offerings the legend CONSECRATIO or DIVO PIO, have
from the Barbaricum and the Roman Empire. represented on the reverse (for the barbarians the
Generally, coins deposited in Roman necropolises image was more important than the writing) most
have little value, usually being made from bronze. often funerary pyres, funerary eagles or altars (RIC
According to the tradition the ferryman needed III, 429 442).
to be paid only a symbolic tax, which is attested With regards to the graves containing coins
mostly in the graves of women and children, more from the northern Barbaricum, A. Bursche speaks
vulnerable but also more faithful preservers of the about an ideological function: monetary imagery
traditions41. In the Sarmatian environment from (the imperial portrait) played a special role in
Banat the situation is different: coins are predom- the Germanic symbolism45. The same A. Bursche
inant in rich male graves, there are silver pieces (it considers that we cannot discuss the classical
indicates the social status of the deceased?), often tradition (Charons obolus), but rather other rites
they are old pieces that probably had a symbolic of passage (rites de passage) and anthropological
meaning, hard to decipher today. roots46. R. Ciolek also proposes other explanations
In the Roman necropolises from Brigetio coins for the coin offerings found in the Przeworsk graves:
have distinct functions: tax for crossing over the magic role, part of spoils, costume elements and in
Styx, pars pro toto or pendants42. Coins can also the royal graves they also serve as ornaments47.
be offerings for the gods, money for other expen- There is a single case (M 52, Panevo Vojlovica)
ditures in the after-life (the deceased needs to where in the Sarmatian funerary discoveries from
have what he needs so that he does not return to Banat a silver coin (a denarius issued by Marcus
the world of the living)43. Thus, the presence of Aurelius) is used as a pendant. Such jewelries
monetary pieces on tombs in the Roman world have been found in other Sarmatian graves from
does not necessarily indicate the belief/ customs of the Tisa basin, being a characteristic of female
Charons obolus. funerary costume48. There was a preference for
Beyond their symbolic value the represen- silver coins, as their used in necklaces made from
tations on the obverse were also important in beads, simple necklaces or torques49. Coins used as
choosing coins. In the necropolises from Brigetio amulets/ perforated pendants are found both in
a significant group of religious coins stands the Roman Empire50, as well as in the Barbaricum
out. The representations on the obverse with in the graves belonging to the Sntana de Mure
Aeternitas, Felicitas, Fortuna, Salus, Providentia, Cernjachov culture or in northern Europe51. In
Spes, Tranquillitas transmit the desire for kindness, the Barbaricum all types of coins could practically
piety or messages concerning the after-world be transformed in jewelry, including denarii or
that might have an eschatological significance gold coins52.
for the survivors44. Unfortunately this secondary In the case of perforated coins we can establish
symbolism, relevant from the personal point of their primary function but we cannot say the
view, can be traced on only several coins discovered same thing about other situations encountered in
in funerary contexts in Banat, the description
of the pieces being very summary. Still, in cases
45
Bursche 2002, 125.
46
Bursche 2002, 126.
47
Ciolek 2008, 170.
40
Bursche 2008, 57. 48
Vaday 1989, 60.
41
Alfldy-Gzdac Gzdac 2010, 165, further information 49
Vaday 1989, 60.
A. Alfldy-Gzdac. 50
Bursche 2008, 57; Alfldy-Gzdac Gzdac 2010, 155;
42
Alfldy-Gzdac Gzdac 2010, 166 167 Perassi 2011.
43
Alfldy-Gzdac 2007, 17. 51
Bursche Okulicz-Kozaryn 1999; Bursche 2002, 125.
44
Alfldy-Gzdac Gzdac 2010, 170. 52
Bursche 2008, 57.

123
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Sarmatian graves from the territory of Banat. The represented part of a capture or payment, interpre-
absence of written sources and of an analysis of the tations also considered for funerary contexts from
whole monetary material found in the graves from the Przeworsk culture.
the Great Hungarian Plain makes it difficult to Thus, we are dealing with separate cases and
offer a precise explanation. not with a single, unitary background of a certain
Still, some observations regarding funerary belief. Even when it comes to the living barbarian
contexts where the coins appear in the Sarmatian culture, A. Busche concludes that There was no
environment from Banat can be drawn. We uniform function of Roman coinage in Northern
mention here three distinct cases53: Europe. Its role was that of symbol or sign in social
A very large group of unmarked graves (23), communication of a heterogeneous meaning. The
oriented south-north, dated in the middle and late Barbarian societies of Late Antiquity lacked clear
Sarmatian period (end of the 2nd century AD 4th dividing lines separating the economic from the
century AD), where we find graves with wooden social, political or symbolic function of coins,
coffins, funerary arrangements with vegetal between profanum et sacrum54.
materials (mats), purifications of the pits (the Funerary furniture from inside the graves,
skeleton is deposited on a bed made of limestone, funerary offerings (parts of sacrificed animals,
on ash or on stone slabs). These types of arrange- food and liquid from ceramic pots) are proof of
ments are very rare in all Sarmatian graves from the Sarmatian beliefs in the after-world. If these
Banat (in just 5% of the cases) but predominate in goods from the world of the living were necessary
the cases of graves containing coins. These graves, in the nether-world, surely money (pieces with a
mostly of males, have a very rich funerary inventory. confirmed value) could also be useful. We cannot
A second group is represented by a few late guarantee with certainty an intentional selection
unmarked Sarmatian graves (end of the 3rd century of religious coins, still we notice some prefer-
4th century AD), oriented north-south. These ences for funerary themes on some denarii from
funerary complexes also had a specific character: Sarmatian graves from the 2nd 3rd centuries AD.
inside grave 4 from Vrac Crvenka there are As for the practice of putting Charons obolus
three pots at the feet of the deceased (one of them it is impossible to state with certainty if the
contains an animal offering), in the case of grave Sarmatians knew and practiced this custom. It
8 from the same necropolis there are two gold is possible that some groups of Sarmatians knew
earrings and at Klrafalva -B, M 12 is the grave of the symbolical payment for passage in the after-
male with a very rich funerary inventory. world and fulfill the necessary rituals by offering a
The third category is made up of barrow 4 coin. We especially refer here to necropolises from
from Vizejdia, dated at the end of the 2nd century the end of the 2nd century 3rd century AD (see
beginning of the 3rd century AD. Here were group 1 from the diagram), where we have the
found five denarii probably from the same grave majority of Roman imports (coins, terra sigillata
(funerary deposit). Inside the barrow grave were vessels, brooches), graves with coffins and where
found coffins, defensive and offensive weapons, we find very often a coin. Starting with the 2nd
harness pieces. century in the Roman Empire the cults of different
We notice that coins appear mostly in rich, gods and spirits intertwine resulting an inhomoge-
male graves (with full inventories, weapons), where neous syncretic amalgam. It is on this background
the deceased enjoyed a special funerary treatment, that we register a major increase of superstitions
sometimes rites that belong to the eastern Sarmatian inside different layers of the society and a spread of
world were practiced. Thus, the presence of the popular beliefs55. For sure, part of these beliefs and
coin is closely connected to the status and impor- superstitions left the boundaries of the Empire,
tance of the deceased inside his group of origin. along with exported goods and ended up in the
We do not exclude the possibility, in the case of Sarmatian Barbaricum, a territory in between
the barrow-grave from Vizejdia, that coins also Roman provinces (Pannonia Inferior, Dacia and
Moesia Superior).
53
Pl. I, 2. Correspondence analyses were done with the
program CAPCA Correspondence Analysis and Principal
Components Analysis (downloaded from the site http://www. Translated by Cosmin Mihail Coatu
archaeoinfo.dk/, 20th December 2012). In this program
we introduced all funerary features with coins (objects)
and aspects concerning funerary rites, rituals and furniture
(variables). We excluded from these analyses coin findings 54
Bursche 2002, 127.
from stray funerary features. 55
Alfldy-Gzdac 2009, 73.

124
BIBLIOGRAPHY du Cercle dtudes numismatiques, Bruxelles, 43/2 (2006),
221 227.
Alfldy-Gzdac 2007,
. Alfldy-Gzdac, Fundkombination der Artefakte Bursche 2008,
in Grbern in Dakien, mit Besonderem Hinblick auf A. Bursche, Inflation and influx of Roman coins
die Mnzen. (C. Cosma), Vergleichende Untersuchung into Barbaricum. (M. Asolati, G. Gorini), I ritrovamenti
Alburnus Maior Obreja, Soporu de Cmpie. Funerary monetali e i processi inflativi nel mondo antico e medievale:
offerings and votive depositions in Europes 1st Millennium atti del IV congresso internazionale di numismatica e di
AD. Cultural artefacts and local identities, Cluj-Napoca storia monetaria, Padova, 12 13 ottobre 2007, Padova,
(2007), 9 19. Esedra (2008), 53 62.

Alfldy-Gzdac 2009, Bursche Okulicz-Kozaryn 1999,


. Alfldy-Gzdac, Anatomia unui ritual. Mrturia A. Bursche, J. Okulicz-Kozaryn, Groby z monetami
izvoarelor literare antice despre mitul lui Charon. EphNap, rzymskimi na cmentarzysku kultury wielbarskiej w
XIX (2009), 49 79. Weklicach kolo Elbljga. J. Andrzejowaki, Comhlan.
Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w
Baraki 1961, Europie qrodkowej dedykowane Teresie Djbrowskiej w 65.
S. Baraki, Sarmatski nalazi iz Vrca. RadVM, 10 rocznice urodzin, Warszawa, Fundacja Przyjacil Instytutu
(1961), 117 143. Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (1999),
141 163.
Barbu Hgel 1993,
M. Barbu, P. Hgel, Monede romane imperiale Ciolek 2008,
descoperite n zona ardean. Ziridava, XVIII (1993), R. Ciolek, Ein Beitrag zur Funktion rmischer
63 77. Mnzen in der Wielbark und in der Przeworsk-Kultur.
Roman coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts
Batisti Popadi 1984 1985, and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory
D. Batisti Popadi, Sarmatska nekropolaVojlovica- Workshop Radziwi Palace, Nieborw (Poland), 3 6
Panevo. RadVM, 29 (19841985), 5983. September 2005, Warsaw (2008), 157 170.

Bursche 1986, Drner 1970,


A. Bursche, Contacts between the Roman Empire and E. Drner, Cercetri i spturi arheologice n judeul
the mid-European Barbaricum in the light of coin finds. Arad. MCA, IX (1970), 445 465.
(I. A. Carradice) Actes du 10me Congrs International de
Numismatique, London (1986), 279 287. Drner 1971,
E. Drner, Dacii i sarmaii din secolele II-III e.n. n
Bursche 1992, vestul Romniei. Apulum, IX (1971), 681 691.
A. Bursche, Roman Ae coinage on the South Baltic
Coast. Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age orevi 1994,
(5th12th centuries), Baltic Sea Conference Lund October M. ordevi, Nalazi nekropola rimskog perioda u
2527 (1991), 114. jugozapadnom Banatu. RadVM, 36 (1994), 41 61.

Bursche 1994, Eggers 1951,


A. Bursche, Die Markomannenkriege und der Zuflu H. J. Eggers, Der rmische Import im freien Germanien,
rmischer Mnzen in das Barbaricum. (H. Friesinger, J. Atlas der Urgeschichte, I, Hamburg (1951).
Tejral, A. Stuppner A.), Markomannenkrige. Ursachen und
Wirkungen, Wien Brno (1994), 471 485. Farkas Torbgyi 2008,
E. Farkas, M. Torbgyi, Sarmatians and the Roman
Bursche 1996, coins. Roman coins outside the Empire. Ways and Phases,
A. Bursche, Contacts between the Late Roman Empire Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH
and North-Central Europe. The Antiquaries Journal, Exploratory Workshop Radziwi Palace, Nieborw (Poland),
Cambridge, 76 (1996), 31 50. 3 6 September 2005, Warsaw (2008), 255 266.

Bursche 2002, Gzdac 2014,


A. Bursche, Circulation of Roman Coinage in C. Gzdac, Did Charon read his obolon? The message
Northern Europe in Late Antiquity. Histoire & mesure, of coin offering in Roman graves from Pannonia. Dacia,
Paris, XVII, 3/4, 2002, 121 141. LVIII (2014), to be published.

Bursche 2006, Alfldy-Gzdac Gzdac 2010,


A. Bursche, Relations between the Late Roman World . Alfldy-Gzdac, C. Gzdac, Coins in funerary
and Barbarian Europe in the Light of Coin Finds. Bulletin contexts. The case of Brigetio. Ex Officina Studia in
honorem Dnes Gbler, Gyr (2010), 161 174.

125
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Hgel Barbu 1997, Prducz 1957,


P. Hgel, M. Barbu, Cmpia Aradului n secolele M. Prducz, Der sptsarmatische Friedhof von
II IV p. Ch. ActaMP, 21 (1997), 565 596. Trkkanisza (Novi Kneevac, Jugoslawien). MFM
(1957), 93107.
Khegyi 1992,
M. Khegyi, Rmische Mnzfunde bei Sarmaten des Perassi 2011,
Karpatenbeckens. MFM, I, 1989/90 (1992), 433 445. C. Perassi, Monete romane forate. Qualche riflessione
su un grand thme europen. Aevum, 85/2 (2011),
Khegyi 1966 1967, 257 315.
M. Khegyi, Rmische Mnzen aus Sarmatische
Grbern und von Sarmatischen Siedlungen. MFM, 1 Pslaru 2003,
(1966 1967), 109 114. M. Pslaru, Obolul lui Charon. (M. Brbulescu,
coord.) Funeraria Dacoromana. Arheologia funerar a
Khegyi Vrs 1996, Daciei romane, Cluj Napoca (2003), 44 82.
M. Khegyi, G. Vrs, A madarasi temet rmai
pnzei. (Krankovics I.), A numizmatika s a trstudomnyok Reizner 1899,
II, Debrecen (1996), 183 199. J. Reizner, Kzlemnyek a Szeged vrosi Mzeumbl.
Archrt, XXIX (1899), 183 190.
Kulcsr 1998,
V. Kulcsr, A krpt-medencei szarmatk temetkezsi Simonenko et alii 2008,
szoksai, Aszd (1998). A.V. Simonenko, I. I. Marenko, N. Limberis,
Rmische Importe in sarmatischen und maiotischen Grbern
Milleker 1906, zwischen Unterer Donau und Kuban, Mainz (2008).
B. Milleker, Dlmagyaroszg rgisgleletei a honfoglals
elti idkbl, Temesvr, III (1906). Simovlevi 1957,
N. Simovlevi, Sarmatischer Stratum Crvenka bei
Mitrea 1963, Vrsac. RadVM, 6 (1957), 57 65.
B. Mitrea, Descoperiri recente i mai vechi de monede
antice i bizantine n R.P.R. SCIV, XIV/2 (1963), Tacitus, Germ.,
466 474. Cornelii Taciti, De origine et situ Germanorum (tr.
T. Naum), Bucureti (1963). (http://www.thelatinlibrary.
Prducz 1931, com/tacitus/tac.ger.shtml#5, 1. 06. 2013).
M. Prducz, A nagy magyar Alfld rmai kori leletei.
DolgSzeged, VII (1931), 74 186. Vaday 1986,
A. H. Vaday, Beitrage zum Fund von Vizesd Puszta.
Prducz 1940, FolArch, XXXVII (1986), 197 220.
M. Prducz, Ernhzai jazig leletek. Archrt, III/1
(1940), 261269. Vaday 1989,
A. H. Vaday, Die sarmatischen Denkmler des
Prducz 1942, Komitats Szolnok. Ein Beitrag zur Archologie und
M. Prducz, A szarmata korleg korbbi emlkei a Geschichte des sarmatischen Barbaricums. Antaeus,
Bnsgban. Archrt, III/3 (1942), 305 328. 17 18, Budapest (1989).

Prducz 1950, Vaday 2005,


M. Prducz, A szarmatakor emlkei Magyarorszgon A. H. Vaday, Corpus der rmischen Funde im
(Denkmler der Sarmatenzeit Ungarns), III, Budapest europischen Barbaricum, Budapest (2005).
(1950).

Prducz 1951,
M. Prducz, Szarmatakori leletek Klrafalvrl.
Archrt, 78 (1951), 2425.

126
1

Pl. I. 1. Function of Roman coins in German societies in third to fifth centuries AD (Bursche 1996); 2. Corespondence
analyses (graves with coins and other funerary rituals).

127
128
N

Stray findings from funerary features


ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Unmarked necropolises / graves


Barrow necropolises

M Coins
C Coffins
20 km
A Special arrangements of the grave pit

Pl. II.
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

ANOTIMPURI ALE MORII. DATE DESPRE O METOD


ARHEOLOGICOASTRONOMIC PENTRU STUDIEREA
RITURILOR FUNERARE ANTICE*

Vlad-Andrei Lzrescu**, Vlad Turcu***


Cuvinte cheie: orientarea mormintelor; practici funerare; metoda i teoria arheologiei; arheo-astronomie; landscape
archaeology; epoca migraiilor; Transilvania; Romnia.
Keywords: grave orientation; mortuary practices; archaeological method and theory; archaeo-astronomy; landscape
archaeology; great migration period; Transylvania, Romania.

Seasons of Death. Towards an Archaeological-Astronomical Method for Studying Ancient Burial Rites
(Abstract)
The paper focuses on the many problems occurring while analysing mortuary discoveries, emphasizing and
reviewing the main aspects that should be taken into consideration while dealing with such material. Right from
the start we would like to stress that such an approach is strictly conditioned by a thorough excavation technique
and documentation in order to produce enough data to study how ancient communities conceptualized death.
The orientation of the tomb can offer us a great deal of information following the idea that no such action
was in fact random. We can then suppose that the orientation of the tombs was performed according to inner
cosmologies and rules of each structured community being thus the result of a conscious and self-assumed way of
thinking. Following this idea and based on the hypothesis that some religious cardinal points should exist in every
community whether they refer to geographical, religious or cultural aspects we tried to establish the seasons of
death in two Gepidic necropolises Vlaha (Cluj County) and Fntnele (Bistria-Nsud County) based on the
slight deviations of the axis of the tombs.

1. Premise teoretice este nc de la nceput condiionat de existena

A rticolul va aborda cteva dintre numeroa-


sele probleme ce ar trebui luate n con-
siderare atunci cnd se dorete realizarea unei
unei spturi meticuloase i a unei documentaii
complexe din cadrul creia se extrag elementele
de interes ce pot ajuta la elaborarea unor concluzii
analize ct mai riguroas a descoperirilor cu carac- referitoare la modul n care comunitile antice se
ter funerar, n ideea unei mai bune nelegeri a raportau i acionau n cadrul ritualurilor prilejuite
regulilor i cosmologiilor interne ale comunit- de nmormntare1.
ilor umane, ce conduc la anumite maniere de Odat cu progresele arheologiei mortuare, cerce-
tratament la care defuncii sunt supui n cadrul ttorii au ncercat s neleag maniera n care soci-
ceremoniilor funerare. ntreaga noastr abordare etile antice erau organizate pornind de la analiza
datelor furnizate de domenii cum ar fi antropologia
* Acest articol a fost parial susinut prin granturile de cultural sau etnografia2. Moartea este neleas n
cercetare finanate de Autoritatea Naional pentru Cercetare acest caz ca un ritual de trecere3, nmormntarea (ca
tiinific, CNCS-UEFISCDI, proiectele numerele PN-II-
aciune), fiind neleas corect doar n legtur cu
ID-PCE -2011 - 3 - 0158 (pentru V.-A. L.). i respectiv PN-II-
PT-PCCE - 2011 - 3 - 0214 / 2012 (pentru V. T.). Suntem un context bine definit n timp i spaiu4. Dorim s
profund ndatorai domnilor Dr. Ioan Stanciu i Dr. Coriolan atragem atenia asupra faptului c nmormntarea
H. Opreanu, cercettori la Institutul de Arheologie i Istoria propriu-zis, neleas ca un ntreg proces, repre-
Artei Cluj-Napoca, pentru ajutorul acordat n obinerea zint de fapt moartea social a celui pentru care se
documentaiei grafice necesar studierii necropolelor de la
Vlaha i Fntnele. 1
OShea 1992, 12; Braun 1981, 398; Marthon 2005, 2;
** Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca al Parker Pearson 1999.
Academiei Romne, Str. M. Koglniceanu 12 14; e-mail: 2
Binford 1971; OShea 1992, 9; Thomas 2000, 658;
lazarescu_vlad@yahoo.com. Buikstra Konigsberg 1985, 330; Chapman 1981; Mainfort
*** Institutul Astronomic Observatorul Astronomic Cluj- Jr. 1985, 555; Parker Pearson 1999.
Napoca al Academiei Romne, Str. Cireilor 15; e-mail: 3
Gennep 1996, 133; Murphy 2000, 408.
vladturcu@yahoo.com. 4
Mizoguchi 1993, 231 233; Srensen 2004, 169.

129
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

desfoar ceremoniile5. Cu uurin putem observa practici rituale, care altfel ar fi rmas necunoscute
paradoxul reprezentat de faptul c mormintele i sau neexploatate, referitoare la considerentele ale-
contextele funerare n general nu ne vorbesc att de gerii unei anumite orientri a mormintelor folo-
mult despre defunct (din simplul motiv c acesta nu sindu-ne de mijloace de analiz venite dinspre
se putea nmormnta singur), ct despre credinele domeniul arheo-astronomiei. Scopul final al unor
celor care participau n mod activ la ceremoniile astfel de abordri ar fi acela de a pune n discu-
funerare6. Ceremonia funerar propriu-zis repre- ie principalele structuri ale comunitilor antice,
zint n fond un ritual n cadrul cruia societatea precum i felul n care acestea erau organizate.
celor vii nu se organizeaz doar pe sine, ci i pe cea a Ideea studiului nu este aceea de a oferi rspun-
morilor prin chiar setul de reguli extrem de stricte suri tranante asupra unor probleme care nu pot
ce compun ceea ce se numete ideologie funerar7. fi rezolvate doar n aceast manier, ci mai degrab
Mormntul n sine are o funcie clar stabilit nc de a oferi noi ci de interogare i interpretare a
din momentul n care a fost conceput i spat fiind unor date arheologice deja existente, care altfel ar
de fapt noul spaiu destinat defunctului; momentul fi rmas neexploatate la capacitatea maxim.
depunerii decedatului n mormnt marcheaz deci Pentru a continua n termeni realiti abordarea
momentul social al morii acestuia, un moment n asumat, a fost nevoie de stabilirea unor premise
care separaia dintre cei mori i cei vii este marcat de fond care s guverneze ntreaga analiz. n cazul
n mod sugestiv8. de fa am plecat de la ideea c fiecare form de
Numai avnd n minte cele mai sus menionate organizare comunitar privete nmormntarea
putem nelege c mormntul are o funcie foarte ca pe o parte esenial a unor ceremonii rituale,
strict i precis stabilit nc din momentul sprii studiul orientrii mormintelor oferindu-ne nume-
sale, jucnd un rol central n ntreaga ceremonie roase date despre acestea, presupunnd c o astfel
funerar. Metoda de analiz a unui mormnt ar de aciune nu era lsat la voia ntmplrii. Putem
trebui s includ pe lng informaii despre forma, ulterior presupune c aciunea de orientare a mor-
orientarea sau tipul su i date legate de energia mintelor se realiza n conformitate cu regulile
depus pentru amenajarea sa, structur intern, cosmologice specifice fiecrei comuniti, fiind n
poziia defunctului n interiorul acestuia sau locul esen rezultatul unui mod asumat de a gndi12.
inventarului funerar n relaie att cu mormntul, Urmrind aceste idei dar i ipoteza conform creia
ct i cu defunctul9. Toate aceste date ar trebui fiecrei comuniti i sunt specifice anumite puncte
ulterior corelate cu alte variabile precum vrsta sau cardinale de natur religioas, fie c acestea se
sexul defunctului, poziionarea n cadrul necropo- refer la elemente geografice concrete sau elemente
lei sau alte informaii obinute prin intermediul cultural-religioase13, am ncercat stabilirea unor
disciplinelor conexe precum etnografia, biologia, anotimpuri ale morii pentru dou necropole din
antropologia fizic etc.10. Analiza ritualurilor fune- perioada migraiilor, respectiv Vlaha (jud. Cluj)
rare reprezint o abordare complex ntruct nicio- i Fntnele (jud. Bistria-Nsud) pornind de la
dat nu putem nelege sau enumera toate practicile studiul micilor deviaii ale axei principale a mor-
ce nsoeau nmormntarea pentru simplul motiv mintelor. Din cte cunoatem, astfel de ncercri
c anumite elemente simbolice, documentate pe lipsesc pentru Epoca migraiilor aa cum este ea
cale etnografic sau literar (cum ar fi spre exemplu definit n Romnia, sporind deci interesul i entu-
bocetul), nu las urme arheologice i deci nu pot fi ziasmul pentru o asemenea tentativ.
abordate n acest context dect pur teoretic11. Motivele pentru care au fost alese aceste necro-
Pornind de la astfel de premise ncercm s pole se refer pe de-o parte la necesitatea existen-
aducem noi contribuii n ceea ce privete unele ei unui numr mare de morminte ce urmau a fi
supuse analizei (pentru a oferi studiului o anumit
5
Thomas 2000, 656; Lips 1960, 532. consisten statistic) i pe de alt parte, necesit-
6
Murphy 2000, 405; Parker Pearson 1999, 3; Young 1999, ii de a avea nregistrate ct mai corect orientrile
216; Trinkaus 1984. mormintelor (n cazul sitului de la Vlaha, toate
7
Martin Kilcher 2000. mormintele au fost msurate cu staia total).
8
Parker Pearson 1999, 5; Marthon 2005, 3; Srensen 2004,
170. Cu alte cuvinte, am ncercat s eliminm pe ct
9
Dickinson 2002; Binford 1971; Marthon 2005; Parker posibil eroarea uman n ceea ce privete nregis-
Pearson 1999; Murphy 2000, 407; Struck 2000, 85. trarea datelor ce urmau a fi analizate.
10
Gamble et alii 2001, 185; Buikstra Konigsberg 1995,
316; Meindl Russell 1998, 377; Marthon 2005, 7; Renfrew
Bahn 1991, 176; Metcalf Huntington 1991. 12
Parker Pearson 1999, 6; Dickinson 2002, 75.
11
Young 1999. 13
Binford 1971; Rose 1922.

130
Figura 1. Hart ilustrnd amplasamentul siturilor de la Vlaha (jud. Cluj) i Fntnele
(jud. Bistria-Nsud). / Map illustrating the position of the sites from Vlaha (Cluj County)
and Fntnele (Bistria-Nsud County).

Un alt motiv care a determinat alegerea acestor cronologic amintit de-a lungul Europei Centrale)
dou necropole se refer la un cu totul alt aspect. fiind unele dintre cimitirele cele mai interesante
Este binecunoscut faptul c orientarea morminte- descoperite n Transilvania, element care le confer
lor se realiza n funcie de credine specifice fiecrei cu att mai mult o importan sporit. Alt aspect
comuniti. De obicei aceast orientare este trasat care a contribuit la relevana unui asemenea studiu
n funcie de puncte cardinale geografice (un loc este legat de faptul c o abordare similar pentru
considerat sacru, o construcie central din interi- situri aparinnd Epocii Migraiilor de pe teritoriul
orul aezrii sau din apropierea acesteia) sau celeste Romniei nu a mai fost ncercat, cele cteva studii
(poziia Soarelui ntr-un anumit moment din zi sau publicate pe aceast tem concentrndu-se asupra
alte astfel de elemente astronomice), care posed o necropolelor preistorice sau medievale16.
ncrctur simbolic n cadrul comunitii respec- Necropola de la Vlaha (jud. Cluj), cel mai
tive14. Pentru ca iniiativa noastr s fie valabil, mare cimitir de acest gen cercetat pn n momen-
era nevoie de un anumit grad de certitudine cu tul de fa n Romnia, este situat la extremitatea
privire la punctul pe care aceste dou comuniti l unei terase prelungite ce reprezint limita vestic a
considerau drept reper n orientarea mormintelor, rului Finiel (uneori numit i Raco de ctre local-
care n cazul de fa este strict legat de micrile nici), un afluent al Someului Mic. Dac ar fi s
Soarelui, cunoscut fiind faptul c Gepizii erau o trasm o linie imaginar, situl s-ar afla la aproxima-
populaie cretinat n rit arian, mormintele fiind tiv 9 km sud-vest de municipiul Cluj-Napoca, la o
orientate n consecint pe axa vest-est15. altitudine de 474 476 metri, avnd coordonatele
geografice 464127.01 Nord i 232707.59 Est.
2. Prezentarea siturilor Cercetat aproape n ntregime, necropola prezint
Ambele situri, datate n linii mari n secolul un plan care sugereaz ideea c o mare parte a mor-
al VI-lea p. Chr., aparin aa-numitei categorii mintelor au fost dispuse sub forma a 10 iruri para-
Reihengrberfelder (cimitire cu morminte n iruri lele orientate pe axa nord-sud.
paralele un tip bine documentat pentru perioada
14
Rose 1922; Rahtz 1978. 16
Morintz Koglniceanu 2009; Punescu Teodor 2006;
15
Salin 1952. Maxim et alii 2002.

131
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Figura 2.1. Planul topografic al sitului i dispunerea cimitirului de la Vlaha (jud. Cluj). Imagine inedit, obinut prin
amabilitatea domnului Dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie i Isatoria Artei Cluj-Napoca). / Topographic map
showing the site at Vlaha (Cluj County). Unpublished records courtesy of Dr. Ioan Stanciu (Institute of Artchaeology and
History of Art Cluj-Napoca).

Figura 2.2. Planul general al necropolei de la Vlaha (jud. Cluj). Imagine inedit, obinut prin amabilitatea domnului
Dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca). / Detailed plan of the necropolis at Vlaha (Cluj
County). Unpublished records courtesy of Dr. Ioan Stanciu (Institute of Artchaeology and History of Art Cluj-Napoca).

132
Figura 3.1. Planul topografic al sitului i dispunerea cimitirului de la Fntnele (jud. Bistria-Nsud) (dup Dobos
Opreanu 2012, Pl. 57). / Topographic map showing the site at (Bistria-Nsud County) (after Dobos and Opreanu 2012,
Pl. 57).

Parally disturbed graves


Totally disturbed graves
Graves without skeleton
N

0 10 m

Figura 3.2. Planul general al necropolei de la Fntnele (jud. Bistria-Nsud) (dup Dobos Opreanu 2012, Fig. 1). /
Detailed plan of the necropolis at Fntnele (Bistria-Nsud County) (after Dobos and Opreanu 2012, Fig. 1).

Cu o singur excepie, toate mormintele sunt 465605.92 Nord i 241608.73 Est la o alti-
orientate pe direcia vest-est. Urmrind distribu- tudine de aproximativ 405 410 m. Din nefericire
ia la orizontal a mormintelor se poate presupune nu se cunoate ntinderea real a necropolei aceasta
ideea unei evoluii cronologice a necropolei de-a nefiind integral cercetat. Din punctul de vedere
lungul timpului. Un element specific al cimitirului al structurii sale interne, 7 iruri de morminte
de la Vlaha este constituit de faptul c mormintele dispuse paralel pe o ax nord-sud pot fi cu uurin
descoperite au suferit intervenii ulterioare ntr-o identificate, nsumnd un numr de 65 morminte
proporie de aproximativ 90%, situaie care nu este cercetate i documentate.
neobinuit pentru cimitirele contemporane aces- Fr excepie, toate mormintele sunt orientate
tuia din zon17. pe direcia vest-est. La fel ca i n cazul necropolei
Situl de la Fntnele (jud. Bistria-Nsud) de la Vlaha i la Fntnele ntlnim acelai fenomen
este poziionat pe panta de est a unei terase de intervenie ulterioar asupra mormintelor, toate
relativ ngust avnd coordonatele geografice mormintele fiind deranjate n proporii diferite18.
17
Stanciu et alii 2005; Stanciu et alii 2006; Stanciu et alii 2007. 18
Dobos Opreanu 2012.

133
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

3. Metode utilizate aranjezi cadavrul sau cosciugul n interiorul unei


n ceea ce privete metodele utilizate, trebuie gropi adnci de aproximativ 1,5 2 m cu o lime
menionat faptul c s-a urmrit identificarea unor apropiat de 0,50 0,60 m.
soluii de calcul care s limiteze pe ct posibil eventu- Mai mult dect att, numeroase aspecte
alele erori umane care ar fi putut, n ultim instan, legate fie de micri involuntare ale defunctului
influena negativ ntreaga abordare. Se are n vedere n interiorul gropii cauzate de manipularea sa la
pe de-o parte determinarea orientrilor morminte- momentul nmormntrii (vezi, spre exemplu,
lor prin intermediul anumitor pachete de programe prbuirea capacului cosciugului, consecin a
destinate procesrii i prelucrrii de imagini, iar pe de putrefaciei acestuia de-a lungul timpului), fie
alta determinarea azimuturilor arcelor solare pentru numeroasele procese tafonomice care au loc dup
fiecare dintre cele dou situri studiate. Din punct de astuparea gropii, pot duce la discrepane de ori-
vedere metodologic, este practic pentru prima dat entare destul de mari ale scheletului fa de axa
cnd date de acest gen, obinute utiliznd aceleai mormntului20.
mijloace tehnice, dar provenind din dou situri dis- Determinarea orientrilor gropilor morminte-
tincte, sunt comparate n ideea observrii anumitor lor folosete metode specifice procesrii de imagini.
recurene ce pot fi interpretate nu numai din punct Scopul procesrii imaginilor i/sau al planurilor
de vedere statistic, ci i cultural. individuale sau generale ale amplasrii gropilor de
mormnt este de a obine un contur continuu al
3.1. Determinarea orientrilor mormintelor marginilor acestora. Determinarea limitelor mor-
Elementul determinant al metodei este folosi- mintelor se realizeaz pe baza unui algoritm de
rea gropilor de mormnt pentru stabilirea orien- detecie de contur (Laplacian de Gaussian LoG)21.
trilor, fa de alte metode care folosesc orientarea Regiunea delimitat de conturul fiecrui mormnt
scheletului sau ale oaselor femurale19. Motivele ale- constituie regiunea de interes D.
gerii unui astfel de criteriu se refer pe de-o parte la Determinarea orientrii formei este realizat
faptul c groapa propriu-zis era spat prima dat, pe baza metodei statistice care interpreteaz regi-
deci ea trebuia orientat ntr-o anumit direcie, unea mrginit de conturul determinat anterior
pe de alta la realitatea c este destul de greu s ca fiind densitatea de probabilitate a unei vari-
abile aleatoare bidimensionale. Pe baza caracte-
risticilor statistice ale acestei variabile aleatoare
momentele, poate fi determinat transforma-
rea de coordonate care este invariabil la rotaie.
Originea sistemului de coordonate transformat
este n centrul de greutate al regiunii, iar unghiul
de rotaie care intervine n aceast transformare
determin direcia axei principale de inerie.
Acest unghi definete orientarea suprafeei fa
de axa orizontal a imaginii22.
Formulele care descriu transformarea sunt:
= ( x xc ) cos + ( y yc ) sin
(3.1.1),
= ( x xc ) sin + ( y yc ) cos

unde xc, yc, sunt coordonatele centrului de greutate


al regiunii (centroidul) i sunt obinute cu relaiile:
m10 m20
=xc = , yc (3.1.2).
m00 m00
Momentele de ordin (p+q) ale distribuiei bidi-
Figura 4.1. Mormntul 31 din necropola de la mensionale continue corespunztoare regiunii
Fntnele (jud. Bistria-Nsud) (dup Dobos mrginit de contur D, se obin cu relaiile:
Opreanu 2012, Pl. 45/1). / Tomb 31 from the necropolis
at Fntnele (Bistria-Nsud County) (after Dobos and
Opreanu 2012, Pl. 45/1). 20
Dupras et alii 2005; Vass 2001; Stojanowski et alii 2002.
21
Sonka et alii 2008; Turcu 2010.
19
Parisot Petrequin 1982; Vince et alii 1996. 22
Cramr 1962; Papoulis 1991.

134
axa orizontal l face cu direcia nordului (figurat
pq = x y f ( x , y )dxdy
p q
m (3.1.3), pe plan).
D Pentru fiecare sit cercetat trebuie inut cont de
direcia real a nordului geografic. Pentru siturile cer-
unde f(x,y) este nivelul de gri al punctului de coor- cetate nainte de apariia tehnologiei GPS orientarea
donate (x,y) al regiunii de interes. luat ca reper era direcia polului nord magnetic.
Pentru situaia concret a imaginii discrete Metoda de determinare a orientrilor mor-
binare (f(x,y)=1 pentru regiunea de interes D, iar mintelor poate folosi trei categorii de informa-
n rest f(x,y)=0), relaia pentru calculul momente- ie primar pe baza crora se pot face msurto-
lor este: rile: planuri / imagini individuale pentru fiecare
mormnt, planuri generale ale necropolelor,
m pq = i p j q imagini de ansamblu ale necropolelor. Fiecare
D
(3.1.4),
dintre acestea prezentnd anumite particulariti.
unde (i,j) sunt coordonatele pixelilor imaginii Determinrile utiliznd planurile individuale
discrete. au rezoluie bun, dar pot produce imprecizii n
Utilizarea momentelor centrate asigur inva- figurarea orientrii nordului.
riana la translaii. Momentul centrat de ordinul Determinrile folosind planurile generale au
(p+q) se obine prin: rezoluie mic, dar ofer avantajul reprezentrii
relative a mormintelor cu mai puine erori (direcia
nordului este mai precis figurat).
pq = ( x xc ) p ( y yc )q f ( x , y )dxdy (3.1.5), Metoda de determinare ideal se refer la obi-
D
nerea unor imagini (fotografie aerian sau imagini
respectiv pentru imaginile discrete binare: satelitare de nalt rezoluie) a ansamblului sitului.
Aceast determinare, atunci cnd imaginea de
pq = (i x ) ( j y )
c
p
c
q
(3.1.6). ansamblu are rezoluie foarte mare, prezint avan-
D tajele unei reprezentari conforme, direcia nord
Dac unghiul de rotaie din transformrile fiind foarte precis determinat. Costul ridicat
3.1.1 este determinat din ecuaia: pentru imagini de fotografie aerian sau imagini
satelitare de nalt rezoluie costituie ns n acest
2 11 cazu un real dezavantaj.
tg (2 ) = (3.1.7),
20 02
atunci direcia axei (xc, yc) este
direcia de maxim concentrare
a distribuiei bidimensionale din
regiunea de interes D23.
Procesarea i determinrile
cantitative pentru imagini au fost
realizate cu software-ul de tip
open-source ImageJ (Java)24.
Pentru determinarea unghiuri-
lor de orientare ale regiunilor
de interes am utilizat applet-ul
existent n pachetul de baz:
measure ellipse fitting25, care
ajusteaz o elips centrat n cen-
troid (xc, yc), axa mare coincide
cu axa (xc, yc), iar aria este egal
cu aria regiunii de interes. Pentru
fiecare imagine / plan a mai fost
determinat i unghiul pe care
23
Cramr 1962. Figura 4.2. Exemplu de determinare a orientrii cu ajutorul software-ului
24
Collins 2002. ImageJ (Java). / The model for the determination of the graves orientation using the
25
Roedick 2007. ImageJ (Java) software.

135
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

3.2. Determinarea arcelor solare Poziiile aparente ale unui corp ceresc (inclusiv
Arcele solare sunt definite ca sectoarele unghiu- ale Soarelui) depind de coordonatele geografice i
lare n interiorul crora sunt cuprinse direciile (azi- sunt exprimate de sistemul de coordonate orizon-
muturile) pentru rsritul, respectiv apusul Soarelui. tale: h = altitudine, A = azimut.
Metoda clasic presupune calcularea direciilor Relaiile de transformare ntre coordonatele
(azimuturilor) de rsrit i apus ale Soarelui pentru ecuatoriale i orizontale sunt urmtoarele28:
solstiiul de var, solstiiul de iarn i echinocii, sin(=) sin( ) sin(h ) + cos( ) cos(h ) cos( A )
pentru situl considerat, innd cont de epoca la (3.2.4)
care a fost realizat (cronologia).
Din perspectiv geocentric, micarea aparent cos(h ) sin( A )
a Soarelui pe sfera stelelor fixe urmrete o tra- cos( H ) = (3.2.5)
iectorie fix ecliptica. Planul ecuatorului ceresc cos( )
(o extensie a planului ecuatorial terestru), i planul unde = latitudinea geografic a sitului, H =
eclipticii nu coincid, unghiul diedru corespunztor unghiul orar msurat spre vest, i care reprezint
purtnd numele de unghi de nclinare a eclipticii . diferena ntre ascensia dreapt corespunztoare
Expresiile pentru calcularea unghiului de nclinare stelelor care trec la meridian la momentul obser-
a eclipticii sunt date de formulele26: vaiei (direcia sud = timpul sideral) i ascensia
= 0 + dreapt a corpului ceresc.
(3.2.1), Formula general pentru determinarea azimu-
unde este nclinarea adevrat, 0 este nclina- tului rezult din relaia 3.2.4 i are expresia:
rea medie a eclipticii, iar este termenul deter-
minat de nutaie (micarea scurt periodic a axei sin( ) sin( ) sin(h )
de rotaie a Pmntului n raport cu un sistem de A = arccos
cos( ) cos(h ) (3.2.6).

coordonate fix legat de Pmnt).
Direcia azimuturilor pentru rsritul i
0 = 2326'21.448" 46.8150"T apusul Soarelui se obine din formula 3.2.6,
(3.2.2), considernd h = altitudinea orizontului. Aceast
0.00059"T 2 + 0.001813"T 3
ecuaie are dou soluii n intervalul (0... 360],
iar pentru a obine azimuturile corespunztoare
( JD 2451545.0) (Y 2000 ) rsritului i apusului n sens astronomic (azimu-
T = (3.2.3),
36525 100 tul este unghiul msurat n sens orar de la direcia
unde JD este data iulian (n zile), Y este anul Nordului astronomic = Nord geografic) trebuie
epocii pentru care se calculeaz nclinarea. verificate condiiile:
0 < Arise 180
= + 0.0026 cos(125.0 0.05295 d ) + (3.2.7).
180 < Aset 360
+ 0.0002 cos(200.9 + 1.97129 d )
(3.2.4) Formula de calcul a azimuturilor pentru rsri-
tul i respectiv apusul Soarelui, pentru situaia vizi-
=
d JD 2451545.0 bilitii unui orizont teoretic h = 0 este:
Micarea anual aparent a Soarelui pe ecliptic sin( )
are ca efect modificarea ciclic a coordonatelor sale Arise / set = arccos (3.2.8).
ecuatoriale ( declinaia, RA ascensia dreapt)27. cos( )
Oscilaia azimuturilor punctelor de rsrit, De asemenea, n codiiile aceleai ipoteze a vizi-
respectiv de apus ale Soarelui reprezint efectul bilitii complete a orizontului teoretic (h = 0),
observabil al variaiei declinaiei Soarelui pe durata rezult c azimuturile pentru echinocii corespund
unui an. punctelor cardinale est i vest ( = 0).
Declinaia () cea mai nordic a Soarelui De asemenea, trebuie luat n considerare i
( = +23.5 n prezent) se produce la Solstiiul de efectul refraciei atmosferice, care modific poziia
var n emisfera nordic, iar cea mai sudic decli- aparent a corpurilor cereti, astfel nct sunt mai
naie ( = 23.5 n prezent) la Solstiiul de iarn apropiate de zenit29.
din emisfera nordic. Consecine ale metodei clasice:
Arcele solare sunt simetrice fa de direcia
NS.
26
Hohenkerk 1992; Wittmann 1979; Meeus 1984. 28
Smart 1986; Kelley Milone 2011.
27
Smart 1986; Kelley Milone 2011. 29
Hohenkerk 1992; Meeus 1984.

136
n condiiile neglijrii efectelor refraciei cardinale Est i Vest. Unghiul de orientare obinut
exist de asemenea o simetrie central a arcelor din formula 3.1.7, nu este obinut echivoc, poate
solare. Azimutul pentru rsritul Soarelui la lua dou valori diametral opuse: , + 180.
solstiiul de var este diametral opus fa de Pentru (0, 180] am considerat seriile care
azimutul apusului Soarelui la solstiiul de au azimut Est, iar pentru (180, 360] am cal-
iarn (o diferen de 180). Similar, azimu- culat seriile care au azimut Vest.
tul rsritului Soarelui la solstiiul de iarn Pentru Vlaha, planurile individuale i planul
este diametral opus fa de azimutul apusului general au fost realizate folosind sisteme GPS.
Soarelui la solstiiul de var. Pentru Fntnele, orientarea tuturor planurilor
Metoda realist ine cont de orizontul sitului. s-a fcut fa de Nordul magnetic. Pentru acest sit
Obstacolele de la orizont introduc ntrzi- am aplicat corecia de declinaie magnetic pentru
eri / devansri pentru momentele de rsrit / apus epoca la care s-au realizat spturile. Am utilizat
ale Soarelui, i de asemenea deplasri ctre sud ale aplicaia on-line de la NOAA care a furnizat o
direciilor azimuturilor (n emisfera nordic). valoare a declinaiei magnetice de 230 est, pentru
Azimuturile sunt determinate pe baza relaiei epoca 197631.
3.2.6 cu h 0.
O formul pentru calculul altitudinii limbului 4.2. Arcele solare ale siturilor
superior al Soarelui, innd cont de obturarea ori- Datorit precesiei axei de rotaie a Pmntului,
zontului hhor i curbura Pmntului hcur este dat nclinarea eclipticii este uor variabil. Valoarea
de30: unghiului de nclinaie al eclipticii pentru epoca
h = R + p + hhor hcur (3.2.9), presupus de existen a sitului (un secol n jurul
unde R este semidiametrul Soarelui (R16), este anului 550 A.D.), a fost calculat cu formu-
refracia la orizont (35), p este paralaxa orizon- lele (3.2.1 ...3.2.4), valoarea sa medie fiind: =
tal (p8.8). Pentru distane la orizont de pn la 233729.
15 km corecia pentru curbura Pmntului este Azimuturile calculate pentru cele dou situri
neglijabil. (hcur = dhor4.5106). n situaia ipotetic a vizibilitii complete a ori-
Metoda implementat a determinat azimutu- zontului teoretic i tinnd cont de efectul refrac-
rile pe baza printr-un algoritm de aproximaii suc- iei (h = 0.85) au fost calculate cu relaia 3.2.6.
cesive, comparnd valorile obinute pentru coor- Rezultatele sunt sintetizate n tabelul 4.1.
donatele orizontale ale Soarelui (ASun, hSun) cu pro- Am determinat orizontul real pentru ambele
filul real al orizontului sitului (Asit, hsit) determinat situri pe baza msurtorilor de teren cu rezoluie
experimental. de 1. Determinrile au fost realizate cu ajutorul
Metoda propus de noi presupune o eantio- unui teodolit electronic de tip Leica Builder R200
nare lunar suplimentar a arcelor solare reale. (Leica Geosystems AG 2006). Fiierele cu profi-
Intervalul de eantionare de aproximativ o lun n lurile orizonturilor au fost utilizate n continuare
raport cu solstiiile i echinociile a fost luat astfel n calcule.
nct RASun = 2h. Pentru implementarea metodei realiste am
Consecine ale metodei realiste: utilzat software-ul The Sky Level II, Ver.5, Software
1. Arcele solare devin n general asimetrice Bisque32.
att fa de NS, ct i fa de centru, dato- Pe figura 5 sunt prezentate arcele solare cu
rit faptului c profilul orizontului real este eantionarea RA=2h pentru cele dou situri. Cu
neregulat i n general asimetric. linie punctat sunt reprezentate arcele teoretice
2. Eantionarea uniform n ascensia dreapt (corespunztoare tabelului 4.1). Sunt reprezentate
a Soarelui (echivalent cu un interval lunar) n form polar i orizonturile reale (linie ngroat),
determin o eantionare neuniform a i cele teoretice (linie subire). Orizonturile reale
arcelor solare. sunt reprezentate accentuat, cu un factor de mrire
de 2:1.
4. Rezultatele determinrilor
4.1. Orientarea mormintelor pentru fiecare sit
Am determinat dou serii de orientri ale mor-
mintelor din fiecare sit, n funcie de punctele
31
NOAA 2012.
30
Vodolayhskaya Larenok 2013. 32
Bisque Bisque 2004.

137
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Coordonate Soare
Vlaha (=+464127) Fntnele (=+465600)
(550 A.D.)
Data
(550A.D.) Azimut Azimut Azimut Azimut
R.A. Decl. Rsrit Soare Apus Soare Rsrit Soare Apus Soare
(h= 0.85) (h= 0.85) (h= 0.85) (h= 0.85)
hms
0 00 00
h m s
00007 19 mar. 89.10102 270.89898 89.09330 270.90670
2h00m00s +122007 21 apr. 70.89989 289.10011 70.80574 289.19426
4h00m00s +204450 22 mai 57.84320 302.15680 57.67485 302.32515
6 00 00
h m s
+233729 20 iun. 53.12764 306.87236 52.92729 307.07271
8 00 00
h m s
+204446 19 iul. 57.84499 302.15501 57.67665 302.32335
10 00 00
h m s
+122007 19 aug. 70.89989 289.10011 70.80574 289.19426
12 00 00
h m s
00007 21 sep. 89.10102 270.89898 89.09330 270.90670
14h00m00s 122024 23 oct. 107.20906 252.79094 107.28603 252.71397
16h00m00s 204459 22 nov. 120.05424 239.94576 120.20101 239.79899
18 00 00
h m s
233744 19 dec. 124.65639 235.34361 124.83240 235.16760
20 00 00
h m s
204459 15 ian. 120.05424 239.94576 120.20101 239.79899
22 00 00
h m s
122022 14 feb. 107.20823 252.79177 107.28520 252.71480

Tabelul 4.1. Arcele solare teoretice pentru siturile de la Vlaha (jud. Cluj) i Fntnele (jud. Bistria-Nsud).

Coordonate Soare
Vlaha (=+464127) Fntnele (=+465600)
(550 A.D.) Data
(550 A.D.) Azimut real Azimut real Azimut real Azimut real
R.A. Decl.
Rsrit Soare Apus Soare Rsrit Soare Apus Soare
hms
0h00m00s - 00007 19 mar. 93.8553 266.1203 92.5783 267.0019
2 00 00
h m s
+122007 21 apr. 76.3692 286.1356 75.4686 284.4092
4 00 00
h m s
+204450 22 mai 62.4997 299.7114 64.7161 297.6367
6 00 00
h m s
+233729 20 iun. 58.1283 304.1767 60.8108 301.7092
8 00 00
h m s
+204446 19 iul. 62.6486 299.1822 64.7711 297.3656
10h00m00s +122007 19 aug. 76.7286 285.3642 75.6478 283.8233
12h00m00s - 00007 21 sep. 94.2553 266.1489 92.4197 266.6656
14 00 00
h m s
122024 23 oct. 111.6014 246.9058 111.7192 247.6878
16 00 00
h m s
204459 22 nov. 124.5864 230.4811 124.9894 234.8647
18 00 00
h m s
233744 19 dec. 131.7350 225.0522 130.4011 230.3794
20 00 00
h m s
204459 15 ian. 124.5258 230.6025 125.2031 235.0919
22h00m00s 122022 14 feb. 111.7200 246.9364 112.0844 247.7625

Tabelul 4.2. Arcele solare reale pentru siturile de la Vlaha (jud. Cluj) i Fntnele (jud. Bistria-Nsud).

4.3. Suprapunerea orientrilor mormintelor cu reprezint azimuturile Est i respectiv Vest ale
direciile arcelor solare reale orientrii mormintelor, precum i arcele Solare
Au fost realizate diagrame pentru fiecare din reale eantionate corespunznd valorilor date n
cele dou situri n care am reprezentat: seriile care tabelul 4.2.

138
Orizont & arce solare sit Vlaha (550 A.D.)
Nord

Apus Solst. var


Rsrit Solst. var
Apus 19 iul.&22 mai
Rsrit 19 iul.&22 mai

Figura 5. Orizont i arce solare Apus 19 aug.&21 apr.

Vlaha (jud. Cluj). / The real horizon Rsrit 19 aug.&21 apr.

measured with the total station at a


resolution of 1 and the solar arcs for Vest Est
the site at Vlaha (Cluj County). Apus Echinocii Rsrit Echinocii

Rsrit 23 oct.&14 feb.


Apus 23 oct.&14 feb.

Rsrit 22 nov.&15 ian


Apus 22 nov.&15 ian.
Rsrit Solst. iarn
Apus Solst. iarn

Sud
Orizont real Orizont teorec

Orizont & arce solare sit Fntnele (550 A.D.)


Nord

Apus Solst. var


Rsrit Solst. var
Apus 19 iul.&22 mai
Rsrit 19 iul.&22 mai
Figura 6. Orizont i arce solare
Apus 19 aug.&21 apr.
Fntnele (jud. Bistria-Nsud). / Rsrit 19 aug.&21 apr.

The real horizon measured with the


total station at a resolution of 1 and
Vest Est
the solar arcs for the site at Fntnele Apus Echinocii Rsrit Echinocii

(Bistria-Nsud County).

Rsrit 23 oct.&14 feb.


Apus 23 oct.&14 feb.

Apus 22 nov.&15 ian. Rsrit 22 nov.&15 ian


Rsrit Solst. iarn
Apus Solst. iarn

Sud
Orizont real Orizont teorec

139
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Orientarea morminte & arce solare sit Vlaha (aprox. 550 A.D.)
Nord

Apus Solst. var Rsrit Solst. var


Apus 19 iul.&22 mai Rsrit 19 iul.&22 mai
Figura 7. Diagram reprezentnd
Apus 19 aug.&21 apr. Rsrit 19 aug.&21 apr. arcele solare i repartiia orientrii
mormintelor pentru cimitirul de
la Vlaha (jud. Cluj). / Diagram
Vest Est showing the solar arcs and the
Apus Echinocii Rsrit Echinocii
tombs repartition for the site at
Vlaha (Cluj County).
Rsrit 23 oct.&14 feb.
Apus 23 oct.&14 feb.

Rsrit 22 nov.&15 ian


Apus 22 nov.&15 ian.
Rsrit Solst. iarn
Apus Solst. iarn

Sud
Azimut vest morminte Azimut est morminte

Orientarea morminte & arce solare sit Fntnele (aprox. 550 A.D.)
Nord

Apus Solst. var Rsrit Solst. var


Apus 19 iul.&22 mai
Rsrit 19 iul.&22 mai

Rsrit 19 aug.&21 apr.


Figura 8. Diagram reprezentnd
Apus 19 aug.&21 apr. arcele solare i repartiia orientrii
mormintelor pentru cimitirul
Vest Est de la Fntnele (jud. Bistria-
Apus Echinocii
Rsrit Echinocii
Nsud). / Diagram showing the
solar arcs and the tombs repartition
Rsrit 23 oct.&14 feb.
for the site at Fntnele (Bistria-
Apus 23 oct.&14 feb. Nsud County).
Apus 22 nov.&15 ian. Rsrit 22 nov.&15 ian

Apus Solst. iarn Rsrit Solst. iarn

Sud
Azimut vest morminte Azimut est morminte

140
4.4. Reprezentarea statistic a orientrii mormin- Eantionarea propus de noi, corespunznd unor
telor pe baza compartimentrii bilunare intervale temporale lunare, furnizeaz n final
Au fost realizate reprezentri statistice doar 6 intervale unghiulare, fie n direcia arcului
(histograme) ale distribuiei orientrii mormintelor solar estic fie n direcia arcului solar vestic, n
pentru cele dou situri. Compartimentrea statistic concordan cu direciile distincte azimutale.
a fost realizat pe baza eantionrii uniforme n Compartimentarea temporal rezultant este
R.A. a traseului anual al Soarelui descris anterior. bilunar amestecat: ianuarie decembrie,
Intervalul anual corespunztor ciclului de revenire februarie noiembrie, martie octombrie, aprilie
al Soarelui la solstiii este parcurs de dou ori. septembrie, mai august, iunie iulie.

Vlaha
100

90

80
70

60 56.93
P roc ent

50

40
31.46
30
20
8.61
10
0.00 0.75 1.87 0.00 0.37
0
Neidencate 22 nov.-19 15 ian.-14 14 feb.-19 19 mar.-21 21 apr.-22 mai 20 mai -20 Neidencate
sud dec.& 19 dec- feb.&23 oct.- mar.& 21 sep- apr.& 19 aug.- & 19 iul.-19 iun.& 20 iun.- nord
15 ian. 22 nov.23 23 oct. 21 sep. aug. 19 iul.

Azimut Vest eanonare bilunar amestecat

Figura 9.1. Distribuia orientrilor mormintelor pentru cimitirul de la Vlaha (jud. Cluj), grupate pe intervale bilunare. /
The distribution of the graves orientation for the necropolis at Vlaha (Cluj County), grouped on bi-monthly intervals.

Fntnele
100
90
80
70 66.67

60
P roc ent

50
40
30 26.32

20
10 5.26
0.00 1.75 0.00 0.00 0.00
0
Neidencate 22 nov.-19 15 ian.-14 14 feb.-19 19 mar.-21 21 apr.-22 mai 20 mai -20 Neidencate
sud dec.& 19 dec- feb.&23 oct.-22 mar.& 21 sep- apr.& 19 aug.- & 19 iul.-19 iun.& 20 iun.- nord
15 ian. nov.23 23 oct. 21 sep. aug. 19 iul.

Azimut Vest eanonare bilunar amestecat

Figura 9.2. Distribuia orientrilor mormintelor pentru cimitirul de la Fntnele (jud. Bistria-Nsud), grupate pe
intervale bilunare. / Tahe distribution of the graves orientation for the necropolis at Fntnele (Bistria-Nsud County),
grouped on bi-monthly intervals.

141
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

5. Concluzii interesant ar fi n acest sens i combinarea datelor


n ceea ce privete posibilitile de interpretare obinute cu date furnizate de bioarheologie, pentru
a datelor obinute n urma acestui demers, putem o ct mai fidel imagine de ansamblu a loturilor
face cu destul de mare ncredere o serie de afirmaii studiate. Nu n cele din urm, putem surprinde pe
pe care le considerm a avea nu numai un caracter aceast cale posibile elemente rituale altfel rmase
statistic, dar i unul interpretativ. necunoscute precum faptul c cel mai probabil
Suprapunerea orientrilor mormintelor cu orientarea mormintelor era efectuat ctre apusul
direciile (azimuturile) reale ale arcelor solare cal- Soarelui, ceea ce implic i existena unor alte prac-
culate pentru cele dou situri studiate au artat tici ce nsoeau aceast aciune care din pcate sunt
c pentru ambele situri orientarea a peste 99% i probabil ne vor rmne necunoscute.

Figura 10. Schem indicnd potenialul analizelor de arheo-astronomie pentru studiul practicilor funerare ale
comunitilor antice. / Sketch ilustrating the potential of archaeo-astronomical analysis for the study of the ancient
communities funerary rituals.

dintre morminte se ncadreaz n arcul solar Vest! BIBLIOGRAFIE


De fapt doar un mormnt din situl de la Vlaha, a
crui orientare este foarte apropiat de NS nu se Binford 1971,
ncadreaz n arcul solar. A fost pus n eviden L. R. Binford, Mortuary Practices: Their Study and
existena unui procent semnificativ de morminte Their Potential. American Archaeology 25, (1971), 6 29.
a cror orientare nu se ncadreaz n arcul solar
Bisque-Bisque 2004,
Est. Cu alte cuvinte, ne aflm n faa dovezii unei D. R. Bisque, M. L. Bisque, The Sky Level II, Version 5,
intenionaliti solide a orientrii cu azimut Vest, The Sky Astronomy Software 1984 2004, Software Bisque,
respectiv direcia apusului Soarelui. Golden Colorado (2004), www.bisque.com.
n acelai timp, reprezentarea statistic a orien-
trii mormintelor pe baza compartimentrii bilu- Braun 1981,
nare a artat c pentru ambele situri reprezent- D. P. Braun, A Critique of Some Recent North
rile statistice sunt puternic corelate. Coeficientul American Mortuary Studies. American Antiquity 46, 2,
de corelaie statistic pentru cele dou populaii (1981), 398 416.
fiind de 98.784%. Buikstra Konigsberg 1985
Putem vorbi deci, despre perspectiva unei J. E. Buikstra, L. W. Konigsberg, Paleodemography:
interpretri din punct de vedere a statisticii mor- Critiques and Controversies. American Anthropologist
talitii, pe intervale bilunare amestecate: scram- (New Series) 87, 2, (1985), 316 333.
bled months. (maximum-ul histogramelor fiind
centrat pe intervalele de tranziie toamn iarn Chapman 1981
timpurie, iarn primvar). Trebuie remarcat R. Chapman, Approaches to the Archaeology of
Death. (R. Chapman, I. A. Kinnes and K. Randsborg),
diferena acestei reprezentri fa de statisticile de The Archaeology of Death, 1 24. Cambridge (1981).
mortalitate uzuale lunare.
Potenialul unei astfel de metode pentru o mai Collins 2002,
bun nelegere a ritualului funerar ni se pare relativ T. Collins, ImageJ. Image Processing and Analysis in
important avnd puternice implicaii nu numai Java. Toronto (2002).
de ordin simbolic, ci i cronologic. Extrem de

142
Cramr 1962, burial site of Iclod. (Barlai, K. and Bognr-Kutzin, I.),
H. Cramr, Mathematical methods of statistics. Printed in Unwritten messages from the Carpathian Basin, Budapest
the United States in 1946, 1st Indian Edition under agree- (Hungarian Academy of Science Monographs), (2002),
ment of Princeton Univerity Press,1962, Bombay (1962). 19 30.

Dickinson 2002, Meeus 1992,


T. M. Dickinson, Review Article: Whats New in Early Meeus, J. Astronomical Algorithms. Richmond (1992).
Medieval Burial Archaeology. Early Medieval Europe II (I),
(2002), 71 87. Meindl Russell 1998,
R. S. Meindl, K. F. Russell, Recent Advances in Method
Dobos Opreanu 2012, and Theory in Paleodemofraphy. Anthropology 27, (1998),
A. Dobos, C. H. Opreanu, Migration Period and Early 375 399.
Medieval Cemeteries at Fntnele (Bistria-Nsud County).
Cluj-Napoca (2012). Metcalf Huntington 1991,
P. Metcalf, R. Huntington, Celebrations of Death: The
Dupras et alii 2005, Anthropology of Mortuary Ritual. Cambridge (1991).
T. L. Dupras, J. J. Schultz, S. M. Wheeler, L. J. Williams
Mizoguchi 1993,
Forensic Recovery of Human Remains: Archaeological
K. Mizoguchi, Time in the Reproduction of Mortuary
Approaches. Boca Raton (2005).
Practices. World Archaeology 25, 2, (1993), 223 235.
Gamble et alii 2001, Morintz Koglniceanu 2009,
L. H. Gamble, P. L. Walker, G. S. Russell, An A. S. Morintz, R. Koglniceanu, Orientarea mormin-
Integrative Approach to Mortuary Analysis: Social and telor necropolei neo-eneolitice de la Cernica. O nou
Symbolic Dimensions of Chumash Burial Practices. abordare. Istros 15, (2009), 9 45.
American Antiquity 66, 2, (2001), 185 212.
Murphy 2000,
Gennep 1996, J. M. Murphy, Private Life, Public Death: Contrasts in
A. van Gennep, Riturile de trecere. Iai (1996). Minoan Prepalatial Society. (
, , 914
Hohenkerk et alii 1992, 1996, 2.
C. I. Hohenkerk, B. D. Yallop, C. A. Smith, A. T. Sinclair, , 405 412, Heraklion, (2000).
Explanatory, Celestial Reference Systems. (Kenneth
Seidelmann, P.), Supplement to the Astronomical Almanac. NOAA 2012,
Mill Valley (1992). NOAA, National Oceanic and Atmosphere Adminis-
tration Estimated value of geomagnetic declination, http://
Kelley Milone 2011, www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp (last
D. H. Kelley, E. F. Milone, Exploring Ancient Skies. A accessed November 2012).
Survey of Ancient and Cultural Astronomy. London (2011).
OShea 1996,
Lips 1960, J. M. OShea, Villagers of the Maros A Portrait of an
I. E. Lips, Obria lucrurilor. O istorie a culturii Early Bronze Age Society. New York London (1996).
omenirii, Bucureti (1960).
Papoulis 1991,
Mainfort Jr. 1985, A. Papoulis, Probability, Random Variables, and
R. C. Mainfort Jr., Wealth, Space and Status in a Stochastic Processes. New York (1991).
Historic Indian Cemetery. American Antiquity 50, 3,
(1985), 555 579. Parisot Petrequin 1982,
J. P. Parisot, P. Petrequin, Orientation astronomique
Marthon 2005, des tombes merovingiennes du cimetiere de Soyria (Jura).
V. Marthon, La question de lidentit travers de Archaeoastronomy 4, (1982), 41 48.
ltude des pratiques funraires. Les petits cahiers dAnatole
19, (2005), 2 14. Parker Pearson 1999,
M. Parker Pearson, The Archaeology of Death and
Martin Kilcher 2000, Burial, Phoenix Mill (1999).
S. Martin-Kilcher, Mors immatura in the Roman
World A Mirror of Society and Tradition. (J. Pearce, Rahtz 1978,
M. Millet and M. Struck), Burial, Society and Context in Rahtz, P., Grave Orientation. The Archaeological
the Roman World, Oxford (2000), 63 77. Journal 135, (1978), 1 14.

Maxim et alii 2002, Renfrew Bahn 2005,


Z. Maxim, G. D. Chi, T. Oproiu, I. Csillik, The C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology The Key Concepts,
astronomical aspects of the orientation of the graves in the London New York (2005).

143
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Roedick 2007, Struck 2000,


B. Roedick, Ellipse Fitter Class of ImageJ. Web page M. Struck, High Status Burials in Roman Britain (first
accessed in February 2013 at the adress: http://rsb.info. third century AD) Potential Interpretation. (J. Pearce,
nih.gov/ij/developer/source/ij/process/EllipseFitter.java. M. Millet and M. Struck), Burial, Society and Context in
html. the Roman World, 85 96, Oxford (2000).

Rose 1922, Punescu Teodor 2006,


H. J. Rose, Celestial and Terrestrial Orientation of the A. Punescu, E. S. Teodor, La ncropole de Brneti
Dead. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Vadu Anei (le XVI-e sicle). Cercetri arheologice 13,
Great Britain 52, 1, (1922), 127 140. (2006), 275 307.

Salin 1952, Thomas 2000,


E. Salin, La civilisation mrovingienne (vol. II: Les J. Thomas, Death, Identity and the Body in Neolithic
sepultures), Paris (1952). Britain. Royal Anthropological Institute (New Series) 6,
(2000), 653 668.
Smart 1986,
W. M. Smart, Textbook on Spherical Astronomy, Sixth Trinkaus 1984,
edition revised by R. M. Green 1977, first edition 1931, K. M. Trinkaus, Mortuary Rituals and Mortuary
reprinted 1986, Cambridge (1986). Remains. Current Anthropology 25, 5, (1984), 674 679.

Sonka et alii 2008, Turcu 2010,


M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, Image Processing, V. Turcu, Contribuii asupra metodelor de achiziie i
analysis, and Machine Vision. Westminster (2008). prelucrare ale semnalelor n astronomie. Tez de doctorat. Cluj-
Napoca, Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca, (2010).
Srensen 2004,
M. L. S. Srensen, Standing Identities: the Use of Vass 2001,
Objects in Rich Bronze Age Graves. (J. Cherry, C. Scarre A. A. Vass, Beyond the Grave Understanding Human
and S. Shennan), Explaining Social Change: Studies in Decomposition. Microbiology Today 28, (2001), 190 194.
Honour of Colin Renfrew, 167 176, Cambridge (2004).
Vince et alii 1996,
Stanciu et alii 2005, A. Vince, B. Jovanovic, I. Vince, O. Vince,
I. Stanciu, F. Gogltan, A. Ursuiu, Vlaha, com. Svdisla, Astronomical Orientations of Graves and Skeletons in
jud. Cluj. Cronica Cercetrilor Arheologice din Romnia Gomolova and Mokrin. Publications of the Astronomical
Campania 2004. Bucureti, CIMEC Institutul de Observatory Belgrade 54, (1996), 199 202.
Memorie Cultural, (2005).
Vodolazhskaya Larenok 2013,
Stanciu et alii 2006, L. Vodolazhskaya, V. Larenok, Arhaeoastronomical
I. Stanciu, F. Gogltan, Z. Molnr, Vlaha, com. analysis of Levinsadovka sacrificial complex (South Russia)
Svdisla, jud. Cluj. Cronica Cercetrilor Arheologice arXiv, (2013), http://arxiv.org/abs/1303.1153.
din Romnia Campania 2005. Bucureti, CIMEC
Institutul de Memorie Cultural, (2006). Wittmann 1979,
A. Wittmann, The Obliquity of the Ecliptic. Astronomy
Stanciu et alii 2007, and Astrophysics 73, (1979), 129 131.
I. Stanciu, F. Gogltan, E. Apai, Vlaha, com. Svdisla,
jud. Cluj. Cronica Cercetrilor Arheologice din Romnia Young 1999,
Campania 2006. Bucureti, CIMEC Institutul de B. Young, Rituel funraire, structure sociale, choix
Memorie Cultural, (2007). idologique et gense du facis funraire mrovingien.
(X. Delestre, M. Kazanski and P. Prin), De lge du fer
Stojanowski et alii 2002, au haut Moyen ge. Archologie funraire, princes et lites
C. M. Stojanowski, R. M. Seidemann, G. H. Doran, guerrires, Longroy (1999), 215 229.
Differential Skeletal Preservation at Windover Pond:
Causes and Consequences. American Journal of Physical *** Leica Geosystems AG, Leica Builder User Manual.
Anthropology 119, (2002), 15 26. Version 2.0, Heerbrugg, Switzerland, 2006.

144
ISTORIE MEDIE
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

MRTURII ARHEOLOGICE DIN EPOCA TIMPURIE


A MIGRAIILOR N BANATETAPA D2

Daniela Tnase*
Cuvinte cheie: etapa D2, morminte, huni, alani, germanici.
Schlsselwrter: Stufe D2, Grber, Hunnen, Alanen, Germanen.

Archaeological Testimonies from the Early Period of Migrations in Banat D2 Phase


(Abstract)

The D2 Phase of the early migrations period coincides with the culmination of the Hun rule. In D2 stage one
can observe a confinement of habitatation in the Banat Plain (Map 2) compared with the earlier period Phase
D1 (Map 1). In the present stage of research we can affirm that in the Banat region no single settlement was
archaeologically investigated that could be assigned with certainty to the D2 chronological horizon. This situation
is not a particular phenomenon, for a more intense inhabitation in D1 than in D2 phase was remarked for the
entire territory of present day Romania.
Artefacts from Banat one can date in D2 Phase come mostly from graves accidentally discovered in the 19th
century. Only one necropolis from Timioara-Freidorf was systematically investigated during 1988 2006. The
discovery of luxury items in Banat (the graves from Izvin and Periam, the grave? from Denta) indicate the presence
of a tribal elite that gravitated around a Hun power centre situated most probably west to the confluence area of
the Mure and Tisa rivers. From the perspective of funeral discoveries, the Banat Plain seem to have been populated
mostly by tribes of Alanic and Germanic origin, probably Gepids.
The archaeological landscape of Banat in Phase D2 is extremely modest, the region being sparely inhabited.
The goal of future researche will be clarify aspects related to habitatation during the height of the Hun Empire.

ncepnd cu ultima treime a secolului


IV p. Chr. apar n Banatul de cmpie populaii
de origine rsritean, de neam iranic i germanic, a
toate c realizarea acestui sistem cronologic se nte-
meiaz doar pe izvoarele arheologice, evitndu-se
conexiunile cu evenimentele marcante din istoria
cror prezen a fost documentat prin descoperiri Imperiului Roman3, totui istoria evenimenial
arheologice: aezri, necropole i descoperiri ntm- nu poate fi cu totul ignorat. Chiar dac stabilirea
pltoare care denot convieuirea sarmailor (dup cronologiei materialului arheologic prin corelarea
cum i denumesc istoriografii antici) cu populaiile cu datele oferite de sursele antice poate fi riscant
nou-venite1. Potrivit sistemului cronologic bazat (deoarece formele de manifestare ale culturii mate-
pe analiza obiectelor provenite din descoperiri riale nu se sfresc la o dat care poate fi fixat cu
arheologice, perioadei de timp situate ntre ultima precizie)4, se cuvine s facem apel i la izvoarele
treime a secolului IV i prima jumtate a secolului scrise pentru o mai bun nelegere a transformri-
V p. Chr. (pentru bazinul carpatic probabil pn la lor culturale care sunt totui identificabile arheolo-
lupta de la Nedao 454), i corespund etapele D1 gic. Astfel, aceste etape cronologice ar trebui s fie
(370/380 400/410) i D2 (400/410 450)2. Cu mai elastice avnd n vedere faptul c anumite eve-
nimente istorice au determinat schimbri culturale
*
Muzeul Banatului din Timioara, e-mail: danielaetanase@ ntr-un areal bine definit. n opinia noastr, pentru
yahoo.com. Cmpia Panonic esenial a fost aezarea hunilor
1
O discuie asupra etapei D1 a epocii migraiilor timpurii aici, n jurul anului 420 i apoi decderea puterii
n Banat, vezi D. Tnase, Observaii cu privire la arheologia lor n anul 454. Cam acestea ar fi, credem, limitele
epocii timpurii a migraiilor n Banat etapa D1, Banatica 23
(2013), sub tipar. temporale ale etapei D2 n aceast zon. Cert este
2
Bierbrauer 1980, 131 138; Bierbrauer 1994, 133, 139,
nota 278; Tejral 1997, 351, 391; Schmauder 2002, 26, 3
Opreanu 2002, 171.
Tab. 1, 28. 4
Opreanu 2002, 175.

147
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

c n linii mari se pot observa schimbrile cultu- n etapa D1 a epocii timpurii a migraiilor, zona
rale provocate de aceste evenimente att n privina de cmpie a Banatului a fost intens locuit, fapt
artefactelor, ct i a vieii cotidiene. relevat de descoperiri ntmpltoare sau ca urmare
Etapa D2 coincide perioadei de apogeu a a unor spturi arheologice efectuate n aezri i
puterii hunilor, care stpneau un vast teritoriu necropole (Harta 1). ns n etapa D2 se observ
din stepele Asiei i pn n centrul Europei. Dup o restrngere a ariei de locuire n Banat (Harta 2),
ce s-au aezat n Cmpia Panonic, ntre Tisa i comparativ cu perioada precedent. Descoperirile
Dunre5, hunii au dus o politic de anvergur fa provin mai ales din partea de nord-vest a regiunii,
de Imperiul Roman, pe de o parte primind sume din apropierea rului Mure, sporadic fiind ates-
fabuloase ca tribut n schimbul pcii, pe de alt tate cteva morminte n cmpie, n zona rurilor
parte pornind rzboaie, organiznd incursiuni de Bega i Brzava, adic n preajma unor ci de acces
prad i de jaf n imperiu, care au lsat urme adnci cum erau rurile, navigabile la acea vreme, aa cum
n memoria contemporanilor. n aceast perioad, de altfel a menionat Priscus Panites8. Se cuvine
dar mai ales n timpul lui Attila (434 453), n remarcat faptul c descoperirile databile n etapa
lumea barbar au fost vehiculate cantiti enorme D2 sunt legate de orizontul funerar al epocii; nici
de metal preios, att aur monetar din subsidii, ct una nu provine din complexe arheologice situate
i obiecte fastuoase de port i de podoab sau vase n aezri.
de lux, primite ca daruri ori provenite din przi Aadar, n stadiul actual al cercetrilor putem
de rzboi. Astfel, etapei D2 i sunt caracteristice afirma c n Banat nu a fost investigat arheolo-
colane din aur, coliere, fibule din argint decorate n gic nici o aezare care s poat fi atribuit cu sigu-
stil policrom sau decorate cu palmete i prevzute ran orizontului cronologic D2. n literatura de
cu butoni n form de muguri, podoabe n form specialitate din Ungaria nu se face o departajare
de greiere, aplice din aur, catarame de centur cu cronologic a aezrilor, toate fiind considerate de
placa ptrat decorat cu motive florale, inele din epoc hunic, adic din perioada 375/380 4509,
aur, catarame de nclminte ornamentate n stil astfel c situaia rmne n continuare confuz.
cloisonn, oglinzi, servicii de but6. Dac n Ungaria au fost descoperite aezri care se
pot data cu certitudine pn n jurul anului 45410,
1. Problema aezrilor n Banat nu avem nici o situaie de acest fel. Din
Despre locuirea zonei de cmpie joas din pcate, n aezri s-a descoperit mai ales ceramic,
sudul i vestul Banatului n epoca de apogeu a care este departe de a fi un element fidel de datare,
puterii hunice, aflm din nsemnrile lui Priscus deoarece exist anumite tipuri de vase care se pot
Panites, care cu prilejul soliei din anul 448, ca regsi att n etapa D1, ct i n etapa D2. Totui,
trimis al mpratului Theodosius al II-lea la curtea din observaiile noastre, rezult faptul c vaselor
lui Attila, a povestit detaliat cum a trecut fluviul din ceramic de culoare cenuie, lucrate la roata
Dunrea i mai apoi cteva ruri, Drecon, Tigas i rapid, databile n etapa D1, le este caracteristic
Tifisas7. Din relatrile sale, se pare c a trecut mai inelul sau talpa de susinere, n timp ce vasele cu
degrab prin partea de sud i sud-vest a Banatului fund drept sau uor profilat sunt caracteristice mai
n drumul su spre reedina principal a lui Attila ales etapei D2.
situat dincolo de Tisa. n cltoria lor, trimiii Un vas cu toart situat deasupra gurii, rea-
mpratului bizantin au traversat o cmpie neted, lizat la roata rapid dintr-o past cenuie, nelus-
mltinoas, scldat de apele unor ruri naviga- truit, cu fundul uor profilat, a fost descoperit n
bile i presrat cu sate ai cror locuitori aveau mei zona Snnicolau Mare i provine dintr-o colecie
i mied. Aceste detalii legate de avuia locuitori- particular achiziionat de Muzeul Banatului din
lor ne ndreapt spre ipoteza sedentaritii acestor Timioara n anul 197611 (Pl. II.4). Asemenea vase
comuniti care cultivau cereale i creteau albine. au fost descoperite pn acum doar n aezri, fiind
Curios este faptul c pn n prezent, nu a fost considerate vase mici pentru pstrarea proviziilor;
atestat arheologic nici o descoperire care s s acestea se dateaz inclusiv n epoca hunic12. Este
dovedeasc existena unor aezri ale hunilor sau posibil ca vasul de la Snnicolau Mare s provin
ale supuilor de sorginte sarmatic, germanic sau 8
Priscus Panites, III.3, p. 131 De Boor.
alanic n partea de Banat traversat ipotetic de 9
Prducz 1974, 197 198, Vaday 1989, 209 210.
Priscus Panites. 10
Vaday 1997, 105 106.
11
Colecia a aparinut unui farmacist din Snnicolau Mare,
5
Bna 1991, 198. a crui vduv, Terezia Ana Fuchs, a vndut colecia Muzeului
6
Schmauder 2002, 31 32. Banatului Timioara n anul 1976.
7
Priscus Panites, III.3, p. 131 De Boor. 12
Vaday 1989, 157 158.

148
mai degrab dintr-o aezare care s-ar putea data la acea vreme. Arheologic a fost constatat n etapa
n etapa D2, deoarece n aezrile din Banat care D1 o ptrundere lent n Cmpia Panonic a unor
aparin etapei D1 nu a fost descoperit pn acum populaii refugiate spre apus de teama hunilor i
un vas de acest tip. devenite mai apoi aliate acestora, germanici i alani
De remarcat aici faptul c anumite tipuri de care au convieuit cu sarmaii, ns apariia hunilor
vase, care par s fi fost specifice perioadei de domnie n regiune putea s creeze nelinitea populaiei i a
a lui Attila13, nc nu au fost atestate arheologic liderilor locali. Aceasta mai ales prin prisma fap-
n Banat. Prin urmare, aezrile din Banat care se tului c regiunea este situat n preajma frontierei
dateaz n aa-numita epoc hunic, corespund mai romane i putea fi teatrul unor rzboaie ntre huni
degrab ultimului sfert al secolului IV-nceputul i romani, ale cror incursiuni puteau s tulbure
secolului V, respectiv etapei D1, deoarece nu s-au viaa cotidian aa cum s-a ntmplat anterior, n
descoperit artefacte care s permit o datare a lor cursul secolului al IV-lea, n timpul rzboaielor
i dup primul/primele dou decenii al secolului conduse de Constantin cel Mare i fiii acestuia.
V p. Chr.14. De asemenea, nu avem dovezi arheolo- Menionm aici faptul c Priscus Panites
gice c aceste aezri au continuat pn n preajma amintete totui despre huni care hlduiau la
prelurii puterii de ctre gepizi (454), aa cum s-a nord de Dunre, precum i despre traversarea
presupus n cazul aezrilor de la Tisa mijlocie, unde Dunrii cu monoxile conduse de barbari24, ceea
s-a reperat un strat de distrugere datat n perioada ce presupune existena unor comuniti seden-
de sfrit a imperiului hunic15. n aezrile cerce- tare, considerate sarmatice de ctre unii cercet-
tate pn n prezent, unele parial (Foeni-Selite16, tori25. Prin urmare, nu este exclus prezena unei
n Banatul srbesc17 la Baranda i Alibunar), altele populaii sedentare n Banatul de cmpie n peri-
aproape exhaustiv (Timioara-Freidorf)18, nu s-a oada de maxim nflorire a structurii de putere
observat un sfrit violent al locuirii. De altfel, nici hunice, ns cultura material a acesteia nu este
cercetrile recente din Banatul srbesc nu au putut nc dovedit arheologic.
identifica vreo aezare databil n a doua treime a Pe de alt parte, penuria de aezri n etapa
secolului V p. Chr.19. Aa c din punct de vedere D2 poate fi explicat i prin mpuinarea popula-
arheologic avem un cu totul alt tablou dect cel iei. Este posibil ca n aceast perioad s fi fost
zugrvit de Priscus Panites, fapt remarcat i de cer- pe teritorii ntinse ale Europei un declin demogra-
cettorii din Serbia20. fic, avnd n vedere faptul c erau repetate invazii,
n lumina izvoarelor arheologice, pare plauzibil rzboaie i epidemii. De altfel, o epidemie a fost
ipoteza unei prsiri pariale a regiunii de cmpie consemnat i n izvoarele literare, aceasta rvind
a Banatului de ctre populaia local cndva n nordul Italiei n anul 45326. Prin urmare astfel de
primii ani ai secolului al V-lea, poate pentru a se maladii erau frecvente n prima jumtate a seco-
pune la adpost de nvlirea iminent a hunilor lului V p. Chr., o perioad de mari tulburri, n
sau pentru a participa alturi de alte populaii la care mobilitatea oamenilor era mare i se puteau
invadarea provinciilor occidentale ale Imperiului transmite la distane apreciabile diverse boli ende-
Roman. Sarmaii sunt amintii alturi de goii mice generate inclusiv de cadavrele care putrezeau
condui de Radagaisus care au trecut prin pasurile n oraele devastate de huni, aa cum ne povestete
Alpilor spre provinciile din Italia n anul 40521. acelai Priscus Panites27.
Turbulenele legate de micarea hunilor spre vest Situaia constatat pentru aezrile din Banat
i transformarea Dunrii de Jos ntr-o ripa hunica22 nu este una particular. Dificultatea departajrii
(n jurul anului 410 acetia ajungnd pe Dunre artefactelor din etapele D1 i D2 a fost remarcat
dincolo de Porile de Fier23) ar fi putut determina o de cercettori, inclusiv pentru teritoriul actual al
repliere a populaiei spre regiuni socotite mai sigure Romniei, fiind analizate att descoperirile din
zona extracarpatic, ct i cele din Ardeal i partea
13
Vaday 1997, 98, Fig. 19.3 4. de vest a Romniei. ns i de aceast dat, pe
14
Tnase 2013, aub tipar. baza artefactelor care au o cronologie mai strns
15
Vaday 1997, 86. (fibule cu picior ntors dedesubt, catarame, capete
16
Szentmiklosi Timoc 2005, 657 661.
17
Trifunovi 1999 2000, 64 68. de curea, cercei, piepteni din os), gsite n aezrile
18
Mare 2011, 15 28. analizate, s-a optat pentru datarea lor n orizontul
19
Trifunovi 1999 2000, 82, 83, Harta 1.
20
Ivanievi Bugarski 2008, 43. 24
Priscus Panites, III.3, p. 125 De Boor.
21
Bna 1991, 20. 25
Ivanievi Bugarski 2008, 44.
22
Harhoiu 2011, 41. 26
Bna 1991, 99.
23
Bna 1991, 22. 27
Priscus Panites, III.3, p. 124 De Boor.

149
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

cronologic D1, cnd a fost o locuire mult mai Nikolits, a gsit un schelet cu faa ndreptat spre
intens dect n etapa D228. est (probabil orientat V-E), la o adncime de 5
picioare (cca 150 cm), pe o movil situat n partea
2. Orizontul funerar cteva consideraii de est a Periamului34.
Artefactele databile n etapa D2 din Banat La Periam au mai fost descoperite ntmpltor
provin mai ales din morminte gsite ntmpltor n dou vase, ajunse la Muzeul din Arad, o can cu
secolul XIX; tim astfel foarte puine despre con- tub de scurgere i un vas cu dou toarte. Despre
textul de descoperire. O singur necropol a fost contextul de descoperire al acestor piese, provenite
cercetat sistematic, cea de la Timioara-Freidorf, dintr-o colecie particular, tim doar c au fost
n perioada 1988 2006. gsite n hotarul comunei35. O can cu tub de scur-
Despre perechea de cercei poliedrici din aur, gere s-a mai gsit n Banat la Timioara-Pdurea
cu granate ncastrate, descoperii la Izvin (jud. Verde, ns aceasta din urm aparine unei necro-
Timi)29, tim c provin din donaia colecionaru- pole databile n etapa D136. Dac vasul cu tub de
lui Ormos Zsigmond (1813 1894), personalitate scurgere ar putea fi datat i n etapa D1, oala amfo-
proeminent a politicii i culturii din Timioara n roidal pare a fi mai degrab o form mai trzie
secolul al XIX-lea. Ormos a donat cerceii n anul (din etapa D2).
1889, Societii Muzeale de Arheologie i Istorie Necropola de la Timioara-Freidorf a fost inte-
din Banat (vechea denumire a actualului Muzeu grat iniial n etapa D137. ns descoperirea unor
al Banatului din Timioara). Cerceii au fost des- morminte n cursul anului 2006 au dovedit faptul
coperii de ctre Jefta Kotolyetz ntr-un mormnt, c aceasta se dateaz mai curnd n etapa D2: din
la o adncime de 2 m, fiind situai de o parte i punct de vedere stratigrafic, mormintele suprapun
de alta a craniului ntors spre nord30 (probabil ori- complexe ale aezrii din etapa D138 (n pmntul
entat VE), mpreun cu buci de bronz, n data de umplutur al mormntului notat complexul
de 12 iunie 1876, la construirea cii ferate. Se mai nr. 17 fiind gsit un fragment de vas databil n
spune c alturi de cercei s-a gsit i o fibul rupt ultima treime a secolului IV-nceputul secolului
n dou31. Din pcate, fibula i bucata de bronz, V p. Chr.39), iar inventarul funerar ne duce spre
consemnate n vechiul registru de inventar, n data aceeai concluzie40. Chiar dac n aceast necro-
de 30 decembrie 1889, nu au fost regsite n inven- pol nu au fost descoperite morminte cu inven-
tarul actual al Muzeului Banatului din Timioara. tar somptuos, acestea se dateaz totui n perioada
Un alt mormnt a fost gsit n secolul XIX de apogeu a puterii hunice, oglindind situaia
la Periam (o pereche de cercei poliedrici din aur pturii mai modeste. n morminte s-au gsit piese
decorai cu almandine, o pereche de fibule din din argint cercei poliedrici (Pl. I.1) i o oglind
argint cu placa de la cap semirotund i cea de la (Pl. I.4)41, dar i piese din bronz, de o factur
picior romboidal alungit, decorate n jurul ansei aparte, cum este fibula cu picior romboidal alungit,
cu o plcu de aur i cu almandine, buci dintr-o cu butoni asemntori bulbilor de ceap, care nu
amfor din bronz, mrgele din sticl, chihlimbar are pn acum analogii (Pl. I.2), precum i vase din
i aur)32. Despre contextul de descoperire nu se ceramic de culoare cenuie (Pl. II.1, 3) i neagr
cunoteau amnunte, ci doar anul n care aceasta (Pl. II.2), modelate la roata rapid. Inelul de bronz
a fost fcut, 188533. Recent, din documente cu volute afrontate este similar inelelor de argint
aflate n arhivele Muzeului Naional Maghiar din i bronz descoperite n zona Dunrii Mijlocii, care
Budapesta, s-a stabilit c n data de 21 mai 1885 se dateaz n ultimul deceniu al primei jumti
n timpul lucrrilor agricole, un localnic, Bogdan a secolului V p. Chr.42 (Pl.I .3). Prin urmare, s-a
propus o datare a acestei necropole n cea de-a
28
Mgureanu Ciuperc 2008, 120 122. doua treime a secolului V p. Chr., respectiv n
29
Iniial s-a crezut c este vorba despre un cercel, descoperit etapa D243.
n 1866, aceast informaie fiind lansat de ctre D. Csallny
1961, 195, Pl. CCXVIII.4 i preluat apoi de Harhoiu 1998, 34
Prohszka 2003, 90.
178; Pl. XCV.B; Tnase 2011a, 87. n registrele de inventar 35
Drner 1970, 462, Fig. 16.5; 463.
ale Muzeului Banatului din Timioara, att n cel de dinainte 36
Tnase 2013, sub tipar.
de 1918, ct i n cel actual este menionat o pereche de 37
Harhoiu 1998, 152.
cercei din aur. Cerceii au fost transferai la Muzeul Naional 38
Mare 2011, 28; Timioara-Freidorf 2006 Planul general.
de Istorie a Romniei din Bucureti n anul 1974. 39
Tnase 2011, 46.
30
TRT, III, II (1877), 77. 40
Tnase 2011a, 82 84.
31
TRT, VI, I (1890), 64 65. 41
Mare 1998, 289, 303, Pl. VII.2 3, 6.
32
Harhoiu 1998, Pl. XCV A/1 8. 42
Tejral 1973, 53.
33
Harhoiu 1998, 183 184. 43
Tnase 2011a, 85.

150
Dac analizm obiectele de port i de podoab, O descoperire de pe la jumtatea secolului
precum i ritualurile funerare documentate n V p. Chr., care nu poate fi trecut cu vederea, o
necropola de la Timioara-Freidorf, se poate spune constituie monedele din aur descoperite la Denta
c cei nmormntai erau de origine alan i ger- (jud. Timi). n hotarul localitii, sub podul de
manic. Fibule, specifice modei germanice44, cale ferat, n albia nou spat a canalului Roiga,
au fost gsite n mormntul notat complexul n data de 9 august a anului 1875 s-a descoperit
nr. 57/2006, orientat NS, defuncta fiind se pare un schelet orientat cu faa spre est, n jurul cruia
de neam gepidic, aa cum a relevat analiza antro- se afla un mare numr de monede romane impe-
pologic a scheletului45. De asemenea, anumite riale din aur52. Informaiile cu privire la numrul
ritualuri, cum este cel al oglinzii sparte intenionat monedelor sunt contradictorii, cert este c n
din mormntul M3/1988, orientat VE, dovedesc colecia lui Orms Zsigmond au ajuns se pare 23
c persoana nmormntat era de origine alanic46. de buci. ntr-un manuscris nc inedit, colecio-
Menionm aici i faptul c n acest mormnt nu narul ar fi consemnat n anul 1889 c s-au gsit 50
s-au gsit fibule. n mormintele M2/1988, ori- de monede pe care lucrtorii le-ar fi mprit ntre
entat VE, M3/1988 i complexul nr. 27/2006, ei vnzndu-le apoi la Vrac i Timioara53.
orientat VE, a fost documentat obiceiul de Probabil c aceste monede constituiau averea
deformare a craniului, propagat de huni i preluat unei cpetenii care fcea parte din confederaia
de populaiile supuse, care a devenit o adevrat hunic. n perioada de stpnire a hunilor sub-
mod n prima jumtate a secolului V p. Chr47. sidiile pltite au fost enorme. Amintim aici c
ns aceasta nu nseamn c persoana nmormn- dup lupta de la Nedao i constituirea regatului
tat era de origine hunic, ci arat fenomenul de gepid, acestea au fost mult mai modeste dect cele
aculturaie amintit. acordate hunilor, romanii remarcnd diferena
Aadar, n lumina descoperirilor cu caracter ntre aceste structuri de putere din Barbaricum54.
funerar, cmpia Banatului pare a fi fost populat Deoarece contextul de descoperire este nesigur,
mai degrab cu triburi de origine alan i germa- chiar dac se spune c monedele ar fi fost ngropate
nic, probabil gepizi48. lng un schelet, nu putem avea sigurana c este
n ceea ce privete o datare cronologic mai vorba despre o depunere funerar. Acest fapt ar fi
strns a acestor descoperiri funerare din Banat, se singular; din aceast epoc nu s-a mai descoperit
pare c piesele cu caracter fastuos de la Izvin sau vreun mormnt cu att de multe monede de aur
Periam, pot fi datate spre sfritul etapei D2, n (alte piese de inventar nu au mai fost gsite)55.
jurul anului 450, sau etapa de trecere D2b/D3 n morminte din secolele IV i V s-au descope-
dup V. Bierbrauer49. Cam n aceeai perioad, rit monede din aur, cel mai numeros lot fiind con-
chiar i mai devreme, se poate data grupul de mor- stituit din patru solidi gsii n mormntul 734 de
minte de la Timioara-Freidorf. Aa c aceste des- la Cskvr (Ungaria) n provincia Valeria, fr a se
coperiri pot fi contemporane i desemneaz stra- putea spune dac cel nmormntat fcea parte din
tificarea social, n acest ultim caz defuncii fiind elita provincial roman sau din trupele hunice;
membrii unei comuniti modeste. Descoperirile inventarul mormntului este nc inedit56.
cu piese fastuoase desemneaz elita, indicnd mai Dac acceptm c n cazul de la Denta este
degrab morminte izolate intenionat. Aa cum s-a vorba despre o descoperire funerar, atunci avem
observat, perioadei timpurii a migraiilor i sunt de-a face cu un ritual neobinuit de presrare a
caracteristice mormintele izolate i grupurile de monedelor n mormnt, cel puin aa se nelege
morminte, nu necropolele de mari dimensiuni50. din relatrile descoperitorilor care au afirmat c
Cimitirul de la Timioara-Freidorf se nscrie n monedele erau n jurul scheletului. Monedele au
categoria grupurilor de morminte, aici fiind docu- fost acumulate n timp, de la mpraii Iovianus
mentat un numr de nou morminte cu schelete, (363 364 1 buc.), Valentinianus I (364 375
dintre care opt cu inventar, precum i o groap 7 buc.), Valens (364 378 2 buc.), Gratianus
dreptunghiular, presupus a fi cenotaf51. (367 383 6 buc.), Valentinianus II (375 392
4 buc.), Theodosius (379 395 1 buc.) i
44
Bna 1991, 196.
45
Gl 2011, 91.
46
Kouznetsov Lebedynsky 1997, 46. 52
TRT I, IV (1875), 194; TRT II, I (1876), 37, Berkeszi
47
Harhoiu 1998, 32. 1907, 15, Toma Demian 2002 2003, 177 178, nr. 12.2.
48
Mare 1998, 287 288. 53
Toma Demian 2002 2003, 177.
49
Bierbrauer 1994, 139, nota 278. 54
Bna 1976, 16.
50
Harhoiu 1998, 30. 55
Prohszka 2010, 410.
51
Mare 2011, 28. 56
Prohszka 2011, 64.

151
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Valentinianus III (425 455 2 buc.). ngroparea BIBLIOGRAFIE


acestui tezaur marcheaz, n opinia noastr, peri-
oada de sfrit a stpnirii hunice, fiind probabil Izvoare literare
ascuns n condiiile tulburrilor care au avut loc Priscus Panites, Despre soliile romanilor la cei de alt
dup moartea lui Attila (453). neam, (ed. Carolus De Boor), n Fontes Historiae Daco-
Romanae, II, Bucureti (1970), 248 299.
n epoc s-au mai ngropat tezaure monetare
din aur, patru fiind gsite n nordul Transdanubiei Lucrri de specialitate
(Ungaria). Aceste mici averi, moteniri ale unor Berkeszi 1907,
gentes din vremea hunilor, se dateaz n ultimul I. Berkeszi, Dlmagyarorszg remleletei, Temesvr/
deceniu al puterii hunice, ngroparea lor fiind n Timioara (1907).
legtur cu decderea lui Bleda (445) sau cu lupta
de la Nedao (454)57. Bierbrauer 1980,
V. Bierbrauer, Zur chronologischen, soziologischen
Descoperirile funerare din Banat indic pre-
und regionalen Gliederung des ostgermanischen
zena unei elite tribale care gravita ns n jurul Fundstoffs des 5. Jhs. in Sdosteuropa. (Wolfram, Daim),
unui centru de putere hunic, situat cel mai probabil Die Vlker an der mittleren und unteren Donau im fnften
n apropierea zonei de vrsare a Mureului n Tisa. und sechsten Jahrhundert, Wien (1980), 131 142.
Descoperirea de la Nagyszkszs, nu departe de
Szeged, la vest de confluena rurilor Mure cu Tisa, Bierbrauer 1994,
indic un posibil mormnt princiar, cu un inventar V. Bierbrauer, Archologie und Geschichte der
fastuos constituit din peste 200 de obiecte din Goten vom 1.7. Jahrhundert. Versuch einer Bilanz.
Frhmittelalterliche Studien 28, (1994), 51 171.
aur, unele decorate n stil policrom58. Splendoarea
acestuia este comparabil cu cele mai spectaculoase Bna 1976,
descoperiri ale epocii timpurii a migraiilor: tezaurul I. Bna, Der Anbruch des Mittelalters. Gepiden und
de la Pietroasa, tezaurele de la imleul Silvaniei, Longobarden im Karpatenbecken, Budapest (1976).
mormntul princiar de la Conceti sau mormintele
din catacombele de la Kerci59. n orice caz, credem Bna 1991,
c este o dovad de necontestat a existenei unui I. Bna, Das Hunnenreich, Stuttgart (1991).
centru de putere al imperiului hunic n regiunea de
Ciuperc Mgureanu 2008,
sud a Cmpiei Tisei. B. Ciuperc, A. Mgureanu, Huns and other people
archaeological evidences in present-day Romania. Hunnen
3. Concluzii zwischen Asien und Europa. Aktuelle Forschungen zur
n lumina descoperirilor prezentate, peisajul Archologie und Kultur der Hunnen, BUFM 50, (2008),
arheologic al Banatului n perioada n care hunii 119 130.
erau aezai n Cmpia Tisei este foarte srac, ceea
ce nseamn c aceast regiune a fost mai puin Csallny 1961,
D. Csallny 1961, Archologische Denkmler der
locuit. Prin urmare, rmne un deziderat al cer-
Gepiden im Mitteldonaubecken 454 568, ArchHung 38,
cetrilor viitoare lmurirea acestui aspect legat de Budapest (1961).
habitatul din epoca de apogeu a puterii hunice.
Chiar i ulterior, n contextul dispariiei impe- Drner 1970,
riului hunic i a constituirii pe ruinele sale a rega- E. Drner, Cercetri i spturi arheologice n judeul
tului gepid, descoperirile din Banat sunt puine. Arad. MCA IX, (1970), 445 466.
Gepizii au preluat conducerea n Cmpia Tisei,
dup lupta de la Nedao (454), Banatul fiind nglo- Gl 2011,
Sz. S. Gl, Buletinul antropologic. M. Mare, D. Tnase,
bat n sfera lor de influen, ns teritoriul lor prin- F. Draovean, G. El Susi, S. Gl, Timioara-Freidorf. Cerce-
cipal de locuire s-a aflat la vest de Tisa i la nord de trile arheologice preventive din anul 2006, Cluj-Napoca
Mure. Astfel, din Banat provin doar cteva necro- (2011), 89 94.
pole, situate relativ aproape de rul Tisa sau de
Dunre60, care pot fi ncadrate cronologic n etapa Harhoiu 1998,
D3 (450/460 480/490)61. R. Harhoiu, Die frhe Vlkerwanderungszeit in
Rumnien, Bukarest (1998).
57
Prohszka 2011, 70.
58
Bna 1991, 187 188.
Harhoiu 2011,
59
Bna 1991, 188. R. Harhoiu, Iureul hunic. R. Harhoiu, D. Spnu,
60
Ivanievi Bugarski 2008, 43. E. Gll, Barbari la Dunre, Cluj-Napoca (2011), 39 44.
61
Bierbrauer 1994, 139, nota 278.

152
Ivanievi Bugarski 2008, in Pannonia I und Valeria. (Orsolya Heinrich-
V. Ivanievi, I. Bugarski, Western Banat during Tamska), Keszthely-Fenkpuszta im Kontext sptantiker
the Great Migration Period. (Barbara Niezabitowska- Kontinuittsforschung zwischen Noricum und Moesia,
Winiewska, Marcin Juciski, Piotr uczkiewicz, Budapest, Leipzig, Keszthely, Rahden (2011), 61 86.
Sylwester Sadowski), The Turbulent Epoch. New materials
from the Late Roman Period and the Migration Period, Schmauder 2002,
Monumenta Studia Gothica 5, Lublin (2008), 39 61. M. Schmauder, Obersichtgrber und Verwahrfunde in
Sdosteuropa im 4. und 5. Jahrhundert, Bukarest (2002).
Kouznetsov-Lebedynsky 1997,
V. Kouznetsov, J. Lebedynsky, Les Alains. Cavalirs des Szentmiklosi Timoc 2005,
steppes, seigneurs du Caucase, Paris (1997). Al. Szentmiklosi, C. Timoc, Cercetrile arheologice
de la Foeni-Selite (jud. Timi). Raport preliminar. AnB,
Mare 1998, S.N., XII-XIII, 2004 2005 (2005), 657 673.
M. Mare, Rituri i ritualuri de nmormntare n
Banatul romnesc n secolele IVIX. AnB, S.N., VI (1998), Tnase 2011,
285 306. D. Tnase, Aezarea din sec. III-IV p. Chr. Analiza
tipologic i cronologic a materialului arheologic.
Mare 2011, M. Mare, D. Tnase, F. Draovean, G. El Susi, S. Gl,
M. Mare, Descrierea complexelor arheologice. Timioara-Freidorf. Cercetrile arheologice preventive din
M. Mare, D. Tnase, F. Draovean, G. El Susi, S. Gl, anul 2006, Cluj-Napoca (2011), 41 56.
Timioara-Freidorf. Cercetrile arheologice preventive din
anul 2006, Cluj-Napoca (2011), 15 29. Tnase 2011a,
D. Tnase, Morminte din epoca timpurie a migraiilor.
Opreanu 2002, M. Mare, D. Tnase, F. Draovean, G. El Susi, S. Gl,
C. Opreanu, Sfritul culturii Sntana de Mure n Timioara-Freidorf. Cercetrile arheologice preventive din
Transilvania: cultura Sfntu Gheorghe sau Orizontul anul 2006, Cluj-Napoca (2011), 81 88.
post-cerneahovian?. Ephemeris Napocensis XII, (2002),
171 181. Tnase 2013,
D. Tnase, Observaii cu privire la arheologia epocii
Panites 1970, timpurii a migraiilor n Banat Etapa D1. Banatica 23,
Priscus Panites, Despre soliile romanilor la cei de alt (2013), sub tipar.
neam, Fontes Historiae Daco-Romanae, II, (1970),
248 299. Tejral 1997,
J. Tejral, Neue Aspekte der frhvlkerwanderungs-
Prducz 1974, zeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum, (J. Tejral/
M. Prducz, Tscherniacow-Sntana de Mure und H. Friesinger/M. Kazanski), Neue Beitrge zur Erforschung
frhgepidische Kulturen in Ungarn. ActaArchHung 26, der Sptantike im mittleren Donauraum, Spisy Arch. stavu
(1974), 187 201. AV R Brno 8, Brno (1997), 321 392.

Prohszka 2003, Toma Demian 2002 2003,


P. Prohszka, A Perjmosi sr (1885) s helye az N. Toma-Demian, Repertoriul descoperirilor monetare
5. szzadi lemezfibuls ni temetkezsek kztt (Das dintre anii 275 383 p. Chr. din jud. Timi. AnB, S.N.
Grab von Perjmos (1885) und seine Stellung innerhalb X XI, 2002 2003, (2004), 173 197.
der Frauenbestattungen mit Blechfibeln aus dem
5. Jahrhundert). Archrt 128, 1 2, (2003), 71 93. Trifunovi 1999 2000,
S. Trifunovi, Naselja limiganta i slovena u Banatu i
Prohszka 2010, Bakoj. Glasnik SAD 15 16, (1999 2000), 43 106.
P. Prohszka, Rmai aranypnzforgalom Erdly s
Partium terletn a Kr. u. 3. s 6. szzad kztt (Circulaia Vaday 1989,
monedelor romane din aur n regiunea Transilvaniei i a A. H. Vaday, Die sarmatischen Denkmler des Komitats
Pariumului n secolele 3 6 d. Hr.). Erdly s kapcsolatai Szolnok. Antaeus 17 18, Budapest (1989).
a kora npvndorls korban, Molnr Istvn Mzem
Kiadvnyai 3, Szkelykersztr/Cristuru Secuiesc (2010), Vaday 1997
405 425. A. H. Vaday, Atipikus szarmata telepjelensg Kompolt-
Kistri Tanya 15. lelhelyn. Agriavk XXXIII, (1997),
Prohszka 2011, 77 107.
P. Prohszka, Bemerkungen zum sptrmischen
und frhvlkerwanderungszeitlichen Goldmnzverkehr

153
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Archologische Belege aus der frhen Grberfeld von Timioara-Freidorf ist im Zeitraum
Vlkerwanderungszeit im Banat die Stufe D2 1988 2006 sytematisch untersucht worden; dieses wurde
(Zusammenfassung) ursprnglich in die Stufe D1 datiert. Die Grberfunde aus
Die Stufe D2 der frhen Vlkerwanderungszeit stimmt dem Jahr 2006 haben die Tatsache belegt, dass der Friedhof,
mit dem Hhepunkt der hunnischen Macht berein. der die Lage der rmeren Gemeinschaften zur Hunnenzeit
Whrend der Stufe D2 wurde das Wohngebiet in der widerspiegelt, eher der Stufe D2 zugeordnet werden kann,
Banater Ebene (Karte 2) im Vergleich zur vorigen Periode und zwar sowohl in stratigrafischer Hinsicht durch das
Stufe D1 (Karte 1) eingeschrnkt. Die Funde stammen berbauen mehrerer der Siedlungkomplexe der Stufe D1
vor allem aus dem Nordwesten des Gebietes, aus der Nhe als auch im Hinblick auf das Fundinventar der Grber. Im
der Marosch und vereinzelt sind in der Ebene in der Nhe 19. Jh. wurden in Denta neben einem Skelett rmische
der Flsse Bega und Brzava auch einige Grber belegt. Goldmnzen aus dem Intervall letztes Viertel des 4.- erste
Beim jetzigen Stand der Forschung knnen wir behaupten, Hlfte des 5. Jh. n.Chr. entdeckt. Die Fundumstnde
dass im Banat in archologischer Hinsicht keine Siedlung sind ungewiss, aber selbst wenn es sich um ein Grab oder
untersucht worden ist, die mit Bestimmtheit der Stufe D2 einen Vorrat handelt, steht fest, dass die Mnzen whrend
zugeordnet werden knnte. Aufgrund der archologischen der Unruhen nach Attilas Tod (453) begraben worden
Quellen ist es wahrscheinlich, dass die Banater Ebene in sind. Die reichen Funde aus dem Banat (die Grber von
den ersten Jahren des 5. Jh. von der hiesigen Bevlkerung Izvin und Periam, das Grab? von Denta) weisen auf eine
vor dem Eindringen der Hunnen schutzsuchend und Oberschicht der Stmme hin, die zu einem hunnischen
teilweise verlassen wurde. Andererseits ist die geringe Machtzentrum gehrte, das hchstwahrscheinlich westlich
Anzahl der Siedlungen whrend der Stufe D2 nicht blo des Zusammenflusses der Marosch und der Thei lag. Aus
in dieser Gegend, sondern auf weiten Gebieten Europas der Sicht der Grabfunde scheint die Banater Ebene eher
auch durch die Bevlkerungsabnahme zu erklren, die von alanischen und germanischen, vielleicht gepidischen
durch wiederholte Einflle, Kriege und Seuchen ausgelst Stmmen bevlkert gewesen zu sein.
wurde. Die Lage im Banat ist kein Einzelfall, denn auf dem Die archologischen Funde sind im Banat fr die Stufe
gesamten heutigen Gebiet Rumniens war die Stufe D1 D2 ziemlich gering und das bedeutet, dass dieses Gebiet
intensiver bevlkert als die Stufe D2. damals wenig bewohnt war. Fr die knftigen Forschungen
Die Artefakte der Stufe D2 im Banat stammen vor ist es erwnscht, die Siedlungen aus der Bltezeit des
allem aus Grbern als Zufallsfunden des 19. Jh. Ein einziges hunnischen Reiches zu erkunden.

154
aezri

necropole

descoperiri ntmpltoare

Harta 1. Descoperiri care aparin etapei D1. / Karte 1. Entdeckungen aus der D1 Stufe.

1. Alibunar, Serbia 18. Padej, Serbia


2. Banatski Karlovac, Serbia 19. Para (jud. Timi)
3. Baranda, Serbia 20. Periam (jud. Timi)
4. Crpini (jud. Timi) 21. Saravale (jud. Timi)
5. Checea (jud. Timi) 22. Satchinez (jud. Timi)
6. Comlou Mare (jud. Timi) 23. Snnicolau Mare (jud. Timi)
7. Dudetii Vechi (jud. Timi) 24. Snpetru German (com. Secusigiu, jud. Arad)
8. Foeni (jud. Timi) 25. Stara Palanka, Serbia
9. Gottlob (jud. Timi) 26. Starevo, Serbia
10. Giarmata (jud. Timi) 27. urjan, Serbia
11. Hetin, Serbia 28. Timioara-Cioreni
12. Ictar-Budin (com. Topolovu Mare, jud. Timi) 29. Timioara-Freidorf
13. Izvin (ora Reca, jud. Timi) 30. Timioara-Pdurea Verde
14. Jebel (jud. Timi) 31. jszentivn, Ungaria
15. Klrafalva, Ungaria 32. Uliuc (com. Sacou Turcesc, jud. Timi)
16. Lenauheim (jud. Timi) 33. Vrac-Crvenka, Serbia
17. Novi Knezevac, Serbia

155
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

descoperiri ntmpltoare

morminte

Harta 2. Descoperiri care aparin etapei D2. / Karte 2. Entdeckungen aus der D2 Stufe.

1. Denta (jud. Timi)


2. Izvin (ora Reca, jud. Timi)
3. Periam (jud. Timi)
4. Snnicolau Mare (jud. Timi)
5. Timioara-Freidorf, necropol

156
1

0 3 cm

2 3

0 3 cm 0 3 cm

4
0 3 cm

Pl. I. Obiecte descoperite n necropola de la Timioara-Freidorf: 1. cercei poliedrici din argint M 3/1988, 2. fibul
din bronz complexul nr. 57/2006, 3. inel din bronz complexul nr. 57/2006, 4. oglind din argint M 3/1988. /
Taf. I. Gegenstnde, die in dem Grberfeld Timioara-Freidorf entdeckt wurden: 1. silberne Polyederohrringe
Grab 3/1988, 2. bronze Fibel Komplex Nr. 57/2006, 3. Bronzefingerring Komplex Nr. 57/2006, 4. Silberspiegel
Grab 3/1988.

157
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

1 2
0 5 cm 0 5 cm

3 4
0 5 cm 0 5 cm

Pl. II. 1. Can complexul nr. 27/2006 Timioara-Freidorf, 2. Can M 2/1988 Timioara-Freidorf, 3. Urcior
complexul nr. 57/2006 Timioara-Freidorf, 4. Vas cu toart deasupra gurii Snnicolau Mare. / Taf. II. 1. Kanne
Komplex Nr. 27/2006 Timioara-Freidorf, 2. Kanne Grab 2/1988 Timioara-Freidorf, 3. Krug Komplex
Nr. 57/2006 Timioara-Freidorf, 4. Gef mit Oberhenkel Snnicolau Mare.

158
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

DBCA: NECROPOLA DIN JURUL BISERICII


DIN GRDINA LUI A. TMA. CTEVA IDEI PRIVIND EVOLUIA
HABITATULUI MEDIEVAL DE LA DBCA

Erwin Gll*
Cuvinte cheie: Dbca, epoca medieval timpurie, necropole din jurul bisericii, fortificaie, aezri.
Keywords: Dbca, early medieval age, churchyard cemeteries, fortress, settlements.

Dbca: the Churchyard Cemetery in the Garden of A. Tma. Some Ideas on the Evolution of the Medieval
Habitation in Dbca
(Abstract)
The village of Dbca/Doboka is situated 30 kms northwest of Cluj-Napoca, by the stream called Lona, which
flows into the River Some 10 km away from this place. One side of the mountain called Nagyhegy, which is
situated southwest of the village (529 m above sea level), made the valley of the stream Lona so narrow that it is a
vantage point of the pass. The road in the narrow valley, squeezed between two hills, in the middle of the village
takes a sharp turn to the left. The old fortress district was in the area curbed this way. The two hills are gradually
declining towards northwest.
The shape of the fortress is similar to a pie with a sharp angle and an arc at the end, pointing towards
north-northeast. Both sides are well defendable, sloping in 2545. The early medieval fortress district was built
in this place with a number of villages and churches around it.
The necropolis of Fortress Area 4, which belonged to the village in the 11th13th centuries was found in the
south-eastern part of the fortress district.
The excavations beginning in the early 60s in the last century were conducted with preconceptions, as the centre
of Chief Gelou was thought to have been discovered before the start of the excavations, which is an impassable way
from a scientific point of view.
In this brief research history, which in many cases is not so relevant in our research, one can draw two
conclusions: 1. Dbca perfectly demonstrates the concepts, interpretations and vision of the expert who lived
in the various eras in the 20th century; 2. So far the interpretation of Dbca has been based on the historical
narative and linguistic data. The archaeological data is limited to providing arguments for different historical
theories; 3. Scientific-political, political and supposedly personal interests and careerist considerations all played
a part or worked as the driving forces behind the start of the excavations in Dbca in the 60s. Unfortunately
the past political manipulations have had a great career in national-communist Romania, and Dbca is a sad
symbol of this.
Unfortunately, a major scientific problem of the excavated part of the cemetery is that the skeletons have not
been preserved. Although we have managed to identify the finds, the lack of bones is an irreparable loss. The
remains of the population in Tma garden in Dbca can only be analysed scientifically after new successful
excavations.
In spite of the fact that the archaeological analyses so far have informed us about two churches excavated in
the garden of Tma, the original documentation, which is at our disposal, clearly attests that only one church was
excavated. In the south, the walls of a much bigger church were detected but they have remained unexplored. The
church may be dated by the nine coins of Ladislaus I (10771095), found in sector A in its northern part.
The received burial rite in the 11th 13th centuries was the skeleton burial. The cremation burial rite, known
in previous centuries, disappears in the 9th century or at least becomes undetectable by archaeological means.
Altogether 95 skeletons have been registered in the 71 graves in the churchyard cemetery excavated in the garden
of A. Tma and a small ossuary, found west of the skull in Grave 24, which could have contained the remains
of several skeletons. This cemetery is characterised by stones of different sizes placed in the graves with a ritual
purpose; the same custom characterizes the graves of Fortress Area IV.
The finds in a sector of this part of the cemetery are typical 12th century finds (simple hair rings and hair rings
with S-shaped ends, coins) (Pl. 9, 11). The coins found in the graves are the so called anonymous denars dating
from the first half of the 12th century. Other graves were dug in the area of the demolished church, so these clearly
show a later origin; probably they come from the 13th 14th centuries.

*
Institutul de Arheologie Vasile Prvan, Bucureti 010667, sector 1, str. Henri Coanda, nr. 11, e-mail: ardarichus9@yahoo.com.

159
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Therefore the churches and the cemetery belonging to them, which were excavated in the garden of A. Tma
can be dated to the 12th and 13th14th centuries and they are encompassed in the horizon of the 12th century
Doboka and its surrounding area as a power centre. The fortress, which was rebuilt several times, the settlement
and the cemeteries are all parts of this horizon as is analysed in our paper. We held it very important to analyse
them separately. The finds clearly show that in Doboka we can see a settlement way back in the 7 9th centuries
(Pl. 18), that cannot be connected to the fortress. According to the finds from the fortress, the most important
ones of which were the 11th century coins Stephen I, Andrew I, Peter Orseolo, Coloman I the Book-lover) and
the elements of material culture characteristic of this century. In our opinion, the fortress cant have been built
earlier than the middle of the 11th century and its second enlarged form can be dated to the time of Andrew I.
This was destroyed at some time, in our opinion it happened during the reign of King Coloman I the Book-lover,
unfortunately, we couldnt identify this coin in the collection of the Transylvanian National Museum in Cluj. As is
well known, the so called anonymous dinars were coined in the minters of the Hungarian Kingdom from the time
of King Coloman to the era of Stephen II (Time Period I), it is not obvious that the fortress was burned at the end
of the 11th or the beginning of the 12th century. It is also unclear how the stone wall was built at the beginning of
the 13th century since no example of it is known in northern Transylvania and only few in the whole territory of
the Hungarian Kingdom until the second half of the 13th century when the social-economic transition brought
about major changes in the fortress system and the architecture of forts.
According to the finds excavated in the fortress area, although we cannot see them as the evidence of the
presence of the comes, the head of the county, the various arrow heads, sword cross iron and spurs can be connected
to the group of the class of the miles, but some information on the 12th century from the Arad fortress supports
that we can count with the mansios, i.e. the servant folks (servi). These also give an outline of the social classes
known from the laws of King Stephen I. The silver beads with granulated ornaments may hint at some long
distance commercial contact, which can also be connected to the elite.
The culmination point of the fortress, which was built in or after the first half of the 11th century, and the
settlement on its territory falls on the 12th century according to the archaeological and numismatic finds. The
coins found in the cemetery from Fortress Area 4, the garden of Tma and the cemetery of Boldogasszony give
an exact map of it.
The decline of the fortress centre as a political-military and administrative centre falls on the 13th century. The
downfall of the centre in Dbca may not be connected concretely to the Mongolian raid; it may also be linked to
other administrative and economic reasons. As a working hypothesis we may assume that the loss of its importance
as a centre may be connected to the eastward growth of the settlement system of the county, the territory of the
count took its final shape in the 1213th centuries. This observation of ours is supported by the fact that only
one 13th century coin is known from the three parts of the cemetery, the last anonym dinar may be connected to
the name of Bla III (11721196). The settlement phenomena excavated so far can also be dated to the 11th12th
centuries. Certainly, we would not like to consider these data to have absolute value, but the lack of 13th century
numismatic finds (except for a single coin of Bla IV) requires further explanation. However, this can only be
proved or refuted by extended and manifold interdisciplinary researches.

S atul Dbca, centrul de odinioar al comi-


tatului cu acelai nume, se afl la 30 de km
nord-vest, pe malul prului Lona, care se vars la
Forma cetii poate fi asemnat cu un vrf
rotunjit cu un unghi ascuit, n direcia NNE.
Cele dou coaste ale sale formeaz o pant de
10 km est n Someul-Mic1. O parte a Muntelui 2545, fiind foarte uor de aprat. n epoca
Mare (aflat la 529 de metri altitudine) (Fig. 1. b), medieval timpurie pe acest loc a fost constru-
care se afl n partea sud-vestic a satului, nspre it fortificaia, iar n jurul acesteia s-au cercetat,
valea prului, a ngustat zona, determinnd n ntr-o parte infim, un sistem de aezri, respec-
strmtoarea creat punctul-cheie al vii (Pl. 1; tiv mai multe biserici, cu cimitirele din jurul lor
Fig. 1. ab). Pe lng poriunea de drum a vii, (Pl. 1. ac).
strns ntre cele dou dealuri, aproximativ n mij-
locul satului, acesta ia o curb brusc ascuit. Pe I. Introducere privind istoria cercetrii sitului
acest teritoriu nchis de curba vii se ntinde com- Dbca
plexul de ceti medievale timpurii de la Dbca. n istoriografia i arheologia medieval timpurie
Cele dou dealuri scad n altitudine2 n direcia maghiar din secolul XX s-a considerat n general
nord-vestic. c cetatea de pmnt-lemn de la Dbca fusese
construit fie n secolul X, fie n perioada lui tefan
1
Hodor 1837. I (sfinit n 1083), n jurul anului 1000, construcia
2
Cetatea distrus a fost amintit pentru prima dat de ctre
Jnos Knyki. Knyki 1906, 292.
sa fiind legat de conductorul Dobuca (ar fi fost

160
primul comite), biruitorul lui Gyla, pomenit ntr-un nainte s intrm n analiza propriu-zis, trebuie
singur izvor narativ3. n arheologia maghiar, cel s precizm c, din pcate, spturile ncepute n
care s-a ocupat cel mai mult de aceast problem a 1964 au pornit cu preconcepii. nainte ca materi-
fost regretatul Istvn Bna, ncepnd cu o not n alul arheologic s fie analizat cu atenie i rigurozi-
articolul lui Gyrgy Gyrffy din 1970, urmat de tate pentru a se gsi n primul rnd explicaii strict
istoria Transilvaniei4. Cu toate acestea, n lucrarea arheologice, s-au tras concluzii istorice. Aceast ten-
sa de sintez despre cetile epocii arpadiene din din are la baz ns o cauzalitate mult mai veche,
1994, ce a fost republicat n 1998, cetatea Dbca care izvorte nsi din trecutul i evoluia arheo-
este, n mod surprinztor, doar menionat, fr logiei, n special a arheologiei medievale: nc de
alte detalii5. n lucrrile menionate a precizat la nceputurile sale, arheologia, ca tiin auxiliar
ns foarte clar c aceste tipuri de ceti, ca i n a istoriei, era menit s argumenteze informaiile
alte zone din centrul i estul Europei, pot fi legate cunoscute din izvoarele narative i s coreleze eve-
de construirea autoritii regale reprezentat de nimentele menionate n izvoare cu descoperirile
instituia comitatului, respectiv de comes. Lucrarea arheologice. n concluzie, descoperirile arheolo-
din 2001 despre cetatea Dbca, n care a precizat gice aveau rolul de a ntri argumentele ce susi-
c bisericile (i n consecin necropolele) nu pot neau informaiile cunoscute din izvoarele scrise i,
fi datate la nceputul secolului al XI-lea6, este mult n consecin, s se afle mereu n slujba izvorului
mai precis i mai concludent. scris9, o metod eronat, dar perpetuat aproape
n arheologia romneasc interpretarea a fost pn n zilele noastre. Aceast greeal a fost pre-
diferit. Arheologia i istoriografia romneasc, luat i chiar dezvoltat de ctre autorii spturilor
pornind de la Anonymus (capitolele 2427)7, n de la Dbca, care s-au grbit dup nici patru ani
care este descris n stilul caracteristic epocii tru- de cercetare a sitului10 (care cuprindea cetatea de
badurilor i truverilor cucerirea Bazinului Carpatic pmnt, aezarea civil cu urme de bordeie, ateli-
n secolul X de ctre maghiari, dateaz prima faz ere, gropi, respectiv necropole), s declare Dbca
a folosirii cetii la sfritul secolului IX. De ase- drept centrul politico-militar al lui Gelou, cznd
menea, l consider pe Gelou (n interpretarea ntr-o istoricizare aproape fr precedent a unei
maghiar Gyalu) conductorul real al vlahilor i situaii arheologice i neavnd nici un fundament
slavilor de la sfritul secolului al IX-lea8. tiinific pentru a emite interpretri de acest fel. Nu
3
Anonymus: Sunad f. Dobuca nepos regis. SRH. I. 50. am tinde spre obiectivitate dac nu am lua ns n
Gy. Gyrffy consider c Dbca a existat nc din secolul X considerare i anii negri, aproape orwelieni ai nai-
i numele acesteia provine de la Doboka (primul comes al lui onal-comunismului romnesc, care explic, ntr-o
tefan I), al crui fiu, n forma latin Sunad (Csand), a nvins anumit msur, concluziile istoricizante ale autori-
mai trziu pe Ahtum (de aici provine i numele localitii
Csand; Cenad). Gyrffy 1987, p. 6667; Bna 1970, nota
lor spturii11. Iurie Stamati, n articolul su despre
316. Aceast interpretare a fost ns cunoscut i n istoriografia evoluia cercetrilor secolelor VVII n Republica
maghiar, deoarece n sinteza HmanSzekf dintre cele dou Sovietic Socialist Moldoveneasc i mai apoi n
rzboaie mondiale apare n acelai mod: Hman, Szekf 1935, Republica Moldova, remarc o evoluie asemn-
vol. I, 211. n contradicie cu aceasta, n monografia privind toare, dar n sens invers: ntre cauzele apariiei unor
Comitatul SzolnokDoboka Kroly Tagnyi, Lszl Rthy i
Jzsef Kdr o consider derivat din slava veche dluboku,
interpretri sunt asemnri frapante, determinate
duboka (Tagnyi et alii 1900, vol. I, 320). Situl arheologic de amestecul politicului n scrierea istoriei12.
Dbca a fost prezentat n mod sintetic, pe baza descoperirilor Cazul Dbca a provocat reacii imediate i mai
publicate pn atunci, i de E. Benk, care a subliniat faptul ndeprtate. Dup cum am menionat anterior, n
c prima faz se termin cu pandantive de tip Darufalva i se 1970 Istvn Bna a criticat rezultatele articolului
dateaz la cumpna secolelor XXI. Benk 1994, 169.
4
Bna 1988, 225.
din 196813, mult mai trziu incluznd fortificaia,
5
Bna 1998, 34. dar fr a-l dezbate pe larg, n sistemul de ceti al
6
..Dobokavr tbbszr tptett kismret (9 s 14 m hossz) epocii arpadiene timpurii (secolul XI)14.
templomairl egyelre csak azt tudni vagy sejteni, hogy egyik
sem korbbi a XI. szzad kzepnl, vagyis nem llamalapts 9
n acest sens, vezi: Young 1992, 135147.
koriak. Bna 2001, 90. 10
Primele cercetri cu caracter arheologic la Dbca au fost
7
Dup ultimele analize ale lui Alexandru Madgearu, Gesta iniiate de ctre Mrton Roska, cercetrile i publicaia ns se
Hungarorum a fost scris, probabil, de ctre fostul notar al lui leag de numele lui Kroly Chrettier, acesta fcnd primele
Bla al III-lea (11721196) la nceputul secolului al XIII-lea. msurtori topografice i spturi n 1942. Chrettier 1943,
O analiz sintetic excelent privind Anonymus gsim i n 115117.
studiul lui Lszl Veszprmy. Madgearu 2009, 179180; 11
n acest sens vezi i Madgearu 2008, 63. 71.
Veszprmy 2000, 548549. 12
Stamati 2002, 185.
8
Anonymus nu amintete n opera sa cetatea Dbca. Bna 13
Bna 1970, 191242, nota 315.
1998, 20. 14
Bna 1998, 34.

161
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Atacul mult mai dur a venit ns din Romnia, ce este n funciune i astzi n acelai punct, aflat
imediat dup schimbarea regimului naionalist- n grdina lui Alexandru Tma, terenul prezenta o
comunist de la Bucureti. ntr-un articol din 1991 uoar ridictur, cu semne vizibile la suprafa de
Radu Popa l-a atacat dur pe eful sitului arheologic pietre i urme ale unei construcii.
de la Dbca, tefan Pascu, numindu-l amator, A fost trasat mai nti o caset de 4 3 m, n
categorisind scrierea sa drept romantic, negli- apropierea colului de nord-est al casei numitu-
jent, menionnd uurina cu care se fac afirmaii lui Al. Tma, pentru a se verifica dac exist un
lipsite de acoperirea justificrilor15. cimitir aici. Au fost descoperite cteva morminte
Cu toate acestea, exceptnd cteva articole16, n de inhumaie (110). A fost trasat n vara anului
istoriografia i arheologia romneasc s-a nrdci- 1966 i o seciune, numerotat cu numrul I (S. I),
nat stereotipia c situl de la Dbca se dateaz mai orientat pe direcia NS, n apropierea ridictu-
ales n/din secolul IX i, mult mai grav, c poate fi rii menionate, la cca 50 m de casa proprietaru-
legat de marile confruntri ntre oastea aa numi- lui amintit, cu dimensiunile 14 2 m, fiind iden-
tului Tuhutum i Gelou, fiind astfel meninut n tificate cu acest prilej dou locuine adncite n
contiina tiinific un exemplu clasic de gemis- pmnt19.
chte Argumentation17. Tot n septembrie 1966 a fost cercetat i
La finalul acestei scurte analize a stadiului cerce- Seciunea a II-a (S. II), avnd lungimea de 11,5 m,
trii, putem face dou observaii: 1. Cazul Dbca limea de 1,5 m, pe direcia nord-sud, perpen-
ilustreaz perfect percepia, concepia i viziunea dicular pe Caseta 1 i zidul nordic al casei lui
istoric, aflate sub influena diferiilor factori ti- A. Tma. ntre Caseta 1 i Seciunea II, a fost
inifici i non-tiinifici ai cercetrilor n diferite lsat nespat o suprafa de 3 m, motivul rm-
perioade ale secolului XX; 2. Pn n prezent, nnd neelucidat. Tot 3 m au fost lsai ntre mor-
n interpretarea sitului de la Dbca datele isto- mintele 16 i 19, iar motivele nu sunt cunoscute
rico-narative i cele lingvistice au jucat rolul prin- nici n acest caz. n urma cercetrilor au ieit la
cipal, arheologia avnd, din foarte multe motive, iveal mormintele 1128, 61 (ntre m. 4,5 i 15,8),
doar un rol auxiliar, fiind practic condamnat s respectiv 2937. Au fost surprinse, de asemenea,
ofere diferitelor teorii istorice un set de argumente trei ziduri. Primele dou reprezentau, probabil,
complementare18. zidurile unei alte biserici, n timp ce al treilea era,
n mod sigur, o parte din altarul unei alte bisericii.
II. Stadiul cercetrii necropolei de la Dbca- n pereii de vestest ai acestuia au fost deschise
Grdina lui A. Tma (Pl. 47) casete de urmrire a mormintelor 3032, 3537.
n vara anului 1966, la Dbca s-a nceput Seciunea II a fost parial dezvelit n cursul
investigarea colului de sud-est al terasei situate campaniei de spturi din anul urmtor, 1967, n
n zon, pe care autorii cercetrii l-au denumit partea nordic, ntre m. 1929, ncepnd cu des-
Incinta IV. Situat n apropierea bisericii ortodoxe chiderea unei casete de urmrire a altarului biseri-
cii20, n peretele estic al Seciunii II i a unei casete
15
Popa 1991, 159, 165, nota 51. de dimensiuni mai mari (10 14 m), n care a fost
16
Horedt 1986, 127; Rusu 1998, 519; Madgearu 2001,
162; Curta 2002, 273274. surprins nava bisericii21, i morminte in situ, n
17
n arheologie expresia gemischte Argumentation, preluat numr de 23 (mormintele 3860).
din limbajul arheologic german, indic o metod (aproape n cursul anului 1980 a mai fost executat o
general n cercetarea arheologic a epocii medievale timpurii sptur, ns despre aceasta nu avem alte date
din Romnia i n aproape toate rile est-europene), care la dispoziie n afar de o moned menionat c
semnific faptul c descoperirile sau fenomenele arheologice
se bazeaz pe interpretarea altor date arheologice sau altor
provine din bordeiul 1/1980. Din pcate, nici n
ipoteze, precum i pe date istorice (de foarte multe ori) sau pe lucrarea de sintez a lui Petru Iambor nu este men-
diferite teorii istorice. ns n filozofia european, cu aspiraii ionat nimic n afar de schia greit prezentat a
spre caracterul sigur al cunoaterii, nc de la Aristotel
comparaia, mbinarea i confruntarea diferitelor categorii 19
Aici nu ne vom ocupa de aceste descoperiri, ci ne
i tipuri de lucruri este posibil doar n condiii extrem de vom rezuma la a aminti doar c n documentaia gsit la
limitate. Pentru arheologie aceasta nseamn c mbinarea MNIT, dup autorii spturii, n umplutura bordeielor s-au
datelor istorice i a faptelor arheologice poate fi realizat doar descoperit fragmente ceramice datate n secolele IXXI!
n cazul n care descoperirile arheologice pot fi datate foarte 20
Este foarte important de menionat c att n documentaia
sigur, n caz contrar se ncearc demonstrarea unui lucru primar scris, ct i n ilustraie nu apare termenul altare,
nesigur cu alte date incerte. Niculescu 1997, 6369; Blint aa cum gsim mai trziu la Petru Iambor. Iambor 2005,
1995, 246248; Brather 2004, 517567. pl. LXII.
18
Privind acest tip de atitudine a cercetrii vezi: Niculescu 21
i nu a bisericilor, aa cum apare la Iambor 2005, 187
1997, 64. 189.

162
bisericii, i mai mult, acesta induce n eroare citi- M. 6 AB
torul prezentnd greit numerotarea seciunilor i a Orientare: VE. Adncime: 22 cm. Scheletul a fost
casetelor cercetate. Din schia respectiv am putut parial deranjat cu ocazia sprii fundaiei unei con-
deduce semnul a ctorva (poate patru?) morminte strucii moderne, fiind retezate i scoase oasele mem-
cercetate n 198022. brelor inferioare. La sparea gropii lui M. 6A a fost
deranjat un alt mormnt al crui craniu a fost aezat
n captul vestic al gropii mormntului. Braele au fost
III. Descrierea mormintelor (Pl. 45)
M. 1 ntinse pe lng corp (poz. I).
Orientare: VE. Adncime: 20 25 cm. Scheletul Fr inventar.
matur a fost aezat pe spate, craniul a czut spre M. 7
dreapta, partea inferioar a corpului nu s-a pstrat. n Orientare: VE. Adncime: 40 cm (craniul)
zona aceasta mormntul a fost deranjat. Braele au fost 45 cm (restul scheletului). Scheletul de infans a fost
ntinse pe lng corp (poz. I). Lungimea pstrat a sche- aezat pe spate, craniul a czut spre stnga, fiind deran-
letului: 90 cm. jat pe partea superioar a corpului. Lungimea msurat
Fr inventar. a scheletului: 120 cm.
Inventar: dou inele de bucl din bronz, cu captul
M. 2 n form de S. n coleciile muzeului a fost inventariat
Orientare: VE. Adncime: 40 50 cm. Scheletul doar unul dintre acestea, dar la ora actual nici acesta
matur a fost aezat pe spate, fiind deranjat doar sche-
nu a putut fi identificat. Desenele inelelor de bucl s-au
letul. Braele au fost ntinse pe lng corp (poz. I).
pstrat printr-o schi, prelucrat de ctre noi.
Lungimea msurat a scheletului: 175 cm.
1. Inel de bucl cu captul n form S, cu diametru
Ritual funerar: deasupra craniului a fost aezat o piatr
mare. 1. Diam.: 2,8 2,4 cm. MNIT. F. 13626. (Pl. 9. 8)
(34 20 cm), respectiv alta n dreptul umrului stng.
1. Inel de bucl cu captul n form S, cu diametru
Inventar: pe mandibul a fost descoperit o moned
mediu. 1. Diam.: 2,2 2,2 cm. Neinventariat. (Pl. 9. 9)
anonim, neprecizabil, din secolul XII. 1. Diam.:
1,0 cm. MNIT. N. 97934. (Pl. 10. 1)
M. 8
M. 3 Orientare: NVSE. Adncime: 60 cm. Scheletul
Orientare: VE. Adncime: 65 cm (craniul) 75 cm de infans s-a pstrat pn n dreptul genunchilor, cu
(restul scheletului). Scheletul matur a fost deranjat craniul czut spre dreapta. Braele au fost ntinse pe
parial de M. 9, n stnga, spre nord, pstrndu-se de la lng corp (poz. I). Corpul a fost flancat de lespezi de
bazin n sus. Nu se pstreaz antebraul drept. A deran- piatr. Rmne de rspuns la ntrebarea dac aceasta
jat mormntul 5. este legat de ritualul funerar sau a fost gardul bisericii.
Ritual funerar: au fost observate dou pietre aezate Fr inventar.
n partea stng a craniului i la umrul drept.
Inventar: trei cercei din bronz n form de S, fr s M. 9
fie precizat poziia lor n mormnt. n coleciile muze- Orientare: VE. Adncime: 75 cm. Scheletul a
ului au fost inventariate doar doi dintre acetia. deranjat parial mormntul 3. Deasupra scheletului
1. Inel de bucl cu captul n form de S. O mare parte s-au identificat blocuri de piatr care, dup prerea
din captul acestuia este rupt. 1. Diam.: 1,75 1,9 cm; autorilor spturii, datau din epoca modern?
2. L. captului S: 0,3 cm. MNIT. F. 13617. (Pl. 9. 1) Fr inventar.
2. Inel de bucl cu captul n form de S. Dei
captul acestuia este rupt, se pot observa nc dou linii M. 10
canelate prin incizare. 1. Diam.: 1,9 1,6 cm; 2. L. Orientare: VE. Adncime: 30 cm. A fost tiat
captului S: 0,3 cm. Gr.: 0,65 gr. Cantitate de Ag.: ntr-o parte de o groap modern. Scheletul matur a
750. MNIT. F. 13618. (Pl. 9. 2) fost aezat pe spate, iar craniul a czut spre stnga.
Fr inventar.
M. 4
Orientare: VE. Schelet de copil. Adncime: 50 cm. M. 11
A deranjat parial mormntul 5. Orientare: VE. Adncime: 90 cm. Schelet matur,
Fr inventar. cu craniul czut pe partea dreapt. Lungimea pn n
dreptul bazinului: 85 cm. Peste bazin se aflau o grmad
M. 5 de oase rvite, evident de la un alt mormnt.
Schelet de copil rvit, o parte din oasele acestuia Fr inventar.
aflndu-se lng craniul mormntului 3. Craniul i
celelalte oase sunt situate la adncimea de 40 cm. M. 12, M. 12A
Fr inventar. Orientare: NESV. Adncime: 80 cm. Scheletul de
infans a fost aezat pe spate. Este ulterior mormntu-
22
Iambor 2005, pl. LXII. lui 11, peste craniul cruia au fost descoperite oasele

163
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

minii drepte ale lui M. 12. Scheletul s-a pstrat n stare


foarte bun. M. 18
Ritual funerar: scheletul a fost ncadrat ntre dou Adncime: 88 cm. S-a cercetat doar partea superi-
lespezi de piatr. oar a corpului, restul scheletului intrnd n peretele
Bazinul M. 12 se afla aezat pe pieptul unui mormnt seciunii.
mai vechi, M. 12A, pe care l-a suprapus, deplasndu-i Inventar: un inel de bucl simplu, din bronz, identi-
craniul acestuia mai jos. n zona bazinului lui M. 12 ficat n regiunea tmplei drepte. Nu l-am gsit n regis-
s-a descoperit o moned, care probabil provine de la trul de inventar.
craniul lui M. 12A.
Inventar: M. 19 AD
1. Moned anonim H100 din secolul XII. 1. Diam.: Orientare: VE. Adncime: 70 cm. Schelet matur,
1,2 cm. 2. Gr: 0,298 gr. MNIT. N. 97932. (Pl. 10. 2) aezat pe spate, deranjat de nmormntrile ulterioare.
Lungimea msurat a scheletului: 155 cm.
M. 13 Inventar: n zona craniului, n partea dreapt i n
Orientare: VE. Adncime: 115 cm. n jurul gr- cea stng, s-au descoperit cte un inel de bucl cu
mezii de oase erau ngrmdite mai multe pietre i o captul n form de S.
crmid feudal (la adncimea de 6790 cm). n partea de nord a craniului a fost nregistrat un
Fr inventar. alt craniu (B), respectiv altul n zona pieptului (C). n
regiunea bazinului scheletului A, s-au descoperit frag-
M. 14 mentele unui schelet de copil, orientat NS.
Orientare: NESV. Adncime: 87 cm. Schelet
matur, deranjat n partea superioar dreapt. Craniul M. 20
era in situ, dar numai parial pstrat. Orientare: VE. Adncime: 90 cm. Lungimea
Fr inventar. msurat a scheletului: 165 cm. Schelet matur, aezat pe
spate. Braele au fost aranjate unul lng altul pe pntec
M. 15 (poz. XIII).
Un craniu in situ,prost pstrat, alturi de cteva oase Fr inventar.
deranjate. Adncime: 100 cm.
Inventar: M. 21
1. Moned anonim H102 din argint. 1. Diam.: Orientare: VE. Adncime: 55 cm. Lungimea msu-
1,2 cm. 2. Gr: 0,269 gr. MNIT. N. 97933. (Pl. 10. 3) rat a scheletului: 45 cm. Schelet infans I, relativ bine
2. Dou inele de bucl, unul cu captul n form de pstrat, cu excepia craniului, care este parial distrus.
S, rupt i cellalt simplu, gsite lng craniu. Ambele au Fr inventar.
fost inventariate n coleciile muzeului, ns pn la ora
actual nici unul nu a putut fi identificat. Desenele ine- M. 22AB
lelor de bucl s-au pstrat printr-o schi, pe care am Orientare: VE. Adncime: 7580 cm. Lungimea
prelucrat-o. msurat a scheletului: 65 cm. Schelet infans I, relativ
1. Inel de bucl simplu, cu diametrul mare. 1. Diam.: bine pstrat, cu craniul turtit.
3,1 3,1 cm. MNIT. F. 13619. (Pl. 9. 10) Ritual funerar: o lespede de piatr depus n partea
1. Inel de bucl cu captul n form S, terminaia n dreapt a scheletului.
mare parte este rupt. 1. Diam.: 1,4 1,3 cm. F. 13621. n partea dreapt a membrelor inferioare s-a identi-
(Pl. 9. 11) ficat un craniu prost pstrat (B).
Fr inventar.
M. 16 AB
Dou cranii la adncimea de 100 cm. M. 23AD
Inventar: un inel de bucl simplu, din bronz, iden- Orientare: VE. Adncime: 50 cm. Schelet matur,
tificat pe tmpla stng. Desenul inelului de bucl au fost dezvelite doar membrele inferioare. Lungimea
simplu s-a pstrat printr-o schi pe care am prelu- membrelor inferioare: 75 cm.
crat-o. 1. Diam.: 2,2 1,8 cm. Nu l-am gsit inventa- n partea dreapt a scheletului a fost descoperit o
riat. (Pl. 9. 12) grmad de oase, aparinnd altor trei schelete deran-
jate, mpreun cu un craniu.
M. 17 AB Fr inventar.
Orientare: VE. Adncime: 82 cm. Schelet infans,
aezat pe spate, pe o grmad de oase provenind de la un M. 24
mormnt anterior. Craniul a czut spre stnga, partea Orientare: VE. Adncime: 100 cm. Schelet matur,
inferioar a scheletului fiind deranjat (membrele infe- cu craniul czut pe partea dreapt. Braul stng a fost
rioare). Lungimea msurat a scheletului: 75 cm. aezat pe lng corp, iar cel drept ndoit la 90 pe piept
M. 17 B: grmad de oase. (poz. III.). Lungimea msurat a scheletului: 155 cm.
Fr inventar. Fr inventar.

164
n vecintatea acestui mormnt se afla o grmad M. 30
mare de oase, astfel nct poate fi vorba de un osuar. Orientare: VE. Adncime: 100 cm. Schelet matur,
cu craniul czut pe partea dreapt. Braele au fost
M. 25 AD ntinse pe lng corp (poz. I). Lungimea msurat a
Orientare: VE. Adncime: 95 cm. Schelet matur, scheletului: 160 cm.
cu braul drept aezat pe lng corp, iar cel stng ndoit Fr inventar.
la 90 pe piept (poz. II). Lungimea msurat a schele-
tului: 155 cm. M. 31
La picioare i n partea dreapt a scheletului s-au Orientare: VE. Adncime: 100 cm. Schelet matur,
gsit oase deranjate i trei cranii (BD) provenind de la partea superioar, inclusiv craniul au fost tiate de o
alte morminte. groap modern. Partea pstrat a scheletului este bine
Fr inventar. conservat.
Fr inventar.
M. 26 AB
Orientare: VE. Adncime: 95 cm. Schelet matur, M. 32
cu craniul czut pe partea dreapt. Braele au fost Orientare: VE. Adncime: 95100 cm. A fost
aezate n form de cruce peste osul sacru (poz. XIV). rvit de o groap modern, care a deranjat i M. 31.
Lungimea msurat a scheletului: 170 cm. S-au pstrat doar membrele inferioare. Mormntul a
Scheletul A a deranjat scheletul B, de la care provine fost spat peste o vatr de form oval.
i o moned, identificat la 60 cm adncime. Moneda: Fr inventar.
anonim, H96a, din argint. 1. Diam.: 1,0 cm. 2. Gr.:
0,155 gr. MNIT. N. 97929. (Pl. 10. 4) M. 3334
Nu au fost trecute pe plan mormintele 33 i 34.
M. 27 Dup documentaia scris, acestea ar fi trebuit s se
Orientare: VE. Adncime: 100105 cm. Schelet afle n partea stng, peste altarul drmat al bisericii
matur, n partea superioar s-a pstrat foarte prost. cercetate.
Lungimea msurat a scheletului: 160 cm.
Fr inventar. M. 33
Orientare: VE. Adncime: 118 cm. Schelet matur,
M. 28 bine conservat. Craniul scheletului este uor dislocat,
Orientare: VE. Adncime: 93110 cm. Schelet czut pe partea stng. Lungimea msurat a scheletu-
matur, aezat pe spate, cu capul czut pe partea dreapt. lui: 170 cm.
Braele au fost ntinse pe lng corp (poz. I). Lungimea Fr inventar.
msurat a scheletului: 158 cm.
Fr inventar. M. 34
Orientare: VE. Adncime: 130 cm. Din docu-
M. 29 mentaie reiese c este tiat de zidul estic al altarului,
Orientare: VE. Adncime: 85 cm. Schelet de ns pe plan se vede foarte clar c acesta a fost n mare
infans II. Craniul scheletului a fost aezat pe o piatr a parte distrus cci una dintre pietre a fost identificat
cuptorului, lng zidul estic al altarului bisericii. Braul la 120 cm, n schimb mormntul 33 a fost surprins la
stng a fost aezat pe lng corp, iar cel drept ndoit la 118 cm. Cu alte cuvinte, aceste morminte sunt mai
90 pe piept (poz. III.). trzii dect biserica n discuie.
Fr inventar. Inventar: ase inele de bucl: trei inele de bucl pe
partea stng i trei inele de bucl pe partea dreapt.
M. 3032 Aceste piese probabil sunt F. 13627, F. 13628, respectiv
Pe hrtia milimetric, cele trei morminte au fost cele trei inele de tmpl inventariate sub nr. de inventar
menionate cu aceleai numere ca pe planul de docu- F. 13629. Dintre toate acestea doar F. 13628 a putut fi
mentaie, dar pe un loc unde nu au fost fcute inves- identificat.
tigaii arheologice. Totodat, dup numerele 3037 de 1. Inel de bucl din bronz, cu captul n form de
pe hrtia milimetric, s-a pus dup fiecare semnul ntre- S. 1. Diam.: 1,8 2,2 cm; 2. L. captului S: 0,4 cm.
brii. Nu tim din ce cauz mormintele nu au ajuns pe MNIT. F. 13622. (Pl. 9. 3)
plan i nu am gsit n acest sens referiri nici n docu-
mentaia scris. M. 3536
Cu toate acestea, documentaia mormintelor relev Nu au fost trecute pe plan nici mormintele 35 i 36,
clar faptul c acestea au fost cercetate, motiv pentru care dar informaii despre acestea se gsesc n documenta-
prezentm n continuare descrierea lor: ie. Cnd s-a revenit mai trziu pe hrtia milimetric,
acestea au fost trecute n partea dreapt a altarului.

165
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

M. 35 AB (mormnt dublu) (Pl. 8. B) ntinse pe lng corp (poz. I). Lungimea msurat a
Orientare: VE. Adncime: 150 cm. Lungimea scheletului: 160 cm.
msurat a scheletelor: 175 cm (A) i 65 cm (B). Fr inventar.
Scheletul A: braele au fost ntinse pe lng corp
(poz. I). Scheletul de infans (B) a fost aezat pe partea M. 42
stng a scheletului matur. Orientare: VE. Adncime: 78 cm (craniul),
Fr inventar. 8797 cm (restul scheletului). Lungimea msurat
a scheletului: 165 cm. Scheletul matur, pstrat ntr-o
M. 36 stare bun, a fost aezat pe spate, craniul acestuia a czut
Orientare: VE. Adncime: 150 cm. Schelet matur, spre dreapta. Braul drept a fost aezat pe lng corp, iar
oasele sunt bine conservate. cel stng ndoit la 90 pe piept (poz. II).
Fr inventar. Fr inventar.

M. 37 M. 43
Nu a fost trecut pe plan nici mormntul 37, ns Orientare: VE. Adncime: 136 cm (craniul),
este menionat n documentaie. Cnd s-a revenit mai 148 cm (n dreptul bazinului). Braele au fost aezate n
trziu pe hrtia milimetric, acesta a fost trecut n partea form de cruce peste osul sacru (poz. XIV). Lungimea
nordic a altarului. msurat a scheletului pn la genunchi: 110 cm.
Orientare: VE. Adncime: 110 cm. Scheletul bine Mormntul a fost surprins n pmntul amestecat al
pstrat. Lungimea msurat a scheletului: 170 cm. gropii, fiind prezente urme de var i drmturi.
Ritualul funerar: deasupra capului au fost depuse Fr inventar.
dou pietre de dimensiuni mai mari, una ars.
Inventar: irag de mrgele ntre membrele inferioare? M. 44
(Pl. 9. 15) Orientare: SN. Adncime: 34 cm (craniul),
3644 cm (n restul scheletului). Pn la mijlocul sche-
M. 38 letului partea superioar s-a pstrat bine. Mna dreapt
Orientare: VE. Adncime: 80 cm (craniul), a fost ndoit i aezat pe bazin, iar membrele inferi-
9295 cm (bazinul i membrele inferioare). Scheletul oare deranjate. Lungimea msurat a scheletului pn
infans a fost aezat pe spate, craniul a czut spre la bazin: 87 cm.
dreapta, iar braele au fost ntinse pe lng corp (poz. I). Fr inventar.
Lungimea pstrat a scheletului: 110 cm.
Fr inventar. M. 45
Orientare: VE. Adncime: 78 cm (craniul),
n apropiere, dup cum au observat autorii sptu- 8188 cm (restul scheletului). Lungimea msurat
rilor, pe nivelul de clcare23 de la care s-a spat groapa a scheletului: 150 cm. Scheletul matur, pstrat ntr-o
acestui mormnt, s-a descoperit o moned. stare bun, a fost aezat pe spate, iar craniul a czut pe
Moneda: anonim, H89, din argint. 1. Diam.: partea stng. Braul drept a fost ndoit 45 i aezat pe
1,0 cm. 2. Gr.: 0,133 gr.. MNIT. N. 97930. (Pl. 10. 6) stern, iar cel stng ndoit 45 pe bazin (poz. XVII).
Ritual funerar (?): n zona oaselor minii drepte s-a
M. 39 depistat mult crbune.
Orientare: VE. Adncime: 70 cm (craniul), 80 cm Fr inventar.
(restul scheletului). Scheletul matur a fost aezat pe spate,
craniul a czut spre dreapta, n timp ce braele au fost M. 46 (Pl. 8. A)
ntinse pe lng corp (poz. I). Oasele scheletului s-au Orientare: VE. Adncime: 44 cm (la craniu),
conservat bine. Lungimea pstrat a scheletului: 155 cm. 49 cm (la bazin). Lungimea msurat a scheletului,
Fr inventar. pn la bazin: 80 cm. Din schelet, probabil al unui
matur, s-a pstrat doar partea superioar, fr oasele
M. 40 minii stngi, iar mna dreapt a fost ntins pe lng
Orientare: VE. Adncime: 60 cm. Scheletul infans corp. De la bazin n jos, oasele membrelor inferioare au
a fost aezat pe spate. fost aezate grmad. A fost deranjat de mormntul 47.
Fr inventar. Fr inventar.

M. 41 M. 47 (Pl. 8. A)
Orientare: VE. Adncime: 2025 cm. Scheletul Orientare: VE. Adncime: 48 cm (la craniu),
matur, pstrat ntr-o stare bun, a fost aezat pe spate, 58 cm (la bazin). Lungimea msurat a scheletului:
iar craniul acestuia a czut spre stnga. Braele au fost 165 cm. Scheletul matur, pstrat ntr-o stare bun, a
fost aezat pe spate, craniul a czut pe partea stng.
23
Din pcate, nivelul de clcare de la care s-a spat groapa Braele au fost aezate n form de cruce peste osul sacru
nu a fost nregistrat. (poz. XIV).

166
Inventar: M. 52 B: n partea stng a membrelor inferioare a
1. Inel de bucl simplu: n regiunea pieptului (pe fost descoperit un craniu, la 87 de cm adncime.
coasta 6) s-a gsit un inel dintr-o srm de bronz. Nu a
putut fi identificat deoarece nu fusese trecut n registrul M. 53 AB
de inventar. Orientare: VE. Adncime: 57 cm (la craniu),
6466 cm (la bazin). Lungimea msurat a scheletu-
M. 48 lui: 133 cm. Scheletul de infans II juvenil (?), pstrat
Orientare: VE. Adncime: 67 cm (la craniu), ntr-o stare bun, craniul a czut pe partea dreapt.
7680 cm (la bazin). Lungimea msurat a scheletului: Braul stng a fost aezat pe lng corp, iar cel drept
165 cm. Scheletul matur, pstrat ntr-o stare bun, a ndoit la 90 pe piept (poz. III).
fost aezat pe spate, iar craniul a czut pe partea stng. Fr inventar.
Ritual funerar: partea inferioar a scheletului a fost Scheletul A a deranjat un alt mormnt, mai vechi
acoperit cu fragmente de pietre. (B), ale crui oase sunt depuse la marginea gropii lui.
Fr inventar. Fr inventar.

M. 49 (Pl. 8. A) M. 54
Orientare: VE. Adncime: 6070 cm. Situat la Orientare: VE. Adncime: 70 cm (la craniu),
picioarele lui M. 46 i M. 47, craniul su a fost scos de 65 cm (restul scheletului). Lungimea msurat a schele-
groapa lui M. 47 i aezat apoi deasupra, ntre coaste i tului: 133 cm. Schelet de matur (?), pstrat ntr-o stare
bazin. bun. Braul drept era aezat pe lng corp, iar cel stng
Fr inventar. ndoit la 90 pe piept (poz. II).
Fr inventar.
M. 50
Orientare: VE. Adncime: 115 cm (la craniu), M. 55
128135 cm (la bazin i la membrele inferioare). Orientare: VE. Adncime: 62 cm (craniul), 68 cm
Lungimea msurat a scheletului: 170 cm. Scheletul (scheletul). Lungimea msurat a scheletului: 82 cm.
matur, pstrat ntr-o stare bun, a fost aezat pe spate, Oasele infans-ului s-au pstrat ntr-o stare foarte
craniul a czut pe partea stng. Braele au fost ntinse proast. Braele au fost ntinse pe lng corp (poz. I).
pe lng corp (poz. I). Fr inventar.
Fr inventar.
M. 56 AB
M. 51 Orientare: VE. Adncime: 70 cm. Scheletul a
Orientare: VE. Adncime: 128 cm (la craniu), fost parial deranjat de groapa lui M. 55. La rndul
141 cm (la bazin). Lungimea msurat a scheletului lor, membrele inferioare au fost deranjate, odat cu
pn la bazin: 100 cm. Scheletul matur, pstrat ntr-o construcia, probabil a unei alte biserici, care a rmas
stare bun, a fost aezat pe spate, iar craniul a czut pe necercetat.
partea stng. Braele au fost aezate n form de cruce n partea dreapt a scheletului a fost identificat o
peste osul sacru (poz. XIV). Mai jos de genunchi, oasele grmad de oase (scheletul B).
scheletului au fost distruse de intervenii ulterioare. Fr inventar.
Groapa scheletului a fost spat parial n fundaia ini-
ial a altarului, pe partea sudic a acestuia, moment n M. 57AD (Pl. 8. C)
care pietrele fundaiei au fost scoase din poziia lor. Orientare: VE. Adncime: 50 cm (la craniu),
Fr inventar. 6578 cm (bazinul i membrele inferioare). Lungimea
msurat a scheletului: 162 cm. Urmele sicriului de
M. 52 AB lemn. Se pare c oasele minilor au fost aezate pe lng
Orientare: VE. Adncime: 82 cm (la craniu), corp (poz. I).
90 cm (la bazin). Lungimea msurat a scheletului: n partea stng a scheletului au fost descoperite o
80 cm. Scheletul infans a fost aezat pe spate, craniul a grmad de oase, dou cranii (la adncimea de 50 cm)
czut pe partea dreapt. Braele au fost ntinse pe lng i o mandibul.
corp (poz. I). Piciorul stng a fost ndoit peste piciorul Fr inventar.
drept.
Inventar: M. 58
1. Inel de bucl din bronz, cu un diametru mare, Orientare: VE. Adncime: 65 cm (craniul),
deasupra craniului. MNIT. F. 13882. Nu l-am putut 7577 cm (restul scheletului). Lungimea msurat a
identifica n coleciile muzeului. scheletului: 90 cm. Schelet de infans, cu oasele prost
2. Inel de bucl din bronz, cu un diametru mic, pe conservate.
partea dreapt a bazinului. Nu l-am putut identifica Fr inventar.
deoarece nu fusese trecut n registrul de inventar, dar
este menionat n documentaia necropolei.

167
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

M. 59 AB IV. Problematica bisericii/bisericilor


Orientare: VE. Adncime: 70 cm (craniul), 80 cm Biserica cercetat n grdina lui Tma era o
(restul scheletului). Lungimea msurat a scheletului: construcie de proporii modeste, compus dintr-o
110 cm. Schelet de infans, cu oasele prost conservate. nav i un altar pstrat. Dimensiunile interioare
Oasele minilor au fost aezate pe lng corp (poz. I).
ale navei sunt de 4,30 m lungime i 4,00 m lime,
La picioare a aprut un craniu (B) i cteva oase ale
unui mormnt pe care l-a deranjat.
iar altarul are lungimea unei laturi de 2,60 m. O
Fr inventar. bun parte din temeliile navei au fost scoase poate
pentru utilizarea pietrei, dar s-au pstrat in situ
M. 60 suficiente elemente pentru a putea urmri forma
Imediat lng mormntul 60 au fost depistate o navei. Fundaiile navei i ale altarului ptrund n
grmad de oase deranjate, aflate n partea superioar a solul viu la adncimea de 125 cm fa de nivelul de
lui M. 59, al crui craniu se afla la adncimea de 60 cm. clcare din 19661967. Fundaia este cldit din
Fr inventar. piatr brut, drept liant fiind ntrebuinat argila.
n cteva puncte zidul mai pstreaz i un rnd
M. 61 AB de pietre din paramentul propriu-zis cldit din
Pe lng mormntul 28, au fost depistate dou sche- pietre de calcar fasonate sumar n prile exteri-
lete distruse.
oare i piatr brut necat n mortar cu mult nisip
M. 6267 (pe hrtie milimetric Cr. 25, 26, 27, 28, 29)
i puin var n compoziie. Grosimea temeliilor nu
n seciunea II, ntre m. 1214,50 m au fost depis- depete, att la nav, ct i la altar 100 cm, iar
tate nc cinci cranii, care semnaleaz morminte dis- elevaia se ngusteaz la 80 cm. Intrarea n altar
truse n cursul unor nmormntri mai trzii. este flancat de fundaiile pilatrilor, care aveau
menirea de a susine arcul de triumf. Nu putem
M. 68M. 71 preciza pe ce latur era situat intrarea n biseric,
Au fost cercetate n 1980. Nu avem documentaia i nici sistemul de acoperire, doar putem presu-
acestor morminte. pune c att peste cor, ct i peste nav erau tavane
din lemn.
Bordeiul cercetat n 1980 Dup prezentarea bisericii care n literatura
Inventarul de pe podeaua bordeiului: de specialitate a fost prezentat drept prima,
Moned anonim H82 din argint. Diam.: 1,0 cm.
trebuie s abordm chestiunea bisericii a doua.
Gr.: 0,212 gr. MNIT. N. Neinventariat. (Pl. 12. 3)
Aceasta a fost menionat n textul rmas manus-
n registrul de inventar au mai fost identificate alte cris al lui tefan Matei, respectiv n lucrarea lui
materiale arheologice, dar care nu sunt legate de nici un Petru Iambor24, precum i n planul bisericilor
complex cercetat: alctuit mult mai trziu, dup terminarea sp-
1. Inel de bucl cu captul n form de S. O mare parte turilor. Planul acestei biserici (II) era ilustrat
din captul acestuia este rupt. 1. Diam.: 1,7 2,2 cm; prin hauri orizontale, pe lng fundaia primei
2. L. captului S: 0,25 cm. MNIT. F. 13622. (Pl. 8. 4) biserici, dar nu numai c arat foarte ngust,
2. Inel de bucl cu captul n form de S, cu dia- problema const i n faptul c nu a aprut nici
metru mare. O mare parte din captul acestuia este un material din presupusa fundaie!! n con-
rupt. 1. Diam.: 3,1 3,3 cm; 2. L. captului S: 0,4 cm. trast, n documentaia primar scris se vorbete
MNIT. F. 13623. (Pl. 9. 5) doar despre o singur biseric, iar n ilustraia
3. Inel de bucl cu captul n form de S, czut n
pe hrtie milimetric a spturii din 1966 apar
trei buci. 1. Diam.: 1,5 2,0 cm; 2. L. captului S:
0,23 cm. MNIT. F. 13906. n descrierea registrului am
fundaiile doar a unei biserici mai mici, prezen-
gsit mormntul 5, dar acesta nu avea nici un fel de tat anterior (denumit biserica I). Totodat, n
inventar. n consecin, inelul de bucl aparine unui alt manuscrisul lui tefan Matei, n care alterneaz
mormnt. (Pl. 9. 6) folosirea termenilor o biseric cu biserici,
4. Inel digital din srm mpletit din bronz. Din mai apare i un fragment de text, i anume tota-
registrul de inventar aflm c acesta provine din litatea fundaiei bisericii a II-a au fost scoase de
Seciunea II, dintr-un mormnt rvit. 1. Diam.: ctre localnici, care este imposibil de explicat, n
2,7 2,6 cm. MNIT. F. 13881. (Pl. 9. 7) contextul n care fundaia bisericii denumite I-a,
5. n seciunea II, la 9,20 metri a fost descoperit o surprins la o adncime de 60 cm, nu a fost afec-
moned. n registrul de inventor este menionat: Bla tat ntr-o mare parte. Trebuie s menionm c
al II-lea. S-a pstrat fragmentar. MNIT. N. 97931. urmele unei construcii de piatr au fost gsite pe
(Pl. 10. 5)
partea stng a bisericii, i din cauza asta credem
24
Iambor 2005, 188.

168
c existena acestor ziduri a indus n eroare peste 1. Denar, de tip H28 n caseta deschis, la 43 cm
trei decenii pe autorii manuscrisului, respectiv adncime (descoperit pe 2 septembrie 1967). Diam.:
ai lucrrii25. n orice caz, trebuie s precizm c 1,4 1,32 cm. Gr.: 0,509 gr. MNIT. N. 97940. (Pl. 11. 3)
la Dbca-Grdina lui Tma, n contradicie cu 2. Denar, de tip H28 n caseta deschis, la 60 cm
adncime (descoperit pe 2 septembrie 1967). Diam.:
datele prezentate eronat, a fost cercetat doar o
1,3 cm. Gr.: 0,603 gr. MNIT. N. 97936. (Pl. 10. 8)
singur biseric, aceasta nefiind suprapus de 3. Denar, de tip H28 n peretele nordic al casetei, ntre
alta26. Aa cum se poate vedea de pe planul sp- 6080 cm (descoperit pe 4 septembrie 1967). Diam.:
turii din 1966, a fost cercetat pe 1,5 m lungime 1,5 cm. Gr.: 0,588 gr. MNIT. N. 97937. (Pl. 11. 1)
fundaia unui zid de piatr, la sud de nava bise- 4. Denar, de tip H28 n pmntul de arunc-
ricii. Insuficiena spturii ne mpiedic s for- tur, ntre 6080 cm (descoperit pe 4 septembrie
mulm o prere clar privind funcia acestui zid 1967). Diam.: 1,55 1,5 cm. Gr.: 0,562 gr. MNIT.
surprins pe o poriune foarte mic, dar avnd n N. 97939. (Pl. 11. 2)
vedere faptul c s-au nregistrat nmormntri 5. Denar, de tip H28 n taluzul de nord, ntre
n zon i dup ncetarea existenei micii biserici 6080 cm (descoperit pe 5 septembrie 1967). Probabil
nu a fost inventariat.
prezentate anterior (chiar peste aceasta), proba-
6. Denar, de tip H26 n caseta deschis, la 80 cm
bil c aceste ziduri aparineau tot unei cldiri cu adncime (descoperit pe 4 septembrie 1967). Diam.:
destinaie religioas. 2,1 2,0 cm. Gr.: 0,880 gr. MNIT. N. 97938. (Pl. 11. 4)
Structura bisericii identificate, intrat n uz 7. Denar, de tip H30 n caseta deschis, la 85 cm
ca nr. I, reprezint o form clasic a bisericilor adncime, rupt n dou (descoperit pe 4 septembrie
epocii arpadiene, cu meniunea c altarul aces- 1967). Diam.: 1,6 1,5 cm. Gr.: 0,549 gr. MNIT.
teia nu este semicircular, ci dreptunghiular, fiind N. 97941. (Pl. 12. 1)
un tip mult mai rar. Astfel, n catalogul bisericilor 8. Denar nedeterminat, n caseta deschis, la 85 cm
medievale ale comitatului medieval Bks, Imre adncime (descoperit pe 5 septembrie 1967). Diam.:
Szathmri a strns 21 de biserici cu altar semicir- 1,0 cm. MNIT. N. 97942. (Pl. 12. 2)
cular (54%) i doar opt (21%) cu altar dreptun- 9. Denar, de tip H28 n caseta deschis, la 90 cm
adncime (descoperit pe 5 septembrie 1967). Diam.:
ghiular27. Rare sunt i n zona Transdanubiei, unde 1,5 cm. Gr.: 0,593 gr. MNIT. N. 97935. (Pl. 10. 7)
dup catalogul alctuit de ctre Ilona Valter, ase-
menea biserici cu altare de form dreptunghiular Pe baza acestor date putem face trei observaii:
sunt cunoscute doar la Egregy, Somogyvmos i 1. Monedele respective au fost descoperite n
Zalaegerszeg-Zalabeseny28. diferite locuri i la adncimi diferite, dar relativ
Biserica de la Dbca nu se poate data pe baza apropiate una de alta. Au fost descoperite n zona
formei sale, aceasta fiind cunoscut i rspndit peretelui nordic i a taluzului casetei spate n 1967,
din secolul XI pn n secolul XIV. Autorii sp- respectiv una dintre ele (nr. 4) a fost nregistrat n
turilor au menionat n textul rmas manuscris pmntul aruncat. Avnd n vedere ns c nu avem
(redactat n 1997), respectiv n lucrarea lui Petru documentaie precis, nu le putem socoti ca apari-
Iambor, dar cu trei deceniu mai trziu, c cele opt nnd unui complex nchis (mormnt, tezaur).
monede (pe foile de documentaie a determinrii 2. Despre aceste monede nu putem afirma cu
monedelor sunt amintite ns 9 exemplare!) au fost siguran c dateaz biserica, deoarece nu avem
descoperite pe nivelul de clcare, n exteriorul bise- observaii precise asupra lor. Meniunea c desco-
ricii (II. m.n.), pe latura de nord29. perite pe nivelul de clcare, aa cum am vzut mai
n documentaia scris din 1967, gsit la sus, nu are acoperire documentar.
Muzeul Naional de Istorie a Transilvaniei, se 3. Din cele nou monede ase aparin variantei
specific ns urmtoarele date privind monedele H28, pentru care s-a propus anul emiterii 1095 de
emise de ctre Ladislau I (10771995)30: ctre Lszl Kovcs, la ultimele analizele numisma-
tice, precum i n cazul celor dou variante H3031.
25
Manuscrisul lui tefan Matei a fost dactilografiat n 1997, Singura moned, emis mai timpuriu (dup Lszl
iar lucrarea lui Petru Iambor n 1999. Kovcs 1089) este varianta H2632.
26
n acest sens trebuie terse i datele privind dimensiunile Concluzionnd: cele mai timpurii monede
presupusei biserici II pe care le-am oferit n lucrarea publicat
anul trecut: Gll 2011, 15, fig. 5.
descoperite n situl de la Grdina lui Tma sunt
27
Szathmri 2005, 41: fig.
28
Valter 2005, 146, 164165, 169, fig. 50, fig. 77, fig. 87. Tth (Muzeul Naional Maghiar), crora le exprimm sincere
29
Matei f.a.; Iambor 2005, 189. mulumiri.
30
Monedele au fost identificate cu ajutorul lui Lszl Kovcs 31
Kovcs 1997, 162: tabelul 50.
(Institutul de Arheologie al Academiei Maghiare) i Csaba 32
Kovcs 1997, 162: tabelul 50.

169
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

monede emise de ctre Ladislau (10771095), laicii epocii medievale exact ceea ce nsemna
care ns nu aparin unui complex nchis. Dei nu pentru strmoii lor depunerea armelor sau a
putem exclude aceast posibilitate, doar cu anumite cailor, respectiv a podoabelor foarte diverse; o
rezerve le putem lega i de nivelul de clcare al bise- lupt de a ilustra prestigiul. n simplitatea inven-
ricii. Aceste monede nu au aprut imediat pe lng tarului funerar nu trebuie s vedem srcie,
biseric, ci n taluzul de nord al casetei, respectiv n ci modestia n exprimare i n comportament
peretele de nord al acesteia. funerar a cretinismului medieval, cel puin pn
n secolele XVXVI, cnd a nceput s se rspn-
V. Analiza cimitirului deasc din nou depunerea inventarelor variate,
Ritualurile funerare oglindesc sentimentele i n anumite cazuri, unele dintre aceste piese fiind
emoiile umane resimite la trecerea n lumea de chiar nsemne de rang37. Comportamentul (i
dincolo a unei rude, a unei persoane apropiate, a funerar) modest este cuvntul cheie, dar ncer-
unui om ntr-o micro-comunitate, dar i cele mai carea de a ilustra puterea i prestigiul au rmas,
diverse atitudini, sentimente i emoii resimite n gsind doar noi forme de exprimare. Cel mai
snul unei comuniti la moartea unui membru al important mod de manifestare al prestigiului
ei. Ceremoniile funerare destinate fiecruia pot s este nmormntarea n biseric, respectiv ct mai
constituie totodat i un prilej de legitimare la scar aproape de aceasta. n acest sens este elocvent i
micro- sau macrosocial a poziiei la care accede faptul c moda nmormntrilor n mnstiri a
motenitorul33, dar indirect poate fi reflectat i sta- laicilor a devenit o mod printre nstrii, acetia
tutul social, de fapt poziia (i) n viaa de dincolo sprijinind sau ntemeind mnstiri38.
a individului34. Decesul unui membru al comuni- Cimitirul de la Grdina lui Tma, pe baza
tii determin o reacie instituionalizat a celor izvoarelor literare, avea probabil un gard sau un
rmai n via, care n perioada de care ne ocupm gard viu, ns acesta nu a fost documentat. n
a dobndit trsturi determinate i dominate de orice caz bordeiul gsit n cursul spturilor din
instituia bisericii, respectiv de statul cretin (n 1980, datat cu moneda anonim din secolul XII,
acest caz cel maghiar), care a intervenit n stabilirea H82, este foarte gritor n acest sens. Este sigur c
ritualurilor funerare35. imediat pe lng cimitir, respectiv nu departe de
n cazul necropolelor din epoca medieval tim- cimitirul din incinta a IV-a, se ntindea i aezarea
purie din Europa distingem mai multe tipuri de contemporan (Pl. 12. 3). Grdina bisericilor este
cimitire, caracteristice pentru trei perioade epoca pomenit i n articolul 73 al decretului de lege al
precretin (epoca pgn), cea de propagare a creti- regelui Coloman Crturarul39, ceea ce indic exis-
nismului i cea de generalizare a cretinismului (un tena unui gard n jurul cimitirelor40.
termen mai degrab legat de dezvoltarea institui- Aa cum reiese de pe planul prezentat, cimi-
onal cretin i de statul cretin care influeneaz tirul a fost investigat doar printr-o seciune i cu
n mod radical i evoluia ritualurilor), care n lite-
ratura de specialitate sunt numite necropolele din 37
Depunerea de sbii sau spade, n general cu armament,
jurul bisericii, specifice epocii medievale cretine36 n mormintele importantelor personaje din Transilvania
(re)devine o mod din secolele XVI-XVII, mai ales n cazul
(Pl. 19). persoanelor nmormntate n biseric. n acest sens cel mai
Dac n epocile anterioare distincia social bun exemplu este sptura lui Bla Psta, Mrton Roska
a fost exprimat prin prezena armelor, uneori i Istvn Kovcs de la Alba Iulia: Psta 1917, 1155. Un
mpodobite cu garnituri de argint i aur, prin fenomen asemntor este cunoscut i n Scandinavia, n
ngroparea cailor/calului alturi de defunct, foarte epoca medieval trzie: Kiefer Ollsen 1997, 188, nota 17.
Trebuie amintit i cazul mormntului 4 de la Nlei, unde
multe podoabe etc., ncepnd cu procesul de cre- ntr-un mormnt decedatul a fost depus n cma de zale:
tinare, distincia social a individului, respectiv a Rusu 1991, 136.
familiei, se va reprezenta printr-o nmormntare 38
Szuromi 2005, 10; Kubinyi 2005, 15.
ct mai aproape de biseric sau chiar n bise- 39
Ritok 2004, 116.
ric. Acest concurs de reprezentare a bogiei, a 40
Un gard de piatr improvizat pare s fi existat la Zbala,
puterii i a poziiei familiale a nsemnat pentru iar la Veszprmfajsz un gard de piatr a tiat mai multe
nmormntri. La Ilidia a fost ridicat un an, pe mijlocul
33
Parker Pearson 2001, 196. cruia a fost montat un gard cu stlpi. La Visegrd, cimitirul
34
Privind procesul de trecere de la necropolele pgne la cele protopopiatului a fost ngrdit cu gard viu. Urmele unui an
cretine din jurul bisericii, n Bazinul Transilvaniei n epoca au putut fi observate la Cstalja. Benk 2010, 229, fig. 2;
medieval timpurie vezi: Gll 2010a, 265288. Uzum-Lazarovici 1971, 160; Szke 1979, 105; Ritok 1997,
35
F 2006, 155, 189, 220; Makk 2011, 135136. 169, nota 18; Cs. Ss, Pardi 1971, 136. Prima mrturie scris
36
Ultima lor analiz din Bazinul Transilvaniei: Gll 2013a, de pe teritoriul regatului maghiar privind gardul bisericii o
s. t. avem din 1313. Ritok 2004, 117, nota 21.

170
o caset, rezultnd o form de L, dar prin aceast anumite atitudini rituale pgne42, a cror sem-
metod nefuncional, autorii spturii nu au nificaie nu o mai cunoatem. De altfel, numrul
reuit s clarifice nici ntinderea cimitirului i foarte mic n aceast necropol de astfel de cazuri
nici funcia zidurilor de piatr descoperite lng ne atrage atenia c nu putem vorbi de un obicei
partea stng a bisericii. n consecin, nu putem rspndit. Mormntul 48, care era acoperit cu
preciza extinderea n nici o direcie a cimitirului, piatr n partea inferioar a corpului, aparine
iar pe baza descrierilor gsite n documentaie, fazei de folosire de dup drmarea bisericii.
doar n direcia sudic putem bnui c acesta nu Astfel, diferena ritual fa de cele patru mor-
se extindea pn la Seciunea I (1966). n conclu- minte se explic i din punct de vedere cronologic.
zie, putem s lum n considerare dimensiunea
mult mai mic a acestui cimitir n comparaie cu V.2. Orientare
cimitirul din incinta a IV-a. Conform schiei lui Orientarea mormintelor urmrea tendina
Iambor, n seciunea cercetat n 1980 n-a mai general din secolele XIXIV, i anume VE, sau
ieit nici un mormnt din partea nordic. Astfel, foarte apropiat acesteia. Majoritatea nmormnt-
putem face o delimitare aproximativ a prii de rilor respect tendina VE i VSVENE.
nord a cimitirului. n continuare rmne de sta- Mormntul 44 a fost orientat n direcia SN.
bilit, prin noi spturi, laturile de est i de vest Sunt puine orientrile inverse, opuse sau per-
ale necropolei. pendiculare fa de orientarea VE n cimitirele
din jurul bisericilor43, fiind explicate prin situ-
V.1. Pietre n morminte aia social umil a celui decedat. n acest sens
O caracteristic a necropolei este prezena putem cita exemplul cunoscut de la St. Margaret
uneia sau a mai multor buci de piatr n in Combustubo, unde a fost cercetat cimitirul
mormnt. Nu sunt multe exemple de acest fel, spnzurailor i n care cei nmormntai au fost
din cele 91 schelete s-au putut stabili cinci cazuri orientai n direcia EV sau NS44. Nu putem
n care s-au depus n gropi una sau mai multe exclude c astfel s-ar explica i aceast situaie
buci de piatr (5,49 %). Poziia lor n mor- arheologic.
minte este foarte variat:
1. n partea stng a craniului i lng umrul V.3. Pozitia scheletului
drept (m. 3); Din cele 95 situaii nregistrate, doar n 27
2. deasupra craniului era aezat o piatr, iar cazuri oasele minilor s-au pstrat intacte i au
alta n dreptul umrului stng (m. 2); putut fi documentate, ceea ce nseamn o pierdere
3. o lespede de piatr n partea dreapt a sche- de informaie de 71,58%. n cursul analizei pozi-
letului (m. 22A); iei braelor trebuie s avem n vedere n primul
4. deasupra capului dou pietre de dimensiuni rnd cauze obiective care nu pot fi puse n legtur
mai mari, una ars41 (?) (m. 37); cu aezarea corpului n mormnt, ci mai degrab
5. partea inferioar a scheletului a fost acoperit cu deplasarea unor pri ale corpului, odat cu
cu fragmente de pietre (m. 48). putrezirea acestuia. Am ncercat s ncadrm
n patru cazuri, bucile de piatr i lespezile poziia braelor ntr-un sistem utilizat i n alte
provin din morminte de aduli i doar o dat dintr- studii45, la care am adugat nc ase poziii ntr-un
un mormnt de infans. Aceste cinci cazuri pot fi alt studiu monografic46, pe care le-am clasificat
sistematizate n dou grupe: n apte grupe principale (tot acolo este inclus i
1. Buci de piatr n diferite poziii n groap, descrierea fiecrei situaii).
neavnd o funcionalitate clar. Dintre aceste 24 de poziii, la Dbca-Grdina
2. Scheletul sau o parte a scheletului acoperite lui Tma am putut documenta cinci poziii:
cu un strat de piatr.
Este important de menionat c n acele cazuri,
n care s-a constatat depunerea unor buci de
piatr, fr o funcionalitate concret, acestea erau
depuse n partea superioar a corpului, n special n
zona capului, uneori acoperindu-l.
Nu ne putem pronuna n privina sensului
42
Tettamanti 1975, 95; Gll 20042005, 352361.
43
n acest sens vezi: Szathmri 2005, 74; Ritok 2004, 119.
acestei practici, ns se poate lega, probabil, de 44
Ritok 2004, 119, nota 37.
45
Gll 20042005, 369, fig. 8.
41
Documentaia scris MNIT. 46
Gll 2011, 25, fig. 13.

171
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Poziii Cazuri
Poziia I: braele aezate pe lng corp Mormintele 1, 2, 6A, 8, 28, 30, 35A, 38, 39, 41, 50,
52A, 55, 57A, 59A 15 cazuri
Poziia II: braul drept aezat pe lng corp, iar cel stng Mormintele 25A, 42, 54 3 cazuri
ndoit la 90 pe bazin/stomac.
Poziia III: braul stng aezat pe lng corp, iar cel drept Mormintele 24, 29, 44, 53A 4 cazuri
ndoit la 90 pe piept
Poziia XIV: braele aezate n form de cruce peste osul Mormintele 26A, 43, 47, 51 4 cazuri
sacru sau unite ca n timpul rugciunii, fie lsate unul
lng cellalt, fie unul peste cellalt
Poziia XVII: braul drept ndoit 45 i aezat pe stern, Mormntul 45 1 caz
respectiv cel stng ndoit 45 pe bazin
Fr date Mormintele 35, 6B, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14,
15, 16AB, 17AB, 18, 19AB, 21, 22AB, 23AD,
25BD, 26BD, 27, 31, 32, 33, 34, 35B, 36, 37, 40,
46, 48, 49, 52B, 53B, 56AB, 57BD, 58, 59B, 60,
61AB, 62, 63, 64, 65, 66, 6763 de cazuri+4 morminte
spate n 1980
Figura 2

Am ncercat s combinm aceste variante ale poziiei braelor n apte grupe principale:
Grupa I: acestea reprezint de fapt poziia minilor Poziiile I, IV, V, VI: 15 cazuri
ntinse pe lng corp, care, din anumite cauze, au ajuns
pe bazin
Grupa II Poziiile IIIII, IX, XV, XIXXX: 7 cazuri
Grupa III Poziiile VIIVIII, XXII, XVIXVII: 1 caz
Grupa IV Poziia XIV: 4 cazuri
Grupa V Poziia XIII: nu este cunoscut nici un caz
Grupa VI Poziia XVIII: nu este cunoscut nici un caz
Grupa VII Poziiile XXIXXIV: nu este cunoscut nici un caz
Figura 3

Din urmtoarea reprezentare grafic reiese faptul c nu avem date n marea majoritate a cazurilor
(71,58%). n consecin, ar fi hazardat s tragem o concluzie:
80

70
67

60

50

40

30

20
15

10
7
4
1 0 0 0
0
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Fr date

Figura 4

172
Trebuie s menionm ns c poziiile minilor sau sub influena franc, cu mijlocire morav51.
aparinnd grupelor IIIV sunt frecvente mai ales Bla Mikls Szke, dup Bla Szke, susinea
n zona bisericii, iar unele dintre aceste morminte renvierea unui obicei cunoscut i n perioade
au fost spate dup drmarea bisericii, fiind deci anterioare52.
mai trzii. Observaia arheologic privind toat n mod sigur, rspndirea larg a acestui obicei
Europa, potrivit creia din secolele XIIIXIV47 se dateaz din secolul XI, ns practicarea acestuia
antebraele decedailor au nceput s fie aezate n n secolul X este subliniat de un numr impor-
poziii din ce n ce mai diversificate n compara- tant de cazuri cunoscute. Lszl Kovcs a reuit
ie cu perioada anterioar (secolele XIXII), este s strng 56 de descoperiri din Bazinul Carpatic,
valabil i pentru situaia de la Dbca-Grdina datate n secolul X. Printre cele mai timpurii des-
lui Tma. coperiri trebuie menionat mormntul 52 din
necropola II de la Karos53, dar aproape la fel de
V. 4. nmormntrile duble, superpoziii timpuriu este i mormntul de copil orientat
nmormntrile duble, ale soilor, sunt cunos- n direcia NS de la Uivar (pe care nu-l putea
cute n toat epoca medieval. Szabolcs Szuromi cunoate arheologul maghiar)54. Dup teoria lui
citeaz n acest sens dreptul canonic, aflat n Kovcs acest obicei a fost adus n Bazinul Carpatic
vigoare pn n 123048. Analiznd datele avute la de ctre maghiarii cuceritori dinspre est, dar deja
dispoziie, o asemenea situaie poate fi presupus sub influena bizantin55, dei nu este exlus i o
n cazul scheletelor adulte din mormintele 53A rspndire dinspre sud56.
i 54. Dei au fost deranjate n momentul sprii n necropola de la Dbca acest obicei a fost
gropii, aceasta se poate presupune i n cazul mor- identificat n patru morminte, care reprezint
mintelor 46 i 47. 4,39% din totalul nmormntrilor (mormntul
n alte situaii, n mod similar au fost nmor- 38 nu este integrat n aceast categorie).
mntai un matur alturi de un infans, aa cum s-a Cele patru morminte n care s-au descoperit
ntmplat n cazul mormntului 35AB. monede, ca depunere monetar i ca oboluri, sunt:

Nr. de Anii de domnie ai regelui Tipul n Poziia Greutate Stare/date din registrul
mormnt emitor de moned sistemul Huszr de inventar
M. 2 Denar anonim? ? pe toracele drept neprecizabil Proast/Este
menionat Gza al
II-lea
M. 12A Denar anonim H 100 n faa craniului 0,298 grame Bun
M. 15 Denar anonim H 102 n faa craniului 0,269 grame Bun
M. 26B Denar anonim H 96a nu este specificat 0,155 grame Bun
n documentaie
Figura 5

V. 5. Monede n morminte. Oboluri Pe lng aceste patru exemplare, au mai fost


Una dintre cele mai dificile probleme const nregistrate nc dou, primul descoperit n apro-
n interpretarea poziiilor diferite ale monedelor pierea mormntului 38, iar cellalt ntr-un context
descoperite n morminte (pe schelete): prezena necunoscut, provenind probabil tot dintr-un
lor este o consecin a ritualului funerar sau al mormnt:
modei/portului? n mod sigur, monedele gsite n
gur, pe stern i n mini pot fi interpretate ca obol.
Cnd s-a rspndit sau a (re)aprut acest obicei
n Bazinul Carpatic? Dup Pavel Radomersky i
Bla Szke acest obicei s-a rspndit n secolul observa n partea sudic a Ungariei secolului 11...), vezi: Blint
1976, 240. Trebuie s amintim c acest obicei este cunoscut
XI49, dup unii n urma influenei bizantine,50 i pe teritoriul Munteniei n secolul X, vezi: Fiedler 1992.
51
Kolnkov 1967, 214216.
47
Ritok 2010, 486, nota 92 (cu bibliografia problemei). 52
Szke Vndor 1987, 78.
48
Szuromi 2002, 103105. 53
Rvsz 1996, 26, pl. 78, pl. 84. 1314.
49
Radomrsk 1955, 37; Szke 1962, 92. 54
Gll 20042005, 373.
50
csekly elzmnyei a 11. szzadi Magyarorszg dli felben 55
Kovcs 2004, 4647.
mutathatak ki (..semnele precedente nensemnate le putem 56
Gll 20042005, 373.

173
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Context Anii de domnie ai regelui Tipul n sistemul Greutate Stare/date din registrul
emitor de moned Huszr de inventar
n apropierea Denar anonim H 89 0,133 grame Bun
mormntului 38
n registrul de inventar Denar anonim neprecizabil ? Proast/
sunt menionai Este menionat
9,20 metri Bla al II-lea
Figura 6

Monedele H89, H96a, H100, H102 fiind de bucl, dar n unele cazuri nu poate fi exclus nici
anonime, nu pot fi legate clar de un anumit rege funcia lor de cercel62. Aceste piese au fost realizate
din secolul XII57. Lszl Rthy a mprit mone- n marea lor majoritate din argint i din bronz63,
dele anonime, pe baza caracteristicilor acestora, n rareori din aur64.
dou mari grupe cronologice. Cele de la Dbca- n necropola de la Dbca-Grdina lui Tma
Grdina lui Tma pot fi integrate epocii regilor aceste bijuterii reprezint un procent nesemnificativ,
ColomanGza al II-lea (10951162)58. Dei fiind documentate doar n opt morminte din cele
aceast mprire a fost criticat de ctre Blint 91 (+4). n M. 34 au fost identificate ase inele
Hman59 sau de Lszl Kovcs60, se poate afirma de bucl, a cror poziie reflect foarte clar i
cu certitudine c aceste monede au ajuns n mor- funcionalitatea acestora. Situaia descris sugereaz
minte n cursul secolului XII. c piesele au fost montate pe o band textil care se
purta pe cap. Fr s fie specificate, trei exemplare
VI. Analiza materialului arheologic au fost identificate n mormntul 3, care probabil
Rspndirea cretinismului instituionalizat n au avut i alt funcionalitate, precum cele dou
secolul XI a determinat simplificarea ritualurilor exemplare din mormintele 7, 15 i 52A. Poziia
funerare, mai bine zis ale ritualurilor care las urme celor dou exemplare din mormntul 52A nu ne
arheologice, n consecin n acest caz putem con- ofer niciun fel de indiciu privind funcia acestora,
stata o srcire a inventarului funerar. iar despre poziia celor dou inele de bucl din
Aceast srcie a inventarului poate fi urmrit mormntul 7 nu avem date. Dou inele de bucl,
i n cazul necropolei de la Dbca-Grdina lui unul cu captul n form de S, rupt i altul simplu,
Tma, deoarece din cele 95 (91+4) schelete din 71 au fost nregistrate lng craniu, dar din aceast
de morminte, doar n 12 cazuri am putut constata situaie nu putem trage nici o concluzie privind
prezena unui inventar n mormnt (12,63%), funcionalitatea lor. n cazul exemplarelor din
compus n cea mai mare parte din monede. mormintele 16 i 18 nu poate fi exclus funcia lor
Piesele nregistrate n mormintele necropolei de de cercel, iar exemplarul din mormntul 47 putea
la Sighioara din punctul de vedere al funciei-des- fi folosit pentru a prinde giulgiul sau ar fi putut
tinaiei lor, pot fi ncadrate n dou grupe: ajunge acolo n cursul putrezirii trupului.
1. Elemente de port: inele de bucl, inel digital, Astfel, pe baza materialului arheologic avut la
mrgele. dispoziie putem trage concluzia c i n aceast
2. Oboluri61: monede cu funcie special n necropol predomin portul unuia sau a dou inele
cadrul ritualului funerar. de bucl.
Tipurile inelelor de bucl simple de la Dbca
VI.1. Inele de bucl cu captul n form de S ne demonstreaz nc o dat c portul acestora
(Pl. 9. 1 7, 9 14) poate fi nregistrat chiar i n secolele XIIXIII,
Un rol important n portul secolelor XIXIII, 62
n legtur cu acesta, mai multe exemple sunt prezentate
att feminin, ct i masculin, l-au avut aa zisele ntr-o alt lucrare. n acest sens vezi: Gll 2008, vol. I,
inele de bucl. Funcia inelelor de bucl rmne de 143 144.
multe ori sub semnul ntrebrii, mai ales din cauza 63
Statistica lor n necropolele din Bazinul Transilvaniei din
poziiei lor n mormnt: puteau fi folosite ca inele secolele XXI vezi: Gll 2008, vol. I, 148154. Statistica
materiei prime din care sunt confecionate inelele de bucl
n necropolele secolelelor XXIII din zona Clujului: Gll
57
Huszr 1979, 3845, 347. et alii 2010, 65 69, fig. 2426. Analiza lor n acest sens n
58
Rthy 1899, 16 17. necropola de la Dbca-incinta IV: Gll 2011, 35, fig. 20.
59
Hman 1916, 236238. 64
n 1983 Kroly Mesterhzy a strns doar 13 exemplare din
60
Kovcs 1997, 291292. inelele de bucl cu captul n form de S, confecionate din
61
Vezi mai sus analiza lor. aur. Mesterhzy 1983, 143151.

174
aa cum ne sugereaz exemplarele din mormin- VI.2. Inelul digital din srm mpletit (Pl. 9. 7)
tele 15, 16, 18 i 47. n perioada secolelor XI O caracteristic aproape necunoscut n dome-
XIII inelele de bucl cu captul n form de S65 niul culturii materiale de la Dbca este repre-
pot fi socotite clasice. Exemplarele cu diametrul zentat de inelul digital din srm mpletit. Din
uria, cum este i cel din mormntul 52A, sunt pcate nu poate fi legat de un complex nchis, n
cunoscute destul de rar. Acestea caracterizeaz registrul de inventar am gsit doar meniunea c
n exclusivitate secolele XIIXIII, piese simi- inelul provine dintr-un mormnt rvit. Un alt
lare fiind descoperite la Alba-Iulia-Catedral66, exemplu de acest tip nu este cunoscut la Dbca,
Dbca-incinta IV M.114, M. 176, M. 212 i M. n schimb avem o serie, dar din argint de bun
26767, Dbca-Boldg (Pl. 9. 1314)68, Ulie M. calitate, de la Cluj-Mntur M. 2, 60, 86, 157 i
4369, Peteni M. 79 i M. 19370, respectiv Zbala 15977, unde pe baza analizei orizontal-stratigrafice
M. 54, M. 74, M. 117, M. 168, M. 18471. Poziia se dateaz de la sfritul secolului al XI-lea pn n
lor n mormintele amintite reflect faptul c secolul al XIII-lea78. Avnd n vedere faptul c la
aceste piese cu diametru mare nu au o funcio- Dbca a fost nregistrat ntr-un mormnt rvit,
nalitate special. Diametrul lor se apropie de cel acesta aparine probabil fazei timpurii a necropolei.
al verigilor mari72, care la rndul lor au aparinut
categoriei de podoab de cap73. Probabil aceste VI.3. Mrgele (Pl. 9. 15)
bijuterii au fost specific feminine, dar o concluzie Un irag de mrgele a fost nregistrat n regis-
clar n aceast privin se poate trage numai n trul de inventar al Muzeului Naional de Istorie
urma analizelor antropologice. a Transilvaniei79. Nu este menionat numrul
Folosirea inelelor de bucl cu captul n form mormntului.
de S, decorate cu linii canelate, a fost datat n
literatura de specialitate ntre mijlocul secolu- VII. O ncercare de a stabili cronologia
lui al XI-lea i mijlocul secolului al XIII-lea74. relativ a folosirii necropolei
Exemplarele descoperite n necropola din incinta Necropola din jurul bisericii de la Dbca, pe
a IV-a, avnd n vedere i datarea oferit de mone- baza monedelor nregistrate, a nceput s funci-
dele anonime din secolul al XII-lea, ntresc aceste oneze din i n cursul secolului XII. Este vorba de
observaii. mormintele 111, 1228, 6267, care au fost cer-
Formele inelelor de bucl descoperite la cetate la sud de biserica parial cercetat.
Dbca-Grdina lui Tma, databile n secolele O alt parte a mormintelor a fost spat pe
XIIXIII sunt atestate n procente importante n locul bisericii demolate. Cu ocazia sprii gropii
necropolele veacurilor XXIII din Europa Estic i mormntului 51, s-a scos o parte din fundai-
Central, dar i din tezaure, aparinnd diferitelor ile altarului (alturi de acesta a fost nmormntat
familii aristocratice75. Folosirea n port a acestor i scheletul nr. 50). n perimetrul altarului (deja
podoabe a fost foarte variat, reflectnd nivelul de distrus) au fost spate mormintele 3335. Pe baza
civilizaie est-european al epocii, iar n cazul de adncimii lor, fazei post-biseric par s-i aparin i
fa portul diferit al prului76. mormintele 3848, 5560.
n concluzie, putem preciza c mormintele
65
Discuia privind aceste bijuterii n necropola de la cimitirului, care a funcionat odat cu biserica
Dbca-incinta IV, dar cu observaii generale privind tot cercetat, au fost deranjate de nmormntrile
situl, vezi: Gll 2011, 5055, 152157. efectuate mai trziu. Este de menionat i faptul
66
Crngaci-iplic-Oa 20022003, 91106. c mormintele din care au fost recuperate monede
67
Gll 2011, 40, 74, 85, 92, 101, pl. 38/12, pl. 39/8,
pl. 40/15.
(M. 12, 15, 26), n afar de mormntul 2, au fost
68
Nepublicat. distruse de nmormntrile mai trzii, iar pe lng
69
Derzsi-Sfalvi 2008, 269, 275, fig. 11/5. craniul mormntului 24 a fost identificat o parte
70
Szkely 1990, fig. 12/4, 13/13. din scheletele rvite i aezate ntr-un osuar. Nu
71
Szkely 19931994, 284, fig. 4/2, 48. putem preciza n stadiul actual al cercetrii dac
72
Mai demult, acestea au fost considerate brri. Pardi nmormntrile care au distrus mormintele datate
1975, 157.
73
Kulcsr 19921995, 249275. cu monede, respectiv marea grmad de oase
74
Szke 1962, 89; Szke-Vndor 1987, 5152.
75
Fiedler 1992, 171172, fig. 14/10, fig. 79/10, fig. 87/13 77
Gll et alii 2010, 7779, pl. 47: m. 2. 3, pl. 51: m. 60. 2,
15, fig. 95/12; Jadewski 1949, 91191; Marciniak 1960, pl. 55: m. 159. 1, pl. 56. 14, pl. 64. 7.
141186; Kaszewscy Kaszewscy 1971, 365434; Rashev 78
Aceast observaie nu contravine deloc observaiilor ante-
2008, pl. LXXVIII/186, 8889; Jakab 2007, 247296. rioare: Szke 1962, 97; Giesler 1981, 113, tipurile 29 30.
76
Blint 2006, 322. 79
M.N.I.T. F. 13634.

175
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

(osuarul) identificate n partea de vest a seciunii incinta a IV-a. La ntrebarea pertinent de ce au


aparin perioadei imediat urmtoare sau unei epoci fost folosite dou necropole, n stadiul actual al
n care biserica cercetat deja a fost drmat? Din cercetrii nu se poate da un rspuns cu valoare ti-
pcate nici observaiile stratigrafice, care nu sunt inific. Numrul mare de morminte din incinta
clare, nu ne pot ajuta deloc n acest sens, iar lipsa a IV-a (677)81, respectiv ntinderea mult mai mic
altor analize, cum ar fi analiza antropologic, ne a necropolei din Grdina lui Tma, ne sugereaz
mpiedic n a face observaii n aceast privin80. posibilitatea de difereniere social n cadrul popu-
Doar pe o latur a zidului identificat la sud de bise- laiei celor dou cimitire.
rica demolat sptorii au indicat adncimea (27,
30 i 35 cm), iar adncimea oaselor din osuar, n VIII. Necropola din jurul bisericii din
mijlocul crora a fost nregistrat scheletul, nu dep- Grdina lui Tma i celelalte situri de la
ete 0,46 cm. Mormintele care nu au fost distruse, Dbca. Cteva observaii
respectiv 2428, sunt spate ns la o adncime de Aa cum am artat n introducere, n interpreta-
100 de cm. rea sitului de la Dbca rolul principal a fost jucat
n ncheiere, putem face urmtoarele observaii de datele istorico-narative, respectiv lingvistice, n
referitor la cronologie relativ: timp ce arheologia trebuia s ofere date certe teo-
1. n prima faz, dup construcia bisericii, au riilor istorice.
nceput s se nmormnteze n partea sudic a aces- n analiza sitului de la Dbca exist dou mari
teia. Prezena osuarului, cercetat n Seciunea II, pe probleme, din cauza crora nu s-a putut nainta n
lng mormntul 26, indic faza cea mai timpurie cercetare:
a necropolei. 1. Spturile arheologice au afectat doar o mic
2. n faza a doua, dup demolarea bisericii, parte din teritoriul sitului, astfel nct avem o
zona acesteia a nceput s fie folosit cu scop de imagine relativ att asupra cetii/cetilor, ct i
nmormntare. Scheletele nr. 3032, 3537, n ceea ce privete aezrile locuite, respectiv necro-
3848, 5560 au fost probabil nmormntate n polele folosite.
aceast perioad. Avnd n vedere i poziiile bra- 2. Dbca a fost privit ca un ansamblu unitar, n
elor, foarte variate, putem s datm aceste nmor- care fortificaia, n concepia general, a funcionat
mntri n secolele XIIIXIV. n paralel cu aezarea, sau mai bine zis, cu aezrile.
n momentul de fa nu ne putem pronuna La aceasta s-a adugat i o alt component
asupra unor posibile relaii de rudenie sau orice problematic. n tot cursul secolului XX, arheolo-
legturi de natur sociologic, respectiv genetic gia istoriei medievale timpurii a formulat ipoteze
ntre scheletele celor dou faze cronologice ale conform ateptrilor epocii contemporane i nu de
necropolei. De asemenea, nu putem arta dac a puine ori influenate de ideologia statului naio-
existat un hiatus n folosirea necropolei. Avnd n nal82. Dbca a fost, la rndul su, inclus acestei
vedere ns c situl nu a fost spat dect ntr-o mic paradigme: deja n 1943, Crettier a legat cetatea
parte, o analiz n acest sens poate fi fcut doar de nceputul secolului XI, pe perioada domniei
dup o sptur exhaustiv i bine documentat. lui tefan I83, fiind poate centrul comitatului de
Prin urmare, putem preciza c, n cazul acestui sit, grani i recunoscnd totodat, c acestea sunt
situaia nu este deloc compromis. doar posibiliti de interpretare84.
Strns legat de aceast problem, nu putem Arheologia romneasc ntre cele dou rzboaie
formula absolut nimic nici despre populaia mondiale, poate i sub influena lui Vasile Prvan,
nmormntat aici. Cronologic, n prima sa faz, nu a artat un interes deosebit fa de arheologia
necropola a fost folosit n acelai timp cu cea din epocii medievale timpurii, aceasta fiind de fapt
un domeniu de cercetare aproape inexistent n
80
n alte locuri s-au fcut observaii importante: n 1929 la Romnia Mare. Marea cotitur a fost dup 1946,
Nyrsapt, Lajos Bartucz a observat c n osariumul necropolei dar mai ales dup revoluia maghiar din 1956,
craniile erau lungi, n schimb n mormintele cercetate craniile cnd regimul comunist romn, pn atunci cos-
decedailor erau scurte. Acest rezultat ne arat c necropola mopolito-comunist sau moscovit, s-a ndreptat n
a fost folosit de dou populaii diferite din punct de vedere
antropologic, iar craniile analizate din osarium au datat practic mod radical spre naional-comunism85. Pe lng
fazele mai timpurii ale necropolei. O diferen asemntoare
au putut s observe i Pl Liptk, respectiv Antnia Marcsik 81
Gll 2011.
la Tgls, Kinga ry la Csenge-Bogrht i Veszprm-Klvria 82
Brather 2006, 24.
domb, respectiv Balzs Mende la Alsrajk. Bartucz 1929, 83
Crettier 1943, 201.
148174; Liptk-Arcsik 1965, 6996; ry 1982, 89; Szke 84
Crettier 1943, 202.
1996, 267; ry et alii 2005, 125; Ritok 2010, 481482. 85
n acest sens vezi analiza lui Boia 1999, 7679.

176
aceast situaie general, dar evident determinat de cercetare a fost remarcat i de ctre Bogdan
de aceasta, pe un fond al romantismului naional Ciuperc, care acuma civa ani, pe bun drep-
din secolul XIX, se leag ns i un aspect propriu tate scria urmtoarele rnduri: ..nc din perioada
al istoriografiei romneti. Dup cum a obser- interbelic ncepe s se fac, ce-i drept timid, apel la
vat Lucian Boia acum mai bine de un deceniu i informaiile arheologice, care ar fi trebuit s comple-
jumtate, dup ce s-au epuizat datele izvoarelor teze insuficienele sursei literare93.
narativ-istorice privind demonstrarea continuit- n noul context politic i istoriografic, dominat
ii daco-romane i proto-romneti, istoriografia de discursul de regsire a trecutului94, al crui carac-
romneasc a pus totul pe umrul arheologiei86. La ter se aseamn foarte mult cu discursurile istorio-
toate acestea se mai adaug un aspect, care explic grafice din celelalte ri, au nceput i cercetrile n
unele carene i handicapul arheologiei epocii cetatea de la Dbca, n 1964. Astfel, n contextul
medievale timpurii romneti, fa de arheologiile anilor 60 ai secolului trecut, o epoc de redesco-
din spaiul estic i sud-central european din punct perire a trecutului naional, este aproape de la sine
de vedere cronologic87. Dac n Transilvania i n neles c autorii spturilor au dorit s descopere
zonele Cmpiei Vestice, nc din a doua jumtate a centrul politico-militar care a stat la bazele (pre)sta-
secolului XIX, n cadrul asociaiilor muzeale, cerce- talitii romneti n Transilvania (i nu numai)95,
tarea epocii medievale timpurii a beneficiat de un dar prin aceasta se afirm i ntietatea transilvan
renume (J. Milleker, Gy. Kislghy88, J. Karcsonyi, fa de restul provinciilor (i colilor). n acest
J. Bodrogi, G. Nagy), respectiv coala arheologic sens nu trebuie uitat nici influena personalitii
de la Cluj, condus de Bla Psta, a pus bazele lui Constantin Daicoviciu96, aflat n contradicie
arheologiei moderne profesioniste89, nu acelai n continuu cu coala din Bucureti (i mai ales
lucru putem spune despre teritoriile extracarpa- cu Ion Nestor97), i care de mai multe ori a fcut
tice (zonele vechiului Regat)90. Cercetri privind vizite la Dbca98. Evident fr s putem demon-
epoca medieval timpurie n Transilvania ntre cele stra, dar n acest concurs ntre Cluj i Bucureti,
dou rzboaie mondiale a fost continuat doar de Dbca, pe lng rolul tiinific, a jucat i un alt
fostul elev al lui Bla Psta, Mrton Roska91. n rol, i anume unul cultural-politic, devenind, n
consecin, nu ntmpltor Radu Harhoiu intitula urma spturii arheologice, de fapt primul centru
articolul su din 2004: Das Miereschprogramm. imaginat i imaginar al statalitii sau pre-statali-
Ein vergessenes Forschungsprojekt?92. Acest hiatus tii romneti99. Practic (i) n sens de psihologie
personal se explic faptul c, nici unul dintre par-
86
Boia 1999, 152. ticipanii la spturi, nu a putut renuna la ideea
87
De exemplu, Croaia: sfritul secolului XIX Frane
Buli, Lujo Marun i mai ales Josip Brunmid, iar ntre cele
lansat n 1968 (dup 1990 ar fi avut rgazul i
dou rzboaie mondiale Ljubo Karaman i Zdeno Vinski; libertatea de exprimare, dar n-au mai putut face o
Bulgaria: sfritul secolului XIX Karel korpil, respectiv autocritic scris100).
ntre cele dou rzboaie mondiale Bogdan Filov, Gza Fehr Concluzionnd: cercetrile de la Dbca au
i Nikola Mavrodinov; srbii din Austro-Ungaria: Ilarion pornit cu o preconcepie, avnd drept scop ca
Ruvarac; Regatul Srbo-Croato-Sloven (srbi): orde Mano- Dbca s devin centrul politico-militar al lui
Zisi, Mihajlo Purkovi, Jovan Cviji (mai mult preocupat
cu antropogeografia epocii medievale). Arheologia epocii 93
Ciuperc 2009, 134.
medievale s-a nscut practic dup 1945 n Macedonia, 94
Boia 1999, 76; Ciuperc 2009, 148 150.
numele cel mai cunoscut al arheologiei macedonene dup cea 95
Privind discuiile despre etnogeneza romneasc i continu-
de a doua conflagraie mondial fiind Boko Babi, ca i n itatea n epoca respectiv, vezi: Mgureanu 2007, 289321.
Kosovo/Kosova (la Novo Brdo a fost descoperit un mormnt 96
Una dintre primele lucrri n acest sens a lui Daicoviciu
feminin germanic, iar la Klina au fost cercetate necropole a fost scris n 1935, n care a subliniat, ncepnd cu epoca
din epoca migraiilor i din secolele IXXII). Nota a fost roman, ntietatea transilvan (n mod special n domeniul
alctuit pe baza articolelor lui Mikls Takcs: Takcs 2006a, statalitii), respingnd caracterul romnesc (nu au precizat
163202; Takcs 2006b, 147179; Takcs 2007, 36. ce este romnesc i ce nu) a culturii Dridu. Daicoviciu 1935,
88
Kislghi Nagy 2010. 176 180; Daicoviciu 1968a, 261 271; Daicoviciu 1968,
89
Despre coala Psta i impactul acesteia n arheologie: 90 91.
Harhoiu 2004, 159162; Gll 2010b, 284287; Gll 2013b, 97
Opri 2004, 76 87; Madgearu 2008, 65 66.
s. t. (cu ntreaga literatur a problemei). 98
n documentaia Dbca aflat n MNIT am putut
90
Ar merita un studiu prin care s se arate de ce nu a fost identifica poze cu savantul aflat n vizit.
favorizat cercetarea acestei epoci de aproape o mie de ani. 99
Privind conceptul de stat, respectiv caracterul statului
Aceast stare de fapt se poate explica doar prin activitatea i epocii medievale timpurii, o introducere foarte bun poate fi
impactul lui Prvan? citit la Szabados 2011, 1057.
91
Despre activitatea lui Roska, cu literatura problemei, vezi: 100
Unul dintre participanii la sptura de la Dbca ne-a
Gll 2010b, 281306. mrturisit n 1998, c de fapt el nu mai credea demult n
92
Harhoiu 2004, 159162. ideile lansate n 1968. Verba volant, scripta manent!

177
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Gelou, conductorul vlachilor i slavilor101. Trebuie atribuirii etnice sau ce concluzii istorico-politice
s menionm totodat i faptul c aceast ncercare s-au tras pe baza materialului arheologic. Avnd
nu era un specific romnesc, tot n aceast peri- n vedere ns ntinderea i nivelul spturii, este
oad, Nitra a devenit o alt Troia. De fapt aceasta foarte clar c nu fusese cea mai bun alegere.
a caracterizat nceputurile cercetrii fortificaiilor Din pcate, aceste idei preconcepute nu au fost
i, n acest sens, poate cele mai reprezentative sunt corectate nici pn la ora actual. Principalul motiv
cuvintele lui Istvn Bna: ..deci, a nceput lupta rezid n faptul c dup momentul 1968 nu a fost
modern pentru ceti102. n construirea acestei publicat materialul arheologic cercetat, n afar de
situaii n timp, un rol negativ l-a jucat i arheo- necropola din secolele XIIXIII din incinta IV108.
logia maghiar. n secolul XIX, aceasta a prezentat Totodat, chiar dac ar fi fost publicat, evoluia
populaiile aparinnd entitii politico-militare teoretic a arheologiei presupune n zilele noastre
care a cucerit Bazinul Carpatic, prin formula cl- o sptur care s tind spre exhaustivitate109, cu o
rei nobili103, care nu au cobort niciodat de pe documentare mult mai bun, dar i o analiz mult
cai, fa de slavii care i serveau pe acetia104. Din mai fundamentat, complex a materialului arhe-
a doua parte a secolului XX, mai ales istoricii (de ologic, care s nu vizeze doar primul nivel indicat
exemplu Gy. Gyrffy) au susinut c cetile, care de ctre Sebastian Brather110, ci i analiza mult mai
au nceput s fie cercetate abia din anii 50 ai seco- detaliat, care este posibil pe baza surselor arhe-
lului XX, au funcionat din/n secolul X. Trebuie ologice, cum ar fi aceea a vechilor structuri i a
s menionm i faptul c aceast concepie a fost relaiilor economico-sociale (nivelul 2 indicat de
scoas total din circulaia tiinific de lucrrile lui ctre Brather). Ori, n aceast faz a cercetrii, mai
Istvn Bna, ncepnd cu Istoria Transilvaniei i, mult dect o tipologie a materialului arheologic i
mai apoi, de lucrrile dedicate analizei cetilor din integrarea acestuia din punct de vedere cronolo-
1994 i 1998105. n arheologia romneasc, obser- gic nu se poate face deoarece: 1. aa cum am mai
vaiile lui Bna, dup cunotinele noastre, au fost amintit, situl este cercetat ntr-o foarte mic parte
acceptate doar de ctre Adrian Andrei Rusu106, (vezi Pl. 2 3); 2. materialele anexe ale arheo-
altfel lucrarea arheologului maghiar a rmas necu- logiei, din care s-ar fi putut obine date privind
noscut i necitat. populaia care a trit aici, componena alimentelor
Rentorcndu-ne la problema Dbca, n acest consumate etc., nu s-a pstrat. Nu putem spune
context nici nu mai are importan dac pe lng c situl este compromis, dar n orice caz pierderea
vlachi apare i entitatea slav n izvorul narativ al materialului antropologic i zoologic provenit din
lui Anonymus. Greeala fundamental a lui tefan necropolelele i aezrile aferente ale fortificaiei111
Pascu i a echipei sale rezid n faptul c s-au lsat trunchiaz aceste ncercri. Doar noi i mult mai
prea mult influenai de un singur izvor narativ precise spturi pot duce la alte rezultate.
(mai mult dect contestabil), dar i de faptul c Materialul arheologic ne ngduie, ntr-o
spturile lor de pn n 1967 (articolul lor a aprut oarecare msur, unele concluzii privind compo-
n 1968) au atins doar o parte infim a ntregului nena social a locuitorilor aezrii din cetatea de
sit107. Pe lng aceste greeli care puteau fi evident la Dbca, dar nu putem trage concluzii privind
evitate, se adaug i alte probleme, cea mai grav identitatea etnic a acestora. Din dorina de a
este analiza destul de superficial a materialului atinge aceast problem, ce a devenit spinoas n
arheologic, respectiv istoricizarea prea accentuat, cursul secolului al XX-lea, trebuie s clarificm
n comparaie cu posibilitile ngduite de mate- cteva probleme.
rialul arheologic. n acest context, nici nu este De la nceputul secolului XX relaia dintre
semnificativ cum a fost atins problema desuet a cultura material i identitatea etnic a fost evalu-
at pe baza teoriei de mare impact a lui Gustav
101
Vezi nota 4. Kossina, pe baza creia regiunile geografice sunt
102
Bna 1998, 6. reprezentate de culturi materiale unitare, fiecreia
103
De aici vine denumirea, n sens critic, de arheologia dintre acestea corespunzndu-i o entitate etnic112.
nobiliar, utilizat de ctre Bna n diferite articole. n acest
sens, de exemplu Bna 1988, 572. 108
Gll 2011.
104
Cu o bibliografie foarte vast privind aceast problem 109
La acest capitol arheologia romneasc a fost i rmne la
Lang 2006, 9394. Totodat, trebuie amintit c acest un nivel lamentabil, n comparaie cu arheologiile europene.
proces poate fi observat i n cazul altor state. Brather 2000, Din pcate cuvintele lui Titu Maiorescu, sunt valabile i n
139 177. privina arheologiei.
105
Bna 1994; Bna 1998. 110
Brather 2006, 27, fig. 1.
106
Rusu 1998, 519. 111
n acest sens, vezi: Gll 2011, 12.
107
Pascu et alii 1968, p. 153202. 112
Kossina 1936, 315.

178
Etnia a fost considerat ca o formaie unitar, bio- VIII.1. Despre fortificaie/fortificaii
logic i lingvistic, i nu cum este n realitate: o n primul rnd trebuie s clarificm datarea
construcie sociologic113. inem totodat s pre- cetii, deoarece autorii spturilor au datat prima
cizm c uniformitatea culturii nu este invenia lui faz a folosirii cetii la sfritul secolului IX, dis-
Kossina, ci construcia mental a secolului XIX, trugerea acesteia legnd-o de luptele lui Gelou cu
uniformitatea culturii (arheologice) fiind doar o Tuhutum. Din nivelul de arsur I din incinta I au
dezvoltare a lingvistului german, n spatele creia fost ns documentate artefacte ale cror datare este
se afl un mit modern, creat n epoca romantic: imposibil numai n secolul IX, ci i n secolul X.
mitul unitii naionale. Astfel, n caseta A, deschis pe lng seciunea
Pn n zilele noastre, n majoritatea colilor 1 din 1964 au fost documentate pandantive din
europene de arheologie, problema etnicitii a argint, decorate cu granulaii117 pe suprafee, care
fost redefinit, sub influena tiinei sociologice. par uzate, iar din anul I o brar i un colan cu
Astfel, putem specifica c relaiile dintre etnicitate seciune romboidal, respectiv inelul digital poli-
i cultura material (n acest caz cultura arheo- edric118 a cror datare este imposibil de argumen-
logic) sunt mobile, instabile i fluide. La fel de tat nainte de primele decenii ale secolului XI.
important este c, prin inventarul arheologic nu Totodat, colanul cu seciune romboidal a fost
se strecoar diferite identiti (etnice), ci diferite asociat cu un vrf de sgeat de tip barb, care n
semne arheologice distinctive de ordin cultural, majoritatea cazurilor este datat din a doua jum-
tradiii, relaii, mpletiri care n mod normal pot tate a secolului XI secolul XII119. Se poate astfel
fi doar n relaii indirecte cu diferite identiti. preciza c, dintre toate aceste artefacte nici unul
inem s precizm c pe durata epocii medievale nu poate fi datat nainte de secolul XI, iar vrful de
timpurii, n Bazinul Carpatic nici o populaie (al sgeat cu barb este i mai trziu. Tot acestei faze
crei nume apare n izvoare narative) nu poate fi de folosire a cetii i aparine i un pandantiv tip
asociat i identificat cu un anume tip sau tipuri lunul, din umplutura unui bordei, a crui analo-
antropologice, respectiv nici un tip antropologic gie identic o cunoatem de la Zimandinu Nou120.
nu poate fi asociat cu un ethnos! n privina evo- Dup autorii spturilor, n acelai timp cu incinta
luiei, respectiv originii cosmopolite a membrilor I funciona i anul incintei III, din care, n colul
elitei regatului maghiar n secolul al XI-lea114, n nord-vestic a fost descoperit o moned H9 emis
mod sigur unul dintre cele mai elocvente cazuri de Andrei I (10461060), iar nu departe, n umplu-
este cel al lui Vecelin, conductorul oastei lui tura anului, au fost nregistrate dou monede de
tefan I, n btlia mpotriva lui Koppny n anul H1 i H2 din perioada lui tefan I (10011038).
997, dar i al celorlali conductori ai acestei oti, n consecin, cu toat relativitatea problemei,
cum fuseser Poznano, Cuntio i Orzio115. aceast faz se dateaz n primele dou treimi ale
n consecin, trebuie precizat: rolul arheologiei
(i) n cazul sitului de la Dbca rezid, n primul dli, vecssi, kecskemti, SoltErdlyi tanyai, Nyregyhza
rnd, n importana de a lmuri evoluia habitatu- rozsrtszli vagy Erdlyben a malomfalvi telepfeltrsok 10
lui din cetate (n viitor ar trebui avute n planul de 11. szzadi rsznek klnbzsgei nem elssorban a lakk
esetlegesen felttelezhet eltr etnikai httervel, hanem sokkal
cercetare i mprejurimile cetii), diferitele etape inkbb az adott lelhely mikrokrnyezetvel magyarzhat.
de construcie ale cetii, observaiile privind stra- http://www.btk.mta.hu/images/05_Tak%C3%A1cs_Mikl%
tificarea social pe baza materialului arheologic C3%B3s.pdf.
nregistrat de pe teritoriul cetii, analiza ritualu- 117
Analiza lor: Bna 1964, p. 151169; Bna 1970, nota
rilor funerare i a materialului arheologic provenit 315. O pies foarte similar este cunoscut i dintr-o cetate
datat n secolele XXI de pe teritoriul Republicii Moldova.
din mormintele celor trei necropole cercetate doar Mulumim pentru informaii doamnei Svetlana Rjabceva.
fragmentar. n nici un caz nu putem da un rspuns 118
Gll 2008, vol. I, 199208, 216260.
tiinific privind ntrebrile care au frmntat 119
Dintre descoperirile aparinnd secolelor XXI de pe
generaii ntregi de savani i nu numai, n legtur teritoriul Bazinului Transilvaniei, Partiumului i Banatului,
cu etnicitatea locuitorilor.116 exist un singur exemplar de acest tip, de la Pecica-anul
Mare, la rndul su, lipsit de context. Numrul lor va crete
113
Pohl 1998, 15 18; Blint 2006, 277347. exponenial n cursul secolului XII. n estul Transilvaniei
114
Blint 2005, 3756. aceste vrfuri de sgei au fost adunate de ctre Zsigmond
115
Gyrffy 1992, vol. I, 3940. Lrnd Bordi, cu ale crui observaii nu putem fi de acord,
116
n acest sens cuvintele lui Mikls Takcs merit avute i anume c aceste componente de arme se rspndesc doar
n vedere: A telepszerkezetek szintjn a feltrsok leletanyaga din secolul XII, de exemplu pe baza acestui exemplar de la
nem annyira az etnikai, hanem a termszeti krnyezet ltal Dbca. Gll 2008, vol. I, 329; Pascu et alii 1968, fig. 4.16;
befolysolt klnbsgek regisztrlsra alkalmas. gy pldul a Bordi 2006, 9197.
SrvrFakpi-dli, LbnyBille-dombi, Visegrdvrkert- 120
Rthy 1898, 128, III. 6.

179
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

secolului XI. n locul fortificaiei, din cauza incen- cauza invaziei ttare, ci din motive care sunt legate
dierii sale, aa cum reiese din articolul din 1968, de transformrile socio-economice ale regatului123.
a fost construit alta cu structur de tip caset n Atragem ns atenia asupra relativismului
incintele I i II121, adic mica cetate a fost extins. acestei observaii. Trebuie subliniat c, n epoca
Din nivelul de clcare, din seciunea B a cetii, medieval timpurie, cetile nu erau folosite sute
provine o moned H6 Petru Orseolo (10381041, de ani, reconstruciile lor frecvente fiind determi-
10441046), respectiv un pinten. Probabil aceast nate de foarte muli factori, printre care poate cel
cetate a fost construit undeva la mijlocul a doua mai important este caracterul perisabil al lemnu-
jumtate a secolului XI, fiind distrus la sfritul lui. n orice caz, n aceast faz a cercetrii, dup
secolului XI prima parte a secolului XII (Pl. 15). prerea noastr, aspectele culturii materiale, spri-
Poate la sfritul secolului XI nceputul jinite de monedele descoperite n cetate, indic o
secolului XII a fost ridicat a treia cetate, aa utilizare a cetii ncepnd din secolul XI. n acest
cum ne-ar demonstra o moned a lui Coloman moment, la un progres n cercetarea sitului arheo-
Crturarul (10951114), care provine din an122. logic Dbca se poate ajunge prin 1. noi cercetri
Din pcate, nu am putut identifica la MNIT de teren; 2. integrarea n cercetare, dac este posibil, a
moneda respectiv, aa nct nu ne-am putut analizelor interdisciplinare, cum ar fi dendrocronolo-
lmuri, dac ntr-adevr este vorba de moneda gia i analizele de radiocarbon.
lui Coloman. Trebuie s specificm faptul c,
ncepnd din epoca de domnie a lui Coloman, VIII. 2. Aspecte de habitat: nivelurile de aezri
unele emisiuni monetare ale regelui crturar au ale epocii medievale timpurii (secolele IXXII)124
fost anonime, astfel nct trebuie pus problema, nc de la nceput, n cercetarea sitului de la
dac moneda respectiv se leag sau nu de acesta, Dbca, poate problema principal a rezidat n
deoarece prima grup cronologic de emisiuni de faptul c, arheologii care au efectuat sptura au
monede anonime, se dateaz ntre 10951162. fcut eforturi ca datarea aproape a tuturor aspectelor
Dup prerea autorilor, dup distrugerea pentru a de habitat s concorde cu perioada de funcionare a
treia oar a cetii a fost construit un zid de piatr, cetii. Pe baza datelor publicate, respectiv pe baza
care a fost distrus mai trziu. Este suspect i aceast documentaiei gsite la Muzeul Naional de Istorie
afirmaie, deoarece la o mare parte dintre cetile a Transilvaniei, am ncercat s sistematizm materia-
regatului, construcia cu pietre a nceput n a doua lul, iar situaia va deveni mult mai clar, atunci cnd
jumtate a secolului al XIII-lea, nu neaprat din materialul arheologic va fi publicat integral:125126127128

Poziie Alte
Locuine de Aspecte ale culturii
topografic n Topografie Bordeie elemente de Datare
suprafa materiale
cadrul sitului habitat
Branite S3, S6, 4 bordeie Gropi fragmente ceramice, Secolul
S7/1972 captul de centur avar, VIII
crbune, fragmente de
oase carbonizate
Incinta I-a Caseta A/ vatr sub Pandantive din argint prima parte
cetii 1964 nivelul de aurit, decorai cu a secolului
ardere a granulaii (Pl. 12. 45, XI
palisadei, la 7 8), plug de fier, dalt,
125 cm vrfuri de sgeat de
form romboidal
Incinta I a Seciunea A Fragmente ceramice, secolul
cetii /1964 pinten, moned Friesach XIII
Incinta I-a Seciunea B 1 bordei Pandantiv n form de prima parte
cetii /1964 lunul din umplutur a secolului
(Pl. 12. 6) XI

121
Construcia acestui tip de cetate, dup Gergely Buzs, a 123
Wolf 2011, 324.
fost efectuat ntre 10421052. Buzs 2006, 51. 124
Pn la ora actual din Bazinul Transilvaniei doar o singur
122
MNIT. F. 2914. aezare din secolele XIIXIII a fost publicat. Ioni 2009.
125

126
127
128

180
Poziie Alte
Locuine de Aspecte ale culturii
topografic n Topografie Bordeie elemente de Datare
suprafa materiale
cadrul sitului habitat
Incinta I-a nivelul de Colan, brar i inel primele
cetii arsur al digital cu seciune dou
anului I romboidal (Pl. 13. 13, treimi ale
5), inel digital cu seciune secolului
poligonal (Pl. 13. 4), vrf XI
de sgeat cu barb
Incinta I-a Donjon fragmente ceramice, secolele
cetii pinteni, vrfuri de sgeat, XIIIXIV
monede potcoave,
pinteni, monede
Incinta II-a S2/ stratul de fragmente ceramice secolele
cetii II/1966 1976 cultur XIXII
Incinta II-a S3/II/1973 2 locuine de fragmente ceramice a doua
cetii suprafa parte a
secolului
XI
Incinta II-a S3/II/1973 1 locuin de fragmente ceramice secolele
cetii suprafa XIXII
Stratul de pinten, cteva cuitae din a doua
cultur a Fe, vrfuri de sgeat parte a
incintei II-a secolului
XI
Incinta II-a Seciunea B nivelul de moneda lui Petru Orseolo a doua
cetii clcare (10381041, 10441046) parte a
secolului
XI
Incinta II-a stratul de Pinten a doua
cetii cultur parte a
secolului
XIII
Sub valul 1 bordei Secolul IX?
incintei II
Incinta III S3/III/1966 Fntn (?) secolul
XIII
Incinta III S3/III/1973 2 locuine de fragmente de cazane de lut prima parte
suprafa a secolului
XI
Incinta III S3,5,6, 8/ Atelier de prima parte
III/1973 prelucrare a a secolului
fierului? XI
Incinta III S5/III/1973/ stratul de vrf de sgeat secolul XI
seciune cultur
12 14 metri,
ad.: 66 cm
Incinta III S6/III/1973/ stratul de vrf de sgeat secolul XI
seciune 13 cultur
metri, ad.:
15 cm

181
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Poziie Alte
Locuine de Aspecte ale culturii
topografic n Topografie Bordeie elemente de Datare
suprafa materiale
cadrul sitului habitat
Incinta III S68/III/1973 1 locuin de Fragmente ceramice prima parte
suprafa125 a secolului
XI
Incinta III S68/III/1973 zidul cetii prima parte
a secolului
XI
Incinta III S68/III/1973 zidul cetii un pinten secolul
XIII
Incinta III S8/III/1973/ stratul de 2 vrfuri de sgei secolul
seciune 4 cultur XI
metri, ad.:
20 cm
Incinta III S10/III/ stratul de secolele
1973 cultur XIIXIII
Incinta III S10/III/1973/ stratul de secolele
seciune 1 cultur XIIXIII
metru, ad.:
50 cm
Incinta III S10B/III/ cuptor fragmente de cazane de secolul
1973 lut, pinteni, cuitae i XII
cuie din Fe
Incinta III zidul estic al stratul de buton din os, cu decoruri secolul
incintei cultur concentrice XII
Incinta III stratul de secolele
cultur XIIIXIV
Incinta IV-a a S1/IV/1965 1 bordei 1 locuin de fragmente ceramice, buza secolul IX
cetii, suprafa126 uneia este decorat
partea NV
Incinta IV-a a S1/IV/1965 1 locuin de amnar (fusese nregistrat secolul
cetii, suprafa ca garda unei spade), dou XI
partea NV fragmente de pinteni
placai cu foi de aur,
fragmente ceramice
glazurate de culoare verde,
fragmente din cruce,
cuitae
Incinta IV-a a S2/IV/1965 1 locuin de cuptor Vrf de sgeat prima parte
cetii, suprafa romboidal, oase de a secolului
partea NV animale (?), fragmente XI
ceramice, vrfuri
de sgeat n form
romboidal, oase de
animale, zgur de fier,
fragmente ceramice, srme
de cupru
Incinta IV-a a S3/IV/1965 2 bordeie fragmente ceramice secolele
cetii, VIIIIX
partea NV

125
O parte a locuinei a fost distrus odat cu construirea anului-valului din incinta III.
126
A tiat bordeiul.

182
Poziie Alte
Locuine de Aspecte ale culturii
topografic n Topografie Bordeie elemente de Datare
suprafa materiale
cadrul sitului habitat
Incinta IV-a a S3/IV/1965 1 locuin de secolul
cetii, suprafa IX
partea NV
Incinta IV-a a S4/IV/1965 1 locuin de fragmente ceramice secolele
cetii, suprafa VIIIIX
partea NV
Incinta IV-a a S5/IV/1965 1 bordei Inel de bucl din aur cu secolul
cetii, seciune triunghiular (?)127, XI
partea NV fragment de inel digital sau
inel de bucl cu captul
n form de S, rsucit,
din Ag. (Pl. 13. 8), dou
cuitae, fragment de os,
cu urme de prelucrare
Incinta IV-a a S6/IV/1965 1 bordei Fragmente ceramice, oase secolul
cetii, de animale, cuite de IX
partea NV fier, bandele de fier ale
gleilor de lemn
Incinta IV-a a S6B/IV 1 bordei fragmente ceramice secolul
cetii, / glazurate de culoare verde XI
partea NE 1965
Incinta IV-a a S7/IV/1973 1 bordei Ceramic cu gt canelat secolul
cetii, (Pl. 13. 9) XI?
partea SE
Incinta IV-a a S7/IV/1973 stratul de fragmente ceramice secolele
cetii, cultur XIIIXIV
partea SE
Incinta IV-a a S8/IV/1973 1 bordei fragmente ceramice prima parte
cetii, a secolului
partea SE XI
Incinta IV-a a S8/IV/1973 1 locuin de cuptor fragmente ceramice, secolele
cetii, suprafa pinteni XIIIXIV
partea SE
Incinta IV-a a S11/IV/1973 1 bordei cuptor Fragmente ceramice, secolul
cetii, pinten, inel digital turnat XIII
partea SE rednd torsadare
(Pl. 13. 7)
Incinta IV-a a strat de secolele
cetii, cultur XIIIXIV
partea SE
Grdina lui S1/1966 2 bordeie secolul
A. Tma XI
Grdina lui S2/1966 cuptor128 secolul
A. Tma XI
Grdina lui S 1980 1 bordei moned H82 (Pl. 12. 3) secolul
A. Tma XII

127
Nu l-am putut identifica.
128
Cea mai mare parte a cuptorului a fost distrus cnd a fost construit altarul bisericii.

183
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Poziie Alte
Locuine de Aspecte ale culturii
topografic n Topografie Bordeie elemente de Datare
suprafa materiale
cadrul sitului habitat
Grdina lui SII/1966- Stratul de Vrfuri de sgei ?
A. Tma caseta A, cultur
Caseta A/1967
Boldg S4/1b/19661976 stratul de fragmente ceramice secolul
seciune cultur XII
4 8 metri,
ad.: 50 70 cm
Figura 7

Pe baza acestei sistematizri putem face urm- zona denumit de localnici Boldg130. i n acest
toarele observaii: caz, ca i n cazul aezrilor, autorii spturilor au
1. n partea nord-vestic a cetii, n zona fcut exact aceeai eroare, ncercnd cu obstinaie, s
Branite, n incinta IV, respectiv sub anul incin- dateze bisericile Boldg IIII i Grdina lui Tma
tei a II-a au fost identificate urmele bordeielor i ale separat de necropole, adic n/din secolul IX, prin
locuinelor de suprafa din secolele VIIIX. Tot de aceasta justificnd centrul politico-militar al perso-
aici provin i mormintele de incineraie n groap, najului P. Magister de la sfritul secolului XII.
specifice secolelor VIIIX (dei nu s-a demonstrat c Dup cum am argumentat anterior, biserica din
grania superioar ar fi secolul IX). (Pl. 14) Grdina lui Tma a fost construit probabil cndva
2. Pe lng descoperirile din secolul XI (Pl. 16), la sfritul secolului XI sau nceputul secolului XII,
prezentate anterior, tot n acest secol se dateaz (i iar nmormntrile, n prima faz, pot fi datate pe
nu neaprat la nceputul secolului al XI-lea, cum au baza monedelor anonime tot n acest secol. Osuarul
fost datate absolut fr nici o argumentare) unele din partea sud-vestic a mormntului 24 indic ns
aspecte de habitat din partea sud-estic a incintei o faz mai timpurie de folosire a necropolei, care n
a III-a, respectiv n partea nord-vestic a incintei momentul acesta nu poate fi datat sigur. Monedele,
a IV-a. Trebuie s amintim n primul rnd borde- interpretate ca tezaur, de pe partea nordic a bise-
iul din partea sud-estic a incintei IV, sub cimiti- ricii, n caseta A, reprezint mai ales emisiuni trzii
rul din incinta IV, publicat de ctre autorul acestor ale lui Ladislau I (10771095).
rnduri, de unde provine mult discutata ceramic Biserica gsit n marea necropol de 677 de
cu gt canelat129 (Pl. 13. 9). Datarea acesteia n morminte din incinta IV-a, pe baza inventarului
secolul X nu este deloc sigur, deoarece acest tip monedelor se dateaz de la nceputul secolului al
de ceramic este folosit i n cursul secolelor urm- XII-lea pn la nceputul secolului al XIII-lea131.
toare. Trei bordeie din secolele XIXII sunt cunos- Fr ndoial, biserica de la Boldg poate fi
cute i din Grdina lui Tama, poate aparinnd tot considerat cea mai complex situaie arheologic
aceleiai aezri. dintre toate edificiile cu caracter religios, deoarece n
3. Discontinuitatea locuirii i schimbarea de cazul acesta se suprapun trei construcii. Dup cum
populaie sunt demonstrate prin nivelurile de reiese din documentaia numismatic identificat la
locuire, un bordei i o locuin de suprafa, datate MNIT, dintre toate cele trei biserici timpurii de la
n secolele XIIIXIV, de pe teritoriul necropolei Dbca, biserica I de la Boldg este cea mai tim-
din secolele XIIXIII (Pl. 18). purie construcie. O datare n acest sens este oferit
i de mormntul 57, cercetat pe partea nordic a
VIII.3. Biserici i cimitire bisericii, din care provine un denar anonim sau,
n partea sud-estic a complexului de ceti de dup Eugen Chiril132, o moned emis de tefan
la Dbca, respectiv n zona subcetii au fost cerce- al II-lea (11161131). Dac documentaia a fost
tate necropola i biserica din incinta a IV-a, cea din
Grdina lui Tma, respectiv n zona subcetii, n 130
Cuvntul provine din termenul maghiar Boldogasszony,
fiind cunoscut din 1768. Tagnyi et alii 1900, vol. I, 340.
129
Mult timp, acest tip de vas a fost socotit de origine 131
Gll 2011, 15 16, 45 47.
oriental (cabar), n ultima perioad ns, Csand Blint a 132
Trebuie s precizm, c moneda lui Solomon pomenit
susinut originea mediteranean a acestuia. n schimb, Mria de ctre Iambor, din mormntul 57 este de fapt o moned
Wolf a precizat c gtul vasului avea un rol special, funcional, anonim din secolul XII. Iambor 2005, 190. Iambor probabil
astfel nct nu este important originea sa cultural greu de a preluat textul lui Matei din 1997, deoarece n documentaie,
precizat, ci mai mult funcionalitatea sa. Blint 2004, 4350; respectiv n descoperirile numismatice, nu se ntlnete
Conferin inut la Cluj-Napoca, 17 aprilie 2012. nicieri moneda lui Solomon.

184
corect alctuit, biserica I deranjeaz ns mor- 3. n privina problemei spinoase a discontinu-
mntul 66, care ar indica nhumri anterioare133. itii de populaie cu greu ne putem pronuna n
n mod evident, naintea acestei construcii putea stadiul actual al cercetrii. n mod sigur, n perime-
s fi existat o biseric din lemn134, pe care arheolo- trul cetii, a existat o aezare ntins din secolele
gii n-au putut s-o identifice. De altfel, este posibil VIIIX. Ct despre legturile genetice, respectiv
s fi existat o alt biseric n apropiere, ns nu memoria cultural, ce legau populaia aezrii din
putem exclude nici faptul c mormntul respectiv secolele XIXII de populaia secolelor anterioare,
a aparinut unei alte epoci. n orice caz, aa cum ne ar fi hazardat s tragem o concluzie, n lipsa unui
demonstreaz descoperirile monetare de pe pavajul argument tiinific, aceast latur a problemei fiind
edificiului135, biserica a II-a este construit i folosit n prezent total necunoscut. Este adevrat c s-a
n cursul secolelor XIIIXIV. n schimb, construcia pstrat un numr de toponime slave139, dar n ce
cea mai trzie a funcionat n cursul secolelor XV msur pot fi puse acestea n legtur cu populaia
XVII, aa cum ne demonstreaz monedele emise n din aezare? La aceast ntrebare, nimeni nu poate
cursul acestor veacuri136, ruinele acesteia fiind vizi- s rspund n mod sigur, deoarece stratificarea cro-
bile i n 1730137. Tot acestei faze i aparine i un nologic a toponimelor de origine slav este absolut
mormnt cu un inventar bogat, nr. 42, aparinnd imposibil de clarificat140. Populaii vorbitoare de
unei persoane, Judith Matulai, aa cum reiese de pe slavon au ajuns i mai trziu pe teritoriul regatului,
inscripia acului de pr din argint138. evident i n Transilvania, aa cum se cunoate i din
La sfritul acestei analize putem stabili urm- izvoare. Aceasta nu nseamn c ntre realitile ling-
toarele observaii: vistice i arheologice n-ar fi fost nici o legtur, dar
1. Materialul arheologic, rezultat din spturile coroborarea lor ar fi din partea noastr un exemplu
arheologice ale unei pri infime a sitului de mare clasic de gemischte Argumentation. Ceea ce se poate
ntindere de la Dbca, indic niveluri de locuire i trebuie precizat este c Dbca devine un centru
din perioade diferite, ncepnd din secolele VIIIX de putere n cursul secolului XI, acesta fiind factorul
pn n secolele XVXVI. determinant n evoluia caracteristic a aezrii.
2. Discontinuitatea de locuire, n faza actual 4. Discontinuitatea de memorie colectiv, care
a cercetrii, poate fi nregistrat ntre secolele IX n mod cert a nsemnat schimbarea de populaie,
XI i mai trziu, cnd cetatea va pierde importana s-a produs n cursul secolului XIII, deoarece pe teri-
strategic, economico-politic, iar populaia se va toriul cimitirului au fost construite un bordei i o
retrage mai jos, n zona unde este i satul actual. locuin de suprafa, ceea ce ne arat foarte clar c
aceast populaie nu avea cunotine despre existena
133
Este posibil ca, turnul amintit de Petru Iambor, s fi fost
construit mai trziu dect biserica, ceea ce nu reiese din locului funerar al comunitii din secolul XII, aspect
documentaia avut la dispoziie. care subliniaz ruptura n cursul secolului XIII.
134
Despre existena bisericilor de lemn i analiza izvoarelor 5. Analiza n stil retrospectiv a concluziilor
narative n legtur cu acestea, vezi: Nmeth 2002, 8491. formulate de ctre autorii spturilor nu se poate
135
Monedele care aparin n mod sigur bisericii a II-a au fost susine tiinific141; hiatusurile i ncercarea de a
emise de ctre Bla al IV-lea (12351270) (Unger nr. 228) i pune pe aceai palier cronologic cetatea, aspecte de
Carol Robert de Anjou (1330) (Unger nr. 382).
136
Emisia lui Sigismund de Luxemburg a fost descoperit n habitat i necropolele din jurul bisericii reprezint
pmntul rscolit de gropi de morminte din altarul bisericii mai degrab o utopie tiinific. Din acest motiv,
(Unger nr. 464); la 150 cm de temelia sudic a altarului (Unger am ncercat s ilustrm evoluia cronologic a dife-
nr. 460); n pmntul de umplutur al gropii care a strpuns ritelor monumente arheologice, innd cont de
zidul de temelie al corului bisericii nr. II, n colul de sud-est; toat relativitatea problemei:
la 100 cm distan de zidul nordic de temelie al altarului
bisericii, sub pardoseal (Unger nr. 464). Denarul de argint 139
De exemplu, Branite, iligrad. Bocnetu 192526,
emis de ctre Ladislau V (14531457) a fost descoperit la 135 136.
distan de 120 cm fa de pilastrul altarului bisericii. Denar 140
Kniezsa 1938, 470.
de argint emis de ctre Matia Corvin (14821482) (Unger 141
Analiza n stil retrospectiv se bazeaz pe filosofia evoluionist
nr. 572), descoperit n stratul de moloz cu fragmente de din secolul XIX. Ca mod de cercetare, are la baz ideea prin
pictur din altarul bisericii nr. III. Din mormntul 56, lng care, urmrind napoi n timp elementele culturale specifice
biserica a III-a provine o moned emis de ctre Ludovic al ale unei comuniti umane sau ale alteia, se poate identifica
II-lea (15161526) (Unger nr. 675), ntr-un mormnt de o legtur. De exemplu, n cazul de fa, aceast legtur ar fi
copil. Moneda lui Rudolf al II-lea (15761608), un fals dup ntre comunitile din secolul XI i cele din secolul IX. Este
un denar emis de ctre acesta la Kremnitz (azi: Kamenia), cunoscut faptul c, acest mod de a privi evoluia uman, care
probabil n anul 1579 (Unger nr. 810) a fost descoperit sub are la baz romantismul secolului XIX, este strns legat de ideea
pavajul bisericii la 25 cm (III), n caseta C, caroul 89. Unger caracterului biologic i nu sociologic al entitilor umane (trib,
1997, vol. I.; Unger Mszros 2000, vol. II. etnie, naiune), dar are la baz i un mit modern, din secolele
137
Hodor 1837, 17. Citeaz Crettier 1943, 198. XVIIIXIX, acela al unitii naionale. n privina analizei n
138
Documentaia MNIT. stil retrospectiv, vezi: Lang 2007, 241242.

185
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Figura 8

IX. Cteva idei privind stratificarea social la prin elemente concludente din aezare. Din pcate,
Dbca n secolele XIXII din cauza lipsei materialului osteologic necropolele
Comunitatea secolelor XIXII de la Dbca ca nu pot oferi indicii n acest sens.
grup primar142 poate fi caracterizat prin relaii i Dei relativ, pe baza datelor arheologice avute
colaborri directe ntre membrii si. Rmne nee- la dispoziie, nregistrate doar pe perimetrul ae-
lucidat dac aceast comunitate s-a bazat pe relaii zrii/aezrilor cercetate, se contureaz totui
gentilice ntre membrii si sau dac, n urma con- multifuncionalitatea comunitii/comunitilor,
struciilor politico-militare prilejuite de schimb- respectiv stratificarea social existent. Producia
rile importante n societate n secolul XI, aceasta ceramic, prelucrarea fierului, armamentul, har-
a fost organizat pe baza unor construcii artifici- naamentul, unele elemente ale culturii materi-
ale. Dinamica i concurena social ntre membrii ale, care indic comerul la mare distan, dar i
comunitii, care ar fi putut determina i un nou mediul nconjurtor al sitului indic multifuncio-
statut social143, sunt atestate la Dbca n prezent nalitatea amintit.
Cooley 1909, 23.
142 n mod sigur, n stadiul prezent al cercetrilor,
Bazele acestei cercetri au fost puse de ctre Elton Mayo.
143 multor ntrebri nu li se pot da rspunsuri fr
Mayo 1933. echivoc. Unde au locuit elitele conductoare ale

186
cetii, dar persoanele ecleziastice i unde au fost X. n loc de concluzii: o ipotez
nmormntate aceste persoane?144 Din analiza materialului arheologic i numis-
Descoperirea armamentului (vrfuri de sgeat, matic reiese faptul c cetatea construit n prima
garda unei spade de tip Petersen) i harnaamentu- jumtate a secolului al XI-lea i-a atins apogeul n
lui (reprezentat de pinteni) indic probabil prezena secolul XII. Aceasta este demonstrat i de numrul
membrilor stratului de miles, cu funcie militar monedelor descoperite n mormintele necropole-
(Pl. 17)145. Cele 15 mansio menionate n izvoarele lor cercetate din incinta IV, Grdina lui Tma,
literare din secolul XII cu privire la cetatea de la respectiv Boldg.
Arad146 ne demonstreaz faptul c exista i popula- Din punctul nostru de vedere, epoca decderii
ie aservit cetii, al crei rol a fost aprovizionarea cetii, ca centru politico-militar i administrativ
stratului de miles. Din pcate, n stadiul actual al al regatului arpadian, a fost secolul al XIII-lea.
cercetrii, nu putem clarifica unde au fost nmor- Aceast decdere poate fi legat de invazia mon-
mntai membrii acestor straturi sociale diferite. golo-ttar, dar credem c alte cauze, mai plau-
Putem considera, la nivel ipotetic, c n incinta zibile, de ordin social-economic, cum ar fi reor-
IV-a a fost nmormntat populaia aservit stra- ganizarea administrativ a regatului (dispariia
tului de miles, iar n cazul necropolei de la Grdina comitatelor regale, apariia comitatelor nobili-
lui Tma puteau fi nmormntai membrii stratu- are150) stau la baza acestui fenomen. Ca ipotez
lui de miles147. Pentru a avea rezultate mai sigure de lucru, putem pune ntrebarea, dac decderea
dect aceste ipoteze, ar trebui efectuate noi sp- centrului de putere nu avea legtur cu extinderea
turi, n ambele necropole (incinta IV i Grdina spre est, nord i nord-est a structurii de habitat
lui Tma), n urma crora s se compare analizele a comitatului, deoarece teritoriul su s-a perma-
antropologice ale celor dou situri148. Astfel, am nentizat la cumpna secolelor XIIXIII? Aceast
putea primi rspunsuri mai sigure. observaie prudent este sprijinit i de faptul c,
Aceast ntrebare poate fi pus i n cazul pn n prezent, din situl Dbca se cunoate doar
locuinelor. Pn n prezent s-a gsit o locuin o singur moned din secolul XIII, de la Boldg,
mai mare de suprafa, dar cu greu poate fi con- emis de Bla al IV-lea (12351270). Totodat,
siderat casa unei persoane de elit. Exemple de marea majoritate a elementelor de habitat sunt
construcii din piatr, care au fost identificate cu datate n secolele XIXII. Dei aceste date nu au
locuina comesului au fost cercetate pe teritoriul o valoare absolut, lipsa materialului numismatic
cetilor de la Abajvr, Borsod, Visegrd, respec- cere explicaii. Ipoteza noastr poate fi demons-
tiv Somogyvr149. Poate (i) n acest sens sau (i) trat sau combtut prin noi cercetri interdisci-
n direcia aceasta ar trebui reluate i continuate plinare la Dbca.
spturile la Dbca.
BIBLIOGRAFIE

144
n cazul unor demniti ecleziastice de la Esztergom, Bakay 1975,
Szkesfehrvr, Kalocsa i Visegrd au fost depuse n K. Bakay, Msodik jelents a somogyvri bencs
morminte nsemnele clericale ale acestora. Totodat merit aptsg feltrsrl (197475). SMK 2 (1975), 191207.
citat i explicaia episcopului francez Durandus: clericul este
nmormntat cu nsemnele lui pentru a-i fi indicate virtuile. Blint 1976,
Ritok 2004, 120121, nota 43. Cs. Blint, A magyarsg s az .n. Bjelo Brdi kultra.
145
Zsoldos 1999, 1238. Cumania 4 (1976), 225254.
146
Gyrffy 1977, 229.
147
La Abajvr, n necropola din jurul bisericii au putut fi Blint 1995,
cercetai doi brbai a cror moarte a fost determinat de Cs. Blint, Kelet, a korai avarok es Bizanc kapcsolatai:
vrfuri de sgeat. Dup prerea arheologilor, aceste persoane Rgszeti tanulmanyok, (Magyar strtneti Knyvtr).
aparin stratului de miles al cetii. Tot de stratul miles au Szeged (1995).
fost legate i armele descoperite, mai ales vrfuri de sgeat,
respectiv cteva lncii i pinteni. Gdor 1988, 123128. Blint 2004,
Citeaz: Wolf 2011, 324. La Borsod, scriele descoperite n Cs. Blint, Mediterrneum s a Krpt-medence
necropol i doi pinteni descoperii pe teritoriul cetii s-au kapcsolatai a kora kzpkori rgszet szemszgbl. (Gy.
pus n legtur cu stratul miles. Wolf 2004, 139159. Erdei, B. Nagy), Vltozatok a trtnelemre. Tanulmnyok
148
n urma analizelor antropologice, probabil membrii
Szkely Gyrgy tiszteletre. MHB 14 (2004), 4350.
familiilor stratului de miles au fost identificai, pe lng partea
sudic a bisericii din necropola de la Zalavr-Vrsziget-
Kpolna. Ritok 2010, 486, fig. 6. 2.
149
Wolf 2011, 324; Szke 2000, 363; Bakay 1975, 191. 150
Zsoldos 1991, 60, nota 60; Wolf 2011, 327.

187
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Blint 2005, Brather 2004,


Cs. Blint, Ki volt "magyar" a honfoglalskorban s S. Brather, Ethnische Interpretationen in der
Szent Istvn korban? ( I. Romsics, M. Szegedy-Maszk), frhgeschichtlichen Archologie, Geschichte, Grundlage und
Mi a magyar?, (Habsburg Trtneti Intzet Rubicon Alternativen. BerlinNew York (2004).
Kiad). Budapest (2005), 3756.
Brather 2006,
Blint 2006, S. Brather, Etnikai rtelmezs s struktra trtneti
Cs. Blint, Az ethnosz a kora kzpkorban (A kutats magyarzat a rgszetben. Korall 2425, (2006), Jnius
lehetsgei s korltai). Szzadok 140/2 (2006), 277347. (=Iunie), 2372.

Bartucz 1929, Buzs 2006,


L. Bartucz, A nyrsapti XVXVII. szzadbeli G. Buzs, 11. szzadi ispni vrainkrl. (Gy. Kovcs,
koponykrl. DolgSzeged 5 (1929), 148174. Zs. Mikls), Gondoljk, ltjk az vrnak nagy voltt.
Tanulmnyok a 80 ves Novki Gyula tiszteletre, Budapesta
Benk 1994, (2006), 4353.
E. Benk, Doboka. (Gy. Krist), Korai magyar trtneti
lexikon (914. szzad). Budapesta (1994), 169. Ciuperc 2009,
B. Ciuperc, Conceptul de cultur Dridu n arheologia
Benk 2010, romneasc. Apariie, evoluie, controverse. Istros 15
E. Benk, A kzpkori szkelyek. (E. Benk, Gy. Kovcs), (2009), 133162.
A kzpkor s a kora jkor rgszete Magyarorszgon/
Archaeology of the Middle Age and the Early Modern Period Cooley 1909,
in Hungary. Budapest (2010), p. 221254. C. H. Cooley, Social Organization, New York (1909).

Bocnetu 19251926, Crngaci iplic Oa 2005,


Al. Bocnetu, Terminologia agrar n limba romn. M.-E. Crngaci iplic, S. Oa, Piese inedite din colecia
Codrul Cosminului (Cernui) 23 (19251926), 125139. Muzeului Naional de Istorie a Romniei descoperite n
necropola de secol XII de la catedrala romano-catolic
Boia 1999, de la Alba Iulia. ActaMN 3940/II (20022003) (2005),
L. Boia, Trtnelem s mtosz a romn kztudatban. 91106.
Kolozsvr (1999).
Curta 2002,
Bna 1964, Fl. Curta, Transilvania n jurul anului 1000. EphNap
I. Bna, Der Silberschatz von Darufalva. ActaArchHung 12 (2002), 273274.
16 (1964), 151169.
Crettier 1943,
Bna 1970, K. Chrettier, A dobokai vr. KzlCluj 3 (1943),
I. Bna, Nota 316, (Gy. Gyrffy), A honfoglal 197208.
magyarok teleplsi rendjrl. Archrt 97/1 (1970),
191242. Cs. Ss Pardi 1971,
. Cs. Ss, N. Pardi, A cstaljai rpd kori temet s
Bna 1988, telepls. FoliaArch 22, (1971), 105 141.
I. Bna, Monostorok, templomok, templom krli
temetk, (B. Kpeczi), Erdly trtnete, I, Budapesta Daicoviciu 1935,
(1988), 235237. C. Daicoviciu, Exist monumente n dacia Traian din
secolele IIIII. AISC 2 (1933 1935), 176 180.
Bna 1998,
I. Bna, Az rpdok korai vrairl. Debrecen (1998). Daicoviciu 1968a,
Bna 2001, C. Daicoviciu, Romanizarea Daciei. Apulum 7 (1968),
I. Bna, Erdly a magyar honfoglals s llamalapts 261 271.
korban. (Gy. Dvid), Erdly a keresztny Magyar
Kirlysgban), ETF 231 (2001), 68 96. Daicoviciu 1968b,
C. Daicoviciu, Originea poporului romn dup cele
Bordi 2006, mai noi cercetri. (D. Berciu), Unitate i continuitate n
Zs. L. Bordi, Az j s a szmszerj Erdlyben a magyar istoria poporului romn, Bucureti (1968), 83 98.
honfoglalstl Mohcsig. AS (2006/2), 9197.
Derzsi Sfalvi 2008,
Brather 2000, Cs. Derzsi, A. Sfalvi, Rgszeti kutatsok a knydi
S. Brather, Ethnische Identitten als Konstrukte der kzpkori templomnl [20052006]. ActaS (2008),
frhgeschichtlichen Archologie. Germania 78 (2000), 267285.
139177.

188
ry 1982, Gll 2013b,
K. ry, Embertani adatok Veszprm kzpkori E. Gll, In the midst of nationalisms: Mrton Roska
npessghez. Veszprm-Klvria domb 1116. szzadi (18801961) and the archaeological research of the tenth
temetkezsei. VMMK 14 (1979), 215244. and eleventh centuries. Acta Eurasiatica (Cracovia), 1,
(2013), 128 160 (sub tipar).
ry et alii 2005,
K. ry, A. Marcsik, F. Szalai, Adalk a templom Gll et alii 2010,
krli temetk embertanhoz: Szkesfehrvr (Data on E. Gll, B. Gergely, Sz. Gl, La rscruce de drumuri.
the Anthropology of Churchyards: Szkesfehrvr). (. Date arheologice privind teritoriul oraului Cluj-Napoca n
Ritok, E. Simonyi), A kzpkori templom krli temetk secolele XXIII. Cluj-Napoca (2010).
kutatsa, OpuscHung, Budapest (2005), 7783.
Giesler 1981,
Fiedler 1992, J. Giesler, Untersuchungen zur Chronologie der
U. Fiedler, Studien zu Grberfeldern des 6. bis 9. Jhs. Bjelo-Brdo (Ein Beitrag zur Archologie des 10. und 11.
an der unteren Donau. Teil 12. (Universittsforschungen Jahrhunderts im Karpatenbecken). PZ 56, (1981), 3181.
zur prhistorischen Archologie. Aus dem Seminar f. Ur-
und Frhgeschichte der Freien Universitt Berlin, Bd 11). Gyrffy 1977,
Bonn (1992). Gy. Gyrffy, Istvn kirly s mve. Budapest (1977).

Gdor 1988, Gyrffy 1987,


J. Gdor, Az abajvri vr kutatsa. Blcsszdoktori Gy. Gyrffy, Az rpd kori Magyarorszg trtneti
disszertci. Manuscris, Universitatea Etvs Lrnd, fldrajza, vol. III, Budapest (1987).
Facultatea de Litere, Institutul de Arheologie, Bibliotec,
Budapest (1988). Gyrffy 1992,
Gy. Gyrffy, Diplomata Hungariae Antiquissima
Gll 20042005, Volumen I. 10001131. Budapest (1992).
E. Gll, Analysis and comparison of burial customs in
the 1011th century in the Transylvanian basin, Criana Harhoiu 2004,
and Banat. Dacia (N. S.) XXXVIIIXXXIX (20042005), R. Harhoiu, Das Miereschprogramm. Ein vergessenes
334454. Forschungsprojekt? (A. Kokowski), Monumenta Studia
Gothica 4. Europa Barbarica, (2004), p. 159162.
Gll 2008,
E. Gll, A honfoglals- s kora rpd kori temetk Hodor 1837,
s szrvnyleletek elemzse az Erdlyi-medencben, a K. Hodor, Doboka termszeti s polgri esmrtetse.
Partiumban s a Bnsgban The analysis of the tenth Kolozsvr (1837).
and eleventh centuries' burial sites and stray finds in Banat,
Partium and the Transylvanian Basin. Doktori disszertci. Hman 1916,
Budapest, vol. IIII (Vol. I.: http://doktori.btk.elte.hu/ B. Hman, Magyar pnztrtnet 10001325. Budapest
hist/gall/diss.pdf ), (2008). (1916).

Gll 2010a, Hman Szekf 1935,


E. Gll, The analysis of churchyard cemeteries in B. Hman, Gy. Szekf, Magyar trtnet. Budapest
Transylvania from the 11th 13th centuries. From the (1936).
pagan cemetery to the Christian churchyard. Preliminary
results. TR 19, Supplement 5 (2010), 265289. Horedt 1986,
K. Horedt, Siebenbrgen im Frhmittelalter. Bonn
Gll 2010b, (1986).
E. Gll, Mrton Roska i cercetarea secolelor XXI.
SCIVA 61/34 (2010), 281306. Huszr 1979,
L. Huszr, Mnzkatalog Ungarn von 1000 bis heute.
Gll 2011, Mnchen (1979).
E. Gll, Doboka-IV. vrtrsg templom krli temetje.
Rgszeti adatok egy szak-erdlyi ispni kzpont 1113. Iambor 2005,
szzadi fejldshez. Kolozsvr (2011). P. Iambor, Aezri fortificate din Transilvania (sec. IX
XIII). Cluj-Napoca (2005).
Gll 2013a,
E. Gll, The analysis of churchyard cemeteries in Ioni 2009,
Transylvania Basin from the 11th13th centuries. On A. Ioni, Aezarea din secolele XII-XIII de la Bratei.
the beginning of institutionalised Christianity. Marisia, (Bibliotheca Brukenthal BB XXXII). Alba Iulia (2009).
XXXIII, (2013a), s. t.

189
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Jakab 2007, Kulcsr 19921995,


A. Jakab, Tatrjrs kori kincslelet Tyukod- M. Kulcsr, Nhny megjegyzs az rpd-kori
Bagolyvrrl. JAM 49, (2007), 247249. karikakszerek viseletnek krdshez. Az n. kps
zrds karikk. Savaria 22, (19921995), 249275.
Jadewski 1949,
K. Jadewski, Cmentarzysko wczesnoredniowieczne Lang 2006,
w Lutomiersko pod odzia w wietle Bada z.r. 1949. P. Lang, A Krpt-medence 10. szzadi emlkanya-
MW 1 (1949), p. 91191. gnak kutatsa mint nemzeti rgszet. Kutatstrtneti
ttekints, Korall 2425, (2006), Jnius (=Iunie), 89117.
Kaszewscy Kaszewscy 1971,
E. Kaszewscy, Z. Kaszewscy, Wczesnoredniowieczne Lang 2007,
cmentarzysko w Brzeciu Kujawskim, pow. Wocawek. P. Lang, Amit elrejt a fldA 10. szzadi magyarsg
MSW 1 (1971), p. 365434. anyagi kultrjnak rgszeti kutatsa a Krpt-medencben.
Budapest (2007).
Kieffer-Olsen 1997,
J. Kieffer-Olsen, Christianity and Christian Burial. The Liptk Marcsik 1965,
religious background and the transition from paganism P. Liptk, A. Marcsik, A tgls-angolkerti kzpkori
to Christianity, from the perspective of a churchyard (XIXIV. szzadi) temet embertani anyagnak ismertetse.
archaeologist. (C. K. Jensen, K. H. Nielsen), Burial and DDM (1965), 6996.
Society. Aarhus University Press (1997), 185189.
Lupescu 2005,
Kislghi Nagy 2010, R. Lupescu, Kolozsvr korai trtnetnek buktati,
Gy. Kislghi Nagy: Archaeolgiai Napl. Szeged- ErdMz 67/34 (2005), 2577.
Temesvr (2010).
Madgearu 2001,
Kniezsa 1938, A. Madgearu, Romnii n opera Notarului Anonim.
I. Kniezsa, Magyarorszg npei a XI-ik szzadban. Cluj-Napoca (2001).
(Serdi Jusztinin), Emlkknyv Szent Istvn kirly
hallnak kilencszzadik vforduljn II. Budapest (1938), Madgearu 2008,
365472. A. Madgearu, Cultura Drdu evolua poze
Romne n lagrul socalst. AnaleleANTIM 8 (2008),
Kolnkov 1967, 63 71.
E. Kolnkov, Oblolus mtvych vo vasnostredevekch
hroboch na Slovensku. SlArch 15 (1967), 189245. Madgearu 2009,
Kossina 1936, A. Madgearu, Denumirea Mrii Negre n Gesta
G. Kossina, Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend Hungarorum a notarului Anonim. EphNap 19 (2009),
nationale Wissenschaft7. Wrzburg (1936). 177182.

Kovcs 1997, Marciniak 1960,


L. Kovcs, A kora rpd-kori pnzversrl. rmetani s J. Marciniak, Cmentarzysko szkieletowe z okresu
rgszeti tanulmnyok a Krpt-medence I. (Szent) Istvn s wczesnoredniowiecznego w Strzemieszycach wielkich
II. (Vak) Bla uralkodsa kztti idszaknak (10001141) pow. Bdzin. MW 5, (1960), 141186.
rmirl. (VAH7). Budapest (1997).
Mgureanu 2007,
Kovcs 2004, A. Mgureanu, Dezbateri privind etnogeneza
L. Kovcs, rmk nem dsz vagy kszer szerepben romnilor n anii 50. De la manualul lui Roller la Tratatul
a honfoglal magyar srokban. (Gy. Erdei, B. Nagy), de Istorie. SCIVA 58/34, (2007), 289321.
Vltozatok a trtnelemre. Tanulmnyok Szkely Gyrgy
tiszteletre, MHB 14, (2004), 4350. Mayo 1933,
E. Mayo, The Human Problems of Industrial Civilization.
Knyki 1906, New York (1933).
J. Knyki Kzpkori vrak, klns tekintettel
Magyarorszgra. Budapest (1906). Mesterhzy 1983,
K. Mesterhzy, Kznpi kszerek nemesfm vltozatai:
Kubinyi 2005, arany S-vg hajkarikk. AlbaRegia 20 (1983), 143151.
A. Kubinyi, Ks kzpkori temetkezsek a trtneti
forrsokban. (. Ritok E. Simonyi), A kzpkori Niculescu 1997,
templom krli temetk kutatsa. OpuscHung, Budapest Gh. Al. Niculescu, Interpretarea fenomenelor etnice de
(2005), 1318. ctre istorici i arheologi. Pericolele argumentaiei mixte
(M. Ciho, M. V. Nistor, D. Zaharia), In honorem emeritae
Ligiae Brzu. Timpul Istoriei I. Bucureti (1997), 6369.

190
Opri 2004, Grynaeus, K. Magyar, A. Vgh), Es tu scholaris" nnepi
I. Opri, Istoricii i Securitatea. Bucureti (2004). tanulmnyok Kubinyi Andrs 75. szletsnapjra, Budapest
(2004), 115124.
Pardi 1975,
N. Pardi, Pnzekkel keltezett XIII. szzadi kszerek. Ritok 2010,
A Nyregyhza-Pusztattharaszti kincslelet. FoliaArch 36, . Ritok, A templom krli temetk rgszeti kutatsa.
(1975), 119161. (E. Benk, Gy. Kovcs), A kzpkor s a kora jkor rgszete
Magyarorszgon/Archaelogy of the Middle Ages and the early
Parker Pearson 2001, Modern Period in Hungary, Budapest (2010), 473494.
M. Parker Pearson, The archaeology of death and burial.
Texas A&M University Anthropology Series 3, Texas Rusu 1991,
A&M University Press (2001). A. A. Rusu, Vechea biseric din Nlai (jud. Hune-
doara). EphNap 1 (1991), 127143.
Pascu et alii 1968,
t. Pascu, M. Rusu, P. Iambor, N. Edroiu, P. Gyulai, Rusu 1998,
V. Wollmann, t. Matei, Cetatea Dbca. ActaMN 5, A. A. Rusu, Arheologia cetilor medievale ale
(1968), 153202. Transilvaniei. ArhMed 2 (1998), p. 519.

Pohl 1998, Szabados 2011,


W. Pohl, Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Gy. Szabados, Magyar llamalaptsok a IXXI.
Studies. (L. K. Little, B. H. Rosenwein), Debating the szzadban. (Szegedi Kzpkortrtneti Knyvtr 26).
Middle Ages Issues and Readings. Malden-Oxford (1998), Szeged (2011).
15 24.
Stamati 2002,
Popa 1991, I. Stamati, Cercetarea istorico-arheologic cu privire
R. Popa, Observaii i ndreptri la istoria Romniei la secolele V/VIVII. p. Chr. n Republica Moldova, ntre
din jurul anului O Mie. SCIVA 41/34, (1991), 153188. anii 19501990. EphNap 12 (2002), 183202.

Psta 1917, Szatmri 2005,


B. Psta, A gyulafehvri szkesegyhz srleletei. I. Szatmri, Bks megye kzpkori templomai. Bkscsaba
DolgCluj 8, (1917), 1155. (2005).
Szkely 1990,
Radomrsk 1955, Z. Szkely, Necropola medieval de la Peteni, com.
P. Radomrsk, Obol mrtvch u Slovan v echch a na Zbala, jud. Covasna. SCIVA 41 (1990), 87110.
Morav. Praga (1955).
Szkely 19931994,
Rashev 2008, Z. Szkely, A zabolai (Zbala Romnia) kora-
R. Rashev, Blgarskata ezicseska kultura VIIIX vek. kzpkori temet. VMMK 1920, (19931994), 277305.
Sofia (2008).
Szke 1962,
Rthy 1898, B. Szke, A honfoglal s kora rpd-kori magyarsg
L. Rthy, Kt rpdkori temet Arad megyben. rgszeti emlkei. (Rgszeti Tanulmnyok 1). Budapest
Archrt 18, (1898), 124131. (1962).

Rthy 1899, Szke 1979,


L. Rthy, Corpus Nummorum Hungariae Egyetemes M. Szke, satsi jelents. RgFz, Ser. I. 32 (1979),
Magyar remtr. vol. I, Budapest (1899). 105.
Szke 1996,
Rvsz 1996,
B. M. Szke, Die Prmonstratenserpropstei von
L. Rvsz, A karosi honfoglalskori temetk. Rgszeti
Alsrajk-Kastlydomb. Antaeus 23, (1996), 251305.
adatok a Fels-Tisza vidk X. szzadi trtnethez. Miskolc
(1996).
Szke 2000,
B. M. Szke, Die mittelalterliche Burg von Visegrd.
Ritok 1997,
(A. Wieczorek, H. M. Hinz), Europas mitte um 1000.
. Ritok, A magyarorszgi falusi templom krli
Beitrge zur Geschichte, Kunst und Archologie Band 2.
temetk feltrsnak jabb eredmnyei. FoliaArch 46,
Stuttgart (2000), 584587.
(1997), 165 175.
Szke Vndor 1987,
Ritok 2004, B. M. Szke, L. Vndor, Pusztaszentlszl rpd-kori
. Ritok, Szempontok a magyarorszgi templom temetje. (Fontes archaeologici Hungariae f. n.). Budapest
krli temetk elemzshez. (B. F. Romhnyi, A. (1987).

191
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Szuromi 2002, Uzum Lazarovici 1971,


Sz. Szuromi, A temetsre vonatkoz egyhzfegyelem a I. Uzum, Gh. Lazarovici, Asezarea feudal Ilidia n
XIIXIII. Szzadban. (Bibliotheca Instituti Postgradualis lumina izvoarelor scrise i a cercetrilor arheologice.
Iuris Canonici Universitatis). Budapest (2002). Banatica 1 (1971), 157162.

Szuromi 2005, Valter 2005,


Sz. Szuromi, A templom krli temetkezs a kzpkori I. Valter, rpd-kori tglatemplomok Nyugat-Dunnt-
egyhzfegyelem tkrben (1213. szzad). (. Ritok, lon. Budapest (2005).
E. Simonyi), A kzpkori templom krli temetk kutatsa.
OpuscHung, Budapest (2005), 9 12. Veszprmy 2000,
L. Veszprmy, Gesta Hungarorum. A kzpkori
Tagnyi et alii 1900 krnikars kezdetei. (E. Marosi), Eurpa kzepe 1000
K. Tagnyi, L. Rthy, Gy. Kdr, Szolnok-Doboka krl. Trtnelmi, mvszeti s rgszeti tanulmnyok.
vrmegye monographija, Des (1900). Budapest (2000), 548549.

Takcs 2006a, Wolf 2004,


M. Takcs, A nemzetpts jegyben megfogalmazott M. Wolf, Niell dszes bronz csat Edelny-Borsodrl.
elvrsok. Kutatsi clok az szak-balkni llamok HOM 43, (2004), 139159.
kzpkori rgszetben. Korall 2425, (2006), Jnius
(=Iunie), 163202. Wolf 2011,
M. Wolf, Adatok az ispni vrak szerephez az
Takcs 2006b, rpd-kori Magyarorszgon. (Gy. Terei, Gy. Kovcs,
M. Takcs, A kzpkori rgszet a Vajdasgban 1918 Gy. Domokos, Zs. Mikls, M. Mordovin), Vrak
s 1987 kztt. Studia Caroliensia (Testis temporum, vita nyomban. Tanulmnyok a 60 ves Feld Istvn tiszteletre.
memoriae. nnepi tanulmnyok Plczi Horvth Andrs Budapest (2011), 323328.
65. Szletsnapjra) 7/34, 2006, 147179.
Young 1992,
Takcs 2007, B. K. Young, Text aided or text misled? Reflections
M. Takcs, Koszov/Kosova fldje a kzpkorban. on the uses of archaelogy in medieval history. (B. J. Little
Histria 29/2, (2007), 36. B. Raton), Text-Aided Archaelogy. London (1992),
135147.
Tettamanti 1975,
S. Tettamanti, Temetkezsi szoksok a XXI. szzadban Zsoldos 1991,
a Krpt-medencben. StudiaCom 3 (1975), 79112. A. Zsoldos, A kirlyi vrszervezet s a tatrjrs. HK
104 (1991), 4576.
Unger 1997,
E. Unger, Magyar remhatroz I. Budapest (1997). Zsoldos 1999,
A. Zsoldos, A szent kirly szabadjai: fejezetek a
Unger Mszros 2000, vrjobbgysg trtnetbl. Budapest (1999).
E. Unger, I. Mszros, Magyar remhatroz II.
Budapest (2000).

192
a

Pl. 1. ab. Dbca pe prima i pe a doua ridicare topografic iozefin, c. incintele IIII, vzute dinspre est (1964). /
ab. Dbca on the 1st and 2nd Military Survey, c. eastern view of IIII precint (1964)

193
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

1000 m - fortress
500 m
- settlement
200 m

- church

0 20 40 60 80 100 km

Cimitir/biseric-Boldg

Grdina lui Tma

Cimitirul din incinta IV-a


Incinta III Incinta IV

Incinta II
Incinta I

Pl. 2. Dbca (fotografie aerian Zoltn Czajlik). / Dbca (aerial photography by Zoltn Czajlik).

194
N

0 100 m

195
Pl. 3. Spturile de la Dbca i situl din Grdina lui Tma. / Excavations from Dbca and the site of Tmas garden.
196
Pl. 4. Planul seciunii cercetat n 19661967 (documentaia original) / The plane of trenches excavated in 196667 (original documents)

Zid
Zid
M7 0,45 0,46 1,39
5 1,60 0,60

M19
1,00
M24

0,42 0,31
0,41
0, 35 M20 Cuptor
1
M4 M5 0,88
0,87
0,51 1 2 3 4 6 7 M23
1,25
0,20
0,52
M21 0,70
0,10 0,25 CR28 0,30
M3
M13 M14 M19a
0,10 0,40 M19a 0,27 1,10 M37
0,50 M16 0,90
0,55
M6 0,30
CR25 CR29
M17 0,70
2 0,56
M22 CR27
0,86 CR26
0,77 0,90 0,75 1,27
0,25 0,62 0,35 M35
M18 M29?
0,40 M12 CR24
0,86 M25
0,37 0,53
0,84 M15
M2 0,45
0,97
M11
M9 CR 0,45

3 0,50 M50
0,83
0,53
0,30
0,50
0,53
0,05 M33 M34
CR23
CR30 M28 1,20
M12a M30 M51

M27 1,38 0,70 24 25 26 27 28 29


M8 18 19 20 21 22 23
10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5 6 7 8 9 CR31
-3 -2 -1 0 1 2
4 M26
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

M26b 1,35
0,25 M1

0,20 1,25
0,15
M10

0,60
1,20
5

Legend
Piatr
Mrgea de sticl

Cercel
Moned

Pl. 5. Planul seciunii cercetat n 19661967 (redesenat) / The plane of trenches excavated in 196667 (re-drawn)
M. 58

M. 60

M. 53 M. 54
M. 47
M. 57
M. 46 M. 44

M. 55

M. 52AB M. 45
M. 48

M. 39

M. 41

M. 38

M. 42
M. 37?
M. 50 M. 43
M. 51 M. 3536?

M. 3334?
M. 3032?

Pl. 6. Dbca-Grdina lui Tama: biserica (documentaia din MNIT). / Dbca-Tmas garden: the church (documents
from MNIT).

197
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

M. 58

M. 60

M. 53 M. 54
M. 47
M. 57
M. 46 M. 44

M. 55

M. 52AB M. 45
M. 48

M. 39

M. 41

M. 38

M. 42
M. 37?
M. 50 M. 43
M. 51
M. 3536?

M. 3334?
M. 3032?

Pl. 7. Dbca-Grdina lui Tama: reconstituirea propus pe baza datelor din documentaia existent. / Dbca-Tmas
garden: a reconstruction of the church proposed on the base of dates on original documents from MNIT.

198
M. 47 N

M. 46

M. 49

Fr scar

Fr scar

Fr scar

A C

Pl. 8. Dbca-Grdina lui Tama: A. mormintele 4647, 49; B. Mormntul 35AB; C. Mormntul 57AB. / Dbca-
Tmas garden: A. Graves 4647, 49; B. Grave 35AB; C. Grave 57AB.

199
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

1 2 3 4

6
7

8 9

11

10

12

13
15

Fr scar
14 0 2 cm

Pl. 9. Dbca-Grdina lui Tama, mormntul 3: 12, mormntul 34: 3, descoperiri provenite din cimitir, neputnd fi
legate de un mormnt: 47, mormntul 7: 89, mormntul 15: 1011, mormntul 16: 12, Dbca-Boldg: 1314;
Dbca-Grdina lui Tama, probabil mormntul 37: 15. / Dbca-Tmas garden, Grave 3: 12, Grave 34: 3, various
finds which are not to be connected to graves: 47, Grave 7: 89, Grave 15: 1011, Grave 16: 12, Dbca-Boldg: 1314;
Dbca-Tmas garden: maybe the Grave 37: 15.

200
2
1

3 4

Fr scar
5 6

7 8

0 2 cm

Pl. 10. Dbca-Grdina lui Tama, M. 2: 1, M.12: 2, M. 15: 3, M. 26: 4, Seciunea II, 9,20 metri: 5, pe lng mormntul
38: 6; tezaurul din caseta A/1967: 78. / Dbca-Tmas garden, Grave 2: 1, Grave12: 2, Grave 15: 3, Grave 26: 4,
Section II, 9,20 meters: 5, next to the grave 38: 6; the treasure from the A section: 78.

201
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

4
0 2 cm

Pl. 11. Dbca-Grdina lui Tama, tezaurul din caseta A/1967: 14. / Dbca-Tmas garden, the treasure from the
A section: 14.

202
2

0 2 cm

4 5

7 8

0 2 cm

Pl. 12. Dbca-Grdina lui Tama, tezaurul din caseta A/1967: 12, podeaua bordeiului (1980): 3; Dbca incinta I:
48. / Dbca-Tmas garden, the treasure from the A section: 12, on the floor of pit house (1980): 3; Dbca fortress,
Area I.

203
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

4 5

6 7

2-3
9 Fr scar 8

Pl. 13. Dbca incinta III. / Dbca fortress, Area III.

204
Legend
- locuine de suprafa
din secolele VIIIX
- bordeie din secolele
VIIIX
- morminte de incineraie

4 bordeie

0 100 m

205
Pl. 14. Dbca descoperirile din secolele VIIIX. / Dbca the discoveries from the 79th centuries.
206
Legend
- vrf de sgeat

- vrf de sgeat cu barb


- inel digital cu seciune
rectangular
- inel digital cu seciune
poliedric
- brar din bronz cu
Moneda H6 seciune rectangular
- colan din bronz cu
seciune rectangular
- moned H1
- moned H6
Moneda H1
- moned H9

- vatr

- nivelul de arsur
Moneda H9
- bordei
N
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

0 100 m

Pl. 15. Elementele de datare a primei dou faze de folosire a cetii (secolul XI). / Elements of the material culture from the fortress, Area IIII (11th century).
Legend
- locuine de suprafa
din secolele XI, XII
- bordeie din secolele
XI, XII
- cuptor

Lunul

0 100 m

207
Pl. 16. Elementele de habitat de la Dbca din secolele XIXII. / Elements of the settlement structure of the 11th12th century Dbca.
Legend

208
- vrf de sgeat
romboidal
- vrf de sgeat
de tip barb
- vrf de sgeat,
nu este cunoscut tipul
- gard de spad de tip
X Petersen
- pinten

N
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

0 100 m

Pl. 17. Distribuia topografic a armamentului i a pieselor de harnaament din secolele XIXII. / The topographical distributions of the weapons and the caparison from the
1112th centuries.
Legend
- locuine de suprafa
din secolul XIIIXIV
- Donjon

- descoperiri din secolul


XIII
- bordeie din secolul
XIIIXIV

0 100 m

209
Pl. 18. Elementele de habitat de la Dbca din secolele XIIIXIV. / The elements of the settlement structure of the 13th14th century Dbca.
Legend

210
- necropole
Lista descoperirilor
1. Cluj-Mntur
2. Cluj-Piaa Central
3. Dbca-Area IV
14 4. Dbca-A. Tamas's garden
5. Dbca-Boldg/Boldogasszony
6. Jucu-Tetarom
7. Chidea-Reformat Church
8. Alba Iulia-Bishop's Cathedral
47 9. Alba Iulia-Roman Baths
10. Ortie-Rotunda
11. Streinsngeorgiu
50 35 12. Geoagiu de Jos
29
7 13. Simeria Veche
14. Rodna
48 15. Moreti
42 6 16. Sighioara-Dealul Viilor
17. Sighioara-Biserica din deal
41 18. Sighioara-Biserica mnstirii
12 19. Ulie
44 20. Feldioara-Evaghelic Church
30 43 21. Drueni
22. Viscri
15 37 23. Media
38 33 24. Cricu
46 34 25. Sebe
39 26. Sibiu
36 51
52 27. Mugeni
16 28. Odorheiu Secuiesc
28 29. irioara
24 49 27 19 30. Sngeorgiu de Mure
23 31. Grbova
89 1718 32. Mona
32 21 40
33. Trgu Mure
34. Snvsi
25 22 35. Reci
12 31 36. For
52 37. Bra
53
13 38. Moldoveneti
10 35 39. Avrmeti
26 40. umuleu-Ciuc
11 20 41. Gilu
45
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

42. Vleni
43. Scdate
44. Sncraiu de Mure
45. Cra
1000 m 46. Cipu-Sfntu Gheorghe
47. Moigrad-Porolissum
500 m 48. Sic
49. Cristuru Secuiesc
200 m 50. Almau
0 20 40 60 80 100 km 51. Brdeti
52. Petriceni

Pl. 19. Rspndirea cimitirelor timpurii din jurul bisericii n Bazinul Transilvaniei (secolele XIXIII) (Gll 2013b). / The spread of the early Churchyards in
Transylvanian Basin (11th13th centuries) (Gll 2013b).
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

REEDINA REGAL MEDIEVAL DE LA TIMIOARA

Kopeczny Zsuzsanna*
Cuvinte cheie: reedin regal, Evul Mediu, Angevini, Timioara, cercetare arheologic.
Keywords: royal residence, Middle Ages, Angevins, Timioara, archaeological research.

The Medieval Royal Residence from Timioara


(Abstract)
The subject of our present paper fits in the topic of medieval royal seats, which have always been considered a
priority of historical and archaeological research. Our purpose was to synthesise all documentary data about the
royal residence of the Anjou period from Timioara, corroborating them with the results of older and the newest
archaeological investigations. The latter ones, carried out during the last six years, have a great importance, for
many of the so far formulated ideas and theories proved to be wrong. One of the first historical corrections to
be made is related to the date of the first visit in Timioara of King Charles I of Anjou. According to the latest
research, the charter which stood at the base of this affirmation, initially dated to 1307, was in fact issued a decade
later. In consequence we do not have any proof of the royal presence in the region prior to 1315, when the first
charters are issued by the same king from Timioara.
Despite all documentary evidence related to the presence and functioning of the royal court here, information is
extremely scarce regarding the residence itself: construction, architectural aspect etc. Following older monographs,
the idea took hold that the king disposed the construction of a elaborate stone castle, mainly carried out by
Italian masons who followed the king to the Realm of Hungary. Archaeological excavations revealed that this
theory couldnt be further from truth. All constructions dated to this first functional period of the castle, known
today as Huniade Castle, were erected exclusively of brick and wood. Stone is comparatively rare and is limited
to the foundations of some of the buildings. Even decorative elements, such as door frames, were carried out of
profiled bricks. The core of the residence is represented by a quadrate shaped tower. Initially it was surrounded by
a wooden palisade doubled with a ditch, enclosing a much smaller area compared to the later periods. It is highly
possible, though not proven yet, that the brick tower was preceded by a wooden stronghold constructed prior to
the 14th century. Later on a defence wall made of brick was constructed around the keep and the residence has
been extended also with a palace.
Archaeological evidence shows that, contrary to all expectations, the royal residence from Timioara had rather
modest and practical architectural features. This can be partly explained with the geomorphologic configuration
of the terrain, consisting of smaller and larger dry lands surrounded by watercourses and swamp. The lack of
stone quarries in the proximity is another aspect to be taken into consideration, which along with the temporary
character of the seat would have made greater construction and financial efforts rather worthless. If we compare
the residence from Timioara with the one from Visegrd, constructed by King Charles I after 1323, we can easily
observe the similarities and the same modesty of the architecture.

C ercetarea reedinelor regale i nobiliare sunt, de cele mai multe ori, departe de a fi finali-
din Ungaria medieval a reprezentat mereu zate, iar monografiile reedinelor se las n conti-
o prioritate a cercetrii istorice i arheologice a nuare ateptate. Timioara a fost i ea mai mult sau
acestei perioade, rezultatul investigaiilor mate- mai puin prezent n discuiile privind reedinele
rializndu-se n numeroase studii care abordeaz regale i nobiliare, lipsa informaiilor documen-
diverse aspecte ale acestor obiective1. Cercetrile tare i arheologice a mpiedicat ns aprofundarea
ncepute nc pe parcursul secolului al XIX-lea subiectului, ba mai mult a avut drept consecin
perpetuarea unor ipoteze nvechite n ceea ce pri-
*
Muzeul Banatului Timioara, Piaa Huniade, nr. 1, 300002, vete planimetria i arhitectura castelului regal2.
e-mail: zsuzsakopeczny@gmail.com.
1
O ultim sintez a stadiului cercetrilor reedinelor la
Feld 2010. 2
Rusu 2000, 579581, Feld 2004, 153154.

211
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

Studiul nostru se dorete a fi o sintez a datelor documentare care au stat la baza elaborrii itinera-
adunate pn acum despre prima perioad de func- rului regelui angevin, acesta apare n regiune abia
ionare a castelului de la Timioara, cunoscut sub n primvara/vara anului 13155, datarea corect a
denumirea de Castelul Huniade, corobornd infor- documentului la care au fcut apel istoricii pn
maiile documentare extrem de lacunare, aproape acum referitor la vizita mai timpurie a regelui la
inexistente, cu cele arheologice. Cele din urm, Timioara fiind de fapt 13176.
obinute dup o perioad de cercetare de ase ani3, Cnd vorbim despre stabilirea reedinei regale
dobndesc astfel o valoare deosebit, schimbnd de ctre primul rege angevin pe tronul Ungariei la
percepia avut pn acum i aducnd rectificri Timioara nu putem s facem abstracie de contextul
importante n ceea ce privete istoria acestui obiectiv istoric n care aceast decizie a fost luat. ncepnd
medieval care ar trebui s fie socotit printre cele mai cu anul 1310, anul celei de-a treia i ultime ncoro-
importante din ar i nu doar pentru judeul Timi. nri a lui Carol Robert, acesta a nceput un rzboi
n adevratul sens al cuvntului pentru pstrarea
Date istorice privind reedina regal tronului, care a durat 13 ani. n perioada premer-
de la Timioara gtoare anului 1315, suveranul i avea reedina
A devenit deja un clieu a se vorbi despre lacuna la Buda, ns din cauza ameninrii reprezentate
documentar medieval n ceea ce privete regiu- de Mt Csk, Carol Robert s-a vzut nevoit s se
nea Banatului i despre efectele negative ale aces- adposteasc ntr-o zon unde ar fi fost nconjurat
teia asupra cercetrii istorice. Nu putem ns s nu de aliai, i anume n sud-estul regatului7. Conform
facem referire la acest impediment, cu att mai mult opiniei lui Gyula Krist, datorit atacurilor magna-
n cazul de fa. Ne-am putea gndi c fiind vorba ilor asupra capitalei, pornite nc de la nceputul
despre un stabiliment regal, construcia acestuia i anului 1314, aceast idee este posibil s se fi nscut
prezena regelui i a curii sale ar fi trebuit s lase nc n ultima parte a anului 1314, fr ca regele s fi
n urm o sumedenie de documente de arhiv. Din avut nc o opiune clar8. Nu trebuie s uitm nici
cauza distrugerii documentelor medievale nu tim faptul c schimbarea politicii voievodului Ladislau
dac acesta a fost cazul n realitate, cert este c n Kn fa de rege a survenit cndva n cursul acelu-
prezent, din perioada 13151323 ct a funcionat la iai an. Ca urmare, n primvara lui 1315, regele
Timioara curtea regal, avem informaii extrem de a pornit o aciune militar mpotriva acestuia cu
rare i puin edificatoare despre reedina regelui i scopul de a supune partea estic, transilvan, a rega-
a suitei care l-a urmat aici. Considerm totui util tului9. Abia dup aceast reuit credem c regele ar
o trecere n revist a datelor istorice i discutarea lor, fi luat hotrrea s se stabileasc, temporar doar, s
cu scopul de a nelege mai bine situaia din teren. nu uitm acest lucru, la Timioara10.
Pe baza istoriografiei mai vechi privind istoria Pe baza documentelor pstrate, prezena repe-
Timioarei s-a ncetenit ideea potrivit creia tat a lui Carol Robert n Timioara poate fi
Carol Robert de Anjou a efectuat prima vizit la
Timioara n 1307, ocazie cu care a dispus ncepe- 5
Krist 2003, 320.
rea construciilor castelului n care urma s se insta-
6
Corectura a fost realizat de Gy. Krist cu ocazia
publicrii noii serii de documente angevine, v. Aoklt, II, 66
leze4. n lumina cercetrilor ulterioare aceast afir- (fr nr. regest), asupra creia a atras atenia i I. Petrovics,
maie nu mai poate fi susinut. Conform datelor corectndu-i totodat propria afirmaie anterioar, v.
Petrovics 1999, 530, vezi i nota 18. Din nefericire aceste
3
Studiul reprezint un stadiu al cercetrii, ceea ce ne semnalri au rmas pn acum prea puin receptate, anul 1307
determin la pruden, mai ales n ceea ce privete datrile continund s fie desemnat drept momentul construciei
absolute. De-a lungul cercetrilor am adunat constant probe reedinei medievale, v. nota 4.
pentru analize dendrocronologice, pentru aceast perioad 7
Printre aliaii si se numra i Benedict, episcopul de
timpurie (sec. XIVXV) de funcionare a castelului rezultatele Cenad, Ugrin Csk, apoi cumanii din zon i n anumite
au fost ns pn acum neconcludente. Sperm totui c n perioade i voievodul Transilvaniei, Ladislau Kn.
viitorul nu foarte ndeprtat, realizarea unei baze de date cu 8
Krist 2003, 320. Ultimul document cunoscut emis de
secvenele cronologice bazate pe analiza lemnului va face ctre rege nc la Buda provine din 17 aprilie. Krist 2003, 313.
posibil eliminarea acestor lacune. Doresc s mulumesc i 9
Krist 2003, 322. Nu trebuie s uitm nici faptul c
pe aceast cale colegilor Tth Boglrka i Botr Istvn de la autoritatea lui Ladislau Kn se ntindea pn n comitatul
Muzeul Secuiesc al Ciucului pentru colaborare. vecin Csongrd, avnd n stpnire mai multe ceti i
4
Aceast teorie a lui Szentklray, v. Szentklray f. a., 56, domenii n regiunea Banatului.
bazat pe un document datat n 1307 publicat de ctre 10
Engel 1988, 111. De altfel Timioara se pare c nu a fost
G. Fejr n CD VIII/1, 227228, a fost preluat ulterior de singura opiune a regelui. n aceast perioad, dar i mai
mai muli istorici: Maggiorotti Banfi 1933, 8, Opri 1987, trziu, printre locurile preferate i des frecventate din zon se
12, Haegan 1992, 268, Petrovics 1997, 49, Opri 2007, 26, numrau Szeged i Lipova, urmat fiind n drumurile sale i de
Haegan et alii 2006, 5556, Haegan 2008, 42. unii membri ai curii. V. i Krist 2003, 320.

212
dovedit abia din vara anului 1315, petrecnd din Se pune aici ntrebarea dac este vorba despre ree-
ce n ce mai mult timp aici11. Aceast informaie dina regal sau despre o a doua cetate. Existena
ne este furnizat de menionarea locului emiterii unei ceti duble s-a susinut i pn acum, cea
documentului, spre nefericire ns fr a se face de-a doua fiind ipotetic i ea reconstruit de regele
vreodat referire la reedina regelui, fie aceasta angevin pe ruinele castrului comitatens18.
o cetate (castrum) sau un castel (castellum)12. n Teoria lui Szentklray, conform creia noul rege
primii ani, itinerarul regelui este foarte dinamic, din dinastia Angevin, urmat fiind de o suit nume-
neputnd s stabilim cu exactitate dac i avea roas, i-a construit la Timioara cu meteri adui
sediul la Lipova sau Timioara. Caracterul perma- din Italia un castel de piatr dup modelul arhitec-
nent al reedinei de la Timioara devine evident turii rii de origine, demn pentru a gzdui fastu-
abia ncepnd cu anul 1317, an dup care regele oasa curte regal, apare n continuare frecvent n
nu i mai face simit prezena att de des n ae- discursurile istorice19. Suntem nevoii a contesta din
zarea de pe malul Mureului13. La 1317, n docu- nou aceast afirmaie a monografului Timioarei. n
mentul emis de nsui Carol Robert, n care face primul rnd dorim s facem cteva precizri referi-
referire la tentativa de omor asupra propriei viei toare la contextul apariiei pretendentului angevin la
ordonat de ctre Petru, fiul lui Petenye cndva tronului Ungariei. Cercetarea recent a adus multe
n jurul anului 1316, textul latin reflect prezena nouti n acest sens, fiindu-ne de mare ajutor n
curii regale la Timioara prin formularea ... quod a ne forma o imagine i despre reedina regal de
Regem in Temesvr commorantem per conductum la Timioara. Carol Robert avea doar 12 ani n
assasionem interfici curare intenderit...14. Singura februarie 1300, cnd a fost trimis n Ungaria de
menionare mai clar a reedinei regale de la ctre bunicul su, Carol II, regele Siciliei, cu spri-
Timioara ne-a parvenit de la o dat ulterioar, i jinul ctorva nobili maghiari i croai, cu scopul de
anume din 1355, cnd se vorbete din nou despre a-i manifesta dreptul de motenire asupra tronului.
un atentat asupra regelui: ... dum in Themeswar Conform aprecierilor istoricilor, apariia preten-
residenciam faciebat...15. Despre cetatea regal de dentului a fost una modest, el cltorind cu dou
la Timioara din perioada angevin aflm abia n galere i un galion, n care au transportat i 150 de
anul mutrii curii la Visegrd, n 1323, din rs- cai pentru suita care l-a urmat20. Alturi de nobilii
punsul vicecastelanului de Timioara la scrisoarea din Ungaria i Croaia, tnrul Carol Robert a fost
regelui semnat nc la Timioara n 26 februarie16. urmat probabil i de civa nobili italieni i francezi,
Cetatea este mai trziu amintit i n Cronica de la ns, contrar ateptrilor i celor scrise pn acum,
Buda, o variant a cronicii scris n sec. al XIV-lea, cu cteva excepii, acetia niciodat n-au ajuns n
n care, n dreptul istorisirii expediiei mpotriva funcii importante n timpul domniei noului rege21.
lui Basarab, oastea regal s-a adunat n cetatea de El a creat n schimb n jurul su, dup stabilizarea
la Timioara, pe care nsui regele a construit-o17. situaiei politice interne, un anturaj fidel format din
membri nobilimii mijlocii autohtone pe care i-a
11
Engel 1988, 137139. Regele ajunge n regiunea dintre recompensat cu numeroase donaii22. Prin moartea
Tisa i Mure urmrit fiind de Mt Csk. bunicului su, Carol I a rmas oarecum izolat n
12
n iulie 1315 locul de emitere al documentului regal este
villa Temeswar, v. AOklt, IV, 5253 (nr. 122). noua sa ar, regele sicilian nelsndu-i ca mo-
13
Krist 2003, 329, 334. ncepnd din primvara anului tenire, cu excepia a 2000 de uncii de aur, nici un
1317 i trupele regale i au locul de adunare n apropierea titlu nepotului su23. n ciuda faptului c n urma
Timioarei de unde pornesc n expediiile din zon. celei de-a treia ncoronri din 1310 Carol Robert a
14
Documentul original nu s-a pstrat, exist doar o fost, ntr-un final, recunoscut de majoritatea nobili-
regest n limba latin n Arhiva de Stat din Slovacia, redat
incomplet de V. Sedlk n. Reg Slov., II, 137 (nr. 276), mai
nou republicat integral de Petrovics 2000, 431. Regesta n 18
Szentklray f.a., 5. Nu dorim s intrm n detalii privind
limba maghiar dup varianta lui Sedlk de Gy. Krist v. aceast problematic, vom mai reveni ns scurt asupra ei.
AOklt, IV, 257 (nr. 676). Subiectul ar merita poate discutat ntr-un cadru mai larg cu o
15
Frakni 1899, 136138. Conform ipotezei lui I. Petrovics alt ocazie.
ar fi vorba despre acelai atentat pus la cale de mai sus 19
Szentklray f.a., 56.
amintitul Petru. Petrovics 2008, 138139. 20
Csukovits 2012, 59. Istoricul prezint ca termen de
16
Ortvay 1896, 3738 (nr. 28). comparaie faptul c legatul papal Gentilis a venit n Ungaria
17
Chronicon Budense, 249: in Castro Themes-Var, quod n 1308 tot cu dou nave. Csukovits 2012, 60, nota 196.
idem Rex fundasse.... Acest fragment nu apare ns n Cronica 21
Singura familie care a urmat o carier de vrf de-a lungul
Pictat de exemplu, astfel c, fiind vorba despre o copie din a mai multor generaii este cea a Drugeth-ilor, de origine
timpul regelui Matia, probabil a fost introdus datorit francez. KMTL,174.
faptului c Timioara a gzduit i familia acestuia, pstrndu- 22
Despre subiect pe larg v. Engel 2003.
se tradiia construirii cetii de ctre Carol Robert. 23
Csukovits 2012, AOklt, II, 145 (nr. 323).

213
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

mii ca rege legitim, puterea efectiv, reprezentat de ii referitoare la realizarea unei cercetri arheologice
stpnirea cetilor, domeniilor i veniturilor regale, mai amnunite cu ocazia acestor lucrri, delegaia
era de fapt n continuare n minile magnailor. prezent la faa locului formulndu-i opinia doar
Astfel, n rzboiul pentru consolidarea puterii sale, pe baza aspectului constructiv al structurilor des-
regele nu s-a putut baza dect pe propria avere i coperite27. Conform consemnrilor, de-a lungul
pe sprijinul militar al aliailor si. n condiiile astfel lucrrilor de consolidare care au durat aproximativ
create, credem c este puin probabil ca regele s-i fi un an, dei s-a recurs la dezvelirea fundaiilor cazar-
permis luxul de a aduce meteri constructori tocmai mei pe toate laturile, ziduri medievale au fost des-
din Italia pentru ca ntr-o perioad de total insta- coperite doar spre finalul lucrrilor i doar pe latura
bilitate i de rzboi, de-a lungul creia tnrul Carol estic. Ceea ce a atras atenia n primul rnd a fost
Robert a participat personal n expediiile militare orientarea diferit a acestora fa de fundaiile fos-
i a efectuat numeroase deplasri cu scop diploma- tului castel al Huniazilor i ale cazarmei (...), vechi-
tic n tot regatul, el sau vreun slujba al su s se fi mea zidului i tehnica de construcie28 (trad. Zs.
ngrijit de construirea unei reedine pompoase care K.). Aceste lucruri l-au determinat pe Szentklray
ar fi gzduit curtea regal pentru o scurt perioad s atribuie zidurile descoperite palatului regal con-
de timp24. struit de Carol Robert de Anjou. Din descrierea
clericului-monograf reiese c el era de prerea c
Cercetarea arheologic actuala cldire a fost construit exact peste traiectul
Identificarea locului reedinei regale angevine zidurilor castelului refcut de Ioan de Hunedoara,
de la Timioara i a castelului medieval cu actualul nglobnd chiar unele elemente ale acestuia, cum ar
Castel Huniade s-a realizat nc la mijlocul secolului fi turnul-donjon de pe latura estic vizibil i astzi,
al XIX-lea (Pl. I.1)25. Primele descoperiri arheolo- astfel c ruinele nou-descoperite nu puteau aparine
gice care s susin aceast afirmaie nu au ntrziat dect primei faze constructive, i anume reedinei
foarte mult s apar. La 1902, cu ocazia lucrrilor regale. n favoarea acestei teorii a fost invocat i
de consolidare a fundaiilor cazarmei militare din tehnica folosirii piloilor de stejar pentru compac-
centrul istoric al oraului, pe latura estic a acesteia, tarea solului de sub ziduri, metod ntlnit n
au fost dezvelite ziduri cu fundaie de piatr ecarisat Veneia, Napoli i n alte orae din Italia29. Despre
i elevaie de crmid, alturi de artefacte arheolo- structura zidurilor aflm c peste aceast substruc-
gice datate n perioada medieval i otoman. Este tur de lemn, compactat cu moloz, s-a construit o
prima semnalare a ruinelor castelului medieval, fundaie constnd din blocuri paralelipipedice de
ocazie cu care s-au formulat i primele interpretri piatr, prinse ntre ele cu scoabe de fier30. Elevaia
referitoare la datarea acestora26. Nu avem informa- zidului a fost realizat din crmid ars.
Aceste descoperiri de la nceputul secolului al
24
Ideea stabilirii unei reedine permanente la Timioara este XX-lea au stat la baza tuturor lucrrilor scrise n
una total ireal, regii Ungariei pstrnd de-a lungul secolelor perioada urmtoare, fr s fi avut efectul declan-
tradiia meninerii centrelor regale (Esztergom, Szkesfehrvr rii unui program mai amplu de cercetare31.
i Buda) n inima regatului (medium regni), ceea ce avea i o
adnc valen simbolic. KMTL, 356357. Probabil tot ca exagerate trebuiau apreciate cu mai mult sim critic, aa cum
un act simbolic trebuie perceput i construirea noii reedine am atras atenia i la nceputul studiului nostru.
de ctre Carol Robert tocmai la Visegrd (aici exista deja o 27
Pn la ora actual nu deinem informaii cu privire la
important cetate regal din timpul arpadienilor), aflat n existena unei documentaii grafice sau scrise mai detaliate a
stpnirea celui mare mare duman al su, magnatul Mt descoperirilor fcute. Printre vizitatori se numr i renumitul
Csk. Capitala propriu-zis a regatului a fost considerat n arhitect secesionist al timpului, Frigyes Schuleck.
secolul al XIV-lea tot Buda. 28
Patzner 1903, 119.
25
Preyer 1853, 13. Denumirea de Castel Huniade a cazarmei 29
Patzner 1903, 120.
de artilerie austriece care a luat locul vechiului castel a nceput 30
Cteva astfel de blocuri i scoabe au fost extrase i donate
s fie folosit ceva mai trziu, de la debutul secolului al XX-lea. Societii de Istorie i Arheologie din Timioara (actualul
Conform tradiiei istorice cazarma a fost construit dup Muzeu al Banatului). Ele apar nregistrate n vechiul registru
asediul din 1849 pe locul castelului Huniazilor i nu n anii de inventar, ns pn n prezent nu am reuit s le identificm
1720, cum s-a ntmplat de fapt. Vezi Berkeszi 1900, 11, 34. (exist posibilitatea ca acestea s se fi numrat printre piesele
26
Patzner 1903, 118121. Aproximativ n aceeai perioad disprute n timpul celor dou rzboaie mondiale, cnd
noile informaii au fost incluse i n monografia oraului coleciile muzeului au fost mutate de repetate ori).
Timioara, aprut n seria de monografii editat de 31
Lipsa de interes pentru acest sit arheologic i ntrzierea
S. Borovszky, sub semntura lui J. Szentklray, fiind i acesta cercetrilor extinse a oferit ansa motenirii acestuia fr
prezent n teren cu ocazia descoperirilor fcute. Monografia a s se fi nregistrat distrugeri foarte mari n ceea ce privete
devenit astfel lucrarea de cpti (i) n ceea ce privete istoria stratigrafia original, cu excepia interveniilor constructive
medieval a Timioarei, ea stnd la baza cercetrilor istorice efectuate de-a lungul secolelor, care fac n prezent parte
pn n zilele noastre, cu toate c unele pasaje romanate i integrant a istoriei monumentului.

214
Urmtoarea intervenie asupra cldirii a fost lui, n umplutura anului, fiind descoperite mai
efectuat n anii 50, cnd s-a avut n vedere refunc- multe blocuri de piatr, printre care i un frag-
ionalizarea ntregii cldiri ca muzeu, recurgndu- ment de ancadrament gotic cu mulur simpl sub
se cu aceast ocazie i la consolidarea stlpilor de forma unor scotii i toruri36. n curtea interioar
susinere a slilor din colul de NV al parterului. au fost descoperite alte structuri constructive
Cu toate c aceste lucrri care, datorit insisten- datnd din perioada medieval: la nord un zid
elor lui Marius Moga, responsabil al lucrrilor de de crmid orientat aproximativ paralel cu cel
amenajare i ef al seciei de istorie i, nu n ultimul din sala de marmur, un al doilea n zona decro-
rnd, n urma interveniei lui C. Daicoviciu, au ului vestic al seciunii, aflat n unghi drept fa
fost realizate cu avizul i coordonarea Comisiunii de primul, i pavajele aferente, structurile fiind
Monumentelor Istorice, s-au soldat cu interven- atribuite unei faze ulterioare zidului din sala de
ii masive n subteranul zonei amintite. Cercetri marmur, cel mai probabil secolelor XVXVI37.
arheologice nu au fost iniiate i nu cunoatem nici Rezultatele pariale ale cercetrilor arheologice
consemnri cu privire la eventuale descoperiri cu prezentate mai sus au rmas nevalorificate mult
care n mod sigur trebuie s se fi confruntat pe par- vreme, dar mai grav, nu au atras dup ele i o con-
cursul lucrrilor de excavare32. tinuare a investigaiilor n vederea clarificrii plani-
Au mai trebuit s treac alte trei decenii pn metriei castelului medieval i a cronologiei etape-
la iniierea primelor investigaii arheologice, lor constructive ale acestuia. Situaia nu este unic
determinate tot de lucrrile de restaurare a cl- n ar n ceea ce privete cercetarea arheologic a
dirii, spturi efectuate de Alexandru Rdulescu obiectivelor medievale n perioada comunismului,
i Florin Medele33. Cu aceast ocazie s-au trasat dar i ulterior, fenomenul fiind ns aparent mult
dou suprafee de cercetare: S 1, secionnd pe mai accentuat n judeul Timi38.
direcia NS a.n. sala de marmur, corpul Cercetrile arheologice, din nou cu caracter
nordic pe aliniamentul primei linii de stlpi de preventiv, determinate fiind de noul proiect de
susinere dinspre vest i S 2, n continuarea spre consolidare-restaurare a cldirii, au fost reluate
sud a precedentei seciuni, de data aceasta ampla- dup o lung perioad de timp n 2007, sub con-
sat n curtea interioar a cldirii, cu lungimea de ducerea lui A. Rdulescu, cercetri care continu i
11 m, nchis spre vest n unghi drept n peretele n prezent39.
vestic al curii34. Spturile arheologice au scos la n cele ce urmeaz, rezultatele acestor ultime
iveal intervenii mai vechi de consolidare a fun- cercetri arheologice nu vor fi prezentate n ordinea
daiilor (probabil tot din 19021903), constnd cronologic a desfurrii lor, ci n lumina desco-
din centuri de beton turnate att n jurul stlpilor peririlor ce in de prima perioad de funcionare
de susinere, ct i la fundaiile slii de marmur, a Castelului Huniade, i anume etapa reedinei
cauznd astfel distrugerea stratigrafiei originale regale. Vom ncerca totodat, n limita posibilit-
n zona respectiv. n ciuda acestor distrugeri au ilor, s coroborm datele noastre cu mai vechile
putut fi fcute totui observaii preioase privind observaii trecute n revist n paginile anterioare.
vechile etape de funcionare ale castelului, fiind Investigaiile arheologice desfurate n ultimii
descoperite complexe arheologice datnd din ase ani au constat din cercetarea unor suprafee
secolele XIV-XVII. Astfel, n sala de marmur, n mult mai extinse n comparaie cu sondajele anteri-
prima travee dinspre sud, a fost dezvelit un zid oare, ceea ce a condus la dezvelirea treptat a struc-
de crmid orientat V-E, precedat spre nord de turilor semnalate n trecut i la identificarea unor
un an de aprare, ambele fiind datate n peri-
oada secolelor XIV-XV, aparinnd deci palatului 36
Rdulescu 2006, 30, Fig. 10.
regal35. Zidul prezenta i un prag de acces, n faa 37
Rdulescu 2006, 1516. Dup cum relateaz autorul
spturii, datarea absolut a construciilor a fost ngreunat
32
Pentru mai multe detalii despre lucrrile de consolidare i de lipsa descoperirilor monetare pe toat zona cercetat sau a
restaurare din aceast perioad vezi Roiu 1998. altor elemente de datare mai precise, v. p. 17.
33
Rdulescu 2006, 11. 38
Istoricul cercetrii arheologice medievale n Banatul de
34
Rdulescu 2006, 1213, Fig. 1. Aceste spaii de NV aflate Cmpie vezi la Rdulescu 2003 i Kopeczny 2012a.
la parterul i la etajul cldirii cazarmei au fost considerate de 39
La acea dat n colectivul de cercetare au fcut parte
unii pri ale castelului medieval, de unde i vine denumirea D. Tnase, D. L. Ciobotaru, C. Timoc, Al. Flutur i semna-
celui de la nivelul superior de sal a cavalerilor, Haegan tara acestor rnduri. ncepnd cu anul 2011 responsabilul
2008, 211212, Rusu 2000, 580581. Acest lucru nu poate tiinific al spturilor a devenit subsemnata. Mulumesc
fi mai departe de adevr, ele fiind amenajate, aa cum se vd i pe aceast cale domnului Al. Rdulescu pentru generozi-
i astzi, abia n epoca modern n stil baroc. tatea cu care ne-a cedat dreptul de valorificare tiinific a
35
Rdulescu 2006, 1314, Fig. 2. rezultatelor cercetrilor arheologice conduse de domnia sa.

215
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

noi construcii, permind i o mai bun observare soluie n cazul de fa, avnd n vedere structura i
a stratigrafiei din jurul acestora (Pl. I.2)40. materialul zidurilor, fiind planeul de lemn, realizat
prin prelungirea tiranilor din miezul zidurilor (n
a. Donjonul mod identic structurii podelei), conferind astfel
n cursul anului 2009, n colul NE al curii construciei un plus de stabilitate.
interioare, au fost identificate ruinele unui turn Din cauza nlimii reduse pstrat pn n
cu ziduri masive construit din crmid. Cercetat prezent nu am identificat elemente de acces (goluri
iniial n cadrul unor casete, dup nregistrarea de fereastr, u sau scri de acces). Pe baza dimen-
datelor stratigrafice, am recurs la dezvelirea integral siunilor zidurilor am putea avansa ipoteza existen-
a construciei. Turnul cu plan aproximativ ptrat are ei unei scri de acces amplasat n grosimea aces-
latura de 11 m lungime, suprafaa msurnd deci tora, n mod asemntor Ciacovei. Indicii, precum
121 m2 (Pl. II.1)41. Pe latura nordic turnul dispune amplasarea unui contrafort n dreptul scrii, aa
de contraforturi (0,90 1 m) amplasate n pereche pe cum putem observa la Ciacova, ne lipsesc cu des-
coluri, n unghi drept. Pe latura opus, sudic, este vrire la Timioara. Aici ns, aa cum am notat
prezent doar cte un contrafort, orientat spre vest, mai sus, marginea zidului estic al turnului a fost
respectiv spre est. Din punct de vedere planimetric, distrus n momentul construirii cldirii actuale,
donjonul de la Timioara prezint o similitudine iar zona de mijloc a zidului vestic a fost de aseme-
frapant de apropiat cu turnul-locuin de la Ciacova, nea afectat n acceai perioad, prin amenajarea
aflat la doar 33 km distan, datat n secolul al unei fntni de crmid.
XIV-lea (Pl. III.1). Materialul de construcie folosit De jur mprejur, la cota dintre fundaia de lemn
la ridicarea turnului de la Timioara este crmida i elevaia de crmid, donjonul dispunea de o
ars, de dimensiuni mari (28 13 5/6 cm) i platform de crmid, de lime variabil, con-
lemnul. Piatra este complet absent n structura stnd din mai multe asize 56, dispuse pe picioare
construciei. Lemnul apare n fundaia turnului, sub de crmid amenajate din alte trei rnduri de
forma unor piloi de lemn, btui dens n solul viu crmid.
(lut nisipos de culoare cenuiu-albstrui) cu scopul Pe baza grosimii zidurilor i a analogiilor putem
de a compacta solul mltinos, instabil (Pl. II.2). estima c donjonul avea circa 23 etaje. n orice
Conturul platformei de lemn care se extinde i caz, din cauza solului instabil, nlimea turnului
sub contraforturi este suprapus perfect de fundaia nu putea s fie foarte mare. n partea superioar
de crmid, fiind dovada contemporaneitii celor probabil avea o terminaie n form de crenelaj,
dou structuri. Zidurile turnului, avnd grosimea dotat eventual cu o galerie de lemn acoperit i
la nivelul parterului de aproximativ 3,103,40 m, un acoperi n patru ape. Ca o paralel apelm
sunt construite n tehnica zidurilor antice elenistice, din nou la turnul de la Ciacova, avnd nlimea
cu paramente ngrijit realizate cu crmizi alternant de 23,70 m, mprit pe patru niveluri. n cartea
aezate pe lung i pe lat, mascnd astfel miezul de cntece ilustrat a lui Francisc Wathay regsim
zidului constnd din crmizi fragmentare necate reprezentarea unei fortificaii aflate pe malul unui
n mortar i ranforsat cu tirani de lemn aezai ru, n dreptul cruia autorul a notat doar denu-
n reea. Referitor la elevaie putem spune c ea mirea cursului de ap, i anume Timi42. Pe
s-a pstrat doar pn la baza parterului, reuind baza formei turnului i a topografiei locului, cel
s identificm n interior i nivelul de clcare mai probabil este vorba despre Ciacova, ilustraia
aferent. Podeaua din crmid a fost amenajat redndu-ne imaginea cetii aa cum arta n peri-
pe o substructur identic cu miezul zidurilor. oada secolelor XVIXVII (Pl. IV)43.
n colul NE al ncperii am reuit s surprindem ntr-o faz ulterioar, contraforturile de pe latura
urmele extrem de distruse ale unei instalaii de foc nordic au fost transformate, adugndu-li-se o
(probabil un emineu), pstrndu-se doar soclul de
crmid n form de sfert de arc, cu amprente de 42
Wathay Ferenc nekes knyve, folio 27b. Manuscrisul
arsur (Pl. II.1 detaliu). Nu avem date referitoare original este pstrat la Academia Maghiar de la Budapesta
la forma nchiderii parterului, cea mai plauzibil (Magyar Tudomnyos Akadmia), cota K62. http://
ottomanhungary.blogspot.ro/2012/02/ferenc-wathay-
songbook.html, data accesrii: 30.09.2013.
40
Ideal ar fi fost o decopertare n ntregime a curii interioare, 43
Ilustraia cetii Timioarei desenat de Wathay, inut de
ns vegetaia prezent sub forma unor copaci nali i arbuti ctre turci prizonier chiar la Timioara, este general cunoscut
decorativi, instalaiile utilitare i anumite elemente de datorit stampelor realizate ulterior i se remarc prin
mobilier au mpiedicat o asemenea abordare. veridicitatea reprezentrii. n mod surprinztor, reprezentarea
41
Latura estic a turnului este tiat complet de zidul actual grafic de epoc a cetii Ciacovei a trecut neobservat pn
estic al curii interioare. n prezent.

216
cmuial de crmid (32 14 8 cm), rezultnd cazul donjonului. Pe trei laturi ale acestuia, n
astfel o pereche de turnulee de col rotunde ori- cadrul seciunilor S 1, S 14 i S 18, la distane
entate spre nord, deci spre aezare. Nu tim exact cuprinse ntre 4 i 22 m de la zidurile turnului,
din ce motiv a fost necesar aceast modificare, dar au fost descoperite urmele unei palisade de lemn,
alturi de aspectul estetic rezultat, amintinde-ne dublat n exterior, n imediata proximitate sau
oarecum ntr-o form mult mai modest de ima- la o anumit distan, de un an de aprare45.
ginea Castelului Nuovo din Napoli al angevinilor, Palisada are o grosime cuprins ntre 11,5 m i
scopul trebuie s fi fost i unul structural, determinat const din trei rnduri de stlpi btui n pmnt
de o posibil intervenie n aceast zon a turnului. pn la 11,20 m din lungimea lor, constructorii
Nivelul de clcare principal din exteriorul tur- recurgnd la sparea unui an de implementare a
nului, aflat la cota de 1,301,50 m, este reprezen- stlpilor de lemn, limea acestuia corespunznd
tat de un pavaj de crmid, din crmizi ntregi i cu grosimea palisadei (Pl. V.1). Linia palisadei,
fragmentare aezate pe un pat de lut nisipos. respectiv a anului de aprare, marcheaz totodat
Pe nivelurile de clcare inferioare din jurul don- i limitele iniiale ale insulei pe care a fost construit
jonului au fost descoperite elemente de cultur fortificaia (Pl. V.2). Astfel, pe axa vest-est, ea avea
material variate, caracteristice perioadei secolu- lungimea de aproximativ 35 m. Pe axa nord-sud
lui al XIV-lea: alturi de fragmentele ceramice au nu dispunem nc de un reper exact, ns pe baza
fost descoperite vrfuri de sgei de diferite forme, informaiilor avute pn acum, considerm c ea
dar i obiecte mai deosebite, precum un fluier de nu putea depi lungimea de aproximativ 25 m.
os, fragmente extrem de fragile de pahare de sticl Suprafaa astfel rezultat este de 875 m2, donjonul
de import decorate cu stropi (Pl. X.2). Din nefe- ocupnd colul sud-estic al acesteia. Relund
ricire, din cauza calitii solului extrem de umed datele furnizate de spturile arheologice din
i acid, materialul metalic s-a pstrat n general n 1980 i confruntndu-le cu rezultatele cercetrilor
stare deosebit de proast, piesele de cupru, bronz recente, putem nota c zona marcat ca fiind an
i chiar argint fiind extrem de rare. Amintim aici de aprare (traveea central i nordic din aripa
singura moned din imediata apropiere a turnu- de nord a cldirii actuale), ntr-o prim faz era
lui, un denar din 1330, emis de Carol Robert de ntr-adevr n extra muros-ul fortificaiei, avnd n
Anjou care, alturi de restul inventarului arheo- vedere ns c n umplutura lui au fost descoperite
logic, atest existena donjonului la aceast dat. elemente de construcie din piatr care, din cte
Revenind la materialul ceramic, se cuvine s facem am putut vedea, nu au fost utilizate ntr-o prim
referire la o categorie mai special, realizat din lut faz de construcie, considerm c ar putea fi vorba
caolinic, caracteristic reedinelor nobiliare i ae- despre un an de aprare amenajat ntr-o perioad
zrilor urbane (Pl. X.1, 3)44. Imitnd formele reci- mai trzie.
pientelor de lux realizate din sticl i metal, aceste Referitor la cronologia relativ dintre donjon i
vase completau inventarul veselei fine de mas. elementele defensive descrise mai sus, putem spune
c n mod sigur cele dou au funcionat o anumit
b. Elemente de aprare perioad n paralel. Nivelul principal de clcare al
n mai multe puncte cercetrile arheologice donjonului, mai exact pavajul de crmid la care
au scos la iveal existena, n faza timpurie de s-a fcut referire mai sus, suprapune nivelurile de
funcionare a castelului, a unor elemente de aprare funcionare i de distrugere a palisadei, ca urmare
de tipul anului i palisadei. Este important s aceasta nu a fost meninut n funciune mult timp
amintim aici faptul c nsui topografia locului, dup ridicarea turnului. Nu putem s nu lum n
prin configuraia terenului sub forma unor considerare deci posibilitatea existenei unui turn
ridicturi de uscat sau insule nconjurate de brae anterior, de lemn, deocamdat ns nu avem dovezi
de ap curgtoare, a reprezentat pentru Timioara n acest sens46. n ceea ce privete datarea absolut
medieval un sistem defensiv natural. Ca urmare, a elementelor de aprare, mai exact dificultatea pe
constructorii au fost scutii de efortul sprii unor care o ntmpinm n aceast privin, trebuie s
anuri adnci, fiind nevoii s recurg doar la recunoatem pe de o parte slbiciunile cercetrii
amenajarea escarpei acestuia i la ridicarea unei 45
Referitor la anul de aprare de pe latura estic, cercetat
palisade, terenul nconjurtor fcnd imposibil n exteriorul cldirii actuale vezi Rdulescu et alii 2008,
sau, n orice caz, ngreunnd considerabil accesul 142143.
inamicului. Acest lucru a putut fi observat i n 46
Din pcate, aproximativ jumtate din suprafaa iniial
a fortificaiei este suprapus de cldirea actual, ceea ce face
44
O parte a materialului restaurabil a fost prelucrat, vezi aproape imposibil cercetarea n vederea clarificrii existenei
Kopeczny 2008. unor construcii n aceast prim faz de construcie.

217
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE ISTORIE, XXI, 2013

arheologice medievale, pe de alta srcia materia- d. Cldirea palatului


lului arheologic recuperat din aceste prime straturi Adosat laturii vestice i parial celei nordice apare
antropice. Aa cum am notat i mai sus, din cauza o a doua cldire cu plan dreptunghiular alungit,
solului, elementele de datare precum monetele sau orientat NS (Pl. VII.1). Zidurile cu grosime mai
piesele de podoab practic se nimicesc, n conse- redus fa de zidul de incint (1,80 m) sunt con-
cin nu dispunem de nici o astfel de descoperire struite din crmid pe o fundaie de stlpi de lemn,
care ne-ar putea ajuta n datarea primelor amena- de data aceasta fr s se fi fcut uz de piatr. Acest
jri. Materialul ceramic, destul de redus cantitativ, lucru a fost probabil motivat de elevaia mai puin
nu este de foarte mare ajutor, cunoscut fiind faptul masiv i de nlimea redus a cldirii. Zona a fost
c o departajare a acestuia pe perioade mai scurte cercetat n cadrul sondajului din 1980, iar mai apoi
de o jumtate de secol este practic imposibil pe o suprafa mult mai extins n cadrul seciunilor
pentru epoca medieval. Putem spune totui c S 11, S 12, S 13, S 14, S 15 i S 16 i C147. Din
aceste fragmente ceramice, caracterizate prin past cauza modificrilor efectuate n perioade mai trzii
semi-grosier, de culoare brun-cenuie, i decorate nu putem reconstitui n totalitate detaliile legate de
prin incizii orizontale paralele, n valuri i mai rar aspectul acestei construcii. Cldirea avea o lungime
cu unghia, fiind prezent, ceva mai rar, i marca mai redus la nceput (lungime interioar de 9 m),
olarului, pot fi atribuite att secolului al XIII-lea, aa cum s-a putut observa pe baza gropilor de stlpi
ct i nceputului secolului urmtor. Avem spe- din faa zidului despritor din faza ulterioar de
rana c n viitorul nu foarte ndeprtat rezultatele construcie, cnd aceasta a fost prelungit spre sud
analizelor dendrocronologice vor aduce clarificri (Pl. VII.2). Limea interioar era de 5 m, dimen-
n aceast problem. siunea fiind pstrat n fazele urmtoare, i dispu-
nea, cel mai probabil de un singur nivel48. Accesul
c. Zidul de incint n cldire se fcea pe latura estic, dinspre donjon
n curtea interioar a cldirii actuale spturile i curtea interioar. Din fericire, n ciuda refaceri-
arheologice au condus la dezvelirea a dou laturi lor ulterioare, sub stratul de nivelare s-a mai pstrat
ale unui zid de incint de crmid cu plan drept- pragul iniial, precum i partea inferioar a canatului
unghiular (S 6, S 7, C 1, S 16) (Pl. VI.1). Pe latura drept al uii. Acesta a fost realizat tot din crmid i
nordic acesta se afl la distana de doar 2,5 m de prezenta dou retrageri. Crmizile folosite aici aveau
zidul donjonului, n timp ce spre vest nchide o o form special, i anume un col tiat oblic, rezul-
curte interioar lat de 18 m. n comparaie cu tnd astfel muchiile teite ale canatului (Pl. VIII). La
structura turnului, zidul de incint prezint dife- descrierea zidului de incint am menionat despre
rene de construire la nivelul fundaiei (Pl. VI.2). existena unui prag n colul de NV al acestuia, deci
Stlpii de lemn sunt de asemenea prezeni, peste pe latura nordic a palatului. Cota acestui prag nu
acetia ns s-a realizat de data aceasta o fundaie corespunde ns cu pragul intrrii angevine, fiind o
de piatr din bolovani de ru. Elevaia prezint diferen de aproximativ 0,5 m ntre cele dou. Ca
trsturi identice cu cea a turnului, tiranii de urmare golul din zidul nordic reprezint un al doilea
lemn fiind din nou prezeni n structura zidului. acces n cldirea palatului, amenajat ntr-o faz
Grosimea zidurilor este de 3,20 m. Diferene apar ulterioar, corespunznd cu cota intrrii estice din
i la dimensiunea crmizilor: sunt folosite att a doua etap de construcie a palatului din timpul
crmizi de dimensiunea celor prezente n struc- regelui Sigismund de Luxemburg49.
tura turnului, ct i din cele mai mari, folosite la n interiorul ncperii au fost identificate mai
cmuiala contraforturilor turnului. multe niveluri de clcare. Avnd n vedere c n
Zidul de incint a fost parial cercetat n zona timpul spturilor nivelul pnzei freatice a repre-
colului de NV nc n anii 80, cnd a fost sem- zentat o problem, aceasta trebuie s fi fost mult
nalat prezena unui prag n apropierea colului mai acut n vechime, fapt reflectat prin refacerile
amintit. Zona a fost din nou dezvelit n cadrul succesive ale podelei. De fiecare dat s-a recurs la o
seciunii S 6, n urma creia am reuit s aflm nivelare masiv, fiind folosit n acest scop lutul care
limea pragului, i anume 1,40 m. Indiciile avea rolul de a mpiedica infiltrarea apei. Podelele
privind existena unor ziduri adosate la zidul erau realizate dintr-un amestec de mortar i praf
de incint ne-au fcut s recurgem mai trziu la
deschiderea unor suprafee mai extinse n zona 47
Kopeczny 2012b, 258259.
dintre turn i latura vestic a zidului de incint 48
Am putea lua n considerare posibilitatea existenei unui
(S 11, S 12, S 13, S 14, S 15, S 16, S 17), fiind etaj pe structur uoar de lemn, aa cum s-a observat i la
Visegrd. Buzs 2010, 16.
astfel identificate noi ncperi. 49
Kopeczny 2012b, 258.

218
de crmid. De detaliile legate de aceste refaceri pe care am dorit s-o facem cunoscut