Sunteți pe pagina 1din 4

ANTECONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE

ncheiat astzi ----------- ntre:

I. PRILE CONTRACTULUI:----------------------------------------------------------
A. PROMITENT-VNZTORI: .................................. ................ identificat cu
carte de identitate seria ....., nr........., CNP ................................, eliberat de ..................
la data de ............, domiciliat n ..............., str. ................... nr. ...., Ap. ............, jud.
............ si .................................. ................ identificat cu carte de identitate seria .....,
nr........., CNP ................................, eliberat de .................. la data de ............,
domiciliat n ..............., str. ................... nr. ....., Ap. ............, jud. ............
B. PROMITENT-CUMPRTOR: .................................. ................ identificat cu
carte de identitate seria ....., nr........., CNP ................................, eliberat de ..................
la data de ............, domiciliat n ..............., str. ................... nr. ...., Ap. ............, jud.
............ si .................................. ................ identificat cu carte de identitate seria .....,
nr........., CNP ................................, eliberat de .................. la data de ............,
domiciliat n ..............., str. ................... nr. ....., Ap. ............, jud. ............
II. OBIECTUL CONTRACTULUI: --------------------------------------------------------------
Subsemnatul promitent vanzator promit sa vand promitent-cumprtorilor de mai
sus ntreg dreptul meu de proprietate asupra imobilului situat administrativ n ....................,
strada ................... nr......................, jud. ............, apartamentul nr. .............. inscris in
CF nr ................... Timisoara, nr. top. .................,. compus
din......................................................................................................, cu suprafata utila de
................. mp, cu pic aferente in cote de .................... parte, teren de
...............................-a parte .--------------------------------------------------
III. PREUL DE VNZARE-CUMPRARE stabilit ntre noi prile contractante este
de ........................... RON(.......................................... ron) i se va achita dup cum
urmeaz:-------------------
suma de ......................... RON (......................... ron) s-a achitat
................................., la semnarea prezentului antecontract, fiind achitat cu titlu de avans
i cu valoare de chitan pentru aceast sum.------------------------------------------------------

PA
GE
3
------------------------------
- suma de .................... (..........................) se va achita prin virament bancar in contul
vanzatorilor, pana la data de ........................................, la semnarea contractului de
vanzare-cumparare in forma autentica la Biroul Notarului Public.---------------------------
----------------------------------------------------------------------

IV. OBLIGAIILE PROMITENILOR-VNZTORI:-------------------------------------


Subsemnata promitent-vnztoare ma oblig ca la data ncheierii contractului de
vnzare-cumprare n form autentic la notar s prezentam promitent-cumprtorilor:
actele de dobandire ale imobilului, extrasul de carte funciar pentru autentificare al
apartamentului cu situaia de carte funciar la zi, Certificat fiscal eliberat de
Consiliul Local Timisoara, cu toate taxele imobilului achitate la zi, Certificatul
energetic al apartamentului, Adeverinta de la Electrica, Adeverinta de a EON Gaz,
Adeverinta de la asociatia de proprietari---------------------------------------------------------
n cazul n care din vina promitent-vnztorilor nu se perfecteaz contractul n
form autentic acesta se oblig s restituie promitent-cumparatorilor dublul sumei primite
cu titlu de avans.---------------------------------------------------------------------------------------
Subsemnatii promitent vnztori am luat la cunotin de prevederile codului fiscal
i cunosc faptul c la data semnrii i autentificrii contractului de vnzare-cumprare vom
avea de achitat impozit pe transferul proprietii din patrimoniul personal, calculat la
valoarea preului de vnzare-cumprare.------------------------------------------------------------

V. OBLIGAIILE PROMITENT-CUMPRTORULUI: ---------------------------------


Subsemnattii promitent-cumprtori ne obligam s pltim preul de vnzare-
cumprare n modalitatea stabilit la punctul III din prezentul contract.------------------------
n cazul n care din vina promitent-cumprtorilor nu se perfecteaz contractul n
form autentic, acesta pierde avansul achitat.---------------------------------------------------
Cheltuielile aferente ntocmirii actelor n form autentic, transcrierii, ntabulrii pe
noii proprietari vor fi suportate de ctre promitent-cumprtor.--------------------------------

VI. GARANII:----------------------------------------------------------------------------------------
Promitent vnztorii declar c imobilul este intabulat, nu este nregistrat ca sediu
social pentru nicio persoan juridic sau persoan fizic autorizat, nu este scos din
circuitul civil, nu este ipotecat, nu este sechestrat, nu l-au mai nstrinat unei alte persoane
fizice sau juridice printr-un alt act autentic sau sub semntur privat, se nstrineaz liber
de sarcini i procese, nu face obiectul vreunui litigiu ori a vreunei urmriri, este cu plata
taxelor i impozitelor la zi i garanteaz pe promitent cumprtori de orice eviciune
potrivit art. 1695-1706 Cod civil, precum i pentru vicii ascunse potrivit art. 1707-1714
Cod Civil.------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. PREVEDERI FINALE:------------------------------------------------------------------------

PA
GE
3
De comun acord, prile convin ca eliberarea apartamentului care face obiectul
prezentului antecontract s se faca pana la data de ..................---------------------------------
Subsemnatele pri contractante ne obligm sa ne prezentam in termenul prevazut in acest
act la Biroul Notarului Public n vederea ncheierii in forma autentica a contractului
autentic de vnzare-cumprare.-----------------------------------------------------------------------
Subsemnatii promitent-cumprtori cunoastem faptul c la data semnrii i
autentificrii contractului de vnzare-cumprare vom avea de achitat onorariul notarial i
taxa de ntabulare calculate la valoarea preului de vnzare-cumprare.------------------------
Subsemnatele pri contractante declarm c nainte de semnarea prezentului
antecontract am citit personal cuprinsul acestuia i am constatat c el corespunde voinei
noastre i condiiilor stabilite de noi de comun acord, ne asumam consecinele care rezult
din el, am neles toi termenii juridici din prezentul antecontract, motiv pentru care dup
citirea nscrisului am consimit la perfectarea prezentului nscris i am semnat toate
exemplarele lui.-----------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris prin acordul prilor
i nltur orice nelegere oral dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.------

PROMITENT-VNZTORI: PROMITENT-CUMPRTORI:

Martori
1. ____________________________ CNP............................................, ...........................

2. ____________________________ CNP............................................, ...........................

PA
GE
3
PA
GE
3