Sunteți pe pagina 1din 4

Teorema lui Euler

Catalin Dumitru
April 25, 2016

Abstract
Not, iuni de aritmetica modulara. Proprietat, i ale congruent, elor. Indi-
catorul lui Euler. Teorema lui Euler.
Lect, ia se adreseaza claselor VII, VIII, IX.

1 Introducere
Numele lui Leonhard Euler rasuna n foarte multe laturi ale matematicii. El are
mari contribut, ii s, i n teoria numerelor, pe care le vom studia n acest material.

2 Aritmetica modulara. Definit, ie s, i proprietat, i


Fie a, b numere ntregi s, i n natural nenul. Daca n | a b, atunci notam

a b (mod n)

Cu alte cuvinte, spunem ca a s, i b dau acelas, i rest la mpart, irea cu n. Spre


exemplu, 12 7 (mod 5).
Fie a, b, c, d Z s, i n N . Vom cita n continuare cateva proprietat, i importante:
1. daca a b (mod n) s, i c d (mod n), atunci a + c b + d (mod n)
2. daca a b (mod n) s, i c d (mod n), atunci ac bd (mod n)

3. daca a b (mod n) s, i x este un numar natural, atunci ax bx (mod n)


4. daca ac bc (mod n) s, i (c, n) = 1, atunci a b (mod n)

3 Indicatorul lui Euler


Deseori n problemele de teoria numerelor se foloses, te proprietatea unui numar
de a fi prim cu altul. Ei bine, indicatorul mai sus numit numara tocmai acest

1
lucru, mai precis cate numere mai mici decat unul dat sunt prime cu acesta. El
se noteaza cu litera greceasca phi : (n) s, i se calculeaza cu ajutorul formulei:
Y 1

(n) = n 1
p
p|n

produsul considerand tot, i divizorii p primi ai lui n.

Spre exemplu, ca sa calculam (60), trebuie sa s, tim pentru nceput care sunt
divizorii sai primi. Este evident ca ei sunt doar 2, 3 s, i 5, deci
   
1 1 1
(60) = 60 1 1 1 = 16
2 3 5

4 Teorema lui Euler


A venit s, i momentul pentru mult-as, teptata teorema. Ea are un enunt, simplu,
dar foarte puternic:

Teorema. Fie a, n N cu (a, n) = 1. Atunci a(n) 1 (mod n)

Se observa cu us, urint, a ca teorema lui Euler este un caz general pentru mica
teorema a lui Fermat, care afirma ca daca p este un numar prim s, i a numar
natural astfel ncat a nu este divizibil cu p, atunci ap1 1 (mod p). Ea are s, i
o demonstrat, ie elementara, nsa poate fi justificata imediat cu ajutorul teoremei
lui Euler, deoarece pentru orice numar prim p este evident ca (p) = p 1.

5 Probleme rezolvate
1. Aflat, i restul mpart, irii lui 29202 la 13.

Solut, ie: (29, 13) = 1 s, i (13) = 12, deci 2912 1 (mod 13). Avem 29202 =
(2912 )16 2910 2910 310 (33 )3 3 3 (mod 13), deci restul este 3.
9
2. Care sunt ultimele doua cifre ale numarului 99 ?

Solut, ie: Sa observam mai ntai ca pentru a gasi ultimele doua cifre ale numarului
dat, este suficient sa gasim restul sau la mpart, irea cu 100. Observam ca
(100) = 40, deci 940 1 (mod 100), ntrucat (9, 100) = 1. Cautam acum
9
restul mpart, irii lui 99 la 40, caci daca 99 = 40q + r, atunci 99 = 940q 9r .
9
Insa 940 1 (mod 100) s, i folosind proprietat, ile mai sus citate am avea 99
(940 )q 9r 1 9r (mod 100). De observat ca munca s-a redus mult, caci de la
exponentul urias, 99 s-a ajuns la r < 40. Mai departe, avem 99 = (92 )4 9 9
9
(mod 40), deci 99 99 (mod 100).

2
Aflat, i ntr-o aparenta criza de idei, apelam la un artificiu de calcul. Avem
99 = (92 )4 9 9 1 (mod 4) s, i 99 = (93 )3 = 7293 43 14 (mod 25).
As, adar, putem scrie 99 = 25q1 + 14 = 4q2 + 1 25q1 = 4q2 13. Observam
ca q1 trebuie sa fie de forma 4k + 3 pentru ca egalitatea sa fie valida modulo 4,
9
deci 99 = 100k + 89, de unde 99 99 89 (mod 100), deci ultimele doua cifre
sunt 8 s, i 9.

3. Aflat, i restul mpart, irii lui 17762003 la 4000.

Solut, ie: Este clar ca (1776, 4000) 6= 1. La prima vedere pare imposibil sa
aplicam teorema lui Euler. Sa nu ne pripim, totus, i, s, i sa ncercam sa aplicam
trucul din problema anterioara. Acolo l-am transformat pe 100 n 25 4. Sa
facem acelas, i lucru s, i pentru 4000 = 125 32(!!! (25,4)=(125,32)=1).
Evident, 17762003 0 (mod 32). Cum (1776, 125) = 1, putem aplica teo-
rema lui Euler: 1776100 1 (mod 125), deci 17762003 17763 (mod 125).
Dar 1776 26 (mod 125), deci 17762003 263 (mod 125). Scriem 263 =
253 + 1 + 3 252 + 3 25 76 (mod 125).
As, adar, 17762003 = 125q1 + 76 = 32q2 , deci 125q1 12 20 (mod 32).
Dar 125 29 (mod 32), deci 125q1 29q1 20 (mod 32). Fie q1 = 32k + r,
cu r < 32. Cand r ia valori de la 0, 1, ... pana la 31, observam ca 29q1
32, 29, 26, 23, 20 etc (mod 32). 20 apare o singura data n s, ir pentru q1 = 32k+4
s, i deci 17762003 = 4000k + 576, deci restul cautat este 576.
1997
4. Demonstrat, i ca 101998 | 1110 1.

Solut, ie: O alta posibila formulare ar putea fi gasirea ultimelor 1998 de cifre ale
numarului dat. Evident, cand vine vorba de atat de multe cifre, matematicianul
ar trebui sa ghiceasca faptul ca este vorba de zerouri. In fine, (11, 21998 ) =
1997 1997
1 s, i (21998 ) = 21997 , deci 112 1 (mod 21998 ), de unde 1110 1
1997
1998 10 1998
(mod 2 ). In mod analog se demonstreaza ca 11 1 (mod 5 ), deci
1997 1997
21998 | 1110 1 s, i 51998 | 1110 1. Cum (21998 , 51998 ) = 1, rezulta ca
1997
101998 | 1110 1.

5. Demonstrat, i ca pentru orice n numar natural cu (n, 10) = 1, exista s numar


natural astfel ncat suma cifrelor sale este n s, i n | s.

Solut, ie: Din teorema lui Euler avem 10(n) 1 (mod n). Consideram
n
X
s= 10i(n) ,
i=1

numar care verifica, deoarece n adunare exista puteri crescatoare ale lui 10,
deci nu se pot aduna doi de 1. Sunt exact n cifre de 1, restul fiind 0, deci suma
cifrelor lui s este n. Dar 10(n) 1 (mod n), deci 10i(n) 1 (mod n), i N
s, i cum n suma de mai sus sunt n termeni, rezulta ca s n 0 (mod n).

3
6. Gasit, i toate numerele naturale nenule n astfel ncat n | 1n +2n +...+(n1)n .

Solut, ie: Evident, orice n impar verifica. Intr-adevar, putem grupa termenii
astfel:

(1n + (n 1)n ) + (2n + (n 2)n ) + ... = n q, caci an + bn = (a + b)(...)

Cele de mai sus sunt adevarate ntrucat n este impar. Acum, pentru n par
putem considera n = 2a k, unde a, k N s, i k impar. Avem

1n + 2n + ... + (n 1)n 1n + 3n + ... + (n 1)2 (mod 2a ),

deoarece termenii pari se reduc. Orice numar impar este prim cu 2a s, i cum
a1 a
(2a ) = 2a1 avem i2 1 (mod 2a ), i impar, deci i2 k = in 1 (mod 2a ).
n
Cum n suma de mai sus sunt termeni rezulta ca
2
n
1n + 3n + ... + (n 1)2 2a1 k (mod 2a ),
2

dar n 0 (mod 2a ), as, adar obt, inem contradict, ie. In concluzie, singurele nu-
mere ce verifica sunt cele impare.

Bibliografie

[1] http://www.artofproblemsolving.com

[2] http://mathonline.wikidot.com
[3] http://www.math.cmu.edu
[4] https://ro.wikipedia.org