Sunteți pe pagina 1din 3

9.

CALCULUL SI ARMAREA STALPILOR

Stalpii se calculeaza la moment incovoietor cu forta axiala si forta taieroare


Valorile momentelor inovoietoare si ale fortelor axiale pentru dimensionarea
stalpilor se determina pornind de la eforurile maxime determinate din calculul
structural sub actiunea fortelor laterale si verticale, considerand efectele de ordinal
2.
Valorile de proiectare ale momentelor incovoietoare se stabilesc respectand
regulile ierarhizari capacitatilor de rezistenta, astefel sa se obtina un mechanism
favorabil de disipare a energiei induse din seism, cu articulatii plastice in grinzi.

Modul de calcul al armaturii longitudinale:


Mdc = momentul de proiectare in stalp in sectiunea considerata

Medc = momentul in camp in sectiunea considerate, rezultat din calculul static

N = forta axiala

nMrb = suma momentelor capabile associate sensului actiunii seismice


considerate in grinzile din nodul in care se face verificarea

nMEdb = suma momentelor rezultate din calculul static sub actiunea fortelor
laterale si verticale de proiectare in grinzile din nodul in care se face verificarea

rb = factor care introduce efectul consolidarii otelului din grinzi

Aa = arie de armatura

a = acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale

bST = latimea stalpului

ha = distanta intre armaturi

Rc = 13 N/mm2 - valoarea de proiectare a rezistentei la compresiune a betonului

Ra = 300 N/mm2 valoarea de proiectare a rezistentei de curgere a otelului

p = procent de armare

x = inaltimea absoluta a zonei comprimate

d = distanta din centru de greutate al armaturii longitudinala pana la fata opusa a


sectiunii ho= bST a

Rt = rezistenta medie la intindere a betonului


Pentru determinarea armaturii longitudinale se va folosi algoritmul:
Mdc = rd*MEdc*nMrb/nMEdb

x = N/(bst *x*Rc)

Aanec = (Mdc N*ha/2)/(Raxha) pentru x>2xa

Aanec = ((Mdc + N*ha/2 bc*x*Rc*(ho 0.5*x))/(Ra* ha) pentru x<2xa

Cantitatea de armatura trebuie sa respecte conditiile:


-
Aa > Aanec
-
0.01 < p = Aa/(bST*ho) < 0.04
-
proncentul minim de armare pentru fiecare latura trebuie sa fie mai
mare de 0.20%
-
procentul minim de armare pe intreaga sectiune de stalp este 1%
-
diametrele minime trebuie sa fie 12mm pentru bare din PC60 si 14mm
pentru bare din OB37 si PC52
-
distanta minima intre bare trebuie sa fie de 50mm
-
distanta maxima intre bare trebuie sa fie de 150mm

Modul de calcul al armaturii longitudinale:

valorile de calcul ale fortei taietoare se determina din echilibru stalpului la


fiecare nivel sub actiunea momentelor de la extremitati, corespunzand pentru
fiecare sens al actiunii sismice, formand articulatii plastice ce pot aparea in
grinzi.

Mid = momentul la extremitatil stalpului

rd = factor care introduce efectul consolidarii otelului si al fretarii betonului in


zonele comprimate:

MRc.i = valoarea momentului capabil la extremitatea i a stalpului, corespunzator


sensului considerat

nMRc si nMRb = suma momentelor capabile ale grinzilor care intra in nod

Hcl = inaltimea libera a stalpului

Ncalc = forta axiala din ipoteza de calcul a momentelor M Rc


Pentru determinara armaturii transversale se va folosi algoritmul:
Mid = Rd*MRc.i*min(1, nMRb/ nMRc)

Rd = 1.3 pentru nivelul de baza al constructiei

Rd = 1.2 pentru restul nivelelor

Rt = Rt*(1+0.5n)

n = N/(bST*x*Rc)

v = Qas/(bST*ho*Rt)

Qas = (M1d + M2d)/Hcl

p = (100xAae)/bc*ho

pe = (Q2*Rt)/(3.2*pef*Rae)*100

se aleg ne si Aae

zonele de la extremitaile stalpilor se considera zone critice pe o distanta l cr =


max (1.5ho, lcl/6, 600mm), unde ho este cea mai mare dimensiune a sectiunii
stalpului

cantitatea de armatura trebuie sa respecte conditiile:


-
coeficientul de armare transversala cu etrieri va fi cel putin :
-
0.005 in zona critica a stalpilor de la baza lor, la primul nivel
-
0.0035 in restul zonelor critice
-
dinstanta intre etrieri nu va depasi s min (b o/3;125mm;7dbl) unde b0
este latura minima a sectiunii utile, d dl este diametrul minim al barelor
longitudinale. Pentru sectiunea de baza se va considera s < 6xd bl. La
primele 2 niveluri etrierii vor fi indesiti si dincolo de zona critic ape o
distanta egala cu jumatate din lungimea acestuia