Sunteți pe pagina 1din 24

Aventurile unui fir de nisip

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


C O N S TANTIN LEMBR|U, ANAMARIA
Aventurile unui fir de nisip / Anamaria Constantin Lembr\u
- Bucure[ti : Nemira, 2007
ISBN 978-973-143-051-5

I. Constantin Lembr\u, Anamaria


II. Grama, Drago[ Florin (il.)

821....

Editura Nemira & Co, 2007

Redactor: Carmen Teodora TERCIU


Lector: Nicoleta G H E M E N T
Tehnoredactor: Adriana N icoleta ZAMFIR

B-dul Ion Mihalache nr. 125, sector 1, Bucure[ti


telefon: 224.10.08, 224.18.50, 224.14.28; fax: 224.16.00
cpp@nemira.ro

w w w.nemira.ro
w w w.nemi.ro

Tiparul executat de Alfldi Nyomda Rt.

Orice reproducere, total\ sau par]ial\, a acestei lucr\ri,


f\r\ acordul scris al editorului, este strict interzis\
[i se pedepse[te conform Legii dreptului de autor.

ISBN 978-973-143-051-5

La pre]ul de vnzare se adaug\ 2% reprezentnd valoarea timbrului literar ce se vireaz\ Uniunii Scriitorilor din Romnia.
Pe funduri de m\ri, printre alge [i pe[ti,
Tr\ia n\scocind groz\vii nebune[ti
Un fir de nisip, obi[nuit, silicos,
Ce traiu-[i g\sise mult prea plicticos.

Acelea[i figuri, acela[i climat


~i deveniser\ de nesuportat.
{i-ntr-una din zile, cnd nu mai putu,
Porni hot\rt `nspre Tombuktu.

Povestise cndva un ]ipar fioros


C\ `n Tombuktu e foarte frumos.
C\ oricine vrea aventuri minunate
Acolo le poate tr\i fix pe toate.

Se sui cu n\dejde pe o Noctiluc\


{i-i [opti `n ureche c-o roag\ s\-l duc\
Pn la primul rechin care-apare `n drum
Pe care o s\-ncalece, vede el cum.
Noctiluca, [tim to]i, este fat\ de treab\,
Deci fu de acord [i pornir\ `n grab\.
{i, pentru ca drumul s\ fie pl\cut,
~[i aprinse luminile din cap, piept [i gt.

A[a a-nceput un voiaj fabulos


Un fir de nisip obi[nuit, silicos.
Privea `mprejur cu mare uimire
{i toate-i p\reau o n\lucire.

O lume de vis, cum nici nu visase,


Cum pn\ atunci nicicnd s-ar\tase
Se ivea brusc `n toat\ spledoarea
Adev\r eu v\ spun: grozav\ e marea!

La stnga, doua meduze dansau,


La dreapta, doi [erpi mititei se jucau,
Iar drept `nainte o caracati]\
F\cea de mncare la pui `ntr-o crati]\.

6
De dup\ corali, opt cai de mare
~ncinseser-o hor\ sub o raz\ de soare.
Iar pu]in mai `ncolo un alt [erpi[or
~[i unduia talia fermec\tor.

O sepie roz, cu privire blajin\,


Potrivea scoici `ntr-o vitrin\.
Un melc `[i f\cea cur\]enie-n cas\
~ntruct invitase prieteni la mas\.

Un crab must\cios, cu tunica pe el


~[i mu[ca din cle[tele cel mititel.
Era sup\rat c\ nu prea putea
S\-[i aprind\ sub ap\ un fel de lulea.

Probabil c\ nimeni nicicnd nu i-a spus


C\ apa [i focul prieteni ei nu-s,
C\ unul pe altul mereu se gonesc,
{i c\ de-o ve[nicie nici nu-[i vorbesc.

9
O pisic\ de mare-n oglind\ privea
{i s\ se admire nu contenea:
Rujul `mi vine pe buze perfect,
Iar fardul de pleoape-i de mare efect.

Prietena ei, molusca b\trn\,


Ghicea `n cafea cte-n alge [i lun\.
Gozav\ e lumea cnd te plimbi prin ea
A zis firicelul `n sinea sa.

Cred c\ `]i place tot ce-ai v\zut


Noctiluca `i zise cu glasul sc\zut
~ns\ `n lume exist\ [i lucruri
De care nu ai cum s\ te bucuri.

C\ci lumea chiar este un loc frumos,


Dar poate s\ fie [i periculos.
Nici nu sfr[i ea de zis toate-aceste
Cnd un rechin ap\ru f\r\ veste.

11
Urm\rea du[m\nos un pe[te-balon
Pentru el un desert `n acel sezon.
~nota hot\rt `nspre biata f\ptur\
Pe care-o poftea `n imensa lui gur\.
Noctiluca, de fric\, a accelerat
Deci deznod\mntul cu to]i l-am ratat.
{i poate-i mai bine c\ nu am v\zut
Un pe[te-balon harcea-parcea f\cut.

O vreme, cei doi au t\cut ca p\mntul


Priveli[tea sumbr\ curmase avntul.
Ce s\ mai spui dup-a[a vn\toare
Care te-nghea]\ din cap `n picioare?

Schimbare de plan, schimbare de plan!


~[i zicea firul, cam f\r de elan.
Cum s\ mai urc acum pe-un rechin,
Care se-arat\ att de hain?

Avea o problem\, [i nu una mic\


Acum, c\-nv\]ase [i ce-seamn\ frica.
Iar Noctiluca zisese c\-l duce
Doar pn la rechinul pe care s\ urce.

13
De-a[ putea, z\u c-a[ merge cu tine mai sus,
Dar n-am spus acas\ unde m-am dus.
I-am promis mamei c\ n-oi z\bovi,
C\ m\ voi `ntoarce cam ct ai clipi.

Am jurat c\ voi face curat `n c\mar\


Unde ascunsa jucar\m asear\.
Plus c\ mai am de-nv\]at la pestez\-
La care, [tii bine, voi da chiar [i tez\!

Ca s\ spun\ acestea, Noctiluca frnase


{i lng\ o ancor\ ea acostase.
Acolo-i venise ideea cea mare,
Ideea perfect\, deci salvatoare.

Dar, pn\ s\ spun\ ce-avea de spus,


Un curent violent i-a s\ltat foarte sus.
I-a rotit de trei ori, apoi iar i-a-nvrtit
I-a sucit printre alge [i i-a ame]it.

14
Noroc mare de tot c\-n rotirea nebun\
Noctiluca [i Firul s-au prins bine de mn\;
Au ]inut ochii-nchi[i [i-au ]ipat foarte tare
C\ci nu mai credeau c\ exist\ sc\pare.

Ajutor! Ajutor! Opri]i iute vrtejul,


S\ iau zece la teze da]i-mi prilejul!
De scap cu bine, eu la pozne renun]!
{i de-acas nu mai plec f\r\ s-anun]!

Ca orice f\ptur\ ce-n bucluc a intrat


Noctiluca s-a pus pe promis [i jurat.
Ca s\ vezi... cnd a sfr[it de f\g\duit
Tumultuoasa vltoare brusc s-a oprit.

C\ a fost o minune sau doar `ntmplare


S\ v\ zic sigur, nu prea-s `n stare.
Dar pot s\ v\ spun c\ ai no[tri amici
Au c\zut pe-o gr\mad\ de corali pitici.

16
Dup\ ce luminile [i-a controlat,
Noctiluca a zis cu glas tremurat:
~nc-o clipit\ de-ar fi ]inut,
Cred c\ min]ile mi-a[ fi pierdut.

Ct despre Fir, e musai s\ spun:


Cam c\p\tase chip de nebun!
Ochii `n cap mereu se-nvrteau,
Picioarele-ntruna `i drdiau.

Cnd cu greu reu[i s\ se-adune ni]el


Arunc\ furios tot n\duful din el:
Afurisit\ vltoare, am crezut c-am s\ mor!
De mama [i tata brusc mi-este dor!

Mai apoi miji ochii [i privi minunat,


La dreapta, la stnga, pretutindeni uscat.
Ce-i h\rm\laia ce-aud eu acum?
A-ntrebat Firul pe colega de drum.

17
P\i... suntem pe plaj\, prietena m\rii,
Uite rudele tale, cele date uit\rii.
Cnd chiar c\ de-a binelea s-a dezmeticit Uau, ce de lume, c]i ca mine-s aici
Firul strig\ uluit, n\ucit: Ba mari ca balena, ba mici, chiar pitici!
Bun\ ziua v\ spun, m-auzi]i [i pe mine?
Noctiluca mea drag\, atta-i de bine!
Cnd zicea mama de rude plecate
{i tocmai de-aceea-n adncuri uitate
Nu [tiam ce vorbe[te, dar acuma pricep:
Sunt nisipi de-aventur\, urma[i de Firep.

Firep zis Nebunul a plecat de demult


Plictisit de adncuri, doritor de tumult.
A fost primul din ape ce vorbit-a cu Vntul.
Deci Firep cel nebun cucerit-a P\mntul!

Mai apoi, Noctiluca [i Firul


Vorbir\ cu lumea [i-ntlnir\ Zefirul,
Iar acum se uitau cu mare mirare
La ni[te fiin]e cu cap [i picioare.

A, \[tia-s puii de om, despre care-am citit


A strigat firicelul cnd s-a dumirit.
Dar ce fac acolo cu rudele mele
Pe care parc\ vor s\ le spele?

19
Ne-adun\-n castele, ne ud\ de sus,
S\ st\m laolalt\ frumos, cum ne-au pus.
E un joc omenesc, distractiv pentru noi
L\muri un fir galben, c-o sclipire vlvoi.

Iar acum e concurs continu\ el s\ spun\


{i cine c[tig\ puncte multe adun\,
Ca la urm\ de tot s\ primeasc\ `n dar
Un drum `n adnc cu fierosul ]ipar.
Fierosul ]ipar e, de fapt, submarinul,
Unul mic [i firav, poreclit Balerinul.
Dar mic [i firav, delicat cum `l vezi
Se scufund\-n mare de nici nu visezi.

Iar `n vreme ce eu v\ explic toate-aceste,


Noctiluca [i Firul b\gar\ de veste
Cum puii de om rd de unul de-al lor
C\-i gr\su] [i c\ spun c\tre dnsu mor-mor.

Te rog, Noctiluco, hai s\-i fim de-ajutor,


Cnd rd de gr\sunul, mie-mi vine s\ mor!
~ntmplarea f\cu s\-i aud\ ce zice
O pal\ de vnt cu mi[c\ri de elice.

E[ti un Fir Fermecat, prietenul meu,


{i dac\ vom face cum `]i propun eu
Cred c\ micu]ul va lua premiul cel mare,
Prilej de-aventur\ [i r\zbunare!

21
Cum a sfr[it de f\cut pl\nuirea,
Pala de vnt s-a-nfoiat ca uimirea,
L-a s\ltat `ntr-un zbor pe al nostru amic,
L-a l\sat pe castelul gr\sunului mic.
Ca printr-un farmec, to]i au amu]it
C\ci castelul sclipea acum ca vr\jit.
{i-n t\cerea pe toate st\pnitoare,
Gr\sunul aude o voce de mare:

Cnd rdeau to]i de tine, eu m-am nec\jit


{i-am vrut s\ te-ajut s\ fii fericit.
Uite-aici, eu vorbesc, sunt un fir de nisip,
Venit din adncuri f\r\ vest\ sau slip!

22
Dar din tot ce [tiu eu, e contra firii
Un fir de nisip cu darul vorbirii!
Mai ciudat e s\ nu ai urechi de-auzit
Discu]ia lor se opri `n urale,
Firicelul r\spuse cu glasul [optit.
Iar lacrimi ferice o luar\ la vale:
E premiul cel mare, m\ cheam\ la el!

}op\ia, chiuia un gr\sun fericit Submarinul m-a[teapt\ aici, la tunel!


Ca \sta al nostru n-a]i pomenit!
N-o mai lungesc, de-acum cred c\ [ti]i bine,
Dac\ nu cumva chiar mai bine ca mine!

23
Un fir de nisip obi[nuit, silicos,
O noctiluc\-mbr\cat\ frumos
{i cu un gr\sun fericit pe deplin
Se bulucir\ spre submarin.

Noctiluca [i Firul se duceau c\tre cas\,


Iar gr\sun-cel-cu-privire-voioas\,
~ncepea fericit un voiaj fabulos,
Despre care v\ zic alt\ dat\, frumos.

C\ci o lume de vis, dar cum nici nu visase,


Cum pn\ atunci nu i se-ar\tase
Va afla `n curnd `n toat\ spledoarea
Adev\r eu v\ spun: grozav\ e marea!

S-ar putea să vă placă și