Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat Director General:

Semnatura, Data:

FISA POSTULUI
Semnatura persoanei
incadrate pe post si data:

DENUMIREA POSTULUI: PROGRAMATOR


Cod COR: 213102
TITULARUL POSTULUI:

DEPARTAMENT: IT
RELATII: Se subordoneaza ierarhic: ef compartiment IT
(Conform cu organigrama
aprobata) Relatii de colaborare: Personalul departamentului
tehnic
Manageri proiect
Are in subordine:

CUPRINS
CAP I. Descrierea postului

1. Obiectivele postului:
Dezvoltarea proiectelor software.

2. Descrierea sarcinilor/atributiilor postului:


Propunere, dezvoltare si testare de noi aplicatii SW in vederea introducerii lor in proiectele
implementate de firma sau pentru diferiti clienti.
Instalarea si asigurarea functionarii de aplicatii SW noi in functie de necesitatile firmei.
Asigurarea asistentei de specialitate pentru utilizatorii de proiecte SW dezvoltate.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in limitele respectarii temeiului
legal.
Respecta prevederile Regulamentului Intern, Sistemului de Management Integrat al
Calitatii, Sistemului de Protectie a Mediului, precum si Sistemului de Management al Sanatatii si
Securitatii Ocupationale.

3. Autoritatea postului
a. Profesionala: Se stabileste de catre superiorul ierarhic in functie de competenta salariatului
si nivelul profesional atins.
b. Financiara: Se stabileste prin decizii ale Directorului General.

4. Conditiile postului de lucru

a. Programul de lucru: 8 ore


b. Conditiile materiale
Ambientale: nu lucreaza in conditii ambientale deosebite

Rev. 3/20.04.2012
Deplasari: ocazional
Spatiu: birou comun
Dotari materiale: calculator, telefon

CAP II. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii: superioare, profil informatic/ programare

2. Calificarea necesara:
Cursuri de perfectionare in programare
Excelenta cunoastere a aplicatiilor
Cunostinte avansate de limba engleza, in special limbajul utilizat in programare

3. Competentele postului:
a. Profesionale:
experienta in domeniu minim 3 ani;
implicare in intreg ciclul de dezvoltare a unui produs software (analiza, design,
dezvoltare, testare, implementare, suport si service pe perioada de garantie/postgarantie)
administrare si programare baze de date (SQL obligatoriu, ORACLE, DB-2,
Posgresql, etc);
programare pe platforma .Net (C#, VB, J#) dezvoltare de aplicatii web (ASP.Net),
servicii Web, servicii Windows, Reporting Services, AJAX
programarea in mediul Linux (Java, Python, C) reprezinta un plus;

b. Comportamentale:
Capacitate de autoorganizare
Punctualitate

4. Experienta de lucru necesara: minim 1 an

CAP III. Responsabilitati in cadrul SSM (Sanatate si securitate in munca)


Trebuie sa desfasoare activitatea la locul de munca in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se
expuna unor riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala. In acest sens, trebuie:
Sa utilizeze corect masinile, aparatura si echipamentele;
Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;
Sa nu scoata din functiune, modifice, schimbe sau inlature dispozitivele de securitate ale
masinilor, aparaturii, echipamentelor, etc.
Sa aduca la cunostinta conducerii accidentele suferite sau posibilele pericole;
Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare ale acestora.

Rev. 3/20.04.2012