Sunteți pe pagina 1din 1

Arii Relaii metrice n triunghiul dreptunghic Cercul

bh
A oarecare =
2 Lungime cerc
l l sin(l Lcerc = 2 R
1 , l2 )
A oarecare = 1 2 Arie disc
2
Aoarecare = p( p a)( p b)( p c), Adisc = R 2

a+b+c Teorema nlimii Teorema catetei


p=
2 AD = CD DB
2
AC 2 = CD CB
Unghi la centru Unghi nscris n cerc
l2 3 c c AB AC AB 2 = BD BC
= , h echilateral =
l 3 AD = 1 2 =
A echilateral ip BC m(AOB) = m( 
AB) )
m( DF
4 2 m(DEF ) =
c c c c 2
A dreptunghic = 1 2 , h dreptunghic = 1 2 u R
2 ip Teorema lui Pitagora Mediana n tr. dreptunghic
= u R 2
L Asec tor =
ip 2 = c12 + c2 2
AB
 ip 180 360
A parale log ram = b h = l l sin(l , l )
1 2 1 2 Mediana =
Adreptunghi = L l CB 2 = AC 2 + AB 2 2 Raza cercului nscris n Raza cercului circumscris
BC triunghi triunghiului
d1 d 2 AM =
Aromb = = bh 2 A a+b+c abc
2 r= ,p= R=
p 2 4 A
Aptrat = l 2 , d ptrat = l 2 x 300 450 600
( B + b) h sin x c.op. 1 2 3
Atrapez = sin x =
2 ip. 2 2 2
cos x
d d sin( d
1 , d2 ) cos x =
c.al. 3 2 1
Apatrulater = 1 2
2 ip. 2 2 2
tg x c.op. 3 1 3
tg x = Teorema lui Thales
c.al. 3
Teorema bisectoarei
ctg x c.al. 3 1 3
ctg x = ABC AD AE
c.op. 3 =
DE || BC DB EC
Cazurile de congruen ale triunghiului oarecare Teorema fundamental a asemnrii
L.U.L. ; U.L.U. ; L.L.L. ABC
ADE ABC
Cazurile de congruen ale triunghiului dreptunghic DE || BC
ABC
AB BD C.C.; C.U. ;I.C.; I.U.
[ AD bisectoare = Cazurile de asemnare
AC DC ABC A ' B ' C '
AD BC = {D} L.L.L.; L.U.L.; U.U.
A A '; B B '; C C '
www.mateinfo.ro - Prof. Andrei Octavian Dobre AB AC BC
= =
A ' B ' A 'C ' B 'C '