Sunteți pe pagina 1din 156

RAMONA KISSY

Pre]ul
iubirii
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
IULIA M~RGINEAN

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

Era o dup`-amiaz` frumoas` de sfr[it de var`, dar China,


\ntorcndu-se la apartamentul lui Clare, era \ngrijorat` [i mult
prea procupat` ca s` se bucure de cerul senin, de aerul curat [i
reconfortant. Se plimbase pu]in pe malul rului ca s` cumpere
ziarul de la magazinul din sat, spernd \n zadar c` va g`si o slujba
potrivit`, dar a r`mas dezam`git` [i de aceast` dat`.
Ziarul inutil era acum \n buzunarul de la hain`, iar ea mergea
alene, cu capul \n p`mnt, \mpr`[tiind sup`rat` primele frunze
c`zute cu tocurile de la cizme. Nu avea nevoie doar de o slujb`,
de fapt aceasta era una din cele mai mici probleme ale sale, se
gndea cu durere \n timp ce s`rea peste o poart` [ubred` de
lemn, \ndreptndu-se din nou c`tre drum. Cea mai urgent`
nevoie a ei era o locuin]`, pentru c` peste vreo dou` s`pt`mni,
atunci cnd Clare se va c`s`tori, va r`mne pur [i simplu pe
drumuri. Dumnezeu [tie cum o s` rezolv toate aceste probleme
att de nepl`cute, \[i zise ea [i sim]i dintr-o dat` c` nu mai r`mne
nimic din \ncrederea ei \n sine, care oricum fusese slab` [i \n
vremurile mai bune.
A cotit pe alee [i mergea agale spre strada principal`. Se
6 RAMONA KISSY

gndea c` a fost o prostie din partea ei s` renun]e la slujba din


Italia, dar nu prea a avut de ales.
|n aerul r`coros al dup`-amiezii, [i-a l`sat din nou gndul s` se
\ntoarc` la perioada pe care a petrecut-o la Roma. Au fost vremuri
att de frumoase [i \nsorite. A fost fericit` acolo, \[i spuse cu furie,
\ntrebndu-se \n acela[i timp de ce trebuie s` se aga]e att de
disperat de amintirile ei fericite.
I-a fost att de u[or s` g`seasc` o slujb` atunci cnd a p`r`sit
orfelinatul de la m`n`stire, la vrsta de optsprezece ani. A r`spuns
unui anun] dintr-o revist` cunoscut`, pentru a fi d`dac` la doi
copii italieni. A fost foarte surprins` cnd a primit o scrisoare \n
care era rugat` s` participe la un interviu care urma s` aib` loc la
un hotel din Londra. S-a \ntlnit cu domnul [i doamna Cencelli,
atmosfera a fost prietenoas` [i informal`, iar dup` dou`
s`pt`mni ame]itoare, China s-a trezit la Roma, avndu-i \n grij`
pe Franco, de [ase ani, [i pe Giulia, de patru ani doi copii
frumo[i cu ochi negri, pe care i-a \ndr`git imediat.
Cei doi ani pe care i-a petrecut cu familia Cencelli au zburat
pur [i simplu. |ncet, \ncet China a \nceput s` iubeasc` imensul lor
apartament din apropierea ora[ului. C`l`torise \n multe locuri
din Europa \mpreun` cu familia, \nv`]nd limba italian` foarte
repede.
Totul a fost perfect; ei au primit-o ca [i cum ar fi f`cut parte
din familie, lucru pe care nu-l mai tr`ise pn` atunci, se sim]ea
dorit` [i chiar iubit`. Adele Cencelli era doar cu vreo doi ani mai
\n vrst` dect China [i au devenit \n scurt timp prietene foarte
bune. Pierderea prieteniei Adelei o durea cel mai tare. {i faptul c`
a trebuit s`-i p`r`seasc` pe copii.
Chiar [i acum, dup` attea luni, China sim]ea un fior de
repulsie cnd se gndea la ultimele s`pt`mni petrecute \n Italia.
PRE}UL IUBIRII 7

Totul a fost att de urt [i de [ocant pentru c` nu se \ndoise nicio


clip` c` familia Cencelli avea o casnicie fericit` [i nu observase
niciodat` cum o prive[te uneori domnul Cencelli. Probabil
datorit` naivit`]ii de care era adesea acuzat`.
Cnd Adele s-a internat \n spital pentru o mic` opera]ie, China
[i domnul Cencelli era singuri \n fiecare sear`, iar ea a \nceput s`
se simt` stingherit`. Att de stingherit`, \nct a \nceput s` ia cina
singur`, \n camera ei. Apoi, \ntr-o sear`, i-a f`cut avansuri destul
de evidente, dar foarte nea[teptate pentru ea. China a sim]it c` i
se face r`u, l-a p`lmuit [i s-a \nchis \n camer`, [ocat` [i tremurnd
din tot corpul.
Dup` refuzul ei evident [i dispre]uitor, el a devenit
dezgust`tor pentru c`-i r`nise foarte tare orgoliul, [i a \nceput
s`-i fac` via]a un co[mar era furios, \i f`cea observa]ii crude; au
fost vremuri \ngrozitoare pentru ea. Chiar [i acum era pu]in
scrbit` cnd se gndea.
Toat` aceast` poveste nepl`cut` a pus-o \ntr-o pozi]ie foarte
dificil`. Ar fi vrut s` demisioneze, s` plece imediat, dar nu voia
s-o fac` s` sufere pe Adele, care, acum c` era bolnav`, avea nevoie
de ea mai mult ca oricnd. N-ar fi trebuit s`-[i fac` griji, \[i spunea
acum cu am`r`ciune, pentru c` domnul Cencelli a pus cap`t
acestei situa]ii \ntr-o sear`, la pu]in timp dup` ce Adele a ie[it din
spital.
Dup` ce i-a dus la culcare pe Giulia [i pe Franco, China s-a
\ntins pe balconul apartamenului, \ncercnd s`-[i adune energia
pentru a se schimba pentru cin`. Domnul Cencelli a ap`rut brusc
\n fa]a ei. China a s`rit \n picioare, speriindu-se de ce a citit pe fa]a
lui \ntunecat`, disperat` s` scape. Dar el a \ncol]it-o, a \ncercat
s-o s`rute, privind-o cu ochi obraznici [i \ncercnd s-o prind` cu
minile lui fierbin]i, lipicioase. S-a luptat ca o pisic` s`lbatic`, \ns`
8 RAMONA KISSY

doar suspinul [ocat al Adelei, care s-a auzit \n spatele lor, l-a f`cut
pe domul Cencelli s`-[i vin` \n fire.
Adele s-a sim]it foarte r`nit` [i a fost foarte furioas`. A urmat o
ceart` de propor]ii. China [i-a strns lucrurile [i a plecat a doua
zi, [ocat`, speriat` [i foarte trist`.
Toate acestea s-au \ntmplat cu dou` luni \n urm`, iar China a
venit la Clare,cea mai bun` prieten` a ei, singura prieten` de la
orfelinat. Clare a fost att de bun` cu ea, att de dr`gu]`, \nct
China sim]ea c` nu o va putea r`spl`ti niciodat`. A insistat s`
r`mn` la ea ct timp va dori, a ajutat-o s` se adune, s` uite ce
s-a \ntmplat la Roma.
{tia c` ar fi fost cel mai bine s` uite toat` acea perioad`, dar
gndul \i zbura mereu [i mereu \ntr-acolo. Domnul Cencelli i-a
distrus iluziile romantice pe care [i le f`cuse \n tinere]e despre
b`rba]i; nu mai avea \ncredere \n ei acum, de[i undeva \n inima ei
era \nc` sigur` c` nu puteau fi to]i att de r`i. Dar era speriat` de
iubire [i de ce putea s`-i fac` aceasta unui om, l`sndu-l prad`
sentimentelor. Iubirea nu era cu siguran]` pentru ea [i nu va
\n]elege niciodat` de ce s-au petrecut lucrurile a[a cu familia
Cencelli. Adele era att de frumoas` [i de iubitoare, o so]ie
perfect`. De ce?
Era att de adncit` \n gnduri, \nct nu [i-a dat seama c` a
ajuns la strada principal`. |n secunda urm`toar, un claxon lung [i
strident, \nso]it de un \nsp`imnt`tor scr]it de frne i-au
\ntrerupt reveria. S-a uitat mirat` \n jur, cu ochii mari, alba[tri [i
f`r` expresie, [i a constatat c` se afl` doar la c]iva centimetri
distan]` de o ma[in` gri, care ar fi lovit-o cu siguran]` dac` nu
s-ar fi oprit astfel.
|n timp ce [oferul cobora din ma[in`, China se preg`tea \n
gnd s`-[i cear` scuze. A fost vina ei, nu s-a uitat pe unde merge
PRE}UL IUBIRII 9

[i a fost un miracol c` n-a fost ucis` sau m`car accidentat` grav.


Pe m`sur` ce \[i d`dea seama de toate acestea, a \nceput s`
tremure, [ocat`. {oferul se \ndrepta spre ea, iar ea a ridicat ochii
spre el. Era \nalt, brunet [i foarte nervos.
Prostu]` mic`! a izbucnit el. De ce nu te ui]i pe unde mergi?
China s-a \ncruntat, [ocat` de furia lui. Era negru de furie,
sl`bu] [i osos, cu un nas mndru [i ochi de chihlimbar, cu gene
lungi, care aruncau fulgere de sub sprncenele negre [i
\ncruntate.
V`zndu-i furia, nu i-a r`spuns, cuvintele i s-au oprit \n gt.
T`cerea ei aparent calm` se pare c` l-a \nfuriat [i mai tare. S-a
apropiat de ea [i a prins-o brutal de umeri, iar degetele lui
puternice i se \nfigeau \n carne. A scuturat-o pn` cnd tot p`rul
ei blond i-a acoperit fa]a, pn` cnd i-a s`rit ]and`ra datorit` unui
asemenea comportament exagerat. Dar \nainte s` poat` spune
ceva, b`rbatul a ]ipat:
Ce naiba se \ntmpl` cu tine? La dracu, mai aveam un
centimetru sau doi [i te omoram!
China era [i ea nervoas`, acum. {i-a ridicat capul, dndu-[i pe
spate p`rul, [i s-a smuls din strnsoarea str`inului.
Presupun c` aceste \ntreb`ri ridicole nu a[teapt` un
r`spuns. Nu crezi c` exagerezi pu]in cu reac]ia ta? a \ntrebat ea
lini[tit`, de[i ochii ei alba[tri luceau de furie.
B`rbatul a privit-o uimit, dar nu se putea citi altceva \n ochii
lui ciuda]i, aurii.
Acesta e un drum de ]ar`, a continuat China, [i sunt sigur`
c` aveai vitez` mult prea mare. A aruncat o privire dispre]uitoare
peste um`rul lui, la ma[ina gri, str`lucitoare un Porche l-a
recunoscut pentru c` citise de curnd un articol \ntr-un ziar
despre aceast` ma[in`. Era o ma[in` f`cut` pentru vitez` [i pentru
10 RAMONA KISSY

o clip` a sim]it c` acest lucru era \n favoarea ei. B`rbatul a zmbit


vag, dar amuzamentul s`u aparent nu i se putea citi \n ochi, care
au r`mas \n continuare goi [i reci. El o privea, iar China [i-a ridicat
b`rbia delicat` \n semn de provocare, privindu-l [i ea. S-o cread`
el c` poate s-o intimideze!
I se p`rea un b`rbat atr`g`tor, \n felul s`u arogant [i
dominator. Era cu siguran]` foarte bogat. |l tr`dau ma[ina [i
costumul bine croit pe care-l purta.
M` acuzi cumva de ceva? a \ntrebat-o el, iar vocea i-a devenit
brusc destul de calm` [i de normal`. Aparent calm`, \[i spuse
China, nelini[tit`. Era aspr`, iar acest lucru o f`cea mult mai
\nfrico[`toare dect furia lui.
S-a sim]it brusc plictisit` de aceast` confruntare ridicol`. A fost
vina ei [i [i-ar fi cerut scuze imediat dac` el n-ar fi reac]ionat att
de violent. Dar s-a ajuns prea departe, el era evident un b`rbat
excesiv [i era convins` c` era \ndrept`]it` s` fac` tot ce poate
pentru a salva ce mai r`m`sese din mndria ei.
L-a privit curajoas`.
Ia-o cum vrei, i-a r`spuns rece, speriat` de ce a v`zut \n ochii
lui reci de chihlimbar. {i acum, te rog s` m` scuzi... Voia s` se
\ndep`rteze de el [i cu ct mai repede cu att mai bine. El o ]inea
\nc` de umeri, dar nu era nicio urm` de violen]` \n atingerea lui.
S-a eliberat u[or din bra]ele lui [i i-a \ntors spatele.
Nici s` nu te gnde[ti s` pleci! |n urm`toarea secund` se afla
din nou \n fa]a ei. Era foarte aproape de ea, aproape se atingeau,
[i putea s` simt` furia clocotind \n el, iar aceasta o \nsp`imnta,
pentru c`-i amintea prea mult de ceea ce s-a petrecut \n Italia. Era
prea devreme ca s` fi uitat totul. Frica i-a f`cut ochii s`
str`luceasc`, o sclipire albastr` pe fa]a ei palid`. Era ca [i cum
aceste dou` \ntmpl`ri separate s-ar fi contopit, iar ea se afla
PRE}UL IUBIRII 11

acum din nou \n fa]a domnului Cencelli.


Str`inul a \ntins mna s-o prind` din nou, dar ea s-a dat
\napoi, speriat`. Mna lui \i strngea bra]ui, ]innd-o parc`
prizonier`. A \ncercat s` se elibereze, lovindu-i incon[tient
pieptul lat cu cealalt` mn`.
Ia-]i mna de pe mine! a ]ipat ea, palid` de team`, cu ochii
str`lucind de furie.
A privit-o cu ochi p`trunz`tori [i curio[i, dar nu i-a ascultat
rug`mintea. China l-a privit un timp \n ochi [i [i-a amintit cine era
el de fapt. Nu era domnul Cencelli, deci n-avea niciun motiv s` se
team` de el. Probabil am \nceput s-o iau razna, \[i spuse.
A \nceput s` se calmeze. S-a uitat la mna care o strngea de
bra]. Era puternic`, bronzat` [i cu degete lungi.
B`rbatul a privit-o cu aten]ie, apoi i-a dat drumul. China era
confuz` [i obosit`. Era sigur` c` s-a f`cut de ru[ine. Nici nu mai
\ndr`znea s` se uite la el, probabil rdea de ea.
Te sim]i bine? a \ntrebat-o el lini[tit.
{i-a ridicat ochii spre el, \ncercnd s` par` calm`. Nu p`rea
c-o ia peste picior, dar ceva din fizionomia lui \i trezea o durere
surd` \n suflet.
|ntotdeauna e[ti att de impulsiv?
Gura lui frumos modelat` a schi]at un zmbet, ca [i cum ar fi
spus ceva nostim. Chiar m` ia peste picior, \[i zise ea furioas`,
incapabil` s`-[i opreasc` lacrimile.
Nici m`car nu [tiam c` sunt impulsiv, i-a r`spuns
necunoscutul.
Atunci, \nseamn` c` ]i se potrive[te foarte bine. A[tep]i
cumva s`-mi cer scuze? {tia c` s-a comportat ca un copil, dar nu
putea s` se ab]in`. Se sim]ea imatur` [i vulnerabil`, [i ceva din
b`rbatul acesta trezea emo]ii contradictorii \n ea. Era evident c` [i
12 RAMONA KISSY

reciproca era valabil` pentru c` gura lui s-a strmbat auzindu-i


\ntrebarea obraznic`.
A[ fi \ndrept`]it, a r`spuns el cu r`ceal`, dar nu m` pot
a[tepta la nimic de la un copil nebun ca tine.
A insultat-o inten]ionat [i ar fi vrut s`-l plesneasc`. A sim]it
\ns` c`-l cunoa[te instinctiv, iar asta a oprit-o. Era sigur` c` \ntr-o
alt` circumstan]` ar fi reac]ionat mai r`u dect el. Drept urmare
i-a zmbit, ar`tndu-[i din]ii impecabili.
|ntr-adev`r e[ti o brut`, i-a zis ea calm, dar r`spicat. Sper
doar c` nu voi mai avea ghinionul s` te \ntlnesc din nou.
Dac` se a[tepta la un r`spuns pe m`sur`, a fost dezam`git`.
|n mod surprinz`tor, b`rbatul [i-a l`sat capul saturnian pe spate
[i a \nceput s` rd`.
L-a privit un timp, \ntrebndu-se care din ei doi, dat` fiind
aceast` situa]ie ciudat` [i tensionat`, era mai nes`buit. El d`dea
din cap.
E[ti nebun`, a murmurat el, \nc` foarte amuzat.
|n acel moment China l-a urt mai mult dect urse vreodat`
pe cineva. P`rea att de u[or pentru el s-o fac` s` se simt` naiv`
[i prostu]`.
N-am de gnd s`-mi petrec toat` ziua aici pentru a fi
insultat` de tine, i-a spus ea f`r` s`-[i dea seama ct de
dispre]uitor suna aceast` replic`.
Ochii lui aurii au s`getat-o:
Te re]in eu cumva? a \ntrebat-o el, privind-o din cap pn`-n
picioare. China a sim]it c` se \nro[e[te sub ochii lui [i c` \ncepe
din nou s` se enerveze. Nu \n]elegea de ce, dar se sim]ea att de
caraghioas` cu haina ei de blan` [i cu pantalonii uza]i din catifea
verde, vr]i \n cizme lungi de piele. {tia c` e ridicol, dar ar fi vrut
s` arate foarte bine.
PRE}UL IUBIRII 13

Aceast` ciudat` dorin]` ca el s-o plac` a fost pic`tura care a


umplut paharul. I-a \ntors spatele [i a plecat f`r` s` mai spun`
nimic. N-a avut curajul s` priveasc` \napoi. N-ar fi putut suporta
zmbetul lui dispre]uitor. Cnd a trecut pe lng` ma[ina lui
str`lucitoare, abia s-a ab]inut s` nu-i dea un picior.
Cu siguran]`, mi-am subestimat capacit`]ile de a amuza
oamenii, \[i spuse ea furioas`. Cteva secunde mai trziu, f`r` s`
priveasc` \napoi, a auzit ma[ina pornind. {i apoi, cu un zgomot
surd, att ma[ina ct [i necunoscutul furios au disp`rut, iar China
a r`suflat u[urat`. Dar o parte din ea regreta \nc` aceast` \ntlnire
att de nepl`cut`.
A trebuit s` fac` un efort considerabil pentru a se aduna,
mustrndu-se c` a fost att de prostu]`. Cel mai bine era s` uite
ct mai repede aceast` dup`-amiaz` penibil`. A pornit repede
spre apartamentul lui Clare. Nu se putea ab]tine s` nu se
gndeasc` la b`rbatul din Porche. {i asta era deja prea mult
pentru lini[tea ei.
A ajuns acas` imediat. Mersese mai repede ca de obicei,
pentru c` era \nc` pu]in nervoas`. Clare locuia \ntr-o cas` victori-
an` care fusese \mp`r]it` \n apartamente cu cinci ani \n urm`.
Apartamentul ei mare [i spa]ios era la etaj. China ar fi vrut s`-l
\nchirieze ea dup` ce se va c`s`tori Clare, dar nu a avut noroc.
Contractul lui Clare expira la dou` s`pt`mni dup` nunta ei, iar
proprietara voia apartamentul pentru fiica ei, recent divor]at`.
China a deschis oftnd u[a imobilului [i a urcat sc`rile \n fug`.
A ajuns \n fa]a unei u[i galbene cu numele lui Clare pe ea. A scos
cheile din buzunar [i a intrat.
Clare! M-am \ntors! strig` ea \n timp ce \[i d`dea jos haina.
Ai avut noroc azi? Prietena ei a ie[it zmbitoare din
buc`t`rie, cu un bol \n mn` [i cu p`rul prins.
14 RAMONA KISSY

Nici azi, din p`cate.


O s` g`se[ti ceva, draga mea, sunt sigur`.
China schi]` un zmbet.
{tiu. Doar c` mi-a[ dori s` nu dureze att de mult. Te ajut
cu ceva? A schimbat repede subiectul. Nu \n]elegea de ce, dar
sim]ea c` va \ncepe s` plng` [i avea nevoie de ceva s`-i distrag`
aten]ia. Dac` pritena ei continua s` fie tot att de dr`gu]`,
probabil c` ar fi izbucnit \n lacrimi.
Ai cump`rat broccoli?
O, Doamne! Am uitat! Am uitat complet! |mi pare r`u, o s`
merg acum. China s-a apropiat de u[`, gata s` se \mbrace din nou.
Las`! De fapt, doamna Collins ne-a adus ni[te varz` de la
ferma so]ului ei chiar dup` ce ai plecat. Deci, o putem folosi la
cin`. Nu-]i face griji, oricum \mi place mai mult varza, ad`ug`
Clare, v`znd figura vinovat` a Chinei.
China \ncepu s` rd` [i intrar` amndou` \n buc`t`rie. Venea
un miros apetisant din cuptor.
Friptur` de vit`,spuse Clare drept r`spuns la \ntrebarea
nerostit` a Chinei.
Cu ce s` te ajut? China \[i punea deja [or]ul.
Vrei s` cure]i cartofii? se strmb` Clare, pentru c` nu-i f`cea
pl`cere s` \ntrebe a[a ceva.
Da. China s-a pus pe treab`. A scos un cu]it [i o plas` de
cartofi din dulap. C]i vom fi la cin`?
Bun` \ntrebare. Nu [tiu sigur patru sau cinci.
{i pentru c` China o privea mirat`, ad`ug`:
Paul a invitat un bun prieten de-al lui \n aceast` sear` la cin`
[i poate va veni [i fratele acestuia, care se va \ntoarce sau nu la
Londra.
Felul \n care a spus toate acestea a f`cut-o pe China s` rd`.
PRE}UL IUBIRII 15

Clare [tia exact cum s` reac]ioneze la r`spunsurile vagi ale lui


Paul, care erau caracteristice felului s`u minunat de a fi. Se
cunoscuser` cu un an \n urm` la facultatea de arte, frecventau
amndoi cursul de mod`. Clare povestea adesea cum aproape
rataser` prima \ntlnire, pentru c` Paul s-a dus \n alt loc. Clare \l
a[tepta la cinema [i l-a v`zut \ntr-un autobuz care s-a oprit la
semafor. Mergea la un alt cinema, dar Clare a urcat repede \n
autobuz [i l-a ajuns din urm`. Faptul c` a crescut la orfelinat,
exact \n acela[i timp cu China, a f`cut-o pe Clare practic` [i
eficient`, perechea perfect` pentru Paul.
Privindu-[i prietena,China se bucura foarte mult pentru ea.
Clare avea iubire [i siguran]`, lucruri pe care China [i le dorea
dintotdeauna. O, Doamne, iar \ncep s`-mi plng de mil`, \[i spuse
ea cu durere [i \ncepu s` cure]e cartofii din fa]a ei.
Dup` ce au terminat de preg`tit mncarea, au pus masa \n
sufrageria imens`. Clare cump`rase ni[te flori \n acea diminea]` [i
China a f`cut un aranjament. A ie[it ceva elegant [i dr`gu], iar
masa ar`ta foarte bine. Apoi, China a plecat s` fac` un du[ scurt
\nainte de a se schimba pentru cin`.
Zece minute mai trziu, \[i usca p`rul blond cu foehnul lui
Clare, gndindu-se cu ce o s` se \mbrace. Se \ntreba de ce n-a
pomenit nimic despre \ntlnirea umilitoare cu necunoscutul
arogant. Fa]a lui slab` [i furioas` i-a ap`rut \n fa]a ochilor. Era f`r`
\ndoial` un b`rbat foarte atr`g`tor bogat, plin de succes [i plin
de el. Cu toate c` nu-[i dorea, China se trezi c` \[i pune \ntreb`ri
despre el, c` vrea s` afle mai multe despre el. Era \ns` prea trziu.
Era sigur` c` n-o s`-l mai \ntlneasc` niciodat`. Bine c` am sc`pat
de el, \[i spuse ea. Oprit foehnul [i \ncepu s` se uite \n oglind`.
Nu se machia niciodat` prea mult [i n-avea de ce s` fac`
excep]ie \n aceast` sear`. Avea prea multe probleme ca s` se
16 RAMONA KISSY

ocupe de fa]a ei. S-a dat cu pu]in rimel [i cu luciu de buze, apoi
s-a \ndreptat c`tre dulap. A r`scolit pu]in prin haine,
\ntrebndu-se cu ce s` se \mbrace. Nu putea s`-[i scoat` din minte
figura str`inului, iar acest lucru o enerva. Se trezi c` \[i aminte[te
lucruri despre el, detalii nesemnificative pe care aproape nu le
observase cnd fusese cu el gra]ia sa natural`, ochii lui ciuda]i,
nervo[i. Nu [tiu ce se petrece cu mine, \[i spuse; nici m`car
nu-mi place de el.
Alese \n sfr[it rochia cu care se va \mbr`ca \n acea sear`. Era
o rochie din bumbac cu imprimeuri delicate, \n culori pale, cu fire
argintii care str`luceau \n lumin` cnd se mi[ca.
S-a \mbr`cat cu ea [i era mul]umit` c` \i vine foarte bine. Se
potrivea cu p`rul [i-i accentua ochii frumo[i.
{i-a prins la gt un l`n]i[or sub]ire de argint, de care a ag`]at
medalionul ei preferat singurul lucru pe care-l avea de la mama
ei, con]innd fotografia mic` [i decolorat` a unei femei pe care
n-a cunoscut-o niciodat`. A \nc`l]at o pereche de sandale cu toc.
Era gata. S-a dus \n buc`t`rie s` verifice mncarea.
Totul p`rea \n regul` Clare era un buc`tar foarte
competent. Tocmai se uita la cartofi s` vad` dac` sunt gata, cnd
sun` interfonul. Era Paul. Ap`s` butonul care deschidea u[a de la
intrare [i-i spuse s` urce, apoi o strig` pe Clare.
E[ti dr`gu]` s` le oferi ceva de b`ut? Sunt gata \n cinci
minute, strig` Clare din dormitor.
Ok, nu te gr`bi. O s`-i ]in de vorb`, r`spunse China,
\ncercnd s`-[i lini[teasc` prietena.
Se b`tu la u[`, iar ea se duse s` deschid`. Era Paul, \mpreun`
cu un tn`r pe care China nu-l cuno[tea.
Bun`, Paul, zmbi ea. Intr`, te rog.
Bun`, draga mea, ce mai faci? Se apropie de ea [i o s`rut`
PRE}UL IUBIRII 17

pe obraz.
Paul \i era foarte drag. Era cald, prietenos [i generos. Era
pu]in z`p`cit, dar Clare era acolo pentru a-l corecta. L-a privit. Era
foarte frumos, blond [i \mbr`cat elegant. I-a \ntins Chinei dou`
sticle de vin.
M` gndeam c` ne vor prinde bine. Nu [tiam ce vom mnca,
a[a c` am adus [i vin alb [i vin ro[u, ad`ug` el rznd.
Minunat. Trebuie s` le pun la rece?
O tuse discret` se auzi \n spatele lui Paul, \ntrerupndu-le
conversa]ia [i aducndu-l pe Paul cu picioarele pe p`mnt.
James, dragul meu prieten, \mi pare r`u, trebuia s` v` fac
cuno[tin]`. |i ceru scuze din priviri Chinei, care se st`duia s` fie
serioas`. Era tipic pentru Paul s` uite complet de prietenul pe
care l-a adus la cin`.
Trebuie s` fii Clare. Paul mi-a povestit attea despre tine, iar
acum \mi dau seama c` n-a exagerat deloc. Tn`rul se apropie de
China [-i strnse mna, zmbindu-i plin de farmec.
|mi pare r`u, dar nu sunt Clare, r`spunse ea. Dar cine e[ti
tu?
O, Doamne, e numai vina mea, interveni Paul. Mai bine o
iau de la cap`t. China, el e James Galloway. James, ea e China
Harmon, prietena cea mai bun` a lui Clare [i colega ei de
apartament.
Ierta]i-m`, domni[oar` Harmon, de[i trebuie s` recunosc c`
sunt foarte recunosc`tor c` nu sunte]i dumneavoastr` Clare. Era
evident c` flirteaz` cu ea, dar China si-a dat seama c` asta n-o
deranjeaz` deloc.
Te rog, spune-mi China, r`spunse ea, retr`gndu-[i mna
c`reia el p`rea c` nu mai vrea s`-i dea drumul.
Doar dac` \mi spui [i tu James.
18 RAMONA KISSY

Bine, James. Acum v` rog s` veni]i \n sufragerie amndoi, s`


v` preg`tesc ceva de b`ut.
Unde e Clare? \ntreb` Paul, \n timp ce China le lua hainele.
Acum se schimb`, va fi gata \n cteva minute. Puse hainele
pe hol [i vinul \n frigider, apoi preg`ti ceva de b`ut. Atunci ap`ru
[i Clare. Ar`ta superb \n rochia mov de m`tase, cu p`rul proasp`t
sp`lat prins \n vrful capului.
Prezent`rile \ncepur` din nou, iar Paul fu certat f`r` mil`
pentru incidentul de mai devreme.
China se duse \n buc`t`rie s` vad` dac` mncarea e gata. La
\ntoarcere, profit` de ocazie [i \ncepu s`-l studieze pe James
Galloway. P`rea s` aib` spre treizeci de ani, iar fa]a lui sl`bu]` [i
plin` de via]` i se p`rea atr`g`toare. Din discu]ia lui cu Clare [i
Paul, China putu s`-[i dea seama cu u[urin]` de felul s`u de a fi.
P`rul lui negru, piept`nat spre spate, t`s`turile fe]ei [i nasul
seme] \i aminteau pu]in de ... Ce nebunie! Trebuie s` mi-l scot din
minte pe b`rbatul din Porche, \[i spuse ea, f`cnd un efort pentru
a-[i \ntoarce aten]ia spre James. I se p`rea c` gura \l face s` arate
sup`rat, dar poate era prea critic`.
I-a admirat [i gustul \n a-[i alege hainele. Era \mbr`cat cu ni[te
pantaloni maro din catifea reiat`, o vest` asortat` [i o c`ma[`
deschis` la culoare, care era evident din m`tase. Cu alte cuvinte,
ar`ta foarte bine, tn`r, \ncrez`tor \n sine [i era foarte atr`g`tor,
iar China era sigur` c` l-ar pl`cea dac` ar ajunge s`-l cunoasc` mai
bine.
|n tot acest timp, China a r`mas \ntr-un col] al camerei. Exact
cnd a terminat "analiza" minu]ioas`, James s-a uitat spre ea [i a
observat c` este singur`. I-a zmbit, a privit-o din cap pn` \n
picioare plin de admira]ie, s-a ridicat \n picioare [i a venit spre ea.
Singur`? a \ntrebat-o \ncet.
PRE}UL IUBIRII 19

Nu, \mi place s` ascult, i-a r`spuns sincer.


De cnd o cuno[ti pe Clare? Ochii lui o priveau p`trunz`tor,
iar ea s-a sim]it brusc fericit`. James Galloway era un b`rbat foarte
simplu, probabil exact ce avea ea nevoie.
De cnd aveam [ase ani, iar ea [apte.
A, sunte]i prietene din copil`rie, ce norocoas` e[ti, China.
Singurul prieten pe care-l mai am de cnd eram copil este fratele
meu. P`rea att de trist, \nct China \ncepu s` rd`.
Bietul de tine! Dar ce s-a \ntmplat cu to]i prietenii t`i?
James ridic` din umeri, foarte amuzat [i el:
E att de trist, nu-i a[a? Singur pe lume, avndu-l doar pe
fratele meu drept companie. De fapt, cnd eram copil ne-am
mutat de multe ori prin ]ar`, dar [i prin alte ]`ri. Doar cnd am
ajuns la facultate am reu[it s` r`mn mai mult timp \ntr-un loc,
astfel \nct s`-mi pot face prieteni. Dar s` [tii c` nu m` plng, a
\ncheiat el, strmbndu-se pu]in.
Cu ce se ocupa tat`l t`u? l-a \ntrebat China, curioas`. Era
foarte interesat` de familiile celorlal]i, probabil pentru c`
niciodat` n-a avut una. Ar fi fost \n stare s` c`l`toreasc` mereu, s`
se mute dintr-un loc \ntr-altul, dac` ar fi avut o familie iubitoare.
Era diplomat, r`spunse James strmbndu-se.
Totu[i, cred c` era interesant s` c`l`tore[ti a[a de mult.
James a privit-o serios, sim]ind triste]e \n vocea ei.
Cred c` da. Dar tat`l t`u cu ce se ocupa?
China l`s` capul \n p`mnt:
Nu l-am cunoscut, dar cred c` era doctor.
James i-a luat minile \n ale lui \ntr-un gest instinctiv de
sus]inere [i simpatie.
|mi pare r`u, China. Sunt a[a de insensibil uneori,
sporov`ind despre familia mea.
20 RAMONA KISSY

Nu e nevoie s`-]i ceri scuze. |mi place s` ascult pove[ti


despre familiile celorlal]i. Poveste[te-mi despre fratele t`u. El e
cel despre care Clare credea c` va veni la cin` \n aceast` sear`?
Trecuse momentul penibil [i v`zu u[urarea din ochii lui
James, care era bucuros c` n-a r`nit-o.
Da, se nume[te Ben. Are o cas` prin apropiere, una imens`,
ca un labirint, la care a f`cut ni[te repara]ii \n ultimele dou`
s`pt`mni. Din p`cate, a primit un telefon de la Londra [i a
trebuit s` plece urgent acolo, \n aceast` dup`-amiaz`.
Ben Galloway. Numele mi se pare cunoscut.
Cu siguran]`, \]i este. De fapt, e un miliardar foarte
cunoscut, r`spunse James cu mndrie \n glas.
A[a e! Parc` am citit ceva despre el \n ziar, s`pt`mna
trecut`.
Cu siguran]`. Dar s` [tii c` toate [tirile picante despre el
sunt de fapt ni[te prostii, crede-m` are doar o imagine de
libertin.
|]i este foarte drag, nu-i a[a? \ntreb` China, zmbind.
Da, r`spunse James simplu. Chiar atunci China a z`rit-o pe
Clare f`cndu-i semne din buc`t`rie. S-a ridicat \n picioare.
Iart`-m`, dar trebuie s-o ajut pe Clare cu cina.
Totul era gata \n buc`t`rie. Urmau s` serveasc` la felul \nti o
sup` de vnat, iar China a turnat-o \ntr-un bol vechi, care fusese
al bunicii lui Paul.
Se pare c` te \n]elegi foarte bine cu James, observ` Clare cu
un zmbet plin de sub\n]eles.
E foarte atr`g`tor, r`spunse China vag.
A[a este, [i se pare c` nu poate s`-[i ia ochii de la tine.
China \ncepu s` rd`, \ntrebndu-se dac` e adev`rat. Nu
observase nimic, dar un zmbet u[or i-a ap`rut pe fa]`.
PRE}UL IUBIRII 21

|n timpul cinei, printre complimente la adresa mnc`rii [i


pahare de vin, atmosfera a devenit cald` [i deschis`. La un
moment dat Paul \ntreb`:
Ai g`sit o slujb` [i o locuin]`, China?
Din p`cate, nu. {tii care este situa]ia cu locurile de munc`
[i s` nu mai vorbim despre locuin]e... Sper totu[i c` va ap`rea
ceva pn` la urm`.
Sunt sigur de asta, spuse Paul \ncurajator.
James, care a ascultat conversa]ia, a intervenit cu un zmbet
pn` la urechi:
Dac` tocmai cau]i un loc de munc` [i o cas`, cred c` [tiu
exact de ce ai nevoie.
S-a l`sat brusc t`cea la mas`, iar China se uita la el fix, f`r` s`
\n]eleag` ce a vrut s` spun`.
Ce... ce vrei s` spui?
Vreau s` spun c` dac` ai nevoie de o slujb` cu locuin]`
inclus`, atunci te pot ajuta.
Haide, James, spune-ne despre ce e vorba! interveni Clare,
cu glasul plin de emo]ie.
P`i, nu [tiu ce s` spun... Dar \mi place s` fiu \n centrul
aten]iei, ad`ug` James, tachinndu-le. {i apoi, uitndu-se la fa]a,
\ngrijorat` [i plin` de speran]` a Chinei, continu`. Ben [i-a
cump`rat de curnd o cas` \n apropiere, probabil o [tii,
Aspenmere Hall. {i are nevoie de o menajer` care s` locuiasc`
acolo. I-am spus \n aceast` dup`-amiaz` c` o s` \ncerc s` g`sesc
pe cineva ct timp el este la Londra. China, dac` vrei, slujba e a
ta.
Capitolul 2

A doua zi, la ora unsprezece fix, ma[ina lui James opri \n fa]a
casei. China \l a[tepta plin` de ner`bdare. A cobort [i a deschis
u[a \nainte ca el s` aib` timp s` sune.
Petrecuse o noapte aproape alb`, a]ipind doar pu]in \n zori.
Gndul \i zbura [i-[i punea o mie de \ntreb`ri despre slujb` [i
despre cas`, rugndu-se \n sinea ei ca acesta s` fie sfr[itul
problemelor ei. Chiar dac` reu[ise s` doarm` doar vreo dou` ore,
ardea de ner`bdare, era str`lucitoare din cauza entuziasmului
cnd s-a \ntlnit cu James.
Bun` diminea]a, frumoaso! i-a spus el zmbitor, sorbind-o
din ochi. Ar`ta foarte bine \n pantalonii negri de catifea care \i
scoteau \n eviden]` coapsele pline, cu cizme negre pn` la
genunchi [i cu haina scurt` din piele de oaie.
Bun`, James. Mergem?
Nu m` invi]i sus la o cafea? a \ntrebat-o el \n glum`,
privind-o cu ochi str`lucitori.
China abia reu[i s`-[i ascund` dezam`girea:
Sigur... hai sus, r`spunse, schi]nd un zmbet.
James o privi o clip` [i \ncepu s` rd`. Era att de u[or s`-i
PRE}UL IUBIRII 23

cite[ti sentimentele pe fa]`.


Glumeam doar. Nu mi-e deloc sete.
Prostu]ule! Adev`rul e c` abia a[tept s` v`d casa.
|n]eleg cum te sim]i, dar m-am tot gndit [i m` \ntrebam
dac` \]i dai seama ce \]i asumi dac` accep]i slujba. Casa aceea e
foarte mare, s` [tii, [i vei fi singur` cnd Ben e plecat... Nu vreau
s`-]i tai elanul, draga mea, dar vreau s` [tii c` aceasta nu e singura
slujb` din lume, [i dac` nu-]i place ceva, sunt sigur c` te pot ajuta
s` g`se[ti altceva. La naiba! Te-am ame]it de tot!
China \i strnse mna u[or, atent` s` nu-l deranjeze la
condus:
Apreciez tot ce mi-ai spus, James, [i sunt con[tient` c` sunt
prea preocupat` de casa fratelui t`u, dar nu m` pot ab]ine. |mi
caut ceva de lucru de cnd m-am mutat la Clare [i nu e u[or s` fii
dezam`git` \n fiecare zi. Vezi tu, nu cunosc prea mult` lume, deci
nu prea am cui s` cer ajutor. {i de aceea m` bucur foarte mult c`
te-am cunoscut.
{i eu, r`spunse James, lundu-[i ochii de la drum o secund`
pentru a-i zmbi. Sunt sigur c` vom fi buni prieteni.
A urmat o t`cere de cteva momente, deoarece China nu [tia
ce s`-i r`spund` [i se gndea la cuvintele lui. Brusc, [i-a \ncruntat
sprncenele [i s-a \ntors agitat` spre el:
Fratele t`u [tie despre mine? L-ai sunat asear`?
Am \ncercat, dar n-am reu[it s` dau de el. Dar m-am oferit
s`-i g`sesc o menajer`, iar el n-a avut nicio obiec]ie.
China ofta`. P`rea prea u[or totul, mai ales dup` attea luni
de c`ut`ri.
Dar dac` nu m` place? \ntreb` ea, sim]indu-se dintr-o dat`
foarte \ngrijorat`.
Nu prea sunt [anse s` nu te plac`. James p`rea foarte serios
24 RAMONA KISSY

[i relaxat. Nu era exact r`spunsul pe care-l a[tepta ea, dar


probabil c` [tia bine ce face, deci hot`r\ s` lase totul \n seama lui.
La urma urmei, n-avea niciun motiv s`-[i fac` griji.
Un sfert de or` mai trziu, ma[ina p`r`si [oseaua principal`.
Au trecut de o poart` cu stlpi de piatr` pe care se odihneau
vulturi sculpta]i, pe care timpul \[i l`sase amprenta, apoi au intrat
pe o alee pavat` cu pietri[ [i umbrit` de copaci. China studie cu
interes gr`dinile s`lbatice [i ne\ngrijite care se vedeau de o parte
[i de alta a aleii. Apoi v`zu casa. P`rea enorm`, iar James [i-a dat
imediat seama c` era foarte surprins`.
Dr`gu]`, nu-i a[a? i-a zis rznd.
Sper doar c` nu mi-am asumat mai mult dect pot duce,
r`spunse China.
}i-am spus deja c` nu e obligatoriu s` accep]i slujba. {tiu c`
pare emorm`, dar s` [tii c` e destul de mic` \n compara]ie cu alte
case din zon`.
China privi din nou cl`direa, de data aceasta mai obiectiv,
[i-[i d`du seama c` James avea dreptate. Nu era chiar a[a de mare
[i p`rea destul de compact`.
Probabil am comparat-o cu apartamenul lui Clare.
Hai s` mergem s-o vedem, vrei? a \ntrebat-o el.
U[a principal`, uria[` [i solid`, era vopsit` \n alb. James a
deschis-o [i au intrat \n`untru. Plimbndu-se prin holul enorm de
la intrare, China avu o tres`rire. De[i era redecorat` [i mirosea
\nc` a vopsea, casa p`rea pustie. Era evident c` Ben Galloway avea
gusturi foarte bune.
De ct timp locuie[te fratele t`u aici? Se \ntoarse spre James
[i-l surprinse privind-o cald [i amuzat.
Nu s-a mutat aici \nc`. A cump`rat casa abia acum vreo dou`
luni [i de atunci o renoveaz` [i o redecoreaz`. Dup` cum vezi,
PRE}UL IUBIRII 25

totule gata acum [i cred c` o s` se mute \n curnd.


Aceasta era explica]ia aerului pustiu al casei.
Dar unde locuie[te acum?
Are o cas` \n Londra. |n ultimii trei ani a locuit acolo [i prin
str`in`tate. James p`rea plictisit, iar China nu-l mai \ntreb` nimic,
dar \l rug` s`-i arate restul casei.
Nu era att de mare dup` cum se a[tepta, dar era foarte
impresionant` [i fusese modernizat` f`r` a-i afecta farmecul.
Salonul era imens. Tavanul cu brne [i pere]ii zugr`vi]i \n nuan]e
de maro, se asortau cu covorul [i cu fotoliile din piele. Camera
era decorat` cu plante exotice enorme, unele \nalte ct un copac,
cu sculpturi, picturi [i alte obiecte de art`. |ntreaga \nc`pere avea
un aer de bog`]ie [i senin`tate, dar era [i foarte masculin`. Era
foarte frumoas`.
China [i James s-au plimbat \mpreun` prin toat` casa, iar ea
era foarte \ncntat`. Se pare c` nu se f`cuse deloc economie la
bani cnd se arnajase casa.
Biroul avea lambriuri de stejar pe pere]i [i rafturi de
jur-\mprejur. Podeaua era din parchet, acoperit par]ial cu un
minunat covor chinezesc. Lemnele erau aranjate deja \n [emineu,
mai era nevoie doar de un chibrit.
Erau attea camere \nct China era ame]it`. Le-a pierdut [irul
la un moment dat, r`mnnd doar cu impresia unei frumuse]i
pline de gust. Piscina a fost cea care a surprins-o cel mai mult,
de[i nu era sigur` de ce. Sera imens` din spatele casei fusese
transformat` \ntr-o piscin` acoperit` [i \nc`lzit`, \nconjurat` de
plante luxuriante [i mobil` din trestie. Pe un perete erau cabinele
de schimbat, vopsite \n culori vii. Apa limpede [i albastr` parc` o
chema.
E incredibil! exclam` ea, \ncercnd s`-[i imagineze cum ar
26 RAMONA KISSY

fi s` \noate \n acest paradis tropical iarna, cnd ninge afar`.


Ben are cu siguran]` gusturi bune. Acum, hai s`-]i ar`t
camerele servitorilor, glumi el, lund-o de mn` [i intrnd din
nou \n cas`.
La parter fusese amenajat un apartament complet separat de
restul casei. Avea o sufragerie cu ferestre mari care d`deau spre
gr`dini, cu [emineu, un dormitor cu un pat imens, dulapuri vechi
[i telefon privat. Baia era albastr`, inclusiv mobila. Mai era o
camer` cu o canapea ce se putea transforma \n pat. China avea
impresia c` se afl` \ntr-un palat [i sim]i instinctiv c` vrea neap`rat
s` locuiasc` acolo.
Dar e minunat! exclam` ea, privindu-l cu ochi str`lucitori pe
James. Vreau slujba asta [i \]i mul]umesc foarte mult c` mi-ai
oferit-o mie. O s` muncesc din greu [i promit s` nu te
dezam`gesc.
James nu-[i putea lua ochii de la ea.
N-ai cum s` m` dezam`ge[ti.
{tii ce am vrut s` spun! China \ncepu s` rd`, refuznd s`-l
ia \n serios.
El s-a apropiat de fereastr` [i a \nceput s` priveasc` dealurile
din dep`rtare. De[i era amiaz`, era destul de \ntuneric afar`, iar
norii grei de pe cer vesteau ploaie.
Nu te deranjeaz` s` fii a[a de izolat` aici?
|ncerci cumva s` tragi de timp?
Nu, bine\n]eles c` nu! Vreau doar s` fii sigur`, r`spunse el
serios, \ntorcndu-se c`tre ea [i a[teptnd un r`spuns.
Nu m` deranjeaz` s` locuiesc aici singur`, de fapt sunt
sigur` c` o s`-mi plac` foarte mult. Toat` via]a am tr`it cu oameni
pe care nu i-am ales eu [i de aceea cred c` e minunat s`-mi iau
via]a \n mini [i s` tr`iesc aici.
PRE}UL IUBIRII 27

James ridic` din umeri:


P`i, dac` e[ti sigur`...
Sunt foarte sigur`. Deci, m` angajezi? Te rog, f`-m` fericit`,
\l implor` ea.
Cu o singur` condi]ie, r`spunse James cu un zmbet
misterios, iar China se \ncrunt`.
{i care ar fi aceasta?
S` iei cina cu mine \n aceast` sear`. P`rea foarte serios, iar
China izbucni \n rs.
Prostu]ule! Mi-ar pl`cea foarte mult s` iau cina cu tine.
Odat` stabilit acest lucru, mai r`mneau de discutat doar
detaliile privind slujba James se duse \n birou s`-l sune pe fratele
s`u, iar China nu avu curajul s` asculte conversa]ia, de team` c`
Ben Galloway ar putea s` se r`zgndeasc` \n ultimul moment. De
aceea s-a dus s` vad` buc`t`ria pe care o va folosi att ea ct [i
st`pnul casei. Era minunat` oricum nu se a[tepta la altceva
dup` ce v`zuse restul casei. Fusese modernizat` \n \ntregime [i
avea \n dotare toate dispozitivele posibile, inclusiv unele pe care
China nu le cuno[tea. "E o bucurie s` g`te[ti [i s` speli \ntr-o
astfel de buc`t`rie", \[i spuse ea, amintindu-[i buc`t`riile
demodate [i urte de la orfelinat.
Se opri \n mijlocul buc`t`riei, \nchise ochii [i strnse pumnii.
"Te rog, te rog, f` ca Ben Galloway s` m` angajeze", se ruga ea.
James a g`sit-o \n aceast` pozi]ie. L-a auzit intrnd [i s-a \ntors
spre el, privindu-l cu ochii ei mari, alba[tri. |n acel moment,
acesta era cel mai important lucru din lume pentru ea. Trebuia
neap`rat s` ob]in` slujba aceasta!
James r`mase t`cut un timp dar ea nu putea suporta aceast`
t`cere.
Deci? l-a \ntrebat ner`bd`toare, cu voce stins`.
28 RAMONA KISSY

Slujba e a ta, spuse el zmbind.


Oh, James, mul]umesc! F`r` s`-[i dea seama ce face, China
\l lu` \n bra]e, plin` de bucurie [i u[urare.
James a \mbr`]i[at-o [i el, iar China a sim]it c` g`sise \n sfr[it
un prieten adev`rat. Era un sentiment foarte pl`cut, pe care-l va
pre]ui mult timp de acum \nainte.
Ce a spus fratele t`u? \ntreb` ea cnd i-a dat drumul din
bra]e.
P`i ... a spus c` ar fi preferat un cuplu c`s`torit, pentru c`
so]ul s-ar fi putut ocupa de gr`din` [i de \ntre]inera casei, dar
i-am spus c` e[ti foarte priceput` [i descurc`rea]`, c` vei face o
treab` bun` [i c` nu va g`si pe altcineva mai potrivit. A fost de
acord, dar m-a \ntrebat dac` [tii s` g`te[ti. I-am spus c` da. Deci,
[tii s` g`te[ti?
Sigur c` da. De fapt, sunt o buc`t`reas` foarte bun` sau
cel pu]in a[a mi s-a spus. Dar mi se pare c` nu prea era dispus s`
m` angajeze, ad`ug` ea, sup`rat`.
Doar pentru c` ar fi vrut un cuplu. Dar te-a angajat, deci ce
mai conteaz` acum?
Ai dreptate, nu mai conteaz`, a r`spuns ea, fericit` din nou.
A vrut o persoan` \n care s` poat` avea \ncredere. Tu e[ti
demn` de \ncredere [i i-am spus [i lui asta. {i pe cuvnt c` a fost
foarte fericit!
Va veni s` discute cu mine? zise China, \ntrebndu-se cu ce
o s` se \mbrace ca s`-l impresioneze pe fratele cel bogat al lui
James.
Nu. Din p`cate, e prins cu treburi pentru moment, iar
mine va zbura spre Italia, a[a c` mi-a spus s`-]i dau ]ie cheile.
Po]i s` te mu]i aici cnd vrei o s` te ajut, bine\n]eles. Apoi \i
\ntinse o bucat` de hrtie. Acesta este salariul pe care ]i-l ofer`.
PRE}UL IUBIRII 29

Mi-a spus c` dac` nu e[ti mul]umit`, o s` rezolva]i problema cnd


se \ntoarce acas`.
China desp`turi bucata de hrtie [i r`mase cu gura c`scat`
cnd v`zu cifra scris` pe ea. |l privi pe James cu ochi mari de
uimire.
E... e mult prea mult, murmur` ea, \ntrebndu-se dac` nu
cumva viseaz`. Probabil se va trezi curnd, tot \n apartamentul lui
Clare, [i tot [omer`.
Mie nu mi se pare o sum` excesiv` [i sunt sigur c` Ben te
va face s` munce[ti pentru banii ace[tia.
Mai e ceva ce trebuie s`-mi spui? \ntreb` ea, ame]it` de un
asemenea noroc.
-~``` ... a, da! Mai e o anumit` doamn` Stephenson care vine
aproape \n fiecare diminea]`. Ea face aproape toat` cur`]enia \n
cas`, deci tu nu trebuie s`-]i faci griji pentru asta. {i mai e asta.
I-a dat ceva ce sem`na cu un teanc imens de bancnote. Acesta e
salariul pe o lun` \n avans [i ceva bani \n plus ca s` cumperi
mncare \n cas` [i pentru eventualele cheltuieli care vor ap`rea.
Dumnezeule mare! China se a[ez` imediat, pentru c` sim]ea
c` n-o mai ]in picioarele. Nu pot s` cred c` toate astea sunt
adev`rate, [opti ea, iar banii i-au alunecat din mn` pe mas`.
{i cred c` asta e tot, \ncheie James. Toate aceste lucruri
minunate [i nebune[ti care p`reau att de obi[nuite pentru el, ei
abia \i venea s` cread`. Toate problemele ei se rezolvaser` \n
dou`zeci [i patru de ore. Era mai mult dect \[i imaginase ea
vreodat`.
Orice alt` problem` o vei rezolva cu Ben cnd se \ntoarce
acas`. Mai ai vreo \ntrebare?
|nc` nu pot s` gndesc, recunoscu ea. N-o s` pot s`-]i
mul]umesc niciodat`, James, pentru tot ce ai f`cut pentru mine.
30 RAMONA KISSY

Pentru asta sunt f`cu]i prietenii, r`spunse el, zmbind. Nu


[tiu cum te sim]i tu, dar eu mor de foame. Mergem s` mnc`m
ceva?
Au luat prnzul pe malul rului, la un han vechi cu [emineu
cu foc de lemne. Au comandat amndoi friptur` [i, pentru c` nu
mncase nimic la micul dejun din cauza emo]iilor, China avea o
foame de lup. A vrut s` pl`teasc` ea masa pentru a-i mul]umi
astfel lui James, dar el n-a acceptat, ci a \nceput s` fac` glume pe
aceast` tem`:
Ce b`rbat a[ fi dac` a[ invita o femeie la mas` [i apoi a[
l`sa-o pe ea s` pl`teasc`? China a fost nevoit` s` se dea b`tut`.
Dou` ore mai trziu, James a condus-o \napoi la Clare acas`,
dar n-a vrut s` intre, pentru c` avea o \ntlnire de afaceri. Abia
dup` ce ma[ina a plecat, China [i-a dat seama c` nu [tie nimic
despre via]a lui. |nc` de cnd s-au cunoscut, s-a interesat doar de
ea [i de fratele lui" Ct de egoist` pot s` fiu, \[i spuse cu triste]e,
amintindu-[i tonul plictisit al vocii lui cnd a trebuit s` r`spund`
la nenum`rate \ntreb`ri despre fratele lui. Voi insista s` vorbeasc`
despre el toat` noaptea, hot`r\ ea, gndindu-se la \ntlnirea pe
care o aveau \n acea sear`. Sper c` nu s-a sim]it jignit."
Clare s-a bucurat foarte mult cnd a auzit vestea cea bun`.
China a g`sit-o lucrnd la ma[ina de cusut [i i-a povestit tot
imediat ce a intrat \n cas`.
Oh, China, m` bucur a[a de mult pentru tine! M-am sim]it
responsabil` cumva pentru c` n-ai mai putut \nchiria acest
apartament, dar iat` c` acum totul s-a rezolvat, i-a spus ea
ner`bd`toare, s`rind \n picioare pentru a o \mbr`]i[a.
{i-au petrecut dup`-amiaza bnd cafea [i pl`nuind mutarea
Chinei. N-avea niciun motiv s` nu se mute la Aspenmere Hall \n
acea s`pt`mn` [i a \nceput s`-[i examineze imediat lucrurile. Nu
PRE}UL IUBIRII 31

avea prea multe de mutat, probabil le va putea duce pe toate


odat` cu ma[ina ei veche [i uzat`.
Acesta este unul din pu]inele avantaje ale unei vie]i \n
mi[care, i-a spus lui Clare, zmbind.
S-a preg`tit atent pentru \ntlnirea cu James. A \mbr`cat cu o
rochie neagr` simpl` din crep, \nfrumuse]at` cu o mic` bro[` cu
diamant, un cadou de Cr`ciun de la Adele Cencelli. S-a machiat
cu grij`, fardndu-[i ochii mai mult ca de obicei. P`rul \i c`dea \n
valuri \n jurul fe]ei alungite [i pe umeri. Cu siguran]` ar`ta foarte
bine, iar ochii lui James i-au confirmat asta atunci cnd a venit
s-o ia la opt fix.
|n timpul cinei delicioase la un restaurant extrem de scump,
a aflat c` James este contabil [i c` [i-a \nceput de curnd o
afacere. Se \ntreba \n sinea ei de ce nu lucreaz` \mpreun` cu
fratele lui, dar a sim]it c` James este foarte competitiv; voia s` se
descurce singur, [i nu putea s`-l condamne pentru asta. A mai
aflat c` locuie[te \ntr-un apartament \ntr-o cl`dire nou` [i luxoas`
\n afara ora[ului. Era pe drumul bun spre succes, dar era calm,
iste] [i ambi]ios. China n-avea nicio \ndoial` c` va deveni la fel de
cunoscut ca fratele lui. |n ciuda ambi]iilor sale, era o companie
pl`cut` [i amuzant`, iar ea a rs foarte mult \n acea sear`.
El a \ntrebat-o cnd se va muta la Aspenmere Hall,
oferindu-se s-o ajute. I-a r`spuns c` va fi acolo pn` la sfr[itul
s`pt`mnii, dar a refuzat politicos ajutorul lui. Nu avea prea
multe de mutat [i ar prefera s-o fac` singur`; era timpul s`-i arate
c` e independent`.
Am dou`zeci de ani, i-a spus ea, [i e timpul s` fiu pe
picioarele mele, \n loc s` m` bazez pe bun`tatea celorlal]i.
Att de b`trn` [i att de \n]eleapt`, a glumit James. A
\n]eles c` ea simte c` trebuie s` fac` singur` acest pas [i n-a mai
32 RAMONA KISSY

insistat.
China nu-[i amintea s` fi rs vreodat` att de mult ca \n acea
sear`. I-a m`rturisit asta lui James cnd au ajuns la poarta casei lui
Clare. L-a invitat la o cafea, dar el a refuzat, explicndu-i c` a doua
zi avea treab` de diminea]`. A s`rutat-o tandru pe frunte [i a
promis s` treac` pe la Aspenmere Hall imediat ce se va muta
acolo. De fapt, o va suna la Clare \nainte s` plece, iar pn` atunci
se vor \ntlni cu siguran]` la nunt`.
China i-a f`cut cu mna pn` cnd a disp`rut \n noapte. A
intrat apoi \n cas` [i [i-a dat seama c` e foarte obosit`. Se pare c`
noaptea nedormit` [i tot ce se \ntmplase \n acea zi au epuizat-o.
Clare nu era acas`, a[a c` s-a dus direct \n pat [i a adormit
imediat.

***

China a hot`rt s` se mute \n casa lui Ben Galloway \n ziua \n


care se c`s`torea Clare, la exact o s`pt`mn` dup` ce a ob]inut
slujba. A fost o nunt` restrns`, simpl`, iar James a fost cavaler de
onoare.
Clare era foarte frumoas` [i str`lucitoare \n rochia alb` de
voal, iar China a ascultat cu lacrimi \n ochi cum Clare [i Paul \[i
jurau iubire etern`. P`reau att de ferici]i \mpreun`, iar
ceremonia a fost att de emo]ionant`, \nct nu s-a putut ab]ine s`
nu plng`.
Imediat dup` aceea s-a organizat o mic` mas` festiv` la casa
lui Paul, iar China [i-a petrecut aproape tot timpul sporov`ind cu
James. L-a \ntrebat dac` [tie cnd se va \ntoarce fratele lui la
PRE}UL IUBIRII 33

Aspenmere Hall, dar James i-a spus c` Ben era \nc` \n Italia [i nu
[tie ce planuri are.
Cnd s-a terminat petrecerea, Paul [i Clare au pornit spre
aeroport ca s` prind` avionul spre Mexic. Acolo urmau s`-[i
petreac` luna de miere. China, \mpreun` cu c]iva prieteni, au
r`mas \n fa]a casei pentru a-[i lua r`mas-bun. Apoi au plecat cu
to]ii.
Deci, azi e ziua cea mare? a \ntrebat-o James cnd au r`mas
singuri.
Da, o s` m` mut dup`-amiaz`. China era foarte
ner`bd`toare.
E[ti sigur` c` nu vrei s` te ajut? James s-a uitat la ceas.
Sunt foarte sigur`. Iar tu e[ti foarte ocupat zilele astea. Dar
mul]umesc oricum, i-a zmbit ea.
Atunci, ie[im la cin` disear`?
Sigur! Ar fi minunat.
|n timp ce vorbeau, o limuzin` neagr` a oprit lng` ei, iar
[oferul a cobort geamul pentru a-l saluta pe James. El s-a \ntors
spre China, zmbind trist.
Ai ma[in`?
Da, e acolo, a r`spuns ea, ar`tnd spre partea cealalt` a
str`zii.
Trebuie s` plec, acum. Ne vedem disear` la opt, cnd vin s`
te iau. |]i plac cinii?
Da, dar... N-a avut timp s` termine \ntrebarea, pentru c` el
a s`rutat-o pe obraz [i a urcat repede \n ma[in`. A l`sat-o pe China
privind mirat` \n urma lui, \ntrebndu-se dac` nu cumva a
\nnebunit. Dar nu mai avea rost s` \ncerce s` ghiceas` ce a vrut s`
spun` [i s-a \ndreptat spre ma[ina, ei .
Apartamentul lui Clare era gol, exceptnd lucrurile ei adunate
34 RAMONA KISSY

\n sufragerie. Era foarte trist totul. China s-a schimbat \ntr-o


pereche de blugi comozi [i o bluz` albastr`. {i-a f`cut o cafea [i
s-a a[ezat la fereastr`, trist`. Paul strnsese toate lucrurile lui
Clare \ntr-o ma[in` \nchiriat` [i, cu o sear` \nainte, le-a dus la el
acas`. China privi \n jur; fusese foarte fericit` aici [i-i va fi foarte
dor de Clare. {i-a aprins o ]igar` [i a fumat-o \ncet, pn` [i-a
terminat cafeaua. Apoi a sp`lat cea[ca [i [i-a adunat lucrurile. Era
un nou \nceput pentru ea, nu era timp pentru a fi sentimental`.
A aranjat totul cu grij` [i [i-a dat seama c` au \nc`put toate \n
ma[in`. Era suficient un singur drum. S-a mai uitat o dat` prin
cas`, lundu-[i r`mas-bun [i asigurndu-se c` n-a uitat nimic. Apoi
a \nchis u[a pentru ultima dat` [i a l`sat cheile celor care locuiau
\n apartamenul de la parter. Triste]ea i-a disp`rut pe m`sur` ce se
apropia de Aspenmere Hall, fiind \nlocuit` de presentimente
bune. Era sigur` c` a f`cut foarte bine acceptnd aceast` slujb`.
A parcat ma[ina \n spatele casei [i a intrat pe u[a din dos. Era
mult mai aproape de camerele ei [i era mult mai u[or s`-[i care
lucrurile pe acolo. I-a luat o or` s` despacheteze hainele [i s` le
a[eze \n dulapurile elegante [i \n sertare. Era un sentiment pl`cut
s`-[i vad` hainele aranjate [i diverse lucruri \mpr`[tiate prin
camer`. A ag`]at cea mai valoroas` posesiune a ei, o pictur`
abstract` a unui celebru artist italian, pe peretele din fa]a patului,
ca s-o vad` \n fiecare diminea]` cnd se treze[te. {i-a aranjat
cosmeticele \n baia albastr`, apoi a f`cut focul \n sufragerie. Era o
dup`-amiaz` \ntunecat` [i b`tea vntul. Se \nserase, a[a c` a tras
draperiile grele [i a aprins l`mpile din camer`.
Casa era cald`, confortabil` [i frumoas`. {i-a f`cut o cafea
dup` ce a terminat totul [i s-a a[ezat lng` foc s-o bea, ascultnd
vntul [uiernd prin copaci. A cuprins-o un sentiment de c`ldur`
[i siguran]`. Probabil a a]ipit, pentru c` a trezit-o soneria. S-a uitat
PRE}UL IUBIRII 35

speriat` la ceas [i a constatat c` e ora opt. Sigur era James la u[`,


gata s-o scoat` \n ora[, iar ea nici m`car nu se schimbase.
{i-a aranjat pu]in p`rul [i a s`rit \n picioare. Soneria a mai
sunat o dat`, iar ea s-a gr`bit s` deschid`. Era James la u[`, cu un
co[ \ntr-o mn` [i o pung` de hrtie \n cealalt`.
Oh, James, \mi pare r`u! Cred c` am adormit [i \nc` nu
m-am sp`lat [i nici nu m-am schimbat, a explicat ea repede. Apoi
a v`zut c` plou`, iar p`rul lui era ud. Intr`, nu [tiam c` plou`. Ce
ai acolo? l-a \ntrebat curioas`, ar`tnd spre lucrurile pe care le
avea \n mini.
A[teapt` [i ai s` vezi, i-a r`spuns el misterios, apoi a
ad`ugat: Nu mai spune nimic. Nu m-ai l`sat s` deschid gura de
cnd am venit. P`rea att de serios, dar ochii \i str`luceau de
bucurie, iar China a \nceput s` rd`.
|mi pare r`u, dar m-am speriat pu]in cnd m-am trezit [i am
v`zut ce trziu e. Haide, intr`!
Au intrat \n sufragerie [i James a \nceput s` studieze cu interes
felul \n care aranjase ea totul, \n timp ce China a mai pus ni[te
lemne pe foc.
E foarte frumos aici la tine, a remarcat el, l`snd jos co[ul
[i dezbr`cndu-se de haina ud`.
Mul]umesc. Vrei o cafea? Dar \nainte ca el s` r`spund`,
ad`ug`: Oh, spune-mi, te rog, ce ai adus, c` nu mai am r`bdare!
James a luat-o u[or de umeri [i a f`cut-o s` se a[eze pe un
scaun:
Stai jos, lini[te[te-te, [i o s`-]i spun. M-am gndit c` s-ar
putea s` fii prea obosit` pentru a ie[i la cin`, a[a c` \n acea pung`
ar`t` cu degetul punga de hrtie e tot ce am nevoie pentru a
preg`ti repede o mas` pentru dou` persoane, ca s` nu mai
vorbesc despre vin [i desert. Iar aici... A \ngenuncheat \n fa]a
36 RAMONA KISSY

co[ului [i a \nceput s` desfac` leg`turile. Aici se afl` cadoul care


\]i va lumina casa.
China s-a uitat \n`untru [i a v`zut un c`]elu[ adorabil care o
privea cu ni[te ochi c`prui imen[i.
James, e att de dr`gu]! A luat \n bra]e c`]elu[ul, care a
\nceput imediat s-o ling` pe b`rbie. Deci, despre asta vorbeai
azi-diminea]`?
Exact. A[a n-o s` te mai sim]i singur` [i cred c` va fi un cine
bun de paz` atunci cnd vei fi singur` acas`. {i \n plus e bine
crescut, a[a c` nu trebuie s`-]i faci griji pentru nimic.
Cum s`-i pun numele?
Ce zici de Noroc? suger` James. |n cinstea noii tale vie]i.
Noroc! a \ncercat China, iar c`]elu[ul a ciulit urechile [i a
lins-o pe nas, bucuros. Se pare c`-i place. Atunci, a[a \i va r`mne
numele.
James a privit-o jucndu-se cu cinele [i o lumin` ciudat` i
s-a aprins \n ochi. China i-a surprins privirea [i [i-a dat seama
imediat c` o dore[te. A respins imediat gndul, dezgustat`. |l
iubea pe James ca pe un prieten, nimic mai mult. Crezuse c` el a
\n]eles.
Spuneai c` vrei cafea sau nu? l-a \ntrebat ea cu voce stins`
[i speriat`.
Nu, mul]umesc. Privirea ciudat` [i fl`mnd` din ochii lui
disp`ruse la fel de repede cum ap`ruse [i totul a reintrat \n
normal. Cred c` mai bine a[ \ncepe s` preg`tesc masa.
Vrei s` te ajut?
Mai bine ai grij` de Noroc [i arat`-i noua lui cas`.
Nu [tiam c` te pricepi la g`tit, glumi China.
Sunt un b`rbat cu multe calit`]i, iar majoritatea sunt
ascunse.
PRE}UL IUBIRII 37

China a f`cut du[, [i-a sp`lat [i piept`nat p`rul, iar Noroc a


urm`rit-o peste tot, privind-o cu ochii plini de iubire. Se pare c`
erau deja prieteni, iar China era foarte fericit`. Va trebui s`-i
cumpere o zgard`, o pl`cu]` cu nume [i o les`. Se vor distra de
minune.
Masa preg`tit` de James a fost un succes. A[a cum a spus, era
un buc`tar priceput. Au mncat carne de miel cu sos [i legume,
tort de ciocolat` pe care a recunoscut c` nu l-a f`cut el brnz`
[i fructe. Era o atmosfer` relaxat` [i pl`cut`, iar China, orict a
fost de atent`, n-a mai v`zut nicio urm` din expresia pe care a
surprins-o \nainte de cin`. Spera c` a fost doar imagina]ia ei.
S-a trezit devreme a doua zi diminea]`, ne[tiind \n prima clip`
unde se afl`. Privind \n jur, a v`zut tabloul pe perete. A sim]it un
fior de fericire str`b`tnd-o cnd [i-a reamintit totul. Era o zi
mohort` [i ploioas`. A privit pe ferestr` [i a v`zut copacii
aproape desfrunzi]i. Se apropia iarna.
A s`rit din pat, fredonnd o melodie. Nici m`car vremea urt`
nu-i putea alunga bucuria de a se afla \n aceast` cas` minunat`.
I-a dat s` m`nnce lui Noroc \n buc`t`rie [i a f`cut cafea,
\ntrebndu-se dac` doamna Stephenson va veni \n acea zi. Va face
un du[, se va \mbr`ca, apoi va explora din nou fiecare camer` din
cas`. Iar dup` prnz va merge s` cumpere mncare, pentru a fi
preg`tit` la \ntoarcerea necunoscutului Ben Galloway.
|n timp ce sorbea cafeaua, se \ntreba cum e oare acest b`rbat.
Poate o copie mai b`trn` [i mai bogat` a lui James? Ar fi dr`gu]
s` fie a[a, de[i nu [i-l putea imagina sem`nnd cu James. "Sper
din toat` inima c` ne vom \n]elege bine, se gndea \ngrijorat`. O
s`-l fac s` m` plac` [i voi face totul att de bine, \nct va fi foarte
mul]umit sau poate chiar fericit c` sunt menajera lui."
Cu aceast` atitudine pozitiv`, [i-a terminat cafeaua [i s-a dus
38 RAMONA KISSY

\n baie s` fac` un du[ \nainte de a se \mbr`ca. A deschis robinetul


de ap` cald`, dar nu s-a \ntmplat nimic. S-a auzit doar un zgomot
metalic de ]eav`. A \nchis robinetul, a a[teptat pu]in, apoi l-a
deschis din nou. Tot nimic. "La naiba, \[i spuse ea, nu e un
\nceput promi]`tor al zilei." A \ncercat apoi apa cald` de la
chiuvet`, cu acela[i rezultat nu curgea niciun strop. Nu
\n]elegea ce se petrece, pentru c` apa rece func]iona, dar \ntr-o zi
ca aceasta, nici nu se punea problema s` fac` un du[ rece.
Apoi i-a venit ideea c` ar putea \ncerca o alt` baie din cas`. Nu
va afla nimeni. {i-a luat ni[te prosoape, [amponul [i,
asigurndu-se c` Noroc era \nchis bine \n buc`t`rie, a urcat
repede scara monumental`, \n c`ma[` de noapte.
A intrat \ntr-o camer` care era \n mod evident dormitorul lui
Ben Galloway. Era foarte masculin [i luxos, cu pere]ii vopsi]i \n
ro[u-\nchis [i un pat imens cu a[ternuturi din satin ro[u. Chiar [i
ferestrele aveau jaluzele din lemn de culoarea vinului, iar China a
\nceput s` rd` singur`, \ntrebndu-se ce fel de b`rbat ar putea
avea o camer` ca aceasta.
Nu s-a putut ab]ine s` nu se a[eze pe pat, iar a[ternuturile
erau reci, moi [i senzuale sub degetele ei. "Oare are iubite? s-a
\ntrebat ea, privind tablourile cu imagini agresive de pe pere]i. Cu
un asemenea pat, f`r` \ndoial` c` are iubite."
Mobila era foarte elegant`, iar China a studiat \ntreaga
camer`, \ncercnd s` ghiceasc` personalitatea noului ei [ef. {i-a
amintit cu greu de du[, a s`rit \n picioare [i a intrat \n baie. {i
aceasta era decorat` \n ro[u-\nchis, cu oglinzi mari [i lucruri
b`rb`te[ti \mpr`[tiate peste tot.
" Cu siguran]`, e un b`rbat c`ruia \i place foarte mult ro[ul",
\[i spus ea, privindu-se \n una din oglinzile imense. P`rea ridicol
de feminin` \n acea \nc`pere de o masculinitate agresiv`. P`rul \i
PRE}UL IUBIRII 39

era r`v`[it, ochii \i p`reau foarte str`lucitori [i mari pe fa]a mic`,


iar trupul ei ml`dios [i sub]ire p`rea seduc`tor acoperit de haine.
Parc` era o str`in`. " Ce efect ciudat poate avea o camer`", se
gndi ea.
A dat drumul la ap` [i, miracol! Func]iona. S-a dezbr`cat
repede petrecuse prea mult timp visnd [i a intrat sub du[ul
potrivit de fierbinte.
Tocmai \[i d`duse cu [ampon pe p`r [i se cl`tea pentru ultima
dat`, cnd a auzit pe cineva intrnd \n dormitor. A \nghe]at de
spaim`. A \nchis ochii o clip`, dar apoi [i-a amintit de doamna
Stephenson [i a oftat u[urat`. O clip` mai trziu, lini[tea ei a fost
spulberat` pentru c` a auzit foarte clar un fluierat masculin \n
camer`, apropiindu-se de baie.
"Probabil e James", \[i spuse ea, dojenindu-se c` n-a \ncuiat
u[a la baie, rugndu-se ca el s` nu intre acolo. Ar fi fost prea
jenant.
Sunt \n baie, James. Ies imediat, strig` ea tare, pentru a-l
avertiza.
Fluieratul s-a oprit [i, \nainte ca China s` \[i dea seama ce se
\ntmpl`, u[a de sticl` de la du[ se deschise [i o voce puternic` [i
nervoas`, pe care China [i-o amintea foarte bine, a \ntrebat:
Ce naiba faci la mine \n baie?
Capitolul 3

Acesta era cel mai penibil moment din via]a ei. |ntregul corp
i-a \n]epenit privindu-l pe b`rbatul din Porche care aproape o
accidentase cu vreo s`pt`mn` \n urm` [i care se afla acum \n fa]a
ei. Nu putea nicicum s` r`spund` \ntreb`rii lui brutale [i era att
de [ocat` \nct nu putea nici m`car s` \ntind` mna s` ia un
prosop pentru a-[i acoperi trupul gol.
}i-ai pierdut glasul? a \ntrebat-o el cu o voce suav`, iar
China s-a \nro[it pn` \n vrful nasului.
Ochii lui aurii o studiau \ncet, din cap pn`-n picioare, iar ea
era prea uimit` ca s` mai poat` face ceva. |i privea pur [i simplu
fa]a arogant`. Ochii lui erau hipnotici [i, spre ru[inea ei, trupul
r`spundea parc` privirii lui intime. Era att de intens`, \nct
sem`na cu o mngiere.
Privirea lui i-a fixat apoi f`r` mil` ochii, f`r` s`-i dea voie s`-i
plece. Apa cald` i se scurgea \n continuare pe trup. Apoi gura i
s-a strmbat \ntr-un zmbet:
Foarte frumoas`! E[ti cu siguran]` diferit` de restul femeilor
pe care le place fratele meu.
Vocea lui era rece, iar \n acel moment China [i-a venit \n fire.
PRE}UL IUBIRII 41

Parc` tocmai sc`pase de o vraj` care o paralizase un timp. A


\nh`]at un prosop ro[u de pe suportul de lng` du[, s-a \nvelit
repede cu el, cu fa]a arzndu-i \nc` de ru[ine.
Cnd ap`ruse att de brusc, s-a gndit c` poate e un ho], dar
atunci cnd a pomenit de "fratele lui", adev`rul crud i se revelase.
Era Ben Galloway, noul ei [ef. |[i dorea cu disperare s` fie oricine
altcineva din lume \n afar` de el.
M` gndeam c` e cam trziu acum s` mai faci pe modesta,
a remarcat Ben Galloway, privind-o cinic.
China a plecat capul pentru c` aceast` remarc` o umilise. Nu
[tia ce s`-i r`spund`, sim]ea un nod \n gt [i dorea din toat` inima
s` se deschid` p`mntul de sub picioarele ei [i s-o \nghit`. Cu o
mi[care gra]ioas`, s-a \ntors cu fa]a c`tre el. {i-a umezit nervoas`
buzele, [tiind c` trebuie s` spun` ceva. El st`tea lng` ea, perfect
nemi[cat, privind-o. A[tepta o explica]ie.
|mi ... \mi pare r`u... \ncepu ea timid, sim]indu-se tot mai
stingher`. Din p`rul blond \i picura ap` rece pe pielea
\nfierbntat`, f`cnd-o s` tremure, cu toate c` trupul \i ardea.
Ochii ei au \nceput s`-i cerceteze fa]a. Era foarte enigmatic,
rece [i \nchis, dar ochii dureros de vii o priveau insistent. Se
\ntreba dac` \i face pl`cere aceast` situa]ie. Cu siguran]`, \i f`cea
pl`cere. A \ncercat din nou:
|mi ...
{tiu c` \]i pare r`u, dar nu crezi c` e cam trziu pentru asta,
draga mea? Fratele James e jos, preg`te[te micul dejun, nu-i a[a?
China nu \n]elese imediat cuvintele lui, dar cnd [i-a dat
seama ce a vrut s` spun`, a sim]it furia crescnd \n ea [i, \nainte
s` se \ntrebe ce face, s-a \ntins [i i-a dat o palm` lui Ben Galloway,
f`r` s`-i pese c` prosopul i-a alunecat, descoperindu-i un sn. Nu
avusese for]a necesar` pentru a-l r`ni, bine\n]eles, dar s-a sim]it
42 RAMONA KISSY

triumf`toare o clip`, citind surpriza \n ochii lui reci. Bucuria a


durat pu]in, pentru c` el a prins-o de mn`, strngnd-o cu
degetele, f`r` s-o lase s` se \mbrace. Dac` [i-ar fi mi[cat cealalt`
mn`, prosopul ar fi alunecat de tot.
Stnd acolo, [i-a amintit \ntlnirea lor nefericit`. {i atunci
vrusese s`-l loveasc`, dar ezitase, temndu-se de reac]ia lui. A
\nceput s` regrete comportamentul ei impulsiv. |ncerc` s`-[i
elibereze mna din strnsoarea lui, dar a fost inutil [i nu
\ndr`znea s` fac` prea multe mi[c`ri de team` c` \i va c`dea
prosopul.
D`-mi drumul, nesim]itule! a [uierat ea, mai sup`rat` dect
fusese vreodat`.
Ca s` m` love[ti din nou? Nu prea cred. {i \n plus, \]i st`
foarte bine cu acest prosop, i-a r`spuns obraznic, cu ochii pironi]i
pe snul ei descoperit.
China [i-a dat seama c` lupta e pierdut`. Nu-l cuno[tea pe
acest b`rbat [i dac` nu era atent`, probabil o va umili din nou.
Dac` ai nevoie s` folose[ti aceast` for]` brutal`, atunci n-ai
dect s` te ui]i ct vrei, i-a spus cu o voce glacial`, spernd c`
aceast` replic` va avea asupra lui efectul scontat [i c` o va l`sa \n
pace. Iar ea va fugi s` se ascund` [i s` \ncerce s` uite aceast` scen`
nefericit` care o va urm`ri cu siguran]` nop]i de-a rndul.
Din nefericire, replica ei ustur`toare n-a avut niciun efect.
Ben Galloway abia a schi]at un zmbet [i i-a r`spuns amuzat:
|]i merge mintea, nu glum`! M` \ntreb dac` asta \l atrage pe
fratele meu la tine.
O insultase inten]ionat, dar i-a dat brusc drumul la mn`, ca
[i cum atingerea ei \l dezgusta.
|mbrac`-te! i-a spus rece, privindu-i cu un vag dezgust
trupul sl`bu]. A c`utat \n buzunar [i a scos un por]igaret, a scos o
PRE}UL IUBIRII 43

]igar`, a pus-o \n gur` [i a aprins-o. China \l privea pe sub gene,


a[teptnd s` ias` din baie. Sem`na cumva cu un ]igan, foarte
departe de b`rbatul distins, \mbr`cat \ntr-un costum scump, pe
care [i-l amintea. Purta blugi strm]i [i o c`ma[` neagr` din
bumbac, descheiat`, sco]nd la iveal` un piept musculos, cu p`r
scurt. Era evident c` se preg`tea [i el s` fac` un du[.
Era neras [i p`rea obosit, cu cearc`ne sub ochii de o culoare
ciudat`. I-a privit chipul. |nconjurat de p`r lung, negru, avea
pome]ii proeminen]i [i un maxilar puternic. Privindu-l, China a
sim]it o durere surd` \n zona inimii [i nu-[i explica de ce. Nu se
mi[case din loc. St`tea [i fuma, sco]nd nori de fum pe gura
frumos desenat`, privind-o cum \l studiaz`.
Vrei, te rog, s` m` la[i singur`? l-a \ntrebat t`ios,
s`getndu-l cu o privire furioas`.
Dac` insi[ti. De[i nu mai are rost, nu crezi? Ochii lui de
chihlimbar au mai privit-o o dat` din cap pn`-n picioare,
f`cnd-o s` \n]eleag` foarte bine ce a vrut s` spun`. Apoi s-a \ntors
[i a p`r`sit \nc`perea f`r` grab`.
Imediat ce a r`mas singur`, China s-a a[ezat pe marginea c`zii,
acoperindu-[i fa]a cu minile. Ce jenant! Cu siguran]`, nu \[i
imaginase c` a[a va decurge prima \ntlnire cu [eful ei. |l
recunoscuse imediat, bine\n]eles, [i acesta a fost [ocul cel mai
mare c` aceast` brut` rece [i arogant` e fratele lui James. Era de
necrezut [i nu p`rea un semn bun. Se \ntreba dac` a
recunoscut-o [i el. Ar fi fost de mirare s` nu-[i aminteasc` de ea.
Sau poate a[a conduce de obicei. Dar, pe de alt` parte, dac` a
recunoscut-o, de ce n-a spus nimic?
S-a ridicat \ncet \n picioare, dndu-[i seama c` tremur` toat`.
Era sigur` c` nu va fi de acord s` munceasc` pentru el. {i ea nici
nu se gndea la asta. S-a [ters repede [i s-a \mbr`cat \n c`ma[a de
44 RAMONA KISSY

noapte, care cu siguran]` lui i se va p`rea foarte urt` lui. "Of, de


ce nu mi-am adus m`car halatul?" se \ntreba ea. Dar era prea
trziu s` se gndeasc` la ce ar fi trebuit s` fac`. A tras aer \n piept,
tremurnd \nc`, a deschis u[a de la baie [i a p`[it \n dormitorul
lui Ben Galloway, cu capul sus. La urma urmei, mndria era
singurul lucru care-i mai r`m`sese.
Privirea lui se plimba pe trupul ei zvelt [i crispat, ascuns sub
dantela seduc`toare. S-a uitat apoi la pat, iar China, urm`rindu-i
privirea, a observat cu nelini[te urma clar` a corpului ei, acolo
unde se a[ezase mai devreme. Abia atunci a \n]eles ce a vrut el s`
spun`. Credea c` a dormit cu James \n patul lui.
Domnule Galloway ... \ncepu ea, \ncercnd s`-i explice.
Deci [tii cine sunt, i-a t`iat-o el scurt.
V` rog s` m` l`sa]i s` v` explic...
Explica]iile nu mai sunt deloc necesare. Vreau s` pleci,
draga mea. Acum! Ai \n]eles? |mbrac`-te [i pleac`.
China a oftat [i apoi a \ncercat din nou:
Domnule Galloway, James mi-a dat...
A f`cut un pas spre ea, iar ea s-a lipit [i mai tare de perete.
Trupul lui puternic era amenin]`tor, dar, cu toate c` era foarte
nervos, [i-a dat seama c` se putea controla.
Ai auzit ce am spus? Vreau s` pleci acum! {i chiar nu m`
intereseaz` ce a spus sau ce a f`cut James, [i nu m` intereseaz`
dac` te culci sau nu cu el, atta timp ct n-o face]i \n patul meu.
Ai \n]eles?
Cum \ndr`zni]i s` spune]i a[a ceva? izbucni China, nefiind
\n stare s`-[i mai p`streze calmul. {i \n caz c` v` intereseaz`,
domnule Galloway, nu m-am culcat cu James [i n-am nicio
inten]ie s-o fac, [i ... chiar dac` a[ face-o, n-a[ alege \n niciun caz
patul dumneavoastr`, pute]i fi lini[tit. A[ternuturile acestea ro[ii
PRE}UL IUBIRII 45

mi se par \ngrozitoare! \ncheie ea, ca un copil furios.


Sprncenele lui s \ncruntar`:
Poate m` a[teptai pe mine, atunci. A mai f`cut un pas spre
ea, dar nu se putea citi nimic pe fa]a lui. Dac` James tot nu e prin
preajm`, a[ putea s`-l \nlocuiesc eu. La urma urmei, nu g`sesc \n
fiecare zi cnd m` \ntorc acas` o femeie goal` la mine \n baie.
China [i-a dat seama c` o tachineaz`.
M` surprind cuvintele dumneavoastr`. Se pare c` v` gndi]i
mult la persoana dumneavoastr`. Ce v` face s` crede]i c` a]i putea
s`-l \nlocui]i pe James? Nu v-a[ atinge nici m`car dac` a]i fi ultimul
b`rbat din lume nu mi se pare c` sunte]i atr`g`tor deloc. V` e
clar acum? l-a \ntrebat t`ios. {tia \n inima ei c` minte \n leg`tur`
cu tot ce spusese. El era un b`rbat foarte atr`g`tor, iar o parte din
ea a r`spuns [armului s`u magic, chiar dac`-l ura, iar asta o f`cea
s` fie [i mai nervoas`.
Se citea un cinism amuzat pe fa]a lui, ascultnd-o.
Vrei s` m` impresionezi? Apoi ad`ug`, ca [i cum un gnd \i
trecuse prin minte: {i dac` nu ai venit aici cu James, cum naiba ai
trecut de menajer`? Sau e [i ea o alt` "alegere \n]eleapt`" a lui
James?
China inspir` profund. Aceasta era [ansa ei:
Eu sunt menajera dumneavoastr`. Iar dac` m-a]i l`sa s` v`
explic ...
Oh, nu, a \ntrerupt-o Ben, surprins. Scute[te-m` de detaliile
picante. |mi pare r`u dac` fratele meu a vrut s` fac` o glum`, dar
e[ti concediat`.
S-a \ntors cu spatele, f`cndu-i semn s` plece. China a devenit
palid`, regretnd tot ce i-a spus. {tia c` aparen]ele o incriminau,
dar \[i dorea s`-i dea voie s`-i explice totul. Doar cu o or` mai
devreme, via]a ei fusese perfect` [i credea c` problemele ei au
46 RAMONA KISSY

luat sfr[it. N-avea unde s` mearg`, dac` ar fi trebuit s` plece


acum. Ce o s` fac`?
Ben Galloway se \ntoarse spre ea [i o privi.
Nu ai auzit ce am spus? a \ntrebat-o r`bd`tor. E[ti
concediat`. O s`-]i dau recomand`rile necesare [i salariul pe o
lun`, dar te rog s` pleci acum. Furia lui trecuse, era distant [i-i
vorbea pe un ton oficial.
Nu m` pute]i concedia! a murmurat China, speriat`.
Tocmai am f`cut-o.
{i-a ridicat capul, mndr`, [i l-a privit \n ochii aurii, f`r`
expresie.
Sunt o menajer` foarte bun` pute]i s` v` uita]i prin cas`.
{i sunt [i o buc`t`reas` foarte priceput`, a ad`ugat, amintindu-[i
ce-i spusese James.
Poate, dar nu e[ti ce caut eu, i-a r`spuns el, ridicnd
nep`s`tor din umeri.
De ce? l-a \ntrebat ea, trist`.
Chiar trebuie s`-]i spun pe litere? E[ti prea tn`r`, prea
volubil` [i te-ai \ncurcat cu fratele meu. Iat` trei motive bine
\ntemeiate pentru \nceput, i-a zis rece, insinund c` are prea
multe defecte ca s` vorbeasc` despre ele.
Nu-mi da]i nici m`car o [ans`? Pot s` v` explic ce s-a
\ntmplat cu du[ul n-am avut nicio inten]ie rea. A privit-o
sceptic, dar nu a spus nimic, a[a c` ea a continuat. Nu venea ap`
cald` la mine la baie. M-am gndit c` nu va fi nicio problem` dac`
folosesc baia dumneavoastr`. Nu m` a[teptam s` v` \ntoarce]i a[a
de curnd...
A fost foarte evident c` nu m` a[teptai acas`. Dar oricum nu
mai conteaz`. Uite, domni[oar`...
Harmon, spuse China repede.
PRE}UL IUBIRII 47

Domni[oar` Harmon, sunt obosit, mi-e foame [i n-am chef


de explica]ii lungi [i dramatice. |mi pare r`u dac` James v-a dat
speran]e, dar nu pute]i r`mne aici.
China oft`, neputnd s`-[i opreasc` lacrimile. Dar el exclam`,
nervos:
Pentru numele lui Dumnezeu, dar nu e sfr[itul lumii!
Exist` [i alte locuri de munc`. {i sunt sigur c` o s` po]i locui cu
p`rin]ii t`i un timp, pn` se rezolv` toate.
China \l privi, cu dou` lacrimi alunecndu-i pe obrajii palizi.
N-am p`rin]i, murmur` ea, \ntrebndu-se cum poate fi un
om att de rece [i de dur.
Biata orfan`! zise el. Era evident c` n-o crede.
China nu-[i mai putea ascunde durerea, a[a c` i-a \ntors
spatele [i a fugit spre u[`, dar s-a \mpiedicat \n c`ma[a de noapte.
Ar fi c`zut lat` dac` Ben Galloway n-ar fi fost pe faz`. S-a mi[cat
surprinz`tor de repede pentru un om cu fizicul lui, a prins-o [i a
ajutat-o s` se ridice. F`r` s`-i dea drumul, a privit-o un timp,
citindu-i durerea pe fa]a palid` [i \n ochi. Apoi a oftat prelung.
O, Doamne, \mi pare r`u! N-am vrut s` te sup`r, micu]o. A
f`cut o pauz`, apoi a ad`ugat: Du-te [i \mbrac`-te, pr`je[te ni[te
ou`, f` ni[te cafea [i a[teapt`-m` \n buc`t`rie. Vocea \i era foarte
blnd` dintr-o dat`, iar China l-a privit mirat` printre lacrimi.
Chiar vorbea serios? Nu mai conta oricum, va face ce i s-a spus [i
poate va ie[i ceva bun [i din \ntmplarea asta nefericit`.
A dat din cap, pentru c` nu putea s` spun` nimic, [i a fugit
jos. {i-a prins p`rul \ntr-o coad` ca s` n-o \ncurce [i s-a \mbr`cat
cu o pereche de pantaloni alba[tri din bumbac [i un pulover de
ln` tot albastru, care-i punea ochii \n eviden]`. S-a uitat apoi \n
oglind`, foarte mul]umit` de imaginea pe care a v`zut-o. Ar`ta
curat` [i eficient`, dar pu]in cam tn`r`. Nu s-a gndit deloc la
48 RAMONA KISSY

Ben Galloway. Chiar dac` \l ura, avea mare nevoie de aceast`


slujb`, a[a c` era mai bine s` nu-[i mai aminteasc` toate lucrurile
urte pe care i le-a spus. Ar fi putut s`-[i caute totu[i alt loc de
munc` sau poate o s`-i dea voie s` r`mn` aici pn` g`se[te ceva.
Se ruga \n gnd s` fie a[a. "Trebuie s` m` controlez mai bine, \[i
spuse ea. N-o s`-l las s` m` supere, indiferent ce spune. O s` fiu
t`cut` [i eficient` [i, cu pu]in noroc, poate n-o s`-l v`d prea des."
Cnd a intrat \n buc`t`rie, era deja mult mai calm`. L-a scos
pe Noroc \n gr`din` [i a \nceput s` preg`teasc` micul dejun. Cnd
a ap`rut Ben Galloway, tocmai \i punea \n farfurie ou`le, al`turi
de [unc`, un crnat [i ni[te ciuperci, iar mirosul de cafea
proasp`t` umplea buc`t`ria. L-a privit bucuroas` [i l-a servit.
P`rea \nc` foarte obosit, dar mai bine. Se r`sese, iar p`rul negru
\i era \nc` ud. Se \mbr`case cu ni[te pantaloni negri [i un pulover
negru, pe gt. Era \ntunecat [i puternic [i, f`r` s` \n]eleag` de ce,
inima Chinei \ncepu s` bat` mai tare cnd a privit-o. I-a turnat
cafea \n can`, iar el a reu[it s` schi]eze un zmbet.
E foarte bun` mncarea. Tu nu m`nnci nimic? China a dat
din cap:
Nu pot, nu mi-e foame.
S-a ridicat \n picioare, a luat \nc` o can` din dulap [i i-a turnat
[i ei cafea. Apoi a a[ezat cana pe mas`, \n fa]a lui.
Ia loc [i bea, a ordonat el.
China l-a ascultat. Sim]ea cum ochii lui o cerceteaz`. Era
palid` dar calm`, [i [tia c` nu poate s` citeasc` nimic pe fa]a ei,
iar asta \i d`dea \ncredere.
Spune-mi, cum ai ajuns aici? a \ntrebat-o brusc.
M-am mutat aici ieri. James m-a f`cut s` \n]eleg c` slujba e
a mea. V-a sunat. Apoi s-a oprit. Nu voia s` par` c`-l acuz` de ceva.
De ct timp \l cuno[ti pe fratele meu?
PRE}UL IUBIRII 49

De aproape dou` s`pt`mni.


{i ce sim]i pentru el? A privit-o insistent, vrnd parc` s`-i
citeasc` gndurile. Ea s-a \nro[it sub ochii lui p`trunz`tori,
condamnndu-se singur`. Am \n]eles, a ad`ugat el, interpretnd
gre[it reac]ia ei.
{i-a aprins o ]igar` [i i-a oferit [i ei una. Ea a acceptat-o pentru
c` nu [tia ce s` fac` cu minile. Nu i-a r`spuns nimic. Putea s`
cread` ce vrea despre ea [i James, oricum n-avea o p`rere prea
bun` despre ea. L-a privit pe sub gene; el se sprijinea de speteaza
scaunului, urm`rind-o.
Ne-am mai \ntlnit [i \nainte, i-a spus ea, surprins` c` a
\ndr`znit. Prezen]a lui o f`cea s` se simt` foarte nervoas`.
Da, \mi amintesc, i-a r`spuns el, amuzat.
Nu credeam c` v` mai aminti]i, a ad`ugat ea, ab]inndu-se
s` nu zmbeasc`.
Te-ai \n[elat. Vocea lui era ciudat de tandr`.
China a stins ]igara [i s-a ridicat de la mas`.
O s` sp`l vasele.
Stai jos! i-a ordonat ferm Ben Galloway. James mi-a dat de
\n]eles c` e[ti mai \n vrst`. Po]i s`-mi explici de ce?
Cred c` voia s` m` ajute. Aveam mare nevoie de o slujb` [i
o locuin]`. V` rog s` nu v` sup`ra]i pe el, l-a rugat ea.
Ct` grij`! a remarcat el, lund-o peste picior. {i cum ai
ajuns \ntr-o asemenea situa]ie critic`?
{tiu c` nu m-a]i crezut mai devreme, dar chiar sunt orfan`,
i-a spus ea demn, dndu-i de \n]eles c` nu voia mila lui.
|mi pare r`u. Ben Galloway p`rea att de sincer, \nct China
s-a \nro[it din nou.
Dup` ce am terminat [coala, am muncit un timp \n Italia,
dar a trebuit s` plec de acolo. N-a vrut s` \i povesteasc` nimic
50 RAMONA KISSY

despre familia Cencelli. Oricum avea o p`rere proast` despre ea


[i probabil ar fi \nvinuit-o pentru ce se \ntmplase. M-am \ntors [i
am locuit la prietena mea cea mai bun`. Ea mi l-a prezentat pe
James. Dar ea s-a c`s`torit de curnd [i a[a am ajuns \n aceast`
situa]ie critic`, a \ncheiat ea, repetndu-i cuvintele.
{tii italian`?
China s-a \ncruntat, mirat`.
Bine\n]eles.
Mai cuno[ti [i alte limbi str`ine?
Doar franceza, dar de ce ...?
Am nevoie de o secretar` competent`, care s` vorbeasc`
fluent cel pu]in dou` limbi str`ine, ca s` lucreze aici, acas`. {tii s`
dactilografiezi?
Da, dar ...
Niciun dar, domni[oar` Harmon. P`rea c` luase o decizie.
Pentru c` e foarte evident c` ai nevoie de acest loc de munc`, po]i
s` r`mi aici, dar o s` am nevoie de tine [i ca secretar`. Adic` vom
lucra aproape \n fiecare diminea]` [i oricnd am nevoie. Ai
\n]eles? N-o s` ]in socoteala orelor pe care le vei petrece la birou,
dar po]i fi sigur` c` o s` te pl`tesc foarte bine pentru tot ce faci.
A zmbit pentru prima dat` de cnd s-au cunoscut. Chinei i s-a
t`iat respira]ia, citind pu]in` c`ldur` pe figura lui impun`toare.
Cuvintele lui au uimit-o. Se a[tepta s-o dea afar`, dar el tocmai \i
oferise dou` slujbe. |[i dorea foarte mult s`-l poat` refuza [i s`
plece din Aspenmere Hall pentru totdeauna. Fiecare celul` o
avertiza de pericolul care o pa[te dac` va r`mne acolo.
Ben Galloway era un b`rbat periculos [i atr`g`tor, pe care \l
ura din instinct. Se pare c` dac` va r`mne acolo, va fi tot timpul
\n preajma lui. Nu suporta s` se gndeasc` la asta, dar era nevoit`
s` accepte oferta lui. N-avea alt` variant`. Ochii i s-au umplut de
PRE}UL IUBIRII 51

lacrimi de ciud`, dar s-a ab]inut. Va supravie]ui cumva [i va pleca


de acolo cu prima ocazie, nu \nainte de a-i spune lui Ben
Galloway tot ce crede despre el. M`car avea ceva la care s` se
gndeasc`.
Mul]umesc, domnule Galloway, accept, a spus ea. |l ura [i
nu voia s`-l priveasc` \n ochi, de team` ca el s` nu-i ghiceasc`
nemul]umirea. Dar el a zmbit ca [i cum a \n]eles ce se petrece cu
ea.
Care e prenumele t`u? a \ntrebat destul de amabil.
China.
Un nume foarte frumos. }i se potrive[te.
Mul]umesc. De fapt, e singurul lucru care m` leag` de
p`rin]ii mei, a murmurat ea, \nduio[at` de atitudinea lui.
|n acel moment, l-a auzit pe Noroc la u[a de la buc`t`rie.
Oh, Doamne! Domnule Galloway, am uitat s` v` spun c` am
un cine. |l implora din ochi s` nu se supere pe ea. S-a ridicat \n
picioare, a deschis u[a, iar c`]elul a dat buzna \n buc`t`rie.V`
deranjeaz`?
El a dat din cap, \ntinznd mna spre Noroc, care a \nceput
imediat s-o ling`.
Ce naiba! Azi-diminea]` eram liber ca pas`rea cerului. Acum
am o menajer` orfan` [i un cine. De ce s` m` sup`r? China a
zmbit pentru prima dat`, iar ochii \i str`luceau.
Te rog s` \mi spui Ben. China a f`cut ochii mari.
|n regul`.
Acum, trebuie s` dorm pu]in. Ne vedem mai trziu, i-a spus.
Apoi a plecat.
China a r`mas un timp la mas`. Era confuz`, dar fericit`. Nu
[tia cum va fi aceast` slujb`, dar era sigur` c` va fi interesant`.
Capitolul 4

Ben Galloway a dormit pn` trziu \n acea zi. |n acest timp


telefonul a sunat de mai multe ori. Cnd a sunat prima dat`,
China tocmai terminase de sp`lat vasele. La cap`tul cel`lalt al
firului era o femeie r`gu[it`, foarte surprins` c` i-a r`spuns China
la telefon. Voia neap`rat s` vorbeasc` cu Ben Galloway, a[a c`
China s-a dus s` vad` dac` s-a trezit. A fugit repede sus [i a b`tut
\ncet la u[a lui. N-a primit niciun r`spuns, a[a c` a deschis u[or
u[a [i s-a uitat \n`untru. Jaluzelele erau trase, era \ntuneric \n
camer`, dar a v`zut c` Ben dormea \nc`. Era \ntins \n pat [i i se
vedeau umerii goi [i senzuali sub a[ternutul de satin.
Respira regulat. F`r` s`-[i dea seama ce face, China s-a
apropiat de el \n lini[te [i s-a a[ezat pe marginea patului. L-a privit
\ndelung, neavnd curajul s` respire de team` s` nu-l trezeasc`.
P`rea mai tn`r [i mai dr`gu], cu figura mai pu]in dur`. P`rul lung
[i negru era \mpr`[tiat pe pern`. Spre surprinderea ei, China voia
s` memoreze fiecare p`rticic` din portretul lui. Ochii i-au z`bovit
pe cearc`nele de sub ochi. Obrajii \i erau proeminen]i, gura ferm`
[i b`rbia bine conturat`. {i-a dat seama c` inima a \nceput s`-i
bat` mai repede privindu-l [i s-a \ngrozit. Era ridicol, pentru c`
PRE}UL IUBIRII 53

nici m`car nu-l pl`cea.


Apoi [i-a amintit de femeia r`gu[it` care a[tepta la telefon [i a
trebuit s` se ab]in` s` nu rd`. Era evident c` n-avea curajul s`-l
trezeasc` pe Ben, a[a c` a ie[it tiptil din camer`, a \nchis \ncet u[a
\n urma ei [i a cobort repede sc`rile. I-a spus doamnei care
sunase c` va trebui s` lase un mesaj, pentru c` domnul Galloway
nu poate fi deranjat. Femeia nu p`rea prea \ncntat`, dar nu avea
ce face, a[a c` a l`sat un mesaj [i apoi a trntit receptorul.
Privind caietul pe care a notat mesajul, China se \ntreba cum
arat` aceast` Olivia. "Probabil c` e foarte frumoas`", \[i spuse ea,
privindu-se \n oglinda de deasupra telefonului [i oftnd
dezam`git`. N-avea nicio \ndoial` c` iubitele lui Ben Galloway
sunt foarte posesive. {i-a alungat cu greu din minte chipul lui.
Apoi s-a dus \n buc`t`rie [i a \nceput s` fac` o list` de
cump`r`turi.
S-a \ntors acas` din ora[ dup` ora patru. A parcat ma[ina \n
spatele casei, ca de obicei. A intrat \n buc`t`rie cu dou` saco[e
pline, obosit` [i transpirat`. Acolo l-a g`sit pe Ben, care f`cea
cafea [i r`sfoia nep`s`tor un ziar. S-a ridicat \n picioare cnd a
v`zut-o [i i-a luat saco[ele.
M` descurc [i singur`, a protestat ea. A sim]it un gol \n
stomac cnd l-a privit [i a \ncercat s`-l pun` pe seama foamei. Dar
[tia [i ea c` nu era adev`rat.
Ar`ta mult mai bine odihnit, mai puternic [i mai relaxat, iar
cearc`nele aproape \i disp`ruser` de sub ochi. Se \ntreba c]i ani
are. Probabil treizeci [i cinci sau treizeci [i [ase, dar era greu de
spus. El n-a luat-o \n seam` [i a pus saco[ele pe mas`.
Ar`]i de parc` e[ti gata s` te pr`bu[e[ti, a remarcat el. P`rea
sincer.
A turnat cafea \n dou` ce[ti, iar China s-a a[ezat
54 RAMONA KISSY

recunosc`toare pe un scaun. Se \ntreba de ce e a[a de stnjenit`


cu el. {tia foarte bine c` nu s-ar fi putut descurca cu saco[ele dac`
n-ar fi ajutat-o el. Dar avea de fiecare dat` o reac]ie defensiv` fa]`
de el. {edeau \n t`cere, savurnd cafeaua. China era obosit`. "A
fost o zi lung`" \[i spuse ea, c`scnd. Ben a observat imediat.
E[ti sigur` c` slujba asta nu e prea solicitant` pentru tine?
{tiu c` \nceputul nu e promi]`tor ... \ncepu ea. Insisten]a
lui o sup`ra. Dar Ben n-a l`sat-o s` continue.
E \n regul`. Nu trebuie s` te enervezi. Uit` ce te-am \ntrebat.
" Nu e chiar a[a de u[or," \[i spuse China.
Ai g`sit mesajul pe care l-am l`sat? l-a \ntrebat ea dup` un
timp. Nu mai suporta t`cerea care se l`sase \ntre ei.
El a dat din cap, amuzat:
E[ti foarte eficient`.
Ea l-a s`getat cu privirea, apoi a \nceput s` despacheteze
cump`r`turile. "De ce nu poate s` fie pur [i simplu politicos? Nu
va fi u[or s` avem o rela]ie normal` dac` o s`-mi sar` ]and`ra a[a
de repede. {i n-o s` m` pot ab]ine dac` se poart` a[a \n
continuare."
O s` cinezi acas`? l-a \ntrebat politicos, amintindu-[i de
telefonul de la Olivia. Spera c` va mnca \n ora[.
Da. E[ti dezam`git`?
Am \ntrebat pentru c` trebuie s` [tiu ct` mncare s`
preg`tesc. Era foarte confuz`, din cauza sentimentelor
contradictorii care o \ncercau. Voia ca el s` plece, s-o lase singur`,
dar \n acela[i timp era bucuroas` c` n-o s`-[i petreac` seara cu
Olivia.
Da, da, bine\n]eles. S-a ridicat \n picioare, \ncordndu-[i
mu[chii bra]elor, vrnd parc` s`-i arate ct e de puternic. A \ntins
mna spre ea [i a mngiat-o tandru pe obraz. E bine de [tiut c`
PRE}UL IUBIRII 55

e[ti a[a de atent`. Apoi i-a \ntors spatele [i a plecat.


China a privit \n urma lui cu ochi mari. Locul unde o atinsese
o ardea, ca [i cum degetele lui erau de foc.
Cteva ore mai trziu a pus masa \n sufragerie. A trebuit s`
fac` focul \n toate camerele, pentru c` seara era r`coroas`. Un
sentiment necunoscut de siguran]` a \ncercat-o \n timp ce
aprindea l`mpile [i tr`gea draperiile. Nu-l mai v`zuse pe Ben, dar
[tia c` [i-a petrecut dup`-amiaza \n birou, lucrnd. Erau preg`tite
toate \n buc`t`rie [i era sigur` c` mncarea va fi delicioas`. Era [i
timpul ca el s` vad` c` poate face ceva cum trebuie.
Cnd a vrut s` plece din camer`, l-a v`zut pe Ben \n u[`. O
privise tot timpul ct aranjase masa, cntnd singur`. Ochii lui de
chihlimbar se uitau cnd la mas`, cnd la ea.
Vrei s` iei cina cu mine, China? Nu-mi place s` m`nnc
singur, a rugat-o el. Vocea lui puternic` [i imperativ` \i d`dea
fiori. Folosise pentru prima data numele ei de botez [i suna a[a
de bine \n gura lui.
Pot s` m`nnc [i \n buc`t`rie, a murmurat ea, surprins` de
rug`mintea lui.
}i-e team`? Ea s-a \nro[it [i a sim]it c` se enerveaz` din nou.
Bine\n]eles c` nu mi-e team`.
Mai pune un tacm, atunci. {i po]i s` te prefaci c` iei cina
cu James.
Remarca lui a r`nit-o. A scos tacmuri din sertar [i le-a a[ezat
ct mai departe de el. S-a ab]inut cu greu s` nu trnteasc` u[a \n
urma ei. El \i privea trupul gra]ios mi[cndu-se prin camer`. P`rul
\i str`lucea \n lumin`, iar \n ochi i se putea citi furia. Cnd a
terminat de aranjat masa, a vrut s` plece, dar el nu se mi[ca din
u[`.
Vreau s` trec! A \ncercat s` fie ct mai acid`, dar era foarte
56 RAMONA KISSY

greu, pentru c` ochii i s-au umplut de lacrimi de furie [i de


neputin]`.
Ben nu s-a mi[cat deloc, privind-o. China era gata s`
izbucneasc` \n plns [i nu era \n stare s`-i mai spun` nimic. A
prins-o de b`rbie cu degetele-i lungi [i sub]iri [i i-a ridicat capul.
Inima ei s-a oprit \n acel moment [i a sim]it c` se sufoc`. El a v`zut
c` are lacrimi \n ochi [i a \ntrebat-o:
Ce s-a \ntmplat? }i-e a[a de fric` s` iei cina cu mine?
|ncerca s` fie dr`gu] pentru a o \nveseli. Se putea citi tandre]e \n
ochii lui.
De ce nu po]i fii [i tu dr`gu]? a [optit ea, \ncercnd s`-[i
\nghit` lacrimile.
Dar m-am purtat urt cu tine? De ce vrei s` fiu dr`gu] cu
tine, China?
Nu [tiu, i-a r`spuns ea sincer. El i-a zmbit [i i-a [ters
lacrimile cu cealalt` mn`.
Nu m` a[teptam s` [tii, a [optit el. Apoi s-a aplecat \ncet
spre ea, [i-a apropiat buzele reci [i senzuale de gura ei parfumat`
[i a s`rutat-o.
Cnd buzele lor s-au atins, China s-a cutremurat [i un fior de
pl`cere \nso]it` de durere i-a str`b`tut corpul. Ar fi vrut s-o
\mbr`]i[eze cu bra]ele lui puternice, s-o s`rute mai ap`sat, s-o
doreasc`... Aceste idei au [ocat-o. S-a desprins din \mbr`]i[area
lui, ]ipnd, [i a fugit din sufragerie.
|n timp ce f`cea du[ [i se preg`tea pentru cin`, mai sim]ea
\nc` atingerea lui Ben. {i-a atins buzele cu degete tremur`toare,
uitndu-se \n oglind`. Rochia violet din ca[mir p`rea sofisticat` [i
scump` [i-i punea \n eviden]` trupul zvelt. {i-a l`sat p`rul pe
spate, s-a fardat cu pu]in rimel [i ruj. Ar`ta bine, dar \i era pu]in
team` s`-l \ntlneasc` pe Ben Galloway. {i-a studiat fizionomia \n
PRE}UL IUBIRII 57

oglind`, \ncercnd s` par` ct mai calm`. Dar nu reu[ea nicicum,


iar el era prea inteligent ca s`-l poat` p`c`li. Avusese o zi plin`,
era s` izbucneasc` \n plns de vreo dou` ori.
S-a dus \n buc`t`rie s` preg`teasc` legumele. |ncerca s` se
calmeze, pentru c` trebuia s` petreac` mult timp cu Ben. Apoi
l-a sim]it brusc \n spatele ei. Avea obiceiul de a se mi[ca foarte
silen]ios [i repede, \nct China nu [tia niciodat` dac` e cu
adev`rat singur`.
Las`-m` s` te ajut, a rugat-o el, zmbind. Se schimase [i el
\ntr-o jachet` foarte elegant` [i pantaloni negri. C`ma[a alb`
str`lucea pe pielea lui bronzat`. P`rea puternic [i amenin]`tor, iar
China a sim]it un nod \n gt privindu-l.
Nu mai e mare lucru de f`cut. {i, \n plus, sunt pl`tit` s` fac
asta, i-a r`spuns ea ferm.
Cum dore[ti. O s` m` ocup de vin, atunci. Era pu]in iritat.
Ar`]i foarte bine, a ad`ugat el, zmbindu-i.
Mul]umesc. China s-a apropiat repede de chiuvet`. Remarca
lui o f`cuse s` se \nro[easc`, dar era hot`rt` s` nu-i arate ct de
mult o afecteaz`.
Din fericire, mncarea a fost foarte bun`. Spre surprinderea
ei, China se sim]ea foarte bine [i chiar a rs la glumele lui Ben.
Era foarte dr`gu], iar asta a ajutat-o s` se simt` \n largul ei. A
contribuit [i vinul. Cnd s-a ridicat s` aduc` desertul, a sim]it c` i
se \nvrte pu]in capul.
China \l asculta, privindu-l uimit`. Se sim]ea din ce \n ce mai
atras` de el. "Dar nici m`car nu-mi place de el", \[i spunea ea,
\ncercnd cu disperare s` nu se mai uite la el.
Dup` ce au terminat de mncat, Ben a f`cut cafea, spunnd c`
ea f`cuse deja destul. A[a c` China s-a a[ezat lng` foc. Era foarte
relaxat` [i nu-[i mai amintea de cnd nu mai fusese a[a de fericit`.
58 RAMONA KISSY

I-a zmbit cnd el a adus tava cu cafea lng` ea, iar \n ochi i se
putea citi fericirea. El era pu]in \ncordat [i o privea cu ochi
enigmatici.
Mncarea a fost excelent`, a remarcat el.
}i-am spus c` [tiu s` g`tesc, a r`spuns ea, zmbind.
Da, mi-ai spus, dar probabil nu te-am ascultat. E[ti o fat`
foarte ciudat`, China, i-a spus el rznd. Spune-mi de ce o
persoan` ca tine vrea s` se izoleze aici de bun`voie [i s` fac` pe
menajera \ntr-o cas` ca asta?
Fac ce-mi place. {i cred c` aceast` cas` e minunat`, mai ales
apartamentul \n care locuiesc eu. N-am avut niciodat` camera
mea ... S-a oprit brusc. Oricum, n-ai \n]elege, gndi ea.
Eu cred c` a[ \n]elege, a spus el \ncet. China [i-a dat atunci
seama c` vorbise cu voce tare. S-a \nro[it foarte tare [i nu mai [tia
ce s` spun`. Te \nro[e[ti foarte repede, a murmurat el, f`r` s`-[i
ia ochii de la ea.
|mi pare r`u, a [optit China.
Nu voiam s` te critic. Era doar o observa]ie. Era exasperat,
dar amuzat.
L-a privit cum trage cu poft` din ]igar`, cum ochii i s-au
\ngustat \n spatele perdelei de fum care l-a \nv`luit. Avea o
influen]` prea mare asupra ei [i o atr`gea ca un magnet, aproape
\mpotriva voin]ei sale. Nu mai fusese niciodat` att de atras` de
un b`rbat. Era un sentiment periculos, cu att mai mult cu ct
sim]ea c` repulsia ei ini]ial` fa]` de el se transforma \n altceva. Iar
dac` nu-l mai ura, trebuia neap`rat s` lupte \mpotiva
sentimentelor ei. {i-a b`ut repede cafeaua, inten]ionnd s` spele
ct mai repede vasele [i s` se retrag` \n camera ei, hot`rndu-se
brusc s` stea ct mai departe de Ben Galloway. U[or de zis, greu
de f`cut!
PRE}UL IUBIRII 59

Las` vasele, o s` m` ocup eu de ele, i-a spus el cu o voce


ferm`, cnd ea a \nceput s` le adune pe tav`.
Nu e nevoie, n-o s` \mi ia mult timp s` le sp`l, a r`spuns ea
la fel de ferm, continundu-[i treaba.
Ai muncit din greu ast`zi [i apreciez tot ce ai f`cut, a[a c`
las`-le, a continuat el calm, enervnd-o.
Vreau s` le sp`l eu, i-a spus ea, s`getndu-l cu privirea.
E[ti att de \nc`p`]nat`! a izbucnit Ben cu r`ceal`. Chiar [i
eu mi-am dat seama c` e[ti epuizat`. Pentru Dumnezeu, f` [i tu o
dat` ce ]i se spune!
China s-a \nfiorat auzind aceste cuvinte dure.
Tocmai asta fac, a \nceput ea nervoas`. Vreau ca \ndatoririle
mele \n aceast` cas` s` fie foarte clare. M` pl`te[ti pentru a m`
ocupa de treburi gospod`re[ti, iar sp`latul vaselor se num`r`
printre ele. Nu sunt servitoare, sunt o angajat` [i m` pl`te[ti ca
s` sp`l vasele. Ai \n]eles? Nu \ndr`znea s`-l priveasc` pentru c`
[tia c`-l enervase foarte tare.
Ben s-a ridicat \n picioare, rece [i distant.
E mult mai clar acum totul, a r`spuns el [i a ie[it din
camer`. China a continuat s` adune vasele pe o tav`, dar minile
\i tremurau [i era foarte trist`. Petrecuser` o sear` att de
frumoas`; de ce a trebuit s` strice totul?
A sp`lat vasele cu aten]ie, concentrndu-[i \ntreaga aten]ie
asupra lor. Nu voia s` se gndeasc` la Ben. Cnd a terminat, a
stins lumina la buc`t`rie [i a intrat \n dormitorul ei. Voia s`
doarm`. Ben avusese dreptate [i de data asta: chiar era foarte
obosit`. Fusese o zi plin`. " Poate c` mine va fi mai bine", \[i
spuse ea, strngnd pumnii copil`re[te. A trecut destul de mult
timp pn` a reu[it s` adoarm`. Se zvrcolea \n pat, \ntorcndu-se
de pe o parte pe alta. Orict s-a str`duit, n-a reu[it s` aud` niciun
60 RAMONA KISSY

zgomot \n restul casei, a[a c` s-a gndit c` Ben e probabil \n


biroul lui.
A reu[it \n sfr[it s` a]ipeasc`, dar era chinuit` de co[maruri,
vise \ntunecate, neclare, care o f`ceau s` ]ipe [i s`-[i \ncrunte
fruntea de team`. A visat c` era \n Italia, iar domnul Cencelli o
urm`rea, privind-o cu ochi plini de dorin]`. Nu putea s` scape de
el [i a \nceput s` ]ipe, s` ]ipe...
S-a trezit luptndu-se cu Ben. O ]inea cu minile de umeri,
\ncercnd s-o lini[teasc`. L-a privit speriat`, iar el s-a aplecat spre
ea. Abia atunci [i-a dat seama ce se \ntmpl`. El o privea
\ngrijorat, iar lumina slab` ce intra pe fereastr` \i d`dea un aer
enigmatic.
Ben ... a [optit ea. A inspirat adnc, \ncercnd s`-[i
lini[teasc` b`t`ile inimii.
A fost doar un vis, e[ti \n siguran]` acum, i-a spus el cu o
voce curios de tandr`. S-a \ntins [i a aprins veioza de lng` pat.
China s-a l`sat din nou pe pern`, r`suflnd u[urat`, [i l-a privit.
Era \mbr`cat cu un halat negru din m`tase, destul de decoltat ca
s` i se vad` pieptul puternic cu pu]in p`r, [i destul de scurt ca s`
nu-i acopere picioarele musculoase. China a oftat [i [i-a aranjat
p`rul care-i acoperea fa]a.
|mi pare r`u, a spus ea cu voce tremurnd`. Avea un nod \n
gt, sim]indu-l att de aproape.
Dar el i-a zmbit, lini[tind-o.
N-ai de ce s`-]i ceri scuze. Ce-ai visat? a \ntrebat-o.
Ea a ezitat o clip`, \ntrebndu-se dac` ar trebui s`-i spun` sau
nu.
Ceva ce mi s-a \ntmplat \n Italia, a murmurat ea \ntr-un
trziu, \ntorcndu-[i fa]a \n alt` parte.
Ben a prins-o de b`rbie [i i-a \ntors capul din nou spre el.
PRE}UL IUBIRII 61

Poveste[te-mi, a rugat-o.
Pivindu-l \n ochii \ntuneca]i, dar plini de tandre]e, China a
sim]it c` poate avea \ncredere \n el [i c` \[i dore[te cu adev`rat
s`-i povesteasc` totul.
Am muncit ca bon` la Roma. |mi pl`cea foarte mult. Adele,
cea care m-a angajat, \mi era prieten` bun`, iar copiii erau
minuna]i. Privea \n gol \n timp ce \[i dep`na amintirile. Dar
domnul Cencelli mi-a ... mi-a f`cut avansuri ... a fost oribil. S-a
sup`rat foarte tare cnd l-am respins ... Adele l-a v`zut cnd
\ncerca s` ... s` ... China [i-a dat seama c` nu putea vorbi despre
ce s-a \ntmplat, iar ochii i s-au umplut de lacrimi. A[a c` m-a
concediat. A fost una din cele mai bune prietene ale mele ...
Ben a oftat. |n ochi i se putea citi mnia, iar gura i se sub]iase.
{i \nc` mai visezi asta? Era mai mult o afirma]ie dect o
\ntrebare.
China a dat din cap aprobator:
Nu pot s` scap de el nici \n vis. Lacrimile \i curgeau pe
obraji [i se \ntreba de ce i-a povestit toate acele lucruri.
El a \nceput s-o mngie pe obraji.
Scumpa mea! i-a spus el foarte \ncet, stergndu-i lacrimile
cu degete incredibil de tandre. A fost pic`tura care a umplut
paharul. Ceva \n ea s-a rupt, sim]ea c` nu poate suporta a[a ceva
din partea lui. A \nceput s` plng` \n hohote.
Tnjea dup` \mbr`]i[area lui. Iar Ben a oftat [i a strns-o la
piept, \ntre bra]ele lui puternice [i calde, ca [i cum i-ar fi citit
gndurile. O mngia pe p`r, [optindu-i cuvinte care erau ca un
balsam pentru ea. Iar China \[i odihnea obrajii fierbin]i pe um`rul
lui fin [i rece.
A ]inut-o \n bra]e pn` cnd s-a lini[tit, apoi i-a [ters lacrimile
[i a a[ezat-o pe pat. S-a ridicat \n picioare cu o mi[care ml`dioas`.
62 RAMONA KISSY

O s` \]i aduc ceva de b`ut, i-a spus zmbind. O s` te ajute


s` dormi.
Ben ... |i era team` s` r`mn` singur`, iar el a ghicit imediat.
O s` dureze doar cteva minute, pn` \nc`lzesc laptele. Po]i
s` m` strigi dac` vrei, a glumit el, \ncercnd s-o lini[teasc`,
mngindu-i obrajii delica]i [i palizi. I se citea \n ochi \ngrijorarea.
Apoi a plecat, iar China s-a sim]it att de singur`, \nct chiar a
vrut s`-l cheme \napoi. Noroc c` \l auzea fluiernd prin buc`t`rie.
F`cea asta pentru ca ea s` nu se team`. Bun`tatea lui i-a topit
inima.
S-a \ntors dup` cteva minute, a[a cum \i promisese, cu o can`
de ciocolat` cald`.
Bea-o toat`! i-a spus el ferm.
S-a a[ezat pe marginea patului, privind-o cu ochi insondabili
cum bea. Ciocolata era delicioas`, cald` [i dulce [i sim]ea cum o
lini[te[te.
E[ti foarte dr`gu] cu mine, a [optit ea, privindu-l cu ochi
mari, alba[tri.
Nu aveai aceea[i p`rere mai devreme, i-a r`spuns Ben. Ea a
\ncercat s` protesteze, dar n-a l`sat-o s` vorbeasc`. Bea ciocolata,
nu spune nimic. N-o s`-]i foloseasc` la nimic dac` se r`ce[te.
Ea l-a ascultat, apoi i-a dat \napoi cana, lingndu-se pe buze,
f`r` s`-[i dea seama c` astfel \i atrage aten]ia, f`r` s` vad` c` el o
privea foarte atent. Era somnoroas`, dar \nc` \i era team` s`
adoarm`. Ben s-a apropiat [i a s`rutat-o pe frunte.
Acum trebuie s` dormi, micu]o, i-a spus, ridicndu-se \n
picioare.
Te-am trezit cumva? l-a \ntrebat China repede, pentru c` nu
voia s`-l lase s` plece.
M-ai strigat \n somn, i-a r`spuns, iar ea s-a \nro[it. Chiar \l
PRE}UL IUBIRII 63

chemase? Era destul de jenant, unei menajere nu-i era permis s`


fac` a[a ceva. Dar nu dormeam, a ad`ugat Ben rznd.
|mi pare r`u, a murmurat China. Se sim]ea foarte prost.
N-am vrut s` te deranjez.
{tiu.
El era acum la u[`, gata s` plece. F`r` s` se gndeasc` la
consecin]e, temndu-se doar c` o s` r`mn` singur` pe \ntuneric,
China l-a rugat:
Ben, nu pleca! R`mi cu mine! Ochii ei frumo[i str`luceau,
iar el s-a oprit, [ocat.
Nu [tii ce \mi ceri, China, a spus el \ncet, trecndu-[i mna
prin p`r.
Ai dreptate, n-ar fi trebuit s` te rog a[a ceva. |mi pare r`u, a
ad`ugat ea, luptndu-se cu lacrimile care amenin]au s-o
cople[easc` din nou.
Pentru Dumnezeu, nu te mai scuza att! a izbucnit Ben, iar
\n secunda urm`toare era din nou lng` ea, strngnd-o la piept.
China tremura u[or \n bra]ele lui. Apoi a \nceput s` se relaxeze,
\nv`luit` de c`ldura trupului s`u. Auzea cum \i bate inima,
puternic [i regulat. Nu voia s` adoarm`, voia s` savureze
apropierea lui, puterea lui, dar era a[a de obosit`...
Cnd s-a trezit \n zori, era \nc` la pieptul lui Ben, iar bra]ele
lui musculoase o \mbr`]i[au protector. A r`mas pu]in nemi[cat`,
amintindu-[i tot ce se \ntmplase \n ziua precedent`. Ben dormea
\nc`, pieptul i se mi[ca regulat sub obrazul ei. Pielea \i era
fierbinte. |nc`perea era inundat` de o lumin` suav`, iar China
putea s` vad` tabloul ag`]at pe perete f`r` s`-[i mi[te capul. Se
\ntreba ce ar trebui s` fac`, privind pictura. A oftat, fericit`; era a[a
de bine \n bra]ele lui. Nu \n]elegea \ns` cum s-a strecurat acest
gnd \n mintea ei, a[a c` l-a alungat repede. Cum s-a putut gndi
64 RAMONA KISSY

la a[a ceva? El e a[a de rece [i arogant, iar ea nici m`car nu-l place,
dar cu toate acestea era \n bra]ele lui, dup` o noapte petrecut`
\mpreun`. Ce nebunie! A sim]it cum \ncepe s` se enerveze [i abia
s-a ab]inut s` nu izbucneasc` \n rs [i astfel s`-l trezeasc`.
Era \ns` prea trziu. Mi[c`rile ei, chiar dac` au fost discrete,
l-au trezit, iar bratele lui au strns-o [i mai tare, instinctiv, \ntr-un
gest protector. China l-a privit. O privea [i el cu ochi calmi [i
somnoro[i, iar ei i s-a t`iat respira]ia. Ar fi vrut s` spun` ceva
dr`gu] [i amuzant, s`-l fac` s` rd` [i astfel s` pun` cap`t acelei
situa]ii jenante. Dar nu-i trecea nimic prin minte [i parc`
r`m`sese f`r` glas.
Bun` diminea]a, China, i-a spus el, iar vocea lui sem`na cu
o mngiere suav`. Dar tot nu i-a dat drumul din bra]e.
China a r`mas t`cut`. Oare asta le spune tuturor iubitelor
diminea]a cnd se trezesc \n bra]ele lui? Se \ndoia. Cu siguran]`,
ele se trezesc fericite [i languroase, nu nemul]umite ca ea. {i-a
mu[cat buzele pn` la snge cnd [i-a dat seama ce gnduri \i trec
prin cap. "Ce Dumnezeu se \ntmpl` cu mine?"
}i-ai pierdut glasul? a \ntrebat-o Ben.
Dac` chiar vrei s` [tii, m` simt stnjenit`, a r`spuns ea
sup`rat`.
El a \nceput s` rd`.
{i nu e nimic nostim \n asta, a continuat ea cu durere.
N-avea curajul s`-l priveasc` \n ochi. A \ncercat s` se elibereze din
\mbr`]i[area lui, avea nevoie s` se \ndep`rteze de el, dar bra]ele
lui erau parc` de o]el. Nici nu-i trecea prin cap s`-i dea drumul.
E[ti a[a de frumoas` \n lumina dimine]ii, a remarcat el cu o
voce neutr`.
Nici acest lucru nu mi se pare deloc nostim, a r`spuns ea.
St`tea lini[tit` acum, pentru c` [tia c` e mult mai puternic dect
PRE}UL IUBIRII 65

ea.
Nu voiam s` spun nimic nostim. |ntotdeauna e[ti a[a de
prost dispus` diminea]a? a \ntrebat el \ncet, s`rutndu-i p`rul.
De ce m` iei peste picior? {i de ce nu-mi dai drumul? a
continuat China, \ncercnd s`-[i ignore inima care b`tea tare, gata
s`-i sar` din piept.
Nu te iau peste picior [i \mi place foarte mult s` te ]in \n
bra]e, i-a r`spuns el rznd.
China s-a \nfuriat, speriat` de reac]ia ei. Dac` avea de gnd
s`-[i bat` joc de ea...
Te ur`sc! a ]ipat ea, \ndrjit`. D`-mi drumul! Acum!
Gura lui s-a sub]iat amenin]`tor, iar trupul i s-a \ncordat
brusc. China [i-a dat seama c` exagerase.
Se pare c` ai uitat, draga mea, c` tu m-ai rugat s` r`mn, a
venit r`spunsul lui rece.
China l-a privit cu ochi mari, tem`tori.
Nu! a murmurat ea cnd mna lui s-a strecurat \n p`rul ei
pentru a o ]ine nemi[cat`. Apoi [i-a aplecat capul spre ea,
c`utndu-i gura.
S`rutul lui era fierbinte [i pasional. I-a desp`r]it buzele cu
u[urin]a unui cunosc`tor. |n zadar se zb`tea, p`rea un fulg la
pieptul lui puternic. Minile \i erau prinse \ntre trupurile lor [i
putea astfel s`-i simt` inima b`tnd nebune[te. China era r`v`[it`,
dar cu toate c` s-a luptat din r`sputeri, [i-a dat seama c` r`spunde
mi[c`rilor gurii lui.
Dup` cteva secunde Ben i-a dat drumul din bra]e [i s-a \ntins
pe pat din nou, cu minile sub cap. Se str`duia [i el s` r`mn`
nemi[cat.
La naiba, China! M` enervezi a[a de tare! a morm`it el
plictisit.
66 RAMONA KISSY

Ea [i-a atins buzele arz`toare cu degetele.


Dar n-o fac inten]ionat, a murmurat speriat`. Prezen]a
trupul puternic [i masculin de lng` ea o durea parc`.
|n timp ce o s`rutase, senza]ii noi [i ciudate o asaltaser`. Nu
mai putea s`-i reziste, sngele \i fierbea \n vine \n timp ce el \[i
rev`rsase furia pe buzele ei moi [i nevinovate. Nu voia ca el s` se
mai opreasc`, ar fi vrut s` fac` dragoste cu el. A dat din cap, vrnd
s` alunge astfel de gnduri, dar [i-a dat seama c` Ben o privea.
S-a \nro[it din nou, ru[inndu-se de ce \i trecuse prin cap.
Po]i s` \mi cite[ti gndurile? l-a \ntrebat. Era aproape
convins` c` poate.
A[ vrea s` pot, a r`spuns el, amuzat. China a oftat u[urat`.
Atunci e bine, [i-a spus ea.
Dar dac` tu ai putea s`-mi cite[ti gndurile, ai afla ct de
mult te doresc. Ben a rostit aceste cuvinte pe un ton att de firesc,
\nct n-a \n]eles ce a vrut s` spun`.
Cnd [i-a dat seama de \n]elesul cuvintelor lui, China l-a privit
uimit`, cu gtul uscat [i cu inima b`tnd nebune[te.
Eu ... cred c` ar fi mai bine s` pleci, a [optit ea cu voce
tremur`toare.
Ben a zmbit:
A[a e, mai bine plec, a rostit repede. S-a ridicat din pat [i a
pornit spre u[`. Apoi a disp`rut, iar China s-a ghemuit \n pat,
tremurnd. O dulce sl`biciune \i \nv`luia corpul.
Ben Galloway o dorea. Era cel mai nemaipomenit [i mai
nebunesc lucru pe care-l auzise vreodat`. |ncercnd s`-[i
controleze b`t`ile nebune[ti ale inimii, a ]ipat \n camera goal`:
|l ur`sc!
Dar nici m`car ea nu mai credea asta.
Capitolul 5

O s` avem doi musafiri ast`zi, a anun]at-o Ben dup` vreo


dou` zile, la micul dejun. Nu [tiu ct timp o s` r`mn` la noi.
Crezi c` o s` te descurci?
Bine\n]eles c` o s` m` descurc, i-a r`spuns China foarte
calm, \ntrebndu-se cine vor fi cei doi musafiri. Cte camere
trebuie s` preg`tesc? {i vor r`mne la cin`?
E[ti atent` la toate detaliile. P`i, preg`te[te o camer` cu pat
dublu [i vor cina aici, cred.
|n regul`. Conversa]ia lor fusese foarte formal`, a[a c` s-a
\ntors cu spatele la el [i a vrut s` plece. Dar el a prins-o de mn`,
oprind-o.
Pari foarte obosit`, micu]o, a remarcat el \ngrijorat,
privindu-i cearc`nele [i fa]a palid`.
Sunt bine, a min]it China, pentru c` nu voia s`-i spun` c`
nu poate dormi noaptea. Atitudinea [i sentimentele ei fa]` de el
se schimbaser` \n ultimele zile [i [i-a dat seama c` nu mai putea
s` fie indiferent`. Imaginea lui era tot timpul \n mintea ei, iar
noaptea st`tea \n \ntuneric, gndindu-se la clipele petrecute \n
bra]ele lui. De[i avusese mare nevoie, mngierile lui i-au f`cut
68 RAMONA KISSY

numai r`u, pentru c` acum se sim]ea atras` de el, \i era dor de


\mbr`]i[area lui.
Cu ct \l cuno[tea mai bine, cu att era mai intrigat`. Era
foarte bogat, celebru [i inteligent. China era uneori \ngrozit` de
viteza cu care func]iona mintea lui ascu]it`. Era puternic [i brutal,
\ncrez`tor \n sine [i seduc`tor. Dar avea [i o parte foarte sensibil`,
care, \mpreun` cu [armul lui irezistibil, o deranjau foarte mult pe
China, att fizic ct [i intelectual. Nu mai avea lini[te.
Poate c` e adev`rat, dar e[ti cu sigutan]` mult prea
\nc`p`]nat` ca s`-]i fie cu adev`rat bine, a continuat Ben,
privind-o \n continuare.
China se sim]ea parc` goal` sub privirile lui, a[a c` s-a
\ndep`rtat repede. |i era team` c` ar putea citi ceva \n ochii ei.
De ce nu m` la[i \n pace? a murmurat ea, atins` de
\ngrijorarea lui.
A plecat din buc`t`rie, tremurnd din tot corpul. S-a oprit pe
hol, cu o mn` pe piept, unde inima \i b`tea nebune[te. S-a
\ndreptat spre u[a de la intrare [i a deschis-o. Era o diminea]`
friguroas`, cu aer proasp`t. P`mntul era acoperit de un strat de
brum`, dar cerul era luminat de cteva raze de soare. Trebuia s`
ias` pu]in din cas`. Va merge s` se plimbe pu]in, s`-[i limpezeasc`
gndurile [i s` [i-l scoat` pe Ben din minte m`car pentru cteva
ore. {i-a luat haina, m`nu[ile, s-a \nc`l]at, iar apoi l-a strigat pe
Noroc, care a \nceput s` latre [i s` ]op`ie, v`znd lesa.
Aerul dimine]ii \i f`cea foarte bine, iar China a \nceput s`
inspire cu l`comie. Era a[a de bine afar`, se sim]ea mai liber` \n
acea diminea]`, parc` fusese prizonier` \n acea cas`. Nu era vina
lui Ben, bine\n]eles, ci a ei. El se purtase foarte normal, rece,
politicos, prietenos, dar destul de distant. Era perfect a[a.
Zgomotul unei ma[ini a f`cut-o s` se trezeasc` la realitate.
PRE}UL IUBIRII 69

Spera s` fie oaspe]ii lui Ben, pentru c` astfel trebuia s`-i


\ntmpine el personal. Dar se \n[elase: era James.
China i-a zmbit, surprins` ct de mult se bucur` s`-l vad`.
Era att de natural [i de deschis, exact ce avea nevoie. A ie[it din
ma[in`, a luat-o \n bra]e [i a s`rutat-o pe obraji.
Bun`, draga mea. Ce mai faci? Cum merge treaba aici?
Sunt bine, iar slujba ... China s-a strmbat pu]in.
James a \nceput s` rd`:
Ben te exploateaz` deja, deci?
P`i ... \ncepu China, glumind.
Spune-i tot, China. Abia a[tept s` aud cum m` port cu tine,
a interventi brusc o voce rece, ironic`, din spatele lor.
China s-a \nro[it pn` \n vrful urechilor, fericit` c` nu putea
s`-i vad` fa]a. James a observat \ns` reac]ia ei, iar ochii lui blnzi
au devenit b`nuitori.
Ben! M` bucur s` te v`d, frate! Cnd te-ai \ntors? S-a dus
s`-i strng` mna.
De vreo dou` zile. Vocea lui Ben era grav` [i amuzat`, iar
China sim]ea cum o prive[te [i de aceea nu avea curajul s` se
\ntoarc`.
M` duc s` m` plimb pu]in, a spus ea \ncet, parc` vorbind cu
amndoi.
L-a chemat pe Noroc [i s-a \ndep`rtat de ei. James a ajuns-o
din urm` dup` cteva clipe.
Credeam c` ai venit s`-l vezi pe Ben, a spus China.
Nu, prostu]o, am venit s` te v`d pe tine, i-a r`spuns James
zmbind, jucndu-se cu p`rul ei.
Cum mai e la serviciu? Tot la fel de mult munce[ti?
De fapt, am ve[ti bune, a zmbit James. De aceea am venit
s` te v`d. |]i mai aminte[ti de prietenul meu, cel cu care am venit
70 RAMONA KISSY

la nunta lui Clare cu Paul? China a dat din cap aprobator. Ne-am
asociat [i am cump`rat un hotel \n Atena, pe care o s`-l
administr`m \mpreun`. Pe fa]a lui se putea citi entuziasmul.
Dar tu nu te ocupai cu a[a ceva, nu? a \ntrebat China, uimit`
de astfel de [tiri.
Nu prea. James a ridicat din umeri. O s` m` ocut de partea
financiar`, bine\n]eles, dar aveam nevoie de o schimbare.
|ncepusem s` m` sufoc aici, a recunoscut el.
Probabil c` semeni cu tat`l t`u mai mult dect credeai, i-a
spus China.
Poate, dar sunt sigur c` asta este o ocazie nemaipomenit`
s-o iau de la cap`t.
James era cam nelini[tit, lucru pe care China nu-l mai
observase la el pn` atunci, [i nu \n]elegea ce se petrece. Crezuse
c` o s` se stabileasc` acolo, avea propria afacere, avea o cas` i
se p`rea o nebunie s` renun]e la tot. "Probabil c` gndesc a[a
pentru c` am crescut la orfelinat", \[i spuse ea cu am`r`ciune.
Cnd pleci? l-a \ntrebat ea. Era trist` c` o s` piard` un
prieten att de bun, dar, \n acela[i timp, se bucura pentru el,
pentru c` f`cea ceea ce-[i dorea cu adev`rat.
Ct se poate de repede, a r`spuns James, ner`bd`tor. Nu
[tiu \nc` sigur. M-am \ntors de la Atena azi-diminea]`. De aceea
n-am mai trecut pe la tine zilele acestea. Dar o s` plec imediat ce
rezolv toate treburile aici!
O s`-mi fie dor de tine! i-a spus China cu triste]e. Ai fost un
prieten foarte bun pentru mine.
Chiar? James p`rea foarte mul]umit, dar [i-a schimbat
repede expresia fe]ei cnd China l-a ciupit de bra].
{tii ce vreau s` spun.
{i mie o s`-mi fie foarte dor de tine ... Dar de ce nu vii cu
PRE}UL IUBIRII 71

mine? O s` avem nevoie de o fat` a[a de talentat` ca tine.


China a \nceput s` rd`, sim]indu-se flatat` de o astfel de
ofert`.
Vorbesc foarte serios, draga mea. Dac` ai nevoie de o slujb`,
vino cu mine! A luat-o de mn`, \ncercnd s-o conving`, dar ea a
dat din cap.
Am deja o slujb`, a r`spuns ea. Dar s-a \nfiorat cnd [i-a dat
seama c` numai gndul c` o s`-l p`r`seasc` pe Ben o opre[te.
Cum vrei, dar oferta r`mne valabil`. {i, apropo, cum te
\n]elegi cu Ben?
Nu prea bine, a recunoscut China, plecnd capul.
De ce? a \ntrebat el curios, privind-o cu aten]ie.
Of, nu [tiu nici eu. Se pare c`-l calc mereu pe nervi, [i e a[a
de rece cu mine ... Spre ru[inea ei, n-a putut termina fraza. A
izbucnit \n lacrimi, [ocndu-l pe James.
El a luat-o \n bra]e [i a strns-o la piept, ne[tiind ce altceva s`
fac`. China [i-a [ters lacrimile, tremurnd furioas`.
Oh, Doamne, \mi pare r`u! a murmurat ea, sup`rat` c` s-a
comportat att de proste[te [i pentru c` l-a pus pe James \ntr-o
astfel de situa]ie jenant`. S-a gndit c` poate e a[a de sensibil`
pentru c` nu mai dormise bine de mult. Sunt doar obosit` [i
nervoas` [i nu vreau s` te sim]i prost, a continuat ea,
controlndu-[i cu greu lacrimile.
Nu m-ai f`cut s` m` simt prost, i-a r`spuns James, politicos,
dar ea [i-a dat seama c` minte. I se putea citi \n ochi \ngrijorarea,
era foarte ro[u la fa]`, iar China se \ntreba de ce oare nu \ncercase
pn` acum s-o s`rute. Era o prostie, pentru c` nu voia altceva de
la James \n afar` de prietenie. Atunci, de ce era nemul]umit` de
atitudinea lui? "Probabil c` nu sunt prea frumoas`", \[i spuse ea,
iar inima \ncepu s`-i bat` mai tare, amintindu-[i s`rutul lui Ben,
72 RAMONA KISSY

furia senzual` [i fierbinte a buzelor lui.


James vorbea cu ea, [i a trebuit s` fac` un efort ca s`-l poat`
urm`ri.
Ce spuneai? s-a scuzat ea, privindu-l cu ochi \ntreb`tori.
Ar fi mai bine s` ne \ntoarcem. Noroc e foarte obosit, iar
Ben e probabil \ngrijorat. N-o s` fie prea \ncntat c` ai ie[it cu
mine cnd ar fi trebuit s` munce[ti din greu.
Sunt sigur` c` n-o s` se supere, a protestat China, spernd
s` aib` dreptate. Dar se a[tepta la orice de la Ben Galloway.
Au porint spre cas`, bra] la bra], sporov`ind, urma]i de Noroc,
care abia se mai ]inea dup` ei. China [i-a umplut pieptul cu aerul
proasp`t al dimine]ii, sim]indu-se foarte fericit`. La un moment
dat s-a oprit s` culeag` de pe jos cteva frunze uscate. James
trebuia s` se \ntlneasc` cu un posibil cump`r`tor al
apartamentului s`u, a[a c` a refuzat invita]ia Chinei la o cafea. I-a
f`cut cu mna pn` cnd ma[ina lui a disp`rut, apoi a intrat \n
cas`.
Ben era foarte furios, a[a cum spusese James. S-au \ntlnit \n
hol. China i-a zmbit instinctiv, cu obrajii \mbujora]i de aerul
rece. I-a \ntins mna, spunndu-i:
Uite, frunze uscate! Nu-i a[a c` sunt dr`gu]e?
Ochii lui de chihlimbar au s`getat-o cu furie:
Poate c` sunt dr`gu]e, dar eu nu te pl`tesc s` aduni frunze
uscate! a izbucnit el. China l-a privit, cople[it` de frumuse]ea lui
aspr`.
Eu ... am fost doar la o scurt` plimbare, a \ngnat ea,
surprins` de furia lui.
O s` g`se[ti la mine pe birou un teanc de hrtii \n italian`,
care a[teapt` s` fie traduse [i b`tute la ma[in`. N-am timp de
pierdut cu "scurtele tale plimb`ri" cu fratele meu, a ad`ugat el, cu
PRE}UL IUBIRII 73

ochii pironi]i pe fa]a ei.


Cuvintele lui au sup`rta-o foarte tare:
Cred c` exagera]i pu]in, domnule Galloway. N-am puteri
paranormale, a[a c` nu [tiam c` ave]i nevoie de mine, a spus ea.
{i dac` \mi amintesc bine, a]i spus c` n-o s` avem program fix.
Cnd e treab` de f`cut, am preten]ia s` fii disponibil`, i-a
spus Ben, trecndu-[i mna prin p`r, f`cnd astfel ca materialul
din care era f`cut` c`ma[a s` se \ntind`, punndu-i \n eviden]`
mu[chii puternici.
Foarte bine, o s` \ncep chiar acum, i-a r`spuns China,
furioas`. {i n-o s` m` opresc pn` nu le termin pe toate. E bine
a[a, sau mai dori]i [i s`-mi cer iertare \n genunchi, domnule? A
r`mas [i ea [ocat` de obr`znicia ei, dar o enervase att de tare. |i
stricase att de u[or buna dispozi]ie cu cteva cuvinte aspre [i
exagerate. Era pur [i simplu f`r` inim`! Dar de data acesta
mersese prea departe. Ben a prins-o de umeri, cu mini crude [i
puternice, iar ea a gemut. A \nceput s-o scuture, f`cnd-o s` se
\nfioare.
Nemernico! a ]ipat el, iar gura i s-a strmbat de furie. A
tras-o spre el, i-a prins b`rbia [i a s`rutat-o pasional, pn` la
snge, desc`rcndu-[i furia.
China se sim]ea neputincioas` \n bra]ele lui, [ocat` de o astfel
de reac]ie brutal`. Se \ntreba dac` \l provocase inten]ionat s` fac`
aceasta. Dar s`rutul lui s-a schimbat imediat, devenind mai tandru
[i cernd parc` un r`spuns. A apropiat-o de el, oftnd, [i a \nceput
s-o mngie delicat. Ea a sim]it cum se tope[te \n \mbr`]i[area lui,
iar o sl`biciune cald` [i senzual` i-a cuprins trupul, facnd-o s` se
abandoneze. Minile ei au \nceput s`-l mngie singure, mai \nti
pe umeri, apoi prin p`r, apropiindu-l tot mai mult de ea. |[i dorea
s` nu-i mai dea drumul niciodat`.
74 RAMONA KISSY

China ... a [optit el, \n timp ce gura lui fierbinte a \nceput


s`-i exploreze obrajii. Dumnezeule, m` \nnebune[ti! {tii asta? A
oftat din nou, strngnd-o [i mai tare la piept, \nct a ridicat-o de
la podea
Un zgomot discret \n spatele lor i-a anun]at c` sosise doamna
Stephenson. |i privea dezaprobator, unul \n bra]ele celuilalt. A
trecut pe lng` ei, \ndreptndu-se spre buc`t`rie.
Bun` diminea]a, domnule Galloway. Bun` diminea]a,
China.
Bun` diminea]a, doamn` Stephenson. Ben a \nclinat capul,
iar vocea \i era foarte suav`.
Bun`, a ad`ugat China. Nu se putea ab]ine s` nu rd`.
Ben i-a dat drumul din bra]e, s`rutnd-o tandru pe obraji.
O s` merg acum s` m` ocup de hrtii, [i-a amintit ea,
zmbindu-i.
Cred c` ar fi mai bine s` bem o cafea mai \nti, a spus Ben,
lund-o de mn`. Nu-[i puteau dezlipi ochii unul de cel`lalt,
plutind parc` \ntr-o lume numai a lor. Ochii mari [i inocen]i ai
Chinei se adnceau \n abisul auriu [i scnteietor al ochilor lui,
unde se amestecau dorin]a nebun` cu tandre]ea, iar aceasta o
f`cea s` i se taie respira]ia.
Parc` ie[iser` din timp, iar acel moment ar fi putut dura o
ve[nicie. Dar doamna Stephenson i-a trezit la realitate, ]ipnd la
Noroc, care f`cuse mizerie \n buc`t`rie.
Au b`ut \mpreun` o cafea. China o pl`cea pe doamna
Stephenson care, de[i voia s` par` foarte dur`, avea de fapt o
inim` de aur. Era \n stare s` flec`reasc` ore \n [ir, povestind
mereu despre familia ei. China abia a[tepta s-o \ntrebe
nenum`rate lucruri despre Ben, pentru c` era extrem cu curioas`
\n aceast` direc]ie, dar sim]ea c` nu ar fi frumos din partea ei.
PRE}UL IUBIRII 75

Spera c` \ntr-o zi doamna Stephenson va aduce singur` vorba


despre el. Erau [anse mari, pentru c`-i pl`cea s` brfeasc`, iar
astfel China aflase o mul]ime de lucruri despre to]i oamenii din
ora[, probabil mai multe dect [tiau ei \n[i[i despre ei.
China \l privea pe Ben pe sub gene. Sporov`ia cu doamna
Stephenson, \ntrebnd-o ce-i mai face familia. I-a spus c` s-ar
putea s` aib` o slujb` pentru fiul ei mai mare, Geoff. Avea o
frumuse]e foarte masculin`. El a \nceput s` zmbeasc`, iar
privirea \i era cald` [i seduc`toare. Parc` sim]ise c`-l prive[te, a[a
c` s-a uitat spre ea, iar ochii i s-au luminat o clip` de un sentiment
necunoscut, apoi i-a zmbit. China a zmbit [i ea, sim]ind o
c`ldur` foarte pl`cut` \n inim`.
Timpul trecuse mult prea repede [i trebuia s` se apuce de
treab`. Au mers amndoi \n birou, unde focul din [emineu
umpluse camera de miros de lemn ars. Fl`c`rile parc` dansau pe
pere]ii placa]i cu stejar. Ben aranjase o mas` lng` biroul s`u, cu
o ma[in` de scris pe ea. Chinei nu i s-a p`rut c` e o idee bun`,
pentru c` sim]ea c` n-ar fi putut munci cum trebuie att de
aproape de el. I-ar fi distras aten]ia dac` de fiecare dat` cnd
ridica ochii din hrtii l-ar fi v`zut.
Acestea sunt hrtiile ... N-a apucat s` termine pentru c` l-a
\ntrerupt telefonul. China l-a privit vorbind la telefon, apoi
plimbndu-se cu o gra]ie de felin` prin camer` ca s` ia ni[te hrtie
dintr-un sertar. Era \mbr`cat cu ni[te blugi strm]i care-i scoteau
\n eviden]` coapsele puternice, [i o c`mas` de m`tase, descheiat`
la piept, care \i punea \n eviden]` ochii ciuda]i [i frumo[i.
Avea un corp superb, \nalt [i puternic, exact ca cele descrise
\n revistele pentru femei. Un astfel de b`rbat ar fi putut avea orice
femeie. " Iar eu nu sunt o excep]ie", \[i spuse ea, \ncercnd s` se
adune. S-a a[ezat la mas` [i a \nceput s` scrie la ma[in`.
76 RAMONA KISSY

Traducerea i s-a p`rut foarte u[oar`, a[a c` \n scurt timp era


absorbit` de ceea ce f`cea. L-a privit doar o dat` pe Ben, care se
uita pe fereastr`, la gr`dina tomnatic`, cu o expresie ciudat` \n
ochi.
China terminase aproape tot ce era de f`cut pn` la prnz.
Muncise toat` diminea]a f`r` oprire, a refuzat chiar [i invita]ia lui
Ben la o cafea la ora unsprezece. N-a observat c` o privea cu o
tandre]e amuzat`. Mai trziu, au mncat \mpreun` \n buc`t`rie o
sup` delicioas` cu pine [i brnz`, urmat` de fructe proaspete [i
cafea.
|n timp ce mncau, l-a \ntrebat pe Ben despre afacerile lui. A
muncit din greu dup` ce a terminat facultatea, a c`l`torit prin
lume, c[tignd bani [i cump`rnd propriet`]i. Se pare c` avea
terenuri \n aproape toate ]`rile din lume.
Dup` prnz, [i-a continuat treaba [i a terminat cam \ntr-o or`.
Apoi era liber` s` aranjeze camera pentru musafiri, s` se joace cu
Noroc [i s` se gndeasc` ce o s` g`teasc` la cin`. Trebuia s` fie
ceva special, se gndea ea \n timp ce aranja patul din camera de
oaspe]i, care era chiar lng` camera lui Ben.
Dup`-amiaz` a fost foarte ocupat`. A trebuit s` mearg` s`
cumpere ni[te legume proaspete. Cnd a intrat \n curte, a v`zut o
ma[in` ro[ie, sport, parcat` \n fa]a casei. Erau cu siguran]`
musafirii lui Ben, care veniser` mai devreme. A \ncetinit,
privindu-[i cu durere blugii vechi [i puloverul decolorat. Poate o
s` reu[easc` s` se strecoare cumva pe u[a din spate [i s` nu se
arate pn` la cin`. Dar Ben i-a stricat planurile, pentru c` i-a f`cut
cu mna s` se apropie de ei. China a parcat ma[ina, oftnd, [i s-a
privit cu durere \n oglinda retrovizoare. P`rul \i era prins
neglijent \ntr-o coad`, nu era machiat` [i nici prea bine \mbr`cat`,
a[a c` nu prea voia s`-i \ntmpine a[a pe oaspe]i. Dar Ben nu era
PRE}UL IUBIRII 77

de aceea[i p`rere, a[a c` a luat saco[ele [i a ie[it din ma[in`.


Al`turi de Ben st`teau un b`rbat [i o femeie. Ben i-a strns
mna [i era evident c` amndoi erau foarte bucuro[i s` se vad`.
Cu siguran]`, erau prieteni foarte apropia]i. Inima ei tnjea dup`
c`ldura care o citea \n ochii lui Ben. Apoi el a salutat-o pe femeia
foarte elegant` care coborse din ma[in`. China a observat c`
expresia lui s-a schimat cnd a s`ruta-o pe obraji pe acea femeie.
Nu [tia cum s` interpreteze str`fulgerarea din ochii lui [i nici
\ncordarea din corpul lui.
Apoi a observat-o [i pe China [i a privit-o din cap pn` \n
picioare, f`r` s`-i scape niciun detaliu. Ea st`tea cu saco[ele \n
bra]e, ca [i cum ar fi vrut s` se ascund` \n spatele lor.
China, a[ vrea s`-]i prezint ni[te prieteni foarte buni, Olivia
[i Charles Daniels. Olivia, Charles, ea e China.
China a \ngnat un salut politicos. Charles Daniels i-a strns
mna [i a privit-o \ndelung, dar ea n-a observat nimic pentru c`
era atent` la Olivia. Imediat ce femeia a \nceput s` vorbeasc`,
China [i-a dat seama c` ea \l sunase pe Ben zilele trecute [i-i l`sase
un mesaj. Dar i se p`ruse c` e o iubit` furioas`, nu o prieten`, a[a
c` s-a mirat foarte tare vaznd c` e c`s`torit`. I-a \ntins mna, dar
femeia a ezitat s`-i r`spund`.
|mi pare bine, domni[oar` Harmon. Sau am gre[it cumva
spunndu-v` domni[oar`? "Vorbe mieroase, dar otr`vite", \[i
spuse China, sim]ind o aversiune puternic` [i instinctiv` fa]` de
Olivia Daniels.
Bun` ziua, doamn` Daniels. {i nu sunt c`s`torit`, a zmbit
ea.
Olivia Daniels fusese cu siguran]` foarte frumoas` \n tinere]e.
Avea tr`s`turi delicate, iar ochii \i erau foarte frumos machia]i.
P`rul negru str`lucitor \i era prins \ntr-un coc care voia s`-i dea un
78 RAMONA KISSY

aer sever, dar care, de fapt, \i eviden]ia delicate]ea figurii. Era


\mbr`cat` cu ni[te pantaloni negri pn` la genunchi, un pulover
de ln` foarte fin [i o jachet` de tweed, bijuterii delicate din aur
[i ni[te cizme pn` la genunchi. Ar`ta foarte bine, era frumoas` [i
sofisticat`. "Exact a[a cum nu sunt eu", \[i spuse China cu triste]e.
Olivia Daniels s-a \ndep`rtat repede, insinund c` nu-i pas`
de ea, [i l-a luat imediat pe Ben de bra]. China a privit speriat`
cum i-a [optit ceva la ureche, astfel \nct nici ea, nici Charles s`
nu aud`. Ben a zmbit, iar ochii lui s-au \ntlnit cu ai Chinei, unde
putea s` citeasc` foarte u[or faptul c` era pu]in [ocat`. S-a
desprins \ncet dar ferm din bra]ele Oliviei Daniels [i a luat
saco[ele din minile Chinei.
Haide]i \n`untru s` bem ceva. Charles, o s` desc`rc`m
bagajele pu]in mai trziu.
Creznd c` invita]ia nu i se adresa [i ei, China s-a dus la
buc`t`rie, \ncercnd s` se concentreze la ce are de f`cut. Dar [i-a
dat seama c` nu-[i poate lua gndul de la Ben [i Olivia Daniels.
Era foarte evident c` era atras` de Ben; nici m`car nu se uitase la
so]ul ei de cnd au sosit. Mai era [i mesajul de la telefon, plus
reac]ia lui ciudat` cnd a salutat-o pe aceast` femeie frumoas`.
Foarte interesant!. "Poate c` sunt aman]i", iar acest gnd i-a f`cut
inima s` se strng`.
S-a pr`bu[it \ntr-un scaun, [ocat` de propriile-i gnduri, gata
s`-l calce \n picioare pe Noroc. Nu putea fie adev`rat, era ridicol,
[i nu avea nicio dovad` care s` sus]in` aceast` idee. Dar nu putea
s`-[i alunge \ndoiala din suflet. Sim]ise cumva c` \ntre Ben [i
Olivia se \ntmpla ceva, ca ni[te vibra]ii, ceva ce nu se putea
exprima \n cuvinte, ceva vag [i att de dureros. I-a \nghe]at
sngele \n vine numai gndindu-se c` Ben [i Olivia ar fi putut face
dragoste.
PRE}UL IUBIRII 79

Oh, Doamne, a spus ea cu voce tare, e o prostie, nu mai


vreau s` m` gndesc la a[a ceva!
La ce s` te gnde[ti? Vocea cald` a lui Ben s-a auzit \n
spatele ei. S-a \ntors [i l-a v`zut stnd \n u[`, cu saco[a cu legume
\ntr-o mn`.
Inima a \nceput s`-i bat` mai tare, v`zndu-l, a[a de puternic,
umplnd camera cu prezen]a lui masculin`.
~`` ... la nimic. Gndeam cu voce tare, doar att, a \ngnat
ea, con[tient` c` se putea citi totul pe fa]a ei.
Ben a ridicat nep`s`tor din umeri:
E[ti a[a de secretoas`! a spus el, privind-o cu ochi
insondabili. Vino s` bei ceva cu noi. A[ vrea s`-i cuno[ti mai bine
pe Olivia [i pe Charles.
Nu sunt \mbr`cat` cum trebuie, a protestat China, sup`rat`
pentru ce-i spusese mai devreme. Nu voia oricum s` [tie nimic
despre acea femeie.
Prostii! Eu cred c` ar`]i foarte bine. A luat-o de mn`, a
ridicat-o de pe scaun, punndu-i mna dup` umeri ca din
\ntmplare, [i au ie[it din buc`t`rie.
Apropierea lui era aproape de nesuportat. Atingerea lui parc`
o ardea [i-i era a[a de greu s` respire, s`-[i \nfrng` dorin]a
nebun` de a se abandona \n bra]ele lui, de a cer[i cu buzele un
s`rut. Dar a mers lng` el calm`, f`r` s`-[i tr`deze sentimentele,
sim]indu-[i inima strns`. Putea s-o influen]eze att de u[or.
Ob]ii \ntotdeauna ceea ce vrei, nu-i a[a? l-a \ntrebat ab`tut`,
\nfruntndu-i cu r`ceal` privirea mirat`.
Nu prea \]i vine s` crezi, draga mea? a r`spuns el t`ios,
scrutnd-o cu o privire rece.
Ba da, cred. Probabil pentru c` e[ti att de autoritar [i, la
naiba, att de \ncrez`tor \n tine! a izbucnit ea, ie[indu-[i din fire.
80 RAMONA KISSY

Nu va afla niciodat` ct de mult ]ine la el, a[a c` nu se a[tepta ca


sentimentele s` fie reciproce. Acest gnd era greu de suportat [i
nu se mai putea controla, chiar dac` [tia c` fusese nedreapt` cu
el.
Gura lui s-a sub]iat, auzind insulta, [i [i-a luat mna de pe
um`rul ei, ca [i cum n-ar mai fi putut suporta atingerea ei.
Ce s-a \ntmplat cu tine? a \ntrebat-o cu o voce calm` [i
r`bd`toare, iar China a r`mas dezam`git`. Ar fi vrut s`-l
plesneasc`. Se enerva att de tare, ori de cte ori el \ncerca s`-[i
controleze reac]iile.
B`nuiesc c` nu ]i-a trecut prin minte c` poate n-am chef s`
beau nimic [i c` nu vreau s` am nimic de-a face cu prietenii t`i!
i-a spus ea, recunoscnd \n sinea ei c` nu vrea s` concureze cu
Olivia Daniels.
Privirea lui Ben era \ntunecat` [i nervoas`.
Ai dreptate, nu m-am gndit la asta. N-ai nicio obliga]ie,
bine\n]eles. I-a \ntors spatele [i a plecat.
China a r`mas nemi[cat` un timp, [ocat` de obr`znicia ei,
apoi a fugit dup` el f`r` s`-[i dea seama ce face [i l-a prins de bra].
Ben, iart`-m`, am fost foarte nepoliticoas`. Mi-ar face
pl`cere s` beau cu voi [i s`-]i cunosc prietenii, i-a spus dintr-o
suflare, cu ochi rug`tori.
El a privit-o, apoi a oftat, a luat-o de umeri [i a strns-o la
piept.
{i mie \mi pare r`u. Probabil c` am tendin]a de a fi prea
autoritar, a zmbit el.
Au intrat \mpreun` \n sufragerie. Charles Daniels era la
fereastr`, sorbnu-[i b`utura \n lini[te, cu privirile pierdute \n
zare. Olivia [edea lng` foc, fragil` [i frumoas`, [i s-a \ncruntat
cnd a v`zut c` Ben o ]ine pe China de umeri. China a sim]it c`
PRE}UL IUBIRII 81

cei doi au o rela]ie tensionat`, ca [i cum se certaser` \nainte ca ei


s` intre \n camer`.
Ce vrei s` bei? a \ntrebat-o Ben zmbind, sim]ind c` are
nevoie de \ncurajare.
Ap` tonic`, te rog, i-a r`spuns ea. Avea nevoie de ceva tare
care s-o calmeze. Ben a privit-o surprins, dar n-a spus nimic. I-a
dat un pahar, iar apoi [i-a pus [i lui ni[te whisky. Apoi s-au a[ezat,
China fa]` \n fa]` cu Olivia, iar Ben \ntre ele. Charles li s-a al`turat
[i a \nceput s` vorbeasc` cu China, vrnd s` detensioneze
atmosfera din \nc`pere.
China [i-a dat seama c` Charles Daniels era un om bun. Era
spiritual, dr`gu] [i deschis. Olivia era t`cut`, pretinznd c` o
doare capul, dar China sim]ea c` ochii ei o \n]eap`.
Am \n]eles c` e[ti menajera lui Ben. De ct timp lucrezi aici?
a \ntrebat-o ea brusc, iar gura frumoas` a schi]at un zmbet care
nu era deloc amabil.
Nu de mult, de fapt sunt aici de mai pu]in de dou`
s`pt`mni, a r`spuns calm, \nfruntnd lini[tit` privirea femeii.
Olivia a ridicat o sprncean`.
B`nuiesc c` e mai ieftin` dect o so]ie, nu-i a[a Ben, dragul
meu? {i e evident dup` cum arat` c` munce[te din greu. Ochii ei
verzi \i studiau p`rul [i hainele vechi.
Ben nu a spus nimic, iar un zmbet rece i se citea pe fa]`.
China spera s`-i ia ap`rarea \n fa]a acelei femei, dar a fost
dezam`git`. Se sim]ea nesemnificativ` [i murdar`, pentru c`
\n]elesese aluzia Oliviei . "A[ vrea s` fiu iubita lui, \[i spuse, iar \n
ochi i se putea citi totul, pentru c` sunt sigur` c` asta te va
surprinde [i te va sup`ra a[a de tare \nct o s` pleci din aceast`
cas`."
Evitnd privirea trist` [i comp`timitoare a lui Charles, [i-a
82 RAMONA KISSY

terminat repede b`utura. Era att de gr`bit`, \nct s-a \necat la


ultima \nghi]itur`, iar Olivia Daniels a \nceput s` rd`, umilind-o
[i mai tare. S-a ridicat \n picioare, adunndu-[i ultimele r`m`[i]e
de demnitate, a inventat o scuz` [i a plecat, f`r` s`-i pese ce va
spune Ben.
A preg`tit cina cu foarte mare aten]ie, asigurndu-se c`
mncarea nu va putea fi criticat` \n niciun fel. A hot`rt s` fac` o
sup` consomm, urmat` de somon pr`jit \n sos olandez, servit cu
maz`re, broccoli, asparagus [i cartofi. Urma apoi brnza [i
desertul. {i-ar fi dorit foarte mult s` nu fi acceptat invita]ia lui Ben
la mas`. O invitase \n acea diminea]`, \n timp ce dactilografia, iar
ea a fost de acord, dar nu era atent` la ce spune. "Ce prostie din
partea mea", \[i spuse, sp`lnd nervoas` legumele. Dup` ce a
terminat totul, s-a dus \n sufragerie [i s-a a[ezat lng` foc, cu
Noroc \n poal`, oftnd. Era \ntuneric afar`, dar \nc` nu a tras
draperiile la geamuri. Auzea vntul prin copaci, iar ramurile
b`teau \n geam. |n camer` era a[a de bine, cald [i frumos. A privit
cu drag toate lucrurile care erau \n camer` o vaz` cu flori pe
care le culesese cu o zi \nainte, cnd ie[ise afar` cu Noroc, o mic`
sculptur` din filde[ pe care o primise de la Clare de ziua ei [i o
pernu]` brodat` pe care o f`cuse ea \n Italia. |[i pusese amprenta
pe acel loc, era al ei acum, [i i se va rupe inima cnd va trebui s`
plece de acolo. Se sim]ea sfr[it` [i foarte deprimat`. Apari]ia
Oliviei Daniels o f`cuse cumva s` se simt` nesigur` pe ea, dar, [i
mai grav, o f`cuse s`-[i dea seama ce simte pentru Ben. Gndul c`
Olivia Daniels, sau oricare alt` femeie putea fi iubita lui, \i
strngea inima de durere. Iar aceasta nu putea fi dect gelozie.
Era o descoperire [ocant` [i \nsp`imnt`toare, dar trebuia s`
recunoasc`: se \ndr`gostise nebune[te [i ireversibil de Ben
Galloway.
Capitolul 6

A r`mas nemi[cat` cam dou`zeci de minute, analizndu-[i


sentimentele \n am`nunt. Cum putea s`-l iubeasc` pe Ben? |l
cuno[tea de foarte pu]in timp, iar \n aproape tot acest interval \i
fusese nesuferit. Poate prea nesuferit. Era de asemenea foarte clar
c` el n-o iubea, iar asta o durea cel mai tare. "Trebuie s` plec de
aici", \[i spus ea, uitndu-se \n jur, dar [i-a dat seama c` n-ar putea
face acest lucru. Lacrimi de durere i-au umplut ochii. Cum reu[ise
s` i se strecoare a[a \n inim` [i s` i-o umple? Cum reu[ise oare
s`-i \ntoarc` via]a cu susul \n jos, f`r` m`car s` se fi str`duit?
S-a ridicat \n picioare, a[ezndu-l pe Noroc pe covor. Voia s`
fac` o baie, o baie fierbinte [i lung`, ca s`-[i \nece sup`rarea. |n
timp ce d`dea drumul la ap`, se gndea cu ce s` se \mbrace la
cin`. Va ar`ta foarte bine, iar acest gnd \i va da curajul s`-i
\nfrunte pe Ben [i pe Olivia Daniels.
S-a scufundat \n apa fierbinte [i parfumat` [i a r`mas acolo
mult timp. Apoi s-a sp`lat pe p`r, dar nu reu[ea s` [i-l scoat` pe
Ben din minte. Cnd a ie[it din cad`, [i-a privit trupul gol cu
nemul]umire. Olivia Daniels era mult mai supl` dect ea, iar
corpul ei era mai plin, cu sni mari, cu talie sub]ire, coapse
84 RAMONA KISSY

puternice [i picioare lungi. Pielea \i era de culoarea alabastrului,


dar acum [i-ar fi dorit s` fie mai bronzat`. S-a \mbr`cat cu halatul
de baie, oftnd, apoi [i-a piept`nat p`rul.
Fa]a ei era alungit` [i slab`, cu ochi mari de un
albastru-intens, cu nas mic [i gur` senzual`. "Nu sunt deloc
frumoas`", \[i spuse ea strmbndu-se, dar de fapt nu era
con[tient` de farmecul ei.
S-a \ntors \n sufragerie s`-[i usuce p`rul lng` foc [i s-a a[ezat
pe jos. Era att de adncit` \n gnduri, \nct n-a auzit b`taia \n
u[`. L-a v`zut doar pe Ben intrnd, cu dou` ce[ti \n mn`. P`rea
foarte obosit [i tras la fa]`. I-a zmbit:
Bun`!
Bun`! Am adus ni[te cafea [i m` \ntrebam dac` pot r`mne
pu]in cu tine, i-a spus el, \ntinzndu-i o cea[c`.
Mi-ar face pl`cere, i-a r`spuns ea, f`cndu-i semn s` se a[eze
pe un scaun. {i mul]umesc pentru cafea.
Ben s-a a[ezat, privind-o cum st` la picioarele lui,
piept`nndu-[i p`rul ud. Doar o lamp` era aprins` \n camer`,
sc`ldndu-i pe amndoi \n lumin` ro[ie, iar \n restul \nc`perii era
\ntuneric.
Unde \]i sunt musafirii? l-a \ntrebat China, privindu-l peste
cea[ca de cafea.
Se ceart` la ei \n camer`, a[a c` am hot`rt s` nu stau prin
preajm`, i-a r`spuns Ben rznd.
Poveste[te-mi mai multe despre ei. |i cuno[ti de mult timp?
|l [tiu pe Charles din facultate. Ne-am \ntlnit \n a doua zi
din anul \nti, iar de atunci am r`mas prieteni. |mi amintesc c` nu
voia de fapt s` urmeze acea facultate, dar p`rin]ii lui nu erau de
acord ca el s` urmeze [coala de arte. Acum e arhitect [i are foarte
mul]i clien]i. A f`cut un compromis, probabil. Vocea \i era trist`
PRE}UL IUBIRII 85

cnd vorbea despre prietenul s`u.


{i Olivia? China s-a str`duit s` par` calm`, surprins` c` a
\ndr`znit s`-l \ntrebe a[a ceva.
Am cunoscut-o pe Olivia acum patru ani, cnd s-a c`s`torit
cu Charles. Era fotomodel pe atunci, iar Charles a b`tut-o la cap
pn` a acceptat s` se c`s`toreasc` cu el, a r`spuns Ben, ca [i cum
Olivia n-ar fi \nsemnat nimic pentru el. Era foarte conving`tor, iar
China l-a crezut. Apoi s-a uitat prin camer`, ca [i cum s-ar fi
plictisit s` vorbeasc` despre Charles [i Olivia. I-ai dat acestei
camere un aer lini[tit [i intim pe care nu l-a avut niciodat`. Sper
c` nu te deranjeaz` c` am venit la tine, a continuat el.
Nu, dimpotriv`. |mi face pl`cere c` ai venit, a murmurat ea,
sincer, dorindu-[i s`-l fi putut atinge. P`rea att de singur. Ben ...
L-a privit \n ochii aurii, dar a sim]it un nod \n gt [i nu mai putea
spune nimic.
Se priveau \n ochi, iar China nu-[i putea ascunde dorin]a. Ben
s-a aplecat spre ea, [optindu-i numele [i a luat-o \n bra]e. A tras-o
mai aproape de el [i a lipit-o de pieptul lui puternic.
China a \nceput s`-i caute gura instinctiv, a[a cum \[i
imaginase de attea ori, iar buzele lui i-au r`spuns cu s`ruturi
fl`mnde. Apoi a oftat din adncul sufletului, a strns-o [i mai tare
le pieptul lui [i a continuat s-o s`rute tot mai ap`sat,
explorndu-i gura [i f`cnd-o s` se lipeasc` [i mai tare de el.
Strnge-m` \n bra]e, China, i-a [optit el la ureche, iar ea,
ghicindu-i dorin]a, l-a \mbr`]i[at plin` de iubire, mngindu-i
spatele.
El a \nceput s-o s`rute pe obraji, apoi pe ochi, cobornd spre
gt, \n timp ce descheia nasturii halatului ei de baie, ca s`-i s`rute
cu buze fierbin]i pielea parfumat` de pe umeri. China a l`sat
capul pe spate, cuprins` de durerea dulce [i senzual` care-i
86 RAMONA KISSY

umplea fiin]a. Era subjugat` de iubire, iar inima \i b`tea


nebune[te, oprindu-i mintea \n loc. Ben a \nceput din nou s`-i
caute gura, iar ea sim]ea c` se tope[te \n bra]ele lui. Focul \i f`cea
pielea alb` s` str`luceasc`, iar el o privea cu ochi scnteietori. A
tras adnc aer \n piept [i a murmurat:
E[ti att de frumoas`!
Dorin]a din ochii lui era amestecat` cu un fel de tandre]e, iar
inima ei s-a oprit \n loc. Trupul ei nu mai cunoscuse pn` atunci
mngieri att de delicate [i de intime.
China, am atta nevoie de tine! a gemut el, iar ea a sim]it c`
ar da orice s`-l fac` fericit.
Cu degete tremur`toare, China i-a descheiat nasturii de la
c`ma[`, ca s`-i simt` c`ldura trupului. A \nceput s`-l mngie
timid, f`cndu-l s` ofteze. El o strngea att de tare la piept, \nct
abia mai putea respira.
China, las`-m` s` te iubesc. Te doresc din prima zi de cnd
te-am v`zut ...
Ea l-a oprit cu un s`rut, mngindu-i umerii bronza]i [i
puternici. |l dorea [i ea la fel de mult. Era singurul b`rbat pentru
care nutrea aceste sentimente [i era sigur` c` va fi un iubit tandru,
care o va \nv`]a lucruri pe care nici nu [i le imaginase. Dar el
a[tepta r`spunsul ei, f`r` s-o for]eze, dar strngnd-o la piept. "|l
iubesc a[a de mult!", \[i spuse ea, nemaiputndu-[i controla
sentimentele.
Dar telefonul a \nceput s` sune, lung [i insistent, risipind
farmecul \n care erau \nv`lui]i.
Ben ... China nu voia ca el s` plece. Din partea ei, telefonul
putea s` tot sune.
El i-a zmbit, cu ochii plini de tandre]e, [i s-a ridicat \n
picioare. Ea a r`mas jos, privindu-l mi[cnsu-se cu o gra]ie de
PRE}UL IUBIRII 87

felin`. A intrat \n dormitorul ei s` r`spund` la telefon. S-a \ntors


lng` ea dup` un timp, privind-o cu ochi \ntuneca]i.
James vrea s` vorbeasc` cu tine, i-a spus scurt, dar era
evident c` se enervase.
Ben, te rog ... a \nceput ea.
|mi pare r`u, China, i-a r`spuns el [i a ie[it din camer`,
trntind u[a \n urma lui.
China abia s-a ridicat \n picioare [i [i-a \ncheiat halatul cu
degete tremur`toare. Se sim]ea att de singur` [i de abandonat`,
\nct \i venea s` plng`. Oh, Ben! Inima o durea \n piept.
James era foarte vesel [i a invitat-o la cin` \n seara urm`toare,
spunndu-i c` nu [tie ct timp va mai r`mne \n Anglia. Ea a
acceptat invita]ia, dar i-a explicat c` va trebui s` vad` dac` Ben nu
are treab` cu ea. Era totu[i sigur` c` nu va avea nimic \mpotriv`.
"Chiar va fi fericit s` scape de mine \ntr-o sear`", \[i spuse cu
disperare, [tergndu-[i lacrimile care-i alunecau pe obraji. |ncerca
s` fie la fel de vesel` ca James, dar nu putea. El s-a \ngrijorat, dar
n-a insistat s`-i povesteasc` ce a p`]it.
Apoi a \nceput s` se preg`teasc` pentru cin`. {i-a aranjat p`rul
[i s-a machiat cu foarte mare grij`. {i-a pus \n eviden]` ochii,
folosind fard argintiu [i mult rimel, iar buzele le-a colorat cu o
nuan]` deschis`. S-a \mbr`cat cu o rochie alb` din m`tase, foarte
simpl`, doar cu cteva imprimeuri de flori albastre la tiv. {i-a pus
la gt un l`n]i[or de argint, iar p`rul l-a l`sat s`-i cad` pe umeri.
Cnd a fost gata, s-a privit \n oglind` [i era foarte mul]umit` cum
ar`ta. P`rea \ncrez`toare [i sofisticat`, exact ce avea nevoie pentru
a-[i petrece seara \n compania Oliviei Daniels.
S-a dus \n buc`t`rie s` verifice dac` mncarea e gata [i apoi \n
sufragerie s` aranjeze masa. O auzea pe Olivia Daniels rznd \n
camera de al`turi, iar aceasta a f`cut-o s` se strmbe. "Cu
88 RAMONA KISSY

siguran]`, Ben o face s` se amuze a[a", se gndea ea cu


am`r`ciune, trntind sertarul \n care erau tacmurile.
Dup` ce a terminat de preg`tit totul, mai avea cinci minute
libere. A[a c` [i-a aprins o ]igar` [i a \nceput s` fumeze, privind pe
fereastr`. Era o sear` rece de \nceput de iarn`, iar luna str`lucea
pe cer. "Ce s` fac?", se \ntreba ea. "Dac` r`mn aici, cu inima plin`
de iubire fa]` de Ben, o s` suf`r foarte mult."
A s`rit de pe scaun cnd o mn` a atins-o \ncet pe um`r. Ben
era lng` ea, atras parc` de gndurile ei.
E[ti bine? a \ntrebat-o el, \ntorcndu-i fa]a spre el ca s-o vad`
mai bine.
China l-a privit t`cut`, urndu-l parc` \n sufletul ei c` a
f`cut-o s` se \ndr`gosteasc` de el, f`r` m`car s` se str`duiasc`. Se
schimbase pentru cin`. P`rul \i era ud de la du[ [i era \mbr`cat cu
o hain` alb`, foarte elegant`, era strns croit` pe corpul lui
musculos [i cu ni[te pantaloni negri. Era att de aproape de ea,
\nct \i sim]ea mirosul pielii, masculin [i ame]itor, iar inima a
\nceput s`-i bat` mai tare.
Bine\n]eles c` sunt bine, a r`spuns ea, cu un ton
dispre]uitor. Sau te a[teptai s` fiu distrus` dup` ce am fost pu]in
\n bra]ele tale? |l privea sfid`tor, iar pe buze i se citea un zmbet
neobi[nuit de rece.
Tandre]ea a disp`rut din ochii lui Ben, \nlocuit` imediat de
acea expresie sever` cu care China se obi[nuise deja. Nu trebuia
s` afle niciodat` ce efect are asupra ei. Nu voia s`-l r`neasc`, dar
dac` afla ce sim]ea pentru el, nu-i mai r`mnea nici m`car
demnitatea.
Nu, nu m` a[teptam la asta, i-a spus rece, strngnd-o
instinctiv de um`r. Am \nv`]at s` nu a[tept nimic de la tine.
Cuvintele lui o dureau, dar [tia c` ea era de vin`. Se lupta cu
PRE}UL IUBIRII 89

strnsoarea lui, \ncercnd s`-i ia mna de fier de pe um`rul ei, iar


ochii i s-au umplut de lacrimi de furie.
Ia-]i minile de pe mine, atingerea ta \mi face scrb`! a ]ipat
la el, att de r`nit` [i nervoas` \nct nu mai [tia ce spune, dar
sim]ea c` trebuie s` se r`zbune.
Dar el nu i-a dat drumul, ci a privit-o cu ochi reci [i furio[i. |n
spatele acestei furii mai era \ns` ceva, ca o emo]ie care, dac` nu
l-ar fi cunoscut att de bine, China ar fi putut-o lua drept durere.
Atunci, e[ti o actri]` foarte bun`, draga mea. A[ fi putut jura
c` ai fost sincer` mai devreme, a murmurat el cu o voce stins`.
Dar te-ai \n[elat [i te ur`sc! a [uierat China printre din]i,
luptndu-se cu dorin]a care cre[tea \n ea, doar sim]indu-l att de
aproape.
{tiu c` m` ur`[ti [i c` nu supor]i atingerea mea. Ce
transformare! Se pare c` ai uitat ce s-a \ntmplat \ntre noi, c`
]i-am gustat gura [i pielea alb`. Nu po]i s` te prefaci c` nu s-a
\ntmplat nimic, China, pentru c` eu o simt ca pe urma unui fier
\nro[it. Cuvintele lui erau att de suave, \nct a sim]it c` se
\nro[e[te din nou, umilit`.
Ben, eu ... tu ... Glasul i s-a stins, v`zndu-i privirea agresiv`.
Ar fi trebuit s` nu m` mai opresc, s`-]i devorez trupul
frumos atunci cnd am avut ocazia, a spus el, iar dorin]a \i ardea
\n priviri.
Numai c` n-ai avut ocazia.
Am avut ocazia, iar tu nu m-ai fi oprit. Adic` nu m-ai oprit.
M` doreai [i tu, draga mea, aproape la fel de mult cum te doream
eu. O privea cu ochi insolen]i, ca [i cum i-ar fi putut vedea trupul
prin m`tasea alb`.
China a plecat capul. Nu mai era nimic de spus. Avea dreptate,
chiar dac` acel adev`r era dureros. Nu putea s` se mint` pe ea
90 RAMONA KISSY

\ns`[i. Ben a oftat [i i-a dat drumul, ca [i cum era s`tul de ceart`.
{i-a aprins o ]igar` [i a \nceput s` fumeze cu poft`, sprijinit de
marginea mesei. O privea foarte atent, iar furia \i disp`rea \ncet
din priviri. China [tia c` atunci era momentul s` fug`, s` plece din
camer`, dar [i-a dat seama c` nu vrea s` se mi[te de acolo. |l
privea cum fumeaz`, cum se str`duie[te s` se calmeze. Era
fascinat` de puterea lui, de frumuse]ea lui masculin`, era
cople[it` de iubirea ce i-o purta. Iar el i-a zmbit brusc.
|mi pare r`u, i-a spus. Nu [tiu ce se \ntmpl` cu noi, sar
scntei de fiecare dat` cnd ne \ntlnim. Vrei s` ie[im mine sear`
\n ora[, s` cin`m \mpreun`? A citit uimirea din ochii ei, a[a c` a
ad`ugat: N-am nicio inten]ie ascuns`, micu]o, e doar o cin`. F`r`
nicio obliga]ie. Un nou \nceput.
China voia din toat` inima s` accepte. Exact de asta aveau
nevoie, de un nou \nceput, care ar fi aranjat pu]in lucrurile \ntre
ei. Dar [i-a amintit de James, c`ruia \i promisese deja c` va merge
cu el la cin`.
|mi pare r`u, dar nu pot, a r`spuns ea cu jum`tate de gur`,
sim]ind c`-i alunec` printre degete ceva foarte pre]ios.
De ce nu po]i? Spune-mi, China, abia a[tept s` aflu.
O s` ies cu James, i-a explicat ea, dar gndul acesta i se
p`rea prostesc.
Am \n]eles. Vocea lui Ben era foarte ironic` [i abia mai
putea s`-[i controleze furia. {i-a stins ]igara cu un gest violent.
China a vrut s`-i explice, s`-l roage s` amne pe alt` dat`, dar
el i-a t`iat vorba, \nainte s` poat` spune ceva.
Pentru Dumenzeu, scute[te-m` de detalii! N-am nevoie de
nicio explica]ie, a murmurat el [i a plecat din camer`.
Cina care a urmat a fost un dezastru pentru China, chiar dac`
mncarea era delicioas`. Nu avea deloc poft` de mncare, abia a
PRE}UL IUBIRII 91

gustat cteva linguri de sup`, iar somonul l-a \nvrtit \n farfurie


pn` cnd [i-a dat seama c` nu va fi \n stare s`-l m`nnce. Noroc
c` trebuia s` se ridice din cnd \n cnd de pe scaun ca s`-i
serveasc` pe ceilal]i.
Olivia Daniels ar`ta foarte bine \n rochia neagr` de crep [i cu
bijuterii de aur cu diamante. Sporov`ise tot timpul cu Ben, ca [i
cum nu ar fi observat prezen]a so]ului ei, iar China era revoltat`
de o astfel de purtare. Era a[ezat` \n fa]a lui Ben, a[a c`-i putea
studia reac]iile la asaltul Oliviei. Era fermec`tor [i politicos, dar cu
toate c` nu putea citi nimic \n ochii lui de chihlimbar, sim]ea c` e
\ncordat.
A vorbit mult cu Charles, fericit` c` putea s`-i distrag` aten]ia
de la comportamentul so]iei lui. Povesteau despre pescuit cnd o
remarc` a Oliviei i-a \ntrerupt brusc.
Ce idee inovatoare, s`-]i invi]i servitorii la mas`! Dragul meu
Ben, trebuie s` recunosc c` e[ti foarte \ng`duitor.
S-a l`sat brusc t`cerea \n camer`, iar China s-a \nro[it pn` \n
vrful urechilor de ru[ine, dorindu-[i s` poat` s` dispar`. Ben o
privea cu ochi reci; era evident c` nu-l interesa ce se petrece.
Ai grij` cum vorbe[ti, Olivia! izbucnit Charles, lund
ap`rarea Chinei.
Olivia a \nceput s` rd`, privindu-[i so]ul cu ochi r`ut`cio[i.
V` pute]i baza \ntotdeauna pe Charles, \i sus]ine mereu pe
cei asupri]i, a spus ea u[or sarcastic.
Charles s-a \nro[it [i abia mai putea s`-[i controleze furia.
Data viitoare n-o s` te mai rog, Olivia, a avertizat-o el, furios.
Oh, Charles, chiar e[ti amuzant, a r`spuns ea, sigur` c`
vorbele ei vor avea efectul scontat.
China [i-a dus o mn` tremur`toare la gur`, l`snd furculi]a
s`-i cad`. Ura scenele de acest gen, mai ales cele \n care oamenii
92 RAMONA KISSY

\ncercau s` se r`neasc` unul pe cel`lalt. Ben a privit-o, iar ochii i


s-au \ntunecat.
Olivia, cred c` ar fi mai bine s` mergi \n camera ta, i-a spus
el lini[tit [i autoritar.
Olivia s-a uitat la el, gata s`-i r`spund`, dar el o privea
arogant, a[a c` n-a mai avut curajul s` spun` nimic. I-a aruncat
Chinei [i apoi lui Charles priviri pline de ur`, s-a ridicat de la
mas` [i a plecat, trntind u[a \n urma ei.
Ben, nu [tiu ce s`-]i spun, a \nceput Charles, stingherit.
Apoi s-a \ntors c`tre China. Nu pot dect s`-mi cer scuze pentru
comportamentul exagerat al Oliviei.
China a reu[it s` schi]eze un zmbet:
Nu e vina ta, i-a r`spuns ea, \ncercnd s`-l lini[teasc`, [ocat`
de durerea [i ru[inea pe care le citea \n ochii lui.
Poate c` ar fi bine s`-i duci ni[te cafea Oliviei, i-a sugerat
Ben prietenului s`u.
Charles a s`rit \n picioare, fericit c` are o scuz` s` poat` pleca.
Dup` plecarea lui Charles, China n-a avut curajul s`-[i ridice
ochii. {i-a b`ut cafeaua repede, cu toate c` era prea fierbinte,
ner`bd`toare s` plece [i ea ct mai repede. {tia c` Ben o prive[te.
Biata China, a glumit el. Cina ta delicioas` a fost un
dezastru.
Nu mai conteaz`, a spus ea.
Te-a sup`rat cumva aceast` scen` josnic`? a zmbit el.
Cu siguran]`, nu mi s-a p`rut att de amuzant` cum ]i se
pare ]ie, a r`spuns ea.
C`snicia lor nu merge prea bine acum, a remarcat Ben,
indiferent. Nu p`rea c`-i pas` prea mult. Sau poate c` abia a[tepta
ca Olivia s` fie liber`. China s-a \ncruntat. Olivia are o limb`
ascu]it`, n-o l`sa s` te supere, a ad`ugat el.
PRE}UL IUBIRII 93

N-am s` o las, a [optit China.


M` bucur s` aud asta. Oricum, nu te po]i pune cu ea, are
mult` experien]`. {i-a ascu]it din]ii cu multe persoane
nevinovate, a[a ca tine. Ai fost dr`gu]` cu Charles [i asta a
sup`rat-o.
Dar nici nu-i pas` de el, a continuat China, mirat`. De ce s`
se supere c` am vorbit cu el?
Pentru c` e[ti tn`r` [i frumoas`, iat` dou` motive serioase.
Tot nu \n]eleg, a zis China, gndindu-se \nc` la
complimentele pe care tocmai le primise. Ceea ce \i spusese nu
avea nicio logic`.
Mai bine las-o balt`, a sf`tuit-o el. Poate toate acestea au fost
un avertisment, \n cazul \n care ai pus ochii pe fr`]iorul meu.
E[ti un prost! a [uierat ea, urndu-l.
Dar el a ridicat din umeri.
E foarte dureros cnd iubirea se transform` \n ur`. Tu \nc`
n-ai \nv`]at aceast` lec]ie, i-a spus el nep`s`tor.
"Dar ce [tii tu despre iubire?" ar fi vrut ea s`-l \ntrebe, dar
bine\n]eles c` nu i-a spus nimic. S-a ridicat \n picioare [i a \nceput
s` strng` masa.
Charles a ajutat-o s` spele vasele. Era foarte jenat de ceea ce
se \ntmplase la cin`.
{i eu [i Olivia ne-am dat seama de mult c` rela]ia noastr`
s-a terminat, dar uneori e greu s` renun]i pur [i simplu, i-a spus
el, [tergnd o farfurie.
Dar tu o mai iube[ti? l-a \ntrebat China, sim]ind c` e trist.
Nu [tiu. Rela]ia cu Olivia e ca [i cum a[ fi dependent de
droguri. E o obi[nuin]` de care am nevoie.
|mi pare r`u, a [optit ea. P`rea destul de nejutorat [i-l
comp`timea. {i ce o s` face]i acum?
94 RAMONA KISSY

Ea vrea s` divor]eze, iar eu cred c` e cea mai bun` solu]ie


pentru moment, a r`spuns Charles. |mi pare r`u c` a trebuit s` fii
[i tu implicat` \n aceast` situa]ie jenant`.
Nu-]i face griji, am un dar de a nimeri \ntotdeauna \n
situa]iile cele mai jenante. China a \nceput s` rd`, iar apoi au
terminat treaba, ca doi vechi prieteni.
China nu mai voia s` dea ochii cu Ben, a[a c` imediat ce au
terminat totul, s-a strecurat \n camera ei. I-a spus lui Charles c` o
doare capul, iar el a p`rut c` o \n]elege. Dar, odat` ajuns` \n
camera ei, nu mai avea stare. Era plin` de energie. "Am nevoie de
mi[care", \[i spuse ea, uitndu-se pe fereastr`. Era prea \ntuneric
[i prea frig afar` ca s` mearg` la o plimbare, dar [i-a amintit de
piscin`. Ben \i d`duse voie s-o foloseasc` oricnd dorea. Era exact
ce avea nevoie: cteva ture de bazin o vor obosi destul [i poate c`
astfel va putea dormi \n sfr[it.
S-a dus \n dormitor [i a \nceput s`-[i caute costumul de baie
prin sertare. {i-a luat apoi halatul [i a pornit spre piscin`. Era
foarte emo]ionat`, de parc` ar fi \nc`lcat toate regulile nescrise
ale etichetei \notnd la miezul nop]ii. A ajuns \n ser` f`r` s` se
\ntlnesc` cu Ben, Olivia sau Charles, ceea ce era foarte bine. A
aprins doar un bec, cel de deasupra bazinului.
A zmbit \n sinea ei. Singur`tatea aceea era foarte pl`cut`.
S-a a[ezat pe marginea piscinei [i a s`rit gra]ios \n apa c`ldu]`.
I-a luat doar cteva secunde pentru a se obi[nui cu temperatura
apei, care p`rea rece la \nceput pe pielea ei fierbinte. A \nceput s`
se b`l`ceasc` asemenea unui copil f`r` giji. Era minunat! S-a l`sat
s` pluteasc` pe spate, privind stelele printre frunzele plantelor
tropicale care umpleau sera. Se gndea la Ben, iar inima i se
strngea de iubire.
Trebuia s` plece ct mai repede de la Aspenmere Hall, iar
PRE}UL IUBIRII 95

acest gnd o umplea de triste]e. A \nceput s` \noate, \ncercnd s`


se oboseasc`. Trebuia neap`rat s` doarm` pu]in, pentru c`
\ncepuse s` se simt` [i s` arate foarte r`u. "Sau poate ar trebui s`
m` \mb`t", \[i spuse ea, apoi \ncepu s` rd`.
La un moment dat s-a sim]it \mp`cat` [i, f`r` niciun motiv,
destul de fericit`. Se \ndr`gostise pentru prima dat` \n via]a ei. Se
spune c` e mai bine s` iube[ti [i s` pierzi. |l va pierde pe Ben
Galloway, dar \l va iubi mereu, iar la acea or` din noapte asta
n-avea prea mare importan]`.
L-a z`rit pe Ben cteva clipe mai trziu. St`tea \n u[a serei [i
fuma. O privea pe ascuns. "Probabil crede c` sunt nebun` c` \not
[i rd de una singur` la ora asta", \[i spuse ea, iar sngele \ncepu
s`-i fiarb` \n vine, v`zndu-l.
Ce faci aici? l-a \ntrebat, \n timp ce stropea cu ap`.
M` plimbam prin gr`din` [i am v`zut lumin`, a r`spuns el,
apropiindu-se de marginea bazinului.
Vino s` \not`m \mpreun`, l-a invitat ea.
Nu vrei s` fii singur`? a zmbit el.
Nu neap`rat. Am venit aici doar s` fac o baie, nu ca s` fiu
singur`, i-a explicat ea. Iar apa e perfect`, l-a \ncurajat.
Cteva minute mai trziu, Ben a s`rit \n ap` [i a \notat spre ea.
Era un \not`tor foarte bun, iar trupul lui puternic \nainta prin ap`
foarte repede [i foarte u[or.
Pari foarte fericit`, a remarcat el.
Sunt fericit` pentru c` nu mai \mi pas`, a spus ea rznd,
privindu-l cu ochi str`lucitori.
E[ti o norocoas`, atunci. P`rea uimit de str`lucirea ei [i
nu-[i mai putea lua ochii de la ea. China, vreau s` vorbim. Era
foarte serios, iar China i-a \ntors spatele, panicat`.
Nu fi att de serios, Ben nu \n seara aceasta, l-a rugat ea,
96 RAMONA KISSY

sim]ind c`-i vine s` plng`. E prea mult pentru mine. A vrut s` se


\ndep`rteze, dar el a prins-o de mn` [i a tras-o f`r` efort spre el.
Va trebui s` m` ascul]i, i-a [optit el.
Nu, a r`spuns ea \ncet, \mbr`]i[ndu-l ca s` se poat` ]ine la
suprafa]`. Mai bine s`rut`-m`! A rostit aceste cuvinte \nainte s`-[i
dea seama ce spune, exprimndu-[i astfel cea mai tainic` dorin]`.
N-a mai avut timp s` dea \napoi, pentru c` el a prins-o \n bra]e [i
a s`rutat-o cu buze reci [i pasionale, mngind-o.
China s-a \ncol`cit \n jurul lui, r`spunzndu-i la s`rut cu o
pasiune inocent`. Dar apoi i s-a f`cut fric` [i s-a desprins din
bra]ele lui. El a l`sat-o s` plece, f`r` s` \ncerce s-o ia din nou \n
bra]e. |l privea cu ochi mari, iar el i-a atins buzele cu un deget.
Nu fi a[a de [ocat`, micu]o. Tu ai vrut s` te s`rut, a glumit
el, de[i nu p`rea c`-i pare r`u pentru ce f`cuse.
{tiu, [i probabil c` n-a fost o idee prea bun`, a r`spuns ea
rznd, f`r` s` \n]eleag` de ce i s-a schimbat starea.
Olivia [i Charles pleac` mine. Probabil [i-au dat seama c`
vizita lor aici a fost o idee foarte proast`, iar Charles este foarte
jenat de felul \n care Olivia s-a purtat cu tine.
Nu mai conteaz` acum, a r`spuns China. E prietenul t`u [i
nu vreau s` plece din cauza mea.
{tiu. Ben i-a zmbit, apoi a ad`ugat: dar dac` Charles mai
r`mne, cu siguran]` se va \ndr`gosti de tine.
Nu \n]eleg ce vrei s` spui. China \l privi uimit`.
Chiar nu \n]elegi? E[ti chiar att de naiv` \nct s` nu [tii ce
efect ai asupra b`rba]ilor? \ntreb` el.
|]i ba]i joc de mine? China se \ncrunt`.
Of, China, oft` Ben, mai \n glum`, mai \n serios. E[ti
\ntotdeauna pe pozi]ie de ap`rare! I-a dat la o parte p`rul ud de
pe fa]` cu o mi[care senzual` [i tandr`. Charles s-a uitat doar o
PRE}UL IUBIRII 97

dat` la tine, la frumuse]ea [i bun`tatea ta, [i nu [i-a mai putut


dezlipi ochii de tine. Inima ta curat` str`luce[te, te face
luminoas`. Pentru b`rba]i ca el, e[ti ca un far pe o mare agitat` de
furtun`.
China s-a \nro[it, jenat` [i flatat` de complimentele lui. .
Sunt sigur` c` vorbe[ti ca s` nu taci, spuse ea, \ncercnd s`
nu-i tremure vocea.
Iar eu sunt sigur c` ]i-ai dat seama c` vorbesc serios. Dar
mai bine poveste[te-mi despre James, i-a cerut Ben, aparent
foarte lini[tit.
China l-a privit, [ocat` de schimbarea brusc` de subiect.
N-avea ce s`-i spun` despre James, inima ei era doar a lui.
|mi este foarte drag, i-a r`spuns prev`z`toare, dup` o scurt`
pauz`.
Drag? Ce sentiment mai e [i acesta? a \ntrebat el, iar furia a
\nceput s` creasc` \n el. Dac` nu era atent`, poate o va face s`-[i
m`rturiseasc` iubirea. Era foarte inteligent.
Cred c` asta nu te prive[te, i-a spus ea cu r`ceal`.
Aici te \n[eli. Acum m` prive[te [i pe mine. Spune-mi,
China, gndul la James te face s` pari att de vis`toare [i de
absent`, de fiecare dat` cnd crezi c` e[ti singur`? Vocea lui era
dispre]uitoare, plin` de furie. Iar vntul de toamn` [uiera afar`,
izbind geamurile serei.
China a p`lit. Oare era a[a de u[or s` citeasc` totul pe fa]a ei?
Oare [i-a dat seama c`-l iube[te?
{i dac` ar fi a[a? a murmurat ea, f`r` s` mint`, dar [i f`r`
s`-i spun` tot adev`rul. Tu nici m`car nu [tii ce e iubirea! a
ad`ugat ea, plin` de durere, lovindu-l pentru c` o r`nea.
Ben a \nceput s` rd`.
Cel pu]in, acum ne apropiem de adev`r. Nu crezi c` "a iubi"
98 RAMONA KISSY

e mult mai bine spus dect "mi-e drag"?


China [i-a dat seama c` \n]elesese gre[it vorbele ei. Credea
c`-l iube[te pe James, ceea ce \nsemna c` nu [tia nimic despre
sentimentele ei fa]` de el. Nu va putea astfel s` afle adev`rul.
M` doare! a protestat ea. Degetele lui o strngeau tot mai
tare de umeri, ca [i cum ar fi vrut s`-i frng` oasele fragile.
A[ vrea s` te ucid, a spus el, iar vocea lui era lipsit` de orice
expresie, dar i-a dat drumul imediat.
China l-a privit, \nsp`imntat`. Era evident c` se lupta cu el
\nsu[i, iar asta \l devasta.
De ce? a [optit ea, [ocat` de violen]a lui.
Nici m`car tu nu e[ti att de naiv` s` nu-]i dai seama, i-a
r`spuns Ben misterios, apoi [i-a trecut mna prin p`rul ud, cu un
gest plictisit.
E[ti nebun, a hot`rt ea, dnd din cap. Dar nu putea s`-[i ia
ochii de la mi[c`rile gra]ioase [i puternice ale trupului s`u.
Cred c` ai dreptate. {i, apropo, o s` plec [i eu mine. Am
avion dup`-amiaz`.
Aceast` veste a fost ca o lovitur` sub centur`, iar el p`rea att
de relaxat.
Pleci? Unde? {i pentru ct timp? l-a \ntrebat dintr-o suflare.
De ce e[ti att de [ocat`? O s`-i fie oare dor de mine, China?
Nu vorbea serios, dar a sim]it c` a[teapt` r`spunsul ei cu
ner`bdare, ca [i cum era foarte important pentru el.
S`-mi fie dor de un vnz`tor de sclavi ca tine? Nu prea cred.
A \ncercat s` glumeasc`, dar era \ngrozit` c` o s`-[i dea pe fa]`
sentimentele. Reu[ise doar s`-l insulte.
El nu i-a r`spuns nimic, dar a continuat s-o fixeze cu ochi reci
[i str`lucitori. Ea a \nghi]it \n gol. Sim]ea c` i se sf[ie inima [i
aproape ar fi vrut s`-l impore s` n-o p`r`seasc`.
PRE}UL IUBIRII 99

Ai afaceri de rezolvat?
Da, a r`spuns el scurt. {i pentru c` e evident c` e[ti foarte
interesat`, o s`-]i spun [i unde. Plec \n Egipt, s-a scos la vnzare
un teren acolo [i am de gnd s`-l cump`r. Mul]umit`?
O s` dureze mult?
El a dat din umeri:
Cred c` vreo lun`, sau poate mai mult. Dar de unde acest
interes brusc? Credeam c` o s` te bucuri c` plec. O s` se mute
James aici ct timp o s` fiu plecat? a \ntrebat-o cu o voce
sardonic`.
Am \ntrebat ca s` [tiu ce s` le spun celor care te sun`, s` [tiu
cum fac cu mncarea [i lucruri de acest gen... a r`spuns ea vag,
sim]indu-se att de trist` [i de nefericit`, \nct abia mai putea
vorbi.
Nu-]i face griji, o s`]i anun] din timp revenirea mea, ca s`
po]i s` scapi de iubitul t`u. Iar pentru cei care m` sun`, o s`-]i
dau toate instruc]iunile \nainte s` plec. Ben a \notat spre
marginea piscinei [i a ie[it din ap`.
China a \nchis ochii. Nu voia ca el s` plece, nu acum, cnd
\ntre ei lucrurile nu mergeau bine. L-a strigat \ncet, iar el s-a
\ntors spre ea. Tandre]ea din ochii lui i-a atins inima.
Ce mai e acum? Vocea lui era indiferent`. N-avea niciun rost
s` continue.
Nimic... |mi pare r`u. I-a \ntors spatele [i a continuat s`
\noate. Mai erau att de multe lucruri de spus, attea lucruri care
trebuia clarificate. S-a dus pn` \n cap`tul bazinului, apoi s-a
\ntors. Voia s` discute cu el, voia s` mai \ncerce o dat`. Dar
r`m`sese singur`. Ben plecase, iar lacrimile au \nceput s`-i curg`
pe obraji.
I-a fost foarte greu s` doarm` \n acea noapte, cu toate c` era
100 RAMONA KISSY

foarte obosit` de la \not. Ben urma s` plece, iar ea nu [tia dac` va


putea rezista atta timp f`r` el. Sim]ea c` e la cap`tul puterilor.
Toat` aceast` situa]ie dureroas` \i \ntinsese nervii la maximum.
Ben credea c` era \ndr`gostit` de James, iar aceast` idee i se
p`rea chiar amuzant`, \ntr-un fel. "Trebuie neap`rat s` plec de
aici", \[i spunse ea cu disperare, \nainte s` adoarm`.
La ora [apte a trezit-o ceasul. Se sim]ea att de obosit` [i de
deprimat`, \nct nici m`car du[ul rece n-a avut vreun efect. S-a
\mbr`cat [i apoi s-a dus \n buc`t`rie s` dea drumul la filtrul de
cafea, trndu-[i picioarele. Primise instruc]iuni cu o sear` \nainte
ca la ora [apte [i jum`tate s` ofere cafea oaspe]ilor lui Ben. China
a preg`tit dou` t`vi, una pentru Olivia [i Charles, iar una pentru
Ben. "Iat` avantajele faptului de a fi menajer`", \[i spuse ea cu
durere, \n timp ce deschidea u[a de la gr`din` pentru ca Noroc s`
poat` ie[i.
|n timp ce a[tepta s` fie gata cafeaua, [i-a aranjat pu]in p`rul
[i l-a prins cu un elastic. {i-a privit pantalonii uza]i [i puloverul
vechi, dar n-avea niciun chef s` se schimbe cu ceva mai dr`gu]. Nu
putea s`-[i fac` griji de felul cum ar`ta, nu \n acea zi, ziua \n care
Ben urma s` plece.
Cafeaua era gata. A umplut ce[tile [i a hot`rt s` le duc` mai
\nti \n camera lui Charles [i a Oliviei. A urcat cu grij` scara
principal`, dar s-a oprit cnd a ajuns \n dreptul camerei lui Ben.
U[a s-a deschis, iar din camer` a ie[it Olivia Daniels, cu p`rul
deranjat, \ncheindu-se la halat. Cnd a v`zut-o pe China cu tava,
a \nceput s` zmbeasc`.
Ce bine c` ai adus cafea, a spus Olivia scurt. Apoi, f`r` s`
mai adauge ceva, a luat tava din minile Chinei [i, f`r` s`-i
mul]umeasc`, a disp`rut \n camera ei.
China s-a lipit de balustrada din lemn, sim]ind c` i se face r`u.
PRE}UL IUBIRII 101

Era destul de evident ce se \ntmplase. Olivia Daniels \[i petre-


cuse noaptea cu Ben, \n timp ce so]ul ei, prietenul cel mai bun al
lui Ben, dormise singur \n camera de al`turi. Erau aman]i, iar
astfel se adeverea suspiciunea Chinei. A \nceput s` tremure din
tot corpul [i [i-a dus mna la gur` \ntr-un gest disperat.
Cum a putut Ben s-o s`rute att de pasional cu o sear`
\nainte, [tiind c` o s`-[i petreac` noaptea \n bra]ele alteia?
A fugit pe sc`ri \n jos, cu ochii plini de lacrimi [i cu inima
sf[iat` de durere, \ntrebndu-se cum putea fi \ndr`gostit` de un
b`rbat att de rece [i f`r` inim`.
Capitolul 7

Trei s`pt`mni [i cteva zile mai trziu, China cobora din


avion pe aeroportul din Atena. |l c`uta din priviri pe James, dar
nu-l vedea niciunde. Spera c` n-a uitat c` sose[te \n acea zi,
pentru c` nu prea \i surdea ideea s` caute un taxi cu toate
bagajele dup` ea [i s` ajung` singur` la hotel. Dar dup` ce a
trecut de controlul pa[aportului, l-a v`zut \ntr-un col], f`cndu-i
cu mna. Ea a zmbit, iar dup` ce a terminat cu toate actele, s-a
gr`bit spre el, fericit` c` \l vede din nou.
Ce bine c` ]i-ai amintit! i-a spus ea zmbind.
Cum s` nu-mi amintesc? A s`rutat-o prietene[te pe obraz [i
apoi a privit-o din cap pn`-n picioare. Parc` ai mai sl`bit, a
comentat el.
Cred c` ]i se pare, a min]it ea, cnd de fapt [tia c` sl`bise \n
ultimele s`pt`mni.
Hai s`-]i lu`m bagajele, apoi te conduc la hotel. Nu era
genul de persoan` care s` piard` timpul cu discu]ii inutile, a[a c`
i-a luat valizele [i au mers la ma[in`, o decapotabil` alb`. A pus
valizele \n portbagaj, iar pe ea a a[ezat-o pe scaunul din fa]`.
Ce mai faci, James? l-a \ntrebat ea cnd ma[ina a pornit,
PRE}UL IUBIRII 103

\ndep`rtndu-se de aeroport.
Foarte bine, nu mi-a fost niciodat` mai bine. Vrei s`-]i spun
un secret? Sunt \ndr`gostit, i-a m`rturisit el bucuros.
China a fost surprins` pu]in, dar era foarte fericit` pentru el.
M` bucur foarte mult pentru tine. O cunosc? Sau este
grecoaic`?
Nu, nu e grecoaic` [i s-ar putea s-o cuno[ti, dar deocamdat`
nu pot vorbi despre acest subiect, nici m`car cu tine, draga mea
China. A[a c` o s`-]i spun doar c` e foarte frumoas` [i sunt sigur
c` o s`-]i plac` [i ]ie.
{i eu sunt convins`, a zmbit China. Dar m-ai f`cut a[a de
curioas`! Cnd o s-o cunosc?
Nu [tiu, dar sper c` \n curnd, a r`spuns James enigmatic.
Dar s-a petrecut totul foarte repede, a continuat China,
privindu-l cu ochi suspicio[i.
N-o s` m` p`c`le[ti, s` [tii! a rs James. Nu ]i-a[ fi spus
nimic, dar sim]eam c` explodez dac` nu spun cuiva. Dar tu ce mai
faci? Poveste[te-mi tot ce s-a mai \ntmplat de ultima dat` cnd
ne-am v`zut. {i de ce e[ti att de palid` [i de slab`?
Erau prea multe \ntreb`ri la care nu putea r`spunde.
Sunt foarte bine [i nu mi s-a mai \ntmplat nimic deosebit.
{i, \n plus, nu e prea dr`gu] din partea ta s`-mi spui c` sunt palid`
[i slab`!
Iart`-m`, draga mea, dar \mi fac griji pentru tine. Dar Ben,
ce mai face?
China a \nghi]it \n gol. Chiar [i rostirea numele lui o durea.
Cred c` e bine. Nu l-am mai v`zut de ceva timp, e plecat \n
Egipt, a ad`ugat ea repede, spernd c` vocea n-o va tr`da.
Cum a reac]ionat? M` refer la faptul c` ai renun]at la slujb`,
a \ntrebat James.
104 RAMONA KISSY

China s-a \nro[it foarte tare, [i era fericit` c` James trebuia s`


fie atent la drum [i n-o putea privi.
Nu a fost prea \ncntat, dar n-a avut ce s` fac`. Era o
minciun`, bine\n]eles. Nici nu [tia m`car dac` Ben aflase \nc` de
plecarea ei, dar nu putea s`-i spun` asta lui James. {i-a amintit de
bile]elul pe care i-l l`sase lui Ben, ru[inat` de la[itatea de care
d`duse astfel dovad`.
Cnd au ajuns \n centrul Atenei, ma[ina s-a ab`tut de la
drumul principal [i a cotit pe o alee umbrit` de copaci.
Am ajuns! James a s`rit din ma[in` s`-i deschid` u[a.
Opriser` \n fa]a unui hotel destul de mare, foarte modern [i
elegant, cu o gr`din` imens` \n fa]`, prin care erau \mpr`[tiate
mese albe de metal, cu umbrele colorate, [i scaune asortate.
James a luat-o de mn` [i a condus-o prin gr`din`, pn`
interiorul hotelului. Era destul de gol [i lini[tit, chiar pu]in cam
mohort.
L-am reamenajat \n \ntregime, i-a spus James cu mndrie,
iar China \nceput s` priveasc` \n jur cu aten]ie.
Apoi i-a ar`tat totul. Cnd au terminat, Chinei \i era foarte
cald, \i era sete [i se sim]ea ame]it`. Nu mai putea continua a[a,
dar nu voia s`-i taie elanul lui James, care era foarte entuziasmat.
Dar el i-a citit imediat gndurile.
Of, Doamne! Te rog s` m` ier]i! Cred c` e[ti moart` de sete
dup` atta drum, iar eu nici m`car nu te-am l`sat s` stai pu]in jos.
M-am l`sat purtat de val. Apoi au urcat la etaj, unde erau
apartamentele. A condus-o \ntr-o camer` mobilat` foarte modern
[i elegant.
Ce vrei s` serve[ti? a \ntrebat-o el.
Un ceai [i un sandvi[, te rog, a r`spuns China imediat,
pentru c`-i era foarte foame, iar apoi s-a dus la fereastr`.
PRE}UL IUBIRII 105

Dorin]a ta e porunc` pentru mine. M` \ntorc \ntr-un minut,


iar \ntre timp simte-te ca acas`. {i a plecat \nainte ca ea s`-i mai
spun` ceva, f`cnd-o s` zmbeasc`. Era att de diferit de Ben.
A privit ora[ul pe fereastr`, traficul, dar totul era deformat de
c`ldur`. S-a sim]it dintr-o dat` foarte singur`. "Ce caut eu aici?"
s-a \ntrebat."Oare chiar am b`tut atta drum doar ca s` scap de
Ben?" A sim]it c` o s` izbucneasc` \n lacrimi, dar, din fericire,
James s-a \ntors repede cu o tav` \n mn`, distr`gndu-i astfel
aten]ia.
A b`ut ceaiul [i a mncat aproape tot sandvi[ul, cu toate c`
gndul la Ben i-a stricat pofta de mncare, [i l-a ascultat pe James.
M` bucur foarte mult c` ai venit aici \n vacan]`, \nainte s` te
hot`r`[ti ce o s` faci \n continuare, i-a spus el, umplndu-i din
nou cana cu ceai.
{i eu m` bucur. {i-mi pare foarte bine s` te v`d din nou, a
r`spuns ea, str`duindu-se ca vocea s`-i sune normal. Cnd o s`
deschizi hotelul? Acest subiect era neutru, a[a c` a hot`rt s`
vorbeasc` ct mai mult despre asta.
Cam \ntr-o lun`. Saul, partenerul meu, e plecat \n Statele
Unite acum [i se \ntoarce cam \n dou` zile. Apoi mai avem nevoie
de vreo dou` s`pt`mni pentru preg`tirile finale, a[a c` ai destul
timp s` te hot`r`[ti, a ad`ugat el, foarte conving`tor.
China a zmbit [i [i-a terminat ceaiul. Chiar dac` era singura
ei op]iune, nu voia s` ia o decizie pripit`, a[a cum f`cuse cu
ultimele dou` slujbe. S-a ridicat \n picioare, foarte obosit`.
James, dac` nu te superi, a[ vrea s` m` odihnesc pu]in. Sunt
foarte obosit`, dup` atta drum.
James a s`rit [i el \n picioare [i a dat din cap.
O s` te conduc \n camera ta. A dus-o \ntr-un apartament la
acela[i etaj, promi]ndu-i s` vin` s-o ia la cin`.
106 RAMONA KISSY

China a intrat \n dormitor. Jaluzelele erau trase, iar \n camer`


era o r`coare pl`cut`. A f`cut un du[ scurt, r`corindu-[i trupul
\nfierbntat, apoi a \mbr`cat un halat de baie. Cu cteva ore
\nainte, tremura \n ploaie \n Anglia. S-a \ntins apoi \n pat [i, f`r`
s` vrea, a \nceput s` se gndeasc` la ce se petrecuse la Aspenmere
Hall.
Dup` ce a v`zut-o pe Olivia ie[ind din dormitorul lui Ben,
sim]ea nevoia s` ias` ct mai repede din cas`, nu mai putea
r`mne acolo nici m`car un minut. A luat o hain` [i a fugit afar`,
ca [i cum era urm`rit` de demoni. A luat-o prin gr`din`, printre
copacii goi, cu r`suflarea t`iat` [i \necndu-se de plns. Credea c`
o s` moar` de durere. A hoin`rit pe afar` ore \ntregi, era un haos
\n mintea ei, f`r` s`-[i dea seama cum trece timpul. S-a \ntors
acas` doar pentru c` a \nceput s` plou`.
L-a g`sit pe Ben foarte furios. Era trecut de ora dou`sprezece,
iar Olivia [i Charles plecaser` deja.
Pe unde naiba umbli? a \ntrebat-o el furios, privind-o cu
ochi reci cum tremur`, ud` din cap pn`-n picioare.
Inima a \nceput s`-i bat` mai tare cnd l-a v`zut [i [i-a
blestemat sl`biciunea, uimit` de o astftel de reac]ie chiar [i acum
cnd era att de sup`rat`. Atrac]ia fa]` de el era mai puternic`
dect voin]a ei, [i problema era c` iubirea nu disp`rea a[a, pur [i
simplu. Era \n sufletul ei pentru totdeauna.
Am fost afar`, i-a r`spuns scurt, privindu-i gura.
E[ti pl`tit` s` fii aici cnd am nevoie de tine, a izbucnit el [i
era evident c` abia se mai putea controla. Dac` doamna
Stephenson n-ar fi venit ...
De ce nu m` concediezi, dac` nu e[ti mul]umit de mine?
i-a t`iat ea vorba.
Ben a luat-o atunci de mn`, sim]ind c` e rece [i c` nu-i mai
PRE}UL IUBIRII 107

pas`.
Ce ai p`]it? E[ti bolnav`? Grija lui a f`cut-o s` se simt` [i mai
r`u.
M-am s`turat de tine, i-a r`spuns ea r`spicat. De ce nu m`
la[i \n pace? Dac` vrei s` plec, o s` plec, dar hot`r`[te-te odat`!
El i-a dat drumul, [tiind c` n-o s` poat` scoate nimic mai mult
de la ea. Iar ea a r`mas \nchis` \n camer` toat` ziua.
Nici acum nu putea crede c` e genul de b`rbat care s` aib` o
aventur` cu so]ia celui mai bun prieten. Era exact ca to]i ceilal]i
b`rba]i, ca [i domnul Cencelli. Crezuse c` e diferit, sperase chiar
c` o va iubi \ntr-o zi. Ce glum` bun`!
L-a mai v`zut pu]in pe Ben \nainte s` plece, pentru c` el
insistase \n aceast` direc]ie. S-a pref`cut c` e fericit` [i
zmbitoare, pentru c` se temea c`-[i va schimba planurile dac` va
r`mne \n camera ei [i va refuza s`-l vad`. Se purtase foarte
frumos, [i-a cerut scuze pentru comportamentul ei de mai
devreme, spunndu-i c`-i era r`u de la mncare. Ben a crezut-o
pn` la urm`. I-a dat toate instruc]iunile necesare [i i-a promis c`
va suna. China i-a zmbit [i a vorbit normal, ca [i cum nimic nu
s-ar fi \ntmplat. Dar sim]ea c` \nnebune[te, o durea inima pentru
c` [tia c` aceea va fi ultima dat` cnd \l vede. Avea de gnd s`
plece de la Aspenmere Hall \nainte ca el s` se \ntoarc` din Egipt.
El ar fi vrut s-o s`rute, s-o ating`, s-o strng` \n bra]e, [tia [i
ea acest lucru, dar a evitat inten]ionat orice contact fizic [i s-a
pref`cut c` nu \n]elege aluziile. El a \n]eles pn` la urm` mesajul
[i s-a enervat. Restul conversa]iei a fost strict la obiect.
Apoi a plecat sup`rat, iar China a sim]it c` i se sf[ie inima
cnd ma[ina lui a demarat. A anulat \ntlnirea cu James [i [i-a
petrecut restul zilei \n pat, privind tabloul [i gndindu-se la ce va
face.
108 RAMONA KISSY

A fost destul de simplu s` aranjeze totul [i s` plece de la


Aspenmere Hall. James a zburat la Atena la o s`pt`mn` dup`
plecarea lui Ben, iar China l-a sunat s`-l \ntrebe dac` mai e
valabil` oferta de serviciu pe care i-o f`cuse cu ceva timp \n urm`.
El s-a bucurat s-o aud`, dar a fost [i surprins. F`r` s` o \ntrebe mai
multe, i-a propus s` mearg` la el \ntr-o vacan]` [i s` vad` cum stau
lucrurile acolo. {i-a \mpachetat lucrurile \n cutii [i le-a l`sat,
\mpreun` cu Noroc, \n grija doamnei Stephenson pn` la
\ntoarcere. I-a scris o scurt` scrisoare lui Ben prin care-l anun]a c`
\[i d` demisia. Apoi s-a mai uitat o dat` prin cas` \nainte s` plece.
{i-a dat seama c` \ncepuse s` iubeasc` acea cas`, dar totul era ca
[i cum n-ar fi fost niciodat` acolo. Iar acest lucru era trist.
{tia c` era la[ din partea ei s` plece a[a, cnd Ben nu era
acas`, dar n-avea de ales \n aceast` situa]ie. Iubirea care o sim]ea
pentru el o \ngrozea, era prea vulnerabil` [i prea u[or de r`nit. El
n-o iubea, probabil c` o iubea pe Olivia Daniels. {tiind aceste
lucruri, n-ar fi putut tr`i cu el \n aceea[i cas`, s`-l vad` \n fiecare
zi. Ar fi \nsemnat s` sufere f`r` rost, a[a c` iat-o acum \n Atena, la
mii de kilometri distan]` de Ben [i de Aspenmere Hall, dar nu-i
era deloc mai u[or.
S-a \mbr`cat cu indiferen]` pentru cin`. Nu-i era foame, dar
[tia c` trebuie s` fac` un efort de dragul lui James. S-a machiat
pu]in, s-a \mbr`cat \ntr-o rochie verzuie de bumbac [i cu o jachet`
asortat`, [i-a l`sat p`rul pe spate. Era o sear` foarte c`lduroas`.
S-a uitat pe geam \n timp ce \[i prindea o br`]ar` la mn`, [i a
v`zut c` ora[ul se treze[te la via]`. S-a gndit, plin` de speran]`,
c` poate acolo via]a va fi o aventur`, [i a \ncercat s`-[i alunge
triste]ea care o cople[ea.
S-a \ntlnit cu James la lift [i s-au dus la un restaurant \n
cealalt` parte a ora[ului. China [i-a dat seama c` apetitul i-a
PRE}UL IUBIRII 109

revenit pu]in, iar James s-a str`duit din r`sputeri s-o fac` s` rd`.
A ajutat [i b`utura tradi]ional`. China a b`ut destul de mult, f`r`
s`-[i dea seama ct e de tare. S-a trezit doar c` rde f`r` motiv.
James \i vorbea plin de entuziasm despre planurile lui cu hotelul,
iar ea \l asculta cu aten]ie.
Dac` o s` accept slujba pe care mi-o oferi, ce anume am de
f`cut? l-a \ntrebat ea, dndu-[i seama c` gndul de a r`mne la
Atena \i surdea din ce \n ce mai mult.
Bun` \ntrebare, a rs James. O s` ai de f`cut tot felul de
lucruri: munc` de secretariat, supravegherea angaja]ilor, acte,
cam tot ce implic` conducerea unui hotel.
O treab` serioas`, a ad`ugat China, sorbind din cafeaua
delicioas`.
A[a e. Va fi a[a doar pn` punem treaba pe picioare, dar o
s` fii bine pl`tit`, iar unul din apartamentele de la etaj va fi al t`u.
Am nevoie de cineva care s` [tiu c` va munci serios, cineva \n care
s` pot s` am \ncredere, preferabil un prieten, a[a ca tine, a
\ncheiat el.
O s` m` gndesc serios la propunerea ta, a promis China.
Era o o ofert` ideal`, trebuia s` recunoasc`. Va avea att de mult`
treab`, \nct nu va avea niciun moment timp s` se gndeasc` la
Ben. Era exact ce avea nevoie, dar de ce ezita att de mult?
Cnd s-au \ntors la hotel, s-a scuzat [i s-a dus imediat la
culcare. Spre surprinderea ei, a adormit imediat [i nu s-a trezit
pn` diminea]`, cnd zgomotul de afar` i-a deranjat visele. Era
destul de ciudat s` aud` atta g`l`gie, deoarece casa lui Ben era
att de lini[tit`. Singurul lucru care ar fi putut-o deranja acolo era
ciripitul p`s`rilor sau crengile copacilor din apropiere.
A mai r`mas pu]in \n pat, nu era ner`bd`toare s`-[i \nceap`
ziua. Capul \i era \nc` plin de visele din timpul nop]ii, toate
110 RAMONA KISSY

despre Ben. |l visa \n fiecare noapte. A \nchis ochii, iar chipul lui
i-a ap`rut \n minte figura bine cunoscut`, ochii str`lucitori, de
o culoare ciudat`, gura frumos conturat`, care se \ncorda cnd
era nervos sau plin de pasiune. Imaginea era att de vie, \nct
[i-a acoperit fa]a cu o pern` [i i-a strigat numele.
Dar trebuia s` se trezeasc` [i s` fac` un du[. {i-a strns p`rul
\ntr-un coc la spate [i s-a \mbr`cat \ntr-un costuma[ alb din
bumbac, cu sandale f`r` toc. Nu s-a machiat prea mult, [i-a dat
doar cu pu]in rimel ca s`-[i accentueze ochii, apoi a ie[it din
camer` s` caute ni[te cafea.
James servea micul dejun [i vorbea la telefon \n salonul unde
au b`ut ceai cu o zi \nainte. I-a f`cut semn s` intre [i i-a ar`tat o
tav` din fa]a lui, f`r` s` \ntrerup` conversa]ia la telefon, pe un ton
foarte oficial. China [i-a turnat cafea \ntr-o cea[c` [i a \nceput s`
se uite prin camer`. Era rece [i stilat`, dar pu]in cam impersonal`
pentru gusturile ei.
Dup` ce a b`ut cafeaua, a luat o piersic` din bolul de pe mas`
[i a \nceput s-o cure]e cu un cu]it. James a terminat de vorbit la
telefon [i s-a \ntors spre ea, zmbitor.
Ai dormit bine? a \ntrebat-o, \n timp ce umplea din nou
ce[tile de cafea.
Surprinz`tor de bine, chiar. Am adormit imediat probabil
c` am b`ut destul de mult. A \nceput s` rd`, gndindu-se ct de
relaxat [i de fericit ar`ta James. Se sim]ea foarte norocoas` c`-l are
prieten.
Ce ai de gnd s` faci azi? a \ntrebat-o el.
Nu [tiu, nu mi-am f`cut \nc` niciun plan. Ai nevoie de ajutor
pe aici? Abia a[tepta s`-l r`spl`teasc` pentru c` a invitat-o \n
vacan]` la el [i c` i-a oferit chiar [i o slujb`.
Dar parc` tu erai \n vacan]`, i-a reamintit el rznd.
PRE}UL IUBIRII 111

{tiu, dar pot s`-]i dau o mn` de ajutor dac` ai nevoie.


P`i, de fapt ... James p`rea destul de \ncurcat. Am vreo
treizeci de scrisori de b`tut la ma[in`. Voiam s` sun la o agen]ie
[i s` cer pe cineva s` m` ajute, dar la ora zece am ni[te interviuri
pentru postul de asistent [i...
Ok, ok, am \n]eles ... l-a \ntrerupt China, dar nu se putea
ab]ine s` nu rd`, v`zndu-i figura neajutorat`. E[ti cople[it de
treburi, iar eu sunt fericit` s` te pot ajuta.
Speram s` fie a[a, a recunoscut James, de[i n-am \ndr`znit
s` te rog nimic.
China s-a strmbat [i [i-a aprins o ]igar`, bucuroas` c` are cu
ce s`-[i ocupe diminea]a. Sim]ea c` timpul trece foarte greu
pentru ea, dac` n-are nimic de f`cut.
James i-a adus o ma[in` de scris [i tot ce avea nevoie, [i le-a
a[ezat pe o mas` pe balcon, pentru ca astfel China s` profite de
soarele blnd al dimine]ii \n timp ce lucreaz`. China a fost foarte
\ncntat` de aceast` idee, pentru c` astfel putea s` mai arunce
cte o privire asupra mul]imii [i poate chiar s` se bronzeze pu]in.
A terminat toate scrisorile cam \n dou` ore [i a f`cut o pauz`
de cafea, timp \n care a urm`rit cum doi tineri schimbau apa din
piscin`. Cntau [i ]ipau unul la altul, f`cnd semne cu minile.
China i-a privit pn` cnd unul din ei i-a observat prezen]a [i i-a
spus ceva \n greac`. China s-a \nro[it pn` \n vrful urechilor, i-a
f`cut [i ea cu mna, dar a hot`rt c` era timpul s` se \ntoarc` la
treab`.
La prnz, James a luat-o cu el la o \ntlnire de afaceri, dup`
care ea a r`mas \n ora[ s` viziteze magazinele. Nu avea de gnd s`
cumpere nimic, voia doar s` se uite.
O s`pt`mn` a trecut pe nesim]ite, iar ea a \nceput s` se
adapteze cu Atena. Zilele sem`nau foarte mult \ntre ele, dar avea
112 RAMONA KISSY

nevoie s` urmeze un program prestabilit \n tot ce f`cea. Era


ocupat` tot timpul: diminea]a lucra cu James, apoi luau prnzul
\mpreun`, iar dac` nu mai avea nevoie de ajutorul ei dup` aceea,
se ducea s` viziteze ora[ul, pe plaj` sau prin magazine, \ncercnd
s` cunoasc` mai bine ora[ul.
|ntr-o zi a crezut c` l-a v`zut pe Ben pe strad`. Nu era el,
bine\n]eles, dar sem`nau foarte bine, mai ales \n lumin`. B`rbatul
a[tepta la semafor s` treac` strada. Era \mbr`cat \ntr-un costum
negru, era brunet, \nalt [i musculos. Chinei i s-a oprit inima \n
piept cnd l-a v`zut, pentru c` era convins` c` este Ben. Credea
c` o s` se sufoce, iar inima \i b`tea nebune[te \n piept. Dar apoi
el s-a \ntors cu fa]a la ea, probabil a sim]it c` e privit cu insisten]`,
dar nu era Ben. Era un b`rbat ca oricare altul, nici m`car nu era
dr`gu], \i lipsea frumuse]ea aceea masculin` care-l f`cea pe Ben
unic. S-a \ndep`rtat repede, f`r` s` observe privirile curioase ale
b`rbatului. Acest incident a bulversat-o [i i-a r`mas \n minte multe
zile dup` aceea.
|ntr-o diminea]`, dup` o noapte \n care l-a visat tot pe Ben, a
aflat ve[ti despre el. Lua micul dejun cu James, iar acesta o privea
destul de ciudat.
De ce e[ti att de serios \n aceast` diminea]`? Sper c` n-ai
primit ve[ti proaste, i-a spus ea, zmbind.
Totul mergea att de bine cu preg`tirea hotelului pentru
deschidere, \nct James i-a m`rturisit \ntr-o zi c` uneori se teme
s` nu se \ntmple vreo nenorocire. I-a spus c` totul decurge prea
bine. Ea a rs de el [i l-a sf`tuit s` nu se \ngrijoreze. Dar cuvintele
lui i-au r`mas \n minte [i au f`cut-o s`-[i dea seama ct de mult
\nsemna pentru el succesul acelei ac]iuni.
De atunci, se ruga \n fiecare sear` pentru succesul lui. A[a c`
atitudinea lui din acea diminea]` a f`cut-o imediat s` se gndeasc`
PRE}UL IUBIRII 113

la ce era mai r`u.


N-am primit nicio veste proast`. M-a sunat Ben. A vorbit cu
un ton foarte natural, dar pentru China a fost un [oc. S-a \necat
cu cafea [i aproape a sc`pat cana din mn`.
Din Egipt? a reu[it s` \ntrebe ea, tu[ind.
Nu, s-a \ntors \n Anglia, i-a spus James, calm. Era foarte
\ngrijorat pentru c` nu [tia unde e[ti, a[a c` i-am spus c` e[ti aici.
Sper c` nu te deranjeaz`.
Nu, nu, nu m` deranjeaz`, s-a blbit ea. Deci Ben [tia unde
e acum. Dar nu conta, pentru c` luase hot`rrea s` nu-l mai vad`
niciodat`. Cu toate acestea, era [ocat` [i i-a luat un timp s` \[i vin`
\n fire.
Dar James o privea ciudat. A tras aer \n piept, pentru c` acum
[tia de ce era prost dispus.
|mi pare r`u c` nu ]i-am spus adev`rul, dar faptul c` am
plecat de la Aspenmere Hall a fost foarte dureros, \nc` nu pot
vorbi despre asta f`r` s` izbucnesc \n plns, i-a spus ea, spernd
c` el o va \n]elege. El a luat-o de mn` [i a \nceput s` i-o mngie.
Cred c` \n]eleg foarte bine. |l iube[ti pe Ben. China a
tres`rit, dar el i-a zmbit. Mi-am dat seama din diminea]a \n care
am venit s` te v`d. {i atunci am [tiut c` n-am nicio [ans` cu tine,
a spus el cu durere. Cu toate acestea, m-am mirat foarte mult
cnd m-a sunat disperat s` m` \ntrebe dac` nu cumva [tiu unde
e[ti.
China a r`mas t`cut`, [ocat` c` iubirea ei pentru Ben era att
de evident`. Nu-i venea s` cread` c` Ben era \ngrijorat din cauza
ei. {tia din experien]` c` James avea tendin]a s` exagereze pu]in
lucrurile.
Ce mai face? l-a \ntrebat ea, de[i conversa]ia o f`cea s`
sufere.
114 RAMONA KISSY

Ca de obicei. Se pare c` a \ncheiat mai repede afacerea \n


Egipt, cu toate c` nu p`rea prea mul]umit. Ben e o enigm`, dup`
cum bine [tii [i tu.
Sunte]i apropia]i? l-a \ntrebat ea, avid` de nout`]i. Nu mai
vorbise despre el de foarte mult timp, iar James i-a strnit din nou
curiozitatea.
Eram foarte buni prieteni \n copil`rie, dar Ben a fost mereu
mai singuratic din fire. Era foarte secretos, [i pu]ini \l cuno[teau
cu adev`rat a[a sunt oamenii puternici. Ne-am \ndep`rtat cnd
ne-am dus la facultate. Dup` ce a ternimat, a plecat \n lume s`
c`l`toreasc` [i nu ne-am mai v`zut trei ani. A[a c` nu cred c`
suntem foarte apropia]i. Dar de ce \ntrebi?
M` gndeam doar c` sunte]i att de diferi]i, a spus ea
\ntr-o doar`, dar de fapt toate aceste lucruri pe care le-a aflat
despre Ben erau foarte pre]ioase pentru ea.
Nu [tiu dac` ar trebui s` m` simt flatat sau nu, a spus James
cu r`ceal`. Apoi s-a ridicat \n picoare [i s-a uitat la ceas. Trebuie
s` plec, \n zece minute am o \ntlnire.
Ce-mi dai de f`cut azi? l-a \ntrebat China \n timp ce el [i-a
luat haina [i a \nceput s`-[i caute cheile de la ma[in`.
James s-a gndit pu]in, apoi i-a spus:
Nu-mi vine nimic \n minte acum. A[a c` po]i s`-]i iei liber \n
diminea]a asta, o meri]i din plin. Po]i chiar s` te prefaci c` e[ti \n
vacan]`, a ad`ugat el zmbind.
Apoi a plecat, l`snd-o pe China s` termine singur` micul
dejun. Ea a hot`rt s` mearg` prin magazine, un lucru care i se
p`rea de fiecare dat` fascinant. Nu \n]elegea de ce, dar se sim]ea
singur` \n acea diminea]`. Poate discu]ia despre Ben a f`cut-o s`
fie melancolic`.
O jum`tate de or` mai trziu a plecat de la hotel, dup` ce s-a
PRE}UL IUBIRII 115

schimbat \ntr-o pereche de blugi [i un tricou albastru f`r` mneci.


{i-a pus po[eta pe um`r [i a pornit \ntr-o parte a ora[ului pe care
\nc` n-o explorase. A petrecut o diminea]` pl`cut`, f`r` s` fac`
ceva deosebit. Era foarte cald afar`, iar str`zile erau pr`fuite [i
aglomerate. Privea oamenii cum merg care \ncotro, \mbibndu-se
de atmosfera ora[ului.
Pe la prnz, se sim]ea foarte obosit` [i-i era foarte cald. A g`sit
o cafenea [i s-a trntit \ntr-un scaun, fericit` c` nu mai trebuie s`
stea \n picioare. A comandat un sandvi[ [i o limonad` rece. Era
vis`toare [i cu mintea \n alt` parte, a[a c` n-a observat c` se
apropie cineva de ea.
Deranjez dac` m` a[ez cu tine la mas`? Vocea aceea r`gu[it`
\i era foarte familiar`, a[a c` a ridicat capul [i a observat c` lng`
ea st` ultima persoan` pe care se a[tepta s-o \ntlneasc` acolo:
Ben.
Capitolul 8

I se p`rea c` viseaz` [i-i era team` c` o s` le[ine. A sc`pat


sandvi[ul [i s-a prins cu minile de marginea mesei, pentru c`
totul se \nvrtea \n jurul ei.
Ben n-a mai a[teptat r`spunsul ei, [i-a tras un scaun la mas`
[i a comandat o cafea unui chelner care trecea pe acolo. China \l
privea [i inima \i b`tea s`-i ias` din piept.
Ar`]i de parc` ai v`zut o fantom`, a remarcat el ironic, iar
ochii aurii \i studiau fa]a palid`.
Cum ... cnd ai ajuns aici? a murmurat ea, sorbindu-l din
priviri. P`rea obosit, iar umerii \i erau \ncorda]i, semn c` nu mai
dormise de ceva timp.
Am ajuns azi-diminea]`. Cu avionul, i-a r`spuns el foarte
natural.
De ce ai venit? l-a \ntrebat ea, abia ab]inndu-se s` nu-i sar`
\n bra]e [i s`-i spun` ce dor i-a fost de el. "Oh, Doamne, ce dor
mi-a fost de el", [i-a dat brusc seama, chiar dac` n-o va iubi
niciodat`, chiar dac` avusese o aventur` cu Olivia Daniels.
Am venit s`-l v`d pe James [i s` vizitez hotelul. Se poate
spune c` am venit s` v`d dac` investi]ia mea a dat roade. Ea n-a
PRE}UL IUBIRII 117

\n]eles r`ceala din vocea lui.


Ar fi vrut s` spun` c` venise s-o vad` pe ea. Cu toate c` acesta
era doar un vis nebunesc, cuvintele lui au r`nit-o.
Cum adic` investi]ia ta? l-a \ntrebat curioas`. James [i Saul
sunt proprietarii hotelului. Vocea ei era t`ioas`. Era att de ciudat
c` puteau avea o astfel de conversa]ie obi[nuit`, dup` tot ce se
petrecuse \ntre ei. Se \ntreba cu durere dac` fuseser` vreodat`
altceva \n afar` de cuno[tin]e foarte politicoase.
S` \n]eleg c` James nu ]i-a spus toat` povestea?
Care poveste? China avea o presim]ire.
Eu i-am \mprumutat banii de care avea nevoie pentru hotel.
Dou`zeci [i cinci la sut` din ac]iuni sunt ale mele, i-a r`spuns
Ben. China era foarte surprins` [i nu [tia ce s` spun`. Oare de ce
nu-i spusese James nimic? Ben o privea insistent. Nu [tiai?
Ea a dat din cap f`r` s` spun` nimic. Dup` o scurt` pauz`, el
a \ntrebat-o:
De ce naiba ai fugit de mine? Era foarte sup`rat, iar ochii lor
s-au \ntlnit.
}i-am explicat \n scrisoare, i-a spus ea.
N-am \n]eles nimic din bucata aceea nenorocit` de hrtie.
Cuvintele lui o dureau, a[a c` s-a dat \napoi ca un copil
speriat. Voia s`-l r`neasc`, a[a cum [i el o r`nise.
Dar era totul foarte clar, a izbucnit ea.
Pentru numele lui Dumnezeu, ce vrei s` spui cu asta? a
\ntrebat el, total nep`s`tor la privirile curioase ale celor din jur.
Nu \ncerca s` m` intimidezi, nu vei reu[i de data asta, i-a
spus China cu r`ceal` [i s-a ridicat \n picioare. {i acum, te rog s`
m` scuzi ...
A plecat de la mas` f`r` s` se uite \napoi. Era [i ea surprins`
de calmul ei. Dar nu vedea pe unde merge, pentru c` ochii \i erau
118 RAMONA KISSY

plini de lacrimi. De ce a venit? Ca s`-i distrug` lini[tea fragil` pe


care [i-o c[tigase att de greu? Ar fi trebuit s` \[i dea seama c` nu
putea s` plece pur [i simplu de la Aspenmere Hall.
O ma[in` neagr` s-a oprit lng` ea. Ben a deschis u[a din
dreapta.
Urc`! Tonul lui era implacabil
Du-te naibii! i-a spus ea, \ntorcndu-i spatele.
Urc` \n ma[in`, China! a repetat Ben. Acum! Era ceva
amenin]`tor \n vocea lui, ceva care-i spunea c` dac` nu va face ce
i se spune, va fi mai r`u pentru ea.
A[a c` a urcat speriat` \n ma[in`. Abia a avut timp s` \nchid`
u[a \n urma ei, c` ma[ina a demarat, scr]ind din pneuri. A stat
nemi[cat` [i f`r` s` spun` nimic, ct mai departe de el. Ben a
privit-o o dat`, dar nu i-a spus nimic. Mergeau undeva spre
suburbiile ora[ului, iar el conducea ca un adev`rat profesionist \n
traficul aglomerat.
T`cerea dintre ei s-a transformat treptat \ntr-o tensiune de
nesuportat, iar China voia s` ]ipe. Din fericire, ma[ina a \ncetinit,
apoi s-a oprit la marginea unui drum pustiu. L-a privit tem`toare
pe Ben, dar el privea \nainte [i nu putea citi nimic pe fa]a lui. A
aprins dou` ]ig`ri, iar una i-a dat-o ei. Acest gest f`r` importan]`
i s-a p`rut prostesc Chinei. Ce-l f`cea s` cread` c` are chef s`
fumeze? Voia s-o arunce pe fereastr`, dar s-a ab]inut. Dac` fuma,
avea ce face cu minile, iar dac` o arunca ar fi p`rut o copil`
prostu]`.
Nimeni, a spus brusc Ben, nimeni n-a reu[it vreodat` s` m`
enerveze a[a de tare ca tine, f`r` m`car s` se str`duiasc`.
Asta-i problema ta, i-a r`spuns China f`r` s`-l comp`timeasc`
deloc.
Din contr`, e o problem` care te prive[te [i pe tine, a spus
PRE}UL IUBIRII 119

el, fulgernd-o cu privirea.


Ben, de ce ne cert`m tot timpul? a [optit China. Sim]ea c`
mai are pu]in [i o s` izbucneasc` \n plns. Se sim]ea vulnerabil`
[i nu mai putea s`-i suporte cruzimea.
De ce ai fugit imediat ce am \ntors pu]in spatele? a
murmurat, f`r` s` ]in` cont de \ntrebarea ei.
China a oftat [i era gata s`-i spun` adev`rul, dar [i-a dat seama
c` n-are curajul.
Nu mai puteam s` r`mn acolo, iar James mi-a oferit ...
S`-l ia naiba pe James! Se pare c` mereu ne \ntoarcem la el,
a intervenit Ben t`ios. A aruncat ]igara pe geam [i a pornit din
nou ma[ina.
Era evident c` discu]ia lor luase sfr[it. China era pu]in
confuz`, dar se bucura c` n-a f`cut-o s` se dea de gol [i s` admit`
c`-l iube[te.
Zece minute mai trziu ma[ina a oprit \n fa]a hotelului, iar
China a cobort imediat [i a fugit \n camera ei, f`r` s` mai a[tepte
ca Ben s` spun` ceva. S-a pr`bu[it pe pat, nemaiputndu-[i opri
lacrimile.
A plns pn` a sim]it c` s-a eliberat de toat` durerea care se
adunase \n sufletul ei de cnd plecase din Anglia. Cnd s-a ridicat
din pat, o jum`tate de or` mai trziu, [i s-a sp`lat pe fa]`, se
sim]ea destul de calm`. Ar`ta ca un zombi: fa]a \i era palid` [i
p`tat` de urmele lacrimilor, ochii ro[ii [i umfla]i. Nu era o imag-
ine prea pl`cut`. A dat cu ap` din bel[ug pe ochi, poate c` astfel
se mai dezumflau, s-a piept`nat [i s-a dus pe balcon s` ia pu]in
aer.
{i-a aprins o ]igar` [i a \nceput s` se gndeasc`. Ben era
proprietarul unui sfert din hotelul \n care ea urma s` lucreze. Era
o veste destul de [ocant`, deoarece crezuse c` a sc`pat de el.
120 RAMONA KISSY

Instinctul \i spunea s` plece imediat de acolo, ca s` nu mai sufere,


dar dac` f`cea a[a l-ar fi dezam`git pe James, care se baza pe
ajutorul ei. El credea c` o s` r`mn` acolo [i bine\n]eles c` nu [tia
nimic despre ceea ce se petrecuse \ntre ea [i Ben.
Era o situa]ie foarte delicat`: dac` pleca \l r`nea pe James,
care fusese att de bun cu ea, iar dac` r`mnea se f`cea de rs. Iar
dac` se gndea mai bine, n-avea unde s` mearg`. {i de ce trebuia
s` fug` de Ben? El nu [tia c` \l iube[te, ba mai mult, credea c` e
\ndr`gostit` de James. Nu va putea r`mne mult timp la Atena.
Afacerile lui erau prin alte p`r]i [i era nevoit s` c`l`toreasc` mult.
Mai avea [i o cas` \n Anglia, dar care era sigur` c` nu-i pl`cea prea
mult. S-a sim]it foarte vinovat`, pentru c` [i-a dat seama ct de
mult \i lipse[te Aspenmere Hall.
Dac` va fi \n stare s` se poarte normal [i rece cu Ben pn`
cnd va pleca, totul ar trebui s` fie bine. O durea s`-l vad` \n
fiecare zi, dar trebuia s` recunoasc` [i c` prezen]a lui o fascina.
Era a[a de bine s`-l vad` din nou, s`-l poat` privi, s`-l asculte
vorbind, cu toate c` [tia c` nu \nseamn` nimic pentru el.
Va sta departe de el, iar cnd va pleca i se va rupe inima, dar
m`car el nu va [ti nimic niciodat`. Iar ei \i va r`mne mndria, va
avea o slujb` [i va fi \mp`cat` c` nu l-a dezam`git pe James. Ceva
din`untrul ei \i spunea c` pn` la urm` nu va mai avea nimic din
toate acestea.
Era \nc` adncit` \n gnduri cnd a auzit o b`taie la u[`.
Intr`! a strigat f`r` a \ntoarce capul, preocupat` de planurile
ei de viitor.
Dup` cteva clipe, Ben a ap`rut lng` ea. Se a[tepta s` fie
James, a[a c` a \n]epenit v`zndu-l pe Ben, iar zmbetul i-a pierit
de pe buze privindu-i fa]a att de drag`. P`rul negru \i era ud [i
se schimbase \ntr-o pereche de blugi strm]i care-i puneau \n
PRE}UL IUBIRII 121

eviden]` coapsele puternice [i o vest` negr`, care-i descoperea


bra]ele musculoase.
Ce mai vrei? l-a \ntrebat ea, privind \n alt` parte. {i-a sim]it
gtul uscat; apropierea lui o afecta la fel de mult ca de obicei,
f`cnd-o s` se \ntrebe dac` va putea \ntr-adev`r s` stea departe de
el.
Cred c` [tii deja ce vreau, i-a r`spuns el \ncet.
China s-a \nro[it. Voia ca el s` plece, dar el s-a dus la marginea
balconului pentru ca astfel s` fie \n fa]a ei. S-a sprijinit cu spatele
de balustrad` [i [i-a \ncruci[at bra]ele pe piept. A \nceput s-o
studieze. I-a observat paloarea fe]ei, ochii ro[ii [i gura vulnerabil`,
nu i-a sc`pat nimic. China a trebuit s` strng` din din]i [i s` se
ab]in` s` nu fug` undeva unde n-o putea vedea, ct mai departe
de acei ochii care-i puteau citi att de u[or \n suflet.
Cred c` ar fi timpul s` discut`m, i-a spus el, f`r` s`-[i ia ochii
de la ea.
Nu v`d ce am mai avea s` ne spunem, i-a r`spuns China
t`ios, f`r` s`-l poat` privi \n ochi.
Chiar a[a? Eu cred c` avem foarte multe de discutat. P`rea
destul de iritat, iar corpul i s-a \ncordat. La naiba, China, uit`-te la
noi nu putem nici m`car s` avem o simpl` discu]ie!
Asta pentru c` ai un temperament detestabil, i-a r`spuns ea.
Se temea de inten]iile lui [i de dragostea pe care o sim]ea pentru
el.
Ai dreptate, am un temperament detestabil, mai ales cnd
e[ti tu prin preajm`. Recunosc, dar nici tu nu po]i afirma c` e[ti
un model de r`bdare. Mu[chii fe]ei \i zvcneau, semn c` era foarte
nervos.
China s-a ridicat, tremurnd, \n picioare.
Nu sunt obligat` s` stau aici [i s`-]i ascult insultele, a ]ipat
122 RAMONA KISSY

ea, f`r` a fi \n stare s`-l priveasc` \n ochi.


El a prins-o de bra], u[or dar ferm, [i a \ntors-o cu fa]a la el.
Dar nu voiam s` te insult, micu]o! |n ochii lui se putea citi
tandre]e. Hai s` ie[im pu]in vreau s`-]i ar`t ceva, a ad`ugat el
destul de conving`tor, \n timp ce o mngia cu degetele pe bra]ul
gol, f`cnd-o astfel s` nu-i mai poat` opune rezisten]`.
Ea l-a privit, \ncercnd s`-i ghiceasc` inten]iile. El i-a zmbit,
iar inima ei a \nceput s` bat` nebune[te. Parc` toat` c`ldura [i
tandre]ea din lume erau cuprinse \n acel zmbet.
Promit s` nu fac nicio [mecherie, a ad`ugat el, v`znd-o c`
ezit`.
Bine, a acceptat ea, neputincioas`. Era prea tentant ca se
refuze. Fusese singur` atta timp, tnjind dup` el, iar acum
sim]ea c` ar fi dat orice doar ca s` fie pu]in cu el.
S-au dus \mpreun` la ma[in`, iar Ben a luat-o ca din
\ntmplare de mn`. China a sim]it puterea din acea atingere, iar
inima i s-a strns. "Oricine ne vede acum, crede c` suntem
\mpreun`", [i-a spus ea cu triste]e, dorindu-[i din toat` inima s`
fie a[a. Niciunul n-a spus nimic, dar pentru prima dat` sim]eau
amndoi c` se pot \n]elege dincolo de cuvinte.
S-au urcat \n ma[in`, iar dup` o jum`tate de or` au oprit
\ntr-un mic port. Era o zi \nsorit` [i foarte c`lduroas`. China se
sim]ea foarte sl`bit`. Din fericire mergea al`turi de Ben, iar el o
]inea cu mna dup` talie.
Te sim]i bine? A privit-o cu aten]ie, observndu-i transpira]ia
de pe frunte.
E a[a de cald! s-a plns ea, zmbind copil`re[te.
A[teapt`-m` pu]in aici. A plecat \nainte ca ea s` mai poat`
spune ceva. S-a sprijinit de un zid [i a \nceput s` priveasc` b`rcile
legate \n port, care se leg`nau pe apa scnteietoare.
PRE}UL IUBIRII 123

Ben s-a \ntors dup` un minut cu o p`l`rie de paie, care avea


prins` de ea o panglic` albastr`, exact de culoarea ochilor ei. I-a
a[ezat-o u[or pe cap, aranjnd-o astfel \nct s` o protejeze de
soare.
|]i vine foarte bine, i-a spus el, zmbind.
Mul]umesc. Bun`tatea lui a impresionat-o [i sim]ea din nou
c` e gata s` plng`.
F`r` s` se gndeasc` prea mult [i f`r` s` ]in` cont de
consecin]e, China s-a \ntins [i l-a s`rutat scurt pe buze. El a tras
aer \n piept, trupul i s-a \ncordat, dar nu i-a r`spuns la s`rut.
China [i-a dat seama c` a f`cut o gre[eal`, a[a c` s-a \ndep`rtat de
el cu durere.
China ... a \nceput el foarte \ncet.
Ce voiai s`-mi ar`]i aici? l-a \ntrebat repede. Nu voia s` [tie
ce avea de gnd s` spun`, era mult prea jenat` ca s` poat` vorbi
despre ceea ce se \ntmplase.
Ben a t`cut, apoi a luat-o de mn` [i a condus-o pe o pasarel`
de lemn. S-au oprit \n dreptul unui iaht superb.
E al t`u? a \ntrebat ea, de[i deja cuno[tea r`spunsul.
|]i place? Ben o sorbea din ochi.
E foarte frumos. |ntotdeauna mi-au pl`cut b`rcile.
Vrei s` arunci o privire \n`untru?
Ea a dat din cap, iar el a ajutat-o s` ajung` pe puntea din
lemn. Iahtul se numea Hallowe'en, sau cel pu]in a[a scria pe
pl`cu]a de pe crm`.
China a \nceput s` se plimbe pe punte, \ncercnd s`-[i
imagineze cum e cnd e[ti pe mare. Nu mai fusese niciodat` pe o
barc`, dar [i-a dat seama c` \i place foarte mult. A deschis o u[`
l`cuit` [i a intrat \n`untru.
Ai grij` la trepte, sunt foarte alunecoase. Vocea lui Ben a
124 RAMONA KISSY

r`sunat chiar \n spatele ei, f`cnd-o s` dea \napoi.


A cobort cu grij` [i s-a trezit \ntr-o cabin` imens`, mobilat`
foarte luxos. Totul \n interior era fi fixat de podea sau de pere]i
pentru caz de furtun`. Vasul mai avea [i alte trei cabine cu paturi,
toalet` [i du[, tot confortul necesar. Era \ntr-adev`r foarte frumos.
Cnd s-a \ntors \n cabina principal` l-a g`sit [i pe Ben acolo. O
privea insistent, cum era plin` de gra]ie [i foarte entuziasmat` de
tot ce v`zuse.
Vrei ceva de b`ut?
Ceva rece mi-ar prinde foarte bine, mul]umesc, i-a r`spuns
ea, privindu-l cum scoate din frigider limonad`.
Cnd i-a dat paharul, degetele lor s-au atins o clip`. China
[i-a tras repede mna, parc` o electrocutase ceva.
E perfect, mul]umesc, a spus ea pentru c` sim]ea nevoia s`
vorbeasc`. Nu [tiam c` ai un iaht.
Mai sunt multe alte lucruri pe care nu le [tii despre mine.
Vocea lui Ben era seac` [i [tia foarte bine c` \ncerca disperat` s`
fac` conversa]ie cu el. |l am de vreun an.
{i te-ai plimbat pe undeva?
Doar de la Santa Lucia pn` aici. Are nevoie de cteva
repara]ii, nu prea am avut timp s` m` ocup de asta.
Dac` a[ avea [i eu un iaht ca acesta, cu siguran]` mi-a[ face
timp s` navighez cu el. Ochii \i erau plini de vise. A[ pleca \n lume
[i nu m-a[ mai \ntoarce.
Ben a \nceput s` rd`, f`r` s`-[i ia ochii de la ea.
Chiar a[a de r`u o duci pe aici? a glumit el.
Voiam s` spun c`...
Am \n]eles ce ai vrut s` spui. Apoi privirile lor s-au \ntlnit.
Chinei i s-a t`iat respira]ia pentru c` sim]ea atrac]ia irezistibil`
dintre ei. Parc` se umpluse toat` cabina de scntei, cople[indu-i
PRE}UL IUBIRII 125

mintea [i toate sim]urile.


Ochii ei fl`mnzi au cobort spre buzele lui, iar gura i s-a
\ntredeschis involuntar. Acest gest n-a sc`pat privirii lui Ben, care
a prins-o \n bra]e cu o mi[care plin` de gra]ie, strngnd-o la
piept. Apoi gurile lor arznde s-au atins. Cu un oftat, China i-a
\mbr`]i[at gtul, l`sndu-se \n sfr[it prad` dorului.
El \i [optea numele [i o privea cu ochi arz`tori, plini de
dorin]`.
|mi era att de dor s` te simt \n bra]ele mele, s` te ating din
nou, i-a spus el.
China \l privea, iar \n ochii ei alba[tri se putea citi surpriza
unei astfel de m`rturisiri.
Ben, dragul meu, strnge-m` \n bra]e, a [optit ea.
El [i-a aplecat din nou buzele spre ea, iar ea se sim]ea
pierdut`. Voia doar s`-l fac` fericit, iar inima \i b`tea nebune[te de
atta fericire. Apoi a deschis ochii s`-l priveasc`. Nu trebuia
niciodat` s` afle ct de mult \l iube[te. Dar cum putea s` i se
d`ruiasc` dac` nu [tia ce simte pentru el?
Dintr-o dat`, a sim]it c` i se face team` [i a \ncercat s` se
elibereze din \mbr`]i[area lui.
Ben, te rog ... Vocea \i era plin` de team`. El a privit-o [i
[i-a dat seama ce simte.
O privea cu ochi tandri, iar ea sim]ea c` nu poate suporta
atta bun`tate [i grij` din partea lui. Ochii i s-au umplut de lacrimi
[i se sim]ea cople[it` de ru[ine. Cum a putut s`-l lase s-o ating`,
s-o s`rute a[a cnd [tia foarte bine c` n-o iube[te? Oare
\nnebunise? Da, era nebun` dup` el.
Ben a strns-o la piept [i i-a s`rutat p`rul.
China, te rog s` m` crezi c` n-am vrut s` te sperii, i-a spus
el \ncet, \ncercnd s-o consoleze.
126 RAMONA KISSY

Ea st`tea nemi[cat` \n bra]ele lui. Sim]ea ct e de \ncordat [i


c` \ncearc` s`-[i st`pneasc` dorin]a.
|mi pare r`u, a [optit ea.
El i-a zmbit [i i-a [ters lacrimile.
Iar \]i ceri scuze? a glumit el [i a s`rutat-o pe frunte.
I-a dat drumul din bra]e [i s-a ridicat \n picioare. China i-a
mul]umit \n gnd pentru tactul de care d`duse dovad`. Ben i-a
\ntins o ]igar` [i p`rea destul de st`pn pe el. Ea se sim]ea destul
de jenat`.
Ar trebui s` m` \ntorc la hotel, i-a spus ea doar c` s` rup`
t`cerea dintre ei, f`r` s`-l poat` privi \n ochi.
De ce? Vocea lui era att de cald`, \nct Chinei nu-i venea
s` cread`.
James o s` se \ngrijoreze [i ... N-a mai continuat, pentru c`
Ben a fulgerat-o cu privirea. Era de-ajuns s` aminteasc` de James,
c` imediat \i s`rea ]and`ra.
{i o s`-i spui lui James ce s-a \ntmplat \ntre noi \n aceast`
dup`-amiaz`? a \ntrebat-o el cu asprime.
Cum \ndr`zne[ti s` spui a[a ceva? a ]ipat ea, [ocat` de
cruzimea lui.
|ndr`znesc, China, pentru c` te doresc. Dar deja [tii asta,
i-a spus el \ncet. Dar poate c` ar fi mai bine s`-i spun chiar eu lui
James.
N-ai \ndr`zni ... |l privea cu uimire [i durere. Ar putea oare
s` povesteasc` cuiva acele momente minunate de intimitate
dintre ei? Acele clipe erau ceva foarte special, pentru ea [i nu avea
nicio inten]ie s`-i povesteasc` ceva nici lui James, nici altcuiva.
Oh, dar o s` \ndr`znesc. A[ face orice s` te aduc \n patul
meu. Oare chiar a[a de mult \]i displace aceast` idee? {i apoi, a[
putea face schimb de opinii cu James, a \ncheiat el.
PRE}UL IUBIRII 127

E[ti un om crud [i f`r` scrupule, Ben Galloway, [i te ur`sc!


i-a spus China, de[i sim]ea c` o doare tot corpul.
Ben a ridicat nep`s`tor din umeri.
A[a spui acum, dar aveai alt` p`rere acum cinci minute. A[
fi putut s` te am foarte u[or, iar tu n-ai fi f`cut nimic s` te opui,
a[a c` hai s` nu mai facem pe pro[tii, China. {tim amndoi
adev`rul. Cuvintele lui au r`nit-o adnc.
S-a ridicat \n picioare [i a fugit afar` din cabin`. Ben a
urmat-o [i s-au \ntors la hotel f`r` s`-[i mai spun` nimic. China se
sim]ea amor]it` [i rece, iar capul o durea \ngrozitor. Cnd au
ajuns la hotel, a s`rit imediat din ma[in` [i a intrat \n`untru, f`r`
s` mai priveasc` \napoi.
S-a \ntlnit cu James la recep]ie, iar el a \ntmpinat-o cu un
zmbet.
Ai fost la cump`r`turi? |mi place foarte mult p`l`ria.
China [i-a smuls p`l`ria de pe cap de parc` ar fi ars-o [i s-a
\ncruntat la James.
De ce nu mi-ai spus c` Ben vine la Atena? l-a \ntrebat pe un
ton acuzator.
Ben? |n Atena? Era evident c` James e foarte surprins. Am
fost plecat toat` ziua, abia acum m-am \ntors. E aici, la hotel?
Nu [tiu, i-a spus ea, de[i nu era sigur` c` e adev`rat. Spera
c` Ben n-a urm`rit-o. Dar l-am v`zut \n diminea]a asta.
E[ti sigur` c` era el? Pentru c` nu mi-a spus nimic cnd am
vorbit la telefon.
Bine\n]eles c` sunt sigur`, chiar am vorbit cu el! a izbucnit
China, exasperat`.
Bine, iart`-m`! Te rog s` te calmezi. Credeam c` l-ai v`zut
de la distan]` [i l-ai confundat, i-a spus James \mp`ciuitor.
China a oftat. N-avea niciun rost s`-[i descarce nervii pe
128 RAMONA KISSY

James, nu era vina lui c` o durea capul [i c` era sup`rat`.


Te rog s` m` ier]i. Am o durere cumplit` de cap. Dar apoi
[i-a amintit ce i-a mai spus Ben. De ce nu mi-ai spus c` Ben e
proprietarul a dou`zeci [i cinci la sut` din hotel?
James s-a \nro[it.
Nu ]i-am spus asta? Era un r`spuns mult prea vag.
{tii bine c` nu mi-ai spus nimic, i-a r`spuns China.
Nu mi s-a p`rut a[a de important, [i nici acum nu mi se
pare. Schimb` cu ceva lucrurile? James o privea plin de
curiozitate.
Nu cred c` le schimb` cu nimic, a recunoscut China. El nu
[tia cum stau lucrurile \ntre ea [i Ben, a[a c` nu putea \n]elege c`
ar fi fost important s` [tie. Dar ar fi fost dr`gu] din partea ta dac`
\mi spuneai, a ad`ugat ea.
|mi pare r`u, draga mea, dar chiar nu mi s-a p`rut
important. Nu credeam c` te intereseaz` partea legat` de afaceri.
P`rea destul de sp`[it, iar Chinei i s-a f`cut mil` de el.
Of, James, mai bine uit` tot ce ]i-am spus \n aceast`
dup`-amiaz`, pentru c` nu m` simt prea bine. Cred c` ar fi mai
bine s` merg \n camera mea, s` iau vreo dou` aspirine [i s` m`
\ntind pu]in. Ne vedem mai trziu. I-a \ntors spatele [i a vrut s`
porneasc` spre lifturi, dar el a mai re]inut-o pu]in.
Am uitat ceva. Te invit la cin` \n aceast` sear`. Am rezervat
o mas` la un restaurant. {i te rog s` nu m` refuzi, China. Ezitase
pu]in \nainte s-o \ntrebe, dar p`rea foarte entuziasmat, iar ei \i
p`rea r`u c` fusese att de dur` cu el.
Mi-ar face mare pl`cere s` iau cina cu tine, i-a r`spuns ea,
zmbind radios, \ncercnd s`-[i \ndrepte gre[eala.
Minunat! Te a[tept la mine la [apte [i jum`tate. Sper s` te
sim]i mai bine.
PRE}UL IUBIRII 129

China a urcat \n apartametul ei, a luat ni[te calmante [i apoi


s-a \ntins \n pat. Avusese o zi dezastruoas`. Planurile de a-l ]ine pe
Ben la distan]` se duseser`. Nu trebuia dect s` o priveasc` pu]in
[i toat` rezisten]a ei se topea. Era evident c` avea nevoie de alte
tactici. Dup` un timp, a adormit gndindu-se la el.
S-a trezit cu pu]in \nainte de ora [apte, a[a c` s-a gr`bit s` fac`
un du[ [i s` se preg`teasc` de \ntlnirea cu James. |nc` o mai
durea pu]in capul, dar oricum se sim]ea mai bine. Era \ns` foarte
obosit`, cu toate c` dormise toat` dup`-amiaza.
S-a sim]it mai bine dup` ce a f`cut du[, apa rece a \nviorat-o.
S-a machiat cu grij` [i s-a \mbr`cat \ntr-o rochie simpl` din m`tase
galben`, care i se mula foarte frumos pe corp [i-i scotea \n
eviden]` p`rul. Ni[te cercei din filde[, cteva br`]`ri de argint [i
ni[te sandale galbene, cu toc, \i completau ]inuta. {i-a prins p`rul
\ntr-un coc, l`sndu-[i libere doar cteva [uvi]e. Privindu-se \n
oglind`, [i-a dat seama c` arat` mult mai sofisticat cu p`rul ridicat.
Era deja ora [apte [i jum`tate, a[a c` era timpul s` plece. S-a
dat pu]in cu parfum, [i-a luat po[eta [i un [al galben, \n caz c` se
va face r`coare, [i a plecat. Cnd s-a apropiat de apartamentul lui
James, l-a auzit rznd prin u[a \ntredeschis`. Rugndu-se s` nu
fie [i Ben acolo, a tras aer \n piept [i a intrat.
Dar a avut o surpriz` la care nu se a[tepta deloc. Al`turi de
James nu era doar Ben, ci [i Olivia Daniels, foarte elegant` [i
sorbindu-l din priviri.
Capitolul 9

"Cu siguran]`, este o zi a [ocurilor", \[i spuse China att de


sup`rat`, \nct nici m`car n-a auzit cnd James a \ntrebat-o ce vrea
s` bea.
Ce spuneai? S-a \ntors spre el, pentru c` [i-a dat totu[i
seama c`-i vorbise.
Bei ceva? a repetat James, zmbind.
Un sherry, te rog, a \ngnat China, cu ochii pironi]i \nc` pe
Olivia Daniels.
Olivia [i Ben vor lua cina cu noi. Nu te deranjeaz`, nu-i a[a?
a \ntrebat-o James.
Bine\n]eles c` nu, a spus ea repede, con[tient` c` Ben o
prive[te insistent. Ce altceva ar fi putut r`spunde?
Ar fi trebuit s`-[i dea seama \nc` de cnd \l v`zuse \n acea
diminea]`. Ar fi trebuit s`-[i dea seama c` Ben n-a venit singur la
Atena. James i-a \ntins un pahar.
China, b`nuiesc c` o cuno[ti pe Olivia.
Da, ne-am cunoscut deja. China s-a str`duit s`-i zmbeasc`
celeilalte femei, dar aceasta nu avea de gnd s` fac` la fel. A
fulgerat-o cu privirea pe China.
PRE}UL IUBIRII 131

V`d c` te-ai descurcat foarte bine, draga mea, a rs ea. Era


o insult` indirect`, voalat` de rsul acela delicat.
{i tu, sunt sigur`, a r`spuns China la fel de amabil. Nu mai
era menajera lui Ben, a[a c` nu mai trebuia s` fie politicoas` cu
Olivia Daniels. |i va pl`ti exact cu aceea[i moned`. Ai venit azi?
Da, l-am implorat pe Ben s` m` ia cu el, a spus Olivia. Se
pare c` avioanele private sunt singurul mijloc de transport
onorabil \n ziua de azi.
China a \nceput s` se gndeasc` mai bine la acest lucru. {tia
c` Ben are un avion privat, dar era surprins` s` afle c` venise cu
el la Atena. Probabil c` se gr`bea.
Olivia i-a aruncat Chinei o privire plictisit`, apoi i-a \ntors
spatele [i a \nceput s` discute cu James. Era evident c` n-avea chef
s` mai discute cu ea. China a privit-o. Ar`ta foarte bine \n rochia
verde de [ifon, plisat`. Nu era de mirare c` Ben o dorea! Acest
gnd o f`cea s` sufere, a[a c` i-a \ntors [i ea spatele [i s-a trezit
astfel fa]` \n fa]` cu Ben.
Bravo, draga mea, i-a [optit el, \n a[a fel \nct numai ea s`
aud`. China l-a privit emo]ionat`, f`r` s`-[i poat` controla inima
care-i b`tea nebune[te. Era \mbr`cat cu o jachet` din catifea [i
pantaloni negri. Ar`ta foarte bine [i-i sim]ea parfumul
\nv`luind-o. O atr`gea \n mod irezistibil [i a trebuit s` lupte ca s`
se st`pneasc`.
Unde e Charles? l-a \ntrebat cu r`ceal`.
La Londra, probabil. El [i Olivia au divor]at, i-a r`spuns Ben
foarte natural, ca [i cum aceste lucruri nu-l priveau. Olivia a venit
aici ca s` ... Dar s-a oprit [i a schimbat imediat subiectul. Vrei
s`-]i mai aduc ceva de b`ut?
Era foarte politicos [i [armant, iar China a dat aprobator din
cap pentru c` nu putea s` vorbeasc` [i i-a \ntins paharul. Nu mai
132 RAMONA KISSY

voia nimic de b`ut, dar a[a va avea la dispozi]ie cteva momente


ca s` se adune.
{tia ce voia s` spun` Olivia Daniels venise acolo ca s` fie cu
el. Era foarte evident, de[i o durea, [i f`cea ca ceea ce se
petrecuse \ntre ei \n acea dup`-amiaz` s` par` foarte josnic. Ar fi
putut face dragoste cu ea cnd tocmai venise cu Olivia? Era cam
ciudat totul.
Ben se dovedise foarte sincer, inteligent [i tandru. Avea un
caracter integru [i onorabil. Dar de ce se comporta a[a? "Poate c`
nu-i plac femeile", \[i spunse ea cu disperare, de[i [tia foarte bine
c` nu era adev`rat. Era cald [i pasional, de fapt magnetismul era
una dintre cele mai puternice fa]ete ale personalit`]ii lui
misterioase.
Sau poate c` o singur` femeie nu-i este de-ajuns. Dar nici
aceast` variant` nu i se p`rea potrivit`. China sim]ea instinctiv c`,
\n ciuda faptului c` Ben nu era c`s`torit, ar fi putut fi fidel dac`
iubea cu adev`rat. Atunci [i-a dat seama c` James avusese
dreptate. Ben era \ntr-adev`r o enigm`. {i era foarte evident acum
c` Olivia Daniels era iubita lui.
Ben s-a \ntors lng` ea, f`cnd-o s`-[i dea seama c` \n tot acest
timp \l privise insistent.
Ar`]i foarte bine \n aceast` sear`, i-a spus el, \ntinzndu-i
paharul cu sherry. A r`mas t`cut un timp, dup` care a continuat:
China, \n leg`tur` cu ceea ce s-a petrecut \n aceast`
dup`-amiaz`...
Te rog, Ben, nu vreau s` vorbim despre asta. Cel pu]in nu
acum. Obrajii \i erau \n fl`c`ri.
El a privit-o un timp, iar ea avea impresia c` ochii lui aurii
puteau s`-i citeasc` pn` \n suflet.
Atunci, vorbim mine, i-a spus el pe un ton implacabil. Ea
PRE}UL IUBIRII 133

n-a putut s`-i r`spund` nimic. Nu avea nici cea mai mic` inten]ie
s` vorbeasc` despre acel incident, dar [tia c` n-are rost s`-i spun`
a[a ceva. Va trebui s` se ascund` de el cteva zile, iar acest lucru
nu era att de greu, acum c` Olivia Daniels era [i ea prin preajm`.
Au cinat \ntr-un restaurant foarte mare [i scump, la o mas`
foarte bine plasat`. China a b`ut repede un pahar de vin [i [i-a dat
seama c` pofta de mncare \i disp`ruse complet. A \nceput s` se
uite \n jur, la ceilal]i clien]i. Majoritatea erau greci boga]i, dar mai
erau [i c]iva americani.
Una dintre femeile americane \l sorbea din priviri pe Ben, cu
siguran]` atras` de farmecul lui. China l-a privit [i ea pe Ben, dar
el nici m`car n-o observase pe acea femeie, sau pur [i simplu o
ignora. Discuta cu James despre hotel. Olivia [edea \ntre ei doi [i
p`rea [i ea foarte absorbit` \n conversa]ie, \ntorcndu-[i capul
cnd spre unul, cnd spre cel`lalt.
China a evitat s` se amestece \n discu]ia lor, cu toate c` [i
James [i Ben au f`cut eforturi \n aceast` privin]`. A comandat
doar o salat`, explicnd c` nu-i este deloc foame.
|n timp ce mncau, \l privea pe furi[ pe Ben, fascinat` de
[armul lui, [i asculta foarte atent tot ce spunea. Se sim]ea destul
de ciudat: avea frisoane, o durea stomacul [i capul. Era foarte
palid`, iar pe frunte avea broboade de sudoare rece. A tot \nvrtit
salata prin farfurie, dar sim]ea c` i se face r`u numai privind-o.
S-a gndit c` poate i-ar face bine s` mearg` la trab` [i s` se spele
pe fa]`. Poate se va sim]i mai bine dup` aceea.
S-a scuzat [i s-a ridicat \n picioare, dar camera a \nceput s` se
\nvrt` cu ea. A \ncercat s` fac` un pas, dar n-o mai ]ineau
picioarele, parc` erau din cauciuc. A scos un ]ip`t scurt [i a c`zut.
"Oh, Doamne, sper c` nu mi se face r`u aici. Ar fi mult prea
jenant", \[i spuse ea.
134 RAMONA KISSY

Ben a venit imediat lng` ea, att de repede \nct China nici
n-a v`zut cnd s-a mi[cat. A ridicat-o de jos, iar ea s-a sprijinit de
el, pentru c` nu putea sta \n picioare. Olivia o privea cu furie [i
dispre], probabil credea c` doar se preface, \ncercnd cu
disperare s` le atrag` aten]ia. James p`rea destul de \ngrijorat [i
nu [tia ce s` fac`.
Te duc \napoi la hotel, i-a spus Ben.
Dar cina... a biguit China, ]inndu-se de abdomen, pentru
c` sim]ea c` i se face r`u din nou.
S` o ia naiba de cin`. Po]i s` mergi? I se citea \ngrijorarea \n
ochi.
Olivia i-a [optit ceva lui James, dar China n-a auzit ce anume.
Nu cred c` pot s` merg singur` ... Oh, m` simt att de
penibil! a murmurat ea, dndu-[i seama c` to]i cei din restaurant
priveau scena.
{eful de sal` a venit s`-i ajute, dar Ben deja se descurca foarte
bine. I-a zmbit [i a luat-o \n bra]e, ca pe un copil.
O duc eu acas` pe China. Voi r`mne]i aici [i termina]i de
mncat, i-a spus el lui James, care deja se ridicase \n picioare.
China i-a rugat [i ea acela[i lucru. Era destul c` Ben trebuia s`
plece din cauza ei, nu voia s` le strice [i lor seara. Ben a ie[it cu
ea \n bra]e din restaurant. Se sim]ea protejat` la pieptul lui
puternic [i [i-a l`sat capul pe um`rul lui.
Pot s` iau [i un taxi ... a murmurat ea, pentru c` nu voia
s`-l deranjeze.
Nu vorbi prostii! i-a t`iat-o el.
I s-a f`cut din nou r`u cnd au ajuns afar`. Ben i-a [ters
fruntea de transpira]ie cu o batist` [i apoi a a[ezat-o u[or \n
ma[in`, dup` care au pornit spre hotel. |n ciuda protestelor ei,
n-a l`sat-o s` mearg` singur`, ci a dus-o \n bra]e pn` \n camera
PRE}UL IUBIRII 135

ei, unde a a[ezat-o u[or pe pat.


O durea stomacul \ngrozitor. Ben a privit-o cteva clipe, apoi
a ajutat-o s` se ridice \n picioare [i a \nceput s-o dezbrace. China
a vrut s` protesteze, s`-i spun` c` se descurc` [i singur`, dar [tia
c` nu e a[a. A stat nemi[cat`, iar el i-a dat rochia jos, f`cnd-o s`
se \nro[easc` pn` \n vrful urechilor.
I-a scos u[or toate hainele, dar nu i se putea citi nimic pe fa]`.
Apoi a \mbr`cat-o \ntr-o c`ma[` de noapte, a a[ezat-o pe pat, dup`
care i-a desf`cut p`rul [i a piept`nat-o. A ajutat-o s` se \ntind` [i
a acoperit-o. China era cople[it` de aten]ia [i tandre]ea lui.
Merg s` sun un doctor. S` m` strigi dac` te sim]i r`u.
Apoi a ie[it din camer`, iar ea a \ncercat s` se relaxeze. Nu se
sim]ise niciodat` att de r`u.
Doctorul a venit dup` o jum`tate de or`. A examinat-o repede
[i i-a spus c` are o u[oar` indigestie [i e deshidratat`. I-a spus lui
Ben c` trebuie s` r`mn` \n pat [i s` nu m`nnce nimic. I-a scris
o re]et` [i a plecat \mpreun` cu Ben.
China se \ntreba cum reu[ise s` fac` indigestie. Apoi [i-a
amintit c` a mncat un sandvi[ la cafenea \n acea diminea]`.
Probabil c` aceea era cauza.
Ben s-a \ntors dup` cteva minute, zmbitor [i cu un vas \n
mn`. I-a [ters fa]a cu ap` rece, iar ea nu-[i putea lua ochii de la
el. Se dezbr`case de jachet` [i-[i descheiase c`ma[a. China sim]ea
c` \l iube[te enorm. Fusese att de dr`gu] cu ea \n acea sear`, att
de atent, \nct nu-i venea s` cread`.
Acum, \ncearc` s` dormi pu]in, micu]o, i-a spus el dup` ce
i-a [ters fa]a [i a a[ezat vasul pe noptiera de lng` pat.
Ben, mai r`mi pu]in cu mine, te rog? Se sim]ea foarte
singur` [i i se p`rea foarte trist s` fii bolnav \ntr-o ]ar` str`in`.
El a privit-o cteva clipe, \ncercnd s`-i citeasc` gndurile.
136 RAMONA KISSY

Dac` asta \]i dore[ti, r`mn, i-a r`spuns el. {i-a tras un scaun
lng` patul ei [i s-a a[ezat.
Dar China [i-a amintit de cina lor la resturant.
Oh! Am uitat de cin` ... Trebuie s` te \ntorci ... Olivia ...
R`mn aici cu tine. {i, \n plus, nici m`car nu mi-e foame,
i-a spus Ben foarte ferm. S-a ridicat \n picioare, a deschis fereastra
[i a \nceput s` priveasc` ora[ul.
Privindu-l de la distan]`, China a sim]it c` e foarte singur [i el,
iar inima ei a \nceput s`-l cheme. {i-a adus aminte cuvintele lui
James. Ben era un b`rbat puternic [i foarte misterios. Cel pu]in ea
n-a reu[it niciodat` s` \n]eleag` ce se petrece \n capul lui. N-o mai
durea a[a de tare stomacul [i sim]ea c` s-a mai lini[tit pu]in.
Ct mai r`mi la Atena? l-a \ntrebat ea, de[i nu voia s` afle,
pentru c` [tia c` i se va rupe inima cnd se vor desp`r]i.
Abia a[tep]i s` scapi de mine, nu-i a[a? a \ntrebat-o el cu un
ton sardonic.
Nu-i adev`rat, voiam doar s` [tiu ...
Nu [tiu exact. Am ni[te treab` \n nord, la Salonic, pe care
trebuie s-o rezolv \nainte s` plec. Dar vreau s` fiu aici la
deschiderea hotelului. Dar tu, draga mea China, ct timp mai ai
de gnd s` r`mi la Atena?
Ea nu i-a r`spuns imediat, pentru c` se gndea la ce-i spusese
el. Se pare c` va fi prin preajma ei destul de mult timp, iar aceast`
veste o f`cea s` fie fericit` [i trist` \n acela[i timp.
R`mn atta timp ct James are nevoie de mine, i-a spus ea.
Fa]a lui Ben s-a strmbat de furie.
Ct` loialitate! a remarcat el. Sper doar c` James apreciaz`.
Sunt sigur` c` m` apreciaz`, i-a spus ea. Era foarte mirat` [i
nu [tia unde o s` duc` aceast` conversa]ie.
{i ce r`splat` a[tep]i pentru acest devotament mi[c`tor? O
PRE}UL IUBIRII 137

c`s`torie? A s`getat-o cu privirea.


Asta nu te prive[te, a izbucnit ea. |l ura, pentru c` era att
de crud.
James e fratele meu, a[a c` am tot dreptul s` [tiu, i-a spus
Ben cu r`ceal`.
China a oftat. {i-ar fi dorit s` nu-l mai lase s` cread` c` e
\ndr`gostit` de James, pentru c` lucrurile \ncepeau s` ia o
turnur` periculoas`.
Nu cred c` lui James i-ar conveni s` te amesteci \n treburile
lui, i-a r`spuns ea. Iar eu credeam c` te intereseaz` cu totul alte
lucruri.
Ca de exemplu?
De exemplu Olivia Daniels, i-a spus indiferent`.
Ben ridic` surprins din sprncene.
Doar nu crezi c` am o aventur` cu doamna Daniels? P`rea
\ntr-adev`r foarte surprins.
"|l surprinde faptul c` [tiu", [i-a spus China, furioas`.
De fapt nici nu-mi pas` dac` e[ti sau nu cu ea. Vocea \i era
rece [i [i-ar fi dorit s`-l loveasc`, s`-i [tearg` zmbetul de pe buze.
Dar a \nceput din nou s` o doar` stomacul [i abia a avut timp s`
coboare din pat [i s` ajung` la baie.
Ben a urmat-o [i a privit-o, aplecat` deasupra toaletei. Ea s-a
sim]it foarte umilit`.
De ce nu m` la[i \n pace? a [optit ea, \n timp ce \[i d`dea cu
ap` rece pe fa]`. Nu prea avea chef de spectatori cnd \i era a[a
de r`u.
Tu m-ai rugat s` r`mn, i-a amintit Ben. Iar doctorul mi-a
sugerat s` te supraveghez.
A ajutat-o s` se \ntind` din nou \n pat [i s-a a[ezat lng` ea.
I-a luat minile reci ca ghea]a \n minile lui, \ncercnd s` le
138 RAMONA KISSY

\nc`lzeasc`. China se sim]ea foarte obosit`, dar \n siguran]` \n


prezen]a lui.
Mi-e cam somn, a murmurat ea, privindu-l cu ochi mari,
alba[tri.
Dormi, atunci, i-a spus el zmbind.
Ea a \nchis ochii [i a adormit imediat. S-a mai trezit o dat` \n
toiul nop]ii pentru c` \i era foarte r`u. A aprins veioza [i a v`zut
c` Ben adormise [i el pe scaun. S-a dat cu greu jos din pat [i s-a
dus la baie. Apoi s-a \ntors [i l-a privit cum doarme. Era foarte
relaxat [i frumos. Abia se ab]inea s` nu-l ating`.
Dar el a deschis ochii brusc, parc` sim]ind c` e privit.
Ce s-a \ntmplat?
Mi s-a f`cut r`u din nou, i-a r`spuns China sup`rat`. Stricase
totul.
Biata de tine, a [optit el tandru, trecndu-[i mna prin p`r,
tr`dndu-[i astfel \nrijorarea. Ct e ceasul?
Patru.
Merg s` caut ni[te cafea. N-o s` p`]e[ti nimic pn` m`
\ntorc, nu-i a[a?
O s` supravie]uiesc, i-a r`spuns ea, privindu-l plin` de dor
cum se ridic` \n picioare [i se \ntinde.
A stins lumina, dar nu-[i putea lua gndul de la el, iar pe buze
\i era \ntip`rit un zmbet. Cnd Ben s-a \ntors, aproape adormise.
El s-a a[ezat pe pat lng` ea, dar nu putea s`-i vad` fa]a \n
\ntuneric. Ea i-a \ntins mna, iar el i-a luat-o \ntre palmele lui [i a
\nceput s-o mngie. China i-a zmbit, somnoroas`.
Vrei s` m` s`ru]i, Ben? a [optit ea, aproape f`r` s`-[i dea
seama c` vorbe[te cu voce tare.
El s-a aplecat asupra ei [i a s`rutat-o u[or pe gur`, cu buzele
lui senzuale [i fierbin]i. Ea i-a zmbit fericit`.
PRE}UL IUBIRII 139

P`cat c` m` simt att de r`u, a murmurat ea. |i era dor s-o


]in` \n bra]e, acum c` era att de bolnav` [i de vulnerabil`.
El a s`rutat-o tandru pe frunte, privind-o cu ochi str`lucitori.
Oh, Doamne, ct te doresc. Te doresc mai mult dect am
dorit vreodat` pe cineva. A spus aceste cuvinte cu o voce intens`
[i vibrnd de dorul ei. Trupul lui era arcuit deasupra ei f`r` s-o
ating` [i o privea, iar China \i sim]ea respira]ia fierbinte pe obraji.
Il \n]elegea foarte bine, pentru c` [i ea \l dorea la fel de mult.
Dar nu-i va spune niciodat` acest lucru, pentru c` astfel \[i va
tr`da iubirea. Ben \i dorea trupul, nu dragostea ei. El a oftat, s-a
ridicat de lng` ea [i s-a a[ezat din nou pe scaun.
Te deranjeaz` dac` fumez? a \ntrebat-o ca s` schimbe
subiectul.
Nu, i-a r`spuns China. I-a \ntors spatele [i [i-a ascuns capul
\ntre perne. Nu [tia de ce, dar era foarte tulburat` [i o durea
inima. Apoi a adormit, iar sunetul brichetei lui Ben era ultimul
lucru pe care [i-l mai amintea.
Cnd s-a trezit a doua zi, Ben nu mai era cu ea. Se sim]ea mult
mai bine, n-o mai durea deloc stomacul, dar era foarte sl`bit`. |i
era foarte sete, a[a c` s-a dat jos din pat [i s-a dus s` caute ni[te
ap`. A intrat \n apartamentul lui James, dar nu era nimeni acolo.
A g`sit \ns` o sticl` de ap` pe mas`.
|n mod misterios, se auzeau voci care rdeau \ntr-o camer`
vecin`. A recunoscut vocea lui James, dar s-a blocat pentru c`
[i-a dat seama c` nu e singur. Abia atunci a v`zut o rochie
aruncat` neglijent pe jos, \n spatele canapelei. Era rochia verde cu
care fusese \mbr`cat` Olivia Daniels la cina de seara trecut`. Era
foarte clar totul, iar \n plus China a auzit [i vocea Oliviei, rostind
vorbe dulci de dragoste. Cnd [i-a dat seama ce \nseamn` toate
aceste lucruri, mna i s-a crispat pe sticla de ap`. Olivia [i James
140 RAMONA KISSY

erau aman]i [i erau chiar atunci \mpreun`, \n camera de al`turi. A


ie[it de acolo foarte repede [i f`r` s` fac` niciun zgomot, cu
obrazii arzndu-i.
Pe hol a dat nas \n nas cu Ben. A oprit-o din mers [i a
privit-o din cap pn`-n picioare. Era descul]`, iar corpul i se vedea
aproape \n \ntregime prin c`ma[a de noapte.
De ce te-ai dat jos din pat? a \ntrebat-o sup`rat, privind
suspicios sticla de ap` pe care o strngea cu putere \ntr-o mn`.
China l-a privit f`r` s`-i r`spund`. Era \mbr`cat doar cu o
pereche de pantaloni scur]i [i avea un prosop \n jurul gtului.
Trupul lui musculos str`lucea \n lumina dimine]ii, iar ea a sim]it
c` i se taie respira]ia. Era cople[it` de apropierea lui, de prezen]a
lui plin` de for]`.
C`utam ap` pentru c` \mi era foarte sete, s-a blbit ea,
umezindu-[i buzele cu vrful limbii, cu un gest foarte provocator.
Ben i-a luat sticla de ap` din mn`, a prins-o de mijloc [i a
condus-o \napoi \n camera ei. Odat` ajun[i acolo, i-a turnat ap`
\ntr-un pahar [i a deschis obloanele, l`snd aerul proasp`t al
dimine]ii s` p`trund` \n`untru.
Acum fugi \napoi \n pat [i s` nu te mai dai jos de acolo, i-a
ordonat el foarte protector.
China a f`cut \ntocmai, dar i-a aruncat o privire sup`rat` care
lui i s-a p`rut foarte amuzant`. Ben o privea cu ochi insondabili
cum \[i bea apa cu poft`, zmbind u[or.
Te sim]i pu]in mai bine azi, nu-i a[a? a \ntrebat-o.
Da, nu m` mai doare nimic, sunt doar pu]in sl`bit`, i-a
r`spuns ea strmbndu-se.
M` bucur s` aud asta, dar nu vreau s` te mai dai jos din pat.
Doctorul a spus c` trebuie s` te odihne[ti [i exact a[a o s` faci.
Dac` ai nevoie de ceva, orice, strig`-m` [i o s` vin. Bine?
PRE}UL IUBIRII 141

E[ti un pis`log, i-a spus China, turnndu-[i \nc` un pahar cu


ap`.
Trebuie s` fiu a[a cu tine, i-a r`spuns el zmbind.
S-a \ntors apoi [i voia s` plece, iar China \i privea trist` spatele
musculos.
Ben, vreau s`-]i mul]umesc pentru tot ce ai f`cut pentru
mine asear`, c` m-ai adus acas`, c` ai chemat doctorul [i ... S-a
\nro[it, amintindu-[i c` a dezbr`cat-o [i a a[ezat-o \n pat. A
\nsemnat foarte mult pentru mine, de[i \mi pare r`u c` ]i-am
stricat seara, a ad`ugat ea repede, pentru c` mai voia s`-l re]in`.
Ben s-a \ntors [i i-a zmbit fermec`tor.
N-ai pentru ce s`-mi mul]ume[ti [i nu mi-ai stricat seara. {i
e[ti foarte frumoas` cnd dormi, i-a spus \ncet, apoi a plecat.
China s-a \ntins \n pat, foarte \ncntat` de ceea ce auzise. Oare
chiar o privise \n timp ce dormea? "Doamne, sper c` n-am sfor`it
sau n-am adormit cu gura deschis`", [i-a spus ea \ngrozit`.
Apoi a \nceput s` se gndeasc` la Olivia [i la James. Era foarte
[ocat` de ipocrizia Oliviei. Venise acolo cu Ben, era cu siguran]`
iubita lui, dar tocmai \[i petrecuse noaptea cu James. Era destul
de ciudat [i dureros. Dar oare Ben [tia despre toate acestea? {i
cum a putut Olivia s` fac` a[a ceva? China spera din toat` inima
Ben s` nu sufere din aceast` cauz`. "Dac` Ben ar fi iubitul meu,
n-a[ putea nici m`car s` m` uit la un alt b`rbat. Dar din p`cate nu
e nimic \ntre noi, doar iubirea mea pentru el [i din cnd \n cnd
cte un moment de dorin]` reciproc`."
James a venit s-o viziteze mai trziu \n acea diminea]`. P`rea
foarte fericit, dar China era destul de stnjenit`, pentru c` [tia de
el [i de Olivia.
Cum te mai sim]i? a \ntrebat-o voios, a[ezndu-se pe
marginea patului.
142 RAMONA KISSY

Mult mai bine. {i vreau s`-mi cer scuze pentru asear`.


Nu e nicio problem`. Tot ce conteaz` e c` te sim]i mai bine.
Ce mai face Olivia? Ar fi trebuit s`-[i mu[te limba, dar
\ntrebarea i-a sc`pat f`r` s`-[i dea seama.
James a privit-o suspicios.
Cred c` e la cump`r`turi. Dar de ce m` \ntrebi? China se
gndea c` n-are niciun rost s` se prefac`, era mult mai bine dac`
\i spunea totul, pentru c` mai devreme sau mai trziu tot trebuia
s` deschid` subiectul. A tras aer \n piept [i a \nceput s` vorbeasc`.
James, nu [tiu cum s`-]i spun, dar ... Ei bine, te-am auzit pe
tine [i pe Olivia, azi-diminea]`. Eu ... C`utam ni[te ap` [i ... Of, nu
pot s` spun nimic. Mai bine nu aduceam vorba. Se sim]ea foarte
jenat` [i total lipsit` de tact.
James s-a \nro[it [i a \nceput s` se joace cu cuvertura de la pat.
Dac` tot ai aflat, cred c` ar fi mai bine s` \]i spun totul. Sunt
\ndr`gostit de Olivia [i o s` m` c`s`toresc cu ea imediat ce se
pronun]` divor]ul ei.
China era [ocat`.
Ea e femeia despre care mi-ai povestit? a \ntrebat China cu
o voce stins`.
James a dat din cap aprobator.
N-am putut s`-]i dau detalii atunci pentru c` era \nc` cu
Charles, dar acum s-au desp`r]it, a[a c` nu cred c` mai conteaz`
dac` mai afl` cineva. {tiu c` tu [i Olivia nu sunte]i \n rela]ii prea
bune, dar s` [tii c` ea e foarte timid`. Dac` ajungi s-o cuno[ti cu
adev`rat, a[a cum o cunosc eu, sunt sigur c` pute]i fi prietene
foarte bune. China sim]ea c` James are nevoie de aprobarea ei, [i
atunci i-a zmbit.
-Sunt sigur` c` ai drepatate, a min]it ea pentru c` [tia c` nu se
va putea \n]elege niciodat` cu Olivia. Ben [tie despre toate
PRE}UL IUBIRII 143

acestea?
Nu. Olivia vrea s` p`str`m secretul pn` anun]`m logodna,
i-a spus James vis`tor, ca [i cum ar fi vrut ca toat` lumea s` afle.
"Cred [i eu c` vrea s` p`streze secretul", \[i spuse China. "Ben
nu va fi deloc fericit s` afle c` Olivia e de fapt cu James."
N-ar fi trebuit s`-]i spun nici ]ie nimic, dar e[ti prietena mea
cea mai bun`. Promi]i s` nu spui nim`nui, nici m`car lui Ben? a
rugat-o James.
|]i promit, l-a lini[tit China. Era foarte confuz` [i-i p`rea r`u
pentru Ben.
Dar de ce e[ti att de t`cut`, draga mea? Nu te bucuri
pentru mine? N-am mai fost \ndr`gostit niciodat` pn` acum [i m`
simt minunat! Era foarte zmbitor [i i-a luat minile \n minile lui.
China a reu[it s` schi]eze un zmbet.
Sunt foarte fericit` pentru tine, prostu]ule, [i \]i doresc tot
binele din lume. Se str`duia s` par` entuziast`. Dar trebuie s` m`
ier]i, m` simt cam sl`bit`, iar aceast` veste m-a cam surprins.
Ar fi vrut s`-l avertizeze, s`-i spun` cum e Olivia, dar,
bine\n]eles, n-a avut curajul. Oricum, n-ar fi crezut-o. Iubirea lui
era oarb`.
Cum merg lucrurile cu Ben? a \ntrebat-o James.
Ca de obicei, i-a r`spuns China, oftnd.
P`rea foarte \ngrijorat seara trecut`, a speculat el. E un
semn bun, nu crezi?
Nu neap`rat. {tiu c` \ncerci s` m` faci s` m` simt mai bine,
dar el nu m` va iubi niciodat`, i-a r`spuns China cu triste]e. Nu
voia s` mai vorbeasc` despre acest subiect.
|mi pare r`u, n-am vrut s` te sup`r. Era foarte jenat.
Dar nu m-ai sup`rat deloc, i-a zmbit ea.
Acum, te las s` te odihne[ti. Fratele meu mi-a pus \n vedere
144 RAMONA KISSY

c` aceasta a fost recomandarea doctorului, i-a spus James vesel,


dup` care s-a ridicat \n picioare. Ai nevoie de ceva?
Nu, mul]umesc. Cnd el i-a \ntors spatele s` plece din
camer`, a sim]it c` \i vine s` plng`. A vrut s`-l cheme \napoi,
s`-l avertizeze. Olivia a distrus foarte u[or at]ia b`rba]i. Mai \nti
pe Charles, apoi pe Ben [i acum pe James. Dar nu a mai spus
nimic [i l-a l`sat s` plece, apoi [i-a ascuns capul \n perne [i a
\nceput s` plng`.
China [i-a petrecut cea mai mare parte a zilelor urm`toare \n
camera ei. Ben plecase pentru cel pu]in trei zile, iar James
hoin`rea prin zon`, foarte fericit. Muncea din greu, dar o vizita
regulat.
Olivia a venit [i ea s-o viziteze \ntr-o zi, cu un buchet mare de
flori \n bra]e [i un zmbet fals pe buze. N-a r`mas mult, iar
conversa]ia a fost rece [i for]at`. China nu putea s` se prefac`,
orict s-ar fi str`duit, c` \i place de acea femeie. S-a sim]it foarte
u[urat` cnd a plecat.
Se sim]ea destul de bine ca s` se ridice din pat, dar i-a spus
lui James c` e foarte sl`bit` \nc`, [i astfel a putut r`mne \n cas`.
Mnca \n camer` [i era foarte melancolic`. Nu-i p`sa de timpul
care trece, st`tea doar \n pat [i se uita \n tavan. Se gndea c` dac`
st` la distan]`, James va fi foarte fericit pentru c` astfel avea tot
timpul s` se dedice femeii pe care o iubea. Era foarte \ngrijorat`
pentru el, intuia c` Olivia o s`-i frng` inima mai devreme sau mai
trziu. James nu merita a[a ceva.
I-a scris lui Clare [i lui Paul [i le-a povestit cum e la Atena.
Urmau s` se \ntoarc` \n curnd din Mexic, din luna de miere, [i
China voia s` ]in` leg`tura cu Clare.
Dar cel mai mult se gndea la Ben, pe care-l iubea att de mult
\nct o durea inima. |ntotdeauna a c`utat alinare \n bra]ele lui, iar
PRE}UL IUBIRII 145

el a fost acolo pentru ea de fiecare dat`, plin de tandre]e [i


generozitate. Dac` \ntr-adev`r o iubea pe Olivia, atunci va suferi
cnd va afla c` se va c`s`tori cu fratele lui. Era sigur` c` nu va veni
la ea s` caute alinare. Va suferi \n t`cere, singur.
"Ar fi fost mult mai bine dac` n-a[ fi avut niciodat` de-a face
cu aceast` familie", [i-a spus ea cu durere, dar [i-a dat seama c` se
minte singur`. |l va iubi pe Ben toat` via]a, chiar dac` aceasta nu
va mai avea sens f`r` el. Dar cel pu]in [tia c` a iubit o dat` \n via]`,
lucru care nu se \ntmpl` oricui. "Acum, cel pu]in am
experien]`", [i-a spus ea, dorindu-[i \n secret s` fi acceptat s` fie
amanta lui Ben. Cel pu]in ar fi avut amintirea unei nop]i
petrecute \n bra]ele lui, lucru la care s-ar fi putut gndi apoi toat`
via]a.
Era foarte sup`rat`, pentru c` viitorul ei era din nou foarte
nesigur. Chiar dac` va accepta slujba pe care i-o oferise James,
odat` ce se va c`s`tori cu Olivia va trebui s` plece de la hotel.
Oricare ar fi decizia ei, tot va trebui s` plece de acolo la un
moment dat. |ntrebarea era unde va merge. {i ce va face? Chiar nu
exista nimeni care s`-i ofere iubirea [i siguran]a de care avea
nevoie?
|ntr-o dup`-amiaz`, cnd se sim]ea foarte trist`, [i-a scos
tabloul din Italia din geant`. A vrut s` \l lase la doamna
Stephenson, \mpreun` cu toate celelalte lucruri ale ei, dar s-a
r`zgndit \n ultimul moment [i l-a luat cu ea. L-a privit ore \ntregi
\n acea dup`-amiaz`. Ben a g`sit-o \ntins` pe pat, cu tabloul strns
la piept, privind tavanul [i gndindu-se cum o s-o scoat` la cap`t
[i de data aceasta. Intrase \ncet \n camer` [i a privit-o un timp
\nainte s` spun` ceva.
Mi-a spus James c` n-ai ie[it din camer` de cnd am plecat
la Salonic. Ce se \ntmpl` cu tine, China?
146 RAMONA KISSY

Ea a s`rit \n picioare, [ocat`, dar n-a \ndr`znit s` se uite la el.


Nu m-am sim]it prea bine, i-a r`spuns ea, strngnd tabloul
[i mai tare la piept.
Nu mai vorbi prostii, i-a spus el, apropiindu-se de ea. Erai
foarte bine \n ziua \n care am plecat.
Deci ce naiba se \ntmpl`?
S-au a[ezat unul lng` altul pe pat, ea l-a privit \n sfr[it, iar
inima i s-a oprit \n loc.
De ce te intereseaz`?
De ce nu m` la[i \n pace? a ]ipat ea. Nevoia de el o f`cea s` fie
agresiv`.
A[ vrea s` te pot l`sa \n pace, a murmurat Ben, mai mult
pentru el. Ce se \ntmpl`, micu]o, sau n-ai \ncredere \n mine?
Vocea lui a devenit brusc foarte tandr`, iar ea a sim]it c` o s`
\nceap` s` plng`.
Grija lui o r`nea.
N-am nimic, i-a spus ea. Pur [i simplu n-am avut chef s` ies
din cas`.
Vrei s` iei cina cu mine \n aceast` sear`? a \ntrebat-o Ben.
De ce n-o invi]i pe Olivia?
Pentru c` vreau s` te invit pe tine, i-a spus el implacabil.
Bine, accept, i-a r`spuns ea \ncet. Nu putea s`-i spun` ce se
petrece cu ea, a[a c` a acceptat propunerea lui. Altfel n-ar fi
renun]at [i ar fi tras-o de limb`.
El i-a zmbit, iar ochii lui de chihlimbar o studiau.
Ce-i `sta?
A ar`tat cu degetul tabloul pe care ea \l strngea \n continuare
le piept.
Tabloul meu preferat, a recunoscut ea timid [i i l-a ar`tat.
|]i place? Era foarte important pentru ea ca el s` fie de aceea[i
PRE}UL IUBIRII 147

p`rere.
Ben nu i-a r`spuns nimic, dar a privit cu aten]ie tabloul.
Da, \mi place mult. E foarte frumos [i e foarte bun. |mi
amintesc c` l-am v`zut [i acas`.
Felul \n care a rostit cuvntul "acas`" a r`scolit-o pe China.
Era casa lui, nu a ei [i, nici nu va fi vreodat`. Ochii i s-au umplut
de lacrimi [i de aceea a l`sat capul \n jos.
Ben a prins-o de b`rbie [i i-a ridicat fa]a, dar s-a \ncruntat cnd
a v`zut c` plnge.
China, draga mea, de ce e[ti att de nefericit`? a [optit el.
De ce nu vrei s`-mi spui nimic? E din cauza lui James?
Ea a dat din cap dezaprobator, iar el s-a aplecat [i a s`rutat-o
u[or pe buze. Apoi a vrt mna \n buzunar [i a scos o cutiu]`.
Asta e pentru tine, i-a spus el, schimbnd astfel subiectul.
{tia c` nu mai are rost s` insiste. I-a dat cutia, iar ea s-a uita la el
cu ochi mari, umezi.
Deschide-o! |n`untru era o br`]ar` de argint, cu pietre de un
albastru viu, exact ca ochii ei.
E minunat`! a exclamat ea. Dar de ce mi-ai adus un cadou?
M-am gndit c` se potrive[te foarte bine cu p`l`ria, i-a
r`spuns el \ntr-o doar`. Ne vedem la [apte [i jum`tate.
Apoi a plecat, f`r` s`-i mai lase timp s`-i mul]umeasc` pentru
br`]ar`. China a zmbit \n sinea ei [i [i-a dat seama c` era \n sfr[it
fericit`, dup` attea zile. A recunoscut c` Ben \i lipsise foarte
mult.
Olivia [i James nu i-au \nso]it la cin`. Olivia era \n vizit` la
ni[te prieteni, iar James avea o \ntlnire de afaceri. China [i Ben
au luat masa cu un asociat al lui Ben din America [i cu so]ia
acestuia. Au petrecut o sear` minunat`, iar China s-a sim]it foarte
bine.
148 RAMONA KISSY

Ben o privea tot timpul, foarte insistent. A zmbit mul]umit


cnd a surprins-o admirndu-[i br`]ara pe care o purta la
\ncheietura minii.
Cnd s-au \ntors la hotel, a s`rutat-o scurt pe buze. Ea s-a
\ntins imediat \n pat, obosit`, dar fericit`. "Oh, Ben, ce mult m`
bucur c` te-ai \ntors", [i-a spus ea \nainte s` adoarm`.
Capitolul 10

China st`tea relaxat` \n cad` [i se s`punea, gndindu-se cu ce


o s` se \mbrace. Apa era cald` [i parfumat` cu sarea ei de baie
preferat`. Sim]ea c` e un lux s` fac` baie, pentru c` de obicei nu
avea timp dect pentru un du[ scurt.
|n acea sear` era petrecerea de deschidere a hotelului [i voia
s` arate ct mai bine. S-a sp`lat pe p`r [i s-a hot`rt s`-l
\ncre]easc` pu]in \n acea sear`. Cnd a ie[it din baie, s-a uitat la
ceas. Mai avea la dispozi]ie exact trei sferturi de or` ca s` se
preg`teasc`.
Avusese o zi foarte agitat`, pentru c` l-a ajutat pe James cu
preg`tirile pentru petrecere. S-a ocupat de flori [i de alte o mie
de lucruri care trebuia f`cute. Saul, partenerul lui James, sosise [i
el din America pe la prnz. Era scund, brunet [i foarte t`cut. A
privit-o cu ochi admirativi pe China cnd James le-a f`cut
cuno[tin]`, iar ea l-a \ndr`git imediat. Saul a r`mas la hotel doar
o jum`tate de or`, dup` care a plecat la o \ntlnire cu ni[te
bancheri.
S-a \ngrijorat pu]in din cauza lui James pentru c`, pe m`sur`
ce trecea timpul, devenea tot mai iritat. }ipa la toat` lumea,
150 RAMONA KISSY

inclusiv la China.
N-a v`zut-o deloc pe Olivia [i nici pe Ben, care avea de
rezolvat ceva \n cealalt` parte a ora[ului. Rela]ia cu el nu mai
fusese att de tensionat` \n ultimele zile. Nu se mai certau deloc.
El era foarte politicos, dar p`stra o anumit` distan]`, a[a c` se
\n]elegeau destul de bine, dar superficial.
S-a uitat pu]in prin dulap, dar n-a g`sit nimic potrivit. Voia s`
se \mbrace cu ceva foarte frumos [i seduc`tor, dar n-avea nimic de
acest gen. Olivia va ar`ta cu siguran]` foarte bine, iar China [tia c`
nu putea concura cu ea, dar m`car putea s` \ncerce. {i-a amintit
apoi de o rochie pe care i-o \mprumutase Clare. Era perfect`
pentru o astfel de ocazie: era dintr-un material albastru-metalic,
care str`lucea \n lumin`, foarte mulat` [i f`r` mneci.
S-a \mbr`cat cu ea, apoi a \nceput s` se machieze. {i-a pus
foarte frumos \n eviden]` ochii. S-a coafat repede [i s-a parfumat.
Cnd s-a uitat din nou \n oglind`, a fost uimit` de transformarea
care o suferise. Rochia \i punea \n eviden]` rotunjimile corpului
[i avea un efect magic asupra ochilor. A recunoscut cu greu
femeia fermec`toare care o privea din oglind`. {i-a pus br`]ara
primit` de la Ben [i s-a \nc`l]at cu ni[te sandale cu toc.
A terminat cu zece minute mai repede, dar nu voai s` coboare
\nc`. James era foarte stresat [i cu siguran]` \i va mai da ceva de
f`cut. A[a c` a ie[it pe balcon s` respire aerul c`ldu] al serii. Era o
sear` foarte frumoas`, iar cerul p`rea de catifea. |ncepuse s`
\ndr`geasc` foarte mult acel ora[, [i nu era deloc bine, dat` fiind
situa]ia.
Un zgomot surd i-a atras aten]ia [i l-a v`zut pe Ben la dou`
balcoane dep`rtare de ea. |[i aprinsese o ]igar`, st`tea pe un
scaun cu picioarele sprijinite de balustrad` [i privea \n noapte.
N-a observat-o pe China, a[a c` ea s-a retras mai la \ntuneric, ca
PRE}UL IUBIRII 151

s`-l poat` privi \n voie. A sim]it c` e foarte singur [i pu]in sup`rat.


Tnjea dup` iubirea lui [i ar fi vrut s` mearg` la el [i s`-i aline
suferin]a, oricare ar fi fost aceasta. "A[ putea s`-l fac s` uite", \[i
spuse ea cu durere. "|l iubesc att de mult, \nct a[ putea s`-l fac
s` uite totul."
O b`taie la u[` i-a \ntrerupt reveria. A intrat \n camer`,
bucuroas` c` Ben n-o observase. La u[` era James, care a f`cut
ochii mari cnd a v`zut-o.
Ar`]i incredibil! a exclamat el zmbind cu gura pn` la
urechi. Absolut incredibil!
Mul]umesc. China i-a zmbit [i ea, mul]umit` [i amuzat` de
un astfel de compliment extravagant.
Voiam s`-mi cer iertare c` am fost att de cic`litor azi. N-am
nicio scuz`. |mi pare r`u. P`rea un b`ie]el, iar China a \nceput s`
rd` [i l-a s`rutat pe obraz, iertndu-l pe loc.
Au cobort \mpreun` [i au v`zut c` invita]ii \ncepuser` deja s`
soseasc`. James s-a desp`r]it repede de ea, pentru c` trebuia s`-i
\ntmpine. Era plin de energie.
Ben a ap`rut lng` ea dup` cinci minute. A privit-o plin de
admira]ie din cap pn`-n picioare, apoi [i-a oprit ochii pe fa]a ei
ro[ie, dar foarte frumoas`.
E[ti foarte frumoas`, i-a spus el \ncet. China [i-a b`ut vinul
[i apoi i-a zmbit fermec`tor, iar \n ochii lui s-a aprins o lumin`.
|]i place rochia mea? Am \mprumutat-o de la Clare, a
recunoscut ea, trecnd agitat` paharul dintr-o mn` \n alta.
E perfect`, i-a r`spuns el, privindu-i umerii goi.
Dar [i Ben ar`ta foarte bine \n acea sear`, cu frac [i pantaloni
negri, elegan]i. China a sim]it c` le[in` doar privindu-l. De ce oare
n-o iubea [i el?
S-a mai uitat prin \nc`pere [i l-a v`zut pe James cu Olivia. Era
152 RAMONA KISSY

foarte elegant`, iar China s-a sim]it brusc mult prea extravagant`
cu rochia ei str`lucitoare.
E foarte elegant`, a murmurat ea, mai mult pentru sine.
Cine? Ben o auzise [i era foarte curios.
Olivia, a r`spuns ea. Se sim]ea dintr-o dat` foarte deprimat`
[i nu putea s` ascund` acest lucru.
A[a e. R`spunsul lui scurt i-a dat de \n]eles c` vrea s`
vorbeasc` despre asta. Oare aflase despre James [i Olivia? Oare
aceasta era cauza suferin]ei lui?
China a oftat. Se s`turase pn` peste cap de aceast` situa]ie,
se s`turase s` mai sufere. Totul p`rea att de complicat, mai pu]in
dragostea ei pentru Ben, care era pur` [i inocent`, dar o f`cea
s`-[i piard` min]ile. S-a scuzat [i s-a dus repede la toalet`.
Cnd s-a \ntors, Ben dansa cu Olivia, care se ag`]ase de el f`r`
ru[ine. S-a str`duit s` par` vesel`, a vorbit cu toat` lumea, a
dansat cu James [i cu Saul [i a rs mult. A ajutat-o din plin [i vinul.
Petrecerea p`rea s` fie un succes, iar dup` o or`, China
reu[ise s` se relaxeze [i s` se simt` bine. Str`lucea [i-i atr`gea ca
un magnet pe to]i b`rba]ii. Ben o privea [i el din cnd \n cnd. |l
ignora inten]ionat [i a stat ct mai departe de el.
Pu]in mai trziu, cnd ie[ea de la toalet`, a fost acostat` de un
prieten american de-al lui James, care era foarte beat. S-a apropiat
de ea [i i-a blocat trecerea pe hol. China i-a zmbit rece, creznd
c` nu va fi prea greu s` scape de el.
Scuza]i-m`, domnule ... a \nceput ea, sarcastic.
Spune-mi Andy, dulcea]`. Nici nu-i trecuse prin cap s` se
dea la o parte din calea ei.
Te rog s` m` la[i s` trec, Andy, i-a spus China foarte rece,
sim]ind c` \ncepe s` intre \n panic`. Erau destul de departe de
sala unde era petrecerea [i nimeni n-ar fi auzit-o dac` ar fi strigat
PRE}UL IUBIRII 153

dup` ajutor, era mult prea g`l`gie. Probabil c` o urm`rise pn`


acolo, iar acest gnd o \nsp`imnta.
Nicio [ans`, draga mea. Am fost cu ochii pe tine toat` seara.
O privea obraznic. Ce zici dac` noi doi tu [i cu mine mergem
undeva s` ne distr`m pu]in?
S-a apropiat de ea, iar ea a sim]it c` i se face r`u din cauza
mirosului de alcool pe care-l emana.
Las`-m` \n pace! i-a spus ea, \ncercnd s` treac` de el. Dar
reu[ise s-o prind` \ntr-un col] [i nu se mai putea mi[ca de acolo.
B`rbatul a \nceput s` rd`, iar ea a sim]it c`-i \nghea]` sngele \n
vine.
Foarte inteligent` mi[carea, dar n-o s`-]i mearg` cu mine.
Cel pu]in nu \n rochia asta ai c`utat-o cu lumnarea toat` seara.
China a \ncercat s`-i dea un picior. Intrase deja \n panic` [i
situa]ia \i amintea perfect de domnul Cencelli. B`rbatul a \nceput
s` \njure, pentru c`-l lovise.
Dac` nu m` la[i \n pace, o s` ]ip de o s` m` aud` toat`
strada, l-a amenin]at ea.
|ncearc`, i-a spus el, prinzndu-i umerii goi [i f`cnd-o s` se
cutremure, plin` de dezgust.
Ea a \nceput s` ]ipe ct o ]inea gura. |n secunda urm`toare,
l-a v`zut pe Ben apropiindu-se furios de ei. L-a \ntors pe b`rbat cu
fa]a la el [i i-a dat un pumn.
China a profitat ca s-o ia la fug`. Era speriat` de atta violen]`
[i nici m`car nu l-a b`gat \n seam` pe Ben, care o striga. A ie[it din
hotel \n aerul cald al serii, pentru c` sim]ea nevoia s` scape pu]in
de toat` lumea, chiar [i de Ben. Dar unde s` mearg`? {i-a amintit
de iahtul lui Ben. Ar putea s` ia un taxi [i nimeni nu se va gndi
s-o caute acolo.
Erau mai multe taxiuri \n fa]a hotelului, iar China s-a urcat \n
154 RAMONA KISSY

primul. Din fericire [i-a amintit numele plajei unde o dusese Ben.
|n mai pu]in de o jum`tate de or`, au ajuns. A g`sit repede iahtul,
dar cnd a trecut pasarela a c`zut \n genunchi, pentru c` i s-a rupt
un toc al sandalei. S-a ridicat cu greu [i a cobort \n cabin`.
Nu era complet \ntuneric \n`untru, pentru c` lumina din port
[i de la celelalte iahturi p`trundea prin hublouri. Era o petrecere
pe o ambarca]ie din apropiere [i se auzea muzic`. China a g`sit
ni[te ]ig`ri pe o mas` [i a \nceput s` fumeze, \ncercnd s` se
calmeze. S-a a[ezat pe un scaun, privind \n gol.
Probabil c` avusese o reac]ie exagerat` la petrecere, dar toat`
scena fusese att de \nsp`imnt`toare [i sem`na att de mult cu
ceea ce se petrecuse \n Italia, \nct \[i pierduse controlul. Dar era
foarte bine acolo. Se sim]ea \n siguran]`, singur` pe iaht.
Dup` o or` se calmase, dar nu se a[tepta ca u[a s` se dechid`
[i \n prag s` apar` Ben. A aprins lumina [i s-a uitat la ea f`r` s`
spun` nimic. Probabil c` p`rul deranjat [i obrajii purtnd urmele
lacrimilor au vorbit de la sine.
M` gndeam eu c` te g`sesc aici, i-a spus el \ncet, intrnd \n
cabin` [i \nchiznd u[a \n urma lui.
Ea l-a privit cu ochi mari. Se pare c` \i cuno[tea foarte bine
reac]iile.
O s` ]i se simt` lipsa la petrecere, i-a spus ea.
M` \ndoiesc, i-a r`spuns el \n timp ce \[i aprindea o ]igar`.
S-a sprijinit de marginea mesei, foarte aproape de ea, iar ea a
sim]it c` devine brusc foarte timid` [i nu mai [tie ce s` spun`.
Te sim]i bine? a \ntrebat-o, \ntorcndu-i fa]a spre el.
Da, a [optit ea. Sim]ea c` atingerea lui o arde.
Te-a r`nit?
China s-a cutremurat, dar i-a spus c` e \n regul`.
Dar tu l-ai r`nit?
PRE}UL IUBIRII 155

Nu a[a de tare cum mi-a[ fi dorit. Le[inase deja dup` ce


i-am dat un pumn. P`rea foarte satisf`cut de ceea ce f`cuse. O
privea din nou cu insisten]`, \ncercnd s`-i citeasc` gndurile. Ea
[i-a \ntors fa]a \n alt` parte, con[tient` c` nu se poate controla
fiind att de aproape de el.
Plec din Atena, i-a spus ea dintr-o dat`, pentru c` sim]ea
nevoia s` spun` ceva. T`cerea dintre ei \i f`cea nervii \ntin[i la
maximum.
{i unde o s` mergi? A sim]it c`-l [ocase, chiar dac` nu se uita
la el.
Nu conteaz` unde merg. Oriunde, i-a r`spuns ea, sim]ind c`
\i vine s` plng`.
Ai putea s` te \ntorci cu mine la Aspenmere Hall, i-a sugerat
Ben.
|n niciun caz, i-a r`spuns ea \ncet, impresionat` de
bun`tatea lui.
De ce nu? |]i ofer un loc de munc` de care ai nevoie.
A[a e, am nevoie de o slujb`, a ]ipat ea. Dar am nevoie de
mai mult dect att. Am nevoie de ceva permanent, de ceva sigur!
|i tremura vocea, iar ochii i s-au umplut de lacrimi. "Am
nevoie de iubire", i-a spus ea \n gnd. "De iubirea ta!"
Dar James nu-]i ofer` aceast` siguran]` de care ai nevoie? a
\ntrebat-o el, ironic.
James o are pe Olivia, n-are nevoie de mine, i-a spus ea. Nu
inten]ionase s` fie ea cea care s`-i spun` despre Olivia [i James,
dar oricum ar fi aflat pn` la urm`. L-a privit, dar vestea n-a avut
niciun efect asupra lui.
{i asta te face s` suferi?
Nu vreau dect ca el s` fie fericit, i-a r`spuns ea, con[tient`
c` se aflau din nou pe un teren minat.
156 RAMONA KISSY

Ben a \njurat, s-a ridicat \n picioare [i a \nceput s` se plimbe


prin camer`.
Pot s`-]i ofer eu siguran]a de care ai nevoie. Po]i s` te
c`s`tore[ti cu mine, i-a spus el calm.
China l-a privit cu ochii plini de durere. |l ura pentru c`-i era
mil` de ea.
N-am chef de glumele tale acum, i-a spus ea furioas`, dar el
a \ntrerupt-o.
Dar nu glumesc. E o ofert` serioas`. Eu pot s`-]i ofer
siguran]a de care ai nevoie.
Ea ar fi vrut s`-l loveasc`.
{i care e pre]ul? l-a \ntrebat ea cu sarcasm.
Ben a oftat, dar ea nu putea citi nimic \n ochii lui insondabili.
Nu-]i cer nimic. Nici m`car n-o s` te ating, dac` nu vrei asta.
Nu! S-a ridicat \n picioare [i a pornit spre u[`. Nu putea s`
se c`s`toreasc` cu el. Ar fi fost o agonie s` se m`rite cu b`rbatul
pe care-l iube[te [i s` [tie c` lui nu-i pas` de ea, c` tot ce-i poate
oferi e mila lui. Ben voia doar s` fie amabil [i ea nu putea s`
suporte a[a ceva. Sau poate voia doar s` se \mpace cu Olivia.
Oricare ar fi fost motivele lui, China nu mai voia nimic de la el.
N-a apucat s` ajung` la u[`. Ben i-a blocat ie[irea [i a prins-o
de umeri.
De ce naiba nu vrei? a \ntrebat-o el. Tot din cauza lui James?
Nu, nu! a ]ipat ea, zb`tndu-se \n bra]ele lui. N-a fost
niciodat` din cauza lui James, pentru c` nu sunt \ndr`gostit` de
el! |i spusese \n sfr[it adev`rul [i se sim]ea ca [i cum i se luase o
piatr` de pe inim`.
Dar m-ai l`sat s` cred c`-l iube[ti. De ce naiba ai f`cut asta?
Ea nu i-a r`spuns, pentru c` nu putea s`-i spun` c` de fapt \l
iube[te pe el. El a scuturat-o, aproape pierzndu-[i controlul.
PRE}UL IUBIRII 157

Spune-mi, China! La naiba, hai s` fim sinceri pn` la urm`!


China se sim]ea neajutorat` [i r`nit` \n bra]ele lui. I-a citit
furia pe fa]`. Dac` voia s` [tie adev`rul, o s` i-l spun`. Nu-i mai
p`sa de consecin]e.
Pentru c` erai \ncurcat cu Olivia Daniels, i-a spus ea,
mul]umit` de surpriza pe care i-o citea \n ochi.
Nu pot s` cred! a exclamat el, de parc` simpla ideea \i p`ru
absurd`. N-am [i nici n-am avut nimic de-a face cu Olivia de cnd
te-am \ntlnit pe tine. Cum a[ fi putut s` fac a[a ceva? a \ntrebat
el simplu.
Nu ... nu \n]eleg ce vrei s` spui. Era foarte confuz`, dar
sim]ea un strop de speran]` \n inim`, iar inima a \nceput s`-i bat`
mai tare.
Chiar nu \n]elegi? Ochii lui s-au luminat brusc, iar atingerea
lui a devenit foarte tandr`. Chiar nu ]i-ai dat seama c` te iubesc
parc` dintotdeauna [i c` o s` te iubesc mereu? China a tras aer \n
piept, incapabil` s` spun` ceva. {i \n tot acest timp \n care te-am
iubit, James era mereu \ntre noi. Dar dac` spui c` nu-l iube[ti ...
S-a oprit, c`utnd un r`spuns pe fa]a ei.
Ben, [i eu te iubesc, a [optit China, mngindu-l pe obraji
pentru a-i alina durerea pe care i-o citea \n ochi.
El a inspirat adnc [i a luat-o \n bra]e, c`utndu-i gura. China
l-a \mbr`]i[at [i l-a tras mai aproape de ea. Apoi s-a oprit [i el a
privit-o cu ochi plini de dorin]` [i de dragoste.
C`s`tore[te-te cu mine, China! a rugat-o el. Via]a mea e
goal` [i monoton` f`r` tine, doar o goan` nebun` dup` bani [i
putere.
Ea s-a abandonat \n bra]ele lui, iar ochii \i ardeau de iubire.
Da, Ben, dragul meu, o s` m` c`s`toresc cu tine. El a
strns-o [i mai tare \n bra]e. Dar Olivia ... Am v`zut-o ie[ind din
158 RAMONA KISSY

camera ta \n ziua \n care ai plecat \n Egipt ... a [optit ea.


Dar nu [tii c` a venit la mine neinvitat` [i c` am scos-o afar`
imediat. |]i jur, China, c` n-a fost niciodat` nimic \ntre noi e o
nemernic`. Mi-a f`cut avansuri, bine\n]eles, dar am refuzat-o
categoric. Am urt-o pentru ceea ce i-a f`cut lui Charles. Iar acum
a pus gheara pe James. Nu credeam c` [tii, voiam s` te protejez
de aceast` veste. Spunea adev`rul, iar Chinei \i p`rea r`u c`
gndise toate acele lucruri despre el.
I-am v`zut \mpreun` \ntr-o diminea]`, iar James mi-a
m`rturisit c` e \ndr`gostit de ea. Credeam c` o s` suferi dac` afli,
credeam c` o iube[ti.
Copil prostu], nici m`car nu-mi pas` de ea [i acum nu pot
dect s`-l comp`timesc pe James pentru c` [tiu c` nu-l iube[ti.
China a \nceput s` rd`.
Ai fost foarte r`u cu mine, i-a spus ea \n glum`.
Ai dreptate [i \mi cer iertare, draga mea. N-am putut s` mi
te scot din minte din ziua \n care aproape c` te-am c`lcat cu
ma[ina. Iar cnd te-am g`sit la mine la du[ [i ai \nceput s`-l strigi
pe James, am crezut c` e[ti a lui, iar asta a fost o lovitur` sub
centur`. Era att de crud pentru c` te iubeam chiar [i atunci, iar
numai gndul c` e[ti \n bra]ele lui m` f`cea s` vreau s` te
ucid [i pe tine [i pe el. De fiecare dat` cnd te ]ineam \n bra]e
[i sim]eam c` \mi r`spunzi, nu puteam s`-mi scot din minte faptul
c` \l iube[ti pe el. Eram \nnebunit dup` tine, iar unica mea
consolare era faptul c` [tiam c` te vei \ntoarce mereu \n bra]ele
mele s` cau]i alinare. Nu am putut s` dorm trei nop]i \nainte s`
plec \n Egipt [i m-am hot`rt s` plec numai pentru c` sim]eam c`
nu m` mai puteam ab]ine. Cnd m-am \ntors acas` [i nu te-am
g`sit, am sim]it c` o iau razna. L-am sunat pe James [i am zburat
imediat \ncoace.
PRE}UL IUBIRII 159

Cu Olivia, a ad`ugat China, mai \n glum`, mai \n serios.


M-am \ntlnit cu ea la aeroport. Voia s` vin` s`-l vad` pe
James. M-a rugat s-o iau [i pe ea, iar mie nu-mi p`sa. Voiam doar
s` ajung mai repede la tine, i-a explicat el. {tiu c` m-am purtat
urt cu tine, dar promit c` o s` m` revan[ez, \n fiecare zi de acum
\ncolo.
A s`rutat-o din nou. China era att de fericit`, \nct sim]ea c`
o s` moar`.
{i cnd ne c`s`torim? a \ntrebat-o el, parc` privind-o cu
inima, nu cu ochii. Ai nevoie de cineva care s`-]i poarte de grij`.
{i promit c` o s` scap de a[ternuturile ro[ii de acas`.
O tachina, iar ea s-a \nro[it, amintindu-[i ce \i spusese \n acea
diminea]`.
Ne c`s`torim cnd vrei tu [i... [i cred c` de fapt \mi pl`ceau
acele a[ternuturi, i-a r`spuns ea timid. |nc` nu-i venea s` cread`
c` e adev`rat ce se \ntmpl`.
|n luna de miere o s` plec`m \n lume cu iahtul, i-a spus el,
[i n-o s` ne mai \ntoarcem.
China a zmbit. Acestea erau cuvintele ei. Nici nu-[i putea
imagina o lun` de miere mai frumoas`. I-a pus minile \n jurul
gtului, sigur` \n sfr[it de iubirea lui.
Dar putem s` \ncepem acum luna de miere ... i-a [optit ea.
Ben s-a cutremurat, abandonndu-se mngierilor ei.
China ... A vrut s` spun` ceva, dar ea i-a acoperit gura cu un
s`rut. El a strns-o [i mai tare la piept, iar ea [tia c` n-o s`-i poat`
rezista, c` ajunsese \n sfr[it acas`.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și