Sunteți pe pagina 1din 138

Concepte moderne de proiectare

Tema nr 2: Cadru plan multietajat

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Studiul se refera la dimensionarea rigiditatii la deplasare laterala a unor cadre cu doua deschideri a 5.40m fiecare, reprezentantd un cadru transversal tipic intr‐o cladire de locuit. Intrucat in acest tip de cladiri dimensiunile grinzilor variaza intr‐un interval limitat , inaltimea acestora se ia egala cu 600mm , iar latimea se considera 200‐350 mm (functie de inaltimea cladirii)., valoarea mai mare fiind adoptata in cazul cladirilor mai inalte. Se va considera conlucrarea cu placa (3h p pe fiecare parte a grinzii, unde h p =14 cm). Se va considera o incarcare topita in gruparea speciala de 12 kN/m 2

iar incarcarea din fatade este de 3 kN/m. Conform celor enumerate mai sus se va neglija greutatea proprie a elementelor structurale

1. Date de intrare

1.1 Materiale

Se vor folosi urmatoarele materiale:

• Beton BC25 (C20/25 conform normalor actuale de proiectare)

f ck =

γ c =

20MPa

1.50

• Otel PC 52

f yk =

γ s =

345MPa

1.15

se obtine

se obtine

1.2 Date de tema (geometrie cadru)

• Deschidere cadru:

L= 5.40m

• Travee:

t= 3.60m •Inaltime de nivel:

3.00m

•Zona seismica:

H

e =

a

T

g =

0.24g

0.70s

c = •Regim de inaltime:

P+8E

3n+1

3n+1

4n

•Tipuri de inchideri:

Inchideri ce interactioneaza cu structura

f

cd

f

cm

f

yd

f

ym

=

=

=

=

13.33MPa

28.00MPa

300.00MPa

405.00MPa

f cm f yd f ym = = = = 13.33MPa 28.00MPa 300.00MPa 405.00MPa 1.3 Cerintele

1.3 Cerintele proiectului:

Cerintele proiectului sunt anexate la datele de tema primite initial. Proiectul va decurge conform cerintelor si raspunzand pe rand la cererile acestora:

Concepte moderne de proiectare

2. Cerinta nr.1

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Sa se dimensioneze elementele structurale ale unui cadru transversal curent (stalpi, grinzi ) din conditia de rigiditate laterala conform P100‐1/2006. Pentru a realiza aceasta dimensionare trebuie parcursi urmatoarii pasi:

2.1 Predimensionarea elementelor structurale:

•Grinzi din beton armat:

Conform datelor de tema : " Intrucat in acest tip de cladiri dimensiunile grinzilor variaza intr‐un interval limitat , inaltimea acestora se ia egala cu 600mm , iar latimea se considera 200‐350 mm (functie de inaltimea cladirii), valoarea mai mare fiind adoptata in cazul cladirilor mai inalte". Se obtine ca:

h

b

gr

=

gr =

600mm

350mm

•Stalpul din beton armat:

Stalpul din beton armat se predimensioneaza din conditia de limitare a fortei axiale adimesionalizate la o valoare stabilita in P100‐1/2006. Incarcarea toptita in gruparea speciala este de:

q

GS =

12.00kN/m2

Valoarea fortei axiale adimensionalizate este urmatoarea:

ν= 0.4

ν= 0.35

pentru stalpii centrali pentru stalpii marginali

Se obtine o forta axiala din incarcari de lunga durata de :

N

N

GS =

GS =

2099.5kN

pentru stalpii centrali

1147.0kN

pentru stalpii marginali

Conditia de predimensionare este urmatoarea:

marginali Conditia de predimensionare este urmatoarea: Se obtin urmatoarele l aturi ale stalpilor: 627.4mm

Se obtin urmatoarele laturi ale stalpilor:

este urmatoarea: Se obtin urmatoarele l aturi ale stalpilor: 627.4mm pentru stalpii centrali 495.8mm pentru
este urmatoarea: Se obtin urmatoarele l aturi ale stalpilor: 627.4mm pentru stalpii centrali 495.8mm pentru

627.4mm

pentru stalpii centrali

495.8mm

pentru stalpii marginali

Se obtin urmatoarele laturi ale stalpilor:

• stalpii centrali:

b=h= 650mm

•stalpii marginali

b=h= 500mm

2.2 Modelul de calcul structural

Pentru verificarea indepliniri conditei de rigiditate s‐a realizat un model in SAP 2000 cu cadrul plan. Modelarea a decurs obisnui cu urmatoarele observatii:

• Incarcarea din fatada s‐a considerat ca forta concentrata pe stalpi marginali. Marimea aceste forte din fatada la fiecare nivel este urmatoarea:

Concepte moderne de proiectare

Concepte moderne de proiectare F f a t a d a = 10.80kN Student: Ursu Emilian

F fatada = 10.80kN

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

• Incarcarea uniform distribuita pe grinzile din planul cadrului s‐a determinat pe baza ariilor aferente de incarcare.

s‐a determinat pe baza ariilor aferente de incarcare. A aferenta = 12.96m2 q g r i

A aferenta = 12.96m2 q grinda = 28.80kN/m

• Incarcarea provenita de pe grinzile din planperpendicular pe cadru s‐a

determinat pe baza ariilor aferente de incarcare si s‐a modelat ca o incarcare

concentrata pe stalpi.

A aferenta = 3.24m2

A aferenta = 6.48m2

q concentrat = 38.88kN

q concentrat = 77.76kN

pentru stalpul marginal

pentru stalpul central

pentru stalpul marginal

pentru stalpul central

Verificarea cerintei de rigiditate laterala s‐a realizat cu metoda fortelor statice echivalente. Astfel v‐a trebui calculat un coeficient seismic . Pentru calculul acestuia este necesara perioada proprie a cladirii care calibreaza factorul de amplificare dinamica. Perioada proprie a cladirii ca ansamblu se va evalua conform anexei B din P100‐1/2006

T 1 =k T H 3/4

T 1 ‐este perioada fundamentală a clădirii, în secunde.

C t ‐este un coeficient ale cărui valori sunt funcţie de tipul structurii

C t =

0.075 pentru cadre din beton armat

H ‐înălţimea clădirii, în metri, măsurată de la nivelul fundaţiei sau de la extremitatea superioară a infrastructurii rigide.

T 1 =k T H 3/4 = 0.8883s

T 1 SAP =

0.93415s

Astfel se va alege acoperitor factorul de amplificare dinamica β cu urmatoarea valoare:

β= 2.061 Coeficientul de importanta al constructiei este:

γ I =

1.00

Factorul de comportare pentru structurile in care de eton armat are valoarea:

q= 6.75 Coeficientul care tine seama de aportul modurilor superioare este:

λ= 1.00

T>T c

Concepte moderne de proiectare

In final se va obtine un coeficient seismic c s :

0.0733

Dupa rularea modelului de calcul s‐au obtinut urmatoarele deplasari relative de nivel:

c s =

2.3 Verificarea deplasarilor laterale Verificarea la starea limită de serviciu(SLS)

Nivel

Deplasare

Deplasare

Drift

(m)

relativa

( )

8

0.0219

0.00110

0.367

7

0.0208

0.00170

0.567

6

0.0191

0.00210

0.700

5

0.0170

0.00260

0.867

4

0.0144

0.00280

0.933

3

0.0116

0.00320

1.067

2

0.0084

0.00320

1.067

1

0.0052

0.00310

1.033

Parter

0.0021

0.00210

0.700

Baza

0

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Verificarea la starea limita de serviciu are drept scop menţinerea funcţiunii principale a clădirii in urma unor cutremure, ce pot apărea de mai multe ori in viata construcţiei, prin limitarea degradării elementelor nestructurale si a componentelor instalaţiilor construcţiei. Prin satisfacerea acestei condiţii se limitează implicit si costurile reparaţiilor necesare pentru aducerea construcţiei in situaţia premergătoare seismului. Verificarea la deplasare se face pe baza expresiei:

Verificarea la deplasare se face pe baza expresiei: d r S L S ‐deplasarea relativă de

d r SLS ‐deplasarea relativă de nivel sub acţiunea seismica asociata SLS

ν‐ factor de reducere care ţine seama de perioada de revenire mai scurtă a acţiunii seismice. Valoarea factorului

este:

• 0.4 pentru clădirile încadrate in clasele I si II de importanta

• 0.5 pentru clădirile încadrate in clasele III si IV de importanta.

Se va alege valoarea factorului de reducere urmatoarea:

ν= 0.50 q ‐factorul de comportare specific tipului de structură:

q= 6.75 d re ‐deplasarea relativa a aceluiaşi nivel, determinată prin calcul static elastic sub încărcări seismice de proiectare.

d

re =

0.00320m

d r,a SLS ‐ valoarea admisibila a deplasării relative de nivel.

d

r,a SLS =0.005x H nivel =

0.01500m

Se obtine ca avem urmatoarea relatie:

d r SLS =

0.0108m

< d r,a SLS = 0.01500m

verificarea indeplinita

Concepte moderne de proiectare

Starea limita ultima (SLU)

Nivel

Deplasare

Deplasare

Drift

(m)

relativa

( )

8

0.0262

0.00140

0.467

7

0.0248

0.00200

0.667

6

0.0228

0.00260

0.867

5

0.0202

0.00300

1.000

4

0.0172

0.00350

1.167

3

0.0137

0.00360

1.200

2

0.0101

0.00380

1.267

1

0.0063

0.00370

1.233

Parter

0.0026

0.00260

0.867

Baza

0

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Verificarea la starea limita ultima are drept scop evitarea pierderilor de vieţi omeneşti la atacul unui cutremur major, foarte rar, ce poate apărea in viaţa unei construcţii, prin prevenirea prăbuşirii totale a elementelor nestructurale. Se urmăreşte deopotrivă realizarea unei marje de siguranţa suficiente fata de stadiul cedării elementelor structurale. Verificarea la deplasare se face pe baza expresiei:

Verificarea la deplasare se face pe baza expresiei: d r S L U ‐deplasarea relativă de

d r SLU ‐deplasarea relativă de nivel sub acţiunea seismica asociata SLU

q‐ factorul de comportare specific tipului de structură

c ‐coeficient de amplificare al deplasărilor, care ţine seama că pentru T<T c (T c este perioada de control a spectrului

de răspuns) deplasările seismice calculate in domeniul inelastic sunt mai mari decât cele corespunzătoare răspunsului seismic elastic. Valorile c se aleg conform relaţiei :

seismic elastic. Valorile c se aleg conform relaţiei : Pentru amplasamanetul constructi ei avem o perioada

Pentru amplasamanetul constructiei avem o perioada de control cu urmatoarea valoare:

T 0.70s

c = Perioada proprie de vibratie corespunzatoare modului propriu fundamental al cladirii este urmatoarea:

1 = Se obtine urmatoarea valoare pentru coeficientul de amplificare al deplasarilor:

c= 1.00

d

T 0.9342s

re ‐deplasarea relativa a aceluiaşi nivel, determinată prin calcul static elastic sub încărcări seismice de proiectare.

d

d

re =

0.00380m

r,a SLU ‐ valoarea admisibila a deplasării relative de nivel.

0.07500m

d r,a SLU =0.025x H nivel =

Se obtine ca avem urmatoarea relatie:

d r SLU = 0.0257m

< d r,a SLU = 0.07500m

verificarea indeplinita

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

3. Cerinta nr.2

Sa se armeze cadrul conform P100‐1/2006 (armare longitudinala si transversala)

3.1 Armarea grinzilor cadrului curent

si transversala) 3.1 Armarea grinzilor cadrului curent Forma diagramei de moment incovoietor pe grinzile cadrului

Forma diagramei de moment incovoietor pe grinzile cadrului

Forma diagramei de moment incovoietor pe grinzile cadrului Numerotarea grinzilor cadrului plan In continuare voi

Numerotarea grinzilor cadrului plan

In continuare voi prezenta tabele cu starea de eforturi din grinzile cadrului plan din figurile de mai sus, dupa cum urmeaza:

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

 

Camp

Reazem

 

Numar grinda

Inferior

Stanga

Dreapta

(kNm)

(kNm)

(kNm)

1

52.72

73.15

95.06

 

2

52.72

95.06

73.15

3

59.45

136.48

124.89

 

4

59.45

124.89

136.48

5

77.89

171.05

168.33

Grupa 2 Gr3 Gr4

6

77.89

168.33

171.05

7

99.77

203.63

205.82

8

99.77

205.82

203.63

9

121.80

230.34

238.53

 

10

121.80

238.53

230.34

11

140.72

251.41

266.28

12

140.72

266.28

251.41

13

156.17

266.50

288.96

Grupa 1

14

156.17

288.96

266.50

15

165.97

274.13

304.37

16

165.97

304.37

274.13

 

17

158.00

250.99

296.46

18

158.00

296.46

250.99

a) Armarea grupei 1 de grinzi:

a.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv:

1 de grinzi: a.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv: Se considera ca : a s = 35mm

Se considera ca :

a s = 35mm

h 140mm

p = h eff =6h p +b= 1190mm

d=h‐a s = 565mm

= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0328 18.8mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0328 18.8mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0328 18.8mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0328 18.8mm

1099.6kNm

0.0328

18.8mm

555.6mm

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

pentru preluarea momentului incovoiet or pozitiv este: 996mm2 Se alege urmatoarea solutie de armare la moment

996mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor pozitiv:

A

s,eff =2Φ22+1Φ18=

1015mm2

Concepte moderne de proiectare

Verificam procentul minim de armare

moderne de proiectare Verificam procentul minim de armare 0.003188 < 0.005131 Student: Ursu Emilian An

0.003188

<

Verificam procentul minim de armare 0.003188 < 0.005131 Student: Ursu Emilian An universitar:

0.005131

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Momentul incovoietor capabil la partea inferioara a grinzii este urmatorul:

M cap = 161.3kNm

a.2)Armatura de moment incovoietor negativ:

p = 161.3kNm a.2)Armatura de momen t incovoietor negativ: Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

• reazeme marginale

momentului incovoiet or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 1617mm2 1796mm2 Se alege urmatoarea

• reazem central

or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 1617mm2 1796mm2 Se alege urmatoarea solutie de

1617mm2

1796mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor negativ:

Verificam procentul minim de armare

incovoietor neg ativ: Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e f
incovoietor neg ativ: Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e f

• reazeme marginale A s,eff =4Φ25= 1963mm2

• reazeme marginale A s,eff =4Φ25= 1963mm2

0.003188

0.003188

<

<

, e f f =4Φ25= 1963mm2 0.003188 0.003188 < < 0.009929 0.009929 Momentele incovoietore capabile la
, e f f =4Φ25= 1963mm2 0.003188 0.003188 < < 0.009929 0.009929 Momentele incovoietore capabile la

0.009929

0.009929

Momentele incovoietore capabile la partea superiaora a grinzii sunt urmatoarele:

M cap = 312.2kNm

reazeme marginale

M cap = 312.2kNm

reazem central

Concepte moderne de proiectare

b) Armarea grupei 2 de grinzi:

b.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv:

2 de grinzi: b.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv: Se considera ca : a s = 35mm

Se considera ca :

a s = 35mm

h 140mm

p = h eff =6h p +b= 1190mm

d=h‐a s = 565mm

= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm Student: Ursu Emilian
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm Student: Ursu Emilian
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm Student: Ursu Emilian

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

1099.6kNm

0.0197

11.2mm

559.4mm

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

pentru preluarea momentului incovoiet or pozitiv este: 595mm2 Se alege urmatoarea solutie de armare la moment

595mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor pozitiv:

A s,eff =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare:

f f =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare: 0.003188 < 0.003860 Momentul incovoietor capabil la

0.003188 <

763mm2 Verificam procentul minim de armare: 0.003188 < 0.003860 Momentul incovoietor capabil la p artea inferioara

0.003860

Momentul incovoietor capabil la partea inferioara a grinzii este urmatorul:

M cap =

121.4kNm

b.2)Armatura de moment incovoietor negativ:

= 121.4kNm b.2)Armatura de momen t incovoietor negativ: Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

• reazeme marginale

momentului incovoiet or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 1201mm2 1214mm2 Se alege urmatoarea

• reazem central

or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 1201mm2 1214mm2 Se alege urmatoarea solutie de

1201mm2

1214mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor negativ:

• reazeme marginale A s,eff =4Φ22= 1521mm2

Concepte moderne de proiectare

Verificam procentul minim de armare

moderne de proiectare Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e f
moderne de proiectare Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e f

• reazeme marginale A s,eff =4Φ22= 1521mm2

0.003188

0.003188

<

<

, e f f =4Φ22= 1521mm2 0.003188 0.003188 < < 0.007689 0.007689 Student: Ursu Emilian An
, e f f =4Φ22= 1521mm2 0.003188 0.003188 < < 0.007689 0.007689 Student: Ursu Emilian An

0.007689

0.007689

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Momentele incovoietore capabile la partea superiaora a grinzii sunt urmatoarele:

M cap = 241.8kNm

reazeme marginale

M cap = 241.8kNm

reazem central

c) Armarea grupei 3 de grinzi:

c.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv:

3 de grinzi: c.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv: Se considera ca : a s = 35mm

Se considera ca :

a s = 35mm

h 140mm

p = h eff =6h p +b= 1190mm

d=h‐a s = 565mm

= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0117 6.7mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0117 6.7mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0117 6.7mm

1099.6kNm

0.0117

6.7mm

561.7mm

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

pentru preluarea momentului incovoiet or pozitiv este: 353mm2 Se alege urmatoarea solutie de armare la moment

353mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor pozitiv:

A s,eff =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare:

f f =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare: 0.003188 < 0.003860 Momentul incovoietor capabil la

0.003188

<

763mm2 Verificam procentul minim de armare: 0.003188 < 0.003860 Momentul incovoietor capabil la p artea inferioara

0.003860

Momentul incovoietor capabil la partea inferioara a grinzii este urmatorul:

M cap = 121.4kNm

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

c.2)Armatura de moment incovoietor negativ:

2012‐2013 c.2)Armatura de momen t incovoietor negativ: Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

• reazeme marginale

momentului incovoiet or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 805mm2 737mm2 Se alege urmatoarea

• reazem central

or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 805mm2 737mm2 Se alege urmatoarea solutie de

805mm2

737mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor negativ:

• reazeme marginale A s,eff =1Φ22+2Φ18= 889mm2

Verificam procentul minim de armare

=1Φ22+2Φ18= 889mm2 Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e f f
=1Φ22+2Φ18= 889mm2 Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e f f

• reazeme marginale A s,eff =1Φ22+2Φ18= 889mm2

0.003188

0.003188

<

<

f f =1Φ22+2Φ18= 889mm2 0.003188 0.003188 < < 0.004496 0.004496 Momentele incovoietore capabile la partea
f f =1Φ22+2Φ18= 889mm2 0.003188 0.003188 < < 0.004496 0.004496 Momentele incovoietore capabile la partea

0.004496

0.004496

Momentele incovoietore capabile la partea superiaora a grinzii sunt urmatoarele:

M cap = 141.4kNm

reazeme marginale

M cap = 141.4kNm

reazem central

d) Armarea grupei 4 de grinzi:

d.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv:

4 de grinzi: d.1)Armatura de moment incovoietor pozitiv: Se considera ca : a s = 35mm

Se considera ca :

a s = 35mm

h 140mm

p = h eff =6h p +b= 1190mm

d=h‐a s = 565mm

= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0104 5.9mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0104 5.9mm
= h e f f =6h p +b= 1190mm d=h‐a s = 565mm 1099.6kNm 0.0104 5.9mm

1099.6kNm

0.0104

5.9mm

562.0mm

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

pentru preluarea momentului incovoiet or pozitiv este: 313mm2 Se alege urmatoarea solutie de armare la moment

313mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor pozitiv:

A s,eff =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare:

f f =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare: 0.003188 < 0.003860 Momentul incovoietor capabil la

0.003188

<

763mm2 Verificam procentul minim de armare: 0.003188 < 0.003860 Momentul incovoietor capabil la p artea inferioara

0.003860

Momentul incovoietor capabil la partea inferioara a grinzii este urmatorul:

M cap = 121.4kNm

d.2)Armatura de moment incovoietor negativ:

p = 121.4kNm d.2)Armatura de momen t incovoietor negativ: Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului

Aria de armatura necesara pentru preluarea momentului incovoietor pozitiv este:

• reazeme marginale

momentului incovoiet or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 432mm2 561mm2 Se alege urmatoarea

• reazem central

or pozitiv este: • reazeme marginale • reazem central 432mm2 561mm2 Se alege urmatoarea solutie de

432mm2

561mm2

Se alege urmatoarea solutie de armare la moment incovoietor negativ:

• reazeme marginale A s,eff =3Φ18= 763mm2

Verificam procentul minim de armare

f f =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e
f f =3Φ18= 763mm2 Verificam procentul minim de armare • reazeme marginale A s , e

• reazeme marginale A s,eff =3Φ18= 763mm2

0.003188

0.003188

<

<

, e f f =3Φ18= 763mm2 0.003188 0.003188 < < 0.003860 0.003860 Momentele incovoietore capabile la
, e f f =3Φ18= 763mm2 0.003188 0.003188 < < 0.003860 0.003860 Momentele incovoietore capabile la

0.003860

0.003860

Momentele incovoietore capabile la partea superiaora a grinzii sunt urmatoarele:

M cap = 121.4kNm

reazeme marginale

M cap = 121.4kNm

reazem central

In continuare voi face o centralizare a calculelor anterioare pentru grinzile cadrului plan:

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

   

Reazem

 

Grupa de

Camp

 

Reazeme marginale

 

Reazem central

 

grinzi

Mod armare

M

Rd

Mod armare

M

Rd

Mod armare

M

Rd

Grupa 1

2Φ22+1Φ18

161.34

4Φ25

312.20

4Φ25

312.20

Grupa 2

3Φ18

121.38

4Φ22

241.76

4Φ22

241.76

Grupa 3

3Φ18

121.38

2Φ22+1Φ18

141.36

2Φ22+1Φ18

141.36

Grupa 4

3Φ18

121.38

3Φ18

121.38

3Φ18

121.38

3.2 Armarea stransversala a grinzilor cadrului curent Forta taietoare de calcul se determina cu urmatoarea relatie:

taietoare de calcul se determina cu urmatoarea relatie: V E d , g r a v

V Ed,gravitational ‐ forta taietoare data de incarcarile de lunga durata din gruparea speciala de incarcari;

V ed,seism ‐ forta taietoare data de incarcarile seismice de calcul care se determina cu relatia:

incarcarile seismice de calcul care se determina cu relatia: L 0 ‐ reprezinta lumina grin zii

L 0 ‐ reprezinta lumina grinzii intre cei doi stalpi

L o =

4.825m

γ Rd =

1.20

a) Armarea grupei 1 de grinzi:

Forta taietoare din gravitational are urmatoarea forma si valaore:

din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:
din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:

•seism stanga‐dreapta:

are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 117.77kN 117.77kN 77.76kN Vom

•seism dreapta‐stanga:

re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 117.77kN 117.77kN 77.76kN Vom avea urmatoarele for te

117.77kN

117.77kN

77.76kN

Vom avea urmatoarele forte taietoare de calcul •reazem stanga:

•reazem dreapta:

te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 195.53kN
te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 195.53kN

•campul grinzii (in afara zonelor critice):

dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 195.53kN 195.53kN 181.03kN *2012‐2013* Numar pagina 13 /

195.53kN

195.53kN

181.03kN

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Pentru dimnesionarea armaturii transversale a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator:

a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1963mm2 0.0099 0.3153 Capacitatea
a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1963mm2 0.0099 0.3153 Capacitatea

0.12

565mm

1.595

1963mm2de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 0.0099 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a

se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1963mm2 0.0099 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a betonului
se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1963mm2 0.0099 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a betonului

0.0099

0.3153

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare:

a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare: 102.49kN Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu

102.49kN

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea:

a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea: 62.35kN Se obtine o capacitate la forta taietoare

62.35kN

Se obtine o capacitate la forta taietoare a betonului simplu cu urmatoarea valoare:

102.49kN

102.49kN

Calculam capacitatea maxima a bielei comprimate din beton:

Presupunem ca:

maxima a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN   195.531kN < 451.688kN

2.5

1.0

0.552

a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN   195.531kN < 451.688kN 181.027kN

451.69kN

 

195.531kN

< 451.688kN

181.027kN < 451.688kN

181.027kN

< 451.688kN

< 451.688kN

In continuare vom determina capacitatea la forta taietoare a armaturii transversale:

•armarea zonelor critice Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.00 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.00

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

100mmun pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

240MPa: 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

12mm240MPa Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: *2012‐2013* Numar pagina 14 / 138

Concepte moderne de proiectare

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

de proiectare Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

2

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 276.05kN Verificam procentul minim de armare transversala

276.05kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00646 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104

<

transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00646 De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate

0.00646

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm< 12mm

<

12mm6mm <

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

d bl = 22mm

100mm< 150mm

<

100mm < 150mm

150mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

195.53kN< 276.05kN

<

195.53kN < 276.05kN

276.05kN

•armarea zonei din campul grinzii

Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.75 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.75

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : 150mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

150mm

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 150mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala

240MPa

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 223.65kN Verificam procentul minim de armare transversala

223.65kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00299 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104

<

transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00299 De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate

0.00299

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm< 10mm

<

6mm < 10mm

10mm

Concepte moderne de proiectare

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

150mm < 300mm

150mm

<

150mm < 300mm

300mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

181.03kN< 223.65kN

<

181.03kN < 223.65kN

223.65kN

b) Armarea grupei 2 de grinzi:

Forta taietoare din gravitational are urmatoarea forma si valaore:

din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:
din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:

•seism stanga‐dreapta:

are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 90.32kN 90.32kN 77.76kN Vom avea

•seism dreapta‐stanga:

re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 90.32kN 90.32kN 77.76kN Vom avea urmatoarele for te

90.32kN

90.32kN

77.76kN

Vom avea urmatoarele forte taietoare de calcul •reazem stanga:

•reazem dreapta:

te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 168.08kN
te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 168.08kN

•campul grinzii (in afara zonelor critice):

dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 168.08kN 168.08kN 153.57kN Pentru dimnesionarea armaturii

168.08kN

168.08kN

153.57kN

Pentru dimnesionarea armaturii transversale a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator:

a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1521mm2 0.0077 0.3153 *2012‐2013*
a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1521mm2 0.0077 0.3153 *2012‐2013*

0.12

565mm

1.595

1521mm2grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 0.0077 0.3153 *2012‐2013* Numar pagina 16

de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1521mm2 0.0077 0.3153 *2012‐2013* Numar pagina 16
de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 1521mm2 0.0077 0.3153 *2012‐2013* Numar pagina 16

0.0077

0.3153

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare:

a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare: 94.12kN Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu

94.12kN

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea:

a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea: 62.35kN Se obtine o capacitate la forta taietoare

62.35kN

Se obtine o capacitate la forta taietoare a betonului simplu cu urmatoarea valoare:

94.12kN

94.12kN

Calculam capacitatea maxima a bielei comprimate din beton:

Presupunem ca:

maxima a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN   168.076kN < 451.688kN

2.5

1.0

0.552

a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN   168.076kN < 451.688kN 153.572kN

451.69kN

 

168.076kN

< 451.688kN

153.572kN < 451.688kN

153.572kN

< 451.688kN

< 451.688kN

In continuare vom determina capacitatea la forta taietoare a armaturii transversale:

•armarea zonelor critice Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.00 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.00

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

100mm

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala

240MPa

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 191.70kN Verificam procentul minim de armare transversala

191.70kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00449 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104 <

0.00449transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm < 10mm

6mm

<

10mm6mm <

Concepte moderne de proiectare

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

d bl = 18mm

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

100mm < 126mm

100mm

<

100mm < 126mm

126mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

168.08kN< 191.70kN

<

168.08kN < 191.70kN

191.70kN

•armarea zonei din campul grinzii

Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.75 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.75

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

200mmun pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 200mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala

240MPa

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 167.74kN Verificam procentul minim de armare transversala

167.74kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00224 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104 <

0.00224transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm < 10mm

6mm

<

6mm < 10mm

10mm

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

200mm < 300mm

200mm

<

200mm < 300mm

300mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

153.57kN < 167.74kN

153.57kN

<

153.57kN < 167.74kN

167.74kN

Concepte moderne de proiectare

c) Armarea grupei 3 de grinzi:

Forta taietoare din gravitational are urmatoarea forma si valaore:

din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:
din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:

•seism stanga‐dreapta:

are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 65.35kN 65.35kN 77.76kN Vom avea

•seism dreapta‐stanga:

re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 65.35kN 65.35kN 77.76kN Vom avea urmatoarele for te

65.35kN

65.35kN

77.76kN

Vom avea urmatoarele forte taietoare de calcul •reazem stanga:

•reazem dreapta:

te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 143.11kN
te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 143.11kN

•campul grinzii (in afara zonelor critice):

dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 143.11kN 143.11kN 128.60kN Student: Ursu Emilian An

143.11kN

143.11kN

128.60kN

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Pentru dimnesionarea armaturii transversale a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator:

a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 889mm2 0.0045 0.3153 Capacitatea
a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 889mm2 0.0045 0.3153 Capacitatea

0.12

565mm

1.595

889mm2de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 0.0045 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a

se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 889mm2 0.0045 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a betonului
se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 889mm2 0.0045 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a betonului

0.0045

0.3153

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare:

a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare: 78.70kN Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu

78.70kN

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea:

a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea: 62.35kN Se obtine o capacitate la forta taietoare

62.35kN

Se obtine o capacitate la forta taietoare a betonului simplu cu urmatoarea valoare:

78.70kN

78.70kN

Concepte moderne de proiectare

Calculam capacitatea maxima a bielei comprimate din beton:

Presupunem ca:

maxima a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN 143.106kN < 451.688kN

2.5

1.0

0.552

a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN 143.106kN < 451.688kN 128.601kN

451.69kN

143.106kN< 451.688kN

< 451.688kN

128.601kN< 451.688kN

< 451.688kN

< 451.688kN

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

In continuare vom determina capacitatea la forta taietoare a armaturii transversale:

•armarea zonelor critice Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.00 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.00

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

100mm

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala

240MPa

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 191.70kN Verificam procentul minim de armare transversala

191.70kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00449 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104

<

transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00449 De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate

0.00449

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm < 10mm

6mm

<

10mm6mm <

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

d bl = 18mm

100mm < 126mm

100mm

<

100mm < 126mm

126mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

143.11kN < 191.70kN

143.11kN

<

143.11kN < 191.70kN

191.70kN

Concepte moderne de proiectare

•armarea zonei din campul grinzii

Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.75 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.75

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

200mmun pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 200mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

240MPa

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 167.74kN Verificam procentul minim de armare transversala

167.74kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00224 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104

<

transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00224 De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate

0.00224

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm < 10mm

6mm

<

10mm6mm <

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

200mm < 300mm

200mm

<

200mm < 300mm

300mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

128.60kN < 167.74kN

128.60kN

<

128.60kN < 167.74kN

167.74kN

Concepte moderne de proiectare

d) Armarea grupei 4 de grinzi:

Forta taietoare din gravitational are urmatoarea forma si valaore:

din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:
din gravitational are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga:

•seism stanga‐dreapta:

are urmatoarea forma si valao re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 60.38kN 60.38kN 77.76kN Vom avea

•seism dreapta‐stanga:

re: •seism stanga‐dreapta: •seism dreapta‐stanga: 60.38kN 60.38kN 77.76kN Vom avea urmatoarele for te

60.38kN

60.38kN

77.76kN

Vom avea urmatoarele forte taietoare de calcul •reazem stanga:

•reazem dreapta:

te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 138.14kN
te taietoare de calcul •reazem stanga: •reazem dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 138.14kN

•campul grinzii (in afara zonelor critice):

dreapta: •campul grinzii (in afar a zonelor critice): 138.14kN 138.14kN 123.63kN Student: Ursu Emilian An

138.14kN

138.14kN

123.63kN

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Pentru dimnesionarea armaturii transversale a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator:

a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 763mm2 0.0039 0.3153 Capacitatea
a aceste grupe de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 763mm2 0.0039 0.3153 Capacitatea

0.12

565mm

1.595

763mm2de grinzi se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 0.0039 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a

se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 763mm2 0.0039 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a betonului
se parcurge algoritmul urmator: 0.12 565mm 1.595 763mm2 0.0039 0.3153 Capacitatea la forta taietoare a betonului

0.0039

0.3153

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare:

a betonului simplu se determina cu relatia urmatoare: 74.81kN Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu

74.81kN

Capacitatea la forta taietoare a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea:

a betonului simplu se limiteaza inferior la valoarea: 62.35kN Se obtine o capacitate la forta taietoare

62.35kN

Se obtine o capacitate la forta taietoare a betonului simplu cu urmatoarea valoare:

74.81kN

74.81kN

Concepte moderne de proiectare

Calculam capacitatea maxima a bielei comprimate din beton:

Presupunem ca:

maxima a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN 138.136kN < 451.688kN

2.5

1.0

0.552

a bielei comprimate din beton: Presupunem ca: 2.5 1.0 0.552 451.69kN 138.136kN < 451.688kN 123.632kN

451.69kN

138.136kN< 451.688kN

< 451.688kN

123.632kN< 451.688kN

< 451.688kN

< 451.688kN

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

In continuare vom determina capacitatea la forta taietoare a armaturii transversale:

•armarea zonelor critice Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.00 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.00

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

100mm

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 100mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala

240MPa

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 191.70kN Verificam procentul minim de armare transversala

191.70kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00449 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104

<

transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00449 De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate

0.00449

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm < 10mm

6mm

<

10mm6mm <

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

d bl = 18mm

100mm < 126mm

100mm

<

100mm < 126mm

126mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

138.14kN < 191.70kN

138.14kN

<

138.14kN < 191.70kN

191.70kN

Concepte moderne de proiectare

•armarea zonei din campul grinzii Alegem pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare:

pentru unghiul de inclinare al fisurii urmatoarea valoare: 1.75 Propunem un pas al armaturii transversale cu

1.75

Propunem un pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare:

200mmun pas al armaturii transversale cu urmatoarea valoare : Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa

Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea:

: 200mm Rezistenta armaturii transversale este urmatoarea: 240MPa Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

240MPa

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Diametrul etrierilor ce compun armarea transversala este urmatorul:

etrierilor ce compun armarea transversala este urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2

10mm

Numarul ramurilor de etrier este urmatorul:

urmato rul: 10mm Numarul ramurilor de etrier este urmatorul: 2 Capacitatea la forta taietoare a grinzii

2

Capacitatea la forta taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea:

taietoare a grinzii in zonele critice este urmatoarea: 167.74kN Verificam procentul minim de armare transversala

167.74kN

Verificam procentul minim de armare transversala conform relatiei urmatoare:

minim de armare transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00224 De asemenea conform P100‐1/2006

0.00104

<

transversala conform relati ei urmatoare: 0.00104 < 0.00224 De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate

0.00224

De asemenea conform P100‐1/2006 trebuie respectate si conditii constructive:

diametrul minim al etrierilor va respecta conditia:

6mm < 10mm

6mm

<

10mm6mm <

pasul minim al armaturii transversale in zona critica:

200mm < 300mm

200mm

<

200mm < 300mm

300mm

Presupunem ca betonul din extremitatea grinzii este degradat si nu mizam pe acesta si se face verificarea:

123.63kN < 167.74kN

123.63kN

<

123.63kN < 167.74kN

167.74kN

Grupa de

Camp

Zone critice

 

grinzi

Mod armare

V

Rd

Mod armare

V

Rd

Grupa 1

etrΦ10/150

223.65

etrΦ12/100

276.05

Grupa 2

etrΦ10/200

167.74

etrΦ10/100

191.70

Grupa 3

etrΦ10/200

167.74

etrΦ10/100

191.70

Grupa 4

etrΦ10/200

167.74

etrΦ10/100

191.70

Concepte moderne de proiectare

3.3 Armarea stalpilor cadrului curent

moderne de proiectare 3.3 Armarea stalpilor cadrului curent Figura cu forma diagramei de momente incovoietoare pe

Figura cu forma diagramei de momente incovoietoare pe cadrul curent

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

curent Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013 Figura cu numerotarea stalpilor cadrului curent In

Figura cu numerotarea stalpilor cadrului curent

In continuare voi prezenta armarea separata astalpilor in functie de latura acestora. Avem 2 categorii de stalpi stalp central stalpi marginali

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

a) Stalpul central

In continuare voi prezenta un tabel cu starea de eforturi pe stalpul central:

Nivel

Caz de

incarcare

M

Ed,c jos

M

Ed,c

sus

N

Ed,c jos

N

Ed,c

sus

Etaj 8

GSXP

35.7802

61.8077

240.348

208.668

GSXN

35.7802

61.8077

240.348

208.668

Etaj 7

GSXP

81.1547

107.5177

467.835

436.155

GSXN

81.1547

107.5177

467.835

436.155

Etaj 6

GSXP

121.932

143.8985

697.632

665.952

GSXN

121.932

143.8985

697.632

665.952

Etaj 5

GSXP

157.5286

174.7352

928.478

896.798

GSXN

157.5286

174.7352

928.478

896.798

Etaj 4

GSXP

187.7303

199.8497

1160.881

1129.201

GSXN

187.7303

199.8497

1160.881

1129.201

Etaj 3

GSXP

212.5486

219.272

1395.217

1363.537

GSXN

212.5486

219.272

1395.217

1363.537

Etaj 2

GSXP

232.8549

232.5784

1631.938

1600.258

GSXN

232.8549

232.5784

1631.938

1600.258

Etaj 1

GSXP

253.0899

234.752

1871.323

1839.643

GSXN

253.0899

234.752

1871.323

1839.643

 

GSXP

342.0189

184.9572

2116.062

2084.382

Parter

GSXN

342.0189

184.9572

2116.062

2084.382

Momentul incovoietor de calcul pentru stalp se determina cu urmatoarea relatie de calcul, conform P100‐1/2006:

cu urmatoarea relatie de calcul, conform P100‐1/2006: γ R d ‐factor care introduce efectul consolidării

γ Rd ‐factor care introduce efectul consolidării oţelului şi a fretării betonului în zonele comprimate:

γ Rd =

1.3

M Ed,I ‐valoarea momentului incovoietor rezultat din calcul structural corespunzator sensului actiunii seismice.

ΣM Rb,i ‐suma momentelor incovoietoare capabile corespunzatoare sensului actiunii seismice considerat.

ΣM Eb,I ‐suma momentelor incovoietoare efective corespunzatoare sensului actiunii seismice considerat.

Scopul acestei amplificari a momentelor incovoietoare de calcul ale stalpului este de a controla formarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei induse de seism. Prin mecanism favorabil se intelege dirijarea unor degradari controlate(articulatii plastice de tip resort rigid‐plastic) in zone a caror comportare poate fi apreciata satisfacator si a caror detaliere si conformare permite disiparea energiei seismice, in siguranta. Acest lucru presupune:

formarea de articulatii plastice in zonele de la extremitatile grinzilor (ductilizate corespunzator) NU SE ACCEPTA formarea de articulatii plastice in stalpi deoarece pot conduce la mecanisme locale sau globale ce pot genera colaps partial sau total, cu urmatoarele exceptii:

* baza stalpilor de la parter (acestea se formeaza implicit si se adopta masuri constructive severe)

* la partea superioara a stalpilor de la ultimul nivel (la acestia nivelul de forta axiala este redus iar sectiunea

poseda suficienta ductilitate asugurata prin masuri constructive; pe de alta parte grinzile ultimului nivel pot fi mai puternice‐pot intra in componenta aticului).

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Nivel

Caz de

incarcare

ΣM Rb,i jos

ΣM Rb,i

sus

ΣM Ed,b jos

ΣM Ed,b

sus

M

Ed,c jos

M

Ed,c

sus

Etaj 8

GSXP

525.49

485.53

278.50

117.97

 

87.8

 

61.81

GSXN

525.49

485.53

278.50

117.97

 

87.8

 

61.81

Etaj 7

GSXP

726.29

525.49

436.73

278.50

 

175.4

 

263.73

GSXN

726.29

525.49

436.73

278.50

 

175.4

 

263.73

Etaj 6

GSXP

726.29

726.29

575.80

436.73

 

199.9

 

311.10

GSXN

726.29

726.29

575.80

436.73

 

199.9

 

311.10

Etaj 5

GSXP

947.08

726.29

693.64

575.80

 

279.6

 

286.52

GSXN

947.08

726.29

693.64

575.80

 

279.6

 

286.52

Etaj 4

GSXP

947.08

947.08

789.97

693.64

 

292.6

 

354.73

GSXN

947.08

947.08

789.97

693.64

 

292.6

 

354.73

Etaj 3

GSXP

947.08

947.08

863.91

789.97

 

302.9

 

341.75

GSXN

947.08

947.08

863.91

789.97

 

302.9

 

341.75

Etaj 2

GSXP

947.08

947.08

907.70

863.91

 

315.8

 

331.46

GSXN

947.08

947.08

907.70

863.91

 

315.8

 

331.46

Etaj 1

GSXP

947.08

947.08

847.03

907.70

 

367.9

 

318.42

GSXN

947.08

947.08

847.03

907.70

 

367.9

 

318.42

 

GSXP

0.00

947.08

0.00

847.03

 

342.0

 

268.84

Parter

GSXN

0.00

947.08

0.00

847.03

 

342.0

 

268.84

Avem urmatoarele marimi pentru stalpul central:

•inaltimea sectiunii stalpului:

b= 650mm •inaltimea utila a sectiunii stalpului:

s = d= 610mm •bratul de parghie al eforturilor interne:

d 570mm

a 40mm

s = Inatimea zonei comprimate notata cu x, se detrmina cu urmatoarea relatie de calcul:

notata cu x, se detrmina cu urmatoarea relatie de calcul: Se determina o arie de armatura

Se determina o arie de armatura necesara in functie de inaltimea zonei comprimate astfel:

•Daca x 2a s :

•Daca x > 2a s :

•Daca x ≤ 2a s : •Daca x > 2a s : In continuare este prezentat
•Daca x ≤ 2a s : •Daca x > 2a s : In continuare este prezentat

In continuare este prezentat calculul armaturii necesare din sectiunea stalpului, dupa cum urmeaza:

Acolo unde nu este necesara armatura de rezistenta se va dispune din procent minim:

armatura de rezistenta se va dispun e din procent minim: 4225mm2 → 12 Φ 22= 4562mm2

4225mm2

12Φ22= 4562mm2

Concepte moderne de proiectare

Student: Ursu Emilian An universitar: 2012‐2013

Nivel

Caz de

   

A

 

jos

A

jos

 

nec

 

efectiv

incarcare

x

jos

x

sus

s,nec

s,ef

A

s

A

s

Etaj 8

GSXP

27.73

 

24.08

 

112.67

 

13.67

112.67

1521

GSXN

27.73

 

24.08

 

112.67

 

13.67

1521

Etaj 7

GSXP

53.98

 

50.33

 

246.30

 

815.36

815.36

1521