Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL


Direcia general regional a finanelor p ublice Iai
Administraia judeean a finanelor publice Neam
Serviciul fiscal orenesc Trgu Neam

Bd. Stefan cel Mare , nr. 48 Loc. Trgu Neam


Jud.Neam Cod potal 615200
Tel : 0233/790040
Fax : 0233/790773
e-mail : Admin.TGNTCFNX01.NT@mfinante.
NR. 8515/19.07.2017

ANUNTUL PRIVIND VNZAREA DE


BUNURI MOBILE
Anul 2017 luna IULIE ziua 19.

n temeiul art. 250 alin.(1)si (2)din Legea nr. 207/2015, privind CODUL DE
PROCEDURA FISCALA, se face cunoscut prin prezenta ca n ziua de 28 august 2017 ,
incepind cu ora 11.00, n localitatea TG. NEAMT, B-DUL STEFAN CEL MARE, nr. 48, la
sediul SFO TARGU-NEAMT, se vor vinde prin*1) LICITATIE PUBLICA ( a-II-a
SEDINTA) urmatoarele bunuri mobile:

I.- AUTOTURISM DACIA SD LSDAE,anul de fabricaie 2007,culoare GALBEN ,


proprietate a debitorului*2)MOISII CRISTINEL,cu domiciliul in Tg-.NEAMT,str.MRETI,
nr.112,jud. Neamt, dosar de executare:76/09-04-2015, bun sechestrat prin procesul-verbal de
sechestru nr.3001/09.04.2015.

- CONFORM RAPORTULUI DE EVALUARE BUNURI MOBILE NR. 421/10-10-2015, INTOCMIT


DE SC SISTED EVAL SRL PIATRA NEAMT, avand valoarea de expertizare de 5.340,00
lei.(1.209,00 Euro)
- Pretul de pornire al licitatiei a-II-a = 4.005,00 lei ( redus cu 25 %)

Preturile nu includ T.V.A.; Operatiune neimpozabila T.V.A. ( debitor persoana fizica).

Bunul mobil nu este grevat de alte sarcini.

Licitatia va avea loc la sediul SFO TG NEAMT, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 48.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa nstiinteze despre aceasta organul
de executare, nainte de data stabilita pentru vnzare.

Participantii vor depune cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, la sediul Serviciului
Fiscal Orasenesc Tg. Neamt, documentatia necesara in conformitate cu prevederile art. 250, alin.
7, din Legea nr.207/2015, cu privire la CODUL DE PROCEDURA FISCALA:
- Ofertele scrise de cumparare;
- Dovada achitarii taxei de participare de 10% din pretul de evaluare/pretul de incepere a
licitatiei, taxa achitata in contul, RO42TREZ4935067XXX002934, deschis la Trezoreria Tg.
Neamt,pentru beneficiar AJFP Neamt,CUI-2612782,cu ordin de plata sau mandat postal.

- Imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant.


- Dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante.
- Copii dupa actele de identitate, pentru persoane fizice (carte de identitate sau pasaport, dupa
caz),
- Copie dupa certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, pentru
persoanele juridice romane.
- Actul de inmatriculare tradus in limba romana, pentru persoane juridice straine.

Relatii suplimentare la sediul Serviciului Fiscal Orasenesc Tg. Neamt aflat in Tg. Neamt,
B-dul Stefan cel Mare nr. 48 , telefon 0233/790040, sau 790773, interior 106, camera 8."

Conducatorul organului de executare SCESPFPJ

Executor fiscal;
Al. IRIMIA