Sunteți pe pagina 1din 2

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei

Bdul Lacul Tei nr. 1-3 sector 2, cod 020371


Cod fiscal 10225329-2000; Cont ROL RO81RNCB0074029230110004 BCR s.3
Telefon: 0372/821.475; 0372/821.476
E-mail: ghbalan@cnr-cme.ro; Internet: www.cnr-cme.ro

FISA MEMBRULUI INDIVIDUAL VLER

I.Subsemnatul ......, posesor al


BI/ CI seria .., nr. ...., domiciliat in ............., str.
.............................., nr., etaj ., apartament , sector .,
salariat la ....................................,

doresc sa ma inscriu , in calitate de membru individual, la Programul Viitorii Lideri


Energeticieni ai Romaniei (VLER) din cadrul Asociatiei Comitetul National Roman al
Consiliului Mondial al Energiei (CNR CME).

Subliniez ca inscrierea mea ca membru al Programului VLER se face in baza acordului


directorului institutiei in care imi desfasor activitatea si a sefului meu ierarhic direct (Se
vor specifica functia, numele si coordonatele acestora - adresa de e-mail, telefon)

Sunt de acord sa respect Statutul Asociatiei CNR-CME, Regulamentul de Organizare si


Functionare VLER si Codul Etic si sa particip activ la toate activitatile ce se vor
desfasura in cadrul programului VLER .

Semnatura ......................................
Data ........................................

II. Directia/Departamentul
din cadrul..(se trece numele
companiei/firmei).reprezentat(a) de.(se trece functia, numele si
prenumele sefului ierarhic, adresa de e-mail).
ne face placere sa sustinem pe angajatul nostru (se trece numele membrului
VLER) sa desfasoare activitati in cadrul programului Viitorii Lideri Energeticieni din
Romania (VLER) coodonat de Asociatia CNR-CME.

Semnatura.
Data

Fisa de inscriere, insotita de anexa completata se transmite Directorului General Executiv al


Asociatiei CNRCME, dl. Gheorghe Balan (ghbalan@cnr-cme.ro) si Managerului VLER,
domnului George Constantin (george.constantin@felromania.org).
Rugam completati si Anexa de mai jos.

ANEXA LA FISA MEMBRULUI INDIVIDUAL VLER

I. DATE PERSONALE
1. Nume/ Prenume
2. Data si locul nasterii
3. Adresa Actuala
4. Telefon/ E-mail

II. UNITATEA UNDE LUCREAZA


5. Denumirea institutiei
6. Functia actuala
7. Adresa unitatii
8. Telefon ................................. Fax: ...
E-mail: ........

III. STUDII
9. Studii de baza
10. Alte studii

IV. ACTIVITATE STIINTIFICA


11. Functii in cercetare/ Perioada
12. Functii in invatamant/ Perioada

V. ACTIVITATE TEHNICA
13. Functii tehnice/ Perioada

VI. TITLURI STIINTIFICE (.)


14. Masterand, Doctorand,Doctor, Doctor Docent, Profesor etc

VII. APARTENENTA LA ALTE ASOCIATII


15. Denumirea asociatiilor din care
fac parte

Semnatura: Data: