Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR


DEPARTAMENTUL FORAJUL SONDELOR, EXTRACIA
I TRANSPORTUL HIDROCARBURILOR

PROIECT LA TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA


LICHIDELOR

Coordonator: sef lucr.dr.ing. Renata RADULESCU

Masterand:....
Specializarea .
Grupa..
Anul..

1
PROIECT

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT LICHIDE

Introducere:
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap;
Capitolul 2. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice);
Capitolul 3. Bilantul termic al depozitului central;
Capitolul 4. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinrie;
6.1. Calculul hidraulic;
6.2. Calculul termic;
6.3. Calculul mecanic;
Concluzii si propuneri.
Bibliografie.

Q2, z2
P2 Q4, z4
x1 x2 xn P4

L2 L4 zDC
La L1A B LCD D LDE E
P1 DC
A LAB LBC C
za, qa Q1, z1 L5
L3 Lt

P5
P3 Q5, z5
R
Q3, z3

unde notatiile au urmtoarea semnificatie:


P1,.P5 - parcuri de sonde;
La - lungimea conductei de ap;
qa - debitul sursei de ap;
za - cota topografic a sursei de ap;
Lij - lungimea conductei pe portiunea ij;
Lt - lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central si
rafinrie;
DC - depozit central;
R - rafinrie;
zi - cotele topografice ale parcurilor i, i = 15;
SA - sursa de ap;
Qi - debitele de titei de la parcurile Pi.

2
DATE CUNOSCUTE:
1.Schema sistemului de transport
2.Cote topografice 3.Lungimea conductelor [km]
zSA = 290 m; La = (10 +0,1 n)
z1 = 300 m; L1A = (4,4 +0,1 n)
z2 = 170 m; LAB = (2,8 +0,1 n)
z3 = 180 m; LBC = (3,2 +0,1 n)
z4 = 190 m; LCD = (5,5 +0,1 n)
z5 = 210 m; LDE = (3,85 +0,1 n)
zA = 160 m; L2 = (1,1 +0,1 n)
zB = 175 m; L3 = (1,8 +0,1 n)
zC = 160 m; L4 = (0,7 +0,1 n)
zD = 180 m; L5 = (3,4 +0,1 n)
zE = 160 m; Lt = (62 +0,1 n)
zR = 180 m;

4. Numrul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n0,5
5. Productia parcurilor
Q1 = xqam
qam = 8 m3 lichid / zi
Q2 = (210 +5 n) m3 / zi
Q3 = (180 +5 n) m3 / zi
Q4 = (190 +5 n) m3 / zi
Q5 = (90 +5 n) m3 / zi

6. Temperatura de congelare a titeiului, Tc (Tabelul III.1.)


7. Temperatura de sigurant pentru transport
Ts = Tc + (2.7)0C
8. Unele proprietti ale titeiurilor functie de temperatur (, , ), Tabelul III.1.
(Principalele proprietti ale unor titeiuri din Romnia)
Se transport titeiul (TIP.) de la depozit la rafinrie cu urmtoarele proprietti:
Temperatura Densitatea Vscozitatea Vscozitatea Punctul de Punctul de Coninut de
[0C] [g/cm3] cinematic, dinamic, congelare congelare parafin,
[cSt] [cP] iei, [0C] reziduu, [0C] %gr

1 cP = 10-3 Pa.s
1 cSt = 10-6 m2/s

9. Impuritti
i = 0,2 + 0,01n, %

10. Densitatea lichidului


(1 i ) t i a
a 1015 kg / m 3
t 293,15 (Tm 273,15)
1,1825 0,001315 293,15
11. Temperatura medie
3
Tsond 2T parc
Tm
3
Tsond = 420C
Tparc = 180C
12. Vscozitatea lichidului
l (1 i ) tTm i a
13. Vscozitatea titeiului la temperatura medie, tTm


log log 106 tTm 0,8 A B log Tm tTm ;


constantele A si B se determin din sistemul de ecuatii:

log log 106 t 0C 0,8 A B log T1
1

log log 10 6
t 0C 0,8 A B logT
2 2
14. Vscozitatea cinematic a apei de zcmnt
a
a
a
15. Vscozitatea dinamic a apei srate
a a (1 1,34 10 3 s 6,62 10 6 s 2 )
a = 1 (cP)
s = 20 (kg NaCl/vagon)

Se va trasa grafic
a) densitatea ieiului funcie de temperatur
b) vscozitatea cinematic a ieiului funcie de temperatur
c) vscozitatea dinamic a ieiului funcie de temperatur

Capitolul 1:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

Determinarea diametrului orientativ:


4q a
d0 , va = 1.3 (m/s).
v a
qa= 72 m3/ora
Alegerea diametrului real (SREN 10208 Anexa 1)
D = .., mm,in
d = ., mm
e = ., mm
Determinarea vitezei reale de curgere:
4q
v a2
d
Determinarea cderii de presiune:
La v2
p a a g ( z p1 z SA )
d 2
Determinarea numrului Reynolds, Anexa 2 (propr. Apei), Anexa 3 (vscozitatea):
4
vd
Re
a
Determinarea coeficientului de rezistent hidraulic:
- regim laminar:
64

Re
- regim turbulent:
0,3164

Re 0, 25
Determinarea presiunii de pompare a apei:
p SA p H p
p hidrant = 6 105 N/m2
Determinarea puterii pompei
p SA q a
N

= 0,7
Determinarea valorii energiei consumate:
W N t
t = 6 ore/zi

Capitolul 2

DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A TITEIULUI DIN


PARCURILE DE SEPARARE

Parcurile sunt echipate cu pompe PI 160 . In vederea dimensionrii colectorului si a


stabilirii unui program optim de pompare se vor alege dou variante.
Calculele se vor face si cu simulatorul AFT Impulse.

VARIANTA I: Modul cum pompeaz parcurile se alege in funcie de debit:


Exemplu: (1 4); (2 5); (3)
Timpul zilnic de pompare ( fr restrictii de W)
24
tz 8 ore
3
3 grupuri de pompare
Se impun 4 ore restricii de pompare pentru mentenan.

Numrul de pompe necesar n fiecare parc


Qi
n ci
q pt z
se rotunjeste n plus
Timpul de evacuare al productiei de la fiecare parc
Qi
t ev i
q p np i
Debitele de evacuare
Qi
q ev i
t ev i

5
Tabelul 1
3
Nr.parc Q(m /zi) npc npr tev(ore) qcr(m3/or)
1
2
3
4
5

Se face dimensionarea pe fiecare tronson de conduct :

EXEMPLU
Dimensionarea tronsonului 1 C
D
4 q ev 1 , q ev 2 , q ev 3 max
d 01 C STAS d
v ec
e

vec = 1 m/s
Dimensionarea tronsonului C E
D
4 q ev 1 q ev 4
d0C E STAS d
v ec
e

Diagrama de pompare
Ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parcul
1
2
3
4
5

Presiunile de pompare la fiecare parc (Intervalele orare se aleg din diagrama de


pompare)
ORELE A - B
p1 p
E (iL) 1C (iL) C E ( z c z1 )
g g
8 q 2ev1
(iL) 1C 1 C L1C
2g d 15 C
8 q ev 1 q ev 4 2

(iL) C E C E LC E
2g d C5 E
pE
10 m
g
p4 p
E (iL) 4 C (iL ) C E ( z c z 41 )
g g
p1 q ev 1
W1 t ev 1

6
p 4 q ev 4
W4 t ev 4

ORELE C D

ORELE E F
..

Energia consumat n variantele


5
WI W1
i

5
W II W1
i
(KWh)
.......... .........
5
WN W1
i

se alege varianta cu W <<.

Capitolul 3

BILANTUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL


In depozitul central. titeiul curat este depozitat n rezervoare metalice cilindrice
verticale cu capacitti corespunztoare conform (Anexa Rezervor 1000 m3).
Pentru depsirea temperaturii de congelare si asigurarea transportului titeiului spre
rafinrie acesta se nclzeste cu ajutorul serpentinelor la o temperatur t = 600C. Aburul de
nclzire va fi de tip saturat produs n agregate tip ABA conform (Anexa Rezervor 1000 m3).
Cantitatea de titei curat n parcul central va fi egal cu QT = (1- i)(Q1 +.+Q5) ceea ce
nseamnrezervoare pline plus un rezervor cu nivel.metri.

3.1. Calculul cantittii totale de cldur


Q = QI + QII + QIII
QI cantitatea de cldur necesar ridicrii temperaturii titeiului de la temperatura de
sigurant (Ts = Tc +300C) la temperatura de nclzire, T:
Q I t c t V T T s
T 2T s
Tm
3
ct = 0,4825 + 0,00077(Tm 100), (kcal/kg C); t =.., V = volumul titeiului din rezervor.
0

QII cantitatea total de cldur necesar topirii parafinei cristalizate:


Q II t V
continutul n parafin, = (4..8)%; - cldura latent de vaporizare = 40 kcal/kg.
QIII cantitatea de cldur necesar anihilrii pierderilor de cldur:
QIII = KS(Tm Text)
2 0
Kf = 1, Kl = 5, Kag = 1,5 (kcal/m h C);
KS = KtSt +KagSag + KeSe
Text = 250C; -150C.
3.2. Numrul de agregate necesare nclzirii titeiului
Debitul de abur necesar (kg abur/ar); p = 8 at, t = 175 0C:
Q
Q abur
i abur

7
iabur entalpia aburului = 560 (kcal/kg)
Cantitatea de ap necesar producerii aburului, pentru raport de conversie de 1/1
Q abur
Q ap 3
1000 (m /or)
Debitul de gaze necesar producerii aburului
Q
Qg
p cal
pcal puterea calorific a gazului = 8760 (kcal/m3st).

3.3. Lungimea serpentinelor de nclzire


S sp
L
d
Q
S sp
Tab T fc Tab T s
K ab t

2 2
1 km = 860 kcal/or; Tab temperatura de nclzire a aburului, K;Tfc temperatura final a
condensului, 375,15 K; Kab-t (K abur titei), 1600 W/m2K.

3.4. Timpul de rcire al titeiului din rezervor


c V T Text
t t ln
KS T s Text
0 0
Text = 25 C (vara) , Text = -15 C (iarna)

Capitolul 4

PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA


DEPOZITUL CENTRAL LA RAFINARIE
Transportul titeiului curat de la depozitul central la rafinrie se face cu pompele
2PN-400 (Anexa 6), echipate cu cmas de 71/4 care au volumul pe curs dubl V = 30,6
l/c.d. si n = 50 c.d./minut.
4.1. Calculul hidraulic:
pD pR 8 Q2
2 t5 Lt t g ( z R z D )
t g g d
Debitul de titei:
Qt = (1 i)(qamk + Q2 + Q3 + Q4 + Q5)
Diametrul orientativ (vec = 13 m/s);
4Qt
d0 STAS (D, d, e)
v ec
Se noteaz astfel:
355,6(14) x 11,1 A
Temperatura medie pe conduct
T D 2T R
Tm
3
TD = 60 0C + 273,15, TR = 18 0C + 273,15 vara, TR = 2 0C + 273,15 iarna
Densitatea medie; vscozitatea medie
Viteza real
4Qt
v
d 0

8
Numrul Reynolds
vd
Re
Tm
Coeficientul de rezistent hidraulic
64 0,3164
sau 4
Re Re
Panta hidraulic
8 Qt2
i
2g d2
Presiunea de pompare
pD = pR + amg[iLt + (zR zD)]
pR = 10 m col.titei
Debitul unei pompe
Qp = Vcdncd
Numrul de pompe
Qt
n pc ......... n pr
q ptz
tz = 18 (ore/zi)
Numrul de statii de pompare
pD
ns .......... n sD
pp
pp max = 70105 N/m2
Puterea necesar pomprii (Anexa 10)
p p Qt
N kn sD
1 2
1- randamentul motorului = 0,96, 2- randamentul transmisiei = 0,75, k - coeficientul de
suprasarcin = 1,1.
Energia consumat
W = N tz320
4.2. Calculul mecanic al conductei:
Conform STAS grosimea peretelui tevii se determin pe baza teoriei efortului
unitar maxim (tangential)
p D
e D a1 a 2 a1 a 2
2 a
- coeficient de calitate a mbinrii (sudurii) = 0,70,9; a1 - adaos pentru neuniformitatea
grosimii peretelui; a2 - adaos pentru coroziune = 0,5..1 mm; a - efortul unitar admisibil
a1 = (0,125..0,15)

c
a
c
a (A) = 2,07.108 N/m2 - efortul unitar de curgere; c coeficient de sigurant = 1,67.2;

4.3. Calculul hidraulic al conductei de transport (DC R):


Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei
Tx = Text + (TD Text)e-ax
kd
a
m e m Qt
Text = 18 0C (vara); Text = 2 0C (iarna); K - coeficient global de schimb de cldur = 2 W/m2K.

9
Calculul hidraulic al conductelor considernd propriettile fluidelor ca fiind zonal
constante (Se mparte conducta n i tronsoane egale de L = 5 km);
Calculul temperaturii medii pe tronsoane
T 2Ti 1
Tmi i
3
Valorile propriettilor titeiului
mi, cmi
Viteza medie pe fiecare tronson
4Qt
v
d 2
Numrul Re
vd
Re i
mi
Rezistenta hidraulic
i
Panta hidraulic
8 Qt
ii i
g
2
d5
Pierderea de sarcin
hLi = iiL
Pierderea total de sarcin
n n
h L h L L i i
1 1

Presiunea de pompare
p D p R am g h L ( z R z D )
Lungimea de congelare (grafic si analitic)
1 T Text
Lc ln D
a Ts Text
Numrul statiilor de nclzire
L
n
Lc
4.4. Calculul mecanic (verificare):
e* = e + a1 + a2
p Q
e D t
2 a
= 0,8 - coeficient care ine seama de calitatea sudurii;

a c
c

c=2,07.108 N/m2 efortul unitar de curgere, c = 1,6 (traseu gradul 1); a1 = 0,125 mm adaos
pentru excentricitatea tevii; a2 = 1 mm adaos pentru coroziune.

BIBLIOGRAFIE

1. Albulescu, M., Trifan, C., - Hidraulica, transportul i depozitarea produselor petroliere i


gazelor Editura Tehnic, Bucureti, 1999;

10
2. Bulu, L., - Colectarea, transportul i depozitarea ieiului - multiplicat Institutul de Petrol i
Gaze, Ploieti, 1978;
3. Creang, C., - Curs de chimia ieiului - Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1962;
4. Creu, I., Stan, Al., - Transportul fluidelor prin conducte. Aplicaii i probleme - Editura
Tehnic, Bucureti, 1984;
5. Creu, I., Soare, Al., i alii - Probleme de hidraulic - Editura Tehnic, Bucureti, 1972;
6. Creu, I., - Hidraulic general i subteran - Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1983;
7. Dragotescu, D.,N., i alii - Transportul pe conducte al ieiului, gazelor i produselor
petroliere - Editura Tehnic, Bucureti, 1961;
8. Drug, V., Ungureanu, O., - Transportul gazelor naturale - Editura Tehnic, Bucureti, 1972;
9. Gheorghe, Gabriel, - Distribuia i utilizarea gazelor naturale - Editura Tehnic, Bucureti,
1972;
10. Ghiliceanu, M., - Transportul ieiului i gazelor prin conducte - Culegere de probleme,
Editura Tehnic, Bucureti, 1954;
11. Grigorescu, D., Iung, M., - Deshidratarea gazelor naturale - Editura Tehnic, Bucureti,
1971;
12. Iamandi, C., i alii - Hidraulic i maini hidraulice; elemente de calcul; aplicaii Institutul
de Construcii, Bucureti, 1982;
13. Idelcic, E.,I., - ndrumar pentru calculul rezistenelor hidraulice - Editura Tehnic, Bucureti,
1984;
14. Ioanesi, N., Marinescu, D., - Depozitarea, transportul i gestionarea produselor petroliere -
Editura Tehnic, Bucureti, 1980;
15. Oroveanu, T., David, V., Stan, Al., Trifan, C., - Colectarea, transportul, distribuia i
depozitarea produselor petroliere i gazelor Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1983;
16. Oroveanu, T., Stan, Al., Talle, V., - Transportul petrolului Editura Tehnic, Bucureti,
1985;
17. Oroveanu, T., Stan, Al., - Transportul, distribuia i depozitarea produselor petroliere
Institutul de Petrol i Gaze, Ploieti, 1981;
18. Rdulescu, A.G., - Proprietile ieiurilor Romneti Editura Academiei, Bucureti, 1974;
19. Soare, Al., - Transportul i depozitarea fluidelor Vol. 1 i 2, Editura U.P.G., Ploieti, 2002;
20. Soare, Al., Rdulescu, R., - Transportul i depozitarea hirocarburilor Editura U.P.G.,
Ploieti, 2004;
21. Toma, I., Berechet, I., - Transportul, depozitarea i exportul produselor chimice petroliere
Ministerul Industriei Chimice, Bucureti, 1978.
22. Trifan, C., Albulescu, M., Neacu, S., - Elemente de mecanica fluidelor i termodinamic
tehnic, Editura U.P.G., Ploieti, 2005;
23. Simescu, N., Trifan, C., Albulescu, M., Chisli, D., - Activitatea gazier din Romnia
Editura U.P.G., Ploieti, 2008.

11