Sunteți pe pagina 1din 43

ELABORAT DE: PLOPEANU MIHAELA-

SORINELA
Solicitant: PLOPEANU MIHAELA-SORINELA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Regim juridic: INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Data intocmirii: 30.03.2017
Curs euro: 4.545

PLAN DE AFACERI1
(Model - cadru pentru submsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri)
SPIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER PLOPEANU MIHAELA-SORINELA

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), Sprijinul acordat n cadrul acestei msuri const n: (a) ajutor la nfiinarea
ntreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri; Tnrul fermier reprezint, conform art. 2, alin. (1n) o persoan cu vrsta de pn la 40 de ani la
momentul depunerii cererii, care deine competenele i calificrile profesionale adecvate i care se stabilete pentru prima dat ntr-o
exploataie agricol ca ef al respectivei exploataii. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea nceperii activitilor agricole pentru
instalarea tnrului fermier. Astfel, prin ndeplinirea obiectivelor propuse n Planul de Afaceri, se consider c tnrul fermier s-a instalat i
sprijinul acordat prin FEADR i-a atins obiectivul strategic.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/ Forma juridic a solicitantului


PLOPEANU MIHAELA-SORINELAINTREPRINDERE INDIVIDUALA

Date de identificare ale acestuia


Sediul profesional: Sat Rimnicelu,Com. Rimnicelu, str. Unirii Nr. 10, Judet Braila

Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv n conformitate cu scopul proiectului: cultura
vegetal, creterea animalelor, etc., conform Cod CAEN nregistrat la ONRC.
1
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor specifice submsurii 6.1. i care nu sunt n acord cu obiectul de activitate
efectiv al ntreprinderii i toate sumele vor fi exprimate n Euro.

1
Obiectul de activitate al exploatatiei este cultura vegetala, cu activitatile:
Cod CAEN 0111 Cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
0119 cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
0121 Cultivarea strugurilor;
0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase;
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor. Activitati care se desfasoara la
beneficiari si/sau in afara sediilor proprii.

Responsabil legal:

nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul entitii economice (minim 50%+1);
PLOPEANU MIHAELA-SORINELA, titular Intreprindere Individuala cu 100% actiuni in cadrul I.I ului.

sediul social: Sat Rimnicelu,Com. Rimnicelu, Nr. 10, Judet Braila

domiciliu: Sat Rimnicelu,Com. Rimnicelu, Nr. 10, Judet Braila

date loc de munc - denumirea angajatorului, funcia deinut de solicitant, adresa sediului unde i desfoara
activitatea solicitantul (dup caz);
La momentul depunerii cererii de finantare nu detine loc de munca.

pregtire profesional (studii, competene profesionale n domeniul agricol).


Solicitantul Plopeanu Mihaela-Sorinela, detine competente in domeniul agriculturii, conform Certificatului de
calificare profesionala cu SERIA K, Nr. 00222187, eliberat la data de 02.03.2017. Odata cu finalizarea cursului de
pragatire profesionala, solicitantul a dobandit cunostinte in domeniul agricol, cunostinte pe care le va aprofunda
punandu-le in practica in cadrul exploatatiei pe care o administreaza.

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) PLOPEANU MIHAELA-SORINELA.

2
II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE
In prezent solicitantul are o ferma ce cultiva suprafata de 5.29 ha teren arabil si vie, dupa cum urmeaza:
- 1.70 ha porumb
- 1.34 ha florea-soarelui
- 1.00 ha mazare
- 0.90 ha pepeni
- 0.35 ha vie
Aceasta structura a fost inregristrata si la APIA in acest an, astfel incat in anul 2017 , dimensiunea exploatatiei masurata in
coeficienti de productie standard este de 15,838.1778 SO.

Coduri EUROSTAT Denumire culturi Suprafata (ha) SO 2016 euro/ha SO


B_1_7_1_1 Pepeni 0.9 7,113.49 6,402.141
B_1_7_1_1 Mazare 1.00 7,113.49 7,113.49
B_1_1_1 Florea-soarelui 1.34 501.37 671.8358

B_1_1_6 Porumb 1.7 640.66 1,089.122


Vie 0.35 1,604.54 561.589

Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului din perioada de maximum 24 de luni de pn la
momentul depunerii cererii de finanare, constituirea exploataiei i a modului de preluare, numrul de salariai, paii efectuai n vederea
accesrii sprijinului.

Plopeanu Mihaela-Sorinela Intreprindere Individuala s-a inregistrat la ORC in data de 25.01.2017 cand i s-a atribuit numarul unic de
inregistrare 36943551, avand ca activitate principala 0113- Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor.

Mod de preluare a exploataiei, numr de exploataii preluate integral;


Sunt absolvent al invatamantului primar de 8 clase din sat Rimnicelu, comuna Rimnicelu. In vederea infiintarii acestei ferme, am
cautat teren pretabil in vederea realizarii obiectivelor tintite. Am preluat integral 3 exploatatii de la: Pavel Costel 1.81 ha (1.70 ha teren
arabil si 0.11 ha vie) conform contractului de arenda numarul 62 incheiat la data de 10.03.2017; Bratila Dumitru 2.00 ha (1.90 ha
teren arabil si 0.10 vie) conform contractului de arenda numarul 63 din data de 10.03.2017; Alexandru Alexandru 1.48 ha ( 1.34 ha
teren arabil si 0.14 vie) conform contractului de arenda numarul 64 din data de 10.03.2017.
Toate cele trei explotatii preluate de solicitant sunt amplasate pe raza comunei Rimnicelu.

3
Cele trei exploatatii le-am preluat integral (tot terenul asa cum apare la APIA si in registrul agricol) de la Pavel Costel, Bratila Dumitru si
Alexandru Alexandru , exploatatia fiind eligibila pentru primirea a 15 puncte conform criteriului de selctie 2. Cedentii nu mai sunt
inregistrati in acest an in Registrul Unic de identificare de la APIA si in Registrul Agricol.
La prezenta cerere de finantare atasez notele de la APIA privind modalitatea de transfer a exploatatiei de la : la Pavel Costel, Bratila
Dumitru si Alexandru Alexandru catre Intreprinderea Individuala Plopeanu Mihela- Sorinela .

Data nregistrrii entitii economice la ONRC (ndeplinind condiia de microntreprindere/ntreprindere mic cu activitate
agricol);
Intreprinderea Individuala Plopeanu Mihela- Sorinela, a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului in data de
25.01.2017. Este indeplinita astfel conditia de a fi infiintata entitatea cu mai putin de 24 luni fata de data depunerii cererii de
finantare.
Intreprinderea se incadreaza conform legii 346 in categoria intreprindere individuala asimilabila la microintreprindere. Pentru aceasta
entitate s-au inscris ca obiect de activitate codul CAEN 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor.

Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataiei preluate (sub forma legal nregistrat la ONRC).
Intreprinderea Individuala Plopeanu Mihaela-sorinela s-a inregistrat la APIA in data de 15.03.2017 cand i s-a atribuit numarul unic de
identificare solicitant RO009392052.
Deasemenea el am preluat trei exploatatii de la: Pavel Costel cu o suprafata de 1.81 ha cultivat cu porumb 1.70 ha si vie 0.11 ha,
atribuindu-se numarul unic de identificare solicitant RO 247846160 in data de 10.03.2017 apoi facandu-se transferul catre I. I.
Plopeanu Mihaela- Sorinela in data de 24.03.2017 cu nr de inregistrare 2162 conform Cererii pentru transfer de exploatatie/
schimbarea formei de organizare; Bratila R. Dumitru cu o suprafata de 2.00 ha cultivat cu 0.90 ha pepeni, 1.00 ha mazare si 0.10 vie,
atribuindu-se numarul unic de identificare solicitant RO 247860532 in data de 07.03.2017 apoi facandu-se transferul catre I. I
Plopeanu Mihaela- Sorinela in data de 24.03.2017 cu nr de inregistrare 2161 conform Cererii pentru transfer de exploatatie/
schimbarea formei de organizare; Alexandru Alexandru cu o suprafata de 1.48 ha cultivat cu floarea-soarelui 1.34 ha si 0.14 ha vie,
atribuindu-se numarul unic de identificare solicitant RO 247936581 in data de 07.03.2017 apoi facandu-se transferul catre I. I.
Plopeanu Mihaela- Sorinela in data de 24.03.2017 cu nr de inregistrare 2160 conform Cererii pentru transfer de exploatatie/
schimbarea formei de organizare.

4
Asemenea la Registrul Agricol sunt inscrisa ca intreprindere Individuala cu pozitia nr. 011 .In extrasul atasat la documentatie de la
Rgistrul Agricol regasim precizarile referitoare la exploatatiile preluate in intregime de la Pavel Costel, Bratila Dumitru si Alexandru
Alexandru.
Premergator preluarii exploatatiei si infiintarii Intreprinderii Individuale, solicitantul a urmat un curs de calificare in domeniul
proiectului obtinand in data de 02.03.2017 diploma de absolvent a cursului de calificare Horticultor.
La aceste cursuri cu durata de 720 ore solicitantul a beneficiat de instruirie in domeniul stabilirii asolamentului, despre aprovizionarea
cu materii prime, despre pregatirea terenului, despre infiintarea culturilor, despre recoltarea si stocarea productiei.
In prezent intreprinderea individuala Plopeanu Mihaela- Sorinela nu are niciun salariat.

Tabel II A. STRUCTURA ACTUAL A EXPLOATAIEI (anul 02)

Tipul de
sistem de
UAT-ul n care se
ntreinere i
regsesc
Gradul Rase/ soiuri hrnire
Tipul culturii/ Specia Nr de ha/ animale/ Pondere SO n Total culturile/
potenialului autohtone utilizat:
de animale, pasari, capete/ familii de Valoare SO SO aferent animalele/
agricol (ridicat/ (dac este stabulaie
familii de albine albine exploataiei psrile/
mijlociu/ sczut) cazul) liber sau
familiile de
legat
albine
(dac este
cazul)
4 (=col 3/TOTAL col
1 2 3 5 6 7
3*100)
Sectorul vegetal
Porumb 1.70 1,089.122 6.88% Sat Rimnicelu, Mediu Nu este
Comuna cazul
Rimnicelu
Floarea-soarelui 1.34 671.8358 4.24% Sat Rimnicelu, Mediu Nu este cazul
Comuna Rimnicelu
Mazare 1.00 7,113.49 44.91% Sat Rimnicelu, Mediu Nu este cazul
Comuna Rimnicelu
Pepeni 0.90 6,402.141 40.42% Sat Rimnicelu, Mediu Nu este cazul
Comuna Rimnicelu
Vie 0.35 561.589 3.55% Sat Rimnicelu, Mediu Nu este cazul
Comuna Rimnicelu
TOTAL SECTOR 5.29 15,838.1778 100%
2
Anul 0 din Planul de Afaceri reprezint anul n care se realizeaz pe baza nregistrarilor n nume propriu din ultima perioad de depunere (nregistrare/actualizare) a
cererii unice de plat pe suprafa n IACS stabilit conform prevederilor legislatiei nationale n vigoare, i/sau n Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum i n
Registrul agricol, conform situaiei existente in exploataie la momentul depunerii Cererii de Finantare.
5
VEGETAL
Sectorul zootehnic
..................
..................
TOTAL SECTOR
ZOOTEHNIC
TOTAL 5.29 15,838.1778 100%

n cazul n care sunt completate rubrici de la sectorul zootehnic din tabelul de mai sus, solicitantul va bifa, dac n cadrul exploataiei
agricole (excepie exploataiile apicole):
Nu deine o platform de gestionare a gunoiului de grajd i va construi o platform de gestionare a gunoiului de grajd n
conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse
agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, prevzut n Anexa nr. 8 la Ghidul
solicitantului;

n UAT-ul respectiv sau n zonele limitrofe exist o platform autorizat de gunoi de grajd comunal/ a unui agent economic,
atandu-se la Cererea de Finanare contractul de colectare a gunoiului de grajd ncheiat ntre solicitant i deintorul platformei
sau adeverin emis de Primria Comunei pe teritoriul creia se regsete platforma comunal, din care s rezulte faptul c
gunoiul de grajd din exploataia solicitantului se preia de ctre platforma comunal;

Deine o platform de gestionare a gunoiului de grajd i aceasta este n conformitate cu prevederile Codului de bune practici
agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificrile
i completrile ulterioare, prevzut n Anexa nr 8 la Ghidul solicitantului;

Deine o platform de gestionare a gunoiului de grajd i aceasta trebuie adaptat pentru a respecta prevederile Codului de bune
practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, prevzut n Anexa nr 8 la Ghidul solicitantului.

n cazul n care sunt completate rubrici de la sectorul zootehnic din tabelul de mai sus, solicitantul va bifa, dac n cadrul exploataiei
agricole (excepie exploataiile apicole):

n cazul exploataiilor care vizeaz creterea animalelor, solicitantul are obligaia de a respecta condiiile minime privind bunstarea
animalelor/ psrilor prevzute de legislaia naional n vigoare, referitoare la adposturi, hran, ap etc. Se detaliaz condiiile
prevzute de legislaia n vigoare, inclusiv elementele privind dimensionarea adposturilor pentru animale n corelare cu numrul

6
animalelor deinute n exploataie conform elementelor recomandrilor de bune practici i standarde minime de bunstarea animalelor
ANSVSA i modul de ndeplinire al acestora:
Exploataia este adaptat la normele mai sus menionate pentru animalele deinute n anul 0;
Fermierul i propune o adaptare suplimentar a exploataiei la recomandrile de bune practici i standarde minime de bunstarea
animalelor ANSVSA i/sau adaptarea la normele prevzute de legislaie n conformitate cu noul numr de animale (n cazul n care
exploataia vizeaz creterea numrului de animale).

Pentru exploataiile cu activitate apicol sau viti-vinicol:


Aciuni care au fost/ sunt finanate prin PNS : NU ESTE CAZUL

Lista aciunilor prezentate n aceast seciune, alturi de aciunile prevzute n prezentul plan de afaceri vor asigura complementaritatea
dintre aciunile finanate din FEGA i FEADR, aceste elemente asigurnd verificarea viabilitii planului de afaceri n cazul exploataiilor
viti-vinicole.
n cazul exploataiilor apicole, respectiv care desfoar activiti apicole se va completa Anexa I la planul de afaceri (ultimele 2 pagini).

7
Tabel II B. BAZELE DE PRODUCIE ALE SOLICITANTULUI
Terenuri agricole (ha) n anul 0

Nr Localitate/ Suprafaa agricol total Din care:


Crt. Jude
n folosin n proprietate Arabil Pajiti i Sere i Pomi Vii Alte
Puni solarii categorii
1. Sat Dudesti, comuna 5.29 4.94 0.35
Dudesti
TOTAL 5.29 4.94 0.35

Tabel II B2 Animale, psri i familii de albine n anul 0


Nr Localitate/ Nr. animale deinute n proprietate Psri Familii de
Crt Jude Nr. albine
Alte Nr.
Porcine Bovine Ovine Caprine Cabaline specii
1.
2.
.....
TOTAL

8
Tabel II C Dotrile fermei n anul 03
Nr Detaliere Suprafaa (mp) Capacitate Modalitate de dobndire
Crt Numr
I. Cldiri pentru producia vegetal
1. Magazie cereale
2. Remiz utilaje
.....

II. Cldiri pentru producia zootehnic


1. Grajduri
2. Saivane
3. Padocuri
.....

III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)


1. Cldiri administrative
.....

IV. Maini i utilaje agricole


1. Tractoar 65CP 1 Contract de comodat din data
de 01.03.2017
2. Plug 1 Contract de comodat din data
de 01.03.2017
3. Disc 1 Contract de comodat din data
de 01.03.2017

Pentru executia lucrarilor de arat si discuit, solicitantul foloseste utilaje detinute in baza contractului de comodat. Pentru restul lucrarilor
agrotehnice apeleaza la terti (unitati prestatoare de servicii de pe raza UAT-ului Rimnicelu sau zona limitrofa).

3
Se vor meniona cele mai importante cldiri, adposturi, grajduri, maini i utilaje agricole, numrul acestora, suprafaa, capacitatea i detalierea modalitatii prin care
acestea au ajuns n posesia solicitantului achiziie, arend, etc.
9
Tabel II D. CALCULUL VALORII SPRIJINULUI PORNIND DE LA DIMENSIUNEA ECONOMIC A EXPLOATAIILOR AGRICOLE
Total SO:
Nr./ Dimensiunea economic a exploataiei Dimensiunea exploataiei n anul 0 Valoarea sprijinului nerambursabil
crt conform Cererii de Finanare
1 12.000 S.O. - 29.999 S.O. 15,838.1778 40.000 de euro4
2 30.000 S.O. - 50.000 S.O. 50.000 de euro

III. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE SELECIE NDEPLINITE


Tabel III A
Criteriu de
selecie
Nr. Documentele/ specificaiile care conduc la ndeplinirea
Criterii de Selecie ndeplinit
crt. principiului5
(punctajul
autoscorat)
0 1 2 3
30 Preponderent este suprafata cultivata cu legume, avand SO
Principiul sectorului prioritar care vizeaz sectorul
majoritar de 13,515.631, in procent de 85.33%.
zootehnic (bovine, apicultur, ovine i caprine) i
Documente: Cererea de finantare, stabilirea categoriei de ferma
1 vegetal (legumicultura, inclusiv producere de
structura culturilor si calculul valorii productiei standard (S.O.)
material saditor, pomicultura i producere de
Declarartia APIA.
samn)
Copia registrelor agricole de la primaria Rimnicelu.
15 Solicitantul preia in intregime trei exploatatii de la: Alexandru
Principiul comasrii exploataiilor avnd n vedere Alexandru, Pavel Costel, Bratila Dumitru.
2
numrul exploataiilor preluate integral Documente: Copie registre agricole de la Primaria Rimnicelu si
tabel centralizator de la primaria Rimnicelu.
10 Detine certificat de formare profesionala, avand competente de
Principiul nivelului de calificare n domeniul
3 Horticultor conform certificatului de absolvire cu seria K Nr.
agricol
00222187 eliberat la data de 02.03.2017
4 Principiul potenialului agricol care vizeaz zonele 20 Incadrarea in tipul de potential Mediu s-a facut tinand cont de

4
echivalentul n lei se va stabili la data semnrii Deciziei de finanare, la cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului n cursul cruia este aprobat Decizia de
finanare, stabilit de ctre Banca Central European i publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html
5
doar pentru criteriile pentru care punctajul este mai mare dect 0
10
nota de bonitare a terenurilor din UAT Rimnicelu pentru culturile
cu potenial determinate n baza studiilor de
de floarea-soarelui, porumb, mazare, pepeni si vie in sistem
specialitate
neirigat conform studiului ICPA.
5 Principiul raselor/ soiurilor autohtone 0
Total punctaj obinut 75

In cazul in care proiectul va fi selectat si va semna contractul de finantare cu AFIR, atat in perioada de implementare (3 ani) cat si pe
parcursul perioadei de monitorizare a Planului de afaceri (3 ani), va mentine criteriile de selectie si de eligibilitate.

IV. OBIECTIVELE I DETALIEREA ACIUNILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea aciunilor propuse prin planul de afaceri.
Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor exploataiei, prin restructurare i/sau modernizare,
alte modaliti de mbuntire a exploataiei, fa de situaia prezentat la momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.

Obiectivele generale ale proiectului sunt imbunatatirea si sporirea competitivitatii sectorului agricol vegetal atat pe durata implementarii
cat si monitorizarii proiectului. Astfel, solicitantul va face dovada comercializarii productiei in procent de minim 20 % din valoarea primei
transe de sprijin, iar veniturile vor fi folosite ulterior ca si capital de lucru sau sursa proprie pentru reluarea activitatii de cultivare a
cerealelor in vederea includerii lor in fluxul tehnologic, pregatirea profesionala in domeniul agricol si UAT-ul in care este stabilit solicitantul,
aceste doua obiective obligatorii fiind indeplinite. Ca si obiective suplimentare, solicitantul va face dovada comercializarii productiei proprii
in procent de peste 20% din valoarea primei transe de sprijin, imbunatatirea si sporirea competitivitatii sectorului agricol vegetal si
participarea la un curs de management.
Obiectivul acestui proiect este obtinerea unei finantari nerambursabile in vederea ajutarii fermierului in realizarea unor investitii ce
vizeaza crearea unei ferme profitabile cu profit din cereale si legume.
Atingerea acestui obiectiv se va face prin realizarea culturii de porumb 1.70 ha, floarea-soarelui 1.34 ha, mazare 1 ha, pepeni 0.90
ha, vie 0.35 ha si achizitionarea de 1.00 ha teren arabil in vederea cresterii randamentului exploatatiei agricole.
Modul de utilizare a intregului sprijin financiar consta in dezvoltarea si modernizarea exploatatiei prin imbunatatirea tehnologiilor
de cultura in vederea obtinerii produselor de calitate superioara, competitive pe piata, la achizitionarea si folosirea superioara a
ingrasamintelor specifice culturilor cerealiere si legumicole, achizitionarea de seminte de calitate din surse verificate, de la unitati de profil
specializate si recunoscute, seminte cu randament superior pentru terenurile pe care le are solicitantul in exploatatie, precum si a lucrarilor
mecanice specifice culturilor pe care solicitantul si le propune pentru terenul pe care il detine.

11
n vederea modernizrii/dezvoltrii exploataiei nu sunt permise aciuni care s prevad cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-
hand.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri

Se vor descrie:
Scurta descriere a derularii pailor implementarii planului de afaceri, inclusiv pentru ndeplinirea obiectivelor;

Intreprinderea Individuala Plopeanu Mihaela- Sorinela s-a infiintat in luna ianuarie 2017 cu numarul de inregistrare F9/ 22/25.01.2017,
avand codul unic de inregistrare 36943551. Astfel incepand cu anul 2017 el a incheiat contracte de arenda cu mai multe persoane. La
documentatie este atasata adeverinta emisa de primaria Rimnicelu cu sumarul contractelor de arenda.
Domiciliul tanarului fermier este in Sat Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Str. Unirii, nr. 10, judet Braila.
Sediului social al intreprinderii individualeeste in UAT ul in care exploatatia este inregistrata: Sat Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Str.
Unirii, nr. 10, judet Braila.
Totodata locul de munca, in cazul in care Plopeanu Mihaela- Sorinela va fi incadrata intr-o activitate salarizata, va fi amplasat in aceeasi
UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru spijin.
In perioada urmatoare va depune online Cererea de finantare, insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii, in vederea
accesarii ajutorului nerambursabil de 40.000 euro.
Momentul demararii implementarii planului de afaceri va incepe in anul 2018, cand este previzionata prima recoltare de mazare in luna
iulie, iar realizarea investitiei propuse ( achizitionarea de 1.00 ha teren arabil) este previzionata in luna septembrie 2018.
Inainatea depunerii celei de a doua Cerere de plata va face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, respectand
obiectivul obligatoriu, prin comercializarea productiei proprii in procent de minim 20 % din valoarea primei transe a sprjinului, respectiv
6.000 EURO. Totodata va respecta si ibiectivul suplimentar propus, de comercializare a productiei proprii in procent de peste 21 % din
valoarea primei transe a sprijinului ( minim 20% + inca 5 % din valoarea primei transe, respectiv 6.000 euro + 1.500 euro= 7.500 euro).
Instalarea ca tanar fermier va fi considerata finalizata la acordarea celei de a doua trase de plata, previzionata in octombrie 2020.
Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maxim 18 luni de la data instalarii ca tanar fermier, previzionat a fi in iunie
2020.

Durata de implementare a planului de afaceri (maximum 3, respectiv maximum 5 ani n cazul plantaiilor pomicole);

Durata de implementarea a planului de afaceri este de 33 luni, data pana la care I.I. Plopeanu Mihaeela- Sorinela va devenit fermier
activ si sa indeplineasca cerintele minime din planul de afaceri;

12
Proiectul va fi implementat in maxim 33 de luni de la semnarea contractului de finantare, perioada ce se va finaliza cu depunerea
ultimei cerere de plata. La aceasta durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a planului de afaceri de 33 luni se va
adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati.

A. Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corect a planului de afaceri

Se vor descrie:
Creterea performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii n procent de cel puin 20% din
valoarea primei trane de sprijin;

Cresterea performantelor economice ale exploatatiei pe care o administreaza va fi comercializarea propductiei proprii in procent de
minim 20 % din valoarea primei transe a sprijinului. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 40.000 euro, valoarea prime transe
este de 30.000 euro, valoarea productiei proprii comercializate, cumulat pe toata perioada de implementare, de la semnarea
contracului de finantare pana la solicitarea celei de a doua Cererii de plata, va fi de 6.000 euro, reprezentand minim 20 % din
valoarea primei transe a sprijinului.

n cazul exploataiilor care vizeaz creterea animalelor 6, modul de respectare a condiiei obligatorii privind gestionarea gunoiului de
grajd (angajament sau descrierea platformei conforme cu cerinele din Ghidul Solicitantului);

Avand in vedere faptul ca ferma nu vizeaza cresterea animalelor, nu vor fi necesare amenajari de gestionare a gunoiului de grajd
conform normelor de mediu.

Durata/ tipul de pregtire profesional n domeniul agricol propus in acord cu cerintele Ghidului solicitantului, dac este cazul;

6
n planul de afaceri pentru exploataiile care vizeaz creterea animalelor se va detalia modul de asigurare al necesarului de furaje pentru animalele din exploataie,
asigurarea adposturilor/grajdurilor corespunztor adaptate(conform normelor legislaiei aplicabile) i va viza n mod obligatoriu (dac nu exist deja o platform
conform) amenajarea unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, pentru evitarea infiltrrii n pnza freatic a compuilor pe baz
de nitrii i nitrai, aciune ce presupune eliberarea documentelor obligatorii conform legislaiei n vigoare, n corelare cu capacitatea productiv a exploataiei. Pentru
calcul, se va utiliza Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului Calculatorul capacitilor de stocare i de mprtiere a gunoiului de grajd. Platformele de gestionare a gunoiului
de grajd vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole, cu meniunea c nu sunt
acceptate ca i platforme individuale grmezile de compost cu pat de paie sau ntritur de pmnt, precum i grmezile de compost pe folii de plastic.

13
La momentul depunerii Cererii de finantare, solicitantul este absolvent al unui curs de calificare profesionala in ocupatia
Horticultor, cu durata de 720 ore, conform certificatlui de absolvire, seria K, numarul 00222187.

UAT-ul/urile n care se vor stabili: domiciliul, sediul social i locul de munc (dac deine un loc de munc, n cazul n care solicitantul
nu ndeplinete deja aceste condiii (dac este cazul);

Domiciliul tanarului fermier este in Sat Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Str. Unirii, nr. 10, judet Braila.
Sediului social al intreprinderii individuale este in UAT ul in care exploatatia este inregistrata: Sat Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Str.
Unirii, nr. 10, judet Braila, conform CUI: 36943551, Seria B Nr. 3221165, eliberat de ORC Braila, in data de 26.01.2017.
La momentul depunerii Cererii de finantare, solicitantul nu detine loc de munca. Totodata locul de munca, in cazul in care Plopeanu
Mihaela- Sorinela va fi incadrata intr-o activitate salarizata, va fi amplasat in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este
inregistrata exploatatia vizata pentru spijin.

ndeplinirea condiiei de a deveni fermier activ n maximum 18 luni dup momentul instalrii (vezi definiia instalrii din Ghidul
Solicitantului);

Deoarece solictantul este autorizat la ONRC pe activitati agricole, va indeplini conditia de fermier activ in maximum 18 luni de la
momentul instalarii, respectiv de la acordarea celei de-a doua trase de plata, deoarece veniturile exploatatiei vor fi in totalitate din
activitati agricole, inregistrare si autorizate la ONRC. Se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maxim 18 luni de la data
instalarii ca tanar fermier ( conform art. 9 din Regulamentul UE nr. 1307/2013) previzionat a fi in iunie 2020.

Momentul demarrii implementrii planului de afaceri (n termen de maximum 9 luni de la data semnrii contractului de finanare)
i descrierea modalitii de demarare a implementrii Planului de Afaceri.

Momentul demararii implementarii planului de afaceri va incepe in anul 2018, cand este previzionata prima recoltare de mazare in luna
iulie, iar realizarea investitiei propuse ( achizitionarea de 1.00 ha teren arabil) este previzionata in luna septembrie 2018 si finalizarea
unui curs pe Managementul exploatatiei agricole in noiembrie 2018.

14
TABEL OBIECTIVE OBLIGATORII7
TABEL IV A
Nr.crt Obiective Valoarea estimat n Specificaii (dup caz)
Euro
8
1. Producie estimat a fi comercializat pn la Minim 6.000 euro Productia comercializata va fi productia rezultata
acordarea tranei a doua de sprijin (minim din exploatatia pe care o gestioneaza, obtinuta de
20%) la culturile de: porumb, floarea-soarelui, mazare
si pepeni, cumulat in 33 de luni, de la data
semnarii contractului de finantare cu AFIR, pana
in momentul depunerii celei de a doua Cerere de
plata.
2 Amenajare platform gunoi gunoi de grajd 9 Nu este cazul.
(dac este cazul)
3 Pregtire profesional n domeniu10 (dac este Indeplinit La momentul depunerii Cererii de
cazul) finantare este absolvent al unui curs de pregatire
profesionala in ocupatia Horticultor, cu durata
de 720 de ore, conform certificatului de absolvire,
seria K, nr. 00222187.
4 UAT-ul n care este stabilit sau se va stabili Indeplinit - Domiciliul tanarului fermier
solicitantul: domiciliul, sediul social i locul de este in Sat Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Str.
munc (n cazul n care este salariat). n cazul n Unirii, nr. 10, judet Braila.
care solicitantul este ncadrat ntr-o activitate
salarizat, locul de munc (punctul de Sediului social al intreprinderii individualeeste in
lucru/sediul social al angajatorului) trebuie s UAT ul in care exploatatia este inregistrata: Sat
7
Nendeplinirea acestor obiective conduce la retragerea integral a sprijinului;
8
Care trebuie sa fie n procent de minim 20% din valoarea primei trane acordat (se recomand estimarea unei valori care depete 20%, fiind asiguratorie pentru
ndeplinirea obiectivului, deoarece la momentul acordrii tranei a doua de plat, procentul de 20% se va calcula la cursul euro menionat n cadrul contractului de
finanare: art. 3 Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului n cursul cruia este luat decizia de acordare a ajutorului financiar
nerambursabil (anul ncheierii contractului de finanare) stabilit de ctre Banca Central European, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html.
9
Se completeaz dac este cazul. Dac Planul de Afaceri nu prevede o platform de gunoi de grajd, trebuie descris n detaliu cea existent n seciunea descrierea
situaiei curente, aceasta trebuie s fie conform cu cerinele aferente sM 6.1 iar n acest tabel se va completa la specificaii ndeplinit cu trimitere la detalierea
ndeplinirii cerinei;
10
Se completeaz dac este cazul - elementul de eligibilitate asupra cruia fermierul i-a luat angajamentul, prin cererea de finanare, c l va ndeplini, n cazul n care
nu l ndeplinete la depunere. Dobndirea competenelor profesionale adecvate ntr-o perioad de graie de maximum 33 de luni de la data semnrii contractului de
finanare i obligativitatea prezentrii dovezii ndeplinirii acestora, pn la depunerea celei de a doua trane de plat. Dac acest element este deja ndeplinit se va
completa la Specificaii ndeplinit cu detalierea documentului care atest ndeplinirea.
15
fie n aceeai UAT sau zona limitrof a UAT-ului Rimnicelu, Comuna Rimnicelu, Str. Unirii, nr. 10,
n care este nregistrat exploataia vizat judet Braila conform CUI: 36943551, Seria B Nr.
pentru sprijin; (Domiciliul i sediul social al 3221165, eliberat de ORC Braila, in data de
tnrului fermier trebuie sa fie n UAT-ul n care 26.01.2017
exploataia este nregistrat)11

B. DETALIEREA INDEPLINIRII OBIECTIVELOR PROPUSE DE SOLICITANT PENTRU IMPLEMENTAREA CORECT A PLANULUI DE AFACERI
cu titlu de exemplu:

La aceast seciune, descrierea va ncepe cu detalierea:

fluxului tehnologic, activitii i tehnologiei aplicate n cadrul proiectului (tehnologia de cultivare a plantelor, tehnologia de
crestere a animalelor tabel furajare animale, sistem de cretere i hrnire, conformarea la standardele naionale i europene, etc.)
i vor include specificaii temporale, iar n cadrul vizitei pe teren evaluatorul va verifica respectarea fluxului tehnologic descris n
cadrul planului de afaceri. n cazul constatrii neconformitii celor descrise n Planul de Afaceri cu cele constatate la vizita pe teren,
nu va putea fi demonstrat viabilitatea Planului de Afaceri. n situaia n care terenul a fost afectat de calamiti naturale, solicitantul
va prezenta un document justificativ n conformitate cu legislaia n vigoare (vom completa cu documentul respectiv n procedur
se va detalia i se va corela cu obiectivele (adic documentul nu va anula obligativitatea ndeplinirii obiectivelor);

Principalele etape ale fluxului tehnologic la cultura de porumb:

Porumbul trebuie semnat ntr-un sol afnat bine mrunit la suprafa cu rezerv mare de ap i curat de buruieni, pentru acest
lucru terenul care urmeaz a se cultiva cu porumb trebuie s fie nivelat, resturile vegetale s fie ncorporate bine sub artura de
baz. Lucrarea de baza a solului este artura care se execut imediat dup ce terenul a fost eliberat pentru reducerea pierderilor de
apei din sol. Artura se va executa la o adncime de 20-28 cm in luna octombrie, lucrarea mai adnc fiind necesar pe terenurile
puternic mburuienate sau pe cele cu resturi vegetale mari i pe solurile compacte. Pe terenurile n pant artura se va executa pe
direcia curbei de nivel iar pe solurile superficiale, adncimea arturii se va limita la grosimea stratului de humus. Dac artura este
de calitate atunci i patul germinativ va fi bun i rasrirea i densitatea plantelor va fi uniform, iar calitatea lucrarii realizate se va
reflectata n producia obinut. Aratura se va face intodeauna din toamna pentru a permite acumularea de apa in sol pe perioada
iernii.
Pregtirea patului germinativ se execut n ziua sau preziua semnatului, pentru a nu favoriza mburuienarea terenului naintea
rsririi culturii. Se vor utilize utilaje care sa asigure conservarea apei in sol si se va evita pe cat posibil folosirea grapei cu discuri.

11
Dac este deja ndeplinit se va completa la specificaii ndeplinit; dac este parial ndeplinit, detaliile vor fi prezentate n coloana pentru specificaii.
16
Calitatea patului germinativ este asigurat de reglarea corect a agregatelor de lucru i evitarea executrii lucrrii cnd solul este
prea umed.
Epoca de semnat ncepe din momentul cnd n sol se realizeaz la adncimea de semnat 8-10`C, msurat dimineaa, avnd
tendine de cretere n urmtoarele zile. Calendaristic semnatul porumbului ncepe de regul dup data de 10 aprilie.
Densitatea optim la semnat se stabilete n funcie de hibridul cultivat, aprovizionarea cu ap, fertilitatea solului i condiiile de
cultur. n cultura neirigat, densitatea la semnat va fi de 45-65 mii plante recoltabile/ha. La semnat se va realiza o adncime de
4-8 cm urmrinduse ca smna s fie n contact cu solul umed i, ca urmare, rsrirea s fie rapid i uniform.
Concomitent cu semanatul se va efectua si fertilizarea de tip starter cu ingrasaminte complexe de tip 16.16.16, incorporate langa
randurile de seminte, in cantitate de 100-300 kg/ha, asigurand astfel necesarul nutritiv pentru primele faze de vegetatie ale
porumbului.
Combaterea buruienilor din cultura de porumb, se poate realiza prin aplicarea anumitor strategii determinate de cunoaterea
anumitor elemente primordiale; gradul de infestare cu buruieni, frecvena, precum i dominana speciilor de buruieni,
caracteristicile solului i nu n cele din urma trebuie s se in seama de condiiile climatice. Combaterea integrat a buruienilor se
realizeaz prin alternana culturilor i respectarea asolamentului, a adncimii i epocii de executare a arturii, prin praile mecanice
i prin aplicarea erbicidelor. Combaterea integrat a bolilor i dunatorilor se va realiza prin respectarea rotaiei, prin executarea
lucrrilor de baz la timp, precum i prin tratamente chimice la smn. Substantele folosite vor fi alese conform CODEXULUI fito-
sanitar.
Concomitent cu prasila mecanica se va efectua si fertilizarea cu azot, cantitatea de substanta activa/hectar folosita fiind calculata in
functie de necesarul nutritiv, de aprovizionarea solului cat si de productia scontata (se vor folosi maxim 170kg sustanta activa
azot/hectar).
Recoltarea se efectueaza mecanizat cand umiditatea boabelor este cat mai aproape de 14%.

Principalele etape ale fluxului tehnologic la cultura de floarea soarelui:

Lucrarea de baza a solului este artura care se execut imediat dup ce terenul a fost eliberat pentru reducerea pierderilor din sol.
Artura se va executa la o adncime de 20-28 cm, lucrarea mai adnc fiind necesar pe terenurile puternic mburuienate sau pe
cele cu resturi vegetale mari i pe solurile compacte. Pe terenurile n pant artura se va executa pe direcia curbei de nivel iar pe
solurile superficiale, adncimea arturii se va limita la grosimea stratului de humus. Dac artura este de calitate atunci i patul
germinativ va fi bun i rasrirea i densitatea plantelor va fi uniform, iar calitatea lucrarii realizate se va reflectata n producia
obinut. Aratura se va face intodeauna din toamna pentru a permite acumularea de apa in sol pe perioada iernii.
Pregtirea patului germinativ se execut n ziua sau preziua semnatului, pentru a nu favoriza mburuienarea terenului naintea
rsririi culturii. Se vor utilize utilaje care sa asigure conservarea apei in sol si se va evita pe cat posibil folosirea grapei cu discuri.
Calitatea patului germinativ este asigurat de reglarea corect a agregatelor de lucru i evitarea executrii lucrrii cnd solul este
prea umed.

17
Epoca de semanat incepe atunci cand in sol se realizeaza pragul minim de 7C la adancimea de incorporare a semintei si vremea
este in curs de incalzire. Sunt asigurate astfel conditii favorabile pentru germinarea rapida si uniforma a semintelor si rasarirea
plantelor. Calendaristic perioada optima de semanat este cuprinsa in intervalul 25 martie-15 aprilie.
Densitatea optim la semnat se stabilete n funcie de hibridul cultivat, aprovizionarea cu ap, fertilitatea solului i condiiile de
cultur. n cultura neirigat, densitatea la semnat va fi de 45-65 mii plante recoltabile/ha. La semnat se va realiza o adncime de
4-8 cm urmrinduse ca smna s fie n contact cu solul umed i, ca urmare, rsrirea s fie rapid i uniform.
Concomitent cu semanatul se va efectua si fertilizarea de tip starter cu ingrasaminte complexe de tip 16.16.16, incorporate langa
randurile de seminte, in cantitate de 100-300 kg/ha, asigurand astfel necesarul nutritiv pentru primele faze de vegetatie ale culturii
de floarea soarelui.
Combaterea buruienilor din cultura de floarea soarelui, se poate realiza prin aplicarea anumitor strategii determinate de
cunoaterea anumitor elemente primordiale; gradul de infestare cu buruieni, frecvena, precum i dominana speciilor de buruieni,
caracteristicile solului i nu n cele din urma trebuie s se in seama de condiiile climatice. Combaterea integrat a buruienilor se
realizeaz prin alternana culturilor i respectarea asolamentului, a adncimii i epocii de executare a arturii, prin praile mecanice
i prin aplicarea erbicidelor. Combaterea integrat a bolilor i dunatorilor se va realiza prin respectarea rotaiei, prin executarea
lucrrilor de baz la timp, precum i prin tratamente chimice la smn. Substantele folosite vor fi alese conform CODEXULUI fito-
sanitar.
Concomitent cu prasila mecanica se va efectua si fertilizarea cu azot, cantitatea de substanta activa/hectar folosita fiind calculata in
functie de necesarul nutritiv, de aprovizionarea solului cat si de productia scontata (se vor folosi maxim 170kg sustanta activa
azot/hectar).
Recoltarea se efectueaza mecanizat in luna septembrie cand umiditatea boabelor este cat mai aproape de 9%.

Principalele etape ale fluxului tehnologic la cultura de mazare:


- La cultura de mazare aratul se executa la 30 cm+ grapat sol mediu in luna martie si semanat
- In luna aprilie are loc fertilizarea cu ingrasaminte chimice
- Recoltarea are loc in luna iulie.

Principalele etape ale fluxului tehnologic la cultura de pepeni:


- aratul la 30 cm+grapat are loc in luna octombrie
- in luna aprilie se pregateste patul germinativ si se semana.
- In luna septembrie are loc recoltarea

Principalele etape ale fluxului tehnologic la vita de vie:

Conform BVC vie, fluxul tehnologic pentru aceasta cultura este urmatorul: - prasit manula pe rand in luna aprilie; in luna mai legat
lastari si stropit vita de vie, iar in luna septembrie recoltarea strugurilor.
18
Prin comercializarea productiei obtinute pe terenurile detinute se obtin venituri ce vor fi folosite ulterior ca si capital de lucru sau
sursa proprie pentru reluarea activitatii de cultivare a legumelor si a cerealelor in vederea includerii lor in fluxul tehnologic.
Rotatia culturilor se va face tinand cont de parcelele existente cu respectarea conditiilor ptr. evitarea infiinarii acelorasi tip de culturi
in ani succesivi si cu o ordine bine determinata astfel incat resursele solului sa se epuizeze cat mai putin, iar ricul aparitiei de boli si
daunatorilor sa fie minime.

a) Solicitanii acestei submsuri care dein exploataii zootehnice/ mixte i care fac parte dintr-o asociaie/ cooperativ care are
concesionate/ nchiriate suprafee agricole reprezentnd pajiti, n conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ine cont
n elaborarea planului de afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderrii la acea asociaie/ cooperativ i vor prezenta n
aceast seciune toate detaliile privind modalitatea de cretere a animalelor att n perimetrul gospodriei, ct i n afara acesteia,
avnd n vedere c o perioad important de timp animalele nu se regsesc n exploataia solicitantului/adposturile din gospodrie.
Se va detalia raportul ntre fermier i asociaie cu privire la: obinerea produciei i comercializarea acesteia. n cadrul planului de afaceri
trebuie demonstrat sustenabilitatea i viabilitatea activitii pentru care se solicit sprijin (inclusiv obinerea produciei de ctre
fermier i comercializarea acesteia i n perioada de punat). Att n planul de afaceri ct i n cadrul cererii de finanare trebuie
menionate codurile ANSVSA (al solicitantului i asociaiei/cooperativei) n vederea verificrii transferului animalelor.
b) Studenii care urmeaz modul de nvmnt la zi/cu frecven sunt eligibili indiferent de UAT n care se afl sediul facultii,
numai dac frecventeaz o facultate cu specializare n domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru studii universitare, ramura de tiine Ingineria resurselor vegetale i animale).
De exemplu: beneficiarul care nfiineaz o exploataie zootehnic, trebuie s urmeze o specializare n domeniul zootehnic i s fac parte
din ramura de tiine Ingineria resurselor vegetale i animale.
n aceast seciune, este obligatorie prezentarea modului de gestionare a exploataiei de la distan, respectiv studentul trebuie s
dovedeasc, n acord cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor vegetale/cretere a animalelor, prezena sa activ n exploataie i
modul de gestionare a afacerii n calitate de manager de exploataie. Se va dovedi modul de evitare a riscuuil gestionrii afacerii agricole
dintr-o localitate aflat la distan fa de exploataie din fia tehnic a sM 6.1 din PNDR 2014-2020.

fundamentarea necesitii: se va descrie conformitatea obiectivelor urmrite de ctre solicitant prin proiect cu obiectivele msurii
(conform Fiei msurii i a Ghidului solicitantului) i se va preciza capacitatea propus a se realiza la finalizarea proiectului. Se va
specifica modul n care tipul de producie vegetal/zootehnic este n acord cu potenialul agricol al zonei (n conformitate cu studiul
ICPA), aspect care se va menine pe parcursul implementrii i monitorizrii proiectului. Pentru asigurarea viabilitii planului de
afaceri se va justifica modul de desfurare a afacerii n ansamblu i se vor descrie inclusiv achiziiile decontate prin alte programe,
sau din surse proprii de finanare, dac achiziiile prin PNDR vin n completarea unor achiziii anterioare (dac este necesar).

In conformitate cu fisa masurii si Ghidul solicitantului submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri are ca scop:
o Instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole:

19
Odata cu publicarea Ghidul solicitantului pentru PNDR 2014-2020 pe submasura 6.1 2017, solicitantul s-a decis sa acceseze
fonduri europene si sa se instaleze ca tanar fermier. S-a inregistrat la ONRC ca Intreprindere Individuala, apoi a arendat suprafata de
5.29 ha teren arabil si vie preluate integral de la cedenti conform documentatiei anexate.

o Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol:


Pentru imbunatatirea managementului va urma un curs pe Managementul exploatatiei agricole, curs prin care isi va completa
cunostintele dobandite prin absolvirea cursului de formare profesionala in ocupatia de Horticultor. Finalizand si acest curs, va
dobandi cunostinte ce ii va permite sa ia decizii ca un bun manager, privind buna gospodarire a resurselor naturale, a dotarilor ca
baza materiala (utilaje detinute in baza contractului de comodat si a terenului arabil detinut in arenda in baza contractelor de
arenda). Va putea lua decizii intelepte privind planul de culturi, cu asolamente de 3 ani si rotatii de culturi, in concordanta cu
tehnologiile de specialitate.
Deasemeni va executa lucrarile agricole in perioadele optime a plantelor de cultura, printr-un numar redus de treceri a utilajelor pe
sol, pentru o mai buna protectie a solului, cu respectarea Codului de bune practici agricole. Va folosi pesticidele cu grad redus de
toxicitate si in cantitatile recomandate de tehnologiile de specialitate. Pentru o mai buna protectie a panzei de apa freatica va aplica
rational ingrasamintele chimice. Privind o mai buna gestionare a apei din sol, aratul se va face toamna, iar in primavara pregatirea
patului germinativ.
Ca un bun manager va prospecta piata, va analiza mai bine cererea si oferta produselor agricole, incat sa poat vinde la preturi mai
bune, ce ii pot aduce profit mai mare, exploatatia devenind viabila din punct de vedere economic.

o Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural:


Experienta solicitantului ca tanr fermier va incuraja si pe alti tineri din UAT Rimnicelu si din UAT- urile limitrofe sa acceseze fondurile
europene, lucru care va avea un fect pozitiv atat asupra zonei, cat si asupra economiei nationale in general:
Capacitatea de productie propusa a se realiza la finalizarea proiectului reiese din tabelul urmator:

Cultura Previzionat (kg/ha)


An 0 An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Floarea-soarelui neirigat 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Porumb neirigat 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Pepeni neirigat Potential 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Mazare neirigat mediu 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Vie neirigat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00

20
Incadrarea in tipul de potential mijlociu s-a facut conform Anexei 6 (studiului ICPA, avand la baza notele de bonitare a terenurilor din
UAT ul Rimnicelu ), iar productiile medii orinetative pentru anul 0 si anii de implementare, sunt in functie de potentialul zonei,
conform Anexei II A) Productiile medii orinetative in functie de potential ale principalelor culturi.

Vor fi propuse de ctre solicitant minim 3 obiective suplimentare care vor urmri dezvoltarea exploataiei finanate, de exemplu:

mbuntirea managementului exploataiei agricole (se va face o descriere general a modului n care se vizeaz mbuntirea
managementului exploataiei prin participarea solicitantului la cursuri de formare profesional/instruire n domeniul vizat pentru
sprijin, altele dect cele obligatorii. Astfel, se va descrie planul propus pentru formare si consiliere in vederea imbunatatirii
aptitudinilor beneficiarului si a eficacitatii exploatatiei. Se vor indica, dac este cazul, tipurile de cursuri pe care solicitantul
intenioneaz s le urmeze i aplicabilitatea acestora n managementul exploataiei vizate pentru sprijin, etc. );

Pentru imbunatatirea managementului, solicitantul va urma un curs pe Managementul exploatatiei agricole, curs prin care isi va
completa cunostintele, incat va dobandi cunostinte ce ii vor permite sa ia decizii ca un bun manager, privind buna gospodarire a
resurselor naturale, a dotarilor ca baza materiala (utilaje detinute in baza contractului de comodat si teren arbil si vie detinut in
arenda in aza contractelor de arenda). Va putea lua decizii intelepte privind planul de culturi, cu asolemete de 3 ani si rotatii de
culturi in concordanta cu tehnologiile de specialitate. Deasemeni va executa lucrarile agricole in perioadele optime a plantelor de
cultura, printr-un numar redus de treceri a utilajelor pe sol, pentru o mai buna protectie a solului, cu respectarea Codului de bune
practici agricole. Va folosi pesticidele cu grad redus de toxicitate si in cantitatile recomandate de tehnologiile de specialitate. Pentru
o mai buna protectie a panzei de apa freatica va aplica rational ingrasamintele chimice. Privind o mai buna gestionare a apei din sol,
aratul se va face toamna, iar in primavara pregatirea patului germinativ.
Ca un bun manager va prospecta piata, va analiza mai bine cererea si oferta produselor agricole, incat sa poata vinde la preturi mai
bune, ce ii pot aduce profit mai mare, exploatatia devenind viabila din punct de vedere economic.

Comercializarea produciei proprii n procent de peste 21% din valoarea primei trane de sprijin;

Cresterea productiei comercializate la 25 % din valoarea primei transe de plata, respectiv 7.500 euro (obiectivul obligatoriu de
minim 20%, respectiv 6.000 euro + obiectivul suplimentar propus de comercializare a inca 5 % din valoarea primei transe a
sprijinului, respectiv 1.500 euro, in total 7.500 euro). In acest sens se vor prezenta documente comerciale pentru justificarea
vanzarii.

Creterea randamentului exploataiei i a productiei estimate;

21
Incepand cu anul I de implementare, imediat dupa semnarea Contractului de finantare cu AFIR, solicitantul va cumpara 1 ha teren
arabil pentru crestere productiei estimate si cresterea randamentului exploatatiei.

Campanii de promovare a produselor pe pia (cu excepia celor finanate prin PNS)
Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene (descrierea aciunilor care
urmeaz a fi executate i modul de implementare a acestora la nivelul exploataiei, n vederea adaptrii la standardele de mediu,
bunstarea animalelor, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la
care se adapteaz (pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
... Se pot elabora alte obiective suplimentare cu condiia s vizeze dezvoltarea exploataiei agricole i s conduc (mpreun cu
celelalte obiective) la viabilitatea planului de afaceri. De asemenea, fiecare obiectiv se va detalia prin aciunile ntreprinse pentru
ndeplinirea obiectivului.

TABEL DETALIERE OBIECTIVE SUPLIMENTARE12 PROPUSE DE BENEFICIAR PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAIEI AGRICOLE
TABEL IV B

Obiective suplimentare i aciunile aferente Suprafaa/Numr/Capacitate/Specificaii

OBIECTIV SUPLIMENTAR ACIUNE13


(exemple, se vor descrie cel puin 3)
1 Achiziie de Smn (exemplu) Dimensiunea exploatatiei va creste de la
Marirea dimensiunii exploatatiei cu 5.29 ha in anul 0, incepand din primul an
Comercializarea produciei proprii n 1,00 ha teren arabil. de implementare la 6.29ha teren arabil.
procent de peste 21% din valoarea Cresterea suprafetei exploatatiei este
primei trane de sprijin previzionata imediat dupa semnarea
contractului de finantare cu AFIR.

12
Pentru atingerea obiectivului general privind mbuntirea managementului, creterea competitivitii sectorului agricol, precum i conformitatea cu cerinele de
protecie a mediului, igien i bunstarea animalelor i sigurana la locul de munc pentru exploataia vizat pentru sprijin, se detaliaz obiectivele suplimentare propuse
de ctre solicitant (nu mai puin de 3) detaliate pe aciuni.

13
n seciunea dedicat aciunilor ntreprinse, va fi exemplificat modalitatea practic/aplicat prin care se preconizeaz atingerea obiectivelor: achiziii preconizate,
participarea la programe de instruire (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploataiei (din punct de vedere tehnic, economic i de mediu), campanii
de promovare i informare, etc.

22
2 Creterea randamentului i a Achizitie teren arabil, pentru Achizitionarea de unei suprafete 1 ha
productivitii muncii insusirea si punerea in practica a teren arabil in valoare de 4000 euro, va
procedurilor si tehnologiilor de duce la cresterea dimensiunii
actualitate. exploatatiei in vederea cresterii
randamentului exploatatiei agricole.

3 Imbunatatirea managemetului Pentru imbunatatirea Pana la momentul depunerii celei de a


exploatatiei managementului va urma un curs de doua Cereri de plata va finaliza un curs in
Managementul exploatatiei agricole, domeniul agricol, de Managementul
curs prin care isi va completa exploatatiei agricole.
cunostintele in domeniul agricol.

23
TABEL PONDERE OBIECTIVE OBLIGATORII I SUPLIMENTARE

TABEL IV C
Nr.crt Obiective Obligatorii14 Pondere
obiectiv15
1. Producie estimat a fi vndut pana la acordarea transei a doua (cel putin 20%) 25
2. Pregtire profesional n domeniul agricol propus in acord cu cerintele Ghidului solicitantului Indeplinit
3. UAT-ul n care este stabilit sau se va stabili solicitantul: domiciliul, sediul social i locul de munc (n cazul n care este Indeplinit
salariat). n cazul n care solicitantul este ncadrat ntr-o activitate salarizat, locul de munc (punctul de lucru/sediul
social al angajatorului) trebuie s fie n aceeai UAT sau zona limitrof a UAT-ului n care este nregistrat exploataia
vizat pentru sprijin; (Domiciliul i sediul social al tnrului fermier trebuie sa fie n UAT-ul n care exploataia este
nregistrat)16 (dup caz)
Obiective Suplimentare (minim 3)
4. Comercializarea produciei proprii n procent de 25% din valoarea primei trane de sprijin 25

5. Creterea randamentului i a productivitii muncii - achizitie de 1.00 ha teren arabil 25


6. Imbunatatirea managemetului exploatatiei 25
TOTAL 100%

ATENIE!
Totalitatea obiectivelor reprezint 100%. Proporionalitatea se aplic la ntreaga sum de sprijin. Ponderea fiecrui obiectiv este egal (de
ex. la 6 obiective 3 obligatorii i 3 suplimentare se aplic formula: 100/6 = 16,6% pondere aferent fiecrui obiectiv, iar n cazul
obiectivelor obligatorii nendeplinite sprijinul acordat se retrage integral i nu se mai acord a doua tran de plat, iar pentru obiectivele
suplimentare se scad cte 16,6% aferent fiecrui obiectiv suplimentar prevzut n PA din ntreaga sum de sprijin: 50.000 sau 40.000 Euro).
In seciunea dedicat aciunilor ntreprinse, va fi exemplificat modalitatea practic/aplicat prin care se preconizeaz atigerea obiectivelor:
achiziii preconizate, participarea la programe de instruire (cursuri, seminarii, ateliere practice etc), managamentul exploataiei (din punct de
vedere tehnic, economic i de mediu), campanii de promovare si informare, etc.

V. PIAA DE APROVIZIONARE/DESFACERE, CONCURENA I STRATEGIA DE PIA CE VA FI APLICAT PENTRU VALORIFICAREA


PRODUSELOR/SERVICIILOR OBINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.
14
n cazul obiectivelor obligatorii nsoite de meniunea (dup caz), se va introduce o pondere doar dac urmeaz a fi ndeplinite i vor fi verificate dup semnarea
Deciziei de Finanare. Dac aceste elemente sunt ndeplinite deja la depunere, atunci ele nu mai sunt considerate obiective.
15

16
Dac este deja ndeplinit se va completa la specificaii ndeplinit; dac este parial ndeplinit, detaliile vor fi prezentate n coloana pentru specificaii.
24
n vederea desfaurrii unei bune activiti, ferma se aprovizioneaz n mod periodic n baza unor comenzi fr a se crea stocuri inutile
sau imobilzri financiare. Aceste aprovizionri se realizeaz n funcie de necesarul cantitativ, calitativ i sortimental de la furnizorii
identificai n zon. Ferma are o continuitate n derularea tranzaciilor ntruct relaiile comerciale cu furnizorii sunt stabile.
Furnizorii sunt selectai n funcie de urmatoarele criterii : raportul pret/calitate, reputaia, experiena anterioara ( alte contracte
derulate ) precum i termenele de livrare i achiziia de resurse de cea mai bun calitate care s rspund cel mai bine potenialului de
fertilitate al terenurilor cultivate.
De cele mai multe ori unitatea se aprovizioneaz de la parteneri consacrai ns dac apar pe pia oferte mai avantajoase din
punct de vedre al criteriilor menionate anterior, n acest caz unitatea poate schimba partenerii tradiionali cu cei noi aprui pe pia.
Preurile productorilor i a distribuitorilor de pe piaa locala sunt luate n calcul pentru previziunea cheltuielilor de exploatare.
Furnizorii au fost selecionai n funcie de criterii de eficien n vederea achiziiei de resurse de cea mai buna calitate care sa rspund
cel mai bine potenialului de fertilitate al terenurilor cultivate.
n ceea ce privete termenele de livrare i termenele de plat, acestea sunt stabilite de comun acord cu furnizorii de resurse.
Achiziiile au loc de cele mai multe ori in perioada premergtoare a campaniilor agricole sau chiar n perioada acestor campanii pentru a
se evita imobilizarea de resurse finaciare.
Pentru clienii importani, termenele de plata sunt negociate. Acestia pot beneficia dupa caz de reduceri financiare sau
comerciale n condiiile n care plata se face la livrare sau la un termen anterior scadenei prevazut n contract sau n alte documente
comerciale.
Preul de livrare este stabilit de piaa precum i de o serie de factori conjuncturali dintre care cei mai importani sunt: volumul
importurilor, nivelul subveniilor guvernamentale pe produs, condiiile climatice ale anului respectiv, etc.
Din punct de vedre al consumului , piaa legumelor i a cerealelor este o pia stabilit nsa preul pieei este influenat
semnificativ de condiiile climatice anuale i de volumul exporturilor i importurilor. n momentul recoltrii are loc i livrarea en-gross pe
baza contractelor stabilite.
Relaiile cu clienii sunt respectate ntocmai n conformitate cu prevederile contractuale i legislaia din domeniu. n prezent exist
un cadru normativ privind organizarea pieei ns nu exist garania prelurii recoltei la preuri acoperitoare a costurilor. De aceea n
multe situaii productorii sunt nevoii s vnd produsele la preuri situate sub nivelul cheltuielilor.

TABEL V A

25
POTENTIALI FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de Valoare % din


Nr. Cantitate
materii prime/materiale Produse/servicii oferite aproximativa total
Crt aproximativa
auxiliare (Euro) achizitii

1 SC AGRITOP SRL Seminte 800,00 3.042,51 58,47


2 SC AGRITOP SRL Erbicide + insectofungicide 107,00 934,51 17,96
3 SC AGRITOP SRL Ingrasaminte 609,00 1.226,17 23,56
Total 5.203,44 100,00

POTENTIALI CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr. Valoare aproximativa (Euro) % din
Crt Client (Denumire si adresa) vanzari

1 S.C. Prutul SRL - Galati 1.574,00 14,02

2 S.C. Topseeds S.R.L. - Braila 986,00 8,78

3 Piata agroalimentara - Braila 8.668,00 77,20


Total 11.228,17 100,00

n ceea ce priveste politica de distribuie, se urmrete livrarea cu mare strictee a produselor ce satisfac cerinele
beneficiarilor i corespund contractelor semnate. n acest mod se urmrete ncasarea ritmic a sumelor de la beneficiari precum i
achitarea obligaiilor la termenele stabilite n vederea unei colaborri eficient n timp.
Una dintre cele mai importante decizii de marketing n mod direct. Att n prezent ct i n perspectiv, sistemul de distribuie este
bazat in special pe parteneri tradiionali ai unitii i un numr de clieni care cumpr produsele doar conjunctural.
n funcie de precontractele i contractele ncheiate i condiiile existente pe pia, are loc i desfacerea produciei n perioada
imediat urmtoare dupa recoltare. Beneficiarii produselor agricole obinute sunt situai la distane relativ apropiate pe principiul
acoperirii ntre locul de producie i locul de consum, n acest mod realizndu-se cheltuieli mai reduse de transport precum i un co
de achiziie avantajos pentru beneficiari. Aceast afirmaie este susinut i de faptul c la nivelul rii exist o uniformitate ntre
localizarea produciei i a cererii de produse agricole.
Beneficiarii fermei sunt reprezentani de societi sau persoane fizice de pe plan intern care utilizeaz produsele fie n
procesele proprii de producie fie pentru a le comercializa mai departe sub diverse forme. Dupa implementarea proiectului, n
26
comparaie cu principalii si concureni, unitatea va beneficia de avantajul utilizrii unor tehnologii moderne, la nivelul celor din
Uniunea Europeana, obinndu-se astfel produse de o calitate superioar.

Strategia de pia
Pe baza cerere/oferta, va vinde la clientii ce ii vor oferi pretul cel mai mare de achzitie a produselor agricole si care ii vor plati in cel
mai scurt timp, pentru a avea resursele financiare necesare pentru executia lucrarilor agricole in perioadele optime de cultura a
plantelor.
Paralel cu dezvoltarea agriculturii, legumicultura a trecut treptat la organizarea tiinific a produciei, n vederea aprovizionrii
ritmice a populaiei cu legume proaspete pe tot parcursul anului, precum i la crearea unor disponibiliti pentru sectorul de
prelucrare industrial i export.
Evoluia dezvoltrii acestui sector al produciei de origine vegetal, ce constituie o important grup de produse alimentare, se
caracterizeaz n etapa actual prin restrngerea suprafeelor cultivate, pe seama creterii produciei de legume de calitate, daptat
la cerinele consumului alimentar. Exist anumii factori cheie (variabile competitive) ce in de aceast orintare i care stau la baza
organizrii microfermelor legumicole (asociaii familiale sau ntreprinderi individuale). n aceste ferme mici, strategia de marketing
este adaptat la pia:
La nivel teoretic dar i practic, comportamentul consumatorului se exprim prin poziia acestuia fa de consumul de legume n
stare proaspt i conservat. Alimentaia uman trebuie privit sub cel puin trei aspecte: alimentaie ca hran, ca stimulent al
tonusului afectiv i ca element cu semnificaie simbolic. Prin consistena lor alimentar, legumele satisfac toate aceste aspecte.
Calitatea legumelor este dat de partea comestibil ce are o consisten alimentar. De la plantele legumicole se consum diferite
pri i organe : fructe, frunze, tulpini ingroate, muguri, rizomi, lstari tineri, inflorescene, rdcini ngroate. n cazul pepenilor, se
consum fructele care au numeroase proprieti curative dar totodat reprezint desertul delicios al verii.
n general, prin calitatea legumelor, nelegem meninerea n totalitate a nsuirilor nutritive le acestora, care le deosebesc unele de
altele. Legumele asa cum este i pepenele, au in compoziia lor 75-95% ap. Substana uscat este format din: glucide, proteine,
vitamine, elemente minerale, acizi organici arome i pigmeni.
Procentul de glucide este de 1-5% la majoritatea legumelor au un coninut ridicat de vitamine, iar la pepeni avem un coninut de
peste 10%.
Pentru a determina capacitatea unei microferme de a iesi pe pia i a fi competitiv se ine cont de puterea financiar care la rndul
ei este legat n principal de dimensiunea suprafeei cultivat cu legume. Astfel capacitatea de a rezista pe piaa este determinata de
suprafaa cultivat. In acest fel se doreste cresterea randamentului prin achizitionarea de unei suprafete de 1.00 ha teren arabil.
Ferma I.I. Plopeanu Mihaela - Sorinela legumicola comerciala are capital angajat care implicit comporta si un risc si de aceea
proprietarului are dreptul la profit. Pentru a obtine profit, se presupune desfasurarea unor actiuni de marketing. Principalul camp
de actiune al marketingului il constituie piata, unde se verifica oportunitatea si eficienta.
-Ca n orice afacere, desfacerea produciei de legume depinde att de reputaia (imaginea) productorului, ct i de poziia
acestuia fa de concuren. Reputaia este legat de specializare, calitatea legumelor, modul de prezentare i politica
27
promoional. O atenie deosebit trebuie acordat recoltrii , sortrii, pregtirii i prezentrii legumelor n cazul nostru al
pepenilor si mazarii. n acest context, am pregatirea necesar pentru a cultiva legume Pepeni, mazare pastai pe care tie s le
cultive n condiii de eficien astfel ncat acetia pe lng propriti curative, pe lnga specifitile legate de gust- trebuie sa aib i
aspect. Astfel, pentru a fi adaptat la pia am n vedere s pregteasc terenul de care dispune astfel nct acesta sa nu conin
asperiti,bolovani de pmnt care s afecteze forma pepenilor, s aib un teren bine pregtit i afnat care sa permit apei s
ptrund n sol, s nu blteasc pentru a nu le afecta calitatea pepenilor. Astfel, an de an, acestia vor avea o imagine corect,
atractiv care va determina consumatorul sa revin an de an, crendu-se astfel condiii de valorificare producie cu pre corect
pentru toat cantitatea.
- De asemenea, pentru a face fa concurenei, productorul de legume acioneaz pe baza unor programe proprii de marketing, ce
presupun cercetarea condiiilor de producere a legumelor, alegerea obiectivelor i stabilirea programului de culturi, capitalul alocat
i condiiile de organizare a activitii. Astfel, alt aspect important ce trebuie avut in vedere cand discutm de piaa pepenilor este
strategia de vnzare a acestora plenad de la perisabilitatea marfii. n condiii de perisabilitate, exist presiune pe pre astfel nct
piaa s absoarb toat marfa att timp ct ea este de calitate. Dupa faza de coacere de masa a produciei la toti productorii,
preul va fi mai sczut dect n faza timpurie. Astfel, pentru a avea un pret bun al mrfii, se are n vedere cultivarea a mai multor
soiuri de preuri care s parcurg diverse perioade de timp de coacere, astfel nct distribuia mrfii s parcurg de la faza de
vnzare timpurie cu pre mare, la faza de vnzare de mas n vrf de sezon cun un pre mai mic i o vnzare mai trzie care iari va
fi cu un pre mai mare dect en-gross, fiind pe capt de sezon. Dincolo de motivele ce in de vnzarea produciei cu un pre mediu
corect, se are n vedere i dispersia riscului legate de eventuale calamiti ale produciei n anumite perioade. Fiind n faze diverse
de vegetaie , calamitatea unui soi nu afecteaz ntreaga exploataie, contribuind astfel la performanele ntreprinderii astfel.
- Se au n vedere mprejurrile economice, cererea, oferta, preurile i posibilitatea de integrare n plan orizontal i vertical, pe forme
asociative sau contracte negociabile.

VI. TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OBINUTE N TIMPUL IMPLEMENTRII, INCLUSIV OPORTUNITILE DE PIA

n cadrul acestei seciuni se detaliaz elementele (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific studiul) care au stat la
baza realizrii previzionrii: gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia
fizic existent i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei. Se va preciza inclusiv modalitatea de utilizare/valorificare pentru
restul produciei obinute (<=80%)

Pentru a pune in evidenta tipul si cantitatea produselor obtinute in cadrul exploatatiei agricole, se vor folosi tabelele urmatoare:
Potentialul fiecarei culturi si productia medie/ha sunt detaliate in tabelul urmator:

28
Cultura Previzionat (kg/ha)
An 0 An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Floarea-soarelui neirigat 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Porumb neirigat 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Pepeni neirigat Potential 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Mazare neirigat mediu 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Vie neirigat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00

Incadrarea in tipul de potential mijlociu s-a facut conform Anexei 6 (studiului ICPA, avand la baza notele de bonitare a terenurilor din
UAT ul Rimnicelu ), iar productiile medii orinetative pentru anul 0 si anii de implementare, sunt in functie de potentialul zonei,
conform Anexei II A) Productiile medii orinetative in functie de potential ale principalelor culturi.

Pentru a pune n eviden tipul i cantitatea produselor obinute n cadrul exploataiei agricole, se vor folosi tabelele urmtoare:

TABEL VI A 1 Planul de cultur pentru sectorul vegetal, inclusiv pentru suprafee cultivate cu furaje

29
Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 (pomicultur) An 5 (pomicultur)
Cultur
17
Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie
(ha) (tone)18 (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

Floarea-
soarelui 1,34 2,144 2,34 3,744 2,34 3,744 2,34 3,744
- - - -
Porumb 1,70 6,8 1,70 6,8 1,70 6,8 1,70 6,8 - - - -
Pepeni 0,90 22,5 0,90 22,5 0,90 22,5 0,90 22,5 - - - -
Mazare 1,00 1,2 1,00 1,2 1,00 1,2 1,00 1,2 - - - -
Vie 0,35 3,5 0,35 3,5 0,35 3,5 0,35 3,5 - - - -
TOTAL 5,29 36,144 6,29 37,744 6,29 37,744 6,29 37,744 - - - -

17
n funcie de sesiunea de depunere anul 0 se realizeaz pe baza nregistrrilor din ultima perioad de depunere (nregistrare) a cererii unice de plat pe suprafa n
Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legislaiei naionale, i/ sau n Registrul exploataiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia Veterinar conform
situaiei existente n ferma zootehnic la momentul depunerii Cererii de Finanare, n nume propriu i/ sau al cedentului. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate,
urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate;Detaliile privind nregistrrile, precum i exceptrile pot fi regsite n Ghidul
Solicitantului.
18
Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur;

30
TABEL VI A 2 Planul de producie i comercializare pentru sectorul vegetal
Denumire An 1 An 2 An 3 An 4 (pomicultur) An 5 (pomicultur)
cultur Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea
estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a
destinat produciei destinat produciei destinat produciei destinat produciei destinat produciei
comercializrii comercializat comercializrii comercializat comercializri comercializat comercializri comercializat comercializri comercializa
(kg) e (kg) e i e i e i te
(Euro) (Euro) (kg) (Euro) (kg) (Euro) (kg) (Euro)
Floarea- - - - -
soarelui 2.620,80 1.349,32 2.620,80 1.349,32 2.620,80 1.349,32
Porumb 4.760,00 785,48 4.760,00 785,48 4.760,00 785,48 - - - -
Pepeni 15.750,00 1.386,14 15.750,00 1.386,14 15.750,00 1.386,14 - - - -
Mazare 840,00 221,78 840,00 221,78 840,00 221,78 - - - -
TOTAL 23.970,80 3.742,72 23.970,80 3.742,72 23.970,80 3.742,72 - - - -
Total comercializare producie cumulat pentru kg Euro Total comercializare producie cumulat pentru 3/5 ani pentru kg Euro
maximum 3/5 ani. ndeplinirea condiiei minime de comercializare n valoare de - 6.000
71912,4 11.228,17 minim 20% din valoarea primei trane de sprijin.
Productie destinat
Consumului propriu
Floarea- - -
soarelui 1.123,20 1.123,20 1.123,20
Porumb 2.040,00 2.040,00 2.040,00 - -
Pepeni 6.750,00 6.750,00 6.750,00 - -
Mazare 360,00 360,00 360,00 - -
Vie 3.500,00 3.500,00 3.500,00 - -

Conform BVC TOTAL valoarea productiei estimata pe cei trei ani de implementare este de 16.556,70 euro. Din aceasta se estimeaza ca valoarea
productiei destinata comercializarii va fi de 11.228,17 euro, diferenta de 5.328,53 euro fiind destinata consumului propriu.

Pentru respectarea obiectivului obligatoriu, solicitantul va comercializa produse din exploatatiei de minim 20 % din valoarea primei transe
de plata, respectiv minim 6.000 euro, iar pentru respectarea obiectivului suplimentar va comercializa inca 5% din valoarea primei transe,
respectiv 1.500 euro, ajungand la o comercializare de 25% din valoarea primei transe de plata, respectiv la minim 7.500 euro.

Prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarilor si anume gradul de utilizare a capacitatii de preductie si modul cum evolueaza
aceasta in timp, cu precizarea productiei fizice existente si a productiei fizice estimate, in urma realizarii investitiei, se regasesc in
urmatorele tabele:

31
Valoarea estimata a productiei comercializate (euro) in cei 3 ani de implementare:
Venituri totale Previzionat (EURO)
An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Floarea-soarelui 1.349,32 1.349,32 1.349,32
Porumb 785,48 785,48 785,48
Pepeni 1.386,14 1.386,14 1.386,14
Mazare 221,78 221,78 221,78
TOTAL 3.742,72 3.742,72 3.742,72

Total valoare productie comercializata in cei trei ani de implementare: 11.228,17 euro.

Valoarea estimata a productiei comercializate pentru respectarea obiectivului obligatoriu privind comercializarea productiei proprii de
minim 20% din valoarea primei transe a sprijinului (euro) in cei 3 ani de implementare:

Venituri totale Previzionat (EURO)


An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Floarea-soarelui 958,02 958,02 958,02
Porumb 557,69 557,69 557,69
Pepeni 984,16 984,16 984,16
Mazare 157,47 157,47 157,47
TOTAL 2.657,33 2.657,33 2.657,33 7.972,00

Se previzioneaza ca pentru indeplinirea obiectivului obligatoriu de comercializare a productiei proprii de minim 20% din valoarea primei transe a
sprijinului (cumulat pentru cei 3 ani de implementare) de 6.000 euro, valoarea productiei comercializate va fi de 53.43% din valoarea productiei
comercilizate pentru fiecare cultura (din valoarea productiei estimate a fi comercializate de 11.228,17 Euro, 6.000 euro reprezinta 53.43%).

Valoarea estimata a productiei comercializate pentru respectarea obiectivului obligatoriu privind comercializarea productiei proprii de
minim 5% din valoarea primei transe a sprijinului (euro) in cei 3 ani de implementare:

Venituri totale Previzionat (EURO)


An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Floarea-soarelui 238,16 238,16 238,16
Porumb 138,48 138,48 138,48
Pepeni 244,38 244,38 244,38
Mazare 39,10 39,10 39,10
TOTAL 660,11 660,11 660,11 1.980,34

32
Se previzioneaza ca pentru indeplinirea obiectivului obligatoriu de comercializare a productiei proprii de minim 5% din valoarea primei transe a sprijinului
(cumulat pentru cei 3 ani de implementare) de 1.500 euro, valoarea productiei comercializate va fi de 13.35% din valoarea productiei comercilizate
pentru fiecare cultura (din valoarea productiei estimate a fi comercializate de 11.228,17 Euro, 1.500 euro reprezinta 13.35%).

Valoarea estimata a productiei comercializate pentru respectarea obiectivului obligatoriu privind comercializarea productiei proprii de
minim 25% din valoarea primei transe a sprijinului (euro) in cei 3 ani de implementare:

Venituri totale Previzionat (EURO)


An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Floarea-soarelui 1.189,56 1.189,56 1.189,56
Porumb 692,48 692,48 692,48
Pepeni 1.222,02 1.222,02 1.222,02
Mazare 195,52 195,52 195,52
TOTAL 3.299,58 3.299,58 3.299,58 9.898,75

Se previzioneaza ca pentru indeplinirea obiectivului obligatoriu de comercializare a productiei proprii de minim 25% din valoarea primei transe a
sprijinului (cumulat pentru cei 3 ani de implementare) de 7.500 euro, valoarea productiei comercializate va fi de 66.79% din valoarea productiei
comercilizate pentru fiecare cultura (din valoarea productiei estimate a fi comercializate de 11.228,17 Euro, 7.500 euro reprezinta 66.79%).

TABEL VI B 1 Planul de producie pentru sectorul zootehnic


Nr SPECIFICARE An 0 An 1 An 2 An 3
.
Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod.
crt
1 Bovine total, din care: - - - - - - - -
- juninci - - - - - - - -
- vaci de lapte - - - - - - - -
- tineret bovin (...etc) - - - - - - - -
2 Porcine - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3 Ovine - - - - - - - -
Caprine - - - - - - - -
4 Psri - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5 Familii de albine - - - - - - - -
6 Alte specii - - - - - - - -

33
TABEL VI B 2 Planul de producie i comercializare pentru sectorul zootehnic
Denumire An 1 An 2 An 3
specie/ Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea
produs estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a
animalier destinat produciei destinat produciei destinat produciei
comercializ comercializat comercializrii comercializat comercializri comercializat
rii e (kg) e i e
(kg) (Euro) (Euro) (kg) (Euro)
Bovine - - - - - -
lapte/ou - - - - - -
.... - - - - - -
TOTAL - - - - - -
Total comercializare producie cumulat kg Euro Comercializar kg Euro
pentru maximum 3 ani. e 20%19

Productie destinat
consumului propriu

TABEL VI C 1 Planul de procesare (dac exploataia vizeaz i procesarea produselor agricole)


Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 (pomicultur) An 5 (pomicultur)
produs obtinut
Producie Cantitate Producie Producie Producie Producie Producie
(kg/tone) produs (kg/tone) (kg/tone) (kg/tone) (kg/tone) (kg/tone)
obtinut
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
. - - - - - - - - - - - -
. - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - - -

19
Total comercializare producie cumulat pentru 3/5 ani pentru ndeplinirea condiiei minime de comercializare n valoare de minim 20% din valoarea primei trane de sprijin.
34
TABEL VI C 2 Planul de procesare
Denumire An 1 An 2 An 3 An 4 (pomicultur) An 5 (pomicultur)
cultur Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea Producia Valoarea
estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a estimat estimat a
destinat produciei destinat produciei destinat produciei destinat produciei destinat produciei
comercializ comercializat comercializrii comercializat comercializri comercializat comercializri comercializat comercializri comercializa
rii e (kg) e i e i e i te
(kg) (Euro) (Euro) (kg) (Euro) (kg) (Euro) (kg) (Euro)
Producie - - - - - - - - - -
procesat
.... - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
Total comercializare producie cumulat kg Euro Total comercializare producie cumulat pentru 3/5 ani pentru kg Euro
pentru maxim 3/5 ani. ndeplinirea condiiei minime de comercializare n valoare de
minim 20% din valoarea primei trane de sprijin.

La verificarea conformitii Planului de afaceri, nu mai trziu de 33/ 57* luni (*pentru exploataiile pomicole), de la data semnrii
contractului de finanare, solicitantul trebuie s demonstreze c a comercializat producie de minimum de 20% din valoarea primei trane
de plat, a modernizat exploataia agricol n conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri, c a demarat implementarea planului de
afaceri n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finanare, i a realizat toate angajamentele asumate la depunerea cererii de
finanare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific studiul) care au stat la
baza realizrii previzionrii: gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia
fizic existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei.

35
VII. CALCULUL VALORII PRODUCIEI STANDARD (SO) LA FINALIZAREA PLANULUI DE AFACERI

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea produciei vegetale i/sau zootehnice pentru anul int (max anul 3/ respectiv max anul 5 pentru
exploataiile pomicole).
Tabel VII
Tipul sectorului Suprafata SO 2010 euro/ha Dimensiunea exploataiei
(SO) propus
pentru anul int (2020)
Sector vegetal 16,339.5478 SO
Floarea-soarelui 2,34 501.37 1,173.2058
Porumb 1,70 640.66 1,089.122
Pepeni 0,90 7,113.49 6,402.141
Mazare 1,00 7,113.49 7,113.49
Vie 0,35 1,604.54 561.589
Sector animal - -
TOTAL 6,29 ha 16,339.5478 SO

Pe tot parcursul implementarii Planului de afaceri dimensiunea SO a exploatatiei pe care o gestioneaza nu va scadea sub dimensiunea SO cu
care exploatatia va beneficia de sprijin, respectiv 15,838.1778 SO. Pe toata perioada de monitorizare va mentine ca prioritara culturile de
pepeni si mazare pastai, respectand criteiul de selectie, privind sectorul prioritar.

VIII. GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR I ETAPELOR

Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti innd cont de urmtoarele: pentru sectorul vegetal i zootehnic
perioada de implementare i termenul de depunere a solicitrii pentru ce-a de-a doua tran de plat nu va depi 33 luni de la data
semnrii contractului de finanare, iar pentru investiiile realizate n sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua tran de
plat nu va depi 57 luni de la data semnrii contractului de finanare.
Graficul de timp trebuie s reflecte meninerea criteriilor de eligibilitate i selecie pe tot parcursul implementrii planului de afaceri, prin
urmare, dimensiunea SO a exploataiei nu poate s scad sub dimensiunea cu care exploataia a beneficiat de sprijin, iar n structura
culturilor, cultura/grupa de animale cu pondere SO majoritar trebuie s rmn majoritar pe tot parcursul implementrii planului de
afaceri. De asemenea, criteriile de selecie pentru care s-a primit sprijin, trebuie s fie meninute, respectiv: cultura majoritar care a primit

36
punctaj pentru: principiul sectorului prioritar i/sau potenial agricol, meninerea exploataiilor preluate integral, structura soiurilor/raselor
autohtone.

Durata de realizare prognozat (detaliat pe luni) i etape principale

Exemplificare de grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti (se coloreaz casetele aferente perioadei de timp n
care se implementeaz aciunea respectiv)

Grafic de implementare

Anul de implementare An 1 (2018) An 2 (2019) An 3 (2020)


Luna de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actiuni atingere obiective

Semnarea contractului de finantare

Depunerea primei cereri de plata (75%)

Incasare prima transa a ajutorului nerambursabil


(75%)

Obiectiv obligatoriu: Comercializarea


productiei proprii de minim 20% din valoarea
primei transe a ajutorului nerambursabil

Obiectiv suplimentar 1: Comercializarea


productiei proprii de minim 20% din valoarea
primei transe a ajutorului nerambursabil (20% +
5%) - comercializare produse agricole:mazare
pastai, pepeni, floarea soarelui si porumb

Obiectiv suplimentar 2: Cresterea


randamentului si a productivitatii muncii -
Cumparare 1 ha teren arabil

Obiectiv suplimentar 3: Imbunatatirea


managementului exploatatiei agricole - Curs de
Managemtul exploatatiei agricole

Depunerea celei de a II cereri de plata (25%)

Incasare a doua transa a ajutorului


nerambursabil

37
Dup elaborarea graficului de implementare, se va completa tabelul urmtor:

Tabel VIII
Obiectivul20 Perioada propusa Observaii
I. Obiective obligatorii (se va trece doar denumirea obiectivului)
Comercializarea produciei proprii n procent de Mai 2018 septembire 2020 Comercializarea a minim 20%
minimum 20% din valoarea primei trane de din valoarea primei transe de
sprijin plata, respectiv 6.000 euro a
produselor: floarea soarelui,
porumb, mazare pastai.
Amenajri de gestionare a gunoiului de grajd,
conform normelor de mediu - Nu este cazu
II. Obiective suplimentare (minim 3 obiective suplimentare i se va trece doar denumirea obiectivului)
Comercializarea produciei proprii n procent de Mai 2018 septembrie 2020 Cresterea prodcutiei
peste 21% din valoarea primei trane de sprijin comercializate la 25% din
valoarea primei transe de plata,
respectiv 7.500 euro (obiectivul
obligatoriu de minim 20%,
respectiv 6.000 euro + obiectivul
suplimentar propus de
comercializare a inca 5% din
valoarea primei transe a
sprijinului, respectiv 1.500
euro), prin comercializarea
urmatoarelor produse: porum,
floarea-soarelui, mazare pastai
si pepeni.
Creterea randamentului i a productivitii Septembrie 2018 Va achizitiona 1.00 ha teren
muncii arabil, fapt ce va duce la
cresterea veniturilor prin
cresterea productiei de floarea-

20
Se vor urmri obiectivele obligatorii i cele suplimentare propuse de solicitant

38
soarelui.

Imbunatatirea managementului exploatatiei Noiembrie 2018 Va urma un curs in domeniul


agricole agricol in Managementul
exploatatiei agricole.

ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel,
nceperea implementrii planului de afaceri reprezint momentul primei vnzri a produciei obinute n urma activitii desfurate n
exploataie sau a primei investiii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) dup momentul semnrii contractului de
finanare. Solicitantul se angajeaz s devin fermier activ n termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua trane (data
ncheierii instalrii).
Condiiile de selecie i eligibilitate ndeplinite n vederea obinerii sprijinului, vor fi meninute n mod obligatoriu pe ntreaga perioad de
implementare a planului de afaceri precum i n perioada de monitorizare. Planul de afaceri nu poate fi ncheiat mai devreme de
parcurgerea unui an agricol de la momentul semnrii Deciziei de Finanare.

X. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele acestora
asupra produciei totale obinute i dup caz, modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list
neexhaustiv):
Riscul nendeplinirii criteriilor legate de nceperea implementrii planului de afaceri n termen de nou luni de la momentul contactrii
acest risc poate exista datorita conditiilor meteo (seceta, inundatii, grindina, furtuna) ce pot reduce considerabil productia si implicit
imposibiliatatea comercializarii productiei, in sensul ca exista riscul de neindeplinie a obiectivului obligatoriu privind comercializarea a
cel putin 20% din valoarea primei transe acordate. Ca masura de prevenire a acestui risc va reduce efectele secetei prin semanatul
culturilor in perioadele optime incat sa beneficieze de aportul de apa din sol acumulata in timpul iernii, sa execute un numar cat mai
mic de lucrari privind pregatirea patului germinativ pentru a evita evaporarea apei din sol a apei acumulate. Deasemeni va incerca sa
aplice un management si un marketing performant, in sensul prospectarii pietei cu privire la cererea si oferta de produse agricole,
pentru a vinde la preturi cat mai ridicate.

39
Riscul gestionrii afacerii agricole dintr-o localitate aflat la distan fa de exploataie, ceea ce afecteaz capacitatea fermierului de a
o gestiona adecvat exploatatia este amplasata pe raza UAT-ului Rimnicelu, de aceea va reduce acest risc privind gestionarea afacerii
agricole, printr-o planificare riguroasa a timpului de lucru, va acorda atentie deosebita culturilor, incat executia lucrarilor tehnologice sa
fie efectuate la timp si cu profesionalism.
Riscul de a nu ndeplini obiectivele suplimentare propuse de solicitant prin aciunile stabilite n prezentul plan de afaceri
- neachizitionarea la timp a terenului, risc ce poate fi indepartat prin prospectarea pietei.
Riscul nlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile i deciziile de risc financiar n cazul n care un solicitant care are statut
de persoan juridic cu mai muli acionari i unde un tnr fermier, aa cum este definit n articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, trebuie
s aib un control efectiv pe ntreaga durat a angajamentului (pe perioada de implementare i monitorizare a proiectului) n ceea ce
privete deciziile referitoate la gestionare, la beneficii i la riscurile financiare ca tanar fermier, odata instalata, va lua decizii privind
gestionarea cheltuielilor si veniturilr incat sa fie profitabila, sa respecte obiectivele asumate, atat pe perioada de implementare cat si pe
perioada de monitorizare a exploatatiei pe care o administreaza.

Dac la verificarea tranei a doua de plat i dac pe perioada de 3 ani de monitorizare a proiectului se constat c nu au fost
ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate i de selecie prevzute n Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integral a
sprijinului acordat.

XI. PROGNOZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAIE EXCLUZND SUMELE DE SPRIJIN
ACORDATE PRIN SM 6.121
TABEL XI
An 4 An 5
Indicatori An 1 An 2 An 3
(pomicultur) (pomicultur)
Venituri
Sectorul vegetal 29.675,92 29.675,92 29.675,92 - -
Sectorul zootehnic 0 0 0 - -
TOTAL VENITURI 29.675,92 29.675,92 29.675,92 - -
Cheltuieli - -
Sectorul vegetal 13.616,38 14.129,21 14.129,21 - -
Sectorul zootehnic 0 0 0 - -
TOTAL CHELTUIELI 13.616,38 14.129,21 14.129,21 - -
REZULTAT BRUT 16.059,53 15.546,71 15.546,71 - -
ATENIE!
21
Sumele vor fi exprimate n Euro, iar veniturile i cheltuielile NU vor include suma de sprijin prin intermediul acestei submsuri. Pentru anul 0, datele se preiau din
evidentele contabile ale solicitantului. Pentru ceilali ani, indicatorii se vor estima.
40
Stabilirea domiciliului i sediului social al beneficiarului n UAT n care exploataia este nregistrat, precum si locul de munc al tnrului
fermier (in cazul in care detine unul) trebuie s fie n acelai UAT sau zona limitrof, conditii care vor fi ndeplinite n termen de maxim 9 luni
de la data semnrii contractului de finanare. Aceasta este precondiia gestionrii eficiente a planului de afaceri. n caz contrar, va fi
recuperat ntregul sprijin acordat (prima tran de plat), procedndu-se identic n cazul nerealizrii obiectivelor obligatorii.
n cazul investiiilor care presupun nfiinare i/sau reconversia plantaiilor pomicole i viticole, materialul sditor fructifer utilizat trebuie s
fie din categoria biologic certificat (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plat, iar planul de
afaceri va specifica furnizorul care va fi utilizat pentru materialul sditor nsoit de certificatul aferent), n caz contrar recuperndu-se
ntregul sprijin acordat, fiind luate n considerare pentru sprijin doar speciile eligibile i suprafeele incluse n Anexa II din STP, exceptnd
cultura de cpuni n sere i solarii.
n cazul investiiilor n exploataii pentru struguri de vin, vor fi eligibile doar arealele desemnate prin OMADR 397/2003 pentru aprobarea
Nominalizrii arealelor viticole i ncadrrii localitilor pe regiuni viticole, podgorii i centre viticole. Planul de afaceri poate prevede doar
cheltuielie eligibile, conform Ghidului Solicitantului, iar operatiunile sprijinite vor viza activitatea din cadrul exploataiei vizate pentru sprijin
n vederea dezvoltrii. n cazul n care condiiile de eligibilitate nu sunt respectate i meninute n implementare, proiectul devine neeligibil,
nu va mai fi pltit a doua tran i se recupereaz integral sumele aferente primei trane de plat acordate. n cazul nendeplinirii
obiectivelor suplimentare propuse de solicitant, va fi recuperat suma aferent obiectivelor nendeplinite, proporional cu valoarea
procentual aferent fiecarui obiectiv raportat la total sprijin.
n vederea evitrii dublei finanri, nu pot fi finanate prin PNDR aciunile eligibile prin PNS. Aadar, NU pot fi propuse ca cheltuieli n Planul
de Afaceri, acele cheltuieli eligibile prin PNS. Pentru a demonstra viabilitatea planului de afaceri, vor fi incluse alte cheltuieli dect cele
specifice PNS. n acest caz, evaluatorii vor ine cont de aria limitat de cheltuieli a solicitanilor aflai n aceast situaie pentru evaluarea
viabilitii planului de afaceri.
Este obligatorie meninerea criteriilor de selecie i de eligibilitate pe parcursul monitorizrii planului de afaceri (3 ani)!

41
ANEXA I la Planul de Afaceri

Aciuni care au fost/ sunt finanate prin PNA


Aceast anex va fi completat doar de ctre apicultori (solicitanii care dein familii de albine).

Lista aciunilor prezentate n aceast seciune, alturi de aciunile prevzute n prezentul plan de afaceri vor asigura complementaritatea
dintre aciunile finanate din FEGA i FEADR, aceste elemente asigurnd verificarea viabilitii planului de afaceri n cazul exploataiilor
apicole i viti-vinicole.

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/ Forma juridic a solicitantului

Date de identificare ale acestuia (CNP)

Apartenena la o form de asociere, date de identificare (se completeaz doar dac solicitantul face parte dintr-o
asociaie/cooperativ sau orice alt form asociativ i a accesat/va accesa PNA prin aceasta)

Numr familii de albine

Activitate dominant (grupa de cultur/animalele din care se constituie S.O. dominant din total S.O. exploataie)

Declar pe proprie rspundere c nu voi accesa PNA 2017-2019 ntre momentul depunerii Cererii de Finanare la PNDR 2014-2020
i momentul acordrii celei de-a doua trane de plat din PNDR 2014-2020;
Declar pe propria rspundere c am accesat PNA 2014-2016 i am beneficiat de finanare pentru urmtoarele achiziii (pentru
care nu voi solicita finanare din PNDR 2014-2020 ):

Anul accesrii PNA: Produs achiziionat:


................. .....................
................. .....................
................. .....................
Declar pe propria rspundere c nu voi solicita finanare din PNDR 2014-2020 pentru urmtoarele achiziii pe care intenionez s
le decontez prin accesarea PNA 2017-2019:
..................
.................
42
.................

Descrierea asigurrii complementaritii i demarcrii ntre cele dou Programe.

Exemplu: din PNA am accesat/voi accesa stupi, familii de albine... Din PNDR voi accesa centrifug, topitor de cear....

Descrierea fluxului tehnologic utilizat i modalitatea prin care achiziiile vor conduce la dezvoltarea exploataiei apicole.

Bifele din casete sunt pentru exemplificare.


Achiziii pentru apicultori care pot face obiectul dublei finanri PNA 2014-2016 PNA 2017-2019 PNDR 2014-2020
(dat achiziie, Cantitate Cantitate
cantitate)
Maturator
Centrifug
Topitor de cear cu abur din inox
Medicamente pentru tratarea varoozei i nosemozei
Funduri de stupi pentru control
Funduri de stupi antivarooa
Colectoare de polen, colectoare de propolis
Usctor de polen
nclzitor miere
Mtci
Familii de albine
Stupi n vederea reformrii stupilor uzai n urma deplasrii
acestora n pastoral

Nu este permis achiziionarea acelorai produse din PNA i PNDR. n cazul n care n tabel se completeaz pentru acelai produs att n
coloana PNDR, ct i ntr-una dintre coloanele PNA, solicitantul va fi neeligibil.
Cele declarate n prezentul document vor fi meninute de la momentul depunerii Cererii de Finanare pn la acordarea celei de-a doua
trane de sprijin din PNDR 2014-2020. n caz contrar, solicitantul va deveni neeligibil.

43