Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR


CATEDRA DE MANAGEMENT

FIŞA DISCIPLINEI
DENUMIREA DISCIPLINEI: COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL
TITULAR: LECTOR. UNIV. DR. DAN LUNGESCU
Specializarea: COD: Anul de studiu: Semestrul de Obligatoriu /
studiu: Opţional
Management EF 4263 IV 8 Opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

1. Introducere în comportamentul organizaţional

2. Fundamentele comportamentului organizaţional


2.1. Percepţia
2.2. Personalitatea
2.3. Atitudinile la locul de muncă, satisfacţia şi determinarea

3. Motivarea
3.1. Teoria motivării: nevoi şi procese
3.2. Practica motivării: configurarea postului şi stabilirea obiectivelor
3.3. Teorii ale învăţării: încurajarea şi pedepsirea
3.4. Practica învăţării: modificarea comportamentului organizaţional

4. Lidershipul
4.1. Teoria lidershipului: fundamenr şi procese
4.2. practica lidershipului: stiluri şi performanţă

5. Procesele organizaţionale
5.1. Comunicarea
5.2. Luarea deciziilor
5.3. Teoria organizaţiei şi structura organizaţională

6. Dinamica organizaţională
6.1. Dinamica grupurilor
6.2. Stresul la locul de muncă
6.3. Puterea şi politicile
6.4. Cultura organizaţională
6.5. Schimbarea organizaţională
BIBLIOGRAFIE

1. Allan, John: How to be better at… motivating people The Industrial Society,
London, 1996
2. Baguley, Phil: Effective Comunication for Modern Business, McGraw-Hill Book
Company,1994
3. Bonciu, Cătălina: Instrumente manageriale psihosociologice, All Beck,
Bucureşti, 2000
4. Borza, Anca & colab: Management, Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
5. Bourhis, Richard Y. & Leyens, Jacques Philipe: Stereotipuri, discriminare şi
relaţii intergrupuri, Polirom, Iaşi, 1997
6. Cândea, Rodica & Cândea, Dan: Comunicarea managerială. Concepte.
Deprinderi.Strategie, Expert, Bucureşti, 1996
7. Chirică, Sofia: Psihologie organizaţională. Metode de diagnoză şi intervenţie,
Casa de editură şi consultanţă „Studiul Organizării”, Cluj-Napoca, 1996
8. Fournies, Ferdinand F.: Psihologia angajaţilor. De ce angajaţii nu fac ce se
aşteaptă de la ei, Teora, Bucureşti, 2000
9. Ilieş, Liviu & Stegerean, Roxana & Osoian, Codruţa & Lungescu, Dan:
Managementul firmei, Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
10. Johns, Gary:Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998
11. Luthans, Fred: Organizational Behavior, McGraw Hill International Editions,
1992
12. Maxwell, John C.: Cele 21 de legi supreme ale liderului, Amaltea, Bucureşti,
2001
13. Maxwell, John C.: Dezvoltă liderul din tine, Amaltea, Bucureşti, 1999
14. Mullins, Laurie J.: Management and Organisational Behaviour, Pitman
Publishing, London, 1993
15. Peter, Laurence J. & Hull, Raymond: Principiul lui Peter. Cum funcţionează
o ierarhie, Humanitas, Bucureşti, 1994
16. Prodan, Adriana: Managementul de succes. Motivaţie şi comportament,
Polirom, Iaşi, 1999
17. Sainsaulieu, Renaud: L’identité qu travail,Pressede la Fondation Nationale des
Sciences Poliques, Paris, 1998
18. Tichy, Noel M. & Cohen, E. Liderul sau arta de a conduce, Teora, Bucureşti,
2000

Mod de evaluare a cunoştinţelor:


- lucrări de verificare în timpul semestrului (20%)
- sesiunea de examene – examen scris (80%)