Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


SPECIALIZARE EXTRACIA PETROLULUI

Cercetarea sondelor

Coordonator stiintific:
Conf. dr. ing. Mariea Marcu

Masterand:
Ing. Radu Chibzui

0
APLICATIA 1

Problema 1

Masuratorile de presiune si debit efectuate la o sonda care produce titei sunt


prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. masuratori Presiunea Presiunea Debit Ratia gaze-titei


3 3 3
statica, bar dinamica, bar m /zi mN / m
1 157.3 151.1 43 71
2 153.6 150.2 57 70
3 153.6 149.7 65 69
4 153.6 149.2 75 70
5 153.6 148.2 92 68
6 153.6 151.3 40 70
7 153.6 152.3 24 69

Presiunea de saturatie este psat =104.5 ;


Ratia de solutie initiala, r st =73 N m3 /m3 ;
Densitatea titeiului, t =853 kg /m3 ;
Vascozitatea dinamica a titeiului la 152 bar, t =0.8 cP ;
Grosimea stratului, h=20 m;
Raza sondei, r s =10 cm;
Factorul de volum, b=1.25;
Raza conturului de alimentare, r c =100 m ;
Sonda perfecta din punct de vedere hidrodinamic.

Sa se determine:

1. Tipul curgerii prin zacamant


2. Diagrama indicatoare
3. Curba de comportare a stratului
4. Indicele de productivitate
5. Capacitatea de curgere
6. Permeabilitatea absoluta
1. Tipul curgerii prin zacamant

Avem o curgere monofazica.

2. Diagrama indicatoare

1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

2
Presiunea diferentala

7
Debit

3. Curba de comportare a stratului

180
160
140
Presiunea dinamica

120
100
80
60
40
20
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Debitul

4. Indicele de productivitate.

s

3
Q 92 m
IP= = =17.037 m3 /zi 1.97 104
pc p d 153.6148.2

2
5. Capacitatea de curgere.

rc 100
b ln 1.25 0.8 103 ln
rs 0.1
kh=IP =1.97 104 5
=2.16 1012 m2 m
2 2 10

6. Permeabilitatea absoluta.
r 100
b ln c 1.25 0.8 103 ln
rs 0.1
k =IP =1.97 104 5
=1.08 1013 m2
2 h 2 10 20

Problema 2

La o sonda au fost inregistrate in conditii stationare de miscare urmatoarele valori


pentru presiunea dinamica de fund si debitul corespunzator:

Nr. masuratori Presiunea dinamica, bar Debit m3 / zi


1 178.2 12
2 177 20
3 175.2 28
4 174.6 36
5 173.4 44
6 172 53
7 171.2 58
8 170 66

3
Presiunea de saturatie este psat =107.5 ;
Densitatea titeiului, t =863 kg /m3 ;
Vascozitatea dinamica a titeiului in conditii de adancime, t =1.5 cP ;
Grosimea stratului, h=15 m;
Raza sondei, r s =10 cm;
Factorul de volum, b=1.25;
Raza conturului de alimentare, r c =100 m ;
Sonda perfecta din punct de vedere hidrodinamic.

Sa se determine:

7. Tipul curgerii prin zacamant


8. Diagrama indicatoare
9. Curba de comportare a stratului
10. Indicele de productivitate
11. Capacitatea de curgere
12. Permeabilitatea absoluta

In urma calculului a rezultat presiunea de zacamant, pc =180 ;

1. Tipul curgerii prin zacamant

Curgerea fluidului prin zacamant este omogena.

2. Diagrama indicatoare

4
0 10 20 30 40 50 60 70
0

4
Presiunea diferentala

10

12
Debit

3. Curba de comportare a stratului


200
180
160
140
Presiunea dinamica

120
100
80
60
40
20
0
0 100 200 300 400 500 600
Debitul

4. Indicele de productivitate:

s
3
Q 66 3
5 m
IP= = =6.6 m / zi 7.63 10
( pc p d ) ( 180170 )

Debitul maxim al sondei

5
3
Qmax =IP ( pc psat ) =6.666 ( 180107.5 )=483.285 m / zi

5. Capacitatea de curgere.

rc 100
b ln 1.25 1.5 103 ln
rs 0.1
kh=IP =7.63 105 5
=1.57 1012 m2 m
2 2 10

6. Permeabilitatea absoluta.
r 100
b ln c 1.25 1.5 103 ln
rs 0.1
k =IP =7.63 105 5
=1.048 1013 m2
2 h 2 10 15

APLICATIA 2

Problema 1

Sa se determine factorul skin total al unei sonde vertical care este centrata intr-o zona
de drenaj circular, la care se cunosc urmatoarele date:

Grosimea stratului productive, h=20 m;

6
Grosimea intervalului perforat, h p=12m ;
Numarul de perforaturi/m, d p=1/12 ;
Permeabilitatea stratului pe verticala, k v =200 mD ;
Permeabilitatea stratului pe orizontala, k h =200 mD ;
Permeabilitatea zonei compactate, k cr =5 mD ;
Permeabilitatea zonei contaminate din jurul gaurii de sonda, k c =50 mD ;
Raza sondei compactate, r cr =r p +12 mm ;
Raza sondei, r s =0.1 m;
Raza conturului de alimentare, r c =100 m ;
Raza zonei contaminate din jurul gaurii de sonda, , r a=1.5m ;
Lungimea perforaturii, l p ;
Raza perforaturii, r p ;
Unghiul de defazaj, =0,45,60,90,120, 180 grade;

a. De asemenea, se cere sa se studieze variatia factorului skin determinat de perforarea


sondei in raport cu lungimea perforaturii, raza perforaturii si unghiul de defazaj.
b. Sa se reprezinte graphic rezultatele calculelor sis a se interpreteze rezultatele.

1. Factorul skin propriu-zis:

kv ra
s k 1 ln r
c s
s 8.124

2. Factorul pseudo-skin pentru completarea sondei:

dp kh
d pD 0.312
lp kv

rp kv
rpD 1 0.058
2 d p kh 1 0

rs 4 rs
rsD 0.273 s h1 ln 0.405
lp rs lp
a1 2.091
a2 0.0453


a a1 log rpD a2 2.632
b1 5.1313
b2 1.8672

b b1 rpD b2 2.164

a b 1 b
s v1 10 dpD rpD 0.232

7 1 2.675 rsD
s s 1.6 10 e 0.332
dp kv rcr
s cr 1 ln 15.219
s p s h1
lp ks cr
s s v1 s cr
rp 16.189

Unghiul de defazaj Factorul pseudo-skin
0 16.189
45 15.028
60 15.01
90 15.298
120 15.022
180 15.141

17
16.5
16
15.5
factor pseudo-skin

15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
unghiul de defazaj

Variatia factorului skin determinat de perforatura sondei in raport cu unghiul de defazaj.

Lungimea Factorului skin determinat de perforatura sondei sp


perforaturii r p=0.38 r p=0.37 r p=0.42 r p=0.36 r p=0.39 r p=0.51 r p=0.73
0.268 14.929 15.172 14.034 15.424 14.694 12.373 9.592
0.27 14.807 15.048 13.918 15.298 14.574 12.269 9.508
0.218 18.692 18.99 17.596 19.297 18.404 15.563 12.159
0.269 14.868 15.11 13.976 15.36 14.634 12.321 9.55
0.313 12.542 12.751 11.773 12.967 12.34 10.346 7.956

8
24

18
Factorul pseudo-skin

rp=0.19 in
rp=0.37 in
rp=0.42 in
rp=0.51in
rp=0.73 in
12 rp=0.39
rp=0.36

6
0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32

lungimea perforaturii, m

Variatia factorului skin determinat de perforatura sondei in raport cu raza perforaturii.

Raza Factorului skin determinat de perforatura sondei sp


perforaturii l p=10.5 l p=10.63 l p=8.6 l p=9.1 l p=8.9 l p=10.6 l p=12.3
0.004826 14.931 14.807 18.652 17.55 17.976 14.853 12.534
0.004699 15.174 15.048 18.949 17.831 18.263 15.095 12.742
0.005334 14.035 13.918 17.558 16.515 16.918 13.962 11.765
0.004572 15.425 15.297 19.256 18.122 18.561 15.345 12.958
0.004953 14.696 14.573 18.365 17.279 17.699 14.619 12.332
0.006477 12.375 12.269 15.596 14.596 14.957 12.309 10.339
0.009271 9.593 9.508 12.132 11.381 11.672 9.54 7.951

9
20

18

16
factorul pseudo-skin

lp=10.55 in
14
lp=10.63
lp=8.6
12
lp=9.1
lp=8.9
10 lp=10.6
lp=12.33
8

6
0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
raza perforaturii

Variatia factorului skin determinat de perforatura sondei in raport cu lungimea perforaturii.

Problema 2

Sa se studieze variatia factorului pseudo-skin geometric s al unei sondei inclinate,


in urmatoarele conditii:

10
Grosimea stratului productive, h=50 m; 75 m; 100 m;
Permeabilitatea in plan orizontala, k r =140 mD ;
Permeabilitatea pe verticala, k z=60 mD ;
Raza sondei, r si =0.1m ;
Unghiul de inclinare al sondei, =10,20,30,40,50,60,70,80 grade;

Se vor utiliza relatia Cinco si relatia Collins.

Sa se reprezinte grafic rezultatele calculelor si sa se interpreteze rezultatele.

h1 kh
h D 763.763 m
rsi kv

2.06 1.865
i i hD
s log ...
i 41 56 100
s
i
-0.09
-0.357
-0.801
-1.422
-2.22
-3.195
-4.349
-5.68

h2 kh 3
h D 1.146 10 m
rsi kv

2.06 1.865
i i hD s s
s log ... i i
i 41 56 100 -0.102
-0.097
-0.401
-0.383
-0.895
-0.856
-1.583
-1.516
-2.463
-2.362
11 -3.538
-3.396
-4.805
-4.616
h3 kh2.06 1.865
hD
i 103
i 1.528 hD -6.266
-6.023
s r k log ...
i si 41 v 56 m 100
12
0
Factorul pseudo-skin geometric al unei sonde inclinate 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-1

-2

-3
h=50
-4 h=75
h=100

-5

-6

-7
Unghiul de inclinare

APLICATIA 3

Problema 1

La o sonda care produce titei se efectuaeaza o testare a sondei la deschidere in urma


carueia s-a obtinut urmatoarele date:

13
Timpul Presiunea p= p i pd
ore bar bar
0 304 0
0.06 303.7 0.3
0.07 303.5 0.5
0.09 303.2 0.8
0.1 303 1
0.12 302.8 1.2
0.13 302.5 1.5
0.14 302.2 1.8
0.15 302 2
0.16 301.5 2.5
0.18 301 3
0.19 300.5 3.5
0.22 300 4
0.24 299 5
0.3 297 7
0.35 295 9
0.5 290 14
0.8 280 24
1.2 268 36
1.5 265 39
1.7 260 44
1.9 256 48
2 254 50
2.56 252 52
4.01 251 53
4.82 249 55
5.78 248.7 55.3
6.94 248.2 55.8
9.32 247.7 56.3
9.99 247.2 56.8
14.4 246.3 57.7
17.3 245.9 58.1
20.7 245.5 58.5
24.9 245.1 58.9
29.8 244.7 59.3
35.8 244.3 59.7
43 243.8 60.2
51.5 243.5 60.5
61.8 243.1 60.9
74.2 242.7 61.3
89.1 242.3 61.7
107 241.9 62.1
128 241.5 62.5
154 241.1 62.9
185 240.6 63.4
222 240 64

14
266 239.3 64.7
319 238.5 65.5
383 237.5 66.5
460 236.4 67.6

De asemenea se cunosc urmatoarele date:

Presiunea initiala pi=304 ;


Vascozitatea titeiului: =1.3 cP ;
Factorul de volum b=1.2;
Compresibilitatea CT =96.5 106 1 / ;
Grosimea medie a stratului h=20 m;
Porozitatea =22 ;
Raza sondei r s =0.1 m;
Debitul de titei al sondei Q=60 m3 / zi;

Folosind metoda conventionala de interpretare a masuratorilor de presiune in sonda, sa


se determine parametrii sondei si ai zacamantului.

Pasul 1.

100

10
p, bar

0.1
1 10 100 1000
Timpul, ore

Fig. 3.1. Diagrama in coordonate log-log de variatie a caderii de presiune, p in functie de timp.

Pasul 2.

Se alege un punct de coordonate aflat pe dreapta de panta unitara si se calculeaza


coeficientul de inmagazinare,C.

Am ales punctual de coordonate: p=0.8 ; t 0.09 ore

15
Q b t 60 1.2 0.09
C= = =0.3375
24 p 24 0.8

Pasul 3.

Se determina timpul la care efectele de inmagazinare ale fluidului in sonda devin


neglijabile, adica la sfarsitul curbei de panta unitara.

Se poate observa ca primul punct care se abate de la panta unitara este:

t 0.1 ore

Pasul 4.

Sa se determine timpul t ns care marcheaza inceputul dreptei de coordonate semi-


logaritmice prin adaugarea unui ciclu si jumatate determinat anterior.

log(t ns )=1+1.5=0.5

Ceea ce inseamna ca timpul t ns va fi:

t ns=100.5=3.162 ore

Pasul 5.

Sa se traseze graficul de variatie a presiunii, pd in functie de timpul, t in


coordonate semi-logaritmice.
pd, bar

200
0.01 0.1 1 10 100 1000
Timpul, ore

Fig3.2. Diagrama de coordonate semi-logaritmice de variatie a presiunii dinamice in functie de


timp.
16
Pasul 6.

Se traseaza dreapta prin puncte incepand cu punctul determinat la Pasul 4.

Pasul 7.

Se determina panta dreptei, a si presiunea la o ora.

p 251238
a= = =6.43 ciclu
log(t) 2.50.603

( pd ) t=1 h=250.2
Pasul 8.

Se calculeaza capacitatea de curgere , kh.

21.5 Q b 21.5 60 1.3 1.2


kh= = =3129 mDm
a 6.43

kh 3129
k= = =156.45 mD
h 20

17
p i( pd )t=1 h
s=1.151
( a (
log
k
) )
C T r 2s
+3.1 =3.156

pskin =0.868 a s=17.614

Eficienta curgerii:

pi( p d )t =1h pskin


E= =0.672
pi( pd )t =1 h

Indicele de productivitate:

Q
IP= =1.65
pi( p d )t =1 h pskin

Problema 2

O sonda care produce titei a fost inchisa pentru efectuarea unui test de refacere a
3
presiunii. Inainte de inchidere sonda a produs la debit constant de 40 m /zi . Datele
inregistrate in timpul inchiderii sondei sunt prezentate in tabelul 2. La aceasta sonda se mai
cunosc urmatoarele date:

Grosimea efectiva a stratului, h=17 m;


Compresibilitatea, =220 106 1/ ;
Vascozitatea titeiului, =0,65 cP;
Factorul de volum, b=1,224 ;
Debitul sondei inaintea inchiderii, Q=40 m3 / zi ;
Porozitatea, m=20 ;
Cumulativul de titei extras pana la inchiderea sondei, N =22573 m3

Tabelul 2

18
Timpul, ore Presiunea, t p + t log t p
bar log
t
0 242.62 0 0 0
0.15 253.725 4.9583 -0.8239 11.105
0.20 256.6897 4.8334 -0.698 14.07
0.30 261.9986 4.6573 -0.522 19.379
0.40 266.5491 4.5324 -0.39 23.929
0.50 270.2722 4.4355 -0.301 27.652
1 282.8895 4.1345 0 40.269
2 293.0248 3.8335 0.301 50.405
4 297.851 3.5325 0.602 55.231
6 299.23 3.3565 0.778 56.61
7 299.5058 3.2896 0.845 56.886
8 299.9195 3.1315 0.90 57.3
12 300.8847 3.0556 1.07 58.265
16 301.5052 2.9308 1.204 58.885
20 301.9189 2.8080 1.301 59.299
24 302.2636 2.7550 1.380 59.644
30 302.8842 2.6583 1.441 60.264
40 303.2289 2.5327 1.602 60.609
50 303.5047 2.4371 1.698 60.885
60 303.7115 2.3555 1.778 61.091
72 303.8494 2.2767 1.857 61.229

1. Calculul timpului aparent de productie.

N 22573
t= = =564.325 zile=13543.8 ore
Q 40

2. Sa se reprezinte grafic pe baza datelor din tabelul 2 in coordonate


t p+ t
semilogaritmice (
ps=f log
t )
, respectiv ps=f ( log t ) in vederea

aplicarii metodei Horner, respectiv MDV, unde t=t nt 0 , pentru n=1,2k


puncte de masura.

Metoda Horner:

o Se calculeaza caderea de presiune


o Se reprezinta grafic caderea de presiune in functie de timp, in coordonate dublu
logaritmice.

19
70

60

50
caderea de presiune

40

30

20

10

0
1 10 100
tmpul

Fig.3.1.Diagrama in coordonate log-log a variatiei caderii de presiune in functie de timp.

o De pe dreapta de panta unitara se citesc urmatorii parametri:

t=0.30 ore

p=19.379

o Coeficientul de inmagazinare:

Q b t 40 1.224 0.30
C= = =0.0315
24 p 24 19.379

20
300
presiunea dinamica

250
1 10
l (_+)/

Fig. 4.2. Diagrama de tip Horner a variatiei presiunii dinamice in functie de timp.

o Se determina panta dreptei, si presiunea la o ora.

p 303.712302.2636
a= = =3.625 ciclu
t p + t 2.7552.3555
log( )
t

( pd ) t=1 h=302
p =311

o Se calculeaza capacitatea de curgere , kh.

21.5 Q b 21.5 40 0.65 1.224


kh= = =188.749 mDm
a 3.625

kh 188.749
k= = =11.102mD
h 17

s=1.151
( ( pd )t =1 h( pd )t
a
p
+ log
t p +1
( ) (
tp
log
k
) )
C T r 2s
+3.1 =13,50

pskin =0,87 a s=43,16

21
Metoda MDH

o Se traseaza graficul variatiei presiunii in functie de t in coordonate semi-


logaritmice.

310
300
290
280
presiunea dinamica

270
260
250
240
230
220
-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Fig. 4.3. Diagrama Miller-Dyes-Hutchinson de variatie a presiunii dinamice in sonda functie


de timp.

a=3.625 ciclu

( pd ) t=1 h=302
p =311

o Se calculeaza capacitatea de curgere , kh.

21.5 Q b 21.5 40 0.65 1.224


kh= = =187.73 mDm
a 3.625

kh 187.73
k= = =11.04 mD
h 17

s=1.151
( ( pd )t =1 h( pd )t
a
p
+ log
t p +1
( ) (
tp
log
k
) )
2
C T r s
+3.1 =13,48

pskin =0,87 a s=43,09

22
Eficienta curgerii:

pi( p d )t =1h pskin


E= =0.298
pi( pd )t =1 h

Indicele de productivitate:

Q
IP= =2.36
pi( p d )t =1 h pskin

APLICATIA 4

Manometrul de fund (Bottom hole pressure gauge)


Manometrul este un instrument de msur folosit pentru msurarea presiunilor absolute
sau a suprapresiunilor fizice (n raport cu presiunea atmosferic) din spaii nchise (sonda,
cazane, instalaii industriale alimentare/chimice/petroliere). Performanta manomereor de fund
depinde de parametrii statici si dinamici. Echipamentul de masura a presiunii consta in
traductorul de presiune, electronicele asociate si telemetrice. Fiecare component infulentand
calitatea masuratorii.

23
24
25
26
27