Sunteți pe pagina 1din 22

Cum să îŃi înveŃi câinele să nu mai muşte

Cum să îŃi înveŃi câinele să nu mai muşte

LecŃia 1 De ce musca micii catei?

“Pentru fiecare acŃiune există o reacŃie opusă şi egală”. Legea a treia a lui Newton.

Nu fi surprinsi că o carte despre dresajul câinilor începe cu o lege veche din fizică. Newton a enunŃat aceasta lege care se poate aplica şi în alte cazuri, inclusive dresarea căŃeluşilor.

Ştiu că te întrebi: Cum acŃioneaza această lege aici?

MulŃi oameni încearcă să găsească rezolvari la probleme fără să ştie exact cauza acestora.

MulŃi posesori de câini au încercat să oprească micii căŃeluşi din muşcat fără să ştie, în prealabil, de ce muşcă aceştia. Conform lui Isaac Newton, orice acŃiune este rezultatul unei reacŃiuni opuse.

Totul se întamplă cu un motiv şi cu un scop. CăŃeluşul tău va muşca din cauza unor motive, pe care dacă le studiaŃi, vă vor ajuta în a modela un bun prieten.

Principalul motiv este acela că îşi schimbă dinŃii.

Perioada în care le cresc dinŃii noi este, de cele mai multe ori, între 4 sau 6 luni până la 10 luni. O asistentă dintr-o maternitate mi-a povestit odată cum micuŃa ei fiica a trecut prin aceasta perioadă.

Cât de dureros a fost pentru micuŃă

pentru căŃeluşi în această perioadă, cu toŃi acei dinŃi atârnându-le

în gură.

Asemenea, este dureros şi

Fălcile căŃeluşilor sunt slabe şi, ca să inhibeze forŃa rezultată din creşterea noilor dinŃi, ei rod şi chiar muscă în joacă ca să înmoaie gingiile în jurul dinŃilor.

CombinaŃia de fălci slabe, dinŃi foarte ascuŃiŃi şi căŃeluşii dornici să muşte dă naştere la multe muşcături în joacă, care pot fi dureroase şi de asemenea pot cauza răni serioase. Astfel, căŃeluşul în creştere învaŃă despre forŃa muşcăturii lui, înainte să i se dezvolte fălcile – care pot produce răni foarte serioase.

Cu cât un căŃeluş are mai multe şanse să muşte în joacă o persoană sau alŃi câini sau alte animale, cu atât mai mult control asupra muşcăturii va avea când e adult.

Pentru căŃeluşii care cresc în lipsa interacŃiunii dese cu alŃi caini sau alte animale, responsabilitatea predarii controlului asupra muşcăturilor revine stăpânului.

ToŃi căŃeluşii iubesc să se joace prin a apuca sau a roade orice lucru pe care îl pot lua între dinŃii lor ascuŃiŃi. Aceşti dinŃi ascuŃiŃi sunt principalul motiv pentru care cateluşii muşcă, învăŃând astfel să îşi controleze forŃa cu care muşcă. Normal, acest lucru se învaŃă în timpul alăptării, mama poate să rostogoleasă căŃeluşul ca să-l corecteze sau pur şi simplu se ridică şi plecă.

Lipsa socializarii la căŃei

E foarte important să te socializezi cu căŃelul tău daca vrei să ai un un căŃel fericit. Lipsa socializării cu mediul înconjurator, copii tăi şi alŃi oameni, începând de la vărsta de 3 săptămâni până la 3 luni, poate duce la mârâit şi apoi la muşcat. Astfel, interacŃiunea corespunzatoare este foarte importantă.

În afara creşterii dinŃilor şi a socializării, ŃineŃi minte ca micii căŃeluşi explorează şi recunosc obiectele din mediul înconjurator cu gurile lor.

Articolul expertului:

De ce catelusii musca? de Susan Bulanda M.A.

ToŃi căŃeluşii vor apuca cu dinŃii, acŃiune pe care mulŃi o confundă cu muşcatul. Cea mai bună metodă în a opri un căŃeluş din muşcat este să acorzi acestuia fundamentul ideii de a nu muşca. Tot ce trebuie să faci este să îl laşi cu mama şi cu fraŃii lui măcar până ajung la varsta de 12 saptamani. In acest fel, mama căŃea îl va învăŃa pe micul căŃel cea mai importantă lecŃie – inhibarea muşcăturii.

În cazul în care căŃeluşul e luat de lângă mama sa înainte de 12 săptămâni sau în cazul în care căŃeluşul tinde să apuce cu dinŃii mult prea des, stăpânul poate face prea puŃin să ajute căŃeluşul să înveŃe această lecŃie importantă. Primul lucru pe care stăpânul trebuie să-l facă e să înŃeleagă natura muşcăturilor de căŃel.

Stăpânul trebuie să realizeze că ei nu au mâini ca şi oamenii. Din acest motiv, toată explorarea şi manipularea mediului înconjurător este făcută cu ajutorul gurii (asemanator cu un copil mic). Stăpânul responsabil învaŃă diferenŃa dintre apucat şi muşcătura agresivă.

Cei mai mulŃi căŃeluşi nu muşcă adevarat. Dacă da, atunci stăpânul tebuie să gândească bine înainte să păstreze un căŃeluş ca acesta. Astfel de căŃeluşi pot fi foarte greu de controlat când ajung adulŃi.

Apoi, stapânul trebuie să înŃeleagă că micul căŃel nu ştie cum să se comporte în preajma oamenilor. Până acum, căŃeluşul nu are prea multă experienŃă de viaŃă, în afara interacŃiunii cu familia lui canină. Din acest motiv, pedepsirea unui căŃel pentru că îşi foloseşte gura în a manevra lucrurile e ca pedepsirea unui copil pentruc că nu ştie să rezolve ecuaŃii matematice avansate.

Urmatorul aspect pe care stăpânul trebuie să-l înŃeleagă e că toŃi câinii, şi în special căŃeii, rod lucruri. Vor roade aproape orice le intră în gură. De aceea, stăpânul terbuie să “blindeze” locurile pe unde căŃeluşul îşi va petrece timpul. Cei mai mulŃi căŃei nu ştiu ce e bine să muşte şi ce nu.

CăŃelul trebuie învăŃat anumite reguli referitoare la interacŃiunea cu oamenii. În acest scop, proprietarul trebuie să-i dea doar obiectele pe care căŃelul le poate roade. Acestea pot fi făcute din orice material cu excepŃia celor pe care nu vreŃi să le roadă căŃeluşul.

De exemplu, dacă nu vă vreŃi pantofii bucăŃele, nu le daŃi jucării de piele. Dacă nu vreŃi mobila roasă, nu le daŃi jucării de cârpă sau frânghie. Din mitove de siguranŃă, nu daŃi căŃeluşilor oase sau alte părŃi de animale.

Cele mai bune obiecte pentru căŃeluşi să le roada sunt făcute din plastic sau cauciuc. Acestea nu miros, nu gustă la fel cu nimic din lucrurile pe care le aveŃi d-voastră. Făcând acest lucru, căŃelul face clar distincŃia între ce e bine de ros şi ce nu e.

În cazul în care căŃeluşul apucă orice parte din corpul vostru în gură, spuneŃi blând căŃeluşului să nu facă asta şi daŃi-i obiectul corect să îl apuce cu dinŃii. La fel şi pentru obiectele necorespunzătoare pe care căŃeluşul ar vrea să încerce să guste. Nu încercaŃi să trageŃi sau să smulgeŃi obiectele din gura căŃeilor. AŃi putea răni căŃeiul, sau chiar să smulgeŃi un dinte sau doi. VeŃi activa, de asemenea, reflexul căŃelului de a încleşta fălcile ceea ce sunt sigur că nu vreŃi să faceŃi.

Trăgând de lucrurile din gura căŃelului ar putea să înveŃe căŃelul concursul de tras. Când un căŃel apucă ce trebuie sau când lasă din gura ce nu trebuie, să îl lăudaŃi imediat că ce face e bine. AmintiŃi-vă că un căŃel nu ştie ce e bine sau ce nu.

Dacă un căŃel prezintă un comportament agresiv, ca mârâit, arătatul dinŃilor, ochi ficşi, şi limbaj corporal ameninŃător, consultaŃi imediat un specialist în comportamentul câinilor (chiar dacă acest comportament este acceptat pentru specia lui).

Comportamentul agresiv nu va dispărea singur, cum nici câinele nu va învăŃa cu trecerea anilor. Cea mai mare greşeala a proprietarilor de câini este aceea că întreŃin acest comportament şi speră ca va fi mai bine când câinele va mai avansa în vârstă. Agresivitatea doar se înrăutăŃeşte cu timpul.

Nu incercaŃi să corectaŃi un căŃel care are probleme de agresiune fără să consultaŃi unu profesionist. MulŃi consideră că multa iubire sau un comportament corecŃionist va rezolva problema. Astfel nu va fi corectată nici o manifestare agresiva a unui câine, la orice varstă s-ar afla. Stăpânii acestor căŃeluşi sunt naivi crezând că pot să rezolve aceste probleme singuri.

Un stăpân responsabil va învăŃa să facă diferenŃa între apucat, muşcat în joacă şi agresiune. Apucatul este echivalent cu învăŃatul pentru un căŃel şi cei mai mulŃi căŃei se vor juca. Pe masură ce un catel va creşte, cei mai mulŃi îşi vor exprima afecŃiunea faŃă de stăpâni cu ajutorul gurii lor. Stăpânul bun va recunoaşte asta şi va constriu o relaŃie puternică cu câinele.

Un stăpân responsabil nu va tolera comportanentul agresiv nici de la un căŃeluş, nici de la un câine matur. Un câine ce a socializat bine, a fost crescut bine nu va simŃi nevoia să acŃioneze agresiv.

Un caine ce alege să acŃioneze aşa demonstrează că stăpânul are o problema în comportamentul său cu oamenii. Sunt cazuri în care câinele a fost învăŃat să acŃioneze greşit în anumite situaŃii. Sau câinele decide să fie agresiv atunci când nu trebuie.

Sa nu pierdeŃi din vedere faptul că toŃi câinii fac ceea ce simt că e corect în orice situaŃie. Cea mai bună cale să evitaŃi problemele e să nu le lăsaŃi să se producă.

LecŃia 2 Muscaturi de caini: Cauzele

E important să înŃelegeŃi cauzele ce duc la rănirea prin muşcare înainte să gândiŃi măsuri preventive pentru reducerea muşcăturilor dacă nu oprirea totală a muşcatului.

După ce am discutat motivele pentru care căŃeii muşcă, vom discuta cauzele pentru care câinii adulŃi muşcă. Trebuie să ştii că un căŃel care nu a fost învăŃat să îşi inhibe muşcatul va ajunge mai mult ca sigur un câine care muşcă.

Căinii vor muşca din cauza:

DominanŃă şi autoritate:

Câinii vor muşca ca să stabilească conducătorul şi ordinea între ei.

Sunt predispuşi în a folosi dinŃii pentru a stabili cine e mai puternic, iar dorinŃa de putere este o trăsătură genetica la toŃi câinii. Acest comporatament dominant este rezultatul instinctului de supravieŃuire.

Mesaj de atenŃionare:

Câinii trimit, de obicei, mesaje de avertizare prin muşcături uşoare înaintea unui atac serios. În cazul în care călcaŃi pe un câine sau doriŃi să-l mişcaŃi de pe pat din orice motiv, tebuie să ştiŃi la ce să va aşteptaŃi.

SiguranŃă şi protecŃie:

Unii caini se simt în nesiguranŃă ca rezulatat al unor acŃiuni omeneşti, ca invadarea teritoriului unui câine, călărirea lui, manifestarea unor poziŃii feroce, suflarea în faŃa lui, dacă îi luaŃi

mâncarea, deranjaŃi sau luaŃi puii unei căŃele. Ei cred ca aceste acŃiuni ale omului pot să le facă rău.

Poate proveni şi dacă stă legat o perioadă lungă de timp. ÎnlănŃuirea prelungită poate cauza probleme psihologice şi astfel câinele afectat nu ştie cum să se comporte când nu e legat. Şi ca să se protejeze, ei recurg la agresiune.

Lipsa unui antrenament pozitiv:

Muşcăturile sunt rezultatul lipsei unui antrenament pozitiv. Unii stăpâni folosesc metode brutale, care induc frica, chiar dureroase şi asta doar pentru a dresa un câine. Aşa că dacă nu socializaŃi câinele cu alŃi oameni şi alŃi câini, aşteptaŃi-vă la muşcături oricând.

Din frică:

La fel ca oamenii, dacă un câine simte că se află într-o situaŃie ameninŃătoare, vor încerca să se apere. Aceasta în special faŃă de străini. Astfel, ameninŃând un câine sau familia proprietarului lui, aplecarea când se odihneşte, îmbrăŃişarea lui când doarme, necajirea sau trezirea unui câine va avea sigur ca răspuns o muşcătură.

Durere fizica:

În funcŃie de gradul de durere, un câine va muşca un stăpân îndrăgit, un membru al familiei sau un vecin când suferă de probleme fizice ca şi dezechilibrele chimice din creier, infecŃii externe ca otita, tumori, defazare a soldurilor, etc.

Un câine care se luptă va fi sigur într-o condiŃie dureroasa şi încercarea de a opri lupta va rezulta mai mult ca sigur într-o muşcătura.

LecŃia 3 Cum să recunosc semnele de avertizare?

Înainte de a muşca, un câine va manifesta mesaje de avertizare care, dacă sunt înŃelese, vor preveni o muşcătură. Ei le prezintă foarte clar prin limbaj corporal când sunt infricoşaŃi sau ameninŃaŃi.

Vă sfătuim să urmăriŃi şi să ascultaŃi semnalele de avertizare atunci când un caine e supărat. Să fie clar că un câine sănătos nu va muşca niciodată fără să fie provocat. Oricum, dacă un câine muşcă fără a fi provocat, cereŃi ajutor profesional imediat.

Mai jos sunt enumerate semne de avertizare pe care un câinel le dă:

Când urechile sunt ciulite

Când picioarele sunt Ńinute într-o poziŃie fixă şi încordată

Când îşi ridică blana, urechile drepte şi coada ridicată

Când mârâie şi latră cu dinŃii arătaŃi

Când se uită fix la faŃa omului

Când se linge pe falcă când va apropiaŃi sau interacŃionati cu el

Când un câine începe a se scărpina sau a se linge brusc

Când

un

câine

îşi

balansează încet

coboară

coada

Ńinută

Ńeapănă

şi

o

Când un câine sta putin pe varfuri

Când corpul câinelui este Ńinut Ńeapan şi aplecat înainte spre Ńintă

Când un câine mârâie cu dinŃii vizibili

Când câinele se ghemuieşte

Când coada este Ńinută complet sub corp

Când câinele e blonav sau bătrân

Când se ridică şi se depărtează de d-voastră

Dacă vă priveşte şi apoi se uită în altă parte

Atunci când cască dacă vă apropiaŃi

LecŃia 4 Cum sa invatati un catel sa nu mai muste

Muşcatul este normal pentru căŃeluşi şi rareori cauzează răni serioase, însă e foarte important ca acest comportament să înceteze înainte să ajungă adult. După cum ştiŃi, atunci poate răni serios.

Sunt metode care inhiba muşcatul la căŃei, însă nu vor funcŃiona peste noapte.

Ar fi recomandat să începeŃi să dresaŃi căŃelul devreme, începând cu vârsta de 6 luni şi aveŃi grijă să-l înscrieŃi la o şcoală de supunere de la vârsta de 6 luni.

Mai jos sunt enumerate câteva ponturi de dresaj de care puteŃi dispune. În cazul în care căŃeluşul d-voastra deviune agresiv în loc să se retragă, consultaŃi un profesionist pentru protecŃia d-voastră şi a căŃelului.

Prima şi cea mai bună cale de a dresa un căŃel să nu mai muşte e să faceŃi ce ar fi facut si alti catei daca ar fi in aceeasi situatie.

Cateii invata de obicei inhibarea muscatului de la mamele lor si de la frati. Unii oameni isi iau catei mai mici de 8 saptamani, ceea ce nu e indicat, acesti catei ne invatand bazele unui comportamentu bun.

Cand un catel isi musca fratii, acestia vor scheuna si vor fugi. Aceeasi metoda poate fi aplicata si in cazul d-voastra. Cand catelsul musca, strigati tare, cu un ton asemanator AU! Fixati catelul cu ochii si plecati din acel loc. Astfel, puteti arata ca ignorati comportamentul care nu va place. Persistati in folosirea acestei metode si sfatuiti familia sa faca la fel. Daca nu se schimba catelul, puteti folosi metoda “Time out”. Il duceti la cosul lui si plecati din camera pentru 10 minute.

Un alt mod de a folosi aceasta metoda este acesta; cand musca, zpuneti “nu” si tineti-i usor gura inchisa. Asa va invata sa-si tina gura inchisa. Cum catelul este o creatura sociala, spunand nu,

folosind tonul special, tinandu-i gura inchisa sau plecand il va invata ca pierde un partener de joaca.

Este important in metodele de mai sus sa mentineti contact vizual cu micul catel cand spuneti “nu” si tonul vocal. Tonuri amuzate sau razande vor functiona foarte greu.

Cum am mai spus apucatul cu dintii si muscatul la catei sunt rezultatul aparitiei dintilor. Cateii apuca cu dintii, rod si chiar musca pentru a scade disconfortul provocat de cresterea dintilor noi. Datoria d-voastra ca stapan este de a planifica o solutie care sa amelioreze impactul asupra d-voastra si a posesiilor d-voastra. Cel mai bun mod de a face asta este de a da catelului laternative mai bune de mestecat in loc de degetele sau membrele d-voastra. Puteti cumpara jucarii ca: mingii tari de cauciuc, oase streilizate, oase de nylon, franghii innodate de la magazine de animale de companie.

Cu un ton scazut puteti spune ”nu” si poi sa il duceti intr-o zona neutra unde puteti sa-I dati oricare din jucariile de mai sus.

Laudarea catelului de oricate ori comportamentul va satisface este cel mai bun mod de a il invata ce e bine. El va vrea sa primeasca in continuare lauda si recompensa. Asa ca atunci cand se joaca bine si cum trebuie, laudati-l.

Alta metoda e ceea ce se numeste comanda de “jos”. Se face astfel: lauti o mana de mancare uscata pentru catei. I-o aratati si apoi inchideti pumnul si spuneti “jos”. Observati ce se intampla. Dupa cateva secunde, in cazul in care catelul nu s-a apropiat de mana d-voastra, spuneti “ia” si ii dati o bucata sa manance. Astfel il invatati ca “jos” inseamna ca nu are voie sa se atinga de acel obiect.

Exersati zilnic si acordati-i destul timp sa se joace. Va fatuim sa aveti un interval specific de joaca. Catelul mereu va astepta aceasta perioada si nu va fi prea dornic de atentie in alt interval de timp, astfel limitand tendinta de a musca. Astfel i se va accelera aparitia dintilor noi si il va face sa se simta nu prea confortabil. Veti putea sa-i distrageti atentia de la durere invatandu-l trucuri noi si luandu-l la plimbare. Veti crea si o legatura stransa cu el de asemenea.

Invatati toti mebrii familiei sa nu joace jocuri dure ca si lupta cu odgonul sau wrestling care pot incuraja comportament agresiv, deci muscaturi. De asemenea, invatatii sa persiste in regula de “fara muscaturi“. Cativa catei vor reactiona doar la comenzi verbale. In acest caz, va saftuiesc sa folositi o metoda numita ”cutia zgomotoasa”. Pentru a aplica aceasta metoda, aveti nevoie de o cutie in care puneti cativa banuti si o inchideti bine. Cand catelul incepe sa o ciupeasca, folositi o comanda verbala, agitati cutia si aruncati-o langa el. Aceasta va face comanda mai efectiva. Cand se opreste, laudati-l si dati-I o jucarie de ros. Ii va place.

Puteti de asemenea sa aplicati ceva urat mirositor pe maini. Mere amare, suc de lamaie, sos de tabasco printre altele sunt bune. Astfel va invata ca nu e bine sa va muste de mana.

Oprirea catelusilor din a musca

CăŃeluşii muşcă. E un comportament normal.

Trebuie sa învete cum sa-si controleze falcile si sa dezvolte inihbitia muscaturii pentru momentele in care sunt intr-o situatie stresanta si musca inainte sa gandeasca, vor fi in stare sa controleze forta muscaturii si, cu speranta, sa nu muste prea tare din greseala mai tarziu in viata.

Cateii invata sa nu muste prea tare de la mama lor si de la frati. Daca un catel musca prea tare si celalalt scheuna, distractia se opreste. Daca isi musca mama prea tare, lectia poate fi si mai dura.

Cu cat mai mult un catel sta cu mama sa, cu atat mai bine. Nu luati un catel inainte de 8 saptamani de viata preferabil 12 saptamani.

Astfel, catelul va invata de la mama sa si veti avea o treaba mai usoara de facut. De asemenea, va invata sa comunice cu alti catei si e mai putin probabil sa muste sau sa lupte cand nu reuseste sa comunice cu alti caini ca si adult.

Lectiile invatate de la mama sa nu pot fi predate de un om, asa ca nu luati un catel mai mic de 8 saptamani si nu cumparati unul de la

un magazin de animale. Cateii din magazine pot fi luati din culcus cu cateva saptamani inainte sa-i fi vazut in magazin.

Numai daca nu putei contacta direct crescatorul si sa obtineti cretificatul de nastere al catelului, nu puteti sa stiti exact varsta catelului. Un bun crescator nu va lasa cateii sa plece decat dupa 8 saptamani iar cei cu adevarat buni ii vor tine 10-12 saptamani.

Puteti imita un scheunit cand catelul va musca si aceasta va invata ca sunteti prea fragil sa suportati muscatura. Puteti inlocui mana cu o jucarie si astfel catelul va invata ca nu poate sa muste piele umana dar jucariile da.

Aceasta metoda functioneaza cu cei mai multi catei, dar altii pot fi incitati de scheunit si sa muste si mai tare.

Puteti de asemenea sa ii distrageti atentia unui catel care musca. Prefaceti-va ca suntei un copac si ignorati catelul pana inceeaza muscatul. Redati-i atentia cand incepe sa se comporte cum trebuie.

Un mod de a accelera procesul cu un catel care e hotarat sa muste e sa puneti unt de alune pe degetele d-voastra. Catelul va linge fiindca este cel mai eficent mod de a obtine dulcele. Puteti apoi sa replicati cu “pupicii”.

Aveti rabdare

Muscaturile cateilor - toti cei noi in dresajul cateilor, va rog cititi!

Rabdare, rabdare, rabdare!

Cam atat puteti face in legatura cu catelul d-voastra – si functioneaza. Dar ca sa functioneze, tebuie sa ignorati orarul d- voastram si sa realizati ca lucrati cu un copil – un catelus care nu intelege limba umana, si care are muscatul si apucatu cu dintii adanc inradacinate in sistemul lor. Totul revine la 1) timp si 2) rabdare.

Aveti rabdarea de a le acorda timpul sa inteleaga ce se intampla ori ce increcati sa le spuneti.

Am folosit cele de mai sus cu un Norbert de 10 luni. A inteles in cateva saptamani. Are o gura foarte moale acum – si cum e jumatate terrier, recunoscuti pentru falcile lor tari – inseamna mult! Isi cunoaste puterea falcilor – vad asta cand se joaca cu Nessa si cu familia noastra.

Inca verifica daca mama are acea “piele de hartie” pe care i-am creat-o in minte. Dap! Inca are – draci! Nu ma pot juca dur cu ea – dar arunca o mice rea! Du-te! Ocazional, noaptea,ar vrea sa mai ciupeasca degetul meu mare, ca atunci cand ii dadeau dintii, asemenea cu suptul degetului mare. Parea ca il relaxeaza, nu durea si se oprea dupa cateva secunde.

Nessa, dupa 2 saptamani de lucru a primit un compliment foarte important atat pentru ea cat si pentru mine. Lindsay, cineva de la Clicker Solutions a adus caini ei sa se joace. Nessa o apuca de degete iar Lindsay i-a laudat gura “moale”. Nessa fiind un copil care inca incearca sa cuprinda conceptele inhibitiei muscaturii!

Daca astept sa isi perfecitoneze inhibitia asupra muscatului in curand? Sigur ca nu! Exact cand cred ca a prins idea, e pana la peste cap in ros. Asa ca o sa cumpar multe jucarii de ros si continui si voi avea in cateva luni un caine cu un control bun.

Rabdare lume! Continuati cu metodele care merg. Progresul va veni treptat, ar trebui sa vina. Spun ar tebui fiindca mereu exista excepŃii de la reguli.

Catelul meu inca roade, ce sa fac?

Mai intai, tineti minte ca e ceva natural pentru catei sa roada. Catelul nu face asta sa va enerveze, ci doar fiindca e o functie normala a unui catel, ca si a unui copilas. Retineti asta si aveti grija sa nu loviti sau sa pedepsititi aspru un catel pentru ceva natural pentru el. Orice intra in gura lui este mestecat.

Jucarii!

Ce trebuie sa facem e sa me asiguram ca stie catelul ce e bun de ros si ce nu. Aveti grija sa asigurati o varietate de jucarii de ros. Oasele de nylon sunt excelente, dar feriti-va de cele cu puncte ascutite pe ele. Priviti atent! Cand umflaturile de la capete au disparut, aruncati-le. Mai sunt inele de Nylon care costa mai mult dar dureaza mai mult. De curand, producatorii fac oasele din legume si arome de carne. Acestea sunt si mai bune deoarece catelul poate manca toata chestia.

Invatati-va catelul ce poate sa roada!

Mereu sa aveti una din jucariile catelului la indemana. De fiecare data cand el roade ceva ce nu ar tebui, spuneti-i ferm “nu” si dati-i una din jucariile lui. Cand incepe a roade ce trebuie spuneti “bun catel”. Astfel invata ce e acceptabil si ce nu.

Metoda “AU”

Oricand catelul musca, si in special in timpul jocului, spuneti “AU” si imediat opriti-va din joaca. Asa intelelge catelul ca aceasta muscatur e inacceptabila.

Metoda “Blindaj anti-catel”

Folositi-va mintea in a tine catelul departe de obiecte ce nu vrei roase. Daca roade pantofi, tineti-i in dulap cu usa inchisa. Tineti cartile si alte obiecte usor ce pot fi roase undeva unde catelul nu ajunge. Eliminati orice obiect tentant si neadecvat.

Cutia cu jucarii a catelului

Puteti tine toate jucariile catelului intr-o cutie speciala. Este la indemana cand aveti nevoie de una. Catelul va invata in cele din urma unde e si isi va lua una singur. Din cand in cand, puneti cate o bunatate in cutie pentru a obisnui catelul sa o caute

Aveti grija sa-l laudati oricand catelusul face ce trebui si roade jucariile lui, sta cand i-ai spus, etc

Cum să inveŃi căŃeluşul să nu muşte

Unui căŃeluş îi place să muşte şi să roadă orice intra în universul

său. La fel ca saritul, muscatul e o joaca intre fraŃii căŃei. Muşcatul

îl invata de asemenea cum sa-si foloseasca principala lor arma de

vanat, dintii. Din nefericire, acest comportament este importat cele

mai multe ori in interactiunea lor cu membrii noii case.

Catelusii au dinti foarte acutiti iar o muscatura sau o ciupitura poate rani. In afara de faptul ca aduce durere, o muscatura poate fi terifianta pentru un copil mic.

Cateva metode spre a elimina acest comportament nedorit:

Tinand gura inchisa

Cea mai simpla metoda in a opri acest comportament este sa prinzi gura cateluslui si sa o tineti inchisa. In timp ce tineti gura inchisa spuneti o singura data, ferm, “nu”, pe un ton scazut. Ca sa

ii tineti gura inchisa, de obicei, o prindeti cu degetul mare deasupra botului catelului si degetele sub bot.

Tinand gura inchisa pentru 4 sau 5 secunde e suficient iar catelul scoate sunete specifice. Nu incercati sa le provocati durere; nu e nevoie sa strangeti ferm botul catelului. Dupa ce dati drumul catelului, nu comentati despre acest lucru dar reintoarceti-va la ce faceati inainte.

Ii va lua cateva incercari catelului ca sa se prinda, dar animalul va intelege in curand ca muscatul ii va inchide gura.

Nu e recomandat in a lasa copii sa foloseasca aceasta metoda. Copii se pot rani pe ei sau pe catel.

Raspuns speriat si redirectie

Imediat cum catelul musca, scoateti un sunet instant, acut, tare scheunat. Asa imitati sunetul pe care l-ar fi facut fratii lui daca ar fi

fost muscati. Daca sunetul e ascutit si instant, catelul se va speria si va inceta acest comportament. Daca e facut cum trebuie, catelul isi va lua imediat gura si va parea uluit. Atunci, dati-i o jucarie pe care sa o muste.

Aceasta metoda redirectioneaza obiceiul catelului de a musca catre minge, jucarie. Catelul invata ca nu e distractiv sa musti; oricum, rosul jucariei este in regula. Ar putea fi necesar sa repetati acest proces de mai multe ori in timpul jucatului catelului. Daca scheunatul nu functioneaza, chiar il incita pe catel, incercati alta metoda

Incetati imediat ce faceati si plecati din camera cand catelul musca. Dupa mai multe plecari, catelul invata ca daca musca isi pierde partenerul de joc si nu e distractie asa.

Important! Indiferent de ce metoda folositi, nu instigati catelusul sa va muste. Jocuri ca luptele sau cand faceti cu mana in fata catelului il poate incuraja sa muste.

Lectia 5 Cum sa previi muscaturile cainilor adulti

Nu exista nici un fel de asigurare cum ca nu va musca pe nimeni niciodata cainele d-voastra. Oricum puteti reduce riscul ca un caine sa muste. Vorba din popor, e mai bine sa previi decat sa tratezi.

Dupa cum prevenirea muscatului la caini nu este doar responabilitatea stapanului, aici vom discuta masuri preventive de care pot dispune crescatorii de caini, stapanii, parintii sau chiar un membru general al publicului.

Masuri preventive pentru cei ce doresc caini

Primul lucru care trebuie sa-l faceti cand doriti sa aduceti un caine in casa dvs. E sa evaluati mediul iconjurator si stilul dvs. de viata.

Desi nu exista nici o specie care sa nu muste in nici un caz, este important pentru d-voastra sa consultati un specialist care sa decida ce specie vi s-ar potrivi. Aceasta va va scuti de multe probleme.

Stapanii de caini nu ar trebui sa cumpere un catel mai mic de 8 saptamani. Cateii mai mici de atat nu vor avea sansa sa invete inhibarea muscaturii de la fratii lor.

Cumparatul unui caine mai mare de 4 luni e putin riscant, deoarece nu puteti prevedea comportamentul cainelui. Oricum, daca va decideti sa cumparati un caine adult, aveti grija sa nu aiba antecedente de agresiune.

In caz ca vreunul dintre copii dumneavoastra manifesta frica sau anxietate in preajma cainilor, ar trebui sa mai amanati aducerea unui caine acasa. Ar trebui sa stiti asta inainte sa cereti parerea copiilor atunci cand evaluati mediul inconjurator. Daca aveti vreun copil mai mic de 6 ani, iar ar tebui sa amanati aducerea catelului.

Masuri preventive pentru stapanii de caini

Societatea Umana din USA afirma ca sterilizarea si castrarea cainilor ii face mai putin probabil sa muste. Deci e esential pentru d-voastra sa va sterilizati câinii. Facând asta, veti reduce tendinta agresiva

Ca stapan, e foarte important sa socializati cu cainele d-voastra. Daca socializati bine, e mai putin probabil sa suferiti o muscatura. Socilaizarea ii mareste increderea in sine si reduce sansa de a se simti infriosat sau agitat in conditii normal. Asa ca socializati cainele cat mai mult si cat mai bine.

Faceti aceasta si faceti-l sa se simt bine in preajma oamenilor si a altor caini.

Dresajul va va ajuta de asemenea in prevenirea muscaturilor. Va trebui sa invatati tehnici adecvate de dresaj prin cursuri speciale. Aceste cursuri va vor ajuta sa socilaizati cainele. Dresati-va cainele sa raspunda la comenzi simple ca “stai”, “las-o” sau “vino”. De asemenea dresati-l sa dea drumul la jucarii la comanda d- voastra. Daca nu faceti asta, va trebui sa i-o luati din gura. Astfel riscati sa va muste de deget.

Inavatati-l sa se comporte acceptabil prin inscrierea la cursuri de supunere. Prin acestea, el va invata sa fie servil si sa va respecte autoritatea in casa.

Jocurile dure precum incurajeaza agresiunea ar trebui evitate.

Reportati orice actiune agresiva unui profesionist, unui veterinar, unui specialist in comortamentul canin sau unui crescator reputabil pentru sfaturi.

Sa nu lasati niciodata copii singuri cu cainii.

Nu lasasti cainii sa umble singuri, fara supraveghere pentru a evita neprevazutul.

Aveti grija sa nu lasati cainii sa fuga liberi, in special in parcuri. De asemenea, cainele trebuie sa fie mereu leget in lesa. E periculos sa il lasati liber in public.

Daca il puneti intr-o situatie in care se simte amenintat sau tachinat inseaman ca o cautati cu lumanarea.

Ca si stapan, ar trebui sa il metineti in forma prin vaccinari impotriva parazitilor. Daca il doare e mai probabil sa muste. Asa ca aveti grija la sanatatea cainelui d-voastra. Folosirea pedepselor fizice il va incuraja sa foloseasca agresivitatea. Asa ca nu faceti asta.

Masuri preventive pentru parinti

Neaparat un parinte trebuie sa invete copii sa nu se apropie de caini necunoscuti, in special cand isi arata dintii.

Inavatati-i sa nu fuga sau sa tipe cand un caine se apropie de ei. Dca ei fug, cainele ii va urmari cu siguranta. Asa ca invatati-i sa stea “ca stalpul”. Sa nu priveasca un caine direct in ochi si sa nu vorbeasc cu ei atunci cand cainii maraie.

Invatati-i sa nu se joace cu un caine, chair daca e al d-voastra, in lipsa unui parinte. Si daca se joaca tot ce trebuie sa faca e sa lase cainele sa il miroasa mai intai.

De asemenea, copiii sa nu deranjeze un caini care dorm, mananca sau au grija de cateii lor.

Parintii nu trebuie sa lase copii sau bebelusii singuri cu cainii.

Inavatati copii sa nu se apropie de un caine strain si sa ceara permisiune de la proprietar inainte de a mangaia un caine.

Ca si parinte, aveti grija sa nu cumparati un caine decat daca aveti copii peste 6 ani

Masuri preventive generale pentru adulti

Nu va apropiati de un caine necunoscut sub nici o forma.

Nu fugiti de un caine.

Evitati contactul vizual direct cu cainele.

Orice caine care maifesta comportament neobisnuit trebuie raportat autoritatilor pentru controlul animalelor.

Nu deranjati un caine care doarme, mananca, are grija de cateii sai sau sta intr-o pozitie relaxata. Va considera aceasta actiune ca o amenintare si stiti rezultatul acesteia.

Permiteti unui caine sa va miroasa inainte sa il mangaiati.

Nu imbratisati sau sarutati un caine. Exprima o idee de supunere cainelui. Aceasta poate duce la comportament agresiv deoarece cainele va simti ca el e la conducere.

Nu incercati sa interveniti cand 2 caini se lupta.

Va doresc succes!