Sunteți pe pagina 1din 5

BILANT PREVIZIONAT

Nr. rd. perioada


Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.


201 + 203 + 205 +206+ 2071 +4094+ 208 - 1 57635 36637 15639
280 - 290)

II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 +


212 + 213 + 214 + 215+216+217+223 + 224 + 2 101657 76834 52011 27191
227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-2935)

III. IMOBILIZRI FINANCIARE


3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* -
296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.
4 159292 113471 67650 27191
01+02+ 03)
ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-
308+323+326 +327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-
348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/- 5
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 -
din ct.4428

II. CREANE
(ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282
+431**+437**+4382+441**+4424+din
6 203910 5000 16000 29000
ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 +
451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** -
491 - 495 - 496+5187)

III. INVESTIII (ct.501+505+506 +507+din


7
ct.508+5113 +5114-591-595-596-598)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI


8 22278 25000 40000 42558
(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.


9 226188 30000 56000 71558
05+06+07+ 08)
CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 10

DATORII SUMELE CARE TREBUIE


PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN
LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +
269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 11 4762 6241 14841 12000
+ 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII
12 221426 23759 41159 59558
CURENTE NETE (rd. 09 +10-11)

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII


13 380718 137230 108809 86749
CURENTE

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE


PLTITE NTR-O PERIOAD MAI
MARE DE UN AN
G. (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 14 200000
405+408 +419+421+423 +424
+426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481
+451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661
+473*** +509+5186+519

VENITURI N AVANS (rd.), din care: 15 176992 119319 73646 33186

1.Subvenii pentru investiii 16

2.Venituri nregistrate n avans (ct. 472) 17

CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18 200 200 200 200

1. capital subscris vrsat (ct. 1012) 19 200 200 200 200

2.capital subscris nevrsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct.


21
1031)
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22

IV. REZERVE (ct. 106) 23 40 40 40

V. PROFITUL
SAU
SOLD C 24 3486 17711 34963
PIERDEREA
REPORTAT()
(ct. 117)
SOLD D 25
VI. PROFITUL
SAU
PIERDEREA SOLD C 26 3526 14225 17252 18400
EXERCIIULU
I FINANCIAR
(ct. 121)
SOLD D 27
Repartizarea profitului (ct. 129) 28

CAPITALURI - TOTAL (rd.


29 3726 17911 35163 53563
18+21+22+23+24-25+26-27-28)
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE PRESCURTAT

AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020

1 1. Cifra de afaceri net 35000 142000 170000 180000

VENITURI DIN EXPLOATARE


2 35000 142000 170000 180000
(ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
Alte venituri din exploatare
3 22918 57673 45673 40460
(ct.741+751+758+7815)

4 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL rd.2+3 57918 199673 215673 220460

Cheltuieli cu materii prime/marfuri i


5 6000 27000 30000 31000
materiale consumabile aferente activitii
desfaurate
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 8824 52944 70000 76500

7 Chirii 10800 32400 32400 32400

8 Utiliti 5150 15360 16000 16400

Costuri funcionare birou, Cheltuieli de


9 5500 2000 3000
marketing, Reparaii/ntreinere

10 Asigurri

Impozite, taxe i vrsminte asimilate,


11 350 1423 1700 1800
Impozitul pe profit

12 Alte cheltuieli 11568 45821 45821 40460

13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12) 48192 174948 197921 201560

14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

15 Profit ( RD.4-13) 9726 24725 17752 18900

16 Pierdere (RD.13-4)

17 VENITURI FINANCIARE TOTAL

18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 6200 10500 500 500

19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() (RD,17-18) -6200 -10500 -500 -500

20 VENITURI TOTALE RD.4+17) 57918 199673 215673 220460

21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18) 54392 185448 198421 202060

22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

23 Profit ( Rd,20-21) 3526 14225 17252 18400

24 Pierdere (rd.21-20)
CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaii / lun AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020


I Sold iniial disponibil (cas i banc) 0 22728 25000 40000

A Intrri de lichiditi (1+2+3+4) 231000 340910 159000 167000

1 din vnzri 31000 141000 159000 167000

2 din credite primite 200000

3 alte intrri de numerar (aport propriu, etc.)

4 Alocaie Financiar nerambursabil 199910

Total disponibil (I+A) 231000 363638 184000 207000

B Utilizari numerar din exploatare 20362 114365 141800 162142


Cheltuieli cu materii prime i materiale
1 6000 27000 25000 33000
consumabile aferente activitii desfaurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 4412 51605 66400 80000

3 Chirii 4800 20400 32400 30142

4 Utiliti 5150 15360 16000 16000


Costuri funcionare birou, Cheltuieli de
5 2000 3000
marketing, Servicii cu terii,
Reparaii/ntreinere
6 Asigurri

7 Impozite, taxe i vrsminte asimilate

8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiii (Valoarea total
C 187910 12000
a proiectului)
D Credite 0 210500 500 500

rambursri rate de credit scadente 200000

dobnzi i comisioane 10500 500 500

E Pli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3) 0 1773 1700 1800

1 Pli TVA

2 Rambursri TVA

3 Impozit pe profit/cifr de afaceri 1773 1700 1800

F Dividende

G Total utilizri numerar (B+C+D+E+F) 208272 338638 144000 164442

H Flux net de lichiditi (A-G) 22728 2272 15000 2558

II Sold final disponibil (I+H) 22728 25000 40000 42558