Sunteți pe pagina 1din 3

ATENTIUNE I

CONCURSUL ORCAN]ZAT I)T CI-UBUL CLUMETILOR.


CONIINU t

it DttuttaE tt rt0P0/0e/?t
a-1., -r-, - ,-t-2-a-t_ I

i. O Drobln;i cr o labli dc $;
'
Alo 14 ttispozqie o labld lle ,:rh $i 32 donntouti- DoDtitlourile
srt \tit .le nt@i, incll fiew. .!ir .t. uov a etac! do|d pill lele
alhtuate de pe tdbta de $h, ln 4'?st lel, .e!e 32 tlonrinorti uor
ncotei tfute cele 64 de Ddldlel. nl. lahlei-
Tilten daud pdtdlele sUbl. h collul (t4 etkenildlile theia
tlih ttiaponolele tabtei .le tah, oin L se tede ih liqwa lt tt in
acelati btp ddtu la o pvte unrl lin ^donti^oul, Von Putea o.'eza
oore .ele 31 datnitoki rd^ase t^ o$o [el kvil sd axoperc celc A2 de
pdkdlelz a.le tablei?
Do.d s. toote, aldlali cuhl Dttn L dooedill cd tu se po.!1e I
.1,/. Cripiogralie mel.orologici

3X