Sunteți pe pagina 1din 5

INTEGRALEDESUPRAFA

1. S se determine aria suprafeei din planul 3 x 4 y z 2 0 care are ca proiecie pe planul xOy
deptunghiul 0,5 1, 4 .

2. Ssedeterminaariasuprafeeideecuaie z x 2 2 y carearecaproieciepeplanul xOy triunghiul


devrfuri 0, 0 , 1, 0 i 1,1 .

3. S se determine aria suprafeei din planul 2 x 5 y z 10 care se afl n interiorul cilindrului de


ecuaie x 2 y 2 9 .

4. Calculaiariasuprafeeidinparaboloidul z x 2 y 2 careseaflsubplanuldeecuaie z h , h 0 .

5. Determinaiariasuprafeeidinparaboloidul z 4 x 2 y 2 careseafldeasupraplanului xOy .

6. S se determine aria suprafeei din paraboloidul hiperbolic z y 2 x 2 care se afl ntre cilindrii de
ecuaii x 2 y 2 1 i x 2 y 2 4 .

7. S se calculeze y d , unde S este suprafaa paraboloidului


S
y x 2 z 2 situat n interiorul

cilindrului x 2 z 2 4 .

x d ,unde S estesuprafaasferei x 2 y 2 z 2 1 .
2
8. Ssecalculeze
S

9. Ssedetermineariasuprafeeidepesfera x 2 y 2 z 2 1 ,aflatninteriorulconului x 2 y 2 z 2 .

10. Ssedetermineariasuprafeeidinconul z x 2 y 2 careseaflninteriorulcilindruluideecuaie


x 2 y 2 2 x .

11. Calculai xy dy dz yz dz dx x y dx dy ,
S
unde S este suprafaa definit prin:

S x, y, z 3
x 2 y 2 a 2 , x 0 , y 0 , 0 z h .


12.Determinai fluxul cmpului vectorial V x i z j y k prin suprafaa S din primul octant,
delimitatdesferadeecuaie x 2 y 2 z 2 4 ,cuorientareactreinterior.


13.Determinai fluxul cmpului vectorial V 0 i y j z k prin suprafaa S (nchis) delimitat de
paraboloiduldeecuaie y x 2 z 2 cu 0 y 1 idiscul x 2 z 2 1 ,dinplanul y 1 .

Indicaiiirspunsuri

1. Suprafaa(dinplanuldat)separametrizeazcartezian, r x, y x i y j 3 x 4 y 2 k ,

N 3, 4, 1 iar N 26 iar D x, y 2

x 0,5 , y 1, 4 .Astfel:
5

26dy dx 15 26 .
4
aria S
D
26 dxdy
0 1


2. Suprafaaseparametrizeazcartezian, r x, y x i y j x 2 2 y k , N 2 x, 2, 1 iar

N 5 4 x 2 , D estetriunghiuldinplanul xOy devrfuri 0, 0 , 1, 0 i 1,1 (reprezentaigrafic!).

Astfel, D x, y 2

x 0,1 , 0 y x (integrafic).Seobine:


5 4 x 2 dy dx (...)
1

1 x
aria S
D
5 4 x 2 dxdy
0
0 12
27 5 5 .

3. Suprafaaseparametrizeazcartezian, r x, y x i y j 2 x 5 y 10 k , N 2,5, 1 iar


N 30 , D prxOy S x, y 2 x 2 y 2 9 estedisculcucentrulnorigine,deraz3.Setrecela

coordonatepolare: x r cos t , y r sin t ,jacobianuleste J r , r 0,3 i t 0, 2 .Seobine:


2

r dr dt (...) 9 30 .
3
aria S
D
30 dxdy 30
0 0


4. Suprafaaseparametrizeazcartezian, r x, y x i y j x 2 y 2 k , N 2 x, 2 y, 1 iar


N 1 4 x 2 4 y 2 , D prxOy S x, y 2 x 2 y 2 h estedisculcucentrulnorigine,derazh.

Setrecelacoordonatepolare: x r cos t , y r sin t , J r , r 0, h i t 0, 2 ;


aria S
D

1 4 x 2 4 y 2 dxdy


0 0
2 h
1 4 r 2 r dr dt (...)


6
1 4 h 1 .
3


5. Suprafaaseparametrizeazcartezian, r x, y x i y j 4 x 2 y 2 k , N 2 x, 2 y, 1 iar


N 1 4 x 2 4 y 2 , D prxOy S x, y 2 x 2 y 2 4 estedisculcucentrulnorigine,deraz2.

Setrecelacoordonatepolare: x r cos t , y r sin t , J r , r 0, 2 i t 0, 2 .Seobine:
2

1 4r 2 r dr dt (...) 17 17 1 .
2
aria S
D
1 4 x 2 4 y 2 dxdy
0 0

6

6. Suprafaa se parametrizeaz cartezian, r x, y x i y j y 2 x 2 k , N 2 x, 2 y, 1 iar


N 1 4 x 2 4 y 2 , D prxOy S x, y 2 1 x 2 y 2 4 este coroana circular cu centrul n
origine,cuprinsntrediscurilederaz1i2.Setrecelacoordonatepolare: x r cos t , y r sin t , J r
r 1, 2 i t 0, 2 .Seobine:


2
2
1 4r 2 r dr dt (...) 17 17 5 5 .
aria S
D
1 4 x 2 4 y 2 dxdy 0

1 6
7. Conformecuaiilor,axadesimetrieaparaboloiduluiiacilindruluieste Oy .Suprafaa(paraboloidului)


separametrizeazcartezian, r x, y x i x 2 z 2 j z k , N 2 x, 1, 2 z iar


N 1 4 x 2 4 z 2 iavem: y d x z 1 4 x 4 z dxdz .
2 2 2 2

S D

D prxOz S x, z 2
x2 z 4 estedisculcucentrulnorigine,deraz2.Setrecelacoordonate
2

polare: x r cos t , y r sin t , J r , r 0, 2 i t 0, 2 .Seobine:


2

x z 2 1 4 x 2 4 z 2 dxdz 2
1 4r 2 r 3 dr dt .Secalculeaz
2

1 4r 2 r 3 dr cu
2

D
0 0 0

schimbareadevariabil u 4 r 2 1 , du 8r dr iarcapeteleintegraleidevin u 1 i u 17 .Seobinenfinal: y d
60
391 17 1 .
S

8. Raza sferei este 1, se parametrizeaz suprafaa sferei folosind coordonatele sferice: x sin cos ,
y sin sin , z cos , 0, i 0, 2 . Parametrizarea este

r , sin cos i sin sin j cos k .Vectoriitangenisunt:
r x y z
r i j k cos cos i cos sin j sin k

r x y z
r i j k sin sin i sin cos j 0 k . Vectorul normal este:


i j k

N , r r cos cos cos sin sin sin 2 cos i sin 2 sin j sin cos k
sin sin sin cos 0

cunorma N sin .Obinemnfinal:

2 4
sin cos sin 3 cos 2 d d (...)
2
x 2 d sin d d .
S D
0 0 3
9. Suprafaacerutesteformatdindousuprafeeidentice(faceireprezentareagrafic!),decivom
puteaconsiderapentrucalculedoarsuprafaacorespunztoarelui z 0 iarlafinalvomnmuliaria
obinutcu2.Fie S1 suprafaacerut,pentru z 0 .Ecuaiasemisfereipozitivesepoatescriez 1 x 2 y 2 ,deciputemparametrizacartezianiavem: r x, y x i y j 1 x 2 y 2 k ,

x y 1 1
N , , 1 iar N . D prxOy S1 x, y 2 x 2 y 2
1 x2 y 2 1 x2 y 2 1 x y
2 2
2

1
estedisculcucentrulnorigine,deraz .Trecemlacoordonatepolare: x r cos t , y r sin t , J r ,
2
1
r 0, i t 0, 2 .Seobine:
2

1 1

2 1
aria S1 2 D 1 x2 y2
dxdy
0

0
1 r2
r dr dt (...) 2

2 1 .Ariasuprafeei

ceruteeste aria S 2 2
2 1 .10. Suprafaaseparametrizeazcartezian, r x, y x i y j x 2 y 2 k ,

x
x, y
y
x 1
2
N , , 1 iar N 2 , D prxOy S 2
y 2 1 estedisculcu
x2 y2 x 2 y 2

centruln 1, 0 ,deraz1.Setrecelacoordonatepolare: x 1 r cos t , y r sin t , J r , r 0,1 i
2
t 0, 2 .Seobine: aria S 1


D
2 dxdy 2 r dr dt
0

0
2 .

11. Avem o integral de suprafa de spea a doua, cu P x, y, z xz , Q x, y, z yz iR x, y, z x y . i asociem, n mod canonic, cmpul vectorial V P, Q, R , adic

V P i Q j R k xz i yz j x y k . Parametrizm suprafaa (cilindru) folosind

coordonatecilindrice: x a cos t , y a sin t , z z ,cu t 0, i z 0, h ,deciparametrizarea
2

este: r t , z a cos t i a sin t j z k iarcmpulvectorialdevine:

V P i Q j R k az cos t i az sin t j a sin t cos t k . Vectorii tangeni sunt
r r
rt a sin t i a sin t j 0 k i rz 0 i 0 j 1 k .Vectorulnormaleste:
t z

i j k

N t , z rt rz a sin t a cos t 0 a cos t i a sin t j 0 k .Produsulscalareste:
0 0 1

V N za 2 cos 2 t za 2 sin 2 t 0 za 2 ,deci:

2
h
a 2 h2

P dy dz Qdz dx R dx dy V n d V N dt dz za dz dt (...) .
2
0 0 4
S S D

12. Suprafaa din primul octant corespunde valorilor x 0 , y 0 i z 0 , deci putem folosiparametrizarea cartezian r x, y x i y j 4 x 2 y 2 k iar cmpul vectorial se rescrie

astfel: V x i 4 x 2 y 2 j y k . Deoarece sa specificat orientarea ctre interior, avem
x y x y
N , , 1 , , 1 .Produsulscalareste:
4 x2 y 2 4 x2 y 2 4 x2 y 2 4 x2 y 2

x 2
V N
4 x y
2 2

. D prxOy S x, y 2 x 2 y 2 4, x 0 , y 0 estesfertuldedisccucentrul

norigine,deraz2.Setrecelacoordonatepolare: x r cos t , y r sin t , J r , r 0, 2 i t 0, .
2

2 r 3 2 r 3
Seobine:
S
V n d
D
V N dx dy
0
2
cos 2 t

0
dr dt .Secalculeaz
4 r2
0
4 r2
dr cu

schimbareadevariabil u 4 r 2 , du 2r dr ,iarcapeteleintegraleidevin u 4 i u 0 (ateniec

vafinevoiedeinversaeacapetelor,decimaiapareunnfaaintegralei).Seobinenfinal:
4
S
V n d
3
.

13. Suprafaaestenchis,formatdin2suprafee( S1 suprafaaparaboloiduluii S 2 suprafaadiscului


din planul y 1 ). Simetria paraboloidului este fa de axa Oy iar orientarea normalei este n exterior
(convenia pentru suprafee nchise). S1 parametrizm cartezian dar ATENIE!
Pentru

y g x, z x 2 z 2 , deci vom avea r x, z x i x 2 z 2 j z k iar cmpul vectorial se

rescrieastfel: V 0 i x 2 z 2 j z k .Pentrucalculareanormalei N1 la S1 directcuformul,
aceastatrebuieadaptat,nsensulfolosiriiderivatelorparialealelui y inualelui z (formula
g g
corect n acest caz este N1 p,1, q , cu p i q , semnul apare datorit
x z
orientriinjos,adicnexteriorpentruparaboloid).Oaltvariantarficalculareavectorilor
tangeni i apoi a normalei (n acest caz NU mai este necesar schimbarea semnului, se obine

directorientareanexterior).Seobine N1 2 x i 1 j 2 z k iarprodusulscalareste:


V N1 x 2 3z 2 . D1 prxOz S1 x, z 2 x 2 z 2 1 estedisculcucentrulnorigine,deraz1.Se

trecelacoordonatepolare: x r cos t , z r sin t , J r , r 0,1 i t 0, 2 .Seobine:


2

1 2sin t
1
r 3dr dt (...) .
V n1 d 1 V N1 dx dz 2

S1 D1
0 0
Pentru S 2 folosim din nou parametrizarea cartezian, cu x x , y g x, z 1 i z z , deci

r x, z x i 1 j z k iar cmpul vectorial se rescrie astfel: V 0 i 1 j z k . Avem

N 2 p,1, q 0,1, 0 , adic N 2 0 i 1 j 0 k iar produsul scalar este: V N 2 1 .

D2 x, z 2

x 2 z 2 1 este dat n enun. Se trece la coordonate polare: x r cos t , z r sin t ,
2
rdr dt .nfinal,
1
J r , r 0,1 i t 0, 2 .Seobine: V n2 d 2 V N 2 dx dz
S2 D2
0 0

fluxullui V prinsuprafaa S este: 0 .