Sunteți pe pagina 1din 28

Maruntu Ando

Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 1/27
S.R.L.

SISTEM TEHNIC DE SECURITATE PENTRU

S.C. BRD S.A. - Targoviste

SUBSISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCEPUT DE


INCENDIU

INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Maruntu Ando Solutions S.R.L.

PROIECT TEHNIC
Titlul lucrrii: Sistem tehnic de securitate pentru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
Subsistem de detectie si semnalizare la inceput de incendiu.
Instalatii electrice de curenti slabi.

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 2/27
S.R.L.

Cod lucrare: A01-PS-01

Regim document: Confidential

Proiectant: Maruntu Ando Solutions S.R.L.


Bld.Unirii, Nr.:1, Bl.:39B, Ap.:39 Targoviste Dambovita
Tel.:0771757610
maruntudoru@exs.ro

Client : S.C. BRD S.A. - Targoviste


Str. Constantin Brancoveanu nr. 7; Oras Targoviste;
Jud. DAMBOVITA.

Proiect nr. OS/002/2016

Faza: PT

Numar file: 27 file + 6 planuri

Termen de predare proiect: 05.01.2016

Aprobat: ing. Maruntu Doru


Verificat: ing. Maruntu Doru
Sef proiect: ing. Maruntu Doru

Confidential Beneficiar S.C. BRD S.A. - TARGOVISTE Faza PT


Nr.
Denumire document Nr. inventar Nr. file Format Obs.
crt.

PARTE SCRISA

1. Foaie de titlu - 1 A4 -
2. Foaie de semnaturi A01-PS-01 - 1 A4 -
3. Borderou piese scrise si desenate A01-PS-02 - 1 A4 -
4. Memoriu tehnic A01-PS-03 - 17 A4 -

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 3/27
S.R.L.

Specificatie de echipament sistem 10;


5. A01-PS-04 - 2 A4
detectie si alarmare incendiu 11
Tabel repartizare echipamente pe 12,
6. A01-PS-05 - 3 A4
zone de protectie 14
Jurnal de cabluri sistem detectie 21,
7. A01-PS-06 - 2 A4
si alarmare impotriva incendiului 22
8. Tema Proiectare - - 7 A4 +2pl
9. Anexe - - - A4 -

PARTE DESENATA

PLAN PARTER.
1. DETECTIE SI ALARMARE - 1 A3 -
OS/002/2011-1
ANTIINCENDIU
SAIB. SCHEMA BLOC.
2. DETECTIE SI ALARMARE OS/002/2011-2 - 1 11/4 A3 -
ANTIINCENDIU
SAIE. PLAN ETAJ.
3. DETECTIE SI ALARMARE OS/002/2011-3 - 1 A3 -
ANTIINCENDIU
PLAN COTE PARTER.
4. DETECTIE SI ALARMARE OS/002/2011-4 - 1 A3 -
ANTIINCENDIU
PLAN COTE ETAJ.
5. DETECTIE SI ALARMARE OS/002/2011-5 - 1 A3 -
ANTIINCENDIU
PLAN DE SITUATIE.
6. DETECTIE SI ALARMARE OS/002/2011-6 - 1 A3 -
ANTIINCENDIU
7.

8.

9.
MARUNTU ANDO SOLUTIONS
Cod Intocmit Obrejan Nicolae
S.R.L.. TARGOVISTE Data Pag
document
BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE 09/11 Verificat Obrejan Nicolae 1/1
A01-PS-02
Instalatii detectie-alarmare antiincendiu Aprobat Obrejan Nicolae

A01-PS-03

Memoriu Tehnic

1. Generaliti.
1.1 Obiectul proiectului

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 4/27
S.R.L.

Prezentul proiect trateaza la nivel P.T. sistemul tehnic de securitate, aferent sediu banca
- S.C. BRD S.A. - Targoviste, Str. Constantin Brancoveanu nr. 7; Oras Targoviste; Jud.
DAMBOVITA, P+E si anume:
- subsistem de detectie si semnalizare la inceput de incendiu (subsistem antiincendiu).

1.2 Baze de proiectare.


La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:
- Tema de ahitectura aferenta cladirii pusa la dispozitie de ARTS -BUCURESTI; planuri
si piesa scrisa,
- Legea nr. 307/2006 LEGEA FOCULUI privind apararea impotriva incendiilor
- Ordin130/2007-Ordin pentru aprobarea metodologiei de elaborarea scenariilor de
securitate la incendiu
- Standardele S.R.C.E.I. seria 839;
- Standard European armonnizatEN54/215referitor la instalatii de detectare-semnalizare
- Standard European SR EN-50200; referitor cabluri rezistente la foc
- Normele tehnice privind proiectarea, instalarea, intretinerea si utilizarea sistemelor de
alarma impotriva incendiului;
- STAS12604/4-87 protectia contra electrocutarii.Prescriptii generale
- STAS12604/5-90 protectia contra electrocutarii prin atingere indirect la instalatiile
electrice fixe.Proiectare si executie
- Normativ P118/3-2015- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri
- Normativ NP-I7-02- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1 kV in c.a si 1.5 kV in c.c.
- P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiei.
- Legea 10/1995 Calitatea in constructii
- Legislatie: H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n constructii
Au fost consultate si :
-Norme si reglementari emise de catre Comunitatea Europeana (EURO NORM - EN 5x)
-Normele si standarde BS 5839 Part1, 4/1988 , BS 5445)
-Norme UL pentru semnalizarea incendiilor Standard 864
-Norme UL pentru stingerea incendiilor NFPA 12,12A,12B, 13,15,16.
-Norme UL pentru monitorizarea proceselor critice
-manualele de instalare ale echipamentului editate de producator.

Toate echipamentele sunt produse sub standardul calitatii ISO 9001.

1.3 Diverse
Compartimentarile din cadrul obiectivului, in care sunt prevazute echipamentele aferente
sistemelor prezentate, se incadreaza din punct de vedere al mediului, conform normativului NP-
I7-02, in categoriile U0 si U1 (simbol international AD1 si AD2).

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 5/27
S.R.L.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului si rezultatele acesteia sunt de importanta


deosebita si necesita luarea de masuri corecte de protectie. La elaborarea documentatiei s-au
folosit solutii tehnice moderne, puse in aplicare cu echipamente performante, care sa conduca
la un cost minim in conditii optime de performanta si fiabilitate. Toate echipamentele folosite
sunt avizate pentru folosirea in tara noastra de organele cu competenta in domeniu.
Proiectul va fi verificat in confruntare cu Legea 10/95 si HG 925/95 la exigenta i.e. de
catre verificator atestat MLPTL.
Pentru exploatarea sistemelor de protectie din cadrul prezentului proiect, este necesar ca
beneficiarul sa asigure personal cu pregatire tehnica si sa aiba cunostinte de operare pe
echipamente de calcul.
Anterior punerii in functiune si darii in exploatare a sistemelor firma noastra va asigura
instruirea personalului desemnat de beneficiar.

1.4 Analiza de risc


Cladirile, institutiile publice sau private, alte entitati de interes public, precum si activitatile
social-cultural-economice, pot fi supuse unor actiuni (amenintari) care daca nu sunt luate in
considerare si contracarate prin masuri adecvate, pot duce la evenimente nedorite, unele cu
consecinte foarte grave pentru integritatea fizica si continuitatea lor functionala.
Sistemul de securitate impotriva incendiilor este componenta tehnica a raspunsului la
amenintarile si vulnerabilitatile relevate intr-un obiectiv pentru care se solicita asigurarea protectiei.
In cazul de fata la S.C. BRD S.A. - TARGOVISTE, Str. Constantin Brancoveanu nr. 7;
Oras TARGOVISTE; Jud. DAMBOVITA, s-a procedat la realizarea unui studiu de risc care sa
identifice amenintarile, riscurile care deriva si modalitatile de reducere ale acestora.
Astfel, declansarea accidentala a unui incendiu, provocata de neglijenta sau neatentia
personalului sau a clientilor (ex. echipament electric lasat in functiune, nesupravegheat, etc)
sau cea provocata de functionarea defectuoasa a unor echipamente electrice (ex.
supraincalzire, scurtcircuit, etc) , precum si cea provocata de persoane rauvoitoare, expune
institutia la o serie de riscuri cum ar fi :
blocarea personalului de la etaj in cazul declansarii incendiului la parter si posibilitatea
asfixsierii sau a decesului acestora ;
provocarea de pagube materiale ;
pierderea de informatii confidentiale importante ;
intreruperea activitatii institutiei pentru o perioada de timp ;
afectarea imaginii companiei pe termen mediu si lung.
Reducerea riscurilor enumerate mai sus se realizeaza numai cu implementarea unui
sistem performant de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu care sa asigure atat
identificarea timpurie a inceputului de incendiu cat si alarmarea personalului (pe timpul
programului de lucru), masura ce ar duce la evacuarea rapida si eficienta a acestuia si la
interventia pentru limitarea si stingerea incendiului reducand astfel pagubele.

2. Descrierea obiectivului
2.1 Amplasamentul si imprejurimile.

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 6/27
S.R.L.

Cladirea unde urmeaza sa se instaleze sistemul de securitate - subsistem de detectie si


avertizare la incendiu, este situata in Str. Constantin Brancoveanu nr. 7; Oras TARGOVISTE;
Jud. DAMBOVITA la intersectia a doua strazi. Locatia se invecineaza la N cu o gradina
imprejmuita cu gard, proprietate persoana fizica, la E cu o cladire de birouri P+4ET., la S cu Str.
Constantin Brancoveanu, iar la V cu Str. Morarilor.
Aceasta cladire este destinata serviciului financiar-bancar, pentru acordarea de credite persoanelor
fizice si juridice.
Amplasarea obiectivului si vecinatatile sunt aratata in planul de situatie - pl. 6.

2.2Elemente privind constructia


Spatiul in care se amenajeaza sistemul de alarmare impotriva incendiului pentru
S.C. BRD S.A. - TARGOVISTE, este o locatie amplasata la parterul si etajul unei constructii
P+E noi cu structura din beton armat si pereti din caramida, situata central, pentru
desfasurarea activitatii cu specific - banca.
Locatia se afla amplasata in orasul Targoviste, la intersectia strazilor Str. Constantin
Brancoveanu si Str. Morarilor, lipita de o cladire de birouri existenta, cu regim de constructie P+4E,
unde ocupa o suprafata totala de circa 650m.p.
Accesul pietonal atat pentru public cat si pentru personal se realizeaza prin latura de
sud, Str. Constantin Brancoveanu , printr-o usa dubla realizata din tamplarie metalica si spatii vitrate de
mari dimensiuni.
Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele:
la nord o gradina propietate particulara, delimitata printr-un gard din plasa
bordurata cu inaltime de 2,5m, fara suprainaltare; intre gard si zidul sediului se afla un trotuar
inchis pe laturile de est si vest cu segmente de gard din plasa cu aceleasi dimensiuni;
la est cladire de birouri cu regim de inaltime P+4E;
la sud Strada 2 de care este delimitat prin trotuar pietonal;
la vest Strada 1 de care este delimitat prin trotuar pietonal.
Structura de rezistenta a imobilului este alcatuita din stalpi si grinzi pe contur, iar pe
orizontala din plansee de beton armat. Fundatia cladirii este realizata cu radier din beton ,
peretii exteriori si interiori sunt confectionati din caramida, dimensiunile acestora variind intre 15
si 25cm iar suprafetele vitrate(ferestrele) dinspre vest (Strada 1) si nord (gradina particulara)
sunt protejate mecanic.
Obiectivul este prevzut cu garaj pentru maina de transport valori, cu acces de pe latura
de sud, din Strada 2. Garajul este dotat cu o u metalic, cu rulare sub tavanul garajului, pe
ine de ghidare. Ua este automatizat, cu comand prin telecomand sau cu acionare
manual, doar din interior, n caz de lips tensiune de reea. S-a prevzut o cale de transferare
a valorilor ntre garaj maina de transport valori i casierie, cu ieire din garaj prin ua
practicat n peretele dintre garaj i casierie i cu circulaie doar prin zonele interioare ale
spaiului destinat casieriei;
Peretii interiori sunt realizati din zidarie usoara (15cm grosime), cu usi decorative din
tamplarie metalica. Exceptie fac zidurile si usile din zona casieriei. Spatiile vitrate sunt
realizate din tamplarie metalica, cu geamuri termopan si dubla dechidere. Exceptie geamurile
de la holul de intrare, de la garajul auto si de la ghiseele de casa.

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 7/27
S.R.L.

Peretii exteriori sunt realizati din caramida cu grosimea de 25 cm, sprijiniti pe o srtuctura
de rezistenta realizata din stalpi si grinzi din beton armat.
Peretii interiori de la tezaur sunt captusiti cu placa metalica, iar usa prevazuta cu timer de
deschidere.
S-au prevazut usi de protectie si spatii vitrate-securizate, dimensionate special pentru:
tezaur, numarator bani, preluare numerar, zona case, garaj masina transport valori si server.
Spatiile vitrate sunt realizate din tamplarie metalica, cu geamuri termopan si dubla
dechidere. Exceptie geamurile de la holul de intrare, de la garajul autosi de la ghiseele de casa.
In birouri se va montat tavan fals casetat, montat pe tija de 50cm, cu exceptia tezaurului
si a garajului de valori. Plafonul in zona terasei circulabile, de la etaj va fi acoperit cu tavan fals
nevizitabil, montat la 50 cm sub plafon.
Inaltimea camerelor este de 4 m, atat la parter cat si la etaj.
Etajul este construit pe aceeasi structura de rezistenta, la care se adauga stalpi de sprijin
pentru terasa circulabila, delimitata de balustrada spre golul de la parter.
Programul de lucru in banca este:
- programul de lucru cu publicul este intre orele: 09.00-17.00;
- programul de lucru pentru angajati este intre orele: 08.00-19.00; realizat prin
decalarea programului anumitor angajati:
- programul de realizarea curateniei este intre orele: 07.00-09.00 si 17.00-19.00
si se realizeaza sub supravegherea agentului de paza:
- paza sediului este asigurata in intervalul: 07.00-19.00 de un agent de paza de
la firma care asigura si monitorizarea /interventa in caz de evenimente.
- In intervalul 19.00-07.00 paza obiectivului se realizeaza exclusiv prin intermediul
sistemului de securitate.
- Self Bankingul are program intre orele: 07.00-23.00.
Self Bankingul se afla amplasat la intrare in banca, accesul la ATM si SELF pentru
clienti, fiind posibil din holul de intrare al bancii.
Vecinatatile obiectivului sunt conforme cu planul de situatie.
Delimitarile spatiilor sunt conforme cu tema primita si se gasesc pe toate planurile din proiect.
La intocmirea prezentului proiect se considera realizate compartimentarile arhitecturale
si instalatiile aferente cladirii (alimentarea cu energie electrica, inclusiv protectia de legare la
pamant instalatiile termo, instalatiile de ventilatie si hidro).
Amplasarea echipamentelor centrale de monitorizare se face in birou SERVER, pentru
CSE efractie si DVR - TVCI, si a fost stabilita prin proiectul de arhitectura conform cerintei
beneficiarului si este localizata in partea desenata a proiectului, (vezi planurile: plan parter
pl.1, plan etaj pl.2).

3. Descrierea solutiei tehnice.


3.1 Subsistem antiincendiu.
3.1.1Generalitati
Banca se incadreaza (conform scenariului la incendiu) in categoria C de importanta
(normala), clasa de importanta III (HG 766/1997), grad de rezistenta la foc II, categoria E(BE1b),
risc de incendiu mic.
In conformitate cu prevederile scenariului la incendiu si normativului P118/3-2015, imobilul
va fi dotat cu un sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu de tip A cu acoperire

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 8/27
S.R.L.

totala. Sistemul propus este de tip adresabil, programabil, corespunzand integral standardelor din
seria EN 54. Toate incaperile cu exceptia grupurilor sanitare vor fi protejate cu detectoare de fum
simpli sau duali (fum si temperatura), iar pe toate caile de evacuare si in spatiile tehnologice vor fi
amplasate butoane de incendiu.
Sistemul de detectie si alarmare la antiincendiu se compune din urmtoarele
echipamente:
- centrala de detectie si alarmare la incendiu adresabila;
- detectori de fum optici adresabili;
- detector multisenzor de temperatura optic adresabil (in tavanul fals) cu semnalizare
- detector multisenzor de temperatura optic adresabil (in garaj)
- butoane manuale adresabile ;
- sirene de interior;
- sirena de exterior ;
- apelator telefonic;
- sursa de alimentare.
Sistemul este proiectat astfel incat fiecare detector de de fum optic sa asigure o detectie
rapida a inceputurilor de incendiu. Detectoarele optice de fum asigura o suprafata de detectie a
inceputurilor de incendiu de 110m2, iar cele combinate temperatura optic - fum 30 m 2. La
amplasarea detectoarelor se ia in considerare o valoarea mai mica: pentru primele 60m,
respectiv 30 m2 pentru al doilea caz. S-a luat in calcul o suprafata mai mica pentru o mai buna
rezolutie de detectie.
Detectoarele optic-fum, detectoarele multisenzor (combinate optic-fum-temperatura) se vor
monta in centrul geometric al incaperii, pe tavanul fals, respectiv sub tavanul fals pe tavanul de
beton al incaperilor, in birouri precum si in celelalte spatii destinate personalului obiectivului si pe
tavanul de beton acolo unde este cazul, la inaltimea de 3,5m pe tavanul fals si respectiv 4m pe
tavanul de beton. Detectoarele optic-fum si multisenzor montate in tavanul fals (pe tavanul de
beton) sunt prevazute cu o lampa rosie de semnalizare pozitie detector. Aceasta lampa se
monteaza pe tavanul fals in dreptul detectorului respectiv pentru a fi remarcata amplasarea lui.
In cazul in care centrul incaperii este ocupat de instalatia de iluminat, detectoarele se vor
amplasa cit mai aproape de locul ideal, dar la cel putin 300mm de acestea, conform normativ
I18/02/02.
Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate caile de
acces-evacuare respectand normativele interne si internationale in vigoare.
Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face n locuri vizibile i uor accesibile, la o
nlime de circa 1,40 m, msurat de la o pardoseal, fixate pe elemente verticale de construcie
(stlpi, perei etc.).
Este indicat, innd cont de comportamentul uman n caz de pericol, ca butoanele de
semnalizare s fie amplasate pe cile de evacuare, de preferin lng ui i la fiecare ieire n
casa scrilor. n cazul spaiilor mari, este recomandabil ca butoanele s fie astfel amplasate nct,
la prsirea locului protejat, orice ocupant s poat trece prin faa unui buton, fr a strbate o
distan mai mare de 30 m n cel mult 30 secunde conform BS 5839.
La confirmarea unei situatii reale de incendiu se vor declansa automat sirenele de
semnalizare atat acustic cat si optic si se va transmite, prin intermediul centralei de alarmare la
efractie, un semnal de alarma la dispeceratul (SERVERUL + PC performant), care va monitoriza sistemul
de securitate al obiectivului.
Deoarece semnalul de alarmare se va genera intotdeauna pentru intreaga cladire nu

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 9/27
S.R.L.

a fost necesara impartirea cladirii in zone de alarma (cf. P118/3-2015).


Semnalizatoarele acustice se vor monta la h=2,2...2,5 m, in locuri cit mai vizibile.
Centrala de semnalizare incendiu va realiza pe linga functiile proprii ale sistemului si
urmatoarele functii:
Comunicarea la centrala de semnalizare efractie a detectarii unei situatii de
incendiu
Comunicare detectie incendiu la punct pompieri.
Comunicare detectie incendiu la locatie manager
Comanda de oprire a instalatiei de ventilatie pe fiecare nivel in caz de incendiu
Comanda de pornire a instalatiei de evacuare a fumului si a noxelor
Instalatia se realizeaza cu cablu de semnalizare incendii cu intarziere la propagarea
flacarii timp de 30min. tip JY(ST)Y 2x2x0.8mmp si CSYY-F 2x1mmp.
Cablurile se vor poza prin tub PVC IPEY 20mm sau canal cablu PVC MCSE1 MCSE3;
prin plafonul fals sau direct pe tavan acolo unde situatia din teren o permite.
Pe traseele de cabluri s-a tinut cont de urmatoarele:
Protectia cablului de la patul de cablu la verticala locului de montare a elementului
se
va face cu tub PVC flexibil (gofrat),
Pentru trecerea cablurilor de la parter la etaj, s-a prevazut un gol de montaj
continuat la etaj cu o ghena de cabluri pentru protectia si pozarea cablurilor pana la
tavan pe pat de cablu, separat pentru traseul de incendiu, de celelalte instalatii de
curenti slabi.
S-a prevazut doz de conexiuni cu montare aparent, cu capac i 4 deschideri
corespunztor numrului de cabluri de trecere, montat la verticala locului de
amplasare a elementului vizat;
Pentru protecie cablurilor montat aparent s-a prevazut tub PVC 20mm de cu
coliere metalice sau din plastic, pe vertical sau orizonal, dup caz, de la doza de conexiune
pn la element;
pentru zonele n care nu exist pat de cabluri (de exemplu pe tavan, pentru detectoarele
subsistemului antiincendiu), cablurile se vor poza protejate n tuburi PVC 20mm, montate
aparent. La ramificaii se vor prevedea doze de conexiuni cu capac, montate aparent.
Amplasarea elementelor de detectie ale instalatiei de incendiu este prezentata in partea
desenata a proiectului, in plansele: plan parter, plan etaj, subsistem de detectie si semnalizare
antiincendiu si schema bloc subsistem de detectie si semnalizare antiincendiu pl.1 pl.3.
.

3.1.2. Structura subsistemului de detectie si semnalizare incendiu.


(specificatie echipament)

Centrala antiincendiu adresabila va fi de tip multiprocesor si este echipata cu 2 bucle de


detectie si semnalizare cu capacitate de 250 de componente/bucla; 1 in functiune si 1 de rezerva.
Sistemul acopera intreaga cladire, reteaua de semnalizare fiind pozata ingropat pentru
butoanele de incendiu si pentru tastatura si aparent, in tub PVC si pat de cablu, pentru celelalte

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 10/27
S.R.L.

componente. Sunt acoperite integral cerintele EN 54, functiile de stocare/inregistrare evenimente


(stari/alarme/defecte).
Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu realizeaza urmatoarele functii:
- detectarea rapida automata a incendiilor, atat pe caile de circulatie cat si in
incaperile si spatiile in care incendiul ar putea evolua fara a fi observat in timp util;
- afisarea zonei si adresei detectorului aflat in alarma ;
- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare;
- autotestare a echipamentului central si a detectorilor;
- anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta (dispecerat de
monitorizare, prin intermediul sistemului de avertizare la efractie), automat si/sau prin butoanele
manuale de semnalizare a incendiului;
- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa
asigure prima interventie si evacuarea utilizatorilor in conformitate cu planurile de actiune stabilite;
- avertizarea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu;
- semnalizarea/comanda altor instalatii auxiliare;
- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare).

Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:


centrala de detectie si avertizare la incendiu CSAI, se va instala pe perete, in
apropierea postului de paza, zona hol clienti de la parter;
detectoarele adresabile optice de fum vor fi amplasate in toate incaperile
si pe holurile de acces, pe tavanul fals casetat acolo unde exista si sub tavanul fals pe tavanul de beton;
detectoarele adresabile multisenzor (combinate temperatura-optic-fum) vor fi
amplasate in tavanul fals acolo unde exista, pe tavanul de beton si garaj masina transport
valori;
detectoarele de fum speciale de aspiratie se vor monta pe cele 3 tubulaturi de ventilatie ;
butoanele de incendiu se vor amplasa pe holuri si/sau caile de acces ;
sirenele de semnalizare opto-acustice de interior se vor amplasa la parter si etaj
langa scara de legatura pe verticala si pe hol casierie;
sirena de semnalizare opto-acustice de exterior, se vor amplasa la intrarea
principala, pe fatada cladiri, cat mai sus posibil.

Subsistemul antiincendiu este realizat cu urmatoarele echipamente:


Centrala de alarma tip FC 520 BENTEL, cu 2 bucle, 250 elemente /bucla,
producator BENTEL SECURITY ITALIA, corespunznd din punct de vedere al
calitatii normelor Comunitatii Europene SR EN 54-2+AC2000;
Detector optic-fum adresabil tip 2251EM; BENTEL SECURITY, corespunznd din
punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene SR EN 54-7:2002;
Detector multisenzor (combinat temperatura-optic-fum) adresabil tip 601PH; BENTEL
SECURITY, corespunznd din punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene
SR EN 54-7/5:2002;
Buton de alarmare manual adresabil tip MCP5A rosu; BENTEL SECURITY, corespunznd
din punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene SR EN 54-11:2002;
Acumulatori de 12V/26 Ah si12v/2.1Ah; BENTEL SECURITY; corespunznd din
punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene SR EN 54-4+AC::2000/A2-
2007;

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 11/27
S.R.L.

Sirene de interior opto acustica tip HS900; BENTEL SECURITY, corespunznd din
punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene SR EN 54-3:2002;
Sirene de exterior opto acustica tip CALL-R24; BENTEL SECURITY, corespunznd
din punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene SR EN 54-3:2002;
Specificatie echipament
A01-PS-04
Nr. Denumire
Tip Cantit. Producator Furnizor Obs.
Crt. produs
Centrala de alarma FC 520
1. 1 2 bucle
Incendiu adresabila BENTEL
2. Detector optic-fum In tavan
adresabil tip
2251EM 39
3. fals
Pe tavan
4. 1 garaj
Detector multisenzor
adresabil 601PH
In tavan
5. 27
fals
Buton de alarmare
6. MCP5A 7 BENTEL BENTEL adresabil
manual adresabil
SECURITY SECURITY
Acumulatori pentru
7. SL 2 1 ROMANIA
12V/2.1Ah sirena
pentru
8. Acumulatori 12V/26Ah SL 7 2
CENTRALA
Sirene de interior opto
9. HS900 3 -
acustica
Sirene de exterior opto
10. CA-048720 1 -
acustica compact alarm
JY(St)Y
11. Cablu 4 fire 900m Bentel Italia -
2x2x0,8
CYY-F ICME SA
12. Cablu alimentare 3 fire 50m -
3x1.5mmp ROMANIA
CSYEY-F ICME SA
13. Cablu comanda 2 fire 200m -
2x1mmp S.C. OBRE ROMANIA
SOFT S.R.L. Mondoplast
14. Tub flexibil-gofrat IPEY D=20mm 100m -
ROMANIA
Mondoplast
15. Tub PVC - IPEY D=20mm 800m -
ROMANIA

Specificatii de materiale.
Reteaua de interconectare intre elementele sistemului reprezinta infrastructura de cabluri de
diferite tipuri ce asigura legaturile electrice intre toate elementele instalatiei, astfel:
- interconectarea centralei de detectie incendiu cu detectoarele adresabile si cu butoanele
manuale de incendiu adresabile se realizeaza pe o bucla inchisa, folosind cablu de cupru special
pentru incendiu tip JY(St)Y 2x2x0,8 mm2, ecranat, torsadat, izolatie cu intarziere in propagarea flacarii.
- sirenele de alarmare de interior si de exterior sunt alimentate cu cablu tip CSYY-F 2x1 mm2.
- alimentarea centralei CSAI de la tabloul TG, s-a facut cu cablu CYY-F 3x1.5 mm2;

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 12/27
S.R.L.

- traseele de cablu sunt protejate prin tub flexibil PVC tip Copex 20mm (pentru traseele situate
deasupra plafonului fals si la trecerea de la jgheab la aparat) si prin tubPVC-IPEY 20mm,
ingropat sau aparent pentru coboririle la butoanele de comanda manuala si acolo unde este
cazul.
Caracteristicile cablurilor utilizate n sistemul antiincendiu sunt:
dimensiuni (conductori litati): 4x 0,80mm2;
izolaie extern cu ntrziere la propagarea flcrii (flame retardant)
fiecare conductor interior are izolatia de culoare diferita
dimensiuni cablu conectare reea 230 Vca: 3 x 1,5 mm 2 (verde/galben, rou, alb) masiv.

3.1.3. Descrierea zonelor protejate A01-PS-05


Pentru protejarea compartimentelor bancii impotriva aparitiei unor incendii si detectarea -
semnalizarea lor la timp, s-a procedat la amplasarea diferitelor tipuri de detectoare dupa cum
urmeaza:

TABEL REPARTIZARE ECHIPAMENTE PE ZONE DE PROTECTIE


Nr. Denumire Bucla Adresa Cant. Reper Tip echipament
crt. zona aparat
1. 1 1 1 TFF1/1 Detector combinat - itf
2. HOL INTRARE 1 2 1 F13/1 Detector optic fum
3. 1 3 1 B4/1 Buton incendiu
4. 1 4 1 TFF2/1 Detector combinat - itf
SELF BANKING
5. 1 5 1 F14/1 Detector optic fum
6. 1 6 1 F15/1 Detector optic fum
BIROU IT
7. 1 7 1 TFF3/1 Detector combinat - itf
8. 1 8 1 F16/1 Detector optic fum
SERVER
9. 1 9 1 TFF4/1 Detector combinat - itf
10. 1 10 1 F17/1 Detector optic fum
SALA INTALNIRI
11. 1 11 1 TFF5/1 Detector combinat - itf
12. 1 12 1 TFF6/1 Detector combinat - itf
CASIER SEF
13. 1 13 1 F18/1 Detector optic fum
14. 1 14 1 TFF7/1 Detector combinat - itf
OFICIU
15. 1 15 1 F19/1 Detector optic fum
16. 1 16 1 B1/1 Buton incendiu
17. 1 17 1 F5/1 Detector optic fum
18. 1 18 1 F4/1 Detector optic fum
19. 1 19 1 F3/1 Detector optic fum
20. HOL CLIENTI 1 20 1 F2/1 Detector optic fum
21. 1 21 1 F1/1 Detector optic fum
22. 1 22 1 B2/1 Buton incendiu
23. 1 13 1 B5/1 Buton incendiu
24. 1 24 1 SI1 Sirena interior
25. 1 24 1 SI2 Sirena interior
26. HOL CASIERIE 1 25 1 F8/1 Detector optic fum
27. 1 26 1 F9/1 Detector optic fum
28. SALA NUMARARE 1 27 1 F6/1 Detector optic fum
29. TEZAUR 1 28 1 F7/1 Detector optic fum
SALA PRELUARE 1 Detector optic fum
30. 29 1 F10/1
NUMERAR

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 13/27
S.R.L.

31. CASA 1 1 30 1 F11/1 Detector optic fum


32. CASA 2 1 31 1 F12/1 Detector optic fum
33. GARAJ MASINA 1 32 1 B2/1 Buton incendiu
TRANSPORT 1
34. 33 1 TF1/1 Detector combinat
VALORI
1 Detector optic fum
35. 34 1 F21/1
DIRECTOR
ADJUNCT 1
36. 35 1 TFF9/1 Detector combinat - itf
1
37. 36 1 TFF10/1 Detector combinat - itf
SECRETARIAT
1 Detector optic fum
38. 37 1 F22/1
1
39. 38 1 TFF11/1 Detector combinat - itf
DIRECTOR
GENERAL 1 Detector optic fum
40. 39 1 F23/1
1
41. 40 1 TFF12/1 Detector combinat - itf
CONTABILITATE
1 Detector optic fum
42. 41 1 F24/1
1 Detector optic fum
43. 42 1 F25/1
BIROU 2
1
44. 43 1 TFF13/1 Detector combinat - itf
1
45. 44 1 TFF19/1 Detector combinat - itf
BIROU 3
1 Detector optic fum
46. 45 1 F31/1
1
47. 46 1 TFF20/1 Detector combinat - itf
BIROU 4
1 Detector optic fum
48. 47 1 F32/1
1
49. 48 1 TFF21/1 Detector combinat - itf
1 Detector optic fum
50. 49 1 F33/1
ARHIVA
1
51. 50 1 TFF22/1 Detector combinat - itf
1 Detector optic fum
52. 51 1 F34/1
1 Detector optic fum
53. 52 1 F35/1
ARHIVA CURENTA
1
54. 53 1 TFF23/1 Detector combinat - itf
1 Detector optic fum
55. 54 1 F36/1
OFICIU
1
56. 55 1 TFF24/1 Detector combinat - itf

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 14/27
S.R.L.

1
57. 56 1 TFF25/1 Detector combinat - itf
CREDITE
CONTRACTE 1 Detector optic fum
58. 57 1 F37/1
1 Detector optic fum
59. 58 1 F38/1
BIROU 2
NEGOCIERE 1 Detector combinat - itf
60. 59 1 TFF26/1
1 Detector optic fum
61. 60 1 F39/1
BIROU 1
NEGOCIERE 1 Detector combinat - itf
62. 61 1 TFF27/1
1 Detector combinat - itf
63. 62 1 TFF8/1
1 Detector optic fum
64. 63 1 F20/1
1 Detector optic fum
65. 64 1 F26/1
1 1 Detector combinat - itf
66. 65 TFF14/1
1 1 Detector optic fum
67. 66 F27/1
1 1 Detector combinat - itf
68. 67 TFF15/1
1 1 Detector optic fum
69. 68 F28/1
1 1 Detector combinat - itf
70. TERASA 69 TFF16/1
CIRCULABILA 1 1 Detector optic fum
71. 70 F29/1
1 1 Detector combinat - itf
72. 71 TFF17/1
1 1 Detector optic fum
73. 72 F30/1
1 1 Detector combinat - itf
74. 73 TFF18/1
1 1 Buton incendiu
75. 74 B6
1 1 Buton incendiu
76. 75 B7

LEGENDA:
CSIA centrala semnalizare incendiu adresabila
F1/1 detector optic - fum adresabil, element 1 bucla 1
TF1/1 detector temperatura-optic-fum adresabil(combinat), element 1 bucla 1
TFF1/1 detector temperatura-optic-fum adresabil (combinat), element 1 bucla 1- montat in tavanul fals (itf)
B1/1 buton comanda manuala adresabil, element 1 bucla 1
SI1 sirena alarmare incendiu de interior
SIE1 sirena alarmare incendiu de exterior

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 15/27
S.R.L.

3.1.4 Amplasamentul componentelor

HOL INTRARE tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si


1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals; 1 buton pentru
comanda manula in cazul observarii de catre personalul magazinului sau de clienti,
a unui focar incipient
SELF BANKING - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si
1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals
BIROU IT tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
SERVER tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
SALA INTALNIRI tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum
si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
CASIER SEF tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
OFICIU tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
HOL CLIENTI s-au amplasat 5 detectoare optic-fum, 3 butoane, 1 sirena de
interior;
HOL CASIERIE - s-au amplasat 2 detectoare optic-fum, 1 sirena de interior;
SALA NUMARARE - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
TEZAUR - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
SALA PRELUARE NUMERAR - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
CASA 1 - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
CASA 1 - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
GARAJ MASINA VALORI - s-au amplasat 1 detector optic-fum, 1 butoane

DIRECTOR SDJUNCT - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-


fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
SECRETARIAT - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si
1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
DIRECTOR GENERAL - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
CONTABILITATE - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum
si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 2 - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 3 - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 4 - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
ARHIVA - tavan fals s-au amplasat 3 detectoare: 2 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 16/27
S.R.L.

ARHIVA CURENTA - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-


fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
OFICIU - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1
detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
CREDITE CONTRACTE - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 2 NEGOCIERE - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 1 NEGOCIERE - tavan fals s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare
optic-fum si 1 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
TERASA CIRCULABILA - tavan fals s-au amplasat 14 detectoare: 6 detectoare
optic-fum si 6 detector multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals; 2
butoane de incendiu.

3.1.5 CALCULUL ENERGETIC.


Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu CSIA, va fi alimentata la
tensiunea de 230 V, 50 Hz, 6A din TES - tabloul electric pentru instalatiile de securitate, inainte de
intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit.
Sursa de alimentare de rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa
asigure autonomia in functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de
veghe) cu 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma
sonora in functiune), la o tensiune de 24V, cc; conf. I18/02/02.
Calculul se efectueaza pentru fiecare sursa back-up suplimentara.
Numarul de acumulatori tampon necesari sistemului este data de relatia:
N = [n] + 1 unde
N numarul de acumulatoare necesar
[n] partea intreaga a numarului n calculat cu ajutorul formulei:
n = ( Iv x 48 + Imax x 0,5 ) / C x 0,86
In care :
N numar acumulatori
Iv curentul consumat in stare de veghe
Imax curentul consumat in stare de alarma
C capacitatea nominala a acumulatorilor de 12v utilizati

Tabel calcul energetic subsistem antiincendiu.


Tensiune Nr.
Consum / bucata Consum total
Nr. alimentare buc.
Echipament
Crt. De
rezarva Veghe Alarma Veghe Alarma
baza
Centrala de
1. 230V 24V 300mA 500mA 1 300mA 500mA
alarma FC 200
Detector optic fum
2. 24V 24V 0.3mA 7mA 39 11.7 mA 273mA
adresabil 2251 EM

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 17/27
S.R.L.

Detector multisenzor
3. 24V 24V 0.3mA 45mA 28 8.4 mA 1260mA
601 PH
Buton de alarmare
4. manual adresabil 24V 24V 0.4mA 7.6mA 7 2.8 mA 53.2mA
MCP5A
Sirene de interior opto-
5. 24V 24V 0.6mA 12mA 3 1.8 mA 36 mA
acustica HS900
Sirene de exterior opto
6. 24V 24V 10mA 1400mA 1 10mA 0
acustica CALL-24R
TOTAL 334.7 2122.2
mA mA

n = (0.335x48 + 2.2x0,5)/26x0,86 =(16.08 + 1.1)/ 26x0.86=17.17/22.36 = 0.77


N = 1 +1 = 2
Pentru asigurarea unei autonomii de aproximativ 48 ore cu 30 minute n stare de alarma s-
au prevazut 2 acumulatori de 12V/26Ah, care vor acoperi 24V/26Ah.

Calculul pentru o autonomie de funcionare timp de 30 minute n stare de alarm a


sirenei exterioare:
Curent consumat: 1400mA
n=(0x48 + 1,4x0,5)/2x0,86 = 0,7/1,72=0,41
Sirena exterioara are o baterie de 12V cu o capacitate de 2.1 Ah.

3.1.6 Date tehnice de catalog.


3.1.6.1 Centrala de detectie si alarmare la incendiu FIRE CLASS 520; BENTEL-
SECURITY ITALIA.
Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu, de tip adresabil, respecta normativul
P118/3-2015 si este proiectata dupa standardul EN54-2, EN54-4 asigurind urmatoarele functii:
- achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoare si butoanele
manuale de semnalizare incendiu;
- afisarea starii de alarma pe fiecare zona (grup de detectoare si/sau butone de
semnalizare incendiu), a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de rezerva
si starea de defect a unei adrese (detector si/sau buton de semnalizare incendiu) ;
- semnalizare starii sistemului pe afisajul LCD;
- testarea detectorilor si a celorlalte elemente instalate ;
Caracteristici tehnice:
2 bucle adresabile
suporta 250 detectoare/module pe bucla
suport pentru managementul local al buclelor de pe unitatile slave
compensare automata a pragului de alarma pentru fiecare dispozitiv de pe bucla

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 18/27
S.R.L.

128 de zone complet programabile


16 iesiri de alarma de tip open-colector
3 iesiri de alarma supervizare si cu functia de dezactivare
1 iesire de alarma neprogramabila
1 iesire auxiliara de alarma activabila/dezactivabila
1 iesire pentru semnalizare defecte activabila/dezactivabila
interfata RS485 pentru interconectare cu 8 repetoare si pana la 8 centrale slave
interfata RS232 pentru programare si gestionare
ecran LCD alfanumeric cu iluminare
memorie pentru 4000 evenimente
sursa de alimentare in comutatie 24Vdc 220Vac
suporta pana la 8 repetoare FC500/REP
consola software cu interfata grafica imbunatatita, diagnosticare sistem
tensiune alimentare c.a. - 230V;
current max. consumat 0,7A;
temperatura de functionare -5 / +40 grade Celsius.

3.1.6.2 Detector de fum optic adresabil, tip 2251EM BENTEL SECURITY.


Detectoarele de incendiu sunt de tip inteligent, cu functie de autotestare, se adapteaza
automat la conditiile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii microprocesorului.
Detectorul va fi capabil sa alarmeze la detectia rapida a inceputurilor de incendiu cu
acuratete pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false este minima.
Caracteristci tehnice:
detectie fum printr-un ansamblu emitator-receptor in infrarosu;
conexiune pe doua fire,(bucla) ;
comunicare stabila cu imunitate mare la zgomot;
tensiune de alimentare: 15 32V;
consum in stand-by: 300 microAmper la 24V;
consum in alarma: 7 mA la 24V;
suprafata protejata la o inaltime de 4 m aprox. 80mp;
posibilitate de testare locala cu magnet;
iesire semnalizare LED la distanta;
baza compatibila B501;
detectorul corespunde standardelor EN54-7:2000;
detectorul este avizat LPCB cu nr. Aviz 199m/02;
temperatura de functionare: -20 / +60 grade Celsius;
umiditatea relativa :10-93% (fara condens);
dimensiuni: diametru 102mm, inaltime 43mm; greutate :111 g;
S-au prevazut 39 detectori de fum adresabil, conform desen: pl.1 3.

3.1.6.3 Detector de temperatura optic fum adresabil, tip 601PH BENTEL SECURITY.
Detectoarele de incendiu combinate (multisenzor) temperatura optic-fum sunt de tip inteligent,
cu functie de autotestare, se adapteaza automat la conditiile de mediu si pot functiona chiar si in

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 19/27
S.R.L.

cazul defectarii microprocesorului. Detectorul este capabil sa alarmeze la detectia rapida a


inceputurilor de incendiu cu acuratete pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false este minima,
datorita faptului ca el compara trei parametri pana da o alarma.
Caracteristci tehnice:
- detectie fum printr-un ansamblu emitator-receptor in infrarosu si senzor de temperatura
- detector cu 2 fire , se leaga direct la centrale Bentel sau prin interfata SEKA INTER la centrale DSC
- tensiune de alimentare : 12-24V,VDC,
- consum in alarma : 12mA la 12V si 45 mA la 24V
- consum in stand-by: 300 microAmper la 24V;
- timp de resetare : 2 - 5sec
- conexiuni : prin cablu de 2 x 1mm2
- dimensiunea produsului : diametru de 109 mm si inaltime de 43 mm
- dimensiune cu soclu: diametru 109 mm , inaltime : 43 + 41.5 mm
- suprafata protejata la o inaltime de 4 m aprox. 80mp; detector de fum
- suprafata protejata la o inaltime de 4 m aprox. 30mp; detector de temperatura
- detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagnetica : EN50130-4
- detectorul este conform standardului EN 54/2000
- categoria de exploatare: mediu neindustrial
- temperatura minima de utilizare : -20 grade C,
- temperatura maxima de utilizare: + 70 grade C
- umiditate relativa : 0 -95% (fara condens);greutate : 111 g;
S-au prevazut 28 detectori de temperatura-optic-fum adresabil, conform desen: pl.1 3.

3.1.6.4 Buton de alarmare manual adresabil: MCP5A; BENTEL SECURITY.


Butonul manual inteligent de alarmare se conecteaza cu centrala de detectie si alarmare
la incendiu in bucla. S-au prevazut 7 butoane de alarmare adresabile: 5 la parter si 2 la etaj ,
amplasate conform desen: pl.1 3.
Caracteristci tehnice:
tensiune alimentare maxima 30VDC;
consum in stand-by: 400 microAmperi la 24V;
consum in alarma: 7,6 mA la 24V ;
adresare usoara folosind comutatoare decadice;
posibilitate testare locala cu cheie;
compatibil cu protocolul System Sensor;
cablare pe doua fire, instalare simpla;
proiectare conform standardului EN54-11;
umiditate relativa 0-95% (fara condens);
temperatura de functionare -10 / +55 grade Celsius;
greutate: 160g; dimensiuni:93x89x59,5mm.

3.1.6.5 Izolator bucla M200XE - BENTEL SECURITY. 4 buc conform desen: pl.1 3.
Caracteristci tehnice:
- Tensiunea de alimentare : 1932 V, DC
- Curent maxim in comunicatie : 5 mA
- Curent maxim in stare normala : 250 A
- Temperatura mediului : 0C 49C

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 20/27
S.R.L.

3.1.6.6 Sirene de interior opto acustica tip HS900 ; BENTEL SECURITY.


Pentru avertizarea personalului si a clientilor firmei in caz de incendiu, a fost prevazute 3
sirene de interior piezo cu flash amplasata pe fluxul de acces (parter-etaj)
Caracteristici tehnice:
Tensiunea de alimentare : 1932 V, dc.
Curent stand-by: 0.6mA la 1932 V, dc.
Curent alarma: 12mA la 1932 V, dc.
Nivel sonor interior: 100dB/3m
Temperatura de functionare : -10C +60C
Protectie IP31

3.1.6.7 Sirene de exterior tip CALL-24R; BENTEL SECURITY


Semnalizarea exterioara se realizeaza prin 2 sirene de exterior cu flash in protectie IP66.
Sirena de exterior cu flesh alimentare 24V, autoprotejata, din carcasa de policarbonat, rosie,
pentru semnalizare incendiu. Spatiu pentru acumulator 12V/2A..
Caracteristici tehnice:
tensiune de alimentare 27,6 V;
putere acustica maxima 103 dB la 3m distanta;
flash luminos 12Vcc/18w;
consum stand-by 10mA;
consum mediu pe horn 1,4A;
frecventa sonora 900-2400 Hz;
acumulator utilizat: 12/2,3 Ah
carcasa ABS protejata cu carcasa interioara de otel. IP54 .
Umiditate 95% (fara condens)
Dimensiuni: 208x252x98 mm
Temperatura functionare: -25... +55 grade Celsius; Masa (fara baterie):2.3 Kg;

3.1.6.8 Trasee.
Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior este urmatorul:
- intre locul unde este amplasata centrala CSIA si zonele protejate, este realizat un traseu
principal pentru curenti slabi, montat atasat pe perete. La elementele de comanda circuitele sunt
realizate protejat in tub PVC montat in plafonul fals si ingropat de la plafonul fals la echipament
sau pozat pe perete. Traseul de cabluri este prevazut cu doze de ramificatie acolo unde instalatia
o cere. Realizarea retelei este specificata in jurnalul de cabluri iar montarea echipamentelor este
realizata conform tabelului de repartizare a echipamentelor pe zonele de protectie din cadrul proiectului.
Pentru trecerea cablului de bucla de la centrala de incendiu adresabila, amplasata la
parter la detectoarele de la etaj, s-a prevazut o ghena de cabluri in zona scarii, pe verticala,
pentru trecerea tuturor cablurilor de curenti slabi, avind o dimensiune de: 500 x 500mm. Toate
trecerile de cabluri prin pereti si plansee se vor etansa impotriva propagarii focului, flacarilor, trecerii
fumului si a gazelor.in caz de incendiu cu dopuri ignifuge, rezistente la foc minim 30 minute.

OBSERVATIE IMPORTANTA: In toate instalatiile de curenti slabi trebuiesc respectate


urmatoarele reguli:

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 21/27
S.R.L.

- Ecranul circuitelor trebuie sa fie permanent si continuu si nu se conecteaza la pamint decit


la centrala (nu si pe traseu), pentru a se evita formarea de bucle multiple cu pamintul, care pot
influenta propriul sistem de comunicatii.
- Se va evita instalarea cablurilor in lungul conductelor calde, interzicindu-se instalarea pe
suprafete calde. De asemenea, se vor evita traseele expuse la umezeala.
- Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde sau la incrucisari cu acestea,
distanta minima intre traseele de cablu si elementele calde trebuie sa fie de 12 cm sau se vor lua
masuri de izolare termica.
- Distanta intre traseele de cablu ale sistemului si cele electrice cu frecventa de 50 Hz si
tensiuni pina la 1000V trebuie sa fie de minim 30 cm, cu conditia ca izolatia sa fie corespunzatoare
si sa nu existe inadiri la conductoarele electrice pe portiunea de paralelism.
- Pe trasee comune, circuitele sistemului se vor monta sub cele ale instalatiilor electrice.
- Se va evita instalarea traseelor de cablu in tuneluri sau canale tehnice in care se gasesc cabluri electrice cu tensiuni mai
mari de 1000V; in cazul in care nu este posibila o alta solutie, cablurile se vor instala pe peretii opusi ai tunelului sau canalului,
sau pe acceasi parte cu cablurile electrice, dar la o distanta de cca 40 cm, sub cele electrice.

3.1.7.JURNAL DE CABLU A01-PS-06


Nr. COD CABLU DE LA PRIN PANA LA TIP CABLU
Crt.
1. CI1 CSIA F1/1 F2/1 JY(St)Y 2x2x0,8
2. CI2 F2/1 F3/1 F4/1 JY(St)Y 2x2x0,8
3. CI3 F4/1 F5/1 B1/1 JY(St)Y 2x2x0,8
4. CI4 B1/1 B2/1 F6/1 JY(St)Y 2x2x0,8
5. CI5 F6/1 F7/1 F8/1 JY(St)Y 2x2x0,8
6. CI6 F8/1 F9/1 F10/1 JY(St)Y 2x2x0,8
7. CI7 F10/1 F11/1 F12/1 JY(St)Y 2x2x0,8
8. CI8 F12/1 B3/1 TF1/1 JY(St)Y 2x2x0,8
9. CI9 TF1/1 B4/1 TFF1/1 JY(St)Y 2x2x0,8
10. CI10 TFF1/1 F13/1 F14/1 JY(St)Y 2x2x0,8
11. CI11 F14/1 TFF2/1 F15/1 JY(St)Y 2x2x0,8
12. CI12 F15/1 TFF3/1 F16/1 JY(St)Y 2x2x0,8
13. CI13 F16/1 TFF4/1 F17/1 JY(St)Y 2x2x0,8
14. CI14 F17/1 TFF5/1 F18/1 JY(St)Y 2x2x0,8
15. CI15 F18/1 TFF6/1 F19/1 JY(St)Y 2x2x0,8
16. CI16 F19/1 TFF7/1 B5/1 JY(St)Y 2x2x0,8
17. CI17 B5/1 TFF8/1 F20/1 JY(St)Y 2x2x0,8
18. CI18 F20/1 TFF9/1 F21/1 JY(St)Y 2x2x0,8
19. CI19 F21/1 TFF10/1 F22/1 JY(St)Y 2x2x0,8
20. CI20 F22/1 TFF11/1 F23/1 JY(St)Y 2x2x0,8
21. CI21 F23/1 F24/1 TFF12/1 JY(St)Y 2x2x0,8
22. CI22 TFF12/1 TFF13/1 F25/1 JY(St)Y 2x2x0,8
23. CI23 F25/1 F26/1 TFF14/1 JY(St)Y 2x2x0,8
24. CI24 TFF14/1 F27/1 TFF15/1 JY(St)Y 2x2x0,8
25. CI25 TFF15/1 TFF16/1 F28/1 JY(St)Y 2x2x0,8
26. CI26 F28/1 TFF17/1 F29/1 JY(St)Y 2x2x0,8
27. CI27 F29/1 TFF18/1 F30/1 JY(St)Y 2x2x0,8
28. CI28 F30/1 B6/1 TFF19/1 JY(St)Y 2x2x0

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 22/27
S.R.L.

29. CI29 TFF19/1 F31/1 TFF20/1 JY(St)Y 2x2x0


30. CI30 TFF20/1 F32/1 F33/1 JY(St)Y 2x2x0
31. CI31 F33/1 TFF21/1 F34/1 JY(St)Y 2x2x0
32. CI32 F34/1 TFF22/1 F35/1 JY(St)Y 2x2x0
33. CI33 F35/1 TFF23/1 TFF24/1 JY(St)Y 2x2x0
34. CI34 TFF24/1 F36/1 F37/1 JY(St)Y 2x2x0
35. CI35 F37/1 TFF25/1 F38/1 JY(St)Y 2x2x0
36. CI36 F38/1 TFF26/1 F39/1 JY(St)Y 2x2x0
37. CI37 F39/1 TFF27/1 B7/1 JY(St)Y 2x2x0
38. CI38 CSIA SEI1.int. SEI2.int. CSYY-F 2x1mmp
39. CI39 SEI2.int. - SEI3.int. CSYY-F 2x1mmp
40. CI40 CSIA - SEE1.ext CSYY-F 2x1mmp
41. CI41 CSIA - TAST JY(St)Y 2x2x0,8
42. CI42 TES CSIA CYY-F 3x1.5mmp

LEGENDA:
CSIA centrala semnalizare incendiu adresabila
TES - Tablou electric pentru alimentare sisteme de securitate
F1/1 detector optic - fum adresabil, element 1 bucla 1
FO1/1 detector optic - fum adresabil, element 1 bucla 1- montat in tavanul fals (itf)
TF1/1 detector temperatura-optic-fum adresabil(combinat), element 1 bucla 1
TFO1/1 detector temperatura-optic-fum adresabil (combinat), element 1 bucla 1- montat in tavanul fals (itf)
B1/1 buton comanda manuala adresabil, element 1 bucla 1
DTC - detector de temperatura cu cablu
TP - transponder
DFA - detector de fum cu aspiratie
DI - detector de inundatii
SI sirena alarmare incendiu de interior
SE sirena alarmare incendiu de exterior

4. Garantia echipamentelor si asigurarea service-ului


Garantia echipamentelor instalate de MARUNTU ANDO SOLUTIONS S.R.L.. este de
doi ani de la data punerii in functiune.
n aceasta perioada MARUNTU ANDO SOLUTIONS S.R.L.. asigura gratuit repararea
sau nlocuirea oricarui subansamblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de fabricatie sau
de proiectare.
Gratuitatea nu se aplica n cazul n care defectiunea provine ca urmare a nerespectarii
instructiunilor de exploatare.
MARUNTU ANDO SOLUTIONS S.R.L.. poate asigura ntretinerea instalatiilor realizate si
n perioada de post-garantie, pe baza de contract de service.
Se vor efectua revizii periodice la cel mult 3 luni, constnd n:
a. verificarea unitilor centrale i a surselor auxiliare de alimentare;
b. verificarea senzorilor i a dispozitivelor anexe ale sistemului;
c. verificarea legturilor cablate ale sistemului;
d. tergerea de praf i curarea componentelor active ale sistemului;
e. verificarea fixrii mecanice a componentelor i a subansamblelor sistemului;

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 23/27
S.R.L.

f. verificarea general mpreun cu beneficiarul a funcionrii sistemului;


g. ntocmirea raportului de service.
In orice situatie, echipa de service intervine n maxim 12 ore n Vaslui (24 de ore n
provincie) de la sesizarea defectiunii.
n cazul unor defectiuni minore acestea vor fi remediate pe loc, iar n celelalte cazuri
subansamblul defect va fi nlocuit si adus la sediul societatii pentru depanare.
Fiecare interventie va fi consemnata n jurnalul de evenimente al sistemului.

Masuri de protectie a instalatiei


Protectia la actiunea factorilor externi
Carcasele compartimentelor instalatiei sunt executate din materiale compozite rezistente
la actiunea factorilor externi (temperatura, umiditate, agenti corozivi). Toate elementele
mecanice auxiliare (suruburi, console etc.) sunt acoperite electrochimic (nichel, cadmiu) si sunt
rezistente la coroziune iar toate cablurile sunt ecranate si rezistente la umiditate, mucegai si
sunt protejate de tuburi din material plastic rezistent la actiunea rozatoarelor.
Protectia la perturbatii electromagnetice
Toate componentele instalatiei sunt conectate prin cabluri ecranate si protejate la
actiunea campurilor electromagnetice pana la o amplitudine de 64 V / m, iar in functionare
nu se produc comutatii de curenti tari care sa genereze perturbatii electromagnetice.
Instalatia are prevazuta legatura de impamantare pentru protectie in cazul atingerilor
accidentale cu reteaua electrica de joasa tensiune.
Protectia impotriva incercarilor de sabotaj
Componentele instalatiei de protectie antiefractie sunt prevaute cu detectie antisabotaj
24 ore si orice incercare de sabotaj produce stare de alarma.

5. Norme privind utilizarea sistemului


Avand in vedere ca acest proiect este confidential cel putin din punct de vedere al
sistemului de securitate, modul de utilizare al acestuia va face obiectul unui instructaj pe care
instalatorul il va face persoanelor indicate de beneficiar. Odata cu acest instructaj se va inmana
un set complet de instructiuni de folosire pe care beneficiarul le poate multiplica si inmana
persoanelor ce lucreaza direct cu acest sistem.
Cu toate acestea, amintim cateva din normele de baza care duc la o buna utilizare a sistemului:
- nu se vor lasa geamuri deschise nesupravegheate deoarece in zonele armate curentii
de aer pot genera alarme false (mai ales in perioadele cu intensificari ale vantului);
- din acelasi motiv, nu vor fi lasate in functiune, nesupravegheate, aparate de incalzire cu
functionare intermitenta;
- nu se vor instala aparate de ventilatie sau conditionare a aerului fara a consulta in
prealabil instalatorul;
- aparatele de tip FAX vor fi plasate de comun acord cu instalatorul.

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 24/27
S.R.L.

- pentru impiedicarea sabotajelor se va verifica intotdeauna inaintea armarii unei zone


gradul de curatenie al mastii detectorului, obturarea acestuia facand PIR-ul nefunctional.

5.1. Norme de exploatare si intretinere.


5.1.1 Personalul de exploatare
Exista doua categorii de personal de exploatare a sistemului de securitate:
- personal neautorizat;
- personal autorizat;
Personalul neautorizat are rolul de a asigura supravegherea functionarii sistemului.
Personalul autorizat, pe langa rolul de supraveghere a sistemului, poate executa si
functiuni de configurare si intretinere a sistemului. Pe durata perioadei de garantie, functiunile de
configurare vor fi asigurate numai de catre personalul firmei ce a instalat sistemul.

5.1.2 Norme de exploatare


Limitele specificate de functionare ale echipamentelor (umiditate, temperatura ambianta,
praf, agenti chimici, etc) nu trebuie depasite.
Se interzice executia oricaror operatiuni de catre personalul neautorizat la componentele
sistemului. Cheile de la centrala vor trebui sa se afle in permanenta in dispeceratul sistemului,
la operatorul de sistem.

5.1.3 Norme de intretinere


Intretinerea sistemului este prevazuta si are rolul de a pastra intacte functiunile sistemului
pe toata durata de viata a acestuia.
Intretinerea sistemului se face doar de personalul autorizat.
Se recomanda urmatoarele operatiuni de intretinere:
- intretinere curenta - lunar
- intretinere generala - trimestrial
Rezultatele si observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece in fisa de revizie generala.

5.1.4 Criterii de acceptare a instalatiei


Punerea in functiune a instalatiei proiectate se va face in urma urmatoarelor verificari:
- simulari ale echipamentelor componente si a ansamblului instalatiei atat in stare de
veghe cat si in stare de alarma;
- testari ale cablurilor si echipamentelor folosind aparate de masura si control.

6. PROTECTIA MUNCII.
Instalatiile ce fac obiectul prezentului proiect s-au proiectat in conformitate cu prevederile
din normele si normativele pentru tehnica securitatii muncii in vigoare.
Se mentioneaza:
-Legea 90/1996- Norme generale de protectia muncii
-Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca
-HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 25/27
S.R.L.

-HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele


temporare sau mobile.
-HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
-HG 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
-HG 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca.
-HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
-HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca.
-HG 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipementelor de munca.
-Ordin 753/2006 privind protectia tinerilor in munca.
-SR EN 12154/2006 Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri pentru asigurarea
securitatii. Capitolul 47:Utilizarea de protectie pentru asigurarea securitatii. Sectiunea de
protectie impotriva socurilor electrice
-SR EN 12154/2006 Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47:Utilizarea masurilor de protectie pentru asigurarea
securitatii. Sectiunea 470:Generalitati. Sectiunea 471:Masuri de protectie impotriva socurilor
electrice.
-SR EN 12179:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 46:Sectionare si comanda.
-SR EN 12274-7:2006 - Instalatii electrice in constructii.Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 44:Protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica
sau de comutatie.
-SR EN 12326-1:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 43:Protectia impotriva supracurentilor.
- SR EN 12697-41:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41:Protectia impotriva socurilor electrice.
- SR EN 10224/A1:2006*- Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3 :
Dispozitive sonore de alarma la incendiu.
- SR HD 384.7.702 S2 CEI 60364-7-702:2004 - Protectia impotriva trasnetului. Partea
1:Principii generale.
- SR HD 60364-7-703:2006 - Vocabular electrotehnic international. Partea 195:Legare la
pamant si protectie impotriva socurilor electrice.
- SR.CEI/TS 60479:2006 - Vocabular electrotehnic international. Partea 195:Legare la
pamant si protectie impotriva socurilor electrice.
-Normativ I7/2002
-Normativ I18-1/2001, I18-2/2004
-STAS 12604-4/89, -5/90 - Protectia impotriva electrocutarii
-STAS 2612/87 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise-STAS 4102/85 -
Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau la nul.
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune partial sau total nici macar pe timp
limitat , inainte de executarea integrala a tuturor instalatiilor si a constructiilor si numai dupa

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 26/27
S.R.L.

asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igiena muncii in vigoare si obtinerea


autorizatiei de constructie si functionare.
In cazul in care beneficiarul si constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu
sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuie facute la proiect si in acelasi termen
legal, sa se introduca in proiect masurile suplimentare de tehnica securitatii si igiena muncii
pe care le considera necesare.
De asemenea se va asigura instructajul personalului de exploatare si executie pentru
a se preintampina eventuale accidente sau imbolnaviri , facandu-se si verificarile medicale
necesare.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele
de protectia muncii necesare prevazute in normativele in vigoare.
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tuturor
locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit sau pentru care normele
existente nu dau prescriptii suficiente care sa conduca la securitatea investitiei si a
personalului.

7. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor.


La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in
vigoare specifice lucrarilor proiectate:
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
- HGR nr. 537/2007 privind sanctionarea contraventionala in domeniul apararii impotriva
incendiilor;
- OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
in domeniul situatiilor de urgenta modificat si completat cu OMAI 786/2005;
- OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;
- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
- OMIRA nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care
proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare
impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare,
intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii
impotriva incendiilor;
- OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si
acoperirea riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperirea a riscurilor;
- OMAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu;
- OMAI nr. 105/2007 pentru modificarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor masuri
privind functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea
conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la
incendiu;

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.
Maruntu Ando
Solutions Cod document: STS -05-01-16-CS-SAI Data: Ianuarie 2016 Pag. 27/27
S.R.L.

- OMAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor privind stabilirea consiliilor locale si
operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- OMAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.
La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificare
spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functionarii
instalatiei de semnalizare incendiu.

ntocmit Verificat Aprobat


Ing Maruntu Doru Ing Maruntu Doru Ing Maruntu Doru

Maruntu Cod proiect OS/002/2011 Beneficiar Intocmit Maruntu Doru


Ando Sistem tehnic de securitate pentru
Solutions Denumire S.C. BRD S.A. Verificatt Maruntu Doru
S.C. BRD S.A. - Targoviste
S.R.L. proiect - Targoviste Aprobat Maruntu Doru
Subsistem antiincendiu.