Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliul profesorului de Educaie Plastic, Educaie muzical,

Educaie artistic, Educaie vizual precum i de specialitate n


nvmntul preuniversitar de arte
Decizia de numire (suplinire, detas are, titularizare) (n copie)

Fis a postului

Curriculum Vitae

ncadrare

Orarul inclusiv programul suplimentar

Documente curriculare (programe s colare n uz, metodologii, regulamente,


ghiduri metodologice de aplicare a programelor s colare; preciza ri metodologice
cu privire la predarea specialita tii; programe s colare pentru discipline optionale
noi; lista manualelor folosite la clasa )

Planificarea calendaristica anuala ; proiectarea unita tilor didactice;

Proiectarea prega tirii suplimentare a elevilor capabili de performanta

Proiectarea prega tirii elevilor ce prezinta dificulta ti in nva tare

nstrumente de lucru s i de evaluare (teste initiale, sumative, predictive s i altele);


rezultate la examene nationale; rezultatele evalua rilor periodice

Cursuri optionale suport de curs, materiale auxiliare

Lista mijloacelor didactice n dotare

Documente, unde este cazul, care atesta calitatea de mentor, formator local/
judetean/ national; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru n consiliu
consultativ; ndruma tor reviste s colare/membru n colectivul de redactie al
revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru n comisii s tiintifice

Calificativul acordat de ca tre C A (copie)

S-ar putea să vă placă și