Sunteți pe pagina 1din 3

Şi spunea Părintele: ''De ce nu faceţi să se căsătorească, aici ţi se opreşte ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ

şi voi la fel?! Dar care din voi se roagă neamul.'' Tot din cauza avorturilor... "PRO-VITA"
pentru născuţi şi nenăscuţi
când sunteţi însărcinate: Doamne, dă-mi S-a dus la Părintele o femeie
un copil bun, cuminte, care să-ţi însărcinată care nu voia să aibă copii.
slujească Ţie; pentru tine Doamne? Care Părintele i-a zis: ''Dacă tu nu faci copilul
din voi aţi citit în timpul sarcinii ăsta, fata asta, omori mama a doi preoţi.''
Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi Peste vreo 20 de ani fata a născut la
bisericeşti? Voi ziceţi că nu aveţi timp să rândul ei doi gemeni. Nu am aflat dacă au
vă rugaţi. Cereţi la Maica Domnului şi la ajuns preoţi dar sigur aşa este. (Taflan
Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă Maria, com. Mândra)
nu faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum
îl doriţi'' ♦♦♦
Apoi, unei femei căreia îi murise Altădată Părintele a spus: ''Când
copilul atins de un tren i-a spus: ''Ştii de fărădelegile vor încleşta mintea şi inima
ce l-a atins trenul? Pentru că l-ai iubit oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de tare,
mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi încât vor zice că nu le mai trebuie
trebuie să-l iubeşti pe Dumnezeu şi apoi Dumnezeu şi Biserică şi preoţi, încât va
pe copil''. Altei femei i-a spus: ''Tu vii şi te fi sălbăticirea şi nebunia urii peste tot
plângi că copilul tău e beţiv, dar atunci pământul, atunci vine sfârşitul.''
când aţi zămislit copilul, soţul tău era (''Mărturii din Ţara Făgăraşului despre
beat'', iar alteia care se plângea că are un părintele Arsenie Boca'' - Editura Agaton, Din învăţăturile Părintelui
băiat hoţ i-a spus că şi ea a furat când era 2004)
însărcinată cu el. (Miloşan Violeta, Arsenie Boca
Recea)
♦♦♦ Despre Părintele Arsenie Boca,
ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ P.S. Daniil Partoşanu ne mărturiseşte:
O bună parte din învăţăturile ”PRO-VITA”
Părintelui vizau familia; era cu pentru născuţi şi nenăscuţi ''...Aflându-te în prezenţa şi în
desăvârşire împotriva avorturilor. Odată Filiala Bucureşti apropierea Părintelui Arsenie, simţeai
era o doamnă la Părintele şi se plângea prezenţa lui Dumnezeu, îl simţeai pe
O.P. 1 – C.P. 410
că are un singur băiat care nu se Tel 0723.700.054, 0722.190.685; fax 031 815.27.80 Hristos trăind şi vorbind în Părintele
căsătoreşte. Părintele i-a spus: ''Nici nu o E-mail: provitabucuresti@yahoo.com Arsenie. Era şi este un lucru exraordinar
Web: www.provitaortodoxa.ro - cum spunea cineva - în viaţa noastră, în
viaţa oamenilor, să întâlnim un sfânt. Eu Când a întins mâna acela nu mai era! mâncare, daţi-le apă... Dacă voi nu faceţi
pot să spun că acest lucru l-am simţit şi Atunci a avut un fior, un înţeles adânc: bine, cum de aşteptaţi binele!?
l-am trăit şi sunt absolut convins şi era Hristos! Era chipul de care vorbea La ţiganii tineri să nu le daţi că e
responsabil de ceea ce spun acum.'' Isaia, chipul durerilor, mielul care ia păcat.
păcatele noastre. Toţi tinerii pot munci''. (Paraschiva
♦♦♦ A spus părintele Arsenie că atunci a Anghel, Dejani)
Părintele Arsenie Boca spunea că înţeles multe lucruri, ceea ce într-o viaţă ♦♦♦
Domnul Iisus Hristos vine în viaţa noastră întreagă, chiar duhovnicească, n-ar fi
din vreme în vreme, ca persoană, ca să nu putut înţelege. Când îl vezi pe Hristos viu Mai spunea Părintela Arsenie: ''Când
se uite adevărul absolut al existenţei sale şi adevărat, atunci şi credinţa devine vie, eram copil, în casa mamei mele era o
reale. Şi el L-a întîlnit de câteva ori, iar de nezdruncinat. Nu te clatini la orice icoană a Maicii Domnului care-mi plăcea
asta l-a şi schimbat, ca om. A fost trimis vorbă a unora, nu te sminteşti la orice foarte mult. Odată am întrebat-o pe
în Basarabia la Chişinău, ca să înveţe faptă, ci rămâi cu Hristos şi în Hristos. mama: -De ce îmi place aşa de mult acea
metaloplastia, să facă icoane din acelea (Pr. Ciprian Negrean) icoană? Iar ea mi-a spus: -Ei, dragul
acoperite cu metal. Atunci a avut loc şi meu, cât te-am purtat în pântece, foarte
cedarea Basarabiei către Rusia(1940). ♦♦♦ mult m-am uitat şi m-am rugat la această
Ruşii au lăsat o singură zi în care cine icoană''.
voia putea să plece. Părintele a ajuns la Ne-a spus o dată cum a văzut pe
Domnul Hristos în Gară la Ploieşti. Altă dată ne-a spus: ''Mama mea când
ultimul tren. Oamenii se împingeau a rămas însărcinată cu mine s-a uitat la
disperaţi ca să ajungă în tren, renunţau şi Plângea Părintele când îşi amintea şi
plângea şi lumea din sală. Spunea că l-a icoana Maicii Domnului şi a pictat-o în
la bagaje numai să nu rămână la ruşi. Şi inima ei. A pictat-o rugându-se la Maica
el avea un mic bagaj şi o franzelă care văzut pe Domnul Hristos plin de bube,
amărât şi fără căciulă. S-a uitat la el şi s- Domnului, cum se rugau Sfinţii Ioachim şi
să-i ţină de foame până ajungea la Ana: ''Maica Domnului, îţi cer un copil,
mânăstire. Se uita cu milă la oameni, a gândit să-i dea căciula lui de călugăr:
''M-am întors să i-o dau dar nu l-am mai fie parte bărbătescă fie parte femeiască,
când a văzut aproape de el pe cineva care să îţi slujească ţie, Maicii Domnului
îmbrăcat sărăcăcios care se uita şi el cu văzut''.
Ne spunea cât de amărât a ajuns şi Domnului Iisus Hristos. Nu pentru
atâta milă la acei oameni cum nu mai mine îl cer''. După ce-am terminat
văzuse în viaţa lui aşa ceva. Atâta durere Domnul Hristos din cauza păcatelor
nostre(atunci era şi comunismul în floare) studiile, mama credea că am să mă
exprimau ochii lui încât primul gest al stabilesc ca orice om la casa lui. Când a
părintelui a fost să se aplece să ia şi ne sfătuia: "Faceţi milostenie, daţi la
săraci, daţi la neputincioşi, la orbi, la aflat ce intenţii aveam (să se
franzela şi să i-o dea lui. Dar, în acele călugărească -n.n), mi-a luat capul în
fracţiuni de secundă cât s-a aplecat să ia şchiopi. Cercetaţi bolnavii, daţi-le de
franzela, acel om a dispărut pur şi simplu.
mâini, m-a sărutat şi m-a binecuvântat
zicându-mi:
-O, dragul meu şi scumpul meu, de
când mă rog eu pentru asta!" De aceea a
fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu,
pentru că a fost cerut prin rugăciune,
crescut cu rugăciune.

S-ar putea să vă placă și