Sunteți pe pagina 1din 77

GHIO

PRIVIND OPTIMIZAREA NIVELULUI DE


PROTECTIE TERMICA.
LA CLA.DIRILE DE LOCUIT
lndicativ GP- 058/2000

87
GHIO PRIVIND Se prec1zeaza ca metoda va putca f1 util1zata de pro1ectc1nti in mod
lndicat1v:
OPTIMIZAREA NIVELULUI DE PROTECTIE TERMICA
GP 05812000 op\1onal nefiind obhgatorie parcurgerea tuturor etapelor 91 n1c1
LA CLADIRILE DE LOCUIT
urmarirea unei anumite succes1uni a acestora

1. GENERALITATI
Se pastreaza obligativitatea realizarii valorilor normate stab1l1te
pentru cladirile de locuit in normativul C107/1. atat pentru rezisten\ele
1.1 OBIECT
term1ce min,me R',.,,,, ale elementelor de construc\1e pe ansamblul
cladirii. cat 9i pentru coeficientul global de izolare term,ca GN in
Ghidul cuprinde trei capitole cu teme difente. avand ca factor comun consec1n\a. aphcarea metodei propuse devine interesanta numa,
faptul ca urmaresc, alaluri de celelalte normative termotehnice pentru domeniul parametrilor super1ori celor norma\i care trebuie
C 107/1.3.4,5-1997. crearea unu, instrument care sa poata fi utilizat in atin9i in mod obligatoriu. metoda ofennd instrumentul cu care se
vederea proiectarii $i executani unor cladiri de locuit mai bine izolate poate deterrnina unde trebuie sa ne oprim. in diverse s1tua\ii. cu
termic. realizandu-se in acela$i limp $i un grad ridicat de efic1en\a irnbunata\irea performan\elor termo-higro-energetice in cond1ti1 de
economica. eficien\a economica.

fn capitolul 2: Metoda simplificata privind optimizarea parametrilor fn capitolul 3 "Recomandari privind alcatuirea elementelor de
de izolare term,ca la cladirile de locuit". se dau o serie de procedee construc\ie penmetrale la cladirile de locu1t noi". sunt prezentate o
destinate pro1ectan\ilor. ca instrument de lucru, utilizat in mod serie de pnncipi1 de alcatuire corecta a elementelor de construc\ie $i
op\ional. pentru optimizarea: a nodunlor. atragandu-se aten\ia asupra unor rezolvari gre9,te sau
materialului termoizolant. pe baza rela\iei generale pre\ nerecomandabile care se practica uneori. Se analizeaza principalele
calitate". pun\i term,ce posibile. inclusiv cele geometnce. propunandu-se o
rezisten\ei termice corectate R' c, a unui element de serie de rezolvari ameliorate fa\a de ceea ce se practica in prezent:
construc\ie, utilizand o metoda analitica sau grafica; corectarea pun\ilor termice se prevede a se face prin masuri de
solu\iei constructive a unui element de construc\ie. utilizand o izolare termica suplimentara. de grosime sporita. nu numai pe
metoda grafica: la\imea pun\ii termice. ci $i pe lungimea zonei de infiuen\a a acesteia.
detaliilor constructive. pe baza rela\iei generale "coeficient 'I'
- cost": fn capitolul 4: "Metoda pentru determinarea necesarului anual de
coeficientulu1 global de izolare termica G. pe baza rela\iei caldura pentru incalzire. pe baza coeficien\ilor globali de izolare
generale G < GN . termica - G - la cladirile de locuif'. se face trecerea de la parametrul
G (coeficientul global de izolare termica). la indicatorul Q (necesarul
anual de caldura pentru incalzire). exprimat in kWh/(m 3. an) sau
kWh/(m 2 an). $i determinat pe baza coeficientului G.

Determ,narea necesarului anual de caldura pentru incalzirea


clad1rilor cle locuit se face printr-un procedeu simplu 9i operat1v.

90 91
I
e =
2467 (3.89- I )
R,
Rezulta urmatoarele costuri:

Solutia I var. a e = 0,0125 USO/kWh


var. b e = 0,0130 USO/kWh
var. c e = 0,0137 USO/kWh
var. d e = 0,0137 USO/kWh
Solutia II e = 0,0165 USO/kWh
In ambele solu\ii costurile unitare rezultate pentru 1 kWh de caldura
economisita intr-o perioada de 30 ani sunt mult mai mici decat costul
mediu preliminat pentru aceasta perioada (e = 0,0334 USO/kWh -
cont. Tabel 4)

228