Sunteți pe pagina 1din 9

Plan de afaceri elaborat de:

Anexa 2
Regim juridic persoan fizic
Date de identificare
PLAN DE AFACERI
Semntura __________________

Data ntocmirii 28.06.2012

TITLUL PROIECTULUI:

FERM DE SEMI-SUBZISTEN A P.F., COMUNA BRAN, JUD. BRASOV

A.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/Numele solicitantului/ Date de identificare ale acesteia


, domiciliat in sat Bran, comuna Bran, ,
Obiectul de activitate*
- locul de desfasurare a activitatii: ferma de semisubzistenta situata in sat Bran, judetul Brasov
- obiectul de activitate: activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor).

Forma juridic a solicitantului


Persoan fizic (se va autoriza ca Persoana Fizica Autorizata pn la data semnrii contractului)

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare1; prezentate pe scurt)


, domiciliat in sat Bran, comuna Bran,.

1
II. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE

Istoricul activitii (Se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului)
Solicitanta a desfasurat si desfasoara si in prezent activitati specifice agriculturii in ferma familiala de tip mixt, aceasta fiind o activitate
mostenita din familie. In ferma sa, proprietate particulara, pe o suprafata de 2,6 ha, solicitanta exploateaza o livada de pomi fructiferi
(meri, ciresi, peri, nuci) si o psune. n plus, creste si animale (bovine, ovine, caprine, suine,pasari).
Ferma se gaseste ntr-o zona cu potential agricol relativ bun, cu clima propice i sol corespunztor practicrii agriculturii. Puterea
economica a fost relativ redus i orientat spre consumul familial. Cultivarea plantelor si cresterea animalelor s-au bazat pe traditiile
locului.
Dimensiunea economica a fermei in anul 0 este de 5,728 UDE.

Pentru ca ferma sa devina viabila economic, solicitantul doreste sa se dezvolte, utilizand fonduri proprii si accesand bani din
FEADR alocati Romaniei de Uniunea Europeana in conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3831 de aprobare a
PNDR al Romaniei pentru perioada 2007-2013. De asemenea, se va autoriza ca PFA conform OUG 44/2008.

Bazele de producie ale solicitantului


Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr Localitate/
Suprafaa agricol total Din care:
Crt. Jude
n folosin proprietate Arabil Puni Fnee Pomi Vii Alte categorii
1. Bran/ Brasov - 2,67 0,07 0,4 - 2,2 - -
TOTAL - 2,67 0,07 0,4 - 2,2 - -

Animale, psri i familii de albine n anul 0


Nr Localitate/ Psri Familii de albine
Nr. animale deinute
Crt. Jude Nr. Nr.
Bovine Porcine Caprine Cabaline Ovine Alte
specii
1. Bran/ Brasov 3 2 2 0 7 - 20 -
TOTAL 3 2 2 0 7 - 20 -

Dotrile fermei (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole) n anul 0
Nr Detaliere Valoare
Crt
2
(denumire, caracteristici tehnice, nr.) lei

I. Cldiri pentru producia vegetal


1. Magazie cereale -
2. Remiz utilaje -
Total -
II. Cldiri pentru producia zootehnic
1. Grajd- 1 buc, 176 mp 12000
2. ur -
3. Saivane -
4. Padocuri -
Total 12000
III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)
1. Pensiune agroturistic -
Total -
IV. Maini i utilaje agricole
1. Tractoare -
2. Combine -
3. Semntoare -
Total -

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Restructurarea exploatatiei agricole in vederea cresterii competitivitatii va facilita rezolvarea problemelor legate de tranzitie, implicit
rezistenta la presiunea concurenial a pieei unice. Viabilitatea economica a fermei presupune creterea si diversificarea volumului
productiei destinata comercializarii.

Obiectivele propuse sunt:


1. Cresterea productiei vegetale si animale comercializate cu peste 20% in anul 3 fata de anul 0,
2. Cresterea numarului de animale mari, pn n anul 3 de implementare, de la 14 la 34.

3
Pentru atingerea obiectivelor mentionate, in perioada de implementare a masurii cu ajutorul financiar aferent si contributie proprie, se
vor ntreprinde urmatoarele actiuni:

Creterea efectivului de animale al fermei astfel:


1) prin achiziii astfel:
a) 2 (dou) vaci una de lapte i 1 juninca de doi ani, ambele achiziionate

2) prin inmultirea in mod natural a animalelor din gospodarie

Totodat, vor fi aplicate cu strictete tehnologiile pentru toate culturile prin achizitionarea de seminte de calitate, certificate, ngrsminte si
executia lucrarilor n perioada optima.

Prin aceste masuri va crete cu peste 3 UDE dimensiunea exploataiei si cu peste 20% volumul produselor comercializate.

Pltile directe pe suprafat si subventiile de care va beneficia n conformitate cu legislatia national n vigoare, vor fi utilizate de
asemenea n vederea cresterii volumului si competitivittii fermei de semisubzistent.

Furnizorii de materii prime:


Pentru intrri vegetale SC Relita Agro SRL Brasov pentru substane de tratatament; pentru smn- furnizori locali autorizati;
samanta certificata pentru cartofi- INCDCSZ Brasov.
Pentru intrri animale- majoritatea hranei necesare va fi produsa in gospodarie, dar se vor i achizitona necesarul de furaje -
porumb boabe i tre.
Medicamente si alte substante necesare vor fi achizitionate de la unitati sanitar-veterinare, si se vor administra conform indicatiilor
de specialitate.

Piaa de desfacere:
Productia vegetal: n piee si trguri organizate.

Productia animal:

Bovinele i mieii vor fi vandui, la fel, n trguri i piee organizate.

4
Ca investitie de peste 4500 lei realizata din fonduri proprii in primii 3 ani, solicitantul doreste sa achizitioneze 1 vac de lapte (an 1) si
1 viea de sub 2 ani, rasa Baltata Romaneasca (an 2). Pretul mediu de achiziie pentru o vac de lapte este de cca 3500 lei, pentru 1
vitea de sub 2 ani, aprox 2000 lei. Animalele achizitionate sint importante pentru marirea dimensiunii economice a fermei detinu de
solicitant.
Nr. Crt. Investitia propus Bucti Pret/ buc lei Total Furnizor
1. Vac de lapte 1 3500 lei 3500 lei De la furnizori autorizati, cu
2 Viea de sub 2 ani 1 2000 lei 2000 lei certificat de origine
TOTAL 5500 5500 lei

Pentru demonstrarea atingerii obiectivelor restructurrii exploataiei se vor completa tabelele de mai jos:

1. Pentru fermele de semi-subzisten agricole vegetale

Planul de cultur
Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
cultur
Suprafa* Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie
(ha) (tone)** (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

*** Comercializat
** Comercializat

Comercializat
Comercializat

Comercializat

Comercializat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizata

Realizat

Realizat
Ceap 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 -
2,2 10,0 - 2,2 10,0 2,0 2,2 10,0 2,0 2,2 10,0 2,0 2,2 10,0 2,0 2,2 0 2,0
Livada
Cartofi 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 - 0,035 0,05 -
TOTAL 2,27 10, 1 - 2,27 10, 1 2,0 2,27 10, 1 2,0 2,27 10, 1 2,0 2,27 10, 1 2,0 2,27 10, 1 2,0

2. Pentru fermele de semi-subzisten zootehnice i mixte:


Planul de producie al fermei zootehnice
Specii An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

5
Cap.* Producie** Cap. Producie Cap. Producie Cap. Producie Cap. Producie Cap. Producie
(hl/tone/buc) (hl/tone/buc) (hl/tone/buc) (hl/tone/buc) (hl/tone/buc) (hl/tone/buc)

*** Comercializat
** Comercializat

Comercializat

Comercializat

Comercializat

Comercializat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Bovine sub
1 - - 2 - - 2 - - 3 1 buc 1 buc 4 2 buc 2 buc 4 2 buc 2 buc
1 an
Vaci pentru 3
2 30 hl - 45 hl 30 hl 3 45 hl 30 hl 4 60 hl 40 hl 5 75 hl 50 hl 5 75 hl 50 hl
lapte (2+1C)
Bovine sub
2 ani - - - 1 - - 2(1+1C) - - 1 - - 1 1 buc 1 buc 1 - -
femele
Bovine
sub2 ani - - - - - - 1 - - 1 1 buc 1 buc 1 1 buc 1 buc 1 1 buc 1 buc
masculi
Bovine de 2
ani si peste, - - - - - - - - - 1 1 buc 1 buc - - - - - -
masculi
Juninci 2
- - - - 1 - - 2 1 buc 1 buc 1 1 buc 1 buc - - -
ani si peste
Oi mioare
3 0,2 to 0,1 to 7 0,5 to 0,3 to 7 0,5 to 0,3 to 7 0,5 to 0,3 to 7 0,5 to 0,3 to 7 0,5 to 0,3 to
montate
Oi alte oi
4 - - 7 7 buc 2 buc 7 7 buc 2 buc 7 7 buc 2 buc 7 7 buc 2 buc 7 7 buc 2 buc
(Miei)
Capre
capre 1 0,1 to 0,08 to 2 0, 2 to 0,1 to 2 0, 2 to 0,1 to 2 0, 2 to 0,1 to 2 0, 2 to 0,1 to 2 0, 2 to 0,1 to
montate
Capre alte
1 - - 6 6 buc 6 buc 6 6 buc 6 buc 6 6 buc 6 buc 6 6 buc 6 buc 6 6 buc 6 buc
capre
Porcine
2 - - 2 2 buc 1 buc - - - - - - - - - - - -
alte porcine
300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200
Gaini 20 20 20 20 20 20
oua oua oua oua oua oua oua oua oua oua oua oua
TOTAL
C- cumparata

Planul de cultur pentru suprafee cultivate cu furaje

6
Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
cultur
Suprafa* Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie Suprafa Producie
(ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

Pasuni si
fnete 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
permanente
TOTAL 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

IV. MANAGEMENT I PREGTIREA PROFESIONAL VIZAT.


Activitatea de management, specifica obiectivelor acestei masuri, vizand cresterea viabilitatii economice a fermei, adaptarea productiei la
cerintele pietei, presupun si o buna pregatire de specialitate. Se va face un curs de calificare in specialitatea Managementul
exploatatiei agricole pe masura 111, se vor aplica tehnici noi de cultura, se vor imbunatati abilitatile manageriale. Forta de munca
necesara realizarii in bune conditii a productiei estimate se va asigura cu membrii familiei sau cu forta de munca atrasa pentru perioade
sezoniere.

V. DEMONSTRAREA VIITOAREI VIABILITI ECONOMICE.

Fa de numrul total de UDE stabilit n anul 0 (situaia iniial la momentul depunerii Cererii de finanare), se previzioneaz o cretere cu
cel puin 3 UDE a dimensiunii exploataiei agricole i se va demonstra creterea cu cel puin 20% a produciei destinate comercializrii.

Realizarea investitiilor prevazute au ca efect indeplinirea obiectivelor propuse:


1. Cresterea productiei de carne i produse din lapte comercializat cu peste 20%. Restul cantitatii produse obtinute este rezervata
pentru consumul propriu si animalele din gospodarie.
2. Cresterea cantitatii de produse din sectorul zootehnic destinata vanzarii (lapte, bovine, miei, iezi) si asigurarea consumului propriu.

Preuri de vnzare:
- Pretul mediu pentru 1 vaca de lapte este: 3500 lei,
- Pret mediu bovine sub 1 an: 1000 lei,
- Pret mediu bovine sub 2 ani: 2000 lei,
- Pret mediu miei: 150 lei/buc.
- Pret mediu iezi 100 lei
- Pret mediu pentru lapte: 1,5 lei/l.
- Pret mediu telemea 10 lei/kg
7
- Pret oua 0,5 lei

Venituri exploatatie Cheltuieli exploatatie


Fructe 2000 kg x 1,5 lei= 3000 lei Lucrari teren= 1000 lei
Bovine sub 1 an 1 buc x 1000 lei= 100 lei Hrana animale= 8700 lei
Bovine 2 ani si peste(masculi) 1 buc x 2000 lei= 2000 lei Medicamente animale= 800 lei
Juninci 1 buc x 2000 lei= 2000 lei
Miei 2 buc x 150 lei= 300 lei
Iezi 6 buc x 100 lei= 600 lei
Lapte 4000 l x 1,5 lei= 6000 lei
Cas oaie 300 kg x12 lei= 3600 lei
Telemea 100 kg x 10 lei= 1000 lei
Oua 200 x 0,5= 100 lei
Total venituri = 18700 lei Total cheltuieli= 10500 lei

Fata de aceasta estimare se observa ca ferma poate deveni viabila economic si poate asigura consumul propriu al gospodariei

Fa de numrul total de UDE stabilit n anul 0 (situaia iniial la momentul depunerii Cererii de finanare), se previzioneaz o cretere cu
cel puin 3 UDE a dimensiunii exploataiei agricole i se va demonstra creterea cu cel puin 20% a produciei destinate comercializrii.

Calculul Unitii de Dimensiune Economic (UDE)


Unitatea de dimensiune economic a Unitatea de dimensiune economic a
Activitate fermei n anul 0 fermei n anul 3

Productie vegetala 2,83 2,83


Productie zootehnica 2,898 6,088
TOTAL 5,728 8,918

VI. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Riscuri care se pot ivi:


o in procesul de aprovizionare
8
- calitate necorespunzatoare a semintelor pentru cultura vegetala- se va verifica calitatea acestora si se vor solicita certificate de
calitate si garantie;
- furajarea se va face din productia proprie, controlata- se elimina riscurile legate de alti furnizori
- scumpirea input-lor

o in procesul de desfacere
- concurenta pe piata unica
- concurenta pe piata locala
- interes si preturi sczute pe piat pentru anumite produse obtinute in exploatatie

o calitatea echipei manageriale- neadaptarea managementului la cerintele si oportunittile de pe piat


- reduse- compensate prin formarea profesionala necesara

o in procesul de productie:
- risc de imbolnavire a animalelor- se vor face controale permanente, se va respecta programul de vaccinari
- risc de atac daunatori la culturi de vegetale- aplicarea tratamentelor corespunzatoare.

VII. BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI (se completeaz numai de solicitanii autorizai )

INDICATORI AN 0* AN 3**

Venituri
Sectorul vegetal - -
Sectorul zootehnic - -
TOTAL VENITURI - -
Cheltuieli - -
Sectorul vegetal - -
Sectorul zootehnic - -
TOTAL CHELTUIELI - -
REZULTAT BRUT - -
Elaborat,