Sunteți pe pagina 1din 1

Nr................./........................

ADEVERINTA

Prin prezenta se atest faptul c dl./dna, posesor al BI/CI,


seria., nr, CNP....., a fost angajatul(a)societii
CUI,cu sediul social n.,
n baza contractului individual de munc, cu norm intreag/cu timp parial de..ore/zi, ncheiat pe
durat determinat/nedeterminat, nregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc Timi cu
nr/.,in funcia/meseria de...............................................................
Pe durata executrii contractului individual de munc au intervenit urmtoarele mutaii:

Anul Salariul de Nr.i data actului


Nr. Mutaia Luna Meseria/ baz,inclusiv pe baza cruia se
Crt. intervenit Funcia sp.care intr face inscrierea i
Ziua in calculul temeiul legal
pct.med.anual.

Contractul individual de munc al domnului(ei)a ncetat la data de.., n baza


prevederilor art., din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, modificat i completat, astfel cum
rezult din decizia nr..
In perioada lucrat a avutzile de absene nemotivate izile concediu far plat.
In perioada de la.pn la a lucrat in grupa , poziia nrdin
anexa la Ordinul nr..dinal ministrului., n total .ani.luni.zile..
S-a eliberat prezenta in baza documentelor depuse de angajator la ITM Timi, in temeiul preved.
Legii nr.130/1999 privind unele msuri de protectie a persoanelor incadrate in munc, republicat,
pentru stabilirea vechimii in munc, intruct..
Contravaloarea prestaiei este de ....lei, potrivit Legii nr.108/1999, republicat, pentru
nfiinarea i organizarea Inspeciei Muncii si Normativului cu tarifele pentru plata prestaiilor de
servicii in domeniile de activitate ale Inspeciei Muncii, aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S.nr.123-2009
Suma a fost achitat cu .nr

Inspector Sef Adjunct Intocmit