Sunteți pe pagina 1din 1

BIROU INDIVIDUAL NOTAR PUBLIC GHICA LIVIA

CONSTANTA
CUI: 23176112

FISA POSTULUI

1. Nume si prenume: TOMA MADALINA-ELENA


2. Functia: SECRETARA
3. Atributii, competente, responsabilitati:
redacteaza actele notariale;
legalizari de copii ale actelor si legalizari ale semnaturii traducatorului;
comunica si verifica intreaga corespondenta cu RNNEL, RNNEOS, RNNPR, verifica
regimul matrimonial in RNNRM;
indeplineste orice alte sarcini dispuse de notar.
4. In activitatea pe care o desfasoara are urmatoarele obligatii:
sa pastreze secretul profesional, fiind interzis de a da informatii, precum si de a permite
accesul la actele notariale a altor persoane in afara partilor, succesorilor si
reprezentantilor acestora, precum si acelora care-si justifica un drept sau un interes
legitim, fiind interzis a face copii dupa acte pe hartie sau in format electronic si a le
scoate din biroul notarial sau a le transmite prin orice sursa de comunicare (e-mail, fac,
etc) fara acordul notarului;
sa-si insuseasca cunostintele necesare desfasurarii in cele mai bune conditii a sarcinilor
de serviciu;
sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si P.S.I., precum si masurile
de aplicare a acestora;
sa respecte programul de lucru;
apara interesele biroului notarial si aduce la cunostinta notarului public orice informatie
care ar fi in interesul sau in dauna biroului notarial;
sa aiba un comportament civilizat si decent fata de notarul public, colegii de serviciu si
clientii;
sa nu aduca prejudicii de orice natura biroului notarial;
sa nu faca concurenta neloiala biroului notarial prin comunicarea lucrarilor pe care le
efectueaza unui alt birou notarial, notarul angajator fiind indreptatit la daune-interese;
sa nu consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
sa nu vina la programul de lucru sub influenta bauturilor alcoolice.
5. Observatii. Neindeplinirea frecventa a sarcinilor ce decurg din actualul document duc la sarcini
de ordin salarial, pana la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar.

_______________________________