Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LUNG DURAT LA FIZIC CLASA a VII-a

Planificate - 68 ore
Probe de evaluare - 4ore
Lucrri de laborator - 4 ore
Competene specifice Capitolul Nr. Obser-
Subcompetene Uniti de Coninuturi ore Data vaii
nvare
I. MICAREA 14
I REPAUSUL
CS-3; CS-2; CS-1 - 1.1. Poziia * Poziia unui corp. 4
Recunoaterea micrii unui corp. * Punct material, sistem
mecanice n natur i de referin, coordonate.
tehnic. * Micare mecanic.
Traiectoria micrii.
CS-3; CS-2; CS-1 1.2. Micare * Micare rectilinie 6
- Investigarea rectilinie uniform. Viteza.
experimental a micrii uniform. * Legea micrii rectilinii
rectilinii uniforme, utiliznd uniforme.
mrimile fizice * Graficul micrii
caracteristice. rectilinii uniforme.
- Descrierea calitativ i Lucrare de laborator:
cantitativ (prin formule i ,,Determinarea vitezei
grafice) a micrii rectilinii medii a unui mobil."
uniforme.
- Utilizarea mrimilor
caracteristice micrii
rectilinii uniforme la
rezolvarea unor probleme
simple n diferite contexte.
CS-3;CS-1;CS-2 - 1.3. * Relativitatea 2
Distingerea micrii i Relativitatea micrii
repausului n diferite micrii (calitativ).
sisteme de referin. (calitativ).
Sistematizare-
generalizare. 1
Evaluare 1
sumativ
II. FORA 16
2.1. Masa -
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 - msura
* Ineria. Inertitatea. Masa
Determinarea masei inertitii. 2
- msura inertitii.
corpului n diverse situaii.

CS-2;CS-3;CS-1;CS-4 2.2. Fora- * Fora - mrime 2


- Calcularea rezultantei a mrime vectorial.
dou sau a mai multor fore vectorial. * Compunerea forelor
coliniare. coliniare.
- Cercetarea experimental
a interaciunii corpurilor.
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 2.3. For de * For de greutate. 3
- Distingerea forelor de greutate. Greutatea.
greutate, pondere. Greutatea. (Ponderea).
- Reprezentarea analitic i
grafic a forelor.
- Utilizarea conceptului de
for la rezolvarea unor
probleme simple n diferite
contexte.
CS-1;CS-3;CS-2;CS-4 2.4. Fore * Fore elastice. 4
- Cercetarea experimental elastice. Lucrare de laborator:
a interaciunii corpurilor ,,Gradarea
(fore elastice) dinamometrului."
- Reprezentarea analitic i
grafic a forelor.
- Utilizarea conceptului de
fora la rezolvarea unor
probleme simple n diferite
contexte.
CS-1;CS-3;CS-4;CS-2 2.5. Fore de * Fore de frecare. 2
- Distingerea forelor de frecare.
frecare.
- Reprezentarea analitic i
grafic a forelor.
Sistematizare-
generalizare. 2
Evaluare 1
sumativ.
III. 14
PRESIUNEA.
FORA
ARHIMEDE.
CS-1;CS-3;CS-2;CS-4 - 3.1. Presiunea * Presiunea 2
Investigarea experimental corpurilor corpurilor
a presiunii exercitate de solide. solide.
corpurile solide.
3.2. Presiunea * Presiunea n lichide i 6
n lichide i gaze.
gaze. Legea lui * Legea lui Pascal.
CS-1;CS-3;CS-4;CS-2 Pascal. Manometrul.
- Investigarea * Vase comunicante.
experimental a presiunii * Presa hidraulic.
exercitate de corpurile * Presiunea atmosferic.
lichide i gazoase. Barometrul -aneroid.
-Argumentarea existenei
presiunii atmosferice i
variaia acesteia cu
nlimea.
- Msurarea i calcularea
presiunii.
- Cercetarea experimental
a legii lui Pascal.
- Utilizarea conceptelor:
presiunea lichidelor,
solidelor, gazelor i a
legilor lui Pascal.
CS-1;CS-3;CS-4;CS-2;CS- 3.3. Fora * Fora Arhimede. 4
5 Arhimede. Plutirea corpurilor.
- Cercetarea experimental Plutirea Lucrare de laborator:
a legii lui Arhimede. corpurilor. Studiul legii lui
- Utilizarea legii lui Arhimede."
Arhimede la rezolvarea
problemelor.
Sistematizare-
generalizare. 1
Evaluare 1
sumativ
IV. LUCRUL, 20
PUTEREA SI
ENERGIA
MECANIC
CS-1;CS-3; CS-2 - 4.1. Lucrul * Lucrul mecanic. 4
Definirea conceptelor: mecanic. * Puterea.
lucrul mecanic, puterea. Puterea.
CS-1; CS-3; CS-2; CS-4; 4.2. Mecanisme * Mecanisme simple. 6
CS-5 simple. Prghia. Condiia de
- Identificarea echilibru a prghiei.
mecanismelor simple n * Scripetele.
natur i tehnic. * Planul nclinat. Regula
- Investigarea de aur a mecanicii.
experimental a * Randamentul
mecanismelor simple. mecanismelor simple.
- Elaborarea strategilor i Lucrare de laborator:
tacticilor de aplicare a ,,Determinarea
mecanismelor simple la randamentului unui
soluionarea diverselor mecanism simplu."
situaii cotidiene.
4.3. Energia * Energia mecanic. 7
CS-1; CS-3; CS-4; CS-5; mecanic. * Energia poteniala a
CS-2 sistemului corp - Pmnt.
- Extrapolarea cunotinelor * Energia cinetic.
despre conservarea energiei * Transformarea i
mecanice n studiul conservarea energiei
micrii i interaciunii mecanic.
corpurilor.
- Definirea conceptelor:
energia mecanic.
-Formularea legii
conservrii energiei
mecanice.
- Extrapolarea cunotinelor
despre conservarea energiei
mecanice n studiul
micrii i interaciunii
corpurilor.
- Aplicarea noiunilor de
lucru mecanic, mecanisme
simple, putere i energie
mecanic la rezolvarea
problemelor.

Sistematizare-
generalizare. 2
Evaluare 1
sumativ
Rezerv 4