Sunteți pe pagina 1din 11

1. In conformitate cu Legea nr.

218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, unitatea centrala a politiei romane este:
a) Inspectoratul judetean de politie
b) Directia generala de politie a municipiului bucuresti
c) Inspectoratul general al politiei romane

2. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, inspectorul general al inspectoratului general al politiei
romane este numit de catre :
a) Ministrul Ministerului Afacerilor interne
b) Prim-Ministrul Romaniei
c) Prin vot, a minim o treime din membrii consiliului superior.

3. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, Consiliul superior este consituit din :
a) Inspectorul general al inspectoratului general al politiei romane, adjunctii
inspectorului general al inspectoratului general al politiei romane, sefii
directiilor generale si ai diractiilor din inspectoratul general al politiei romane,
5 sefi ai unitatilor teritoriale ale politiei,presedintele Corpului National al
politistilor si rectorul academiei de politie Alexandru Ioan Cuza
b) Inspectorul general al inspectoratului general al politiei romane, sefii
directiilor generale si ai diractiilor din inspectoratul general al politiei romane,
5 sefi ai unitatilor teritoriale ale politiei,presedintele Corpului National al
politistilor si rectorul academiei de politie Alexandru Ioan Cuza
c) Inspectorul general al inspectoratului general al politiei romane, adjunctii
inspectorului general al inspectoratului general al politiei romane, sefii
directiilor generale si ai diractiilor din inspectoratul general al politiei romane,
3 sefi ai unitatilo teritoriale ale politiei,numiti prin rotatie in fiecare
an,presedintele Corpului National al politistilor si rectorul academiei de politie
Alexandru Ioan Cuza

4. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, consiliul superior se intruneste
a) O data pe saptamna
b) O data pe luna
c) O data pe trimestru

5. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, hotararile consiliului superior se aproba cu votul a cel
putin :
a) Jumatate din membri plus unul membri
b) Un sfert din membri plus votul conducatorului consiliului
c) Doua treimi din numarul membrilor sai.
6. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i
funcionarea Poliiei Romne, directorul general al directiei generale de politie a
municipiului bucuresti si inspectorii sefi ai inspectoratelor de politie sunt numiti si
eliberati din functie prin ordin al :
a) Prim-Ministrului Romaniei
b) Inspectorul general al politiei Romane , numit de catre prim-ministrul
Romaniei la propunerea Ministrului Afacerilor Interne.
c) Ministrul Ministerului Afacerilor Interne.
7. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i
funcionarea Poliiei Romne, autoritatea teritoriala de ordine publica este
desemnata pe o perioada de :
a) 3 ani
b) 5 ani
c) 4 ani
8. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i
funcionarea Poliiei Romne, Autoritatea teritoriala este condusa de un presedinte
pe o perioada de :
a) 4 ani
b) 3 ani
c) 2 ani
9. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i
funcionarea Poliiei Romne, autoritatea teritoriala de ordine publica are
urmatoarele atributii :
a) Face propuneri pentru solutionarea de catre oraganele de politie a sesizarilor
care ii sunt adresate, referitoare la incalcarea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi
b) Numeste regulamentul de functionare al unitatilor teritoriale de politie.
c) Elaboreaza un raport anual asupra cazurilor pericolase intanlite de politistii de
la ordine publica.

10. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, regulamentul de organizare si functionare a unitatilor
teritoriale se aproba de catre:
a) Ministrul afacerilor interne
b) Inspectorul general al politiei romane
c) Inspecorul sef al inspectoratului judetean.

11. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, Autoritatea teritoriala de ordine publica este consituita
din:
a) Seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti sau al
inspectoratului de politie judetean, un reprezentat al corpului national al
politistilor, subprefect, 6 consilieri desemnati de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, respective de Consiliul judetean, 3 reprezentati ai
comunitatii desemnati de primarul general al municipiului Bucuresti,
Respectiv de presedintele coniliului Judetean, Seful Directiei generale de
Jandarm a municipiului Bucuresti sau al Inspectoratului Judetean si Seful
inspectoratului pentru situatii de urgenta al Municipiului Bucuresti sau seful
Inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si, dupa caz seful politiei
locale din municipiul resedinta de judet.
b) Seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti sau al
inspectoratului de politie judetean, un reprezentat al corpului national al
politistilor, subprefect, 5 consilieri desemnati de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, respective de Consiliul judetean, 3 reprezentati ai
comunitatii desemnati de primarul general al municipiului Bucuresti,
Respectiv de presedintele coniliului Judetean, Seful Directiei generale de
Jandarm a municipiului Bucuresti sau al Inspectoratului Judetean si Seful
inspectoratului pentru situatii de urgenta al Municipiului Bucuresti sau seful
Inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si, dupa caz seful politiei
locale din municipiul resedinta de judet.
c) Seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti sau al
inspectoratului de politie judetean, un reprezentat al corpului national al
politistilor, prefect, 6 consilieri desemnati de Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, respective de Consiliul judetean, 3 reprezentati ai comunitatii
desemnati de primarul general al municipiului Bucuresti, Respectiv de
presedintele coniliului Judetean, Seful Directiei generale de Jandarm a
municipiului Bucuresti sau al Inspectoratului Judetean si Seful inspectoratului
pentru situatii de urgenta al Municipiului Bucuresti sau seful Inspectoratului
pentru situatii de urgenta judetean si, dupa caz seful politiei locale din
municipiul resedinta de judet.

12. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i


funcionarea Poliiei Romne, informarea despre evolutia fenomenlor antisociale si
modul in care au fost indeplinite sarcinile pe plan local se face :
a) Trimestrial ori de cate ori este nevoie.
b) Anual ori de cate ori este nevoie
c) O data pe luna.
13. In conformitate cu Legea nr. 218/2002 (republicat) privind organizarea i
funcionarea Poliiei Romne, una din atributiile principale a politiei romane este:
a) Asigura protectia martorului, informatorului si a victimei, in conditiile legii
b) Judeca greselile savasrsite de catre cetatean
c) Dispune masura controlului judiciar
14. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, politistul are dreptul la :
a) Decontarea cheltuielilor de cazare in timpul concediului legal
b) Bilete de odihna, tratament si recuperare in conditiile stabilite prin hotararea
a guvernului.
c) Detinerea armamentului din dotare dupa pensionare

15. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, in cazul intreruperii activitatii in politie, timpul cat politistul a
desfasurat o alta activitate va fi luat in calculul vechimii in politie?
a) Da
b) Nu
c) Nu este prevazut de prezenta lege.
16. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare,are dreptul la o compensatie pentru chirie in baza prezentei
legi de pana la :
a) 30% din salariul de baza
b) 50% din salariul de baza
c) 75% din salariul de baza

17. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, sotia sau sotul politistului mutat/mutate in interesul
serviciului in alta localitate, care a fost incadrat/incadrata in munca si a interrupt
activitatea datorita mutarii impreuna cu sotul sau sotia, are dreptul la o indemniziatie
lunara de 50% din salariul de baza al politistului, pana la o noua angajare sau pana la
prestarea unei alte activitati aducatoare de venituri dar nu mai mult de :
a) 3luni
b) 6luni
c) 9luni

18. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, membrii femiliei politistului beneficiaza gratuit de:
a) Asistenta medicala si medicamente in cadrul sistemului de asigurari de
sanatate specific apararii , ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii
judecatoresti.
b) Decontarea cheltuielilor de transport chiar daca politistul nu a fost mutat in
interes de serviciu.
c) Rechizite scolare la inceperea fiecarui an
19. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, copii aflati in intretinerea politistului decedat sau incadrat
intr-un grad de invadilitate ca urmare a ranirii acestuia in timpul ori in legatura cu
exercitarea atributiilor de serviciu pot fi inmatriculati, la cerere in institutiile de
invatamant ale MAI?
a) Da
b) Nu
c) Nu este prevazut

20. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, ajutorul suplimentar de deces, acordat femiliei politistului
decedat este egal cu :
a) De 5 ori salariul de baza avut
b) De 3 ori salariul de baza avut
c) De 10 ori salariul de baza avut
21. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, in interesul serviciului, acordarea zilelor de concediu
saptamanale ce se cuvin politistului pot fi amanate , in mod exceptional :
a) Cel mult de cinci ori pe luna
b) Ce mult de trei ori pe luna
c) Cel mult de doua ori pe luna
22. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare,politistul este dator
a) Sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele
de coruptie savarsite de alti politisti, de care a luat cunostinta
b) Sa aiba o conduit corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa oficiala si sa nu
compromita, prin activitatea sa publica ori private, prestigiul functiei sau al
insitutitei din care face parte.
c) sa foloseasca forta altfel decat in conditiile legii.
23. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare,politistului ii este interzis in orice imprejurare
a) sa faca parte din partid, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare
propaganda in favoarea acestora
b) sa adere la secte, organizatii religioase sau alte organizatii interzise de lege
c) sa colecteze sume de bani de la personae fizice sau juridice

24. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare,politistului ii este interzis in orice imprejurare
a) Sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze material ori publicatii cu character
politic, immoral sau care instiga la indiscipline
b) Sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public
c) Sa exercite activitati cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea si
demnitatea politistului sau a instituiei din care face parte.

25. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, in cazul in care politistul ndeplinete o funcie de conducere
salarizat n cadrul organizaiilor sindicale, constituite potrivit legii :
a) Pe perioada indeplinirii nu se constituie vechime in serviciu
b) Pe perioada indeplinirii se constituie vechime in serviciu
c) Nu este prevazuta de prezenta lege.
26. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, procedura disciplinara este publica?
a) Da
b) Nu
c) Nu este prevazut.

27. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, in cazul in care politistul cercetat nu da curs citarii procedurii
disciplinare in mod nejustificat, procedura disciplinara :
a) Continua
b) Se amana pana la raspunsul politistului cercetat
c) Se anuleaza si se impune un alt termen.

28. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) Mustrare scrisa
b) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni
c) Amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o
perioada de 1-3luni.

29. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, recompensa politistului de ridicare a unei sanctiuni
disciplinare aplicate de seful ierarhic superior, se acorda de catre:
a) Inpectorul Sef al inspectoratului judetean de politie, de care apartine politistul
b) Seful unitatii in care isi desfasoara activitatea politistul sanctionat
c) Seful ierarhic superior care a aplicat sanctiunea disciplinara
30. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, organele Corpului National al Politistilor vor fi alese
a) Din 3 in 3 ani
b) Din 4 in 4 ani
c) Din 5 in 5 ani

31. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, termenul in care politistul cercetat poate formula obiectii si
solicita noi probe in apararea sa dupa terminarea verificarilor este de :
a) 5 zile lucratoare de la data inmanarii raportului de cercetare prealabila
b) 4 zile lucratoare de la data inmanarii raportului de cercetare prealabila
c) 3 zile lucratoare de la data inmanarii raportului de cercetare prealabila

32. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, sanctiunile disciplinare de dispun:
a) In termen de cel putin 6 luni de la data luarii la cunostinta
b) In termen de cel mult 3 luni de la data luarii la cunostinta
c) In termen de cel mult 6 luni de la data luarii la cunostinta
33. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, politistul cercetat are dreptul sa fie asistat, la cerere de catre:
a) Seful unitatii sau inlocuitorul legal al acestuia, in perioada cat indeplineste
atributiile titularului
b) Politistul care indeplineste atributii de consilier juridic in unitati ale
ministerului afacerilor interne
c) De un alt politist ales de catre acesta

34. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, termenul de decadere referitor la sanctiunea disciplinara este
de :
a) 6 luni
b) Un an
c) 3 luni
35. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, termenul in care se dispune sanctiunea disciplinara nu poate
depasi:
a) 6 luni de la data savarsirii acesteia
b) 3 luni de la data savarsirii acesteia
c) Un an de la data savarsirii acesteia

36. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, termenul de prescriptie este de :
a) 6luni
b) 3luni
c) Un an
37. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, actul administrative prin care se dispune sanctionarea
politistului se emite in termen de :
a) Cel putin 30 de zile de la finalizarea cercetarii disciplinare
b) Cel mult 15 zile de la finalizarea cercetarii disciplinare
c) Cel mult 30 de zile de la finalizarea cercetarii disciplinare
38. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, termenul in care politistul poate contesta sanctiunea
disciplinara este :
a) 5 zile de la data luarii la cunostinta
b) 10 zile de la data luarii la cunostinta
c) 15 zile de la data luarii la cunostinta
39. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, raspunsul la contestatia politistului se face de catre seful
unitatii ierarhic superioare in termen de :
a) 5 zile de la data inregistrarii contestatiei
b) 10 zile de la data inregistrarii contestatiei
c) 20 de zile de la data inregistrarii contestatiei
40. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, dupa pronuntarea deciziei sefului unitatii ierarhic superioare
cu privire la contestarea sanctiunii disciplinare de catre politist, politistul trebuie
anuntat prin decizia motivata in termen de :
a) 24 de ore de la data emiterii acesteia
b) 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia
c) 3 zile lucratoare de la data emiterii acesteia
41. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, politistul nemultumit de sanctiunea aplicata, se poate adresa:
a) Inspectorului Sef al inspectoratului judetean de politie
b) Instantei de contencios administrative
c) Judecatorului de drepturi si libertati
42. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, in situatia in care se dispune sesizarea si consultarea
consiliului , dosarul cercetarii prealabile se inainteaza acestuia prin grija :
a) Politistului desemnat
b) Seful unitatii ierhic superioare, responsabil de raspunsul contestatiei.
c) Structura de resurse umane a unitatii
43. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, in perioada cercetarii disciplinare, politistul:
a) Poate fi mutat la o alta unitate daca acesta face cerere scrisa in privinta asta.
b) Nu poate fi mutat, delegate, detasat, imputerniciti pe o functie de conducere
intr-o alta unitate.
c) Nu este prevazut de prezenta lege.
44. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i
completrile ulterioare, politistul se afla sub efectul sanctiunii disciplinare de
destituire din politie:
a) 6 luni de la aplicarea sanctiunii
b) 3 ani de la aplicarea sanciuntii
c) 7 ani de la aplicarea sanctiunii

45. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, politistul se afla sub efectul sanctiunii disciplinare de
amanare a promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada de
1-3ani:
a) 6 luni de la aplicarea sanctiunii
b) Un an de la aplicarea sanctiunii
c) Doi ani de la aplicarea sanctiunii

46. In conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i


completrile ulterioare, organele de conducere si control ale Corpului national al
politistilor sunt:
a) Membrii ministerului afacerilor interne, reprezentatul politiei romane si prim
ministrul romaniei.
b) Congresul national , consiliul national , consiliul Directiei Generale de politie a
municipiului Bucuresti, consiliile inspectoratelor judetene de politie si consiile
institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si Teritoriale.
c) Consiliul National, Consiliile inspectoratelor judetene de politie, primaria
generala a bucurestiului.
47. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015
pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, recompensele prevazute in statut, se pot acorda din proprie
initiativa sau la propunerea :
a) Sefilor politistului care nu au competenta de numire in functie a acestuia
b) Sefilor politistului care au competenta de numire in functie a acestuia
c) Inspectorul sef al inspectoratului de politie.

48. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, politistul desemnat sau dupa caz presedintele consiliului ia
masuri pentru a permite politistului cercetat sa consulte in intregime actele cercetarii
in termen de :
a) Cel mult 10 zile de la data inregistrarii
b) Cel mult 3 zile de la data inregistrarii
c) Cel mult 5 zile de la data inregistrarii

49. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, in vederea studierii celorlalte acte ale cercetarii, politistul
cercetat poate formula o cerere scrisa, adresata :
a) Inspectorului sef al inspectoratului de politie
b) Sefului ierarhic superior al unitatii de politie
c) Politistului desemnat sau preseditelui consiliului

50. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, politistul cercetat are dreptul:
a) Sa noteze date si infomratii din actele cercetarii, care nu sunt clasificate
potrivit legii.
b) Sa noteze date si informatii din actele cercetarii, care sunt clasificate potrivit
legii
c) Sa primeasca, original raportul de cercetare prealabila

51. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, cererea de abtinere sau de recuzare, temeinic motivata se
face in scris si se depune la :
a) Compartimentul de resurse umane al unitatii
b) Secretariatul unitatii
c) Inspectoratul judetean central

52. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, cererea de abtinere sau de recuzare se analzeaza si se
solutioneaza in termen de :
a) 24 ore
b) Doua zile
c) 5 zile lucratoare

53. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, strangerea probelor care pot duce la aflarea adevarului cu
privire la existenta sau inexistenta abaterii disciplinare intra in grija :
a) Procurorului
b) Politistul asistent
c) Politistul desemnat

54. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, durata mandatului membrilor colectivului este de:
a) Un an, de la data emiterii actului administrativ
b) Doi ani de la data emiterii actului administrativ
c) Trei ani de la data emiterii actului administrativ.

55. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, reinoirea mandatului membrilor colectivului poate fi
realizata :
a) O singura data
b) De doua ori
c) De trei ori

56. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015


pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, presedintele consiliului are urmatorea atributie principala :
a) Stabileste locul, data si ora la care au loc sedintele consiliului
b) Inregistreaza actele necesare desfasurarii activitatii consiliului
c) Tine evidenta si asigura securitatea documentelor gestionate de consiliu si
efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii consiliului.
57. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015
pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, actul administrativ de sanctionare se comunica politistului,
prin grija :
a) Politistului desemnat
b) Structurii de resurse umane
c) Seful ierarhic superior al unitatii, dupa primirea deciziei din partea
consiliului/a politistului desemant.
58. In conformitate cu HOTRREA nr. 725 din 2 septembrie 2015
pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliistului, referitoare la acordarea recompenselor i rspunderea
disciplinar a poliitilor, solutionarea constestatiei depusa in termen de 20 de zile
lucratoare de la data inregistrarii la secretariatul unitatii se face de catre:
a) Consilu
b) Seful unitatii ierarhic superioare
c) Politistul desemnat

RASPUNSURILE CORECTE SE GASESC IN LEGILE INDICATE, SPOR LA INVATAT !

S-ar putea să vă placă și